En vinnande kombination. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En vinnande kombination. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR Laila har egna solpaneler 6 9 En vinnande kombination 4 5 Götene kyltransporter kör en hybrid med diesel och biogas Göteborg Energi fixar fastighetsjouren 10 Fastighetsakademin utbildar för framtiden 14 15

2 Sol, strålning och skräp Smått blir smart i framtidens elnät VAR VI ÄN står i sakfrågan i sådana lägen som det som uppstått i Fukushima känns det positivt att det finns människor som ger sig på alternativa metoder att tillverka el, som inte kräver vare sig uran eller kol. Personer som Laila Nilsson från Hisings Backa. 72-åriga Laila har använt sina besparingar till ett trettiotal solpaneler för huset. Med dem producerar hon inte bara el till sina egna vitvaror och andra energikrävande apparater i hemmet. Hon får även ström över som hon skickar in i elnätet igen. Laila är en pionjär för ett sätt att agera som gör behovet av stora kraftverk mindre vad de än har för bränsle. Läs mer om Laila Nilsson och hennes egenproducerade el på sidan 4. ATT HÅLLA KOLL på den egna konsumtionen är ett annat sätt att bidra till att hålla nere aktiviteten i kraftverkens turbiner. I det sammanhanget har begreppet smart grids blivit allt mer väsentligt. I princip handlar det om att dagens avancerade elmätare går att använda till mer än att bara se till att kunderna får rätt summa på räkningen. I framtiden blir mätarna sannolikt ett viktigt verktyg för att hjälpa elkonsumenterna att analysera sin förbrukning och kanske förändra sitt beteende. Läs mer om smart grids på sidan 3. PÅ TAL OM alternativa energikällor som den trevliga solen det finns även många rätt osmakliga saker att utvinna energi ur. Den här gången har vi ett tema kring biogas som tillverkas på rätt märkliga sätt på olika ställen i Västsverige. Tidigare har vi skrivit om en anläggning i Skövde där de använder gammalt slakteriavfall. I en nybyggd anläggning i Lidköping satsar de på drank och det hörs nästan på namnet vad det är: restprodukter från alkoholtillverkning. Nu arbetas den om till flytande naturgas. Ingen råvara som ökar aptiten. Men efter lite förädling kan den driva allt från lastbilar och traktorer till gigantiska kryssare. Utan att släppa ut en gnutta ny koldioxid i atmosfären. Trevlig läsning! Mats Devert Ansvarig utgivare Göteborg Energi arbetar med Smarta elnät för att ge sina kunder ökat inflytande på elmarknaden samt förbättra och effektivisera elnätet. Effekt & Miljö ställde några frågor till Per- Anders Gustavsson, avdelningschef Nät Kund på Göteborg Energi, för att reda ut begreppen. Per-Anders Gustavsson, Göteborg Energi. Vad är smarta elnät? Smarta elnät eller så kallade Smart Grids utvecklas för att möta de utmaningar som framtidens elnät kommer att ställas inför. I smarta elnät integreras energi från solpaneler, vindkraft och andra förnybara källor. Man kommer att kunna få realtidsinformation om tillgång och efterfrågan i hela kraftnätet och skapa en elmarknad som bygger på det. Detta innebär att man kan förutsäga kraftflödet och stimulera efterfrågan på el när det finns överskott och begränsa den vid behov genom prissignaler till kunderna. Vad innebär det för konsumenten? Konsumenten ska kunna övervaka sin energianvändning och anpassa sin förbrukning beroende på elpriset. Småskalig produktion kommer att öka i framtiden och tanken är att man ska kunna sälja överskottskraft från sin egen anläggning till elnätet i en större utsträckning. Vad är utmaningen med att utveckla smarta elnät? Traditionellt byggda elnät är gjorda för att enkelriktat transportera ut el som produceras i stora centrala kraftverk och styrs av förväntad förbrukning. Småskalig och förnybar el ställer helt andra och högre krav på elnätet eftersom produktionen kommer att vara mer varierad och geografiskt utspridd, vilket bland annat innebär att kraftflödena kommer att ändra riktning i högre grad. Ok, vi får större andel förnybar el i elnätet. Vilka andra miljöfördelar finns? Konsumenterna måste i framtiden anpassa sin användning till produktionen. Det kan innebära att industrin eller privatkonsumenterna måste minska sin elanvändning när det är hög belastning på elnäten. För det krävs smarta elmätare som registrerar förbrukningen per timme samt applikationer som kan styra elförbrukningen. Något som Göteborg Energi vill utveckla vidare tillsammans med sina kunder. Erica Holm 2 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 3

3 Laila Nilsson, 72 år, gör sin egen el med hjälp av 30 solpaneler på taket. Nu har hon också tecknat avtal med Göteborg Energi och är den första privatperson som levererar el till det allmänna nätet. Med solen som ENERGIKÄLLA Laila Nilssons anläggning med solpaneler är den största i privat ägo i Sverige. Foto: Daniel Stiller JAG VILL LEVA så energisnålt som möjligt, säger Laila Nilsson, 72 år. Hon har sedan länge en bergvärme pump och har även tilläggsisolerat husets väggar och tak samt bytt ut fönstren. För snart fyra år sedan investerade hon i 30 solpaneler som monterades på garagets tak och vägg i optimalt söderläge. Jag och min man har alltid varit nyfikna på alternativa energikällor och tyckte det skulle vara spännande med solceller. ANLÄGGNINGEN SKÖTER SIG själv förutom att Laila spolar av solpanelerna med vatten om de blivit dammiga. Batterierna fungerade dock inte så bra eftersom det uppstod förluster i överföringen mellan batterierna och det ordinarie elsystemet. Istället tog Laila kontakt med Göteborg Energi och Din El. Det resulterade i ett avtal som började gälla i månadsskiftet mars/april i år. Avtalet innebär att den el hon levererar till det allmänna nätet kvittas mot hennes egen elförbrukning. Mina paneler har en effekt på vardera 160 watt och kan leverera cirka kilowattimmar per år. Om hon förbrukat kilowattimmar på ett år och hennes anläggning levererat kilowattimmar behöver hon därmed bara betala för kilowattimmar. Det räcker alltså inte för att täcka min egen förbrukning och är inget jag kan tjäna pengar på men det håller nere mina elkostnader. Jag vill inte ha ström från kärnkraft och kol. Men varför detta stora engagemang för miljön? Jag vill inte att mina barnbarn ska kunna säga att du visste men du gjorde inget. Jag vill göra vad jag kan för att minska miljöförstöringen. Erica Holm Sedan 2009 finns ett statligt stöd på upp till 60 procent av kostnaden för den som vill investera i solceller eller vindkraft vilket också kan sökas av privatpersoner. För mer information se: 4 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 5

4 TEMA BIOGAS BIOGAS Det satsas för fullt på biogas runt om i regionen. I detta nummer av Effekt & Miljö kollar vi in några platser där drivmedlet är mer aktuellt än någonsin. Stigs Center Vid Stigs Center utanför Göteborg finns Sveriges första tankstation för flytande biogas för lastbilar. Läs mer på sidan 8. Torslanda Volvo Trucks satsar på lastbilar som ska drivas med biogas. Läs mer på sidan 9. Götene Götene Kyltransport först med biogasdrivna transporter. Läs mer på sidorna 7 8. Lidköping Produktionen av biogas är i full gång i Lidköping. Läs snabbfakta på sidan 8. Götene Kyltransporter kör den första lastbilen i Sverige som kan drivas med biogas. Jämfört med en motor som enbart går på diesel minskar CO2-utsläppen med procent, säger Ulf Johansson, VD. Chauffören Lars Johansson på Götene Kyltransporter tankar biogas till lastbilen. I dag har även två andra svenska företag var sin biogaslastbil: Västra Götaland Transport (VGT) som kör åt DHL, och Renova. Sänkte bränslekostnaderna med upp till 20 procent Götene Kyltransporter kör Sveriges första biogas-lastbil Götene Kyltransporter fick utmärkelsen Götene Miljöpris 2007 och har länge haft ett stort intresse för biogas. Vi var på väg att bygga om en lastbil själva men fick en av Volvo, säger Ulf Johansson. I stort har den fungerat bra. Motorn kräver bara cirka 20 procent diesel. Den mängden kanske kan halveras i nästa generation. Så i stort sett kör vi fossilfritt, ett stort plus för kunderna som framför allt finns i livsmedelsbranschen där miljöprofilen är viktig, säger Ulf Johansson. MOTORN STARTAS ALLTID med hjälp av ren diesel. När den är varm kan lastbilen köra på en blandning med 80 procent biogas. Diesel måste finnas med som tändvätska i cylindrarna. Av två orsaker är idén att dryga ut diesel med gas lysande. Dels vinner miljön på det, och dels finns diesel överallt så lastbilen behöver inte bli stående i brist på tankstationer EN INTRESSANT DETALJ med biogaslastbilen är Texter: Mats Ekendahl med biogas, säger Ulf Johansson. att även dess kylmaskiner är kopplade till bio-» 6 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 7 Foto: Daniel Stiller

5 TEMA BIOGAS» gasdrift. Vanligtvis driver industridieslar, utan några utsläppskrav alls, kylenheterna. Dragbilens och släpets smutsiga kylmaskiner drar tillsammans cirka 7 10 liter diesel per timma. Genom att i stället använda lastbilens biogasmotor kommer vi ner till 2 3 liter eftersom lastbilsmotorn är mycket energieffektivare, säger Ulf Johansson. Biogasdriften sänkte fordonets bränslekostnad med cirka procent. Frågetecknet är vad fordonsgasen kostar i framtiden. Som ensam åkare kan jag inte pressa priset, som måste vara lägre än alternativen för att inte projektet ska självdö, säger Ulf Johanson. EN SAK SOM talar för biogasutvecklingen är att det verkar bli enklare och billigare att bygga ut nätet av tankstationer än vad som antogs från början. Infrastrukturfrågan är inte avgörande. Byggs tio stationer med max cirka 20 mils avstånd från Gävle till Malmö klarar sig de flesta åkerier, säger Ulf Johansson. Biogas passar bäst för lastbilar som går i fjärrtrafik med jämn fart. Där är jag absolut nöjd med vad lastbilen presterar. I stadskörning pendlar bilen mer mellan gas och diesel. BIOGASANLÄGGNINGEN I LIDKÖPING Råvaran till rötningen är mest restprodukter från lokal industri, bland annat från alkoholtillverkning. Anläggningen är en av världens första och är klar sommaren Levererar flytande biogas till tunga fordon samt gasformig biogas till personbilar, motsvarade personbilar som kör mil per år, vilket minskar koldioxidutsläppen med ton per år. Första tankstationen får snart sällskap FordonsGas invigde 2010 Sveriges första tankstation för flytande biogas till lastbilar vid Stigs Center i Göteborg. En idealisk plats. Det är landets största bränslestation och Göteborg har en mogen marknad för komprimerad gas, säger Hans Johansson, ansvarig för marknads utveckling på FordonsGas. HELA PROJEKTET FICK fart när Volvo Lastvagnar, FordonsGas, AGA och EON gick samman. Lastbilstillverkarna ville inte bygga fordon utan att det fanns tankstationer, och gasleverantörerna ville inte bygga tankstationer utan fordonsunderlag. Så samarbetet krävdes för att undvika en hönan-och-ägget-diskussion, säger Hans Johansson.» Vi ville undvika en hönan-och-äggetdiskussion «RESULTATET BLEV ATT fyra tankställen ska byggas i Göteborg, Stockholm, Malmö och Jönköping, samt att Volvo ska ta fram hundra fordon för biogas/flytande metan. I dagsläget är tankning av flytande metan dock bara möjlig vid Stigs Center. Nästa steg sker när produktionsanläggningen för flytande biogas i Lidköping är klar. Då upphör leveranserna från Norge och FordonsGas startar egen distribution. Volvo satsar på biogaslastbilar Volvo Lastvagnar planerar att starta produktion i Tuvefabriken av lastbilar som kan köras på biogas. Satsningen är främst möjlig genom att tekniken för att förbränna metan/ biogas med hög verkningsgrad i dieselmotorer nu är mogen. EN ANNAN VIKTIG teknikfaktor är att fordonen nu kan tanka och använda flytande biogas. I gasform har bränslet så stor volym att bilarna inte kan lagra tillräckligt mycket, säger Lennart Pilskog, Public Affairs hos Volvo Trucks. Kombinationen flytande gas och energieffektiva motorer ger till en början en körsträcka på över 50 mil på en full tank. Då går det att köra sträckan Göteborg- Stockholm utan att tanka och vi kan använda gas i ett nytt produktsegment. Metangas som energikälla uppmärksammas för övrigt runt om i hela världen vilket skapar en global efterfrågan på lastbilar med biogas. VOLVO BÖRJAR MED små produktionsvolymer. Modellen blir en Volvo FM Metandisesel som ger 460 hästkrafter marknadens starkaste. Ännu finns det inte särskilt många tankstationer, och därför är det i dagsläget inte aktuellt att köra norr om Stockholm eller ner på kontinenten, säger Lennart Pilskog. Utbyggnaden av tankstationer har alltså en avgörande roll. Antalet nya tankstationer och antalet nya lastbilar får gå hand i hand då båda verksamheterna är beroende av varandra. Foto: Daniel Stiller 8 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 9

6 Göteborg Energi hjälper Balders hyresgäster Sedan 2007 sköter Göteborg Energi Balders fastighetsjour via telefon i Göteborg. Nu har vi utökat vårt avtal med Göteborg Energi så att de ska sköta vår fastighetsjour i hela landet, säger Oliver Varsamowski, driftansvarig i Göteborgsregionen på Balder. TIDIGARE HAR FASTIGHETSJOUREN skötts av olika lokala företag i respektive område och region men efterhand som avtalen löper ut tar nu Göteborg Energi över. Att arbetssättet är detsamma över hela landet när det gäller bedömning och eventuell åtgärd är viktigt. Med en lokal fastighetsjour kan bedömningen bli olika beroende på i vilken region fastigheten ligger. Det kan innebära merkostnader för oss eftersom vi kanske åker ut på uppdrag som inte är akuta. FÖRDELEN MED GÖTEBORG Energi är att Balder framöver kommer att få bättre kontroll över kostnaderna eftersom Göteborg Energi för BALDER Fastighets AB Balder är ett fastighetsbolag som finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Öresund samt på tillväxtorter. Fastighetsjouren som nu sköts av Göteborg Energi och omfattar alla fastigheter, både kommersiella fastigheter och bostäder i hela landet under all tid utanför kontorstid från kl till morgonen därpå samt under lunchtid kl detaljerad statistik över alla ärenden. På så vis kan vi titta närmare på återkommande fel, arbeta mer förebyggande och följa upp kostnaderna. Dessutom kan Göteborg Energi vara proaktiva genom att meddela Oliver Varsamowski. oss när det inte fungerar så bra inom något område. De ger oss bra service genom att hela tiden arbeta kostnadsmedvetet. En annan fördel är att Göteborg Energi har stor kompetens när det gäller frågor som rör fastigheter jämfört med vad till exempel ett vaktbolag kanske har. Erica Holm De boende hos Balder ringer till fastighetsjouren som sköts av Göteborg Energi. Foto: Istockphoto Föreläsning om fjärrvärme lockade många GULDHEDENS HERRKLUBB FICK i mars besök av Charlotte Reidhav, forsknings- och utvecklingsstrateg på Göteborg Energi, som föreläste om fjärrvärme. Det är jätteviktigt för oss att komma ut och berätta om våra produkter och att visa vad vi gör för Göteborg, säger Charlotte Reidhav. HON PÅPEKAR ATT det inte handlar om försäljning, utan om att ta en diskussion och svara på frågor. Och många frågor blev det om allt från vattentemperaturer till fjärrvärmens dolda brister. Från herrklubbens sida var man mycket nöjd med föreläsningen. Bättre lastutrymme i nya Volvo V70 AFV MÅNGA SOM KÖPER en Volvo V70 gör det på grund av det stora lastutrymmet. Hittills har biogasbilarnas bagage varit mindre, men nu lanserar Alternative Fuel Vehicle (AFV) en modell där lastöppningen ökat till 63 centimeter och lastvolymen har ökat till 460 liter. Dessutom har Volvo V70 Bi-Fuel klassens bredaste lastutrymme, 120 cm mellan hjulhusen. Förbättringen har man fått till genom att använda fyra mindre komposittuber istället Guldhedens herrklubb har funnits sedan Medelåldern bland de cirka 40 medlemmarna ligger på strax över 80 år. Charlotte Reidhav från Göteborg Energi, träffade dem och föreläste om fjärrvärme. Foto: Hanna Lindahl Många av oss visste ingenting om fjärrvärme tidigare, så det var väldigt intressant, säger Lennart Björklund, klubbens ordförande. Hanna Lindahl för tre lite större som den tidigare modellen hade. Dessutom har man satsat på en snygg industridesign, till exempel med ett fack för paraplyet. Nu kan man med stolthet öppna bagageluckan och visa att man gör något konkret för miljön och det hållbara samhället. Vår nya modell gör det lätt att försvara valet av en biogasbil, säger Dan Blomberg, VD för AFV. Hanna Lindahl 10 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 11

7 I Lövgärdet kan hyresgästerna numera själva påverka sina kostnader för el- och vattenförbrukning. Stena Fastigheter har nämligen tecknat avtal med Göteborg Energi för individuell mätning av el och vatten. Individuell mätning sänker förbrukningen i Lövgärdet Det är inte rättvist att en ensam person ska betala lika mycket för energiförbrukningen som en stor familj.«per Limdal, Stena Fastigheter. Foto: Erica Holm UNDER HÖSTEN 2010 gjordes ett pilotprojekt i södra Lövgärdet där hyresgästerna i 80 lägenheter fick prova på individuell mätning. Projektet visade att hyresgästerna kunde minska sin el- och vattenförbrukning med upp till 30 procent, säger Per Limdal, fastighetschef på Stena Fastigheter. STENA FASTIGHETER HAR haft informationsmöten med de boende för att berätta vad individuell mätning innebär och varför man ville införa det. Den främsta anledningen är att det blir mer rättvist för hyresgästerna eftersom de tidigare inte själva kunnat påverka kostnaden för elförbrukningen som varit en del av hyran. Det är ju inte rättvist att en ensam person ska betala lika mycket för energiförbrukningen som en stor familj. EN ANNAN VIKTIG anledning är naturligtvis att få ner energiförbrukningen med tanke på miljön. Med individuell mätning kan både vi och hyresgästerna spara pengar. Mätningar i området visar att de boende förbrukar dubbelt så mycket vatten per år jämfört med genomsnittet. När energiförbrukningen är inbakad i hyran kanske man inte reflekterar så mycket över sitt beteende men nu tror jag att många kommer att ändra sina vanor. Det är Göteborg Energi som ansvarar för mätarna och levererar det individuella mätvärdet. Det är en totalentreprenad vilket känns tryggt eftersom Göteborg Energi har den kompetens som krävs. Det rör sig om över mätare eftersom varje lägenhet ofta har flera mätare så driftsäkerheten är viktig samt att man verkligen kan lita på att man får rätt mätvärde. Därför har vi valt att köpa den här tjänsten och all service av Göteborg Energi, säger Per Limdal. Erica Holm Avtalet gäller cirka lägenheter i södra Lövgärdet, där el- och vattenförbrukningen tidigare ingick i hyran. Nu kan hyresgästerna själva påverka sin förbrukning och därmed sina kostnader. 12 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 13

8 De är yrken med strålande framtidsutsikter, där karriärmöjligheter och lönevillkor är goda. Från och med hösten startar Fastighetsakademin skräddarsydda utbildningar för tekniska förvaltare och energitekniker. Fastighetsakademin utbildar för framtidens jobb FASTIGHETSBRANSCHEN HAR genomgått stora förändringar de senaste åren. Byggnaderna har blivit allt mer teknikstyrda med olika intelligenta lösningar. Problemet är att när tekniken finns på plats då saknas kompetent personal som kan utnyttja utrustningen på bästa sätt. Från och med hösten 2011 kommer yrkesskolan Fastighets akademin att erbjuda utbildningar inom energiteknik med fokus på energieffektivisering. Dennis Hultman, Fastighetsakademin. Utbildningen omfattar kurser inom så skilda områden som företags- och fastighetsekonomi, VVS-teknik, el-teknik, miljökunskap och ledarskap, till exempel, säger Dennis Hultman, lärare på Fastighetsakademin. Och studenterna har en ljusnande framtid framför sig. En sökning på arbetsförmedlingens databas med lediga jobb ger närmare 30 träffar. Det är oerhört viktigt att dessa utbildningar finns, både för Göteborg Energi och för FASTIGHETSAKADEMIN samhället i stort, säger Artur Gunnarsson, ansvarig för energitjänster på Göteborg Energi. PERSONAL MED energiteknisk kompetens är nödvändig för att kunna energieffektivisera fastighetsbeståndet och minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar både om att minimera användningen och att ta beslut om vilka systemlösningar som passar bäst ur ett miljö- och kostnadsperspektiv, säger Artur Gunnarsson. Hanna Lindahl Utbildningar: Energitekniker 1,5 år, Teknisk förvaltare 2 år, Fastighetsförvaltare 2,5 år Behörighet: För att söka ska man ha allmän grundläggande gymnasie behörighet. Detta kompletteras med en intervju. Några platser reserveras för studenter enbart grundade på intervju. Upplägg på utbildningen: Teori på skolan. En tredjedel av studietiden är arbetsplatsförlagd. Fördjupat samarbete mellan Chalmers och Göteborg Energi Göteborg Energi och Chalmers tekniska högskola delar visionen om en hållbar framtid. Nu fördjupar man sitt samarbete kring forskning och startar sju nya projekt med ett hållbart energisystem som mål. FRÅN DECEMBER 2010 har samarbetet mellan Göteborg Energi och Chalmers formaliserats. För vår del är det viktigt att nyttiggöra forskningen. Då känns det naturligt att vända sig till Göteborg Energi som är en regionalt viktig aktör, säger Mats Rydehell, koordinator för styrkeområdet Energi på Chalmers. Målet för samarbetet är att bedriva forskning som bland annat bidrar till att Göteborg blir en bättre stad att leva i. Industrin och akademin möts på halva vägen i detta samarbete och en grundförutsättning för att det ska lyckas är att projekten är väl förankrade i båda organisationer, säger Anders Ådahl, forskningsoch utvecklingschef på Göteborg Energi. Hanna Lindahl FYRA FORSKNINGSPROJEKT De fyra områden som projekten behandlar är: Smarta elnät, Transport och energi, Energikombinat samt Energi effektivitet i byggnader. Projekt Smarta energisystem Utvecklar och optimerar kopplingen mellan smarta elnät och smarta fjärrvärmenät. Projekt period: jan 2011 dec Budget: 3 Mkr. Projekt Noll-energi-hus och småskalig elproduktion Målet är att öka produktion av förnyelsebar el och att möta EU direktivet att nya byggnader från och med 2020 ska vara nästan noll-energi-hus. Projektperiod: jan 2011 dec Budget: 3 Mkr. Projekt Älvpendeln Förstudie som syftar till att ta fram fartyg som drivs med alternativa drivkällor, t ex biogas eller el. Projektperiod: Budget: 0,3 Mkr. 14 Effekt & Miljö Effekt & Miljö 15

9 Gissa profilen! Med hjälp av fem ledtrådar gäller det att hitta rätt person, en karaktär med kopplingar till energi, miljö, Göteborg Energi eller andra associerade ämnen. Rätt svar hittar du på 5 poäng Personen vi söker släppte i vintras boken Nu jäklar är det dags!, som visar på vilka innovativa och kreativa tekniska lösningar som finns för att klara klimathotet. 4 poäng Vår profil hade tidigt intresset för väder och klimat. Skrev redan som 17-åring sin första avhandling om jordens klimatförändringar. 3 poäng Är en välkänd och omtalad tv-profil. Deltog bland annat i nöjesprogrammet Let s Dance Föreläser om miljön och vad vi kan göra åt klimathotet. 2 poäng Har flera gånger röstats fram som tv:s mest populära meteorolog. 1 poäng Efter att ha vikt ut sig i herrtidningen Slitz 2006 fick hon sluta som väderpresentatör. Tittarna kritiserade beslutet eftersom hennes manliga kollega tilläts presentera väder i bar överkropp. Idag arbetar hon dock åter med att presentera väder. Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö En tidning från Göteborg Energi. Nästa nummer kommer i oktober. Ansvarig utgivare Mats Devert, , Redaktör Margareta Forsberg, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Bengt Attebo, Anette Damgren, Leif Simonsson, Thomas Drakenfors och Mats Ekendahl. Produktion Newsroom, Layout och redigering: Helena Fogelberg Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Lars Johansson på Götene Kyltransporter. Foto: Daniel Stiller Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Margareta Forsberg eller någon i redaktionsrådet.

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

» Vi vill ha fjärrvärme!«

» Vi vill ha fjärrvärme!« Henning Hansen, BRF Torslanda Centrum:» Vi vill ha fjärrvärme!«effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Dec 2009 TEMA Läs om fjärrvärme på sidorna 5 9 Ballograf: Miljön viktig för Sveriges största

Läs mer

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen

Hett med solpaneler. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011. Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2011 Vad menas med grön el? Vi reder ut begreppen 4 5 Hett med solpaneler här satsar Älvstranden Utveckling Sid 6 8 DE BYGGER LANDETS STÖRSTA

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2012 Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9 Morrongänget utsåg första elbilstestaren Sid 6-7 PROJEKTET SOM SKA GÖRA ELTANKANDET ENKELT 4 5 ECOPILOT

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Så halverade Liseberg sina energikostnader

Så halverade Liseberg sina energikostnader Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2009 Så halverade Liseberg sina energikostnader 10 13 Miljövänligt boende 4 9 Göteborg driver på för effektivare elanvändning 14 15 Den första april

Läs mer

"Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5

Hela vårdprocessen under samma tak Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2014 "Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö 1 FRAMTIDENS SMARTA

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014.

Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2014 Odlar ekologiskt på taket Tobias Hamberg om stadens nya restaurangkluster Sid 8 9 Effekt & Miljö 1 FRAMTIDENS ENERGI 12 13 TRE KILOMETER

Läs mer

till avgasröret! Elfordon är starka alternativ när växthusgasutsläpp från trafiken ska minskas. 8 EERO AARNIO OCH ELBILAR 26 VEM ÄR PER LANGER 22

till avgasröret! Elfordon är starka alternativ när växthusgasutsläpp från trafiken ska minskas. 8 EERO AARNIO OCH ELBILAR 26 VEM ÄR PER LANGER 22 Fortum 3 2009 EERO AARNIO OCH ELBILAR 26 besök på ett grönt kontor 16 VEM ÄR PER LANGER 22 Elfordon är starka alternativ när växthusgasutsläpp från trafiken ska minskas. 8 ADJÖ till avgasröret! LEDARE

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17

MEDVIND & MILJÖ. Tema: Stadsutveckling. En stadsdel. Smart val! NR.01 2015. Den klimatsmarta. Briljant lyft för gångtunnel Sid 16 17 EFFEKT NR.01 2015 & MILJÖ EN TIDNING FRÅN LISTAN Fem miljösteg för företag Sid 12 I FRAMKANT Den klimatsmarta ön Sid 13 Smart val! EFFEKTEN De sparar in 230 ton koldioxid VI GBG Briljant lyft för gångtunnel

Läs mer

BIOGAS NORR. Till centrum på ett bananskal. Grönt som affärsidé. Bor i Örnsköldsvik tankar bilen 17 mil bort. Korna ger oss både mjölk och el

BIOGAS NORR. Till centrum på ett bananskal. Grönt som affärsidé. Bor i Örnsköldsvik tankar bilen 17 mil bort. Korna ger oss både mjölk och el 2014 ETT MAGASIN OM BRÄNSLET SOM ÄR SNÄLLT BÅDE MOT MILJÖN OCH PLÅNBOKEN BIOGAS NORR Till centrum på ett bananskal Grönt som affärsidé Bor i Örnsköldsvik tankar bilen 17 mil bort Biogasbilar 2014 Korna

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Elnätet är en viktig samhällsbärare

Elnätet är en viktig samhällsbärare Nätrapport 2013 Elnätet är en viktig samhällsbärare Elnätet är en viktig samhällsbärare 1 Från eld till el på 100 år 2 Elmarknaden 4 Miljarder för att säkra elnäten 6 I storstad och på landsbygd 8 Fortum

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15

Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013 Miljöarbete bakom kulisserna Sid 14-15 GÖTEBORG LEDER EU-PROJEKT 4-5 BÄTTRE KLIMAT I STORA SALUHALLEN 10-11 Med Göteborg som förebild för framtiden

Läs mer