HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007

2 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 25 år med svenska provrörsbarn År 1982 föddes lilla Maria, Nordens första provrörsbarn, på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Forskargruppen i Göteborg var den sjätte i världen som lyckades och en ny värld av möjligheter öppnades. Forskargruppen presenterade tidigt en alternativ väg att med hjälp av ultraljudsteknik ta ut ägg via slidan. Mer än 98 procent av världens IVF-kliniker använder idag denna metod. Myndigheternas vilja att satsa på den nya tekniken var till en början mycket begränsad, Socialstyrelsen hade en lång rad invändningar. Detta gav oss impulsen till att starta verksamheten i privat regi och 1984 öppnades Skandinaviens första privatklinik på Sophiahemmet i Stockholm. De goda resultat som denna klinik snabbt kunde visa gjorde att även offentliga satsningar kom igång vid landets Universitetskliniker. Ytterligare en principiell upptäckt inom området kom till användning i Skandinavien 1997, återigen med Göteborgsgruppen som initiativtagare. Man kunde nu göra en genetisk kvalitetsanalys på embryot innan det fördes tillbaka till kvinnans livmoder, ett stort framsteg för par som kände till att vissa ärftliga sjukdomar fanns i släkten. Denna metod har under de senaste två åren kommit till allt större användning vid behandling av lite äldre kvinnor där man vet att risken för genetiska skador är vanligare. Som svensk finns det alltså flera skäl att känna stolthet över medverkan i den teknikutveckling som har resulterat i över tre miljoner nya, friska och efterlängtade barn. Lars Hamberger Professor Emeritus Kvinnosjukdomar Göteborgs Universitet c INNEHÅLL INFO: För fösta gången ger Mediaplanet ut tematidningen infertilitet i Aftonbladet Söndag. Tidningen syftar till att informera par som har problem att få barn om infertilitet och belysa bland annat vilka behandlingar som finns idag. d º Ny teknik löser gammalt problem s.4 º Med reproduktion som fokus s.6 º Lycka gånger tre s.8-9 º Infetilitet orsak och behandling s.10 º Myter och fakta s.10 º Värt vartenda öre s.12 º Att hantera sorgen s.13 º Forskning och framtid s.14 º Hälsa och fertilitet går hand i hand s.16 º Allt börjar i embryot s.18 º Samlagsställningar kan ge extra skjuts s.19 INFERTILITET - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano För mer information, kontakta Rickard Wilton på Projektledare: Carl Dohrmann, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Anna von der Groeben, Mediaplanet Layout: Anna Staffansson, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Roto Smeets, Holland Text: Aron Flam För information, kontakta: Gustaf Ryding, Mediaplanet, Distribueras med Aftonbladet Söndag Synpunkter på våra tidningar: IVF-gruppen Nordens första privata IVF klinik IVF/ICSI Operativ uthämtning av spermier Inseminationsbehandling Fertilitetsutredning med landstingsavtal Tel Fax Lars Marsk Lars Nylund Claes Gottlieb Arthur Aanesen Kerstin Krüger

3 Barnlöshetsbehandling efter genomgången cancer IVF-kliniken Öresund är en klinik som kan erbjuda samtliga, i Sverige existerande, behandlingstekniker mot ofrivillig barnlöshet. De behärskar dessutom en ny metod som de som enda privata klinik i Sverige utför för en särskild grupp infertila - kvinnor som genomgått behandling mot cancer. Dr. Fredrik Ploman Foto: Charlotte Strömwall Om en kvinna har diagnostiserats med någon form av cancer, och måste genomgå cellgiftsbehandling och/eller strålbehandling, är sannolikheten stor att det förstör hennes möjligheter att få barn. Hon bör då informeras om vilka alternativ som står till buds för att bevara fertiliteten. Erfarenheten som IVF-kliniken Öresund har gjort är att samtliga som informeras om de möjligheter som finns väljer att ta dem. Idag finns det tre metoder att tillgripa för att bevara fertiliteten efter behandlingen. Man kan frysa ägg, man kan frysa befruktade ägg (så kallade embryon) och man kan frysa äggstocksvävnad. En mycket viktig aspekt är tidsfaktorn. IVF-enheten bör kontaktas omedelbart efter diagnos så att behandlingen kan komma igång fort, säger doktor Fredrik Ploman, specialist i obstetrik och gynekologi vid IVF-kliniken Öresund i Malmö. Vi behandlade nyligen en 22-årig kvinna här som just hade diagnostiserats med bröstcancer. Hon hade pojkvän vid tillfället men eftersom hon var så ung så visste hon ju inte om det var mannen som hon ville ha som far till hennes barn. Så vi befruktade en del av ägggen med hans spermier men resten av dem frös vi obefruktade. På så sätt ges hon möjligheten att få barn i framtiden även om hon då lever i en annan relation. Man måste vara lyhörd för önskemål från patientens sida, förklarar doktor Ploman. När kvinnan förhoppningsvis har blivit friskförklarad efter sin cancerterapi så kan hon komma tillbaks till oss och få behandling. Vi var först i Norden med obefruktade ägg. Resultatet blev två friska pojkar. Befruktade ägg tillhör rutinen och resultaten är mycket goda, berättar dr Ploman. När man inte kan frysa obefruktade eller befruktade ägg får man tillgripa den tredje möjligheten att frysa äggstocksvävnad. Denna metod är betydligt nyare och inte lika beprövad. Att återtransplantera tinad äggstocksvävnad är än så länge en experimentell metod. För att se om vävnaden kunde fungera igen placerade vi den hos den cancerbehandlade kvinnan via ett enkelt ingrepp strax under huden på ena underarmen. Efter en tid kunde vi registrera både utveckling av äggblåsor och hormonproduktion som tecken på att vävnaden åter var aktiv, fortsätter dr Ploman. Utvecklingen har gått framåt och hittills har två barn fötts, i Belgien respektive Israel, med hjälp av denna teknik. Transplantatet placerades då i eller invid äggstocken. Mot bakgrund av att resultaten av behandling av cancer stadigt förbättrats har ambitionsnivån höjts. Man räddar nu inte bara liv utan strävar också efter att skapa förutsättningar för maximal livskvalitet, påpekar dr Ploman. Vi väljer alltid den lättaste och säkraste tekniken baserat på varje patients individuella behov, avslutar han. Medan vi vanliga dödliga bara kan tacka för att det finns människor som undersöker dessa möjligheter åt oss. IVF-Kliniken Öresund Tel:

4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Ny teknik löser gammalt problem För 30 år sedan trodde ingen att det skulle gå att bota barnlöshet i den omfattning som det görs idag. Men allt eftersom behovet har ökat har tekniken blivit bättre och idag föds det nästan provrörsbarn om året i Sverige. Infertilitet är ett betydligt vanligare problem än många tror och Världshälsoorganisationen, WHO, och Sveriges regering klassar infertilitet som en sjukdom. Den drabbar mellan 15 och 20 procent av alla par i fertil ålder. Det är inte alltid bestående, men inte desto mindre jobbigt att drabbas av. Provrörsbarn sedan 1978 Den 25 juli 1978 föddes världens första provrörsbarn, Louise Brown, i England. BBC rapporterar att det var läkarna Steptoe och Edwards som skulle ge miljontals människor hopp om att få barn som tidigare inte kunnat det. Sedan dess har hundratusentals barn fötts med hjälp av den så kallade In Vitro Fertilitetstekniken. Den går ut på att man befruktar en kvinnas ägg med mannens säd utanför kroppen, i ett provrör, därav den populära benämningen provrörsbefruktning. Infertilitet har blivit allt vanligare över hela västvärlden. Orsakerna är inte enbart fysiska. De finns också sociala förklaringar till varför det har blivit så. Eftersom vi jobbar mer, och kvinnor har egna karriärer, så senarelägger vi ofta barnafödandet då det inte passar oss under de mest intensiva karriärsåren. Eftersom fertilitet sjunker med ålder är det svårare att bli gravid senare i livet. Ibland kan det vara för sent. Det finns därför en poäng i att, från samhällets sida, stötta den här formen av behandling. Ungefär en fjärdedel av alla kvinnor blir gravida efter enbart en behandling och efter tre behandlingar har nästan två tredjedelar lyckats bli det. Kulturellt tabu Men även om den svenska staten tillstår att barnlöshet är en sjukdom så är det en sjukdom som inte självklart täcks av sjukförsäkringen. Ändå diskuteras det sällan. Det beror på att infertilitet fortfarande är tabubelagt. För många är det känsligt att inte lyckas med något som ses som så naturligt. Känsligt därför att vissa har svårt att se provrörsbefruktning som naturligt, trots att det är det. Det är dumt att inte utnyttja de möjligheter som tekniken och människans uppfinningsrikedom har skänkt oss för att skänka glädje och lycka till tusentals människor varje år. Dessutom skapas tusentals nya liv till världen varje år. Steg för steg Hemsidan som ger ofrivilligt barnlösa par stöd och kunskap på vägen mot graviditet. aftonbladet 07.indd :58:05

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Spara pengar och köp dina ägglossningstest och graviditetstest hos: IVF Det som i folkmun kallas provrörsbefruktning har den något tekniska termen IVF bland dem som jobbar med det. IVF står, enligt Wikipedia, för In-Vitro Fertilisering från latinets vitrus som betyder glas. IVF betyder alltså befruktning i glas. Klamydia Skador i reproduktionsorganen kan leda till infertilitet. Enligt sjukvårdsrådgivningen är könssjukdomen klamydia en stor bov i dramat som dessutom fått en ökad spridning på senare år. Om det svider bör du därför låta undersöka dig. Återförsäljare av tester från Clearblue Från 5 kr/st. Vänta inte Jungfrufödsel Efter en undersökning som gjorts av Curakliniken i Malmö kan nu konstateras att chanserna att få barn nästan halveras efter 36 års ålder. Av de kvinnor som har deltagit i studien fick 72 procent av de under 35 barn medan de som var över 36 bara hade 41 procents chans. Enligt Aftonbladet har Chester Zoo i norra England rapporterat att en ödlehona av arten komodovaran har fött fem ungar utan att någonsin varit i kontakt med en hane. Hon är båda föräldrarna till sina egna barn. Det kallas för partenogenes jungfrufödsel och händer ibland. Billiga-Tester.se har även webshops i Danmark, Norge, Finland och Spanien. *Gäller köp t.o.m Kan inte kombineras med andra rabatter.

6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Med reproduktion som fokus Alldeles nyligen öppnade ett nytt centrum för reproduktionsmedicin vid Universitetssjukhuset i Malmö. Reproduktionsmedicinskt centrum är ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS i Malmö och Universitetssjukhuset i Lund. Trots att det finns två utmärkta privata IVF-aktörer på den skånska marknaden, startas nu en ny klinik i offentlig regi. Skälet är att provrörsbefruktningar med donerade ägg och spermier, som ofta krävs vid infertilitetsbehandlingar, inte kan utföras på privata kliniker. Dessutom fanns en önskan att skapa en offentlig klinik som sysslar med mer än bara assisterad befruktning och som fokuserar ännu mer på forskning och utveckling inom reproduktionsområdet. Vår klinik kommer att bli unik därför att vi ska försöka få ett samlat grepp om hela reproduktionsområdet. Reproduktion handlar inte bara om att hjälpa spermier att befrukta ägget, utan det rör sig om ett helt spektrum av åkommor som startar tidigt i fosterstadiet och som kan påverka individen genom hela livet. Den ofrivilliga barnlösheten är bara ett av symptomen, förklarar professor Aleksander Giwercman på Reproduktionsmedicinskt Centrum. Med provrörsbefruktning har infertilitetsbehandling gått igenom en verklig revolution. Det är nu en mängd par som förut inte kunde få barn som nu kan få hjälp med mikroinjektionstekniken. Det som har hänt de senaste åren är fantastiskt men ju FOTO: MALIN LAUTERBACH På bilden från vänster: Pål Wölner-Hanssen, Britt Friberg, Aleksander Giwercman och Leif Bungum. bättre vi blir på IVF desto mer har orsakerna till infertilitet hamnat i bakvattnet. Det vi skall göra här på den nya kliniken är att fokusera mer på orsakerna än symtomen. Den nya kliniken kommer att samla en uppsjö olika kompetenser, kompetenser som traditionellt sett kanske inte riktigt har samarbetat förut. Skälet till att det inte gjorts tidigare förklarar professor Aleksander Giwercman så här: Sjukvården har traditionellt revirstrider mellan olika discipliner. Här hoppas vi kunna överbrygga klyftan som existerat mellan de olika områdena för att dra nytta av varandras expertis. Enligt överläkare Leif Bungum är enbart mängden olika kompetenser en fördel. Här kommer finnas gynekologer och androloger som arbetar sida vid sida. Men också urologer, endokrinologer och genetiker. Fler och fler sjukdomar visar sig ha en bakgrund i genetiska störningar. Med alla dessa kompetenser samlade under ett tak hoppas de kunna producera forskning i världsklass. Privata aktörer är jättebra men de har inte möjlighet att bedriva undervisning och forskning i den omfattning som kan göras av oss eftersom vi drivs med offentliga medel, förklarar doktor Leif Bungum som själv är gynekolog. När vi öppnar kommer vi inte att erbjuda några nya behandlingsformer men allt eftersom kommer vi på sikt att utveckla metoder för att behandla orsakerna till barnlöshet. Vi vet till exempel idag att om en man har för få spermier löper han ökad risk för testikelcancer men genom att vi fokuserar på orsaker, symtom och efterverkningar kan vi sätta in förebyggande behandlingar. Reproduktionsmedicinskt Centrum fokuserar alltså på reproduktionssystemet som något mer än bara en eventuell orsak till barnlöshet.

7 Ingela Wessén och Lena Andersson Bergh har bägge mångårig erfarenhet av rådgivning och behandling av ofrivillig barnlöshet. En ny modell som utvecklats i samarbete med matematiker från Uppsala universitet är hemligheten bakom snabbare service och säkrare bedömning av vilket befruktat ägg som skall bli foster. I kombination med individualiserad behandling är par som behandlats på Linnékliniken väldigt nöjda. Individuell bedömning enligt unik modell Redan första telefonkontakten med Linnékliniken kändes jättebra ansåg Lotta och hennes sambo Fredrik som är ett av cirka par som fått barn med hjälp av Carl von Linnékliniken i Uppsala. Kliniken är en av Sveriges äldsta och största fertilitetskliniker. Servicen var det som gladde paret mest enligt Fredrik. Sjuksköterskan Eva-Lena var så lyssnande och förstående. Och så fick vi tid för utredning av vår barnlöshet direkt! Hela utredningen var klar på ett par-tre besök. Ta bara en sån sak som att jag fick besked om mitt spermaprov samma dag som jag lämnade det. Inget svammel, kunnigt och ändå personligt gjorde docent Bergh en utredning som passade just oss. Inställningen att varje par är unikt är den princip vi jobbar efter, säger Torbjörn Bergh som varit med och grundat Linnékliniken. Han förklarar: Olika par har olika förutsättningar. Vår forskning gör att vi idag har tillgång till test som kan bedöma parets chanser till graviditet redan vid första eller andra besöket. Det speciella är klinikens prognosmodeller, som utvecklats tillsammans med matematiker på Uppsala Universitet. Allra viktigast är den unika datamodell som klassar det delade ägggets (embryots) chans att utvecklas hela vägen till ett barn. Det gör att vi bättre kan välja rätt embryo att föra in i livmodern, och vilka som kan frysas. Det är också möjligt att odla vidare till blastocyst, tillägger doktor Bergh. Äggen odlas i antingen två eller fem dagar (blastocyst) enligt individuell utvärdering av parets unika förutsättningar. Vilken tid odlingen tar är helt individuell för att kunna ge varje par största möjliga chans till graviditet och barn, förklarar doktorn. Lotta och Fredrik fick reda på att barnlösheten i deras fall berodde på låg produktion av spermier. Datamodellen visade att deras chanser till graviditet var mycket goda vid provrörsbefruktning med s.k. mikroinjektionsteknik. Det blev inte barn på första behandlingen, men flera fina embryon kunde frysas in. Redan månaden efter den första behandlingen blev Lotta gravid efter att ett embryo tinats och satts in i livmodern. Våren 2005 föddes Julia. Det syns väl att hon var ett riktigt guldägg, säger Lotta stolt. Upptäckten att vi inte kunde få barn på egen hand ledde till en form av livskris, erkänner Fredrik, men på kliniken fick vi snabba besked och kunde också till största delen planera behandlingen utifrån våra egna önskemål. Vi behövde inte vara borta från jobbet särskilt mycket och under själva IVF-behandlingen räckte det med en enda resa från hemmet i Stockholm till Uppsala för kontroll. Jan Holte, en av läkarna på Linnékliniken förklarar: När vi började med IVF för snart 20 år sedan gjordes betydligt fler kontroller, vilket var jobbigt för patienterna. Med ökande erfarenhet insåg vi att all äggmognad oftast följer ett givet, men individuellt mönster. Så en till två välriktade kontroller räcker oftast bra. För långväga patienter eller sådana som redan etablerat bra kontakt med en hemmadoktor finns möjlighet att få hjälp med kontrollerna på hemorten. Lotta och Fredrik planerar nu att försöka få ett syskon till Julia. Underbart att ha flera frysta ägg kvar, säger Lotta. Det ska faktiskt bli trevligt att komma tillbaka och träffa gänget på Linné igen, tilllägger Fredrik. Det kändes aldrig som att vara på sjukhus, lokalerna och inredningen är så mysiga och inbjudande och personalen är så härlig! Förklarar Lotta. Det känns att de bryr sig, tar sig tid och behandlar oss som individer och förstår hur jobbigt det är att vara i vår situation, säger Fredrik. Carl von Linnékliniken Tel: Torbjörn Bergh och Jan Holte, läkare på Carl von Linné Kliniken sedan starten 1990.

8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lycka gånger tre Att Birger och Inga skulle få barn var långt ifrån självklart. De var tvungna att försöka länge och efter flera försök med andan i halsen kom till sist belöningen. Idag är Maria en frisk tvååring och nybliven storasyster till tvåäggstvillingar. Först när dottern Maria föddes vågade de tro på det på riktigt. Parets infertilitet berodde på Birger och det fanns fysiska orsaker till varför han var infertil. Birger var 38 och Inga 33 när de fick sin dotter Maria i januari för litet mer än två år sedan. Behandlingen är ganska omständig, tillstår Birger, även om jag som man mest drabbas av frugans humör. Hormonbehandlingarna gjorde att Inga blev på sämre humör. När hormonbehandlingen sedan var över behövde jag inte göra något mer än att lämna spermaprov. Birger och Inga fick gå igenom tre försök på en offentlig klinik med färska embryon, utan lyckade resultat. Vi är fyra IVF-kliniker utspridda över landet och har som enda privata alternativ i Sverige ett komplett utbud av reproduktionsmedicinska behandlingar inklusive spermieoch äggdonation genom IVF-kliniken Umeå Ofrivilligt barnlös? Välkommen att kontakta oss! IVF-kliniken CuraMalmö, tel IVF-kliniken Göteborg, tel IVF-kliniken Stockholm, tel IVF-kliniken Umeå, tel

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Det var stor besvikelse efter varje försök. Men man lever på hoppet. Vi var beredda på att det skulle bli ett antal försök eftersom vi visste att det inte var 100 procents säkerhet att det skulle fungera. Att paret levde på hoppet gav slutligen resultat. Paret stod först i kö till en annan offentlig klinik men eftersom det var lång väntetid där valde de att istället gå till en privat klinik. Där gick det undan och man blev mycket väl bemött, förklarar Birger. Vi har inte inom någon svensk offentlig sjukvård blivit väl mottagna till skillnad från den privata kliniken vi besökte. På den offentliga kliniken var det storföreläsningar men vid den privata kliniken blev vi behandlade som individer. Det gjorde oerhört mycket. Dessutom tog de sig tid att tala med oss och ge oss stöd efter de misslyckade försöken. Det var oerhört skönt, inflikar Inga. Först när dottern Maria föddes vågade de tro på det på riktigt. Det blir lite speciellt när man kämpat så länge och oroat sig så mycket. Ytterligare lön för mödan fick de i oktober då tvåäggstvillingarna Jan och Anna föddes efter ännu en lyckad IVF-behandling. IVF-behandling steg-för-steg För mer detaljerad information, besök Bearbetad av originalbild från Organon Illustration: Johanna Runebjörk

10 10 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Infertilitet - Orsak och behandling Barn anses av många vara meningen med livet. Har man då försökt bli gravid utan resultat dyker frågor upp som rör orsaker och möjliga behandlingar. Den klena trösten, att par som är fullt fertila även kan misslyckas, blir verkningslös. Människan är trots allt den minst fertila varelsen på jorden och man kan läsa i en rapport från Socialstyrelsen att vart tionde par är drabbade av ofrivillig barnlöshet. Text: Aron Flam & Johanna Runebjörk Infertilitet orsakas av sjukdomar, av sinsemellan mycket olika karaktär, som till exempel medfödda defekter i könsorganen, hormonrubbningar, infektionssjukdomar eller immunologiska sjukdomar. Infertilitet kan drabba både kvinna och man, med i stort sett lika stor utsträckning. Orsakerna är dock olika och nedan kartläggs de vanligaste och hur de kan behandlas. Orsaker till kvinnlig infertilitet Fertilitet är känsligt, speciellt när man börjar bli äldre eller lever ohälsosamt. Åldern och allmänhälsan är dock inte den enda orsaken utan systemet kan drabbas av fysiska-, hormonella- och kromosomdefekter; Fysiska problem, drabbar kvinnans mer smittomottagliga och känsliga könsorgan i större utsträckning än mannens. Inflammationer, tumörer och andra störningar kan drabba vaginan, livmoder- halsen, livmodern, äggledaren och äggstockarna. Skada på äggledarna och hormonrubbning. Utebliven ägglossning är den absolut vanligaste orsaken till barnlöshet hos kvinnan då processen är så känslig att den allra minsta störningen kan bidra till att ägggen inte lossar som det är beräknat i cykeln. Ägglossningsrubbningar är ett komplext problem och kan studeras mer detaljerat på där man även kan läsa om hypofysens hormonutsöndring och dess inverkan på fertiliteten och hela menstruationscykeln. Man kan även läsa om äggstocksskador, som oftast handlar om PCO, polycystic ovary syndrome, som förstorar äggstockarna och ytan täcks av en mängd små cystor. Kromosomdefekter, vilket kan vara ett onormalt antal könskromosomer eller att kvinnan utvecklar Turners syndrom där X-kromosomen saknas. Orsaker till manlig infertilitet Vid en infertilitetsutredning börjar man vanligtvis hos mannen eftersom det är en mindre komplicerad process. Orsakerna kan vara många, allt från sjukdom i unga år till användning av droger men vanligast är att man talar om kvalitén och produktionen av spermier. De Myter och fakta Liksom många andra sjukdomstillstånd omgärdas infertilitet av en hel del mytbildning. Vad är sant och vad är falskt angående barnlöshet? Här följer myternas topp 3. Män är inte infertila Falskt! Det är inte ovanligt att folk refererar till infertilitet som ett kvinnligt problem. Det är dock långt ifrån sanningen. Ungefär en tredjedel av all barnlöshet beror på mannen, vilket är lika stor del som beror på kvinnan. De resterande faktorerna beror på de 10 procent som är ofrivilligt barnlösa av oförklarliga skäl samt resten till att en tredjedel beror på både mannen och kvinnan tillsammans. Infertilitet är psykologiskt Falskt! I de allra flesta fall beror infertiliteten på ett fysiskt problem hos mannen eller kvinnan. Om ett par adopterar blir de gravida Falskt! Adoption är inget man gör för att bli gravid. Det har ett värde i sig. Par som adopterar och senare får egna barn är runt fem procent - vilket är samma som för par som inte adopterar.

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 11 Första försöken Enligt det amerikanska National Library of Medicine kan IVF-behandlingar spåras så långt tillbaka som till 1890-talet. Det var den distingerade herren och pionjären inom reproduktionsteknik Walter Heape ( ) som framgångsrikt transplanterade kaninembryon mellan kaniner. Det här var förstås långt innan det prövades på människor och trots att kaniner inte är kända för sina svårigheter att föröka sig. huvudsakliga orsakerna till detta hos män är: Azoospermi vilket innebär avsaknaden av spermier i sädesvätskan. Män med normala reproduktionsorgan och hormonsystem kan ha azoospermi på grund av avsaknad av spermieproducerande vävnad i testiklarna eller på grund av blockering. Retrograd ejakulation inträffar när försvagning uppstår i musklerna eller nerverna i urinblåsans hals hindrar den från att stänga vid ejakulation, vilket gör att sädesvätskan rinner bakåt i urinblåsan. Det kan uppstå vid operation på prostata, en medfödd defekt i urinröret eller urinblåsan, eller sjukdom som påverkar nervsystemet. Testikeltrauma, på grund av skada, operation eller infektion kan utlösa en immunitetsrespons i testiklarna vilket kan skada sperman. Testosteronbrist, kan orsakas av en extra kromosom, hormonrubbningar och kan även bero på frånvaro av testiklar eller utebliven nedvandring av testiklarna ner i pungen. Behandling av infertilitet Steg 1. Läkemedelsbehandling Om man genom läkarbesöket diagnostiseras med ägglossningsproblem i kvinnans fall brukar hormonbehandling med läkemedlet klomifencitrat skrivas ut, i mannens fall brukar de relativt ovanliga hormonella rubbningarna behandlas med gonadotropiner. och ger dig mer utförlig information om läkemedelsbehandling vid infertilitet. Steg 2. Avancerad hormonbehandling och kirurgiska ingrepp De gonadotropiner som i steg ett skrevs ut till mannen, kan även behandla kvinnan, där de verkar direkt på äggstocken och ökar utvecklingen av äggblåsor. För att framställa gonadotropiner finns det tre olika tekniker som kan anpassa till de behov av fertilitetsbehandling som behövs. Steg två för mannen kan betyda att man med kirurgiska ingrepp behandlar de anatomiska defekterna, så som pungåderbråck och blockeringar mellan testiklarna och sädesledarna. Erektions- och ejakulationsproblem behandlas med ett lätt kirurgiskt ingrepp, där en elektronisk son förs in i ändtarmen och stimulerar, skriver Urologkanalen. Steg 3. Assisterad reproduktionsteknik (ART) ART är ett samlingsnamn för en rad av behandlingstekniker som handlar om att föra samman ägg och spermie. Den mest välkända tekniken Folsyra för gravida Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har gemensamt gett ut en rekommendation om folsyra och graviditet. Gravida kvinnor och de som vill bli gravida bör inta cirka 400 milligram per dag. Ät därför frukt och grönsaker, särskilt spenat, kål, bönor och apelsiner. Apoteken säljer nu tabletter med 400 milligram folsyra, liksom hälsokosthandeln. Ladies Home Journal är in vitro-behandling, IVF men även ICSI, och donationer kan komma till tals och bör tas i beaktning vid fertilitetsproblem. Assistansen berör både äggutvecklingen och problem vid spermieutvinningen. IVF var den första tekniken som användes och det är en så kallad provrörsbefruktning, där ägg och spermie förs samman i ett hormonpreparat som simulerar ägget som vid en lyckad befruktning återförs in i kvinnans livmoder. Vid överproduktion av befruktade ägg, kan dessa frysas ned för att tinas upp vid senare tillfälle, i högst fem år skriver Socialstyrelsen i sin rapport: Assisterad befruktning från ICSI är en utveckling av provrörsbefrukningstekniken och tillämpas då spermierna i spermieutvinningen är få. I Socialstyrelsens rapport beskrivs tekniken med att en mikroinjektion av spermier injiceras in direkt i äggets cytoplasma. Äggdonation är ett alternativ för kvinnan som är äldre, bärare av en genetisk defekt eller har drabbats av oförklarliga missfall. Ägg är sedan 2003 tillåtet att donera men kräver ofta grundlig juridisk och medicinsk övervakning (Socialstyrelsen). Behandlingen sker sedan via vanlig provrörsteknik. Spermieutvinning utförs vid allvarlig manlig infertilitet och teknikerna kallas MESA och TESE. Ingreppen går ut på att hämta spermier direkt via bitestiklarna respektive genom biopsi direkt från testikelvävnaden. Billiga-Tester.se Webshoppen Billiga-Tester.se har undersökt priserna på ägglossningstest. Undersökningen visar att stora pengar kan sparas genom att handla testerna på Internet jämfört med på Apoteket. Använder man regelbundet ägglossningstest finns det så mycket att spara som 70 procent. Därutöver tillkommer fördelen med att inköpen kan ske diskret och testerna levereras direkt hem i brevlådan.

12 Foto: Ann-Christine Åberg 12 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Värt vartenda öre Offentligt finansierad infertilitetsbehandling varierar från län till län. Dessutom är kötiderna långa. För de som vill ha flera behandlingar och slippa vänta finns privata alternativ. Som tur är kan man även vid privata behandlingar få hjälp med finansiering. Att olika län idag har olika möjligheter för barnlösa är väldigt märkligt. På vissa platser får man ingen behandling, på andra så många som tre. De flesta privata kliniker har idag paketpriser för flera behandlingar och de brukar ligga på mellan och kronor. Om du har en säkerhet att låna mot, som hus eller bil, kan vanligtvis din egen bank ställa upp med ett lån åt dig. De flesta banker har även blankolån, vilket innebär lån utan krav på säkerhet. Annars finns låneinstitut som specialiserat sig Magnus Rowell FOTO: SAMIR SOUDAH på snabba och enkla krediter till bland annat sjukvård. Human Finans är ett sådant. Våra krediter är utan säkerhet och går från kr till kr. Vi har bland annat en kredit som heter Human Konto som löper på tolv månader, förklarar institutets grundare och VD Magnus Rowell. Våra lån är anpassade just till den här målgruppen, tillägger han. Det kan röra sig om en stor summa pengar, men tänk hur mycket glädje ett gott resultat kan innebära! Ny nedfrysningsmetod ökar chanserna Sedan början av året har Fertilitetscentrum i Stockholm och Göteborg börjat använda en ny metod för nedfrysning av embryon. En metod de själva varit med att utveckla och som dramatiskt förbättrar infertila pars möjligheter att få barn. Solen skiner in genom fönstren på Fertilitetscentrum vid Storängsbotten i Stockholm. Utanför gnistrar snön i den klara kylan men inne i lokalerna är det varmt och tryggt. Doktor Barbro Fridén som är gynekolog och Fertilitetscentrums chefsbarnmorska Karin Persdotter- Eberg förklarar bakgrunden. Vid en provrörsbefruktning hämtas ett antal ägg ut från kvinnan och befruktas. Ofta får man då flera livskraftiga ägg för återföring in i livmodern, men man väljer bara ut ett ägg. De andra äggen fryser vi in, om det första försöket inte lyckas, eller om paret vill ha fler barn i framtiden. Ända sedan 1980-talet har det varit möjligt att frysa in embryon för framtida användning. Tyvärr har tekniken inte varit så utvecklad att det går att jämföra med att placera in färska embryon i kvinnan. Problemet bestod i att det fanns en risk för att det skulle bildas iskristaller i embryot vid nedfrysningen. Det skulle i så fall skadat embryot och kan ha varit en starkt bidragande orsak till att de äldre nedfrysningsmetoderna inte lyckades lika ofta. Detta gällde framför allt de embryon som fått odlas längre tid, så kallade blastocyster. Det är också dessa som har visat sig ha störst chans att bli barn. Den nya metoden kallas för vitrifiering och med den undviks bildandet av iskristaller i embryona säger Thorir Hardarson, embryolog och laboratoriechef på Fertilitetscentrum i Göteborg och en av dem som varit med och utvecklat den nya nedfrysningstekniken. Vitrifiering har resulterat i att chanserna att bli gravid nu är större än de var tidigare, förklarar Hardarson. Mindre påfrestningar Fördelarna med den nya metoden är fler än bättre chans till graviditet. En av de mest påfrestande momenten i infertilitetsbehandling är de hormonbehandlingar som kvinnan måste genomgå. Eftersom man nu kan frysa in blastocyster så minskar antalet behandlingar en kvinna måste gå igenom för att få sitt barn. En provrörsbefruktning innebär många olika påfrestningar för kvinnan. De fall där embryon kan frysförvaras med vitrifiering, medför därför både fysiska och psykiska lättnader för henne eftersom hon behöver genomgå färre behandlingar för att bli gravid, förklarar doktor Barbro Fridén. Att färre behandlingar dessutom medför att kostnaden blir lägre bidrar till att utmärka den nya metoden till framtidens infertilitetsbehandling. Tel. Göteborg: Tel. Stockholm: Göteborgskliniken: Stockholmskliniken:

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 13 Att hantera sorgen Att få reda på att man kanske aldrig kommer att få barn innebär först en chock. Det är en stor förlust men som alla stora förluster i livet är de något som man måste lära sig att leva med, säger Kaisa Brangenfeldt. Kaisa Brangenfeldt är kurator på kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och hjälper personer som uppsöker fertilitetskliniken. När en patient får beskedet att hon eller han inte kan få barn så utlöser det sorg och krisreaktioner. Det finns också risk för att beskedet leder till en kris i patientens nära relationer. Min uppgift är att stötta och vara närvarande i kris- och sorg bearbetningsprocessen. Hur personen klarar förlusten, som ofrivillig barnlöshet innebär, beror mycket på individens grundtrygghet, tidigare erfarenheter, relationer och sociala nätverk. Att våga be om hjälp kan vara avgörande för sorg- och krisbearbetningen. Samtalet är kuratorns arbetsverktyg och målet med samtalet är att patientens välbefinnande skall öka. Att adoptera barn kan vara en lösning som patienten inte tidigare reflekterat över. Min roll är att finnas där, stötta och lyssna, avslutar Kaisa Brangenfeldt. FOTO: KAROLINSKAS FOTOAVDELNING Få kontroll över ägglossningen! Köp ett test från presex! Testen är en enkel och tillförlitlig enstegstest med vilken man kan bestämma förekomsten av LH i urin. Testen utförs under 5 på varandra följande dagar. Kampanjerbjudande! Ange kampanjkoden Familj, så erhåller du ett RFSU Mix 12- pack Gratis! Livet förtjänar det allra bästa redan från början. Kliniker världen över har i mer än 20 år använt våra produkter för att hjälpa människor att få barn. Vitrolife är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar produkter för provrörsbefruktning. Från instrument som används för hantering av ägg och spermier, till näringslösningar för att odla och återföra embryon. Varje produkt är speciellt framtagen för att skapa en optimal miljö för livets start. Alla våra produkter för provrörsbefruktning är CE-märkta. Detta är vi ensamma om. För att få veta mer besök oss på eller ring Vitrolife Foto: Lennart Nilsson Erbjudandet gäller max en gång per kund och hushåll t.o.m

14 14 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Forskning och framtid Inte bara Sverige utan större delen av Västeuropa dras med en åldrande befolkning och sjunkande födslotal. Än så länge är det inte ett problem men allt eftersom fler generationer pensioneras och färre skattebetalare ska stå för notan blir befolkningstillväxten antagligen framtidens stora politiska fråga. Att det här kommer att bli ett problem i framtiden är uppenbart och har varit det länge. Så sent som i juni 2006, på den årliga europeiska fertilitetskongressen ESHRE, presenterades en undersökning som visar att offentlig finansiering av olika typer av infertilitetsbehandlingar kan vara en lönsam affär för samhället. Statligt stöd viktigt Studien har jämfört Danmark, som har ett offentligt finansierat behandlingssystem mot barnlöshet, med England som inte har det. Studien visar att England skulle få en anmärkningsvärd ökning av antalet födda barn ifall de fick statligt stöd. Även i Sverige har vi ett behov av att öka barnafödandet men trots andra politiska lösningar som barnbidrag och föräldraledighet är provrörsbefruktning inte ens under övervägande. Det är tydligt att vi behöver skaffa fler barn, men det är ingen diskussion om IVF-behandlingar, säger Claes Gottlieb, docent i gynekologi vid Sophiahemmet i Stockholm, även ordförande för Arbetsgruppen för Fertilitet inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Lönsam investering Studien visar tydligt att IVF-behandlingar är en lönsam affär för den engelska staten. Samma förhållande gäller även i Sverige. Ett barn drar in mer till statskassan än vad behandlingen kostar staten, fortsätter han. Att offentlig finansiering också skulle ge effekt i Sverige är påvisat redan år 2004 i en doktorsavhandling framlagd vid Göteborgs universitet av Maria Granberg. En av slutsatserna i avhandlingen är att för de ca kronor som ett barn kostar, varav endast hälften är för själva provrörsbefruktningen och resten är för graviditet och förlossning, så får staten ett bidrag till Sveriges BNP på nästan 16 miljoner kronor. - Undersökningen visar att den direkta kostnaden för IVF kan vara lägre jämfört med andra politiska åtgärder för att positivt påverka befolkningens fertilitet, förklarar Dr. Stijn Hoorens som är en av författarna till RAND-rapporten. Med ett nettoöverskott per barn på två miljoner kronor är kostnaden väldigt låg. Idag kan man i vissa län redan få ett försök betalt av sjukvården, men köerna är långa. Min önskan är att det fanns en ryggsäckspeng för barnlöshet. Alla behövande skall ha rätt till två behandlingar och få lov att använda pengarna som man själv önskar, säger Dr. Gottlieb. Detta skulle minska kötiderna. Villhabarn bil. infertilitet 18 mars , 11.45

15

16 16 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Hälsa och fertilitet går hand i hand Att allmän ohälsa påverkar dina chanser att både bli gravid och att föda fram ett välskapt barn är nog de flesta medvetna om. Det finns dock en del tecken på att det kan löna sig att leva extra hälsosamt när man vill bli gravid och under själva graviditeten. Kost, motion och avkoppling är receptet. Vikten av vikten En av de stora bovarna när det gäller att bli gravid är över- eller undervikt. Enligt den amerikanska nationella fertilitetsföreningen RESOLVE beror ungefär tolv procent av alla fall av infertilitet på att kvinnan väger antingen för mycket eller för litet. Att kroppsvikten spelar roll är helt klart, säger Angelica Hirschberg som är gynekolog, docent och överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset i Solna. Ätstörningar verkar förekomma i liknande utsträckning i de flesta västländer. Mellan ett och fyra procent av vår kvinnliga befolkning riskerar att någon gång drabbas av ätstörningar i någon form och undervikt påverkar graviditeten, precis som övervikt. Reglerna för att hålla både en vettig kosthållning och vikten är enkla. Ät balanserad kost enligt kostcirkeln! Kondition hjälper Eftersom vikt har ett etablerat samband med fertilitet, och motion hjälper dig att hålla en hälsosam vikt, är det viktigt att motionera. Du behöver inte börja hårdträna. Träningen är tänkt att hjälpa dig hålla en normalvikt och eftersom undervikt inte heller är bra för fertiliteten så är det inte någon idé att översanstränga sig. Kondition är viktigt framför allt för den allmänna hälsan, men det är inte lika viktigt som kroppsvikten, förklarar doktor Angelica Hirschberg. En halvtimme om dagen, några dagar i veckan, räcker gott. Gå ut och gå, gå på gympa eller delta i en dansklass. Motion stärker hjärtat och konditionen vilket kommer att hjälpa dig att klara graviditeten bättre. Ta det lugnt! Det finns de som säger att allt man behöver göra för att bli gravid är att slappna av. Det är inte sant och det finns inga vetenskapliga belägg för att avslappning skulle förbättra din fertilitet. Negativ stress påverkar alla människor på ett dåligt sätt. Bland yngre flickor kan det påverka menstruationscykeln vilken är viktig för fertiliteten. Bland äldre kvinnor är det dock ovanligt att det skulle påverka menstruationsfunktionen, förklarar doktor Angelica Hirschberg. Att sträva efter att bli gravid kan upplevas som stressande och det är inte bra i sig. Även om stress inte bevisligen påverkar din fertilitet påverkar den dig negativt ändå. Därför kan det vara bra att lära sig några avslappningsövningar. De flesta avslappningsövningar bygger på andningstekniker och visualisering. Hör med din läkare om han eller hon kan lära dig en avslappningsövning. Det kan knappast skada! Konstgjord befruktning för alla! Att vara ofrivilligt barnlös behöver inte nödvändigtvis innebära att det är något fysiskt fel. Det är inte ovanligt att man är singel, eller att man lever i en samkönad relation. Oavsett vad så är det mänskliga behovet att få barn grundläggande. Därför är det fler och fler som utnyttjar möjligheten att få hjälp, när naturen inte räcker till, eller drömprinsen ännu ej är funnen. Vitanova är en modern Fertilitets-klinik i hjärtat av Köpenhamn. Ljuset strömmar in genom fönstren och lokalerna känns så långt ifrån sjukhus man kan komma. Där utför barnmorskor insemination på singlar och par. Här ska det vara en behaglig upplevelse att få barn. Det skall vara något som föräldrarna minns det med glädje, säger barnmorskan Sofie Bugge. Hon och Anette Weinreich grundade den här kliniken just för att vara ett alternativt val för barnlösa. På Vitanova kan man välja mellan anonyma eller öppna donatorer. Med öppen menas att barnet kan få reda på vem dess biologiske far är när det fyller arton. Det är vanligtvis singelkvinnan som väljer öppen donator. Hon vill gärna ge sitt barn möjligheten att själv välja om det senare i livet vill uppsöka sin biologiske far, men en far avgör inte hur barnet mår. Det är hur älskat barnet är som avgör om det mår bra, tillägger Sofie Bugge.

17 IVF Falun Långtidsodling, eller odling av blastocyster, är en provrörsbefruktningsmetod med större säkerhet än traditionell behandling. I traditionell infertilitetsbehandling odlar man de befruktade äggen i näringslösning i 2-3 dagar innan man väljer ut det eller de ägg som skall återföras i kvinnan. Genom att odla äggen i 5-6 dagar istället blir det lättare att avgöra vilka ägg som har störst chans att leda till graviditet, förklarar doktor Waldenström. Anledningen är så enkel som att man har lättare att avgöra hur livskraftiga äggen är ju längre tid de odlas. Då ser man nämligen om celldelningen upphör eller fortsätter och om den ser ut att vara felfri. IVF kliniken i Falun är ensamma om blastocystodling som rutinmetod och de var först i Sverige med metoden. Vi började med blastocystodling redan 1994, men då var näringslösningarna för dåliga för att klara det. När vi nu har fått fram bättre näringslösningar har vi lagt ner ett idogt arbete på att Längre odling bättre resultat! Med snart 20 års erfarenhet kan IVF kliniken i Falun som en av ytterst få kliniker i världen erbjuda pengarna tillbaka om du inte blir gravid. Vi tycker att det har gått så pass bra att vi vågar lansera den här möjligheten, säger doktor Urban Waldenström som är överläkare på kliniken. utveckla de optimala förhållandena för långtidsodling och skaffat oss en ojämförlig erfarenhet av hur man bäst skall sköta detta, säger doktor Waldenström. IVF kliniken i Falun är en av nordens största IVF enheter och har funnits i nästan 20 år. Det är nästan lika länge som provrörsbefruktning har funnits vilket borgar för kvalitet i behandlingen. IVF kliniken i Falun har hjälpt över 3500 barn till världen och skänkt glädje till otaliga familjer. Det som verkligen utskiljer kliniken är dock den rutin av långtidsodling som de skaffat sig. Vi vet också att vi har ett försprång eftersom vi är den enda kliniken i Sverige som har mångårig rutin och erfarenhet av blastocystodling och nedfrysning av blastocyster. Enligt vår erfarenhet, liksom andras, tar det flera år att lära sig detta och då måste man odla nästan rutinmässigt, inte bara då och då, förklarar doktor Waldenström. Det våra patienter kanske uppskattar mest är själva omhändertagandet. Vi gör allt vi kan för att kombinera bästa resultat och bemötande, avslutar doktor Waldenström. Tel: Fax: IVF FALUN, Falu lasarett FALUN,

18 18 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Allt börjar i embryot All infertilitetsbehandling syftar till att få fram livskraftiga befruktade ägg så kallade embryon. De är nyckeln till liv. Embryologerna odlar fram, övervakar och väljer ut det bästa embryot som skall återföras. Nu finns en studie som visar att den hormonbehandling man väljer påverkar ens chanser att bli gravid. Kvalitén på embryot som skall återföras är helt avgörande, förklarar Kersti Lundin, docent och embryolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Särskilt viktigt har det blivit sedan socialstyrelsen rekommenderar att man bara återför ett ägg för att undvika de komplikationer som kan uppstå vid flerfödslar. Embryologens jobb är att välja ut det embryo som har störst chans att bli ett barn, fortsätter hon. Vi avgör kvalitén på embryots utseende och utifrån det bedömer vi vilket som skall återinföras. Nyligen har det också framkommit att sammansättningen i din hormonbehandling kan påverka kvalitén på dina embryon och därmed dina chanser att bli gravid. Det har visat sig att en kombination av FSH (Follikelstimulerande hormon) och LH (Luteiniserande hormon) ger ett bättre resultat än traditionella genframställda preparat som bara har en konstgjord variant av det äggblåsestimulerande hormonet FSH. Skälet kan vara att kroppen själv kombinerar dessa två hormoner. Den normala reproduktionen är beroende av en kombinerad FSH- och LH-aktivitet, förklarar doktor Johan Smitz vid Follicle Biology Laboratory och Centre for Reproductive Medicine vid Free University i Bryssel som deltagit och tolkat MERIT den största studien på området som någonsin genomförts. MERIT visar att ett hormonpreparat med kombinationen av de två hormonerna Menopur, utvunna ur människor, är bättre än det konstgjorda preparatet Gonal-F som bara använder ett hormon. På samma sätt som vi ständigt finner nya användningsområden för aspirin, lär vi oss nu nya saker om en behandlingsform som har använts framgångsrikt i flera decennier, säger Johan Smitz. Behandlingen med Menopurs mest högkvalitativa embryo leder till 48 procent graviditeter mot Gonal-Fs 32 procent. Det är alltså en avgörande skillnad. FOTO: FERRING AB Precis som embryots kvalitet är viktigt för chanserna till graviditet är hormonbehandlingen viktig för embryots kvalitet. FFIA:S INFORMATIONSTRÄFF OM ADOPTION För mer information besök: FFIA nås även på alt. Adoption - en fantastisk möjlighet Vill du veta mer om adoption är du välkommen till ABF huset i Stockholm den 28 mars eller St Gertruds konferens i Malmö 29 mars kl Det behövs ingen anmälan utan alla är välkomna. Komplett mediesortiment till IVF kliniker Våra medier används av ledande fertilitetsklinikerna i Sverige

19 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 19 Samlagsställningar kan ge extra skjuts Att ha sex vid rätt tidpunkt är som känt nyckeln till att bli gravid. Rätt samlagsställning skulle också kunna vara till hjälp. Tanken är att mannens spermier skall komma så nära kvinnans livmoderhals som möjligt. Det kortar ner deras färd från ett helt maratonlopp till ett halvt. Om både mannen och kvinnan är fertila så spelar det mindre roll vilken samlagsställning de väljer. Det är först när endera eller båda parterna har problem med fertiliteten som samlagsställningen kan påverka fertiliteten. Målet är att hitta positionerna som gör att spermierna kan komma så nära kvinnans livmoderhals som möjligt. Eftersom spermierna skall ha hjälp av ställningen tipsar vissa experter att det skulle vara bättre med positioner där spermierna kan leta sig ned till livmodern snarare än att behöva simma uppströms. Man bör därför undvika att ha sex mot tyngdlagen. Sittande och stående positioner är inte att rekommendera, liksom ställningar där kvinnan befinner sig ovanför mannen. Bland de positioner som rekommenderas återfinns missionären. Den tillåter djup penetration och då mannen ligger ovanför kvinnan färdas spermierna nedåt. Andra ställningar som rekommenderas är de där mannen ligger bakom kvinnan, där båda är liggandes, detta då spermierna kommer närmare livmoderhalsen. Kvinnan bör ligga kvar ett tag för att ge sperman tid att leta sig fram. Att ha en kudde under höfterna eller att trycka upp höfterna i luften och cykla med benen kan ge den där extra tiden som behövs. Om du vet med dig att du har lätt att få urinvägsinfektion bör du dock som vanligt gå på toaletten direkt efter samlag. En infektion gör mer skada än den eventuella nytta som ligga kvar kan ge. Enligt hemsidan babycenter.com finns det också viss forskning som tyder på att kvinnans orgasm kan vara viktig för befruktning. Den bör i så fall vara simultan med mannens för att ge någon effekt.

20

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Att göra barn på sjukhus

Att göra barn på sjukhus Att göra barn på sjukhus Jan Olofsson Överläkare Fertilitetscentrum NUS Även om den kittlande titeln kan leda tankarna till de populära sjukhussåporna i TV, torde beskrivningen Behandlingsmöjligheter vid

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Frisk som foster Frisk som vuxen? Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. Frisk som foster Frisk som vuxen? Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne november 2012 Frisk som foster Frisk som vuxen? 1 Vi finns också på webben! www.vetenskaphalsa.se

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

www.endometriosforeningen.se

www.endometriosforeningen.se www.endometriosforeningen.se Endometrios en kvinnlig sjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som 10-15% av alla kvinnor

Läs mer

Längtan efter barn. en artikelserie om svårigheterna och möjligheterna att få barn. Av: Veronica Lundström Handledare: Cecilia Aare

Längtan efter barn. en artikelserie om svårigheterna och möjligheterna att få barn. Av: Veronica Lundström Handledare: Cecilia Aare Södertörns högskola Institutionen för svenska, retorik och journalistik C-projekt 15 hp Journalistik Vårterminen 2008 Journalistik och multimedia Längtan efter barn en artikelserie om svårigheterna och

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet Enligt vanlig medicin och enligt traditionell kinesisk medicin Av: Frida Neumann Grupp 22 Akupunkturakademin 2013 frida.neumann@hotmail.com 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Att

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling

Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Patientinformation IVF-behandling Välkomna till IVF-enheten vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö Patientinformation IVF-behandling Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon människor

Läs mer

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

bioscience explained Vol 4 No 1 Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

bioscience explained Vol 4 No 1 Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Kersti Lundin Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Provrörsbefruktning Var står vi nu? Historik (b) (a) Write the plant s name in pencil on the cover Fig 1. (a) Bilden

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Opererade bort. men smärtan

Opererade bort. men smärtan LÄGG IN ANNONS KÖP Välj & din SÄLJ ort JOBB Publicerad 17 jun 2015 10:00 Uppdaterad 22 jun 2015 08:57 För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas att hon genom att berätta om endometrios kan bidra till att

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen

GODA ANLEDNINGAR. till att bevara ditt barns stamceller. Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller från navelsträngen Ring 040-692 23 27 eller gå in på stemcare.se om du vill bevara ditt barns stamceller 5 GODA ANLEDNINGAR till att bevara ditt barns stamceller Ge ditt barn en gåva för livet samla och bevara stamceller

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial

Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16. Infomaterial Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K Danmark +45 325 733 16 Infomaterial Innehåll 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtalet... 4 1.2. Själva inseminationen... 5 1.3. Undersökningar... 6 1.3.1.

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Att lyckas med parningen.

Att lyckas med parningen. Att lyckas med parningen. Catharina Linde Forsberg Det finns många möjliga anledningar till att en tik inte blir dräktig efter parning. En av de vanligaste är att den helt enkelt parades på fel dag i löpningen.

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Arvet och DNA. Genetik och genteknik

Arvet och DNA. Genetik och genteknik Arvet och DNA Genetik och genteknik Genetik Du är inte en kopia utav någon av dina föräldrar utan en unik blandning av egenskaper från båda dina föräldrar. Genetik är den del av biologin som handlar om

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Boken till mannen. om manlig barnlöshet

Boken till mannen. om manlig barnlöshet Boken till mannen om manlig barnlöshet Manlig barnlöshet kan ofta behandlas. Oönskad barnlöshet kan ha en mängd olika orsaker. Mellan vart sjunde till vart tionde par som önskar få barn behöver hjälp och

Läs mer

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by Kvinnor och epilepsi Information för kvinnor om epilepsi Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av: Vad är epilepsi? God livskvalitet med epilepsi

Läs mer

Mensvärk eller något allvarligare?

Mensvärk eller något allvarligare? Mensvärk eller något allvarligare? Det finns kvinnosjukdomar som man inte pratar så mycket om. Ofta börjar det med värk i magen och du tror att det handlar om vanlig mensvärk. Men kanske är det något allvarligare?

Läs mer

Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar / Ilona Autti-Rämö 1. Fosterscreening och. Ilona Autti-Rämö, doc.

Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar / Ilona Autti-Rämö 1. Fosterscreening och. Ilona Autti-Rämö, doc. Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar / Ilona Autti-Rämö 1 Fosterscreening och etiska värderingar Ilona Autti-Rämö, doc. Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar

Läs mer

Överklagan av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut angående vårdprogram för infertilitetsbehandling

Överklagan av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut angående vårdprogram för infertilitetsbehandling Överklagan av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut angående vårdprogram för infertilitetsbehandling Härmed överklagas Västerbottens läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnds beslut VLL 1554-2012 om vårdprogram

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Frågor och svar om stamceller

Frågor och svar om stamceller Frågor och svar om stamceller Att det finns stamceller i vår kropp och att de kan användas i medicinska behandlingar för att ersätta sjuka celler har man vetat länge. Mot slutet av 1990-talet lyckades

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning Radiojodbehandling Vid hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring,

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Endometrios. Orsaker: Lokalisering:

Endometrios. Orsaker: Lokalisering: Endometrios Endometrios orsakas av endometrieliknande vävnad utanför livmodern (endometrium = livmoderslemhinna). Endometriosvävnad består av körtlar och stroma av samma typ som endometriet och kan omges

Läs mer

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m. Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.m Den här sammanställningen är ett resultat av en e-postkommunikation

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim W at Information can expect rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim Levosert ingår i högkostnadsskyddet W at s Levosert och kan därmed delbetalas. and ow does t ork? Innehåll Om Levosert... 4 Så får du

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Hur vanligt är sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När ett barn

Läs mer

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män.

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Läs igenom texten och skriv en sammanfattning av varje preventivmedel.

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Därför är vi medlemmar på Netdoktor

Därför är vi medlemmar på Netdoktor Därför är vi medlemmar på Netdoktor Jag lyckades gå ner 23 kilo i vikt tack vare Netdoktor Övervikt. Går det motigt så pratar jag med andra medlemmar på mötesplatsen. Det är en härlig stämning på Netdoktor

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

En skrift till hjälp och stöd. Om upplevelsen och bearbetning av sorgen vid missfall. Kvinnokliniken, Skaraborg Sjukhus, 2010-11-24

En skrift till hjälp och stöd. Om upplevelsen och bearbetning av sorgen vid missfall. Kvinnokliniken, Skaraborg Sjukhus, 2010-11-24 En skrift till hjälp och stöd Om upplevelsen och bearbetning av sorgen vid missfall Kvinnokliniken, Skaraborg Sjukhus, 2010-11-24 Missfall... 4 Efter missfallet... 5 Kvinnors upplevelse av missfall...

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Presymptomatisk testning för ärftlig cancer

Presymptomatisk testning för ärftlig cancer 16 Presymptomatisk testning för ärftlig cancer Denna broschyr är utvecklad av The Genetic Interest Group och har översatts till svenska av Josef Davidsson och Ulf Kristoffersson, Genetiska Kliniken, Labmedicin

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER. Så funkar det

P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER. Så funkar det P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER Så funkar det Blir man steril av p-piller? Är jag för ung för p-piller? Vad passar mej?? Om jag glömmer? Måste man göra uppehåll? Blir

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Knipkulor för bäckenbottenträning

Knipkulor för bäckenbottenträning Knipkulor för bäckenbottenträning Guide till en starkare bäckenbottenmuskulatur Vielle VAGITRIM knipkulor är kliniskt utformade för att stärka bäckenbottenmuskulaturen och därigenom hjälpa till att kontrollera

Läs mer