Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Biblioteken. Malmö Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Biblioteken. Malmö Stad 2009-03-19"

Transkript

1 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Biblioteken Malmö Stad

2 Start-kit Biblioteken Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: Telefon: Bilaga Effektkarta Biblioteken Versionshistorik Detta dokument har uppdaterats och förändrats enligt följande: Ver Datum Kommentar Observera att samtliga Personas och scenarios inte finns med i denna leverans Navigationsstrukturen är inte beslutad Nivå 3 i navigationsstrukturen är inte beslutad 2 (30)

3 Start-kit Biblioteken Innehållsförteckning 1 Detta dokument Effektkarta för Biblioteken Övergripande syfte för malmo.se Effektmål 1 Varje samtal rätt Effektmål 2 Ökad kundnöjdhet Effektmål 3 Ökad kundnytta Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Biblioteks effektkarta syfte och effektmål Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Effektkarta - målgrupp, användningsmål och åtgärder Målgruppsbeskrivning Översikt av användningsmål per målgrupp Översikttabell, abstrakta målgrupper per Personas Navigationsöversikt Om Hälsa Test av Navigationsstruktur Resultat från kortsorteringstest Interaktionsdesign Scenario Scenario (30)

4 Start-kit Biblioteken 1 Detta dokument Detta dokument är ett underlag för ämnesredaktionerna och har till syfte att fungera som ett stöddokument i det fortlöpande arbetet av webbplatsen Ambitionen är att säkerställa att allt innehåll (content) som skapas och publiceras på webbplatsen ska styra mot de gemensamma effektmålen som har fastställts i projektet Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Dokumentet omfattar i huvudsak: Verksamhetens syfte och effektmål med webbplatsen Beskrivning av målgrupperna och vilka användingsmål har de Scenarions av vanliga användingssituationer 4 (30)

5 Start-kit Biblioteken 2 Effektkarta för Biblioteken 2.1 Övergripande syfte för malmo.se En central formulering i ärendet för Framtidens servicemöte är ökad tillgänglighet, där kanalsamverkan nämns som ett viktigt medel för detta. Detta syfte är också något som webbplatsen kan styras mot i termer av effektmål, målgrupper och åtgärder. Det övergripande syftet med webbplatsen är: Ökad tillgänglighet genom tre samverkande kanaler. För att veta om projektets övergripande syfte nås, och för att göra det möjligt att styra projektet i riktning mot detta syfte formulerar vi ett antal effektmål. 2.2 Effektmål 1 Varje samtal rätt Webbplatsens övergripande Effektmål 1 lyder enligt följande: Vid kontakt med Malmö stad i ett serviceärende, där man utgår från malmo.se för kontaktinformation, skall man komma direkt till en person som kan addera värde i ärendet. Mätetal: Efter tre månader i drift av samtliga kanaler skall medborgare som tar sin utgångspunkt i malmo.se kunna avsluta 75 % av de 30 vanligaste serviceärendena direkt på malmo.se alternativt nå en person som kan addera värde i första samtalet/besöket oavsett hur långt man har kommit i navigeringen innan man ringer/besöker. Mätningen görs sedan årligen och mätetalet efter ett år skall vara 80 % och efter två år 85 %. 2.3 Effektmål 2 Ökad kundnöjdhet Webbplatsens övergripande Effektmål 2 lyder enligt följande: En signifikant höjning av medborgarnas nöjdhet med avseende på malmo.se. Mätetal: På tre år skall Malmö stads Web Service Index nå Topp 5 med avseende på de tre underindex Användarvänlighet, Information samt Kontakt Effektmål 3 Ökad kundnytta Webbplatsens övergripande Effektmål 3 lyder enligt följande: 5 (30)

6 Start-kit Biblioteken Lejonparten av användarna av malmo.se skall lyckas få svar/hjälp med de vanligaste frågorna/ärendena. Mätetal: 8 av 10 användare skall lyckas få svar/hjälp med de 10 vanligaste frågorna/ärendena från driftstart av malmo.se. 2.5 Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Bilden ovan visar ett utsnitt av syfte och effektmål från effektkartan (se bilagan Effektkarta för en helhetsbild och rapporten Målgruppsanalys för en rikare beskrivning av den del av effektkartan som rör de olika målgrupperna). 2.6 Biblioteks effektkarta syfte och effektmål Biblioteks syfte med webbplatsen är: Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet. Effektmål 1- Enkelt att hitta och förstå bibliotekets utbud. Mätetal: 9 av 10 skall enkelt hitta och förstå Mätsätt: Användingstest Effektmål 2 Enkelt att gå från utbud till handlig Mätetal: 9 av 10 skall förstå vad nästa steg är för att gå vidare från ett specifikt utbud till handling. Mätsätt: Användingstest 6 (30)

7 Start-kit Biblioteken Effektmål 3- Enkelt att få svar på de vanligaste basfrågorna, såsom kan man kopiera, finns det trådlöst närverk etc. Mätetal: 10 av 10 skall hitta svaren Mätsätt: Användingstest 2.7 Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Bilden ovan visar ett utsnitt av syfte och effektmål från effektkartan Biblioteken. 2.8 Effektkarta - målgrupp, användningsmål och åtgärder 1 Inspirationssökaren Person som vill [ryckas med och] ta del av nya lärdomar och upplevelser 1.1 Användningsmål Vill inspireras att lära och uppleva De som lånade det här, lånade också.. Topp-10 listor Bibliotekariens favoriter Objekt med eventuell passande aktivitet Visa sortiment/utbud efter teman Avgränsningar gjorda av Inspirationssökaren Redaktionellt skapade 1.2 Användningsmål Vill effektivt boka/reservera/(om)låna Enkelt gå från överblick till boka/reservera/låna Gör det enkelt att se och hantera pågående lån eller reservationer Tydligt hur man bokar/reserverar/lånar eller förlänger lån 1.3 Användningsmål Skall kunna spara intressanta objekt Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets 1.4 Användningsmål service Enkelt se vilka pågående lån/bokningar/reservationer 7 (30)

8 Start-kit Biblioteken 2 Producenten Person som vill dela sina aktiviteter eller information med andra 2.1 Användningsmål Skall förstå bibliotekets erbjudanden för Producenten Får arrangera själva Intresseanmälan för arrangemang, utställning, konsert, föreställning etc. Stående Producentutbud Griffeltavla Skriv en dikt Berätta på egen hand Sätt upp på anslagstavlan Tips och råd Om ekonomi och pengar Om lokaler Kontaktinfo 2.2 Användningsmål Vill utöva en aktivitet Visa utbud av aktiviteter Gör en film-programmet Möjlighet att skapa helt egna aktiviteter Ramar för att arrangera själva Utställning Sagostund Föredrag Tips och råd Om ekonomi och pengar Om lokaler Kontaktinfo Intresseanmälan för arrangemang, utställning, konsert, föreställning etc. Visa utbud av resurser Boka lokaler Boka grupprum Boka datorer Anmälan on-line Externa länkar och resurser Om att starta förening Om att söka bidrag Info om utbildningar 2.3 Användningsmål Vill skapa och dela sina egna informationskällor Skriva recensioner Skriva Topp-10 listor Diskussionsforum Böcker, film och musik Utställningar Föreställningar 8 (30)

9 Start-kit Biblioteken 3 Uppgiftslösaren (Doer) Person som har ett specifikt och detaljerat ärende till biblioteketinspirationssökaren Vill enkelt hitta grundinformation om bibliotekets 3.1 Användningsmål service Presenteras relevanta grunduppgifter på ett enkelt & överskådligt sätt 3.2 Användningsmål Vill enkelt hitta objektet Effektiv sök i bibliotekssortiment Bra filtreringsmöjligheter på: Sökord Genre Språk Barn & ungdom Samhällsfrågor A-kassa EU Riksdagen Externa länkar och resurser Effektiv sök i aktivitetsutbudet Bra filtreringsmöjligheter på: tidpunkt plats typ av aktivitet redaktionell stöd 3.3 Användningsmål Vill kunna läsa/förstå/få överblick på objektet ur sortimentet lånetillgänglighet rik beskrivning av objektet ur utbudet villkor för aktiviteten kostnad bokning mer info 3.4 Användningsmål Vill få effektiv vägledning 3.5 Användningsmål Skall kunna spara intressanta objekt 3.6 Användningsmål Vill effektivt boka/reservera/(om)låna enkelt gå från överblick till boka/reservera/låna gör det enkelt att se och hantera pågående lån eller reservationer tydligt hur man bokar/reserverar/lånar eller förlänger låmn Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets 3.7 Användningsmål service Enkelt se vilka pågående lån/bokningar/reservationer 3.8 Användningsmål Skall exponeras för möjlighet att bli Inspirationssökaren Presentera vägar vidare på ett lustfyllt sätt 3.9 Användningsmål Skall exponeras för möjligheten att bli Producent Presentera bibliotekets erbjudanden för Producenten Får arrangera själva 9 (30)

10 Start-kit Biblioteken Intresseanmälan för arrangemang, utställning, konsert, föreställning etc. Stående Producentutbud griffeltavla skriv en dikt Berätta på egen hand sätt upp på anslagstavlan Tips och råd Om ekonomi och pengar Om lokaler Kontaktinfo 4 Den engagerade Person som engagerar sig i bibliotekets utbud/sortiment och det som påverkar bibliotekets service 4.1 Användningsmål Vill lämna förslag på sortiment och utbud Tydligt vilka möjligheter till att ge förslag 4.2 Användningsmål Vill kunna ge synpunkter på sortiment och utbud Tydligt vilka möjligheter till att ge synpunkter 4.3 Användningsmål Vill veta vad som pågår på biblioteket Tydlig information om kommande händelser Skall enkelt kunna förstå Bibliotekets uppdrag och 4.4 Användningsmål ramar Bibliotekslagen Malmö Stads ramar Uppdrag Fokusområden Budget Nationella samarbeten Internationella samarbeten 5 De med extra behov Personer som behöver extra service för att ta del av bibliotekets utbud och sortiment 5.1 Användningsmål Skall kunna ta del av upplevelser och kunskap Samhällsfrågor Hjälp med att förstå eller överklaga myndighetsbeslut förstå lagar EU frågor Funktionshinder Talböcker Taktila böcker Datorprogram Tillgänglighetsdatabas Hörslingor Texttelefoner Braille utskrift Förstoringsapparat för böcker Daisy 10 (30)

11 Start-kit Biblioteken Program / arrangemang Länk till färdtjänst Språksvårigheter Lätt svenska Presentera vad som finns på olika språk Boka en bibliotekarie Fråga biblioteket Låneregler Internationella bokbussen Program / arrangemang 11 (30)

12 Start-kit Biblioteken 3 Målgruppsbeskrivning Målgrupper är människor som har likartade behov och förväntningar på malmo.se. Målgrupperna definieras av de användningsmönster de kan förväntas ha. För ämnesredaktionen Biblioteken finns 5 målgrupper identifierade: 1. Inspirationssökaren Person som vill ryckas med in i en ny värld och drabbas av nya lärdomar och upplevelser. 2. Producenten Person som vill dela sina aktiviteter eller information med andra. 3. Uppgiftslösaren (Doer) Person som har ett specifikt och detaljerat ärende till biblioteket. 4. Den engagerade Person som engagerar sig i bibliotekets utbud/sortiment och som påverkar bibliotekets service. 5. De med extra behov Personer som behöver extra service för att ta del av bibliotekets utbud och sortiment. Nedan finns Personas-kort framtaget för varje målgrupp. Personas-korten beskriver varje målgrupps användnignsmönster och drivkrafter. Målet är att ämnesredaktionerna ska få exempel på hur en användare av malmo.se ser ut. 12 (30)

13 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Inspirationssökaren Jag vill ryckas med och få inspiration till att upptäcka och uppleva nya saker Nyckelord Lockande Uttrycksfull Tydlig Lättillgänglig Exempel på situationer Jag ger det en chans Lars är nyinflyttad från Köpenhamn och har gått in på malmo.se för att kolla upp hur det svenska skolsystemet fungerar. Behöver han välja skola till sina söner eller blir de tilldelade? Efter att ha tittat runt på sidorna ser han en puff till Stadsbiblioteket och blir nyfiken på att lära känna Malmös stadsbibliotek, hur det ser ut, utbudet på tidningar, vilka aktiviteter som äger rum där, mm. Återkommande Rebecka besöker biblioteket 1-2 gånger i månaden tillsammans med hennes dotter Maja, 4 år. Innan hon går dit brukar hon kolla upp på malmo.se/stadsbiblioteket om och när biblioteket arrangerar sagostund, dockteater eller någon annan aktivitet som kan passa hennes dotter. Men de kan också gå dit utan att det finns något speciellt arrangemang, då händer det att de tar en fika i caféet. Användningsmål Vill inspireras att lära och uppleva Skall kunna spara intressanta objekt Vill effektivt boka/reservera/(om)låna Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets service Syfte - Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet.

14 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Producenten Jag har något bra att dela med mig av Nyckelord Begripligt Informativt Tydligt Tillmötesgående Exempel på situationer Visa våra fina fotografier Katja är medlem i en fotoförening i Malmö. Hon har kommit till Stadsbibliotekets webbsida för att erbjuda dem att köpa den bok som deras förening har sammanställt. Väl inne på sidan ser hon att det finns utställningar och kommer på att det hade varit kul att få ha en fotoutställning. Hon börjar leta efter information om hur man kan få en utställning på Stadsbiblioteket. Jag vill tipsa andra om bra böcker Harriet, 62 år, är medlem i en bokklubb som läser böcker på temat kvinnor. De är 8 kvinnor som träffas var 6:e vecka och boklubben har nu funnits i 5 år. De för protokoll och skriver recensioner och betyg om alla böcker de läser. De har nu över 30 böcker i sin lista och funderar över om man kan dela med sig av den informationen på något sätt till andra. Användningsmål Skall förstå bibliotekets erbjudande för Producenten Vill utöva en aktivitet Vill skapa och dela sina egna informationskällor Syfte Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet

15 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Uppgiftslösaren (Doer) Jag vill enkelt och snabbt hitta vad jag är ute efter Nyckelord Begripligt Informativt Tydligt Flexibelt Exempel på situationer Förlänga boklånet Annika brukar gå till biblioteket med sin son Jakob. De går nästan alltid sista torsdagen i månaden. På torsdag kan de inte gå och hon inser att de böcker som hon skulle lämna tillbaka då kommer att bli försenade. Annika vet att man kan förlänga boklånet via internet och går nu in på malmo.se för att se hur man gör. Kan man låna ljudböcker som MP3 Per lyssnar gärna på ljudböcker till och från jobbet. Han brukar köpa dem på Bokus och har dem som MP3 i sin mobiltelefon. Han kommer på att man kan ju lika bra låna ljudböcker precis som man lånar vanliga böcker. Det blir ju inte lika dyrt som att köpa dem. När han kommer till jobbet på morgonen söker han snabbt på google.se efter stadsbiblioteket ljudböcker för att se vilket utbud som finns och hur man gör. Användningsmål Vill enkelt hitta grundinformation om bibliotekets service Vill enkelt hitta objektet Vill kunna läsa/förstå/få överblick på objektet Vill få effektiv vägledning Skall kunna spara intressanta objekt Vill effektivt boka/reservera/(om)låna Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets service Skall exponeras för möjlighet att bli inspirationssökaren Skall exponeras för möjligheten att bli Producent Syfte Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet

16 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Den engagerade Jag tycker det är viktigt att biblioteket har ett bra utbud Nyckelord Begripligt Informativt Tydligt Tillmötesgående Exempel på situationer För få böcker på Oromo Omar är ordförande i Etiopiska kulturföreningen. Han tycker det finns för lite böcker på Oromo som är Etiopiens största språk. Extra viktigt tycker han det är att det finns barnböcker på Oromo. Han vill ta upp denna fråga med Stadsbiblioteket och går in på malmo.se för att se hur han ska gå tillväga. Köp in vår bok Eva är medlem i en fotoförening i Malmö. De har haft tema Malmös skönheter där alla har fotograferat olika delar av Malmö Stad. De var så nöjda med resultatet så de sammanställde en bok över de 50 bästa Malmöfotografierna. Eva tycker det hade varit roligt om Stadsbiblioteket kunde köpa in några exemplar. Hon går in på malmo.se för att se hur man kan sälja in en bok till biblioteket. Användningsmål Vill lämna förslag på sortiment och utbud Vill kunna ge synpunkter på sortiment och utbud Vill veta vad som pågår på biblioteket Skall enkelt kunna förstå Bibliotekets uppdrag och ramar Syfte Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet.

17 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler De med extra behov Jag vill kunna ta del av samma utbud som alla andra. Nyckelord Begripligt Informativt Tydligt Tillgängligt Exempel på situationer Finns det barnböcker för hörselskadade? Ekatarina och Zdeslav har för en tid sedan fått reda på att deras snart 2 åriga son är hörselskadad. Ekatarina tycker det är viktigt att läsa för honom men förstår nu varför han inte har varit så intresserad. Hon undrar om det finns speciella talböcker för barn. Hon vet att hon och hennes man kommer att börja på teckenspråksundervisning till hösten men hon skulle gärna vilja läsa på redan nu. Jag förstår inte vad det innebär? Gregory har fått ett besked från Migrationsverket. Han har förstått att han måste tillbaka till sitt hemland för att söka uppehållstillstånd i Sverige. Hans nyblivna fru som har Svenskt medborgarskap ska föda inom 3 månader och han vill gärna vara med. I brevet står det något om att överklaga men han förstår inte hur han ska gå tillväga. Han är ofta på biblioteket för att läsa tidningar och träffa bekanta och vet att bibliotekarierna är hjälpsamma men ibland lite svåra att få tag på. Han går in på webbsidan för att se om det finns hjälp att få. Användningsmål Skall kunna ta del av upplevelser och kunskap Syfte Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet.

18 Start-kit Biblioteken 4 Översikt av användningsmål per målgrupp Medborgare i Malmö är inte en homogen grupp med likartade behov och förväntningar. Varje medborgare i Malmö har i sin tur olika behov och uppvisar olika beteendemönster beroende på situation. I målgruppsanalysen har vi kunnat identifiera fyra olika beteenden eller användningsmönster, alla med sina speciella intressen och behov. Följande övergripande användningsmönster identifierades i målgruppsanalysen: Snabbkollaren Medborgaren som vill ta reda på en specifik information för att komma vidare med en uppgift eller ärende hon har för hand just där och då. För snabbkollaren är det viktiga att lösa uppgiften, inte att ta del av bakgrundinformation och förstå den stora bilden. Den ansvarstagande som rapporterar händelser som hon tycker behöver uppmärksammas eller åtgärdas. För Den ansvarstagande är det viktigt att känna att hennes röst har blivit hörd och att det finns en mottagare till informationen som lämnas Nyttjaren Alla som nyttjar Malmö Stads tjänster eller vill ta reda på vad Malmö Stad erbjuder. Det är viktigt för honom att känna till reglerna för nyttjande men även att ha kontroll över och insyn i hela sitt nyttjande. Den politiska Är aktiv och söker upp information om kommunpolitiken. För Den politiska är det viktigt att kunna följa den politiska processen samt förstå hur hon själv kan vara delaktig i processen och påverka. För ämnesområdet Biblioteken har följande specifika Personas (användningsmönster) identifierats: Inspirationssökaren Producenten Uppgiftslösaren Den engagerade De med extra behov. I tabellen nedan följer en översikt hur Bibliotekets användningsmål matchar mot de övergripande användningsmönstren. 18 (30)

19 Start-kit Biblioteken 4.1 Översikttabell, abstrakta målgrupper per Personas Inspirations sökaren Producenten Uppgiftslösaren Den engagerade De med extra behov Snabbkollaren Vill inspireras att lära och uppleva Skall förstå bibliotekets erbjudanden för Producenten Vill enkelt hitta grundinformation om bibliotekets service Vill enkelt hitta objektet Vill kunna läsa/förstå/få överblick på objektet Vill veta vad som pågår på biblioteket Vill kunna se vilken extra hjälp det finns att få Den ansvarstagande Vill lämna förslag på sortiment och utbud Vill kunna ge synpunkter på sortiment och utbud Skall kunna spara intressanta objekt Vill utöva en aktivitet Vill få effektiv vägledning Vill kunna boka tjänster Nyttjaren Vill effektivt boka/reservera/(om) låna Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets service Vill skapa och dela sina egna informationskällor Skall kunna spara intressanta objekt Vill effektivt boka/reservera/(o m)låna Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets service Vill ta del av sortiment och utbud utifrån ett behov Den politiske Skall enkelt kunna förstå Bibliotekets uppdrag och ramar 19 (30)

20 Start-kit Biblioteken 5 Navigationsöversikt Navigationsöversikten beskriver navigationsstrukturen på malmo.se. Nivå 1 och Nivå 2 är beslutade av projektet, där nivå 2 motsvarar respektive ämnesredaktion. Nivå 3 skall ses som en utgångspunkt för respektive ämnesredaktion, att jobba vidare med och även att detaljera på Nivå 4 och djupare. Nivå 1 Medborgare Företagare Turist Kommun & politik Nivå 2: Medborgare Barnomsorg & utbildning Biblioteken Bo & bygga Idrott & fritid Jobb & praktik Kris & säkerhet Kultur & nöje Miljö & hållbarhet Omsorg & stöd Social- & familjefrågor Stadsplanering & trafik Företagare Arrangemang och evenemang Driva och utveckla företag Etablera företag Fastigheter och mark Om näringslivet i Malmö Rekrytering och kompetensutveckling Starta företag Samarbeten och nätverk Tillstånd, regler och tillsyn Upphandling och inköp 20 (30)

21 Start-kit Biblioteken Turist Att göra i Malmö Arrangemang Café och restauranger Hotell Konferens och kongress Turistbyråer Om Malmö Resa Kommun & politik Fakta och statistik Förvaltningar och bolag Internationellt samarbete Stadens ekonomi Så styrs Malmö Nivå 3: Medborgare Biblioteken Stadsbiblioteket Digitala biblioteket Bellevuegårdsbibliotek Bunkeflostrandsbibliotek Husie stadsdelsbibliotek Kirsebergsbibliotek Limhamnsbibliotek Lindängenbibliotek Oxiebibliotek Rosengårdsbibliotek Tygelsjöbibliotek Bokbuss Garaget Specialbibliotek 21 (30)

22 Start-kit Biblioteken 5.1 Om Hälsa Hälsa (inklusive folkhälsa) berör inte bara ett ämne utan hör hemma inom många ämnen beroende på vad det handlar om. Av detta skäl är det därför inte bara en ämnesredaktions ansvar att informera och berätta om hälsa där det är relevant och uppfattas som en viktig fråga. För några av ämnesredaktionerna bör hälsoperspektivet framgå i navigeringen på nivå 3 medan övriga redaktioner kan lyfta upp hälsotemat i puffar på ingångssidorna för att därigenom betona och lyfta fram aspekter av hälsa, folkhälsa, livsstilsfrågor, osv. 5.2 Test av Navigationsstruktur För att ta reda på hur väl den föreslagna navigationsstrukturen fungerar i konkreta användningssituationer utfördes en kortsorteringstest. Kortsorteringstestet genomfördes på stadsbiblioteket. 100-tal olika scenarios fanns beskrivna på lappar, samlade i en kortlek. Navigationsstrukturen med de föreslagna Nivå 2 rubrikerna var utskriven på en stor plakat. Testdeltagarna fick dra ett scenario ur kortleken, och sedan välja vilken rubrik de skulle ha klickat på för det scenario de hade plockat ut. Om inte testdeltagarens förstahandsalternativ var rätt fick hon välja en andra gång. Stor omsorg las vid att tillfråga personer från varierande åldersgrupp, nationalitet, kön osv. Totalt samlades 255 svar in Resultat från kortsorteringstest Statistik: 90 % rätt, varav 80 % på första försöket. Första och andrahandsval: Testerna visade att Biblioteken och Kultur & nöje var varandras första och andrahandsval. De som inte valde Biblioteken i första försöket valde Kultur och angav som anledning att de inte såg biblioteket som mer än ett sortiment av böcker och media. För att uppfylla Bibliotekens syfte, Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet, är det avgörande att bibliotekens hela sortiment och utbud exponeras när användaren väl är inne på Biblioteken. Korsreferenser: Korsreferenser behövs mellan Biblioteken och Kultur & nöje, expv från Biblioteken till evenemangsdatabasen som finns under Kultur & nöje. 22 (30)

23 Start-kit Biblioteken 6 Interaktionsdesign För att visualisera hur [ämnesredaktion] skulle kunna se ut på malmo.se har vi valt ut två scenarios för vilka vi presenterar varsin interaktionsdesign (notera att en grafisk profil inte tagits fram utan att fokus enbart ligger på interaktionen). Varje interaktionsdesign består av ett antal bilder som visar hur medborgaren i scenariot navigerar bland sidorna på malmo.se för att komma fram till den information hon söker. För att lyfta fram hälsoperspektivet har vi valt att på ingångssidan för Biblioteken puffa för ett föredrag om hälsa och livsstil (observera att inspirationen till denna puff är hämtad från annat håll än på malmo.se). Följande två scenarios har valts ut: Inspirationssökaren Vilka kommande aktiviteter finns det för mina barn på Biblioteken? Uppgiftslösaren Om jag skulle vilja plugga/jobba på Lindängenbiblioteket. Kan jag skriva ut, kopiera, faxa, surfa trådlöst, osv.? 23 (30)

24 Start-kit Biblioteken 6.1 Scenario 1 Vilka kommande aktiviteter finns det för mina barn på Biblioteken? Sid 1: 24 (30)

25 Start-kit Biblioteken Sid 2: 25 (30)

26 Start-kit Biblioteken Sid 3: 26 (30)

27 Start-kit Biblioteken 6.2 Scenario 2 Om jag skulle vilja plugga/jobba på Lindängenbiblioteket. Kan jag skriva ut, kopiera, faxa, surfa trådlöst, osv.? Sid 1: 27 (30)

28 Start-kit Biblioteken Sid 2: 28 (30)

29 Start-kit Biblioteken Sid 3: 29 (30)

30 Start-kit Biblioteken Sid: 4 30 (30)

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Företagare Malmö Stad Start-kit Företagare Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta

Läs mer

Sammanfattning av Effektkartläggning för Framtidens Servicemöte. Malmö Stad 2008-09-08

Sammanfattning av Effektkartläggning för Framtidens Servicemöte. Malmö Stad 2008-09-08 Sammanfattning av Effektkartläggning för Framtidens Servicemöte Malmö Stad 2008-09-08 Sammanfattning Det övergripande syftet med projektet föreslås till Ökad tillgänglighet genom tre samverkande kanaler.

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Nationella digitala biblioteket

Nationella digitala biblioteket Nationella digitala biblioteket FÖRSTUDIE ÖREBRO STADSBIBLIOTEK Claes Karlsson, Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2015-05-05 DNR bibliotek.orebro.se Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 2

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun FÖRSTUDIE 2014-04-10 1 (61) Kommunikationsavdelningen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Pontus Vinderos Tfn 0171-62 61 72 e-post pontus.vinderos@enkoping.se Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun Sammanfattning...

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam

Media Smart 7-91. För årskurs. Lär eleverna att kritiskt granska reklam Media Smart Lär eleverna att kritiskt granska reklam För årskurs 7-91 Media Smart läromedlet för morgondagens konsumenter Idag möts vi av en mängd information dagligen. Ett ständigt brus från tv, radio,

Läs mer

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning TNS Gallup AB Vasagatan 11 SE-114 78 Stockholm Sweden telefon +46 (8) 50 74 20 00 fax +46 (8) 50 74 20 01 www.tns-gallup.se Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Webbdesign. En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande. Stefan Eriksson

Webbdesign. En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande. Stefan Eriksson Webbdesign En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande Stefan Eriksson Institutionen för informatik Programmet för Systemvetenskap Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2015.34 Abstract The

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

*Skatteverket. Skatteverket Slutrapport. Dokumentversion 1.0. Mall: grundmall_dokumentmallar_kur.dot Mallversion: 5.0 Mallansvarig: SM-uppdraget

*Skatteverket. Skatteverket Slutrapport. Dokumentversion 1.0. Mall: grundmall_dokumentmallar_kur.dot Mallversion: 5.0 Mallansvarig: SM-uppdraget *Skatteverket Skatteverket Slutrapport Dokumentversion 1.0 Mall: grundmall_dokumentmallar_kur.dot Mallversion: 5.0 Mallansvarig: SM-uppdraget Förstudie: Webbplatser 2.0 Dokumentversion: Sida 2 av

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer