Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek"

Transkript

1 Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek Denna katalog har digitaliserats av Uppsala universitetsbibliotek. Digitaliseringen består av bilder av sidorna i katalogen och en optisk teckentolkning (OCR-tolkning) som gör texten maskinellt sökbar. Handskrivna tillägg i den underliggande texten är dock inte sökbara på detta sätt. Äldre stavningsvarianter förekommer ofta i texten, och detta innebär att sökningen kanske måste omformuleras och upprepas för att ge ett rättvisande resultat. Den maskinellt tolkade texten har inte korrigerats och kan innehålla en del fel som påverkar sökresultatet. Kontakta Handskrifts- och musikenheten om du behöver hjälp att söka vidare i handskriftssamlingarna, e-post: Digitised catalogue of manuscripts in Uppsala University Library This catalogue has been digitised by Uppsala University Library. The digitisation comprises images of the pages of the catalogue and a conversion of them by OCR into text that can be searched mechanically. Handwritten additions to the original can however not be searched this way. Please note that the spelling of the original often differs from modern standards, which means that your search terms may need modifying. Moreover, the text created by the OCR process has not been corrected and may contain errors that affect the result of your search. For further information, please contact the Section for Manuscript and Music,

2 s. S V E R I G E S O C H F I N L A N D S G E O G R A F I O C H T O P O G R A F I ; 1) A l l m ä n lif 2) Resor 28ff 2) S p e c i e l l. a)handlingar till Sveriges Topografi (i bundtar) b)skäne^. biff c)småland,öland,uärmland,wäster och Östergötland 71ff d) Bohuslän 108 e) Södermanland och Nerike f) Stockholm g) Upland!S6 h)västmanland och Dalarne lölff i)helsingland 0. Norrland 161 k) Gotland 4) Finland 171

3

4

5 c^y^tyn't.g^: J ; 0(/,22- >^. /61^<0-VA^4^-. /*Y^. -y4""i, ^ <!c6tv. %S eo4 %2L.)

6 1 S v e r i g e s G e o g r a f i, Loccenius, J., Descriptio totius regni Sveciæ geographicohistorica facta jussu R.Caroli XI 332blad m.register (Cels. Qv. 5) Crnhjælm, C., Svecia antiqua et nova. Afskrift af Stiemnan (Cels. ^v. 2) Nesselius, J., Sciagnaphia antiquitatum nerumque Sviogothica- S 3 rum (Scr.L708) <tv. Törner, 1., Collegium Antiquitatum (& Geographiae) Svecja S 4 habitum Upsaliæ Descr. A* 1717 <pv. (C.J.Fantii Coll.) skiüld, Topographica 72 voll. qv. Coll. ^K^Nio Celsius, O.sen., Beskrifningar öfver åtsk.socknar i medlersta Sverige skrifna 1706 uti Collectanea ad Geogr.& Hist. Svec. (Cels. ^v. 56,numera signer. E 146.)

7

8 2 Berch, C.R.,"Annotata Svec. ant & hod.^ Anteckningar till S 5,6 en text öfver Grefve Dahlbergs verk.-copierade efter B:s egenhänd."schedæ." i Riks-Arkivet voll. Qv. Köpt Tuneld, E., Einleitung zur Geographie des Schwedischen S 7 Reichs. 2te Aufl. Stockholm Kordin, Topographica 10 voll, i Fol. Geijer, E.G.,Topograf o.antiqvar. Anteckningar Sverige vid * slutet af hedniska tiden. Fol. fr. i tidskr. Svea B. XIII. Sveriges och Finnlands Matrikel efter Jordeböckerna för S Innehåller alla gårdsnamn,härads-och sockenvis afskrifna, med register. Sannolikt utdragna för 0. Rudbecks räkning. Elers,J., Samling till Historia om Vågarne. Innehåiler upp^s ifter från Kronofogdar,Prestjr och Länsmän, ordnace efter provinserna en inledning af E. sjelf med en afdelning om"slussar cch Durchfarter," 9 voll. F.

9

10 Elers, Johan (f , ) Historia om vägarne i Sverige. Fol. 1.Inledning,med Bihang on slussverk och durchfarter. Fol. S 10 /./-ro 2.Väg- archiv. Fol. S 11 U /s/ 3.Stockholms stad,upland,södermanland, Fol S 12 A/r/ 4..Jestmanland, Dalarne, Neiike, Jermeland. Fol. S 13 / 5.1stergcthland, V.'estergöthland. Fol. S 14 /: /S*0, Tt-/Vk?S.y 6. Småland, öland, Gothland. Fol. S 15 /: ^3 7.Skåne, Blekinge, Halland, Dal. i - Fol. S 16 ): ;^3 8. Norrland. Fol. S 17 /-. /rd 9. Finland. Foi.

11

12 4 Ehlers,J.,Svenska Minnesvårdar öfver Kongl. och Enskilda per- S 19,20 soner. Fel. H=gström, C.P., Chartor öfver Svea Rikes landshöfdingdömen och S 21,22 städer,med beskrifning öfver städerna. Upprätt.f.K.Gustaf IV Adolf. 2 voll. F. obi. Stiernman, A.A.von, Svenska Minnesvårdar,deribland S. Inscriptio S 25 nes templi cathedr. Strengnensis 1713 Fol. (Ceis.) Handlingar om Gränserna i Lappmarken och Karelen. Från K.Carl IX: S 24 tid. F. Cederhielms Sami. Elers, J., Samling till en beskrifning öfver Städernas och Pro- S 25 i Sverige vinsernas "vapen och insegel. Fol. vb. Biörnstierna, Joh., Beskrifning på Svenska Städers vapen eller S 26 sigiller med små anmärkningar Qv. B:s Nya Sami Köpt på auktion 1$20- Barfod, Georg Henrik Svea och Götha Rikes samt Stor Fursten- S 27 dömet Finlands Landa-Märcken,samlade F. Stads och härads-sigill aftecknade,äfven några socken sigill. Förf. kalla sig löjtnant vid Elfsborgs regemente.

13 '

14

15 S 27 c. Fotostatkopior av 19 skilda dokument från tiden ur Nävekvarns herrgårds- och bruksarkiv i Södermanland. Huvudsakligen åtkomsthandlingar rörande Nävekvarn och andra gods i Södermanland^ men även i Uppland, Västmanland, Småland etc., utställda för medlemmar av släkten De Besehe samt för Carl Carlsson Gyllenhielm (f.l574,d.l650) och Johan Månsson Silfverstiema (f.l604,d.l660) m.fl. Kaps. Fol.

16 5 Lagerlöf, Petrus, Texten till Svecia antiqua et hodierna S 27a 64 sid. tryckta som fortsättn. i afskrift af G,C. Cederhjelm. Fol. Sveriges och Finlands topografi. Allmän. Kaps. Fol. S 27da 1931/44 Innehåll^Lindhult, N.A., P.M., om länsvapen Posse - Rråzaovä, Amelie, De svenska herrgårdarna och deras folk. S. Sveriges Geografi Resebeskrifningar. Stalhoff, Gerhard, Itinerarium Sueticum. Innehåller S 28 ; ^ dels på Latin dels på Danska anteckningar under resor i södra och medlersta Sverige 1655, utförligast om Stora Kopparberget och Upsala.- Cels. Sami. Oct.N:o 6. Partiet om Uppsala och dess omgifningar 1660 avtryckt av E. Lewenhaupt i Uppl.fcrnminnes fören- tidskrift B ,s , partiet om"stockholm 1660" av R. Cederström i Samf. S:t Eriks årsbok, 1910 s Jfr. även G. Christensen i Samlaren,N. F. irg.3 /1922/3.179ff. i_julin, Andreas, Resa till St. Kopparberget förbi Hya Kopparberget Runneberg,Bohus,GÖteborg,genom Halland och Skåne till Köpenhamn och Eoskild år 1662.Med utförlig beskrifning.qv. Nord

17

18 6 Hjärne, Urban, Kort beskrifning af en resa genom Norrland till Rörås (Misskrifvet 1675 å titelbladet.) Tryckt i Gjörvells Nya Sv. Bibliothek 1:2, 233. Martin, Petrus, Anteckningar under resor i Sverige och Tyskland S 29a 1704 och ff. jämte kem. mineral, geolog, och metallurgis- ka uppsatser. lslss. 4:o Anonym beskrifning öfver en resa till bergverken i Jpland och S 29b Dalarne på 1750-talet. Med en mängd maskintecknirgar. 8 :o. Hadorph. J. Antiqvariska anteckningar under resor i Sverige och S 30 * -. Danmark. (Angår mest Östergötland, dernäst^almar län,seland och Skåne t) Ur Celsiska Sami. Oct. 18 Vb. (Vinbom,.nd.?) Dagbok under resor i mellersta Sverige genom Öster-S 30b götland till Jönköping och Vestergötland, Nov. och Dec Innehåller mest anekdoter och blott ett par häntydningar på politiska händelser ppb.avskr. 3.von Afzelius Sami. Gyllenborg,Carl Joh., En resa öfver Södermanland,Nerike,Vestergötland S 31 och Bohus år ^v. Concept i F.)Tabeller öfver fabriker m. m, * de genomresta städerna.(gyllenborgs Sami.)

19

20 7 Sveriges Geografi. Resebeskrifningar. Tidström, And.,Resa till Skåne 1756,(genom Upland,Vestmanland Närike,Vestergötland,Halland,ned till Skanör och på ^V^^A/återvägen öfver Gladsax,Christianstad,Växjö,Vimmerby. t/"' etc. Ur Joh. Afzelius Sami. F. Det parti,vari T..4. "*, skildrar sin resa i Halland,Skåne o. Blekinge,utgavs 1891 av M/A'eibull: Anders Tidströms Resa i Halland,Skåne och Blekinge år (Lund 1891.),, Reseanteckningar 1760,1762. Angår medlersta Sve- S 33 rige,vestergötland och Småland. Innehållet dels naturhistoriskt, dels och i synnerhet i denna volum ekonomiskt. -Förf. var Chemiæ Adj. i Upsala.Ur Joh.Afzelius Sami. F. L J & MAg*. Finnsson, Hannes:Stokkholms Relia 1772 e^ur Fer^a-saga Haiinesar S 33a Finnssonar påverandi Candidati theologiae seinna biskups i Skålholtsstipti.(Afskrift af Rolf Arpi.) 64 sid. 4:o. ^_Utg. i svensk öfvers.af Arvid Hj:'J^glal935ss.Skrifter utg. av Samfundet Sverige-Island,5.] Barchæus,A.G., Dagbok öfver inrikes resor voll. Qv. S Det mesta angår landthushållning. Jtdr. trycktes i Upsa- la 1828,29. if'r. även A.G.Barchaei. Resa genom Wästman- lands län utg.av S.T.Kjellberg,Wästerås Underrättelser ang. landthushållningen i Halland , utg.av-gmöller,lund 1924 (-Sv.bygder,Halland 3.) "<s- _ry? ^ / ' c _ s r / / A F *. ^^ /7 G /f e js r /G/ //A3 / <=ArJ <>//^.^^ ^ ^ //^r j: /AA /A^A^.

21

22 8 Sveriges Geografi. Resebeskrifningar. sfzelius, Ad.,anteckningar under en resa med Hr.Swab i mellersta S 36a och södra Sverige (Löjtn. Afz. don ) 19/11 Beckmann.Jchann,Reise von St. Petersburg nach Schweden,dortiger S:36:b Aufenthalt und Rückreise über Dänemark nach Lübeck von 1765 den 24.Julius bis den 5.Jul..Johan Beckmann. (Autograf.) 4:o. (l)+340s -hl tomt + 3 bl.(utg.år 1911 af prof. Th. M. Fries i bps. Univ. Årskr.) 1924/101 Gyllenhaals,Johan Abraham,(bergmästare,direktör vid Åtvidabergs kopparverk; f. 1750, d ) handskrifter.peponerade av K. Vetenskapssocieteten i Uppsala år 1904 och 1924.) Journaler över resor i Skaraborgs län m.m. Egenhänd. 4:o. Åren 1771 och dl Åren 1773,1774 och S 36d2

23

24 9 J. A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) "Skarab(rgs=Läns Natural=historia författad utaf I: A; Gyllenhaal." "N. 10."Utarbetad med ledning av resejournalerna och indelad i 138 avdelningar.förteckning över avdelningarna i första bandet. I volymerna ha inlagts en del hithörande notiser av flera händer. Till stor del J. A. Gyllenhaals bro - ders,leonard Gyllenhaals (entomolog, f. 1752, d. 1840)hand. 4 :o. Vol. 1. Avd S 36d3 2. Avd S 26d4 3. Avd S 36d5 Förarbeten m. m. till Skaraborgs läns naturalhistcria. S 36d6 Till största delen egenhänd. Kaps. Fol. Svar på en enquête för Skaraborgs läns naturalhistcria. ( A. Lidmark: Grolanda, 1774;Lekasa; Kleva i Kinne härad; Ase härad, 1759; J. Öjebom: Kinneved, 1774.) "Berättelse om åkerbruket uti Saleby." Dahl, Anders (med.adj. vid Åbo universitet, d ) "Beskrifning om de Adelige-Vapen och Grafvar Som finnas uti Saleby Kyrcka"

25

26 10 J. A. Gyllenhaals handskrifter.(forts.) örarbeten till Skaraborgs läns naturalhist. (Forts.) Dahl, A., Beskrivning om Gräs=Matkar [1769], "Beskrifnin^. Om Tvedurs=haller." Bäfte. 4:o. J. A. Gyllenhaals egenhänd. tabeller över bergens sträckning, ordnade sockenvis. Häfte. 4:o. Anteckningar om jättegrytor i Skaraborgs län m. m. Egenhänd. Häfte. 4:o. Diverse excerpter och anteckningar (fragment.) 4:o. Jfr. S 36 d 26. Epistolae Variorum Literame... "Två latinska avhandlingar "de Montium Primaevorum vel Crustae Primaevae Telluris m. m. i form av brev adresserade till professor Torbern Bergman från år 1773 och något av de följande åren. 27, 11, 5bl. 4:o. Handlingar rörande "Svenska Topographiska sällskapet i Skara' S Soi? m. m. 40bl. 4:o. Innehåller bland annat :Förslag till stadgar. "Prodromus Dithographiae Westro- Goth." "Papilionis urticariae v/interlaege." "Kort Afhandling om Tophus Pertusus. Linn." "Testacea Quaedam Svecica." "Anmärkningar öfver Hafslämningar vid Upsala." "Rön och tankar för vattenminskningen."

27

28 11 J. A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) Koncept och förarbeten m. m. till "Systematiskt sammandrag af ' 26d9 De anmärckningar,som P& Eoglofl. Kongel.Bergs Codlegii befailning...gordes under en resa i NERIIŒ och ÖSTERGÖT LAND, år af Johan Abraham Gyllenhaal." 78, 9; 25, 80, 71, 6, 63 bl. 4:o. Renskriften förvaras i Riksarkivet. Till inledningen och första avd.:"utkast til uråldrige bergens beskrifning.,.'' finnes fullständigt koncept och en del anteckningar.andra avd.:"anmärckningar i Cstergöthlands Mineral-Historia"saknas, men i stället finnes en avhandl. "Anmärckningar om Sammanwräckte s^dstens-och skiffer-hwarf uti och bredewid.'.ettern" jämte ett flertal koncept och fragment om dialekten. m. m. Tredje avdelningen föreligger fullständigt i koncept med bihanget: "Om... Potaskvärck..."! slutet en del) mineralogiska och zoologiska anteckningar om Nerike. Jfr. för ö- vrigt S 36 d 1-2. Excerpter och anteckningar i geologi och mineralogi. Kapsel. 4:o. S!6dlO

29 '.

30 12 A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) Excerpter och anteckningar i geologi och mineralogi.egenhänd.,s 36dl0) Forts.) Innehåll: "Plan till beskrifning på ett lands naturliga beskaffenhet..." "Uråldriga Berg." "Philosophia Uineralogica." Cm jordskapans danande,"correctioner." Flolågrige Berg." "Flötzberg." "Lösa jcrdhwarfwen." "Rapakiwi." "Stalactiter." "Dendriter." "^r-malm." Ekonomiska beskrifningar och mineralhistoria.egenhänd. 4:o. S 36dll Innehåll:"Plan til Oeconomisk beskrifning på någon ort i Sverige." "Samling uti Skånes mineralhist.:excerpter och anteckningar till Skånes geologi och mineralogi. "Samling till Vifest manlands mineral-hist." "Fellensbro Sockn." "Torhella Socken." De två sista av obekant hand.topogr.över Småland m.m.jfr S36d25. Biografica m. m. Egenliänd. 4:o. S 36dl2 Innehåll:Anteckningar efter föreläsningar troligen av Torbern Bergman över Förteckning över mineral ineralogi och över ölbryggd. (lyllenhaals egen samling?) Biographica (självkaraktäristik m.m.)excerpter ur Swedenborgs skrifter. Excerpter"omWatten-Polyper", om "Sv.-. Språket",om Vesuvius. "Carl Leijels Rön, om..,. Kopparmalm"m.m.Förteckning över J.A.Gyllerdiaals manuskripter av E. Prosperinjjl788?.] Supplik för erhållan- " de av Kemiska stipendiet, jan ^

31

32 13 J. A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) Avhandlingar om mynt och i bergsvetensksp.obekanta händer.4:o. Innehåller bland annat:"anmärckningar öfverhynt sammanfattade af E: S: S."- "Kniphammare at sl^ spijk med..." Lärobok i bergsvetenskap (börjar: "Bergzmannom skrifz thenne BookV)-"Löfåhsen Silfwerwärck"- "Process wie Gold und Silber...geschieden werden." Om koppartillverkning (innan 1648.) Författningar om bergverken. Obekanta händer. 4:o. Vol, S 16dl4 Häri "Berghcrdning...l586" i samtida utskrift , S 36dl5 "Kortt inledning till Process, Förestaeld utj Fragor och ^ <^ar r ic af Lars Johan Colling...Skrefven af Joh:Abr:Oyllen- haal. d: 22 Octobr. ann Lund,"m.m. 4:c. Jfr. B 220a.

33

34 J. A. Gyllenhaals manuskripter. (Forts.) Brev till J. A. Gyllenhaal. (4:o.) (Forts.) Vol. 1. A - G. S 36dl3 2. H-P. S 36dl9 2. R - C. Obekanta och J.A.Gyllenhaals koncept S 36d20 till svar från åren 17"0-78 och Jfr.S /1 Tal och diverse brev. Fol, S 36d21 Innehåller bl. annat brev fr. 0. B..Vadström till S. Hinman (kopior)samt ett brev från F. Sparre till C.G. Tessin, 1754 (original) Dagböcker. "Adversarier angående Markscheider-Mätning." "Ad- versarier rörande Beskrifn. öfver Bergslagen." "Pro memoria." Vol Smal 8 :o. S 36d Smal 8 :o. S 26d23

35

36 15 J. A. Gyllenhaals manuskripter. (Forts.) S 36d24 ''Utdrag af Gyllenhaals mineraliska resa uti Nerike ock Östergötland, manuskript ar "m. m. Obekant hand. Smal 8: 0 "Plan Til Oeconomisk Beskrifning öfwer et landskap." Egenhänd. S 26d25 renskrift. Fol. Samlingar till Skaraborgs läns beskrjyning. Egenhänd. 4:o. S 36d26 Innehåll: "Projecterad Method Till Physisk, Politisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Skaraborgs Län." (Renskrift.)-"Förteckning på de generailare Chartorna i Mariaestads Provincial-Contoir..." (koncept.) Jfr. S 36d6. 36d27 Enskilda räkenskaper och verifikationer till räkenskaper rörande Gyllenhaals (Vetenskapssocietens)hus i Uppsala Fol. Verifikationer till räkenskaper rörande Gyllenhaals hus i Upp- S S6d28 sala Fol.

37

38 16 J A. Gyllenhaals manuskripter. (Forts.) Förteckning över den Gyllenhaal-Ziervogelska donationen(?), S 36d29 huvudsakligen omfattande snäckor. Obekant hand. Senare tillägg och rättelser av Samuel Liljeblads hand. 4 :o /?3?, o

39

40

41 6* ^ f4^ / 7 ^ ) ^ /<f 7/. r)^t-*l ^ 4 /^y-/^.

42 16 S. Sveriges Geografi, Resebeskrifningar, allmänna. Jahlenberg, Göran, Dagbok öfver Geologiska Resan år Orig. 0. S 37 (omfattar egentligen den Siluriska formationen.) Scheele, Franz von o. Robson, Fr. Resjournal från Gellivara öfver S 38 Isfjällen till Norge samt åter F. (Har tillhört Presid. C.M. af Robson,köpt på Bokaukticns kammaren i Stockholm 1881.) Liljeblad, Samuel, professor. Dagbok under resa i Dalarne Wärm land, o. Westergötland Folio, aflång. (Köpt Nov på Bokauktion i UpsalaJ Partiet rörande Wärmiand avtryckt av S. Samuelsson i Wärmiand förr o. nu,1924; det rör. Västmanland av S. Erixon i Västmanlands fornminnes förenings årsskr; /36 /.'iliman,carl Johan August,(assessor i Svea hovrätt;f. 1315,d.I860) S 19a "Journal öfver En Resa uti några af Sveriges Nordliga Provinces Om Sommaren 1828 af Carl J:A: Willman." Renskrift. 8 :o. Resan gick genom Västmanland, Dalarne,Gästrikland o. Uppland. På frampärmen:"c; J: A: W:" Liljeblad, Samuel, professor. Diarium under en Lappsk resa (köpt l.c.) aflång' folio.

43 '

44

45 18 a. S 40 a 3. "Journal för Resan til Bollnäs Julii 1812". X / 3. Anonym reseskildring med ett antal teckningar. (Enligt uppgift av donator har volymen tillhört prostinnan Edla Svanbom,Uppsala.) 8 :o. - /fkr...cæ^- -s<l..- x. ^,

46 19 Aahlenberg, Cöran, Resor i Sverige. Orig. Qv. S 40a (Till Calmarlän o. Blekinge Till Wästmanland,Nerike,'..ästergötland,Småland ö.öland Till Östergötland,Bleki ige,skåne och Västergötland Till Omberg och Kolmorden Till Osmundsberg i Dalarne Y.'ermland o. Östergötland P. S. C.Anmärkningar under dess resa i Sverige 1716.Qv. S 40b Tham,Aehr, 'J*-.intendent) anteckningar under och i an- S 40c ledning af en resa ifrån V.estergötland till. Stock Stockh holrhö.797.,4:o. Interfolierade exemplar med egenhändiga tillägg af författaren. Skänkt 1890 af Räntmästaren H. L. Cyllenhaal. Dhruv/a, H.H.,(deputerad för Caikwar af Barcda.) Skildring S 40d af 8de Orientalistkongressen i Stockholm och Kristiania. Sept Original. 8:o. oblongo. 28 sidor. Skänkt 14/ af författaren. Tio anteckningsböcker af ^ntiqvitetsintendenten P.A.Säve under hans resor genom P.A.Säves test:t. <3-

47

48 20 o anteckningsböcker af Antiqvitetsintendenten P.A.Säve,forts. Östergötland S 40e 2. 8:o. S40f :o. S40g Westergötland P * 8 :c. S 40i :o. S 40k 8 :o. S 40L Gotland :o. 2 8 :o. S 4Cn

49

50

51

52 /21 Dusén, K.F. (f.1349,+1919; lektor i Kalmar): Reseanteckningar av huvudsakl. botaniskt innehåll från Hälsigl.,Östergötl, Gästrikl,,Småland o. "land Egenbänd. 8 :o. Jfr. X 257 f / A y, A K /7-Z / 7 3 ^ AZA. / AAii y fa A?. \ /ifm. /?ti' /yaü /A. A /7-K A /Z y^-a ^7-Zr.

53

54 23 Topografiska handlingar om Sverige. F. S 47 Gränseregister mellan Sverige och Danmark Gränsmärken mot Ryssland 1617,Hadorphs Förteckning på gamla slott. Specielt om flera landskap, för hwilka ej särskild samling finnes. Handlingar till Sveriges Topografi. Qv. S Sverige i allmh. En beskrifning öfver Sverige o.norge på 4 blad,från slutet af 16de seklet med uppgifter om klostren ^ch prestgäldens antal. 4 bl. qv. Specielt om Upland. 2. Gotaland-Chytræi Monumenta præcipua quæ in S 49 Scania, Hallandia et Blekingia inveniuntur... A Sveaiandskap och Norrland. Jfr. H. B. Jiklund S 50 i Sv. landsmål, Bd. 17:6, s. 4.

55

56 1

57

58 Sveriges Geografi. Okåne^r. Hemmendorff, E. Dagbok över resa till Skåne aug Se D 147c 60. Engeström,Joh.von,Samling af handlingar och Anteckningar till Skånes Historia. 2 bantar, folio.i.b. 4:o. * ^Handlingar om Skåne (ReuterdahtsDonat.. ri 1 vol. 4:o. Celsius,O.m.fl. Handlingar till Skånes Historia. Fol. ount. JVessman,N*., Antiqvariska Anteckningar,mest om Skåne, i alfa- b ot. betisk ordning'. Angår till stor del socken namnens härledning och series pastorum för äldre tider. ^v. (Engeströms Grönsö Sami.; Floræus, Flores antiqvitatis Scaniæ. ^v. ^Rosenk.; S 57 Skiljaktig fr. den tryckta.

59

60 Sveriges Geografi. Skåne Lands Stifts Landebok-Jordebok öfver de andliga godsen, upprättad 1569 o.ff. Innehåller 912 ss. utom registret som är af nyare hand,men omfattar blott 9 härader i Skåne,Bornh.,Bleking och Norra Halland- Har tillhört N. Wessman och J.v.Engeström. Skb.?. med årtalet 1575,hvilket synes var samtidigt påtryckt. Beskrifningen om staden Lund med karta af &r 1688^ flera teckningar och handlingar.-fol. (Reuterdahls Saml^ tx) ä^er, G.H.. Beskrifning öfver Ystad författad år <pv. (Reuterdahls Sami.) Corylander,J., B^reättelse om Lunds domiqrrka.dedic. till Drottn. Lovisa Ulrika. Med flera teckningar.^v. (Cels. No. 1.) Nyman, C. F. Ingelstads härads märkvärdigheter, särdeles kyrkornas. F. (Reuterdahls S.)

61

62 27 Sveriges Geografi. Skåne <r. Ichsel;, Beskrifning öfver ett Dominikaner kloster i Åhus. S 64. ^Lels. 90. Lagerbring, S. Anteckningar om klostren i Skåne - Qv. S 65 (Reuterdahls S.) Coyet, '.Vilh. Jul. Relation om Ljungbygård (i Villands h) S 66 dess Horn ock pipa, författad 1692.Afskrift med färglagda teckningar 115 ss. o. Hallenbergs Sami. Relation om Liungbygårdh och dess Horn. Författad 1692 af S 67 W.J. Coyet;1706 copieradh af E.W.M.(llO sidor ock en plansch, söndrig; med färglagda vapen.) i fyra afskrifter.qv. S 68 Linné,..von, Skån3ka resa. Engelsk öfvers. begô'rjdaf Adam S 70 Afzelius. Fol. Löjtnant Afzellii donation Utgör orig. till en tillämnad en^lsk upplaga, som skulle utges i London på Benjamin White 's & Son förlag. Kontraktet af 1721 sitter framför texten.

63 7T^2-<a^, r f ^ /^6.<^L^ ^^*y* ^y(g^t4 (2^2^4-4<c*- l(^-t43il <a^, ^-'<7.

64 23 Sveriges Geografi,Småland, Oland,Vestergötland,A'ärmland, Östergötland. Jfr.S 36d 1-6,9,24,26. ;_Se även: S.bOa.) Gahm, Sigfrid(Persson) Archivum Smolandicum. Vol Kalmar e i-bl Län IV.Oland. V-VII Kronobergs län VIII-X Jönköpings län XI, XII. Afskrifter ur Palmskiölds Sami. Qv. Innehåller mest afskrifter ur Piks-Arkivet och smärre tryckta skrifter. Köptes Handlingar om Småland och Öland. i'. ^-1915/21 Smärre uppsatser m.m.rörande Smålands topografi,utgörande tal och föredrag,hållna i Sällskapet för forntida minnen och historien i Linköping. Kapsel. Fol.

65

66 29 Sveriges Geografi, Småland, Öland, Vestergötland/.Värmland, Östergötland. 1923/50 Handlingar rörande Småland. Afskrifter saml. av arkivarien frih. B.Taube och delvis publicerade i Småländska archifvet (Bd.1-2, Wexiö ) Kapsel. Fol. Ahlqvist, Abr.,Samlingar.T om I. Öland och Småland (ur Kam- S mar Archivets Räkenskaper,Landtmäteri Kontorets k a r tor m.m.)'t. 11-V enl. titeln:saml. till Ölands Historia och Beskrifning,men innehåller äfven anteckningar om det närmaste af fastlandet. T. VI, VII Småland och.^r senare ur B.iks-Arkivets y öland,den förra ur Kammararkivets/handlingar,hvaribland en stor del hör till Svenska Kyrkans historia. Fol.

67

68 30 Eermnendorff, Ernst, Dagböcker över resoi till 3land m.m. Se: D 147c 4,5, Brev och handlingar rörande Crby överste boställe i Älvsborgs län Se: X 276 ai.

69

70 31 Sveriges Geografi,Smaland,Oland,Vestergötland,.Värmland, Östergötland. Handlingar om Vestergötland med Göteborg. Kaps, S 95 Ullenius,Harald,Skara stifts Soknaregister förklaradt, S 96 Cels. Oct. No. 18. Böker, Laur., Bref till Prof. 0. Rudbeck om Göteborgstraktens S 97 antiqviteter, dat. Göteborg ss. Qv. pg. (Ur Hjärnes Sami. 58) [Palmskiöld, No Holdsten,Erl.,Värmlands historia och beskrifning. Concept i fol^ S ss. Cels. 97. Värmlands historia och beskrifning. Författad i K. S 99 Carl XII:s tid; Topografien omfattar blott vestra hälften af landet. Fol.

71 .

72 32 uveriges Geograf i,småland, Öland, Vestergötland/Wärmlard, Östergötland. Hof%sten,Erl.,Värmlands historia... (forts.), Beskrifning,med kortare historisk in - S 100 ledning 210 Ss. Qv. Cels. 99. Utg. av E.Nygren i Värn - land förr och nu,15 (1917);om handskrifterna se in- ledn. s. XV Wahlenberg,G.,Dagbok i Wermland Orig. 0. S 100a 1928/7 Fernow, Erik,(Präst,författare; :)Fortsättning av S 100b Beskrifning öfver Wärmeland. Avskrift av H.Lagergrens (f.1862,postmästare i Luleå) hand gjord 1908 efter originalet i Kristinehamns realskolas bibliotek. 4:o. Handskriften innehåller socken- beskrifningar och är försedd med ortsregister,upprättad av avskrivaren. Huvudarbetet är tryckt ;ny uppl /37 Lagergren, H., Gamla grafstenar i Christinehamn å. nuv. realskolans gårdsplan. Stor fol.

73

74 23 Sveriges Geografi,Småland,Öland,Våstergöthland /.Värmland Östergötland. Liden,J.H.,Handlingar om Östergötland skrifna och tryckta S st. F. 1915/21 Smärre uppsatser rörande Östergötlands topografi,utgörande tal och föredrag i Sällskapet för forntida minnen S 101a och hi'storien i Linköping Kapsel. Fol. Handlingar om Östergötland,Östanstång särd.angående HändelÖ, S 102 Vesterhyholm och kring liggande gårdar.^rån Strömsta i Upland. 1919/16 Engdahl, Johan, "Få crd och korta minne3märcken om then urgamla giöthernas stad Schenninge" Original? 1750-talet. (Förf.tecknar.sig somnot:publicus i Skänninge.) Handskriften har tillhött J.J.Berger 1766 och givaren S 102a frih. Eman.Cederström (ex-libris.) 4 :o 1924 /86 V.idegren,Per David(f.1784,+ 1849,prost o. kh. i Skeppsås c. Älvestad:) Försök till en ny beskrifning öfver Öster- S 102b,c,d,e. göthland Bd.i:l 2:2 (tryckt Linköp.l817-29)lnterfol. och försedd med egenhändiga tillägg m.m. av förf. Har ägts av förf:ns dotterson,lärov.adj. Chr. F. M.Lindman, Örebro, ^ex-libris.^

75

76 34 Sveriges Geografi, Småland,Öland,Västergötland,Värmland, Östergötland* Celsius, Nie., ( ) "Om Ostergiötland." Se: A 517:No.l ;, "Smolandia" Se: A 517:No. 2.,, "Specification på...kållands häradh [i Västergötland, j Se: A 517:No /42 Hederström,T., Fornsagor och Eddakväden i geografisk belysning S 102g Hela första manuskriptet samt. första delen af andra manuscriptet. Kaps. Fol. Handlingar om Östergötland,däribl. om Säby, med underlydande S 103 och kringliggande gårdar, till en del i Norra Småland, Kind,Ydrc. j_palmskiöld No Uggla, Beskrifning Lifgedinget, Vadstena slott m.m. af d.20 Sept Se nedan under S 112

77

78 35 "^Brocman, Om Norrköping. Den ar 1770 af C.R.Brocman tryckta historien med tillägg och handlingar från åren ,afskrifna af N.R.Brocman och J.A.Stecha^,Vidi Acta med ^svi. Handlingar om Östergötland Bytesbref och invente- S 104 ringar på åtsk. gårdar,embetseder m.m. Sami. af Asses, sor C.H.Braad. Fol. köptes på auktion efter Lüdcke Tidström, A.Th., Resa igenom Vestergötland och Småland Qv. S 104a Handlingar rörande Westergötland *st från 1700 talet.original, S-104b Bundt. Folio. Skänkt 1899 af godsegaren J.Emgström på Ingarud 1930/70 Avskrifter rörande Göta kanals förhistoria fram till år 1809 S 105 huvudsakligen ur Riksregistraturet och frihetstidens utskottshandl. 4:o. Gjorda för 1. bibliotekarien Samuel E.Bring:s räkning. S.E.Bring:s och flera andra händer. o X Hannerstråleska samlingen av Stegeborgspapper. Se,276 aa-as.

79 n c., <. '. ^ s, <^ J *. i - ' ^ - - "..

80 Sveriges Geografi,Småland,Öland,Västergötland,'Farmland 36 Östergötland. Arrendehandlingar m.m. rörande Grensholm,Vänga socken,östergötland 1700-talet. Se: X 299 am. 1935/19 Förste bibliotekarien S.E.Brings korrespondens med kyrkoherdar S 105a m.fl. för erhållande av uppgifter angående personer i Götakanalverks tjänst. Fol. 1940/22 Brev m.m. rörande Göta(och Kinda) kanaler till ordföranden i S 105b Direktionen över Göta kanalverk statsrådet Ludvig T. Almqvist. Fol. Handlingar om Häggetorp, Dala socken, Västergötland. Se r\.276 r II.

81

82 36 a. 1945/34. Gustaf Verner Hoarders [f. 1874, d. 1941; med.dr] FinnerödjasaiTiling. (Samlingen innehåller handskriftligt material - mestadels i avskrift - rörande Finnerödja socken i Vadsbo härad i Västergötland, men även åtskilligt om dess grannsocknar, Hova, Ramundeboda, Tived och Vadsbo liksom om Tiveden och Tivcdsbygden i allmänhet.) Förteckning på handlingar rörande Finnerödja i Göteborgs S 106 a, landsarkiv och i Riksarkivet, uppgjord av G. Neander. - Excerptcr ur Göteborgs landsarkiv m.fl. arkiv. - 'Finnerödja. Befolkningsstatistik ' Uppställd av G. Neander. - Diverse avskrifter ur tryckt litteratur rörande bygden. - Fyra originalmanuskript av G. Neander: 'Om Tiveden i allmänhet och Stora Tiveden i synnerhet' (tr. i Finncrödja. En socken i Västergötland. Sthim 1944), 'Constantia Eriksdotter. En konungadotter i Tivedsbygden' (tr. i Finnerödja ) samt 'Tiveden' och 'Naturbilder från Västergötlands Tivedsbygd'. Kaps. Fol. 2. Forntida och äldre bebyggelse: Fornfynd. - Finnbebyggelse.- S 106 b:l Gårdar i Finnerödja. - Kartor (fotokopior och tryck) och kartbcslsrivningar. - Utdrag ur jordcböcker och mantalslängder. - Utdrag ur skattelängd för år Avskrifter ur äldre handlingar rörande Tiveds och Hova socknar jämte ett antal fotografier. Kaps. Fol. 3. 'Finnerödja. Ur jordeböcker.' (Avskrifter.) 1 vol. Fol. S 106 b:2, 4. Etnographica och folklore. - Historiska och märkliga hän- S 106 c, dclser. (Utdrag och avskrifter.) Kaps. Fol. 5. Handlingar rörande kyrkan (kyrkorna) och prästerskapet. S 106 d (Utdrag och avskrifter.) - "Undcnäs kyrka och Skagcns kapell". - Två originalmanuskript av G. Neander om bygdens kyrkor och kapell. Kaps. Fol. 6. Vågar och gåstgivcricr. (Originalhandlingar, avskrifter S 106 e och utdrag.) - Resor genom Tiveden i äldre tid, inklusive Eriksgator. (Avskrifter och utdrag.) - Järnvägen. (Original.) - Postmästare i Ramundeboda. (Uppsats av Carl Sahlin.) Kaps. Fol. 7. Gruvor, kvarnar, sågar, hantverk ("Herrängs-uren"), bränn- S 106 f. vinsbrånning. (liest originalhandlingar.^ Kaps. Fol. 8. Växt- och djurvärld, jakt och fiske. Kaps. Fol. S 106 g,

83

84 36 b. (Gustaf Vcrncr Meanders Finnerödjasamling forte.j 9. Handlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk, S 106 h:l. 1. Förteckning över arkivhandlingar rörande Skagersholm jämte en del utdrag ur sådana handlingar. - Äldre köpehandlingar. (Avskrift.) - Reduktionshandlingar. (Avskrifter.) - Privilegiebrev. (Original och avskrift.) - Rättegången mellan J. Adclcrantz' sterbhus och H. Falkenbergs sterbhus (Avskrifter.) - Rättegången mellan H. Falkenbergs sterbhus och Johan Björkman på och 1730-talcn. (Avskrifter.) - Skagcrsholms skogsprocess mot kronan (Avskrifter.) - Rättegångstvisten mellan Svartå och Skagersholm (Original.) Kaps.Fol. 10.Handlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk. S 106 h:2. 2. Beskrivning och värdering av åbyggnaderna m.m. år 1775, 1779, 1319, och (Original.) - 'Egaré af Skagersholm (Medlemmar af c lägt erna Falkenberg och Kruse)'. Av Carl Sahlin. - Beskrivning av Skagersholms säteri ^av Carl Sahlin, 1904j. - Arliga dagsverken av bönder och torpare (Original.) - Trädgården (Original.) - Mulbete 1686, 1755, 1763, 1807, (Original.) - Utskylder (Original.) - Kvitterade räkningar från skilda år, m.m. (Original.) - Avtal och kontrakter (Original.) - Brännvinsjournaler (Original.) - Hemman och lägenheter under Skagersholm. - 'Skagersholms skuttrafik på Skagcrn' m.m. Kaps. Fol.. Aindlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk, S 106 k:3 3. Dagsverksjournal vid Skagersholm (Häri inhäftat 'Extrakt öfver dagsverken och forlöner )(Original.) Kaps. Fol. 12.Handlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk. 4. Mantalsuppgiftcr för Skagersholm Bunt. Fol. S 106 h:4. 13.Rusthåll och knektrotar. (Original och avskrifter.) S 106 i. Kaps. Fol Ur Hova tingslags domböcker. Utdrag. Fol S 106 k:l S 106 k: S 106 k: S 106 k: S 106 k: S 106 k:6.

85

86 36 c. (Gustaf Verner Neanders Fin:erödjasanling forts.) 20. Finncrödja sockens husförhörslängder S Avskr. Fol. 21. Finncrödja socken. Födelsebok Död- S 106 m. bok Vigselbok (Avskr. i maskinskr.) Fol Finncrödja sockens födelsebok. Av G. Neander gjord bearbetning av födelsebokcn i S 106 m, Fol. " C. S 106 n:l S 106 n:2, S 106 n: S 106 n:4< S 106 n:5< S 106 n:6, S 106 n: Finnerödja sockens dödbok. Av G. Neander gjord bearbetning av dödboken i S 106 m. Fol S 106 o:l S 106 o:2 31. Finncrödja sockens kyrkoräkenskaper S 106 p, (Avskrifter.) Kaps. Fol. 32. Finnerödja sockcnstämmoprotokoll q (Avskrift.) Fol. 33. Finnerödja sockonstämmoprotokoll S 106 r, Kommunalstämmoprotokoll , Kyrkorad Kyrkostämmoprotokoll (Avskrifter.) Fol. 34. Handlingar om Finnerödja ur Skara domkapitels arkiv. S 106 s (Avslsrifter.) Kaps. Fol. 35. Brev till och från G. V. Neander. Fol. S 106 t iographica rörande personer och släkter verksamma i Finnerödjabygden i äldre tid. Kaps. Fol. S 106 u:l-2, 5 8^ Av G. Neander påbörjat utkast till register över S 106 v. Finnerödjasamlingen. Fol.

87

88

89 ^ /yr ^

90 38 Bohuslän. Topografiskt-historiska anteckningar rörande Bohuslänska församlingar 1882 af okänd förf. Fol. 3 10: Insändes till Biblioteket sommaren 1896, okändt af hvem Förf. säkerl.en då nyligen afliden prest nedåt landet. Handlingar rörande C.E.G.Nauckhcffs hus i Uddevalla, oe: X 278 r 18. Handlingar rörande Gräskärr, Bäve socken och Bråland i Fors socken. Se: X 878 r 1"..g* ^ ^ c? ^ '

91

92 39 Södermanland och Nerike.,S 111 Roberg, L., Anteckningar om Södermanland omkring 1704 med teckningar. 8 :0. Jfr. S 36d 9,11,24. S 112 Adelstjerna, N., Beskrifning öfver slott, Kungsgårdar och kungsladugårdar i afiedna änkedrottningens lifgeding, upprät- Räfsnäs,Tynnelsö tad ar Omfattar GripshoT.m^Xungeberg,Eskilstuna och Sundbyholm (jämte Strömshclm och Fiholm i Vestmanland.) Bunden med beskrifningen öfver Vadstena län af N.Ugla och öfver Svartsjö län af M.K.Törnhielm. (Rosenhanes saml.) Författarne voro samtliga hauptmän på slotten. Fol. Fant,E. M., Samling om Södermanland. Består till största delen S 113 af sockenbeskrifningar,af ortens presterskap afgifna på Strängnäs domkapitels uppmaning åren Fol. 924/26 Fors, Joh., Collectio monumentorum, rerumque maxime memorabilium S 113a Sudermannise e templis et locis pubi. urb. et canob:qua vel olim vel adhuc conspiciuntur. Holmia :c. (Aldrig tryckt.) (Har tillhört Scdermanlands-Nerikes nation. ) S 114 Schröder,J.H., Antiqvarisk beskrifning öfver Södermanland. Concept. Folio.

93

94 40 Södermanland och Nerike. Schröder,J.H., S 115 Södermanlands fornminnen med teckningar.omarbetning af föregående. 4:o. Handlingar om Södermanland IKaps. Fol* HufvudsakTigen Köpe S 116 och fastehref. Fol. Hallman,L., Beskrifning öfver Sti'ängnäs. (Utgifven i Strängnäs S ) Orig. Felio. Afskrift. Folio. (Ur Rosenhanes saml.) S 120 Handlingar om Näsbyholms fideikommiss. Se:X 2'X r Handlingar onyæder, Se: X 27Sr 14. Handlingar rörande den s.k.banérska arvsprocessen om A^er'. i Södermanland Se: X 276 ah.

95 $ / 2 ^ i ^ ^ 6 S ^t^ey/ 6 ^ 4 ^ - g ^ 2. a ^ ^ e d < 9 r 7 ^ <^*T--<L <^.^t. /<?y/- "?3 3, T^y.

96 41 Södermanland ;ch Nerike. Opphoff,Joh.C., Beskrifning öfver Strängnäs domkyrka.skrifven år Förf. var boktryckare i Strängnäs och dog :o. C/7G avskrifter rörande Södertelje kanals förhistoria fram till ar 1780, huvudsakligen ur Riksregistraturet.,utskotts, handl. c. d. 4:o. Gjorda omkr för 1.bibliotekarien Samuel E. Bring:s räkning. Brannius,Joh. Vilh.. Beskrifning öfver Brännkyrka socken. Dels S 122 samlingar,dels omarbetning af den ar 1769 i upsala at- ^ gifna akadem. af!iandlingen:de paroecia Brännl^rka. Med flera bilagda handlingar. Förf. blef aktuarie i Riksarkivet. (Ur Fants saml.) Fol. Fant,E.M.,Samling om Nerike. Fclio. btgöres hufvudsakligen af sockenbeskrifningar,uppsatta åren , af hvilka ett par hafva påteckning att de inlemnats till Archivum Nericiense. Gripsholms slott. (gtjerneld) 8 :o S 124a

97

98 42 Södermanland och Nerike. Handlingar ur Rosenhanes saml. rörande Södermanland. Fol. S 124:b A) i allm. b) städerna c) Jönåkers härad. Handlingar ur Rosenhanes saml. rör. Södermanland, a) Bärbo S 124:c och Råby socanar c) Tista egendom och Tiggesta^Stig- t omt a sn. S 124:d a) Rcnö. t) Hölebo. c) Oppunda d) Aillåtlinge härader S 124:e Husby socken i Oppunda härad S 124:f a) Ö.Rekarne. b) W.Rekarne, c) Aker, d) Daga, e) Selebo härader. S 124:g a) Sotholm,b) Svartlösa, c) Öknebo.

99

100 /57 Köpcbrev m. fl.handlingar ( ) rörande det- tidi- S 125 gare av släkten Rosenhane ägda säteriet Torp med underlydande gårdar i Husby-Oppunda socken Södermanland. Kaps. Fol. - 7 ^ * ^ ^ /,%/%. 7"*. ^<r. u $L c. r^ <s - <TT-Ui,. Ou^^t ^,c. - ^"/-CT3 - ^

101

102 44 Rosenhane cohering, Relation om Stockholms stad. Afskrift. S 131 Tryckt i Handl. rör. Skand. Hist. Del 31. s [Ur Brinkmans saml., 4:o 1924/85 Rüdling,J.,0., Det i flor stående Stockholm... (tryck*' Sthm. 1731,, jämte Supplement...(Stkm.1740.) Yed handskrivna tillägg av J.Ehrling. 8 :o. Om Jonas Ehrling ( som prost o.kh. i Husby-Rekarne) jfr.carlander, Sv.bibi. c. ex-libris, 2:a uppl., 2:2 (Sthm 1902,)s. S 131a 731 f.,hagström, Stren^näs Stifts herdaminne, D 8 (Strengnäs 1899,) s Vol. har tillhört A.L.Stiern- eld. Hallenberg,J., Anteckningar om Stockholm ur gamla handlingar 3:132 intill år o.^. Pontinus, M., Utförlig berättelse om Johannis Kapell och för- 3:123 samling af år Afskrift efter originalet i Jakobs kyrka.- Stockholms stads härkomst och beskrifvelse [år 1643,j 34 blad..yclfgang Hartman, Relation om orsaken till Stockholms m m n, uppkomst och tillväxt,skrifven år 1650 (författ 'Kopparstickare,) 15 blad. De båda senare af A. A. von Stiernman. (Ur Celsii saml.) 4:o.

103 ^'y^aayv ^7y/A/^ 47^y.-Z)^(*./7^' / L ^ t A ^ A//2^ / XAz^^A^/AtJ ^r i^//<rn/t<3^r //&^/?T)7i^ /<ft%/, ( X é ^ x A ^ ^ ^tr //^7^/yJ'^ ^. 4^/1?.

104 45 Biörn, And,, En kort relation om Kongsholmen (af år 1689.) Afskrift. (förf. myntmästare.) 4:o. Handlingar om Schönfelts hus i Stockholm.Jfr. X278r Handlin^jar angående beskattningen i S:t Johannes kvarter på Norrmalm i Stockholm 1713 och Se: X 278 r 6. Handlingar om Ziervogels hus vid Tyska brunn, ett hus vid Stora Konungsgatan ^=Nygatanj och en malmgård i kvarteret Timstenen på Kungsholmen Se: X 343a-b och X 240j :Ziervogel.l. Possieth, J., Gråmunka til forne och senare tider uthi fyra S:. 135 flockar beskådad af Kyrkoherden i Riddarholmen.Crig. 418 sid. utom ett par blad tillägg af förf. och A.A. von Stiemman. (Ur Cels, saml.) Folio. S:135a Handlingar angående Rosenhaneska slägtens egendomar i Stockholm* Folio. '1921/4 Renhållning* och hälsovård i Stockholm under Gustav Vasas tid. (1912) Excerpter och anteckningar av M.B.Swederus ( som S 135b lärov-adj. i Uppsala.) Kaps. 4:o.

105 '

106 46 3. Sveriges Geografi, Upland. Antiquariska anteckningar om Upland,särdeles den södra delen, S 136 sockenvis upptagande runstenar och andra inskrifter J: samt dokumenter. Mot slutet finnes utdrag af en svensk * krönika och handlingar från riksdagen 161C,vid hvilken tid hoken är skrifven. Qv. 115 ss.(inkom till Bibl:t 1717 och står i förteckningen cfver Salans samling) Föri. av Martinus Aschaneus. Se: Gihl,G.,Sigtuna och Wassunda, Upps s. XXXVIII. S.136 a ff. se föreg. blad. 1921/4 (1912) "Fougden,Peder Bengdtsons Manthals och boskaps längder för åh- ren 1639, 40 och 1641."(Bälinge m.fl. härads fögderi.) S 136a Orig. Avi. Fol. Fastebrev rörande rusthåliet Tuna i Tensta sockan m.m. Se: X 267 bn. Handlingar rörande Höja frälsesäteri,gryta socken K.Se: X 299 an. Köpebrev, rättegångshandlingar m.m.rörande...ekebyholm Se: X 267 fa.

107

108 1953/20. Äganderätten till Bona säteri i Munsö socken i Uppland stadfästes för Tomas Blixenstierna och hans arvingar på häradsting vid Svartsjö slott den 21 jan Orig. på pergament. Fol.

109

110 47 3. Sveriges Geografi, Upland. Dijkman,Petter d.ä. Bua-haiti, det är Städers,Häraders, S:137 Soknars och största delen Byanamnens Ursprung uti provincien Upland utarbetat åhr Qv.(Ur Cels. saml.) Handlingar om Upland,3tockholm,Sigtuna (Aschanæi beskr. i 2 ex- g pgg Öregi'und. Fol. Handlingar om Upland,däribland sockenbeskrifningar,ordnade hä- S: 139:1-6 radsvis. Fol.. Upsala stad.. Folio. S Uerim. Uppsatser rörande Uppsala stads topografi,m.m. Se: ^ 7: ^/64 aandlingar om Uppsala stad:apoteksprivilegier på nuv. apoteket S:139:b Lejonet samt äganderättskandlingar till och kontrakt rör. gården n:rp&5 ir/arteret Lejonet. Fol.

111 1ÏT

112 *1963/27. Anteckningar och material till Upsala Teaters historia S 139 g. sammanbragt av Axel Andersson. Kaps. Fol. Pjäsjournaler för Upsala Teater. 'N 1. Teaterbok (Statistik)' 12/ l/l :o. 'Bok N 2.' l/l / förd av Carl Peschel- S 139 g 8:b Barowiak. 8 :o. 'Bok N 3.' 18/9 I8 8 I-7 / :0. S 139 g 8:c 'Bok N' 4.' Teaterstatistik. 13/ / :0. 'Bok N 5.' lo/lo / :0. S 139 g 8:e 'Bok N 6.' 1 1 / / Fol. S 139 g 8:f 3 1 / IO/ Fol. S 139 g 8:g 'Pjäsjournal' 28/ / Fol. S 139 g 8:h 1945/1. Pjäs-journal för Upsala teater /06. fupp- S 139 g 9. rättad av Axel Andersson, i Fol. *1945/13. 'Upsala Teaters inventariebok 1888' :o. S 139 g 10. *1963/27. 'Journal för P. Lundbergs Sterbhus'. l/l l/l2 S 139 g Fol. Journal för Upsala Teater l/l / (Buffe- S 139 g 1'. ternas konto 1 9 IO-I9 II)* Fol. 'Teaterns kassabok'. 26/ / Fol. S 139 g / / n S 139 g / / o S 139 g / / ! S 139 g 16. 'Handlingar för Teaterhuset, Quart. Frigg.' Kaps. Fol. S 139 g 17. Upsala Teater. Diverse handlingar. Kaps. Fol. S 139 g 18.

113

114 /4 Excerpter ur Uppsalatidningarna Av M.B.Swederus (+1911 ^om lärev.-adj. i Uppsala.) :c. S 139c-e 1921/4 Excerpter ur Uppsala Råöstuvuiätts protokoll , Av '.B.Swederus I Fol 1 även förteckn. S 139f,g på en del bouppteckningar samt på bokbindare o. trädgårdsmästare fr /28 Handlingar rörande Uppsala gästgiveri (och källarmästaren S. borberg) Xaps. Fol. S 139h Räkenskaper för J.A. Gyllenhaals (Vetenskapssocietetens) hus. Se: S 36d 27, 28, /45 Handlingar m.m.rörande Uppsala stadshotell och källarmästa- S 139k (liggande foi.) ren K.P.Svanfeldt.Album innehållande dokumenter,bygg - nadsritningar,fotografier,tidn.-urklipp,matsedlar m.m. ; samladt och ordnadt av Henrik Svanfeldt (hotelldirektör) f.l876)och av honom skänkt 1921,suppleradt Stor fol. (liggande). Stadshote'1] o.upps. Bilagor,tre album:!) Matsedlar från Uppsalai Gille S 139 l.m,^,, (liggande fol A ) Svenska matsedlar 3)Utländska matsedlar. Stor fel. (liggande)

115 5) /3^ o & <yt^xy ^ 7 % - ^r/. 7 1 /^f..7. ^ ^ 7 / / f 7 7 ^. 5 /37^/. r. ^ ^/7 ^ -y^7. S / 3 ^ 3, f- / 7 ^ 7 7 v-?. y / 3? 7 < ;. / 7 7 ^* ^ / j^y^ 7*t^zr?T^U3^e L /^^y-t&3. 7 ^ - 7. ^ X cif., %Lr, 5 / 5 / 3 y ^ 7^* y ^ c4-^. < S /3^X^5*. AU. /7/.

116 49 -ilagcr, re album matsedlar, :1 fr. restauranger i Upp- S 139 od,,3.,-o r. (liggande fol.) sala,restauranger i Stockholm 3) fr.restauranger i övriga Sverige o. utlandet.stor Fol. (liggande) i-t-* vid opsala Simm och Badinrättnings Bolagssammanträden Se: D 1328 a.b.c. Ij<j4/1 'Fastigheten Jppsala Gille." Byggnadsritningar och fotografier, S 139r (liggande föl.) album samladt och ordnadt av Henrik Svanfeldt 1923,skäni't Stor fol.(liggande.) ovanfeldt, Henrik Sigfrid,^f.1376,direktör i Upps. hotell A.B."' S 139t Historik m.m. om Restaurant Rullan upprättad år Tv. fol. 1940/37 Musikprogram. De flesta från Rullan :o. S 139v. 1925/29 Annerstedt,C., Anteckningar om Upsala stad. Del 1, 2:a-b, 3. S 139aa-ad 4 :o lvo^/5^!.ofberg,custaf..ilhelm,^f.l832,d.l9l(7)?,doml^rkoklockare]:an- S 139ba teckningar om Jppsala domkyrka i ett exemplar av C.J. Bergman, Upsala minne (Stockh.1844.) 8:o.

117 ri F - r o - T t r i j ^ '. Y i r \ ; J^< -'- '!. i ' ^.. ' - * J < -' " I 0 J P J 1 L, C J ^ j, J r ' < < - < -.. ; ' --'

118 50 Noreus,Frans Th., Naturhistoriska och antiqvariska anteckningar om Roslagen under en resa år Qv.(förf.var Knigges Stipendiat.) Verelius,0., Notæ in epistolam defenscriam clar.viri Johannis S:141 Schefferi. de situ et vocabulo Upsaliæ anno 1677, mense Julio conscriptae. Concept. Folio. Med anteckning "A me perfectum mense Augusto Andreas Norcopensis. m.p." (Ur ett band af blandadt mest juridiskt innehåll.) * '---Renskrifvet exemplar af föregående med vidimerade S:142 bilagor,deribland Annotationes ex scriptis Carcli episcopi.ires'ensis,och ett bref till Hofkanslern E.Ehrensten dat. Upsala d.20 Juni Orig. Fol. (Ur Stjernelds s.) Tomt kartor öfver Upsala Stad upprättade år 1671 af Stefan Bo- S:142 man.kopierade af L.Roberg. Fol. (P.v.Afzelius donation.) ; Fol. Original,som det tyckes (skänkt S:143b 1884 af Uplands nation.)

119 ^ <A.^* <2*4, <L-'^ 4. ^y*^c <f 4). /^ / ',"< '^' f-^ï.. A

120 /10 Handlingar (köpebrev,tomtbeskrivning m.m.)rörande gården S 143c n*o i' i kvarteret Damkilen eller Klostret,Uppsala stad,f.d.tullbergska gården,3vartbäcksgatan 1 2 ) Original. Fol. Handlingar rörande Annaberg (Rockestad), Ångarns socken; Skällsta,Bärby,Cvernibble,Råby,Markeby,Hätuna socken;r!enhamra, Kalfvik,Rasta,Ekerö socken,frötuna,håbo-tibble socken. Jfr. X 278 r /10 "Handlingar och kartor tillhöriga gården <_15j " i S 143d kvarteret Oxen,Uppsala stad. Original och avskrift Fol.(Gården ligger i hörnet av Kungsgatan och Smedsgränd och har tillhört fotografen Henri OstiJ YJtningar i plan och profil af Uppsala slott från medlet af S:144 17:de seklet. Folio.Gjorda på föranstaltande av Olof Rudb%ck d.ä. Fotografier,5st.,af Upsala Universitets Biblioteks Läsesal, S:144a tagna 1897 af fotogr.dahlgren,med Bibl:s tjänstemän-

121 //^"7, /t/, A'<?. 5 /vy e.'/ö -%6iy; -/-/^. /^/. s / v r ^. C&^ ^ 6L^z^ ^ t f -

122 1941/4 Kjellberg,Carl Mauritz ^f. 1866,d ;landsarki varie. S 144aa "Uppsala slotts byggnadshistoria "anteckningar ur handlingar. Bgenh. 4:o. Aschanæus,M.,Beskrifning öfver Sigtuna. Nyare afskrift. S 145 Fol. (Ur J.H. Schröders donat.) 1918/24 "Bok för Rrusenberg"(Alsike sn^ Stockholms län.) Räken- S 145a skaper från åren :o. 1924/51 Floderus,Gustaf (f.1797,+1822,e.o.kammarskrivare i KaÆiar-'"* ^ 145d Beskrifning öfver Rasbo och Kihls församlingar.egenhänd. 4:o.(Ved karta. Hdskr. saknar förf.namn, som emellertid finnes å en annan,ofullständig,handskr. i lektor O.M.Floderus ägo, Västerås.) DeJ location öfver Dannemora järngrufvor,så till profil som S 146 grund,ritning författad år 1687 af Lars Hoffstedt, copierad 1708 i Upsala af L.Roberg. Fol.(P.v.Afzelii donat.) Palmskölds Samling

123

124 53 S. Sveriges Geografi, Upland. Bergfalk,P.E.,^Förslag till Byggnadsordning för Uppsala stad.^ Se: L16. Ruiner efter ärkebiskopsslottet i Upsala,blottade åren S 146a 1886 under gräfningen för nya Universitetshuset och fotograferade.samt C.A.Kihlbergs uppritning 1886 af samma byggnad i plan 8 st. fotografier i folioport- följ.och en karta af samma format. Upsala stads Auctions-ordning af 30/ med landshcid:s be- 146b skrifvelse af 6/ Papperhandskrift. 4:o. (Gåfva 14/ af Aukt.Kommis-n J.O.Carlson.) Johan Benbergs kort berättelse af Jpsala stad med skrivna an- 146 c märkningar och tilllägg av Laur. /oberg- 8 :o. Olof Celsius d.y. vice bibliotekarie i Upsala, kort berättelse S 146d om Upsala slotts begynnelse och öden öfverlemnad till H.K.H...14 Sept Titel + 13 sidor 8 :o. Troligen afskrifvet efter tryckt exemplar. (Skänkt 28/ af Stockholms nation.) Inventarium uppå fatheburen wedh Sätuna som han var anno e Original 4:o, (Ur Flemings saml.n.9)

125 /Trr* ^<L)ry-^ Lcuj^

126 54 dahlgren,gustaf Wilh., Beskrifning öfver Catharina kyrka S 146f Original. 92 ss. 4:o. Kopior af privilegier och handlingar rörande Enköpings Stad 1610 S 146g Officielt vidimerade (kring 1696) Folio. Skinnband. köpt 5/ från Ernst Åberg.) Fol. Karduansmakarämbetet i Upsala protokoll Folio.Orig. S 146:h Skänkt 1899 af bibliotek^ grefve Eug. Lev^enhaupt. Geometrisk Bok öfver Kongl.Rådet grefve Fabian Y/reder^på Norra S 146:i Ljustorö och i RioUa socken affattad 1685 af Peter Gedda. Original fol. min. skänkt 1902 af H. Exc. Statsminister E.G.Boström på Ostanä. 1912/22.'mteckningsbok för landtbruket på Eka. Börjar på 1790-talet. S 146j:2 Obs.Handlingar rör. Eka m.m. finnas även bl. de Oxen- stiernska papperen i X (284) 12:o. Eka-samlingen. 191o/28 Dagsverksbok för Eka från åren Fol. S 146j:l 1916/30 Räkenskaper rörande Vira braks (i Roslagen) vapenleveranser S 146k till Kronan Med tillhörande räkningar m.m.i orig. o. avskrift Fol. o-t/ ^ TLlL ^ y 3.

127 ^n^6..4-a^l^. V^CL^Ÿ^ 1 ^ ^. y <Vf

128 55 Fastedom /11 för Utåhls säteri, Bro socken, Skbd. Fol. S /26 Handlingar rörande Viby säteri och manufakturverk i Harbo socken S 146m Våla härad, Västmanlands län. Fol. '"Viby Dammars och ^rensnings Handlingar m.m Original och avs. JFA.Dubtes koncepter med flera dokumenter rörande E.Cederborgs S 146n rättegångar mot Riksbanken och Uppsala universitet* Cr.i.ginF. oca "^skrifter. Rättegångshandlingar,syneinstrumenter m.m. Original och avs * o S 146p Lundström, Per Daniel (f.l762,tl830,kyrkoh. i Panderyd, Arkest): S 147a Danneryds och Lidingö Socknars beskrifning ; enligt... Ärke-Biskcppens...Jaccb Ax:Lindbloms och Uax:Ven:Ccnsistorii gemensamma önskan,och Dess gifna Plan år 1812" Egerh. 57s. Fol. (Uttagen ur S 139:1)

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Bengt Werner, 1997 HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Helge Nelson (1882 1966) Professor i geografi vid Lunds universitet 1916 1947. Inspektor för Västgöta

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Hans E Skölds släktarkiv.

Hans E Skölds släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Hans E Skölds släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Hans E Skölds släktforskningshandlingar. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning F F1a F1b F2 F3 F5 Ämnesordnade handlingar

Läs mer

Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa.

Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa. Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa.se Vägmätningar för milstolpar Av Stefan Nordin Nordin, S. 1991.

Läs mer

KATALOG över släkten Afzelius efterlämnade papper vid Uppsala universitetsbibliotek

KATALOG över släkten Afzelius efterlämnade papper vid Uppsala universitetsbibliotek KATALOG över släkten Afzelius efterlämnade papper vid Uppsala universitetsbibliotek Acc. nr 1998/27 BAKGRUND: Samlingen mottogs av Uppsala universitetsbiblioteks handskrifts- och musikenhet 1998. Den överlämnades

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2007-04-25 Digitaliserade arkivhandlingar vid Ájtte Arkivhandlingarna har digitaliserats i projekten Ája samisk arkivregistrering (2002-2004) och Samlad samisk kunskap

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( )

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40J. Albert Linders arkiv (1849 1877) Albert Linder var son till Johan Albert Linder. Han blev sjöman och avled 28 år

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Arkiv: UUA antikens kultur och samhällsliv. F 6 aa. Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges. Husbyborg

Arkiv: UUA antikens kultur och samhällsliv. F 6 aa. Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges. Husbyborg Serie: Analyser, förarbeten, underlag F 6 aa 1 Marianne Frisell Hell. reliefskålar. Förarbeten, Listor: Vävtyngder, Hell. Asine, Verktyg, EH MH, Myk., Barbouna. Arne Furumark Asine, Katalog över mindre

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Welanders släktarkiv.

Welanders släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Welanders släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1802-1938. Familjen Welanders släktarkiv sänktes som gåva till Örebro stadsarkiv (lev. 116/99, 53/01)

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Skävisunds säteri. 2017-01-04 Historik Handlingar omfattar tiden 1642-1898 Skävisund, berustat säteri nummer 34 Skäfwesund 3 mantal eller Skjedvi 2 mantal och Skredesta

Läs mer

Biskopshuset VADSTENA.

Biskopshuset VADSTENA. Biskopshuset VADSTENA. Birgittinerstaden vid Vetterns klara, men oroliga vatten är med sina många medeltidsminnen och sin gammaldags stämning en af länets mera intressanta städer, om nu också Vadstena

Läs mer

Produktkatalog Augusti 2013

Produktkatalog Augusti 2013 Produktkatalog Augusti 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, födda, vigda och döda) (augusti 2013) Hela Sverige är klart.

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Genealogiska Nätbiblioteket Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 4 Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Sammandrag: En utredning av frälsemannen Bengt Algotssons fädernesläkt. Ursprungligen publicerad i

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

OKÄND SOCKEN 89. "SÖDERUT OM ÖREBRO" SHM/KMK 889 (85 mynt) Sverige, F I, Stockholm, 5 öre sm 1746

OKÄND SOCKEN 89. SÖDERUT OM ÖREBRO SHM/KMK 889 (85 mynt) Sverige, F I, Stockholm, 5 öre sm 1746 OKÄND SOCKEN 89. "SÖDERUT OM ÖREBRO" SHM/KMK 889 (85 mynt) Tid: Fyndår: Fyndtyp: Antal: Slutmynt: Nyare tid 1839,15 oktober Depåfynd 535 mynt Sverige, F I, Stockholm, 5 öre sm 1746 Fvndomständigheter Silverskatten

Läs mer

Dokumentation av källunderlag, databasen Gender and Work

Dokumentation av källunderlag, databasen Gender and Work Dokumentation av källunderlag, databasen Gender and Work Dokumentationen fastställd 2016-02-29 av Rosemarie Fiebranz Källunderlag Beteckning som används i databasen, vid administration, uttag m.m. Samling

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström 86 Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström En autobibliografi Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Ordföranden har ordet Det gångna året hade vi årsmöte den 20 april i Herrljunga kommunhus och året avslutades med styrelsemöte den 1 december hemma hos Karl Johan Ferm.

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Seriges befolkning 1890 Sida 1 Post 159585 Gunnar f. 1888 i Stockholm (Stockholms stad) Neptunus N:o 2 Hedig Eleonora rote 20 (Stockholms stad, Uppland) Mantalsbokföringsort: Mskr. i Wermdö Kyrkobokföringsort:

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

FALE BURMANS DAGBÖCKER ÖVER RESOR GENOM JÄMTLAND

FALE BURMANS DAGBÖCKER ÖVER RESOR GENOM JÄMTLAND KÄLLOR TILL JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA utgivna digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap FALE BURMANS DAGBÖCKER ÖVER RESOR GENOM JÄMTLAND 1793 1802 KÄLLOR TILL

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Handskrift 178 Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-)

Handskrift 178 Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-) Handskrift 178 Universitetslektor Ragnar Berglings arkiv (1924-) Ragnar Bergling disputerade 1964 med avhandlingen Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600-1700-talet.

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över företagsarkiv i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Företagsarkiv Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka företagsarkiv som finns deponerade eller donerade i Facettens arkiv, mellan

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II.

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1930, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W)

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) 1832/33 OBS! Se även W4, troligen sammandrag över 1832/33 års undersökning. W1. Sammandrag öfver Upgifter rörande Sockne-Magaziner och andre på enskild bekostnad etablerade

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

185 meter historia. en utställning om de la gardieska arkivet

185 meter historia. en utställning om de la gardieska arkivet 185 meter historia en utställning om de la gardieska arkivet Samlaren och hans samling Jacob Gustaf Pontusson De la Gardie (1768-1842) var hans namn: greve, politiker och generalmajor, ett av tidens tunga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2010 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 18 maj, 1836 Säby, Österåker, Stockholms län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 18 maj, 1836 Säby, Österåker, Stockholms län Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 20 Gustaf Garström Födelsedatum: Födelseplats: 18 maj, 1836 Säby, Österåker, Stockholms län Dödsdatum:

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

Frågesport_Smålands städer

Frågesport_Smålands städer Frågesport_Smålands städer Name: 1. I vilken stad tillverkas polkagrisar? 2. Staden brändes ned år 1568 i kriget mot Danmark, för att danskarna inte skulle kunna få något krigsbyte där. Staden är dock

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Förhistoriska bebyggelser antydda genom kemisk analys Arrhenius, Olof Fornvännen 59-62 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_059 Ingår i:

Förhistoriska bebyggelser antydda genom kemisk analys Arrhenius, Olof Fornvännen 59-62 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_059 Ingår i: Förhistoriska bebyggelser antydda genom kemisk analys Arrhenius, Olof Fornvännen 59-62 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1950_059 Ingår i: samla.raa.se M E D D E L A N D E N och distinkta definitionerna.

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor

När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor 2016-12- 02 Tsff Kerstin Carlborg 2016 1 Mantalslängder och andra källor Varför fördes mantalslängder? Hur man hittar mantalslängder

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Anor till Släkten Pontén.

Anor till Släkten Pontén. Anor till Släkten Pontén. Bron vid Tolg. Den ombyggda brogården i bakgrunden. Bilden tagen 1947 av Ruben Pontén Petrus och Rebecca Ponténs förste son: Johan Pontén 1776-1857. Född i Dänningelanda. Studerade

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND

VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND Universitetsbiblioteket, Lunds universitet Handskriftssektionen VETENSKAPSSOCIETETEN I LUND Arkivbildare: Vetenskapssocieteten i Lund, bildad 1920. Proveniens: Förteckningsplan: Deposition av Vetenskapssocieteten

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för rikskyrkliga uppgifter C020/ ark0045.01 2015-11-25 Historik Historik för Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer