40 år med Partille Cup TIDERNAS RESA. 40 years of Partille Cup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40 år med Partille Cup TIDERNAS RESA. 40 years of Partille Cup"

Transkript

1 40 år med Partille Cup TIDERNAS RESA 40 years of Partille Cup

2 En fest som pågått i 40 år A party since 40 years Partille Cup firar 40-årsjubileum och en kort avrapportering skulle kunna lyda: Långt fler än tjejer och killar från 84 länder och sex kontinenter har mötts på handbollsplanen i Partille Cup. De som sagt att Partille Cup är Handbollens Mecka och en mötesplats för främmande kulturer har inte varit snett ute. Från början spelades turneringen i Partille, men i takt med att antalet lag ökade flyttades delar av Partille Cup till Göteborg och sedan 2004 spelas den helt och hållet i centrum. Det du nu håller i din hand är en liten dokumentation kring Partille Cups 40 år och tankar kring vad som ska hända i framtiden. Trevlig läsning! Partille Cup celebrates 40-year anniversary and a short rapporting could be read: More than girls and boys from 84 countries and six continents have met at the handball field in Partille Cup. Those who said that Partille Cup is the Mecca of Handball and a place to meet foreign cultures haven't been wrong. In the beginning the tournament were held in Partille. But parts of the tournament were transfered to Gothenburg when the numbers of participating team increased, and since the year 2004 the whole tournament has been held in Gothenburg. At the moment you are holding a documentation of Partille Cup and the 40 years that passed, but also what will happen in the future. Pleasent reading! 2 3

3 Förbundet sa nej flera gånger ENVISHETEN SEGRADE Den första turneringen spelades 1970 men ska man söka rötterna till Partille Cup får man gå tillbaka ytterligare ett par år fick Sävehof kronor av Partille kommun för att organisera en ungdomsturnering. Allt borde ha varit frid och fröjd men från oväntat håll bjöds det tufft motstånd. Svenska Handbollförbundet stoppade planerna. Vi fick ingen sanktion att genomföra turneringen. Dylik tävling kommer inga lag att anmäla sig till. Avslag!, var svaret från handbollförbundet, berättar Gunnar Quist. Skam den som ger sig Gunnar Quist jobbade ihärdigt vidare, och fick 1963 ihop en förlaga till Partille Cup. Matcherna spelades på Vallhamra Idrottsplats. Det regnade varenda dag. Ett kommunalråd kom förbi och skrev blås av, ni förstår planerna. Men matcherna fortsatte, minns Gunnar Quist. Det tog ytterligare ett par år att forma tankarna kring Partille Cup. Samarbetet med kommunen bidrog starkt till att turneringen blev verklighet. Tanken att man kunde utnyttja skolorna som förläggning och restaurang väckte på den tiden förvåning hos många, men var kärnan i hela idén med en turnering. Bra kontakt med de som bestämde i Partille var på sitt sätt också avgörande. Skolorna försågs med asfalterade spelplaner, så det var bara de riktigt tuffa spelarna som vågade kasta sig in från linjen Målställningarna byggdes av järnstänger från Mässhallen. Men innan Sävehof slutligen beviljades sanktion att starta Partille Cup hade klubben fått avslag två gånger till. Gunnar Quist, som var den i Sävehof som drev projektet, skakade på huvudet och begrep inte hur en ungdomsturnering kunde stoppas. Men den som var mest envis vann kampen. Gunnar Quist såg till att Sävehof fick sin sanktion. 140 lag från åtta nationer deltog i det första Partille Cup. Och mer internationellt har det som bekant blivit efter hand, och det är en sak som i sig är förbryllande eftersom Gunnar Quist inte talar annat språk än svenska. Men han lyckades ändå få utländska gäster att känna dragningskraften från Partille Cup. 4 5

4 Jag har helt och hållit levt på andra människor när det gäller språk, medger Gunnar Quist. Men hans förmåga att skapa förtroende kunde tydas utan språkkunskaper. Vi trodde från början att det kunde bli något stort av Partille Cup lockade vi hit 120 tyska lag, berättar Gunnar Quist. Och resten är som det heter historia.! Of Gunnar Quist har förstås massor med minnen från Partille Cup. Vi lät han återge ett av de som gav honom ett gott skratt: Det är inte alltid enkelt att veta hur saker och ting fungerar när man kommer från andra kulturer. Den här gången serverades spagetti med köttfärssås och en efterrätt med chokladpudding och grädde. Gästerna plockade åt sig av maten, lade först upp spagettin, fyllde på med köttfärssås och chokladpudding ovanpå det. På toppen hamnade en klick grädde. Men jag har själv inte prövat den rätten The way Partille Cup started The first tournament was held in 1970 but to find the roots of Partille Cup you have to get back in time a few more years. In 1962 Sävehof got SEK from the municipality of Partille to organize a youth tournament in handball. Everything would have been fine but from an unexpected direction the Swedish Handball Federation the plans were stopped. Gunnar Quist explains: We didn't get any sanction to realize the tournament. "No team will apply such a tournament. Rejected!" the federation told us. But Gunnar Quist didn't give up, and in 1963 he made a model for Partille Cup. The matches were held at Vallhamra sports ground. It was raining every day. A municipal commissioner came by and told us to stop playing, we ruined the fields. But the games continued. After a few more years the cooperation grew stronger with the municipality of Partille and eventually the tournament became reality. The idea of using schools for location and restaurant aroused curiosity and astonishment, but it was also the essence of the tournament. The fields were supplied with asphalt thanks to the good contact between the organizer and the top of the municipality. Goals were made of iron bars from Mässhallen. Before Sävehof finally got sanctions to arrange Partille Cup they had been rejected twice more. Gunnar Quist who ran the project! shook his head and could not understand how they could stop a youth tournament. But the most obstinate part won the fight. Gunnar Quist made sure that Sävehof got their sanction. 140 teams from eight nations participated in the first tournament. And Partille Cup became more and more international, and that's something surprisingly since Gunnar Quick only speaks Swedish. Yet he succeeded to tempt foreign guests and make them feel the attractiveness from Partille Cup. When it comes to languages I've completely trusted other persons, Gunnar admits. But his capability to create confidence could be taken anyhow. From the beginning we knew that Partille Cup could be something great. For example, in teams from Germany were successfully tempted to join the tournament. And the rest is, as they say, history. course Gunnar Quist got a lot of memories from Partille Cup. Here is one that always gives him a good laugh: When you're from another culture, it's not always so simple to know how to do things. This time spaghetti and mincemeat sauce were served with a dessert of chocolate pudding and whipped cream. The guests helped themselves and placed spaghetti at the bottom of the plate, then mincemeat sauce followed by chocolate pudding. On the top of it all they put a pat of cream. I haven't tried it myself

5 Hårsmån från nedläggning VÄNDES TILL SUCCÉ Partille Cup är inte 40 år av ständig framgång. Även om turneringen i dag är världens största har den också varit nedläggningshotad. Vi höll på att lägga ner den 1979, berättar Stefan Albrechtson. Då deltog lag och arrangören kände att verksamheten gått i stå. Alla ville pröva något nytt. Det var i den stund Partille Cup fick en allt tydligare internationell prägel. - Vi skrev och skickade brev på chans till världens alla hörn. Vi skickade till länder som man på den tiden inte ens kunde ringa till, och till andra länder dit man fick beställa samtal och sitta uppe på nätterna och vänta för att få kontakt med dem, säger Stefan Albrechtson. Han berättar att utbytet med andra länder var en del av Sävehofs historia och att det var en idé signerad Gunnar Quist. Redan 1980 kom omkring 15 lag från Kuwait, Jugoslavien, Polen och Tjeckien. Det blev startskottet till att hårdare kunde marknadsföra Partille Cup som en internationell turnering. Och plötsligt återvände också de svenska lagen. De kände att det var mer utvecklande och stimulerande att möta lag från andra delar av världen än att bara spela cuper med svenska lag. Någonstans runt 1985/86 kändes det att vi fått tillbaka självförtroendet. Vi hade lyckats skapa en stabilitet och trygghet med Partille Cup, fortsätter Stefan Albrechtson. Partille Cup marknadsfördes på platser där det knappt spelades handboll. Man tog sig en roll som missionär för handbollen i världen, och byggde upp verksamheter där det inte tidigare funnits underlag för sporten. Lag bjöds in till Partille Cup för att dessa spelare skulle få uppleva det festliga med en stor turnering. Vi tog över ansvaret för dem från den stund de satte sin fot i Sverige, säger Stefan Albrechtson. I slutet på 90-talet var Partille Cup så stort att man inte kunde växa längre det fanns inte planer eller logiplatser i Partille. Det var då nästa fas i utvecklingen föddes. Från 2001 flyttades Partille Cup stegvis in till Göteborg och sedan 2004 spelas turneringen helt och hållet i centrum med Heden som naturligt cupcentra. Det investerades för miljontals kronor Stefan Albrechtson in action. 8 9

6 i eget konstgräs, sju fotbollsplaner på kvadratmeter som rullades ut av egna spelare och funktionärer, för att slippa spela på grus. Partille Cup har gått hand i hand med fotbollens Gothia Cup, och turneringarna har hjälpt varandra i utvecklingen fram till i dag. Partille Cup är anledningen till Gothia Cups födelse, men definitivt är Gothia Cup med Dennis Andersson i spetsen den avgörande faktorn till mottagandet och konceptet vi nu upplever i Göteborg. Partille Cup handlar framför allt om teamwork, förtydligar Stefan Albrechtson som själv har titeln president i organisationen. När man kommer ut och ska prata om Partille Cup är det mer viktigt att det finns någon som står som ansvarig, men i gruppen jobbar vi tillsammans. Och är det några som ska lyftas fram är det Gunnar Quist, hans livspartner Ulla och Per Berggren. Utan dem hade vi inte varit där vi är i dag.! Stefan Albrechtson har jobbat i organisationen för Partille Cup sedan Då fick han en månads sommarjobb att ägna åt turneringen. Sedan dess har han lagt ned åtskilliga timmar för att utveckla Partille Cup, och med tiden har han förstås samlat på sig en del minnen. Därför har han en hel del episoder att berätta om: På 80-talet, när vi fortfarande höll till i Partille, hade vi årligen uppemot 200 personer från Kuwait hos oss. Stadsbilden förändrades helt när de kom. Alla andra klagade när de regnade, men de sprang ut och ställde sig i regnet och njöt av det. Det var skillnad Och man ska tänka sig för när man väljer förläggning. Vi placerade ett lag från Nigeria i Kyrkskolan i Partille, och förstod inte varför det hela nätterna var folk utanför skolan. Men de hade helt enkelt två killar som höll vakt, för att skrämma bort andar från kyrkogården som låg utanför. From threat of closure to success 40 years of Partille Cup isn t just constant success. Even though it s one of the largest tournaments today there was a time when it was threatened with closure. In 1979 we were about to close the tournament, Stefan Albrechtson says. At that time about teams participated and the arranger felt that something had to be done. And that s when Partille Cup got a bigger international impression. We wrote and send letters to all over the world. We wrote to countries you even couldn t phone in these years. Stefan Albrechtson tells us that the exchange with other countries is a part of Sävehofs history and the idea is one of Gunnar Quists. In 1980 about 15 teams from Kuwait, Jugoslavia, Poland and the Czeck Republic joined the tournament. And that s the starting shot for a more aggressive marketing of Partille Cup as an international tournament. And suddenly, the Swedish teams returned to Partille Cup! They felt it was more stimulating to compete with foreign teams. Somewhere around we got our self-confidence again. We had succeeded to create stability with Partille Cup. The marketing of Partille Cup were made in places where you barely played handball. Everybody! took place as a missionary for handball in the world and activities were created in places that earlier missed foundation for the sport. Teams were invited to join Partille Cup so the players got a chance to take part in a great tournament. We took the responsibility from the moment they put their feet in Sweden, Stefan Albrechtson says. In the end of the 1990 s Partille Cup reached a point when developing no longer were possible. There were no more fields or lodging in Partille. That s when next phase in the tournament is born. From the year 2001 Partille Cup gradually were moved in to Gothenburg and since the year 2004 the tournament is completely arranged in the centre with Heden as a natural cup centre. Millions of Swedish crowns were invested in artificial grass and seven football fields were covered so the players didn t have to play in gravel fields. Partille Cup is also the reason Gothia Cup were born, and Gothia (with Dennis Andersson in the front) is definitely the reason to all the reception and concept we now experience in Gothenburg. Partille Cup is in particular about teamwork, says Stefan Albrechtson, titled president, and explain. It is important that someone is responsibility when you re marketing Partille Cup. But in the group we are working together. If someone should be brought out, it is Gunnar Quist, his wife Ulla and Per Berggren. Without them we never would become what we are today. In 1976 Stefan Albrechtson joined the organisation behind Partille Cup. Since then he spent hours and hours to develop Partille Cup and of course he s been collecting a bunch of memories: At the 1980 s, while the tournament still took part in Partille, about 200 persons from Kuwait yearly joined us. Others complained when it was rainy, but they happily ran outside enjoying the rain. And once we placed a team from Nigeria in Kyrkskolan, close to a church in Partille. We couldn t understand why there always were some people walking around outside the school, all night long. But they had two guys guarding the school, to keep away the spirits from the cemetery outside 10 11

7 Så ska Partille Cup utvecklas SKYNDA LÅNGSAMT 930 lag är anmälda till spel när Partille Cup firar 40-årsjubileum 2009 men vad händer sen? Hur ser framtiden ut? lag redan nästa år och om tio år är det realistiskt? Det har säkert hänt lika mycket de senaste tio åren som på de 30 tidigare tillsammans, så hur snabbt utvecklingen går framöver kan vi bara gissa oss till. Men Partille Cup får gärna växa och så länge inte det blir för mycket på en gång finns det inga begränsningar för hur stort det kan bli, säger Fredrik Andersson. Att växa snabbt känns riskfyllt ur kvalitativt perspektiv, därför är det bättre att skynda långsamt. Så länge förläggningar och spelplaner räcker till är det helt okej att bli större, förklarar Fredrik Andersson. Det har gjorts undersökningar för att ta fram mer fakta kring handbollsklubbarna. Resultatet visar att det är en väldigt stor andel av klubbarna som reser som väljer just Partille Cup. För att få fler lag måste vi ha en ännu bättre produkt och dessutom få folk att känna till det. Det handlar om att få klubbar som inte reser i dag att börja göra det, fortsätter Fredrik. Men det finns också andra sätt att utveckla Partille Cup. Fredrik Andersson har tittat in i spåkulan och säger: Tittar vi utanför lådan finns det andra typer av arrangemang och även andra idrotter att ha i åtanke. Det finns i dag inga planer på att genomföra Partille Cup i en annan idrott, men när det diskuteras utveckling stängs inga dörrar. Partille Cup skulle kunna vara en form av utvecklingsläger eller träningsläger där turneringen blir finalen på lägret, säger Fredrik Andersson. Han pratar också om geografiska marknader där handbollen ännu inte är så stor; Amerika, Afrika, och Asien. Vi vill att Partille Cup ska hjälpa till och sprida handbollen i världen. Och vi vill att Partille Cup ska vara den turnering etablerade lag vänder sig till för att utvecklas. Vi vill vara den stora samlingsplatsen för handbollskontakter. Redan nu är Göteborgs största inomhusarena, Scandinavium, på gränsen till för liten för invigningen av världens största 12 13

8 handbollsturnering. Återstår alltså att titta på alternativ utomhus, vilket i sig inte är någon nyhet för Partille Cup. I tidernas begynnelse invigdes Partille Cup utomhus. Att flytta utomhus innebär också att vi inte blir lika begränsade i planeringen av invigningen. Det skulle till exempel bli enklare att plocka in fyrverkerier och en helikopter i programmet, säger Fredrik Andersson. Han säger att det inte saknas idéer och att det sedan bara är ungefär en femtedel av dem som blir en programpunkt under invigningen. Om man bortser från antal lag och deltagare är nog invigningen det som mest skiljer oss från andra turneringar. Kanske lägger vi för mycket energi och tid på den, för vi vet inte vad den ger tillbaka utan kan bara hoppas att den är uppskattad, säger Fredrik Andersson.! Fredrik Andersson är generalsekreterare för Partille Cup. Han var inte ens född när turneringen började spelas. Men han har ändå minnen från tidigare händelser, om än i relativ närtid. Det var 2007, när det regnade så mycket. Ett norskt lag köpte diskhandskar för att få bättre grepp om bollen. Motståndare klagade, men enligt reglerna hade de inte gjort något otilllåtet. Dagen efter kunde man se många lag spela i gula diskhandskar. Jag tror inte det fanns en enda diskhandske kvar att köpa i Göteborgs butiker den dagen Thoughts about the future When Partille Cup this year celebrates 40-year-anniversery 930 teams will join the tournament. But what happens next? What does the future of Partille Cup look like? Is teams next year and in ten years realistic? I m sure it has happened as much over the past decade as the 30 previously together, so we can only guess in which pace the development will continue. But I m glad if Partille Cup develops even more, as long as everything doesn t happen in the same time, Fredrik Andersson says. To grow quick is kind of risky in a qualitative perspective, there for it s better to rush slowly. As long there is enough lodging and handball fields, we can grow, he explains. To know more facts about handball clubs, investigations have been made. The result tells us that a very big share of the clubs travelling chooses Partille Cup. We need a better product to tempt more clubs, and besides that, make people know about it. We need to tempt clubs who don t travel to come here, Fredrik explains. But there is also other ways to develop Partille Cup. If we think outside the box there are other kinds of arrangements and even other sports to keep in mind. There are no concrete plans to realize Partille Cup in another sport but when it comes to developing no doors will be shut. Partille Cup could be some kind of developingcamp where the tournament is the final section? Fredrik Andersson says. He also speaks about geographical areas where handball still isn t that popular; the US, Africa and Asia. We want Partille Cup to spread the interest of! handball all over the world. And we also want Partille Cup to be the tournament where already established teams travel to develop. We want to be a large spider web for handball contacts. Scandinavium, the largest indoor arena in Gothenburg, is almost too small to handle the opening ceremony for the world s largest handball tournament. There for just outdoor options remains. And actually, in the beginning of time, the opening ceremony of Partille Cup was held outdoor. We wouldn t be as limited in the planning of the opening ceremony if it were held outdoors. For example, it would be easier to use fireworks and helicopters in the show, Fredrik Andersson says. He also tells us they got plenty of ideas for how to run the opening show, and approximately one fifth of all becomes reality. Besides the number of teams and players, I think the opening ceremony is what distinguishes us from other tournaments. Perhaps we are putting to much time and energy in it? We don t know, but we hope it s appreciated. Fredrik Andersson is the general-secretary of Partille Cup. He wasn t even born when the tournament first took place, but he still got memories from early episodes. In 2007 it rained a lot. A team from Norway bought dish gloves to get a better grip of the ball. The opponents complained, but according to the rules they didn t do anything illegal. The day after a lot of teams used yellow dish gloves, and I don t think you could buy a single dish glove in any store all over Gothenburg that day 14 15

9 1970 Partille Cup spelas för första gången. Spelplatsen är Vallhamra i Partille. 140 lag från åtta nationer deltar Första icke-europeiska lag deltar. Klubben heter ESAB och kommer från Belo Horizonte, Brasilien Partille Cup arranges for the first time. The place is Vallhamra in Partille. 140 teams from eight nations join the tournament The first non-european team participates. The team is ESAB from Belo Horizonte, Brazil Kuwait och deras delegation på närmare 100 personer debuterar och har sedan dess varit trogen Partille Cup. Kuwait var början på en framgångsrik större satsning att göra turneringen ännu mer internationell Kuwait and their delegation of 100 persons make s debut and have been faithful ever since. Kuwait became the beginning of Partille Cups large and successful drive to make the tournament even more international. YEAR TEAM Den första officiella ledarfesten hålls. Huvudattraktionen bestod av poäng promenad och kanotpaddling. Numera hålls ledarfesten i arenan Scandinavium med stor buffé och show hela kvällen lång Flicklaget Ching-Hising från Taiwan och Koreas National Team blir de första icke-europeiska lagen som lyckas vinna Partille Cup. Lagen deltog i respektive 15-årsklass The first official Leaders Party. The main attractions were a point-walk and canoeing. Now-a-days the Leaders Party is arranged in Scandinavium with a buffet and entertainment all night long The girl-team Ching-Hising from Taiwan and the Korean National Team becomes the first non-european teams to win Partille Cup. The teams participated in the 15-year class

10 1995 Tillsammans med Europeiska Handbollförbundet startas Youth Champions Tournament med de bästa klubblagen i Europa. Samtidigt startas Young Referee Project med syfte att utbilda domare i internationell miljö. Genom åren har fler än 300 domare genomgått utbildningen Together with the European Handball Federation Youth Champions Tournament, with the best club teams in Europe, is arranged. At the same time Young Referee Project, purposed to educate judges in international surroundings, starts. Since than more than 300 judges has been trained Invigningen flyttar utomhus från Partillebohallen till Vallhamra Idrottsplats. Fortfarande är gatuparaden ett av de viktigaste inslagen. Turneringen växer ytterligare och Partille Cup flyttar helt och hållet från lilla Partille till storstaden Göteborg. Scandinavium blir ny invigningsarena och Heden med närmare 40 planer bli basen The Opening Ceremony is being arranged outdoor, moved from Partillebohallen to Vallhamra Idrottsplats. Still the street parade is one of the most important elements. The tournament expands even more and Partille Cup is completely moved from Partille to Gothenburg. Scandinavium becomes the new arena for opening ceremonies and Heden, with about 40 sport fields, becomes the cup centre Partille Cup startar tillsammans med Europeiska Handbollförbundet European Open Championship (EOC), en landslagsturnering för 24 lag. Vartannat år spelas den för män (19 år) och vartannat år för kvinnor (18 år) Jubileumsåret är Partille Cup större än någonsin. 930 lag är anmälda till spel Together with the European Handball Federation Partille Cup starts the European Open Championship (EOC) which is a national team-tournament for 24 teams. Every second year it s being held for men (19 years) and every second year for women (18 years) Anniversary and Partille Cup is bigger than ever. 930 teams will join the tournament

11 Invigning för 550 kronor År 1970 var den totala budgeten för invigningen på Vallhamra idrottsplats 550 kronor. Numera är summan betydligt högre och invigningen äger rum i ett fullpackat Scandinavium funktionärer i arbete Ett arrangemang som Partille Cup behöver många som hjälper till och under turneringsveckan består organisationen av funktionärer. Ett halvårs planering Invigningen tar ett halvår att planera och ska samordna över 150 dansare, 10 sångare, 2 koreografer och 1 konferencierer för att ge åskådare (fullsatt) en show de sent skall glömma. Måltorka? Inte här... År 2008 spelades över matcher och närmare mål gjordes. Upprullade gång på gång Nöden har ingen lag heter det ju och när nöden sätter in under Partille Cup veckan förbrukas meter toalettpapper. Soporna stannar på skolan Boende på skolorna är duktiga på att städa. Det används sopsäckar för att hålla rent. 30 skolor blir tillfälliga hem Deltagarna bor fördelat på ett 30-tal skolor i Göteborg och på ett flertal hotell. Partille Cup hyr ut sängar, resterande sover på medhavda madrasser. Snart lag Partille Cup Antal lag: Antal deltagare: Antal nationer: 84 Antal kontinenter: 6 Nordens största disco Dygnet runt i två månader Om turneringen bara hade en spelplan skulle den ha tagit mer än två månader vid spel 24 timmar per dygn. Fullt upp i sjukstugan Under turneringen får sjukstugan omhänderta mellan spelare och ledare. Partille Cups egna deltagardisco Players Club är ett av Nordens största och besöks av ungdomar. 140 utländska domare från 20 länder För att genomföra turneringen behövs 200 domare, 70 procent av dessa är från andra länder än Sverige,. Så mycket mat serveras Under Partille Cup serveras portioner mat. Det betyder till exempel kilo köttfärs och kilo pasta när det serveras spaghetti och köttfärssås

12 the total budget IN THE YEAR 1970 remony at Vallof the Opening Ce nd was 550 SEK. hamra spor ts grou ount is considenow-a-days the am s the ceremony take rably bigger and. ium av din an Sc place in a stuf fed 13. MORE THAN officials run Partille Cup during the tournament-week IF THE TOURNAMENT only had one single field it would take more than two months to com plete it (if you play 24 hours a da y) PARTILLE CUP 19 ating: cip Numbers of parti Teams: Players: 84 Nations: 6 Continents: THE PARTICIP ANT STAYS in 30 schools around Gothe nbur g, and a several hotels Partille Cup re. nts be ds, the rest sleeps on mat tresses. ore REMONY takes m THE OPENING CE 0 15 t ou Ab n. to pla than six months hs rs, two choreograp ge sin n te s, er nc da adin or co should be and one compere y remony a memor ce e th e ak ted to m rs. we vie an for life for more th T about TOURNAMEN DURING THE ers ad le ayers and pl e ag tt co e th of in are taken care hospital. NECESSITY HAS NO LAW as the saying goes, and during Partille Cup more than metres of toilet paper is used. PARTILLE CU PS participan t-disco Players Club is one of the largest discos in the Nordic countr ies. About youths visits Players Club. very IPANTS are THE PARTIC o h ols ping the sc good in kee bin 1 n more tha d n a, n a e cl rtille Cup. d during Pa bags are use LE CUP more than DURING PARTIL. s of food is served on porti einc m 0 kilo of For example kilo pasta is 1 d an e uc sa meat served one day. TO ACCOMPL ISH the tourna ment more than 200 refe rees from 20 countries are needed. Ab out 70 % of th em come from other co untries but Sw eden. 22 than R 2008 more IN THE YEA d ye la p es were gam als go an and more th. were made A World of Handball Följande länder har deltagit i Partille Cup sedan 1970 Nr Land Algeria Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahrain Belarus Belgium Bosnia Hercegovina Brazil Bulgaria Canada China Cook Islands Croatia Cyprus Czech Republic Czechoslovakia * Denmark East Germany * Nr Land Egypt England Estonia Faroe Islands Finland France FYR Macedonia Germany Greece Greenland Guatemala Holland Hong Kong Hungary Iceland India Iraq Ireland Israel Italy Japan Nr Land Kenya Kuwait Latvia Liechtenstein Lithuania Luxemburg Malta Mexico Moldovia Monaco Mongolia Montenegro New Zeeland Nigeria Norway Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi Arabia Nr Land Scotland Serbia Slovakia Slovenia South Africa South Korea Soviet Union * Spain Sweden Switzerland Taiwan Thailand Tunisia Turkey Ukraine United Arab Emirates USA West Germany * Yugoslavia * Zimbabwe Libya 23

13 Box 201, Partille, Sverige Tel: Fax:

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

40 platser finns. För mer information eller anmälan av deltagare kontakta: Ray Husac 0735-945411 rayhusac@telia.com

40 platser finns. För mer information eller anmälan av deltagare kontakta: Ray Husac 0735-945411 rayhusac@telia.com Välkomna att delta på GOLDEN GIRL TRAINING CAMP 29 31 augusti. Förra årets mycket populära läger är tillbaka! I TRE dagar! Vi kör i Skene AKs lokaler i Ängshallen, Skene. Precis som förra året. Skene är

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap Kärlekshandbok Innehållsförteckning Min kärlekshandbok.. s.2 Bröllop och äktenskap.. s. 2 Min drömkille. s. 3 Mina tankar om svartsjuka s.4 Arbetsfördelningen. s. 5 Hur framställs könsroller i filmer.

Läs mer

Proposition till Klubbmötet Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare

Proposition till Klubbmötet Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare Proposition till Klubbmötet 2016-03-12 Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare Styrelsen för Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubben föreslår följande ändringar i reglerna

Läs mer

Journal. www.knx.se. KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter

Journal. www.knx.se. KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter Journal KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter KNX Sweden Tillsammans sprider vi kunskap Daglig support Nyhetsbrev Utbildningspaket Medlem Intresserad av KNX? Bli medlem i vår

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Bosön 10 december 2013

UEFA DAM-EM 2013. Bosön 10 december 2013 UEFA DAM-EM 2013 Bosön 10 december 2013 UEFA DAM-EM 2013 Hosting the tournament would mean a great deal for the development of women s football in Sweden, but it is even more important for the Swedish

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten.

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten. Hemlig påse 1 (åk f-3) Hämta ett jämnt antal tallbarr. Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta fler än två tallkottar. Hämta två pinnar. Sätt den ena bakom höger öra. Håll den andra i vänster hand. pinne som är

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

[Live Online] Dana Cup 2017 Titta på Live Stream direkt tv gratis på nätet Online 19 July 2017 Free Watch online Now

[Live Online] Dana Cup 2017 Titta på Live Stream direkt tv gratis på nätet Online 19 July 2017 Free Watch online Now [Live Online] Dana Cup 2017 Titta på Live Stream direkt tv gratis på nätet Online 19 July 2017 Free Watch online Now Dana Cup - Dana Cup to Hjørring and 'Live' www.danacup.com/index.../659-dana-cup-to-hjorring-and-live

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? KommITS vårkonferens i Örebro

Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? KommITS vårkonferens i Örebro Obamas kampanj 2012 Mix av slipad affärsmodell och politiskt laboratorium? Remember! First you arrange things in different groups. But if you only have a few things, one group is enough. It is important

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

#arbetsgivarforum. Källa: SMS från SKL

#arbetsgivarforum. Källa: SMS från SKL #helsingborg Googla: #arbetsgivarforum Källa: SMS från SKL I don t know better. I only know different. #arbetsgivarforum Vi tar internet på allvar. #helsingborg #arbetsgivarforum 27 maj 2015 #arbetsgivarforum

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

En halv är mer än en. Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen. White Paper

En halv är mer än en. Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen. White Paper En halv är mer än en Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen White Paper Flamco B.V. October 15 En halv är mer än en Förhållandet mellan förtryck, fyllningstryck och slutliga trycket Det finns

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer