xenstiernan Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige Nr 2-3. År Logen är 109 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "xenstiernan Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige Nr 2-3. År 2008. Logen är 109 år"

Transkript

1 Axel Oxenstierna Loge No 18 I.O.O.F. av Sverige xenstiernan Nr 2-3. År Logen är 109 år ÖM har ordet sid 3 Hänt i Logen sid 4-5 Profilen sid 6 Fritz krönika sid 7 Käringön sid 8-9 Reseberätelse sid 10 Vinets ABC sid Sommarmöte 20 augusti sid 13 Insändare sid Sista ordet sid 16 Kaplans ord sid 16

2 O Redaktörens spalt Redaktionen har efter förra numret bara fått lovord för arbetet med tidningen. Vi tar detta till oss i sann Odd Fellowanda men vi vill göra tidningen ännu bättre. Detta kan bara göras tillsammans med Er alla Bröder. Vi efterlyser insändare eller andra synpunkter från Er. Jag hoppas att även detta nummer av skall vara till glädje för alla Bröder och att kan vara en länk till dem som inte kommer så ofta till Logen. Logen har lagt ännu en säsong bakom sig och vi ser fram emot sommaren med höjdpunkten den 20 augusti med "räkfrosssa" i Fjärås Bygdegård. Se vidare inne i tidningen. Nu är vi inne i den vackraste av alla månader anser jag. Efter månader av mörker och kyla exploderar naturen i alla färger och fåglarna sjunger sina vackraste sånger. Njut av värmen och solen tills vi ses i nästa nummer av som utkommer i september månad. Omslagsbild: RS Käringön Foto: Henrik Sonnander Anders Dyberg Vi söker medarbetare! Vi behöver fler medarbetare till Redaktionen. Du Broder som vill skriva, fotografera, sälja annonser eller på annat sätt hjälpa till hör av dig till redaktionen. Redaktionen Annonspriser helår Helsida: Halvsida: Kvartssida: Loggo med textrad: Matrial: Willy Hermansson, kr kr kr 500 kr TMU Tillväxt-, Medlemsvårds- och Utvecklings utskottet Redan 1986 skrev vår dåvarande Storsire Dag Wallén i en informationsskrift som gick ut till blivande faddrar: Kom ihåg att Du är fadder för Din vän även efter invigningen. Det är Din plikt att hjälpa den nye Logemedlemmen att komma in i gemenskapen. Vidare skriver han: Det händer tyvärr att en medlem tappar intresset för sin Loge eller att det av någon annan orsak blir allt längre mellan besöken. DÅ ÄR FADDERN SKYLDIG ATT GRIPA IN. Dessa ord är mer aktuella idag än någonsin! Handen på hjärtat mina Bröder. Har Ni alltid kontakt med de Bröder som inte kommer till Logen och som Ni är fadder till? Jag anser att faddern har ett mycket stort ansvar vad gäller besöken i Logen. När en medlem inte kommer till Logen eller att det brister någon gång i betalning av medlemsavgift måste man ställa sig frågan om det hänt något med vår Broder eller om det är vi själva, som är aktiva, som är anledningen till frånvaron. Har vi varit dåliga på att ta hand om vår Broder? Har hans arbete hindrat honom från att komma till Logen? Har inte vår målsättning infriats? Det går inte att bara lämna över ansvaret för dessa frågor till presidiet eller till ett utskott. Broder! Om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress. Glöm inte att meddela PS så vi kan hålla vår matrikel och e-postkatalog aktuella. Willy Hermansson Protokollsekreterare Telefon eller E.post: Den personliga kontakten mellan fadddern och den enskilde Logebrodern är självklart det viktigaste i arbetet att få tillbaka vår Broder till Logen och att han skall trivas hos oss. TMU:s målsättning under hösten är att tillsammans med faddrarna till de Bröder som sällan kommer till Logen ordna särskilda informationskvällar under gemytliga och trevliga former. Klubbutskottet arbetar med att hitta olika former av tillställningar för att skapa god kontakt mellan Logen och Brödernas familjer samt för att hitta god underhållning vid våra måltider efter Logekvällarna. När vi nu inträder i semestertider och i olika sommaraktiviteter stanna upp en stund när tillfälle ges och fundera på vilka Bröder som Ni är fadder till. Kommer de till Logen eller tillhör De sällanbesökarna eller De som aldrig kommmer till Logen? Tag kontakt per telefon, mail eller på annat sätt och försök få till ett personligt samtal. Ni har ett ansvar för Logen och Er själva i det ögonblick Ni föreslog Brodern till invigning i vår Ordern och till vår Loge. Jag är övertygad om att när hösten börjar kommer besöksfrekvensen att öka och med det följer av naturliga skäl trevligare samvaro under Logekvällarna, det sporrar CM:s manskap under gradgivningarna när det är fullt i Logesalen, det blir festligare vid måltiderna och framförallt visar vi nya Bröder att Logen No 18 Axel Oxenstierna är en Loge som bryr sig om både nya och gamla Bröder. Det skall kännas ända in i själen vad som är Broderskärlek. Insändare! Anders Dyberg Vi ser fram emot att få insändare från Logens alla bröder. I detta nummer av hitttar du insändare på sidorna men vi vill ha fler. Du har till den 5 september på Dig att skriva. Då skall din text vara redaktionen tillhanda. Redaktionen 2

3 Loge No 18 Axel Oxenstierna Vasagatan 9, Göteborg Tel , Fax Pg Nr Redaktör: Anders Dyberg e-post: Grafisk form och layout: Willy Hermansson, tel e-post Intervjuer och korrektur: Sverker Arfvidsson e-post Material/Annonser: Slå gärna en signal eller skriv några rader, när du har frågor/synpunkter angående Logen och tidningen. Material (helst via e-post) och foton är välkommet. e-post Manusstopp: Nr 4, 22 augusti 2008 Ansvarig utgivare: ÖM Lars Westin e-post: Tryck: Prinfo Linderoths Presidiet ÖM Lars Westin Tel , e-post UM Lars Caspersson Tel , e-post PS Willy Hermansson Tel , , e-post FS Kenneth Kristiansson Tel , e-post Skm Bertil Jaszka Tel ,e-post CM Karl-Olof Olsson Tel , e-post KM Kjell Jonseth Tel , e-post KM tel Tjg.ExÖM Kjell Clase Tel , e-post Storrepresentant Ulf Eixmann Tel , e-post Blommiga drömmar Äntligen är det dags för blommor kära Bröder. Då syftar jag inte på den naturliga blomningen, den som så här års börjat spira i trädgårdar och parker. Nej, nu blommar det även i vår fina Odd Fellow loge eftersom vi har fått 2 nya Bröder, Johan Tolling och Allan Garellick,som vi naturligtvis skall ta väl hand om och se till att de trivs i vår gemenskap. Om vi alla anstränger oss med att hitta fler blivande bröder, så bör vi till höstens invigningsgrad kunna inviga ytterligare ett antal till vår fina Loge och Orden. Det finns nu också en mycket bra nyupptryckt folder över vad Odd Fellow sysslar med som man kan ge till tänkbara nya medlemmar. I detta sammanhang vill jag också be faddrarna höra av sig till sina adepter för att få dem att komma till våra logemöten. Det har, tyvärr, varit en neråtgående trend på antalet besök i logen. Detta är inte bra! Trenden måste brytas och vändas. Vår Käringöutflykt blev över all förväntan. Bröder med respektive slöt upp tidigt på morgonen den 11 maj på Vasagatan för att med buss transporteras till Hälleviksstrand där Sjöräddningssällskapets båt Dan Broström väntade på att få ta oss ut till Käringön, där Gunnar Arvidsson med besättning tog hand om oss i strålande solsken. Födelsedagar Vi gratulerar Juli 13 Rune Kenwood 80 år 24 Per-Orvar Lindberg 95 år 31 Kenth Juhlin 60 år September 16 Björn Blomgren 80 år 21 Sture Gullbring 60 år 27 Per-Erik Winberg 60 år 30 Bert-Inge Steffansson 60 år ÖverMästaren Havet låg spegelblankt och kobbar och skär med Strandtrifft i bergsskrevorna förgyllde vår tillvaro. Att angöra en brygga med Sjöräddningen kändes tryggt. En fantasiskt minnesrik dag att bära med sig lång tid framöver. Jag vill också informera om att vi till augustimötet den 20/8 kommer att inbjuda damerna också. Det kommer då att bli vår numera traditionella räkafton. Mer information om detta kommer senare. Eftersom detta är sista numret av innan sommaren, vill jag önska alla Bröderna med respektive en riktigt skön och avkopplande sommar! Tag vara på dagen. Carpe Diem. I Vänskap Kärlek Sanning Lars Westin Program Augusti till September 2008 O ÖM Onsdag 20 augusti Sommarmöte kl Mer information se sid 13 och separat utskick. Onsdag 3 september Loge, Ball I gr. Program Klädsel: Mörk kostym med grå slips. Onsdag 17 september Loge Rec. 1 gr. Klädsel: Frack med svart väst. Onsdag 30 september Vänafton Anmäl nya bröder till ÖM eller PS. 3

4 O Hänt i L oge n Onsdagen den 20 februari öppnades Logen av Br ÖM Lars Caspersson. Han kunde till sin glädje hälsa 35 Bröder varmt välkomna till kvällens Loge Efter genomgång av de ärenden som ritualenligt måste förekomma föredrogs av Br Ingvar Roos års ekonomiska berättelse samt överlämnade Logens räkenskaper för vidare befordran till Storlogen. Resultat- och balansräkning fastställdes enhälligt av Logen. Logen beslutade att bevilja ansvarsfrihet för Drätselnämndens ledamöter med ersättare samt för Logens ämbetsmän med ersättare för den reviderade perioden Logens storämbetsman Br Ulf Eixmann installerade Br Björn Ramsberg som UMvm och Br Anders von Otter som IV. Därefter erhöll Br Lars Stranned utmärkelsen som Ex-protokollsekreterare och Br Ulf Larsson hederstecken som Bevakande Broder. Kaplans punkt för kvällen var temat Hopp och förtröstan. Ett flertal Bröder yttrade sig över ämnet. Vid den efterföljande måltiden togs frågan upp om nya medlemmar till Logen och att detta arbete är mycket viktigt för vår Orden och för vår Loge. Onsdagen den 5 mars öppnades Logen av ÖM Lars Westin som kunde hälsa 35 Bröder välkomna. Br Lennart Göransson rapporterade om sjuktillståndet för 2 av våra Bröder. Ett flertal skrivelser hade inkommit bl.a. från Buagården om hjälp med arbete på gården. Br Ulf Larsson erhöll hederstecken som Bevakande Broder och Br Lars Stranned utmärkelsen som Exprotokollsekreterare. Foto Henrik Sonnander Ballotering av Bröder till Logens andra grad skulle ha skett men på grund av ett missförstånd kunde detta ej genomföras och kallelse till ett extra Logesammanträde för behandling av enbart detta ärende kommer att utgå. Kaplans punkt denna kväll var över temat Inspiration Vid den efterföljande måltiden framförde Mats Sköldenberg, piano och Nina Nordblad, sång en bejublad show för Bröderna och för No 79:s Systrar. Tack till Klubbmästeriet och Tjg.ExÖM för denna fantastiska kväll. Onsdagen den 12 mars öppnades Logen ritualenligt av Br ÖM Lars Caspersson. Närvarande var 21 Bröder som hörsammat kallelsen. Företogs ballotering till Logens andra grad av Brr Jan-Olof Andersson, Jörgen Hagman- Lindén, Tomas Johansson, Göran Larsson, Hans Kristian Simensen. Balloteringen utföll gynnsamt och Br ÖM förklarade samtliga upptagna i Logens andra grad. Eftersom detta var det enda ärendet avslutades härefter Logesammanträdet. Onsdagen den 19 mars öppnades Logen av Br ÖM Lars Westin som kunde hälsa 36 Bröder välkomna samt en gäst, Br CM Hans Gunnarsson från Loge No 39 Manhem. Br Lennart Göransson rapporterade från våra sjuka Bröder. Ansökningar om inträde i vår Orden och i vår Loge hade inkommit från Herrarna Allan Garellick och Johan Tolling. Br Tjg Ex ÖM Kjell Clase utsågs till ordförande i undersökningsutskottet. Br Sture Gullbring som för kvällen tjänstgjorde som Tjg ExÖM informerade om vad Odd Fellows i Göteborg Förvaltnings AB har gjort med vårt hus och ställde samtidigt 3 frågor som bolaget vill ha svar på vid nästa bolagsstämma. - Om vi gör inget gör minskar medlemsantal och vi får högre hyra och högre medlemsavgift. - Om medlemsantalet ökas klarar vi OF-huset - Ev. ombyggnad av OF-huset till 2 våningar för OF-Logerna. Br Sture frågade Bröderna vilket alternativ de föredrog och Br Sture fick Logens mandat att företräda alternativ 2. Öka medlemsantalet. Meddelades att vår käre Broder, mångårige medlemmen och veteranen Per Brage avlidit den 8 mars Parentation kommer att hållas onsdagen den 16 april Efter genomgång av övriga ärenden avslutades Logen i invigningsgraden och öppnades i andra graden. Yttre ceremonimästare Br Sture Gullbring införde Recipienderna Jan-Olof Andersson, Jörgen Hagman-Lindén, Tomas Johansson och Göran Larsson. Bröderna Tomas Johansson, Göran Larssoch Jan-Olof Andersson upptogs i andra graden Kärlekns grad den 19 mars Foto Henrik Sonnander I den dramatiska delen medverkade Brr Peter Nordell, Christer Börjesson, Lars Steier och Mats Olsson. För musik och belysning svarade Br Kenth Juhlin. Recipienderna upptogs så i andra graden, Kärlekens grad. Logen avslutades i andra graden och öppnades åter i invigningsgraden för fortsatt Logearbete. Parentation genomfördes för vår Broder och Jubelveteranen Nils Ericsson som lagt ned sin vandringsstav. Br ÖM lyste frid över hans ljusa minne. 4

5 Tgj.ExÖM Kjell Clase, Br Johan Tolling, ExÖM Hans Tolling, Br Göran Larsson, Br Allan Garellick och ÖM Lars Westin Kaplans punkt för kvällen var över temat Vishet och Klokhet. Ett flertal Bröder yttrade sig över ämnet. Vid den efterföljande Brödramåltiden skålades det för Konungen, Fäderneslandet, vår Orden, våra Loger. Även vårt stridsrop framfördes. BR ÖM talade till Recipienderna och tacktalet hölls av Br Tomas Johansson. Onsdagen den 2 april öppnades Logen av Br ÖM Lars Westin som kunde hälsa 33 Bröder varmt välkomna till kvällens Loge. Det enda sjukutskott som Logen hade upplöstes på uppmaning av Br Lennart Göransson. Undersökningsutskottet meddelade att de två ansökningarna som förelåg hade tillstyrkts av utskottet och ballotering genomfördes av Herrarna Allan Garellick och Johan Tolling. Balloteringen utföll gynnsamt och båda invaldes som medlemmar i vår Orden och i vår Loge. Br KM Kjell Jonseth med hjälp av Br UM Lars Caspersson informerade om ett klubbmästarmöte som hållits och meddelade att KM efter varje Loge skall lämna in en rapport till kansliet om positiva och negativa händelser i restaurangen. ÖM och PS får en kopia av rapporten. Rapporterades det bl.a. om - Logens utflykt till Käringön den 11 maj. - Möte i OF Förvaltnings AB angående husets framtid. På detta möte beslu tades att Logerna skall höja sitt medlemsantal under en tid av 3 år för att kunna hålla huset intakt. - Att det är gradgivning nästa Logekväll och Bröderna uppmanades att komma mangrant. Kaplans punkt denna kväll handlade om Våra relationer. Ett flertal Bröder yttrade sig över ämnet. Br ÖM informerade att Br Kaplan Sverker Arfvidsson gjort en bok om Kaplans ord i Logen mellan 2004 och Boken finns hos Br PS till utlåning. Vid den efterföljande måltiden skålades det för vår Orden och vår Loge. Efter maten höll vår BR Rune Nöjd ett litet anförande om hur en tårta blir till. Efter anförandet utlottades 10 fantastiska tårtor som Br Rune gjort. Tack Br Rune för en trevlig kväll med utsökta bakverk. BR Rune Nöjd håller en liten föredrag om hur en tårta blir till. Foto Henrik Sonnander Ondsdagen den 16 april öppnades Logen av Br ÖM Lars Westin som till sin glädje kunde hälsa 42 Bröder välkomna till kvällens Loge och invigning av nya Bröder. Dessutom fanns en gäst närvarande, Ex ÖM Hans Tolling från Loge 128 Torsten Rubenschöld. Hans Tolling är dessutom pappa till en av kvällens recipiender, Johan Tolling. Br ÖM läste upp en skrivelse från DSS Martin Andersson angående Drottning Silvias barnsjukhus och Cirkus Skratt biljetter till Cirkus Skratts föreställning den 29 april har ställts till barnsjukhusets förfogande för att glädja sjuka barn och deras familjer. Kostnaden för evenemanget är kronor och förväntas betalas av Loger och Läger.. Br Sture Gullbring berättade mer om projektet och gjorde klart att det behövdes nytt marknadsföringsmaterial att användas till sådana här tillfällen. Han föreslog att kvällens gåvokassa skulle gå till projektet samt att Logen skall täcka upp med kronor om det saknades medel när alla Loger och Läger gett sitt bidrag. No 39 Manhem hade beslutat att göra detsamma fast med kronor. Logen beslutade att skänka kvällens gåvokassa till projektet samt att täcka upp med kronor om så behövs. Efter genomgång av de ärenden som ritualenligt skall genomgås gavs dispens för salens iordningsställanbde för reception i Invigningsgraden. Yttre Ceremonimästare Kjell Clase införde sedan Recipienderna Allan Garellick och Johan Tolling. Vid en mycket stilfull ceremoni upptogs de nya Bröderna i vår Loge och i vår Orden. I den dramatiska delen deltog Brr CM Karl-Olof Olsson, Mats Ohlson, Lars Steier, Sverker Arfvidsson samt TM Kenth Juhlin. Stort tack till alla medverkande. Foto Henrik Sonnander När så Logesalen åter iordningsställts genomfördes parentation för Br Per Brage som lagt ned sin vandringsstav den 8 mars Vid den efterföljande måltiden skålades för Konungen, Fäderneslandet, vår Orden och våra Loger samt framfördes vårt stridsrop. Br ÖM Lars Westin talade till recipienderna och hälsade dem varmt välkomna till vår Loge. För recipienderna talade Br Allan Garellick som såg fram emot fortsatt vandring i OF. Anders Dyberg 5

6 Sverker Arfvidsson interjuvar Åke Karlsson : Vill Du berätta om Dig själv. Åke Karlsson: Jag är 66 år gammal och föddes på KK1, Sahlgrenska i Göteborg. Min pappa var pappersarbetare och min mamma hemmafru. Jag växte upp på Nordhemsgatan, först bodde vi i en etta med toalett på svalen, tvättstuga i källaren och torkvind på vinden. Tvättstugans gryta fick vi själva elda under och jag rörde om i grytan. Efter tvätten fick vi gå upp med den på vinden för torkning och sedan till en stenmangel i ett annat hus. Jag växte upp i en trygg arbetarfamilj och hade också en äldre broder. Vi lekte på husets innegård och spelade fotboll och åkte skridskor på Stora dammen i Slottsskogen. Min skola var Nordhems-skolan, det var en 8-årig folkskola. Mest tyckte jag om trä- och järnslöjden! Efter folkskolan började jag i en yrkesskola (i dag heter det gymnasium) och utbildade mig till bilmekaniker, det var ett härligt arbete. Jag fick genast jobb efter skolan på en bilverkstad i Gårda. Dit kom det nästan bara Volksvagnar för reparation, man plockade ut hela motorn på 5 minuter. I dag är jag sämre på att reparera bilar, det måste till så mycket teknik! Till bilen brukar man i dag koppla en datorkontakt och via den upptäcks alla felen. När jag var 19 år åkte jag in i lumpen. Kom till Ing.1, ingenjörstrupperna i Stockholm. På den tiden fanns det ingenjörstrupper både i Stockholm, Eksjö och Boden. Det var en tid jag gillade, vi hade en stor frihet och tillhörde den s k trossen. Vi fick bilbeställningar från olika övningar, det var som ett vanligt åkeri. Vi byggde vägar och broar och efter övningarna blev de ofta permanenta. Efter lumpen fick jag arbete jag på en fiskebåt, stationerad på Öckerö. Utanför Norge och i Kattegatt fiskade vi sill, torsk och all slags fisk, men observera att inga fiskar slängdes tillbaka i vattnet! Det var en spännande tid, jag var kock ombord, jag kunde inte så mycket men fick lära mig! Den som kom sist på båten fick bli kock! 6 Efter ett år bytte jag jobb och utbildades till inredningssnickare på Lindholmens varv. Du vet dockan var ju insprängd i sidan av Slottsberget, i dag liggger det småbåtar där med hus omkring. Tänk att på den tiden fanns det tre varv inne i staden: Götaverken, Lindholmen och Eriksberg. År 1963 sökte jag till sjöss och var i olika omgångar anställd vid Broströms, Orientlinjen, Transatlantic och Johnson-linjen. Jag åkte väl runt hela världen flera gånger; till Medelhavet, runt Afrika, till Canada och Nordamerika, till Australien och lite överallt. På båtarna var jag oftast timmerman, som sådan skulle man ju ha hand om förtöjningar av lasten, ankarkättingarna, snickeri och underhåll. På en båt får man uppleva det verkliga kamratskapet, den goda maten och själva sjöfärden var spännande och intressant. Kom ihåg att båtarna på den tiden gick in till stadskärnorna och låg där stilla cirka ett par dagar på varje ställe. Ofta besökte vi då Svenska Sjömanskyrkan, som ordnade samkväm och utflykter. Man kom t o m till båtarna med böcker. En vecka låg vi stilla på Hawaii kommer jag ihåg och där badade vi, surfade och for på floderna. Kanske mitt resande till många världsdelar har gjort mig lite ödmjukare, kanske man blir lite mera nöjd med det man har när man har varit med om så mycket. Men semesterresorna betyder fortfarande mycket för mig! Efter tre års resande till sjöss träffade jag min första fru Britt på Långedrags restaurang och jag flyttade till lands igen. Vi gifte oss 1968 och bodde i ett hus jag köpt i Kärra. Nu blev jag snickare på BPA, vi uppförde bl a de nya husen i Masthugget. Det var vackra hus med utsikt över inloppet till staden men husen var då rätt svårsålda. Jag tröttnade på att vara anställd 1980 och startade en egen byggnadsfirma. För det mesta var vi fyra i firman och byggde villor och gjorde renoveringar. År 1992 dog min fru hastigt, det blev en stor chock för mig, min pojke som då var 19 bodde fortfarande hemma. År1994 sökte jag platsen som fastighetsförvaltare i Säve församling och träffade Urban Elmblad, vår Broder i logen, som då var präst där. Som fastighetsförvaltare fick jag sköta reparationer och ommålningar för kyrkan och församlingshemmet. Jag tyckte då att jag närmade mig den svenska kyrkan och har fått mycket av mina värderingar därifrån. Sista jobbet jag hade var på PEAB, ett byggnadsbolag där jag var snickare till pensionsåldern år O: Hur kom det sig att Du gick in i Odd Fellow och vill Du säga något om vår orden? Åke: Genom Urban Elmblad och Ulla- Britt Svensson i Rebeckaorden Theresa fick jag reda på Odd Fellow. Många av ordens värderingar hade jag som sagt redan fått via kyrkan, det som drog mig till Odd Fellow var bl a budskapet om att hjälpa varandra. Odd Fellow har gett mig mycket, jag har fått många vänner och förstår att hjälporganisationen vi har är viktig. Har själv också samlat ihop en del, t ex skåp och mattor, till hjälpen till de baltiska länderna Ju oftare man kommer till Odd Fellow ju trevligare blir det, det skulle fler upptäcka! Sorgligt är det att vi har så svårt att få nya Bröder till logen, men det är väl en allmän tendens i föreningslivet i Sverige. Förr så var det många egna företagare i logen och de skaffade kontakter genom logearbetet. Rebeckorna är bättre på att värva nya medlemmar! Min fru Gunilla är med i Theresa, sist hade de 14 nya medlemmar att inviga. Speciellt saknar jag de unga Bröderna, men det är väl så att man hinner inte med i dag, det finns så mycket annat som skall hinnas med och göras. Kanske de unga någon kväll själva kunde få ordna med programpunkten efter middagen. Borde inte Rebeckorna och vi kunna samsas om samma programpunkt och dörrarna mellan salarna öppnas och vi blandas! Och billigare blir det för båda logerna! Ang problemet med Odd Fellowhuset och nya medlemmar: Jag tvivlar jag på att vi lyckas med att skaffa så många nya Bröder. Varför inte bygga om huset eller flytta därifrån?

7 O: Vilka är Dina intressen förutom Odd Fellow? Åke: Mina stora intressen är familj, hus och trädgård. De senaste 5 åren har jag hålllit på att renovera sommarstugan till ett permanentboende. Huset är ett souterränghus vi köpte år 2000, en kändis Viveca Lärn hade tidigare bott i huset. Jag har byggt till huset och grävt ut en källare, 50 kvadratmeter har blivit 100. Förr seglade jag också mycket. Båten byggde jag själv, både skrov och påbyggnad. Det är en Polka 28 ( fot) med 6 kojplatser, men nu skall den säljas! O: Berätta slutligen lite om Din familj. Åke: Jag är sedan år 1994 gift med Gunilla (61) och vi bor i Stora Bugärde i Härryda. Gunilla är kanslist på Odd Fellowexpeditionen. Våra barn är på min sida: Annika (37) och Hans (35), båda är byggnadsingenjörer. På Gunillas sida heter barnen Magnus (38), han är fastighetsförvaltare och Lisa (36) arbetar med hästar dom älskar hon långt tillbaka. Vi bor nu ensamma i huset men träffar släkten på födelsedagar då barn och 9 barnbarn kommer på besök. Vi har det gott här, vi har fina grannar och vi upplever den härliga naturen. 100 meter från oss ligger Hällsjön och nära ligger skogen. Sverker Arfvidsson pg ETT UPPROP... Det talas så mycket i vår loge om hur svårt det är att skaffa nya bröder. Vad kan det bero på? Är logen för tråkig? Är medlemmarna för tråkiga? Vi har vädrat det vitt och brett men ändå... Det finns loger som har bra tillströmning. Kan vi inte fråga hur dom gör? Sist jag talade med en av våra brödraloger fick jag reda på att man hade 14 nya som skulle invigas. Vi får en massa gliringar från högre ort att vi inte kan skaffa nya medlemmar. Tar vi in yngre tycker de att det är en pensionärsklubb tar vi in äldre kan vi inte använda dem till ämbetsmän. Det är som en ond cirkel. Så sitter där ett ganska stort antal bröder som är med i Par Bricole. Vad vi vet är det en mycket stor tillströmning av nya medlemmar till PB. Många står i kö för att komma in. Vad kan det bero på? Jo, antagligen för att de har det så kollosalt trevligt där. Många säger att de t o m bara går dit för maten, som skall vara enormt god. När har vi kunnat säga det, inte när vi får snudd på Bamba-mat. Åter igen, det sitter ett ganska stort antal bröder som är med i PB. Hur vore det om dessa bröder någon gång skulle föreslå förbättringar hos oss enligt PB. Jag har aldrig hört det, rätta mig om jag har fel! Dessa bröder har haft många år på sig att komma med förslag. Vår broder Kjell gör vad han kan och jobbar hårt för det, men han tycks göra det ensam. Vi är oerhört tacksamma för det arbete som broder Fritz Krönika Kjell lägger ned men hjälper någon till? Fattar ni vad som kommer att hända? Vi kommer att självdö. Vi kommer inte att kunna betala för den stora överrocken (läs huset) vi har. Det finns bröder som menar att medlemsavgiften kommer att öka till 2000 kr/år. Det är självklart att då går många ur och söker sig till andra förlustelser. Så säger en del bröder: Ja, men vi vill inte förlora vår stringens. Vad är det som säger att vi inte kan ha trevligt och behålla vår stringens som är så utmärkande för vår loge? Det är idiotiskt prat. Men vi älskar vårt hus, säger en del gamla bröder. Ja, men gör då något så att vi kan behålla det! Eller flytta! Att bygga om är dumt, det förlorar huset på hur vi än gör. Vi behöver bröder mellan år. Det är det svåra, då är alla i karriären. Jag är också en gammal broder men jag tycker att det där med att flytta låter bra. Tag ett exempel av logen Orion, som var väldigt illa ute, men de flyttade och är nu välbärgade. Vad väntar vi på? Fritz Schubert 7

8 O Reportage Utflykt till Käringön söndagen den 11 maj 2008 Redan kl samlades utanför vårt vackra hus på Vasagatan ett 60-tal Bröder och fruar för en dagsutflykt till Käringön. Solen strålade från en klarblå himmel och förväntningarna var stora. Innan avfärden dukades det upp nybryggt kaffe med tilltugg för den som inte hunnit inta sin frukost. När bussen anlände, med Br Christer Börjesson som chaufför, steg temperaturen ytterligare. Punktligt avgick bussen med full last av passagerare och färdkost kl Färden ställdes först till Hälleviksstrand där alla skulle embarkera en färja eller räddningskryssaren Dan Broström. Under tiden tills vi anlände till Hälleviksstrand kunde man köpa lotter och behållningen kommer att gå till Sjöräddningssällskapet på Käringön. Vinsterna hade skänkts av företaget Foto: Sture Gullbring Pelle Pettersson och uppgick till 3000 kronor. Lotterna gick åt som smör i solen och även dryck mm som införskaffats för ändamålet. Vid framkomsten till Hälleviksstrand blev det åter förfriskningar eller kaffe med dopp i väntan på att båtarna skulle anlöpa hamnen. Eftersom räddningskryssaren endast fick ta 50 passagerare fick några av utflyktsdeltagarna åka på den ordinarie färjan som går mellan Käringön och Hälleviksstrand. Ombord på kryssaren mötte skepparen Jonas Smålander med skeppshunden Konrad. och hälsade oss välkomna ombord. När alla intagit sina platser i respektive båt avgick dessa på ett hav som låg lugnt som en filbunke. Efter en underbar sjötur anlöpte vi Käringön som visade sig från sin allra bästa sida. Skepparen Smålander manövrerade sin båt med millimetrar till godo in till kaj vid Käringöns sjöräddningsstation. När vi gått iland och samlat ihop deltagarna på bryggan fick vi en genomgång av Gunnar Arwidsson, en av Käringöns sjöräddare, om vilken betydelse stationen har och har haft under de 100 åren som sjöräddningen funnits. Han berättade historier om vilka strapatser sjöräddarna varit med om för att rädda liv och egendom. Efter denna genomgång visade stationen upp de båtar som ingick i Käringöns sjöräddning och berättade om var och en vad båtarna kunde användas till. Plötsligt ramlade en av sjöräddarna i vattnet och nu fick de andra sjöräddarna visa hur man räddar en person i vattnet och hur man går till väga. 8

9 Stort jubel utbröt när det visade sig att olycksoffret var vår egen UM Lars Caspersson som iklätt sig överlevnadsdräkt och var frivillig att kasta sig i vattnet som ännu inte värmts upp till en behaglig sommartemperatur. Tack vare överlevnadsdräkten klarade han livhanken denna gång. Hon berättade även om olika hus när de uppförts och vilken historia de haft. I rundturen ingick också ett besök i kyrkan där vi fick höra om den diktatoriska prästen August Simson som verkade på ön i 50 år och avled år Efter denna bejublade uppvisning var det tid att se de närmaste omgivningarna och fritt vandra omkring tills det var lunch på Ö-krogen. Det gick att välja mellan kött eller fisk och de flesta valde nog en underbar fisksoppa med tillhörande bröd. De som valde att sitta ute på den stora uteserveringen var noga bevakade av stora fiskmåsar som svävade som flygplan ovanför deras huvuden och störtdök mot maten så fort de fick chans till detta. Hoppas ingen fick ett visitkort som tack. Efter maten samlades alla för att bli guidade på ön av en av öns professionella guider. Vår guide denna dag var infödd på ön och hennes pappa var en legendarisk skeppare på en tidigare räddningskryssare. Hon berättade medryckande om livet förr på ön och vilka strapatser befolkningen genomlidit när männen som var ute och fiskade. Många förliste också med sina båtar. På hans gravsten står det: Härunder hvilar den förgängliga delen af pastorn och ordensledamoten LAU- RENZ OLOF AUGUST SIMSON jemte maka FREDRIKA CHARLOTTA SIM- SON. Sanningenes lag var uti hans mun, och der var intet ondt funnet uti hans läppar: han vandrade fridsameliga och redliga för Mig, och omvände många från synd. Malachi 2:6. En av sakerna som vår guide berättade om är att barnen när de slutar skolan måste ställa undan sina cyklar tills höstterminen börjar igen. Eftersom det är så mycket folk som besöker Käringön vill man undvika olyckor. Endast sjöräddningen får använda cyklar under sommaren och det finns inga motorfordon på ön. När de boende eller besökare skall transportera väskor eller annat gods används kärror som dras på de smala vägarna. Efter nära 2 timmars rundvandring återsamlades alla för avfärd tillbaka till fastlandet. När Hälleviksstrand siktades stod Br Christer redo med bussen för att åter styra kosan till Göteborg. Men först smakade det gott igen med en sista kopp kaffe eller glass som kunde inhandlas i kiosken vid hamnen. När alla gått ombord på bussen delades godis ut och förfriskningar kunde köpas till ett mycket facilt pris. Vinsten som uppstod under dagen blev 4000 kronor som oavkortat går till sjöräddningen. Lottdragning skedde och högsta vinsten gick till Br Göran Larssons fru Ingrid som vann en väska. Sedan skedde dragningar där det fanns handdukar, necessärer, kepsar mm att vinna.. Stort tack till dem som fixat dessa vinster. Kl anlände bussen till Vasagatan och Br Kjell Clase tackade de som ansvarat för att denna dag blev till en upplevelse för alla resenärer. Ett speciellt tack riktades till Brr Lars Westin, Willy Hermansson, Sture Gullbring med fruar, till Br Lars Caspersson som ordnat med visningen av sjöräddningsstationen och för alla kontakter med Käringön, till vår utmärkte kassör Br Bertil Jaszka som både håller hårt i och spenderar våra pengar och till sist vår eminente chaufför Br Christer Börjesson som körde på ett föredömligt vis och såg till att inte en enda av de närvarande blev åksjuk. Vi som var med hoppas på en fortsättning även nästa år. Andrs Dyberg Foto: Henrik Sonnander Fler bilder hittar du på Fakta I början av 1900-talet fanns många skäl till att bilda ett privat, nationellt sjöräddningsssällskap i Sverige härjades svenska kuster av svåra stormar som krävde många människoliv till sjöss. Samma år hölls en världskongress om sjöräddning i Tyskland. Där dömdes Sveriges förmåga att rädda skeppsbrutna ut som efterblivet. På kongressen deltog Albert Isakson, skeppsbyggnadsingenjör vid engelska Lloyd. Beslutsamt åkte han hem till Sverige för att sprida budskapet och få till stånd en förändring. Svenska staten visade ett ljumt intresse för Albert Isakssons vision om en effektiv nationell sjöräddning. Istället samlade han privata företrädare för svensk sjöfart till ett möte i Stockholm den 1 juni När det avslutats hade en organisation bildats Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne. Läs mer på 9

10 O Reseberättelse Ospecifierad resa till Turkiet. Gatukök: Turkiet, dagens soppa, avvaktande matgäster. Foto: Jarl Olausson För några år sedan företog Broder Jarl Olausson en resa till Turkiet. Vi bestämde oss relativt snabbt för att resa till Turkiet. Talade med en säljare på en resebyrå. Säljaren kallade sig Åsa. Efternamn eller närmare titel existerar inte längre, man skall tydligen vara ganska familjär, dock inte så familjär att hon kal-lade mej vid förnamn, kallade mej ingenting förrresten, bara du. Resor fanns alltså till Turkiet. Ospecad sådan till okänd ort i landet och till okänt hotell. Dock ett mycket bra hotell med dusch och toalett på rummet. P g a den korta tiden mellan beställning och resa, endast 5 veckor, hann man inte med att skicka ut någon beskrivning av det tänkta resmålet, räkningen kom dock omgående. Transwed som agerar något snabbare hann med att skicka hem broschyrer över taxfreehandeln ombord. Detta var vi mycket tacksamma för, hur skulle vi annars kunna bestämma oss för vad vi skulle köpa! Flygresan går ju så fort, endast 4 timmar och man skall ju äta också. Nedresan var som alla andra resor. In och ut med mat och dricka, flyg och fläng på serveringspersonalen, puffning för att köpa ännu mer sprit på hemresan och förbeställa detta så att inte spriten skulle ta slut. Vilket skulle vara liktydligt med katastrof. Men före detta personalens demonstration av nödutrustning och nödutgångar. Dom såg ut som robotar i en stumfilm och tyckte tydligen själva att dom såg lika fåniga ut. Kom så ner till värmen sent på kvällen. Stuvades in i en buss med 50 andra personer som skulle till ospecade hotell. Vi blev upplysta om att vi skulle bo i staden Allanya. Guiden gick runt och försökte komma ihåg så mycket han nu visste om småhotellen. Vi frågade om vårt hotell som skulle heta Melbo. Guiden försökte minnas och svarade så ärligt han kunde bra två- eller kanske enstjärnigt hotell. 10 Det var nu mitt i natten som vi kom fram till Melbo och väckte upp portieren. Bussresan hade varit lugn, frånsett fulle medelsvensken från Mölndal, med fru. Mölndal frågade upprepade gånger vad hotellet hette men glömde Melbo lika fort. Incheckning med Mölndal högljutt konverserande med portieren på full svengelska. Portieren svarade lågt, blygt och obegripligt tillbaka. När inte Mölndal förstod övergick han till att konversera övriga gäster bl.a. ett äldre par, 70 år. Dessa var i den sena timmman något trötta och irriterade. Mölndal märkte inget utan trampade på. Uppmanade frun att ta med sig gubben upp på rummet och sätta sprätt på honom. Inget verkade då mer främmande än att sätta sprätt. Det hade kanske till och med varit främmande i flera år. Det skulle tydligen bli främmande för Mölndal också, för fru Mölndal satt och snörpte med munnen så att hon inte fick in cigarettröken en gång. Guiden talade om för oss att havet låg strax nedanför hotellet och att riksväg 4 till Jerusalem låg mellan oss och havet. Upp på rummet för att packa upp en del och sedan sova. Kl till sängs. E 4:an brusade nedanför fönstret som inte gick att stänga. Bruset avbröts av dundrande långtradare och taxibilar som oavbrutet signalerade för att dom hade en tuta i bilen. Kl gol grannens tupp, granngrannens tupp svarade omedelbart. Grannen hade också en andratupp som höll på att lära sig gala, denne slutade mitt i galet som om han blev avsnörpt. Ivrigt galande tuppar till kl då grannens get släpptes ut och började bräka var 20:e sekund. Geten stod bunden nedanför vårt halvöppna fönster. I Turkiet finns det myggor. Dessa fungerar som ett mellanting mellan mygga och loppa och flyghoppar mycket snabbt omkring. Landar oftast mycket elegant mitt i örat utan att kunna ta sig ut. Man slår över örat med handflatan och mal ihjäl kräket. Landar den fel är det bara att tända ljuset och jaga visuellt. Vad vi inte visste om utropare från moskeer fick vi lära oss kl Utropare med högtalare berättade antagligen att första bönestunden var inne. Kl turkisk musik nedanför vårt fönster. Det visade sig att stans största taxistation låg där. Troligen den enda stationen med segelduk över samt med rinnande vatten för biltvätt. Härifrån kom musiken samt i viss mån också från innestående bilar med bilradio som kunde ta in olika stationer. Glada skratt och tillrop ang. nattens körningar. Tuppar, get och myggloppor Nu hade grannfamiljen vaknat ordentligt och släppt ut tjur med ko och kalv, dessa var inte heller tysta. Det hade börjat ljusna och byggjobbarna på nybygget intill körde igång cementblandare m m. Vi tände lampan i rummet. Det fanns fler lamphållare än glödlampor. Toalettutrymmet med dusch var ganska blött. Handfat och dusch läckte så det rann över golvet. Mitt i detta stod en toalettrulle och sög åt sig så gott den kunde. Vadå handdukar? Frågade nästa morgon om det gick att byta rum. Vi fick byta till nytt rum efter att tid för rumsbyte flyttats fram flera gånger.

11 Bättre översyn från det nya rummet över vad grannen gjorde. Kunde följa hans djurskötsel på nära håll. Han och hans fru var ett föredöme i oorganiserat arbete. De plockade i timmar med byttor och spänner, med eller utan innehåll, mest utan. Geten leddes hit och dit. Bands mest på toppen av stenhögar av någon anledning. På kvällen jagade granngubben omkring i jallabyxor och plockade för hand in alla de 24 hönsen och tupparna i en liten hydda. Hönsen skrek hysteriskt när han fick tag i dem. Det lät som om han nackade dem varje kväll. Det nya rummet var klart bättre. Här inte bara läckte duschen, det fanns stundtals även rinnande vatten i den. I ännu lyckligare stunder varmt vatten men dom stunderna var få. Kom det varmt vatten, eller vatten över huvud taget sprutade detta omkring i hela rummet. Duschen var lustig på så sätt att man kunde stå i mitten utan att bli våt på kroppen, bara från fötterna till knäna, av plasket från golvet. Strålarna var så spridda att man måste flytta sig runt för att bli träfffad. Ja, man kan säga att allt var omväxlande: Brusande trafik och medelhavet på en sidan av hotellet och lantliv med nybygge på den andra, det var bara att välja. Jarl Olausson Denna annonsruta kostar 500 kr. Stöd din loge och loge tidning genom att annonsera i Vi ställer upp i alla väder. Även när det är kav lugnt. Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som tack får du kostnadsfri hjälp och bogsering till närmaste hamn även när det är kav lugnt och ingen akut fara. Sätt in 600: direkt på pg Du kan också anmäla dig på eller ringa Vinets ABC Inledning Det finns en rad myter om vinprovning. Många tror att det primära syftet med en vinprovning är att exakt kunna ange vilket vin och vilken årgång det är. Det är mycket få vinprovare som mer än undantagsvis klarar detta. På en blindprovning är detta givetvis ett spännande tävlingsmoment men i de flesta professionella sammanhang så har detta en underordnad betydelse. I den totala poängsammanställningen så ger detta relativt få poäng. Harry Waugh, en välkänd engelsk vinexpert som provat vin i mer än 80 år, tillfrågades om han någon gång blandat ihop ett vin från Bourgogne med ett bordeauxvin. Inte sedan lunch, svarade han. Det som kännetecknar en skicklig vinprovare är förmågan att kunna bedöma och beskriva vinets egenskaper, kvalitet, mognad, prisvärdhet och kombinationen mat och vin. De mest respekterade vinprovarna har både breda och djupa teoretiska och praktiska kunskaper. För att kunna bedöma kvalitet och prisvärdhet krävs bl.a. kunskaper om vinregioner, druvsorter, framställningsmetoder, årgångsvariationer och sist men inte minst en stor provningserfarenhet. För att kunna bedöma kvaliteten på t.ex. ett bourgognevin så krävs att du har en bred referensram av tidigare provade bourgogneviner, annars har du mycket svårt att bedöma kvalitet, mognad etc. För att kunna bedöma kombinationen mat och vin så krävs också erfarenheter om hur grundsmakerna i vinet (sött, surt, salt och beskt) passar smakerna i en maträtt. Klimatets betydelse för framställning av kvalitetsviner. För att kunna framställa viner av god kvalitet krävs att medeltemperaturen uppgår till minst 10 C under året. Medeltemperaturen i Sverige ligger en bra bit under 10 C. Balansen mellan fruktsyra och socker i druvan är helt avgörande för kvaliteten på vinet. Idealiskt är om druvorna får mogna långsamt för att uppnå den rätta balansen mellan syra och sockerhalt, samt för att kunna utveckla en stor aromrikedom. Det hävdas att en stor del av de komplexa aromerna i ett vin är hänförbara till de sista veckorna under en lång utdragen mognadssäsong. Om klimatet är för svalt så blir inte druvorna fullmogna och syrahalten blir alldeles för hög i förhållande till sockerhalten, vinet upplevs då ofta som surt och obalanserat. Om klimatet är för hett så mognar druvorna mycket snabbt och ger en mycket hög sockerhalt i förhållande till fruktsyran. Under sådana förhållanden framställs sällan högklassiga viner. Detta innebär inte att vinregioner med mycket sol och hög medeltemperatur inte kan framställa högklassiga viner. Exempel på sådana vinregioner finns i USA, Australien m.m. Kännetecknande för de högklassiga vinerna från dessa vinregioner är att vingården ligger i ett område med svalt microklimat som ger en mer utdragen mognadssäsong. Vinrankan och jordmånen. Merparten av världens viner härstammar från en art som heter Vitis Vinifera. Det finns andra arter som exempelvis Vitis Riparia och Vitis Labrusca som bland annat odlas i vissa delar av USA och ger en helt annan karaktär än viner från Vitis Vinifera. Vinrankan börjar producera druvor av tillräcklig kvalitet från omkring fjärde året och kan sedan ge druvor i över hundra år. Genomsnittsåldern för en vinranka ligger på omkring 20 år, men är oftast betydligt högre i vingårdar som framställer de mest högklassiga vinerna. Det är inte alls ovanligt att vin produceras av druvor från vinrankor som är över 100 år gamla. Vinrankan producerar normalt sett en högre kvalitet med stigande ålder. Ju äldre vinrankan blir desto lägre blir avkastningen per vinranka, men kvaliteten på druvorna förbättras. Druvmusten bli mer koncentrerad och komplexiteten i druvans aromer ökar. Vinrankan planteras oftast i karga jordar med god dränering, dvs att regnet snabbt rinner undan från vingården. Detta 11

12 O Vinets ABC innebär att vingården oftast är mycket torr, vilket tvingar vinrankans rötter långt ner i jorden i sökandet efter vatten. På denna väg efter vatten fångar vinrankan upp mineraler och näringsämnen som sedan fortplantas i druvorna och ger vinet dess speciella karaktär. Vinprovningsteknik. Utrustning Glas - Använd vinprovarglas. Glaset bör ha en stor kupa. Det är viktigt att du inte fyller upp glaset med för mycket vin. Vinet måste få plats att rotera i glaset. 12 Bröd. Vattenglas - Det är viktigt att dricka vatten mellan vinerna för att nollställa munnen. Vitt underlägg - Så att du kan se vinets alla färgnyanser. Provningsmall - En provningsmall indelad med utrymme för att bedöma Färg, Doft och Smak och Slutsatser (kvalitet, prisvärdhet, mognad etc.). Synintryck/Färg Vinets färg är mörkare i dess kärna och ljusare i kanten. Det är i kanten som de första tecknen på mognad och ålder syns. Ett vin skall i normalfallet vara klart annars bör man vara misstänksam. Ibland kan man hitta små partiklar i vinet. Det är oftast s.k. fällning som bildas under tiden som vinet lagras på flaska. Det säkraste är att dekantera vinet försiktigt så att fällningen inte följer med i karaffen. Detta gäller främst för äldre viner. Ibland hittar man små kristaller i vinet p.g.a. att vinet kylts för hårt. Detta är inte farligt på något sätt. Vinets gardiner som ibland framträder tydligt på glasets kant är oftast förknippade med viner som har en hög alkoholhalt. Det finns samband mellan gardiner och kvalitet. Följande moment ingår i den okulära besiktningen: Titta rakt ner i glaset för att bilda dig en uppfattning om färgens intensitet och djup. Det blir enklare om du har ett glas i vardera handen och jämför. Ett mycket mörkt vin indikerar hög kvalitet. Luta glaset lite framåt så att du kan bedöma färgnyanserna vid vinets ytterkant. Detta gäller framförallt för röda viner. Blåröd färg är tecken på att vinet är ungt men när färgen börjar gå mot granitrött, tegelrött och brunt så indikerar det ålder och mognad. Doft Doftintrycken ger vinprovaren mycket information om vinet och dess ursprung. Av doftintrycken kan man ofta bilda sig en uppfattning om druvsort, klimat, framställningsmetod, lagringssätt m.m. Även olika defekter i vinet som kork eller oxidation ger sig snabbt till känna. Följande moment ingår: Dofta på vinet för att identifiera druvkaraktären Rotera glaset så att vinet luftas för att frigöra de flyktiga aromämnena. Dofterna förstärks betydligt med denna teknik. Det är framförallt aromämnen som utvecklats under jäsnings- och lagringsprocessen som framträder när glaset roteras. Följande faktorer försöker man bedöma: Renhet, d.v.s. att vinet inte har några defekter och att vinet har en klar och fin färg. Druvsort Klimat Mognad/ålder. Ett moget vin har utvecklat helt nya aromer jämfört med ett ungt vin. Unga viner domineras framförallt av druvaromer. I början kan det vara svårt att identifiera dofterna man känner. Utöver provningserfarenhet krävs också en teoretisk bas, d.v.s. kunskaper om druvsorter, vinregioner, framställningsmetoder m.m. En vinprovning blir betydligt roligare och mer givande om deltagarna har förberett sig genom litteraturstudier eller att den som leder vinprovningen håller ett föredrag kring temat före själva provningen. Smak Smakintrycken är framförallt viktiga för att bedöma kvalitet och mognad på vinet. Det är viktigt att vinet får ordentlig kontakt med hela munnen, d.v.s. vinet bör snurra runt i munnen. Lite luft bör helst dras in mellan tänderna, innan vinet sväljs eller spottas ut. Att dra in luft mellan tänderna innebär att man dels frigör ytterligare aromämnen, dels gör det lättare att identifiera smakerna. När luft dras in i munnen kopplar man in doftsinnet, vilket gör det möjligt att uppleva aromerna i munnen. Det finns bara fyra smaker: surt, salt, sött och beskt. Koncentrera er på att bedöma följande egenskaper: Torrt, sött och/eller mousserande. Torra viner har ofta olika grad av torrhet eller, mer korrekt, olika andel restsötma. Vinets fruktsyra (känns på sidan av tungan och genom salivutsöndring). Är syran hög, låg eller lagom? Vinets fruktighet/druvighet. Hur väl framträder druvaromerna i vinet? Vinets kropp eller fyllighet. Ett fylligt vin har ofta kraft och eldighet, som i ganska stor utsträckning hänger ihop med alkoholnivån. Vinets koncentration. Hur koncentrerat och extraktrikt är vinet? Med extrakt avses det som skulle bli kvar i vinet om man skulle koka bort allt vatten och alkohol i det. Vinets garvsyra (strävhet). Garvsyra finns i huvudsak i röda viner och fungerar som ett konserveringsmedel i vinet. Notera vilken typ av garvsyra vinet har. Är garvsyran mjuk och fruktig eller hård och torr? Efter detta kommer det viktigaste av allt och det är att bedöma vinets balans, d.v.s. balansen mellan de ovan nämnda egenskaperna i vinet. I ett välgjort vin dominerar inte någon av egenskaperna i förhållande till de övriga utan är i balans. Avslutningsvis bör en bedömning ske av vinets längd/eftersmak och komplexitet. Ett högklassigt vin har en lång, kvardröjande smak i munnen med en uppsättning av flera olika aromer. Det finns många välgjorda viner som är balanserade men som inte har någon större längd/eftersmak eller komplexitet. Endast de riktigt stora vinerna har både balans, längd och komplexitet. Slutsatser Vilken kvalitet håller vinet (balans, längd och komplexitet)? Hur mycket är vinet värt (prisvärdhet)? Är vinet moget? Hur gammalt är vinet? Vinets ursprung? Till vilken mat passar vinet? Vinprovarens språk. Arom - En term som i huvudsak används för att beskriva den del av vinets doft som kommer från druvan. I takt med att vinet lagras så avtar druvaromerna för att istället ersättas av andra dofter som utvecklas under tiden som vinet lagras på flaska. Balans - Balans mellan vinets fruktsyra, garvsyra, alkohol, frukt och restsötma. Ingen av dessa beståndsdelar bör framträda

13 O Vinets ABC för kraftigt i förhållande till de övriga. Bitterhet/Beska - En av de fyra grundsmakerna som känns på den bakre delen av tungan Bouquet - Dofter som framträder när vinet börjar mogna. Dessa dofter härrör från jäsningsprocessen, lagringen på fat och lagringen på flaska. Cederträ - En doft som brukar framträda tydligt i bordeauxviner och som påminner om träet i en blyertspenna. Kork - En s.k. defekt i vinet som uppstår när ämnet trikloranisol reagerar med vinet och skapar otrevliga dofter och smaker i vinet. Orsaken är att ett misstag i blekningsprocessen av korken före buteljering. Kokt - Ett tungt och livlöst vin som ofta har en tydlig alkoholkaraktär. Det drabbar många gånger viner från mycket varma områden där druvorna fått för mycket sol (för snabbt). Mognad - Ett moget är inte alltid lika med ett vin uppnått hög ålder. Flera viner som bara är några år gamla är redan mogna medan flera av de bästa röda bordeauxvinerna inte är mogna efter 20 års lagring. Mognad är till skillnad från ålder ett kvalitativt begrepp. Oxiderat - Ett vin som fått för mycket kontakt med syre. Det kan dels ha skett under själva framställningsprocessen, under lagringen på fat före buteljering eller genom att vinet lagrats för länge på flaska. Smörigt - Viner som lagrats på nya ekfat har ofta nyanser av smält smör och kola. Detta brukar framförallt gälla för Chardonnayviner från Australien och Bourgogne. Tannin - Garvsyran (strävheten) i vinet som huvudsakligen kommer ifrån druvans skal och till en mindre del från ekfat. Tanninet är vinets naturliga konserveringsmedel. Torrt - Ett begrepp som används för att beskriva viner med mycket låg restsötma eller vin som har mycket garvsyra (tanniner) utan tillräckligt med fruktighet. Ungt - Ett vin som fortfarande har mycket karaktär av druvans fruktaromer och många gånger en stor dos strävhet. Ett ungt vin kan många gånger upplevas som obalanserat men vinet harmoniseras efter en tids lagring. Kjell-Åke Andersson Räkfrossa Vi åker buss från OF-Huset den 20 augusti kl Målet är Fjäråsbyggdegård Väl framme håller vi expeditionsmöte. Efter mötet är det dags för vår RäkFrossa med tillbehör och underhållning. Har du en vän som kan tänkas bli en broder i No 18, ta med honom och hans dam. Utflykten är för våra bröder, bröder med damer. Pris: 150 kronor. Anmälan senast den den 10 augusti OBS! Anmälan är bindande och kan göras till PS på telefon eller e-post: Mer information kommer i separat utskick Vi ställer upp i alla väder. Även när det är kav lugnt. Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som tack får du kostnadsfri hjälp och bogsering till närmaste hamn även när det är kav lugnt och ingen akut fara. Sätt in 600: direkt på pg Du kan också anmäla dig på eller ringa Nya parkeringsregler Odd Fellows parkeringsplatser på vardagar: Mellan klockan gäller Odd Fellows dekal med behörighetstaxa. Mellan klockan gäller Odd Fellows dekal utan taxa. Odd Fellows parkeringsplatser lör-, söndag och helgdag: Gäller endast Odd Fellow dekal. Odd Fellows särskilt skyltade parkeringsplatser: Särskilt tillstånd avhämtas på kansliet och placeras på utifrån lätt synlig plats i bilen (t.ex. instrumentbrädan) Platserna avsedda de som hämtar och lämnar äldre medlemmar. Göteborgs Universitets (GU:s) parkeringsplatser på vardagar: Gäller Odd Fel1ow-dekal och med behörighetstaxa mellan klockan GU:s parkeringsplats lör-, söndag och helgdag: Gäller Odd Fellow dekal med behörighetstaxa mellan klockan Ovanstående gäller from l maj

14 O Insändare Medlemsantal i logen Vi är alla medvetna om det problem vi har med vikande medlemstal. Om vi skall ha en långsiktig överlevnadschans måste vi bryta denna utveckling. Det handlar egentligen om två olika ting: att få hit nya medlemmar och att behålla dem. Hur få nya medlemmar Varför är man medlem i Odd Fellow? När jag skall förklara det för min bekanta har jag ett mycket enkelt svar: genom Odd Fellow har jag lärt känna en massa männniskor som jag annars aldrig skulle mött. Det nätverk OF ger är helt olikt det man får via familj, yrkesliv och intresseorganisationer och ger på det sättet ett viktigt komplement. Vilka sorters människor skall vi satsa på? Det är naturligtvis bra att få in unga bröder. Men i 40-årsåldern är det väldigt svårt: man är mitt i karriären, hustrun heltidsarbetar, barnen kräver mycket både tid på dag-och kvällstid man är nybliven husägare med allt vad det innebär. Jag känner några stycken i den åldern och de är chanslösa. De som är yngre har det kanske lättare på en del sätt, men de har ofta många andra intressen och lockelser. Och även om de kan komma in så hamnar de snart i 40-årsbesvärligheterna. Det kanske är bättre att vi inriktar oss på 50+-åringarna. För dem har livet ofta blivit lite komfortablare och de har många aktiva år framför sig. Vad mer kan locka? Utöver kamratskapet så tror jag det är viktigt att peka på allt annat som finns i logen såsom Odd Art, musikföreningen, sångkören, senior-klubbben. Vi kanske borde ha fler institutioner av det slaget. Det skall vara intressant och roligt att vara OF-are. Vi skall naturligtvis berätta om OF som välgörare, men man kan välgöra på många andra sätt. Det aktiva arbetet, t.ex. Bua-gården, kan dock utöva lockelse. Hur behålla? Det faktum att det finns flera som fått invigningsgraden men sedan inte setts till är ett underbetyg åt oss. Att få nya bröder att känna sig hemma är en uppgift för oss alla. Att faddrarna har en särskild uppgift för detta är självklart. Men det hänger också på oss alla andra. Visa intresse och uppmärksamhet mot den nye. Undvik kotterier. Att vi skall blandas vid måltiderna tycker jag är självklart. Här kommer också alla andra delar av OF in. Odd Art m.m. som nämndes ovan är viktigt. Men också aktiviteter vid sidan om logearbete betyder mycket. Resan till Käringön är ett utmärkt exempel. Räkfesten i augusti likaså. Vid sådana tillfällen tror jag det är bra att också inkludera brödernas kvinnor i form av hustrur, sambor och liknande. Vidare skall vi försöka att så snart som möjligt få in nya bröder i aktiva roller. Det är allmänt så att man har mycket roligare om man inte bara "sitter av" utan också gör något. Jag tycker också att vi skulle kunna ha lite friare former. Det gäller mest måltiderna. I min födelseloge, 144 Aurora i Finspång, var måltiderna, undantagandes de vid gradgivning, helt oformella. Så har vi det vid julbordet och det kan knappast störa om det skulle vara så lite oftare. Även vid logemötena skulle en del kunna förenklas. Det blir en hel del longörer som inte tillför något andaktsvärde. Våra värderingar Det är oerhört viktigt att vi håller fast vid OFs grundläggande värderingar och den liturgi som hänger samman därmed. Jag hoppas att inget av ovan sagda tolkas på annat sätt. Logemötena ger tillfälle till eftertanke och själssamling. Jag tycker att Kaplans ord är ett viktigt inslag. Sverker har haft en fantastisk förmåga att finna intressanta ämnen. Det är bara synd att det inte blir ett mer livaktigt tankeutbyte efteråt. Till sist: Jag tycker vi skall sluta klaga på maten. Konstruktiva ideér om förbättringar är naturligtvis välkomna. Men allmänna lamentationer om maten tillför inte något. Karl-Olof Olsson 14 Körstämma Jag hoppas alla vet om att det finns en Odd Fellow-kör i Göteborg Det är en blandad kör med medverkande röster. Varför skall man sjunga? Det finns ett antal skäl för detta: Det är nyttigt, speciellt med körsång enlig amerikansk forskning, man vill beveka sin tillbedda, snapsen smakar bättre, man tränar rösten, vilket kan vara bra även när man skall tala utan melodi, det finns andra som tycker det låter bra, man kan gå i takt eller t.o.m. dansa till låten Men framför allt: Därför att det är roligt. Med vissa arrangemang blir det särskilt roligt. Ett av dessa är "körstämman". Denna tilldragelse utspelar (utsjunger?) sig vartannat år och går till så att ett antal Odd Fellow-körer samlas på något ställe för att bedriva gemensam sång. I år skedde detta i Stockholm. För två år sedan hemsöktes Sundsvall och om två år invaderas Växsjö. Göteborg har varit värd vid ett par tillfällen i det förgångna. Tidpunkten är alltid Kristi Himmelsfärdshelgen. Årets körstämma blev inte helt lyckad om man ser till det musikestetiska. Anledningarna till det behöver vi inte älta här. Men bortsett från detta så hade vi roligt, se ovan. Fredag kväll var det allmänt minglande och lördag kväll stor bankett. Båda tilldrog sig i Odd Fellow-huset i Stockholm, som är en väl besöksvärd inrättning. Dess antecedentia och nuvarande tillstånd kunde beskådas vid en gajdad rundvandring. Tilläggas kan också att det visade sig att de hade ett förträffligt kök. Ett ännu mer storskaligt äventyr är "sånger till Livet" som begås på Globen. Det ordnas av Läkarmissionen och nettot går till något behövande. Kjell Lönnå är dirigent och det är tretusen sångare. Det är en fantastisk upplevelse när tretusen männniskor sjunger nästan samma sak nästan samtidigt. I år kommer det att ske i form av en adventskonsert. Tyvärr kom vi från Göteborg inte med. Det finns bara plats för tretusen och det var femtusen anmälda intressenter. Men vi får hoppas på bättre lycka nästa gång. Men det mesta vi gör sker här i Göteborg. Bland återkommande evenemang märks en adventskonsert, här i huset, och en medverkan vid minnesgudstjänsten i Hagakyrkan. Därutöver brukar vi ha ett antal framföranden för olika loger när det finns särskilda skäl, t.ex. något jubileum eller annat solent. Av någon anledning har vi aldrig framträtt för nr 18. Men det kanske kan bli. Jag skall inte uttala mig om njutbarheten hos våra ljudanden. Dels vore det ganska förmätet, dels är det väldigt svårt när man står mitt bland alla stämbanden att höra hur det egentligen låter. Dock kan jag vidarebefordra från ett antal omdömesgilla personer att det ofta låter ganska bra. I så fall är det till allra största delen Britta Holmströms, vår körledares, förtjänst. Med fast men varlig taktpinne lotsar hon oss genom såväl enkla som mera komplexa musikstrukturer. Vi vill gärna ha fler deltagare i kören. Både Napolitanska smörsångare (tenorer) och Donkosacker (basar) Karl-Olof Olsson

15 Jag skäms så emedan sprickan i min sida läcker hela vägen hem. Vishet & klokhet Vishet och klokhet hade kaplan som tema i logen för en tid sedan. Bröderna Claes Beck-Friis och Göran Larsson har sänt in följande epos: ÖPPET SINNE Vishet kan man träffa på flera gånger där man inte väntar sig det: Genom att lyssna på en person med öppet sinne visar det sig ofta att det jag ansåg vara dumhet hos den personen egentligen är djup vishet. Låt oss visa klokhet och ta lärdom av detta. Av Claes Beck-Friis KINESISK VISDOM En gammal kinesisk kvinna hade två urnor som hon bar i ett ok på axlarna då hon hämtade vatten i en närbelägen bäck. En av urnorna hade en spricka medan den andra var perfekt och var alltid full med vatten vid framkomsten hem. Vid slutet av den långa promenaden från bäcken då hon hämtade sitt dagliga vatten var alltid den spruckna urnan bara halvfull. Under två års tid pågick kvinnans dagliga vattenpromenader och följaktligen blev det bara en och en halv urna med vatten var gång. Den perfekta urnan var mycket stolt över sina bedrifter, medan den spruckna urnan skämdes så över sina svårigheter och oduglighet att bara kunna fullfölja halva sin uppgift. Efter dessa två år som framstod som ett totalt misslyckande talade den spruckna urnan till sin bärare: O Efterlysning Vår finanssekreteare efterlyser den broder som satt in pengar den 28 januari 2008 via FOREX Bank till logen. Broder hör av dig till FS Kenneth Kristiansson. Tel Den gamla kvinnan log och sa: Har du möjligtvis lagt märke till att det växer en massa blommor på Din sida och inte på den andra? Det beror på att jag hela tiden känt till Ditt läckage och har därför sått en massa blomfrön på Din sida av stigen, och varje dag när vi går hem så har Du vattnat dem. Så under två års tid har jag haft glädjen att plocka dessa vackra blommor och dekorerat mitt matbord med dem. Om Du inte hade varit just den du är så hade jag inte kunnat pryda mitt hus med skönhet och dofter. Sens moral: Alla har vi våra unika skavanker och brister. Det är bl. a. dessa som gör våra liv tillsammans så intressant och givande. Ta varje person för vad den är och se till de goda sidorna! Kom ihåg alla vänner att dofta på blommorna på Din sida av stigen. Nedtecknat av Göran Larsson Insändare! Vi ser fram emot att få insändare från Logens alla bröder. Du har till den 5 september på Dig att skriva. Då skall din text vara redaktionen tillhanda. Redaktionen Foto: Sture Gullbring Hur kan logen rekrytera nya bröder? I nr 18 har vi beslutat att öka arbetet med rekrytering. Men frågan är på vilket sätt vi skall göra detta. Vi vill nu föreslå några åtgärder, som logen och bröderna lätt kan arbeta med: * Presidiet skriver ett brev till de bröder, som inte besöker logen. I brevet blir man uppmanad att för minst en bekant berätta om vad Odd Fellow är för något. Och när det är gjort skall man tala om för bröderna hur det har gått. * De bröder som besöker logen får en muntlig uppmaning av Övermästaren att berätta för minst en bekant eller vän om vad Odd Fellow står för. * Vid kommande sammanträden i logen kan man t v ha en särskild punkt i protokollet, där bröderna bereds tillfälle att berätta om sina försök att rekrytera nya bröder. * Logen har i dag en vänafton på hösten och en på våren. Vi tycker att det skall vara flera: Två på hösten och två på våren. Det blir lättare att bjuda in gäster om vi har fler tillfällen. Claes Beck-Friis och Göran Larsson barn och föräldrar fick gå gratis på cirkus! Det var Odd Fellow Orden i Göteborg som skänkte Cirkus Skratt-biljetter till Drottning Silvias barnsjukhus för att sprida glädje bland sjuka barn och deras anhöriga. Organisationer med humanitär inriktning har också fått biljetter till cirkusen från Odd Fellow Orden i Göteborg, som bedriver humanitär verksamhet för behövande. På bilden syns från Odd Fellow Orden Anita Rahm. Lars Åshammar och Lars Westin, tillsammans med cirkusdirektören Bo Rönnberg och glada barn och föräldrar som fick en härlig stund i cirkustältet på Heden. 15

16 O Sista Ordet! Mina Bröder! Det är nu mindre än en vecka sedan som vår redaktör frågade om jag kunde skriva sista ordet i nästa nummer (läs; detta nummer) av. Efter en kort funderare tackade jag ja, det är ett fint tillfälle att få dela med sig av några reflektioner över aktuella händelser. Jag är, som de flesta vet, relativt ny i logen och tycker att det är fantastiskt att få höra om allt som Ni äldre bröder har varit med om. Jag kan tänka att samhället var lite annorlunda för ett par decennier sedan. I Borås har det under några dagar varit ett väldigt skriveri om en lokalpolitiker som tappat tålamodet och givit en pojke en örfil. Händelsen var kulmen på en lång historia i Viskafors söder om Borås där en grupp ungdomar har gjort livet surt för allmänheten. Det har tydligen varit en grupp yngre killar som har trakasserat de boende och stökat till det i ett bostadsområde. Nu frågar sig alla: Varför gick det så fel? Jag tror inte att situationen i det lilla samhället Viskafors på något sätt är unik, det förekommer på många ställen runtom i Sverige att ungdomsgängen har tagit över och vanliga människor inte vågar sig ut på kvällarna. Det vi istället borde fråga oss är vad vi kan göra för att förhindra detta i fortsättningen. För att återgå till hur det var förr i landet så var den sociala uppsikten väldigt omfattande. Svea nere på gatan hade fullständig kontroll över vad odågorna gjorde om kvällarna. Hon såg det ifrån sitt fönster och var inte sen med att påtala det för barnens föräldrar och därmed kom ingen undan med att reta grannhunden eller palla frukt hos lärarinnan. Jag tror att det är lite av detta vi saknar idag. Inte för att allt var bättre förr, men jag tror på att uppfostra våra barn är något som vi gemensamt i samhället måste ta tag i. Givetvis måste föräldrarna inse att det är deras ansvar vad deras omyndiga barn gör på kvällarna, men alla vi andra måste se barnen och hjälpa deras föräldrar med att tillrättavisa när det inte går rätt till. Jag menar att det är här på något sätt som det har blivit fel. Idag tycker man inte att det är mitt problem om någon sparkar på lyktstolpar eller kastar flaskor på gatan. Varför det vet jag inte, men jag anser att det är vårt gemensamma problem. Vi måste tillsammans hjälpa föräldrar, sociala myndigheter och polisen att tillrättavisa dessa ungdomar som på något sätt missat vad som är korrekt och lagligt beteende i vårt samhälle. Det finns alltid en rädsla för att säga ifrån, och det har jag full förståelse för. Vem har inte läst i tidningen om trettonåringar som drar kniv och skär oskyldiga som råkar komma i vägen. Förmodligen så är sannolikheten för att något sådant skulle inträffa mycket liten. Anledningen till att vi tror att detta är så mycket vanligare idag beror antagligen mest på medias fokusering på dessa händelser. Detta till trots vi jag uppmana Er Bröder att stötta föräldrar runt omkring er, i ansvaret att styra våra ungdomar på rätt väg i livet. I Vänskap, Kärlek, Sanning Tomas Johansson Tema: Lugn i själen Jag vill känna lugn i själen, slippa oro, stress och förtvivlan och må bra! De flesta människor i dag har det mesta men många känner oro i själen. Vi orkar inte med varandra och glömmer lätt bort balansen mellan det andliga och materiella. Vi skall hinna med allting, ta emot oändliga informationer och glömmer själen. Ett gammalt ordspråk säger: Sätt Dig ner en stund och invänta Din själ! Kropp och själ hänger nära samman - om den ena påverkas så påverkas också den andra. Försök att varje dag få en stund för Dig själv, Du behöver stillheten och tystnaden! Se soluppgångens strålar, se körsbärsträdens blom. Över hela staden ses de unga ljusgröna bladen spira. Tänk på att inget är så viktigt som lugn i själen! Och hjälp Din Broder, och Du hjälper Dig själv! Tryck: Prinfo Linderoths

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn Planen avser perioden B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Vin och mat 8 oktober 2012. Stockholms Munskänkar

Vin och mat 8 oktober 2012. Stockholms Munskänkar Vin och mat 8 oktober 2012. Stockholms Munskänkar Curt Avermark Björn Gadd Vin och mat 2012 Munskänkarna och Stockholms Vinkällare Curt Avermark Björn Gadd Teoriavsnittet inspirerat av Michel Jamais, Vin

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en När hjärtat har väntat Leendet från söndagen får henne att drömma sig bort. Hon kan fortfarande inte tro det. Snart är Åke där. Om igen rättar Berit till kuddarna i soffan. Listerna och dörrkarmarna skiner

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Birka Nytt - Maj 2014

Birka Nytt - Maj 2014 Birka Nytt - Maj 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Birka Nytt i ny skepnad Redaktionskommittén som tagit fram det nya utförandet av Birka

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Walk your Talk Under dessa dagar kastar vi oss ur boet och flyger vinge till vinge med den store anden, vi vet att våra egna vingar bär. Vi lär känna vår själsresa i detta

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer?

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer? Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Redovisning TMU-enkäten 12 Br. Logen 8 Gustav Fröding Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Fråga 1 Hur är trivseln innan logesalen? Snitt=4,3 3 2 1 1. Hur är trivseln

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Kapitel 1 Kalle och polarna!

Kapitel 1 Kalle och polarna! Innehållsförteckning Kapitel 1 Kalle och polarna s.1 Kapitel 2 Sommarlovet är slut s.3 Kapitel 3 Krossat fönster s.5 Kapitel 4 Planen s.7 Kapitel 5 Fel person s.9 Kapitel 6 Tjuven är fast s.11 Kapitel

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling.

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling. Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn B-90 Clementia, Helsingborg Planen avser perioden 2010-2011 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Annika Mårtensson Katarina Neiman Hedensjö LÄSFÖRSTÅELSE

Annika Mårtensson Katarina Neiman Hedensjö LÄSFÖRSTÅELSE Annika Mårtensson Katarina Neiman Hedensjö LÄSFÖRSTÅELSE Bakklubben Bakom Hanna och Matilda satt i Hannas kök och tuggade på varsin snustorr scones. Kan vi inte sluta med vår bakklubb, försökte Matilda

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Månadens paket kommer som vanligt att innehålla några förslag och recept på maträtter. Vinklubb

Månadens paket kommer som vanligt att innehålla några förslag och recept på maträtter. Vinklubb Månadens paket kommer som vanligt att innehålla några förslag och recept på maträtter. Vinklubb Vinpaket Nr 8 Oktober 2010 Den sköna sommaren är slut och regnet och rusket gör att det åter är dags för

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Södra Rhône och Châteauneuf-du- Pape

Södra Rhône och Châteauneuf-du- Pape En Tur & Retur vinresa i samarbete med BKWine Södra Rhône och Châteauneuf-du- Pape Vinresa med ekologiska förtecken! 29 juni 3 juli 2011 Följ med och njut av fina sommardagar innan den stora turistinvasionen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer