HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007"

Transkript

1 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INFERTILITET MARS 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG MARS 2007

2 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 25 år med svenska provrörsbarn År 1982 föddes lilla Maria, Nordens första provrörsbarn, på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Forskargruppen i Göteborg var den sjätte i världen som lyckades och en ny värld av möjligheter öppnades. Forskargruppen presenterade tidigt en alternativ väg att med hjälp av ultraljudsteknik ta ut ägg via slidan. Mer än 98 procent av världens IVF-kliniker använder idag denna metod. Myndigheternas vilja att satsa på den nya tekniken var till en början mycket begränsad, Socialstyrelsen hade en lång rad invändningar. Detta gav oss impulsen till att starta verksamheten i privat regi och 1984 öppnades Skandinaviens första privatklinik på Sophiahemmet i Stockholm. De goda resultat som denna klinik snabbt kunde visa gjorde att även offentliga satsningar kom igång vid landets Universitetskliniker. Ytterligare en principiell upptäckt inom området kom till användning i Skandinavien 1997, återigen med Göteborgsgruppen som initiativtagare. Man kunde nu göra en genetisk kvalitetsanalys på embryot innan det fördes tillbaka till kvinnans livmoder, ett stort framsteg för par som kände till att vissa ärftliga sjukdomar fanns i släkten. Denna metod har under de senaste två åren kommit till allt större användning vid behandling av lite äldre kvinnor där man vet att risken för genetiska skador är vanligare. Som svensk finns det alltså flera skäl att känna stolthet över medverkan i den teknikutveckling som har resulterat i över tre miljoner nya, friska och efterlängtade barn. Lars Hamberger Professor Emeritus Kvinnosjukdomar Göteborgs Universitet c INNEHÅLL INFO: För fösta gången ger Mediaplanet ut tematidningen infertilitet i Aftonbladet Söndag. Tidningen syftar till att informera par som har problem att få barn om infertilitet och belysa bland annat vilka behandlingar som finns idag. d º Ny teknik löser gammalt problem s.4 º Med reproduktion som fokus s.6 º Lycka gånger tre s.8-9 º Infetilitet orsak och behandling s.10 º Myter och fakta s.10 º Värt vartenda öre s.12 º Att hantera sorgen s.13 º Forskning och framtid s.14 º Hälsa och fertilitet går hand i hand s.16 º Allt börjar i embryot s.18 º Samlagsställningar kan ge extra skjuts s.19 INFERTILITET - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano För mer information, kontakta Rickard Wilton på Projektledare: Carl Dohrmann, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Anna von der Groeben, Mediaplanet Layout: Anna Staffansson, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Roto Smeets, Holland Text: Aron Flam För information, kontakta: Gustaf Ryding, Mediaplanet, Distribueras med Aftonbladet Söndag Synpunkter på våra tidningar: IVF-gruppen Nordens första privata IVF klinik IVF/ICSI Operativ uthämtning av spermier Inseminationsbehandling Fertilitetsutredning med landstingsavtal Tel Fax Lars Marsk Lars Nylund Claes Gottlieb Arthur Aanesen Kerstin Krüger

3 Barnlöshetsbehandling efter genomgången cancer IVF-kliniken Öresund är en klinik som kan erbjuda samtliga, i Sverige existerande, behandlingstekniker mot ofrivillig barnlöshet. De behärskar dessutom en ny metod som de som enda privata klinik i Sverige utför för en särskild grupp infertila - kvinnor som genomgått behandling mot cancer. Dr. Fredrik Ploman Foto: Charlotte Strömwall Om en kvinna har diagnostiserats med någon form av cancer, och måste genomgå cellgiftsbehandling och/eller strålbehandling, är sannolikheten stor att det förstör hennes möjligheter att få barn. Hon bör då informeras om vilka alternativ som står till buds för att bevara fertiliteten. Erfarenheten som IVF-kliniken Öresund har gjort är att samtliga som informeras om de möjligheter som finns väljer att ta dem. Idag finns det tre metoder att tillgripa för att bevara fertiliteten efter behandlingen. Man kan frysa ägg, man kan frysa befruktade ägg (så kallade embryon) och man kan frysa äggstocksvävnad. En mycket viktig aspekt är tidsfaktorn. IVF-enheten bör kontaktas omedelbart efter diagnos så att behandlingen kan komma igång fort, säger doktor Fredrik Ploman, specialist i obstetrik och gynekologi vid IVF-kliniken Öresund i Malmö. Vi behandlade nyligen en 22-årig kvinna här som just hade diagnostiserats med bröstcancer. Hon hade pojkvän vid tillfället men eftersom hon var så ung så visste hon ju inte om det var mannen som hon ville ha som far till hennes barn. Så vi befruktade en del av ägggen med hans spermier men resten av dem frös vi obefruktade. På så sätt ges hon möjligheten att få barn i framtiden även om hon då lever i en annan relation. Man måste vara lyhörd för önskemål från patientens sida, förklarar doktor Ploman. När kvinnan förhoppningsvis har blivit friskförklarad efter sin cancerterapi så kan hon komma tillbaks till oss och få behandling. Vi var först i Norden med obefruktade ägg. Resultatet blev två friska pojkar. Befruktade ägg tillhör rutinen och resultaten är mycket goda, berättar dr Ploman. När man inte kan frysa obefruktade eller befruktade ägg får man tillgripa den tredje möjligheten att frysa äggstocksvävnad. Denna metod är betydligt nyare och inte lika beprövad. Att återtransplantera tinad äggstocksvävnad är än så länge en experimentell metod. För att se om vävnaden kunde fungera igen placerade vi den hos den cancerbehandlade kvinnan via ett enkelt ingrepp strax under huden på ena underarmen. Efter en tid kunde vi registrera både utveckling av äggblåsor och hormonproduktion som tecken på att vävnaden åter var aktiv, fortsätter dr Ploman. Utvecklingen har gått framåt och hittills har två barn fötts, i Belgien respektive Israel, med hjälp av denna teknik. Transplantatet placerades då i eller invid äggstocken. Mot bakgrund av att resultaten av behandling av cancer stadigt förbättrats har ambitionsnivån höjts. Man räddar nu inte bara liv utan strävar också efter att skapa förutsättningar för maximal livskvalitet, påpekar dr Ploman. Vi väljer alltid den lättaste och säkraste tekniken baserat på varje patients individuella behov, avslutar han. Medan vi vanliga dödliga bara kan tacka för att det finns människor som undersöker dessa möjligheter åt oss. IVF-Kliniken Öresund Tel:

4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Ny teknik löser gammalt problem För 30 år sedan trodde ingen att det skulle gå att bota barnlöshet i den omfattning som det görs idag. Men allt eftersom behovet har ökat har tekniken blivit bättre och idag föds det nästan provrörsbarn om året i Sverige. Infertilitet är ett betydligt vanligare problem än många tror och Världshälsoorganisationen, WHO, och Sveriges regering klassar infertilitet som en sjukdom. Den drabbar mellan 15 och 20 procent av alla par i fertil ålder. Det är inte alltid bestående, men inte desto mindre jobbigt att drabbas av. Provrörsbarn sedan 1978 Den 25 juli 1978 föddes världens första provrörsbarn, Louise Brown, i England. BBC rapporterar att det var läkarna Steptoe och Edwards som skulle ge miljontals människor hopp om att få barn som tidigare inte kunnat det. Sedan dess har hundratusentals barn fötts med hjälp av den så kallade In Vitro Fertilitetstekniken. Den går ut på att man befruktar en kvinnas ägg med mannens säd utanför kroppen, i ett provrör, därav den populära benämningen provrörsbefruktning. Infertilitet har blivit allt vanligare över hela västvärlden. Orsakerna är inte enbart fysiska. De finns också sociala förklaringar till varför det har blivit så. Eftersom vi jobbar mer, och kvinnor har egna karriärer, så senarelägger vi ofta barnafödandet då det inte passar oss under de mest intensiva karriärsåren. Eftersom fertilitet sjunker med ålder är det svårare att bli gravid senare i livet. Ibland kan det vara för sent. Det finns därför en poäng i att, från samhällets sida, stötta den här formen av behandling. Ungefär en fjärdedel av alla kvinnor blir gravida efter enbart en behandling och efter tre behandlingar har nästan två tredjedelar lyckats bli det. Kulturellt tabu Men även om den svenska staten tillstår att barnlöshet är en sjukdom så är det en sjukdom som inte självklart täcks av sjukförsäkringen. Ändå diskuteras det sällan. Det beror på att infertilitet fortfarande är tabubelagt. För många är det känsligt att inte lyckas med något som ses som så naturligt. Känsligt därför att vissa har svårt att se provrörsbefruktning som naturligt, trots att det är det. Det är dumt att inte utnyttja de möjligheter som tekniken och människans uppfinningsrikedom har skänkt oss för att skänka glädje och lycka till tusentals människor varje år. Dessutom skapas tusentals nya liv till världen varje år. Steg för steg Hemsidan som ger ofrivilligt barnlösa par stöd och kunskap på vägen mot graviditet. aftonbladet 07.indd :58:05

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Spara pengar och köp dina ägglossningstest och graviditetstest hos: IVF Det som i folkmun kallas provrörsbefruktning har den något tekniska termen IVF bland dem som jobbar med det. IVF står, enligt Wikipedia, för In-Vitro Fertilisering från latinets vitrus som betyder glas. IVF betyder alltså befruktning i glas. Klamydia Skador i reproduktionsorganen kan leda till infertilitet. Enligt sjukvårdsrådgivningen är könssjukdomen klamydia en stor bov i dramat som dessutom fått en ökad spridning på senare år. Om det svider bör du därför låta undersöka dig. Återförsäljare av tester från Clearblue Från 5 kr/st. Vänta inte Jungfrufödsel Efter en undersökning som gjorts av Curakliniken i Malmö kan nu konstateras att chanserna att få barn nästan halveras efter 36 års ålder. Av de kvinnor som har deltagit i studien fick 72 procent av de under 35 barn medan de som var över 36 bara hade 41 procents chans. Enligt Aftonbladet har Chester Zoo i norra England rapporterat att en ödlehona av arten komodovaran har fött fem ungar utan att någonsin varit i kontakt med en hane. Hon är båda föräldrarna till sina egna barn. Det kallas för partenogenes jungfrufödsel och händer ibland. Billiga-Tester.se har även webshops i Danmark, Norge, Finland och Spanien. *Gäller köp t.o.m Kan inte kombineras med andra rabatter.

6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Med reproduktion som fokus Alldeles nyligen öppnade ett nytt centrum för reproduktionsmedicin vid Universitetssjukhuset i Malmö. Reproduktionsmedicinskt centrum är ett samarbete mellan Universitetssjukhuset MAS i Malmö och Universitetssjukhuset i Lund. Trots att det finns två utmärkta privata IVF-aktörer på den skånska marknaden, startas nu en ny klinik i offentlig regi. Skälet är att provrörsbefruktningar med donerade ägg och spermier, som ofta krävs vid infertilitetsbehandlingar, inte kan utföras på privata kliniker. Dessutom fanns en önskan att skapa en offentlig klinik som sysslar med mer än bara assisterad befruktning och som fokuserar ännu mer på forskning och utveckling inom reproduktionsområdet. Vår klinik kommer att bli unik därför att vi ska försöka få ett samlat grepp om hela reproduktionsområdet. Reproduktion handlar inte bara om att hjälpa spermier att befrukta ägget, utan det rör sig om ett helt spektrum av åkommor som startar tidigt i fosterstadiet och som kan påverka individen genom hela livet. Den ofrivilliga barnlösheten är bara ett av symptomen, förklarar professor Aleksander Giwercman på Reproduktionsmedicinskt Centrum. Med provrörsbefruktning har infertilitetsbehandling gått igenom en verklig revolution. Det är nu en mängd par som förut inte kunde få barn som nu kan få hjälp med mikroinjektionstekniken. Det som har hänt de senaste åren är fantastiskt men ju FOTO: MALIN LAUTERBACH På bilden från vänster: Pål Wölner-Hanssen, Britt Friberg, Aleksander Giwercman och Leif Bungum. bättre vi blir på IVF desto mer har orsakerna till infertilitet hamnat i bakvattnet. Det vi skall göra här på den nya kliniken är att fokusera mer på orsakerna än symtomen. Den nya kliniken kommer att samla en uppsjö olika kompetenser, kompetenser som traditionellt sett kanske inte riktigt har samarbetat förut. Skälet till att det inte gjorts tidigare förklarar professor Aleksander Giwercman så här: Sjukvården har traditionellt revirstrider mellan olika discipliner. Här hoppas vi kunna överbrygga klyftan som existerat mellan de olika områdena för att dra nytta av varandras expertis. Enligt överläkare Leif Bungum är enbart mängden olika kompetenser en fördel. Här kommer finnas gynekologer och androloger som arbetar sida vid sida. Men också urologer, endokrinologer och genetiker. Fler och fler sjukdomar visar sig ha en bakgrund i genetiska störningar. Med alla dessa kompetenser samlade under ett tak hoppas de kunna producera forskning i världsklass. Privata aktörer är jättebra men de har inte möjlighet att bedriva undervisning och forskning i den omfattning som kan göras av oss eftersom vi drivs med offentliga medel, förklarar doktor Leif Bungum som själv är gynekolog. När vi öppnar kommer vi inte att erbjuda några nya behandlingsformer men allt eftersom kommer vi på sikt att utveckla metoder för att behandla orsakerna till barnlöshet. Vi vet till exempel idag att om en man har för få spermier löper han ökad risk för testikelcancer men genom att vi fokuserar på orsaker, symtom och efterverkningar kan vi sätta in förebyggande behandlingar. Reproduktionsmedicinskt Centrum fokuserar alltså på reproduktionssystemet som något mer än bara en eventuell orsak till barnlöshet.

7 Ingela Wessén och Lena Andersson Bergh har bägge mångårig erfarenhet av rådgivning och behandling av ofrivillig barnlöshet. En ny modell som utvecklats i samarbete med matematiker från Uppsala universitet är hemligheten bakom snabbare service och säkrare bedömning av vilket befruktat ägg som skall bli foster. I kombination med individualiserad behandling är par som behandlats på Linnékliniken väldigt nöjda. Individuell bedömning enligt unik modell Redan första telefonkontakten med Linnékliniken kändes jättebra ansåg Lotta och hennes sambo Fredrik som är ett av cirka par som fått barn med hjälp av Carl von Linnékliniken i Uppsala. Kliniken är en av Sveriges äldsta och största fertilitetskliniker. Servicen var det som gladde paret mest enligt Fredrik. Sjuksköterskan Eva-Lena var så lyssnande och förstående. Och så fick vi tid för utredning av vår barnlöshet direkt! Hela utredningen var klar på ett par-tre besök. Ta bara en sån sak som att jag fick besked om mitt spermaprov samma dag som jag lämnade det. Inget svammel, kunnigt och ändå personligt gjorde docent Bergh en utredning som passade just oss. Inställningen att varje par är unikt är den princip vi jobbar efter, säger Torbjörn Bergh som varit med och grundat Linnékliniken. Han förklarar: Olika par har olika förutsättningar. Vår forskning gör att vi idag har tillgång till test som kan bedöma parets chanser till graviditet redan vid första eller andra besöket. Det speciella är klinikens prognosmodeller, som utvecklats tillsammans med matematiker på Uppsala Universitet. Allra viktigast är den unika datamodell som klassar det delade ägggets (embryots) chans att utvecklas hela vägen till ett barn. Det gör att vi bättre kan välja rätt embryo att föra in i livmodern, och vilka som kan frysas. Det är också möjligt att odla vidare till blastocyst, tillägger doktor Bergh. Äggen odlas i antingen två eller fem dagar (blastocyst) enligt individuell utvärdering av parets unika förutsättningar. Vilken tid odlingen tar är helt individuell för att kunna ge varje par största möjliga chans till graviditet och barn, förklarar doktorn. Lotta och Fredrik fick reda på att barnlösheten i deras fall berodde på låg produktion av spermier. Datamodellen visade att deras chanser till graviditet var mycket goda vid provrörsbefruktning med s.k. mikroinjektionsteknik. Det blev inte barn på första behandlingen, men flera fina embryon kunde frysas in. Redan månaden efter den första behandlingen blev Lotta gravid efter att ett embryo tinats och satts in i livmodern. Våren 2005 föddes Julia. Det syns väl att hon var ett riktigt guldägg, säger Lotta stolt. Upptäckten att vi inte kunde få barn på egen hand ledde till en form av livskris, erkänner Fredrik, men på kliniken fick vi snabba besked och kunde också till största delen planera behandlingen utifrån våra egna önskemål. Vi behövde inte vara borta från jobbet särskilt mycket och under själva IVF-behandlingen räckte det med en enda resa från hemmet i Stockholm till Uppsala för kontroll. Jan Holte, en av läkarna på Linnékliniken förklarar: När vi började med IVF för snart 20 år sedan gjordes betydligt fler kontroller, vilket var jobbigt för patienterna. Med ökande erfarenhet insåg vi att all äggmognad oftast följer ett givet, men individuellt mönster. Så en till två välriktade kontroller räcker oftast bra. För långväga patienter eller sådana som redan etablerat bra kontakt med en hemmadoktor finns möjlighet att få hjälp med kontrollerna på hemorten. Lotta och Fredrik planerar nu att försöka få ett syskon till Julia. Underbart att ha flera frysta ägg kvar, säger Lotta. Det ska faktiskt bli trevligt att komma tillbaka och träffa gänget på Linné igen, tilllägger Fredrik. Det kändes aldrig som att vara på sjukhus, lokalerna och inredningen är så mysiga och inbjudande och personalen är så härlig! Förklarar Lotta. Det känns att de bryr sig, tar sig tid och behandlar oss som individer och förstår hur jobbigt det är att vara i vår situation, säger Fredrik. Carl von Linnékliniken Tel: Torbjörn Bergh och Jan Holte, läkare på Carl von Linné Kliniken sedan starten 1990.

8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Lycka gånger tre Att Birger och Inga skulle få barn var långt ifrån självklart. De var tvungna att försöka länge och efter flera försök med andan i halsen kom till sist belöningen. Idag är Maria en frisk tvååring och nybliven storasyster till tvåäggstvillingar. Först när dottern Maria föddes vågade de tro på det på riktigt. Parets infertilitet berodde på Birger och det fanns fysiska orsaker till varför han var infertil. Birger var 38 och Inga 33 när de fick sin dotter Maria i januari för litet mer än två år sedan. Behandlingen är ganska omständig, tillstår Birger, även om jag som man mest drabbas av frugans humör. Hormonbehandlingarna gjorde att Inga blev på sämre humör. När hormonbehandlingen sedan var över behövde jag inte göra något mer än att lämna spermaprov. Birger och Inga fick gå igenom tre försök på en offentlig klinik med färska embryon, utan lyckade resultat. Vi är fyra IVF-kliniker utspridda över landet och har som enda privata alternativ i Sverige ett komplett utbud av reproduktionsmedicinska behandlingar inklusive spermieoch äggdonation genom IVF-kliniken Umeå Ofrivilligt barnlös? Välkommen att kontakta oss! IVF-kliniken CuraMalmö, tel IVF-kliniken Göteborg, tel IVF-kliniken Stockholm, tel IVF-kliniken Umeå, tel

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Det var stor besvikelse efter varje försök. Men man lever på hoppet. Vi var beredda på att det skulle bli ett antal försök eftersom vi visste att det inte var 100 procents säkerhet att det skulle fungera. Att paret levde på hoppet gav slutligen resultat. Paret stod först i kö till en annan offentlig klinik men eftersom det var lång väntetid där valde de att istället gå till en privat klinik. Där gick det undan och man blev mycket väl bemött, förklarar Birger. Vi har inte inom någon svensk offentlig sjukvård blivit väl mottagna till skillnad från den privata kliniken vi besökte. På den offentliga kliniken var det storföreläsningar men vid den privata kliniken blev vi behandlade som individer. Det gjorde oerhört mycket. Dessutom tog de sig tid att tala med oss och ge oss stöd efter de misslyckade försöken. Det var oerhört skönt, inflikar Inga. Först när dottern Maria föddes vågade de tro på det på riktigt. Det blir lite speciellt när man kämpat så länge och oroat sig så mycket. Ytterligare lön för mödan fick de i oktober då tvåäggstvillingarna Jan och Anna föddes efter ännu en lyckad IVF-behandling. IVF-behandling steg-för-steg För mer detaljerad information, besök Bearbetad av originalbild från Organon Illustration: Johanna Runebjörk

10 10 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Infertilitet - Orsak och behandling Barn anses av många vara meningen med livet. Har man då försökt bli gravid utan resultat dyker frågor upp som rör orsaker och möjliga behandlingar. Den klena trösten, att par som är fullt fertila även kan misslyckas, blir verkningslös. Människan är trots allt den minst fertila varelsen på jorden och man kan läsa i en rapport från Socialstyrelsen att vart tionde par är drabbade av ofrivillig barnlöshet. Text: Aron Flam & Johanna Runebjörk Infertilitet orsakas av sjukdomar, av sinsemellan mycket olika karaktär, som till exempel medfödda defekter i könsorganen, hormonrubbningar, infektionssjukdomar eller immunologiska sjukdomar. Infertilitet kan drabba både kvinna och man, med i stort sett lika stor utsträckning. Orsakerna är dock olika och nedan kartläggs de vanligaste och hur de kan behandlas. Orsaker till kvinnlig infertilitet Fertilitet är känsligt, speciellt när man börjar bli äldre eller lever ohälsosamt. Åldern och allmänhälsan är dock inte den enda orsaken utan systemet kan drabbas av fysiska-, hormonella- och kromosomdefekter; Fysiska problem, drabbar kvinnans mer smittomottagliga och känsliga könsorgan i större utsträckning än mannens. Inflammationer, tumörer och andra störningar kan drabba vaginan, livmoder- halsen, livmodern, äggledaren och äggstockarna. Skada på äggledarna och hormonrubbning. Utebliven ägglossning är den absolut vanligaste orsaken till barnlöshet hos kvinnan då processen är så känslig att den allra minsta störningen kan bidra till att ägggen inte lossar som det är beräknat i cykeln. Ägglossningsrubbningar är ett komplext problem och kan studeras mer detaljerat på där man även kan läsa om hypofysens hormonutsöndring och dess inverkan på fertiliteten och hela menstruationscykeln. Man kan även läsa om äggstocksskador, som oftast handlar om PCO, polycystic ovary syndrome, som förstorar äggstockarna och ytan täcks av en mängd små cystor. Kromosomdefekter, vilket kan vara ett onormalt antal könskromosomer eller att kvinnan utvecklar Turners syndrom där X-kromosomen saknas. Orsaker till manlig infertilitet Vid en infertilitetsutredning börjar man vanligtvis hos mannen eftersom det är en mindre komplicerad process. Orsakerna kan vara många, allt från sjukdom i unga år till användning av droger men vanligast är att man talar om kvalitén och produktionen av spermier. De Myter och fakta Liksom många andra sjukdomstillstånd omgärdas infertilitet av en hel del mytbildning. Vad är sant och vad är falskt angående barnlöshet? Här följer myternas topp 3. Män är inte infertila Falskt! Det är inte ovanligt att folk refererar till infertilitet som ett kvinnligt problem. Det är dock långt ifrån sanningen. Ungefär en tredjedel av all barnlöshet beror på mannen, vilket är lika stor del som beror på kvinnan. De resterande faktorerna beror på de 10 procent som är ofrivilligt barnlösa av oförklarliga skäl samt resten till att en tredjedel beror på både mannen och kvinnan tillsammans. Infertilitet är psykologiskt Falskt! I de allra flesta fall beror infertiliteten på ett fysiskt problem hos mannen eller kvinnan. Om ett par adopterar blir de gravida Falskt! Adoption är inget man gör för att bli gravid. Det har ett värde i sig. Par som adopterar och senare får egna barn är runt fem procent - vilket är samma som för par som inte adopterar.

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 11 Första försöken Enligt det amerikanska National Library of Medicine kan IVF-behandlingar spåras så långt tillbaka som till 1890-talet. Det var den distingerade herren och pionjären inom reproduktionsteknik Walter Heape ( ) som framgångsrikt transplanterade kaninembryon mellan kaniner. Det här var förstås långt innan det prövades på människor och trots att kaniner inte är kända för sina svårigheter att föröka sig. huvudsakliga orsakerna till detta hos män är: Azoospermi vilket innebär avsaknaden av spermier i sädesvätskan. Män med normala reproduktionsorgan och hormonsystem kan ha azoospermi på grund av avsaknad av spermieproducerande vävnad i testiklarna eller på grund av blockering. Retrograd ejakulation inträffar när försvagning uppstår i musklerna eller nerverna i urinblåsans hals hindrar den från att stänga vid ejakulation, vilket gör att sädesvätskan rinner bakåt i urinblåsan. Det kan uppstå vid operation på prostata, en medfödd defekt i urinröret eller urinblåsan, eller sjukdom som påverkar nervsystemet. Testikeltrauma, på grund av skada, operation eller infektion kan utlösa en immunitetsrespons i testiklarna vilket kan skada sperman. Testosteronbrist, kan orsakas av en extra kromosom, hormonrubbningar och kan även bero på frånvaro av testiklar eller utebliven nedvandring av testiklarna ner i pungen. Behandling av infertilitet Steg 1. Läkemedelsbehandling Om man genom läkarbesöket diagnostiseras med ägglossningsproblem i kvinnans fall brukar hormonbehandling med läkemedlet klomifencitrat skrivas ut, i mannens fall brukar de relativt ovanliga hormonella rubbningarna behandlas med gonadotropiner. och ger dig mer utförlig information om läkemedelsbehandling vid infertilitet. Steg 2. Avancerad hormonbehandling och kirurgiska ingrepp De gonadotropiner som i steg ett skrevs ut till mannen, kan även behandla kvinnan, där de verkar direkt på äggstocken och ökar utvecklingen av äggblåsor. För att framställa gonadotropiner finns det tre olika tekniker som kan anpassa till de behov av fertilitetsbehandling som behövs. Steg två för mannen kan betyda att man med kirurgiska ingrepp behandlar de anatomiska defekterna, så som pungåderbråck och blockeringar mellan testiklarna och sädesledarna. Erektions- och ejakulationsproblem behandlas med ett lätt kirurgiskt ingrepp, där en elektronisk son förs in i ändtarmen och stimulerar, skriver Urologkanalen. Steg 3. Assisterad reproduktionsteknik (ART) ART är ett samlingsnamn för en rad av behandlingstekniker som handlar om att föra samman ägg och spermie. Den mest välkända tekniken Folsyra för gravida Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har gemensamt gett ut en rekommendation om folsyra och graviditet. Gravida kvinnor och de som vill bli gravida bör inta cirka 400 milligram per dag. Ät därför frukt och grönsaker, särskilt spenat, kål, bönor och apelsiner. Apoteken säljer nu tabletter med 400 milligram folsyra, liksom hälsokosthandeln. Ladies Home Journal är in vitro-behandling, IVF men även ICSI, och donationer kan komma till tals och bör tas i beaktning vid fertilitetsproblem. Assistansen berör både äggutvecklingen och problem vid spermieutvinningen. IVF var den första tekniken som användes och det är en så kallad provrörsbefruktning, där ägg och spermie förs samman i ett hormonpreparat som simulerar ägget som vid en lyckad befruktning återförs in i kvinnans livmoder. Vid överproduktion av befruktade ägg, kan dessa frysas ned för att tinas upp vid senare tillfälle, i högst fem år skriver Socialstyrelsen i sin rapport: Assisterad befruktning från ICSI är en utveckling av provrörsbefrukningstekniken och tillämpas då spermierna i spermieutvinningen är få. I Socialstyrelsens rapport beskrivs tekniken med att en mikroinjektion av spermier injiceras in direkt i äggets cytoplasma. Äggdonation är ett alternativ för kvinnan som är äldre, bärare av en genetisk defekt eller har drabbats av oförklarliga missfall. Ägg är sedan 2003 tillåtet att donera men kräver ofta grundlig juridisk och medicinsk övervakning (Socialstyrelsen). Behandlingen sker sedan via vanlig provrörsteknik. Spermieutvinning utförs vid allvarlig manlig infertilitet och teknikerna kallas MESA och TESE. Ingreppen går ut på att hämta spermier direkt via bitestiklarna respektive genom biopsi direkt från testikelvävnaden. Billiga-Tester.se Webshoppen Billiga-Tester.se har undersökt priserna på ägglossningstest. Undersökningen visar att stora pengar kan sparas genom att handla testerna på Internet jämfört med på Apoteket. Använder man regelbundet ägglossningstest finns det så mycket att spara som 70 procent. Därutöver tillkommer fördelen med att inköpen kan ske diskret och testerna levereras direkt hem i brevlådan.

12 Foto: Ann-Christine Åberg 12 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Värt vartenda öre Offentligt finansierad infertilitetsbehandling varierar från län till län. Dessutom är kötiderna långa. För de som vill ha flera behandlingar och slippa vänta finns privata alternativ. Som tur är kan man även vid privata behandlingar få hjälp med finansiering. Att olika län idag har olika möjligheter för barnlösa är väldigt märkligt. På vissa platser får man ingen behandling, på andra så många som tre. De flesta privata kliniker har idag paketpriser för flera behandlingar och de brukar ligga på mellan och kronor. Om du har en säkerhet att låna mot, som hus eller bil, kan vanligtvis din egen bank ställa upp med ett lån åt dig. De flesta banker har även blankolån, vilket innebär lån utan krav på säkerhet. Annars finns låneinstitut som specialiserat sig Magnus Rowell FOTO: SAMIR SOUDAH på snabba och enkla krediter till bland annat sjukvård. Human Finans är ett sådant. Våra krediter är utan säkerhet och går från kr till kr. Vi har bland annat en kredit som heter Human Konto som löper på tolv månader, förklarar institutets grundare och VD Magnus Rowell. Våra lån är anpassade just till den här målgruppen, tillägger han. Det kan röra sig om en stor summa pengar, men tänk hur mycket glädje ett gott resultat kan innebära! Ny nedfrysningsmetod ökar chanserna Sedan början av året har Fertilitetscentrum i Stockholm och Göteborg börjat använda en ny metod för nedfrysning av embryon. En metod de själva varit med att utveckla och som dramatiskt förbättrar infertila pars möjligheter att få barn. Solen skiner in genom fönstren på Fertilitetscentrum vid Storängsbotten i Stockholm. Utanför gnistrar snön i den klara kylan men inne i lokalerna är det varmt och tryggt. Doktor Barbro Fridén som är gynekolog och Fertilitetscentrums chefsbarnmorska Karin Persdotter- Eberg förklarar bakgrunden. Vid en provrörsbefruktning hämtas ett antal ägg ut från kvinnan och befruktas. Ofta får man då flera livskraftiga ägg för återföring in i livmodern, men man väljer bara ut ett ägg. De andra äggen fryser vi in, om det första försöket inte lyckas, eller om paret vill ha fler barn i framtiden. Ända sedan 1980-talet har det varit möjligt att frysa in embryon för framtida användning. Tyvärr har tekniken inte varit så utvecklad att det går att jämföra med att placera in färska embryon i kvinnan. Problemet bestod i att det fanns en risk för att det skulle bildas iskristaller i embryot vid nedfrysningen. Det skulle i så fall skadat embryot och kan ha varit en starkt bidragande orsak till att de äldre nedfrysningsmetoderna inte lyckades lika ofta. Detta gällde framför allt de embryon som fått odlas längre tid, så kallade blastocyster. Det är också dessa som har visat sig ha störst chans att bli barn. Den nya metoden kallas för vitrifiering och med den undviks bildandet av iskristaller i embryona säger Thorir Hardarson, embryolog och laboratoriechef på Fertilitetscentrum i Göteborg och en av dem som varit med och utvecklat den nya nedfrysningstekniken. Vitrifiering har resulterat i att chanserna att bli gravid nu är större än de var tidigare, förklarar Hardarson. Mindre påfrestningar Fördelarna med den nya metoden är fler än bättre chans till graviditet. En av de mest påfrestande momenten i infertilitetsbehandling är de hormonbehandlingar som kvinnan måste genomgå. Eftersom man nu kan frysa in blastocyster så minskar antalet behandlingar en kvinna måste gå igenom för att få sitt barn. En provrörsbefruktning innebär många olika påfrestningar för kvinnan. De fall där embryon kan frysförvaras med vitrifiering, medför därför både fysiska och psykiska lättnader för henne eftersom hon behöver genomgå färre behandlingar för att bli gravid, förklarar doktor Barbro Fridén. Att färre behandlingar dessutom medför att kostnaden blir lägre bidrar till att utmärka den nya metoden till framtidens infertilitetsbehandling. Tel. Göteborg: Tel. Stockholm: Göteborgskliniken: Stockholmskliniken:

13 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 13 Att hantera sorgen Att få reda på att man kanske aldrig kommer att få barn innebär först en chock. Det är en stor förlust men som alla stora förluster i livet är de något som man måste lära sig att leva med, säger Kaisa Brangenfeldt. Kaisa Brangenfeldt är kurator på kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och hjälper personer som uppsöker fertilitetskliniken. När en patient får beskedet att hon eller han inte kan få barn så utlöser det sorg och krisreaktioner. Det finns också risk för att beskedet leder till en kris i patientens nära relationer. Min uppgift är att stötta och vara närvarande i kris- och sorg bearbetningsprocessen. Hur personen klarar förlusten, som ofrivillig barnlöshet innebär, beror mycket på individens grundtrygghet, tidigare erfarenheter, relationer och sociala nätverk. Att våga be om hjälp kan vara avgörande för sorg- och krisbearbetningen. Samtalet är kuratorns arbetsverktyg och målet med samtalet är att patientens välbefinnande skall öka. Att adoptera barn kan vara en lösning som patienten inte tidigare reflekterat över. Min roll är att finnas där, stötta och lyssna, avslutar Kaisa Brangenfeldt. FOTO: KAROLINSKAS FOTOAVDELNING Få kontroll över ägglossningen! Köp ett test från presex! Testen är en enkel och tillförlitlig enstegstest med vilken man kan bestämma förekomsten av LH i urin. Testen utförs under 5 på varandra följande dagar. Kampanjerbjudande! Ange kampanjkoden Familj, så erhåller du ett RFSU Mix 12- pack Gratis! Livet förtjänar det allra bästa redan från början. Kliniker världen över har i mer än 20 år använt våra produkter för att hjälpa människor att få barn. Vitrolife är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar produkter för provrörsbefruktning. Från instrument som används för hantering av ägg och spermier, till näringslösningar för att odla och återföra embryon. Varje produkt är speciellt framtagen för att skapa en optimal miljö för livets start. Alla våra produkter för provrörsbefruktning är CE-märkta. Detta är vi ensamma om. För att få veta mer besök oss på eller ring Vitrolife Foto: Lennart Nilsson Erbjudandet gäller max en gång per kund och hushåll t.o.m

14 14 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Forskning och framtid Inte bara Sverige utan större delen av Västeuropa dras med en åldrande befolkning och sjunkande födslotal. Än så länge är det inte ett problem men allt eftersom fler generationer pensioneras och färre skattebetalare ska stå för notan blir befolkningstillväxten antagligen framtidens stora politiska fråga. Att det här kommer att bli ett problem i framtiden är uppenbart och har varit det länge. Så sent som i juni 2006, på den årliga europeiska fertilitetskongressen ESHRE, presenterades en undersökning som visar att offentlig finansiering av olika typer av infertilitetsbehandlingar kan vara en lönsam affär för samhället. Statligt stöd viktigt Studien har jämfört Danmark, som har ett offentligt finansierat behandlingssystem mot barnlöshet, med England som inte har det. Studien visar att England skulle få en anmärkningsvärd ökning av antalet födda barn ifall de fick statligt stöd. Även i Sverige har vi ett behov av att öka barnafödandet men trots andra politiska lösningar som barnbidrag och föräldraledighet är provrörsbefruktning inte ens under övervägande. Det är tydligt att vi behöver skaffa fler barn, men det är ingen diskussion om IVF-behandlingar, säger Claes Gottlieb, docent i gynekologi vid Sophiahemmet i Stockholm, även ordförande för Arbetsgruppen för Fertilitet inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Lönsam investering Studien visar tydligt att IVF-behandlingar är en lönsam affär för den engelska staten. Samma förhållande gäller även i Sverige. Ett barn drar in mer till statskassan än vad behandlingen kostar staten, fortsätter han. Att offentlig finansiering också skulle ge effekt i Sverige är påvisat redan år 2004 i en doktorsavhandling framlagd vid Göteborgs universitet av Maria Granberg. En av slutsatserna i avhandlingen är att för de ca kronor som ett barn kostar, varav endast hälften är för själva provrörsbefruktningen och resten är för graviditet och förlossning, så får staten ett bidrag till Sveriges BNP på nästan 16 miljoner kronor. - Undersökningen visar att den direkta kostnaden för IVF kan vara lägre jämfört med andra politiska åtgärder för att positivt påverka befolkningens fertilitet, förklarar Dr. Stijn Hoorens som är en av författarna till RAND-rapporten. Med ett nettoöverskott per barn på två miljoner kronor är kostnaden väldigt låg. Idag kan man i vissa län redan få ett försök betalt av sjukvården, men köerna är långa. Min önskan är att det fanns en ryggsäckspeng för barnlöshet. Alla behövande skall ha rätt till två behandlingar och få lov att använda pengarna som man själv önskar, säger Dr. Gottlieb. Detta skulle minska kötiderna. Villhabarn bil. infertilitet 18 mars , 11.45

15

16 16 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Hälsa och fertilitet går hand i hand Att allmän ohälsa påverkar dina chanser att både bli gravid och att föda fram ett välskapt barn är nog de flesta medvetna om. Det finns dock en del tecken på att det kan löna sig att leva extra hälsosamt när man vill bli gravid och under själva graviditeten. Kost, motion och avkoppling är receptet. Vikten av vikten En av de stora bovarna när det gäller att bli gravid är över- eller undervikt. Enligt den amerikanska nationella fertilitetsföreningen RESOLVE beror ungefär tolv procent av alla fall av infertilitet på att kvinnan väger antingen för mycket eller för litet. Att kroppsvikten spelar roll är helt klart, säger Angelica Hirschberg som är gynekolog, docent och överläkare på Kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset i Solna. Ätstörningar verkar förekomma i liknande utsträckning i de flesta västländer. Mellan ett och fyra procent av vår kvinnliga befolkning riskerar att någon gång drabbas av ätstörningar i någon form och undervikt påverkar graviditeten, precis som övervikt. Reglerna för att hålla både en vettig kosthållning och vikten är enkla. Ät balanserad kost enligt kostcirkeln! Kondition hjälper Eftersom vikt har ett etablerat samband med fertilitet, och motion hjälper dig att hålla en hälsosam vikt, är det viktigt att motionera. Du behöver inte börja hårdträna. Träningen är tänkt att hjälpa dig hålla en normalvikt och eftersom undervikt inte heller är bra för fertiliteten så är det inte någon idé att översanstränga sig. Kondition är viktigt framför allt för den allmänna hälsan, men det är inte lika viktigt som kroppsvikten, förklarar doktor Angelica Hirschberg. En halvtimme om dagen, några dagar i veckan, räcker gott. Gå ut och gå, gå på gympa eller delta i en dansklass. Motion stärker hjärtat och konditionen vilket kommer att hjälpa dig att klara graviditeten bättre. Ta det lugnt! Det finns de som säger att allt man behöver göra för att bli gravid är att slappna av. Det är inte sant och det finns inga vetenskapliga belägg för att avslappning skulle förbättra din fertilitet. Negativ stress påverkar alla människor på ett dåligt sätt. Bland yngre flickor kan det påverka menstruationscykeln vilken är viktig för fertiliteten. Bland äldre kvinnor är det dock ovanligt att det skulle påverka menstruationsfunktionen, förklarar doktor Angelica Hirschberg. Att sträva efter att bli gravid kan upplevas som stressande och det är inte bra i sig. Även om stress inte bevisligen påverkar din fertilitet påverkar den dig negativt ändå. Därför kan det vara bra att lära sig några avslappningsövningar. De flesta avslappningsövningar bygger på andningstekniker och visualisering. Hör med din läkare om han eller hon kan lära dig en avslappningsövning. Det kan knappast skada! Konstgjord befruktning för alla! Att vara ofrivilligt barnlös behöver inte nödvändigtvis innebära att det är något fysiskt fel. Det är inte ovanligt att man är singel, eller att man lever i en samkönad relation. Oavsett vad så är det mänskliga behovet att få barn grundläggande. Därför är det fler och fler som utnyttjar möjligheten att få hjälp, när naturen inte räcker till, eller drömprinsen ännu ej är funnen. Vitanova är en modern Fertilitets-klinik i hjärtat av Köpenhamn. Ljuset strömmar in genom fönstren och lokalerna känns så långt ifrån sjukhus man kan komma. Där utför barnmorskor insemination på singlar och par. Här ska det vara en behaglig upplevelse att få barn. Det skall vara något som föräldrarna minns det med glädje, säger barnmorskan Sofie Bugge. Hon och Anette Weinreich grundade den här kliniken just för att vara ett alternativt val för barnlösa. På Vitanova kan man välja mellan anonyma eller öppna donatorer. Med öppen menas att barnet kan få reda på vem dess biologiske far är när det fyller arton. Det är vanligtvis singelkvinnan som väljer öppen donator. Hon vill gärna ge sitt barn möjligheten att själv välja om det senare i livet vill uppsöka sin biologiske far, men en far avgör inte hur barnet mår. Det är hur älskat barnet är som avgör om det mår bra, tillägger Sofie Bugge.

17 IVF Falun Långtidsodling, eller odling av blastocyster, är en provrörsbefruktningsmetod med större säkerhet än traditionell behandling. I traditionell infertilitetsbehandling odlar man de befruktade äggen i näringslösning i 2-3 dagar innan man väljer ut det eller de ägg som skall återföras i kvinnan. Genom att odla äggen i 5-6 dagar istället blir det lättare att avgöra vilka ägg som har störst chans att leda till graviditet, förklarar doktor Waldenström. Anledningen är så enkel som att man har lättare att avgöra hur livskraftiga äggen är ju längre tid de odlas. Då ser man nämligen om celldelningen upphör eller fortsätter och om den ser ut att vara felfri. IVF kliniken i Falun är ensamma om blastocystodling som rutinmetod och de var först i Sverige med metoden. Vi började med blastocystodling redan 1994, men då var näringslösningarna för dåliga för att klara det. När vi nu har fått fram bättre näringslösningar har vi lagt ner ett idogt arbete på att Längre odling bättre resultat! Med snart 20 års erfarenhet kan IVF kliniken i Falun som en av ytterst få kliniker i världen erbjuda pengarna tillbaka om du inte blir gravid. Vi tycker att det har gått så pass bra att vi vågar lansera den här möjligheten, säger doktor Urban Waldenström som är överläkare på kliniken. utveckla de optimala förhållandena för långtidsodling och skaffat oss en ojämförlig erfarenhet av hur man bäst skall sköta detta, säger doktor Waldenström. IVF kliniken i Falun är en av nordens största IVF enheter och har funnits i nästan 20 år. Det är nästan lika länge som provrörsbefruktning har funnits vilket borgar för kvalitet i behandlingen. IVF kliniken i Falun har hjälpt över 3500 barn till världen och skänkt glädje till otaliga familjer. Det som verkligen utskiljer kliniken är dock den rutin av långtidsodling som de skaffat sig. Vi vet också att vi har ett försprång eftersom vi är den enda kliniken i Sverige som har mångårig rutin och erfarenhet av blastocystodling och nedfrysning av blastocyster. Enligt vår erfarenhet, liksom andras, tar det flera år att lära sig detta och då måste man odla nästan rutinmässigt, inte bara då och då, förklarar doktor Waldenström. Det våra patienter kanske uppskattar mest är själva omhändertagandet. Vi gör allt vi kan för att kombinera bästa resultat och bemötande, avslutar doktor Waldenström. Tel: Fax: IVF FALUN, Falu lasarett FALUN,

18 18 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Allt börjar i embryot All infertilitetsbehandling syftar till att få fram livskraftiga befruktade ägg så kallade embryon. De är nyckeln till liv. Embryologerna odlar fram, övervakar och väljer ut det bästa embryot som skall återföras. Nu finns en studie som visar att den hormonbehandling man väljer påverkar ens chanser att bli gravid. Kvalitén på embryot som skall återföras är helt avgörande, förklarar Kersti Lundin, docent och embryolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Särskilt viktigt har det blivit sedan socialstyrelsen rekommenderar att man bara återför ett ägg för att undvika de komplikationer som kan uppstå vid flerfödslar. Embryologens jobb är att välja ut det embryo som har störst chans att bli ett barn, fortsätter hon. Vi avgör kvalitén på embryots utseende och utifrån det bedömer vi vilket som skall återinföras. Nyligen har det också framkommit att sammansättningen i din hormonbehandling kan påverka kvalitén på dina embryon och därmed dina chanser att bli gravid. Det har visat sig att en kombination av FSH (Follikelstimulerande hormon) och LH (Luteiniserande hormon) ger ett bättre resultat än traditionella genframställda preparat som bara har en konstgjord variant av det äggblåsestimulerande hormonet FSH. Skälet kan vara att kroppen själv kombinerar dessa två hormoner. Den normala reproduktionen är beroende av en kombinerad FSH- och LH-aktivitet, förklarar doktor Johan Smitz vid Follicle Biology Laboratory och Centre for Reproductive Medicine vid Free University i Bryssel som deltagit och tolkat MERIT den största studien på området som någonsin genomförts. MERIT visar att ett hormonpreparat med kombinationen av de två hormonerna Menopur, utvunna ur människor, är bättre än det konstgjorda preparatet Gonal-F som bara använder ett hormon. På samma sätt som vi ständigt finner nya användningsområden för aspirin, lär vi oss nu nya saker om en behandlingsform som har använts framgångsrikt i flera decennier, säger Johan Smitz. Behandlingen med Menopurs mest högkvalitativa embryo leder till 48 procent graviditeter mot Gonal-Fs 32 procent. Det är alltså en avgörande skillnad. FOTO: FERRING AB Precis som embryots kvalitet är viktigt för chanserna till graviditet är hormonbehandlingen viktig för embryots kvalitet. FFIA:S INFORMATIONSTRÄFF OM ADOPTION För mer information besök: FFIA nås även på alt. Adoption - en fantastisk möjlighet Vill du veta mer om adoption är du välkommen till ABF huset i Stockholm den 28 mars eller St Gertruds konferens i Malmö 29 mars kl Det behövs ingen anmälan utan alla är välkomna. Komplett mediesortiment till IVF kliniker Våra medier används av ledande fertilitetsklinikerna i Sverige

19 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 19 Samlagsställningar kan ge extra skjuts Att ha sex vid rätt tidpunkt är som känt nyckeln till att bli gravid. Rätt samlagsställning skulle också kunna vara till hjälp. Tanken är att mannens spermier skall komma så nära kvinnans livmoderhals som möjligt. Det kortar ner deras färd från ett helt maratonlopp till ett halvt. Om både mannen och kvinnan är fertila så spelar det mindre roll vilken samlagsställning de väljer. Det är först när endera eller båda parterna har problem med fertiliteten som samlagsställningen kan påverka fertiliteten. Målet är att hitta positionerna som gör att spermierna kan komma så nära kvinnans livmoderhals som möjligt. Eftersom spermierna skall ha hjälp av ställningen tipsar vissa experter att det skulle vara bättre med positioner där spermierna kan leta sig ned till livmodern snarare än att behöva simma uppströms. Man bör därför undvika att ha sex mot tyngdlagen. Sittande och stående positioner är inte att rekommendera, liksom ställningar där kvinnan befinner sig ovanför mannen. Bland de positioner som rekommenderas återfinns missionären. Den tillåter djup penetration och då mannen ligger ovanför kvinnan färdas spermierna nedåt. Andra ställningar som rekommenderas är de där mannen ligger bakom kvinnan, där båda är liggandes, detta då spermierna kommer närmare livmoderhalsen. Kvinnan bör ligga kvar ett tag för att ge sperman tid att leta sig fram. Att ha en kudde under höfterna eller att trycka upp höfterna i luften och cykla med benen kan ge den där extra tiden som behövs. Om du vet med dig att du har lätt att få urinvägsinfektion bör du dock som vanligt gå på toaletten direkt efter samlag. En infektion gör mer skada än den eventuella nytta som ligga kvar kan ge. Enligt hemsidan babycenter.com finns det också viss forskning som tyder på att kvinnans orgasm kan vara viktig för befruktning. Den bör i så fall vara simultan med mannens för att ge någon effekt.

20

Boken till mannen. om manlig barnlöshet

Boken till mannen. om manlig barnlöshet Boken till mannen om manlig barnlöshet Manlig barnlöshet kan ofta behandlas. Oönskad barnlöshet kan ha en mängd olika orsaker. Mellan vart sjunde till vart tionde par som önskar få barn behöver hjälp och

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS 1,6 Miljonerklubben för Kvinnors hälsa December 2004 Bröstcancer Hur rädda behöver kvinnor vara? Vi

Läs mer

Infertilitet - 15 procent ofrivilligt barnlösa. Gunilla Hulth- Backlund är ny på heta stolen på TLV

Infertilitet - 15 procent ofrivilligt barnlösa. Gunilla Hulth- Backlund är ny på heta stolen på TLV NYHETER & INFORMATION FRÅN SVERIGES FARMACEVTFÖRBUND #4 APRIL 2009 Gunilla Hulth- Backlund är ny på heta stolen på TLV porträtt sidan 14 Infertilitet - 15 procent ofrivilligt barnlösa reportage sidan 8

Läs mer

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning N 6 2013 Magasin GRATIS TIDNNG Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning TEMA: BARNLÄNGTAN Flera vägar till föräldraskap SKÖNHET Glittrande ögon HÄLSOPROFILEN Emma Hamberg ONT I RYGGEN Hantera

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

nr 1 2015 STOCKHOLMS LÄN Konsten att bli med barn VARFÖR SLÅR MAN? Grönsaksguiden Spåra smittan VÅGA BERÄTTA! Tema reumatism

nr 1 2015 STOCKHOLMS LÄN Konsten att bli med barn VARFÖR SLÅR MAN? Grönsaksguiden Spåra smittan VÅGA BERÄTTA! Tema reumatism nr 1 2015 STOCKHOLMS LÄN Konsten att bli med barn Grönsaksguiden VÅGA BERÄTTA! VARFÖR SLÅR MAN? Spåra smittan Tema reumatism Notiser Tack för tipsen! Tack för alla bra tips om vad vi ska skriva om i tidningen!

Läs mer

Friska ben, leder & muskler

Friska ben, leder & muskler annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Februari 2008 Friska ben, leder & muskler Sover kvinnorna i riksdagen? Alf Svensson debatterar för fler bentäthetsmätningar Läs mer på

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONS. Våra Nyfödda Barn MED FOKUS PÅ VÅR FRAMTID

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONS. Våra Nyfödda Barn MED FOKUS PÅ VÅR FRAMTID Våra Nyfödda Barn NR 2 MARS 2014 MED FOKUS PÅ VÅR FRAMTID 2:a utgåvan! IVF När storken inte kommer UTRUSTNINGSGUIDE För din baby Ebba Kleberg von Sydow Författare, programledare, mamma MAN FÅR OANADE SUPERKRAFTER

Läs mer

liv! Han revolutionerade behandlingen av hjärtsvikt Hjärtat i svensk transplantationsvård finns i Göteborg Utan forskning stagnerar vården Vi räddar

liv! Han revolutionerade behandlingen av hjärtsvikt Hjärtat i svensk transplantationsvård finns i Göteborg Utan forskning stagnerar vården Vi räddar Klinisk forskning är en naturlig del av sjukvården Sahlgrenska Ett magasin från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete. 1/2010 Vi räddar liv! Tema hjärta Han revolutionerade

Läs mer

DITT BARNS HÄLSA. Ge barnen glada minnen av julen. Maria Larsson: Du och jag behöver ge barn såväl respekt som tid.

DITT BARNS HÄLSA. Ge barnen glada minnen av julen. Maria Larsson: Du och jag behöver ge barn såväl respekt som tid. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 DITT BARNS HÄLSA Missa inte VÅRDCIRKELN Ett bra bemötande är grunden till ett gott förtroende TRYGG MED IDROTT Friends

Läs mer

Nu i Läkarvillan med fokus på kvinnohälsa, patientsäkerhet och tillgänglighet GynStockholm det självklara valet för patienter och läkare

Nu i Läkarvillan med fokus på kvinnohälsa, patientsäkerhet och tillgänglighet GynStockholm det självklara valet för patienter och läkare Korrektur 10, 3/12. Nu i Läkarvillan med fokus på kvinnohälsa, patientsäkerhet och tillgänglighet GynStockholm det självklara valet för patienter och läkare Grundarna har ordet Vår första verksamhet, GynStockholm,

Läs mer

Fler än en att vänta tvillingar. Margareta Ölwe Svenska Tvillingklubben

Fler än en att vänta tvillingar. Margareta Ölwe Svenska Tvillingklubben Fler än en att vänta tvillingar Margareta Ölwe Svenska Tvillingklubben 2010 Svenska Tvillingklubben och Gothia Förlag AB ISBN 978-91-7205-776-0 kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok,

Läs mer

SOPHIAnytt. Pappa till. IVF-kliniken. Svetten fick mig att avstå från att gifta mig. k-g NygreN gav NatureN Hjälp på traven. tillbaka på cirkusscenen

SOPHIAnytt. Pappa till. IVF-kliniken. Svetten fick mig att avstå från att gifta mig. k-g NygreN gav NatureN Hjälp på traven. tillbaka på cirkusscenen Foto: HeleNA SUND SOPHIAnytt e n TiDninG o m s o p h i a h e m m e T n r 2 n o v e m b e r 2010 k-g NygreN gav NatureN Hjälp på traven Pappa till Foto: DAVID MAGNUSSoN tillbaka på cirkusscenen efter knäskadan

Läs mer

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40 kvinna 40+ februari 2011 Svensk mat rena hälsokosten Prioritera rätt minska stressen Emma Wiklund Min hud behöver lite extra kärlek och omvårdnad. Renée Nyberg om livet efter 40 Weekendresor vi har guiden

Läs mer

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val Den första i sitt slag I din hand håller du den första rapporten från en reumatologisk forskarkongress av högsta kvalité som skrivits så att förhoppningsvis alla ska kunna läsa och ta till sig av innehållet.

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Ohälsotalet går stadigt nedåt. Hälsa som genomsyrar hela organisationen. Privata sjukvårdsförsäkringar

HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Ohälsotalet går stadigt nedåt. Hälsa som genomsyrar hela organisationen. Privata sjukvårdsförsäkringar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Privata sjukvårdsförsäkringar Privata sjukvårdsförsäkringar blir

Läs mer

Familjehandbok. Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar

Familjehandbok. Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar Familjehandbok Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar Barncancerfonden är en ideell verksamhet vars största och viktigaste uppgift är att stödja forskningen kring barncancer.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS När det så är dags Vi som jobbar på förlossningen på Danderyds Sjukhus AB är måna om att du som blivande förälder ska känna dig speciell.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Mannens Hälsa. Snälla magbakterier

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Mannens Hälsa. Snälla magbakterier HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET December 2007 Mannens Hälsa Aktivare liv! Kom igång i vinter med en spännande motionsform du inte provat förut läs mer sid. 4 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT!

PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 SEPTEMBER 2014 PRIVAT VÅRD Missa inte EFFEKTIVARE VÅRD Den privata vården utvecklar

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408

Hjärntumör. Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 Barn i skolåldern som har haft hjärntumör och avslutat sin behandling Nyhetsbrev 408 På Ågrenska på lilla Amundön utanför Göteborg arrangeras varje år vistelser för familjer som har barn med sällsynta

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Information inför insemination.

Information inför insemination. LÄS DET HÄR MATERIALET FLERA GÅNGER! Information inför insemination. Vi gläder oss att få prata med dig, antingen det blir här på StorkKlinik eller per telefon! Det bestämmer du själv när du ringer och

Läs mer

Information inför insemination.

Information inför insemination. LÄS DET HÄR MATERIALET FLERA GÅNGER! Information inför insemination. Vi gläder oss att få prata med dig, antingen det blir här på StorkKlinik eller per telefon! Det bestämmer du själv när du ringer och

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer