KomBas-projektet: utvärdering av utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KomBas-projektet: utvärdering av utbildning"

Transkript

1 KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Neuropsykiatri Tvådagarsutbildning vid tre tillfällen och orter Lolo Lebedinski

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod och material... 3 Sammanställning av svaren på enkätens slutna frågor från samtliga deltagare... 5 Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Rydal... 9 Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Alingsås Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Borås Bilaga 1: Enkät

3 Inledning Under perioden januari 2006 december 2007 genomfördes SamKom-projketet som en del av den nationella satsningen på psykiatri och socialtjänsten för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. 1 Projektet syftade till ökad samsyn och ökat samarbete kring individer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder samt till kompetenshöjning för personal som möter dessa personer. De erfarenheter och slutsatser som drogs av SamKom-projektet när det gäller behov av fortsatta utbildningsinsatser för främst baspersonal ligger till grund för KomBas-projektet, som kan sägas vara en fortsättning på SamKom i utbildningsdelen. Utbildningsdagarna/föreläsningspaketet Neuropsykiatri en tvådagarsutbildning vid tre tillfällen och orter är en del av KomBas-projektets utbildningssatsning. De tre orterna och tillfällena var Rydal 18 och 19 oktober 2010, Alingsås 19 och 20 oktober 2010 och Borås 19 och 20 oktober De två dagarna var uppdelade i följande tre arbetspass: Hjärnan, diagnosen, utredningen och funktionsnedsättningen. Exempel på hur neuropsykiatrisk problematik bemöts. Hantering av problemskapande beteende vid neuropsykiatriska funktionshinder. Utvärderingen av utbildningsdagarna/föreläsningspaketet är en del i materialinsamlingen för utvärderingen av KomBas-projektet. Metod och material Utbildningsdagarna/föreläsningspaketet har utvärderats med en enkät (se bilaga 1) som har utformats i samråd med projektledarna för KomBas projektet. Den består av 5 slutna och 3 öppna frågor. Enkäten delades ut till de närvarande under dag 2, på samtliga utbildningsorter, och samlades in efter dess slut. Därefter har de slutna frågorna bearbetats på sedvanligt sätt och svaren på de öppna frågorna återges ordagrant i sin ursprungliga form nedan under redovisningen av respektive fråga. Understrykningar och skiljetecken i kommentarerna är också de återgivna i sin ursprungliga form. Det gäller också sär- och hopskrivningar samt frånvaron av skiljetecken. Rena stavfel har dock rättats till. Någon analys av svaren och kommentarerna har inte gjorts. Jag menar att de talar för sig själva. Alla enkäter är anonymt besvarade. Dock kan svaren på de öppna frågorna i enkäten härledas till respektive utbildningsort i sammanställningen nedan. Svaren på de slutna frågorna redovisas i klump. Eftersom antalet deltagare från psykiatri och primärvård är lågt, (antalet enkäter redovisas nedan), så görs inte heller någon uppdelning på organisation i svarsredovisningen. 1 I projektet deltog följande parter: Borås stad, Alingsås kommun, Bollebygds kommun, Herrljunga kommun, Lerums kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamnskommun, Vårgårda kommun, Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus och Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg. 3

4 Resultatredovisningen när det gäller enkätens slutna frågor är disponerad så att först redovisas svaren i text, och därefter visas svarsfördelningen i tabellform. Det finns interna bortfall i frågorna, i vissa av de slutna frågorna är det ganska stort, därför redovisas också antalet svar för varje sluten fråga separat. När det gäller svaren på de öppna frågorna i enkäten, så finns även där bortfall. De svar som redovisas är de svar som lämnats. Varje punkt i punktlistorna motsvarar en respondent. Cirka 350 deltagare var anmälda till de olika utbildningsdagarna och orterna. Anmälningstalen fördelar sig enligt följande: Rydal 100 anmälda. Alingsås 120 anmälda. Borås 130 anmälda. Utvärderingen av utbildningsdagarna grundar sig på 230 ifyllda och insamlade enkäter. I Figursammanställningarna nedan visas dels antalet enkäter per utbildningsort, dels antalet enkäter fördelade på respondenternas hemorganisationer. Utbildningsort Organisation Antal enkäter Rydal Kommun 63 Primärvård 1 Psykiatri (VG-region) 9 73 Figur 1. Antalet enkäter från utbildningsdagarna i Rydal fördelade på organisation. Utbildningsort Organisation Antal enkäter Alingsås Kommun 63 Primärvård 1 Psykiatri (VG-region) 5 69 Figur 2. Antalet enkäter från utbildningsdagarna i Alingsås fördelade på organisation. Utbildningsort Organisation Antal enkäter Borås Kommun 52 Primärvård 7 Psykiatri (VG-region) Figur 3. Antalet enkäter från utbildningsdagarna i Borås fördelade på organisation. 4

5 Sammanställning av svaren på enkätens slutna frågor från samtliga deltagare Enkätfråga 2: I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde överens med föreläsningens innehåll? Helt och hållet: 46 svar. I hög grad: 127 svar. I någon grad: 36 svar. inte alls: inga svar. Totalt antal svar på frågan: 209 stycken Överensstämmelse inbjudan/innehåll Helt och hållet I hög grad I någon grad Inte alls Tabell 1: Svarsfördelning på enkätfråga2: I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde överens med föreläsningens innehåll? Enkätfråga 3: I vilken utsträckning motsvarade föreläsningen dina förväntningar? Helt och hållet: 39 svar. I hög grad: 142 svar. I någon grad: 42 svar. inte alls: 0 svar. Totalt antal svar på frågan: 223 stycken. 5

6 3. Infriade förväntningar Helt och hållet I hög grad I någon grad Inte alls Tabell 2. Svarsfördelning på enkätfråga 3: I vilken utsträckning motsvarade föreläsningen dina förväntningar? Enkätfråga 4: Hur värderar du följande arbetspass? 4a) Hjärnan, diagnosen, utredningen och funktionsnedsättningen. Mycket dåligt: 3 svar. Dåligt: 13 svar. Bra: 135 svar. Mycket bra: 74 svar. Totalt antal svar på frågan: 225 stycken. 4a. Värdera arbetspasset: Hjärnan, diagnosen och funktionsnedsättningen Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Tabell 3. Svarsfördelning på enkätfråga 4a. Hur värderar du följande arbetspass: Hjärnan, diagnosen och funktionsnedsättningen? 6

7 4b) Exempel på hur neuropsykiatrisk problematik bemöts. Mycket dåligt: 10 svar. Dåligt: 40 svar. Bra: 133 svar. Mycket bra: 32 svar. Totalt antal svar på frågan: 215 stycken. 4b. Värdera arbetspasset: Exempel på hur neuropykiatrisk problematik bemöts Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Tabell 4. Svarsfördelning på enkätfråga 4a. Hur värderar du följande arbetspass: Exempel på hur neuropsykiatrisk problematik bemöts? 4c) Hantering av problemskapande beteende vid neuropsykiatriska funktionshinder. Mycket dåligt: 2 svar. Dåligt: 1 svar. Bra: 17 svar. Mycket bra: 210 svar. Totalt antal svar på frågan: 230 stycken. 7

8 4c. Värdera arbetspasset: Hantering av problemskapande beteende Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Tabell 5. Svarsfördelning på enkätfråga 4a. Hur värderar du följande arbetspass: Hantering av problemskapande beteende vid neuropsykiatriska funktionshinder? Enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här slaget i framtiden? Ja: 211 svar. Nej: inga svar. Vet ej: 14 svar. Totalt antal svar på frågan: 225 stycken Fler föreläsningar? Ja Nej Vet ej Tabell 6. Svarsfördelning på enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler utbildningsdagar/föreläsningar av det här slaget i framtiden? 8

9 Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Rydal Enkätfråga 5: Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Lärande/kunskapspåfyllnad Metoder och arbetssätt Delar dag 1 och hela dag 2 Bo Hejlskov/dag 2 Övrigt. Lärande/Kunskapspåfyllning o Man har fått mer förståelse ang. brukarens problematik. o Intressant om funktionsnedsättningar och hur de påverkar vardagen. o Har fått en djupare inblick i autism. o Aspbergers och Autism. o Förståelse av de olika problemområdena och individerna med funktionshinder. o Beskrivningar av de olika diagnoserna, bra att börja med samt att se olika alternativ i bemötande av personerna bra påbyggnad. o Att jag har fått mer inblick och förståelse. Metoder och arbetssätt o Metoder i arbetet. Förklaringar som man känner igen o hur man kan gå vidare. o Har vaknat upp för vem som är personal och varför jag arbetar med det jag gör. o Att man oftare skall tänka tankar, att det är jag som har ansvaret. o Hur man ställer frågan. o Hjärnans funktioner. Att ta ansvar för min metod. o Bemötande och metoder. o Att kartlägga stressituationer, varningssignaler. Anpassa och Ansvar vems. o För vem är det ett problem? Att ha i minnet att problemskapande beteende är en signal om att brukaren upplever att han inte har kontroll. o Att jag använder fel metod om brukaren gå framåt. o Att man känner igen många problem o ska prova lösningar vi fått. o Bekräftade idéer om metoder dag 2. o Man har fått mer redskap för att göra ett gott jobb. Väckt många tankar. o Att kunna se olikheten på våra brukare. o Det är aldrig för sent att förändra. Ta två steg tillbaka. o Att ansvaret ligger på mig som personal och inte på brukaren! Jättemycket bra tips på hur man kan gå tillväga i olika situationer. 9

10 o Påminnelse om hur de fungerar. Förstår de bättre. o Jag har inte alltid rätt! o Teori och praktiska exempel. o Aldrig för sent att ge upp! o Strategier. o Vem bär ansvar. Bra metoder att använda. o Det är aldrig för sent att börja om. o Våga se olikheten hos våra brukare! Att det är individen och inte gruppen. Att varje individ har sin lösning. o Tänka på att det aldrig är för sent att backa. Delar av dag 1 och hela dag 2 o Första föreläsningen Dag 1. Hela dagen med Bo Dag 2. o 1:a föreläsningen och 2:a dagen. o Dag 2. Första halva delen dag 1. Bo Hejlskov/Dag 2 o Det mesta som Bo föreläste om. o Bo Hejlskov mkt tänkvärt, konkret att anv [oläsligt ord] personligt och professionellt. o Allt ifrån Bo Hejlskovs föreläsning. o Bo Hejlskov. o Bo Hejlskov. o Bo Hejlskovs föreläsning. KANON!! Hade kunnat vara mycket längre hade kunnat lyssna hur länge som helst. o Sista dagens föreläsning var mycket bra!! o Alla tanke värda reflektioner fr. dag två. Mkt användbart överallt. o Hejlskovs föreläsning om beteende mycket intressant. o Hela dag 2. o Bo Hejlskov kanonbra! o Bo Hejlskovs föreläsning i allmänhet. o Bo Hejlskov vems är ansvaret. Man måste ha en bra metod. o Allt som Bo Hejlskov pratade om öppnat ögonen på metoder som är felaktiga. Han var guld värd! o Föreläsningen med Bo Hejlskov. o Bo Hejlskovs teorier och metoder. o Dag 2 med Bo Hejlskov. Mycket intressant att lyssna på. Kanon! o Orsak och verkan (Bo Hejlskov) & alla värdefulla exempel från verkligheten. o Bo Hejlskov. o Dag 2. Fick mig verkligen att fundera över vilka krav & hur man ser på problemet. o Tankar från Bo. o Jag tyckte att andra dagen var bäst. Mycket att tänka på när man jobbar. 10

