M~lemsblad nr. 8 April 1990.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M~lemsblad nr. 8 April 1990."

Transkript

1 CRÄNSBYGDENS SLÄKTFORSKARE i DALSLAND BOHUSLÄN och PSTFOLD M~lemsblad nr. 8 April Red.: Roland Olsson, Gamla Edsbräckevägen 11, Ed. Telefon 0534/ SVAR - på forskarfråga. Reidar Dahl, Ski,Norge! Som ett delsvar på dina frågor om familjen Rapp från Sunne i Värmland kan jag i korthet meddela följande: PA gården tlstanbjörke, Sunne, upptages "Avskedade fältjägaren Olof Jönsson Rapp, f i tlstanbjörke och hans hustru Albertina Palm, f i finland. De hade barnen Sofia Albertina~ f. 5/ i N.Råda,'Maria Sti~a, f. 16/ i tlstanbjörke, Anna Haria, f. 16/ i Ö., Ulrika Albertina f. 6/ i Ö., Johanna Rebecka, f. 8/ i Gästrikland, Olof Reinhold, f. 11/ i Lysvik samt Johanna. född 24/9, 181l i Östanbjörke. Dessutom Maria Stlnaa dotter, Sofia Albertina Hansdotter, f. 4/ i Ö."Barnet aflat i Rönes l Norriget". Sofia Albertina utflyttade till Norge (-enligt dina egna uppgifter till R~dene9 -) Maria Stina anteckn. en tid som fattighjon på Huseby, medan Fadern tidvis sålde halmarbeten. Modern noteras ha inflyttat från finland Som ren information om den svenska geografin vill jag medde. la dej, att Gästriklarld ligger vid den svenska norrlandskusten, c:a 30 mil norr om Stockholm. Lysvik ligger omkr. 4 mil

2 norr om Ustanbjörke, vid sjon Uvre frykens östra strand. Det RADA, som har noterats som födelseort för Sofia Albertina, är egentligen NORRA RADA, eftersom det ju finns ett S. Råda nere vid Kristinehamn, nära Vänern. Vidare släktforskning kan alltså utgå från ovanstående fakta, och jag önskar dej lycka till med det! Unskar du.vidare hjälp av oss, så är du välkommen. ******************************************* Kulturstipendiater. / Red. logen Hellerud nr. 644, Vasa logen av Amerika har åter utdelat sitt årliga stipendium, det skedde vid en kulturafton å Tingshuset i Mellerud den 1 mars Logen har en kulturfond. kallad "Dalsländsk Sockenbeskrivning" och ur den gav man nu alltså uppmuntran till trägna, produktiva och intresserade släkt- och hembygdsforskare från landskapet. I år förärades bröderna Karl-Erik & Bengt-Göran Andersson från Ed, folke Andersson fr. Känsbyn,Ormansbyn i Ärtemark, Ake Blomgren i Amål samt Ulf Ragnesten från Högsäter diplomet, samt ett penningbelopp. litet skrytsamt måste red. här tillägga, att både Bengt-Göran, Karl-Erik och folke är medlemmar i vår förening!l ««««««< +»»»»»»»» Melleruds Museum har fin forskaravdelning! för släktforskare, med intresse inom landskapet Dalsland,är tredje våningen i detta mus~um verkligen något att ~esöka! Där finns för närvarande 7 ficheläsare och 2-3 rullfilmsläsare att tillgå, men man planerar att till hösten utöka antalet forskarplatser till sammanlagt stycken. Han har täckt upp hela Dalsland, men har därtill gränsområdena i Värmland, Bohuslän och Västergötland, när det gäller kyrkobokföringen. Utdrag från församlingsböcker finns för många sockner ned emot Göteborg och även i denna stad, Emigrationsutredningar har registrerats och utskrivits, detta qäller mest socknar i Nordals och Sundals häras..

3 der. Vidare har man framtida pianer på att anskaffa bouppteckningar på fiche liksom det befintliga registret därtill. A.G. Börd var ju en stor och duktig släktforskare och hans många utredningar finns också att t~llgå. Oen ~ två delar utkomna IIIngevalds-Släkten" står också till forskarnas förfogande, liksom f.ö. hela ~et innehållsrika biblioteket i sin helhet. ~ _,,,,J Besökare bör ta kontakt med personalen, som faktiskt alltid är hjälpsam och positivt inställd till allas problem och funderingar, via telefon 05JO/1J2 14, eller skriva till He1- leruds Museum, Box 132, He11erud. Hus~et ligger på Landsvägsgatan, i gamla Tingshuset, vid riksväg 45. Ett besök där kan löna sej Mantalsbok på alla nybyggen". för a'l1a som släktforskar och kommit så långt bakåt i tiden att även domböcker eller mantalslängder tar alut, är ovan rubricerade bok ett gott hjälpmedel. Det gäller gammalt källmaterial, från Dals fögderi 1546, och faktum är, att jag inte säkert vet om det är häften. blad eller bok I En sådan stor och känd herre som Anders Edestam har hänvisat till denna källa beträffande de allra äldsta uppgifterna om gårdarna i Ed, m.fl. socknar. föreläsning 0~-ijrå9äss,, ' och lersvenskar I "Grågäss och lersvenskar" var titeln på ett föredraq som i vinter hölls i Strömstads Bibliotek. Det var musbidirekthren från Borgarsyssel Mus~um i Sarpsborg, Sven G. [liasen, som berättade om den stora arbetsvandringen från Sverige till ~stfold i Norge, som även varit föremål för en stor utställning kallad'tlmed skreppa på ryggen".(=ryggsäcken t-l [liasen ledsagade sitt föredrag med många fina bilder, som handlade om sten- och tegelarbetare som arbetade i distriktet. Det kan nämnas, att det till största delen gällde sådana, som säsongsarbetade där inne över sommaren

4 "rör 100 år sedan" Med tanke på den "konstiga vinter" vi nu varit med om, kan väl följanda tidningsklipp vara värt att studera. "rur 100 AR SEDAN" förtäljdes, att uppbörden inom socknarna på nordvästra Dal har gått väl, trots fjolårets klena skörd och trots den nu snart gångna "missväxtvintern". Uppbörden var ju akatten, men vad menades med missväxtvinter? Var det kallt eller varmt??"... Hur som helst, våra förfäder var ju jordbrukare till ator del och därmed mycket beroende av väder och vind Medlemmar som meddelat flyttning: Sundals Släktforskare, c/o Ivar Erwing, har ny adress till Rosengstan-14, rålanda, och har tel. 0521/ Erik Uerncbrink hsr flyttat till Glöstorpsvägen 24, Göteborg-; tel.-oj1/ Rune Ksrlsson i Vänersborg har flyttat till: 8angatan 12, 4 vån.-;46237 Vänersborg. Aina Isaksson har också ny adress och den lyder: Sjömärkesvögen2,-53'-7J Källby. Tel. 0510/ Inger Willesson, Nordostpassagen 23, 411 1J Göteborg - har bett oss peka på det rätta ~ostnu~ret~ ovan!! MEDDELA OCKSA OU DIN NYA ADRESS.. TILL OSS NÄR DU FLYTTAR " - det underlättar kontakterna mellan oss alla, ty föreningen är ju tillkommen, för att vi skall kunna "tala med varandra" om våra forskningsproblem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5 Nya medlemmar- ej alla P5 grund aven "lucka" i samordningen kan tyvärr endast ett fåtal nya medlemmar denna gång anges, ett förhållande aom red. bara kan beklaga. Jan Rehnberg, Bovallstrandsgatan 16, Göteborg. EVALQ OLSSON~ Bolidalsvägen 18. O., Bengtsfors. JUDIIH_A~DERSSON~ Belfragegatan 34. I., Vänersborg. Alla medla är lika välkomna II Delta med liv och lust i föreningssamarbetet, genom att fråga, svara och skriva, det gör t. ex. "Medlemsbladet" intressant för ännu flera Nytt på Biblioteket i Ed.!!!!! I! I I I!!!!! I I I I! I! I I I I! I Bibl.chefen Lena Grönlund i Ed har sedan en tid tillbaka en ny tjänot i Bengtsfors. Vi tackar för fint samarbete under hennes tid i Ed, hon var alltid positivt inställd till vårt arbete, och önskar henne samtidigt LYCKA TILL i Bengtsfors. Samtidigt vill vi gratulera hennes efterträdare, Kerstin Sandqvist, till hennes nys tjänst, och önska henne lycka o. framgång, när hon nu den 1/ tillträder sin befattning. Beträffande den mera "fasta inredningen" på Dals Eds Bihliotek kan nämnas, att man där numera har en fast ficheläsar och en transportabel för hemlån.(?) l forskarrummet står härtill vår förenings nya ficheläsare samt av och till ytterligare 2-3, fast äldre och o modernare - fullt brukbara. Jag vill i sammanhanget påminna alla medlemmar om att det ju är meningen, att den lilla äldre apparaten skall kunna lånas hem av föreningemedlemmar II Det torde gå an alt ha den hemmavid i upp till 1 månad, en tid som väl bör räcka till för "ett ryck" t arbetet, os

6 fiche finns från Krokstad och Sanne, samt Naverstad/Mo, samt hela Dals Eds nuvarande KOMMUN, plus vissa av de närmast belägna grannsocknarna, från Värmlandsgränsen ned till Råggärd och Lerdal. Vigseliängderna enligt system "DIS, project Claes" utskrivna och häftade, finns för alla inom landskapet utgivna socknar. föreningen själv har ju också dessa, så det bör väl inte vara helt omöjligt, att medlemmar får låna hem dylika en kortare tid. (-de skall ju i alla händelser användas 1-) VIDEOfILMER finns också att låna i Ed. Bland annat är några av- särskilt intresse för oss och dessa heter: 1. "Kriget kommer". Arne Gustafsson och hans kamrater, som med sina pansarbilar beordrades till Töcksfors, i V. HÖICESÄTER. -- """',','.-... wöltlsäru... 1T""... - bo Förs\'arsanläggningarna vid Pars et järn.

7 Värmland, när Norge ockuperades, berättar om 30-talet när de tog värvning och om stämningarna i Töcksfors. 2. "I Lysekil." När kriget kom till Europa levde Lysekil på fiske, konservindustri och stenhuggeri. Vi får höra hur kriget inverkade på lysekilsbornas vardag, om närheten till kriget, rädslan, de engelska sjömännen o. nazisterna i samhällets toppskikt. 3. "Vid gränsen." Tyskarnas intåg i Norge blev en chock för ortsbefolkningen i gränstrakterna i Dalsland och Värmland. Denna del handlar om hur befolkningen i Ed och trakterna däromkring upplevde närvaron av tusentals militärer, flyktingströmmen från Norge och den hemliga kurirverksamheten över gränsen. Detta gör: 3x30 minuter. från för vuxna. Produ~ cent för serien är Ingemar Petri, som f.ö. själv växte upp bara 1 mil från den norska gränsen I "DIN BIT AV SVERIGES HISTORIA" En annan serie, avsedd att stimulera intresset för historia och göra deltagarna förtrogna med de' hjälpmedel, som finns för amatör forskaren - arkiv, bibliotek, m.n. 1. Arkivens dammiga luntor är fyllda av liv. 2. Släktforskning - källa till glädje och bekymmer. 3. Vad gjorde farfar i föreningen? 4. Vi har ju alla ett fotoalbum. 4 x 25 minuter. från för vuxna. Förteckning över enskilda arkiv i Landsarkivet i Göteborg, som helt eller delvis avser DALSLAND. Ur den ovan angivna titeln hämtas följande. mera direkt av intresse för släktforskare I ~

8 A 229, Prosten Wahlbäcks predikosamling. A 245, Prosten Alfred Groths anteckningar om släkten Groth från Säter. A 266, Kronolänsman B. Edinspapper. volym 1 innehåller J. Uammarins "Wermeland och Dalsland". A 428, landsfiskal Robert Larssons, Bengtsfors, papper. A 431, Dalsi. Fornminnes & Hembygdsförbunds handlingar. A 440, Släkten Urtendahl. A 516, Fil. Dr. Anders Edestams excerpter. B 26, Vedbo Härads brandstodsbolag. B 43, Älvsborgs Läns Norra hushållningssällskap. C 12, Älvsborgs m.fl. läns hypoteksförening. C 43, Gustafsfors Bruk. SLÄKTFORSKNING PA SPORTLOVET. Bengtsf. Tidn. Dalslänningen skrev om detta följande: IlEn av de mera udda aktiviteterna under sportlovet var släktforskning på Bibliotek. Under några timmar i tisdags hade alla skolungdomar chansen att lära sig lite om hur man skaffar fram uppgifter om sina gamla släktingar, ända bak till 1700-talet. Gränsbygdens Släktforskare erbjöd i det blida sportlovsvädret en något ovanlig sysselsättning för det normalt sportiga sportlovets lediga dagar.. Några skolungdomar kom också under tisdagen och provade på att läsa i gamla kyrkböcker, nedfotograferade på microfilm. (-läs: -fiche.-) Kompisarna Ralf Jonasson, Björn Mattsson, Daniel Spjut och Gustav Johansson, 13 och 14 år gamla, var några av de som letade sig bakåt i tiden genom de gamla kyrkobokföringsböckerna som mormonerna fotografera av i början av talet, för att bevara dem för eftervärlden och hindra att de slets ner r

9 Vidare skrevs, att de fyra nybörjarna från högstadiet letade sig bakåt i Ralfs släkt, på moderns sida. De hade kommit ned till 1846 och fått fram uppgifter om Ralfa morfars far och hans föräldrar. De läste i böckerna för'böhle, Rölanda socken. Olof Jonasson föddes 1828 och gifte sig.ad Anna Maja Thorstenadotter, född Ja, detta var åter ett tillfälle, för vår förening att presentera sej för allmänheten och denna gång blev det i ungdomens led. De fick veta, stt det bästa utgångsläget är att tala med sina gamla släktingar, därför att dessa ju inte finns kvar hur många år som helst. vilket ju arkiven kan anses göra i denns jämförelse. Grisar, getter och kor vid vigsel i Naverstad 1725 av Fri,. Johon~.on Det var anno Ett par ungdomar I Bullaren, kluelbotaren Sune Dragman och sockenskomåkaren Tolstens Sara skulle sammanvigas I Naveralads ärevördiga kyrka. Det blev emellertid Ingen god tärdebörjan över kullerstolarna för de unga tu.. Därunder hände nä.mllgen sådant, 110m bara badade ont för framtiden. SA snart brudgummen kommit In I kyrkan. begynte svårigheterna. Han hade knappt tagtt plats på ena brudstolen Iramme l koret, törrln en hop getkwlngar skuttade In, och med ena var han omringad a v de hoppande okynnes fäna. Hans försök att med händerna driva djuren liran sig verkade endast uppiggande på dessa. DA tog han till q.

10 handskarna, och da. Inte det hjälpte, svängde han kring sig med den blanka kyrkhatten, Ulls äntllgen kyrkvaktaren jämte några bröllopsgäster lyckades mota ut de raggiga djuren. Knappt var detta gjort, förrän en ko sticker In sitt behornade huvud genom västra kyrkdörren och visade alna stora ögonvitor, samtidigt som hon. började rama och böla sa. att det 'ekade I kyrkvalvet, tills deas kyrkvaktaren kunde framkomma och drtva henne bort. Juat. da anlände bruden och bnadföljet men Ull detta hade slutit sig "en hop msar och svin". SA vidtog själva vigseln. Om det nu var den grymtande nocken av släktet Sus, kon 1 kyrkdörren eller nagot annat, som distraherat tjänstförrättande prästen, alltnog, han "stapplade mycket uti manga stycken och följde många ga.nger Inte orden efter I handboken". Lika Illa däran var klockaren, som före och efter bönen på predikstolen skulle taga upp pea1merna. Han ma.ste "tva. eller tre resor begynna psalmerna, Innan han kunde finna rätta tonen, som dock gängse var". Brudmässan lästes utan svårare missöden, men avslutnlngen på det hela - välalpelsen - glömdes. Lyckllgtvts blev prästen stående på koa vid altaret osevanl1gt länge - möjligen slumrade han till - vadan en dristig "ScholeplIt" fick tid att ga. fram till honom och friska upp minnet. Och sa kom då välsignelsen efteråt. Efter vad som hänt ma man ej undra på au brudgummen vid utga.ngen, trots att han nu blivit Akta man, sökte gå aln egen. väg genom södra dörren, "vilket emot all vana var". Några vänner l bröllopsföljet skyndade sig emellertid au rätta detta första avsteg fran den äktenskapliga samman levnadens vag, som naturllgen ledde ut genom västra kyrkport&n. 10

11 Hemma I "bröllopshuset" hade inte heller allt avlöpt som sig borde. "Medan borden dar bereddes, lnfunno sig flera hundar än någonsin förr skett och gjorde gästabudrederskan stor skada och svårr bry" Inte underllgt att brudparets släktingar och vänner skadade på huvudena bävande och undran de. vad månde varda av detta hjonelag. Själva den torrt saklige prästen, 80m l den då l Götebor~. utkommande tidningen Götheborgs-Magslnet berättade om denna vlgselhlstorla. och slutade sina anteckningar härom med orden: 'Detta giftermål är Inte fägnesamt". Hur det äktenskapliga livet kom att gestalta sig för kopparslagaren Dragman och sockenskomaka ren Tolstens Sara, förmäler emellertid Inte hlston en. Testamente efter August Olsson från Väderöarna, Erik Hansson i Hamburgsund har sänt red. följande gamla "Instruktion", med kommentaren: "August Olsson var min farmors farbror, född på Norra Väderöarna 1839, son av lotsen Olof Persson och Ulrika lovisa Bouschette. Han hade fyra bröder och tre systrsr, en av dem Maja lisa, vars make avvek från hemmet och lämnade Maja lisa med två barn, därför testamentationen till henne. En viss kommunikation bör ju ha skett till och från denna avlägsna ort, eftersom August fått reda på Haja lisas besvärligheter." "Instruktion för utredningamannen. Promemoria. När hela min förmögenhet blifvit förvandlad i kontanter, skall den sändas {med undantag af de femhundra Ii.

12 Shanghai Syen Tales, testamenterade till min hustru) skall allt sändas till min broder Olof Gustaf Olsson ("Kronolots på Wäderöarnes lotsplats, Göteborg, Fjellbacka,",Sverige till den plats närmast Fjellbacka, dit penningar kunna sändas från Shanghai, med instruktion från verkställarn af denna min vilja, att han skall för min syster inkassera penningarne från det ställe der de blifvit aflemnade af utredningsmannen och om detta skulle förorsaka honom några utgifter, är han berättigad, att af det till min syster sända beloppet, gottgöra sig för sina utgifter, men icke mera. Tillägg. Det är också testators vilja, att om min syster och hennes två barn icke skulle lefva, eller om de skulle dö förr än de andra medlemmarna af min familj, skall det som i sådana fall återstår af penningarna delas liga mellan mina andra fyra bröder och en syster, eller deras barn, i fall de sjelfva äro döda. August Olsson. Undertecknad, som på begäran öfversatt ofvanstående handling, intygar under edlig förpligtelse denna öfversättnings noggranna öfverensstämmande med företedda handlingar och får dervid b~märka, att de här ofvan inom citationstecken understrukna orden i samma handling förekomma på svenska språket. Strömstad af det Brittiska vice Consulatet den 20 februari w. T. lundgren Brittisk vice Consul. (sigill) Bevittnas : E. Skoglund. Richard Nuckels. Rätt afskrifvet betyga: Yngve Olbers. E. Skoglund No. 28. Ar 1886 den 2S februari vid lagtima Winterting med Qwille Härad blef detta testamente jemte en afskrift deraf för bevakning efter aflidne August Olsson å Maja E lisabeth Nathanaelsdotter, född Olsson, på Wäderöarna, 13.

13 samt hennes döttrar Hilmas och Augustas vägnar ingifvet till Häradsrätten, som i anledning deraf, resolverade på sätt domboken under förestående nummer utvisar, betygar På Häradsrättens vägnar: Alb. Nordström. «««(+»»») Krigsarkivet - vad har de att komma med??! från an bok å Dals Eds Bibliotek har följande hämtats : Öppettider: Sept-apr mån-fre, lör. framtagning av handlingar mån-fre, o lör. Maj-aug månlör. framtagning av handlingar som sep-apr. En del handlingar förvaras i magasin, varifrån hämtning ske.r tisdagar och fredagar. forskarplats: 30 st. kartbord. Teknisk service: 6 microficheläsare, 2 rullfilm- o. bildkortsläsare. Kopiator för framställning av papperskopior från microfiche (-får utnyttjas direkt av forskaren -). Övrig kopiering och fototjänster beställes i forskarexpeditionen. Historik: Krigsarkivet grundades från början hade Krigsarkivet till uppgift att förvara kartor rörande Sverige, samt att tillvarata de fältarkiv, som hopbragts under krigen. Organisationsmässigt var Krigsarkivet ett kontor vid fältmätningskåren, från 1831 benämnd topografiska kåren. Ar 1873 överfördes krigsarkivet till den nya organisationen Generalstaben,. där det kom att tillhöra krigshistoriska avdelningen. Ett omfattande arbete igångsattes, för att till krigsarkivet överföra de äldre arkiven från de lokala och centrala myndigheterna tillhörande Arm~n. Arkivet blev genom ett reglemente 1882 öppet för forskare. Ar 1943 blev krigsarkivet arkivmyndighet för alla under försvarsdepartementet lydande myndigheter. Innehåll: Krigsarkivet förvarar arkiv från försvarets myndigheter från 1500-talet fram till vår tid. De största arkiven härrör fron krigskollegium och amiralitetskollegium och deras efterföljare. Omfattande är också bl.a.regementsarkiven och vissa stabers arkiv liksom arkiven från flot- "' I ~.

14 tans stationer. Vidare kan nämnas serier och samlingar av rullor, räkenskaper och andra kamerala handlingar, som under 1000-talet överlämnades från kammarkollegiet, att förvaras av de militära arkiven. I Regel har arkiven levererats fram t.o.m talen. Ett viktigt bestånd är även de cirka enskilda arkiven. En särskild ställning intar kart- och ritningssamlingarna från 1500-talets handritade material till dagens internationella kartproduktion. Publikationer: (-vissa!-) Beståndsöversikt över Krigsarkivet, del 1.(Meddelande från Krigsarkivet, XI:1, XI:2, Sth Arkivtjänst hos myndigheter, som hör till försvarsdepartementet. (Arkivf9, stockholm Postadress: 115 BO Stockholm. Besöksadress: Ban~rgatan 64. Telefon: MANTALSLÄNGDERNA OCH SLÄKTFORSKAREN L aaom lilt sommaren och hingm... harforbundets tidning SlJklhislol istt Forum kommit med lreis nr 2. Denna gang har det bliviteu tananummerom forskning i manwsllngder. lwtan SkogIjG har pi ett föredomligt sill behandlat linnet frid olika ~puntter. Hm har dock i vissa.vsniu tagit hjalp a... forskare. -1fIr Du forskat i manlalsllnjdel' -N.. de" sb jig g&a nir jig inte tommer lingre i kyltbftctema.. Detlrmlnp som S\W'Itsl pi denna mr '1llktfOl'lble.. nlip frap. Sjalv har jag bfde IInkt och svarat si mlnp ganser. NIr jal mr nipa mlrukicr sedan du... med en kamrallbrsötee redii ut anor.. BokG i HemsjG fgrsamling, lob vi mllllalsllngdernalillhjllp. Men intebleyvi Itloble ~ del B.. nipa fl namn och en li1issii SInlCk. TInIt om jag dl haft deaa tji. nummer ay ShFt SI mycket enklare det hade varit att forsll och au inte ge upp efter ftirsiaoch andra mantalsuppgiften. Nu finns det anledning au gllillbalca och ta nya tag. I ett RkhIIlandevis kort kapitel har forfattaral behandlat den historiska bakgrunden IiII rnaniaisslaivningen. Han plpekar noga au detta linne behandlats av flera forfattaje-frlmstay RJrre landsarkivarien GGstaLext. D!et finns flen anledning.. au "ge sig plw mantalsllngdema: dels au det ar Ilngder som fordes V8Jje Ar, dels 8llllngdema fördes i tre exemplar, yaray tvi oftast ar bevarade. Dlnncd ar kontinuiteten rullstandig, och det miste vara ren otur om alla exemplaren ay en Ilngd saknas. Eu annat skitar au IIngdema mikrofilmats - dock inte for varje Ar. Det minst viktiga skalet ar nog au kyrkb&:ker saknas. Har Du kört fast

15 av dema eller andra orsaker kan det vara vilt att rörsöka med mantalsllngdema. HannedsagtalldetaUlidlrvikligtattrorska ocksl i mantalslängderna. vm Du rorska i originalhandlingarna pi landsarkivenellerriksarkivetmaslc Du vara beredd platt det'" gigantiska böcker med flera decimeters brxld. En del till och med mer an en meter breda. Dessa miste naturligtvis behandlas med mycket stor varsamhet. och pl ahlningens (ShF) rramsida visas ett foco med en mycket stor volym i ett specialsiiii för lisning. Med god kinnedom RkkIarar HAkan Skogsjö hur mycket Du kan fl ut av att studera längderna systemaliskldu rlrocksl veta att längderna fördes olika i olika lin. men det fanns ocksl skillnader inom länen. Fdn slutet av 1600-aaIet till slutet av l800-talet kan vi med.so-.-.rs intervaller följa manlalsskrivningens utveckling i Sverige. Vi far reda pl hur olika uppgifter skalllolkas, och vilka uppgifter vi kan förvänta oss all finna. Tobak, klockor, hundar och fina tyger (sideni) var i glogna lidcr populara skaucobjekt. Kunde man inte belala skauen hamnade man först i resljängden och sen i avkortningslingden. Kom man pl obeswki genom olycka, sjukdom ellerdödsrall hamnade man i avkonningslängden direkl Manaalsllngdema Ir for den "normale" slllctforskaren oflasl eu komplement. men for den som tanker utreda en by eller en socken blir längderna en huvudkllll Har kan forstama - om han gir systematiskt till viga - finna monstn:t för byn eller socknen. Den som f&s&er rekonstruera husf'ödlorsllngder har stor hjllp av mantalsling den; det skulle förmodligen van OIIIOjligt all lierstapa kyrtbgcter utan mantalslingder och mantalsuppgifter. HIkan Skopjö beskriver hur det gir till och vågo ocksl en mall till formulir. Med lite tur kan "fgrswnna" personer splras till hlrkomsaen via mantalsllngder DL Vissa lin har mycket noggranna uppgifter om in och utoyttninp i sina mantalslängder. Med lite lur t. man ocksl r... mer personliga uppgifter i IIngdema, men oflaslger de en god samlad bild OYa' byn och socknen. Jag tror inte atljag tipparalltf&'galct nir jag pasdr all denna skrift blir en blsfslljare och au den miste nytryckas JlDSka snart. Jag har egentligen ingen anmlrkning, men jag gillar inte fonnatet. Jag bell'lktar denna skrift som en handbok, och en handbok skall vara i ett handvlnligt format - AS. DIremot ar A4 ett ulmlrb format för tidningen ShF. PLm Ovanstående artikel har hämtats ur V.S.G.f:s medlemsblad nr. 3, 1989 och publiceras med tillstånd från deras ordförande Johan v. Sydow. V~stra S~eriges Geneal. fören. har även i en annons bjudit ut Sln bok "Vem forskar vad?", vilken i höst kostade?o:-. förteckningen. upptar 277 forskare med forskn. område, lnnehav av genealogiskt material. Olika register därtill. Adress: Postg. 4, Göteborg. Tel.:Redakt.: 002/13191, _ I~

16 SOLDATREGISTRET - Skaraborgs Regemente, P 4, ro 35. "Det är i dagarna 50 år sedan den stora mobiliseringen skedde. Med anledning härav har vi nöjet att inbjuda dig till seminarium om den militära beredskapen under andra världskriget " Så lyder en skrivelse från Skövde, där man under en dag vill ge deltagarna en orientering om hur länets militära beredskap fungerade.. Plats är Arm~ns underhållsskola på heden, mellan P4 och 12 och dag är den 7 april kl Kostnaden för det hela är 100:- och intresserade tar snarast kontakt med: Soldatregistret, Reg.mus~et, p4/r035, Box 604, i Skövde Denna inbjudan har intagits här av den enkla anledningen, att många av våra föräldrar,och kanske vi själva, har minnen från krigsåren, som ju också i sig är en bit av vår historia "SVERIGES rörsamlingar GENOM TIDERNA". Denna publikation på 600 sidor anses som "släktforskarnas bibel", eftersom den innehåller eventuella namn på den aktuella församlingen under olika tider, var böckerna finns och om församlingens arkiv. Om ett arkiv härjats av brand ges uppgift om detta, liksom om detsamma efter branden helt eller delvis återupprättats. I boken finns också förteckning över alla förlossningshem stycken, som var i bruk före röre detta årtal skrevs barn, som föddes på B.B. in i den församling; där förlossningen ägde rum, även om modern bodde i en annan församling. rör en allt mer växande skara släktforskare är boken mycket värdefull, den har distribuerats till församlingar, ar-' kiv och bibliotek och den finns också i bokhandeln. (Ur G.r.-Aktuellt, nr. 90, rebr ),'-. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

17 Efterlysningar. Tacksam för ev. uppgifter, ledande till föräldra~ för Ingeborg Hansdotter och hennes make, Truls Andersson, vilken sistnämnde möter i Kyrkböcker och mantalslängder m.m. i Högsäter och färgelanda socknar. Truls förekommer även i bouppteckning från Anulfsbäcken i frändefors, I Högsäter o. färgelanda återfinns de un~er sent 1700-tal och Truls tidigast i Lane-Ryr, Bohuslän, 1739, i samband med dop av sonen Anders, från Svenseröd., Känner du till Pelle Rasmussons föräldrar? Oscar Hedlund ljstergatan Vänersborg. Tel. 0521/ ' Per (Pelle) kan ha varit född omkring 1693, eftersom hans ålder anges till 65 år då han avlider 1658 i Rönnhult, ED. Troligen bodde Pelle i Tolslätt och Torp på och 30- talen, innan han i andra giftet slog sej ned i Rönnhult. Hans första hu var Anna Andersson från Tolslätt, f. omkr , död 45 år gammal 1739 i Tolslätt, Ed. Per R. hade en bror Sven, f när?, men en namne, f och dopvittne 1720, kan väl knappast vara densamme som o vannämnde?! Pers andra hu var Katharina Dahlholm, f.o. 1702(Nössem. 1) död 1785 i Grorud, Ed. De vigdes 1742 i Ed. Kan Pelles föräldrar vara Rasmus Olofsson och dennes hu. Kerstin i Vångsjij, Håbol?? Jag är tacksam för alla svar. / Roland Olsson G. Edsbräckevägen Ed Vem vet något om Bryngel fyrnabb?? Bryngel Bryngelsson fyrnabb föddes 1742, och hans hustru Maja Larsdotter föddes De var år 1800 bosatta i Rö-,7

18 ane, Krokstads socken i Bohuslän. Är det någon som stött Qå dessa-personer före detta årtal-?? Tacksam för svar till: Laila falk Klockarev His. Kärra. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tanums Släktforskare. från en vanligtvis tillförlitlig källa har inkommit meddel~nde om vårens olika möten. De äqer rum i fjällbacka ServIcecenter 24/3, 28/4 och 19/5 och det hela går av stapeln varje gång kl föreningen Släktforskare i Strömstad. Deras nästa träffar blir, enligt samma tillförlitliga källa, lördag den 7/4 kl och lördag den 12/5, kl , båda gångerna i Strömstads Bibliotek. Det tar tid, men det ska gå Brunna kyrkböcker ska återskapas. I Tossene i Bohuslän startar man i år ledningsvis kommer att ta itu med att som brunnit i de olika socknarna. en förening, som inrekonstruera de böcker, En brand i Tossene prästgård 1898 förstörde nästan hela kyrkoboksbeståndet, endast två böcker, som inte förvarades där, klarades undan förgängelsen.. "Allt tyder på att den satsning som nu förbereds får stor betydelse inte bara för hembygds- eller släktforskning inom Tossene-Askum-Bärfendal, utan över hela landet. Många lokalhistoriska-forskare kör ofta fast då de möts av det faktum, att kyrkböcker försvunnit. Eld har slukat dem, inte bara i Tossene, utan också i bohuslänska Kville, Tegneby och Säve, 'SI

19 samt på en rad andra platser i landet", skriver Bohusläningen den 9 jan. i år. Initiativtagarna till föreningen hoppas på-att medlemmar och folk i allmänhet skall ställa upp och berätta vad de vet, eller redovisa eventuellt förekommande gammalt material. De flesta uppgifterna räknar man dock med att kunna hämta från gamla mantalslängder, husförhörslängder, jordeböckerskatte Iängder, födelse- och dödböcker, emigrationsförteckningar, bouppteckningar, o. dyl. Personer, som amtalas i reportaget i detta sammanhang, är: kyrkoherde Carl-Olov Hasselberg i Tossene, Nils Harilius i Uddevalla, Sivert Pihl i Kumgshamn, Bo Andersson i Bovallstrand, samt slutligen den datakunnige man de planerar att anlita för att lagra informationerna, Bertil Hagnusson från Partille Till detta är val bara att säga, att alla som tror sej om att ha något som kan intressera arbetslaget där nere vid kusten, snarast bör ta kontakt med dem för att bistå i det svåra och tunga arbetet de startat. Vi andra säger: byc~a_t!l!oll_.'... " ~. ~I -

20 Norsk Slektshistorisk rorening i Oslo. Till vår förening har anlänt ett brev, vari man önskar fåreda på, om vi har intresse av ett samarbete mellan oss och 13 andra slektshistoriske foreninger i Norge. De skriver : "Den spesielie plass slektshistorie har som en viktig historisk infallsvinkel gj~r det vanskelig å skille mellom historielag og slektshistorielag. Vi har allikvel funnet det riktig å stille dette brevet til de overnevnte regionale og lokale slektshistorielagene. N.S.f. önsker å unders~ke om det er interesse for nermere kontakt mellom foreningerne. Kontakten kan for eksempel vare gjensidig bytte av utgivelser og medlemsnytt. På sikt kan det vare aktuellt å arrangere seminar eller arbeide med felles prosjekt. Det er mer enn 20 slektshls~oriske foreninger i Norge i dag. I N.S.f. sitt tidskrift 'Norsk Slektshistorisk Tidskrift' har Atte foreninger presentert sig seden Organiseringen og aktiviteterne er like mangfoldige som foreningsnavnene tillsier. De forskjellige foreningerne arbeider over et bred t spekter, og oppgavene skifter fra tid til annen og interessene svinger. Ut fra de ulike fotutsetningene kan vi vel enes i ett felles mål ; nemlig å fremme interessen for slektshistorie i Norge." De ser slutlig fram emot att f A höra från oss och vill veta vår mening om det hela. Underskrivet av Mads Ramstad, Oslo. De 13 föreningarna är: Slektshistorisk forening i Troms~, Rana Slektshistorielag, Ettehistorisk Institut, Rogaland Historie- og Ettesögslag, Grenland Ettehistorielag, Vestfold og Buskerud Slektshistorielag, Vestopland d:o, Hedmark d:o, Sol~r d:o, Odal d:o, Slektshistorisk utvalg i Romerike Historielag, Ettehistoriekomit~ for Sstfold samt Moss Ettehistorielag. Styrelsen avser att snarast ta upp denna samarbetsinvit och helt säkert kommer den att behandlas mycket positivt, ty vi har ju samarbete över gränsen som ett rättesnöre. NZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZN

21 ELLIS ISLAND: Brev 'rl" Amerika (1913). I dessa tider, med stor folkomflyttning, kan det måhända vara på sin plats, att återge en gammal tidningsartikel, som beskriver svenskarnas egna vedermödor vid ankomsten till Landet i Väster. I Eoropa har man visst ännu på sina ställen kvar den gamla uppfattningen, att Amerika är ett underland, från vilket frihetens och demokratiens id~er strömma ut över världen. Men hur många hundra tusen förtvivlade existenser, hur många hundra och åter hundra tusen förhoppningar skola gå till spillo, innan sanningen om detta industridespoternas land kan slå rot i det allmänna medvetandet, både i Europa och i Amerika själv. Hundrade och åter hundrade tusenden av proletärer komma dit in, rycks med i malströmmen, krossss,för _svinna i kapitalismens Ginungagap och ändå rusa massor dit i hopp om att få njuta den frihet Grottekvarnen har 'att bjuda ett egendomslöst proletariat. Och Ellis Island är tröskeln, den försts läxan, den första krossade illusionen, det första dopet på frihetens mark i dollarns och trustarnas land. Ellis Island är inkörsporten till denna öken av kiv och slit och larm som heter förenta Staterna, till korruptionens, den offentliga moralens, bordellernas, anarkiens och laglöshetens förlovade land. Här på Ellis Island få de fattiga immigranterna sin första kurs i amerikansk frihet, här bevakas dessa människor, vilkas enda brott är att de äro fattiga, som grova brottslingar fösas de inom starka galler, med lika ringa utsikt till att kunna fly därifrån, som frihetskämparna i den ryska Bastiljen, Schlussenburg vid Neva. Här i detta land, där den oförsynta och hänsynslösa industripiraten ärasme~_ än den hederligaste av alla människor. Ellis Island är lagd på äkta amerikansk grund, på pr-inci- - pen: ju fattigare, desto mindre hänsyn. Och principen är gjord till lag av herrar som tugga tobak och förtjäna dollars, männen som göra, vad som falla dem in, approberat av massan, vars religion är: pengar, boxning och baseboll. Men till saken. Jätteångaren lägger till vid sin kaj i New York, med alla sina tredjeklassfångar. De föras i land med sitt gepäck, fösas in i ett tullpackhus med en nummerlapp 8.{

22 .., " '., -- '. - ; ~... - '. ' ' = = NATIONALFORE~'INGENS NOT EMIGRATIONEN EGNAHEMSFOND f på bröstet, som boskap på en kreatursmarknad. Hallen är full av människor, som få hålla sig varma bäst de kunna i väntan på sitt öde. "Passagerarna", d.v.s. första och andra klass, ha för länge sedan blivit klarerade. Men immogranterna få vänta. rörst skola alla deras tillhörigheter tullvisiteras, därpå skall allt grövre resgods registreras och med båt föras till Ellis Island. Sedan beror det på om något annat fartyg kommit före i tur, då kunna de få vänta i 8-10 timmar och ännu längre. Här sitta nu slavinnor, kroater, rutener, montenegriner, tjecker, polacker, ryssar, judar, skandinaver och vänta på nådig tillåtelse att få stiga iland och tigga om arbete. De sitta på bylten, hudar, lårar, varhelst de kunna komma åt. Kvinnorna, trötta med sina hungriga och grinande ungar, männen som röka cigaretter, eller långa pipor som ungrar ~4.

23 na, gå omkring och se hur hamnarbetarna knoga, se gonom portarna de höga skyskraporna, höra de hesa tutningarna från de jättelika ångfärjorna, känna den egendomliga luften av främmande land, ropen på ett främmande språk,som de inte förstå ett ord av, men vars tonfall är likadant som alla andra språk, då det gäller att kommunicera. Tarmarna knorra, barnen bli allt hungrigare, luften allt kyligare. Utanför ligger den svarta skeppssidan som en hög fästningsmur; som kanonportar äro fönstren riktade mot land. Allt ombord är med ens så främmande och dock ändå så bekant. Ett flytande hotell, något opersonligt, som är till för vem som helst, men icke för dem som nu lämnat det. De ha icke mer rättighet att gå ombord, ner i hytten för att värma sig, den tiden är förbi. Men nu ljuder dock till slut en gäll röst genom hallen, en man står och vinkar - äntligen, något annat, en förändring. 1 långa rader, med bylten på huvudena, axlarna och i händerna, föras de ombord på en liten överbyggd hjulångare, en gammal färja från den tid då trafiken och anspråken voro mindre. Vid landgången står en rödhårig karl, tuggar tobak, spottar, ryter och räknar. Pssagerarna, d.v.s. immigranterna, packas som höns i en bur, fördelas på båda sidor för jämviktens skull, och så sätter sig den usla skorven i rörelse. Stackars gamla färja' 1 ett annat land skulle den unnas vila, som en kasserad nummerhäst, men i New York, där den ruttna General Slocum råkade i brand och dränkte massor av kvinnor och barn, där är allt möjligt; intet är för gammalt för att icke kunna brukas till något i uppfinningarnas land. Ombord på färjan går en yngling och säljer torra brödskivor och en skiva torrt kött för tio cents. Det är kvavt och olidligt på den trånga, övefyllda färjan, som ligger lågt i vattnet. från fönstren ser man ut över floden, hör det ständiga tu~ tandet från de kolossala färjorna, överfyllda av tidningsläsande människor, som tugga, evigt ständigt tugga tobak eller tuggummi, damer och herrar och läsa, med samma stela min, samma själlösa drag. Vattnet är gult, luften dimmig och rå. Till vänster New York med sina skyskrapor, till höger en oändlig massa dockor och fabriksskorstenar. Men rakt fram reser sig en fängelseliknande byggnad på en liten ö, icke långt från Frihetsgudinnan, den första officiella lögnen i Amerika. Det gamla skrället lägger till vid kajen, immigranterna släp Q.~

24 pas i land och ordnas i kö. Den stora porten går upp på vid gavel, en tjänsteman i blå uniform skriker med gäll röst: Get in line, there!, Gå i kön där! Tag av hatten! Tag fram era kort, Hela långa reder trängs i kön, kvinnorna med barn på armen och vid handen, männen fullastade med sina enkla reseffekter, hatten i sin hand och med en enkel och besvärad blick. Kön ringlar sig upp för en bred trappa, en tjänst~man tra upp landstigningskorten vid ett skrank och så bär det vidare. Vid ändan av skranket stå två läkare med pincetter och undersöka ögonen. Har någon de ringaste inflammerade eller misstänkta ögon, så fores han till ett inspektionsrum, där ögonen ytterligare undersökas. Det är mest trachoma, en smittosam ögonsjukdom, som synnerligast grasserar i medelhavsländerna, man är rädd för. Omedelbart sedan immigranterna sluppit förbi ögonläkaren bli deinförda i långa, numrerade bås, som svara mot det nummer de bära på bröstet. från dessa bås leda gångar fram till en pulpet, där en tjänsteman kontrollerar alla uppgifter om namn, adresser, o.s.v. Immigranterna måste här visa sina pengar, tjugofem dollars, och har han inte dem, blir han tillbakavisad, ifall ej någon person, som är amerikansk medborgare edsvuret lovar att ta hand om honom. Vidare, man får inte ha sig arbete givet innan man kommit i land, inga anarkister,ej heller sådana som hylla månggifte få slippa i land. Samvetsäktenskap eller s.k. lösa förbindelser tolereras icke heller i skilsmässoskandalernas land. I samband härmed kan erinras att Maxim Gorkij med knapp nöd slapp iland i New York, därför att han inte var lagligen vigd vid sin hustru. När emigranten köper biljett i Europa, måste han ge en mängd uppgifter, som egentligen kunna tyckas ganska närgångna. Vidare skrives signalementet, längd, ögonens och hårets färg, etc., därefter föäldrar, yrko, o.s.v., varefter uppgifterna sändas till Ellio Island, och immigranten korsförhöres enligt dessa, alldeles som om han vore en misstänkt förbrytare. Här stå eller sitta nu mossor av människor av alla nationaliteter och vänta att få höra sin dom, om de kunna anses fullödiga nog att slippa in i detta land, där för några tiotal år sedan man sålde negerslavar som man nu säljer hästar, det land där Upton Sinclairs bok Vildmarken sett dagen. ~

25 Uver hela Ellis Island ligger något pinsamt brutalt, något hänsynslöst och rått. Hela inrättningen luktar karbol, icke ett fönster utan galler, och så tjänstemännen, amerikaner upp t dage, med lackerade skor,tobaksbuss och en kall, okultiverad blick till sitt vulgärt artiga"yttre, som ryta och kommendera, med ett oändligt förakt för allt var Europa heter. Det pass'jr i stil med det hela, den "modärna" industridespotismens hejdukar. Salen, där denna första behandling försiggår, är stor och hög, med gallerier för åskådare. från läktarna kunna vi nu i godan ro ta det hela i betraktande. Nedanför oss röra sig ett tusental utlänningar i sina båsavskrankningar. Det sorlar av Italienska, ungerska,.polska och himmelen allena vete vad för språk. Ett dämpat brus, blandat med barnskrik; ibland här man enstaka röster, men egentligen är det Babylons förbistring. Italienskorna, liksom alla sydländskori starka färger, barhuvade och med stora ringar, eller myntstycken i öronen. Ljusrött liv och höggrön kjol eller blått liv och vit kjol, ett barnsligt tucke. för starka färger, som ger dem något ursprungligt och varmt, i motsats till de stela och konventionella amerikanskorna. Judinnor med yppig barm och svällande läppar, ungerskor med schalen om huvudet, enkla och lantliga. Och så alla dessa män, med sydländsk livlighet, gestikulerande med armar, händer, axlar och huvud. Judarna äro mera stillssmma och lugnast äro ungrarna, med sina runda hattar och låga stövlar. Vid pulpeterna stå de främsta. Tolkarna sitta på stolar bredvid. Man ser immigranterna en och en släppas igenom, somsomliga föres rakt fram till en gallerklädd gång, som leder ut till det fria, där en färja för dem över till New York. Andra föras åt höger, ned till olika gsllerburar,,där särskilda agenter för de olika järnvägarna föra dem till stationerna, för vidare befordran. H~r sitta de nu, som förvisade, vilka vänta på en fångkonvoj, utan möjlighet att komma därifrån. Men de som inte ha sina papper kalra föras till stora gallerförsedda salar, där de få vänta på vidare åtgärder.varje sal rymmer 600 personer. I långa, parelella rader äro sängarna upphissade under dagen, högt nog för att tillåta fri passage. På kvällen firas de ned med en kedjemekanism i tre eller fyra lag över varandra.

26 Från detta rum föres nu den kvarhållne till stora matsalar, där de bespisas med soppa, kött och bröd, ungeför som på en tvångsarbetsanstalt. En karl går omkring med en stor kittel, som han drar efter sig med en krok. Han slevar i var bunke någon sorts soppa, som går i stil med det hela, och slänger därtill i en bit kött. På väggen finns ett anslag att all bespisning är gratis. Det är inte sant, ty invandringsskatten, fyra dd.låsbs, densamma för fullvuxen som för lindebarn, inbringar årligen omkring fyra milj. dollars och de pengarna räcka mer än väl till att betala omkostnaderna. En trappa leder upp till taken på de olika avdelningarna, och här har man byggt promenadplatser, naturligtvis galleröverklädda, så att ingen kan slippa ut, komma i land och njuta den amerikanska friheten. Gå vi gången längre fram komma vi till en avdelning för andra klass, en hårsmån trevligare än för tredje.ännu längre fram ligga undersökningsdepsrtement, formliga domstolar, där de kvarhållna immigranterna få sitt slutliga öde avgjort, om de skola skickas till baka eller ej. Här sitta några arma satar, som inte äro värdiga eller som inte ha pengar nog, ingen adress eller människa att vända sig till. Här hjälpa inga böner, här, lika litet som någon annan stans på ön. Hånga skickas tillbaka på ganska rimliga grunder, idioti, imbecilitet, sjukdom. Hen att skicka tillbaka dem, som inga pengar ha eller sakna adresser, anhöriga eller bekanta är ett tilltag som blivit uppfunnet på senare tider. När Amerika byggde sina järnvägar med italiensk, ungersk eller polsk arbetskraft, så var man inte så kräsen som nu. rör övrigt, det kan verkligen frågas, äro dessa immigranter så lågt stående, att den amerikanska nationen skulle ha någon försämring att frukta genom invandringen? I ett land där dynchningen hör till ordningen för dagen, där spritkonsumtion och humbug satt världsrekord, borde man inte ha något att frukta av de folkslag, vilkas förfäder just äro stamfäderna till den amerikanska nationen. Totalintrycket av Ellis Islend är något typiskt amerikankstl Ett okultiverat industriland, barbariskt i sin kalla krasshet, sätter upp ett fängelse för Europas vandrande folk och trakasserar dem ungefär som uppkomlingen den där inte vill kännas vid gamla bekanta. Ett folk som kan åstadkomma en in ~,

27 ,~ CI... ~ -,..... _-- - -A... _~ - I!!!!! !il '",....,, \ '-... stitution som Ellis Island skall inte tala om Rysslands a siatiska despotism, men för den fria amerikanska rebublikens despotism finns ingen ursäkt, endast en förklaring: Amerika har för länge sedan upphört att vara ett fritt land! Amerika är nu vordet en industriell barbaristat, med en härskande klass, så despotisk, som någon tsar, och en folksjäl långt hjärtlösare och råare i sin penning-egoism än någonsin folket i exempelvis Ryssland eller Polen. Någon har sagt att Ellis Island är en skamfläck,för Amerika. Nej, det är en skamfläck för civilisationen, men fullt i stil med förhållandena i ett land som räknar Chicagos slakterier, lynchningar och en enorm vit slavhandel för vardagligheter. Amerikanen vet inte vad Ellis Island är, den ön ~ngår honom inte personligen är blott till för "dagoes", "hunkies", "cheenies" och "square-heads"i d.v.s. ~venskar, norrmän och danskar. Till slut en fråga till den hemvändande svensk-amerikanen : Kan det lilla futtiga Sverige, som är "no good", uppvisa maken till Ellis Island? Kanske mr. Swanson aldrig rest i genom Ellis Island. fråga honom, få ni höra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28 "Anropet" (S.S.G.f.) och Gränsb. Släktforskare. I något av våra tidigare medl.biad har framförts uppgifter om viss forskning i området Svarteborg/Håby, troligen grundat muntlig information och därför kanske något vilseledande. Jag vill därför här ta in ett tillrättaläggande och vidare presentation av arbetet! "- "Vad jag gjort beträffande Svarteborgs socken är en sammanställning familjevis av befolkningen, från år 1830 och bakåt i tiden. Vissa familjefäder har kunnat spåras till att vara födda i slutet av 1500-talet. Sammanställningen omfattar 355 maskinskrivna A4-sidor och är upplagd så, att det är lätt att släktforska efter. Jag är just nu färdig med Håby socken, socknen söder om Svarteborg, på ett liknande sätt som Svarteborg.Sammanställningen sträcker sig från år 1810 och bakåt i tiden. Denna omfattar 100 maskinskrivna A4-sidor. förhoppningsvis har jag tänkt, att materialet skall utkomma i bokform. Ev. intresserade even bok om Svarteborg eller Håby för gärna höra av sig." Brevskrivaren, Hans Karlsson(-Box Kungsängen. tel. 0758/44380-) uttrycker vidare förhoppningen, att vi kunde ha möjlighet att sas sprida denna kännedom, som vi nu gjort om hans arbete - naturligtvis vill vi det, Sådana fina arbetsresultat är ju precis vad vi vill se l! Avslutningsvis upplyser han oss om, att han är kommen från Svarteborg, men flyttade därifrån för 45 år sedan.1 släktforskningasammanhang samarbetar han med Rosa Borg i fressland, Bullaren, vilken ju f.ö. är en av våra flitigas~e bidragsinsändare Slutligen vill jag alltså uppmana ALLA, som har intresse av Håby och/eller Svarteborg i mellersta Bohuslän, att ta kontakt med Hans Karlsson l!

29 _~~_~f1~~!~ ~!~g~ Barn efter Soldaten Olof Wendt, f. 25/ i Gesäter, i Dalsland,o.h.h. Kajsa Jonsdotter, f. 24/ t Gesäter. Barn: Johannes Olofsson, f. 22/ i Gesäter. flyttade till Norge 13/ Anna-Sofia Olofsdotter, f. 25/ i Gesäter. till fredrikstad, Norge, 26/ flyttade Johanna Kristina Olofsdotter, f. 11/ i Gesäter. Emigrerade till Bergs socken, Norge. Om någon vet något ytterligare om dessa barn och deras vidare öden, så kontakta vänligen nedanstående. Ingvar har utredning vidare bakåt i tiden, före soldat Wendt.. Ingvar Hansson Kålsäter, pi ED. Klaus Klausens "dagböcker". (-fortsättning.-) - I efterm. har vi veret med og höiet, lagt såter på den store vallen ved Högen. I qvell var jag en tur til Bön og hilste på Erik og hans hustru, drak kaffe samen med dem, og dermed er denne dag forbi. Inom parentes må jag tilföre,något som jag glömde fra måndagen, vi var om aftonen efter min hjemkomst fra Hustafors i selskap hos Tilda og August på södre Rönningen, samen med Ulfsbyflikorna og Erik samt skollererfruen fra Bergalund og hennes datter, og Hilmer Linder som tillfeldigvis kom dit. Vi drak kaffe en par gånger om kvellen, lekte og sang og hade det ganska muntert, kom hjem kl 12 på natten. Onsdag 21. Hjemturen. Kl. 5 står vi i dag op istrålende vakkert solskinsveir, i dag skal det bere afsted fra det te deilige stelle, som vi nu har veret på i 14 dager. Alt folket er på Benen i de tidige morgentimer, at det er vemodigt at reise behöver jag ikke at si, for det förste faller det tungt at forlate Ulfs- ~f

30 byn og de snille mensker som bor der, de har i disse dager gjort alt for at vi skulle trives og ha det godt. Gud lönne dem for alt det gode de har gjort imot oss, dernest er det tungt at forlate Barndomshjemmet med alle deres kjäre minder, men det nytter ikke at reflketere over dette, avsted må vi, men vi tar mindene med for siden når vi komer hjern ta dem frem, litt efter litt, sådan som de melder siq. Hesten står spent för og vår bagage blir lagt op i trillen. Hilma på Rönningen er komet, hun som skal ve re vårt reisefölle til Sarpsborg. Nils skal kjöre oss, vi ber farvei med de alle. Over Högen, Brohögen kjörer vi fremimot Amnebyn. Ja, der ligger han badet i sjuiisolen, den vakre gården,vor der förer en vakker skogrik park frem til Hovedbygningen som i 1866 eides av mine Besteforeldre Erik Bryntesson og hans hustru Sofie, datter aven verksmester som het Henze, herstamet fra Tyskland.Denne store vakre gård eiet dem med veldige jordarealer, en datter av disse var min mor, jift med Organisten i Steneby Kirke, J-G. Classon, barnfödd i Småland. På den vakre gården er min moder vekset op i rikedom og velvere. Men den herlighet blev ikke lång, de to mågarne, Enberg og Petter Andersson fik narret av de gamle det de eiet, så var de robbet på all jordisk gods, man kan harmes o ver dette når man ser den vakre gården, men det er sant det som står i Guds ord. Set ikke eders lit til Rikedom. Vi må forlate synet sv den vakre eiendom og kjör videre forbi Emnebyn, der var Moster Erika og Enberg bodde i sin tid. Vi passerer Kirkegården vor jag får se min fars grav i opjort tilstand, kyrkevekteren har alt utfört arbeidet. Vi ankorner til stationen i betimelig tid, ber farvei med Nils som har skytset oss, i Ventetiden er Hilma på Rönningen og vår datter Ellen borte og helser på Mor persson, tidligere innehaver av Emnebyn, og drak hos henne kaffe. Toget komer. från Bengtsfors ankorner toget, det er god plats i kup~n, vi paserer Odskölt, vor der ligger mange kjente gårdar långs baneiinien, til höire har vi veien som går fremåver til Odskölts Kirke, der vor jag så mangen gång i konfir- ~a

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av Kvalitet i Släktforskningen, nr 1 Om bryggor och bojar eller Konsten att släktforska utan att det blir fel Av Håkan Skogsjö Utgiven av Postadress: Box 30222, 104 25 Stockholm Besöksadress: Warfvinges väg

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1

Den magiska dörren. Kapitel 1 Den magiska dörren Kapitel 1 Hej jag heter Jakob och jag är 9 år och går på sunds val skolan. Jag hade också en dästa vän oliver.och vi ska gå till skolan för första gången med varandra.men jag var lite

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Stadsvandring Ronneby

Stadsvandring Ronneby Stadsvandring Ronneby 1 Stadsvandring Ronneby Under vandringen uppenbarar sig plötsligt tre personer som ansluter sig till gruppen: Korva-Hulda, Brev-Pelle och Flyktajössen. De har alla stannat i de åldrar

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Kapitel 1 Hej jag heter James och jag går det fjärde året på Sliteskolan. Min bästa kompis Adam tycker att jag är snäll, rolig och omtänksam. Jag är lite rädd för en lärare på högstadiet läraren heter

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina

Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina Kapitel 1 Personen Hej jag heter Lars jag är 9 år och jag går på Söderskolan. Jag tycker om min morfar. Jag har 4 syskon 2 bröder och 2 systrar. Mina bröder är 8 år gamla och mina systrar är 3 och 5år.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg.

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. 2014-09-30 Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. av Åke Öster Johan Hägg kommer från gården Tomasbol i Tydje församling, som senare slogs samman med Tösse församling. Ingår

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Anna Siverbo 5B Ht-15

Anna Siverbo 5B Ht-15 1 Drakägget Kapitel 1 Hej jag heter Maja jag är 9 år. Jag och min familj bor på en bondgård. När jag går ut från vårat hem så kommer jag till en marknad som heter Rikedall. Så min familj brukar gå dit

Läs mer

Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte

Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte Skolår 2 Läsförståelse Svarshäfte Namn Klass Lärare atum ntal rätt Övningsuppgift Vad tror du Sam önskar sig? Ett djur. Nya skridskor. En cykel. En TV. irgitta Järpsten, Karin Taube och Hogrefe Psykologiförlaget,

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Axel och Hilda Heino

Axel och Hilda Heino Axel och Hilda Heino En berättelse om Axel och Hilda Året 1916 begav sig, Axel Fredrick Heinonen, 24 år och Hilda Marie Nilsson Alapää, 25 år, till Amerika. De lämnade sina familjer i norra Sverige, Männikkö

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen Livet är en gåva Nr 1 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUDS HISTORIA Gud har skapat världen och gett människan en alldeles särskild plats i skapelsen. Gud älskar alla människor och vill oss det

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren

Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren Alfred Nobel den olycklige uppfinnaren funderingsfrågor, skapa ditt eget Nobelpris Ämne: Svenska, SVA, SFI, Samhällskunskap, Naturkunskap Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Välkommen till vecka 3

Välkommen till vecka 3 Välkommen till vecka 3 I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden. Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781. Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Yxan i huvudet. Kapitel 1

Yxan i huvudet. Kapitel 1 Kapitel 1 Yxan i huvudet För nästan tusen år sedan levde en pojke som hette halvdan. han bodde i Östbyn som låg vid en bred flod. På andra sidan floden låg en annan by, Västbyn. trots att det fanns en

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Vardag Äldreboendet Björkgården

Vardag Äldreboendet Björkgården ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 tegel (sida 7, rad 5) bränd lera bråttom (sida 7, rad 8) inte mycket tid Kapitel 3 bingo (sida 10, rad 3) ett spel minne (sida 11, rad 7)

Läs mer