En vinnande kombination. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En vinnande kombination. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR Laila har egna solpaneler 6 9 En vinnande kombination 4 5 Götene kyltransporter kör en hybrid med diesel och biogas Göteborg Energi fixar fastighetsjouren 10 Fastighetsakademin utbildar för framtiden 14 15

2 Sol, strålning och skräp Smått blir smart i framtidens elnät VAR VI ÄN står i sakfrågan i sådana lägen som det som uppstått i Fukushima känns det positivt att det finns människor som ger sig på alternativa metoder att tillverka el, som inte kräver vare sig uran eller kol. Personer som Laila Nilsson från Hisings Backa. 72-åriga Laila har använt sina besparingar till ett trettiotal solpaneler för huset. Med dem producerar hon inte bara el till sina egna vitvaror och andra energikrävande apparater i hemmet. Hon får även ström över som hon skickar in i elnätet igen. Laila är en pionjär för ett sätt att agera som gör behovet av stora kraftverk mindre vad de än har för bränsle. Läs mer om Laila Nilsson och hennes egenproducerade el på sidan 4. ATT HÅLLA KOLL på den egna konsumtionen är ett annat sätt att bidra till att hålla nere aktiviteten i kraftverkens turbiner. I det sammanhanget har begreppet smart grids blivit allt mer väsentligt. I princip handlar det om att dagens avancerade elmätare går att använda till mer än att bara se till att kunderna får rätt summa på räkningen. I framtiden blir mätarna sannolikt ett viktigt verktyg för att hjälpa elkonsumenterna att analysera sin förbrukning och kanske förändra sitt beteende. Läs mer om smart grids på sidan 3. PÅ TAL OM alternativa energikällor som den trevliga solen det finns även många rätt osmakliga saker att utvinna energi ur. Den här gången har vi ett tema kring biogas som tillverkas på rätt märkliga sätt på olika ställen i Västsverige. Tidigare har vi skrivit om en anläggning i Skövde där de använder gammalt slakteriavfall. I en nybyggd anläggning i Lidköping satsar de på drank och det hörs nästan på namnet vad det är: restprodukter från alkoholtillverkning. Nu arbetas den om till flytande naturgas. Ingen råvara som ökar aptiten. Men efter lite förädling kan den driva allt från lastbilar och traktorer till gigantiska kryssare. Utan att släppa ut en gnutta ny koldioxid i atmosfären. Trevlig läsning! Mats Devert Ansvarig utgivare Göteborg Energi arbetar med Smarta elnät för att ge sina kunder ökat inflytande på elmarknaden samt förbättra och effektivisera elnätet. Effekt & Miljö ställde några frågor till Per- Anders Gustavsson, avdelningschef Nät Kund på Göteborg Energi, för att reda ut begreppen. Per-Anders Gustavsson, Göteborg Energi. Vad är smarta elnät? Smarta elnät eller så kallade Smart Grids utvecklas för att möta de utmaningar som framtidens elnät kommer att ställas inför. I smarta elnät integreras energi från solpaneler, vindkraft och andra förnybara källor. Man kommer att kunna få realtidsinformation om tillgång och efterfrågan i hela kraftnätet och skapa en elmarknad som bygger på det. Detta innebär att man kan förutsäga kraftflödet och stimulera efterfrågan på el när det finns överskott och begränsa den vid behov genom prissignaler till kunderna. Vad innebär det för konsumenten? Konsumenten ska kunna övervaka sin energianvändning och anpassa sin förbrukning beroende på elpriset. Småskalig produktion kommer att öka i framtiden och tanken är att man ska kunna sälja överskottskraft från sin egen anläggning till elnätet i en större utsträckning. Vad är utmaningen med att utveckla smarta elnät? Traditionellt byggda elnät är gjorda för att enkelriktat transportera ut el som produceras i stora centrala kraftverk och styrs av förväntad förbrukning. Småskalig och förnybar el ställer helt andra och högre krav på elnätet eftersom produktionen kommer att vara mer varierad och geografiskt utspridd, vilket bland annat innebär att kraftflödena kommer att ändra riktning i högre grad. Ok, vi får större andel förnybar el i elnätet. Vilka andra miljöfördelar finns? Konsumenterna måste i framtiden anpassa sin användning till produktionen. Det kan innebära att industrin eller privatkonsumenterna måste minska sin elanvändning när det är hög belastning på elnäten. För det krävs smarta elmätare som registrerar förbrukningen per timme samt applikationer som kan styra elförbrukningen. Något som Göteborg Energi vill utveckla vidare tillsammans med sina kunder. Erica Holm 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 Laila Nilsson, 72 år, gör sin egen el med hjälp av 30 solpaneler på taket. Nu har hon också tecknat avtal med Göteborg Energi och är den första privatperson som levererar el till det allmänna nätet. Med solen som ENERGIKÄLLA Laila Nilssons anläggning med solpaneler är den största i privat ägo i Sverige. Foto: Daniel Stiller JAG VILL LEVA så energisnålt som möjligt, säger Laila Nilsson, 72 år. Hon har sedan länge en bergvärme pump och har även tilläggsisolerat husets väggar och tak samt bytt ut fönstren. För snart fyra år sedan investerade hon i 30 solpaneler som monterades på garagets tak och vägg i optimalt söderläge. Jag och min man har alltid varit nyfikna på alternativa energikällor och tyckte det skulle vara spännande med solceller. ANLÄGGNINGEN SKÖTER SIG själv förutom att Laila spolar av solpanelerna med vatten om de blivit dammiga. Batterierna fungerade dock inte så bra eftersom det uppstod förluster i överföringen mellan batterierna och det ordinarie elsystemet. Istället tog Laila kontakt med Göteborg Energi och Din El. Det resulterade i ett avtal som började gälla i månadsskiftet mars/april i år. Avtalet innebär att den el hon levererar till det allmänna nätet kvittas mot hennes egen elförbrukning. Mina paneler har en effekt på vardera 160 watt och kan leverera cirka kilowattimmar per år. Om hon förbrukat kilowattimmar på ett år och hennes anläggning levererat kilowattimmar behöver hon därmed bara betala för kilowattimmar. Det räcker alltså inte för att täcka min egen förbrukning och är inget jag kan tjäna pengar på men det håller nere mina elkostnader. Jag vill inte ha ström från kärnkraft och kol. Men varför detta stora engagemang för miljön? Jag vill inte att mina barnbarn ska kunna säga att du visste men du gjorde inget. Jag vill göra vad jag kan för att minska miljöförstöringen. Erica Holm Sedan 2009 finns ett statligt stöd på upp till 60 procent av kostnaden för den som vill investera i solceller eller vindkraft vilket också kan sökas av privatpersoner. För mer information se: 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 TEMA BIOGAS BIOGAS Det satsas för fullt på biogas runt om i regionen. I detta nummer av Effekt & Miljö kollar vi in några platser där drivmedlet är mer aktuellt än någonsin. Stigs Center Vid Stigs Center utanför Göteborg finns Sveriges första tankstation för flytande biogas för lastbilar. Läs mer på sidan 8. Torslanda Volvo Trucks satsar på lastbilar som ska drivas med biogas. Läs mer på sidan 9. Götene Götene Kyltransport först med biogasdrivna transporter. Läs mer på sidorna 7 8. Lidköping Produktionen av biogas är i full gång i Lidköping. Läs snabbfakta på sidan 8. Götene Kyltransporter kör den första lastbilen i Sverige som kan drivas med biogas. Jämfört med en motor som enbart går på diesel minskar CO2-utsläppen med procent, säger Ulf Johansson, VD. Chauffören Lars Johansson på Götene Kyltransporter tankar biogas till lastbilen. I dag har även två andra svenska företag var sin biogaslastbil: Västra Götaland Transport (VGT) som kör åt DHL, och Renova. Sänkte bränslekostnaderna med upp till 20 procent Götene Kyltransporter kör Sveriges första biogas-lastbil Götene Kyltransporter fick utmärkelsen Götene Miljöpris 2007 och har länge haft ett stort intresse för biogas. Vi var på väg att bygga om en lastbil själva men fick en av Volvo, säger Ulf Johansson. I stort har den fungerat bra. Motorn kräver bara cirka 20 procent diesel. Den mängden kanske kan halveras i nästa generation. Så i stort sett kör vi fossilfritt, ett stort plus för kunderna som framför allt finns i livsmedelsbranschen där miljöprofilen är viktig, säger Ulf Johansson. MOTORN STARTAS ALLTID med hjälp av ren diesel. När den är varm kan lastbilen köra på en blandning med 80 procent biogas. Diesel måste finnas med som tändvätska i cylindrarna. Av två orsaker är idén att dryga ut diesel med gas lysande. Dels vinner miljön på det, och dels finns diesel överallt så lastbilen behöver inte bli stående i brist på tankstationer EN INTRESSANT DETALJ med biogaslastbilen är Texter: Mats Ekendahl med biogas, säger Ulf Johansson. att även dess kylmaskiner är kopplade till bio-» 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7 Foto: Daniel Stiller

5 TEMA BIOGAS» gasdrift. Vanligtvis driver industridieslar, utan några utsläppskrav alls, kylenheterna. Dragbilens och släpets smutsiga kylmaskiner drar tillsammans cirka 7 10 liter diesel per timma. Genom att i stället använda lastbilens biogasmotor kommer vi ner till 2 3 liter eftersom lastbilsmotorn är mycket energieffektivare, säger Ulf Johansson. Biogasdriften sänkte fordonets bränslekostnad med cirka procent. Frågetecknet är vad fordonsgasen kostar i framtiden. Som ensam åkare kan jag inte pressa priset, som måste vara lägre än alternativen för att inte projektet ska självdö, säger Ulf Johanson. EN SAK SOM talar för biogasutvecklingen är att det verkar bli enklare och billigare att bygga ut nätet av tankstationer än vad som antogs från början. Infrastrukturfrågan är inte avgörande. Byggs tio stationer med max cirka 20 mils avstånd från Gävle till Malmö klarar sig de flesta åkerier, säger Ulf Johansson. Biogas passar bäst för lastbilar som går i fjärrtrafik med jämn fart. Där är jag absolut nöjd med vad lastbilen presterar. I stadskörning pendlar bilen mer mellan gas och diesel. BIOGASANLÄGGNINGEN I LIDKÖPING Råvaran till rötningen är mest restprodukter från lokal industri, bland annat från alkoholtillverkning. Anläggningen är en av världens första och är klar sommaren Levererar flytande biogas till tunga fordon samt gasformig biogas till personbilar, motsvarade personbilar som kör mil per år, vilket minskar koldioxidutsläppen med ton per år. Första tankstationen får snart sällskap FordonsGas invigde 2010 Sveriges första tankstation för flytande biogas till lastbilar vid Stigs Center i Göteborg. En idealisk plats. Det är landets största bränslestation och Göteborg har en mogen marknad för komprimerad gas, säger Hans Johansson, ansvarig för marknads utveckling på FordonsGas. HELA PROJEKTET FICK fart när Volvo Lastvagnar, FordonsGas, AGA och EON gick samman. Lastbilstillverkarna ville inte bygga fordon utan att det fanns tankstationer, och gasleverantörerna ville inte bygga tankstationer utan fordonsunderlag. Så samarbetet krävdes för att undvika en hönan-och-ägget-diskussion, säger Hans Johansson.» Vi ville undvika en hönan-och-äggetdiskussion «RESULTATET BLEV ATT fyra tankställen ska byggas i Göteborg, Stockholm, Malmö och Jönköping, samt att Volvo ska ta fram hundra fordon för biogas/flytande metan. I dagsläget är tankning av flytande metan dock bara möjlig vid Stigs Center. Nästa steg sker när produktionsanläggningen för flytande biogas i Lidköping är klar. Då upphör leveranserna från Norge och FordonsGas startar egen distribution. Volvo satsar på biogaslastbilar Volvo Lastvagnar planerar att starta produktion i Tuvefabriken av lastbilar som kan köras på biogas. Satsningen är främst möjlig genom att tekniken för att förbränna metan/ biogas med hög verkningsgrad i dieselmotorer nu är mogen. EN ANNAN VIKTIG teknikfaktor är att fordonen nu kan tanka och använda flytande biogas. I gasform har bränslet så stor volym att bilarna inte kan lagra tillräckligt mycket, säger Lennart Pilskog, Public Affairs hos Volvo Trucks. Kombinationen flytande gas och energieffektiva motorer ger till en början en körsträcka på över 50 mil på en full tank. Då går det att köra sträckan Göteborg- Stockholm utan att tanka och vi kan använda gas i ett nytt produktsegment. Metangas som energikälla uppmärksammas för övrigt runt om i hela världen vilket skapar en global efterfrågan på lastbilar med biogas. VOLVO BÖRJAR MED små produktionsvolymer. Modellen blir en Volvo FM Metandisesel som ger 460 hästkrafter marknadens starkaste. Ännu finns det inte särskilt många tankstationer, och därför är det i dagsläget inte aktuellt att köra norr om Stockholm eller ner på kontinenten, säger Lennart Pilskog. Utbyggnaden av tankstationer har alltså en avgörande roll. Antalet nya tankstationer och antalet nya lastbilar får gå hand i hand då båda verksamheterna är beroende av varandra. Foto: Daniel Stiller 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Göteborg Energi hjälper Balders hyresgäster Sedan 2007 sköter Göteborg Energi Balders fastighetsjour via telefon i Göteborg. Nu har vi utökat vårt avtal med Göteborg Energi så att de ska sköta vår fastighetsjour i hela landet, säger Oliver Varsamowski, driftansvarig i Göteborgsregionen på Balder. TIDIGARE HAR FASTIGHETSJOUREN skötts av olika lokala företag i respektive område och region men efterhand som avtalen löper ut tar nu Göteborg Energi över. Att arbetssättet är detsamma över hela landet när det gäller bedömning och eventuell åtgärd är viktigt. Med en lokal fastighetsjour kan bedömningen bli olika beroende på i vilken region fastigheten ligger. Det kan innebära merkostnader för oss eftersom vi kanske åker ut på uppdrag som inte är akuta. FÖRDELEN MED GÖTEBORG Energi är att Balder framöver kommer att få bättre kontroll över kostnaderna eftersom Göteborg Energi för BALDER Fastighets AB Balder är ett fastighetsbolag som finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Öresund samt på tillväxtorter. Fastighetsjouren som nu sköts av Göteborg Energi och omfattar alla fastigheter, både kommersiella fastigheter och bostäder i hela landet under all tid utanför kontorstid från kl till morgonen därpå samt under lunchtid kl detaljerad statistik över alla ärenden. På så vis kan vi titta närmare på återkommande fel, arbeta mer förebyggande och följa upp kostnaderna. Dessutom kan Göteborg Energi vara proaktiva genom att meddela Oliver Varsamowski. oss när det inte fungerar så bra inom något område. De ger oss bra service genom att hela tiden arbeta kostnadsmedvetet. En annan fördel är att Göteborg Energi har stor kompetens när det gäller frågor som rör fastigheter jämfört med vad till exempel ett vaktbolag kanske har. Erica Holm De boende hos Balder ringer till fastighetsjouren som sköts av Göteborg Energi. Foto: Istockphoto Föreläsning om fjärrvärme lockade många GULDHEDENS HERRKLUBB FICK i mars besök av Charlotte Reidhav, forsknings- och utvecklingsstrateg på Göteborg Energi, som föreläste om fjärrvärme. Det är jätteviktigt för oss att komma ut och berätta om våra produkter och att visa vad vi gör för Göteborg, säger Charlotte Reidhav. HON PÅPEKAR ATT det inte handlar om försäljning, utan om att ta en diskussion och svara på frågor. Och många frågor blev det om allt från vattentemperaturer till fjärrvärmens dolda brister. Från herrklubbens sida var man mycket nöjd med föreläsningen. Bättre lastutrymme i nya Volvo V70 AFV MÅNGA SOM KÖPER en Volvo V70 gör det på grund av det stora lastutrymmet. Hittills har biogasbilarnas bagage varit mindre, men nu lanserar Alternative Fuel Vehicle (AFV) en modell där lastöppningen ökat till 63 centimeter och lastvolymen har ökat till 460 liter. Dessutom har Volvo V70 Bi-Fuel klassens bredaste lastutrymme, 120 cm mellan hjulhusen. Förbättringen har man fått till genom att använda fyra mindre komposittuber istället Guldhedens herrklubb har funnits sedan Medelåldern bland de cirka 40 medlemmarna ligger på strax över 80 år. Charlotte Reidhav från Göteborg Energi, träffade dem och föreläste om fjärrvärme. Foto: Hanna Lindahl Många av oss visste ingenting om fjärrvärme tidigare, så det var väldigt intressant, säger Lennart Björklund, klubbens ordförande. Hanna Lindahl för tre lite större som den tidigare modellen hade. Dessutom har man satsat på en snygg industridesign, till exempel med ett fack för paraplyet. Nu kan man med stolthet öppna bagageluckan och visa att man gör något konkret för miljön och det hållbara samhället. Vår nya modell gör det lätt att försvara valet av en biogasbil, säger Dan Blomberg, VD för AFV. Hanna Lindahl 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 I Lövgärdet kan hyresgästerna numera själva påverka sina kostnader för el- och vattenförbrukning. Stena Fastigheter har nämligen tecknat avtal med Göteborg Energi för individuell mätning av el och vatten. Individuell mätning sänker förbrukningen i Lövgärdet Det är inte rättvist att en ensam person ska betala lika mycket för energiförbrukningen som en stor familj.«per Limdal, Stena Fastigheter. Foto: Erica Holm UNDER HÖSTEN 2010 gjordes ett pilotprojekt i södra Lövgärdet där hyresgästerna i 80 lägenheter fick prova på individuell mätning. Projektet visade att hyresgästerna kunde minska sin el- och vattenförbrukning med upp till 30 procent, säger Per Limdal, fastighetschef på Stena Fastigheter. STENA FASTIGHETER HAR haft informationsmöten med de boende för att berätta vad individuell mätning innebär och varför man ville införa det. Den främsta anledningen är att det blir mer rättvist för hyresgästerna eftersom de tidigare inte själva kunnat påverka kostnaden för elförbrukningen som varit en del av hyran. Det är ju inte rättvist att en ensam person ska betala lika mycket för energiförbrukningen som en stor familj. EN ANNAN VIKTIG anledning är naturligtvis att få ner energiförbrukningen med tanke på miljön. Med individuell mätning kan både vi och hyresgästerna spara pengar. Mätningar i området visar att de boende förbrukar dubbelt så mycket vatten per år jämfört med genomsnittet. När energiförbrukningen är inbakad i hyran kanske man inte reflekterar så mycket över sitt beteende men nu tror jag att många kommer att ändra sina vanor. Det är Göteborg Energi som ansvarar för mätarna och levererar det individuella mätvärdet. Det är en totalentreprenad vilket känns tryggt eftersom Göteborg Energi har den kompetens som krävs. Det rör sig om över mätare eftersom varje lägenhet ofta har flera mätare så driftsäkerheten är viktig samt att man verkligen kan lita på att man får rätt mätvärde. Därför har vi valt att köpa den här tjänsten och all service av Göteborg Energi, säger Per Limdal. Erica Holm Avtalet gäller cirka lägenheter i södra Lövgärdet, där el- och vattenförbrukningen tidigare ingick i hyran. Nu kan hyresgästerna själva påverka sin förbrukning och därmed sina kostnader. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 De är yrken med strålande framtidsutsikter, där karriärmöjligheter och lönevillkor är goda. Från och med hösten startar Fastighetsakademin skräddarsydda utbildningar för tekniska förvaltare och energitekniker. Fastighetsakademin utbildar för framtidens jobb FASTIGHETSBRANSCHEN HAR genomgått stora förändringar de senaste åren. Byggnaderna har blivit allt mer teknikstyrda med olika intelligenta lösningar. Problemet är att när tekniken finns på plats då saknas kompetent personal som kan utnyttja utrustningen på bästa sätt. Från och med hösten 2011 kommer yrkesskolan Fastighets akademin att erbjuda utbildningar inom energiteknik med fokus på energieffektivisering. Dennis Hultman, Fastighetsakademin. Utbildningen omfattar kurser inom så skilda områden som företags- och fastighetsekonomi, VVS-teknik, el-teknik, miljökunskap och ledarskap, till exempel, säger Dennis Hultman, lärare på Fastighetsakademin. Och studenterna har en ljusnande framtid framför sig. En sökning på arbetsförmedlingens databas med lediga jobb ger närmare 30 träffar. Det är oerhört viktigt att dessa utbildningar finns, både för Göteborg Energi och för FASTIGHETSAKADEMIN samhället i stort, säger Artur Gunnarsson, ansvarig för energitjänster på Göteborg Energi. PERSONAL MED energiteknisk kompetens är nödvändig för att kunna energieffektivisera fastighetsbeståndet och minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar både om att minimera användningen och att ta beslut om vilka systemlösningar som passar bäst ur ett miljö- och kostnadsperspektiv, säger Artur Gunnarsson. Hanna Lindahl Utbildningar: Energitekniker 1,5 år, Teknisk förvaltare 2 år, Fastighetsförvaltare 2,5 år Behörighet: För att söka ska man ha allmän grundläggande gymnasie behörighet. Detta kompletteras med en intervju. Några platser reserveras för studenter enbart grundade på intervju. Upplägg på utbildningen: Teori på skolan. En tredjedel av studietiden är arbetsplatsförlagd. Fördjupat samarbete mellan Chalmers och Göteborg Energi Göteborg Energi och Chalmers tekniska högskola delar visionen om en hållbar framtid. Nu fördjupar man sitt samarbete kring forskning och startar sju nya projekt med ett hållbart energisystem som mål. FRÅN DECEMBER 2010 har samarbetet mellan Göteborg Energi och Chalmers formaliserats. För vår del är det viktigt att nyttiggöra forskningen. Då känns det naturligt att vända sig till Göteborg Energi som är en regionalt viktig aktör, säger Mats Rydehell, koordinator för styrkeområdet Energi på Chalmers. Målet för samarbetet är att bedriva forskning som bland annat bidrar till att Göteborg blir en bättre stad att leva i. Industrin och akademin möts på halva vägen i detta samarbete och en grundförutsättning för att det ska lyckas är att projekten är väl förankrade i båda organisationer, säger Anders Ådahl, forskningsoch utvecklingschef på Göteborg Energi. Hanna Lindahl FYRA FORSKNINGSPROJEKT De fyra områden som projekten behandlar är: Smarta elnät, Transport och energi, Energikombinat samt Energi effektivitet i byggnader. Projekt Smarta energisystem Utvecklar och optimerar kopplingen mellan smarta elnät och smarta fjärrvärmenät. Projekt period: jan 2011 dec Budget: 3 Mkr. Projekt Noll-energi-hus och småskalig elproduktion Målet är att öka produktion av förnyelsebar el och att möta EU direktivet att nya byggnader från och med 2020 ska vara nästan noll-energi-hus. Projektperiod: jan 2011 dec Budget: 3 Mkr. Projekt Älvpendeln Förstudie som syftar till att ta fram fartyg som drivs med alternativa drivkällor, t ex biogas eller el. Projektperiod: Budget: 0,3 Mkr. 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Gissa profilen! Med hjälp av fem ledtrådar gäller det att hitta rätt person, en karaktär med kopplingar till energi, miljö, Göteborg Energi eller andra associerade ämnen. Rätt svar hittar du på 5 poäng Personen vi söker släppte i vintras boken Nu jäklar är det dags!, som visar på vilka innovativa och kreativa tekniska lösningar som finns för att klara klimathotet. 4 poäng Vår profil hade tidigt intresset för väder och klimat. Skrev redan som 17-åring sin första avhandling om jordens klimatförändringar. 3 poäng Är en välkänd och omtalad tv-profil. Deltog bland annat i nöjesprogrammet Let s Dance Föreläser om miljön och vad vi kan göra åt klimathotet. 2 poäng Har flera gånger röstats fram som tv:s mest populära meteorolog. 1 poäng Efter att ha vikt ut sig i herrtidningen Slitz 2006 fick hon sluta som väderpresentatör. Tittarna kritiserade beslutet eftersom hennes manliga kollega tilläts presentera väder i bar överkropp. Idag arbetar hon dock åter med att presentera väder. Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö En tidning från Göteborg Energi. Nästa nummer kommer i oktober. Ansvarig utgivare Mats Devert, , Redaktör Margareta Forsberg, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Bengt Attebo, Anette Damgren, Leif Simonsson, Thomas Drakenfors och Mats Ekendahl. Produktion Newsroom, Layout och redigering: Helena Fogelberg Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Lars Johansson på Götene Kyltransporter. Foto: Daniel Stiller Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Margareta Forsberg eller någon i redaktionsrådet.

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT 2016 1 Vad är Westport? Engineering the world's most advanced natural gas engines and vehicles» Ingenjörsbolag med huvudkontor i Vancouver, Canada. Startades

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

trafik&miljöfordon i hur vi ska lösa trafiken i stort,

trafik&miljöfordon i hur vi ska lösa trafiken i stort, Nyhetsbrev nr2. 2012 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Tillsammans ska vi bli starkare och smartare Det

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Erfarenheter från Sverige Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Traditionell passiv värmelagring Energibesparingarna mellan 0-12 % (köpt energi) för

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Jimmy Ehnberg Chalmers Tekniska Högskola 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se En presentation med Carolina Dolff (SP) 2016-02-11 Chalmers 2 2016-02-11 Chalmers

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken Fordonsgas Klimatresa med miljön i tanken E.ON Fordonsgas består av två produkter Biogas 50 och Biogas 100 Biogas 50 Minst hälften av den fordonsgas du tankar motsvaras av biogas. Biogas 50 tankar du på

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer