23 nov: Höstmöte + Spex + Kalas! sid 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "23 nov: Höstmöte + Spex + Kalas! sid 13"

Transkript

1 Organ för Chalmersska Ingenjörsföreningen AVANÇONS Nr 3, Årgång år av Entreprenörskap sid 4-5 Två vägar ut sid 6-7 Näring för groddar 23 nov: Höstmöte + Spex + Kalas! sid 13 sid 8 Next stop Burma sid 9-10 Missade du middagen? sid 12 Livet är härligt i Stockholm sid BILD: GÖTEBORGS HAMN Femtio års vindkraft sid 20 Göteborgs Hamn störst i Norden sid 14

2 Nätverkandet i fokus! Allvarligt talat: OSLO I MITTEN AV SEPTEMBER, ett 20-tal chalmerister i varierande åldrar samlades till månadens After Work för en stunds trevligt umgänge, några nyanlända, andra sedan länge bosatta i staden. Jag deltog också i samband med ett affärsbesök på orten, och reste tillbaka med värdefull information i bagaget. Det här är ett bra exempel på hur Chalmersska Ingenjörsföreningens stora nätverk skapar mervärde för alla medlemmar. Bologna i början av oktober, strålande solsken gav extra glans åt Kontinentaleuropas (35 länder) höstmöte. Den årliga träffen, denna gång förlagd till Italien, samlade ett 40-tal chalmerister, och jag kan intyga att vi både utbytte professionella och personliga erfarenheter och hade verkligt roligt tillsammans under helgen! Såväl kunskapshöjande som sociala aktiviteter stod på programmet, med bl. a besök på Bolognas universitet och Ferrari-museet. Lokalavdelning Väst, som är den största lokalavdelningen, arrangerar många välbesökta aktiviteter under året. Vid ett styrelsemöte i oktober diskuterades programidéer som skulle kunna locka yngre medlemmar till mötena, och det blir spännande att följa utfallet! I skrivandets stund är det mitten av oktober, och jag ser framemot att delta i Småland- Blekinges höstmöte. Ett intressant studiebesök Inte en skruv lös på IKEA i Älmhult står på programmet, därefter blir det middag med dans. Chalmersska Ingenjörsföreningen Chalmersplatsen 4, Göteborg Kansli bankgiro Utlandsbetalning: IBAN: SE BIC: ESSESESS För kortbetalning se hemsidan.... Club Avancez Det här är några exempel på hur lokalavdelningarna arbetar med att samla chalmerister kring olika programpunkter. Det bygger nätverket, skapar mervärde åt medlemmarna, och stärker samtidigt varumärket Chalmers. Gibraltargatan 1A, Göteborg Tel Ytterligare en viktig aktivitet som stärker föreningen är Gustaf Dalén-medaljutdelningen. Gustaf Dalén-kommittén arbetar just nu med att ta fram nästa års medaljör, och nomineringstiden är precis tillända (31/10). Det ska bli intressant att se vem valet faller på denna gång, vilket offentliggörs i samband med vårmötet Till alla entusiastiska medlemmar som arbetar i styrelser, lokalavdelningar, kommittéer, IT-avdelningar och andra grupperingar, vill jag rikta ett STORT TACK, för alla timmar av frivilligt arbete ni lägger ner på föreningen. Ni är alla lika viktiga för helheten! Så vill jag också nämna några ord om Club Avancez, föreningens dotterbolag, som länge haft två skatteärenden hängande över sig. De är nu uppklarade, båda med positivt utfall för föreningen, och det är förre ordföranden Birger von Hall som drivit ärendena i mål. Stort tack Birger för dina insatser, det känns jättebra att kunna lägga detta bakom oss! Club-frukost Vi serverar frukost från Du kan kan köpa caffe latte, smörgåsar, fikabröd mm. Öppettider måndag - fredag frukost och café lunchservering (minst) lördagar vid bokning Playground for innovation, är det verkligen ett lämpligt motto för Europas ledande konsult inom IT, teknik och management? Men innovation kräver kreativitet, fantasi och nyfikenhet, inte bara teknisk spetskompetens. Vi tror på lekfullheten som kraft och ger våra medarbetare stor frihet att ta egna initiativ. Kanske just därför är vi en spelare på den globala marknaden. Och kanske just därför är vi ledande i Skandinavien inom Enterprise Content Management och vassa innovatörer inom inbyggda system. Vill du också ha kul på jobbet? Några datum att lägga in i almanackan, nyuppsättning av spexet Katarina II med föreställningar i Göteborg, 26 och 27 oktober, och i Stockholm, 17 november. Årets Vera-spex har premiär den 9 november i Göteborg, och Bob-spexet åker på turné till London den 17 november. Mer information på Spexets hemsida, Årets katalog är nu klar, extra stor och omfattande alla med examen från Chalmers. Tillsammans utgör vi ett starkt nätverk, en unik resurs att förvalta väl! Slutligen vill jag bjuda in till Chalmersska Ingenjörsföreningens höstmöte, som infaller den 23 november i Göteborg, som vanligt med efterföljande spex och kalas. Kallelse och agenda finner du längre fram i tidningen. Hoppas vi ses där! Iréne Svensson, K74, ordförande Uthyrning och bokning Robert Dan NÄSTA NUMMER (NR 4-12) UTKOMMER VECKA 51. MANUSSTOPP 26/11. Avançons organ för Chalmersska Ingenjörsföreningen. Utkommer med fyra nummer per år. En prenumeration kostar 290 kronor per år. (Gratis till föreningens medlemmar). Ansvarig utgivare Iréne Svensson. Redaktör Lars Ragnar Nerelius. Redaktion Jennie Larsson, Lars Ragnar Nerelius, Sandra Siby och Iréne Svensson. Grafisk Form Tommy Berglund. Produktion Knalten Marknadskommunikation. Annonser Fronthill Media, Tryck Reklamservice AB. Material till tidningen

3 Chalmers Entreprenörsutbildning firade i september sina första 15 lyckosamma år Vid 15-årsjubiléet hölls presentationer inom tre olika block: 1:Financing the next generation of start-up 2: The New and Old Economy-Innovative Business models 3: Think Global Act Local. Chalmers entreprenörskolas okonventionella tillvägagångssätt har resulterat i Sveriges ledande entreprenörsutbildning och uppstartsmiljö för innovationsbolag, där många idag är snabbväxande gaseller. Citat från inbjudan till årets William Chalmersföreläsning, som hålls av Mats Lundqvist, F91, föreståndare Chalmers entreprenörsskola. UPPSTART AV närmare 50 innovationsdrivna tillväxtbolag är resultatet efter de första 15 årens verksamhet. Detta kunde nuvarande studenter, alumner från Entreprenörsskolan, övriga intressenter och givetvis andra inblandade från Chalmers, konstatera när de träffades för att fira den 22:e september i Chalmers Kårhus. Att få entreprenöriella studenter att göra andras idéer till egna är en av de paradoxer som skolan sedan start lärt sig hantera. En annan paradox var att man från start valde att arbeta med teambaserat entreprenörskap, väl medveten om att entreprenöriel drivkraft också ofta har starka individuallistiska förtecken. En tredje utmaning som samtidigt kanske är den viktigaste dynamiken och drivkraften i skolan är valet att ta steget fullt ut vad gäller affärsskapande, samtidigt som man bedriver heltidsutbildning, säger Mats Lundqvist, F91, i en tillbakablick från uppstartsåren. Chalmers antog utmaningen att fler forskningsresultat skulle nå marknaden 1995 fick Sören Sjölander, chalmersprofessor i innovationsteknik, tillsammans med representanter från Nutek idén att skapa en lösning för att ta till vara på forskningsresultat och se till så att dessa nådde omvärlden. Ursprungstanken var att sammanföra entreprenöriella studenter på det som idag kallas mastersnivå med innovativa forskare. Embryon kan utvecklas till tillväxtbolag Entreprenörsutbildningen har sedan starten 1997 och fram till 2010 antagit 30 nya elever varje år på den numera två åriga mastersutbildningen. (De första åren var den 1-årig.) För dessa elever tar man fram ett 20 tal olika verksamhetsembryon att välja bland grupper bildas och grupperna väljer sedan var sitt case och utgående från detta antas utmaningen att starta upp en verksamhet. Av dessa case har i snitt drygt tre livskraftiga företag bildats per år sedan starten Graden av framgång hos dessa 50 bolag varierar givetvis, från företag med fem anställda till de med över 100-talet. Vi har valt två två av dessa bolag med väsensskilda verksamheter, som konkreta exempel på lyckosamma bolagsbildningar. NetClean NetClean Technologies grundades 2003 i Sverige med stöd av World Childhood Foundation och Telia Sonera. NetClean har utvecklat en världsunik lösning att identifiera och stoppa nedladdning, hantering och spridning av barnpornografiskt material. Det var efter att jag läst en artikel i Computer Sweden Den handlade om hur Rädda Barnen jobbar mot barnpornografi. Jag tänkte att man skulle kunna ta fram en mjukvara som stoppar de här bilderna, citat från grundaren Christian Sjöberg som startade sina studier på Chalmers entreprenörsskola För att bygga upp företaget har senare ett antal så kallade affärsänglar investerat i bolaget som i dag samarbetar med bl.a många polismyndigheter världen över, med BRIS, med World Childhood Foundation. I dag har företaget 12 personer anställda och cirka användare över hela världen. Minesto Chalmers entreprenörsskola drev 2006 projektet Minesto. I arbetsgruppen fanns studenten Anders Jansson som idag är företagets VD kom Minestoprojektet tvåa i nationella affärsplanetävlingen Venture Cup. Tekniken i Minestodraken utvecklades ursprungligen av Saabingenjören och Gripenutvecklaren Mag- nus Landberg, som också blev delägare i Minesto som bildades När Saab 2005 avvecklade utvecklingsprojekt utanför kärnverksamheten erbjöd man Chalmers entreprenörsskola att ta över. Saab är idag en av de större delägarna. Det rör sig om att utnyttja långsamt strömmande vatten för elproduktion med tidvattenkraftverk på stora djup till havs. En turbin sitter fäst på en vinge som sveper över havsbotten, med samma princip som en leksaksdrake, för att öka strömningshastigheten kring turbinen. Vår teknik att öka vattenhastigheten runt turbinområdet gör att vi kan bygga relativt små och därmed billiga tidvattenkraftverk. Med vår teknik kan man sänka kostnaderna dramatiskt, säger Anders Jansson, idag VD på Minesto AB studerande på Entreprenörsskolan och med i projektgruppen Minesto som resulterat i Minesto AB. Efter att under ett antal år ha bedrivit storskaliga försök utanför Irlands västkust där tidvattenkrafterna är enorma, har man i dagarna gjort en utvärdering. Resultatet är ytterst positivt och bolaget och dess ägare har beslutat att satsa i en uppgradering av enheterna och på en expansion vilket kommer att kräva ytterligare duktiga chalmerister. Utbildningen i ett samhällsperspektiv Själva ursprungsidén var ju att nyttiggöra och synliggöra lovande forskning inom Chalmers som annars fastnade på labbet. Detta är en samhällsentreprenöriell tanke bortom forskningen för forskningens egen skull. Senare år har upptagningsbasen för projekt breddats till övriga akademien genom bland annat samarbete med Sahlgrenska, näringslivet samt från andra utomstående kanaler där även privatpersoner har möjlighet att få hjälp till att förverkliga sina idéer. Entreprenörsskolan har en handlingsbaserad pedagogik där en stor del av drivkraften och ansvarstagandet tas av projektgruppen som därigenom både utvecklar sin egen entreprenöriella identitet och samtidigt skapar nytta. Här finns insikten att praktiskt handlande och utvecklingsarbete utvecklar helt andra kompetenser än vad traditionellt vetandeorienterad utbildning kan åstadkomma. Betydelsen för Chalmers tekniska högskola att gå i en samhällsentreprenöriell riktning kan visa sig vara avgörande. Samhällsnytta och samhällsengagemang kan hamna i förgrunden. Ingenjören kan bli en nyckelperson inte bara med att tillgodose industriföretagen med tekniska lösningar utan en person som allt som oftast träder fram ihop med andra kompetenser och bygger innovativa samhällsnyttiga lösningar där etablerade strukturer saknas. Framtiden för utbildningen kopplat till dagens konjunktur? Utbildningen har i huvudsak haft fokus på nyetableringar, men Chalmers entreprenörverksamhet kommer framgent att ha ett andra ben att stötta sig på. Att utbilda personer för att ta tillvara nytänkande och entreprenöriella idéer inom redan existerande verksamheter exempelvis storföretag. En tillskyndare av denna idé är Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén-medaljör Leif Johansson, M80, bl.a styrelseordförande på Ericsson. Får vi tro våra politiker så är entreprenörskap en sektor som kommer att prioriteras de kommande åren för att stärka våra positioner i världen. Chalmers står väl rustat att anta denna utmaning genom Chalmers entreprenörskola som redan idag är Sveriges ledande entreprenörsutbildning. LRN 4 5

4 INOM CHALMERS finns i dag två vägar där goda företagsidéer kan förädlas och utvecklas vidare. Den ena vägen går via Chalmers Innovation, som har sin grund i en donation från familjen Stena Olsson, och där cirka 100 inkomna affärsidéer per år kondenseras ner till 5 10 som utvecklas vidare och får då hjälp med uppstartsfinansiering via exempelvis Chalmers Seed Fund, som idag har ett kapital på cirka 170 miljoner kronor. Den andra vägen är direkt kopplad till Chalmers grundutbildning och det är den och dess ingående huvuddelar vi valt att presentera här. Riskkapital, ett ord med emotionella klanger och flera bottnar Riskkapital är ett samlingsnamn för kapital som riskeras vid investeringar, vanligen i samband med ett företags eller en verksamhets uppstart och tillväxt. Det optimala är att det i slutänden blir ett bolag som betalar tillbaks investerat kapital med god 6 Encubator + Entreprenörskolan väljer ut och förädlar goda idéer Det finns två vägar inom Chalmers för utveckling av företagsidéer. Bilden visar en förenklad schematisk process för de både vägarna. Från den första gallringen av företagsidéer fram till färdiga bolag via den så kallade venturefasen på ett till två år. marginal, men detta måste kompensera annat som inte haft den utvecklingen. Riskkapital kan delas in i två typer: venture (start-up och expansion) samt buyout. Såddkapital (venture capital) är den initiala finasiering som behövs för att utveckla en idé och starta företag. Summorna är i sammanhanget mindre, exempelvis från kr till någon miljon. Detta är en ytterst riskfylld investeringsfas och svenska staten har exempelvis kompletterat med ett par skattefinansierade aktörer: ALMI och Innovationsbron. Även privatpersoner, så kallade affärsänglar investerar här. Efter detta kommer fasen buyout där varken AB Chalmersinvest eller Chalmers Seed Fund direktinvesterar. Tillväxtkapital kallas det som används när ett företag går från en nystartad verksamhet till att bli en större aktör. Investeringsstorleken brukar normalt ligga mellan fem till tio miljoner. Och sedan krävs kanske än större kapital fram till en börsintroduktion. Ofta går flera riskkapitalbolag ihop och gör gemensam investering och sprider på så sätt riskerna. Encubator AB + Chalmers entreprenörskola = Sant Namnet Encubator, som är en symbios av orden Education och Incubator. Encubator AB, dotterbolag till AB Chalmersinvest, är Chalmers venture-skapande inkubator som tillsammans med Chalmers entreprenörskola försöker få fram livskraftiga groddföretag. Enteprenörsutbildningen är på mastersnivå och tvåårig. Det första året dedikeras till utbildning. År två har fokus på att de 30 eleverna bildar team som får var sin idé att försöka förverkliga till en fungerande verksamhet. En dag per vecka går åt till utbildning, resten till utvecklingsarbete med idén, som blir ett långsträckt exjobb. På Encubator är vi alltid på jakt efter bra idéer som kanske kan utgöra grunden för en framtida företagsbildning. Jag är säker på att många av er chalmerister som läser detta har sådana möjliga embryon i någon låda eller i bakhuvudet. Gör slag i saken och hör av er till oss så kan vi förutsättningslöst se på saken, säger Morgan Skarin,VD på Encubator AB och student på Entreprenörskolan Morgan Skarin, VD för Encubator förklarar att man varje år undersöker 100-talet möjliga idéer som kan utgöra grunden som verksamhetsembryon för studenterna under andra mastersåret. Av de 100 blir 20-talet kvar som grupperna får välja bland. Av dessa kommer att utsättas för behandling (inkuberas). Morgan Skarin förklarar att man inte bara arbetar med chalmersinterna idéer utan man har även många idéer från Göteborgs universitet och Sahlgrenska, från näringslivet, liksom från privatpersoner, uppfinnare och från offentlig sektor. Utvecklingsgruppen byggs upp som en företagsstruktur Målet är att från start ha en så verklighetstrogen bolagsstruktur som möjligt. Ordförande kan vara en chalmerist med erfarenhet från exempelvis ordförande- eller entreprenörskap. Den dagliga verksamheten kring projektet sköts av studenterna och en representant från Encubator ger råd och vägledning. Vid de återkommande styrelsemötena sköts traditionell avrapportering och allt är förberett inför en eventuell fortsättning. Efter andra året brukar i snitt fyra till fem idéer utvecklas vidare till bolag och där följer några av de ingående studenterna med. Dessa bolag flyttas över till Encubator Holding AB. Övriga elever vars bolagsidéer inte gick vidare har genom den praktiskt baserade utbildningen blivit ytterst attraktiva på arbetsmarknaden. Många större företag efterfrågar deras enteprenöriella förmåga. Hur mycket pengar bidrar Encubator med och vem äger bolagen? I all verksamhet behövs externa insatser. I styrelsen sker insatsen bl.a i form av kompetens- och kunskapstillskott, men det behövs alltid pengar. Encubator kan initialt tillskjuta kronor dock med krav på likvärdig motfinansiering. Exempelvis från ALMI, Innovationsbron och Innovationskontor Väst. Något som studenterna själva får ordna. Projektgruppen följer fyrfas-utvecklingsprogrammet On Track. Det gör att man fokuserar på rätt frågor vid rätt tid. Då kan projektet tillföras kr per fas. För projektet innebär det då max: egna + 4 x 25 = kronor under året från Encubator och extern motfinansiering. Vid bolagisering flyttas bolaget till Encubator Holding AB som ibland investerar något ytterligare. Största enskilda ägare är Idépartnern. Encubator Holding AB har en post, som sedan kan följa med hela vägen fram till en möjlig framtida försäljning av företaget. Detta ger då kapital åter som kan investeras i nya venture-capital-projekt. På Encubator matchar man bra idéer med ambitiösa, entreprenöriella talanger och förser dem med rätt resurser. Man skapar ett partnerskap som förverkligar idéer och genererar teknikbaserade tillväxtbolag. Encubator verkar som en garant för att studenterna i projektgruppen, när bolaget utvecklas vidare efter studierna, får ett starkt och motiverande delägarskap i bolaget. LRN nr AVANÇONS Professor Klurig Här kommer ett rutigt jubileumsproblem från Göran Grimvall, F63: I år firar Chalmers ett hundraårsjubileum. Den som läste senaste Avançons vet vad det handlar om. I vardera nian nedan finns nio rutor med bokstäver. Om dessa bokstäver ordnas i en viss följd bildas för varje nia ett ord med nio bokstäver, som har anknytning till jubiléet. Vilka tre ord söker vi? N L E B S I P O R E O P N S S T T R V O S N L L E I T Förra numrets problem: Den här rebusen visar vad Emil och Emilia tänker ägna sig åt vid sidan av studierna. Gör ingen skillnad mellan stora och små bokstäver. jod SP 230 V U/R 30,48 cm Bo L 2 Lösning: Delta i serie-sp-el i fot-bo-ll Grundämnet jod betecknas I. Bokstäverna SP skall här utläsas just så (men SP står också för Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tidigare Statens Provningsanstalt, beläget i Borås). Den nominella nätspänningen i Sverige är numera 230 volt. U/R = I är Ohms lag. 1 fot är exakt 30,48 cm. 7 GG/BL

5 URSPRUNGET FÖDDES 1986 ur behovet på Chalmers av finansiering för chalmersidéer som skulle kunna bli framgångsrika verksamheter. Det hela fick ingen riktig fart och ungefär samtidigt som Entreprenörskolan bildades, , så nystartade man och döpte verksamheten till AB Chalmersinvest. Ett av Chalmers helägt bolag. Kopplingen mellan Entreprenörskolan och Chamersinvest har alltid varit stark och ständigt stärkts, där det helägda dotterbolaget Encubator AB, bildat 2001, är med och finansierar i den första uppstartsfasen i studenternas företagsprojekt under sin Mastersutbildning. 8 AB Chalmersinvest finansierar i groddföretags uppstartsskede Vår ambition är att identifiera, initialfinansiera och medverka till att goda idéer blir framgångsrika företag. Så förklarar tekn dr IngvarAndersson, M73, och sedan starten 1998 VD för AB Chalmersinvest, verksamheten i kortform. Ingvar påpekar att det i de initiala företagsstadierna, den så kallade venturefasen, inte alltid är så lätt att få fram riskkapital. Goda idéer går många gånger förlorade på grund av bristen på riskvilligt kapital. Chalmersinvest investerar genom sina dotterbolag Encubator AB och Encubator Holding AB ytterst selektivt bland de cirka 100 verksamhetsidéer som årligen utvärderas. Dessa är inte längre bara från chalmerssfären utan även från övriga akademien, näringslivet och från privata innovatörer. Av dessa erbjuds möjlighet att utvecklas av studenter från Entreprenörskolan med finansiering och stöd från Encubator. Fyra till fem av dessa bedöms efter ett år ha ytterligare potential och får fortsatt finansiering av Encubator Holding. Chalmersinvest kan bland dessa senare urskilja bolag med stor potential och går då själv in med kapital fram till en möjlig försäljning. Idag har man drygt 10-talet sådana företag i sin aktieportfölj. Vid en försäljning uppstår förhoppningsvis en rejäl vinst som ger en god värdetillväxt för såväl nyckelpersoner i bolagen som för Chalmersinvest vilket innebär att fler nya bolag kan få stöd till att utvecklas. Det räcker inte bara att ha en bra idé för att lyckas. Allt måste få en struktur och tillförsel av både kapital och kompetens, säger Ingvar Andersson, M73, VD på AB Chalmersinvest. Att tillföra kompetens är lika viktigt som kapitaltillskott En av Chalmersinvests viktigaste uppgifter är att förse företagen i venture-fasen med viktiga kontaktytor och kompetens, främst genom att tillsätta aktiva styrelseledamöter som förväntas engagera sig i företagen under en längre tid. Chalmersinvests egen representant ingår alltid i styrelsen de första 1-2 åren, och kan också sitta kvar fram till en försäljning. När utvecklingsfasen är klar kommer stafettväxlingen Övre gränsen för Chalmersinvests investeringar i ett enskilt bolag är cirka fem miljoner kronor. När utvecklingsfasen är genomförd är det ofta dags för stafettväxling då en eller fler följdfinansiärer går in med de medel som krävs för ytterligare expansion. Detta innebär att Chalmersinvest kan göra delsorti, men normalt ligger man kvar med satsat kapital fram till en möjlig försäljning. Inför stafettväxlingen ser man till att företaget är investeringsbart för nya intressenter. Bland annat skall det finnas en genomarbetad affärsplan med realistiskt innehåll, alla nödvändiga avtal klara, delar av framtida styrelse rekryterad, tillgången på personal med nödvändig kompetens säkrad, produkterna skall vara vidareutvecklade med identifierade kunder m.m. Ett paket som gör företaget klart för kommande utvecklingssteg. Värdet på de hittills bildade groddföretagen uppgår i dag till närmare 1 miljard kronor Chalmersinvest med dotterbolagen Encubator och Encubattor Hoding samt Entreprenörskolan kan blicka tillbaks på 15 års verksamhet och resultaten är sannerligen inte nedslående. Siffrorna är från företag har bildats genom Entreprenörskolelinjen, och de 42 som återstår idag har en årlig omsättning på 357 miljoner kronor, ett beräknat värde på 807 miljoner och antalet årsanställda är 337 personer, varav många chalmerister. Förutom dessa bolag har AB Chalmersinvest varit delaktig i bildandet av ytterligare 5 bolag som i dagsläget värderas till cirka 180 miljoner. Alltså uppgår det sammanlagda värdet på dessa bolag till nästan 1 miljard kronor! Så Ingvar Andersson kan konstatera att embryot som föddes 1986 blev en riktigt lyckad satsning och att verksamheten idag ligger helt rätt i tiden. Våra politiker, oavsett politiskt parti, säger ju att vår framtid till stor del ligger i akademien och att vi skall ta till vara på och förädla forskningsrön, uppfinningar och nyföretagartankar. Så AB Chalmersinvest har säkert ännu många framgångsrika år framför sig. LRN Changing the future! Minesto was founded in 2007 and develops power plants for electricity production from tidal and ocean currents. In 2010 Time Magazine selected Minesto as one of the Top 50 Best Innovations in the world and in 2011 Minesto was nominated for Top 15 Utility Solutions in the USA. In autumn 2011 our first power station was successfully installed off the coast of Northern Ireland, marking an important step towards commercialization. With powerful investors, global potential and support from both the Swedish and British governments we are now hiring world-class engineers. Minesto offers an inspiring technical challenge, an opportunity to take part in the product development cycle and the chance to really change the world. Are You interested? We are looking for people with a great drive, knowledge & experience within: Mechanical Engineering System Engineering Hydrodynamics Electric Engineering Software Test Engineering Rigid Body Dynamics Read more about us at Read more about the jobs and apply via 9

6 ANDREAS 10 Gick Entreprenörskolan och for därefter direkt till Kina SIGURDSSON, lokalavdelningens ordförande i Kina / Shanghai, höll ett uppskattat anförande på 15-årsjubileet för Chalmers entreprenörsskola där han studerade Andreas talade om utmaningen i att etablera i Kina och varför företag misslyckas, samt möjligheter och risker. Trots sin på papperet ringa ålder har Andreas hunnit med en massa, de senaste åtta åren med tydligt fokus på Asien. Låt oss ta några bullit-points som en resumé : Född Chalmers I-linje och avslutning med Enteprenörskolan. Andreas berättar att han var studiekamrat med Anders Jansson som via sin projektutmaning, Minesto (se mer i artikeln om Encubatorn) följde sitt projektföretag, formaliserade det och bildade det lyckade bolaget Minestos där Anders i dag är VD. För Andreas Sigurdssons del blev verksamheten under 2:a mastersåret inte något som fick honom att stanna kvar i Sverige utan Andraes gick sedan de två andra vägar som ofta erbjuds Entreprenörskoleelever som inte följer sina projekt till lyckosamma bolag. 1: Att med sina entreprenöriella kunskaper hjälpa etablerade företag. 2. Starta eget eller hjälpa andra att etablera sig. Andreas har gjort båda. 2003, under chalmerstiden blev Andreas ansvarig för Chalmers Taiwan-kontor. Där 10 studenter bl.a hade som uppgift att stödja utbytet av studenter och forskare med Sverige, bevaka vad som sker i Asien och hålla kontakt med Svenska bolag i regionen. Taiwanvistelsen gav mersmak på Asien, så med examensbeviset i handen stack Andreas utan ordnat jobb eller bostad på vinst eller förlust till Kina och närmare bestämt Shanghai. En amerikansk reklambyrå på plats projektanställde Andreas. Inte mycket ersättning eller utmaning så med ett stipendium från Svenska Institutet blev det åter skolbänken för kinesiska studier på heltid tog banken Nordea steget in i Kina och anställde Andreas i rollen som Relationship manager gentemot svenska företag. Det breda uppdragsfältet innebar breda kontaktytor och 2011 övertalades Andreas att delta i uppstarten av en IT-verksamhet på ett antal platser i Kina. Företaget hade en enorm tillväxt och utveckling på kort tid men hade inte inte kalkylerat med de skillnader som råder mellan företagande i Kina och Väst, så efter ett år, i början av 2012, blev bolaget uppköpt av en konkurrent med stöd av deras joint-venture partner. Andreas hade under tiden fått uppdraget av BRG, Business Region Göteborg, som landskonsult för Kina vilket gett honom ett antal västsvenska företag som vill ha hjälp både konkret i Kina och/eller som samtalspartner i olika stadier av sina Kinaplaner. Att intresset för Kina är stort kan man inse när man tittar på jämförande BNPsiffror för USA och Kina är Kinas BNP 80 % av USA:s. Men redan om fem år, 2017, förväntas Kina vara större. Nu gäller Burma, one of the last frontiers, med 65 miljoner invånare. Sommaren 2012 beslöt Andreas att starta upp en verksamhet i Burma, med fokus på att hjälpa svenska företag och verksamheter med etablering där. Andreas har under Asientiden etablerat stora kontakter även inom Burma, som ju har en lång landgräns mot just Kina. Det finns idag ett antal konsultföretag som hjälper till vid etableringar i Burma, men de arbetar alla med Bangkok som bas. Andreas verksamhetsfilosofi är att vara på plats för att förstå och samarbeta med lokalbefolkningen, alltså flyttar Andraes in i en lägenhet i Rangoon i september för att på plats etablera sig och företaget, Lychee Partners Limited. Chalmers och Entreprenörsskolan gav mig självförtroendet. Utan studierna på Chalmers I-linje och Entreprenörutbildningen skulle inte min Asien-satsning varit möjlig. Kombinationen gav kunskapsgrunden och självförtroendet att våga satsa och ta risker. Entreprenörskolan driver sina elever hårt. Under första året drillas man i en mängd olika discipliner och lever med tuffa och korta deadlines med tydlig adress till verkligheten. Man får bevisa för andra och lika mycket för sig själv att man kan leverera. Detta i kombination med erhållna baskunskaper och specifikt i projektstyrning, företagande, ekonomi, marknadsföring och juridik gör att du är väl förberedd för ett entreprenöriellt liv, antingen i egen regi eller med hjälp åt andra, summerar Andreas Sigurdsson, I07, nyttan av sina chalmersår i sin asiatiska verksamhet. BURMA Sedan 1989 även kallat Myanmar LRN Folkmängd: 65 miljoner Yta: 50% större än Sveriges. Största stad: Rangoon, 4,9 miljoner invånare. Huvudstad: Var tidigare Rangoon, men sedan 2005 Naypyidaw. Läge: Lång kustlinje mot Indiska Oceanen. Lång landgräns i väster mot Indien och i öster mot Kina och Thailand. Regimen, som härrör från en militärkupp 1962, såg till att Burma var ett slutet land mot omvärlden men för drygt ett år sedan öppnades gränserna i liten grad, men öppenheten har sedan dess ökat. Burma är potentiellt en av Sydostasiens rikaste stater med bördig jord och betydande naturtillgångar, som till stora delar slumrat sedan militärkuppen. Som ny marknad är det en hägrande möjlighet. Scanias hjul rullar mot framtiden Sedan 1891 har Scania varit en del av de svenska industrijättarna och har sedan 1994 haft Leif Östling, M70, som främste man vid VD-posten. Efter 18 år som VD och totalt 40 år inom Scania fortsatte Leif den 1 september i år sin karriär hos Volkswagen där han kommer att sitta som chef för koncernens lastbilsverksamhet. Hans mantel axlas av Scanias nye VD, koncernchef och chalmerist, Martin Lundstedt, I92. MARTIN LUNDSTEDT har sina rötter i Mariestad, en stad på västgötaslätten som är nästan lika jordnära som Leif Östlings hemstad Luleå i norra Sverige. Det är därför knappast någon överraskning att höra att det inte kommer att bli några drastiska förändringar i företaget. Det är naturligtvis stort att Leif Östling slutar, men Scania fortsätter att utvecklas och företagets kärnvärden är desamma även efter första september, säger Martin Lundstedt. Vi ska fortsätta vara premiumvalet för alla kunder i transport- och motorsektorn runt om i världen. Vi ska göra det genom att bygga vidare på vår starka produkt- och tjänsteportfölj, vårt modulsystem och ett urstarkt försäljningsoch servicenätverk. Att vara kundernas premiumval innebär att vi är deras partners och alltid ger dem bästa avkastningen på sina investeringar, under hela livscykeln. Vi ska fortsätta att vara det Scania som våra kunder uppskattar, ett litet stort företag som arbetar tätt tillsammans med dem, alltid enkelt och okomplicerat,säger Martin Lundstedt, I92. Även Scanias Forskning och Utveckling har sedan 1 september fått en ny person på chefsposten. Harald Ludanek, som kommer från en utbildningsbakgrund som Dr. Engineering, har innan sitt anslutande till Scania varit Head of Vehicle Development på Volkswagen AG. Today the Internet plays a main role in our life and connects people around the whole world. Also within the modern truck, there is a need for technique due to demands for exhaust regulations, driver assistance, and good drivability controlled by several ECU s which are connected to each other and use common sensors. Modern cars and trucks have their own network on board, which allows more complicated controlling and steering for an easier drivability. Therefore it is more than logical, that the development of new techniques are no longer the result of the work of one sole engineer. Successful inventions are made through strong teams. Our employees should exercise the engineering work in teams and should use their connections locally and worldwide. Scania with its huge R&D-center in Södertälje and worldwide service network and Volkswagen with more than 25 development centers around the world will be a very good partner for those who wish to get this experience on the job, säger Harald Ludanek. JH/Scania 11

7 Chalmeristmiddagarna en årlig höjdpunkt du inte bör missa Varje höst börjar två tusen nya studenter på Chalmers många utan en klar bild av vad studier vid Chalmers innebär och vilka möjligheter det kan ge. För att inspirera och motivera de nya chalmeristerna anordnades därför ett tiotal Chalmeristmiddagar under september månad. Där fick de nya chalmeristerna under avslappnade former träffa äldre chalmerister, anställda på Chalmers samt näringslivsrepresentanter. CHALMERISTMIDDAGARNA, som startade år 2008 under namnet Nollmiddagar, är ett samarbete mellan Chalmers, studentkåren och Chalmersska Ingenjörsföreningen. Middagarna går i chalmerstraditionens tecken med god mat och dryck, sång och musik samt diverse gyckel och upptåg. Eftersom det idag finns så många program på Chalmers samsas närliggande utbildningar på gemensamma middagar; exempelvis utbildningar inom kemi- och bioteknik, elektroteknik och IT, arkitekturoch samhällsbyggnad, sjöutbildningar med mera. Den kväll Avançons utsände deltog var det dags för Maskinteknik, Automation och mekatronik samt Teknisk design. Jag mötte engagerade ungdomar som visade intresse för såväl mina som övriga chalmeristers erfarenheter. Men vi kunde gärna ha varit några fler erfarna chalmerister. Världens finaste titel Några korta tal hanns också med. Olle Lindqvist, M67, ordförande för lokalavdelning Småland-Blekinge, inledde med att prata om den stolthet han kände över att inneha världens finaste titel. Och det var varken civilingenjör, ordförande eller verkställande direktör utan chalmerist. Han hade också tre handfasta råd till de nyblivna chalmeristerna: 1. Se till att klara första matte-tentan, så blir fortsättningen enklare. 2.Skaffa ett bra exjobb, gärna på ett företag, så kommer du lättare ut i arbetslivet. 3. Gå sedan med i Chalmersska Ingenjörsföreningen, så kan du bygga ett riktigt bra, globalt kontaktnät. Utöver huvudfinansiären Chalmers så sponsrades middagen av SKF, Renova och Volvo. Karin Johansson, studentansvarig på SKF, berättade kort om vad SKF kan erbjuda chalmeristerna både under och efter studierna. Från medsponsorn Volvo kom Robert Falck, M10. Han är en av upphovsmännen bakom Chalmeristmiddagarna, och för detta blev han 2009 den förste mottagaren av Chalmersska Ingenjörsföreningens jubileumsstipendium. Var med nästa år! Maten smakade bra, drycken likaså och samtalen runt borden innehöll många glada skratt. Som om inte det räckte plötsligt dundrade Alliance-orkestret och Chalmersbaletten in och höjde den redan höga stämningen ytterligare ett par snäpp. Det enda som saknades under kvällen var fler äldre chalmerister. Om du inte redan är en trogen gäst vid dessa tillställningar bör du göra en notering i nästa års almanacka. Sannolikheten är hög att Chalmeristmiddagarna arrangeras även under september 2013, och minst lika hög att du får en trevlig kväll om du går dit. Samtidigt stödjer du de nya chalmeristerna. BL Välkommen på Höstmöte(n) Plus VERASPEXoch KALAS FREDAGEN DEN 23 NOVEMBER Nu är det återigen dags för årets Höstmöte! Det vankas i vanlig ordning både spex och chalmerskalas. Höstmötet är gratis och två till antalet, ett för Moderföreningen och ett för Lokalavdelning Väst. Kvällen startar i Palmstedtsalen, Kårhuset, där de två mötena avlöser varandra. Fika erbjuds under tiden. Klockan startar årets Veraspex i RunAn och kvällen fortsätter sedan traditionsenligt med kalas i Kalle Glader självklart med givna ingredienser så som trerätters måltid, gyckel och sång. CHALMERSSPEXET VERA, även kallat Veraspexet, bildades 2003 när det tidigare Chalmersspexet blev uppdelat i två delar Bob och Vera. Orsaken till delningen var främst protesterna mot Chalmersspexets tradition att enbart ha manliga skådespelare på scen, även om övriga spexmedarbetare var av båda könen. Veraspexet är uppkallat efter Vera Sandberg, som 1917 blev Sveriges första kvinnliga ingenjör. Vera skiljer sig från Bobs klassiska orkester och manliga ensemble främst genom en helt kvinnlig ensemble, elförstärkt band och att ensemblisterna använder mikrofon. Dessutom brukar Bob ha premiär på våren och åka på turné under FÖR BOKNING AV SPEX- OCH KALASBILJETTER samt info om tider, platser och priser se hösten, medan Vera gör tvärtom har premiär på hösten och turné följande vår. Målet är dock detsamma för båda spexen: Att underhålla publiken med mycket musik, sång, dans, omtagningar (bisserier) och en hel del humor. Samt en nästan korrekt levnadsteckning av en historisk person. Film är bäst på teater Årets Veraspex fokuserar dock inte på en, utan på TVÅ personer, närmare bestämt bröderna Lumière, de franska filmpionjärerna, avslöjar spexdirektör Emelie Semlan Dymling. I största förtroende, eftersom spexets namn ännu inte offentliggjorts vid intervjutillfället. DAGORDNING FÖR CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGENS HÖSTMÖTE, DEN 23 NOV Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, sekre terare och justeringspersoner 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående mötesprotokoll 5. Verksamhetsplan och budget för Fastställande av årsavgift för Val av styrelseledamöter för 2013/14 8. Val av revisorer för Motioner 10. Övriga frågor 11. Mötet avslutas Vera vitsigare och visuellare än någonsin 34 medverkande, dock inte alla på scen Som många chalmerister redan vet är det ju betydligt fler personer runt scenen än på densamma, säger Emelie. Ensemblen brukar bestå av sex till sju personer. Utöver dessa behövs spexare eller västar som vi kallar dom som jobbar med ljudet, ljuset, musiken, texterna, kläderna, scenografin, program, marknadsföring, biljetter, bokningar, resor och mycket mera. Inalles brukar det vara drygt trettio personer i år är vi 34 stycken om jag har räknat rätt. Läs mer om årets Veraspex på BL 12 13

8 Nordens största hamn växer fartygsanlöp och nästan lastade och lossade containrar per år gör Göteborgs Hamn till störst i Norden. Men målsättningen är att bli dubbelt så stora till år Vi planerar för att kunna hantera två miljoner containrar per år, säger Birgitta Tideström, F84, ansvarig för verksamhetsutveckling och HR (human resources) på Göteborgs Hamn AB. GÖTEBORGS GEOGRAFISKA placering gör hamnen till det självklara godsnavet i Skandinavien. Göteborgs hamn har varit en så kallad no limits port ända sedan Ostindiefararnas tid. Det är unikt i Skandinavien och innebär att vi kan ta emot alla typer av fartyg, medan andra hamnar är specialiserade på till exempel ro-ro-trafik eller bunkersjöfart berättar Birgitta och fortsätter: Vi är dessutom stora nog att ta emot så kallade direktanlöp, vilket innebär att de största båtarna inte behöver lossa i till exempel Rotterdam för omlastning till mindre matarbåtar. Uppdelning av hamnen År 2009 hade Göteborgs Hamn AB fler än 1000 anställda. Idag är antalet medarbetare ca 120. Den stora förändringen är en direkt följd av att man den 1 februari 2010 delade upp hamnen i fyra bolag: Göteborgs Hamn AB, som ägs av kommunen, samt tre separata terminalbolag som drivs av privata operatörer. Det var ett omfattande arbete och Birgitta var projektledare för den del av projektet som flyttade personal till nya organisationer. En process handlade om hur man skulle dela upp hamnen för att få tre säljbara bolag. Alla juridiska avtal som hamnen hade behövde skrivas om och flyttas till respektive bolag, en uppgift som sysselsatte två jurister under ett par år. Det var komplicerat att dela upp tillgångarna mellan bolagen och att utforma koncessionsavtalen för de tre operatörerna, minns Birgitta. HAMNEN I SIFFROR 30 % av Sveriges utrikeshandel 41,5 miljoner ton gods per år 141 direktförbindelser ut i världen 2,4 mil kajer 70 tåg kommer och går varje dag 4600 personer passerar varje dag 500 miljoner bananer lossas per år Nu äger bolagen allt lösöre, inklusive kranar, och de längsta koncessionerna är på 25 år. Verksamhetsutveckling Birgitta jobbar med verksamhetsutveckling, vilket bland annat innebär intern strategisk styrning och att ha hand om kvalitetsfrågor. Arbetet med att ta fram den nya affärsplanen har precis startat och tar en hel del tid i anspråk. Arbetet började med att alla medarbetare, chefer och styrelsen fick ge feedback på nuvarande affärsplan. Vad är bra och vad behöver förbättras? Vad har hänt i vår omvärld och vilka utmaningar ser vi framöver? Med detta som bas ska vi skapa en tydlig och bra struktur i den nya affärsplanen. När affärsplanen är klar ska den brytas ned till verksamhetsplaner med mätbara mål och aktiviteter för respektive avdelning. Dessa ska i sin tur kopplas till individuella utvecklingsplaner, så att alla ser sin del i helheten. Från teknisk fysik till mänsklig kemi Att ta fram ett nytt verksamhetssystem och en ny ekonomistyrningsmodell kan verka teoretiskt, men det handlar ytterst om att få alla medarbetare att dra åt samma hålla, att få dem att satsa tid och energi på det som är bäst för företaget. Det viktigaste jag lärt mig på Chalmers är att lösa problem av olika slag och att hitta samband. Optimeringsläran, eller kanske snarare det sättet att tänka, är något som följt med mig i yrkeslivet. Många gånger gäller det att hitta den optimala vägen och då är ofta good enough det som är bäst. Första jobbet efter examen på Chalmers var som trainee på Göteborg Energi, vilket i sin tur ledde till arbete med driftplanering på fjärrvärmesidan. Därefter blev Birgitta bolagets första miljöingenjör. Ett internt ledarprogram ledde vidare till jobb som inköpschef och därefter befordran till administrativ chef. Plötsligt var jag chef över alla mina gamla kollegor och fick dessutom rekrytera ny inköpschef. Därefter följde bland annat arbete som chef för HR på Renova innan Birgitta fick jobbet som ansvarig för verksamhetsutveckling och strategisk HR i Göteborgs Hamn AB. Stipendium till F-teknolog Chalmersska Ingenjörsföreningens jubileumsfond, som skapades i samband med 100-årsjubileet, har i år utdelat sitt tredje stipendium till Oscar Isacson. Oscar får kr för sitt engagemang som alumnansvarig i FARM, arbetsmarknadsgruppen på fysikteknologsektionen, och som medansvarig för Forum för tekniska fysiker", en mötesplats på internet för F:are i alla åldrar. OSCAR GÅR TREDJE ÅRET på Fysik, men vägen dit var inte spikrak. På gymnasiet drömde jag om att bli arkitekt, men när jag började på högskolan valde jag Väg- och vattenbyggnadsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola, berättar Oscar och fortsätter: Men jag kände ganska snart att det var till Chalmers och Teknisk fysik jag ville. Viktigt att få träffa alumner En av de saker Oscar saknade när han valde att studera till civilingenjör, var kunskap om vilka möjligheter utbildningen erbjöd och vilka olika yrkesroller den i slutändan kunde leda till. På en chalmeristmiddag i slutet av nollperioden, hamnade han bredvid Bengt Halse, tidigare koncernchef för Saab och tidigare styrelseordförande i IFK Göteborg. Det var enormt inspirerande att prata med honom och de andra alumnerna. Jag fick ta del av många olika karriärvägar och samtalade med tekniska fysiker som hade arbetat med beräkningar, konsultverksamhet och HR-frågor. Brinner för nätverkande Oscar gick med i en rad projekt vid årsskiftet 2010/-11: FARM, Forum för tekniska fysiker och chalmeristmiddagarna. I början av andra året fick han hålla i det årets middag. Man sitter på ett år långa mandat och Oscar har nu avvecklat sitt engagemang i de två förstnämnda projekten. Jag sitter kvar i middagsprojektet för att det skall bli kontinuitet i överlämnandet till efterföljande teknologer, något som är viktigt i alla typer av studentföreningar. Stipendiepengarna har han ännu inte bestämt sig för vad de skall användas till. Jag vill passa på att framföra mitt tack till Chalmersska Ingenjörsföreningen och jubileumsfonden som gör det möjligt för mig att läsa en intressant kurs, eller göra något annat, som har med min framtida fortbildning att göra meter är högsta kranen 15 Framtiden Hamnen är en av de största ägarna i landet när det gäller infrastruktur med tillgångar på ca 8,5 gigakronor. Det betyder att det finns ett stort behov av att förvalta och underhålla byggnader, kajer och andra anläggningar. Och målet att bli dubbelt så stora innebär att man dessutom behöver exploatera nya områden. Där kommer de strategiska HR-frågorna in i bilden. Vår Infrastructure-avdelning kommer att behöva duktiga projektingenjörer, projektledare och chefer som jobbar med samhällsbyggnad, både hyfsat nyutexaminerade civilingenjörer och mer erfarna. Strategin för en hållbar hamn med fler direktanlöp och mer gods på järnväg innebär också att man behöver utveckla infrastruktur och logistik. Det finns massor av spännande arbetsuppgifter här i hamnen de kommande åren, avslutar Birgitta Tideström. JH JH

9 16 En gång chalmerist alltid chalmerist I idylliska Furulund, strax utanför Göteborg, bor Elisabeth Ahldin-Dahl, A55, och Olof Ahldin, M42. Elisabeth, som är finlandssvenska till börden, började läsa arkitektur i Helsingfors 1939, men ett världskrig och fyra gossebarn kom emellan. Skam den som ger sig, tänkte Elisabeth och gjorde som fyrabarnsmamma färdigt sina arkitekturstudier på Chalmers Idag är hon 95 år ung, och så vitt vi vet världens äldsta nu levande kvinnliga chalmerist. Olof fyllde 94 dagen efter att Avançons utsände hälsade på. VI BÅDA TRÄFFADES sent i livet, närmare bestämt 1991, berättar Olof Ahldin, M42, över en kopp riktigt gott bryggkaffe med hembakta muffins därtill. Jag spelade fiol och mandolin i en pensionärsorkester som hette Musik 77, och på en av våra fester fick jag syn på Elisabeth. Hon slog an rätt ton i mitt sinne, och som tur var så var det ömsesidigt. Vi gifte oss året därpå, lägger han till. Avbrutna studier Elisabeth började läsa arkitektur vid tekniska högskolan i Helsingfors Något som då mest var förbehållet manliga studenter. Dock, under det s.k Vinterkriget mot Sovjetunionen (den rekordkalla vintern ), den spända mellanfreden året efter och det s.k Fortsättningskriget , så var många unga män inkallade. Därför kunde fler flickor beredas plats för högre studier. Hon gifte sig med Torgeir Dahl, en norsk ingenjör som deltagit som frivillig under Vinterkriget och då brevväxlat med Elisabeth. Under arkitekturstudierna i Helsingfors arbetade hon bland annat en del för den finska militären, vilket resulterade i ett tackbrev från presidenten och en liten pyttepension, som hon får än idag. Efter några år fick Elisabeth avbryta sina studier. Hon flyttade 1945 till Falun med Torgeir och två små söner. Där fick hon arbete på länsarkitektkontoret. När Torgeir fick ett nytt arbete i Nynäshamn så flyttade Elisabeth och de då tre pojkarna med. Hon fick raskt en ny anställning där, som ritare på stadsplanekontoret. Ritare var en bristvara under efterkrigstidens byggboom. Till Göteborg, och Chalmers 1949 flyttade vi till Göteborg, och där fick jag jobb på Hovings arkitektkontor, fortsätter Elisabeth. I Göteborg födde jag vår fjärde son. Då hade jag alltså fem pojkar att ta hand om, en vuxen och fyra små, så några fritidsproblem fanns inte. Men jag funderade en hel del på att fortsätta mina studier till arkitekt, så jag tog kontakt med Chalmers. Jodå, det skulle nog gå bra. Kunde jag bara skaffa fram dokumentation på vilka kurser jag klarat av i Finland, så skulle jag dessutom kunna tillgodoräkna mig dem. Sagt och gjort Elisabeth tog upp sina avbrutna arkitekturstudier 1951, och 1955 var hon klar. I Finland var vi ungefär lika många flickor som pojkar under utbildningen, berättar hon. På Chalmers var jag däremot ensam kvinna i min årskurs, och dessutom betydligt äldre än mina manliga kurskamrater. Men det gick bra. Som färdig arkitekt har jag mest ritat hyreshus och en del kommunala byggnader. Inte så mycket att tala om. Fast jag ritade även Torgeirs och min sommarstuga i Norge. Det var roligare. Cortègen gjorde intryck Jag började på Chalmers Maskinsektion 1938, berättar Olof. Då hade jag först läst tre år på Chalmers lägre, vilket motsvarade tekniskt gymnasium. Studierna gick bra, jag klarade alla tentor och hade 5,0 i snittbetyg. Efter examen 1942 fick han anställning som ingenjör på Götaverken, och bytte efter några år till Flygmotor, som då hade sitt konstruktionskontor på Första Långgatan i Göteborg. När Flygmotor 1946 flyttade till Trollhättan, gick Olof över till Gasverket, där han hade praktiserat under studietiden. Jag blev Gasverket trogen i många år, även om de bytte namn till Energiverken under tiden, säger han. Så småningom avancerade jag till överingenjör, och projekterade bland annat de första fjärrvärmenäten i Göteborg. Jo, en sak till det som först gjorde mig intresserad av Chalmers var faktiskt Cortègen, fortsätter han. Min farfar hade en butik på Linnégatan 30, mitt emot Viktoriaskolan. På den tiden, tidigt trettiotal, så gick Chalmers-Cortègen längs Linnégatan, och då såg jag den från farfars butik. Där vill jag vara med, tänkte jag. Och så blev det 1939 var jag chef på min egen Cortègevagn. BL WE CALL IT ENCUBATION EDUCATION + INCUBATION = ENCUBATION During the last 15 years this uniqe collaboration between Encubator and Chalmers School of Entrepreneurship has created more than 50 new companies. Do you have an idea that you would like to realise together with a team of talented young entrepreneurs? Visit encubator.com to learn more. ENCUBATOR IS CHALMERS VENTURE CREATION INCUBATOR REALISING IDEAS TOGETHER WITH CHALMERS SCHOOL OF ENTREPRENEURSHIP. Autolivs produkter räddar årligen liv! 17

Kom med du också! sid 17

Kom med du också! sid 17 Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 4, 2012. Årgång 28 IAESTE nu på Chalmers sid 4-5 Familjedag på Tom Tits Experiment med Lokalavdelning Stockholm Spex och kalas i London varje

Läs mer

Välkommen till Valborg på Chalmers! sid 14-15

Välkommen till Valborg på Chalmers! sid 14-15 Organ för Chalmersska Ingenjörsföreningen AVANÇONS Nr 2, 2012. Årgång 28 Sjöutbildning i fokus sid 4-6 VolvoCars CTH ökar samarbetet sid 8-10 Fysik är väl ingen konst? sid 11 Autoliv räddar fler sid 13

Läs mer

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften? Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 1, 2013. Årgång 29 Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften? Än är det inte försent. Betala 290 kr till bankgiro 967-0092. 145 kr om

Läs mer

Cortègen firar 105 år sid 8 Kom med på Vårmötet 3 maj!

Cortègen firar 105 år sid 8 Kom med på Vårmötet 3 maj! Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 1, 2014. Årgång 30 Cortègen firar 105 år sid 8 Kom med på Vårmötet 3 maj! sid 7 Maxat studiebesök i Lund sid 4 Lyssna på tidningen! sid 11 En

Läs mer

Ny puls och mänskliga möten utvecklar Älvstranden sid 8-9

Ny puls och mänskliga möten utvecklar Älvstranden sid 8-9 Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 2, 2013. Årgång 29 FOTO: HANS WRETLING Väg + Vatten Hamn sid 10-11 Svensk säkrar norsk tunnel sid 4-5 Damen med dockorna sid 6 2000 nollor blir

Läs mer

Kom med du också! sid 16-17

Kom med du också! sid 16-17 Chalmersska Ingenjörsföreningens medlemstidning AVANÇONS Nr 4, 2013. Årgång 29 Spexjubileum! sid 23 Saabs bilkompetens lever sid 5 Chalmers får toppbetyg sid 6-7 Förstärk ditt globala nätverk! För 88öre

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

A lum n it i d n i n gen

A lum n it i d n i n gen A lum n it i d n i n gen En specialutgåva av ipikuré nr 5 2010/2011 Fokus: Innovation & entreprenörskap A l um n i t i d n i n g e n Hej Tidningen du just nu håller i har arbetats fram ideellt av en grupp

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 2 2009 tema Entreprenörskap Affärsutveckling på schemat Här skapas framtidens fordonsteknik Dem Collective ett schysst företag Lena Apler

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

FRÅN TOKYO TILL TASTELINE

FRÅN TOKYO TILL TASTELINE EN TIDNING OM HUR IDÉER BLIR FÖRETAG NUMMER 2 2005 AnnaOmstedt Lindgren FRÅN TOKYO TILL TASTELINE Dags att se entreprenören med nya ögon GODA RÅD NÄR DU SKA 4STARTA FÖRETAG Kvalité gör Max succé 4 Electrolux

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

SECONDHAND- BUTIKEN I MOBILEN. Med fokus på allas möjlighet att utvecklas. Gasellföretagets molekyldesign ger internationell framgång

SECONDHAND- BUTIKEN I MOBILEN. Med fokus på allas möjlighet att utvecklas. Gasellföretagets molekyldesign ger internationell framgång ÅRSBERÄTTELSE 2014 LINNEA OMSORG Med fokus på allas möjlighet att utvecklas OT CHEMISTRY Gasellföretagets molekyldesign ger internationell framgång N4 Lean + kvalitet = framgång PLICK SECONDHAND- BUTIKEN

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk

postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk POSTEKON MAGASIN 4 2007 LEDARE POSTEKON Förändringarnas vindar blåser Och tur är väl det! Det finns ett ordspråk

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare

GALAVINNARE 2013 1. Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013. 10 ÅR Möt. årets vinnare GALAVINNARE 2013 1 Guld läget ETT INTERVJUMAGASIN FRÅN HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB DECEMBER 2013 10 ÅR Möt årets vinnare 2 VÄLKOMMEN Det är serverat VARSÅGOD. HÄR FÅR DU ett magasin fyllt av mod och passion.

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 145 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

KOMPETENS. Spets- Falk Search hittar din specialist inom affärsjuridik. MÖT FÖRETAGENS MEST LOVANDE EXPERTER

KOMPETENS. Spets- Falk Search hittar din specialist inom affärsjuridik. MÖT FÖRETAGENS MEST LOVANDE EXPERTER Spets- oktober 2014 KOMPETENS MÖT ENS MEST LOVANDE EXPERTER Så jobbar vi 28 vassa specialister Kinnarps Stockholms stad Transportstyrelsen Atlas Copco Nynas Akademiska Hus Skandia Trafikverket Von Feilitzen

Läs mer

Jens Spendrup. Södra Stockholm Business Mag. med blick för företagande. Victoria Skoglund, Kompetens och kvalitet. Framtidens Södertörn

Jens Spendrup. Södra Stockholm Business Mag. med blick för företagande. Victoria Skoglund, Kompetens och kvalitet. Framtidens Södertörn Södra Stockholm Business Mag. 36 sidor om näringsliv och framtid i södra stockholm Victoria Skoglund, Zetas trägård skapar tillväxt i grön livsstil Kompetens och kvalitet så matchas arbetskraft och företag

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 2 2006 1

postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 2 2006 1 postekon magasin POSTEKON 2 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 2 2006 1 LEDARE POSTEKON #3 Sommar Nu är det sommar. När ni läser detta är fotbolls-vm

Läs mer

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge 3-4 postekon # 2008 magasin Tema: CHV - Var står föreningen idag? Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge CHV - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt nätverk POSTEKON MAGASIN

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD

Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD Handelshögskolan 2009 ÅRSMAGASIN EFMD Grafisk form & produktion: Frank & Earnest Fotografer: Carina Gran, Niklas Bernstone, Emelie Asplund, Göran Olofsson/ Göteborgs universitet, Jeffrey Johns/Handelshögskolan,

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer