Ny ackreditering lyfter kvaliteten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny ackreditering lyfter kvaliteten"

Transkript

1 EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 4 DECEMBER 2008 God Helg! Ny ackreditering lyfter kvaliteten FOTO: MARTIN EKWALL OCH HANS ALM FOTO: MIKAE LJUNGSTRÖM Kommunerna vässar sina tillsynsverktyg De svenska kommunerna har på senare år vässat sina tillsynsverktyg. Nu fungerar tillsynen generellt bra trots begränsade resurser, säger Reigun Thune Hedström (bilden) på Sveriges Kommuner och Landsting. SIDAN 12 Trycksättning med gas är en provningsmetod som inte är helt riskfri. Numera är det krav på att företag som arbetar med denna metod ska vara ackrediterade av SWEDAC. För Comfort Teknik i Göteborg har de nya kraven inneburit ett kvalitetslyft. SIDORNA Nöjda röster om ILAC/IAFkonferensen Konferensen var ett bra tillfälle att träffa kollegor från hela världen, säger Elva Nielsen (bilden) från Kanada. Hon var en av deltagarna på ILAC/IAFkonferensen som hölls i Stockholm med SWEDAC som värd. SIDAN 8 Förtroende nödvändigt för den ekonomiska utvecklingen. Sidan 9 Ackreditering till nytta både för samhället och kunden. Sidan 2

2 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT FAKTA INLEDARE Detta är SWEDAC SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. Här finns SWEDAC Huvudförvaltningen i Borås Österlånggatan 5 Box 878, Borås Telefon Telefax Kontoret i Stockholm Slussplan 9 Box 2231, Stockholm Telefon Telefax Hemsida: En tidning från SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SWEDACs huvudkontor, Box 878, Borås, telefon ANSVARIG UTGIVARE Maria Oldegård, tel e-post: PRODUKTION Koncis Affärsinformation, Skövde, telefon REDAKTÖR Leo Olsson, telefon e-post: ANNONSBOKNING Karina von Brömsen, telefon , e-post: TRYCKNING V-TAB, Örebro, ISSN Tidningspapperet tillverkas i Sverige och uppfyller kraven för Svanen. Det är även FSC-märkt. Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra SWEDAC-Aktuellt? Vill du beställa gratisabonnemang? Vill du beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Kontakta Maricelle Toreborg, eller telefon FOTO: HANS ALM Ackreditering till nytta för både samhället och kunden Årets sista nummer av SWEDAC Kvalitetsaktuellt fokuserar på besiktning och kontroll. Det sammanfattar också en hel del av besluten och diskussionerna från de internationella möten och seminarier som hölls i Stockholm i oktober. Ett genomgående tema i artiklarna är samhällsnyttan av ackreditering som ytterst handlar om säkerhet och kvalitet. I desssa sammanhang kan det vara lätt att glömma vilken nytta ackrediteringen också medför för de ackrediterade företagen. För det första innebär ackrediteringen en hjälp att utveckla verksamheten och att skapa ordning och reda. Ackreditering kan vara både frivillig och obligatorisk. Inte minst i den frivilliga delen är detta för många ett starkt skäl att vara ackrediterade. Genom ackreditering kan företag också få en större marknad. De tjänster man utför är erkända i Sverige, Europa och globalt. Begreppet tested once accepted everywhere har en viktig innebörd för de ackrediterade företagens kunder, men också för dem själva. Krav på besiktning, kontroll, certifiering, tester och kalibrering tillkommer ofta genom myndighetsbeslut. SWEDAC utgör här kontaktpunkt mot myndighetsvärlden. Vi kan föra vidare synpunkter från företagen till myndigheterna. SWEDACs uppdrag att sprida användningen av öppna system för kontroll, certifiering och tester innebär också en form av marknadsföring av de ackrediterade företagens tjänster. Vår hemsida har uppdaterats för att underlätta för privatpersoner att hitta ackrediterade företag. Det är viktigt eftersom cirka tre fjärdedelar av de ackrediterade företagen har hushållen som kunder. Därmed bidrar SWEDAC också till ackrediterade verksamheters marknadsföring. Via kundträffar och vid tillsynsbesök kan vi tillföra omvärldskunskap om till exempel vad som händer inom EU och om ny lagstiftning som är på gång. Genom det internationella samarbete vi deltar i har vi många gånger information som man inte kan ta del i via andra kanaler. Ackrediteringen skapar också rättvisa konkurrensförhållanden. De företag som SWEDAC granskar kan uppfylla standarder och andra dokuments krav på olika sätt, men det ska ske på ett likvärdigt sätt. Genom att SWEDAC har samma insyn i alla företag kan vi säkerställa att ingen skaffar sig konkurrensfördelar genom att lätta på kraven. Det här är en bortglömd sida av ackrediteringsorganens arbete och faktiskt något som ingen annan skulle kunna utföra. Med detta vill SWEDAC tacka kunder, uppdragsgivare och samarbetspartners för det gångna året. Vi ser fram emot 2009, som för SWEDACs del är ett märkesår. Då firar vi nämligen 20 år. HANS-ERIC HOLMQVIST GENERALDIREKTÖR, SWEDAC

3 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 3 NYHETER: ILAC/IAF-KONFERENSEN Jacques McMillan (t v), chef för EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv fick en pratstund med SWEDACs tidigare generaldirektör Lars Ettarp, som deltagit i arbetet med den nya EU-lagstiftningen. FOTO: MARTIN EKWALL Ny EU-lagstiftning skapar debatt Med den nya EU-lagstiftningen kommer ackreditering att få ännu högre status och större betydelse vid bedömning av överensstämmelse. Men i vissa länder utanför inre marknaden uttrycks farhågor för att det europeiska systemet ska leda till ökade handelshinder. Jacques McMillan, som är chef för EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv och som medverkade på ILAC/IAF-konferensen, är bestämd: De nya reglerna har tillkommit med ett enda syfte att underlätta handeln och stärka produktsäkerheten på inre marknaden. Vi har inte utvecklat något nytt, utan stärker bara det befintliga systemet och värnar om ackreditering som den högsta instansen för kontroll. Den nya EU-lagstiftningen träder i kraft i EUs medlemsstater den 1 januari 2010 och innebär, enkelt uttryckt, att ackreditering i fortsättningen ska vara huvudalternativet vid all bedömning av överensstämmelse. Daniel Pierre, direktör för det franska ackrediteringsorganet COFRAC och ordförande i ILAC, är positiv till de nya reglerna: En av de stora fördelarna är harmoniseringen av ackrediteringsprocessen. De nya reglerna säkerställer att ackreditering sker på samma sätt i alla medlemsstater, vilket ger ett ökat förtroende. En viktig punkt handlar om ackrediteringsorganens oberoende. I varje EU-land ska det finnas högst ett ackrediteringsorgan som är erkänt av landets regering och står fritt från kommersiella intressen. Ackrediteringsorganen får heller inte konkurrera med varandra över gränserna. För ett land som Tyskland, med 20 ackrediteringsorgan, varav flera privata, kommer det att leda till stora förändringar. Ingenting är klart, men någon form av samgående mellan ackrediteringsorganen kommer att bli nödvändigt, säger Tomas Facklam, som är VD för tyska ackrediteringsorganet TGA och ordförande i IAF. I vissa länder utanför EU har det samtidigt uttryckts farhågor för att reglerna kan komma att sätta käppar i hjulet för det internationella samarbetet. Kritiken kommer framförallt från USA, där det saknas reglering och ackreditering drivs på en öppen marknad av privata aktörer. Jacques McMillan avfärdar kritiken och anser att det behövs reglering inom ett område som ackreditering: Titta bara på vad som hänt på finansmarknaden på grund av bristen på regler. Vår bedömning är att en reglering är nödvändig för att inte äventyra systemet med ackreditering. Daniel Pierre och Tomas Facklam vill dock inte bortse från riskerna med att den nya EUlagstiftningen kan försvåra det internationella samarbetet mellan ackrediteringsorganen. En viktig fråga är vilka konsekvenserna blir för de multilaterala avtalen. Vår grundinställning är att de nya reglerna har många fördelar, men vi vill naturligtvis inte att de ska leda till en splittring mellan EU och övriga världen, betonar Tomas Facklam. Terence Chan som representerar Hongkong Accreditation Service är en av dem som är oroad över de nya EU-reglerna: ILAC och IAF har länge arbetat för att riva handelshindren mellan länderna. Vår förhoppning är att den nya EU-lagstiftningen inte ska leda till att det återigen byggs upp murar mellan länderna, säger han.

4 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER: ILAC/IAF-KONFERENSEN Monika Pearson, Lena Wallin, Johan Wahlander och Anna Richert medverkade i SWEDACs seminarium om ekologiska livsmedel och klimat påverkan på ILAC/ IAF-konferensen i Stockholm i oktober. FOTO: MARTIN EKWALL Ekologiska livsmedel bättre för klimatet? Intresset för ekologiska livsmedel ökar stadigt bland konsumenterna. Men många frågar sig också hur ekologisk produktion påverkar klimatet. Positivt eller negativt? En del faktorer talar för att ekologisk produktion ger mindre miljöpåverkan men inte mindre klimatpåverkan, säger Monika Pearson, nutritionist på Livsmedelsverket. I takt med den ökade efterfrågan på ekologiska livsmedel ställer allt fler livsmedelsproducenter odlare, uppfödare och förädlingsföretag om till ekologisk produktion. Inom hela EU uppgår de ekologiska odlingarna till nästan fyra procent av den totala arealen, enligt statistik från Livsmedelsverket. Men siffrorna är från år 2005 och sedan dess har det skett en kraftig ökning av den ekologiska produktionen, säger Lena Wallin, statsinspektör på enheten för kommunstöd på Livsmedelsverket kom EU med den första förordningen för ekologisk produktion med regler till skydd för både miljö och djur. Den har utvecklats sedan dess och 1 januari 2009 träder en ny i kraft. Den nya förordningen definierar mål, principer och regler för ekologisk produktion på ett ännu tydligare sätt. Syftet är att bidra till ökad öppenhet, stärka konsumenternas förtroende samt skapa en mer harmoniserad uppfattning om begreppet ekologisk produktion, säger Lena Wallin. I Sverige utförs kontrollen av de livsmedelsproducenter som arbetar enligt EU-reglerna av ackrediterade certifieringsorgan. SWEDAC har hittills ackrediterat fyra certifieringsorgan inom området. Men allt eftersom intresset för ekologiska livsmedelsprodukter ökar är det många konsumenter som frågar sig hur produktionen påverkar klimatet. Det var också temat för det seminarium som SWEDAC anordnade i samband med ILAC/IAF-konferensen. För det första är det stor variation mellan olika livsmedel när det gäller klimatpåverkan, oavsett om de är ekologiskt eller konventionellt producerade, säger Monika Pearson på Livsmedelsverket. Störst klimatpåverkan har produktionen av nötkött, där varje kilo färdigt kött kan generera mellan 15 och 25 kilo koldioxid under hela produktionscykeln. Men även frukt och grönsaker kan ge stor klimatpåverkan. Ett extremt exempel är cocktailtomater på kvist från Storbritannien som odlats i växthus, uppvärmda med el från kolkraftverk, som kan ge utsläpp på upp till 28 kilo koldioxid per kilo tomater. Låg påverkan har frilandsodlade grönsaker och baljväxter som ärtor, bönor och linser men även potatis och spannmål. Odlingsmetoderna har stor betydelse, men även transporterna. Ett gott råd till konsumenter som vill handla klimatsmart är att så långt det går köpa säsongsanpassade lokala livsmedel, säger Monika Pearson. Klimatpåverkan från ekologiska livsmedel skiljer sig inte från andra livsmedel, men ekologiska produkter är bättre för andra miljömål, menar Monika Pearson: Den ekologiska produktionen gynnar den biologiska mångfalden, är mindre beroende av importerat foder och använder inte bekämpningsmedel. Jordbruket blir mer varierat och transporterna kortare, sammanfattar hon. Enligt Johan Wahlander, handläggare på bioenergienheten på Jordbruksverket, måste ett stort antal variabler och faktorer vägas samman för att kunna visa på klimatpåverkan från ekologisk produktion. Bilden är inte helt entydig resultatet beror på vilken måttstock man använder. Men sett i ett livscykelperspektiv är ekologiska produkter i dagsläget lika bra eller bättre för klimatet. Det beror framförallt på att det för ekologisk odling inte används mineralgödsel, men å andra sidan är avkastningen lägre. För att underlätta för konsumenterna håller nu KRAV och Svenskt Sigill på att utarbeta ett system för klimatmärkning av livsmedel. Systemet kommer att bygga på en analys av livsmedelskedjan från odling och uppfödning till butik. Målet är att systemet ska lanseras sommaren De produkter som står först på tur är tomater och gurka, förklarar Anna Richert från Svenskt Sigill. En konsumentundersökning som genomförts av Sigill och KRAV visar att 66 procent av svenska folket är ganska eller mycket intresserade av att handla klimatsmart. 55 procent är också villiga att betala mer för en produkt med klimatmärkning.

5 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 5 NYHETER: ILAC/IAF-KONFERENSEN Provningsjämförelser får egen standard Ackreditering ställer bland annat krav på att laboratorierna deltar i provningsjämförelser för att kunna jämföra och kvalitetssäkra sina analyser. En ny standard ISO/IEC är nu på väg att utvecklas för ackreditering av verksamheter som arbetar med provningsjämförelser och kommer att ersätta den guide G13 - som används i dag. Med en internationell standard för provningsjämförelser blir det en ännu bättre kvalitetssäkring av hela kedjan, säger Tony Russel, tidigare chef för National Association of Testing Authorities i Australien och ordförande för ILAC Proficiency Testing Consultative Group. Hur öka förtroendet för ackreditering? Hur kan ackrediteringsorganen öka förtroendet för ackreditering? Vilket behov finns av att harmonisera ackrediteringsarbetet? Två arbetsgrupper har tillsatts inom IAF, International Accreditation Forum, för att diskutera frågorna och komma med förslag till lösningar. Ackrediteringsorganen arbetar visserligen efter samma internationella standarder. Men praktiskt kan arbetet ändå skilja sig åt, säger Peter Kronvall, chef för SWEDACs enhet för certifiering, som deltog i diskussionerna under ILAC/IAF-konferensen. Den ena arbetsgruppen diskuterar bland annat vilka sanktioner som ska vidtas mot ackrediterade certifieringsorgan som inte följer reglerna. Den andra gruppen har till uppgift att presentera förslag till hur ackrediteringsorganen mest effektivt fångar upp reaktioner på marknaden, till exempel olika mätmetoder som kan användas för att avgöra om certifieringsorganens tjänster motsvarar marknadens behov. De senaste tre åren har det skett en kraftig ökning av ekologisk produktion inom EU. Bilden från en butik i Holland som säljer ekologisk ost. FOTO: SCANPIX

6 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER: ILAC/IAF-KONFERENSEN Globala samarbetet Det globala ackrediteringssamarbetet blir allt större. Vid den inter nationella ILAC/IAF-konferensen i Stockholm undertecknades de så kallade MLA- och MRA-avtalen av ytterligare ett tiotal ackrediterings organ. De multilaterala avtalen innebär att rapporter och certifikat som utfärdas under ackreditering i ett land erkänns av ackrediteringsorgan i de andra länderna som ingår i det internationella ackrediteringssamarbetet. Avtalen förvaltas av de internationella organisationerna IAF, International Accreditation Forum, och ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation och bygger på de granskningar av ackrediteringsorganen som görs regionvis i hela världen. I samband med ILAC/IAF-konferensen undertecknades avtalen av ackrediteringsorgan i länder som USA, Tunisien, Guatemala, Kina, Vietnam och Turkiet. IAFs MLA-avtal fick fem nya signatärer och ILACs MRA-avtal fyra nya signatärer. En av de nya signatärerna av MRA-avtalet är ackrediteringsorganet i Guatemala Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA). Arbetet med att utveckla Guatemalas kvalitetsinfrastruktur har pågått sedan mitten av 1990-talet med stöd av bland andra SWEDAC. Förra året bedömdes ackrediteringsorganet av den regionala samarbetsorganisationen IAAC, Inter America Accreditation Cooperation, och blev i början av året godkänt för att underteckna MRA-avtalet. Vi har arbetat i fyra år för att kunna kvalificera oss. Avtalet har stor betydelse framförallt för vår industri som exporterar frukt och grönsaker, men även fisk och skaldjur. Jordbruksdepartementet har beslutat att alla livsmedelslaboratorier som testar produkter mot EUs regler ska vara ackrediterade senast vid utgången av 2009, förklarar Pablo Alexander Pineda, som är chef för OGA. Det guatemalanska ackrediteringsorganet har även genomfört ackreditering av flera medicinska laboratorier enligt ISO Fördjupat samarbete mellan ILAC och IAF Ska ILAC och IAF gå samman eller arbeta som självständiga organisationer? Det var en fråga som väckte debatt vid den gemensamma generalförsamlingen på ILAC/IAF-konferensen i Stockholm. ILAC och IAF är de två organisationerna som organiserar ackrediteringsorgan över hela världen. ILAC vänder sig till ackrediteringsorgan som ackrediterar laboratorier och IAF till ackrediteringsorgan som ackrediterar certifieringsorgan. De senaste åren har det skett ett närmande mellan de båda organisationerna. Flera av programpunkterna på ILAC/IAF-konferensen i Stockholm var också öppna för deltagare från båda organisationerna, som till exempel den gemensamma generalförsamlingen då frågan om sammanslagning åter kom upp till diskussion. Daniel Pierre och Tomas Facklam, ILAC respektive IAF. FOTO: MARTIN EKWALL Första gången ett samarbete aktualiserades var i Washington år 2000, säger Daniel Pierre, ordförande för ILAC och direktör för det franska ackrediteringsorganet COFRAC. Våra konferenser ägde rum på samma hotell, men olika veckor. Flera av frågorna var också gemensamma, men diskuterades alltså vid olika tillfällen. Det var då vi insåg behovet av samarbete. Det som talar för ett intensifierat samarbete alternativt samgående är den gemensamma strävan att göra systemet med ackreditering ännu mer spritt och harmoniserat. Vid marknadsföringen av systemet med ackreditering är det viktigt att vi talar med en gemensam röst och inte framför dubbla budskap. En gemensam organisation skulle naturligtvis spara både tid och pengar i våra kontakter med olika intressenter, förklarar Tomas Facklam, ord förande i IAF och VD för det tyska ackrediteringsorganet TGA.De flesta ackrediteringsorgan i världen, däribland SWEDAC, är också medlemmar i både ILAC och IAF samt signatärer till de multinationella avtal, så kallade MRA- och MLA-avtal, där ackrediteringsorganen erkänner de certifikat och provningsrapporter som utfärdas under ackreditering. Vårt samarbete har fördjupats de senaste åren. Nu känns det som att tiden är inne för nästa steg, säger Tomas Facklam. En gemensam arbetsgrupp som ska förbereda ärendet har nu tillsatts. Diskussionerna kommer att fortsätta under 2009 med sikte på beslut vid ILAC/IAF-konferensen i Vancouver nästa höst. Det har blivit en stor och kontroversiell fråga i våra organisationer. Samtidigt är det viktigt att den inte överskuggar våra primära uppgifter, som går ut på att få ackreditering erkänd i hela världen, säger Daniel Pierre.

7 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 7 NYHETER: ILAC/IAF-KONFERENSEN utökas till fler länder Det är ett område som växer. I Guatemala är de flesta sjukhus privata och allt fler väljer att ackreditera sina laboratorier för att säkerställa hög kvalitet, säger Pablo Alexander Pineda. Kinas ackrediteringsorgan, China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), är sedan flera år tillbaka signatär för MLA-avtalen inom ledningssystem för kvalitet och miljö, men undertecknade nu även avtalet för produktcertifiering. Ackreditering handlar om förtroende. Genom MLA-avtalen kan de andra signatärländerna lita på att de produktcertifieringar som utförs av ackrediterade organ i Kina utförs på samma villkor som i andra länder. Det har en stor betydelse för vår export av varor, säger Xiao Jianhua från CNAS. Xiao Jianhua från CNAS och OGA:s chef Pablo Alexander Pineda. FOTO: MARTIN EKWALL GE DIG OCH ORGANISATIONEN NYA PERSPEKTIV Perspektiv vänder sig till dig som vill utveckla verksamheten och få ut mer av ledningssystemet och ert certifikat. Den ger dig kunskap och rådgivning i tidningsformat och har idag drygt läsare eller snarare användare. 87% av Perspektivs läsare uppger att de har stor nytta av den i sitt arbete. (källa Demoskop). Standarder får världen att fungera SIS Forum, Telefon , Fax , E-post

8 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER: ILAC/IAF-KONFERENSEN Merih Malmqvist Nilsson, SWEDAC. Elva Nilsen, Standards Council of Canada. David Stanger, Al Hoty- Stanger, Saudi-Arabien. Khaled Ben-Khir och Dia Abouhadra, Libyan National Centre for Standardization & Metrology. Intresset visar att ackreditering stärks Rekordmånga deltagare i ILAC/IAF-konferensen i Stockholm SWEDAC stod som värd för den internationella ILAC/IAF-konferensen som i år ägde rum i Stockholm i oktober. Närmare 400 delegater från ett 100-tal nationer deltog i konferensen, vilket är fler än under tidigare konferenser. Det stora intresset för konferensen visar att ackrediteringens roll i världen stärks, säger Merih Malmqvist Nilsson, som är internationellt samordningsansvarig på SWEDAC och projektledare för konferensen. Under de 12 konferensdagarna hölls ett stort antal möten i kommittéer och arbetsgrupper samt i de båda organisationernas generalförsamlingar, där man diskuterade olika aspekter av ackreditering, internationell harmonisering och avtal om ömsesidigt erkännande. Vilket värde har konferensen? Elva Nilsen, Standards Council of Canada, Kanada: Konferensen är ett bra tillfälle att komma samman och träffa kollegor från hela världen. Det handlar inte bara om möten i olika kommittéer och arbetsgrupper, Närmare 400 delegater från ett 100-tal nationer deltog i konferensen i Stockholm. Nästa gång bjuder ILAC/IAF in till Vancouver i Kanada. FOTO: MARTIN EKWALL utan även om informella möten kollegor emellan. En av de viktigaste frågorna som diskuterats är det ökade samarbetet mellan ILAC och IAF. Det finns skäl som talar både för och emot ett samgående mellan organisationerna. Själv är jag neutral i frågan. David Stanger, Al Hoty-Stanger Ltd, Saudi-Arabien och UILI (internationell organisation för fristående laboratorier): Det jag särskilt uppskattar med konferensen är möjligheten att bli uppdaterad om de aktuella frågorna på regional och internationell nivå, som till exempel den nya EU-lagstiftningen som är ett stort och viktigt steg för ackreditering. Framförallt har de personliga mötena med kollegor ett stort värde. Telefon och e-post i all ära men ibland behöver vi träffas öga mot öga för att få tillfälle till fördjupade diskussioner och skapa förståelse över gränserna. Khaled Ben-Khir och Dia Abouhadra, Libyan National Centre for Standardization & Metrology, Libyen: Det stora värdet med konferensen ligger i de konstruktiva diskussioner som förs mellan deltagarna, inte bara i arbetsgrupper och kommittéer, utan även utanför det schemalagda programmet. En programpunkt som var särskilt intressant var seminariet om ekologiska livsmedel. Ekologiska livsmedel är högaktuellt i Libyen, som bland annat infört ett nytt system för certifiering av ekologiskt odlad fisk, konstaterar de.

9 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 9 NYHETER: ILAC/IAF-KONFERENSEN Förtroende viktigt för ekonomisk utveckling Finanskrisen illustrerar nödvändigheten av förtroende för den ekonomiska utvecklingen. Ackreditering är ett viktigt verktyg för att skapa förtroende och underlätta handeln över gränserna, underströk statssekreterare Gunnar Wieslander på Utrikesdepartementet i ett anförande på ILAC/IAF-konferensen. Gunnar Wieslander, statssekreterare på UD, betonade vikten av ett intensifierat EU-samarbete. FOTO: MARTIN EKWALL Frihandel är en hörnsten i svensk handelspolitik, betonade Gunnar Wieslander: Den starka kopplingen mellan ackreditering och internationell handel är förklaringen till att handelsminister Ewa Björling har ansvaret även för frågor som rör ackreditering. Gunnar Wieslander konstaterade dock att det i dag blåser starkare protektionistiska vindar, både inom och utom Europa. Men om vi stänger dörren till den egna marknaden, stänger vi också dörren till utveckling och möjligheten för miljoner människor att resa sig ur fattigdom. Protektionism leder till dyrare varor och mindre valfrihet. Det mest effektiva sättet att stimulera den internationella handeln är genom multilaterala avtal. Ackrediteringsorganen har en viktig uppgift i att bistå utvecklingsländerna i arbetet med att bygga upp sin kvalitetsinfrastruktur för att de ska kunna uppfylla kraven i avtalen. Gunnar Wieslander betonade även vikten av ett intensifierat EU-samarbete och ett fortsatt arbete med att skapa en väl fungerande inre marknad. Dessutom tog han upp den nya EU-lagstiftningen som innebär att ackreditering blir huvudalternativet vid bedömning av överensstämmelse. Den nya lagstiftningen är positiv och kommer att främja handel, tillväxt och sysselsättning. Men det är samtidigt viktigt att det system vi får i Europa inte innebär att nya murar reses mot regioner utanför EU. Det är en fråga som vi kommer att ägna stor uppmärksamhet åt under den närmaste tiden. Hög tid att klarlägga eventuella radonproblem! PASELA miljösupport ab erbjuder provtagare för bestämning av radon i inomhusluft. Den mätmetod vi använder är godkänd av SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och ackrediterad av SWEDAC för bestämning av långtidsmedelvärden i bostäder och på arbetsplatser. Gå gärna in på vår hemsida, och läs mer om oss. Här finns information om priser och formulär för beställning. PASELA miljösupport ab, Box 5093, Västra Frölunda, Tfn , (www.pasela.se //

10 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA: BESIKTNING Systemet med energideklarationer har nu kommit igång på allvar även om många av byggnaderna inte blir färdigdeklarerade i tid. Enligt Boverkets beräkningar kommer endast cirka byggnader av totalt att vara energideklarerade vid årsskiftet. Allt fler byggnader energideklareras Det är rena ketchupeffekten, säger Thomas Johansson, energiexpert på Boverket. Först kom nästan ingenting, men nu får vi in ungefär deklarationer i månaden. Systemet med energideklarationer bygger på ett EU-direktiv som infördes i svensk lagstiftning hösten 2006 (SFS 2006:985). Syftet är att effektivisera energianvändningen i byggnader för att bidra till minskade utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. I Sverige står uppvärmning och drift av bostäder, kontor och offentliga lokaler för cirka 40 procent av energianvändningen. För att underlätta införandet av systemet har olika typer av byggnader fått olika tidsgränser för när deklarationerna ska vara klara. Första omgången omfattar hyresoch bostadsrättshus, kommersiella lokaler samt specialbyggnader, som simhallar, skolor och sjukhus över kvadratmeter, som ska vara energideklarerade senast den 31 december är det dags för villor och småhus, som ska energideklareras i samband med nybyggnad och försäljning. Fastighetsmäklarna har skyldighet att informera om reglerna och köparna rätt att kräva energideklaration. Det kommer säkert också många att utnyttja med tanke på den dokumentation man får över byggnadens energistatus, säger Thomas Johansson. Totalt är det omkring byggnader som ska vara deklarerade före årsskiftet. Men enligt Boverkets prognoser kommer långt ifrån alla att bli klara i tid. Hittills (slutet av november) har endast deklarationer registrerats i systemet, varav drygt Deklarationerna gör det möjligt att jämföra den egna byggnaden med andra byggnader samt ge förslag på energieffektiviserande åtgärder färdigställts och godkänts av energiexperterna. Boverket gör bedömningen att cirka byggnader kommer att vara energideklarerade vid årsskiftet 2009/2010 och först kommer samtliga byggnader att vara energideklarerade. Därtill kommer årligen villor (egnahem) som ska energideklareras vid försäljning, säger Karl-Erik Svensson på Boverket. Thomas Johansson har förståelse för att det tar tid att införa ett nytt system: Det är naturligt att många fastighetsägare har valt att avvakta till dess marknaden kommit igång på allvar. Men energideklarationerna har inte bara till uppgift att kartlägga fastigheternas energiprestanda. Deklarationerna innehåller också referensvärden som gör det möjligt att jämföra den egna byggnaden med andra byggnader samt förslag på energieffektiviserande åtgärder. Nästa år kommer vi att genomföra en första uppföljning av deklarationerna för att analysera dels vilka åtgärder som föreslås i deklarationerna, dels i vilken utsträckning fastighetsägarna genomfört dem, förklarar Thomas Johansson. Något specifikt mål för energideklarationerna har inte definierats. Däremot har EU-länderna antagit ett gemensamt miljömål som går ut på att minska energianvändningen med 20 procent under perioden och med 50 procent fram till Energideklarationerna är ett viktigt steg på vägen för att nå det målet, säger Thomas Johansson. Energieffektivisering lönsamt för fastighetsägare Huvudsyftet med energi deklarationerna är att främja effektiv energianvändning genom att presentera förslag på energibesparande åtgärder för fastighetsägarna. Boverket har utvecklat en rad olika kalkylverktyg som hjälp för att kunna beräkna lönsamheten i åtgärderna. Traditionellt används pay-off-metoden, som visar hur lång tid det tar innan en investering är återbetald. Problemet är att metoden inte tar hänsyn till den beräknade livslängden för åtgärden. Tilläggsisolering av en vind har en pay-off-tid på kanske fem år, men en livslängd på hela 30 år, konstaterar Thomas Johansson, energiexpert på Boverket. Boverket har därför utvecklat ett kalkylverktyg Ed-kalkyl som tar hänsyn till lönsamheten under hela livslängden. Vår utgångspunkt i arbetet med energideklarationer är att underlätta för både kontrollorgan och fastighetsägare så att systemet får avsedd verkan, det vill säga att energibesparande åtgärder genomförs och energianvändningen minskar, säger Thomas Johansson.

11 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 11 TEMA: BESIKTNING Anders Tennerhed i Göteborg är en av de certifierade energiexperter som just nu har fullt upp med att utföra energideklarationer. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM 300 företag snart ackrediterade för energideklarationer SWEDAC har under året arbetat intensivt med bedömning av nya kontrollorgan för energideklarationer. Totalt kommer cirka 300 företag att vara ackrediterade vid årsskiftet. Vi räknar med att det ska vara ett tillräckligt antal för att försörja marknaden på längre sikt, säger Thomas Neldén, chef för enheten för anläggningar och installationer på SWEDAC. Lagen om energideklarationer bygger på ett EU-direktiv och förekommer därmed i alla EU-länder, även om tillämpningen skiljer sig åt. I Sverige gäller att ackrediterade kontrollorgan ska anlitas för att upprätta deklarationerna. I kravet för ackreditering ingår bland annat att kontrollorganen har minst en certifierad energiexpert. I slutet av november fanns drygt 800 certifierade energiexperter på de ackrediterade kontrollorganen. En av de stora fördelarna med ackreditering jämfört med certifiering är skalbarheten. Ett kontrollorgan kan på ett relativt enkelt sätt bygga ut sina resurser under en och samma ackreditering, konstaterar Thomas Neldén. SWEDAC genomförde de första ackrediteringarna inom området i september Sju tekniska handläggare är ansvariga för området och har under året arbetat intensivt med att granska företagen som ansökt om ackreditering. Intresset för området är stort och vi får ständigt in nya ansökningar. De flesta av kontrollorganen rapporterar också om stor efterfrågan på sina tjänster, säger Thomas Neldén. SWEDAC står nu i begrepp att utföra tillsyn av de första kontrollorganen som ackrediterats inom området. Ackrediteringen gäller endast upprättandet av energideklarationer. Men vi anser att även besiktning av byggnaden alltid ska göras, även om den kan variera i omfattning. Om kontrollorganet däremot bedömt att det inte behövs är vi intresserade av att veta vad som ligger till grund för beslutet, förklarar Thomas Neldén.

12 12 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA: BESIKTNING Kommunerna vässar tillsynen Landets kommuner har på senare år vässat sina tillsynsverktyg. Det gäller inte minst de områden inom vilka det ställs krav på att besiktning utförs av ackrediterade kontrollorgan. I dag fungerar tillsynen generellt bra, trots begränsade resurser, säger Reigun Thune Hedström, handläggare på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunerna har tillsynsansvaret för bland annat kylanläggningar, cisterner, hissar och energideklarationer områden där det ställs krav på kontroll av ackrediterade kontrollorgan. Praktiskt kan det innebära att till exempel personal från kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor gör stickprovskontroller av att nyinstallerade kylanläggningar besiktigats av ackrediterade kontrollorgan. Vi ser positivt på kravet på kontroll under ackreditering. Besiktning är till för att skydda både den yttre miljön och människors liv och hälsa. Därför ligger det en trygghet i att besiktning utförs av kontrollorgan som är kvalificerade för uppgiften, säger Reigun Thune Hedström. SKL, som är intresse- och arbetsgivarorganisation för landets kommuner, landsting och regioner, har ett nära samarbete med de föreskrivande myndigheterna inom de olika områdena Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten. Bland annat är organisationen remissinstans för nya föreskrifter och sitter med i olika arbetsgrupper. Tidigare var det många kommuner som drog ned på sin tillsyn. Men nu har de upptäckt att det inte var så klokt och skärper sin tillsyn, trots krympande resurser, säger Reigun Thune Hedström. Ett område där tillsynen dock fungerar mindre bra är hissar, anser hon. För personhissar har kommunerna ett slags omvänt tillsynsansvar. Kontrollorganen har ingen skyldighet att rapportera vilka hissar som godkänts, utan bara vilka som underkänts och belagts med nyttjandeförbud. Med det öppna systemet är det upp till fastighetsägarna att beställa besiktning av sina hissar. Men risken är stor att det inte alltid blir gjort eller att bristerna som upptäckts av besiktningsorganen inte alltid blir åtgärdade, trots olycksriskerna, konstaterar Reigun Thune Hedström. Ett annat område som ingår i kommunernas verksamhet och som för närvarande saknar Reigun Thune Hedström, handläggare på på Sveriges Kommuner och Landsting, är positiv till kravet på att kontroll ska utföras av ackrediterade företag. FOTO: HANS ALM krav på besiktning av ackrediterade kontrollorgan är lekplatser. Det är ett område som det kan finnas skäl att titta närmare på. De senaste åren har det hänt flera olyckor som kanske hade kunnat undvikas med obligatorisk besiktning, säger hon. Energideklarationer är det senaste området som blivit föremål för kommunernas tillsyn. Deklarationerna ska upprättas av ackrediterade kontrollorgan. Det är bara att inse att långt ifrån alla deklarationer hinner bli klara i tid. Men här har vi en pragmatisk inställning. Kommunerna kommer efter årsskiftet att gå ut med en påminnelse till de fastighetsägare som inte inkommit med sina deklarationer. Några åtgärder kommer inte att vidtas omedelbart, förutsatt att fastighetsägarna beställer en energideklaration inom ett par månader, säger Reigun Thune Hedström.

13 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 13 TEMA: BESIKTNING Besiktning skyddar miljö och hälsa Besiktning är ett område som expanderat kraftigt de senaste åren. SWEDAC har hittills ackrediterat över företag som svarar för kontroll av till exempel kylanläggningar, cisterner, gasflaskor, kärnkraftverk, energideklarationer, hissar, lyftkranar, rulltrappor, skidliftar och tivolianläggningar. Den största verksamheten är kyla med cirka 900 ackrediterade företag. Men även energideklarationer har fått stor omfattning och sysselsätter cirka 300 företag, förklarar Thomas Neldén, chef för SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. Kraven på besiktning ställs i nationella föreskrifter från olika myndigheter som Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Boverket, Räddningsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen med flera. Besiktning har till syfte att skydda yttre miljö samt liv och hälsa. Det finns ingenting som talar för att säkerhetsnivåerna på anläggningarna blivit lägre sedan riksprovplatsernas monopol avskaffades och ersattes med ett öppet system med fri konkurrens mellan besiktningsorganen, säger Thomas Neldén. Sverige var ett av de länder i Europa som tidigast införde ett öppet system även inom områden som regleras av nationella föreskrifter. Sedan 1995 har alla besiktningsorgan som uppfyller kompetenskraven rätt att söka ackreditering för att utföra kontroll inom reglerade områden, där svenska myndigheter ställer särskilt höga säkerhetskrav. Thomas Neldén, chef för SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. SWEDACs roll är att upprätthålla kvaliteten på besiktningsorganen genom våra regelbundna tillsyner. Om ett besiktningsorgan inte uppfyller kraven har vi möjlighet att återkalla ackrediteringen, vilket i praktiken innebär näringsförbud, säger Thomas Neldén. SWEDAC och föreskrivande myndigheter har även en löpande dialog med besiktningsorganen genom de samrådsgrupper och tekniska kommittéer som träffas flera gånger om året. På mötena diskuteras tolkningar och aktuella frågeställningar kring föreskrifterna. Vår bedömning är att expansionen inom besiktningsområdet kommer att fortsätta. Den nya EU-lagstiftningen som innebär att ackreditering ska vara huvudalternativet vid all bedömning av överensstämmelse kan komma att innebära att kravet på besiktning under ackreditering införs inom fler områden, säger Thomas Neldén. Vill du tillhöra branschens nöjdaste kunder? Se resultatet från kundundersökningen Vi certifierar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. AAA Certification AB Box 4027, Gråbo Telefon Fax

14 14 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA: BESIKTNING Ny ackreditering ger kvalitetslyft Trycksättning med gas kräver mycket noggranna rutiner Innan kylteknikerna på Comfort Teknik tar en ny kylanläggning i drift görs alltid en provtryckning av systemet för att kontrollera att det inte finns några läckor. Men metoden är långt ifrån riskfri och därför krävs att företaget är ackrediterat. Hittills har vi varit förskonade från missöden. Men jag har en kollega i branschen som råkade ut för att ett rör brast vid provtryckningen. Smällen blev så kraftig att hela rörsystemet rasade ned från taket. Det visar vilka krafter det handlar om, säger Magnus Nordqvist, som driver Comfort Teknik i Mölndal tillsammans med sin far Kent Nordqvist. Företaget är med sina 24 anställda ett av de större kylföretagen i Göteborgsområdet. I mer än 20 år har man arbetat med att projektera, installera och serva kyl- och frysanläggningar, luftkonditioneringar och värmemaskiner i kontor, industrier, butiker och restauranger. I slutet av 1980-talet fick Comfort Teknik sin första ackreditering av SWEDAC för kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar och har nu även fått en tillläggsackreditering för trycksättning med gas. Den här provningsmetoden används framför allt för att kontrollera tätheten i nyinstallerade anläggningar. Den går enkelt uttryckt ut på att kvävgas pumpas in i anläggningen med ett tryck som överstiger det arbetstryck som används när anläggningen är i drift. Trycket varierar med det köldmedium som används. Men som regel ligger provtrycket omkring 20 procent över det maximala arbetstrycket i anläggningen, förklarar Magnus Nordqvist. En kyl- eller värmepumpanläggning är normalt utrustad med en säkerhetsventil och så kallad högtryckspressostat (tryckvakt) som ska utlösa om trycket överstiger en viss nivå. Vid provtryckningen blockeras de ordinarie ventilerna och ersätts med den säkerhetsventil som finns i provtryckningsutrustningen för att kylteknikerna ska kunna belasta anläggningen maximalt. Comfort Teknik är ett av de större kylföretagen i Göteborg. Redan i slutet av 1980-talet fick företaget sin första ackreditering av SWEDAC. Vid provtryckningen är det inte ovanligt med ett tryck på bar, vilket kan jämföras med till exempel ett vanligt VVS-system som har ett arbetstryck på endast sex, sju bar. Provtryckning med gas är i många avseenden farligare än provtryckning med vätska. Om ett rör med vatten spricker pyser vätskan ut och övertrycket försvinner långsamt. Om däremot ett rör med gas spricker fläks röret upp och exploderar utan förvarning, säger Magnus Nordqvist. Comfort Teknik hade tidigare tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få utföra trycksättning med gas, vilket ställde vissa krav på arbetarskydd och personsäkerhet. Med SWEDACs ackreditering har kraven skärpts ytterligare, inte minst när det gäller företagets kvalitetssystem. Dokumentationen måste vara utförligare än tidigare. Men det räcker inte att alla rutiner är noggrant beskrivna. Vid SWEDACs tillsyn kontrolleras också att vi verkligen följer de fastlagda rutinerna i det praktiska vardagsarbetet, säger Magnus Nordqvist. För Comfort Teknik har arbetet med SWEDACs tilläggsackreditering inneburit ett kvalitetslyft även om företaget redan tidigare präglades av god ordning och reda, menar Magnus Nordqvist: Med ackreditering blir strukturen på verksamheten ännu ett snäpp bättre. Våra kunder förväntar sig att vi arbetar professionellt och med ackrediteringen är det ingen tvekan om att vi följer de regler som gäller inom området.

15 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 15 TEMA: BESIKTNING Trycksättning med gas är en inte helt riskfri provningsmetod. Om ett rör med vatten spricker pyser vätskan ut och övertrycket försvinner långsamt. Om däremot ett rör med gas spricker fläks röret upp och exploderar utan förvarning, säger Magnus Nordqvist på Comfort Teknik. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Trycksättning med gas kräver ackreditering Trycksättning med gas är en vanlig provningsmetod som används för att kontrollera hållfastheten på allt från kylanläggningar till vägtunnlar. Men metoden är inte helt riskfri och Arbetsmiljöverket ställer numera krav på ackreditering för sådana verksamheter. Sprängkraften i en större anläggning är enorm. Om något skulle brista kan det ge upphov till både hörsel- och splitterskador, säger Thomas Neldén, chef för enheten för anläggningar och installationer på SWEDAC. Tidigare var det Arbetsmiljöverket som utfärdade tillstånd för provning med övertryck med gas. Men från mitten av förra året ställer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:8 krav på att företagen är ackrediterade. De sista tillstånden gick ut i höst. Numera gäller kravet på ackreditering samtliga företag, konstaterar Thomas Neldén. SWEDAC har hittills ackrediterat cirka 100 företag inom området. Därtill kommer cirka 900 kylföretag som har trycksättning med gas som tilläggsackreditering. Det är ett av våra större områden, som vi räknar med kommer att växa ytterligare i takt med att företagen blir medvetna om de nya reglerna, säger Thomas Neldén.

16 16 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT AKTUELLT Personcertifiering blir internationellt erkänd Ökar i takt med att arbetsmarknaden globaliseras Personcertifiering används i allt större utsträckning som kvalitetsstämpel inom yrken med särskilt viktiga eller svåra arbetsuppgifter. Snart kommer de certifikat som utfärdas under ackreditering att vara gångbara world-wide tack vare ett multi lateralt avtal som håller på att arbetas fram. En arbetsgrupp inom IAF, International Accreditation Forum, håller på att utveckla det regelverk som behövs som grund för det multilaterala avtalet, ett så kallat MLA. Avtalet är en förutsättning för att de personcertifieringar som gjorts i andra länder ska accepteras på samma villkor som om de vore gjorda i det egna landet. De europeiska ackrediteringsorganen har redan slutit ett avtal, som innebär att vi accepterar varandras certifieringar under ackreditering. En svetsare som är certifierad i Sverige kan även arbeta i till exempel Tyskland under samma certifiering. Det som saknas är motsvarande avtal på global nivå, konstaterar Peter Kronvall, som är chef för SWEDACs enhet för certifiering. Personcertifiering används i allt större utsträckning runt om i världen för att bekräfta kompetens hos personer med särskilt viktiga eller svåra arbetsuppgifter. I Sverige sker certifiering av till exempel energiexperter, riksbehöriga funktionskontrollanter av ventilationssystem, ventilationsmontörer, riksbehöriga kvalitetsansvariga för byggen, fibertekniker och sakkunniga kontrollanter av kulturvärden. År 2003 fastställdes den internationella standarden ISO/IEC med krav på certifieringsorgan som utför personcertifiering. En arbetsgrupp inom IAF, under ledning av Peter Kronvall, har därefter tagit fram ett tolkningsdokument för att underlätta den praktiska användningen av standarden. Dokumentet ligger nu till grund för arbetet med att upprätta ett MLA inom området. Roy Swift är ansvarig för personcertifiering på American National Standards Institute i Washington och ordförande i IAFs arbetsgrupp: Personcertifiering ökar i takt med att arbetsmarknaden blir allt mer internationell. De multinationella företagen har behov av att kunna flytta personal mellan olika länder utan att det krävs ny prövning av deras kompetens. I USA har antalet ackrediterade certifieringsorgan som arbetar med personcertifiering ökat kraftigt de senaste åren och uppgår nu till cirka Diskussioner om ett multilateralt avtal inom personcertifiering fördes i flera arbetsgrupper och kommittér på ILAC/IAF-konferensen. Men fortfarande återstår en hel del arbete innan avtalet kan vara klart, säger Roy Swift: Personcertifiering är det senaste området efter certifiering av ledningssystem och produkter. Min bedömning är att det behövs ytterligare några års arbete innan alla dokument är på plats. I USA har antalet certifieringsorgan som arbetar med personcertifiering ökat kraftigt, säger Roy Swift, ansvarig för personcertifiering på American National Standards Institute i Washington. FOTO: MARTIN EKWALL Företag har behov av att flytta personal mellan olika länder utan ny prövning av deras kompetens.

17 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 17 AKTUELLT Nya avgifter gör det enklare för SWEDACs kunder SWEDAC har fastställt nya föreskrifter om avgifter för ackrediterade laboratorier och kontrollorgan. Den nya författningen, som träder i kraft den 1 januari 2009, ersätter åtta nuvarande föreskrifter. Med den nya regleringen blir det enklare och enhetligare. Det blir lättare att fastställa avgifterna samtidigt som alla laboratorier och kontrollorgan får gemensamma regler, oavsett inriktning, säger Valentina Valestany, jurist på SWEDACs förvaltningsavdelning. Struktur- och beräkningsbaser har förenklats och samordnats så att kunder och allmänhet lättare ska kunna ta till sig innehållet i föreskrifterna. Störst förändring blir det för kontrollorganen som också de i fortsättningen kommer att delas in i olika avgiftsklasser. Indelningen kommer huvudsakligen att baseras på den arbetstid som SWEDAC lägger ned på den aktuella kunden. Klart för övergång till ISO/IEC ISO/IEC är den nya standarden för ackreditering av certifieringsorgan som certifierar ledningssystem för kvalitet och miljö. Certifieringsorgan i hela världen är nu ackrediterade enligt den nya standarden, visar en genomgång som gjorts av International Accreditation Forum (IAF) och som redovisades på ILAC/IAF-konferensen. Peter Kronvall, chef för SWEDACs enhet för certifiering. FOTO: MARTIN EKWALL Alla länder har klarat övergången till den nya standarden, även om det i några fall inneburit att certifieringsorgan som inte uppfyllt kraven blivit av med sina ackrediteringar, säger Peter Kronvall, chef för SWEDACs enhet för certifiering. Certifiering av ledningssystem är ett växande område, inte bara i Sverige utan i hela världen. Men i takt med att standarderna ISO 9001 och ISO utvecklats har även behovet av en ny standard för ackreditering av certifieringsorgan ökat. Tidigare användes två olika standarder för ackreditering av de certifieringsorgan som reviderar och certifierar ledningssystem ISO/ IEC Guide 62 (EN ) för certifiering av kvalitet och ISO/IEC Guide 66 för certifiering av miljö. År 2001 inleddes arbetet med att utveckla en generell standard efter initiativ från SWEDAC och 2006 kunde så ISO/IEC fastställas. Det känns tillfredsställande att vi nu har en enhetlig standard och kan samordna kraven på certifieringsorganen, säger Peter Kronvall. De tidigare standarderna har använts under en övergångsperiod, men från den 15 september i år gäller den nya standarden fullt ut. Några stora förändringar innebär inte den nya standarden. Det handlar mer om att kraven förtydligats. ISO/IEC lägger bland annat stor vikt vid att certifieringsorganen granskar ledningssystemens effektivitet, vilket vi på SWEDAC gjort redan tidigare, sammanfattar Peter Kronvall. Om något år kommer även ISO/ IEC med kompletterande krav på det praktiska revisionsarbetet. Annonsera i vårens nummer av SWEDAC Kvalitetsaktuellt. Kontakta Karina von Brömsen för priser och medieinformation. Telefon

18 18 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT SWEDAC-AKTUELLT SWEDAC informerade om ädla metaller SWEDAC var en av utställarna på Stockholm Gold Fair i början av november en mässa där både tillverkare och återförsäljare av guld och diamanter fanns representerade. Men SWEDAC deltog inte i mässan för att kontrollera arbeten av ädelmetall, utan för att i första hand informera om reglerna, förklarar Valentina Valestany, som är jurist på SWEDACs förvaltningsavdelning: Kunskapen om reglerna har visserligen blivit betydligt bättre på senare år. Det visar inte minst vår senaste marknadskontroll. Men fortfarande finns det många som inte känner till vilka krav som gäller på finhalt och stämpling. För vissa av besökarna blev det en aha-upplevelse, säger hon. SWEDAC är sedan år 2000 central förvaltningsmyndighet inom ädelmetallområdet. Det innebär att myndigheten bland annat ger ut föreskrifter, ansvarar för registret över svenska namnstämplar och ortsmärken och ackrediterar företag som utför kontrollstämpling. Men en viktig uppgift är också att svara för marknadskontroll. Vid våra marknadskontroller besöker vi tillverkare, grossister och återförsäljare för att kontrollera att reglerna efterlevs. Marknadskontrollen är viktig både för att skydda konsumenterna och för att förhindra illojal konkurrens, säger Valentina Valestany. SWEDAC har tagit fram en ny broschyr om ädelmetall som informerar om regelverket. Broschyren kan beställas kostnadsfritt på eller på alternativt Vatten- & Livsmedelslaboratorium Nu även ackrediterat för F, Cl och SO 4 i absorptionslösningar & vatten från 5 μg/l (samt NO 3 N i vatten). Tel: , E-post: ANALYS- & KONSULTLABORATORIET Olga Caratier från SWEDACs förvaltningsavdelning var på plats i SWEDACs monter på Stockholm Gold Fair i början av november. FOTO: ANETTE MALMSTRÖM Skärpta krav på mätplanering Nya, skärpta krav har införts på de ackrediterade luftlaboratorierna. De nya kraven gäller luftlaboratorier som utför emissionsmätningar på stora förbränningsanläggningar och anläggningar för avfallsförbränning. Kraven bygger på EU-direktiv som kompletterats med en teknisk specifikation med beteckningen SIS- CEN/TS 15675:2007. Den tekniska specifikationen beskriver hur laboratorierna ska gå till väga vid mätningarna. Större vikt än tidigare läggs vid mätplaneringen, det vill säga att laboratoriet samlar in och sammanställer information om anläggningen före platsbesöket, säger Annika Norling, teknisk handläggare på SWEDACs enhet för miljö och livsmedel. SWEDAC har hittills ackrediterat 20 luftlaboratorier.

19 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 19 ENGLISH SUMMARY Gas pressurisation requires accreditation HEADLINE INDEX Gas pressurisation is a standard test method that is used to inspect the stability of everything from cold storage plants to road tunnels. However, there are some risks associated with this method and consequently, since the middle of last year, the Swedish Work Environment Authority has required that companies carrying out these tests have to be accredited. The explosive force in a large plant is huge. If anything breaks, people could suffer from hearing injuries and splinter injuries, says Thomas Neldén, Head of the Division for Plants and Installations at SWEDAC. SWEDAC has accredited around 100 companies in this area so far, and there are around 900 refrigeration companies that have gas pressurisation as an additional accreditation. One of these companies is Comfort Teknik in Mölndal that was granted its first accreditation for the inspection of refrigeration and heat pump plants at the end of the 1980s and has now been granted additional accreditation for gas pressurisation. We use this test method mainly to inspect the tightness in plants that have recently been installed. We do this by pumping nitrogen gas into the plant at a pressure that exceeds the working pressure used when the plant is in operation, explains Magnus Nordqvist, who runs the company with his father, Kent Nordqvist. SWEDAC s accreditation has meant that requirements have become even stricter at the company, he says: This is particularly true of our quality system. All procedures need to be described in detail and during their surveillance, SWEDAC inspects us to ensure that we are really applying our procedures in practice in our every day work. Organic food better for the climate? 4 Test comparisons receive own standard 5 How to increase confidence in accreditation 5 Global cooperation extended to more countries 6 Increased cooperation sparks debate 6 Interest shows that accreditation is getting stronger 8 Confidence important for economic development 9 Swedish municipalities improve their inspection surveillance 12 Inspections protect environment and health 13 Personal certification becomes internationally recognised 16 Ready to transfer to ISO/IEC New fees make it easier for SWEDAC customers 17 SWEDAC knowledgeable about precious metals 18 Certification important admission ticket to the EU 20 Declaration system in full force The energy declaration system is now in full force, even though many buildings have not been declared in time. The Swedish National Board of Housing, Building and Planning estimates that only around 50,000 buildings from a total of 350,000 will have their energy declarations by the beginning of next year. The first buildings that require this declaration are blocks of flats, commercial premises and some special buildings, such as swimming pools, schools and hospitals. In 2009, private houses will need to have energy declarations when they are built or sold. The country s municipalities are responsible for monitoring There has been an increase in the requirements for food safety in recent years. It is a major challenge for food producers in Africa to adapt to the certification requirements that are based on international standards, says Maureen P Mutasa, who represents SADCAS, a cooperation organisation for 15 countries in southern Africa. Certification requirements represent both a threat and an opportunity. The EU is our most important market and certification is an essential admission ticket that these energy declarations are maintained. We have to accept that we will be a long way off from having all energy declarations in time. However, we will not take any action against anyone straightaway, as long as property owners order an energy declaration within a few months, says Reigun Thune Hedström, an officer at the Swedish Association of Local Authorities and Regions. In Sweden, accredited inspection bodies must be employed to draw up energy declarations. SWEDAC calculates that around 300 inspection bodies will be accredited for this by the beginning of next year. Certification important admission ticket to the EU for us. The problem is that we have to adapt to so many different standards, and there is a lack of certification bodies in Africa, she says. If we want to develop our quality infrastructure, we have to increase awareness among political decision-makers, says Maureen P Mutasa: However, we also need help from the world around us, particularly the EU, so that we can develop an accreditation and certification system, she says. New EU legislation for accreditation sparks debate When new EU legislation comes into force on 1 January 2010, accreditation will receive an even higher status and will become the main alternative for conformity assessment. The new regulations have been introduced with only one purpose to make trade easier and strengthen product safety, says Jacques McMillan, who is the Head of Unit at the General Directorate for Enterprise and Industry at the European Commission, and took part in the ILAC/IAF conference in Stockholm. However, in some countries outside the EU, people have expressed some fears that these new regulations might create trade barriers. We believe that regulation is important to safeguard the accreditation system. Just look what happened on the financial market because of a lack of regulations, says Jacques McMillan.

20 POSTTIDNING B Avsändare: SWEDAC, Box 878, Borås. Adresser från SWEDAC och PAR. NÄSTA NUMMER AV SWEDAC KVALITETSAKTUELLT UTKOMMER I BÖRJAN AV MARS. Maureen P Mutasa: Certifiering viktig entrébiljett till EU Kraven på livsmedelssäkerhet har ökat de senaste åren. För livsmedelsproducenterna i Afrika ligger det en stor utmaning i att anpassa sig till kraven på certifiering mot internationella standarder, menar Maureen P Mutasa, som representerar SADCAS, ett regionalt ackrediteringssystem. Hon deltog i SWEDACs seminarium om ekologiska livsmedel och klimatpåverkan på ILAC/IAFkonferensen och föreläste om hur kravet på certifiering av livsmedel påverkar de afrikanska länderna. Kravet på certifiering mot internationella standarder utgör både ett hot och en möjlighet. EU är den viktigaste marknaden för de afrikanska exportproducenterna och certifiering en nödvändig inträdesbiljett. Problemet är att det finns så många olika standarder som vi måste anpassa oss till samtidigt som det är ont om certifieringsorgan som kan utföra bedömning av överensstämmelse, säger hon. Ta till exempel Global GAP som är en av de vanligaste standarderna inom livsmedelsområdet och används i mer än 80 olika länder. I hela Afrika finns endast fem certifieringsorgan ett i Kenya, två i Sydafrika och två i Egypten som kan utföra certifiering enligt standarden. Dessutom uppfattar många producenter certifiering som alltför dyr när den i själva verket sänker kostnaderna. Hur ska man komma till rätta med problemen? Det krävs ett systematiskt angreppssätt från alla inblandade. För en tid sedan hade vi ett möte i vår region och kom fram till att ett av huvudproblemen är att det saknas en medvetenhet om standarderna bland de politiska beslutsfattarna. Deras stöd är en förutsättning för att kunna utveckla den kvalitetsinfrastruktur som behövs för att komma igång med arbetet. Men även insatser från omvärlden, inte minst EU, är nödvändiga för att kunna utveckla systemet med ackreditering och certifiering. Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar i många länder. Vilken omfattning har ekologisk produktion i Afrika? Ärligt talat förekommer inte den diskussionen i samma utsträckning hos oss. Själv kommer jag från Zimbabwe som står inför allvarliga ekonomiska och politiska utmaningar. I mitt hemland är inte den stora frågan hur maten framställts, utan hur man ska få mat på bordet överhuvudtaget. Jag har full förståelse för den diskussion som förs inom EU om till exempel ekologiska livsmedel. Men våra prioriteringar är olika. Maureen P Mutasa medverkade på ILAC/IAF-konferensen. FOTO: MARTIN EKWALL PERSONFAKTA/MAUREEN P MUTASA Familj: Maken Lincoln och sönerna Taku, Simba och Tapfuma. Befattning: Chief Executive Officer, Southern African Development Community Accreditation System (SADCAS). Utbildning: Universitetsutbildning från bland annat University of Wolverhampton och University of Zimbabwe. Uppdrag: Ordförande i en rad organisationer, som till exempel ISO DEVCO (kommitté för utvecklingsländer), SADC Cooperation in Accreditation (SADCA) och SADC Cooperation in Standardization (SADCSTAN). Ledamot av FNs organ för klimatarbete, UNFCCC.

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Ändring införd t.o.m. STAFS 2011:29 Inledning Tillämpningsområde

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:14 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2014:20) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:12 Utkom från trycket 2003-12-16 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten Info 15:01 Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten Krav på ädelmetallarbeten Ädla metaller som guld och silver har varit människans ständiga följeslagare till makt, ära, rikedom och förbannelse.

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 bilagor)

Beslut om ackreditering (3 bilagor) Datum Beteckning 2014-05-16 2014/1247 Tekniska enheten för Industri och anläggningar Ert datum Er referens Per Fällström Joakim Thorn Direktnr: 033-17 77 49 E-post: per.fallstrom@swedac.se Nyli Metrology

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel TSV 2011-173 Jo2010/2549 REMISSYTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@rural.ministry.se Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Datum: 2012-04-19 Dnr 11-1803-123 Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Workshop: Energikartläggning i industriföretagrapportering 2016-10-04 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag?

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Tekniska enheten för medicin, miljö och livsmedel Morgan Nilsson Direktnr: 08-406 83 39 E-post: morgan.nilsson@swedac.se Er referens Laboratoriemedicin Gävleborg Gävle Sjukhus 801 87 Gävle Beslut om ackreditering

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Förvaltningsavdelningen. Direktnr: E-post:

Förvaltningsavdelningen. Direktnr: E-post: 2012-06-18 12-258-14 Förvaltningsavdelningen Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: föreskrifter med anledning av standarden EN ISO/IEC

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv Energideklaration av byggnader Alla europeiska byggnader ska snart energideklareras. De långsiktiga målen är att minska importberoendet av energi, exempelvis olja från Mellanöstern eller naturgas från

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2014:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Thomas Björkman Workshop: Energikartläggning i Handelsföretagrapportering 2016-10-27 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:8 Utkom från trycket den 2 oktober 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2013 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123. Marknadskontrollrapport 2010. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt

Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123. Marknadskontrollrapport 2010. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123 Marknadskontrollrapport 2010 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Ett år med ISO 15189:2012 - reaktioner från användare och tillsynsmyndighet

Ett år med ISO 15189:2012 - reaktioner från användare och tillsynsmyndighet Ett år med ISO 15189:2012 - reaktioner från användare och tillsynsmyndighet Maria Lohmander Lite statistik Idag finns 17 ackrediteringar mot ISO 15189 3 av dessa har fått beslut enligt nya versionen Fler

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2014:A Utkom från trycket den xx månad 2014 Omtryck Föreskrifter om ändring i Styrelsens

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Vad innebär en certifiering? Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer