KomBas-projektet: utvärdering av utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KomBas-projektet: utvärdering av utbildning"

Transkript

1 KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Neuropsykiatri Tvådagarsutbildning vid tre tillfällen och orter Lolo Lebedinski

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod och material... 3 Sammanställning av svaren på enkätens slutna frågor från samtliga deltagare... 5 Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Rydal... 9 Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Alingsås Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Borås Bilaga 1: Enkät

3 Inledning Under perioden januari 2006 december 2007 genomfördes SamKom-projketet som en del av den nationella satsningen på psykiatri och socialtjänsten för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. 1 Projektet syftade till ökad samsyn och ökat samarbete kring individer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder samt till kompetenshöjning för personal som möter dessa personer. De erfarenheter och slutsatser som drogs av SamKom-projektet när det gäller behov av fortsatta utbildningsinsatser för främst baspersonal ligger till grund för KomBas-projektet, som kan sägas vara en fortsättning på SamKom i utbildningsdelen. Utbildningsdagarna/föreläsningspaketet Neuropsykiatri en tvådagarsutbildning vid tre tillfällen och orter är en del av KomBas-projektets utbildningssatsning. De tre orterna och tillfällena var Rydal 18 och 19 oktober 2010, Alingsås 19 och 20 oktober 2010 och Borås 19 och 20 oktober De två dagarna var uppdelade i följande tre arbetspass: Hjärnan, diagnosen, utredningen och funktionsnedsättningen. Exempel på hur neuropsykiatrisk problematik bemöts. Hantering av problemskapande beteende vid neuropsykiatriska funktionshinder. Utvärderingen av utbildningsdagarna/föreläsningspaketet är en del i materialinsamlingen för utvärderingen av KomBas-projektet. Metod och material Utbildningsdagarna/föreläsningspaketet har utvärderats med en enkät (se bilaga 1) som har utformats i samråd med projektledarna för KomBas projektet. Den består av 5 slutna och 3 öppna frågor. Enkäten delades ut till de närvarande under dag 2, på samtliga utbildningsorter, och samlades in efter dess slut. Därefter har de slutna frågorna bearbetats på sedvanligt sätt och svaren på de öppna frågorna återges ordagrant i sin ursprungliga form nedan under redovisningen av respektive fråga. Understrykningar och skiljetecken i kommentarerna är också de återgivna i sin ursprungliga form. Det gäller också sär- och hopskrivningar samt frånvaron av skiljetecken. Rena stavfel har dock rättats till. Någon analys av svaren och kommentarerna har inte gjorts. Jag menar att de talar för sig själva. Alla enkäter är anonymt besvarade. Dock kan svaren på de öppna frågorna i enkäten härledas till respektive utbildningsort i sammanställningen nedan. Svaren på de slutna frågorna redovisas i klump. Eftersom antalet deltagare från psykiatri och primärvård är lågt, (antalet enkäter redovisas nedan), så görs inte heller någon uppdelning på organisation i svarsredovisningen. 1 I projektet deltog följande parter: Borås stad, Alingsås kommun, Bollebygds kommun, Herrljunga kommun, Lerums kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamnskommun, Vårgårda kommun, Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus och Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg. 3

4 Resultatredovisningen när det gäller enkätens slutna frågor är disponerad så att först redovisas svaren i text, och därefter visas svarsfördelningen i tabellform. Det finns interna bortfall i frågorna, i vissa av de slutna frågorna är det ganska stort, därför redovisas också antalet svar för varje sluten fråga separat. När det gäller svaren på de öppna frågorna i enkäten, så finns även där bortfall. De svar som redovisas är de svar som lämnats. Varje punkt i punktlistorna motsvarar en respondent. Cirka 350 deltagare var anmälda till de olika utbildningsdagarna och orterna. Anmälningstalen fördelar sig enligt följande: Rydal 100 anmälda. Alingsås 120 anmälda. Borås 130 anmälda. Utvärderingen av utbildningsdagarna grundar sig på 230 ifyllda och insamlade enkäter. I Figursammanställningarna nedan visas dels antalet enkäter per utbildningsort, dels antalet enkäter fördelade på respondenternas hemorganisationer. Utbildningsort Organisation Antal enkäter Rydal Kommun 63 Primärvård 1 Psykiatri (VG-region) 9 73 Figur 1. Antalet enkäter från utbildningsdagarna i Rydal fördelade på organisation. Utbildningsort Organisation Antal enkäter Alingsås Kommun 63 Primärvård 1 Psykiatri (VG-region) 5 69 Figur 2. Antalet enkäter från utbildningsdagarna i Alingsås fördelade på organisation. Utbildningsort Organisation Antal enkäter Borås Kommun 52 Primärvård 7 Psykiatri (VG-region) Figur 3. Antalet enkäter från utbildningsdagarna i Borås fördelade på organisation. 4

5 Sammanställning av svaren på enkätens slutna frågor från samtliga deltagare Enkätfråga 2: I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde överens med föreläsningens innehåll? Helt och hållet: 46 svar. I hög grad: 127 svar. I någon grad: 36 svar. inte alls: inga svar. Totalt antal svar på frågan: 209 stycken Överensstämmelse inbjudan/innehåll Helt och hållet I hög grad I någon grad Inte alls Tabell 1: Svarsfördelning på enkätfråga2: I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde överens med föreläsningens innehåll? Enkätfråga 3: I vilken utsträckning motsvarade föreläsningen dina förväntningar? Helt och hållet: 39 svar. I hög grad: 142 svar. I någon grad: 42 svar. inte alls: 0 svar. Totalt antal svar på frågan: 223 stycken. 5

6 3. Infriade förväntningar Helt och hållet I hög grad I någon grad Inte alls Tabell 2. Svarsfördelning på enkätfråga 3: I vilken utsträckning motsvarade föreläsningen dina förväntningar? Enkätfråga 4: Hur värderar du följande arbetspass? 4a) Hjärnan, diagnosen, utredningen och funktionsnedsättningen. Mycket dåligt: 3 svar. Dåligt: 13 svar. Bra: 135 svar. Mycket bra: 74 svar. Totalt antal svar på frågan: 225 stycken. 4a. Värdera arbetspasset: Hjärnan, diagnosen och funktionsnedsättningen Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Tabell 3. Svarsfördelning på enkätfråga 4a. Hur värderar du följande arbetspass: Hjärnan, diagnosen och funktionsnedsättningen? 6

7 4b) Exempel på hur neuropsykiatrisk problematik bemöts. Mycket dåligt: 10 svar. Dåligt: 40 svar. Bra: 133 svar. Mycket bra: 32 svar. Totalt antal svar på frågan: 215 stycken. 4b. Värdera arbetspasset: Exempel på hur neuropykiatrisk problematik bemöts Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Tabell 4. Svarsfördelning på enkätfråga 4a. Hur värderar du följande arbetspass: Exempel på hur neuropsykiatrisk problematik bemöts? 4c) Hantering av problemskapande beteende vid neuropsykiatriska funktionshinder. Mycket dåligt: 2 svar. Dåligt: 1 svar. Bra: 17 svar. Mycket bra: 210 svar. Totalt antal svar på frågan: 230 stycken. 7

