Neuropsykiatri och personlighetsstörningar hos unga vuxna. Mia Ramklint

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neuropsykiatri och personlighetsstörningar hos unga vuxna. Mia Ramklint"

Transkript

1 Neuropsykiatri och personlighetsstörningar hos unga vuxna Mia Ramklint

2 Vuxen personlighetsstörning hos individer som vårdats inom barnpsykiatrin Ramklint et al, European Child & Adolescent Psychiatry * Pa.ents Controls 137 matchade par 38.0% vs 10.9% någon personlig- hetsstörning * p<0,001) 0 Any PD CME- kurs Riktlinjer vid personlighetsstörningar

3 Personlighetsstörningar (PD) Vanliga i befolkningen (9-14%) Ännu vanligare hos paoenter inom psykiatrin (30-70%) Vissa paoentgrupper har högre förekomst (inom rärspsykiatri, paoenter med beroende och ätstörningar) PaOenter med ADHD och/eller ASD är överrepresenterade inom rärspsykiatrin, beroendevården och på ätstörningsenheter Vilken är relaoonen mellan neuropsykiatri och PD?

4 The childhood shows the man, as morning shows the day (Milton) medfödda reakoonsmönster biologiskt underlag temperament personality traits personlighet

5 Vad är personlighet? det inrotade mönstret av tankar, känslor och beteenden som karaktäriserar en individs unika livssol och anpassning resulterande från konsotuoonella faktorer, utveckling och sociala erfarenheter WHO, 1993

6 Bedömning av personlighet Temperament and Character Inventory Big Five Karolinska Scales of Personality Swedish universioes Scales of Personality

7 Vad är personlighetsstörning? ER varakogt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt ser förväntas i personens sociokulturella miljö, vilket kommer Oll urryck i minst två av följande: 1. kogniooner 2. affekovitet 3. mellanmänskligt samspel 4. impulskontroll

8 Vad är personlighetsstörning? Det varakoga mönstret: B.... är oflexibelt och framträder i många olika situaooner, C.... leder Oll signifikant lidande eller försämrad funkoon i arbete, socialt eller i andra vikoga avseenden, D.... är stabilt och kan spåras Ollbaka Oll adolescensen eller Odig vuxen ålder, E.... kan inte bärre förklaras av psykisk sjukdom, F.... beror inte på någon substans eller sjukdom/ skada

9 PD enligt DSM- IV Kluster A: Kännetecknas av udda, excentriska drag och sociala kontaktsvårigheter (paranoid, schizoid, schizotypal) Kluster B: Kännetecknas av färgstarka, dramaoska och impulsiva drag (borderline, anosocial, histrionisk, narcissisosk) Kluster C: Kännetecknas av introverta, ängsliga, depressiva drag (fobisk, osjälvständig, tvångsmässig)

10 Bedömning av personlighetsstörning Frågeformulär för screeening: SCID- II- PQ, DIP- Q Semistrukturerad intervju för diagnosok: SCID- II Hur? När? Hur kvalitetssäkra? Skilj på personlighetsutredning och diagnosok av personlighetsstörning! Skilj på state och trait Skilj på screening- formulär och diagnososk intervju Best esomate diagnosis / LEAD

11 Förekomst och stabilitet av PD i tonåren (Bernstein et al,1993) Reliabilitetsproblem Pojkar Flickor år år år

12 PD- stabilitet över 2- års tid Kriterier som speglar traits är stabila medan kriterier som speglar beteenden förändras (McGlashan et al 2005) De mer föränderliga beteendekriterierna utgör själva störningen Exempelvis affekov instabilitet vs. självskadebeteende

13 Personlighetsstörningar i tonåren, validitet 1 Paranoid Schizoid 0 Schizotypal An.social Borderline Histrionisk - 1 Skolan Kamrater Socialt stöd Arresteringar Narcissis.sk Fobisk Osjälvständig Tvångsmässig CME- kurs Riktlinjer vid personlighetsstörningar Westen et al, 2003

14 Hur blir man den man är? Biologiska teorier; geneok (40-60%), nervsystemets utveckling, medför temperament, arachment Psykologiska teorier; inlärningsteori, kogniov teori, psykodynamisk teori Sociala teorier IntegraOva modeller; passform mellan individ och miljö

15 Utvecklingsperspektiv Betydelsen av när en händelse inträffar... Utall; A B Tidpunkt; 1 2 C Olika medierande faktorer; biologiska, psykologiska, sociala..och kanske är temperament och personlighetsdrag det som färgar reakoonen

16 Hur blir man den man är? Temperament Anknytning Inlärning/Trauma Neuronal plasocitet EpigeneOk Genotyp Endofenotyp Fenotyp Befruktning Födelse 3 år Tonår 25 år 50 år 75 år Bio- sociala modeller för utveckling av personlighetsstörning

17 Temperament AkOvitetsgrad EmoOonalitet ReakOvitet Sociability Temperament refers to the raw biological materials from which personality emerges (Pavlov, Eysenck, Grey, Buss, Thomas)

18 Temperamentet interagerar med miljön Visst temperament kommer ar påverka föräldrar, syskon, lärare, kamrater på er särskilt sär Temperamental difficulty Passform Visst temperament ökar sannolikheten för ar barnet skall göra vissa erfarenheter

19 Samsjuklighet (review: Links & Eynan 2012) Det är vanligt med samsjuklighet mellan axel I och axel II Kan en paoent med ADHD ha borderline personlighetsstörning? Kan en paoent med ASD ha tvångsmässig personlighetsstörning? Forskning eller klinik?

20 Modeller för relationen mellan axel I och axel II Vulnerabilitetsmodellen KomplikaOonsmodellen Spektrummodellen Normal Axis II Axis I

21 Homotyp och heterotyp kontinuitet ADHD ADHD ADHD Missbruk Vad är gemensamt? Vad är den bakomliggande sårbarheten?

22 Endofenotyper Flera diagnoser kan ha en gemensam endofenotyp (en gemensam geneosk, neurofysiologisk, neuropsykologisk, endokrinologisk eller biokemisk koppling) En endofenotyp skall ha en dokumenterad ärvlighet Endofenotyper kan mätas men inte studeras med blora ögat, utan kräver hjälpmedel (blodprov, frågeformulär, MRT m.m.) Genom ar studera endofenotyper kan diagnoser komma ar revideras, nya behandlingar inioeras LäRväckta känslor kan vara en endofenotyp. LäRväckta, starka känslor kan vara svåra ar kontrollera

23 Att reglera känslor KogniOva strategier, t.ex posiova omformuleringar, acceptera Beteendestrategier, t.ex. ar undvika, ar älta Vid problem med exekuova förmågor, svårighet med ar inioera ändamålsenliga beteenden Underkontroll - UC (t.ex. aggressivitet, självskadande beteende) Överkontroll - OC (t.ex. rigiditet, överdrivet kontrollbehov, svårighet ar visa känslor, bristande flexibilitet) PD präglas anongen av UC (kluster B) eller OC (kluster A och C) (Lynch 2013) Biosocial modell för utvecklingen av BPD- Marsha Lineham, för OC - Tom Lynch Modifiering av DBT med en extra modul: radical openness för OC- personligheter

24 Flera endofenotyper Svårighet med social kognioon, en endofenotyp som finns hos både paoenter med ASD och med anorexia nervosa (AN) En modell för utveckling av AN som utgår från tre endofenotyper; svårighet med social kognioon, lärväckta känslor och specifika svårigheter med en typ av inlärning där man lära av sina erfarenheter (Zucker, 2007) I interakoon med miljön kan på basen av dessa endofenotyper paoenten utveckla en personlighetssol präglad av overcontrol (OC) I en pilotstudie i England erbjöds 63 AN paoenter DBT- OC med mycket lovande resultat (inga behandlingsavbror, viktuppgång)

25 Interaktiva modeller Biology X Sex X Environment Borderline (BPD) och anosocial (ASPD) personlighetsstörning (Beauchaine et al 2009) Trait- imulsivity Impulsivitet kopplad Oll serotonerg och dopaminerg funkoon Familjemönster som förstärker emooonell labilitet Män får ASPD och kvinnor BPD

26 Att lära sig leva med och hantera att vara den man är... CME- kurs Riktlinjer vid personlighetsstörningar

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR kliniska riktlinjer för utredning och behandling Svenska Psykiatriska Föreningen Personlighetsstörningar kliniska riktlinjer för utredning och behandling är utarbetad av en arbetsgrupp

Läs mer

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR kliniska riktlinjer för utredning och behandling

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR kliniska riktlinjer för utredning och behandling Svenska Psykiatriska Föreningen www.svenskpsykiatri.se Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1995 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Personlighetsstörningar kliniska riktlinjer

Läs mer

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar Personlighetsstörningar Helena Bingham leg psykolog 018-600 900 helena@ptfo.se www.ptfo.se Personlighetsstörning Alla människor har en personlighet med olika drag som utmärker oss Vissa människor utvecklar

Läs mer

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse 13 13. Kortfattat om olika diagnoser Texten är hämtad från Infoteket om funktionshinder på Landstinget i Uppsala läns webbplats: www. lul.se/infoteket

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk

Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Konsekvenser för ungdom att växa upp i en familj med missbruk Kent W. Nilsson, professor Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet Landstinget Västmanland Först av allt; livet är långt ifrån rättvist!

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell. Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk

Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell. Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk ISSN: 1403-6827 Rapporten finns att hämta på www.orebroll.se/pfc

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Ut agerandebet eendehosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Ut agerandebet eendehosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Institutionen för Psykologi Lunds Universitet Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Kristian Hallsten & David Köster Psykologexamensuppsats. 2013 Handledare: Susanna Vestberg Biträdande

Läs mer

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 FÖRORD 5 INLEDNING

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna

Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Mentaliseringsförmåga hos unga vuxna -en jämförande studie mellan en klinisk grupp och en normalgrupp Terese Petersson Susie Ek Rasmussen Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv?

Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv? Centrum för klinisk forskning Uppsala universitet, Västmanlands sjukhus Västerås Psykisk ohälsa och missbruk, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv? Kent W. Nilsson www.ltv.se/salve Drogfokus,

Läs mer

Vad vet vi om flickor som skär sig?

Vad vet vi om flickor som skär sig? Vad vet vi om flickor som skär sig? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Autismspektrum och ADHD hos vuxna

Autismspektrum och ADHD hos vuxna Autismspektrum och ADHD hos vuxna Maria Råstam Docent, överläkare Barn- och ungdomspsykiatri, Göteborgs Universitet BNK, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Enheten för Autism och ADHD, Mölndals

Läs mer

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet Harald Sturm Barnneurolog/barnpsykiater Neuropsykiatriska Resursteamet Sydost BUP Stockholm harald.sturm@sll.se 1 Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet

Läs mer

Spelberoende i Sverige vad kännetecknar personer med spelproblem?

Spelberoende i Sverige vad kännetecknar personer med spelproblem? Spelberoende i Sverige vad kännetecknar personer med spelproblem? Rapport om andra fasen av den svenska nationella studien av spel och spelberoende Jakob Jonsson, Anders Andrén, Thomas Nilsson, Ove Svensson,

Läs mer

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast

Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar 2. Schizofreni vanligast Fakta schizofreni 1. Psykossjukdomar I Sverige insjuknar mellan 1 500 och 2 000 personer varje år i psykos varav schizofreni är den vanligaste formen. En psykos kan definieras som ett tillstånd där en

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Jag vågade faktiskt delta i samtalet

Jag vågade faktiskt delta i samtalet Täby-Vallentuna-Lidingö psykiatriska sektor verksamhetschef: Leif Wahlquist Jag vågade faktiskt delta i samtalet En studie efter gruppbehandling med kognitiv terapi med patienter med diagnosen social fobi

Läs mer

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest.

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Sofia Samuelsson Marie Wiberg Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer