FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ"

Transkript

1 FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress ALINGSÅS Telefon kontor Telefax Miljöansvarig Upplåtaransvar för maskiner o fordon E-postadress Namn Per-Anders Persson Namn Per-Anders Persson Mobiltelefon Mobiltelefon Ägare/företagsform Företaget drivs som aktiebolag och ägare är Per-Anders Persson som även är ledamot i styrelsen. Affärsidé Utföra anläggningsmaskintjänster genom timuthyrning av egna anläggningsmaskiner med förare och därmed sammanhängande transporter. Utför mindre entreprenader. Vi skall utföra uppdragen med god branschmässig kompetens. Vårt verksamhetsområde är Västra Sverige med huvudsaklig verksamhet i Alingsås- Vårgårda området. Sidnr: 1:1 Upprättat av: Per-Anders Persson Datum: Företagsorg M Reviderad av: Carina Hermansson-Persson Datum:

2 FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Miljöpolicy Gunnar Perssons Grävmaskins AB:s miljöpolicy är att inom företagets ekonomiska och organisatoriska förutsättningar förebygga skadlig miljöpåverkan. Vi skall verka för att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel och andra resurser ska vara så miljömässig som möjligt att de restprodukter som verksamheten ger upphov till lämnas för deponi eller återanvändas. att medarbetarna löpande hålls väl informerade och utbildas så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete samt att revidera miljömålen varje år. Miljömål Gunnar Persson Grävmaskins AB:s miljömål är: att tillsammans med kunder verka för minskad miljöpåverkan att öka nyttjandet av miljöklassade maskiner och fordon att minimera avgasemissioner från maskiner och fordon att använda miljövänliga drivmedel, oljor och däck att ge instruktioner för handhavande av drivmedel och oljor att utrusta alla enheter med saneringsutrustning att informera och utbilda personal i miljöfrågor att-satserna ovan måste också vara företagsekonomiskt försvarbara i förhållande till arbetets omfattning och art. För entreprenader och övriga projekt med egen arbetsledning upprättas separata miljöplaner. Sidnr: 1:2 Upprättat av: Per-Anders Persson Datum: Företagsorg M Reviderad av: Carina Hermansson-Persson Datum:

3 FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Ansvarsfördelning och befogenheter, styrning av miljöarbetet. Miljöansvarig. Huvudansvar för och befogenheter att handlägga frågor som rör miljöarbetet i form av personalutbildning och information, inköp av maskiner, fordon och övriga produkter, kontakter med beställare, kontakter med myndigheter, dokumentation miljösystem, kontakter med UE, huvudansvarig för revidering av policy, mål och styrsystem. Maskin och bilförare Ansvarar för en miljöriktig hantering av diesel, oljor, smörjfett, och övriga kemiska produkter. Hantering av restprodukter. Ansvarar för att saneringsutrustning finns tillgänglig. Tillgång till uppgifter vid nödlägesberedskap. Samverkar med kunden i hans miljöarbete. Återrapportering till miljöansvarig i frågor som rör avhjälpande miljöåtgärder och korrigerande åtgärder. Administrationsansvarig Ansvarar för inköp av miljövänliga kontors- och städprodukter. Hantering av restprodukter. Sidnr: 1:2 Upprättat av: Per-Anders Persson Datum: Företagsorg M Reviderad av: Carina Hermansson-Persson Datum:

4 MILJÖINVENTERING Vid inventering av företagets verksamhet har konstaterats följande miljöpåverkan. Avfall Restprodukter i form av oljor, fettuber, däck, rengöringsmedel har stor miljöpåverkan. Energi Icke förnybara fossila naturresurser såsom drivmedel och oljor har stor miljöpåverkan. Kemikalier Glykol, avfettningsmedel och lackprodukter är små volymer och bedöms ha mindre miljöpåverkan. Byggnader o lokaler Material i samband med nybyggnation och rivning har stor miljöpåverkan men styrs av kundens organisation. Vid entreprenader upprättas miljöplan. Emissioner Maskin- och fordonsavgaser från dieselmotorer har stor miljöpåverkan. Inköp Inköp av maskiner och produkter kräver miljöstyrning och har stor miljöpåverkan. Organisation Transportvägar och rutiner påverkar energiförbrukningen och har stor miljöpåverkan men styrs i huvudsak av kundens organisation. Mindre påverkan i uthyrarens företag. Produkter Berg-, grus, och jordproduktion kräver råvaror, energi mm och kan ha stor påverkan. Styrs av kundens organisation. Lagar o kundkrav Företagets verksamhet är inte anmälningspliktigt till länsstyrelsen. Maskinernas miljöstatus har dokumenterats i bifogade av branschen tillhandahållna miljövarudeklaration för anläggnings-, skogs- och vägunderhållsmaskiner. Sidnr: 2:1 Upprättat av: Per-Anders Persson Datum: Miljöinventering Reviderad av: Carina Hermansson-Persson Datum:

5 RISKANALYS OCH MILJÖINFORMATION Vid riskanalys framkom följande moment där miljön är särskilt utsatt och kräver information av miljöansvarig. Risker med diesel och övriga oljor och kemiska produkter. Transport och avlastning. Överfyllnad i fordon och tankar. Läckage från tankar, slangar, rör, kopplingar. Föroreningar efter maskiner och fordon. Spill vid översvämningar. Explosioner. Stöld och sabotage. Sparsam körning ECO driving Miljöinformation till förare av maskiner och fordon i anledning av riskanalysen. Sidnr: 2:2 Upprättat av: Per-Anders Persson Datum: Riskanalys-info Reviderad av: Carina Hermansson-Persson Datum:

6 RISKANALYS OCH MILJÖINFORMATION Information till förare av maskiner och fordon. 1. Åtgärder för att undvika risk förhindra nödlägessituationer. 2. Avhjälpande åtgärder för att mildra effekterna av den situation som uppstått. 3. Korrigerande åtgärder, att lära av vad som hänt för att förhindra att situationen uppstår igen. 4. Fortlöpande branschanpassad utbildning. Sidnr: 2:2 Upprättat av: Per-Anders Persson Datum: Riskanalys-info Reviderad av: Carina Hermansson-Persson Datum:

7 HANDLINGSPLAN MILJÖ Gunnar Perssons Grävmaskins AB har antagit följande handlingsplan. Åtgärder Ansvarig Klart när Kontroll datum Samtliga förare av maskiner och fordon skall ha genomgått Trafikverkets kravkurser Rutiner/förarinstruktion för nödlägesberedskap, beredskapsplan. Information till förare av maskiner och fordon om hantering av restprodukter. Information till förare av maskiner och fordon om hantering av diesel, oljor och kemiska produkter som transport, avlastning, överfyllnad i maskiner och fordon, tankar, läckage från tankar, slangar, rör, kopplingar. Föroreningar efter maskiner och fordon. Spill vid översvämningar. Explosioner. Stöld och sabotage. Anskaffande av gummidukar och absortionsmedel Sidnr: 3:1 Upprättat av: Per-Anders Persson Datum: Handlingsplan Reviderad av: Carina Hermansson-Persson Datum:

8 BEREDSKAPSPLAN MILJÖ Organisation Miljöansvarig Per-Anders Persson Intern kommunikation Förare av maskin eller fordon larmar företagets miljöansvarig. Extern kommunikation Maskinföraren larmar beroende på skadans karaktär: 1. Räddningshjälp Arbetsledning Information till närboende om det finns risk för människors hälsa genom: 1. Maskinföraren 2. Arbetsledning 3. Miljöansvarig 4. Polis 5. Räddningstjänst Miljöansvarig anmäler händelsen till länsstyrelsen miljöenhet och bekräftar muntliga anmälan skriftligt. Räddningshjälp Ring! Ambulans 112 Brandkår 112 Sjukhus 112 Läkare 112 Polis 112 Saneringsföretag Entropi Tala om vad som hänt Om det finns skadade Vilken typ av skada och omfattning Arbetsplatsens belägenhet/ koordinater Färdväg Anmälarens namn Arbetsplatsens telefonnummer Anhörigs telefonnummer finns på företagets kontor i Bergstena. Vid ytterst allvarliga tillbud kontaktas präst och anlitad företagshälsovård. Sidnr: 4:1 Upprättat av: Per-Anders Persson Datum: Beredskapsplan Reviderad av: Carina Hermansson-Persson Datum:

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten

iljokrav vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten "~ SVENSKA t KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VAR BETECKNING SM, Miljö och Icvalitet TR 13-01 DATUM _ A SAMRID" (TT? 2013-11-13 -W N NS k,nl NT.,AFS, n TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA TT T - T^1 ^kk 3 Td /?

Läs mer

Förarhandbok. Bilfrakt.se

Förarhandbok. Bilfrakt.se Förarhandbok Bilfrakt.se Bilfrakt.se har ett certifierat ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vår övergripande inriktning styrs av en vision, affärsidé och företagspolicy. Denna bryts ner i konkreta

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö Ledningssystem Kvalitet och Miljö Servicegruppen i Europa AB.s Kvalitets- och Miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och, ISO 14001:2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget Servicegruppen i Europa AB...

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Innehåll Sida Syfte 3 Vår bakgrund 3 Våra ägare 3 Vår verksamhet och vår marknad 3 Hur vi ser framåt 4 Våra kunder 4 Vår kvalitetsinriktning 4 Vår miljöinriktning 5 Hälsa och säkerhet

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Bilaga C 20101124 Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun

För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun Antagen 2012-12-05 Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden Inledning Trollhättans Stad inklusive

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Bakre raden fr.v: Mattias Severinsson, Eva-Lena Malmlund, Kenneth Axebrink, Martin Stigssson, Bengt Söderlund, Anette Lövqvist och Tommy Czolowski.

Bakre raden fr.v: Mattias Severinsson, Eva-Lena Malmlund, Kenneth Axebrink, Martin Stigssson, Bengt Söderlund, Anette Lövqvist och Tommy Czolowski. FRIBOS personal Bakre raden fr.v: Mattias Severinsson, Eva-Lena Malmlund, Kenneth Axebrink, Martin Stigssson, Bengt Söderlund, Anette Lövqvist och Tommy Czolowski. Främre raden fr.v: Hannu Markkanen, Monica

Läs mer

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV

TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Trafikföreskrift & Miljö 1(9) /, LKAB 2010 TRAFIKFÖRESKRIFT OCH MILJÖKRAV Utfärdad av: Per-Erik Hjerpe cpiv 2010-06-21 (reviderad ) Godkänd av: LKABs skyddskommitté Ersätter: Transporter, miljökrav/föreskrifter

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Personalhandboken 2014

Personalhandboken 2014 Personalhandboken 2014 I denna handbok kommer vi att delge rutiner och policy s som vi på EAAB vill att alla medarbetare ska läsa igenom. Eftersom våra arbeten ofta sker hos kund är det extra viktigt att

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer