HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007

2 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 25 år med svenska provrörsbarn År 1982 föddes lilla Maria, Nordens första provrörsbarn, på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Forskargruppen i Göteborg var den sjätte i världen som lyckades och en ny värld av möjligheter öppnades. Forskargruppen presenterade tidigt en alternativ väg att med hjälp av ultraljudsteknik ta ut ägg via slidan. Mer än 98 procent av världens IVF-kliniker använder idag denna metod. Myndigheternas vilja att satsa på den nya tekniken var till en början mycket begränsad, Socialstyrelsen hade en lång rad invändningar. Detta gav oss impulsen till att starta verksamheten i privat regi och 1984 öppnades Skandinaviens första privatklinik på Sophiahemmet i Stockholm. De goda resultat som denna klinik snabbt kunde visa gjorde att även offentliga satsningar kom igång vid landets Universitetskliniker. Ytterligare en principiell upptäckt inom området kom till användning i Skandinavien 1997, återigen med Göteborgsgruppen som initiativtagare. Man kunde nu göra en genetisk kvalitetsanalys på embryot innan det fördes tillbaka till kvinnans livmoder, ett stort framsteg för par som kände till att vissa ärftliga sjukdomar fanns i släkten. Denna metod har under de senaste två åren kommit till allt större användning vid behandling av lite äldre kvinnor där man vet att risken för genetiska skador är vanligare. Som svensk finns det alltså flera skäl att känna stolthet över medverkan i den teknikutveckling som har resulterat i över tre miljoner nya, friska och efterlängtade barn. Lars Hamberger Professor Emeritus Kvinnosjukdomar Göteborgs Universitet c INNEHÅLL INFO: För fösta gången ger Mediaplanet ut tematidningen infertilitet i Aftonbladet Söndag. Tidningen syftar till att informera par som har problem att få barn om infertilitet och belysa bland annat vilka behandlingar som finns idag. d º Ny teknik löser gammalt problem s.4 º Med reproduktion som fokus s.6 º Lycka gånger tre s.8-9 º Infetilitet orsak och behandling s.10 º Myter och fakta s.10 º Värt vartenda öre s.12 º Att hantera sorgen s.13 º Forskning och framtid s.14 º Hälsa och fertilitet går hand i hand s.16 º Allt börjar i embryot s.18 º Samlagsställningar kan ge extra skjuts s.19 INFERTILITET - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano För mer information, kontakta Rickard Wilton på Projektledare: Carl Dohrmann, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Anna von der Groeben, Mediaplanet Layout: Anna Staffansson, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Roto Smeets, Holland Text: Aron Flam För information, kontakta: Gustaf Ryding, Mediaplanet, Distribueras med Aftonbladet Söndag Synpunkter på våra tidningar: IVF-gruppen Nordens första privata IVF klinik IVF/ICSI Operativ uthämtning av spermier Inseminationsbehandling Fertilitetsutredning med landstingsavtal Tel Fax Lars Marsk Lars Nylund Claes Gottlieb Arthur Aanesen Kerstin Krüger

3 Barnlöshetsbehandling efter genomgången cancer IVF-kliniken Öresund är en klinik som kan erbjuda samtliga, i Sverige existerande, behandlingstekniker mot ofrivillig barnlöshet. De behärskar dessutom en ny metod som de som enda privata klinik i Sverige utför för en särskild grupp infertila - kvinnor som genomgått behandling mot cancer. Dr. Fredrik Ploman Foto: Charlotte Strömwall Om en kvinna har diagnostiserats med någon form av cancer, och måste genomgå cellgiftsbehandling och/eller strålbehandling, är sannolikheten stor att det förstör hennes möjligheter att få barn. Hon bör då informeras om vilka alternativ som står till buds för att bevara fertiliteten. Erfarenheten som IVF-kliniken Öresund har gjort är att samtliga som informeras om de möjligheter som finns väljer att ta dem. Idag finns det tre metoder att tillgripa för att bevara fertiliteten efter behandlingen. Man kan frysa ägg, man kan frysa befruktade ägg (så kallade embryon) och man kan frysa äggstocksvävnad. En mycket viktig aspekt är tidsfaktorn. IVF-enheten bör kontaktas omedelbart efter diagnos så att behandlingen kan komma igång fort, säger doktor Fredrik Ploman, specialist i obstetrik och gynekologi vid IVF-kliniken Öresund i Malmö. Vi behandlade nyligen en 22-årig kvinna här som just hade diagnostiserats med bröstcancer. Hon hade pojkvän vid tillfället men eftersom hon var så ung så visste hon ju inte om det var mannen som hon ville ha som far till hennes barn. Så vi befruktade en del av ägggen med hans spermier men resten av dem frös vi obefruktade. På så sätt ges hon möjligheten att få barn i framtiden även om hon då lever i en annan relation. Man måste vara lyhörd för önskemål från patientens sida, förklarar doktor Ploman. När kvinnan förhoppningsvis har blivit friskförklarad efter sin cancerterapi så kan hon komma tillbaks till oss och få behandling. Vi var först i Norden med obefruktade ägg. Resultatet blev två friska pojkar. Befruktade ägg tillhör rutinen och resultaten är mycket goda, berättar dr Ploman. När man inte kan frysa obefruktade eller befruktade ägg får man tillgripa den tredje möjligheten att frysa äggstocksvävnad. Denna metod är betydligt nyare och inte lika beprövad. Att återtransplantera tinad äggstocksvävnad är än så länge en experimentell metod. För att se om vävnaden kunde fungera igen placerade vi den hos den cancerbehandlade kvinnan via ett enkelt ingrepp strax under huden på ena underarmen. Efter en tid kunde vi registrera både utveckling av äggblåsor och hormonproduktion som tecken på att vävnaden åter var aktiv, fortsätter dr Ploman. Utvecklingen har gått framåt och hittills har två barn fötts, i Belgien respektive Israel, med hjälp av denna teknik. Transplantatet placerades då i eller invid äggstocken. Mot bakgrund av att resultaten av behandling av cancer stadigt förbättrats har ambitionsnivån höjts. Man räddar nu inte bara liv utan strävar också efter att skapa förutsättningar för maximal livskvalitet, påpekar dr Ploman. Vi väljer alltid den lättaste och säkraste tekniken baserat på varje patients individuella behov, avslutar han. Medan vi vanliga dödliga bara kan tacka för att det finns människor som undersöker dessa möjligheter åt oss. IVF-Kliniken Öresund Tel:

4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Ny teknik löser gammalt problem För 30 år sedan trodde ingen att det skulle gå att bota barnlöshet i den omfattning som det görs idag. Men allt eftersom behovet har ökat har tekniken blivit bättre och idag föds det nästan provrörsbarn om året i Sverige. Infertilitet är ett betydligt vanligare problem än många tror och Världshälsoorganisationen, WHO, och Sveriges regering klassar infertilitet som en sjukdom. Den drabbar mellan 15 och 20 procent av alla par i fertil ålder. Det är inte alltid bestående, men inte desto mindre jobbigt att drabbas av. Provrörsbarn sedan 1978 Den 25 juli 1978 föddes världens första provrörsbarn, Louise Brown, i England. BBC rapporterar att det var läkarna Steptoe och Edwards som skulle ge miljontals människor hopp om att få barn som tidigare inte kunnat det. Sedan dess har hundratusentals barn fötts med hjälp av den så kallade In Vitro Fertilitetstekniken. Den går ut på att man befruktar en kvinnas ägg med mannens säd utanför kroppen, i ett provrör, därav den populära benämningen provrörsbefruktning. Infertilitet har blivit allt vanligare över hela västvärlden. Orsakerna är inte enbart fysiska. De finns också sociala förklaringar till varför det har blivit så. Eftersom vi jobbar mer, och kvinnor har egna karriärer, så senarelägger vi ofta barnafödandet då det inte passar oss under de mest intensiva karriärsåren. Eftersom fertilitet sjunker med ålder är det svårare att bli gravid senare i livet. Ibland kan det vara för sent. Det finns därför en poäng i att, från samhällets sida, stötta den här formen av behandling. Ungefär en fjärdedel av alla kvinnor blir gravida efter enbart en behandling och efter tre behandlingar har nästan två tredjedelar lyckats bli det. Kulturellt tabu Men även om den svenska staten tillstår att barnlöshet är en sjukdom så är det en sjukdom som inte självklart täcks av sjukförsäkringen. Ändå diskuteras det sällan. Det beror på att infertilitet fortfarande är tabubelagt. För många är det känsligt att inte lyckas med något som ses som så naturligt. Känsligt därför att vissa har svårt att se provrörsbefruktning som naturligt, trots att det är det. Det är dumt att inte utnyttja de möjligheter som tekniken och människans uppfinningsrikedom har skänkt oss för att skänka glädje och lycka till tusentals människor varje år. Dessutom skapas tusentals nya liv till världen varje år. Steg för steg Hemsidan som ger ofrivilligt barnlösa par stöd och kunskap på vägen mot graviditet. aftonbladet 07.indd :58:05

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Spara pengar och köp dina ägglossningstest och graviditetstest hos: IVF Det som i folkmun kallas provrörsbefruktning har den något tekniska termen IVF bland dem som jobbar med det. IVF står, enligt Wikipedia, för In-Vitro Fertilisering från latinets vitrus som betyder glas. IVF betyder alltså befruktning i glas. Klamydia Skador i reproduktionsorganen kan leda till infertilitet. Enligt sjukvårdsrådgivningen är könssjukdomen klamydia en stor bov i dramat som dessutom fått en ökad spridning på senare år. Om det svider bör du därför låta undersöka dig. Återförsäljare av tester från Clearblue Från 5 kr/st. Vänta inte Jungfrufödsel Efter en undersökning som gjorts av Curakliniken i Malmö kan nu konstateras att chanserna att få barn nästan halveras efter 36 års ålder. Av de kvinnor som har deltagit i studien fick 72 procent av de under 35 barn medan de som var över 36 bara hade 41 procents chans. Enligt Aftonbladet har Chester Zoo i norra England rapporterat att en ödlehona av arten komodovaran har fött fem ungar utan att någonsin varit i kontakt med en hane. Hon är båda föräldrarna till sina egna barn. Det kallas för partenogenes jungfrufödsel och händer ibland. Billiga-Tester.se har även webshops i Danmark, Norge, Finland och Spanien. *Gäller köp t.o.m Kan inte kombineras med andra rabatter.

6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Med reproduktion som fokus Alldeles nyligen öppnade ett nytt centrum för reproduktionsmedicin vid Universitetssjukhuset i Malmö. Reproduktionsmedicinskt centrum är ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS i Malmö och Universitetssjukhuset i Lund. Trots att det finns två utmärkta privata IVF-aktörer på den skånska marknaden, startas nu en ny klinik i offentlig regi. Skälet är att provrörsbefruktningar med donerade ägg och spermier, som ofta krävs vid infertilitetsbehandlingar, inte kan utföras på privata kliniker. Dessutom fanns en önskan att skapa en offentlig klinik som sysslar med mer än bara assisterad befruktning och som fokuserar ännu mer på forskning och utveckling inom reproduktionsområdet. Vår klinik kommer att bli unik därför att vi ska försöka få ett samlat grepp om hela reproduktionsområdet. Reproduktion handlar inte bara om att hjälpa spermier att befrukta ägget, utan det rör sig om ett helt spektrum av åkommor som startar tidigt i fosterstadiet och som kan påverka individen genom hela livet. Den ofrivilliga barnlösheten är bara ett av symptomen, förklarar professor Aleksander Giwercman på Reproduktionsmedicinskt Centrum. Med provrörsbefruktning har infertilitetsbehandling gått igenom en verklig revolution. Det är nu en mängd par som förut inte kunde få barn som nu kan få hjälp med mikroinjektionstekniken. Det som har hänt de senaste åren är fantastiskt men ju FOTO: MALIN LAUTERBACH På bilden från vänster: Pål Wölner-Hanssen, Britt Friberg, Aleksander Giwercman och Leif Bungum. bättre vi blir på IVF desto mer har orsakerna till infertilitet hamnat i bakvattnet. Det vi skall göra här på den nya kliniken är att fokusera mer på orsakerna än symtomen. Den nya kliniken kommer att samla en uppsjö olika kompetenser, kompetenser som traditionellt sett kanske inte riktigt har samarbetat förut. Skälet till att det inte gjorts tidigare förklarar professor Aleksander Giwercman så här: Sjukvården har traditionellt revirstrider mellan olika discipliner. Här hoppas vi kunna överbrygga klyftan som existerat mellan de olika områdena för att dra nytta av varandras expertis. Enligt överläkare Leif Bungum är enbart mängden olika kompetenser en fördel. Här kommer finnas gynekologer och androloger som arbetar sida vid sida. Men också urologer, endokrinologer och genetiker. Fler och fler sjukdomar visar sig ha en bakgrund i genetiska störningar. Med alla dessa kompetenser samlade under ett tak hoppas de kunna producera forskning i världsklass. Privata aktörer är jättebra men de har inte möjlighet att bedriva undervisning och forskning i den omfattning som kan göras av oss eftersom vi drivs med offentliga medel, förklarar doktor Leif Bungum som själv är gynekolog. När vi öppnar kommer vi inte att erbjuda några nya behandlingsformer men allt eftersom kommer vi på sikt att utveckla metoder för att behandla orsakerna till barnlöshet. Vi vet till exempel idag att om en man har för få spermier löper han ökad risk för testikelcancer men genom att vi fokuserar på orsaker, symtom och efterverkningar kan vi sätta in förebyggande behandlingar. Reproduktionsmedicinskt Centrum fokuserar alltså på reproduktionssystemet som något mer än bara en eventuell orsak till barnlöshet.

7 Ingela Wessén och Lena Andersson Bergh har bägge mångårig erfarenhet av rådgivning och behandling av ofrivillig barnlöshet. En ny modell som utvecklats i samarbete med matematiker från Uppsala universitet är hemligheten bakom snabbare service och säkrare bedömning av vilket befruktat ägg som skall bli foster. I kombination med individualiserad behandling är par som behandlats på Linnékliniken väldigt nöjda. Individuell bedömning enligt unik modell Redan första telefonkontakten med Linnékliniken kändes jättebra ansåg Lotta och hennes sambo Fredrik som är ett av cirka par som fått barn med hjälp av Carl von Linnékliniken i Uppsala. Kliniken är en av Sveriges äldsta och största fertilitetskliniker. Servicen var det som gladde paret mest enligt Fredrik. Sjuksköterskan Eva-Lena var så lyssnande och förstående. Och så fick vi tid för utredning av vår barnlöshet direkt! Hela utredningen var klar på ett par-tre besök. Ta bara en sån sak som att jag fick besked om mitt spermaprov samma dag som jag lämnade det. Inget svammel, kunnigt och ändå personligt gjorde docent Bergh en utredning som passade just oss. Inställningen att varje par är unikt är den princip vi jobbar efter, säger Torbjörn Bergh som varit med och grundat Linnékliniken. Han förklarar: Olika par har olika förutsättningar. Vår forskning gör att vi idag har tillgång till test som kan bedöma parets chanser till graviditet redan vid första eller andra besöket. Det speciella är klinikens prognosmodeller, som utvecklats tillsammans med matematiker på Uppsala Universitet. Allra viktigast är den unika datamodell som klassar det delade ägggets (embryots) chans att utvecklas hela vägen till ett barn. Det gör att vi bättre kan välja rätt embryo att föra in i livmodern, och vilka som kan frysas. Det är också möjligt att odla vidare till blastocyst, tillägger doktor Bergh. Äggen odlas i antingen två eller fem dagar (blastocyst) enligt individuell utvärdering av parets unika förutsättningar. Vilken tid odlingen tar är helt individuell för att kunna ge varje par största möjliga chans till graviditet och barn, förklarar doktorn. Lotta och Fredrik fick reda på att barnlösheten i deras fall berodde på låg produktion av spermier. Datamodellen visade att deras chanser till graviditet var mycket goda vid provrörsbefruktning med s.k. mikroinjektionsteknik. Det blev inte barn på första behandlingen, men flera fina embryon kunde frysas in. Redan månaden efter den första behandlingen blev Lotta gravid efter att ett embryo tinats och satts in i livmodern. Våren 2005 föddes Julia. Det syns väl att hon var ett riktigt guldägg, säger Lotta stolt. Upptäckten att vi inte kunde få barn på egen hand ledde till en form av livskris, erkänner Fredrik, men på kliniken fick vi snabba besked och kunde också till största delen planera behandlingen utifrån våra egna önskemål. Vi behövde inte vara borta från jobbet särskilt mycket och under själva IVF-behandlingen räckte det med en enda resa från hemmet i Stockholm till Uppsala för kontroll. Jan Holte, en av läkarna på Linnékliniken förklarar: När vi började med IVF för snart 20 år sedan gjordes betydligt fler kontroller, vilket var jobbigt för patienterna. Med ökande erfarenhet insåg vi att all äggmognad oftast följer ett givet, men individuellt mönster. Så en till två välriktade kontroller räcker oftast bra. För långväga patienter eller sådana som redan etablerat bra kontakt med en hemmadoktor finns möjlighet att få hjälp med kontrollerna på hemorten. Lotta och Fredrik planerar nu att försöka få ett syskon till Julia. Underbart att ha flera frysta ägg kvar, säger Lotta. Det ska faktiskt bli trevligt att komma tillbaka och träffa gänget på Linné igen, tilllägger Fredrik. Det kändes aldrig som att vara på sjukhus, lokalerna och inredningen är så mysiga och inbjudande och personalen är så härlig! Förklarar Lotta. Det känns att de bryr sig, tar sig tid och behandlar oss som individer och förstår hur jobbigt det är att vara i vår situation, säger Fredrik. Carl von Linnékliniken Tel: Torbjörn Bergh och Jan Holte, läkare på Carl von Linné Kliniken sedan starten 1990.

8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lycka gånger tre Att Birger och Inga skulle få barn var långt ifrån självklart. De var tvungna att försöka länge och efter flera försök med andan i halsen kom till sist belöningen. Idag är Maria en frisk tvååring och nybliven storasyster till tvåäggstvillingar. Först när dottern Maria föddes vågade de tro på det på riktigt. Parets infertilitet berodde på Birger och det fanns fysiska orsaker till varför han var infertil. Birger var 38 och Inga 33 när de fick sin dotter Maria i januari för litet mer än två år sedan. Behandlingen är ganska omständig, tillstår Birger, även om jag som man mest drabbas av frugans humör. Hormonbehandlingarna gjorde att Inga blev på sämre humör. När hormonbehandlingen sedan var över behövde jag inte göra något mer än att lämna spermaprov. Birger och Inga fick gå igenom tre försök på en offentlig klinik med färska embryon, utan lyckade resultat. Vi är fyra IVF-kliniker utspridda över landet och har som enda privata alternativ i Sverige ett komplett utbud av reproduktionsmedicinska behandlingar inklusive spermieoch äggdonation genom IVF-kliniken Umeå Ofrivilligt barnlös? Välkommen att kontakta oss! IVF-kliniken CuraMalmö, tel IVF-kliniken Göteborg, tel IVF-kliniken Stockholm, tel IVF-kliniken Umeå, tel

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Det var stor besvikelse efter varje försök. Men man lever på hoppet. Vi var beredda på att det skulle bli ett antal försök eftersom vi visste att det inte var 100 procents säkerhet att det skulle fungera. Att paret levde på hoppet gav slutligen resultat. Paret stod först i kö till en annan offentlig klinik men eftersom det var lång väntetid där valde de att istället gå till en privat klinik. Där gick det undan och man blev mycket väl bemött, förklarar Birger. Vi har inte inom någon svensk offentlig sjukvård blivit väl mottagna till skillnad från den privata kliniken vi besökte. På den offentliga kliniken var det storföreläsningar men vid den privata kliniken blev vi behandlade som individer. Det gjorde oerhört mycket. Dessutom tog de sig tid att tala med oss och ge oss stöd efter de misslyckade försöken. Det var oerhört skönt, inflikar Inga. Först när dottern Maria föddes vågade de tro på det på riktigt. Det blir lite speciellt när man kämpat så länge och oroat sig så mycket. Ytterligare lön för mödan fick de i oktober då tvåäggstvillingarna Jan och Anna föddes efter ännu en lyckad IVF-behandling. IVF-behandling steg-för-steg För mer detaljerad information, besök Bearbetad av originalbild från Organon Illustration: Johanna Runebjörk

10 10 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Infertilitet - Orsak och behandling Barn anses av många vara meningen med livet. Har man då försökt bli gravid utan resultat dyker frågor upp som rör orsaker och möjliga behandlingar. Den klena trösten, att par som är fullt fertila även kan misslyckas, blir verkningslös. Människan är trots allt den minst fertila varelsen på jorden och man kan läsa i en rapport från Socialstyrelsen att vart tionde par är drabbade av ofrivillig barnlöshet. Text: Aron Flam & Johanna Runebjörk Infertilitet orsakas av sjukdomar, av sinsemellan mycket olika karaktär, som till exempel medfödda defekter i könsorganen, hormonrubbningar, infektionssjukdomar eller immunologiska sjukdomar. Infertilitet kan drabba både kvinna och man, med i stort sett lika stor utsträckning. Orsakerna är dock olika och nedan kartläggs de vanligaste och hur de kan behandlas. Orsaker till kvinnlig infertilitet Fertilitet är känsligt, speciellt när man börjar bli äldre eller lever ohälsosamt. Åldern och allmänhälsan är dock inte den enda orsaken utan systemet kan drabbas av fysiska-, hormonella- och kromosomdefekter; Fysiska problem, drabbar kvinnans mer smittomottagliga och känsliga könsorgan i större utsträckning än mannens. Inflammationer, tumörer och andra störningar kan drabba vaginan, livmoder- halsen, livmodern, äggledaren och äggstockarna. Skada på äggledarna och hormonrubbning. Utebliven ägglossning är den absolut vanligaste orsaken till barnlöshet hos kvinnan då processen är så känslig att den allra minsta störningen kan bidra till att ägggen inte lossar som det är beräknat i cykeln. Ägglossningsrubbningar är ett komplext problem och kan studeras mer detaljerat på där man även kan läsa om hypofysens hormonutsöndring och dess inverkan på fertiliteten och hela menstruationscykeln. Man kan även läsa om äggstocksskador, som oftast handlar om PCO, polycystic ovary syndrome, som förstorar äggstockarna och ytan täcks av en mängd små cystor. Kromosomdefekter, vilket kan vara ett onormalt antal könskromosomer eller att kvinnan utvecklar Turners syndrom där X-kromosomen saknas. Orsaker till manlig infertilitet Vid en infertilitetsutredning börjar man vanligtvis hos mannen eftersom det är en mindre komplicerad process. Orsakerna kan vara många, allt från sjukdom i unga år till användning av droger men vanligast är att man talar om kvalitén och produktionen av spermier. De Myter och fakta Liksom många andra sjukdomstillstånd omgärdas infertilitet av en hel del mytbildning. Vad är sant och vad är falskt angående barnlöshet? Här följer myternas topp 3. Män är inte infertila Falskt! Det är inte ovanligt att folk refererar till infertilitet som ett kvinnligt problem. Det är dock långt ifrån sanningen. Ungefär en tredjedel av all barnlöshet beror på mannen, vilket är lika stor del som beror på kvinnan. De resterande faktorerna beror på de 10 procent som är ofrivilligt barnlösa av oförklarliga skäl samt resten till att en tredjedel beror på både mannen och kvinnan tillsammans. Infertilitet är psykologiskt Falskt! I de allra flesta fall beror infertiliteten på ett fysiskt problem hos mannen eller kvinnan. Om ett par adopterar blir de gravida Falskt! Adoption är inget man gör för att bli gravid. Det har ett värde i sig. Par som adopterar och senare får egna barn är runt fem procent - vilket är samma som för par som inte adopterar.

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 11 Första försöken Enligt det amerikanska National Library of Medicine kan IVF-behandlingar spåras så långt tillbaka som till 1890-talet. Det var den distingerade herren och pionjären inom reproduktionsteknik Walter Heape ( ) som framgångsrikt transplanterade kaninembryon mellan kaniner. Det här var förstås långt innan det prövades på människor och trots att kaniner inte är kända för sina svårigheter att föröka sig. huvudsakliga orsakerna till detta hos män är: Azoospermi vilket innebär avsaknaden av spermier i sädesvätskan. Män med normala reproduktionsorgan och hormonsystem kan ha azoospermi på grund av avsaknad av spermieproducerande vävnad i testiklarna eller på grund av blockering. Retrograd ejakulation inträffar när försvagning uppstår i musklerna eller nerverna i urinblåsans hals hindrar den från att stänga vid ejakulation, vilket gör att sädesvätskan rinner bakåt i urinblåsan. Det kan uppstå vid operation på prostata, en medfödd defekt i urinröret eller urinblåsan, eller sjukdom som påverkar nervsystemet. Testikeltrauma, på grund av skada, operation eller infektion kan utlösa en immunitetsrespons i testiklarna vilket kan skada sperman. Testosteronbrist, kan orsakas av en extra kromosom, hormonrubbningar och kan även bero på frånvaro av testiklar eller utebliven nedvandring av testiklarna ner i pungen. Behandling av infertilitet Steg 1. Läkemedelsbehandling Om man genom läkarbesöket diagnostiseras med ägglossningsproblem i kvinnans fall brukar hormonbehandling med läkemedlet klomifencitrat skrivas ut, i mannens fall brukar de relativt ovanliga hormonella rubbningarna behandlas med gonadotropiner. och ger dig mer utförlig information om läkemedelsbehandling vid infertilitet. Steg 2. Avancerad hormonbehandling och kirurgiska ingrepp De gonadotropiner som i steg ett skrevs ut till mannen, kan även behandla kvinnan, där de verkar direkt på äggstocken och ökar utvecklingen av äggblåsor. För att framställa gonadotropiner finns det tre olika tekniker som kan anpassa till de behov av fertilitetsbehandling som behövs. Steg två för mannen kan betyda att man med kirurgiska ingrepp behandlar de anatomiska defekterna, så som pungåderbråck och blockeringar mellan testiklarna och sädesledarna. Erektions- och ejakulationsproblem behandlas med ett lätt kirurgiskt ingrepp, där en elektronisk son förs in i ändtarmen och stimulerar, skriver Urologkanalen. Steg 3. Assisterad reproduktionsteknik (ART) ART är ett samlingsnamn för en rad av behandlingstekniker som handlar om att föra samman ägg och spermie. Den mest välkända tekniken Folsyra för gravida Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har gemensamt gett ut en rekommendation om folsyra och graviditet. Gravida kvinnor och de som vill bli gravida bör inta cirka 400 milligram per dag. Ät därför frukt och grönsaker, särskilt spenat, kål, bönor och apelsiner. Apoteken säljer nu tabletter med 400 milligram folsyra, liksom hälsokosthandeln. Ladies Home Journal är in vitro-behandling, IVF men även ICSI, och donationer kan komma till tals och bör tas i beaktning vid fertilitetsproblem. Assistansen berör både äggutvecklingen och problem vid spermieutvinningen. IVF var den första tekniken som användes och det är en så kallad provrörsbefruktning, där ägg och spermie förs samman i ett hormonpreparat som simulerar ägget som vid en lyckad befruktning återförs in i kvinnans livmoder. Vid överproduktion av befruktade ägg, kan dessa frysas ned för att tinas upp vid senare tillfälle, i högst fem år skriver Socialstyrelsen i sin rapport: Assisterad befruktning från ICSI är en utveckling av provrörsbefrukningstekniken och tillämpas då spermierna i spermieutvinningen är få. I Socialstyrelsens rapport beskrivs tekniken med att en mikroinjektion av spermier injiceras in direkt i äggets cytoplasma. Äggdonation är ett alternativ för kvinnan som är äldre, bärare av en genetisk defekt eller har drabbats av oförklarliga missfall. Ägg är sedan 2003 tillåtet att donera men kräver ofta grundlig juridisk och medicinsk övervakning (Socialstyrelsen). Behandlingen sker sedan via vanlig provrörsteknik. Spermieutvinning utförs vid allvarlig manlig infertilitet och teknikerna kallas MESA och TESE. Ingreppen går ut på att hämta spermier direkt via bitestiklarna respektive genom biopsi direkt från testikelvävnaden. Billiga-Tester.se Webshoppen Billiga-Tester.se har undersökt priserna på ägglossningstest. Undersökningen visar att stora pengar kan sparas genom att handla testerna på Internet jämfört med på Apoteket. Använder man regelbundet ägglossningstest finns det så mycket att spara som 70 procent. Därutöver tillkommer fördelen med att inköpen kan ske diskret och testerna levereras direkt hem i brevlådan.

12 Foto: Ann-Christine Åberg 12 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Värt vartenda öre Offentligt finansierad infertilitetsbehandling varierar från län till län. Dessutom är kötiderna långa. För de som vill ha flera behandlingar och slippa vänta finns privata alternativ. Som tur är kan man även vid privata behandlingar få hjälp med finansiering. Att olika län idag har olika möjligheter för barnlösa är väldigt märkligt. På vissa platser får man ingen behandling, på andra så många som tre. De flesta privata kliniker har idag paketpriser för flera behandlingar och de brukar ligga på mellan och kronor. Om du har en säkerhet att låna mot, som hus eller bil, kan vanligtvis din egen bank ställa upp med ett lån åt dig. De flesta banker har även blankolån, vilket innebär lån utan krav på säkerhet. Annars finns låneinstitut som specialiserat sig Magnus Rowell FOTO: SAMIR SOUDAH på snabba och enkla krediter till bland annat sjukvård. Human Finans är ett sådant. Våra krediter är utan säkerhet och går från kr till kr. Vi har bland annat en kredit som heter Human Konto som löper på tolv månader, förklarar institutets grundare och VD Magnus Rowell. Våra lån är anpassade just till den här målgruppen, tillägger han. Det kan röra sig om en stor summa pengar, men tänk hur mycket glädje ett gott resultat kan innebära! Ny nedfrysningsmetod ökar chanserna Sedan början av året har Fertilitetscentrum i Stockholm och Göteborg börjat använda en ny metod för nedfrysning av embryon. En metod de själva varit med att utveckla och som dramatiskt förbättrar infertila pars möjligheter att få barn. Solen skiner in genom fönstren på Fertilitetscentrum vid Storängsbotten i Stockholm. Utanför gnistrar snön i den klara kylan men inne i lokalerna är det varmt och tryggt. Doktor Barbro Fridén som är gynekolog och Fertilitetscentrums chefsbarnmorska Karin Persdotter- Eberg förklarar bakgrunden. Vid en provrörsbefruktning hämtas ett antal ägg ut från kvinnan och befruktas. Ofta får man då flera livskraftiga ägg för återföring in i livmodern, men man väljer bara ut ett ägg. De andra äggen fryser vi in, om det första försöket inte lyckas, eller om paret vill ha fler barn i framtiden. Ända sedan 1980-talet har det varit möjligt att frysa in embryon för framtida användning. Tyvärr har tekniken inte varit så utvecklad att det går att jämföra med att placera in färska embryon i kvinnan. Problemet bestod i att det fanns en risk för att det skulle bildas iskristaller i embryot vid nedfrysningen. Det skulle i så fall skadat embryot och kan ha varit en starkt bidragande orsak till att de äldre nedfrysningsmetoderna inte lyckades lika ofta. Detta gällde framför allt de embryon som fått odlas längre tid, så kallade blastocyster. Det är också dessa som har visat sig ha störst chans att bli barn. Den nya metoden kallas för vitrifiering och med den undviks bildandet av iskristaller i embryona säger Thorir Hardarson, embryolog och laboratoriechef på Fertilitetscentrum i Göteborg och en av dem som varit med och utvecklat den nya nedfrysningstekniken. Vitrifiering har resulterat i att chanserna att bli gravid nu är större än de var tidigare, förklarar Hardarson. Mindre påfrestningar Fördelarna med den nya metoden är fler än bättre chans till graviditet. En av de mest påfrestande momenten i infertilitetsbehandling är de hormonbehandlingar som kvinnan måste genomgå. Eftersom man nu kan frysa in blastocyster så minskar antalet behandlingar en kvinna måste gå igenom för att få sitt barn. En provrörsbefruktning innebär många olika påfrestningar för kvinnan. De fall där embryon kan frysförvaras med vitrifiering, medför därför både fysiska och psykiska lättnader för henne eftersom hon behöver genomgå färre behandlingar för att bli gravid, förklarar doktor Barbro Fridén. Att färre behandlingar dessutom medför att kostnaden blir lägre bidrar till att utmärka den nya metoden till framtidens infertilitetsbehandling. Tel. Göteborg: Tel. Stockholm: Göteborgskliniken: Stockholmskliniken:

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 13 Att hantera sorgen Att få reda på att man kanske aldrig kommer att få barn innebär först en chock. Det är en stor förlust men som alla stora förluster i livet är de något som man måste lära sig att leva med, säger Kaisa Brangenfeldt. Kaisa Brangenfeldt är kurator på kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och hjälper personer som uppsöker fertilitetskliniken. När en patient får beskedet att hon eller han inte kan få barn så utlöser det sorg och krisreaktioner. Det finns också risk för att beskedet leder till en kris i patientens nära relationer. Min uppgift är att stötta och vara närvarande i kris- och sorg bearbetningsprocessen. Hur personen klarar förlusten, som ofrivillig barnlöshet innebär, beror mycket på individens grundtrygghet, tidigare erfarenheter, relationer och sociala nätverk. Att våga be om hjälp kan vara avgörande för sorg- och krisbearbetningen. Samtalet är kuratorns arbetsverktyg och målet med samtalet är att patientens välbefinnande skall öka. Att adoptera barn kan vara en lösning som patienten inte tidigare reflekterat över. Min roll är att finnas där, stötta och lyssna, avslutar Kaisa Brangenfeldt. FOTO: KAROLINSKAS FOTOAVDELNING Få kontroll över ägglossningen! Köp ett test från presex! Testen är en enkel och tillförlitlig enstegstest med vilken man kan bestämma förekomsten av LH i urin. Testen utförs under 5 på varandra följande dagar. Kampanjerbjudande! Ange kampanjkoden Familj, så erhåller du ett RFSU Mix 12- pack Gratis! Livet förtjänar det allra bästa redan från början. Kliniker världen över har i mer än 20 år använt våra produkter för att hjälpa människor att få barn. Vitrolife är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar produkter för provrörsbefruktning. Från instrument som används för hantering av ägg och spermier, till näringslösningar för att odla och återföra embryon. Varje produkt är speciellt framtagen för att skapa en optimal miljö för livets start. Alla våra produkter för provrörsbefruktning är CE-märkta. Detta är vi ensamma om. För att få veta mer besök oss på eller ring Vitrolife Foto: Lennart Nilsson Erbjudandet gäller max en gång per kund och hushåll t.o.m

14 14 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Forskning och framtid Inte bara Sverige utan större delen av Västeuropa dras med en åldrande befolkning och sjunkande födslotal. Än så länge är det inte ett problem men allt eftersom fler generationer pensioneras och färre skattebetalare ska stå för notan blir befolkningstillväxten antagligen framtidens stora politiska fråga. Att det här kommer att bli ett problem i framtiden är uppenbart och har varit det länge. Så sent som i juni 2006, på den årliga europeiska fertilitetskongressen ESHRE, presenterades en undersökning som visar att offentlig finansiering av olika typer av infertilitetsbehandlingar kan vara en lönsam affär för samhället. Statligt stöd viktigt Studien har jämfört Danmark, som har ett offentligt finansierat behandlingssystem mot barnlöshet, med England som inte har det. Studien visar att England skulle få en anmärkningsvärd ökning av antalet födda barn ifall de fick statligt stöd. Även i Sverige har vi ett behov av att öka barnafödandet men trots andra politiska lösningar som barnbidrag och föräldraledighet är provrörsbefruktning inte ens under övervägande. Det är tydligt att vi behöver skaffa fler barn, men det är ingen diskussion om IVF-behandlingar, säger Claes Gottlieb, docent i gynekologi vid Sophiahemmet i Stockholm, även ordförande för Arbetsgruppen för Fertilitet inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Lönsam investering Studien visar tydligt att IVF-behandlingar är en lönsam affär för den engelska staten. Samma förhållande gäller även i Sverige. Ett barn drar in mer till statskassan än vad behandlingen kostar staten, fortsätter han. Att offentlig finansiering också skulle ge effekt i Sverige är påvisat redan år 2004 i en doktorsavhandling framlagd vid Göteborgs universitet av Maria Granberg. En av slutsatserna i avhandlingen är att för de ca kronor som ett barn kostar, varav endast hälften är för själva provrörsbefruktningen och resten är för graviditet och förlossning, så får staten ett bidrag till Sveriges BNP på nästan 16 miljoner kronor. - Undersökningen visar att den direkta kostnaden för IVF kan vara lägre jämfört med andra politiska åtgärder för att positivt påverka befolkningens fertilitet, förklarar Dr. Stijn Hoorens som är en av författarna till RAND-rapporten. Med ett nettoöverskott per barn på två miljoner kronor är kostnaden väldigt låg. Idag kan man i vissa län redan få ett försök betalt av sjukvården, men köerna är långa. Min önskan är att det fanns en ryggsäckspeng för barnlöshet. Alla behövande skall ha rätt till två behandlingar och få lov att använda pengarna som man själv önskar, säger Dr. Gottlieb. Detta skulle minska kötiderna. Villhabarn bil. infertilitet 18 mars , 11.45

15

16 16 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Hälsa och fertilitet går hand i hand Att allmän ohälsa påverkar dina chanser att både bli gravid och att föda fram ett välskapt barn är nog de flesta medvetna om. Det finns dock en del tecken på att det kan löna sig att leva extra hälsosamt när man vill bli gravid och under själva graviditeten. Kost, motion och avkoppling är receptet. Vikten av vikten En av de stora bovarna när det gäller att bli gravid är över- eller undervikt. Enligt den amerikanska nationella fertilitetsföreningen RESOLVE beror ungefär tolv procent av alla fall av infertilitet på att kvinnan väger antingen för mycket eller för litet. Att kroppsvikten spelar roll är helt klart, säger Angelica Hirschberg som är gynekolog, docent och överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset i Solna. Ätstörningar verkar förekomma i liknande utsträckning i de flesta västländer. Mellan ett och fyra procent av vår kvinnliga befolkning riskerar att någon gång drabbas av ätstörningar i någon form och undervikt påverkar graviditeten, precis som övervikt. Reglerna för att hålla både en vettig kosthållning och vikten är enkla. Ät balanserad kost enligt kostcirkeln! Kondition hjälper Eftersom vikt har ett etablerat samband med fertilitet, och motion hjälper dig att hålla en hälsosam vikt, är det viktigt att motionera. Du behöver inte börja hårdträna. Träningen är tänkt att hjälpa dig hålla en normalvikt och eftersom undervikt inte heller är bra för fertiliteten så är det inte någon idé att översanstränga sig. Kondition är viktigt framför allt för den allmänna hälsan, men det är inte lika viktigt som kroppsvikten, förklarar doktor Angelica Hirschberg. En halvtimme om dagen, några dagar i veckan, räcker gott. Gå ut och gå, gå på gympa eller delta i en dansklass. Motion stärker hjärtat och konditionen vilket kommer att hjälpa dig att klara graviditeten bättre. Ta det lugnt! Det finns de som säger att allt man behöver göra för att bli gravid är att slappna av. Det är inte sant och det finns inga vetenskapliga belägg för att avslappning skulle förbättra din fertilitet. Negativ stress påverkar alla människor på ett dåligt sätt. Bland yngre flickor kan det påverka menstruationscykeln vilken är viktig för fertiliteten. Bland äldre kvinnor är det dock ovanligt att det skulle påverka menstruationsfunktionen, förklarar doktor Angelica Hirschberg. Att sträva efter att bli gravid kan upplevas som stressande och det är inte bra i sig. Även om stress inte bevisligen påverkar din fertilitet påverkar den dig negativt ändå. Därför kan det vara bra att lära sig några avslappningsövningar. De flesta avslappningsövningar bygger på andningstekniker och visualisering. Hör med din läkare om han eller hon kan lära dig en avslappningsövning. Det kan knappast skada! Konstgjord befruktning för alla! Att vara ofrivilligt barnlös behöver inte nödvändigtvis innebära att det är något fysiskt fel. Det är inte ovanligt att man är singel, eller att man lever i en samkönad relation. Oavsett vad så är det mänskliga behovet att få barn grundläggande. Därför är det fler och fler som utnyttjar möjligheten att få hjälp, när naturen inte räcker till, eller drömprinsen ännu ej är funnen. Vitanova är en modern Fertilitets-klinik i hjärtat av Köpenhamn. Ljuset strömmar in genom fönstren och lokalerna känns så långt ifrån sjukhus man kan komma. Där utför barnmorskor insemination på singlar och par. Här ska det vara en behaglig upplevelse att få barn. Det skall vara något som föräldrarna minns det med glädje, säger barnmorskan Sofie Bugge. Hon och Anette Weinreich grundade den här kliniken just för att vara ett alternativt val för barnlösa. På Vitanova kan man välja mellan anonyma eller öppna donatorer. Med öppen menas att barnet kan få reda på vem dess biologiske far är när det fyller arton. Det är vanligtvis singelkvinnan som väljer öppen donator. Hon vill gärna ge sitt barn möjligheten att själv välja om det senare i livet vill uppsöka sin biologiske far, men en far avgör inte hur barnet mår. Det är hur älskat barnet är som avgör om det mår bra, tillägger Sofie Bugge.

17 IVF Falun Långtidsodling, eller odling av blastocyster, är en provrörsbefruktningsmetod med större säkerhet än traditionell behandling. I traditionell infertilitetsbehandling odlar man de befruktade äggen i näringslösning i 2-3 dagar innan man väljer ut det eller de ägg som skall återföras i kvinnan. Genom att odla äggen i 5-6 dagar istället blir det lättare att avgöra vilka ägg som har störst chans att leda till graviditet, förklarar doktor Waldenström. Anledningen är så enkel som att man har lättare att avgöra hur livskraftiga äggen är ju längre tid de odlas. Då ser man nämligen om celldelningen upphör eller fortsätter och om den ser ut att vara felfri. IVF kliniken i Falun är ensamma om blastocystodling som rutinmetod och de var först i Sverige med metoden. Vi började med blastocystodling redan 1994, men då var näringslösningarna för dåliga för att klara det. När vi nu har fått fram bättre näringslösningar har vi lagt ner ett idogt arbete på att Längre odling bättre resultat! Med snart 20 års erfarenhet kan IVF kliniken i Falun som en av ytterst få kliniker i världen erbjuda pengarna tillbaka om du inte blir gravid. Vi tycker att det har gått så pass bra att vi vågar lansera den här möjligheten, säger doktor Urban Waldenström som är överläkare på kliniken. utveckla de optimala förhållandena för långtidsodling och skaffat oss en ojämförlig erfarenhet av hur man bäst skall sköta detta, säger doktor Waldenström. IVF kliniken i Falun är en av nordens största IVF enheter och har funnits i nästan 20 år. Det är nästan lika länge som provrörsbefruktning har funnits vilket borgar för kvalitet i behandlingen. IVF kliniken i Falun har hjälpt över 3500 barn till världen och skänkt glädje till otaliga familjer. Det som verkligen utskiljer kliniken är dock den rutin av långtidsodling som de skaffat sig. Vi vet också att vi har ett försprång eftersom vi är den enda kliniken i Sverige som har mångårig rutin och erfarenhet av blastocystodling och nedfrysning av blastocyster. Enligt vår erfarenhet, liksom andras, tar det flera år att lära sig detta och då måste man odla nästan rutinmässigt, inte bara då och då, förklarar doktor Waldenström. Det våra patienter kanske uppskattar mest är själva omhändertagandet. Vi gör allt vi kan för att kombinera bästa resultat och bemötande, avslutar doktor Waldenström. Tel: Fax: IVF FALUN, Falu lasarett FALUN,

18 18 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Allt börjar i embryot All infertilitetsbehandling syftar till att få fram livskraftiga befruktade ägg så kallade embryon. De är nyckeln till liv. Embryologerna odlar fram, övervakar och väljer ut det bästa embryot som skall återföras. Nu finns en studie som visar att den hormonbehandling man väljer påverkar ens chanser att bli gravid. Kvalitén på embryot som skall återföras är helt avgörande, förklarar Kersti Lundin, docent och embryolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Särskilt viktigt har det blivit sedan socialstyrelsen rekommenderar att man bara återför ett ägg för att undvika de komplikationer som kan uppstå vid flerfödslar. Embryologens jobb är att välja ut det embryo som har störst chans att bli ett barn, fortsätter hon. Vi avgör kvalitén på embryots utseende och utifrån det bedömer vi vilket som skall återinföras. Nyligen har det också framkommit att sammansättningen i din hormonbehandling kan påverka kvalitén på dina embryon och därmed dina chanser att bli gravid. Det har visat sig att en kombination av FSH (Follikelstimulerande hormon) och LH (Luteiniserande hormon) ger ett bättre resultat än traditionella genframställda preparat som bara har en konstgjord variant av det äggblåsestimulerande hormonet FSH. Skälet kan vara att kroppen själv kombinerar dessa två hormoner. Den normala reproduktionen är beroende av en kombinerad FSH- och LH-aktivitet, förklarar doktor Johan Smitz vid Follicle Biology Laboratory och Centre for Reproductive Medicine vid Free University i Bryssel som deltagit och tolkat MERIT den största studien på området som någonsin genomförts. MERIT visar att ett hormonpreparat med kombinationen av de två hormonerna Menopur, utvunna ur människor, är bättre än det konstgjorda preparatet Gonal-F som bara använder ett hormon. På samma sätt som vi ständigt finner nya användningsområden för aspirin, lär vi oss nu nya saker om en behandlingsform som har använts framgångsrikt i flera decennier, säger Johan Smitz. Behandlingen med Menopurs mest högkvalitativa embryo leder till 48 procent graviditeter mot Gonal-Fs 32 procent. Det är alltså en avgörande skillnad. FOTO: FERRING AB Precis som embryots kvalitet är viktigt för chanserna till graviditet är hormonbehandlingen viktig för embryots kvalitet. FFIA:S INFORMATIONSTRÄFF OM ADOPTION För mer information besök: FFIA nås även på alt. Adoption - en fantastisk möjlighet Vill du veta mer om adoption är du välkommen till ABF huset i Stockholm den 28 mars eller St Gertruds konferens i Malmö 29 mars kl Det behövs ingen anmälan utan alla är välkomna. Komplett mediesortiment till IVF kliniker Våra medier används av ledande fertilitetsklinikerna i Sverige

19 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 19 Samlagsställningar kan ge extra skjuts Att ha sex vid rätt tidpunkt är som känt nyckeln till att bli gravid. Rätt samlagsställning skulle också kunna vara till hjälp. Tanken är att mannens spermier skall komma så nära kvinnans livmoderhals som möjligt. Det kortar ner deras färd från ett helt maratonlopp till ett halvt. Om både mannen och kvinnan är fertila så spelar det mindre roll vilken samlagsställning de väljer. Det är först när endera eller båda parterna har problem med fertiliteten som samlagsställningen kan påverka fertiliteten. Målet är att hitta positionerna som gör att spermierna kan komma så nära kvinnans livmoderhals som möjligt. Eftersom spermierna skall ha hjälp av ställningen tipsar vissa experter att det skulle vara bättre med positioner där spermierna kan leta sig ned till livmodern snarare än att behöva simma uppströms. Man bör därför undvika att ha sex mot tyngdlagen. Sittande och stående positioner är inte att rekommendera, liksom ställningar där kvinnan befinner sig ovanför mannen. Bland de positioner som rekommenderas återfinns missionären. Den tillåter djup penetration och då mannen ligger ovanför kvinnan färdas spermierna nedåt. Andra ställningar som rekommenderas är de där mannen ligger bakom kvinnan, där båda är liggandes, detta då spermierna kommer närmare livmoderhalsen. Kvinnan bör ligga kvar ett tag för att ge sperman tid att leta sig fram. Att ha en kudde under höfterna eller att trycka upp höfterna i luften och cykla med benen kan ge den där extra tiden som behövs. Om du vet med dig att du har lätt att få urinvägsinfektion bör du dock som vanligt gå på toaletten direkt efter samlag. En infektion gör mer skada än den eventuella nytta som ligga kvar kan ge. Enligt hemsidan babycenter.com finns det också viss forskning som tyder på att kvinnans orgasm kan vara viktig för befruktning. Den bör i så fall vara simultan med mannens för att ge någon effekt.

20

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

anna bratt b o n n i e r fa k ta

anna bratt b o n n i e r fa k ta fertilitetshandboken Anna Bratt b o n n i e r Fa k ta I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 3 2013-02-19 16.00 I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 4 2013-02-19 16.00 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 3 kapitel 4 kapitel 5 kapitel

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter SMER:s ställningstaganden Socialutskottet 2013-01- 17 Statens Medicinsk- Etiska Råd (SMER) En ledamot från vardera av riksdagspartierna utom SD (som valt att avstå)

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder Öppna jämförelser 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder 3. SET/DET per klinik och kvinnans ålder 4. Flerbördsfrekvens

Läs mer

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Manlig ofruktsamhet Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Jag har arbetat med urologi sedan snart 22 år och med manlig ofruktsamhet nästan lika länge. 1988 presenterade jag min avhandling,

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) och AID Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp Övergripande 1. startade cykler klinik och cykeltyp 2. IVF-behandlingar, graviditeter och behandlingstyp Färska cykler 3. startad cykel, OPU och ET, samt metod och moders ålder 4. startad cykel,samt metod

Läs mer

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 ; Fax: 018-55 40 25 X-bunden nedärvning Norra sjukvårdsregionen: Klinisk Genetik

Läs mer

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige Supplementary material for Wånggren K et al. Attitudes towards embryo donation in Swedish women and men of reproductive age, Upsala Journal of Medical Sciences, 2013 Uppsala 2011-03-31 Enkätundersökning:

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering Robert Edwards belönas med 2010 års Nobelpris för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Isis Amer Wåhlin Eva Lestner TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 8 1 (5) HSN 1406-0766 Yttrande över betänkandet Assisterad

Läs mer

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 2015-02-18 socialstyrelsen@socialstyrelsen Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2016-11-23 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Gäller

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Vad säger Smer om assisterad befruktning?

Vad säger Smer om assisterad befruktning? Vad säger Smer om assisterad befruktning? Kjell Asplund Ordförande Statens medicinsk- etiska råd (Smer) Familjecentralernas rikskonferens Östersund maj 2014 Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Oberoende

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns.

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns. 15 år av smärta I 15 år gick Ella Granbom med fruktansvärd menssvärk. För ett år sedan kom diagnosen Ella har endometrios. Tillsammans med AnnaCarin Sandberg håller hon nu på att starta en lokal stödgrupp

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 (Socialdepartementet) Propositionens

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Regional riktlinje för assisterad befruktning Regional riktlinje för assisterad befruktning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Har Endometrios fick vänta 20 år på diagnos

Har Endometrios fick vänta 20 år på diagnos Page 1 of 6 Har Endometrios fick vänta 20 år på diagnos 1 Medicin & hälsa När Laila var 12 år gammal och kom i puberteten, började mardrömmen. Hon drabbades hårt av kvinnosjukdomen endometrios. Idag är

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Att få barn: HDBuzz s reportage om olika fertilitetstekniker som kan hjälpa

Läs mer

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Carl-Gustaf Elinder TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 4 1 (3) HSN 2016-3352 Antagande av rekommendation om offentligt

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Nytt fosterprov utmanar

Nytt fosterprov utmanar Forskning & Framsteg Nr 12/2010 s. 14-16 http://www.fof.se/tidning/2011/1/nytt-fosterprov-utmanar Nytt fosterprov utmanar AV PER SNAPRUD UR F&F 1/2011. Ett enkelt blodprov från en gravid kvinna kan avslöja

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Introduktion om nokturi Många vaknar en eller flera gånger varje natt och tvingas gå upp och kissa. Tillståndet kallas nokturi och är en av de vanligaste

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

Information till nära och kära

Information till nära och kära Information till nära och kära Vad är endometrios egentligen? Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ca 10 % av alla personer födda med livmoder. Endometrios innebär att celler som

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning

En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning En lägesrapport om tillgången till och villkoren för assisterad befruktning i svensk sjukvård Stockholm, juli 2011 Gör det bättre Lägesrapport

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

Ds 2000:51 3. Förord

Ds 2000:51 3. Förord Ds 2000:51 3 Förord Statens medicinsk-etiska råd överlämnade år 1995 rapporten Assisterad befruktning synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen. I rapporten föreslås bl.a. att

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Planeringsenheten Regionsjukvården Datum 2016-09-02 Diarienummer 160435 Landstingsstyrelsen Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar

Cancer och Fertilitet. Frågor och svar Cancer och Fertilitet Frågor och svar Innehållsförteckning sid. 3. Inledning 4. Hur påverkas möjligheterna att få barn efter cancerbehandling? 5. Vilka metoder finns för att bevara fertilitet? 7. Hur styrs

Läs mer

HDYO har mer information om HD för ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma på vår webbplats:

HDYO har mer information om HD för ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma på vår webbplats: Att skaffa barn HDYO har mer information om HD för ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma på vår webbplats: www.hdyo.org Att veta att du är i riskzonen för Huntingtons sjukdom kan ha en inverkan på om

Läs mer

Opererade bort. men smärtan

Opererade bort. men smärtan LÄGG IN ANNONS KÖP Välj & din SÄLJ ort JOBB Publicerad 17 jun 2015 10:00 Uppdaterad 22 jun 2015 08:57 För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas att hon genom att berätta om endometrios kan bidra till att

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter Sammanfattning Smer rapport 2013:1 Att få bli förälder är för många människor grundläggande för meningsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är uppskattningsvis

Läs mer

Tio års kamp och 17 provrörsförsök

Tio års kamp och 17 provrörsförsök Vinjett Tio års kamp och 17 provrörsförsök Det här reportaget har väntat länge på att få bli skrivet. Att det nu finns att läsa skulle kunna ses som ett mirakel. Eller som summan av vetenskap och en barnlängtan

Läs mer

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering PRESSMEDDELANDE 2010-10-04 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m. Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.m Den här sammanställningen är ett resultat av en e-postkommunikation

Läs mer

FERTILITET OCH RÖKNING

FERTILITET OCH RÖKNING FERTILITET OCH RÖKNING 1 Syfte med broschyren Den här broschyren innehåller information om hur rökning påverkar möjligheterna att bli gravid och vilka konsekvenser rökning kan ha för barnens hälsa. Rökstopp

Läs mer

Kursplan för breddnings/fördjupningskurs under termin 11, programmet för läkarutbildning, Lunds Universitet

Kursplan för breddnings/fördjupningskurs under termin 11, programmet för läkarutbildning, Lunds Universitet Kursplan för breddnings/fördjupningskurs under termin 11, programmet för läkarutbildning, Lunds Universitet Kursens benämning Reproduktionsmedicin Omfattning i poäng och fördjupningsnivå Kursen omfattar

Läs mer

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 1.6 131/2014 2014-05-12 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Svar på remiss angående

Läs mer

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden I II ~ Landstinget DALARNA %'llaga AU q (04 A BESLUTSUNDERLAG La n dsti ngsstyrelsens Datum 2014-08-25 1 (3) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/01747 Uppdnr 850 2014-08-25 Svar på remiss från SKL -

Läs mer

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT För att ha möjlighet att bestämma över sin reproduktion behöver man kunskap om sin kropp. Detta kapitel handlar om kroppen med utgångspunkt i reproduktion: de inre

Läs mer