STYRNING OCH STRATEGI (SOS) 7,5 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRNING OCH STRATEGI (SOS) 7,5 högskolepoäng"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Tentamen STYRNING OCH STRATEGI (SOS) 7,5 högskolepoäng Datum: Skrivningstid: Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, med tömt minne. Tentamensansvarig lärare: Räntetabeller, delas ut i sal. Danilo Brozović Fyll i din placeringskod på samtliga svarssidor. Namn och personnummer ska endast anges på omslagsarket. Allmänna instruktioner för tentamen 1. Kontrollera att du fått en fullständig tentamen. 2. Tentamen består av 8 frågor. Maximalt antal poäng på tentamen är Tänk på hur du disponerar din tid. Fördela arbetet med olika uppgifter utifrån varje uppgifts svårighetsgrad och poängantal. 4. Använd svarsblanketterna och svara på angiven plats, dvs. svarsblanketten för resp. fråga. Om du behöver mer utrymme be tentamensvakten om extra blad på vilket du skriver din placeringskod och frågans nummer. 5. Ge välstrukturerade svar. Skriv tydligt. 6. Glöm inte att skriva din placeringskod på samtliga papper. 7. Om du inte vill att din tentamen skall bedömas måste du lämna in en blank tentamen. Skriv i så fall blank på försättsbladet samt korsa tydligt över skriven text. 8. Tentamensresultat meddelas inom tre veckor. 9. Tentamensvakt är skyldig att rapportera alla former av försök till fusk. Mobiltelefoner skall vara avstängda och får inte förvaras i anslutning till skrivplatsen. 10. Vid behov kan tentamensansvarig lärare nås per telefon under skrivningstiden. Tentamensvakterna förmedlar eventuella telefonsamtal. Poäng Betyg 1

2 Sida 1 av 10 Fråga 1 (6 poäng) Beskriv kort Whittingtons evolutionistiska och processuella perspektiv. 0-3 poäng för varje beskrivning. Se sid i Whittington (för en snabb genomgång av perspektiven, annars är det sid evolution och proc) 2

3 Sida 2 av 10 Fråga 2 (6 poäng) Skriv den fullständiga beteckningen för begreppen TQM, BPI och BPR och förklara med ca en mening vad respektive begrepp innebär. Rita gärna en matris! a. Svarsförslag: Total Quality Management (TQM): Fo rba ttra genom kvalitetsutveckling Business Process Improvement (BPI): Trimma affa rsprocesserna Business Process Reengineering (BPR): Omstrukturering av affa rsprocesser. 3

4 Sida 3 av 10 Fråga 3 (6 poäng) En investering på kommer ge årliga inbetalningar på samt innebära årliga utbetalningar på a. Hur lång pay-back har denna investering? (4p) b. Nämn två valfria svagheter med pay-back som beslutsunderlag. (2p) a. b. Svagheter är exempelvis att payback-metoden: Inte tar hänsyn till alla betalningar från en investering Inte tar hänsyn till tidsvärdet av pengar Den godkända återbetalningstiden är godtyckligt bestämd, varför 3 år istället för 4 år? Man kan inte rangordna projekt Den gynnar kortsiktiga projekt över långsiktiga projekt 4

5 Sida 4 av 10 Fråga 4 (6 poäng) Uppge och förklara tre av huvudsyftena för standardkostnader som tas upp i Ax bok. (6p) Svar: Finns att hämta på sid 337 i Ax (ES). 5

6 Sida 5 av 10 Fråga 5 (14 poäng) Hur skulle Whittingtons systemteoretiskt perspektiv förklara företaget Ikeas framgång? Ditt svar ska uppvisa förståelse för perspektivet och identifiera tänkbara hinder och möjligheter som finns. Bedömningsmall: 0-4 poäng delas ut för korrekt beskrivning av perspektivet. 0-6 poäng delas ut för kopplingen till företaget 0-4 poäng delas ut för identifiering av tänkbara hinder och möjligheter. Svaret bör vissa på god förståelse för perspektivet och kunna relatera det till företaget Se sid

7 Sida 6 av 10 Fråga 6 (14 poäng) Förklara vad som menas med begreppen personal branding och employer branding. Analysera Facebook, LinkedIn och Instagram genom de ovan nämnda begreppen, och ge därefter exempel på när de kan vara till fördel, respektive nackdel i marknadsföringssyfte för individ och företag. a. Svarsförslag: Personal branding = privatpersoner eller enskilda individer marknadsför sig i allt högre grad för status och jobb. Employer branding = ett starkt arbetsgivarvarumärke lockar till sig de bästa anställda (tex Google). Facebook & Instagram personal branding, employer branding, lifestyle = kul jobb, kul liv. Påverkar anställningar också. Linked In arbetstagare till företag. Arbetstagare kan marknadsföra sig och få kontakt med företag genom sociala media. Privatlivet blandas till stor del med arbetsliv, arbetsgivare kan välja att inte anställa, alt. ge anställda sparken om det kommer fram negativa saker på sociala media. På samma sätt kan företag få dåligt rykte och förlora arbetssökande eller kunder. Negativt då det kan vara svårare att stå ut i mängden och veta hur man ska hantera alla kanaler. Kunder får större inflytande över företag och kan tipsa/avråda andra kunder från en vara eller ett företag 7

8 Sida 7 av 10 Fråga 7 (14 poäng). Du har länge funderat på att unna dig en riktigt fin klocka när du är klar med dina företagsekonomistudier. Du har spanat in dig på en Rolex Submariner. Klockan kostar ny kr. Klockan måste sedan servas vart fjärde år för kr. Då det är hiskeligt mycket pengar funderar du på att hyra klockan istället. Du har nämligen fått ett erbjudande om att hyra just denna modell för kr per år. Personen som hyr ut klockan låter dig betala årshyran i efterskott. Med andra ord betalar du hyra en gång per år, med start om ett år sett från idag. Du räknar med att vilja ha klockan i 10 år. Om 10 år kommer du antingen avsluta hyreskontraktet eller sälja klockan vidare. Då du tar väl hand om dina klockor räknar du med att kunna få kr vid eventuell försäljning. Du använder 5% som kalkylränta vid dina beräkningar. A. Rita två tidslinjer som visar de kassaflöden som respektive alternativ är förknippade med (4p) B. Avgör vilket av alternativen som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. (uträkningar behöver redovisas) (10p). 8

9 Sida 8 av 10 Svar fråga 7: A. Köpalternativet Inflöde År Utflöde Hyresalternativet Inflöde År Utflöde Svar: Det ekonomiskt bäst att hyra då det är billigast. 9

10 Sida 9 av 10 Fråga 8. Ebba och Didrik är två ingenjörer som har fått har en bra affärsidé. De vill få en första indikation på om affärsidén är möjlig att genomföra ur ett företagsekonomiskt perspektiv med följande förutsättningar: Ebba och Didrik kan satsa kronor vardera av egna sparmedel. De räknar med att få fram ytterligare kronor i riskvilligt kapital från någon lämplig investerare. Försäljningen beräknas uppgå till kronor per månad. Fakturering sker samlat i slutet av varje månad. De erbjuder företagets kunder en månads kredittid. De planerar att investera i inventarier för kronor i samband med uppstarten. Den ekonomiska livslängden beräknas till 3 år. Löner betalas i slutet av varje månad med kronor. Diverse omkostnader uppgår till kronor per månad och betalas kontant. De vill ta upp ett banklån i uppstarten av företaget om kronor. Banklånet ska amorteras under två år, med hälften i slutet av varje år. Räntan på banklånet är 5 procent per år och betalas kvartalsvis. a) Ställ upp en likviditetsbudget, en resultatbudget och en balansbudget för det första årets verksamhet. Varje budget ska omfatta ett helt år, de behöver inte vara indelade i kortare perioder. Ange tydligt vad varje post avser. Avrunda gärna till tusentals kronor. Bortse från skatter och avgifter. (9 p) b) Är det möjligt att starta företaget med givna förutsättningar? (1 p) c) Hur motiverar du ditt svar på fråga b? (4 p) 10

11 Sida 10 av 10 Svar fråga 8: Svar: Se nedan uppställning (ES). Lösningsförslag Ägarinsats kr kr kr Försäljning kr per månad Kredittid 30 dagar Investering kr Livslängd 3 år Löner kr per månad Omkostnader kr per månad, kontant Banklån kr Amortering 2 år Ränta 5% Likviditetsbudget Resultatbudget Inbetalningar Intäkter Ägarinsats kr Försäljning kr Banklån kr Summa intäkter kr Försäljning kr Löner kr Summa inbetalningar kr Omkostnader kr Utbetalningar Avskrivningar kr Löner kr Ränta kr Omkostnader kr Summa kostnader kr Investering kr Resultat kr Ränta kr Amortering kr Summa utbetalningar kr IB kassa Summa inbetalningar Summa utbetalningar UB kassa 0 kr kr kr kr Balansbudget Inventarier kr Ägarkapital kr Kundfordran kr Resultat kr Kassa kr Eget kapital kr Tillgångar kr Banklån kr Skulder kr EK o skulder kr Diff - kr 11

12 12