8 4c. Värdera arbetspasset: Hantering av problemskapande beteende Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra Tabell 5. Svarsfördelning på enkätfråga 4a. Hur värderar du följande arbetspass: Hantering av problemskapande beteende vid neuropsykiatriska funktionshinder? Enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här slaget i framtiden? Ja: 211 svar. Nej: inga svar. Vet ej: 14 svar. Totalt antal svar på frågan: 225 stycken Fler föreläsningar? Ja Nej Vet ej Tabell 6. Svarsfördelning på enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler utbildningsdagar/föreläsningar av det här slaget i framtiden? 8

9 Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Rydal Enkätfråga 5: Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Lärande/kunskapspåfyllnad Metoder och arbetssätt Delar dag 1 och hela dag 2 Bo Hejlskov/dag 2 Övrigt. Lärande/Kunskapspåfyllning o Man har fått mer förståelse ang. brukarens problematik. o Intressant om funktionsnedsättningar och hur de påverkar vardagen. o Har fått en djupare inblick i autism. o Aspbergers och Autism. o Förståelse av de olika problemområdena och individerna med funktionshinder. o Beskrivningar av de olika diagnoserna, bra att börja med samt att se olika alternativ i bemötande av personerna bra påbyggnad. o Att jag har fått mer inblick och förståelse. Metoder och arbetssätt o Metoder i arbetet. Förklaringar som man känner igen o hur man kan gå vidare. o Har vaknat upp för vem som är personal och varför jag arbetar med det jag gör. o Att man oftare skall tänka tankar, att det är jag som har ansvaret. o Hur man ställer frågan. o Hjärnans funktioner. Att ta ansvar för min metod. o Bemötande och metoder. o Att kartlägga stressituationer, varningssignaler. Anpassa och Ansvar vems. o För vem är det ett problem? Att ha i minnet att problemskapande beteende är en signal om att brukaren upplever att han inte har kontroll. o Att jag använder fel metod om brukaren gå framåt. o Att man känner igen många problem o ska prova lösningar vi fått. o Bekräftade idéer om metoder dag 2. o Man har fått mer redskap för att göra ett gott jobb. Väckt många tankar. o Att kunna se olikheten på våra brukare. o Det är aldrig för sent att förändra. Ta två steg tillbaka. o Att ansvaret ligger på mig som personal och inte på brukaren! Jättemycket bra tips på hur man kan gå tillväga i olika situationer. 9

10 o Påminnelse om hur de fungerar. Förstår de bättre. o Jag har inte alltid rätt! o Teori och praktiska exempel. o Aldrig för sent att ge upp! o Strategier. o Vem bär ansvar. Bra metoder att använda. o Det är aldrig för sent att börja om. o Våga se olikheten hos våra brukare! Att det är individen och inte gruppen. Att varje individ har sin lösning. o Tänka på att det aldrig är för sent att backa. Delar av dag 1 och hela dag 2 o Första föreläsningen Dag 1. Hela dagen med Bo Dag 2. o 1:a föreläsningen och 2:a dagen. o Dag 2. Första halva delen dag 1. Bo Hejlskov/Dag 2 o Det mesta som Bo föreläste om. o Bo Hejlskov mkt tänkvärt, konkret att anv [oläsligt ord] personligt och professionellt. o Allt ifrån Bo Hejlskovs föreläsning. o Bo Hejlskov. o Bo Hejlskov. o Bo Hejlskovs föreläsning. KANON!! Hade kunnat vara mycket längre hade kunnat lyssna hur länge som helst. o Sista dagens föreläsning var mycket bra!! o Alla tanke värda reflektioner fr. dag två. Mkt användbart överallt. o Hejlskovs föreläsning om beteende mycket intressant. o Hela dag 2. o Bo Hejlskov kanonbra! o Bo Hejlskovs föreläsning i allmänhet. o Bo Hejlskov vems är ansvaret. Man måste ha en bra metod. o Allt som Bo Hejlskov pratade om öppnat ögonen på metoder som är felaktiga. Han var guld värd! o Föreläsningen med Bo Hejlskov. o Bo Hejlskovs teorier och metoder. o Dag 2 med Bo Hejlskov. Mycket intressant att lyssna på. Kanon! o Orsak och verkan (Bo Hejlskov) & alla värdefulla exempel från verkligheten. o Bo Hejlskov. o Dag 2. Fick mig verkligen att fundera över vilka krav & hur man ser på problemet. o Tankar från Bo. o Jag tyckte att andra dagen var bäst. Mycket att tänka på när man jobbar. 10

11 Övrigt o Bemötande o metoder av Bo. Tips på hur man kan arbeta. o Bo Hejlskov gav en större förståelse för hur utsatta människor ha det. Han var mycket intressant att lyssna på. o En hel del. o En hel del, främst från andra dagen. Enkätfråga 7: Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Borderline metoder, arbetssätt och handledning Funktionshinder & sexualitet Bipolär sjukdom Mera Bo Hejlskov Övrigt. Borderline o Border-Line och olika behandlingar. o Borderline. o Föreläsning om Borderline. Metoder, arbetssätt och handledning o Mer om hur man beter sig i vardagen när man jobbar med gravt utvecklingsstörda. o Mer om metodarbete. o Handledning för personal på gruppnivå. o Mer om det praktiska arbete. T ex ADHD-skolan som behandlingsenheten pratade om, samt mer ingående vad DBT är. o Ännu mer om arbetsmetoder som Bo pratade om. o Bemötande Hur vi möter barnet/ungdomen/den vuxne på dennes nivå. Konkreta arbetssätt gentemot NP-diagnos brukare. o Vardagsproblem för pat. o Återhämtning psykiatri med förslag på olika metoder jmf med metodbeskrivningar från dag 2. Funktionshinder & sexualitet o Sexualitet kring barn och ungdomar med funktionshinder. o Sexualitet kring ungdomar med funktionshinder. 11