11 Övrigt o Bemötande o metoder av Bo. Tips på hur man kan arbeta. o Bo Hejlskov gav en större förståelse för hur utsatta människor ha det. Han var mycket intressant att lyssna på. o En hel del. o En hel del, främst från andra dagen. Enkätfråga 7: Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Borderline metoder, arbetssätt och handledning Funktionshinder & sexualitet Bipolär sjukdom Mera Bo Hejlskov Övrigt. Borderline o Border-Line och olika behandlingar. o Borderline. o Föreläsning om Borderline. Metoder, arbetssätt och handledning o Mer om hur man beter sig i vardagen när man jobbar med gravt utvecklingsstörda. o Mer om metodarbete. o Handledning för personal på gruppnivå. o Mer om det praktiska arbete. T ex ADHD-skolan som behandlingsenheten pratade om, samt mer ingående vad DBT är. o Ännu mer om arbetsmetoder som Bo pratade om. o Bemötande Hur vi möter barnet/ungdomen/den vuxne på dennes nivå. Konkreta arbetssätt gentemot NP-diagnos brukare. o Vardagsproblem för pat. o Återhämtning psykiatri med förslag på olika metoder jmf med metodbeskrivningar från dag 2. Funktionshinder & sexualitet o Sexualitet kring barn och ungdomar med funktionshinder. o Sexualitet kring ungdomar med funktionshinder. 11

12 o Problematiken runt funktionshindrad kontra sexualiteten och bemötandet från omgivningen. o Sexualitet kring ungdomar med funktionshinder. o Sexualitet kring barn o ungdomar med funktionshinder. Bipolär sjukdom o Bipolär sjukdom. o Psykiatri/missbruk/scizofreni/tvång/manodepressiva/bipolär. o Andra större diagnoser som bipolär mm. Mera Bo Hejlskov Övrigt o Att Bo skulle komma till vår grupp träffa/prata med oss på APT. o Vill gärna ha mer av den levande föreläsningen som Bo H. bjöd på dag 2. Praktiska tips och exempel. o Allt Bo Hejlskov föreläste om i viss mån. Föreläsningen den 18/10 på förmiddagen. o Liknande. o Att Bo skulle kunna komma till vår grupp träffa/prata med oss på APT. o Mer inriktat på specialistpsykiatrin, olika specialiteter inom psykiatrin. o Inriktat på olika specialiteter inom psykiatri. o Föreläsningar av personer som har diagnos. o Personlighetsstörningar. Återhämtning med Alain Topor. o Personer med olika diagnoser själva föreläser. Enkätfråga 8: Synpunkter och kommentarer. De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Logistik Positiva kommentarer och synpunkter Negativa kommentarer och synpunkter. Logistik o Tråkig lokal och hårda stolar. o Dålig föreläsningssal saknade bord att ha för att kunna anteckna. Dyr mat kallt i matsalen. o Dålig föreläsningssal, inga bord och pinnstolar. Dyr mat. o Tycker att alla föreläsare har varit bra. För lite bensträckare. o Dåligt ljud skränigt (mikrofonen). 12

13 o Dag 1 var lite rörig på grund av tekniken. Dag 2 var jättebra. o Det fanns plats för fler deltagare! o Lite rörigt dag 1. Mkt bra dag 2. o Hade tyvärr lite svårt att höra allt Bo sa. o Det var svårt att uppfatta allt i föreläsning dåligt ljud. Positiva kommentarer och synpunkter o Lärorika dagar! o Bra genomförd utbildning, tack! o Den sista föreläsningen gav mycket tycker jag. Bo är en underbar föreläsare som kan det här med att fånga intresset hos de som lyssnar. o Tusen tack! o Bra upplägg och intressanta ämnen. o Jättebra och trevliga dagar. o Tycker att dag 1 var lärorik på fm men eftermiddagen kunde kvittat. Bo Hejlskov var jättebra och man fick många tankar med sig hem till sin arbetsplats. Negativa kommentarer och synpunkter o Eftermiddagen första dagen gav inte mycket. Andra dagen var jättebra. o Gällande hur behandlingsenheten arbetade. Torr fakta mer pt.exempel och mer konkret hur varje profession arbetar. o Första dagen, eftermiddag var helt bortkastad. Dåliga föreläsare, dåliga PP-bilder, monotont, utan intresse. Allt boendepersonal borde gå obligatoriskt! Men endast på Bo Hejlskovs föreläsning, den var superbra. Och alla enhetschefer! o Föreläsningarna på måndag eftermiddag var usla och gav ingenting. När det gäller DBT fick vi inte veta hur möte gick till, hur man sen arbetade i mötet med brukaren osv. o Varför info om KSB och deras utb. Värdet i den infon?? 1 timme onödig info. o Dålig eftermiddag första dagen. Gav inget, fanns inget tydligt syfte!! o 4b) behandlingsteamet kunde pratat mer om hur de arbetade genom fler praktiska exempel mer ingående. Kändes mest som de skummade på ytan. o Vad är syftet med info om KSB och DBT-projektet? o Sista delen på måndagen kändes helt ointressant och irrelevant, tyvärr. Säkert intressant för de inblandande i personalgruppen men själv vet jag knappt vad DBT är. o Sista föreställningen på dag 1, om boendet i Mark som hade börjat jobba enligt DBT var totalt värdelös. Saknade innehåll, osympatiska föreläsare, oklart hur arbetssättet var. Hur var detta relaterat till dagens ämne? Och varför lägga ner 2 timmar på ett misslyckat projekt? Kommer resten av oss få den utbildningen, då kan jag ev. förstå att den här föreläsningen var med men ändå väldigt konstigt! o Förstod inte vad DBT hade med denna utb. att göra. Det handlade ju om en personalgrupp, som visserligen arbetade med personer med NP-problematik. Men 13

14 det handlade ju bara om personalgruppen. Det var heller ingen riktig förklaring till vad DBT är eller hur vi skulle använda oss av denna information. o Anser att DBT-föreläsningen kan slopas. Varit mer intressant att lyssna på en speciell metod som används i arbetet med t ex barn/ungdomar/vuxna med NPF. Skärpning när det gäller tekniken, ett skämt med alla misslyckade mickar, speciellt när BH föreläste. o Konkreta tillvägagångssätt i samarbete boendestödjare, psykiatri och arbetsterapeut och konkreta visningar av hjälpmedel. Konkret vad DBT innebär och inte dess utvärdering. Samt konkreta DBT-metoder och presentation av begreppet. Mera information om KomBas och dess projekt i inledningen. o DBT var ganska ointressant. o DBT var inte nåt intressant. o Jag tyckte att första eftermiddagen var helt oviktig och ointressant. Personerna som föreläste gjorde det inte på nåt bra sätt. Värdelöst! Andra dagen med Bo var jättebra! Intressant och roligt. Saknade frukt inne i föreläsningssalen och en söt liten kaka/chokladbit efter maten för att hålla sig lite pigg. Energin sjunker automatiskt efter lunch när man inte är van att sitta still och lyssna en hel dag. o Dag 1 s förmiddag var ok men lite sövande. dag 1 s eftermiddag var katastrof. Kände inte att jag fick ut någonting av det. Ledsamt att behöva sitta och skämmas över att man nästan somnar. Dag 2 var en upplevelse att få vara med på. Roligt och intressant! Synd att ljudanläggningen ej var helt ok. o På em den 18/10 var föreläsningen inte så givande otydligt syfte, inget att ta med hem & använda i arbetet. o Bättre förklaring om DBT. o Det sista från första dagen kändes lite onödigt. o Inte så mycket relevant första dagen. Andra dagen kanonbra. Lätt att relatera till. Bra med mycket exempel. o Svårt att se relevans för DBT-avsnittet (borde kopplats tydligare till temat för dagarna). Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Alingsås Enkätfråga 5: Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Lärande/kunskapspåfyllning Metoder och arbetssätt Bo Hejlskov/dag2. 14

15 Lärande/kunskapspåfyllning Repetition & nya tankar idéer. Inspiration. Bredare förståelse mellan olika termer/diagnoser. Info om hjärnan, diagnostisering, utredning. Fått en tydligare bild & mer konkreta exempel på hur personer med ADHD/aspberger/Touretts fungerar. Att man får en uppfräschning. Man kommer till insikt igen. Lätt att man går i gamla fotspår. Att det är viktigt i mitt arbete använda mig av den forskning som finns o att mina viktigaste arbetsredskap är att på rätt sätt utnyttja mina redskaps-ögon o hjärna o andras erfarenheter. Startat en massa tankar i huvudet om hur man kan hantera pat./personer med neuropsyk-diagnoser. Hur man kan använda sin fantasi när man förstår hur människor m. dessa diagnoser har för funktionshinder. Förståelse för varför problemskapande beteende + metoderna. Uppfräschning av ett pedagogiskt perspektiv. Metoder och arbetssätt Vems är problemet? Fungerar det inte, byt metod. Att avleda. Att inte visa känslor. Att inte komplicera saker. Man kan sätta in Bos ex. i sin egen vardag och arbetssituation. Känner igen sig i Bos exempel. Både jobb o privat. Mycke små och stora tips. Förutsättningarna när du arbetar med personer med NPF. Metoderna som Bo föreläst om. Tips från dag 2. Många konkreta exempel. Vi måste hitta metoder som fungerar för att få ett ja. Bo Elvén. Bemötande och metoder. Onsdagens föreläsn. med exempel, metoder mm. Levande, intressant föreläsning. Föreläsningen fm dag ett gav en bra grund, dag 2 var mkt bra fick flera tankar med mig. Många bra tips och råd som jag kommer ta med mig. Bo Hejlskov-Elvén Metoder. Vem äger problemet? Ändra struktur om det inte funkar! Metoderna som Bo Hejlskov gav en bra bild av. Fundera vidare över vilka krav jag och min arbetsplats ställer på dem vi träffar och hur vi använder orden att en pat är omotiverad. Ansvarsprincipen. Beteenden. 15

16 Bo Hejlskovs metoder för bemötande av problemskapande beteende. Information om hur neuropsyk.utredningar går till inom vuxenvården samt behandlingsmöjligheter. Att det viktigaste är att förändra sin egen inställning och förhållningssätt. Diagnoserna har samband med varandra. Alla bra metoder...mycket intressant att höra på honom. Jag lärde mig mycket hur jag ska förhålla mig till mina boende. Kravanpassning samt stresshantering. problemlösningar. Att sätta det i vardan! Allt från Bo Hejlskov. Engagemang. Bo Hejlskov/dag2 Allt i Bos föreläsning. Dag2. Allt som sades andra dagen. Bo Hejlskovs entusiasm och föreläsningsteknik mycket bra. Hans förslag på implementeringsmetoder i samband med diagnosen och statistik fantastiskt. Han brinner för att föreläsa om hans ämne. Bo Hejlskov. Otroligt mycket info + tips från Bo. Bo Hejlskov helt fantastisk! Jätte intressant. Bos föreläsning var underbar. Dag 2. dag 1 var sådant jag redan kände till. Mkt bra dag två. Ett väldigt behagligt förhållningssätt. Mkt bra föreläsare. Dag 2! Allt. Helt klart Bo och hans erfarenhet. Dag 2. Bo Hejlskovs föreläsning. Många verktyg hur man hanterar och bemöter dessa människor. Allt från Bo Hejlskov. Bo Hejlskov. Dag nr. 2. Mycket bra upplägg, röd tråd, många exempel, en god föreläsare. Bo H:s föreläsning onsdagen 20/10. Dag 2 var oerhört inspirerande, informativt & lärorikt. Bo föreläser på ett härligt sätt, respektfullt men med humor, stor kunskap. Enkätfråga 7: Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Metoder, arbetssätt och handledning 16

17 Samsjuklighet och missbruk Mera Bo Hejlskov. Metoder, arbetssätt och handledning Specifik inriktning för ssk som arbetar med dessa personer. Ett större och vidare perspektiv, familjeperspektivet o mer av den psykologiska bakomliggande orsaker effekter. Kanske ett svårt ämne att ta upp kring det känslomässiga klimatet i dessa familjer. Kan vara laddat och lätt skuldbelagt. Problemlösningar. Bemötande i svåra situationer med dessa brukare. Problemlösningar på aggressivt beteende och motivering samt nytänkande av personal. Motivation. Hitta verktyg, lära oss använda dem till att motivera brukaren. Framför allt konkreta förslag kring metoder så att man får konkreta metoder att använda i det dagliga arbetet. Samsjuklighet och missbruk Samsjuklighet beroendeproblematik/neurpsykiatri. Missbruk Samsjuklighet. Psyk/missbruk. Mera Bo Hejlskov Handledning av Bo. Mera Bo Hejlskov. Mer med Bo Hejlskov. han är toppen, klockren föreläsare, pedagogisk! Dag 2 med Bo Hejlskov-Elvén var mycket givande. Önskar mer av den sortens utb. i föreläsningsform. Fler borde få ta del av denna utb. Autism Aspberger Depression. Unga vuxna! Efter gymnasiet! Gränsen till vuxenåldern. Mera om beteende. Självdestruktiva brukare. Personlighetsstörningar. Gärna mer om ADHD, lite för mycket om Aspbergers/Autism. Enkätfråga 8: Synpunkter och kommentarer. De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Positiva kommentarer och synpunkter 17

18 Negativa kommentarer och synpunkter Övrigt. Positiva kommentarer och synpunkter Föreläsningar som 20/10, mer sådana. Viktigt med presentation. Onsdagen föreläsning var betydligt lättare att ta in just därför att föreläsaren lyckades entusiasmera. Jättebra!! Mer! Dag 2 gav massor! Dag 2 borde vara obligatorisk inom psyk akutsjukvård. Mycket intressanta dagar, speciellt dag 2. En fantastisk föreläsare som lyckas hålla intresse o uppmärksamhet vid liv hela dan. Tycker dag 2 med Bo var bäst, med mycket exempel och rolig föreläsning. Ofantligt bra 2:a dag. Föreläsningsdag 2 var väldigt intressant, lärorik o bra föreläsare. Bo är en bra föreläsare. Fördjupning av orsak o verkan för personal. Mycket informativt och givande samt underhållande. Negativa kommentarer och synpunkter Övrigt Föreläsningen med DBT var under all kritik. Den första kvinnan som föreläste verkade verkligen inte vilja göra det. Dåligt innehåll. Svarade konstigt på frågor. Bo bara Intressant och givande. Info ang. beh. från Neuropsyk onödigt svepande och generell. Saknar Im-inriktning bl.a. Eftermiddagen dag 1 kändes ganska oförberedd och ointressant i sammanhanget. Dag 2 mkt bra! Förmiddag dag 1 bra! Eftermiddag dag 1 värdelöst! Em på dag 1 var inget bra kändes som utfyllnad av dagen, tyvärr. Bättre att beskriva vad DBT innebär tydligare än att berätta om ett projekt. Intressant ämne, mindre bra föreläsare. Bo Hejlskov var däremot väldigt bra! 19/10 På Fm innan lunch va det bra föreläsare. EM mindre bra. 20/10 Mycket bra föreläsare. Förstod inte syftet med att presentera DBT projektet i Mark. Tisdagen var ointressant. Beroende på förkunskaper viktigt att veta vilken nivå föreläsning ligger på vilka förkunskaper man har. DBT kan vara intressant redovisning var inte bra. Dag två Bo H var givande. Inom psykiatrin är det mycket prat om att lägga ansvaret på pat., att de skall känna sig som agenter i sin egen värld etc. Hejlskovs tankar kring vem som har problemet innebär i det sammanhanget en mental kullerbytta, vilket ju är intressant. 18

19 Kanske ytterligare konkret information om hur man kan arbeta med behandling/stöd inom vuxenpsykiatrin. Många bra och tydliga föreläsare! Mer samtal kring hur vi samverkar/samarbetar kring dessa personer (SOC, AF, FK, Psyk/Primärvård, Skola). Första dagen: jag hamnade kanske lite fel!!!! Jag arbetar inom barn och ungdomsmedicin och vi har vår egen organisation runt NP utredningar och behandling. Förhoppningsvis kan man inom BUP få mer struktur runt barnen ungdomarna m. ADHD. En grupp som inte riktigt får plats i dagen verksamhet inom BUP. Ser stora behov i SHV där mer resurser borde förläggas för NP.utredning och kunskap runt diagnoser. Andra dagen: Otroligt bra! applicerbart och viktigt för allt arbete med elever, patienter m fl inom skola och Barnhälso + sjukvård. Känns som om man ändrat synsätt: Från statiska Vi-vet till mera av det vi nu tror oss veta. Viktigt, mycket viktigt. Befriande att höra föreläsningarna. Att se möjligheterna i stället för att fokusera på problemen. Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Borås Enkätfråga 5: Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Lärande/kunskapspåfyllning Metoder och arbetssätt Bo Hejlskov/dag2 Övrigt. Lärande/kunskapspåfyllning Problemskapande beteende. Ser att kunskapen om NPD har blivit mer utförliga och fått input till olika metoder. Viktigt med kunskap om Neuropsykområdet för detta täcker in i alla diagnos förutom dom vanliga inom neuropsyk. Fått merkunskap om olika sjukdomar o hjärna, o exempel på hur man hjälper brukare, många tips! Bra. Kunskap och erfarenhet. Konflikthanteringen var intressant. Sammantaget alla intryck. 1:a dagen: mer teori. 2:a dagen: bemötande, hantering av NPF Bra kombination. Ökad kunskap. 19

20 Mer ingående fakta om handikappen, bra verktyg att tänka på när man jobbar m dom. Allt som Bo sagt, alla bra exempel han drog. Informationen om alla diagnoser ons.fm. Ökad kunskap om neuropsykiatriska störningar. Ny kunskap. Kunskap om de sjukdomar, om hur man bemöter dessa människor och hur man kan hantera vissa situationer i samband med ångest eller våld hos människor med NPsjukdom. Bredare perspektiv fått verktyg att forska mer i öppnad intressen mer. Överblick och mer kunskap inom området. Ökad kunskap o förståelse av problematiken. Aha-upplevelser o reflektion av händelser. Mycket ny kunskap. Fått mer förståelse till dessa tillstånd. Bra föreläsare. Bra praktiska råd. Många invanda tankegångar ställs på ända, nytänk! (spec. torsdag). Bra genomgång av kunskaper, grunder, teorier vi möter i vardagen på arb.plats. Metoder och arbetssätt Viktigaste att kunna använda mer eller mindre på arbetsplatsen. Sättet att möta/bemöta människor i olika situationer. Ett nytänkande i behandling. Möjligheter och ansvar i vårdande och bemötande av människor med olika behov och funktionsnedsättningar. Hur jag ska tänka innan jag gör en handling mot en brukare. Vad konsekvensen blir. Aha-upplevelser. Att man kan känna igen sig i olika situationer. Att jag tänker mig för en extra gång innan. Tips på praktiska lösningar inom arbetsområdet. Uppfriskning av kunskaper. Bra tips och tankenötter ifrån föreläsningen med Bo. Tänket. Kravanpassning anpassning av rutin för att hjälpa brukare att göra rätt. Kravanpassning. Ljud-ljus som påfrestning, distans. Lågaffektivt bemötande, aktiv avledning. Bra idéer från Bo:s föreläsning. Bemötande med brukare. Olika metoder gentemot brukarna. Bemötande. Lösningsfokus. Intressanta aspekter på förhållningssätt, användbara och användbara kring aspberger o autism, ADHD. Metoder och andra tillvägagångssätt för att kunna behandla och hantera personer med denna problematik. Olika sätt att hantera vissa situationer (beteenden + bemötande = empati). 20

21 Flera praktiska tips att använda i min vardag. Ökad teoretisk kunskap. Ovanligt bra dagar. Olika tankesätt kring bemötande. Olika sätt att sätta kravnivåer. Olika bemötandemöjligheter hur man kan vända negativt emot positivt bemötande. Hantering av våldsituationer. Betydelsen av dig själv och ditt förhållningssätt. Dag 2 Bo Hejlskov. Kan man jobba med hemma. Handfasta tips och idéer. Ny kunskap att sprida till kollegor. De konkreta exemplen som Bo gav känner man igen sig på. Hela dag 2 fantastiskt bra o inspirerande, användbart allt! Bo Hejlskov!! Satte igång bra tankeställare om förhållningssätt. + Konkreta metoder + bra exempel. Konkreta hjälpmedel för att förstå och göra det lättare att arbeta med människor med NPF. Metoderna som Bo föreläste om. Inspiration. Våga tänka om. Föreläsningen med Bo. Positiv och lösningsfokuserad bemötande. Bo Hejlskov/dag 2 Övrigt Dagen med Bo Hejlskov. Bo Hejlskovs föreläsning. Levande och igenkännande. verkliga exempel med brukare som gav Aha-känsla. Att utvecklingen gått framåt så personerna (familjer) med problem blir kända och får hjälp och stöd. Intressant förläsning av Bo Hejlskov, lärande, bra framförande. Blev lättfattad då han hela tiden tog patientfall. Har fått många aha-upplevelser. Bo Hejlskovs föreläsning användbart i arbetet. 21/10 mkt bra föreläsning. Föreläsningen av Bo. Allt har varit jättebra. 2:a dagen var bäst med anledning av att föreläsaren verkligen kunde förläsa och innehållet var mkt intressant och värdefullt. Hela 2:a dagen med Bo. Dag 2, Bo Hejlskov-Elvén! Utmärkt föreläsare, och mycket viktiga saker att säga. Många Aha-upplevelser! Mycket bra! Fokuset låg på brukare och deras arb.situation. Som psykloger hade vi inte så stor nytta av det. Mycket, svårt att precisera. AHA-upplevelse. Pedagogerna också behöver få nya verktyg. 21

22 Enkätfråga 7: Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Metoder och arbetssätt Äldre Mera Bo Hejlskov Övriga förslag på föreläsningar/utbildningar Övrigt Metoder och arbetssätt Äldre Lära sig olika metoder gällande både pedagogiska och psykologiska metoder. Icke värderande förhållningssätt. VUP:s hot och våld utb. kanske bör uppdateras? Gärna om omgivning. Avstressande miljö. Arbetsuppgifter som kan tillfredsställa brukare. Samarbete över olika verksamheter. Hur ska reagera med brukaren. Kan ej uttrycka sig eller tala om vad händer, när de får ett utbrott (multihandikapp). Mera kring detta. Strategier i förhållningssätt vid schizofreni. Utveckla pedagogiskt sätt att utföra lektioner, en bra exempel på ett bra pedagogiskt sätt visar Bo. Brukarundersökningar/erfarenhet av framgångsfaktorer bemötande dialogfrämjande sätt personlighet/contra professionell, orsaker till utveckling av svårigheter. Samtalsmetoder. Hur man involverar brukare i planering kring vård o omsorg. Nyfiken på vad händer med diagnostiserade som blivit äldre med åldersrelaterade åkommor och med dess diagnoser + missbruksproblem. Arbete i vården med äldre äldre som har diagnoser inom äldrepsykiatri. Dessa olika tillstånd med äldre patienter. Mera Bo Hejlskov Fler föreläsningar av Bo. Mera av dag 2 utbildning. Som man kan känna igen olika situationer. Fler föreläsningar med Bo Hejlskov. Nokkve Baldin som föreläsare. Övriga förslag på föreläsningar/utbildningar Diagnoser teori samt praktiskt handlande. Sexuella övergrepp. Samsjuklighet missbruk/psykisk ohälsa. Psykosområdet. Kommunens verksamheter. 22

23 Övrigt Downs syndrom. Schizofreni/manodepressiv, manipulativitet, tvångstankar. Självskador ungdomar. Suicid ungdomar. Bipolaritet. Epilepsi. Forskning medicin tillverkning (LIF har en bra utbildning), Forskningsjuridik ekonomi. Dubbeldiagnoser/ätstörning. Personlighetsstörning. Psykos. Bipolär sjukdom. Föreläsning om dubbeldiagnoser Bipolär/ADHD mm. Nokkve Baldin NPF. Autism AFFEKTER Adhd. NPF och våld i nära relationer. Att vissa föreläsare inte läser av kompendium utan förklarar med lite inlevelse. Kunskap är viktig. Enkätfråga 8: Synpunkter och kommentarer. De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Logistik Positiva kommentarer och synpunkter Negativa kommentarer och synpunkter Övrigt. Logistik Hade varit bra med utskrivet material från kursens början. Skulle gärna få informationsbladen på alla föreläsningar i förväg så man kan läsa igenom och ta med frågor. (Kom på frågor i efterhand.) Lite fler pauser. Saknar tydligare informations i inbjudan. Visste inte riktigt vad dagarna skulle ge eller vad man kunde förvänta sig. Det behövs mer pauser andra dagen. För långa pass. Men annars var andra dagen med Bo Hejlskov det som var intressant. Bensträckare. Lite mer pauser. Svårt att hålla fokus i för långa pass. 23

24 Att man som föreläsare bör försöka att allt det tekniska fungerar även mikrofoner. Att man strävar efter att alla kan höra bra. 2 dagen bra föreläsare mkt bra med exempel och framför allt han kunde prata högt. Lägga föreläsningen klockan 9. Ha glas vatten att ta eller frukt. Saknar att man inte fick direkt materiel med sig hem. Bra föreläsningar, men det skall vara fler pauser kanske på 5 10 min. Många har problem och sitta så länge. Bra om power-point kopior kan mailas ut i förväg. Dåligt ljud ibland. Mer korta pauser. Mycket trevlig föreläsning av Bo. Dag 1 uppfyllde inte riktigt mina förväntningar, men dag 2 uppfyllde mer än nog! Se till att all elektronik fungerar och att föreläsarna vet hur man använder det. Och att man som deltagare får hem ALL fakta, föreläsningsmaterial innan föreläsningen äger rum. Positiva kommentarer och synpunkter Det var mycket givande och lärorikt det mesta. Mycket bra med andra dagen problemskapande beteende. Vi jobbar i åldringsvården och de här människorna kommer också att bli gamla. Det är ej ofta vi är med på dessa utb. Tackar för att jag fått delta dessa dagar. Det är ofta väldigt jobbiga situationer som kan uppstå. Tack för alla insatser. Genomgående väldigt bra. Mer av vad som gynnar att möta denna grupp, att få konsoliderande intryck av vad som ger bra resultat. Bo var superbra. Mycket lärorikt och kul att lyssna på. Bra, trevliga lokaler. Bra föreläsare. Det var bra föreläsning o har mycket att använda på min arbetsplatsen. Negativa kommentarer och synpunkter Avsnittet med KBT-utvärderingen hörde inte hit. Under 1:a a dagen hade det varit bättre med konkreta exempel på hur DBT går till. Anser att avsnittet om exempel på hur neurops problematik bemöts inte alls handlade om det. Det var ett inkallat och otydligt föredrag. Lite förvirrande med redovisningen av DBT-utb-färdighetsträningen för personal. Förstår inte sammanhanget. 2 dagens utbildning var jätteintressant, pga han var en väldigt bra föreläsare. Medans dag 1 var dom inte lika engagerade. Om man bjuder på sig själv så lyssnar man mer o informationen når bättre fram. Första dagen föreläsare verkade dåligt förberedda. Tekniska kunskaper inom t ex ljudanläggningen verkade inte finnas över huvud taget. 75 % av dagen rejält dålig. Onödigt mycket teori och grundkunskaper om hur t ex hjärnan är uppbyggd. Och 24

25 Övrigt mycket uppräknande av fakta. Dag två perfekt gällande allt ljudet. Kunnig och intressant föreläsare. Ojämn nivå på första dagen. För låg nivå på innehåll. Svårt att föreläsa med en grupp med så olika bakgrund. Föreläsningen om DBT var kass, fanns inget samband med något. Fattades en inledning. det var först i slutet av redovisningen Jag förstod lite om vad det handlade om, tror jag? DBT var en metod att stärka personalgrupp + enskilda anställda. Vissa föreläsare var oförberedda och oengagerade. Dag 1 DBT-föreläsaren, psykologen var det. De flesta dag 1 hade inte förberett eller kunde inte handha mikrofoner eller datorer eller videospelare. Dag 1 fanns ingen presentation av DBT o de personer som ej varit i kontakt med det fick ej förmånen att veta mer. Dag 1: Vad ingår i utredning? Vem gör vad o varför just i utredning. Projektet kändes inte relevant att föreläsa om utifrån utbildningens tema. Handlade ej om NPF. Bo är en fantastisk föreläsare. Inget utbyte av DBT i Marks-kommun. Inget resultat!!! Det var svårt att höra och uppfatta Bo. Han pratade väldigt fort. Men han var en fantastisk föreläsare. DBT-föreläsningen var lite oklar och opedagogiskt framförd. Bo Andra dagens föreläsning var bra & gav verkliga händelser & hur man ska försöka förhålla sig. DBT från Mark, hade inte något resultat, inget att berätta om under dessa två dagar. Bemötande i verksamheten, med äldre kunna ge mer tips! Vill gärna ha synpunkter och kommentarer till hjälp vid egna speciella problem i verksamheten. Vore bra för rektorer och all pedagogisk personal att få denna föreläsning. Hade ej en korrekt uppfattning om vad dagarna skulle innehålla. Mer dagar med Bo [oläsligt ord]. Bra om det anges mer specifikt vad som ingår. Som anställd inom primärvård möter jag inte riktigt dessa patienter. Även bra om tydligare nivå på utb. Är utbildad psykolog så första dagen erbjöd inte så mkt som jag inte redan kunde. Hur kommer jag i kontakt med ADHD-skolan och finns det något liknande i Marks kommun. Bo Hejlskov hade vi gärna haft mer av. Hot och våld på psykkliniken med honom i stället för SafKo!!! 25

26 Bilaga 1: Enkät KomBas UTVÄRDERING AV UTBILDNINGSDAGAR Neuropsykiatri Rydal , Alingsås , Borås /LOA Utbildningsdagarna ingår som en del i KomBas-projektets utbildningsuppdrag. Utvärderingen av dessa ingår som en del av utvärderingen av projektet. Därför ber vi dig svara på nedanstående frågor. Sätt ett kryss i den ruta som bäst stämmer överens med din uppfattning eller skriv ditt svar på raderna där sådana finns. Deltagandet i utvärderingen är anonymt. (Om du vill kommentera dina svar, så kan du göra det under fråga 8. Synpunkter och kommentarer. Ange vilken/vilka frågor dina kommentarer gäller.) 1. Har du deltagit i utbildningsdagarna som: O Anställd i kommun O Anställd inom psykiatrin (Vg-region) O Anställd inom primärvården 2. I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde överens med utbildningsdagarnas innehåll? O Helt och hållet O I hög grad O I någon grad O Inte alls 3. I vilken uträckning motsvarade utbildningsdagarna dina förväntningar? O Helt och hållet O I hög grad O I någon grad O Inte alls 4. Hur värderar du följande arbetspass? 4a) Hjärnan, diagnosen, utredningen och funktionsnedsättningen. O Mycket dåligt O Dåligt O Bra O Mycket bra 4b) Exempel på hur neuropsykiatrisk problematik bemöts. O Mycket dåligt O Dåligt O Bra O Mycket bra 4c) Hantering av problemskapande beteende vid neuropsykiatriska funktionshinder. Bo Hejlskov. O Mycket dåligt O Dåligt O Bra O Mycket bra Var vänlig vänd på sidan! 26

27 5. Vad är det viktigaste du har med dig från de här utbildningsdagarna? Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler utbildningsdagar/föreläsningar av det här slaget i framtiden? O Ja O Nej O Vet ej 7. Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? (Ange ämnesområde/inriktning.) Synpunkter och kommentarer Tack för att du har svarat på enkäten! Var vänlig lämna den vid utgången. Resultatet av utvärderingen kommer att läggas ut på KomBas-projektets hemsida. Adressen dit är: välj Psykisk hälsa i menyraden till vänster och därefter Kompetensutveckling. Du kan också hitta resultatet på FoU Sjuhärad Välfärds hemsida. Adressen dit är välj FoU projekt i menyraden till vänster, därefter Funktionshindrade och slutligen Kompetensutveckling för baspersonal. 27

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Rehabilitering, sysselsättning samt begreppet återhämtning.

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej!

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej! BILAGA 1 FÖLJEBREV & ENKÄT BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT Följebrev Hej! Den xxxx deltog du i aktiviteten xxxx i xxxx som arrangeras av xxxx inom ramen för den gemensamma satsningen Det företagsamma Värmland.

Läs mer

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel Du får denna enkät

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Jag är stolt att jag är Undersköterska och detta kan jag och det gör jag bra

Jag är stolt att jag är Undersköterska och detta kan jag och det gör jag bra Skrifter från Centrum för lärande och undervisning NR 4:2007 Jag är stolt att jag är Undersköterska och detta kan jag och det gör jag bra en kvalitativ utvärdering av kursen Kompetensbevis för undersköterskor

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012.

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. Stor bredd och bra föreläsare lite svårt att komma ihåg vilka seminarier man valt då ansökan var så långt före konferensen fick

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer