Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Biblioteken. Malmö Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Biblioteken. Malmö Stad 2009-03-19"

Transkript

1 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Biblioteken Malmö Stad

2 Start-kit Biblioteken Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: Telefon: Bilaga Effektkarta Biblioteken Versionshistorik Detta dokument har uppdaterats och förändrats enligt följande: Ver Datum Kommentar Observera att samtliga Personas och scenarios inte finns med i denna leverans Navigationsstrukturen är inte beslutad Nivå 3 i navigationsstrukturen är inte beslutad 2 (30)

3 Start-kit Biblioteken Innehållsförteckning 1 Detta dokument Effektkarta för Biblioteken Övergripande syfte för malmo.se Effektmål 1 Varje samtal rätt Effektmål 2 Ökad kundnöjdhet Effektmål 3 Ökad kundnytta Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Biblioteks effektkarta syfte och effektmål Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Effektkarta - målgrupp, användningsmål och åtgärder Målgruppsbeskrivning Översikt av användningsmål per målgrupp Översikttabell, abstrakta målgrupper per Personas Navigationsöversikt Om Hälsa Test av Navigationsstruktur Resultat från kortsorteringstest Interaktionsdesign Scenario Scenario (30)

4 Start-kit Biblioteken 1 Detta dokument Detta dokument är ett underlag för ämnesredaktionerna och har till syfte att fungera som ett stöddokument i det fortlöpande arbetet av webbplatsen Ambitionen är att säkerställa att allt innehåll (content) som skapas och publiceras på webbplatsen ska styra mot de gemensamma effektmålen som har fastställts i projektet Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Dokumentet omfattar i huvudsak: Verksamhetens syfte och effektmål med webbplatsen Beskrivning av målgrupperna och vilka användingsmål har de Scenarions av vanliga användingssituationer 4 (30)

5 Start-kit Biblioteken 2 Effektkarta för Biblioteken 2.1 Övergripande syfte för malmo.se En central formulering i ärendet för Framtidens servicemöte är ökad tillgänglighet, där kanalsamverkan nämns som ett viktigt medel för detta. Detta syfte är också något som webbplatsen kan styras mot i termer av effektmål, målgrupper och åtgärder. Det övergripande syftet med webbplatsen är: Ökad tillgänglighet genom tre samverkande kanaler. För att veta om projektets övergripande syfte nås, och för att göra det möjligt att styra projektet i riktning mot detta syfte formulerar vi ett antal effektmål. 2.2 Effektmål 1 Varje samtal rätt Webbplatsens övergripande Effektmål 1 lyder enligt följande: Vid kontakt med Malmö stad i ett serviceärende, där man utgår från malmo.se för kontaktinformation, skall man komma direkt till en person som kan addera värde i ärendet. Mätetal: Efter tre månader i drift av samtliga kanaler skall medborgare som tar sin utgångspunkt i malmo.se kunna avsluta 75 % av de 30 vanligaste serviceärendena direkt på malmo.se alternativt nå en person som kan addera värde i första samtalet/besöket oavsett hur långt man har kommit i navigeringen innan man ringer/besöker. Mätningen görs sedan årligen och mätetalet efter ett år skall vara 80 % och efter två år 85 %. 2.3 Effektmål 2 Ökad kundnöjdhet Webbplatsens övergripande Effektmål 2 lyder enligt följande: En signifikant höjning av medborgarnas nöjdhet med avseende på malmo.se. Mätetal: På tre år skall Malmö stads Web Service Index nå Topp 5 med avseende på de tre underindex Användarvänlighet, Information samt Kontakt Effektmål 3 Ökad kundnytta Webbplatsens övergripande Effektmål 3 lyder enligt följande: 5 (30)

6 Start-kit Biblioteken Lejonparten av användarna av malmo.se skall lyckas få svar/hjälp med de vanligaste frågorna/ärendena. Mätetal: 8 av 10 användare skall lyckas få svar/hjälp med de 10 vanligaste frågorna/ärendena från driftstart av malmo.se. 2.5 Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Bilden ovan visar ett utsnitt av syfte och effektmål från effektkartan (se bilagan Effektkarta för en helhetsbild och rapporten Målgruppsanalys för en rikare beskrivning av den del av effektkartan som rör de olika målgrupperna). 2.6 Biblioteks effektkarta syfte och effektmål Biblioteks syfte med webbplatsen är: Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet. Effektmål 1- Enkelt att hitta och förstå bibliotekets utbud. Mätetal: 9 av 10 skall enkelt hitta och förstå Mätsätt: Användingstest Effektmål 2 Enkelt att gå från utbud till handlig Mätetal: 9 av 10 skall förstå vad nästa steg är för att gå vidare från ett specifikt utbud till handling. Mätsätt: Användingstest 6 (30)

7 Start-kit Biblioteken Effektmål 3- Enkelt att få svar på de vanligaste basfrågorna, såsom kan man kopiera, finns det trådlöst närverk etc. Mätetal: 10 av 10 skall hitta svaren Mätsätt: Användingstest 2.7 Utsnitt från effektkartan syfte och effektmål Bilden ovan visar ett utsnitt av syfte och effektmål från effektkartan Biblioteken. 2.8 Effektkarta - målgrupp, användningsmål och åtgärder 1 Inspirationssökaren Person som vill [ryckas med och] ta del av nya lärdomar och upplevelser 1.1 Användningsmål Vill inspireras att lära och uppleva De som lånade det här, lånade också.. Topp-10 listor Bibliotekariens favoriter Objekt med eventuell passande aktivitet Visa sortiment/utbud efter teman Avgränsningar gjorda av Inspirationssökaren Redaktionellt skapade 1.2 Användningsmål Vill effektivt boka/reservera/(om)låna Enkelt gå från överblick till boka/reservera/låna Gör det enkelt att se och hantera pågående lån eller reservationer Tydligt hur man bokar/reserverar/lånar eller förlänger lån 1.3 Användningsmål Skall kunna spara intressanta objekt Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets 1.4 Användningsmål service Enkelt se vilka pågående lån/bokningar/reservationer 7 (30)

8 Start-kit Biblioteken 2 Producenten Person som vill dela sina aktiviteter eller information med andra 2.1 Användningsmål Skall förstå bibliotekets erbjudanden för Producenten Får arrangera själva Intresseanmälan för arrangemang, utställning, konsert, föreställning etc. Stående Producentutbud Griffeltavla Skriv en dikt Berätta på egen hand Sätt upp på anslagstavlan Tips och råd Om ekonomi och pengar Om lokaler Kontaktinfo 2.2 Användningsmål Vill utöva en aktivitet Visa utbud av aktiviteter Gör en film-programmet Möjlighet att skapa helt egna aktiviteter Ramar för att arrangera själva Utställning Sagostund Föredrag Tips och råd Om ekonomi och pengar Om lokaler Kontaktinfo Intresseanmälan för arrangemang, utställning, konsert, föreställning etc. Visa utbud av resurser Boka lokaler Boka grupprum Boka datorer Anmälan on-line Externa länkar och resurser Om att starta förening Om att söka bidrag Info om utbildningar 2.3 Användningsmål Vill skapa och dela sina egna informationskällor Skriva recensioner Skriva Topp-10 listor Diskussionsforum Böcker, film och musik Utställningar Föreställningar 8 (30)

9 Start-kit Biblioteken 3 Uppgiftslösaren (Doer) Person som har ett specifikt och detaljerat ärende till biblioteketinspirationssökaren Vill enkelt hitta grundinformation om bibliotekets 3.1 Användningsmål service Presenteras relevanta grunduppgifter på ett enkelt & överskådligt sätt 3.2 Användningsmål Vill enkelt hitta objektet Effektiv sök i bibliotekssortiment Bra filtreringsmöjligheter på: Sökord Genre Språk Barn & ungdom Samhällsfrågor A-kassa EU Riksdagen Externa länkar och resurser Effektiv sök i aktivitetsutbudet Bra filtreringsmöjligheter på: tidpunkt plats typ av aktivitet redaktionell stöd 3.3 Användningsmål Vill kunna läsa/förstå/få överblick på objektet ur sortimentet lånetillgänglighet rik beskrivning av objektet ur utbudet villkor för aktiviteten kostnad bokning mer info 3.4 Användningsmål Vill få effektiv vägledning 3.5 Användningsmål Skall kunna spara intressanta objekt 3.6 Användningsmål Vill effektivt boka/reservera/(om)låna enkelt gå från överblick till boka/reservera/låna gör det enkelt att se och hantera pågående lån eller reservationer tydligt hur man bokar/reserverar/lånar eller förlänger låmn Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets 3.7 Användningsmål service Enkelt se vilka pågående lån/bokningar/reservationer 3.8 Användningsmål Skall exponeras för möjlighet att bli Inspirationssökaren Presentera vägar vidare på ett lustfyllt sätt 3.9 Användningsmål Skall exponeras för möjligheten att bli Producent Presentera bibliotekets erbjudanden för Producenten Får arrangera själva 9 (30)

10 Start-kit Biblioteken Intresseanmälan för arrangemang, utställning, konsert, föreställning etc. Stående Producentutbud griffeltavla skriv en dikt Berätta på egen hand sätt upp på anslagstavlan Tips och råd Om ekonomi och pengar Om lokaler Kontaktinfo 4 Den engagerade Person som engagerar sig i bibliotekets utbud/sortiment och det som påverkar bibliotekets service 4.1 Användningsmål Vill lämna förslag på sortiment och utbud Tydligt vilka möjligheter till att ge förslag 4.2 Användningsmål Vill kunna ge synpunkter på sortiment och utbud Tydligt vilka möjligheter till att ge synpunkter 4.3 Användningsmål Vill veta vad som pågår på biblioteket Tydlig information om kommande händelser Skall enkelt kunna förstå Bibliotekets uppdrag och 4.4 Användningsmål ramar Bibliotekslagen Malmö Stads ramar Uppdrag Fokusområden Budget Nationella samarbeten Internationella samarbeten 5 De med extra behov Personer som behöver extra service för att ta del av bibliotekets utbud och sortiment 5.1 Användningsmål Skall kunna ta del av upplevelser och kunskap Samhällsfrågor Hjälp med att förstå eller överklaga myndighetsbeslut förstå lagar EU frågor Funktionshinder Talböcker Taktila böcker Datorprogram Tillgänglighetsdatabas Hörslingor Texttelefoner Braille utskrift Förstoringsapparat för böcker Daisy 10 (30)

11 Start-kit Biblioteken Program / arrangemang Länk till färdtjänst Språksvårigheter Lätt svenska Presentera vad som finns på olika språk Boka en bibliotekarie Fråga biblioteket Låneregler Internationella bokbussen Program / arrangemang 11 (30)

12 Start-kit Biblioteken 3 Målgruppsbeskrivning Målgrupper är människor som har likartade behov och förväntningar på malmo.se. Målgrupperna definieras av de användningsmönster de kan förväntas ha. För ämnesredaktionen Biblioteken finns 5 målgrupper identifierade: 1. Inspirationssökaren Person som vill ryckas med in i en ny värld och drabbas av nya lärdomar och upplevelser. 2. Producenten Person som vill dela sina aktiviteter eller information med andra. 3. Uppgiftslösaren (Doer) Person som har ett specifikt och detaljerat ärende till biblioteket. 4. Den engagerade Person som engagerar sig i bibliotekets utbud/sortiment och som påverkar bibliotekets service. 5. De med extra behov Personer som behöver extra service för att ta del av bibliotekets utbud och sortiment. Nedan finns Personas-kort framtaget för varje målgrupp. Personas-korten beskriver varje målgrupps användnignsmönster och drivkrafter. Målet är att ämnesredaktionerna ska få exempel på hur en användare av malmo.se ser ut. 12 (30)

13 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Inspirationssökaren Jag vill ryckas med och få inspiration till att upptäcka och uppleva nya saker Nyckelord Lockande Uttrycksfull Tydlig Lättillgänglig Exempel på situationer Jag ger det en chans Lars är nyinflyttad från Köpenhamn och har gått in på malmo.se för att kolla upp hur det svenska skolsystemet fungerar. Behöver han välja skola till sina söner eller blir de tilldelade? Efter att ha tittat runt på sidorna ser han en puff till Stadsbiblioteket och blir nyfiken på att lära känna Malmös stadsbibliotek, hur det ser ut, utbudet på tidningar, vilka aktiviteter som äger rum där, mm. Återkommande Rebecka besöker biblioteket 1-2 gånger i månaden tillsammans med hennes dotter Maja, 4 år. Innan hon går dit brukar hon kolla upp på malmo.se/stadsbiblioteket om och när biblioteket arrangerar sagostund, dockteater eller någon annan aktivitet som kan passa hennes dotter. Men de kan också gå dit utan att det finns något speciellt arrangemang, då händer det att de tar en fika i caféet. Användningsmål Vill inspireras att lära och uppleva Skall kunna spara intressanta objekt Vill effektivt boka/reservera/(om)låna Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets service Syfte - Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet.

14 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Producenten Jag har något bra att dela med mig av Nyckelord Begripligt Informativt Tydligt Tillmötesgående Exempel på situationer Visa våra fina fotografier Katja är medlem i en fotoförening i Malmö. Hon har kommit till Stadsbibliotekets webbsida för att erbjuda dem att köpa den bok som deras förening har sammanställt. Väl inne på sidan ser hon att det finns utställningar och kommer på att det hade varit kul att få ha en fotoutställning. Hon börjar leta efter information om hur man kan få en utställning på Stadsbiblioteket. Jag vill tipsa andra om bra böcker Harriet, 62 år, är medlem i en bokklubb som läser böcker på temat kvinnor. De är 8 kvinnor som träffas var 6:e vecka och boklubben har nu funnits i 5 år. De för protokoll och skriver recensioner och betyg om alla böcker de läser. De har nu över 30 böcker i sin lista och funderar över om man kan dela med sig av den informationen på något sätt till andra. Användningsmål Skall förstå bibliotekets erbjudande för Producenten Vill utöva en aktivitet Vill skapa och dela sina egna informationskällor Syfte Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet

15 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Uppgiftslösaren (Doer) Jag vill enkelt och snabbt hitta vad jag är ute efter Nyckelord Begripligt Informativt Tydligt Flexibelt Exempel på situationer Förlänga boklånet Annika brukar gå till biblioteket med sin son Jakob. De går nästan alltid sista torsdagen i månaden. På torsdag kan de inte gå och hon inser att de böcker som hon skulle lämna tillbaka då kommer att bli försenade. Annika vet att man kan förlänga boklånet via internet och går nu in på malmo.se för att se hur man gör. Kan man låna ljudböcker som MP3 Per lyssnar gärna på ljudböcker till och från jobbet. Han brukar köpa dem på Bokus och har dem som MP3 i sin mobiltelefon. Han kommer på att man kan ju lika bra låna ljudböcker precis som man lånar vanliga böcker. Det blir ju inte lika dyrt som att köpa dem. När han kommer till jobbet på morgonen söker han snabbt på google.se efter stadsbiblioteket ljudböcker för att se vilket utbud som finns och hur man gör. Användningsmål Vill enkelt hitta grundinformation om bibliotekets service Vill enkelt hitta objektet Vill kunna läsa/förstå/få överblick på objektet Vill få effektiv vägledning Skall kunna spara intressanta objekt Vill effektivt boka/reservera/(om)låna Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets service Skall exponeras för möjlighet att bli inspirationssökaren Skall exponeras för möjligheten att bli Producent Syfte Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet

16 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler Den engagerade Jag tycker det är viktigt att biblioteket har ett bra utbud Nyckelord Begripligt Informativt Tydligt Tillmötesgående Exempel på situationer För få böcker på Oromo Omar är ordförande i Etiopiska kulturföreningen. Han tycker det finns för lite böcker på Oromo som är Etiopiens största språk. Extra viktigt tycker han det är att det finns barnböcker på Oromo. Han vill ta upp denna fråga med Stadsbiblioteket och går in på malmo.se för att se hur han ska gå tillväga. Köp in vår bok Eva är medlem i en fotoförening i Malmö. De har haft tema Malmös skönheter där alla har fotograferat olika delar av Malmö Stad. De var så nöjda med resultatet så de sammanställde en bok över de 50 bästa Malmöfotografierna. Eva tycker det hade varit roligt om Stadsbiblioteket kunde köpa in några exemplar. Hon går in på malmo.se för att se hur man kan sälja in en bok till biblioteket. Användningsmål Vill lämna förslag på sortiment och utbud Vill kunna ge synpunkter på sortiment och utbud Vill veta vad som pågår på biblioteket Skall enkelt kunna förstå Bibliotekets uppdrag och ramar Syfte Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet.

17 Biblioteken Framtidens servicemöte Digitala tjänster Öka tillgängligheten genom tre samverkande kanaler De med extra behov Jag vill kunna ta del av samma utbud som alla andra. Nyckelord Begripligt Informativt Tydligt Tillgängligt Exempel på situationer Finns det barnböcker för hörselskadade? Ekatarina och Zdeslav har för en tid sedan fått reda på att deras snart 2 åriga son är hörselskadad. Ekatarina tycker det är viktigt att läsa för honom men förstår nu varför han inte har varit så intresserad. Hon undrar om det finns speciella talböcker för barn. Hon vet att hon och hennes man kommer att börja på teckenspråksundervisning till hösten men hon skulle gärna vilja läsa på redan nu. Jag förstår inte vad det innebär? Gregory har fått ett besked från Migrationsverket. Han har förstått att han måste tillbaka till sitt hemland för att söka uppehållstillstånd i Sverige. Hans nyblivna fru som har Svenskt medborgarskap ska föda inom 3 månader och han vill gärna vara med. I brevet står det något om att överklaga men han förstår inte hur han ska gå tillväga. Han är ofta på biblioteket för att läsa tidningar och träffa bekanta och vet att bibliotekarierna är hjälpsamma men ibland lite svåra att få tag på. Han går in på webbsidan för att se om det finns hjälp att få. Användningsmål Skall kunna ta del av upplevelser och kunskap Syfte Biblioteken Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet.

18 Start-kit Biblioteken 4 Översikt av användningsmål per målgrupp Medborgare i Malmö är inte en homogen grupp med likartade behov och förväntningar. Varje medborgare i Malmö har i sin tur olika behov och uppvisar olika beteendemönster beroende på situation. I målgruppsanalysen har vi kunnat identifiera fyra olika beteenden eller användningsmönster, alla med sina speciella intressen och behov. Följande övergripande användningsmönster identifierades i målgruppsanalysen: Snabbkollaren Medborgaren som vill ta reda på en specifik information för att komma vidare med en uppgift eller ärende hon har för hand just där och då. För snabbkollaren är det viktiga att lösa uppgiften, inte att ta del av bakgrundinformation och förstå den stora bilden. Den ansvarstagande som rapporterar händelser som hon tycker behöver uppmärksammas eller åtgärdas. För Den ansvarstagande är det viktigt att känna att hennes röst har blivit hörd och att det finns en mottagare till informationen som lämnas Nyttjaren Alla som nyttjar Malmö Stads tjänster eller vill ta reda på vad Malmö Stad erbjuder. Det är viktigt för honom att känna till reglerna för nyttjande men även att ha kontroll över och insyn i hela sitt nyttjande. Den politiska Är aktiv och söker upp information om kommunpolitiken. För Den politiska är det viktigt att kunna följa den politiska processen samt förstå hur hon själv kan vara delaktig i processen och påverka. För ämnesområdet Biblioteken har följande specifika Personas (användningsmönster) identifierats: Inspirationssökaren Producenten Uppgiftslösaren Den engagerade De med extra behov. I tabellen nedan följer en översikt hur Bibliotekets användningsmål matchar mot de övergripande användningsmönstren. 18 (30)

19 Start-kit Biblioteken 4.1 Översikttabell, abstrakta målgrupper per Personas Inspirations sökaren Producenten Uppgiftslösaren Den engagerade De med extra behov Snabbkollaren Vill inspireras att lära och uppleva Skall förstå bibliotekets erbjudanden för Producenten Vill enkelt hitta grundinformation om bibliotekets service Vill enkelt hitta objektet Vill kunna läsa/förstå/få överblick på objektet Vill veta vad som pågår på biblioteket Vill kunna se vilken extra hjälp det finns att få Den ansvarstagande Vill lämna förslag på sortiment och utbud Vill kunna ge synpunkter på sortiment och utbud Skall kunna spara intressanta objekt Vill utöva en aktivitet Vill få effektiv vägledning Vill kunna boka tjänster Nyttjaren Vill effektivt boka/reservera/(om) låna Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets service Vill skapa och dela sina egna informationskällor Skall kunna spara intressanta objekt Vill effektivt boka/reservera/(o m)låna Vill enkelt få överblick över sitt nyttjande av bibliotekets service Vill ta del av sortiment och utbud utifrån ett behov Den politiske Skall enkelt kunna förstå Bibliotekets uppdrag och ramar 19 (30)

20 Start-kit Biblioteken 5 Navigationsöversikt Navigationsöversikten beskriver navigationsstrukturen på malmo.se. Nivå 1 och Nivå 2 är beslutade av projektet, där nivå 2 motsvarar respektive ämnesredaktion. Nivå 3 skall ses som en utgångspunkt för respektive ämnesredaktion, att jobba vidare med och även att detaljera på Nivå 4 och djupare. Nivå 1 Medborgare Företagare Turist Kommun & politik Nivå 2: Medborgare Barnomsorg & utbildning Biblioteken Bo & bygga Idrott & fritid Jobb & praktik Kris & säkerhet Kultur & nöje Miljö & hållbarhet Omsorg & stöd Social- & familjefrågor Stadsplanering & trafik Företagare Arrangemang och evenemang Driva och utveckla företag Etablera företag Fastigheter och mark Om näringslivet i Malmö Rekrytering och kompetensutveckling Starta företag Samarbeten och nätverk Tillstånd, regler och tillsyn Upphandling och inköp 20 (30)

21 Start-kit Biblioteken Turist Att göra i Malmö Arrangemang Café och restauranger Hotell Konferens och kongress Turistbyråer Om Malmö Resa Kommun & politik Fakta och statistik Förvaltningar och bolag Internationellt samarbete Stadens ekonomi Så styrs Malmö Nivå 3: Medborgare Biblioteken Stadsbiblioteket Digitala biblioteket Bellevuegårdsbibliotek Bunkeflostrandsbibliotek Husie stadsdelsbibliotek Kirsebergsbibliotek Limhamnsbibliotek Lindängenbibliotek Oxiebibliotek Rosengårdsbibliotek Tygelsjöbibliotek Bokbuss Garaget Specialbibliotek 21 (30)

22 Start-kit Biblioteken 5.1 Om Hälsa Hälsa (inklusive folkhälsa) berör inte bara ett ämne utan hör hemma inom många ämnen beroende på vad det handlar om. Av detta skäl är det därför inte bara en ämnesredaktions ansvar att informera och berätta om hälsa där det är relevant och uppfattas som en viktig fråga. För några av ämnesredaktionerna bör hälsoperspektivet framgå i navigeringen på nivå 3 medan övriga redaktioner kan lyfta upp hälsotemat i puffar på ingångssidorna för att därigenom betona och lyfta fram aspekter av hälsa, folkhälsa, livsstilsfrågor, osv. 5.2 Test av Navigationsstruktur För att ta reda på hur väl den föreslagna navigationsstrukturen fungerar i konkreta användningssituationer utfördes en kortsorteringstest. Kortsorteringstestet genomfördes på stadsbiblioteket. 100-tal olika scenarios fanns beskrivna på lappar, samlade i en kortlek. Navigationsstrukturen med de föreslagna Nivå 2 rubrikerna var utskriven på en stor plakat. Testdeltagarna fick dra ett scenario ur kortleken, och sedan välja vilken rubrik de skulle ha klickat på för det scenario de hade plockat ut. Om inte testdeltagarens förstahandsalternativ var rätt fick hon välja en andra gång. Stor omsorg las vid att tillfråga personer från varierande åldersgrupp, nationalitet, kön osv. Totalt samlades 255 svar in Resultat från kortsorteringstest Statistik: 90 % rätt, varav 80 % på första försöket. Första och andrahandsval: Testerna visade att Biblioteken och Kultur & nöje var varandras första och andrahandsval. De som inte valde Biblioteken i första försöket valde Kultur och angav som anledning att de inte såg biblioteket som mer än ett sortiment av böcker och media. För att uppfylla Bibliotekens syfte, Visa vägen till inspiration, upplevelser, kunskap och delaktighet, är det avgörande att bibliotekens hela sortiment och utbud exponeras när användaren väl är inne på Biblioteken. Korsreferenser: Korsreferenser behövs mellan Biblioteken och Kultur & nöje, expv från Biblioteken till evenemangsdatabasen som finns under Kultur & nöje. 22 (30)

23 Start-kit Biblioteken 6 Interaktionsdesign För att visualisera hur [ämnesredaktion] skulle kunna se ut på malmo.se har vi valt ut två scenarios för vilka vi presenterar varsin interaktionsdesign (notera att en grafisk profil inte tagits fram utan att fokus enbart ligger på interaktionen). Varje interaktionsdesign består av ett antal bilder som visar hur medborgaren i scenariot navigerar bland sidorna på malmo.se för att komma fram till den information hon söker. För att lyfta fram hälsoperspektivet har vi valt att på ingångssidan för Biblioteken puffa för ett föredrag om hälsa och livsstil (observera att inspirationen till denna puff är hämtad från annat håll än på malmo.se). Följande två scenarios har valts ut: Inspirationssökaren Vilka kommande aktiviteter finns det för mina barn på Biblioteken? Uppgiftslösaren Om jag skulle vilja plugga/jobba på Lindängenbiblioteket. Kan jag skriva ut, kopiera, faxa, surfa trådlöst, osv.? 23 (30)

24 Start-kit Biblioteken 6.1 Scenario 1 Vilka kommande aktiviteter finns det för mina barn på Biblioteken? Sid 1: 24 (30)

25 Start-kit Biblioteken Sid 2: 25 (30)

26 Start-kit Biblioteken Sid 3: 26 (30)

27 Start-kit Biblioteken 6.2 Scenario 2 Om jag skulle vilja plugga/jobba på Lindängenbiblioteket. Kan jag skriva ut, kopiera, faxa, surfa trådlöst, osv.? Sid 1: 27 (30)

28 Start-kit Biblioteken Sid 2: 28 (30)

29 Start-kit Biblioteken Sid 3: 29 (30)

30 Start-kit Biblioteken Sid: 4 30 (30)

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Kultur & nöje. Malmö Stad 2009-03-16

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Kultur & nöje. Malmö Stad 2009-03-16 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Kultur & nöje Malmö Stad 2009-03-16 Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta Miljö

Läs mer

Start-kit. Omsorg & stöd. Leverans till ämnesredaktion. Malmö Stad 2009-02-06

Start-kit. Omsorg & stöd. Leverans till ämnesredaktion. Malmö Stad 2009-02-06 Start-kit Omsorg & stöd Leverans till ämnesredaktion Malmö Stad 2009-02-06 Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta Omsorg & stöd Versionshistorik

Läs mer

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Kultur & nöje. Malmö Stad 2009-03-16

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Kultur & nöje. Malmö Stad 2009-03-16 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Kultur & nöje Malmö Stad 2009-03-16 Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta Kultur

Läs mer

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Idrott & fritid. Malmö Stad 2009-03-19

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Idrott & fritid. Malmö Stad 2009-03-19 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Idrott & fritid Malmö Stad Start-kit Idrott & fritid Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta

Läs mer

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Bo & bygga. Malmö Stad 2009-03-19

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Bo & bygga. Malmö Stad 2009-03-19 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Bo & bygga Malmö Stad Start-kit Bo & bygga Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta

Läs mer

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19

Framtidens servicemöte Digitala tjänster. Start-kit. Företagare. Malmö Stad 2009-03-19 Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Företagare Malmö Stad Start-kit Företagare Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36 37 45 Bilaga Effektkarta

Läs mer

Stadsplanering & Trafik

Stadsplanering & Trafik Framtidens servicemöte Digitala tjänster Start-kit Stadsplanering & Trafik Malmö Stad Start-kit Stadsplanering & trafik Författare Kjell Persson, inuse AB E-post: kjell.persson@inuse.se Telefon: 0761 36

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Sammanfattning av Effektkartläggning för Framtidens Servicemöte. Malmö Stad 2008-09-08

Sammanfattning av Effektkartläggning för Framtidens Servicemöte. Malmö Stad 2008-09-08 Sammanfattning av Effektkartläggning för Framtidens Servicemöte Malmö Stad 2008-09-08 Sammanfattning Det övergripande syftet med projektet föreslås till Ökad tillgänglighet genom tre samverkande kanaler.

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Därför att all effekt uppstår i användning EFFEKTSTYRNING

Därför att all effekt uppstår i användning EFFEKTSTYRNING Därför att all effekt uppstår i användning EFFEKTSTYRNING Uppsala: Digitala patientjournaler Ett tungrott datasystem har blivit en arbetsmiljö-katastrofpå vårdcentraler i Uppsala län. Personal har blivit

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster?

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Ahmet Kurt, NSB, juni 2011 Mobiltätheten exploderar bland befolkningen. Mobilen har man alltid tillgänglig, utan lång starttid. Just nu (2011)

Läs mer

Så fångar du dina målgrupper!

Så fångar du dina målgrupper! Så fångar du dina målgrupper! inuse AB Sveriges största företag inom användbarhet Kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm 21 erfarna specialister Något av vad vi gör just nu VHS användningstester av studera.nu

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Skriv klarspråk på webben

Skriv klarspråk på webben Skriv klarspråk på webben Fortbildningsdag för bibliotekspersonal 14.5.2014 Eivor Sommardahl 14.5.2014 Institutet för de inhemska språken www.sprakinstitutet.fi För biblioteket? För andra myndigheter?

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Boken om svenska för 3:an

Boken om svenska för 3:an Boken om svenska för 3:an Boken om svenska åk 1-3 består av tre arbetsböcker: Boken om svenska för 1:an, Boken om svenska för 2:an och Boken om svenska för 3:an. De bygger på kursplanens syfte, centrala

Läs mer

Förskola & utbildning. Effektkarta

Förskola & utbildning. Effektkarta Effektkarta Förskola & utbildning Syfte - Tydliggöra förskole- och utbildningsutbudet i förhållande till olika åldrar och livssituationer Effektmål 1 - Det skall vara enkelt att hitta grundinformation

Läs mer

Fråga: Vi ska skapa en omvärldsbevakningsgrupp och undrar hur ska man tänka när man skapar bevakningar för att plocka upp trender inom ett ämne?

Fråga: Vi ska skapa en omvärldsbevakningsgrupp och undrar hur ska man tänka när man skapar bevakningar för att plocka upp trender inom ett ämne? FAQ Fråga: Vi ska skapa en omvärldsbevakningsgrupp och undrar hur ska man tänka när man skapar bevakningar för att plocka upp trender inom ett ämne? Först och främst måste ni bestämma vilka mål ni har

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Under vecka 43-45, kommer kultur- och fritidsenheten att genomföra en enkätundersökning

Läs mer

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Tuve bibliotek Rapport Huvudresultat Biblioteksenkäten 2016 Tuve bibliotek Inledning Huvudresultat Rapporten omfattar tre delar: svarsfrekvenser, resultat för NKI och

Läs mer

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren.

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Kulturproceduren Första hjälpen Arrangör Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Här kan du läsa dig till hur man praktiskt använder Kulturprocedurens olika delar. Den

Läs mer

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01 Caroline Ullman & Johanna Lundberg i i i Hej! Vi har pratat med studenter som har gett oss tips på hur de vill bli informerade och kommunicera med er på ICA

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Effektivare medborgarservice

Effektivare medborgarservice Effektivare medborgarservice inuse AB Sveriges största företag inom användbarhet 22 erfarna specialister Kontor i... Något av vad vi gör just nu Stockholms skolwebb: utbildning i Att skriva för webb SOS

Läs mer

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting

Planera din kommunikation. Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting Planera din kommunikation Anki Högdahl Informationsstaben Västerbottens läns landsting 1 2 Vi drunknar i information Mängd av information Utbud Konsumerad/ individ Effekt/ individ 1950 1975 2000 Källa:

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

Användarnas behov i det digitala biblioteket

Användarnas behov i det digitala biblioteket Användarnas behov i det digitala biblioteket Delrapport 1 från projektet Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Projektledare: Maria Ekendahl, Virtuella enheten, Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna 1:1 hur välkommen du känner dig när du besöker biblioteket? 2:2 den hjälp du fick? 3:2 tiden då biblioteket öppnar på vardagar? 8-10 91 88 93 8-10 94 93 95 8-10 71 64 74 5-7 8 12 6 5-7 6 7 5 5-7 18 23

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Örgryte Härlanda Bibliotek Rapport Huvudresultat Biblioteksenkäten 2016 Örgryte Härlanda Bibliotek Inledning Huvudresultat Rapporten omfattar tre delar: svarsfrekvenser,

Läs mer

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nu är hösten här och alla börjar så smått komma tillbaka från sina sommarsemestrar. Som många av er säkert redan hört kommer internutbildningarna i Nyfiken på

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer