Konsekvenser av hedersrelaterat våld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvenser av hedersrelaterat våld"

Transkript

1 Konsekvenser av hedersrelaterat våld - särskilt om trauma

2 Kroppen - mödomshinnan reglerar hela livet för båda könen * Flickor/kvinnor: att kroppen är min fiende, livet stängs livet av levande död * Bror, far, farfar ytterst ansvarig för mödomshinnan Hennes kropp är hans. Om en pojke/man inte klarar av att kontrollera sin syster, dotter, maka - utan värde i andras ögon levande död

3 Flickors villkor att bli kontrollerad gamla innan unga (Nussbaum) Mödomshinna Kontroll och begränsningar Bestraffningar, ev mord

4 Pojkars villkor att kontrollera och bli kontrollerad Kontroll av närstående flickas kropp Begränsning och kontroll Risk för bestraffning

5 Kärnan i det hedersrelaterade förtrycket/våldet * Heder att ha ett erkännande i andras ögon har du om din syster, din dotter är oskuld vid äktenskapets ingående och att du som gift förmår kontrollera din hustru. * Eftersom alla människor är födda av en kvinna, behöver män kontrollera kvinnors sexualitet. Heder är i denna mening ett absolut begrepp; något en man/ släkt har eller inte har.

6 Mäns/släktens heder förutsätter att flickor/ kvinnor kontrolleras. * Kontrollen kan ske på olika sätt, bl a genom en rad sociala begränsningar * Hon bestraffas om hon överträder gränserna/reglerna eller om hon vägrar följa andras vilja vad gäller äktenskap mm. * Könsstympning är ett sätt att kontrollera flickors/kvinnors sexualitet. * Såväl pojkar/unga män som flickor/unga kvinnor blir bortgifta. I det vardagliga livet behöver bröder kontrollera sina systrar, vilket indirekt är en kontroll av pojkar/unga män.

7 Manligheten * Den hedersrelaterade manligheten utvecklas genom kontroll av närstående kvinnors kroppar och genom lydnad mellan bröder. * Kontroll våld - ger positiv bekräftelse * Hierarki ger positiv bekräftelse * Avhumanisering * Inom familjesystemet, få alternativa förebilder, får liten/ingen hjälp att hantera aggressivitet/våld (Schlytter och Rexvid 2013)

8 Flicka till kvinna * Socialiseringen av flickor till kvinnor går ut på att hon ska lära sig förneka sin egen existens, så att denna bestäms av hennes närstående män * Om en flicka/kvinna genom sitt beteende har vanärat sin familj/släkt kan den genom att ta bort det smutsiga bli ren Mernissi (1982)

9 Ett system av beroenderelationer, den enskilde ska uppfylla en rad förväntningar inom ramen för ett hierarkiskt system * Hierarki mellan män, mellan kvinnor och män och mellan äldre och yngre. * Helt grundläggande är hierarkin mellan kvinnor och män, om män inte förmår kontrollera kvinnors sexualitet så faller systemet samman.

10 Connectivity (Joseph, 1993) * Connectivity refererar till en process genom vilken individer socialiseras i ett system som värdesätter sammankoppling, förpliktelser och sällskaplighet. * Bror- syster dubbelkrok * Pojkar har nyckelroll, tillgång till kvinnors och mäns världar * Villkorad närhet

11 Syskons utveckling * Dubbelhet * Villkorad Otrygg * Splittrad + * Misshandel (relation) Hon = Eget fel Han = gör rätt

12 Följder för identitet Flickor * Ser på sig själv som smutsig mm * Svårt göra motstånd, anpassar sig * Kroppen är min fiende Pojkar * Kontrollen ger bekräftelse, makt, identitet * Hennes kropp är hans (Schlytter & Rexvid 2013)

13 Syster- bror: kärlek, makt, hat Astrid Schlytter & Devin Rexvid

14 Båda är djupt traumatiserade * Växt upp i Sverige med sin mor (som blir misshandlad, misshandel i uppfostran, hedersnormer) * Far, tar dem till Irak när hon 12 och han 10 år * Hon kontrolleras/misshandlas + bortgift i Irak * Han kontrollerar/misshandlar (grovt) * Hans förebild är faren * Hennes förebild är halvsyster + halvsysterns mor (i Sverige)

15 Krigare yttre hot * Tillhör etnisk grupp med stärka hedersnormer, viktigt att överleva som grupp * Ideologi: gruppen växer genom barnafödande, inte nya utifrån. * Minoritetsgrupp som hotad i hemlandet, många attacker på gruppen * Hierarkisk struktur, utöver kön, ålder, tre- indelning ej överskrida. Extremt deterministiskt * Som att ständigt behöva föra ett krig därför den extrema hierarkin inom gruppen?

16 Inre hot att lämna gruppen * Lämnade Sverige när 10 år, behövde misshandla sin syster. * Syster gjorde motstånd. Livet i Irak som hemmafru bortgift. * Grov misshandel mot systern då år * Far hans förebild extrem hård?

17 Maria - att överleva * Ser inte brodern som farlig, den enda person som hon inte rädd. Trots att han misshandlat henne mycket grovt mm i Irak, även i Sverige * Hon gör om honom * Har mer än nog med att överleva * Söker stöd hos socialtjänsten, som inte förstår allvaret

18 Fall av kusin- och tvångsäktenskap Fall Norge * Flickan = 13 år och Pojken = 19 år * Växt upp tillsammans, som syskon * Pojken på väg in i det norska samhället, arbete, bostad utanför familjen och kärleksäktenskap på gång * Ingås i Norge Fall Sverige * Flickan uppväxt i Irak, han i Sverige, båda myndiga * Han självständigt liv i Sverige * Ingås i Irak

19 Traumatiseringen av de unga i fall Norge Flickan * Första samlaget våldtäkten, hon beskriver våldet som ofattbart, misshandlas av svärfar/svärmor, får ingen hjälp att komma ur * Efter 3 år skriver själv ett läkarintyg, när avslöjades mycket, mycket grov misshandel * Hjälp av det norska samhället Pojken/mannen * Har ett eget liv utanför familjen (flickvän, arbete, eget boende) * M ska göra kusinen gravid, gör det med våldtäkt. * Att hon var hans egendom

20 Genom våldtäkterna utsattes han för en omfattande mental påverkan * Flickans försök att ta sig ur, inte vilja ha samlag mm ledde till omfattande misshandel * Kusinen/maken ansåg att hon var hans egendom * Han tränades till att bli en våldtäktsman.

21 Traumatiseringen av de unga i fall Sverige Hon vill gifta sig, traumatisering genom att lämnas ensam under flera år, steg för steg bryts ned, lever i fängelse, ser på sig själv som levande död. Han vill inte, omfattande vång, som planering under ett år, sen genomförande - som i fängelse bl a kan inte ta till hem, där påverkas mentalt och fysiskt. Beroenderelationerna till närstående män viktiga

22 Männen i en annan position är kvinnorna * Riktar sin förtvivlan, kamp mot kusinen, inte mot de som står för tvånget. * Norge: Hennes kropp är hans egendom * Sverige: jag framställde mig som en person som gjort sitt yttersta för att vårt uppgjorda äktenskap skulle komma i hamn. Den dagen de skickade hem /henne/.. Skulle bli den lyckligaste dagen i mitt liv

23 Hans frihet förutsatte hennes ofrihet Fall Norge: * Han anser sig äga kusinens kropp. Genom hennes motstånd klarar han inte att bryta ned henne. Han brutaliserades av våld våldtäkterna. (Frihet att få gifta sig med den han var kär i) Fall Sverige: * Han vill inte äga kusinens kropp, men kom ändå att göra det. Genom att ljuga, ta ifrån henne hoppet, så bidrar han till att bryta ned henne mentalt. Den egna kampen för överlevnad.

24 Vad gör heders systemet med de unga männen? * Gifter sig för att undvika smärta, förskjuten, bryts ned mm * Norge = våldsam, våldtäktsman 6 års fängelse * Sverige = Få henne till Sverige = det är som att dö mentalt Låta henne dö (mentalt) = själv leva Båda brutaliseras och traumatiseras

25 Tre medvetanden (Ruppert 2011 i Vea 2012) Före traumat (Sunda delen) Traumadelen Överlevardelen (undvika smärta)

26 Trauman ger skador i överensstämmelse med den ålder och utvecklingsfas som barnet är i. * Om den unge utsätts för flera trauman vid olik ålder, kan den unge få en rad olika reaktioner på traumana. (Vea 2012) * Upprepat trauma i barndomen formar och deformerar personligheten (Herman 1992). * Upprepat trauma i vuxenlivet urholkar strukturen i den redan formade personligheten (Herman 1992)

27 Långdraget trauma * De unga, i mordet, i de två äktenskapen har utsatts för multipla traumatiseringar * Kan vara i traumat fängelset * Likheter med att vara i fängelse PTSD komplex * Personlighetsstrukturen påverkas dubbeltänkande Dvs att ha två motstridiga övertygelser i medvetandet samtidigt och acceptera dem båda (Herman 1992)

28 Återhämtande Miller (1994), Herman (1992), Bloom (2000), Draucker, Martsoft, Roller m fl (2011),Vea (2012;) 1. Inte hänt, dissociation 2. Har hänt 3. Hantera effekter 4. Betydelse för livet

29 Dissociation- tekniker: inte hänt * Fokuserar på skolan/studier * Religiös * Gör sig osynlig * Dubbelliv * Sport (pojkar) * Gör extra mycket husarbete (flickor)

30 Fel diagnos * ADHD el liknande * Borderline * Mindre begåvad * Fibramylogi

31 Utgångspunkt Vea 2012 Fra makt til makt i eget liv. Anmeldelse av sexuelle overgrep og helse Traumatiserande händelser Avledande tekniker Följder

32 Från steg 1 till steg 2 en process i två delar * Varför- frågor kring våldet (kan ha ett barns medvetande kring våldet) Våldets syfte, karaktär, varför mig. (Bra, nödvändigt, förtjänar det, vill mitt bästa/älskar mig då sker inget ifrågasättande) ( stoppa min ålder! = ett första steg Var inte mig min far älskade utan min mödomshinna!) * Varför- frågor kring följder Svagheter hos mig? Bara jag?

33 Andra delen: har hänt * Ökad förståelse kring varför, våld/kränkningar och syftet och följder samt * INTE MITT FEL * Viktigt för denna insikt är att Någon säger till den utsatta att det är fel att kränka/ misshandla, och Att den utsatta orkar med att inse att hon/han kränkts/ misshandlats Draucker, Martsoft, Roller m fl (2011) Healing from Childhood Sexual Abuse: A theoretical Model

34 Steg 2 till 3 * Att hantera följderna Villkor * Att få stöd, någon är där för en * Att ha en hållande struktur kring sig * Att få professionell hjälp * Att mentalt orka med att hantera insikterna * (tidigare + Länsstyrelsen Östergötland 2011, Våga göra skillnad )

35 Professionell terapi * När yttre skydd, social stabilitet behöver få kontakt med sina känslor * Behöver känna inte nog att prata. * Känslor måste upplevas i den inre dialogen och noga artikuleras i ord för att vägen till vår sanning ska öppnas för oss. (Alice Miller 1994)

36 Hedersrelaterat våld och PTSD * 71 % av personer i skyddat boende hade PTSD * PTSD försvårar sannolikt möjligheten klara den omfattande livsomställningen vid flykt från familjen * Föreslår rutinmässig screening för PTSD vid hedersrelaterat våld * Särskilt viktigt med utbildning till personal samt professionell behandling till utsatta Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009:20

37 FRISTAD * Fristad förutsätter för den utsatte att hon har fysisk trygghet, dvs yttre skydd. För flickor/kvinnor oerhört centralt. Förutsättning för att kunna få kontakt med sina känslor * Social trygghet, sociala relationer bl a lära sig att få nya vänner * Psykisk trygghet (terapi bl a) och * Moralisk trygghet (att vi litar på det vi gör). Bloom (2000) Creating Sanctuary: Healing from systematic abuses of power. Therapeutic Communities: The International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations 21(2):

Ett litet bidrag till skolans metodik för att upptäcka och stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

Ett litet bidrag till skolans metodik för att upptäcka och stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck En avgörande livsfråga Ett litet bidrag till skolans metodik för att upptäcka och stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck Lasse Johansson Kurator och Projektledare för Länsstyrelsen

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP LAGEN SÄGER: Enligt lagen är våldtäkt när någon tvingar en person till samlag eller annat sexuellt umgänge genom att hota eller använda våld. Man kan också göra sig skyldig

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok

Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. En handbok Socialtjänstens i Lärjedalen arbete med unga flickor och kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld En handbok 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 2 Mekanismer i det hedersrelaterade våldet... 3 Tolkning

Läs mer

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten För att kunna hindra och förebygga hedersrelaterat våld måste vi lära oss att se och hantera hotbilden. Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Tänk att vara en ensam nyckelpiga i ett främmande

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Innehåll När flickor och pojkar förtrycks i hederns namn en handbok om arbetet mot hedersrelaterat våld.................. 3 De mänskliga

Läs mer

Hedersnormer och hedersrelaterat våld

Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld Hedersnormer och hedersrelaterat våld 2009 Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Beställning Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding

Förord. Juno Blom Utvecklingssamordnare. Elisabeth Nilsson Landshövding Våga göra skillnad En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun Hederssnack Om projekt Hederssnack Hederssnack är ett projekt som socialförvaltningen i Söderhamn

Läs mer

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården

Hedersrelaterat våld och förtryck. ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Hedersrelaterat våld och förtryck 1 ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården Ansvarig utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

Att komma ut när garderoben är låst - HBT och Heder

Att komma ut när garderoben är låst - HBT och Heder Örebro Universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats, 15 poäng VT 2012 Att komma ut när garderoben är låst - HBT och Heder Författare Johansson, Anna Lindén

Läs mer

Berätta inte för någon om vårt samtal!

Berätta inte för någon om vårt samtal! Berätta inte för någon om vårt samtal! Handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime Skänk

Läs mer

Ett särskilt tack till Mohammad Hassan, Malena Ranch och Sigbrit Arfwedson för deras genuina intresse och engagemang för TRIS arbete.

Ett särskilt tack till Mohammad Hassan, Malena Ranch och Sigbrit Arfwedson för deras genuina intresse och engagemang för TRIS arbete. Tack Först och främst vill TRIS tacka de modiga tjejer som har orkat och vågat berätta sina historier. Tack till pedagoger och elevvårdspersonal som delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Tack

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Våldet mot barn - begrepp och attityder...sid 3 * Barnmisshandel...4 * Hela familjens problem...5 * Sexuella övergrepp...5 * Sexuella övergrepp inom familjen...6 * De dolda brotten...7

Läs mer

C-UPPSATS. Hederskulturer och hedersrelaterat våld

C-UPPSATS. Hederskulturer och hedersrelaterat våld C-UPPSATS 2007:025 Hederskulturer och hedersrelaterat våld Uppkomst och betydelse Sara Magnusson Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I STOCKHOLMS STAD Rapport 2009

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I STOCKHOLMS STAD Rapport 2009 HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD I STOCKHOLMS STAD Rapport 009 Del II April 009 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever

Läs mer

I mötet med en våldsutsatt person... 1

I mötet med en våldsutsatt person... 1 I mötet med en våldsutsatt person... 1 Att möta en våldsutsatt flicka/kvinna första gången... 3 Handlingsplan och samarbete med andra aktörer... 4 Att möta människor i en krissituation... 4 Vilken hjälp

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Materialguide. för projektet Det handlar om kärlek

Materialguide. för projektet Det handlar om kärlek Materialguide för projektet Det handlar om kärlek Projektet Det handlar om kärlek drivs av Rädda Barnen i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland. För att arbeta utifrån projektidén krävs att alla involverade

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Uppsala "KOMMUN INLEDNING OMFATTNING BEGREPP OCH DEFINITIONER Våld Brottsofferparagrafen SoL Kap. 5 11 Närstående Normaliseringsprocessen

Läs mer