Vår verksamhet Kf Göta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår verksamhet 2013. Kf Göta"

Transkript

1 Vår verksamhet 2013 Kf Göta

2 2 v ä l k o m m e n Visingsö Gränna Tranås Mullsjö Habo Aneby Bankeryd Österbymo Jönköping Forserum Eksjö Nässjö Tenhult Vaggeryd Ekenässjön Gnosjö Sävsjö Smålandsstenar Värnamo Åseda Bor Lenhovda Edsbruk Överum Västervik Ankarsrum Välkomna till 2014 års distriktsstämmor! Alla medlemmar hälsas välkomna till årets distrikts stämmor. Distriktsstämman är en unik möjlighet att påverka butik och förening. Vid distriktsstämmorna ges information om verksamheten, det ekonomiska utfallet och framtidsplanerna. Fakta om de olika stämmorna finns på sidorna Markaryd Traryd Älmhult Lönsboda Växjö Lessebo Kosta Nybro Kalmar Emmaboda Färjestaden Mörbylånga Torsås Föreningsstämma Vid distriktsstämmorna utses även ägarombuden till föreningsstämman, torsdagen den 8 maj kl på Futurum Restaurang & Konferens, Växjö. Extra föreningsstämma Lördagen den 11 oktober INNEHÅLL Ordförande, vice ordförande och vd 3 Offensiva satsningar och Medlemsnytta Coopföretagare Generösa öppettider Coop Offensiva satsningar Coop Fotbollskola 5 - Medlemsnytta Medlemsutveckling 6 Personalarbetet 7 Förvaltningsberättelse 8-9 BILD Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys 12 Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Rapport från lekmannarevisorer 20 Styrelse och verkställande ledning 21 Dagordning och distriktsstämmor 22 23

3 o r d f ö r a n d e o c h v d 3 Klart för expansion efter ett historiskt år Under hösten 2013 undertecknades ett långsiktigt historiskt samarbetsavtal mellan alla konsumentföreningar i landet. Avtalet säkerställer en bred gemensam och kostnadseffektiv plattform som byggs upp i det nya Coop Sverige AB (CSAB). Tjänster som inköps- och kategoriarbete, varuförsörjning, marknadsföring och butikskoncept är obligatoriska medan t ex säkerhet, ekonomiservice och personaladministration är frivilliga tilläggstjänster. Samarbetsavtalet skapar Ett Coop i Sverige vilket ger förutsättningar för ett betydligt effektivare stöd till butiksverksamheten. Från vänster Tord Rosenlund, vd, Jarl Karlsson, ordförande samt Per-Gunnar Johansson, vice ordförande Kf Götas bemanning och stöd till butikerna från servicekontoret genomlystes i ett projekt under vintern 2012/13, vilket utmynnade i en ny effektivare organisation fr o m den 1 april Kf Götas mångåriga systematiska arbete med tydliga mål och strategier, som leder till konkreta aktiviteter i vår handlingsplan, fortsätter precis som tidigare. Det pågår ständigt ett 100-tal aktiviteter för att förbättra erbjudandet till våra medlemmar och butikernas lönsamhet. Ett nytt arbetssätt har etablerats för att varje vecka centralt följa upp viktiga nyckeltal i butik. Nu fångar vi snabbt upp händelser och orsaker som föranleder omedelbara åtgärder, vilka vi redan kan se tydliga resultat av. Ledningsgrupper har formerats i alla föreningsdrivna butiker och de samlas veckovis för sin uppföljning, analys och fastställande av åtgärder. Coop Konsum Östra Torget i Jönköping och Coop Konsum i Värnamo som båda öppnades under andra halvåret 2012 har under året utvecklats på ett fantastiskt sätt och beräknas leverera driftsöverskott långt tidigare än kalkylerat. Butikerna har blivit kända för sin mycket kunniga och serviceinriktade personal! Investeringarna var under 2013 betydligt lägre än planerat, främst beroende på förseningar i de formella processerna kring ut- och nybyggnationerna i Gränna och Smålandsstenar. Sammantaget har dessa åtgärder och effekter, tillsammans med en mängd goda insatser i vardagen, lett till att Kf Göta är tillbaka på ett positivt rörelseresultat för Förväntningarna inför 2014 innehåller ytterligare tydliga resultatförbättringar. Kf Göta förberedde under 2013 en fastighetsaffär som utmynnade i ett bindande avtal med Norama Fund SCA strax innan årsskiftet. Affären innebär att åtta av Kf Götas 31 butiksfastigheter säljs den 1 april 2014 och att Kf Göta tecknar långsiktiga hyresavtal för de berörda butikernas verksamhet. Därmed är finansieringen av föreningens offensiva investeringsplan för de kommande åren säkrad. Kf Göta har alltså: - Ett Coop i Sverige som viktigt centralt stöd för verksamheten. - Ett positivt rörelseresultat för 6 av de senaste 7 åren. - En stark och mycket skicklig besättning av Coopföretagare, chefer och medarbetare i butik och på servicekontor. - Ett välinvesterat butiksbestånd. - En offensiv och spännande investeringsplan som dessutom är finansierad fullt ut. Mot den bakgrunden ser vi fram emot en mycket positiv period för Kf Göta och vill rikta ett stort tack för ditt viktiga bidrag till denna stabila grund, oavsett om du är förtroendevald medlem eller om du arbetar i eller med Kf Götas butiker! Jarl Karlsson, ordförande i Kf Göta Växjö i februari 2014 Tord Rosenlund, verkställande direktör i Kf Göta Per-Gunnar Johansson, vice ordförande i Kf Göta

4 4 c o o p f ö r e t a g a r e ö p p e t t i d e r p r o j e k t g r a d e r Coopföretagare Coopföretag är en framgångsrik Coopföretag fortsätter att vara en framgångsrik driftsform! driftsform. Att ha det fulla ansvaret för butikens drift och samtidigt få tillgång till den stora koncernens kapacitet och stöd ger goda förutsättningar för att lyckas. En av de stora fördelarna med att vara franchisetagare är den direkta kopplingen mellan personlig prestation och ekonomiskt resultat. En koppling som är en utmaning samtidigt som det också är en enorm drivkraft. Under 2013 ökade antalet franchisedrivna butiker från 10 till 12 då Coop Konsum i Emmaboda och Coop Nära i Ankarsrum blev Coopföretag. Generösa öppettider Kf Götas satsning på generösa öppettider fortsätter. Dessa är den viktigaste anledningen till att Kf Göta idag har lika hög eller högre försäljning på 47 butiker som vi hade på ca 65 butiker för ca 10 år sedan. Öppettiderna har också varit en bidragande orsak till att vända Kf Götas resultat och har gjort att flera butikers framtid har säkrats. En lönsam affär för både föreningen och våra kunder/ medlemmar Projekt Coop 180 grader Förhoppningarna på projektet Coop 180 grader infriades med god marginal under Intäkterna från försäljningen har utvecklats på ett fantastiskt sätt bland annat tack vare en lönsammare sortimentsmix, en kraftig ökning av egna varumärken och framgångsrika avtalsförhandlingarna med leverantörerna. Personalen i butikerna har förvaltat dessa mervärden på ett mycket bra sätt vilket har lett till att projektresultatet överträffat förväntningarna. Året innan präglades av ett omfattande arbete för att bygga detta helt nya sortiment vilket då belastade resultatet såväl i rena projektkostnader som i arbetskostnad och utförsäljningskostnader.

5 o f f e n s i v a s a t s n i n g a r c o o p f o t b o l l s k o l a 5 Offensiva satsningar och nyetableringar Sedan några år pågår ett arbete med att etablera goda kontakter med kommunledningarna i verksamhetsområdet. Detta arbete har nu resulterat i en mycket offensiv investeringsplan med ett 10-tal planerade utbyggnader, omlokaliseringar eller nyetableringar under de kommande 3-4 åren. Redan i januari 2014 öppnades en ny mindre Coop-butik på Södra Långgatan i Kalmar, som ersatte Coop Konsum i handelshuset Kvasten. Den 26 mars 2014 omlokaliseras den befintliga Coop Konsum-butiken i Smålandsstenar ca 100 meter upp till väg 26 (Nissastigen) där en betydligt större Coop-butik öppnas. Här erbjuds t ex ett fantastiskt sortiment i den manuella delikatessdisken. Coop i Vaggeryd kommer att återuppstå i början av 2015 som en del av ett helt nytt kvarter som växer upp i centrala Vaggeryd under Den gamla Coop Konsumbutiken avvecklas i januari 2014 för att rivas och ge plats åt nybyggnationen. Coop Fotbollsskola Syftet med Kf Götas engagemang är från vår sida, att på ett positivt sätt träffa barn och ungdomar i ett naturligt sammanhang. Till detta kommer också att vi knyter bra kontakter med idrottsföreningar i vårt område. Våra fotbollsskolor vänder sig till såväl pojkar som flickor i låg- och mellanstadieåldern. I de flesta fall genomförs denna aktivitet under en vecka alldeles i början av det efterlängtade sommarlovet. Kf Göta tillhandahåller två paket. Det ena paketet består av en fotbollströja, en boll samt en vattenflaska allt till självkostnadspris. Det andra paketet är ett matpaket där vi genom våra leverantörer t o m kan leverera vissa förnödenheter helt gratis. Det är framför allt vår flexibilitet, det låga priset och samarbetet med de lokala Coopbutikerna som gör vår fotbollsskola så populär var det 1160 tjejer och killar som var med i Coop Fotbollskola

6 6 m e d l e m s n y t t a m e d l e m s u t v e c k l i n g Kf Götas bidrag till We Effect och Vi-skogen 2013 Bistånd på köpet kr Biståndsknappen kr Örespåslag bärkassar (3 öre per köpt påse) kr Lotterier, bössor, försäljning mm kr TOTALT kr Medlemsnytta 2013 Totalt fick Kf Götas medlemmar tillbaka 21,6 Mkr i medlemsåterbäring. 11,2 Mkr investerades för att utveckla och förbättra föreningens butiker. Aktuella medlemserbjudande till kund i butik varje vecka. Erbjudande från MedMera partners (Fritidsresor, Polarn och Pyret, Brothers, Bokus, Akademibokhandlen, Swebus Hertz, Coop Hotellpremie m fl). Coop medlemspanel med totalt medlemmar varav från vår förening, som via e-post är med i kundundersökningar om Coop. Våra kunder som utnyttjar möjligheten att vara med i Smaktestarna där du gratis får smaka och tycka till om våra egna produkter. Kooperativ samverkan för gemensamma inköp, prispress och hållbar utveckling. Tidningen Coop Mer smak till aktiva medlemmar utan kostnad. Den ekologiska andelen av vår försäljning är 6,6% för 2013 (6,1% 2012). Stöd till välgörenhet på 747 Tkr. Fortsatt stark medlemsutveckling Medlemsutveckling 2013 Antal medlemmar vid räkenskapsårets början Antal tillkomna under året Antal avgångna under året Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut (31/12-13) därav dödsbon (ej begärt utträde) Total återbäring till våra medlemmar uppgick år 2013 till kr. * ** *** * Fusion med Västervik och Kosta ** Fusion med Lenhovda. *** Fusion med Lönsboda. Diagrammet visar utvecklingen av antalet medlemmar i Kf Göta de senaste åren

7 p e r s o n a l a r b e t e t 7 Personalarbetet 2013 Ett arbete har under året inletts med syfte att bättre samordna personalarbetet inom kooperationen. Personalchefer från DDF (Detaljhandelsdrivande föreningar) och CBS (Coop-butiker och Stormarknader) arbetar tillsammans för att göra regler, förmåner och policy i olika frågor enhetliga. Kompetensutveckling Sanningens Ögonblick gick i mål under första halvåret Samtliga medarbetare inom kooperationen deltog i denna aktivitet och tävling, med syfte att bidra till ett mer framgångsrikt företag genom att bli bättre för våra kunder. Programmet Chefsutveckling för säljledare har fortsatt under året. Totalt har nu drygt 40 säljledare fullföljt detta program som omfattar 6 heldagar. Programmet inleddes under 2012, och fortsätter med nya grupper under Utbildningen fokuserar på ledarskap och affärsmannaskap, men har även inslag av arbetsrätt och arbetsmiljö. Syftet är att ge våra säljledare bättre förutsättningar att utvecklas som chefer och ledare, samt att bredda föreningens framtida bas för rekrytering av butikschefer. Samtliga butikschefer har fått en heldags utbildning i arbetsrätt. Individuell ledarutveckling, som vänder sig främst till butikschefer och områdeschefer, har under året fortsatt med nya deltagare. Utbildning i butik är en etablerad form för utveckling av rutiner, arbetssätt och kundservice i butik. Under hösten 2013 har frekvensen varit lägre än planerat, men nya rutiner ska återställa och öka användningen av denna kostnadseffektiva och kvalificerade utbildningsform. Vid introduktion av nyanställda som genomfördes inför sommaren deltog ca 75 personer. Butiker, butikschefer och Coopföretag Av Kf Götas butiker har sex fått ny butikschef under 2013 (varav två som vikariat). Två butiker har blivit Coopföretag. Arbetsmiljö och friskvård Två butiker har under året utsatts för rån, och en butik för rånförsök. Samtliga gärningsmän blev gripna. För att förebygga rån har Kf Göta bl a värdetransportbolag som sköter värdetransporter i samtliga butiker, samt installerar enligt en utrullningsplan slutna system för kontanthantering. Genom tydliga rutiner och utbildning gör vi det också mindre intressant att råna en Coopbutik. En medarbetarenkät genomfördes i september. Med en svarsfrekvens på 89% gav våra medarbetare svar på frågor om engagemang, ledarskap, struktur och attraktivitet. Kf Götas resultat ligger väl i nivå med CBS och övriga DDF som genomfört samma enkät. Våra butikschefer har fått stöd för hur de ska återkoppla och ta vara på resultaten från enkäten. Skyddsronder genomförs Kf Göta ska vara en attraktiv och trygg arbetsplats med kunnig och engagerad personal. Ett gott ledarskap och ett bra stöd till butikerna ska ge förutsättningar för detta, och bidra till framgångsrika butiker. årligen i samtliga butiker som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården deltar som en expertresurs i samtliga skyddsronder. Vid dessa tillfällen granskas även rutiner, kompetens och tekniska hjälpmedel för att förebygga rån, hot och våld i butiken. Samtliga anställda erbjuds ett friskvårdsbidrag, som ersätter del av kostnad för friskvårdsaktiviteter. Av våra anställda nyttjade 176 detta bidrag under 2013, vilket är en ökning med 40% mot Vi har också en modell för motionsbelöningar, där anställda kan välja bland ett antal belöningar efter att man redovisat regelbundet motionerande. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är 4,7% av den ordinarie arbetstiden, vilket är knappt en procentenhet högre än föregående år. Nästan hela ökningen beror på att den långa sjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har ökat.

8 8 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Konsumentföreningen Göta är en sammanslutning av konsumenter som bedriver detaljhandel i Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län med vissa angränsande områden. Föreningen har ( ) medlemmar. Konsumentföreningen Göta bedriver verksamhet i associationsformen ekonomisk förening och har sitt säte i Växjö. Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa Förbundet (KF) skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. Verksamheten drivs dels via föreningens egna butiker dels via så kallade Coopföretag där föreningen äger butikerna, men driften sköts av bolag i franchiseform. Resultat och försäljning Under 2013 ökade föreningens omsättning och vid årets slut hade föreningen nått en nettoomsättning på 1 523,6 Mkr (1 496,7), vilket är en ökning med 1,8%. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,2 Mkr (-24,5). Rörelseresultatet blev 2,4 Mkr (-29,2). I rörelseresultatet ingår inga jämförelsestörande poster. Resultatförbättringen jämfört med 2012 beror till stor del på en förbättrad bruttovinst. Sortimentsarbetet har gett stärkta marginaler där den ökade andelen egna varumärken är en anledning. Även lägre kostnader för logistik och högre bonus har stärkt bruttovinsten. Etableringen av Coopföretag har fortsatt att bidra med positiva resultat. Föreningen har ett lägre resultat från finansiella poster jämfört med 2012, vilket främst beror på att föreningen inte har fått ränta på sina insatser i KF. Föreningen har i nuläget 29,7 Mkr (34,0 Mkr) i skulder till kreditinstitut och har haft ett kassaflöde på -4,8 Mkr (14,2) under året. Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat 2,4-29,2 0,2 7,0 23,7 Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 0, ,1% -24, ,4% 5, ,7% 11, ,8% 28, ,4% Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening, org nr , med säte i Växjö avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under hösten undertecknades ett långsiktigt historiskt samarbetsavtal mellan alla konsumentföreningar i landet. Avtalet säkerställer en bred gemensam och kostnadseffektiv plattform genom utökat samarbete inom inköps- och kategoriarbete, varuförsörjning, marknadsföring och butikskoncept. Samarbetsavtalet är en viktig strategisk förutsättning för att bygga en konkurrenskraftig kooperation i Sverige. Under 2013 uppgick totala investeringar i materiella anläggningstillgångar till 11,2 Mkr (33,3). Två större investeringar under året var Coop Södra Långgatan i Kalmar och Coop Konsum Smålandsstenars ometablering. Båda butikerna nyöppnas först Övriga investeringar avser främst till- och ombyggnader samt butiksinventarier. Under våren 2013 förvärvades ett bolag som innehar en option för förvärv av mark i Färjestaden. Planprocess för området pågår och planerad byggstart är våren Under december tecknades avtal om att avyttra fastigheterna i Vaggeryd. Fastigheterna överlåts till ny ägare under januari 2014 då avveckling av butiken sker. Byggnaden som idag inrymmer Coop Konsum-butiken kommer att rivas för att ge plats åt ett helt nytt kvarter med lägenheter, butiker och parkeringsplatser. Föreningen har teckat ett hyresavtal med den nya fastighetsägaren och planerar att öppna en ny butik i kvarteret i början på Föreningen äger vid årsskiftet 31 (33) fastigheter med ett sammanlagt taxeringsvärde på 157,9 Mkr (139,0), samt 2 (2) obebyggda tomter. Under vintern 2012/2013 genomfördes en genomlysning av föreningens servicekontor, vilket utmynnade i en ny effektivare organisation som driftsattes den 1 april Förändringarna beräknas ge en kostnadsminskning av servicekontorets kostnader med ca 15%. Den 1 mars 2013 övergick Coop Konsum Emmaboda till att bli Coopföretag och den 1 juni blev Coop Nära Ankarsrum återigen Coopföretag. I maj månad förlängde Coop Konsum Lessebo sitt avtal med ytterligare 5 år. Vid årsskiftet bedrevs verksamhet i 47 butiker varav 12 som Coopföretag. Alla medlemmar samlar fr o m den 1 december 2010 återbäring och föreningen har under 2013 betalat ut 21,6 Mkr (23,0) i återbäring. Under 2013 samlade föreningens medlemmar in 748 Tkr (780) som gick till välgörande ändamål. Arbetet med sortiment som genomfördes under sommaren och hösten 2012 och våren 2013 har stärkt föreningens intäkter genom en mer lönsam sortimentsmix, ökad andel egna varumärken och framgångsrika leverantörsförhandlingar tack vare större volymer. All personal som arbetar inom Coop i Sverige har under 2012 och 2013 genomgått en utbildning som har handlat om våra egna varumärken, kundbemötande och våra kooperativa värderingar.

9 f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång och förväntningar avseende den framtida utvecklingen Dagligvarubranschen är fortsatt en mogen bransch med de förutsättningar som följer för konkurrens, tillväxt och etableringar. I omvärlden är det fortfarande många länder som har ekonomiska problem och även de närmsta åren ser ut att präglas av en osäker utveckling av marknaden med stora politiska risker. Den svenska tillväxten påverkas av världskonjunkturen och även valet hösten 2014 skapar en oro på marknaden. I december 2013 tecknades avtal om att sälja 8 av föreningens fastigheter till Norama Fund SCA. Överlåtelsen sker den 1 april 2014 och föreningen har skrivit hyreskontrakt med den nya fastighetsägaren i samtliga fastigheter. Affären förväntas få en positiv påverkan på resultatet Den 22 januari 2014 öppnade föreningen sin första butik under konceptet Coop på Södra Långgatan i Kalmar. Den gamla butiken i Kalmar City avvecklades i samband med nyöppningen. Från och med mars 2014 har föreningen anställt en fastighetsförvaltare och tagit tillbaka förvaltningen av föreningens fastigheter från KF Fastigheter. Under våren 2014 kommer den nya Coop-butiken i Smålandsstenar att vara klar för invigning. Den nya butiken har ett betydligt bättre läge, en större säljyta och ett bredare sortiment än den befintliga butiken. Den befintliga butiken i Smålandsstenar avvecklas i samband med att den nya butiken invigs. Styrningen av verksamheten kommer i huvudsak ske mot två nyckeltal, försäljning per arbetad timma och personalkostnad i relation till försäljning. Prioriterade områden kommer att vara direkt resultatdrivande projekt som intäktsförstärkning, kostnadsreducering, effektiv butiksdrift och omställning till Coopföretag. Försäljningen av fastigheter möjliggör en offensivare investeringstakt i befintliga och nya butiker. Miljöinformation Kf Göta bedriver ingen tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Coops policy för hållbar utveckling innebär att Coop ska vara ledande inom hållbar utveckling i svensk dagligvaruhandel. Coops hållbarhetsarbete är en integrerad del i våra strategier och vår dagliga verksamhet. Med hållbar utveckling menar Coop att vi kombinerar vårt ansvarstagande för etik, miljö och ekonomiska frågor i ett långsiktigt perspektiv. Folkhälsan och människors välmående är starkt kopplat till maten vi äter, och Coop har ett ansvar i flera delar av näringskedjan. Coops hållbarhetsarbete ska inte leda till uppoffringar för konsumenten i form av pengar och tid - det ska vara en del av vårt erbjudande och löfte. Policyn utgår från Kooperativa förbundets policy för hållbar utveckling och råder över all verksamhet i Sverige som verkar under varumärket Coop eller bedriver dagligvaruhandel inom Kooperativa förbundet. Coop arbetar kontinuerligt med att säkerställa och förbättra hållbarheten i erbjudandet, sortimentet, den egna verksamheten och i leverantörskedjan. All verksamhet utgår från och stödjer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt Global Compact. Varutransporter samt elförbrukning och läckage av köldmedia är de enskilt största områdena i föreningens butiker som har inverkan på miljön, främst i form av utsläpp av växthusgaser. Det ökade användandet av tågtransporter leder till starkt minskade koldioxidutsläpp tilldelades Coop transport- och miljöpriset Årets Lyft i Småland för sitt arbete med livsmedelstransporter på järnväg. Verksamheten har också en stor indirekt påverkan på miljön genom valet av sortiment som säljs i butikerna och dess varors totala miljöpåverkan. Föreningen utvärderar också miljöaspekter i samband med alla större investeringar. Samtliga Coopbutiker är kravcertifierade fr o m februari 2009, vilket ställer krav på utbud, utbildning om och marknadsföring av KRAVmärkta produkter. Sedan 2009 kommer 100% av föreningens elförbrukning från vattenkraft. Personalarbete Välutbildade och engagerade medarbetare samt en god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att föreningen ska nå sina strategier och mål och därigenom ett bra resultat. Inom föreningen genomför vi branschutbildningar, chefsutbildningar och utbildningar kopplade till myndighetskrav och god arbetsmiljö. Andelen kvinnor i föreningen är 73% (74). I styrelsen är 36% (36) kvinnor och bland övriga ledande befattningshavare inklusive Vd är 43% (17) kvinnor. Medelantalet anställda i föreningen har minskat med 1,5%. Sjukfrånvaron uppgår till 4,7% (3,8). Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har ökat från 42,5% till 48,9% av den totala sjukfrånvaron. Risker och osäkerhetsfaktorer Kf Göta är i en pågående tvist i ett hyresärende gällande Släggan 2, Mörbylånga. Troligen kommer ärendet att behandlas i tingsrätten våren Då tvisten rör såväl rättsliga frågor som bevisfrågor är det svårt att lämna någon prognos gällande dom i målet. Förslag till vinstdisposition Enligt balansräkningen för Konsumentföreningen Göta står följande vinstmedel till stämmans förfogande (kr) Balanserad vinst Årets resultat Att disponera: Styrelsen och verkställande direktören föreslår: Avsättning till reservfond Balanseras i ny räkning

10 1 0 r e s u l t a t - o c h b a l a n s r ä k n i n g Resultaträkning Belopp i tusentals kronor Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor b r u t t o r e s u lt a t Försäljningskostnader Administrationsomkostnader Övriga rörelseintäkter r ö r e l s e r e s u lt a t 4, Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter s u m m a r e s u lt a t f r å n f i n a n s i e l l a p o s t e r r e s u lt a t e f t e r f i n a n s i e l l a p o s t e r Uppskjuten skatt å r e t s r e s u l t a t Balansräkning Belopp i tusentals kronor Tillgångar Not Anläggningstillgångar i m m a t e r i e l l a r ä t t i g h e t e r o c h g o o d w i l l m a t e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r 10 Byggnader och mark Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Pågående nyanläggningar s u m m a m a t e r i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r 11 Insatser KF Förlagsinsatser Andelar i dotterbolag Andelar i intresseföretag Långfristiga värdepappersinnehav s u m m a f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r s u m m a a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r Omsättningstillgångar v a r u l a g e r k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter s u m m a k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r k a s s a o c h b a n k s u m m a o m s ä t t n i n g s t i l l g å n g a r s u m m a t i l l g å n g a r

11 r e s u l t a t - o c h b a l a n s r ä k n i n g 1 1 Balansräkning Belopp i tusentals kronor Not Eget kapital och skulder Eget kapital 19 b u n d e t e g e t k a p i t a l Medlemsinsatser Reservfond s u m m a b u n d e t e g e t k a p i t a l f r i t t e g e t k a p i t a l Balanserad vinst eller förlust Årets resultat s u m m a f r i t t e g e t k a p i t a l s u m m a e g e t k a p i t a l a v s ä t t n i n g a r 20 Uppskjuten skatteskuld s u m m a a v s ä t t n i n g a r l å n g f r i s t i g a s k u l d e r Medlemsinlåning Långfristiga skulder, räntebärande s u m m a l å n g f r i s t i g a s k u l d e r k o r t f r i s t i g a s k u l d e r Skulder till kreditinstitut Checkräkning Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter s u m m a k o r t f r i s t i g a s k u l d e r s u m m a e g e t k a p i t a l o c h s k u l d e r Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 1 2 k a s s a f l ö d e s a n a l y s Kassaflödesanalys Belopp i tusentals kronor Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a m h e t e n f ö r e f ö r ä n d r i n g a r i r ö r e l s e k a p i t a l Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder k a s s a f l ö d e f r å n d e n l ö p a n d e v e r k s a m h e t e n Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar k a s s a f l ö d e f r å n i n v e s t e r i n g s v e r k s a m h e t e n Finansieringsverksamheten Förändring i insatskapital Upptagna lån, kortfristigt Upptagna lån, långfristigt Amortering av låneskulder Förändring i medlemsinlåning Medlemsinsatser överförda till reservfond 32 - Avsättningar, uppskjuten skatt k a s s a f l ö d e f r å n f i n a n s i e r i n g s v e r k s a m h e t e n å r e t s k a s s a f l ö d e Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r 1 3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Intäkter Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om föreningen får ersättning i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Ersättningar till anställda Föreningen tillämpar RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Förmånsbestämda pensionsåtaganden redovisas som en avsättning i föreningens balansräkning förutom den del som säkerställs genom premiebetalning. Pensionskostnaderna för dessa premiebetalningar motsvaras av de erlagda avgifterna. Det beräknade kapitalvärdet av de förmånsbestämda pensionsåtagandena på balansdagen ställs mot förvaltningstillgångarna i KP Pension & Försäkring. I balansräkningen redovisas avsättningarna för förpliktelser som inte täcks av avskilda förvaltningstillgångar. Om värdet av förvaltningstillgångarna överstiger förpliktelserna redovisas ingen fordran. Uppkommen resultateffekt redovisas i rörelsens kostnader. Avskrivningar Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar sker enligt plan baserad på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning ingår i rörelsens kostnader i resultaträkningen. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella rättigheter 20% Butiks- och fastighetsinventarier 10-15% Kontorsinventarier och IT-utrustning 20% Byggnader och markanläggning 3-5% Förbättringsutgifter annans fastighet 5-20% Räntor och utdelningar Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Klassificering Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill redovisas i resultaträkningen som kostnad när den uppstår. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde utgörs av ackumulerade anskaffningsvärden minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde respektive verkligt värde. Därvid har inkurans beaktats. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa eller omedelbart tillgängliga banktillgodohavande. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till de belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra kundfordringar som bedöms individuellt. Kundfordringens förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Leverantörsskulder Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när föreningen har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Koncernuppgifter Föreningen utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enligt not 13 men upprättar ej koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3a.

14 1 4 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r Not 2 Hyreskostnader Av föreningens 47 (47) butiker drivs 17 (17) i förhyrda lokaler med kontrakt på mellan ett och sju år. Not 3 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter s u m m a Not 4 Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar ingår med följande värden: Försäljningskostnader Administrationskostnader s u m m a p l a n e n l i g a a v s k r i v n i n g a r Not 5 Anställda och löner Medelantalet anställda Kvinnor Män s u m m a Löner och andra ersättningar Styrelse och vd Övriga anställda s u m m a Sociala kostnader Sociala kostnader totalt Varav pensionskostnader för styrelse och vd inklusive skatt Varav pensionskostnader för övriga anställda inklusive skatt Pensioner mm Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2013 översteg pensionsskulden med 14,8 Mkr (13,7). Verkställande direktörens pensionsålder är 65 år och pensionen följer kollektivavtalet KFO-PTK. För lönedelar överstigande 30 inkomstbelopp ska bolaget avsätta 35% av den överstigande fasta lönen exklusive förmånder. Vid uppsägning från föreningens respektive verkställande direktörens sida uppgår uppsägningstiden till 12 respektive 6 månader. Vid uppsägning från föreningens sida utbetalas utöver lön under uppsägningstiden 12 eller 24 månaders avgångsvederlag beroende på omständigheterna. Alla föreningens anställda förutom verkställande direktören omfattas av ett premielönesystem.

15 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r 1 5 Not 5 Anställda och löner forts. Avsättningar för pensioner Kapitalvärde av pensionsåtagande* Avgår förvaltningstillgångar i pensionsstiftelse s u m m a * Kreditförsäkrade via Försäkringsbolaget Pensionsgaranti I de fall förvaltningstillgångarna överstiger pensionsskulden redovisas ej det överskjutande beloppet. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av sammalagda ordinarie arbetstid 4,7 3,8 Därav sammanhängande tid av 60 dagar eller mer i % 48,9 42,5 Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder Sjukfrånvaro kvinnor % 5,5 4,5 Sjukfrånvaro män % 2,5 1,8 Anställda, 29 år eller yngre % 2,8 2,0 Anställda, år % 4,4 3,9 Anställda, 50 år eller äldre % 6,8 5,2 Könsfördelning inom företagets ledning Styrelse: Kvinnor 4 4 Män 7 7 Övriga ledande befattningshavare, inklusive vd: Kvinnor 3 1 Män 4 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG AB: Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag - 9 Skatterådgivning 22 2 Övriga tjänster s u m m a Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränta på insatser KF Övriga utdelningar 1 1 s u m m a Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter s u m m a Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader kortfristiga skulder Övriga finansiella kostnader s u m m a

16 1 6 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Ingående anskaffningsvärden u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e 0 0 Goodwill Ingående anskaffningsvärden u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Not 10 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n Ingående avskrivningar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a n s k a f f n i n g s v ä r d e n

17 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r 1 7 Not 10 Materiella anläggningstillgångar forts. Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar u t g å e n d e a c k u m u l e r a d e a v s k r i v n i n g a r u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 11 Uppskjuten skattefodran Uppskjuten skattefordran om 47,9 Mkr (52,7) avseende underskottsavdrag redovisas ej som tillgång i balansräkningen. Not 12 Insatser KF Ingående inbetalda insatser Insatsränta i n s a t s e r k f v i d r ä k e n s k a p s å r e t s s l u t Not 13 Förlagsinsatser Ingående fordringar Tillkommande fordringar u t g å e n d e r e d o v i s a t v ä r d e Årets tillkommande fordringar avser tillskott i form av förlagsinsats om 1,7 Mkr till Sydöstbagerierna ekonomisk förening, organisationsnummer Not 14 Andelar i dotterbolag Aktieinnehav % Antal aktier Småstenar AB, org.nr * TRMB Fastighet 1 AB, org.nr TRMB Fastighet 2 AB, org.nr Hjälaryd Fastighets AB, org.nr TRMB Fastighet 4 AB, org.nr TRMB Fastighet 5 AB, org.nr TRMB Fastighet 6 AB, org.nr Trumpeten Fastighets AB, org.nr TRMB Fastighet 8 AB, org.nr F-staden AB, org.nr s u m m m a * Bolaget är vilande.

18 1 8 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r Not 15 Andelar i intresseföretag Sydöstbagerierna ekonomisk förening, Kapitalandel % Antal andelar organisationsnummer s u m m a Not 16 Långfristiga värdepappersinnehav Aktier och aktieägartillskott i DDF AB Insatser i Fonus med flera Bostadsrätter s u m m a Not 17 Övriga fordringar Av posten övriga fordringar avser 14,0 Mkr (20,3) avräkning för dagskassa och kortköp, vilka ännu ej bokförts som likvida medel. Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kreditfakturor Förutbetalda hyreskostnader - 7 Övriga förutbetalda kostnader Upplupna hyresintäkter 15 9 Upplupna ränteintäkter Intäkt från fastighetsförsäljning Gottgörelse för pensionskostnader Övriga upplupna intäkter s u m m a Not 19 Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Summa Enligt balansräkning Förändring av medlemsinsatser Förändring av reservfond Vinstdisposition Årets resultat e n l i g t b a l a n s r ä k n i n g Not 20 Avsättningar Ingående balans Outnyttjade belopp som återförts under perioden u t g å e n d e b a l a n s 0 0 Konsumentföreningen Göta tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Under året utbetalda pensioner uppgår till 5,4 Mkr (5,0). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas av stiftelsen uppgår per balansdagen till 120,9 Mkr (114,5). Tillgodohavandet i stiftelsen per överstiger pensionsskulden med 14,8 Mkr (13,7).

19 t i l l ä g g s u p p l y s n i n g a r 1 9 Not 21 Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skatteskuld, avseende fastighet och mark s u m m a Not 22 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut som förfaller senare än ett år från balansdagen Skulden till kreditinstitut beräknas återbetalas under Not 23 Checkräkning/Banklån Beviljad kredit uppgår till 15 Mkr (15), varav utnyttat 0 Mkr (15). Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna övriga sociala avgifter Upplupna räntekostnader Övrigt s u m m a Not 25 Ställda säkerheter hos kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar s u m m a Not 26 Upplysningar om räntor Utdelning på medlemsinsatser Erhållen intäktsränta under året Under året återförd upplupen intäktsränta Betald kostnadsränta under året Not 27 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Insatsränta KF s u m m a Not 28 Likvida medel vid årets slut Kassa och bank s u m m a I totala likvida medel ingår 13,5 Mkr (14,7) i koncernkonto där Kooperativa Förbundet står som huvudkontohavare.

20 2 0 r e v i s i o n s b e r ä t t e l s e r a p p o r t f r å n l e k m a n n a r e v i s o r e r Revisionsberättelse (Omfattar sidorna 8-19) Till föreningsstämman i Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förenings finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Växjö den 19 februari 2014 Michael Johansson auktoriserad revisor KPMG AB Rapport från lekmannarevisorer (Omfattar sidorna 8-19) Till föreningsstämman i Konsumentförenigen Göta ekonomisk förening, organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening för år Det är styrelsen och verkställande direktören som är ansvariga för att upprätta årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar. Vi har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi har dessutom granskat att föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att föreningens interna kontroll är tillräcklig. Baserat på vår granskning anser vi att: Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baseras på en ordnad bokföring. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens stadgar. Vi anser således att: Föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen och Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Växjö den 14 februari 2014 Carl-Olof Bengtsson av föreningsstämman vald revisor Jan Bengtsson av föreningsstämman vald revisor

21 s t y r e l s e, v e r k s t ä l l a n d e l e d n i n g o c h d r i f t s l e d n i n g 2 1 Styrelse 2013/14 Styrelsens förtroendevalda medlemmar Valda 2013 för ett år: Jarl Karlsson, Habo Per-Gunnar Johansson, Åryd Birgitta Elfström, Kalmar Håkan Ferner, Växjö Elizabeth Peltola, Diö Maria Hörnsten, Gränna Roland Johansson, Västervik Bo Kärreskog, Gislaved Gert Wågman, Nässjö Adjungerad i styrelsen Håkan Smith, vd t om 28/2-13 Tord Rosenlund, vd fr o m 1/3-13 Ralph Nicolaisen, KF fr o m 1/3-13 Arbetstagarrepresentanterr Ann-Louise Leijner, Växjö Tom Stein, Jönköping Dennis Rosén, suppleant t om 18/11-13 Ewelyn Persson, Jönköping suppleant, fr o m 19/11-13 Styrelsens presidium Jarl Karlsson, ordförande Per-Gunnar Johansson, vice ordförande Tord Rosenlund, vd & föredragande Central valberedning Mai-Britt Baard, Växjö, sammankallande Göte Wahlström, Bankeryd Kurt Bergström, Mullsjö Christer Bergqvist, Kalmar Rolf Nicklasson, Växjö Maria Bergön, Ekonomichef (adj. sekreterare) Revisorer Michael Johansson, KPMG AB samt Jan Bengtsson, Kalmar Carl-Olof Bengtsson, Växjö Jarl Karlsson ordförande Maria Hörnsten Per-Gunnar Johansson vice ordförande Roland Johansson Tord Rosenlund vd (adj.) Bo Kärreskog Birgitta Elfström Håkan Ferner Elizabeth Peltola Gert Wågman Tom Stein (Arbetstagarrepresentant) Ann-Louise Leijner (Arbetstagarrepresentant) Verkställande ledning 2013/14 Tord Rosenlund Verkställande direktör Peter Swelén Personalchef Mats Nergård Marknadschef Maria Bergön Ekonomichef Dennis Andersson Områdeschef Maria Nilson Områdeschef Lena Filhage Områdeschef Mattias Strömberg Fastighetschef

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer