Inbjudan till teckning av Units

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av Units"

Transkript

1 EMISSIONSFOLDER Inbjudan till teckning av Units I POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER - DECEMBER 2014 DESIGN LEAD MANAGER CO-LEAD MANAGER Denna trycksak är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats. Allt ansvar för dess innehåll vilar på PowerCell Sweden AB. FONDKOMMISSION

2 PowerCell Sweden - en potentiell "game changer" I korthet PowerCell Sweden AB är ett svenskt Göteborgsbaserat företag som grundades Bolagets historia startade för 20 år sedan som ett utvecklingsprojekt inom Volvokoncernen. PowerCell har patenterat avancerad teknologi vilken utgör basen för Bolagets produktplattform av bränslecellsstackar och bränslereformer samt kombinationen av dem i ett bränslecellssystem. Bränslereformern omvandlar (reformerar) diesel till vätgas som i sin tur driver bränslecellen miljövänligt utan giftiga utsläpp. En miljövänlig elgenerator utan uppladdning, utan utsläpp, men kostnadseffektiv. Att effektivt kunna omvandla standarddiesel till vätgas och att sedan kunna använda denna reformatgas i bränslecellen gör PowerCell unikt. Andra system använder exempelvis reformerad metanol eller ren vätgas. Diesel har dock fördelen av en fullt fungerande infrastruktur för leveranser runtom i världen, inklusive de mest svårtillgängliga områden, vilket inte är fallet med vare sig metanol eller vätgas. Kombinationen av diesel som bränsle med bränslecellssystemets mycket höga verkningsgrad gör PowerCells tekniklösning mer kostnadseffektiv att använda än andra bränslecellssystem och särskilt gentemot generatorer drivna av dieselbaserade förbränningsmotorer. Med PowerCells teknik kan bränsleceller snabbt bli introducerade i större skala för applikationer och marknader med behov av aggregat för hjälpkraft eller avbrottsfri kraftförsörjning, så kallade APU (Auxiliary Power Unit) respektive UPS (Uninterruptible Power Supply). Exempel på segment med stor potential för PowerCells teknik är elaggregat för telekommaster, hushåll och båtar, elhybridfordon, kyltransporter och militära applikationer. Highlights Unikt patenterat bränslecellssystem som miljövänligt drivs med vanlig diesel Mer kostnadseffektiv än både andra bränsleceller och diesel aggregat baserade på förbränningsmotorer Inga utsläpp av giftiga avgaser och halverad CO2, jämfört med förbränningsmotorer Låg ljudnivå och inga vibrationer Produkter i påbörjad lansering. Bränslecellsstackar redo för kommersialisering 2015, bränslecellssystem i valideringsprocess hos kund, förväntad lansering andra halvåret 2016 En rad stora adresserade tillämpningsområden där Bolagets teknologi snabbt kan slå igenom, såsom: Telekom, för drift av otillgängliga mobilnätstationer. Detta område är prioriterat och närmast lansering På sikt hög framtida potential - elkraft till hushåll, båtar, kyl & frys- transporter, extra kraftenhet (sk APU) till transportfordon Mångmiljardmarknad inom den valda telekommarknadsinriktningen, 3-5 mdr kr enbart i Afrika Hög framtida potential med applikationer inom reservkraftaggregat till större lastbilar och kyloch frystransporter Pågående tester med globala telekomoperatören Vodacom (Vodafone) i Sydafrika Bolaget medverkar i flera stora EU finansierade utvecklingsprojekt, bl.a. tillsammans med VW och BMW Starka större ägare i form av Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital Marknadspotential Tillväxten i bränsleceller drivs i första hand av trenden mot decentraliserad elförsörjning. Allt fler producerar lokalt med alternativa energikällor. Detta i sin tur kräver reserv- eller tilläggskraft för att skapa tillförlitlighet. De nuvarande alternativen är övervägande dieselgeneratorer och gasbrännare. Nackdelarna att de är dyra i drift (på grund av låg verkningsgrad), dyra i underhåll, har störande höga ljudnivåer och en negativ miljöpåverkan. Den oberoende analys- och konsultfirman 4th Energy Wave* rapporterar att antalet levererade bränslecellssystem sedan 2009 närapå fyrdubblats på fem år från dåvarande till enheter, varav de största ökningarna kommit de sista två åren. 4th Energy Wave tror att detta är en större förändring i marknadsmönstret vilket kan förebåda ett genombrott på marknaden. Denna efterfrågeförändring i marknaden är global och något helt annat än den minimala och lokala efterfrågan som vi sett hittills. Analysföretaget menar vidare att de huvudsakliga drivkrafterna bakom en framtida ökning dels kommer ifrån ett ökat krav på tillförlitlighet i strömförsörjningen, dels ifrån ett behov av att säkra sig gentemot hårdare miljölagstiftning. PowerCell har valt att inrikta sig i första hand mot primär kraftgenerering för stationärt bruk och specifikt för mobilnätsbasstationer utan tillgång till stabilt elnät. Inte minst viktigt är att nätägare och systemintegratörer har visat tydligt intresse att ta till sig nya tekniska lösningar. Navigant Research förväntar sig att den globala stationära bränslecellsmarknaden ska växa från USD 1,4 miljarder 2013 till USD 40,0 miljarder år 2022, en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 45,1 %. I mobilteleföretagens samarbetsorganisation GSMAs senaste rapport från juni 2014 (Green Power för Mobile Bi-Annual Report, juni 2014) bedöms antalet telekommaster utanför tillförlitligt elnät att öka med 16 % till 1,2 miljoner över de nästa sex åren. 80 % av ökningen sker i Asien och Afrika, vilka är Power- Cells prioriterade områden. 1,4 MDR USD 40 MDR USD Marknadstillväxten som förutspås inom det stationära området enligt Navigant Research. Källa: Stationary Fuel Cells Will Reach $40 Billion in Annual Revenue by 2022, Navigant Research press release, 10 mars, 2014 * Fuel Cell Annual Review, 2013, September 2014

3 Konkurrensfördelar BRÄNSLECELLER SOM DRIVS MED DIESEL Powercell har i dagsläget den enda fungerade systemlösningen där PEM-bränsleceller drivs av reformergas utvunnen av kommersell diesel. LÄGRE KOSTNADER FÖR DECENTRALISERAD, SMÅSKALIG ELPRODUKTION PowerCells bränsleceller är betydligt energieffektivare än motsvarande mikrokraftverk drivna av diesel eller annat bränsle. FRI FRÅN GIFTIGA UTSLÄPP Powercells produkter genererar inga utsläpp av giftiga avgaser (NOx, CO, SOx, partiklar). Med fossila bränslen blir utsläppen av växthusgasen CO2 hälften eller ännu mindre jämfört med förbränningsmotorer. FLEXIBEL BRÄNSLEANVÄNDNING Powercells bränsleceller kan drivas med ett stort antal reformerade bränslen, såväl bensin, metanol och etanol som naturgas, biogas med flera. TYSTGÅENDE, LÅGA VIBRATIONER OCH LÅG ENERGIFÖRLUST VIA VÄRME Driften sker i det närmaste ljudlöst. Detta skapar möjligheter att använda bränslecellsteknik där dieselkraftverk utesluts på grund av avgaser, oljud och värmeavtryck, t.ex. militärapplikationer. LEGALA KRAV Bolagets produkter uppfyller förväntade framtida hårdare miljökrav. Verksamhet En stor del av PowerCells verksamhet består av produktutveckling. Bolagets Styrelse och ägare bedömer att totalt över 500 Mkr har investerats i PowerCells teknik sedan projektet startade inom Volvokoncernen. Bolagets nuvarande bränslecellsstack, S1 är modulär och levereras i utförande 1-6 kw. Nästa generations bränslecellsstack, S2 kommer att vara mer robust och kostnadseffektiv samt levereras i olika storlekar med en uteffekt på 5-25 kw. Bolaget har tills vidare valt att fokusera kommersialiseringen på de segment för vilka S1 och S2 är lämpliga, det vill säga system med effektbehov mellan 1 och 25 kw. Bolaget utvecklar även tillsammans med ett flertal fordonstillverkare och forskningsinstitut en tredje generationens stack, "S3", som skall klara av de rigorösa fordonskraven och dimensioneras för effektområdet kw. Baserat på dessa produkter och med föreliggande emission bedömer Bolaget att det finns goda möjligheter att skapa en uthållig lönsamhet som bedöms kunna nås under Framtida möjligheter 1mW 1W 1kW 10kW 100kW 1MW Bolaget ser möjligheter att i samarbete med underleverantörer och kunder fortsätta utvecklingen när Mobile Laptop det gäller nya systemtillämpningar devices av typen Power- Pac som elaggregat i mikrokraftverk för produktion av el och värme för hushåll och byggnader, militära tillämpningar samt för mobila applikationer. Exempel på andra områden som Bolaget bedömer intressanta är reservkraftaggregat till större lastbilar (i USA kallade Class 8 sleeper cabs ) och kyl- och frystransporter. Det kommer krävas ytterligare finansiering för att nå dessa marknader. Household mchp Stationary Containers Första marknad för PowerPac Telecom Vehicle APU Material handling Thermo transport Car propulsion Truck propulsion Pow pla Indus PowerPac har utvecklats i egen regi som ett stationärt kraftaggregat. PowerPac kommer under den kommande perioden vidareutvecklas och anpassas för industriell produktion. Affärs- och finansiell plan Nuvarande affärsplan och därtill kopplade finansiella plan baseras på industrialisering och kommersialisering av Bolagets bränslecellsstackar och det stationära elaggregatet PowerPac. Patent Military vehicle Marine Applikationsområden för för PowerCells teknik PowerCells teknik Range extenders Bus propulsion Potentiell framtida Potentiell marknad för bränslecellsstack framtida markn bränslecellstack under ut under utveckling PowerCell äger själv alla sina patent (förutom ett som ägs tillsammans med VW). Bolaget avsätter stora resurser till arbetet med att patentskydda sina produkter. Patentstrategin är internationell och går ut på att bygga upp en stark och konkurrenskraftig patentportfölj för att stärka Bolagets marknadsposition och säkra investeringar i nya produkter, tjänster och teknologier. PowerCells patentportfölj består idag av 54 beviljade patent och 20 patentansökningar uppdelat i 15 patentfamiljer. Samtliga patent har en löptid på 20 år från ansökningsdatumet. Patent är godkända i USA, Kanada, Kina, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Taiwan. Produkter Bränslecellsstackarna S1 och S2, som täcker ett effektområde från 1-25 kw, har påbörjat, respektive blir under 2015, redo för global kommersialisering, huvudsakligen för att bli inbyggda i kundernas egna produkter så som mikrokraftverk för privata hushåll, reservkraftsaggregat och även militära applikationer. För bränslecellssystemet väntar närmast förberedelser för att möjliggöra industriell produktion av ett stationärt 3 kw elaggregat ( PowerPac ). Det dieseldrivna bränslecellsaggregatet har under 2014 demonstrerats i skarp driftsmiljö tillsammans med Vodafone i Sydafrika och kommer att valideras under 2015 under omfattande provningar. Power- Pac förväntas kunna lanseras andra halvåret Marknadsinriktningen för PowerPac-systemet är initialt elförsörjning av telekommaster i områden med otillförlitliga elnät, som i dagsläget till 90 % består av dieselgeneratorer. Detta är en marknad som enbart i Afrika årligen omfattar 3-5 miljarder kronor. Över en livscykel är PowerPac enligt kalkyler baserade på mastoperatörernas data mer än en tredjedel billigare än dieselaggregaten och dessutom helt utan giftiga utsläpp. FALL 1: PRIMÄR ELKÄLLA FÖR TELEKOMBASSTATIONER OFF-GRID ACKUMULERAD KOSTNAD (K ) 500 H 2 -BRÄNSLECELLSYSTEM DIESELGENERATOR 350 METANOL BRÄNSLECELLSYSTEM 300 DIESELGENERATOR + BATTERIER POWERPAC ÅR

4 VD har ordet Efter tjugo års forskning och utveckling och en halv miljard investerade kronor står PowerCells teknik på tröskeln till serieproduktion. PowerCells resa påbörjades inom Volvokoncernens väggar, liksom Volvo en gång själv påbörjade sin resa med starka band till SKF. Tanken från början har varit att hitta metoder att miljövänligt och kostnadseffektivt skapa el-energi där den behövs och med de bränslen som är kommersiellt tillgängliga. De alternativ som är dominerande idag är i många avseenden omoderna då de utöver den kraftigt negativa miljöpåverkan, både vad gäller utsläpp av avgaser och i form av oväsen, även kommer att bli mycket kostsamma att driva när oljepriset stiger. HÄNVISNING TILL UPPRÄTTAT PROSPEKT Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats. Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för PowerCell Sweden AB (publ) finns en beskrivning av de potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Bränsleceller löser många av dessa problem. Helt fria från utsläpp har de lång driftstid och drivs direkt av bränslet. Problemet har i stället varit att bränslekravet varit vätgas med hög renhetsgrad, en mycket tuff infrastrukturutmaning då utbyggandet av denna är i sin linda och kommer att så förbli under många år framöver. Som exempel kan nämnas att Sverige i skrivande stund endast har ett tankställe för bränslecellsbaserade bilar, baserat i Malmö. PowerCell utgör ett stort klassiskt svenskt industriprojekt som nu står på tröskeln till en fullskalig marknadslansering. Avancerad teknologi som utnyttjar existerande förutsättningar för att skära kostnader och underlätta för tusentals människor och dessutom tjäna den globala miljön. Jag kunde inte vara stoltare och mer hedrad över att tillsammans med mina oerhört kompetenta och engagerade medarbetare få ta PowerCell till First North vid Nasdaq Stockholm och påbörja resan för att bli ännu ett i raden av svenska bolag i världsklass. Vi har potentialen. Självklart är vårt mål att också kunna ge våra aktieägare en bra avkastning på deras insatta kapital. i november 2014 Magnus Henell, VD Prospektet för PowerCell Sweden AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på: samt via SE ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING! POWERCELLS FYRA AKTIEÄGARE ANDEL Volvo Group Venture Capital, en del av Volvokoncernen Finindus, ett belgiskt riskkapitalbolag Midroc New Technology, ett bolag inom Midroc-sfären Fouriertransform, ett svenskt statligt riskkapitalbolag 16,12 % 21,92 % 30,98 % 30,98 % 19 NOV Första teckningsdag 9 DEC Sista teckningsdag NOVEMBER DECEMBER JANUARI 11 DEC Preliminär dag för offentligt tillkännagivande av utfallet i emissionen 19 DEC Preliminär första listningsdag för aktien 14 JAN Preliminär första listningsdag för teckningsoptioner 100 % EMISSIONSVILLKOR Emission av Units i PowerCell Sweden AB (publ) om ca 115 Mkr. En Unit består av en Aktie och en teckningsoption (TO1). Varje Unit erbjuds för 8,60 kr/st. Emissionen är garanterad upp till ca 80 % (ca 92 Mkr) genom dels teckningsförbindelser och dels ett garantikonsortium som arrangerats av G&W Fondkommission. Värderingen på bolaget är ca 199 MSEK före tillkomst av nytt kapital i Bolaget. Bolaget avser att ansöka om listning av både Aktien och TO1 på First North vid Nasdaq Stockholm snarast möjligt efter emissionens genomförande. TECKNINGSTID 19 november 9 december 2014 Aktiens ISIN-kod kommer att vara SE med kortnamnet PCELL. Teckningsoptionens ISIN-kod kommer att vara SE LOCK-UP Bolagets befintliga aktieägare har genom avtal förbundit sig att inte avyttra aktier i Bolaget före den 4 januari 2016 utan skriftligt medgivande från G&W Fondkommission. TECKNINGSOPTIONEN LIKVIDDAG OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 december t.o.m den 31 december 2015 teckna ytterligare en ny aktie för 9,63 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid. 3 dagar efter utsänd avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 11 december. Preliminärt torsdagen den 11 december 2014 PRESENTATIONSTILLFÄLLEN 19 november Avanza Börskväll i Stockholm 24 november Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Göteborg 4 december G&W Småbolagsfrukost på Operaterrassen Stockholm Avanza investerarlunch Stockholm 9 december Aktiespararnas Stora aktiekväll i Stockholm

5 Anmälningssedel för teckning av Units bestående av aktier och teckningsoptioner i PowerCell AB (publ) Skickas eller faxas till: Avanza Bank AB Att: Emissionsavdelningen/PoweCell Box 1399 SE STOCKHOLM Besöksadress: Regeringsgatan 103 Tel: /Fax: Mail: Erbjudandet: Anmälningsperiod: 19 november 9 december 2014 Teckningskurs: 8,60 SEK per Unit. Varje Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnota, 3 bankdagar efter utsänd avräkningsnota. Anmälningssedeln ska vara Avanza Bank tillhanda senast den 9 december För fullständig information och villkor se Prospektet utgivet av styrelsen i PowerCell AB (publ) i november Anmälan: Jag/vi anmäler mig/oss härmed för teckning/förvärv av st Units i PowerCell AB (publ). Courtage uttas ej. Betalning skall ske mot avräkningsnota som skickas ut till dem som erhåller tilldelning. I det fall undertecknad erhåller tilldelning skall leverans ske till nedanstående VP-konto eller depå. Leverans kan komma att ske vid två olika tillfällen eftersom en Unit består av både en aktie samt en vederlagsfri teckningsoption. Aktier levereras direkt efter att Avanza erhållit full betalning enligt avräkningsnota genom ett aktielån från huvudägarna. Teckningsoptionen levereras efter att Bolagsverket registrerat emissionen, vilket beräknas ske i januari VP-konto Bank/förvaltare Depå Bank/förvaltare OBS! Om du/ni vill teckna aktier via ett konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner (exempelvis ISK, IPS eller Kapitalförsäkring), kontakta Er förvaltare för teckning av dessa Units. Undertecknad är medveten om och medger att: Anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Avanza Bank AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av Units (innefattande teckning av underliggande aktier och teckningsoptioner) enligt villkor i Prospektet utgivet av styrelsen i PowerCell AB (publ) i november Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid E-post Efternamn/Firma Förnamn Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 1) Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Datum samt Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens) Namnförtydligande 1) Om Ni är bosatt utomlands skall Ni även besvara frågorna nedan angående Politiskt utsatt ställning. Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands) Är Ni, nära familjemedlem till er alternativt om det finns enskilda ägare vid teckning av juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 % (både direkt och indirekt ägande räknas) en person i politisk utsatt ställning enligt lag(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? JA 2) NEJ Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position Personnummer Namn (efternamn, tilltalsnamn) Vilken typ av funktion Datum för upphörande (om den upphört) 2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Avanza Bank AB. Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR och tecknaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. Juridisk person som tecknar för ett belopp som överstiger EUR skall alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare medfölja anmälningssedeln för att den skall vara giltig. Juridisk person skall även fylla i informationen under avsnittet ÄGARE på omstående sida för att anmälningssedeln skall vara giltig.

6 Viktig information 1. Avanza Bank AB (org. nr ) (Avanza Bank) är ett bankaktiebolag som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse, vilket bland annat innefattar rätt att tillhandahålla betaltjänster. Vidare har Avanza Bank tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, samt tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande (IPS). Avanza Bank står under Finansinspektionens tillsyn. Det uppdrag som Avanza Bank erhåller från de som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Avanza Bank att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VPkonton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Avanza Bank erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av Units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. 4. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande. 5. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Avanza Bank. 6. Det uppdrag som lämnas till Avanza Bank enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. 7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 8. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Tecknaren kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om tecknaren som behandlats. Undertecknare av anmälningssedel är vidare införstådd med att Avanza Bank, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Avanza Bank skyldig att tillhandahålla Avanza Bank sådana uppgifter. 9. All information rörande Avanza Banks tjänster tillhandahålles på svenska. 10. Avanza Bank ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikationseller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. 11. VP-konto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 12. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 13. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 14. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Avanza Bank. Avanza Bank kommer därmed bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende er teckning av Units i denna emission. 15. Reklamation mot Avanza Banks utförande av det uppdrag som lämnats till Avanza Bank genom ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Avanza Bank gå förlorad. 16. Eventuella klagomål i anledning av Avanza Banks hantering av anmälningssedel som ingivits till Avanza Bank kan skriftligen ställas till Avanza Banks klagomålsansvarig på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln. 17. Om du vill ha råd angående ett klagomålsärende med någon utanför Avanza Bank kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 18. Avanza Bank följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Avanza Banks erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. ÄGARE avseende bolag med organisationsnummer: Det finns ingen enskild ägare med en röst- eller ägarandel större än 25% (både direkt och indirekt ägande räknas) Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25% (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan. ÄGARE PERSONNR/ORG.NR INNEHAV AV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange vem som i sådan delägare har en röst- eller ägarandel större än 25%. ÄGARE PERSONNR/ORG.NR INNEHAV AV AKTIER % INNEHAV RÖSTER %

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n SWEDEN HOUSE of AB (publ) u.n Investeringsförslag med inbyggd möjlighet till VINSTSÄKRING: Om bolaget följer sin plan så kommer du att erbjudas följande: Återköp av upp till 30% av dina aktier för 2 kr

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I TRUSTBUDDY AB (publ) 14 oktober 30 oktober 2015

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I TRUSTBUDDY AB (publ) 14 oktober 30 oktober 2015 INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I TRUSTBUDDY AB (publ) 14 30 2015 Informationen i denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrivning av företrädesemissionen (såsom definierat i prospektet) i TRUSTBUDDY

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Denna trycksak innehåller ett erbjudande om att investera i ADDvise Lab Solutions AB (publ). Allt ansvar för dess innehåll vilar på bolaget. Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB

Läs mer

Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North.

Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North. Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North. Pris: 35,00 SEK Utdelning: 3,50 SEK per år Inlösen: 50,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 29 januari 14 februari 2014 Detta är en informationsfolder för fullständig information

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i Wifog Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler i Wifog Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av konvertibler i Wifog Holding AB (publ) 1 17 december 2015 Informationen i denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrivning av det fullständiga erbjudandet (såsom definierat

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ADCITYMEDIA INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 9 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2015 - BRIGHTER CITIES

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ADCITYMEDIA INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 9 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2015 - BRIGHTER CITIES VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ADCITYMEDIA INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 9 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2015 - BRIGHTER CITIES 1 ADCITYMEDIA I KORTHET A City Media AB (publ) ( AdCityMedia eller Bolaget

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON, 556669-3130 VÄLJ SPARPRODUKT: (Information om respektive sparprodukt återfinns i produktbladet.) AROS 3 MÅN AROS 6 MÅN AROS 12 MÅN LIKVIDKONTO KONTOHAVARE Namn

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i

Inbjudan till förvärv av aktier i Inbjudan till förvärv av aktier i Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North är inte föremål för samma regler

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Redwood Pharma AB (publ) RedwoodPharma

Inbjudan till teckning av aktier i Redwood Pharma AB (publ) RedwoodPharma Inbjudan till teckning av aktier i Redwood Pharma AB (publ) RedwoodPharma VD har ordet Vi vill nu med FAS II-data som grund utveckla en ögondroppe, med utvecklingsnamnet RP101, som kan ges en till två

Läs mer

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Om Capacent Capacent Holding AB (publ) ( Bolaget eller Capacent ) är ett nordiskt managementkonsultbolag,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Rethinking Care Sweden AB

Inbjudan till teckning av aktier Rethinking Care Sweden AB Inbjudan till teckning av aktier Rethinking Care Sweden AB Rethinking Care Sweden AB står för ett starkt helhetskoncept inom vård och hälsa. Med hjälp av egen IT-utveckling sammanlänkar Rethinking Care

Läs mer

Välkomna att teckna aktier i Savo-Solar Ab:s företrädesemission

Välkomna att teckna aktier i Savo-Solar Ab:s företrädesemission Materialet får inte publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland, Japan eller någon annan jurisdiktion där distribution

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I ACARIX AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I ACARIX AB (publ) 1 Sammanfattning av inbjudan till teckning av aktier inför notering på Nasdaq First North Premier december 2016 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I ACARIX AB (publ) Informationen som, av Acarix AB (publ)

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CLEANTECH INVEST OYJ (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CLEANTECH INVEST OYJ (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CLEANTECH INVEST OYJ (PUBL) Februari 2016 FONDKOMMISSION Denna trycksak är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga investeringsmemorandumet som upprättats.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier INFÖR LISTNING AV NEWS55 AB VID NGM NORDIC MTF, 2017 Styrelsen i News55 AB har beslutat att genomföra en emission av totalt 320 000 aktier till kursen 25 kronor per aktie

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

B OOM WAT C H E S. Created in Sweden. Designed by You.

B OOM WAT C H E S. Created in Sweden. Designed by You. B OOM WAT C H E S Created in Sweden. Designed by You. Välkommen att teckna aktier i Boom Watch Company AB Maj 2017 INVESTMENT CASE VD-ord Vi har ett spännande år bakom oss där kollektionen färdigställdes

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I GINGER OIL AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET.

DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I GINGER OIL AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I GINGER OIL AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN ATT INVESTERA I GINGER OILS FÖRETRÄDESEMISSION 27 oktober - 13

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Välkommen att teckna aktier i Chordate!

Välkommen att teckna aktier i Chordate! Välkommen att teckna aktier i Chordate! Notering på NGM Nordic MTF 1-15 februari 2017 Investerarträffar hos Mangold Torsdag 9 februari - Malmö Måndag 13 februari - Stockholm Anmälan: corporate-finance@mangold.se

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I WESC AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET.

DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I WESC AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I WESC AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I WESC:S FÖRETRÄDESE MISSION TECKNINGSPERIOD

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015 DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I VENDATOR AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SEATWIRL INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 28 NOVEMBER - 7 DECEMBER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SEATWIRL INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 28 NOVEMBER - 7 DECEMBER INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SEATWIRL INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 28 NOVEMBER - 7 DECEMBER DISCLAIMER Marknadsföringsbroschyr: Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya företag

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

en nytänkare i byggbranschen

en nytänkare i byggbranschen en nytänkare i byggbranschen FOTOGRAF ANDREAS LARSSON BM Impex levererade betongelement till Vasakronans byggnation av Sony Ericssons kontor i Lund. Inbjudan till teckning av aktier i B & M Impex AB (publ)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Presentation 20 minuter Robert Gustafsson, Produktionsansvarig

PowerCell Sweden AB. Presentation 20 minuter Robert Gustafsson, Produktionsansvarig PowerCell Sweden AB Presentation 20 minuter Robert Gustafsson, Produktionsansvarig Bränsleceller Teknik Användningsområden Framtidens teknik idag Mercedes F-cell 400 km range 2 minuter tanktid 100 kw Lansering

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Porösa titangranuler

Porösa titangranuler Porösa titangranuler klätterställning för kroppens benceller Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417 Inbjudan till teckning av units Tigran Technologies AB (publ), 556596-4417

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY.

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN SPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. Inbjudan att teckna aktier i Cortus Energys nyemission 7 april 24 april 2015 Marknadsföringsbroschyr

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja

Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja Inbjudan att teckna aktier i Europas nya, snabbväxande e-butikskedja By Parents, For Parents TM Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på ValueTree

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

Välkommen att teckna aktier i Cortus Energy AB (publ)

Välkommen att teckna aktier i Cortus Energy AB (publ) Välkommen att teckna aktier i Cortus Energy AB (publ) Investerarträff hos Mangold Fredag 12 juni kl. 12:00 Anmälan: corporate-finance@mangold.se 8 juni 22 juni 2015 Marknadsföringsbroschyr Materialet får

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Samtrygg Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Samtrygg Group AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Samtrygg Group AB (publ) 29 november - 21 december 2016 Nyemission om 4,9 MSEK i samband med notering på NGM MTF - Ökat omsättningen med 200 % mellan 2014 och 2015

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos

Läs mer

Välkommen att teckna aktier i Unibap

Välkommen att teckna aktier i Unibap Välkommen att teckna aktier i Unibap Notering på Nasdaq First North den 6-17 mars 2017 Disclaimer Marknadsföringsbroschyr Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum

Läs mer

TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL)

TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL) A high end medical cooling company DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGGSPROSPEKT OCH TECKNING AV AKTIER ÄR FÖREMÅL

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Erbjudande i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB Pressmeddelande 22 december 2017 Kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 januari 2018 kl. 13.00

Läs mer