12 o Problematiken runt funktionshindrad kontra sexualiteten och bemötandet från omgivningen. o Sexualitet kring ungdomar med funktionshinder. o Sexualitet kring barn o ungdomar med funktionshinder. Bipolär sjukdom o Bipolär sjukdom. o Psykiatri/missbruk/scizofreni/tvång/manodepressiva/bipolär. o Andra större diagnoser som bipolär mm. Mera Bo Hejlskov Övrigt o Att Bo skulle komma till vår grupp träffa/prata med oss på APT. o Vill gärna ha mer av den levande föreläsningen som Bo H. bjöd på dag 2. Praktiska tips och exempel. o Allt Bo Hejlskov föreläste om i viss mån. Föreläsningen den 18/10 på förmiddagen. o Liknande. o Att Bo skulle kunna komma till vår grupp träffa/prata med oss på APT. o Mer inriktat på specialistpsykiatrin, olika specialiteter inom psykiatrin. o Inriktat på olika specialiteter inom psykiatri. o Föreläsningar av personer som har diagnos. o Personlighetsstörningar. Återhämtning med Alain Topor. o Personer med olika diagnoser själva föreläser. Enkätfråga 8: Synpunkter och kommentarer. De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Logistik Positiva kommentarer och synpunkter Negativa kommentarer och synpunkter. Logistik o Tråkig lokal och hårda stolar. o Dålig föreläsningssal saknade bord att ha för att kunna anteckna. Dyr mat kallt i matsalen. o Dålig föreläsningssal, inga bord och pinnstolar. Dyr mat. o Tycker att alla föreläsare har varit bra. För lite bensträckare. o Dåligt ljud skränigt (mikrofonen). 12

13 o Dag 1 var lite rörig på grund av tekniken. Dag 2 var jättebra. o Det fanns plats för fler deltagare! o Lite rörigt dag 1. Mkt bra dag 2. o Hade tyvärr lite svårt att höra allt Bo sa. o Det var svårt att uppfatta allt i föreläsning dåligt ljud. Positiva kommentarer och synpunkter o Lärorika dagar! o Bra genomförd utbildning, tack! o Den sista föreläsningen gav mycket tycker jag. Bo är en underbar föreläsare som kan det här med att fånga intresset hos de som lyssnar. o Tusen tack! o Bra upplägg och intressanta ämnen. o Jättebra och trevliga dagar. o Tycker att dag 1 var lärorik på fm men eftermiddagen kunde kvittat. Bo Hejlskov var jättebra och man fick många tankar med sig hem till sin arbetsplats. Negativa kommentarer och synpunkter o Eftermiddagen första dagen gav inte mycket. Andra dagen var jättebra. o Gällande hur behandlingsenheten arbetade. Torr fakta mer pt.exempel och mer konkret hur varje profession arbetar. o Första dagen, eftermiddag var helt bortkastad. Dåliga föreläsare, dåliga PP-bilder, monotont, utan intresse. Allt boendepersonal borde gå obligatoriskt! Men endast på Bo Hejlskovs föreläsning, den var superbra. Och alla enhetschefer! o Föreläsningarna på måndag eftermiddag var usla och gav ingenting. När det gäller DBT fick vi inte veta hur möte gick till, hur man sen arbetade i mötet med brukaren osv. o Varför info om KSB och deras utb. Värdet i den infon?? 1 timme onödig info. o Dålig eftermiddag första dagen. Gav inget, fanns inget tydligt syfte!! o 4b) behandlingsteamet kunde pratat mer om hur de arbetade genom fler praktiska exempel mer ingående. Kändes mest som de skummade på ytan. o Vad är syftet med info om KSB och DBT-projektet? o Sista delen på måndagen kändes helt ointressant och irrelevant, tyvärr. Säkert intressant för de inblandande i personalgruppen men själv vet jag knappt vad DBT är. o Sista föreställningen på dag 1, om boendet i Mark som hade börjat jobba enligt DBT var totalt värdelös. Saknade innehåll, osympatiska föreläsare, oklart hur arbetssättet var. Hur var detta relaterat till dagens ämne? Och varför lägga ner 2 timmar på ett misslyckat projekt? Kommer resten av oss få den utbildningen, då kan jag ev. förstå att den här föreläsningen var med men ändå väldigt konstigt! o Förstod inte vad DBT hade med denna utb. att göra. Det handlade ju om en personalgrupp, som visserligen arbetade med personer med NP-problematik. Men 13

14 det handlade ju bara om personalgruppen. Det var heller ingen riktig förklaring till vad DBT är eller hur vi skulle använda oss av denna information. o Anser att DBT-föreläsningen kan slopas. Varit mer intressant att lyssna på en speciell metod som används i arbetet med t ex barn/ungdomar/vuxna med NPF. Skärpning när det gäller tekniken, ett skämt med alla misslyckade mickar, speciellt när BH föreläste. o Konkreta tillvägagångssätt i samarbete boendestödjare, psykiatri och arbetsterapeut och konkreta visningar av hjälpmedel. Konkret vad DBT innebär och inte dess utvärdering. Samt konkreta DBT-metoder och presentation av begreppet. Mera information om KomBas och dess projekt i inledningen. o DBT var ganska ointressant. o DBT var inte nåt intressant. o Jag tyckte att första eftermiddagen var helt oviktig och ointressant. Personerna som föreläste gjorde det inte på nåt bra sätt. Värdelöst! Andra dagen med Bo var jättebra! Intressant och roligt. Saknade frukt inne i föreläsningssalen och en söt liten kaka/chokladbit efter maten för att hålla sig lite pigg. Energin sjunker automatiskt efter lunch när man inte är van att sitta still och lyssna en hel dag. o Dag 1 s förmiddag var ok men lite sövande. dag 1 s eftermiddag var katastrof. Kände inte att jag fick ut någonting av det. Ledsamt att behöva sitta och skämmas över att man nästan somnar. Dag 2 var en upplevelse att få vara med på. Roligt och intressant! Synd att ljudanläggningen ej var helt ok. o På em den 18/10 var föreläsningen inte så givande otydligt syfte, inget att ta med hem & använda i arbetet. o Bättre förklaring om DBT. o Det sista från första dagen kändes lite onödigt. o Inte så mycket relevant första dagen. Andra dagen kanonbra. Lätt att relatera till. Bra med mycket exempel. o Svårt att se relevans för DBT-avsnittet (borde kopplats tydligare till temat för dagarna). Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Alingsås Enkätfråga 5: Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Lärande/kunskapspåfyllning Metoder och arbetssätt Bo Hejlskov/dag2. 14

15 Lärande/kunskapspåfyllning Repetition & nya tankar idéer. Inspiration. Bredare förståelse mellan olika termer/diagnoser. Info om hjärnan, diagnostisering, utredning. Fått en tydligare bild & mer konkreta exempel på hur personer med ADHD/aspberger/Touretts fungerar. Att man får en uppfräschning. Man kommer till insikt igen. Lätt att man går i gamla fotspår. Att det är viktigt i mitt arbete använda mig av den forskning som finns o att mina viktigaste arbetsredskap är att på rätt sätt utnyttja mina redskaps-ögon o hjärna o andras erfarenheter. Startat en massa tankar i huvudet om hur man kan hantera pat./personer med neuropsyk-diagnoser. Hur man kan använda sin fantasi när man förstår hur människor m. dessa diagnoser har för funktionshinder. Förståelse för varför problemskapande beteende + metoderna. Uppfräschning av ett pedagogiskt perspektiv. Metoder och arbetssätt Vems är problemet? Fungerar det inte, byt metod. Att avleda. Att inte visa känslor. Att inte komplicera saker. Man kan sätta in Bos ex. i sin egen vardag och arbetssituation. Känner igen sig i Bos exempel. Både jobb o privat. Mycke små och stora tips. Förutsättningarna när du arbetar med personer med NPF. Metoderna som Bo föreläst om. Tips från dag 2. Många konkreta exempel. Vi måste hitta metoder som fungerar för att få ett ja. Bo Elvén. Bemötande och metoder. Onsdagens föreläsn. med exempel, metoder mm. Levande, intressant föreläsning. Föreläsningen fm dag ett gav en bra grund, dag 2 var mkt bra fick flera tankar med mig. Många bra tips och råd som jag kommer ta med mig. Bo Hejlskov-Elvén Metoder. Vem äger problemet? Ändra struktur om det inte funkar! Metoderna som Bo Hejlskov gav en bra bild av. Fundera vidare över vilka krav jag och min arbetsplats ställer på dem vi träffar och hur vi använder orden att en pat är omotiverad. Ansvarsprincipen. Beteenden. 15

16 Bo Hejlskovs metoder för bemötande av problemskapande beteende. Information om hur neuropsyk.utredningar går till inom vuxenvården samt behandlingsmöjligheter. Att det viktigaste är att förändra sin egen inställning och förhållningssätt. Diagnoserna har samband med varandra. Alla bra metoder...mycket intressant att höra på honom. Jag lärde mig mycket hur jag ska förhålla mig till mina boende. Kravanpassning samt stresshantering. problemlösningar. Att sätta det i vardan! Allt från Bo Hejlskov. Engagemang. Bo Hejlskov/dag2 Allt i Bos föreläsning. Dag2. Allt som sades andra dagen. Bo Hejlskovs entusiasm och föreläsningsteknik mycket bra. Hans förslag på implementeringsmetoder i samband med diagnosen och statistik fantastiskt. Han brinner för att föreläsa om hans ämne. Bo Hejlskov. Otroligt mycket info + tips från Bo. Bo Hejlskov helt fantastisk! Jätte intressant. Bos föreläsning var underbar. Dag 2. dag 1 var sådant jag redan kände till. Mkt bra dag två. Ett väldigt behagligt förhållningssätt. Mkt bra föreläsare. Dag 2! Allt. Helt klart Bo och hans erfarenhet. Dag 2. Bo Hejlskovs föreläsning. Många verktyg hur man hanterar och bemöter dessa människor. Allt från Bo Hejlskov. Bo Hejlskov. Dag nr. 2. Mycket bra upplägg, röd tråd, många exempel, en god föreläsare. Bo H:s föreläsning onsdagen 20/10. Dag 2 var oerhört inspirerande, informativt & lärorikt. Bo föreläser på ett härligt sätt, respektfullt men med humor, stor kunskap. Enkätfråga 7: Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Metoder, arbetssätt och handledning 16

17 Samsjuklighet och missbruk Mera Bo Hejlskov. Metoder, arbetssätt och handledning Specifik inriktning för ssk som arbetar med dessa personer. Ett större och vidare perspektiv, familjeperspektivet o mer av den psykologiska bakomliggande orsaker effekter. Kanske ett svårt ämne att ta upp kring det känslomässiga klimatet i dessa familjer. Kan vara laddat och lätt skuldbelagt. Problemlösningar. Bemötande i svåra situationer med dessa brukare. Problemlösningar på aggressivt beteende och motivering samt nytänkande av personal. Motivation. Hitta verktyg, lära oss använda dem till att motivera brukaren. Framför allt konkreta förslag kring metoder så att man får konkreta metoder att använda i det dagliga arbetet. Samsjuklighet och missbruk Samsjuklighet beroendeproblematik/neurpsykiatri. Missbruk Samsjuklighet. Psyk/missbruk. Mera Bo Hejlskov Handledning av Bo. Mera Bo Hejlskov. Mer med Bo Hejlskov. han är toppen, klockren föreläsare, pedagogisk! Dag 2 med Bo Hejlskov-Elvén var mycket givande. Önskar mer av den sortens utb. i föreläsningsform. Fler borde få ta del av denna utb. Autism Aspberger Depression. Unga vuxna! Efter gymnasiet! Gränsen till vuxenåldern. Mera om beteende. Självdestruktiva brukare. Personlighetsstörningar. Gärna mer om ADHD, lite för mycket om Aspbergers/Autism. Enkätfråga 8: Synpunkter och kommentarer. De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Positiva kommentarer och synpunkter 17

18 Negativa kommentarer och synpunkter Övrigt. Positiva kommentarer och synpunkter Föreläsningar som 20/10, mer sådana. Viktigt med presentation. Onsdagen föreläsning var betydligt lättare att ta in just därför att föreläsaren lyckades entusiasmera. Jättebra!! Mer! Dag 2 gav massor! Dag 2 borde vara obligatorisk inom psyk akutsjukvård. Mycket intressanta dagar, speciellt dag 2. En fantastisk föreläsare som lyckas hålla intresse o uppmärksamhet vid liv hela dan. Tycker dag 2 med Bo var bäst, med mycket exempel och rolig föreläsning. Ofantligt bra 2:a dag. Föreläsningsdag 2 var väldigt intressant, lärorik o bra föreläsare. Bo är en bra föreläsare. Fördjupning av orsak o verkan för personal. Mycket informativt och givande samt underhållande. Negativa kommentarer och synpunkter Övrigt Föreläsningen med DBT var under all kritik. Den första kvinnan som föreläste verkade verkligen inte vilja göra det. Dåligt innehåll. Svarade konstigt på frågor. Bo bara Intressant och givande. Info ang. beh. från Neuropsyk onödigt svepande och generell. Saknar Im-inriktning bl.a. Eftermiddagen dag 1 kändes ganska oförberedd och ointressant i sammanhanget. Dag 2 mkt bra! Förmiddag dag 1 bra! Eftermiddag dag 1 värdelöst! Em på dag 1 var inget bra kändes som utfyllnad av dagen, tyvärr. Bättre att beskriva vad DBT innebär tydligare än att berätta om ett projekt. Intressant ämne, mindre bra föreläsare. Bo Hejlskov var däremot väldigt bra! 19/10 På Fm innan lunch va det bra föreläsare. EM mindre bra. 20/10 Mycket bra föreläsare. Förstod inte syftet med att presentera DBT projektet i Mark. Tisdagen var ointressant. Beroende på förkunskaper viktigt att veta vilken nivå föreläsning ligger på vilka förkunskaper man har. DBT kan vara intressant redovisning var inte bra. Dag två Bo H var givande. Inom psykiatrin är det mycket prat om att lägga ansvaret på pat., att de skall känna sig som agenter i sin egen värld etc. Hejlskovs tankar kring vem som har problemet innebär i det sammanhanget en mental kullerbytta, vilket ju är intressant. 18

19 Kanske ytterligare konkret information om hur man kan arbeta med behandling/stöd inom vuxenpsykiatrin. Många bra och tydliga föreläsare! Mer samtal kring hur vi samverkar/samarbetar kring dessa personer (SOC, AF, FK, Psyk/Primärvård, Skola). Första dagen: jag hamnade kanske lite fel!!!! Jag arbetar inom barn och ungdomsmedicin och vi har vår egen organisation runt NP utredningar och behandling. Förhoppningsvis kan man inom BUP få mer struktur runt barnen ungdomarna m. ADHD. En grupp som inte riktigt får plats i dagen verksamhet inom BUP. Ser stora behov i SHV där mer resurser borde förläggas för NP.utredning och kunskap runt diagnoser. Andra dagen: Otroligt bra! applicerbart och viktigt för allt arbete med elever, patienter m fl inom skola och Barnhälso + sjukvård. Känns som om man ändrat synsätt: Från statiska Vi-vet till mera av det vi nu tror oss veta. Viktigt, mycket viktigt. Befriande att höra föreläsningarna. Att se möjligheterna i stället för att fokusera på problemen. Sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor från deltagarna i Borås Enkätfråga 5: Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Lärande/kunskapspåfyllning Metoder och arbetssätt Bo Hejlskov/dag2 Övrigt. Lärande/kunskapspåfyllning Problemskapande beteende. Ser att kunskapen om NPD har blivit mer utförliga och fått input till olika metoder. Viktigt med kunskap om Neuropsykområdet för detta täcker in i alla diagnos förutom dom vanliga inom neuropsyk. Fått merkunskap om olika sjukdomar o hjärna, o exempel på hur man hjälper brukare, många tips! Bra. Kunskap och erfarenhet. Konflikthanteringen var intressant. Sammantaget alla intryck. 1:a dagen: mer teori. 2:a dagen: bemötande, hantering av NPF Bra kombination. Ökad kunskap. 19

20 Mer ingående fakta om handikappen, bra verktyg att tänka på när man jobbar m dom. Allt som Bo sagt, alla bra exempel han drog. Informationen om alla diagnoser ons.fm. Ökad kunskap om neuropsykiatriska störningar. Ny kunskap. Kunskap om de sjukdomar, om hur man bemöter dessa människor och hur man kan hantera vissa situationer i samband med ångest eller våld hos människor med NPsjukdom. Bredare perspektiv fått verktyg att forska mer i öppnad intressen mer. Överblick och mer kunskap inom området. Ökad kunskap o förståelse av problematiken. Aha-upplevelser o reflektion av händelser. Mycket ny kunskap. Fått mer förståelse till dessa tillstånd. Bra föreläsare. Bra praktiska råd. Många invanda tankegångar ställs på ända, nytänk! (spec. torsdag). Bra genomgång av kunskaper, grunder, teorier vi möter i vardagen på arb.plats. Metoder och arbetssätt Viktigaste att kunna använda mer eller mindre på arbetsplatsen. Sättet att möta/bemöta människor i olika situationer. Ett nytänkande i behandling. Möjligheter och ansvar i vårdande och bemötande av människor med olika behov och funktionsnedsättningar. Hur jag ska tänka innan jag gör en handling mot en brukare. Vad konsekvensen blir. Aha-upplevelser. Att man kan känna igen sig i olika situationer. Att jag tänker mig för en extra gång innan. Tips på praktiska lösningar inom arbetsområdet. Uppfriskning av kunskaper. Bra tips och tankenötter ifrån föreläsningen med Bo. Tänket. Kravanpassning anpassning av rutin för att hjälpa brukare att göra rätt. Kravanpassning. Ljud-ljus som påfrestning, distans. Lågaffektivt bemötande, aktiv avledning. Bra idéer från Bo:s föreläsning. Bemötande med brukare. Olika metoder gentemot brukarna. Bemötande. Lösningsfokus. Intressanta aspekter på förhållningssätt, användbara och användbara kring aspberger o autism, ADHD. Metoder och andra tillvägagångssätt för att kunna behandla och hantera personer med denna problematik. Olika sätt att hantera vissa situationer (beteenden + bemötande = empati). 20

21 Flera praktiska tips att använda i min vardag. Ökad teoretisk kunskap. Ovanligt bra dagar. Olika tankesätt kring bemötande. Olika sätt att sätta kravnivåer. Olika bemötandemöjligheter hur man kan vända negativt emot positivt bemötande. Hantering av våldsituationer. Betydelsen av dig själv och ditt förhållningssätt. Dag 2 Bo Hejlskov. Kan man jobba med hemma. Handfasta tips och idéer. Ny kunskap att sprida till kollegor. De konkreta exemplen som Bo gav känner man igen sig på. Hela dag 2 fantastiskt bra o inspirerande, användbart allt! Bo Hejlskov!! Satte igång bra tankeställare om förhållningssätt. + Konkreta metoder + bra exempel. Konkreta hjälpmedel för att förstå och göra det lättare att arbeta med människor med NPF. Metoderna som Bo föreläste om. Inspiration. Våga tänka om. Föreläsningen med Bo. Positiv och lösningsfokuserad bemötande. Bo Hejlskov/dag 2 Övrigt Dagen med Bo Hejlskov. Bo Hejlskovs föreläsning. Levande och igenkännande. verkliga exempel med brukare som gav Aha-känsla. Att utvecklingen gått framåt så personerna (familjer) med problem blir kända och får hjälp och stöd. Intressant förläsning av Bo Hejlskov, lärande, bra framförande. Blev lättfattad då han hela tiden tog patientfall. Har fått många aha-upplevelser. Bo Hejlskovs föreläsning användbart i arbetet. 21/10 mkt bra föreläsning. Föreläsningen av Bo. Allt har varit jättebra. 2:a dagen var bäst med anledning av att föreläsaren verkligen kunde förläsa och innehållet var mkt intressant och värdefullt. Hela 2:a dagen med Bo. Dag 2, Bo Hejlskov-Elvén! Utmärkt föreläsare, och mycket viktiga saker att säga. Många Aha-upplevelser! Mycket bra! Fokuset låg på brukare och deras arb.situation. Som psykloger hade vi inte så stor nytta av det. Mycket, svårt att precisera. AHA-upplevelse. Pedagogerna också behöver få nya verktyg. 21

22 Enkätfråga 7: Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Metoder och arbetssätt Äldre Mera Bo Hejlskov Övriga förslag på föreläsningar/utbildningar Övrigt Metoder och arbetssätt Äldre Lära sig olika metoder gällande både pedagogiska och psykologiska metoder. Icke värderande förhållningssätt. VUP:s hot och våld utb. kanske bör uppdateras? Gärna om omgivning. Avstressande miljö. Arbetsuppgifter som kan tillfredsställa brukare. Samarbete över olika verksamheter. Hur ska reagera med brukaren. Kan ej uttrycka sig eller tala om vad händer, när de får ett utbrott (multihandikapp). Mera kring detta. Strategier i förhållningssätt vid schizofreni. Utveckla pedagogiskt sätt att utföra lektioner, en bra exempel på ett bra pedagogiskt sätt visar Bo. Brukarundersökningar/erfarenhet av framgångsfaktorer bemötande dialogfrämjande sätt personlighet/contra professionell, orsaker till utveckling av svårigheter. Samtalsmetoder. Hur man involverar brukare i planering kring vård o omsorg. Nyfiken på vad händer med diagnostiserade som blivit äldre med åldersrelaterade åkommor och med dess diagnoser + missbruksproblem. Arbete i vården med äldre äldre som har diagnoser inom äldrepsykiatri. Dessa olika tillstånd med äldre patienter. Mera Bo Hejlskov Fler föreläsningar av Bo. Mera av dag 2 utbildning. Som man kan känna igen olika situationer. Fler föreläsningar med Bo Hejlskov. Nokkve Baldin som föreläsare. Övriga förslag på föreläsningar/utbildningar Diagnoser teori samt praktiskt handlande. Sexuella övergrepp. Samsjuklighet missbruk/psykisk ohälsa. Psykosområdet. Kommunens verksamheter. 22

23 Övrigt Downs syndrom. Schizofreni/manodepressiv, manipulativitet, tvångstankar. Självskador ungdomar. Suicid ungdomar. Bipolaritet. Epilepsi. Forskning medicin tillverkning (LIF har en bra utbildning), Forskningsjuridik ekonomi. Dubbeldiagnoser/ätstörning. Personlighetsstörning. Psykos. Bipolär sjukdom. Föreläsning om dubbeldiagnoser Bipolär/ADHD mm. Nokkve Baldin NPF. Autism AFFEKTER Adhd. NPF och våld i nära relationer. Att vissa föreläsare inte läser av kompendium utan förklarar med lite inlevelse. Kunskap är viktig. Enkätfråga 8: Synpunkter och kommentarer. De lämnade svaren redovisas nedan under följande kategorier: Logistik Positiva kommentarer och synpunkter Negativa kommentarer och synpunkter Övrigt. Logistik Hade varit bra med utskrivet material från kursens början. Skulle gärna få informationsbladen på alla föreläsningar i förväg så man kan läsa igenom och ta med frågor. (Kom på frågor i efterhand.) Lite fler pauser. Saknar tydligare informations i inbjudan. Visste inte riktigt vad dagarna skulle ge eller vad man kunde förvänta sig. Det behövs mer pauser andra dagen. För långa pass. Men annars var andra dagen med Bo Hejlskov det som var intressant. Bensträckare. Lite mer pauser. Svårt att hålla fokus i för långa pass. 23

24 Att man som föreläsare bör försöka att allt det tekniska fungerar även mikrofoner. Att man strävar efter att alla kan höra bra. 2 dagen bra föreläsare mkt bra med exempel och framför allt han kunde prata högt. Lägga föreläsningen klockan 9. Ha glas vatten att ta eller frukt. Saknar att man inte fick direkt materiel med sig hem. Bra föreläsningar, men det skall vara fler pauser kanske på 5 10 min. Många har problem och sitta så länge. Bra om power-point kopior kan mailas ut i förväg. Dåligt ljud ibland. Mer korta pauser. Mycket trevlig föreläsning av Bo. Dag 1 uppfyllde inte riktigt mina förväntningar, men dag 2 uppfyllde mer än nog! Se till att all elektronik fungerar och att föreläsarna vet hur man använder det. Och att man som deltagare får hem ALL fakta, föreläsningsmaterial innan föreläsningen äger rum. Positiva kommentarer och synpunkter Det var mycket givande och lärorikt det mesta. Mycket bra med andra dagen problemskapande beteende. Vi jobbar i åldringsvården och de här människorna kommer också att bli gamla. Det är ej ofta vi är med på dessa utb. Tackar för att jag fått delta dessa dagar. Det är ofta väldigt jobbiga situationer som kan uppstå. Tack för alla insatser. Genomgående väldigt bra. Mer av vad som gynnar att möta denna grupp, att få konsoliderande intryck av vad som ger bra resultat. Bo var superbra. Mycket lärorikt och kul att lyssna på. Bra, trevliga lokaler. Bra föreläsare. Det var bra föreläsning o har mycket att använda på min arbetsplatsen. Negativa kommentarer och synpunkter Avsnittet med KBT-utvärderingen hörde inte hit. Under 1:a a dagen hade det varit bättre med konkreta exempel på hur DBT går till. Anser att avsnittet om exempel på hur neurops problematik bemöts inte alls handlade om det. Det var ett inkallat och otydligt föredrag. Lite förvirrande med redovisningen av DBT-utb-färdighetsträningen för personal. Förstår inte sammanhanget. 2 dagens utbildning var jätteintressant, pga han var en väldigt bra föreläsare. Medans dag 1 var dom inte lika engagerade. Om man bjuder på sig själv så lyssnar man mer o informationen når bättre fram. Första dagen föreläsare verkade dåligt förberedda. Tekniska kunskaper inom t ex ljudanläggningen verkade inte finnas över huvud taget. 75 % av dagen rejält dålig. Onödigt mycket teori och grundkunskaper om hur t ex hjärnan är uppbyggd. Och 24

25 Övrigt mycket uppräknande av fakta. Dag två perfekt gällande allt ljudet. Kunnig och intressant föreläsare. Ojämn nivå på första dagen. För låg nivå på innehåll. Svårt att föreläsa med en grupp med så olika bakgrund. Föreläsningen om DBT var kass, fanns inget samband med något. Fattades en inledning. det var först i slutet av redovisningen Jag förstod lite om vad det handlade om, tror jag? DBT var en metod att stärka personalgrupp + enskilda anställda. Vissa föreläsare var oförberedda och oengagerade. Dag 1 DBT-föreläsaren, psykologen var det. De flesta dag 1 hade inte förberett eller kunde inte handha mikrofoner eller datorer eller videospelare. Dag 1 fanns ingen presentation av DBT o de personer som ej varit i kontakt med det fick ej förmånen att veta mer. Dag 1: Vad ingår i utredning? Vem gör vad o varför just i utredning. Projektet kändes inte relevant att föreläsa om utifrån utbildningens tema. Handlade ej om NPF. Bo är en fantastisk föreläsare. Inget utbyte av DBT i Marks-kommun. Inget resultat!!! Det var svårt att höra och uppfatta Bo. Han pratade väldigt fort. Men han var en fantastisk föreläsare. DBT-föreläsningen var lite oklar och opedagogiskt framförd. Bo Andra dagens föreläsning var bra & gav verkliga händelser & hur man ska försöka förhålla sig. DBT från Mark, hade inte något resultat, inget att berätta om under dessa två dagar. Bemötande i verksamheten, med äldre kunna ge mer tips! Vill gärna ha synpunkter och kommentarer till hjälp vid egna speciella problem i verksamheten. Vore bra för rektorer och all pedagogisk personal att få denna föreläsning. Hade ej en korrekt uppfattning om vad dagarna skulle innehålla. Mer dagar med Bo [oläsligt ord]. Bra om det anges mer specifikt vad som ingår. Som anställd inom primärvård möter jag inte riktigt dessa patienter. Även bra om tydligare nivå på utb. Är utbildad psykolog så första dagen erbjöd inte så mkt som jag inte redan kunde. Hur kommer jag i kontakt med ADHD-skolan och finns det något liknande i Marks kommun. Bo Hejlskov hade vi gärna haft mer av. Hot och våld på psykkliniken med honom i stället för SafKo!!! 25

26 Bilaga 1: Enkät KomBas UTVÄRDERING AV UTBILDNINGSDAGAR Neuropsykiatri Rydal , Alingsås , Borås /LOA Utbildningsdagarna ingår som en del i KomBas-projektets utbildningsuppdrag. Utvärderingen av dessa ingår som en del av utvärderingen av projektet. Därför ber vi dig svara på nedanstående frågor. Sätt ett kryss i den ruta som bäst stämmer överens med din uppfattning eller skriv ditt svar på raderna där sådana finns. Deltagandet i utvärderingen är anonymt. (Om du vill kommentera dina svar, så kan du göra det under fråga 8. Synpunkter och kommentarer. Ange vilken/vilka frågor dina kommentarer gäller.) 1. Har du deltagit i utbildningsdagarna som: O Anställd i kommun O Anställd inom psykiatrin (Vg-region) O Anställd inom primärvården 2. I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde överens med utbildningsdagarnas innehåll? O Helt och hållet O I hög grad O I någon grad O Inte alls 3. I vilken uträckning motsvarade utbildningsdagarna dina förväntningar? O Helt och hållet O I hög grad O I någon grad O Inte alls 4. Hur värderar du följande arbetspass? 4a) Hjärnan, diagnosen, utredningen och funktionsnedsättningen. O Mycket dåligt O Dåligt O Bra O Mycket bra 4b) Exempel på hur neuropsykiatrisk problematik bemöts. O Mycket dåligt O Dåligt O Bra O Mycket bra 4c) Hantering av problemskapande beteende vid neuropsykiatriska funktionshinder. Bo Hejlskov. O Mycket dåligt O Dåligt O Bra O Mycket bra Var vänlig vänd på sidan! 26

27 5. Vad är det viktigaste du har med dig från de här utbildningsdagarna? Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler utbildningsdagar/föreläsningar av det här slaget i framtiden? O Ja O Nej O Vet ej 7. Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? (Ange ämnesområde/inriktning.) Synpunkter och kommentarer Tack för att du har svarat på enkäten! Var vänlig lämna den vid utgången. Resultatet av utvärderingen kommer att läggas ut på KomBas-projektets hemsida. Adressen dit är: välj Psykisk hälsa i menyraden till vänster och därefter Kompetensutveckling. Du kan också hitta resultatet på FoU Sjuhärad Välfärds hemsida. Adressen dit är välj FoU projekt i menyraden till vänster, därefter Funktionshindrade och slutligen Kompetensutveckling för baspersonal. 27

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning. Juridik för psykiatrihandläggare. Lolo Lebedinski 2010-10-25

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning. Juridik för psykiatrihandläggare. Lolo Lebedinski 2010-10-25 KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Juridik för psykiatrihandläggare Lolo Lebedinski --5 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD och MATERIAL... 3 RESULTAT... BILAGA 1: Enkät... 9 INLEDNING

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Lolo Lebedinski 1-1-5 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD och MATERIAL... 3 RESULTAT... BILAGA

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp m lagar och andra styrdokument. Föreläsare: Jonas Reinholdsson

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Rehabilitering, sysselsättning samt begreppet återhämtning.

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Stödjande, vårdande handlingar. Föreläsare: Mikael Rask

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Vetenskapsdag Östersund 2017

Vetenskapsdag Östersund 2017 Vetenskapsdag Östersund 2017 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA Jag är: 0 52 113 1m 12s 107 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gymnasieelev Gymnasielärare/personal 1 Gymnasieelev 108 (95.58 %)

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Sammanfattning. Utbildningsbenämning

Sammanfattning. Utbildningsbenämning Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 www.samordningnv.se Fagersta 02 04 2008 Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Lyckas i dina akademiska studier

Lyckas i dina akademiska studier Lyckas i dina akademiska studier Jag är en 83,3% kille tjej vill inte ange 15,3% Jag studerar till 55,6% Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker 44,4% Jag har studerat på universitet/högskola tidigare

Läs mer

LKG005 - Akut omhändertagande internmedicinska patienter.. SöS

LKG005 - Akut omhändertagande internmedicinska patienter.. SöS LKG005 - Akut omhändertagande internmedicinska patienter.. SöS Antal erhållna enkätsvar: 21 Om kursen ges på flera sjukhus, ange på vilket/vilka sjukhus du gått kursen: (1) Karolinska universitetssjukhuset,

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

Erfarenheter från Psykiatriråden i Sjuhärad/Södra Älvsborg

Erfarenheter från Psykiatriråden i Sjuhärad/Södra Älvsborg Erfarenheter från Psykiatriråden i Sjuhärad/Södra Älvsborg Lolo Lebedinski Högskolan i Borås/ 2011-05-19 SamKom Samsyn/samverkan och kompetens Januari 2006 december 2007 10 Kommuner Vetenskapliga ledare

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Utvärdering FAKTA utbildning för allmänläkare och sjuksköterskor

Utvärdering FAKTA utbildning för allmänläkare och sjuksköterskor Utvärdering FAKTA utbildning för allmänläkare och sjuksköterskor 2015 11 11 Utvärdering FAKTA utb 11 nov 2015 Nytt beslutsstöd i Hemsjukvården hur påverkar det oss? 1 Mindre bra 5 5,6 2 8 8,9 3 7 7,8 4

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Sammanställning över utvärdering av KUR-dagar i Hudiksvall nov 2015

Sammanställning över utvärdering av KUR-dagar i Hudiksvall nov 2015 Sammanställning över utvärdering av KUR-dagar i Hudiksvall 11-12 nov 2015 Antal deltagare: 91 Varav från kommunen: 45 RG: 17 AF: 17 FK: 11 Antal utvärderingssvar: 58 Varav från kommunen: 30 RG: 10 AF:

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom Psykisk ohälsa Specialistpsykiatri 5 december 2017 Karin Lindersson Psykiatrin idag Psykiatrisk diagnos Långvarig sjukdom Allvarlig/ komplex Samsjuklighet

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Utvärdering FAKTA utbildning för allmänläkare och sjuksköterskor

Utvärdering FAKTA utbildning för allmänläkare och sjuksköterskor Utvärdering FAKTA utbildning för allmänläkare och sjuksköterskor 2015 11 18 Utvärdering FAKTA utb 151118 Nytt beslutsstöd i Hemsjukvården hur påverkar det oss? 2 1 1,1 3 7 7,4 4 4 4,3 5 13 13,8 6 14 14,9

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Utvärdering av handledarutbildning HT12

Utvärdering av handledarutbildning HT12 Utvärdering av handledarutbildning HT12 Utvärdering handledarutbildning grupp 3 HT12 1. Jag gick handledarutbildningen A. Vårterminen 2012 B. Höstterminen 2012 31 88,6 4 11,4 2. Jag arbetar inom A. Äldreomsorgen

Läs mer

Problemskapande beteende

Problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende - om bemötande och förhållningssätt Elvén Leg. psykolog Vem har för vem? problem? www.hejlskov.se Problemskapande beteende Defintion: Beteende som skapar problem För

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Utvärdering av den övergripande presentationen av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Utvärdering av den övergripande presentationen av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Utvärdering av den övergripande presentationen av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Fråga 1. Hur tycker Du presentationen var? Mycket bra 59 Professionell presentation 3 Bra 132

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Neuropsykiatri. Länssjukhuset Ryhov 2013 02 21. Utbildningsdag III 2013 2013-03-12

Neuropsykiatri. Länssjukhuset Ryhov 2013 02 21. Utbildningsdag III 2013 2013-03-12 Neuropsykiatri Utbildningsdag III Länssjukhuset Ryhov 02 21 Anette (ange Ekerheim, enhet via enhetschef Infoga Neuropsykiatriska sidfot) teamet -03-12 Vem är jag? Anette Ekerheim Legitimerad arbetsterapeut,

Läs mer

Grunden en kompetensutveckling för Dig som arbetar inom den kommunala socialpsykiatrin, inom IFO och inom den vuxenpsykiatriska specialistpsykiatrin

Grunden en kompetensutveckling för Dig som arbetar inom den kommunala socialpsykiatrin, inom IFO och inom den vuxenpsykiatriska specialistpsykiatrin Grunden en kompetensutveckling för Dig som arbetar inom den kommunala socialpsykiatrin, inom IFO och inom den vuxenpsykiatriska specialistpsykiatrin I oktober 2013 startar vi återigen en grundutbildning/kontaktmannautbildning

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens 2015 37 svar 1. Årskonferensen som helhet Hur upplevde du årskonferensen som helhet? Mycket bra Bra Mindre bra "Ev. ytterligare exempel från en kommun

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Utvärdering av utbildningsdag 2, den 15 april 2010

Utvärdering av utbildningsdag 2, den 15 april 2010 Instruktion till ifyllande av utvärdering: Fråga 1-8: Ringa in det svar du anser passar bäst Fråga 9: Skriv ned dina synpunkter som fritext Utvärdering av utbildningsdag 2, den 15 april 2010 1. Jag har

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Utvärderingsfrågor för deltagare

Utvärderingsfrågor för deltagare Utvärderingsfrågor för deltagare Utbildningens namn: Neuropsykofarmakologi för psykologer, VT2016 Projekt. nr: UF679 2643 5 Datum: 2016-04-28-2016-09-09 Antal svarande: 14 av 20 (70%) INNEHÅLL OCH MÅL

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog www.hejlskov.se Program Definition Teori Människosyn Ansvarsprincipen Kontrollprincipen Metod Kravanpassning

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

MATEMATIK Göteborgs universitet LMA100-1 V05

MATEMATIK Göteborgs universitet LMA100-1 V05 MATEMATIK Göteborgs universitet LMA100-1 V05 Sammanställning av enkät om LMA 100 Matematik 1, del 1, V05 Information om kursen innan kursstart Hur tycker du att den information du fått om kursen före kursstart

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan

Samlat GRepp. Samlat GRepp på. Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! 4 april 2007 på Storan Samlat GRepp Samlat GRepp på 4 april 2007 på Storan Hållbart arbetsliv blev en GRymt bra dag! Vi vill tacka alla som deltog under konferensen den 4 april på Stora teatern det blev en kanondag! Dagen började

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Resultat kursutvärdering: Regional utbildningsdag: Thorakal aortasjukdom, 5:e juni 2015.

Resultat kursutvärdering: Regional utbildningsdag: Thorakal aortasjukdom, 5:e juni 2015. Resultat kursutvärdering: Regional utbildningsdag: Thorakal aortasjukdom, 5:e juni 2015. Webbenkäten öppen fr o m 2015-06-08 t o m 2015-06-30. Av 22 deltagare har 17 besvarat enkäten (svarsfrekvens 77

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler.

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler. Lokaler och teknik Svårt att höra/se stundtals. Tappade luft mot slutet/dåligt med luft. Dåligt med tekniken. Lokalerna behöver vara bättre, sluttande stolsrader gärna med bord om möjligt. Inför nästa

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Utvärdering lärseminarium 1

Utvärdering lärseminarium 1 Utvärdering lärseminarium 1 1. Jag är: Antal svarande: 44 man: 25% kvinna: 75% 2. Hur nöjd är du med lärseminariet som helhet? 2: 7% 4: 40% 3: 53% 3. I hur stor grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Docent i psykologi Specialpedagog Rektor Föreståndare Skoldatatek Specialpedagog Projektledare Stockholms stad Specialpedagog & IKT skolutvecklare

Läs mer

Utvärdering: Baskurs Missbruk 22-23 november 2015

Utvärdering: Baskurs Missbruk 22-23 november 2015 Utvärdering: Baskurs Missbruk 22-23 november 2015 Detta är utvärdering av Baskurs missbruk som bygger på Kunskap till Praktiks Baskurs som tagits fram av landets experter inom missbruk och beroende! Se

Läs mer

Kursutvärdering Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna VT 2015 (14 st)

Kursutvärdering Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna VT 2015 (14 st) Kursutvärdering Neuropsykologisk diagnostik av barn och vuxna VT 2015 (14 st) Ringa in ett svarsalternativ (4 markerar OK eller godkänd ) Kursen i sin helhet har motsvarat mina förväntningar i liten grad

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer