40 år med Partille Cup TIDERNAS RESA. 40 years of Partille Cup

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40 år med Partille Cup TIDERNAS RESA. 40 years of Partille Cup"

Transkript

1 40 år med Partille Cup TIDERNAS RESA 40 years of Partille Cup

2 En fest som pågått i 40 år A party since 40 years Partille Cup firar 40-årsjubileum och en kort avrapportering skulle kunna lyda: Långt fler än tjejer och killar från 84 länder och sex kontinenter har mötts på handbollsplanen i Partille Cup. De som sagt att Partille Cup är Handbollens Mecka och en mötesplats för främmande kulturer har inte varit snett ute. Från början spelades turneringen i Partille, men i takt med att antalet lag ökade flyttades delar av Partille Cup till Göteborg och sedan 2004 spelas den helt och hållet i centrum. Det du nu håller i din hand är en liten dokumentation kring Partille Cups 40 år och tankar kring vad som ska hända i framtiden. Trevlig läsning! Partille Cup celebrates 40-year anniversary and a short rapporting could be read: More than girls and boys from 84 countries and six continents have met at the handball field in Partille Cup. Those who said that Partille Cup is the Mecca of Handball and a place to meet foreign cultures haven't been wrong. In the beginning the tournament were held in Partille. But parts of the tournament were transfered to Gothenburg when the numbers of participating team increased, and since the year 2004 the whole tournament has been held in Gothenburg. At the moment you are holding a documentation of Partille Cup and the 40 years that passed, but also what will happen in the future. Pleasent reading! 2 3

3 Förbundet sa nej flera gånger ENVISHETEN SEGRADE Den första turneringen spelades 1970 men ska man söka rötterna till Partille Cup får man gå tillbaka ytterligare ett par år fick Sävehof kronor av Partille kommun för att organisera en ungdomsturnering. Allt borde ha varit frid och fröjd men från oväntat håll bjöds det tufft motstånd. Svenska Handbollförbundet stoppade planerna. Vi fick ingen sanktion att genomföra turneringen. Dylik tävling kommer inga lag att anmäla sig till. Avslag!, var svaret från handbollförbundet, berättar Gunnar Quist. Skam den som ger sig Gunnar Quist jobbade ihärdigt vidare, och fick 1963 ihop en förlaga till Partille Cup. Matcherna spelades på Vallhamra Idrottsplats. Det regnade varenda dag. Ett kommunalråd kom förbi och skrev blås av, ni förstår planerna. Men matcherna fortsatte, minns Gunnar Quist. Det tog ytterligare ett par år att forma tankarna kring Partille Cup. Samarbetet med kommunen bidrog starkt till att turneringen blev verklighet. Tanken att man kunde utnyttja skolorna som förläggning och restaurang väckte på den tiden förvåning hos många, men var kärnan i hela idén med en turnering. Bra kontakt med de som bestämde i Partille var på sitt sätt också avgörande. Skolorna försågs med asfalterade spelplaner, så det var bara de riktigt tuffa spelarna som vågade kasta sig in från linjen Målställningarna byggdes av järnstänger från Mässhallen. Men innan Sävehof slutligen beviljades sanktion att starta Partille Cup hade klubben fått avslag två gånger till. Gunnar Quist, som var den i Sävehof som drev projektet, skakade på huvudet och begrep inte hur en ungdomsturnering kunde stoppas. Men den som var mest envis vann kampen. Gunnar Quist såg till att Sävehof fick sin sanktion. 140 lag från åtta nationer deltog i det första Partille Cup. Och mer internationellt har det som bekant blivit efter hand, och det är en sak som i sig är förbryllande eftersom Gunnar Quist inte talar annat språk än svenska. Men han lyckades ändå få utländska gäster att känna dragningskraften från Partille Cup. 4 5

4 Jag har helt och hållit levt på andra människor när det gäller språk, medger Gunnar Quist. Men hans förmåga att skapa förtroende kunde tydas utan språkkunskaper. Vi trodde från början att det kunde bli något stort av Partille Cup lockade vi hit 120 tyska lag, berättar Gunnar Quist. Och resten är som det heter historia.! Of Gunnar Quist har förstås massor med minnen från Partille Cup. Vi lät han återge ett av de som gav honom ett gott skratt: Det är inte alltid enkelt att veta hur saker och ting fungerar när man kommer från andra kulturer. Den här gången serverades spagetti med köttfärssås och en efterrätt med chokladpudding och grädde. Gästerna plockade åt sig av maten, lade först upp spagettin, fyllde på med köttfärssås och chokladpudding ovanpå det. På toppen hamnade en klick grädde. Men jag har själv inte prövat den rätten The way Partille Cup started The first tournament was held in 1970 but to find the roots of Partille Cup you have to get back in time a few more years. In 1962 Sävehof got SEK from the municipality of Partille to organize a youth tournament in handball. Everything would have been fine but from an unexpected direction the Swedish Handball Federation the plans were stopped. Gunnar Quist explains: We didn't get any sanction to realize the tournament. "No team will apply such a tournament. Rejected!" the federation told us. But Gunnar Quist didn't give up, and in 1963 he made a model for Partille Cup. The matches were held at Vallhamra sports ground. It was raining every day. A municipal commissioner came by and told us to stop playing, we ruined the fields. But the games continued. After a few more years the cooperation grew stronger with the municipality of Partille and eventually the tournament became reality. The idea of using schools for location and restaurant aroused curiosity and astonishment, but it was also the essence of the tournament. The fields were supplied with asphalt thanks to the good contact between the organizer and the top of the municipality. Goals were made of iron bars from Mässhallen. Before Sävehof finally got sanctions to arrange Partille Cup they had been rejected twice more. Gunnar Quist who ran the project! shook his head and could not understand how they could stop a youth tournament. But the most obstinate part won the fight. Gunnar Quist made sure that Sävehof got their sanction. 140 teams from eight nations participated in the first tournament. And Partille Cup became more and more international, and that's something surprisingly since Gunnar Quick only speaks Swedish. Yet he succeeded to tempt foreign guests and make them feel the attractiveness from Partille Cup. When it comes to languages I've completely trusted other persons, Gunnar admits. But his capability to create confidence could be taken anyhow. From the beginning we knew that Partille Cup could be something great. For example, in teams from Germany were successfully tempted to join the tournament. And the rest is, as they say, history. course Gunnar Quist got a lot of memories from Partille Cup. Here is one that always gives him a good laugh: When you're from another culture, it's not always so simple to know how to do things. This time spaghetti and mincemeat sauce were served with a dessert of chocolate pudding and whipped cream. The guests helped themselves and placed spaghetti at the bottom of the plate, then mincemeat sauce followed by chocolate pudding. On the top of it all they put a pat of cream. I haven't tried it myself

5 Hårsmån från nedläggning VÄNDES TILL SUCCÉ Partille Cup är inte 40 år av ständig framgång. Även om turneringen i dag är världens största har den också varit nedläggningshotad. Vi höll på att lägga ner den 1979, berättar Stefan Albrechtson. Då deltog lag och arrangören kände att verksamheten gått i stå. Alla ville pröva något nytt. Det var i den stund Partille Cup fick en allt tydligare internationell prägel. - Vi skrev och skickade brev på chans till världens alla hörn. Vi skickade till länder som man på den tiden inte ens kunde ringa till, och till andra länder dit man fick beställa samtal och sitta uppe på nätterna och vänta för att få kontakt med dem, säger Stefan Albrechtson. Han berättar att utbytet med andra länder var en del av Sävehofs historia och att det var en idé signerad Gunnar Quist. Redan 1980 kom omkring 15 lag från Kuwait, Jugoslavien, Polen och Tjeckien. Det blev startskottet till att hårdare kunde marknadsföra Partille Cup som en internationell turnering. Och plötsligt återvände också de svenska lagen. De kände att det var mer utvecklande och stimulerande att möta lag från andra delar av världen än att bara spela cuper med svenska lag. Någonstans runt 1985/86 kändes det att vi fått tillbaka självförtroendet. Vi hade lyckats skapa en stabilitet och trygghet med Partille Cup, fortsätter Stefan Albrechtson. Partille Cup marknadsfördes på platser där det knappt spelades handboll. Man tog sig en roll som missionär för handbollen i världen, och byggde upp verksamheter där det inte tidigare funnits underlag för sporten. Lag bjöds in till Partille Cup för att dessa spelare skulle få uppleva det festliga med en stor turnering. Vi tog över ansvaret för dem från den stund de satte sin fot i Sverige, säger Stefan Albrechtson. I slutet på 90-talet var Partille Cup så stort att man inte kunde växa längre det fanns inte planer eller logiplatser i Partille. Det var då nästa fas i utvecklingen föddes. Från 2001 flyttades Partille Cup stegvis in till Göteborg och sedan 2004 spelas turneringen helt och hållet i centrum med Heden som naturligt cupcentra. Det investerades för miljontals kronor Stefan Albrechtson in action. 8 9

6 i eget konstgräs, sju fotbollsplaner på kvadratmeter som rullades ut av egna spelare och funktionärer, för att slippa spela på grus. Partille Cup har gått hand i hand med fotbollens Gothia Cup, och turneringarna har hjälpt varandra i utvecklingen fram till i dag. Partille Cup är anledningen till Gothia Cups födelse, men definitivt är Gothia Cup med Dennis Andersson i spetsen den avgörande faktorn till mottagandet och konceptet vi nu upplever i Göteborg. Partille Cup handlar framför allt om teamwork, förtydligar Stefan Albrechtson som själv har titeln president i organisationen. När man kommer ut och ska prata om Partille Cup är det mer viktigt att det finns någon som står som ansvarig, men i gruppen jobbar vi tillsammans. Och är det några som ska lyftas fram är det Gunnar Quist, hans livspartner Ulla och Per Berggren. Utan dem hade vi inte varit där vi är i dag.! Stefan Albrechtson har jobbat i organisationen för Partille Cup sedan Då fick han en månads sommarjobb att ägna åt turneringen. Sedan dess har han lagt ned åtskilliga timmar för att utveckla Partille Cup, och med tiden har han förstås samlat på sig en del minnen. Därför har han en hel del episoder att berätta om: På 80-talet, när vi fortfarande höll till i Partille, hade vi årligen uppemot 200 personer från Kuwait hos oss. Stadsbilden förändrades helt när de kom. Alla andra klagade när de regnade, men de sprang ut och ställde sig i regnet och njöt av det. Det var skillnad Och man ska tänka sig för när man väljer förläggning. Vi placerade ett lag från Nigeria i Kyrkskolan i Partille, och förstod inte varför det hela nätterna var folk utanför skolan. Men de hade helt enkelt två killar som höll vakt, för att skrämma bort andar från kyrkogården som låg utanför. From threat of closure to success 40 years of Partille Cup isn t just constant success. Even though it s one of the largest tournaments today there was a time when it was threatened with closure. In 1979 we were about to close the tournament, Stefan Albrechtson says. At that time about teams participated and the arranger felt that something had to be done. And that s when Partille Cup got a bigger international impression. We wrote and send letters to all over the world. We wrote to countries you even couldn t phone in these years. Stefan Albrechtson tells us that the exchange with other countries is a part of Sävehofs history and the idea is one of Gunnar Quists. In 1980 about 15 teams from Kuwait, Jugoslavia, Poland and the Czeck Republic joined the tournament. And that s the starting shot for a more aggressive marketing of Partille Cup as an international tournament. And suddenly, the Swedish teams returned to Partille Cup! They felt it was more stimulating to compete with foreign teams. Somewhere around we got our self-confidence again. We had succeeded to create stability with Partille Cup. The marketing of Partille Cup were made in places where you barely played handball. Everybody! took place as a missionary for handball in the world and activities were created in places that earlier missed foundation for the sport. Teams were invited to join Partille Cup so the players got a chance to take part in a great tournament. We took the responsibility from the moment they put their feet in Sweden, Stefan Albrechtson says. In the end of the 1990 s Partille Cup reached a point when developing no longer were possible. There were no more fields or lodging in Partille. That s when next phase in the tournament is born. From the year 2001 Partille Cup gradually were moved in to Gothenburg and since the year 2004 the tournament is completely arranged in the centre with Heden as a natural cup centre. Millions of Swedish crowns were invested in artificial grass and seven football fields were covered so the players didn t have to play in gravel fields. Partille Cup is also the reason Gothia Cup were born, and Gothia (with Dennis Andersson in the front) is definitely the reason to all the reception and concept we now experience in Gothenburg. Partille Cup is in particular about teamwork, says Stefan Albrechtson, titled president, and explain. It is important that someone is responsibility when you re marketing Partille Cup. But in the group we are working together. If someone should be brought out, it is Gunnar Quist, his wife Ulla and Per Berggren. Without them we never would become what we are today. In 1976 Stefan Albrechtson joined the organisation behind Partille Cup. Since then he spent hours and hours to develop Partille Cup and of course he s been collecting a bunch of memories: At the 1980 s, while the tournament still took part in Partille, about 200 persons from Kuwait yearly joined us. Others complained when it was rainy, but they happily ran outside enjoying the rain. And once we placed a team from Nigeria in Kyrkskolan, close to a church in Partille. We couldn t understand why there always were some people walking around outside the school, all night long. But they had two guys guarding the school, to keep away the spirits from the cemetery outside 10 11

7 Så ska Partille Cup utvecklas SKYNDA LÅNGSAMT 930 lag är anmälda till spel när Partille Cup firar 40-årsjubileum 2009 men vad händer sen? Hur ser framtiden ut? lag redan nästa år och om tio år är det realistiskt? Det har säkert hänt lika mycket de senaste tio åren som på de 30 tidigare tillsammans, så hur snabbt utvecklingen går framöver kan vi bara gissa oss till. Men Partille Cup får gärna växa och så länge inte det blir för mycket på en gång finns det inga begränsningar för hur stort det kan bli, säger Fredrik Andersson. Att växa snabbt känns riskfyllt ur kvalitativt perspektiv, därför är det bättre att skynda långsamt. Så länge förläggningar och spelplaner räcker till är det helt okej att bli större, förklarar Fredrik Andersson. Det har gjorts undersökningar för att ta fram mer fakta kring handbollsklubbarna. Resultatet visar att det är en väldigt stor andel av klubbarna som reser som väljer just Partille Cup. För att få fler lag måste vi ha en ännu bättre produkt och dessutom få folk att känna till det. Det handlar om att få klubbar som inte reser i dag att börja göra det, fortsätter Fredrik. Men det finns också andra sätt att utveckla Partille Cup. Fredrik Andersson har tittat in i spåkulan och säger: Tittar vi utanför lådan finns det andra typer av arrangemang och även andra idrotter att ha i åtanke. Det finns i dag inga planer på att genomföra Partille Cup i en annan idrott, men när det diskuteras utveckling stängs inga dörrar. Partille Cup skulle kunna vara en form av utvecklingsläger eller träningsläger där turneringen blir finalen på lägret, säger Fredrik Andersson. Han pratar också om geografiska marknader där handbollen ännu inte är så stor; Amerika, Afrika, och Asien. Vi vill att Partille Cup ska hjälpa till och sprida handbollen i världen. Och vi vill att Partille Cup ska vara den turnering etablerade lag vänder sig till för att utvecklas. Vi vill vara den stora samlingsplatsen för handbollskontakter. Redan nu är Göteborgs största inomhusarena, Scandinavium, på gränsen till för liten för invigningen av världens största 12 13

8 handbollsturnering. Återstår alltså att titta på alternativ utomhus, vilket i sig inte är någon nyhet för Partille Cup. I tidernas begynnelse invigdes Partille Cup utomhus. Att flytta utomhus innebär också att vi inte blir lika begränsade i planeringen av invigningen. Det skulle till exempel bli enklare att plocka in fyrverkerier och en helikopter i programmet, säger Fredrik Andersson. Han säger att det inte saknas idéer och att det sedan bara är ungefär en femtedel av dem som blir en programpunkt under invigningen. Om man bortser från antal lag och deltagare är nog invigningen det som mest skiljer oss från andra turneringar. Kanske lägger vi för mycket energi och tid på den, för vi vet inte vad den ger tillbaka utan kan bara hoppas att den är uppskattad, säger Fredrik Andersson.! Fredrik Andersson är generalsekreterare för Partille Cup. Han var inte ens född när turneringen började spelas. Men han har ändå minnen från tidigare händelser, om än i relativ närtid. Det var 2007, när det regnade så mycket. Ett norskt lag köpte diskhandskar för att få bättre grepp om bollen. Motståndare klagade, men enligt reglerna hade de inte gjort något otilllåtet. Dagen efter kunde man se många lag spela i gula diskhandskar. Jag tror inte det fanns en enda diskhandske kvar att köpa i Göteborgs butiker den dagen Thoughts about the future When Partille Cup this year celebrates 40-year-anniversery 930 teams will join the tournament. But what happens next? What does the future of Partille Cup look like? Is teams next year and in ten years realistic? I m sure it has happened as much over the past decade as the 30 previously together, so we can only guess in which pace the development will continue. But I m glad if Partille Cup develops even more, as long as everything doesn t happen in the same time, Fredrik Andersson says. To grow quick is kind of risky in a qualitative perspective, there for it s better to rush slowly. As long there is enough lodging and handball fields, we can grow, he explains. To know more facts about handball clubs, investigations have been made. The result tells us that a very big share of the clubs travelling chooses Partille Cup. We need a better product to tempt more clubs, and besides that, make people know about it. We need to tempt clubs who don t travel to come here, Fredrik explains. But there is also other ways to develop Partille Cup. If we think outside the box there are other kinds of arrangements and even other sports to keep in mind. There are no concrete plans to realize Partille Cup in another sport but when it comes to developing no doors will be shut. Partille Cup could be some kind of developingcamp where the tournament is the final section? Fredrik Andersson says. He also speaks about geographical areas where handball still isn t that popular; the US, Africa and Asia. We want Partille Cup to spread the interest of! handball all over the world. And we also want Partille Cup to be the tournament where already established teams travel to develop. We want to be a large spider web for handball contacts. Scandinavium, the largest indoor arena in Gothenburg, is almost too small to handle the opening ceremony for the world s largest handball tournament. There for just outdoor options remains. And actually, in the beginning of time, the opening ceremony of Partille Cup was held outdoor. We wouldn t be as limited in the planning of the opening ceremony if it were held outdoors. For example, it would be easier to use fireworks and helicopters in the show, Fredrik Andersson says. He also tells us they got plenty of ideas for how to run the opening show, and approximately one fifth of all becomes reality. Besides the number of teams and players, I think the opening ceremony is what distinguishes us from other tournaments. Perhaps we are putting to much time and energy in it? We don t know, but we hope it s appreciated. Fredrik Andersson is the general-secretary of Partille Cup. He wasn t even born when the tournament first took place, but he still got memories from early episodes. In 2007 it rained a lot. A team from Norway bought dish gloves to get a better grip of the ball. The opponents complained, but according to the rules they didn t do anything illegal. The day after a lot of teams used yellow dish gloves, and I don t think you could buy a single dish glove in any store all over Gothenburg that day 14 15

9 1970 Partille Cup spelas för första gången. Spelplatsen är Vallhamra i Partille. 140 lag från åtta nationer deltar Första icke-europeiska lag deltar. Klubben heter ESAB och kommer från Belo Horizonte, Brasilien Partille Cup arranges for the first time. The place is Vallhamra in Partille. 140 teams from eight nations join the tournament The first non-european team participates. The team is ESAB from Belo Horizonte, Brazil Kuwait och deras delegation på närmare 100 personer debuterar och har sedan dess varit trogen Partille Cup. Kuwait var början på en framgångsrik större satsning att göra turneringen ännu mer internationell Kuwait and their delegation of 100 persons make s debut and have been faithful ever since. Kuwait became the beginning of Partille Cups large and successful drive to make the tournament even more international. YEAR TEAM Den första officiella ledarfesten hålls. Huvudattraktionen bestod av poäng promenad och kanotpaddling. Numera hålls ledarfesten i arenan Scandinavium med stor buffé och show hela kvällen lång Flicklaget Ching-Hising från Taiwan och Koreas National Team blir de första icke-europeiska lagen som lyckas vinna Partille Cup. Lagen deltog i respektive 15-årsklass The first official Leaders Party. The main attractions were a point-walk and canoeing. Now-a-days the Leaders Party is arranged in Scandinavium with a buffet and entertainment all night long The girl-team Ching-Hising from Taiwan and the Korean National Team becomes the first non-european teams to win Partille Cup. The teams participated in the 15-year class

10 1995 Tillsammans med Europeiska Handbollförbundet startas Youth Champions Tournament med de bästa klubblagen i Europa. Samtidigt startas Young Referee Project med syfte att utbilda domare i internationell miljö. Genom åren har fler än 300 domare genomgått utbildningen Together with the European Handball Federation Youth Champions Tournament, with the best club teams in Europe, is arranged. At the same time Young Referee Project, purposed to educate judges in international surroundings, starts. Since than more than 300 judges has been trained Invigningen flyttar utomhus från Partillebohallen till Vallhamra Idrottsplats. Fortfarande är gatuparaden ett av de viktigaste inslagen. Turneringen växer ytterligare och Partille Cup flyttar helt och hållet från lilla Partille till storstaden Göteborg. Scandinavium blir ny invigningsarena och Heden med närmare 40 planer bli basen The Opening Ceremony is being arranged outdoor, moved from Partillebohallen to Vallhamra Idrottsplats. Still the street parade is one of the most important elements. The tournament expands even more and Partille Cup is completely moved from Partille to Gothenburg. Scandinavium becomes the new arena for opening ceremonies and Heden, with about 40 sport fields, becomes the cup centre Partille Cup startar tillsammans med Europeiska Handbollförbundet European Open Championship (EOC), en landslagsturnering för 24 lag. Vartannat år spelas den för män (19 år) och vartannat år för kvinnor (18 år) Jubileumsåret är Partille Cup större än någonsin. 930 lag är anmälda till spel Together with the European Handball Federation Partille Cup starts the European Open Championship (EOC) which is a national team-tournament for 24 teams. Every second year it s being held for men (19 years) and every second year for women (18 years) Anniversary and Partille Cup is bigger than ever. 930 teams will join the tournament

11 Invigning för 550 kronor År 1970 var den totala budgeten för invigningen på Vallhamra idrottsplats 550 kronor. Numera är summan betydligt högre och invigningen äger rum i ett fullpackat Scandinavium funktionärer i arbete Ett arrangemang som Partille Cup behöver många som hjälper till och under turneringsveckan består organisationen av funktionärer. Ett halvårs planering Invigningen tar ett halvår att planera och ska samordna över 150 dansare, 10 sångare, 2 koreografer och 1 konferencierer för att ge åskådare (fullsatt) en show de sent skall glömma. Måltorka? Inte här... År 2008 spelades över matcher och närmare mål gjordes. Upprullade gång på gång Nöden har ingen lag heter det ju och när nöden sätter in under Partille Cup veckan förbrukas meter toalettpapper. Soporna stannar på skolan Boende på skolorna är duktiga på att städa. Det används sopsäckar för att hålla rent. 30 skolor blir tillfälliga hem Deltagarna bor fördelat på ett 30-tal skolor i Göteborg och på ett flertal hotell. Partille Cup hyr ut sängar, resterande sover på medhavda madrasser. Snart lag Partille Cup Antal lag: Antal deltagare: Antal nationer: 84 Antal kontinenter: 6 Nordens största disco Dygnet runt i två månader Om turneringen bara hade en spelplan skulle den ha tagit mer än två månader vid spel 24 timmar per dygn. Fullt upp i sjukstugan Under turneringen får sjukstugan omhänderta mellan spelare och ledare. Partille Cups egna deltagardisco Players Club är ett av Nordens största och besöks av ungdomar. 140 utländska domare från 20 länder För att genomföra turneringen behövs 200 domare, 70 procent av dessa är från andra länder än Sverige,. Så mycket mat serveras Under Partille Cup serveras portioner mat. Det betyder till exempel kilo köttfärs och kilo pasta när det serveras spaghetti och köttfärssås

12 the total budget IN THE YEAR 1970 remony at Vallof the Opening Ce nd was 550 SEK. hamra spor ts grou ount is considenow-a-days the am s the ceremony take rably bigger and. ium av din an Sc place in a stuf fed 13. MORE THAN officials run Partille Cup during the tournament-week IF THE TOURNAMENT only had one single field it would take more than two months to com plete it (if you play 24 hours a da y) PARTILLE CUP 19 ating: cip Numbers of parti Teams: Players: 84 Nations: 6 Continents: THE PARTICIP ANT STAYS in 30 schools around Gothe nbur g, and a several hotels Partille Cup re. nts be ds, the rest sleeps on mat tresses. ore REMONY takes m THE OPENING CE 0 15 t ou Ab n. to pla than six months hs rs, two choreograp ge sin n te s, er nc da adin or co should be and one compere y remony a memor ce e th e ak ted to m rs. we vie an for life for more th T about TOURNAMEN DURING THE ers ad le ayers and pl e ag tt co e th of in are taken care hospital. NECESSITY HAS NO LAW as the saying goes, and during Partille Cup more than metres of toilet paper is used. PARTILLE CU PS participan t-disco Players Club is one of the largest discos in the Nordic countr ies. About youths visits Players Club. very IPANTS are THE PARTIC o h ols ping the sc good in kee bin 1 n more tha d n a, n a e cl rtille Cup. d during Pa bags are use LE CUP more than DURING PARTIL. s of food is served on porti einc m 0 kilo of For example kilo pasta is 1 d an e uc sa meat served one day. TO ACCOMPL ISH the tourna ment more than 200 refe rees from 20 countries are needed. Ab out 70 % of th em come from other co untries but Sw eden. 22 than R 2008 more IN THE YEA d ye la p es were gam als go an and more th. were made A World of Handball Följande länder har deltagit i Partille Cup sedan 1970 Nr Land Algeria Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahrain Belarus Belgium Bosnia Hercegovina Brazil Bulgaria Canada China Cook Islands Croatia Cyprus Czech Republic Czechoslovakia * Denmark East Germany * Nr Land Egypt England Estonia Faroe Islands Finland France FYR Macedonia Germany Greece Greenland Guatemala Holland Hong Kong Hungary Iceland India Iraq Ireland Israel Italy Japan Nr Land Kenya Kuwait Latvia Liechtenstein Lithuania Luxemburg Malta Mexico Moldovia Monaco Mongolia Montenegro New Zeeland Nigeria Norway Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi Arabia Nr Land Scotland Serbia Slovakia Slovenia South Africa South Korea Soviet Union * Spain Sweden Switzerland Taiwan Thailand Tunisia Turkey Ukraine United Arab Emirates USA West Germany * Yugoslavia * Zimbabwe Libya 23

13 Box 201, Partille, Sverige Tel: Fax:

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Gymnaestradan 2015 Helsingfors

Gymnaestradan 2015 Helsingfors Gymnaestradan 2015 Helsingfors Gymnaestradan 12-18 juli 2015 Welcome to Helsinki! 1 000 Gymnastikuppvisningar med över 20.000 deltagare från upp till 50 länder under en vecka Genomförs vart 4:år Sverige

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Garp Användarförening 1 mars 2006

Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp nu och i framtiden Bernt Olausson Vd, Microcraft Garp 3.17 - Fördjupning Djup och utökad funktion Användardrivet Integration 2007-03-05 2 Garps utvecklingsspår Hantering

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 1 Verbs and Word Order Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Anna: Anna: Hej! Är du Johanna? Nej, jag* heter Anna. Jag kommer från Tyskland. Åh, på så vis. José**. Trevligt

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 TV-sändning: TV Tävlingsexp. Race Office Tävlingen kommer sändas direkt i TV4 och Eurosport. The race will be broadcasted in national

Läs mer

Att marknadsföra miljöteknik på export

Att marknadsföra miljöteknik på export 19,06 cm X 12,3 cm Att marknadsföra miljöteknik på export Energisession 2008 Jonas Törnblom Envac Vad är speciellt med miljöteknik? Miljöattribut/miljöfördelar betingar sällan ett högre pris kan sällan

Läs mer

Biostatistics in bachelor program 2011

Biostatistics in bachelor program 2011 Biostatistics in bachelor program 2011 Antal erhållna enkätsvar: 9 1. To what extent do you think you have achieved the stated course goals? (1) Very small 2 22,2% (2) Small 0 0% (3) Fairly small 0 0%

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Esbo, 25.8.2010. Hej alla NSK medlemmar och suppleanter,

Esbo, 25.8.2010. Hej alla NSK medlemmar och suppleanter, Esbo, 25.8.2010 Hej alla NSK medlemmar och suppleanter, Vårt NSK möte närmar sig. Bifogad en uppdaterat föredragningslista/dagordning (uppdateringarna är märkta med röd färg), lista över deltagare och

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM När naturen har ordet talar tystnaden. Området Nordkalotten är i stort sett gränslöst, därför väcktes idén med Nordkalottcenter

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

EXTRA TYGLAGER I HANDTAGET FÖR ÖKAD KOMFORT RYMMER 19 LITER KLARAR MINST 20 KG ÅTERANVÄNDBAR OCH ÅTERVINNINGSBAR

EXTRA TYGLAGER I HANDTAGET FÖR ÖKAD KOMFORT RYMMER 19 LITER KLARAR MINST 20 KG ÅTERANVÄNDBAR OCH ÅTERVINNINGSBAR Portfolio: ABOB För ABOB gjorde vi rubbet. Alla bilder, all copy och all grafisk form du ser här har vi gjort. Även alla produkter under ABOB-varumärket formgavs av oss. Inte så konstigt kanske eftersom

Läs mer

SOFT YTTRANDE 1(2) Regelgruppen 2013-05-03

SOFT YTTRANDE 1(2) Regelgruppen 2013-05-03 SOFT YTTRANDE 1(2) Regelgruppen 2013-05-03 Obehörigt deltagande vid SM sprint 2013 Ärendet Ärendet avser Yannick Michiels, OK Ravinen, deltagande vid SM sprint 2013-04-20--21 trots att han 2013-02-16 deltagit

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

VILDA NYHETER FREDAG 8 AUGUSTI VILDA PÅ VATTNET

VILDA NYHETER FREDAG 8 AUGUSTI VILDA PÅ VATTNET VILDA NYHETER VILDA PÅ VATTNET Vi har sett flera Vildaläger paddla kanot och bygga flottar, men bland Vildas alla läger finns också några lägerplatser vid havet där det sker en hel del seglingsaktiviteter.

Läs mer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer 1 Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer Annette Lennerling,, leg sjuksköterska, med dr Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgG

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer