40 år med Partille Cup TIDERNAS RESA. 40 years of Partille Cup

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40 år med Partille Cup TIDERNAS RESA. 40 years of Partille Cup"

Transkript

1 40 år med Partille Cup TIDERNAS RESA 40 years of Partille Cup

2 En fest som pågått i 40 år A party since 40 years Partille Cup firar 40-årsjubileum och en kort avrapportering skulle kunna lyda: Långt fler än tjejer och killar från 84 länder och sex kontinenter har mötts på handbollsplanen i Partille Cup. De som sagt att Partille Cup är Handbollens Mecka och en mötesplats för främmande kulturer har inte varit snett ute. Från början spelades turneringen i Partille, men i takt med att antalet lag ökade flyttades delar av Partille Cup till Göteborg och sedan 2004 spelas den helt och hållet i centrum. Det du nu håller i din hand är en liten dokumentation kring Partille Cups 40 år och tankar kring vad som ska hända i framtiden. Trevlig läsning! Partille Cup celebrates 40-year anniversary and a short rapporting could be read: More than girls and boys from 84 countries and six continents have met at the handball field in Partille Cup. Those who said that Partille Cup is the Mecca of Handball and a place to meet foreign cultures haven't been wrong. In the beginning the tournament were held in Partille. But parts of the tournament were transfered to Gothenburg when the numbers of participating team increased, and since the year 2004 the whole tournament has been held in Gothenburg. At the moment you are holding a documentation of Partille Cup and the 40 years that passed, but also what will happen in the future. Pleasent reading! 2 3

3 Förbundet sa nej flera gånger ENVISHETEN SEGRADE Den första turneringen spelades 1970 men ska man söka rötterna till Partille Cup får man gå tillbaka ytterligare ett par år fick Sävehof kronor av Partille kommun för att organisera en ungdomsturnering. Allt borde ha varit frid och fröjd men från oväntat håll bjöds det tufft motstånd. Svenska Handbollförbundet stoppade planerna. Vi fick ingen sanktion att genomföra turneringen. Dylik tävling kommer inga lag att anmäla sig till. Avslag!, var svaret från handbollförbundet, berättar Gunnar Quist. Skam den som ger sig Gunnar Quist jobbade ihärdigt vidare, och fick 1963 ihop en förlaga till Partille Cup. Matcherna spelades på Vallhamra Idrottsplats. Det regnade varenda dag. Ett kommunalråd kom förbi och skrev blås av, ni förstår planerna. Men matcherna fortsatte, minns Gunnar Quist. Det tog ytterligare ett par år att forma tankarna kring Partille Cup. Samarbetet med kommunen bidrog starkt till att turneringen blev verklighet. Tanken att man kunde utnyttja skolorna som förläggning och restaurang väckte på den tiden förvåning hos många, men var kärnan i hela idén med en turnering. Bra kontakt med de som bestämde i Partille var på sitt sätt också avgörande. Skolorna försågs med asfalterade spelplaner, så det var bara de riktigt tuffa spelarna som vågade kasta sig in från linjen Målställningarna byggdes av järnstänger från Mässhallen. Men innan Sävehof slutligen beviljades sanktion att starta Partille Cup hade klubben fått avslag två gånger till. Gunnar Quist, som var den i Sävehof som drev projektet, skakade på huvudet och begrep inte hur en ungdomsturnering kunde stoppas. Men den som var mest envis vann kampen. Gunnar Quist såg till att Sävehof fick sin sanktion. 140 lag från åtta nationer deltog i det första Partille Cup. Och mer internationellt har det som bekant blivit efter hand, och det är en sak som i sig är förbryllande eftersom Gunnar Quist inte talar annat språk än svenska. Men han lyckades ändå få utländska gäster att känna dragningskraften från Partille Cup. 4 5

4 Jag har helt och hållit levt på andra människor när det gäller språk, medger Gunnar Quist. Men hans förmåga att skapa förtroende kunde tydas utan språkkunskaper. Vi trodde från början att det kunde bli något stort av Partille Cup lockade vi hit 120 tyska lag, berättar Gunnar Quist. Och resten är som det heter historia.! Of Gunnar Quist har förstås massor med minnen från Partille Cup. Vi lät han återge ett av de som gav honom ett gott skratt: Det är inte alltid enkelt att veta hur saker och ting fungerar när man kommer från andra kulturer. Den här gången serverades spagetti med köttfärssås och en efterrätt med chokladpudding och grädde. Gästerna plockade åt sig av maten, lade först upp spagettin, fyllde på med köttfärssås och chokladpudding ovanpå det. På toppen hamnade en klick grädde. Men jag har själv inte prövat den rätten The way Partille Cup started The first tournament was held in 1970 but to find the roots of Partille Cup you have to get back in time a few more years. In 1962 Sävehof got SEK from the municipality of Partille to organize a youth tournament in handball. Everything would have been fine but from an unexpected direction the Swedish Handball Federation the plans were stopped. Gunnar Quist explains: We didn't get any sanction to realize the tournament. "No team will apply such a tournament. Rejected!" the federation told us. But Gunnar Quist didn't give up, and in 1963 he made a model for Partille Cup. The matches were held at Vallhamra sports ground. It was raining every day. A municipal commissioner came by and told us to stop playing, we ruined the fields. But the games continued. After a few more years the cooperation grew stronger with the municipality of Partille and eventually the tournament became reality. The idea of using schools for location and restaurant aroused curiosity and astonishment, but it was also the essence of the tournament. The fields were supplied with asphalt thanks to the good contact between the organizer and the top of the municipality. Goals were made of iron bars from Mässhallen. Before Sävehof finally got sanctions to arrange Partille Cup they had been rejected twice more. Gunnar Quist who ran the project! shook his head and could not understand how they could stop a youth tournament. But the most obstinate part won the fight. Gunnar Quist made sure that Sävehof got their sanction. 140 teams from eight nations participated in the first tournament. And Partille Cup became more and more international, and that's something surprisingly since Gunnar Quick only speaks Swedish. Yet he succeeded to tempt foreign guests and make them feel the attractiveness from Partille Cup. When it comes to languages I've completely trusted other persons, Gunnar admits. But his capability to create confidence could be taken anyhow. From the beginning we knew that Partille Cup could be something great. For example, in teams from Germany were successfully tempted to join the tournament. And the rest is, as they say, history. course Gunnar Quist got a lot of memories from Partille Cup. Here is one that always gives him a good laugh: When you're from another culture, it's not always so simple to know how to do things. This time spaghetti and mincemeat sauce were served with a dessert of chocolate pudding and whipped cream. The guests helped themselves and placed spaghetti at the bottom of the plate, then mincemeat sauce followed by chocolate pudding. On the top of it all they put a pat of cream. I haven't tried it myself

5 Hårsmån från nedläggning VÄNDES TILL SUCCÉ Partille Cup är inte 40 år av ständig framgång. Även om turneringen i dag är världens största har den också varit nedläggningshotad. Vi höll på att lägga ner den 1979, berättar Stefan Albrechtson. Då deltog lag och arrangören kände att verksamheten gått i stå. Alla ville pröva något nytt. Det var i den stund Partille Cup fick en allt tydligare internationell prägel. - Vi skrev och skickade brev på chans till världens alla hörn. Vi skickade till länder som man på den tiden inte ens kunde ringa till, och till andra länder dit man fick beställa samtal och sitta uppe på nätterna och vänta för att få kontakt med dem, säger Stefan Albrechtson. Han berättar att utbytet med andra länder var en del av Sävehofs historia och att det var en idé signerad Gunnar Quist. Redan 1980 kom omkring 15 lag från Kuwait, Jugoslavien, Polen och Tjeckien. Det blev startskottet till att hårdare kunde marknadsföra Partille Cup som en internationell turnering. Och plötsligt återvände också de svenska lagen. De kände att det var mer utvecklande och stimulerande att möta lag från andra delar av världen än att bara spela cuper med svenska lag. Någonstans runt 1985/86 kändes det att vi fått tillbaka självförtroendet. Vi hade lyckats skapa en stabilitet och trygghet med Partille Cup, fortsätter Stefan Albrechtson. Partille Cup marknadsfördes på platser där det knappt spelades handboll. Man tog sig en roll som missionär för handbollen i världen, och byggde upp verksamheter där det inte tidigare funnits underlag för sporten. Lag bjöds in till Partille Cup för att dessa spelare skulle få uppleva det festliga med en stor turnering. Vi tog över ansvaret för dem från den stund de satte sin fot i Sverige, säger Stefan Albrechtson. I slutet på 90-talet var Partille Cup så stort att man inte kunde växa längre det fanns inte planer eller logiplatser i Partille. Det var då nästa fas i utvecklingen föddes. Från 2001 flyttades Partille Cup stegvis in till Göteborg och sedan 2004 spelas turneringen helt och hållet i centrum med Heden som naturligt cupcentra. Det investerades för miljontals kronor Stefan Albrechtson in action. 8 9

6 i eget konstgräs, sju fotbollsplaner på kvadratmeter som rullades ut av egna spelare och funktionärer, för att slippa spela på grus. Partille Cup har gått hand i hand med fotbollens Gothia Cup, och turneringarna har hjälpt varandra i utvecklingen fram till i dag. Partille Cup är anledningen till Gothia Cups födelse, men definitivt är Gothia Cup med Dennis Andersson i spetsen den avgörande faktorn till mottagandet och konceptet vi nu upplever i Göteborg. Partille Cup handlar framför allt om teamwork, förtydligar Stefan Albrechtson som själv har titeln president i organisationen. När man kommer ut och ska prata om Partille Cup är det mer viktigt att det finns någon som står som ansvarig, men i gruppen jobbar vi tillsammans. Och är det några som ska lyftas fram är det Gunnar Quist, hans livspartner Ulla och Per Berggren. Utan dem hade vi inte varit där vi är i dag.! Stefan Albrechtson har jobbat i organisationen för Partille Cup sedan Då fick han en månads sommarjobb att ägna åt turneringen. Sedan dess har han lagt ned åtskilliga timmar för att utveckla Partille Cup, och med tiden har han förstås samlat på sig en del minnen. Därför har han en hel del episoder att berätta om: På 80-talet, när vi fortfarande höll till i Partille, hade vi årligen uppemot 200 personer från Kuwait hos oss. Stadsbilden förändrades helt när de kom. Alla andra klagade när de regnade, men de sprang ut och ställde sig i regnet och njöt av det. Det var skillnad Och man ska tänka sig för när man väljer förläggning. Vi placerade ett lag från Nigeria i Kyrkskolan i Partille, och förstod inte varför det hela nätterna var folk utanför skolan. Men de hade helt enkelt två killar som höll vakt, för att skrämma bort andar från kyrkogården som låg utanför. From threat of closure to success 40 years of Partille Cup isn t just constant success. Even though it s one of the largest tournaments today there was a time when it was threatened with closure. In 1979 we were about to close the tournament, Stefan Albrechtson says. At that time about teams participated and the arranger felt that something had to be done. And that s when Partille Cup got a bigger international impression. We wrote and send letters to all over the world. We wrote to countries you even couldn t phone in these years. Stefan Albrechtson tells us that the exchange with other countries is a part of Sävehofs history and the idea is one of Gunnar Quists. In 1980 about 15 teams from Kuwait, Jugoslavia, Poland and the Czeck Republic joined the tournament. And that s the starting shot for a more aggressive marketing of Partille Cup as an international tournament. And suddenly, the Swedish teams returned to Partille Cup! They felt it was more stimulating to compete with foreign teams. Somewhere around we got our self-confidence again. We had succeeded to create stability with Partille Cup. The marketing of Partille Cup were made in places where you barely played handball. Everybody! took place as a missionary for handball in the world and activities were created in places that earlier missed foundation for the sport. Teams were invited to join Partille Cup so the players got a chance to take part in a great tournament. We took the responsibility from the moment they put their feet in Sweden, Stefan Albrechtson says. In the end of the 1990 s Partille Cup reached a point when developing no longer were possible. There were no more fields or lodging in Partille. That s when next phase in the tournament is born. From the year 2001 Partille Cup gradually were moved in to Gothenburg and since the year 2004 the tournament is completely arranged in the centre with Heden as a natural cup centre. Millions of Swedish crowns were invested in artificial grass and seven football fields were covered so the players didn t have to play in gravel fields. Partille Cup is also the reason Gothia Cup were born, and Gothia (with Dennis Andersson in the front) is definitely the reason to all the reception and concept we now experience in Gothenburg. Partille Cup is in particular about teamwork, says Stefan Albrechtson, titled president, and explain. It is important that someone is responsibility when you re marketing Partille Cup. But in the group we are working together. If someone should be brought out, it is Gunnar Quist, his wife Ulla and Per Berggren. Without them we never would become what we are today. In 1976 Stefan Albrechtson joined the organisation behind Partille Cup. Since then he spent hours and hours to develop Partille Cup and of course he s been collecting a bunch of memories: At the 1980 s, while the tournament still took part in Partille, about 200 persons from Kuwait yearly joined us. Others complained when it was rainy, but they happily ran outside enjoying the rain. And once we placed a team from Nigeria in Kyrkskolan, close to a church in Partille. We couldn t understand why there always were some people walking around outside the school, all night long. But they had two guys guarding the school, to keep away the spirits from the cemetery outside 10 11

7 Så ska Partille Cup utvecklas SKYNDA LÅNGSAMT 930 lag är anmälda till spel när Partille Cup firar 40-årsjubileum 2009 men vad händer sen? Hur ser framtiden ut? lag redan nästa år och om tio år är det realistiskt? Det har säkert hänt lika mycket de senaste tio åren som på de 30 tidigare tillsammans, så hur snabbt utvecklingen går framöver kan vi bara gissa oss till. Men Partille Cup får gärna växa och så länge inte det blir för mycket på en gång finns det inga begränsningar för hur stort det kan bli, säger Fredrik Andersson. Att växa snabbt känns riskfyllt ur kvalitativt perspektiv, därför är det bättre att skynda långsamt. Så länge förläggningar och spelplaner räcker till är det helt okej att bli större, förklarar Fredrik Andersson. Det har gjorts undersökningar för att ta fram mer fakta kring handbollsklubbarna. Resultatet visar att det är en väldigt stor andel av klubbarna som reser som väljer just Partille Cup. För att få fler lag måste vi ha en ännu bättre produkt och dessutom få folk att känna till det. Det handlar om att få klubbar som inte reser i dag att börja göra det, fortsätter Fredrik. Men det finns också andra sätt att utveckla Partille Cup. Fredrik Andersson har tittat in i spåkulan och säger: Tittar vi utanför lådan finns det andra typer av arrangemang och även andra idrotter att ha i åtanke. Det finns i dag inga planer på att genomföra Partille Cup i en annan idrott, men när det diskuteras utveckling stängs inga dörrar. Partille Cup skulle kunna vara en form av utvecklingsläger eller träningsläger där turneringen blir finalen på lägret, säger Fredrik Andersson. Han pratar också om geografiska marknader där handbollen ännu inte är så stor; Amerika, Afrika, och Asien. Vi vill att Partille Cup ska hjälpa till och sprida handbollen i världen. Och vi vill att Partille Cup ska vara den turnering etablerade lag vänder sig till för att utvecklas. Vi vill vara den stora samlingsplatsen för handbollskontakter. Redan nu är Göteborgs största inomhusarena, Scandinavium, på gränsen till för liten för invigningen av världens största 12 13

8 handbollsturnering. Återstår alltså att titta på alternativ utomhus, vilket i sig inte är någon nyhet för Partille Cup. I tidernas begynnelse invigdes Partille Cup utomhus. Att flytta utomhus innebär också att vi inte blir lika begränsade i planeringen av invigningen. Det skulle till exempel bli enklare att plocka in fyrverkerier och en helikopter i programmet, säger Fredrik Andersson. Han säger att det inte saknas idéer och att det sedan bara är ungefär en femtedel av dem som blir en programpunkt under invigningen. Om man bortser från antal lag och deltagare är nog invigningen det som mest skiljer oss från andra turneringar. Kanske lägger vi för mycket energi och tid på den, för vi vet inte vad den ger tillbaka utan kan bara hoppas att den är uppskattad, säger Fredrik Andersson.! Fredrik Andersson är generalsekreterare för Partille Cup. Han var inte ens född när turneringen började spelas. Men han har ändå minnen från tidigare händelser, om än i relativ närtid. Det var 2007, när det regnade så mycket. Ett norskt lag köpte diskhandskar för att få bättre grepp om bollen. Motståndare klagade, men enligt reglerna hade de inte gjort något otilllåtet. Dagen efter kunde man se många lag spela i gula diskhandskar. Jag tror inte det fanns en enda diskhandske kvar att köpa i Göteborgs butiker den dagen Thoughts about the future When Partille Cup this year celebrates 40-year-anniversery 930 teams will join the tournament. But what happens next? What does the future of Partille Cup look like? Is teams next year and in ten years realistic? I m sure it has happened as much over the past decade as the 30 previously together, so we can only guess in which pace the development will continue. But I m glad if Partille Cup develops even more, as long as everything doesn t happen in the same time, Fredrik Andersson says. To grow quick is kind of risky in a qualitative perspective, there for it s better to rush slowly. As long there is enough lodging and handball fields, we can grow, he explains. To know more facts about handball clubs, investigations have been made. The result tells us that a very big share of the clubs travelling chooses Partille Cup. We need a better product to tempt more clubs, and besides that, make people know about it. We need to tempt clubs who don t travel to come here, Fredrik explains. But there is also other ways to develop Partille Cup. If we think outside the box there are other kinds of arrangements and even other sports to keep in mind. There are no concrete plans to realize Partille Cup in another sport but when it comes to developing no doors will be shut. Partille Cup could be some kind of developingcamp where the tournament is the final section? Fredrik Andersson says. He also speaks about geographical areas where handball still isn t that popular; the US, Africa and Asia. We want Partille Cup to spread the interest of! handball all over the world. And we also want Partille Cup to be the tournament where already established teams travel to develop. We want to be a large spider web for handball contacts. Scandinavium, the largest indoor arena in Gothenburg, is almost too small to handle the opening ceremony for the world s largest handball tournament. There for just outdoor options remains. And actually, in the beginning of time, the opening ceremony of Partille Cup was held outdoor. We wouldn t be as limited in the planning of the opening ceremony if it were held outdoors. For example, it would be easier to use fireworks and helicopters in the show, Fredrik Andersson says. He also tells us they got plenty of ideas for how to run the opening show, and approximately one fifth of all becomes reality. Besides the number of teams and players, I think the opening ceremony is what distinguishes us from other tournaments. Perhaps we are putting to much time and energy in it? We don t know, but we hope it s appreciated. Fredrik Andersson is the general-secretary of Partille Cup. He wasn t even born when the tournament first took place, but he still got memories from early episodes. In 2007 it rained a lot. A team from Norway bought dish gloves to get a better grip of the ball. The opponents complained, but according to the rules they didn t do anything illegal. The day after a lot of teams used yellow dish gloves, and I don t think you could buy a single dish glove in any store all over Gothenburg that day 14 15

9 1970 Partille Cup spelas för första gången. Spelplatsen är Vallhamra i Partille. 140 lag från åtta nationer deltar Första icke-europeiska lag deltar. Klubben heter ESAB och kommer från Belo Horizonte, Brasilien Partille Cup arranges for the first time. The place is Vallhamra in Partille. 140 teams from eight nations join the tournament The first non-european team participates. The team is ESAB from Belo Horizonte, Brazil Kuwait och deras delegation på närmare 100 personer debuterar och har sedan dess varit trogen Partille Cup. Kuwait var början på en framgångsrik större satsning att göra turneringen ännu mer internationell Kuwait and their delegation of 100 persons make s debut and have been faithful ever since. Kuwait became the beginning of Partille Cups large and successful drive to make the tournament even more international. YEAR TEAM Den första officiella ledarfesten hålls. Huvudattraktionen bestod av poäng promenad och kanotpaddling. Numera hålls ledarfesten i arenan Scandinavium med stor buffé och show hela kvällen lång Flicklaget Ching-Hising från Taiwan och Koreas National Team blir de första icke-europeiska lagen som lyckas vinna Partille Cup. Lagen deltog i respektive 15-årsklass The first official Leaders Party. The main attractions were a point-walk and canoeing. Now-a-days the Leaders Party is arranged in Scandinavium with a buffet and entertainment all night long The girl-team Ching-Hising from Taiwan and the Korean National Team becomes the first non-european teams to win Partille Cup. The teams participated in the 15-year class

10 1995 Tillsammans med Europeiska Handbollförbundet startas Youth Champions Tournament med de bästa klubblagen i Europa. Samtidigt startas Young Referee Project med syfte att utbilda domare i internationell miljö. Genom åren har fler än 300 domare genomgått utbildningen Together with the European Handball Federation Youth Champions Tournament, with the best club teams in Europe, is arranged. At the same time Young Referee Project, purposed to educate judges in international surroundings, starts. Since than more than 300 judges has been trained Invigningen flyttar utomhus från Partillebohallen till Vallhamra Idrottsplats. Fortfarande är gatuparaden ett av de viktigaste inslagen. Turneringen växer ytterligare och Partille Cup flyttar helt och hållet från lilla Partille till storstaden Göteborg. Scandinavium blir ny invigningsarena och Heden med närmare 40 planer bli basen The Opening Ceremony is being arranged outdoor, moved from Partillebohallen to Vallhamra Idrottsplats. Still the street parade is one of the most important elements. The tournament expands even more and Partille Cup is completely moved from Partille to Gothenburg. Scandinavium becomes the new arena for opening ceremonies and Heden, with about 40 sport fields, becomes the cup centre Partille Cup startar tillsammans med Europeiska Handbollförbundet European Open Championship (EOC), en landslagsturnering för 24 lag. Vartannat år spelas den för män (19 år) och vartannat år för kvinnor (18 år) Jubileumsåret är Partille Cup större än någonsin. 930 lag är anmälda till spel Together with the European Handball Federation Partille Cup starts the European Open Championship (EOC) which is a national team-tournament for 24 teams. Every second year it s being held for men (19 years) and every second year for women (18 years) Anniversary and Partille Cup is bigger than ever. 930 teams will join the tournament

11 Invigning för 550 kronor År 1970 var den totala budgeten för invigningen på Vallhamra idrottsplats 550 kronor. Numera är summan betydligt högre och invigningen äger rum i ett fullpackat Scandinavium funktionärer i arbete Ett arrangemang som Partille Cup behöver många som hjälper till och under turneringsveckan består organisationen av funktionärer. Ett halvårs planering Invigningen tar ett halvår att planera och ska samordna över 150 dansare, 10 sångare, 2 koreografer och 1 konferencierer för att ge åskådare (fullsatt) en show de sent skall glömma. Måltorka? Inte här... År 2008 spelades över matcher och närmare mål gjordes. Upprullade gång på gång Nöden har ingen lag heter det ju och när nöden sätter in under Partille Cup veckan förbrukas meter toalettpapper. Soporna stannar på skolan Boende på skolorna är duktiga på att städa. Det används sopsäckar för att hålla rent. 30 skolor blir tillfälliga hem Deltagarna bor fördelat på ett 30-tal skolor i Göteborg och på ett flertal hotell. Partille Cup hyr ut sängar, resterande sover på medhavda madrasser. Snart lag Partille Cup Antal lag: Antal deltagare: Antal nationer: 84 Antal kontinenter: 6 Nordens största disco Dygnet runt i två månader Om turneringen bara hade en spelplan skulle den ha tagit mer än två månader vid spel 24 timmar per dygn. Fullt upp i sjukstugan Under turneringen får sjukstugan omhänderta mellan spelare och ledare. Partille Cups egna deltagardisco Players Club är ett av Nordens största och besöks av ungdomar. 140 utländska domare från 20 länder För att genomföra turneringen behövs 200 domare, 70 procent av dessa är från andra länder än Sverige,. Så mycket mat serveras Under Partille Cup serveras portioner mat. Det betyder till exempel kilo köttfärs och kilo pasta när det serveras spaghetti och köttfärssås

12 the total budget IN THE YEAR 1970 remony at Vallof the Opening Ce nd was 550 SEK. hamra spor ts grou ount is considenow-a-days the am s the ceremony take rably bigger and. ium av din an Sc place in a stuf fed 13. MORE THAN officials run Partille Cup during the tournament-week IF THE TOURNAMENT only had one single field it would take more than two months to com plete it (if you play 24 hours a da y) PARTILLE CUP 19 ating: cip Numbers of parti Teams: Players: 84 Nations: 6 Continents: THE PARTICIP ANT STAYS in 30 schools around Gothe nbur g, and a several hotels Partille Cup re. nts be ds, the rest sleeps on mat tresses. ore REMONY takes m THE OPENING CE 0 15 t ou Ab n. to pla than six months hs rs, two choreograp ge sin n te s, er nc da adin or co should be and one compere y remony a memor ce e th e ak ted to m rs. we vie an for life for more th T about TOURNAMEN DURING THE ers ad le ayers and pl e ag tt co e th of in are taken care hospital. NECESSITY HAS NO LAW as the saying goes, and during Partille Cup more than metres of toilet paper is used. PARTILLE CU PS participan t-disco Players Club is one of the largest discos in the Nordic countr ies. About youths visits Players Club. very IPANTS are THE PARTIC o h ols ping the sc good in kee bin 1 n more tha d n a, n a e cl rtille Cup. d during Pa bags are use LE CUP more than DURING PARTIL. s of food is served on porti einc m 0 kilo of For example kilo pasta is 1 d an e uc sa meat served one day. TO ACCOMPL ISH the tourna ment more than 200 refe rees from 20 countries are needed. Ab out 70 % of th em come from other co untries but Sw eden. 22 than R 2008 more IN THE YEA d ye la p es were gam als go an and more th. were made A World of Handball Följande länder har deltagit i Partille Cup sedan 1970 Nr Land Algeria Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahrain Belarus Belgium Bosnia Hercegovina Brazil Bulgaria Canada China Cook Islands Croatia Cyprus Czech Republic Czechoslovakia * Denmark East Germany * Nr Land Egypt England Estonia Faroe Islands Finland France FYR Macedonia Germany Greece Greenland Guatemala Holland Hong Kong Hungary Iceland India Iraq Ireland Israel Italy Japan Nr Land Kenya Kuwait Latvia Liechtenstein Lithuania Luxemburg Malta Mexico Moldovia Monaco Mongolia Montenegro New Zeeland Nigeria Norway Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi Arabia Nr Land Scotland Serbia Slovakia Slovenia South Africa South Korea Soviet Union * Spain Sweden Switzerland Taiwan Thailand Tunisia Turkey Ukraine United Arab Emirates USA West Germany * Yugoslavia * Zimbabwe Libya 23

13 Box 201, Partille, Sverige Tel: Fax:

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014 OPUS september 2014 Exklusiv intervju med Tomas Ledin Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! PROJECT X: Estland innehåll redaktionen 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 20. 22. 23. 24. 26. 27.

Läs mer

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY DOCUMENTATION I am, nowadays, a part of a group who works for the British government. Our task is to develop a platform for how to educate entrepreneurs in future Great Britain. Here is the answer. This

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

Barn på nytt. Vuxtidningen Södervärn November 2011 Sida 2

Barn på nytt. Vuxtidningen Södervärn November 2011 Sida 2 Vuxtidningen www.malmo.se/komvuxsodervarn Södervärn Webbtidning av och för elever på Komvux Malmö Södervärn Årgång 3, Nummer 9, november 2011 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare:

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 MODERNA MUSEET MALMÖ BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 THE KIDS BEST BIENNIAL: STORIES All konst berättar något. Ju mer man vet, desto mer ser man. Möt och upplev konst på Moderna Museet Malmö

Läs mer

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters.

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Linklaters lämnar juridiska råd till några av världens

Läs mer

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes

WELCOME, PASSERBY. KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes WELCOME, PASSERBY KERSTIN HAMILTON Diary Notes and Footnotes Förord Det här ett verk om ett samhälle. Samhället, i det här fallet, är Lesjöfors. Preface This work is about a town. The town, in this case,

Läs mer

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N

K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N K U L T U R - R E V O L U - T I O N E N I B O D A cultural revolution in Boda Från: Petter Eklund Skickat: Torsdag, 5 Maj, 2011 9:49 Till: Sara Korlen Ämne: En liten plats på B mitt i skogen From: Petter

Läs mer

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR.

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR. LEO OLOFSSON JONAS FRANKKI INGRID TERNERT CALLE FALKSTEN ANNA JOHANSSON PETRA ANDERSSON 28/11-07/12 BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN 2002 VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER

Läs mer

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA Det här är en manual för dig som planerar att åka över till USA för att kombinera collegestudier med din golfsatsning. Vi har samlat fakta om ansökningsprocessens

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

VUXTIDNINGEN Södervärn

VUXTIDNINGEN Södervärn VUXTIDNINGEN Årgång 1 Nummer 2 Oktober 2009 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö I DET HÄR NUMRET: Att kastas rätt in i språket 2 En person som jag beundrar 2 Att

Läs mer

INTA RUKA. People I know

INTA RUKA. People I know INTA RUKA People I know People I know Bokförlaget Max Ström INTA RUKA People I know PREFACE / FÖRORD We were having dinner the other day. In her ebullient way, Inta Ruka was telling all about events from

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report Person 73 Basic Information 1. Name Cecilia Rydén 2. E-mail address: cecilia.ryden@hotmail.com 3. Exchange university California State University Fullerton 4. City Fullerton 5. Country USA 6. First semester

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

BROBYGGE ENGELSKA. Från förskolan till gymnasiet

BROBYGGE ENGELSKA. Från förskolan till gymnasiet BROBYGGE ENGELSKA Från förskolan till gymnasiet Hedemora kommuns skolor 2009 Förord Inledning Brobygge är numera ett känt begrepp inom förskolan och skolan i Hedemora. Arbetet har pågått sedan 2002, då

Läs mer

UTBILDNINGSHELG om kommersiell. Experience the ELSA-spirit. sexuell exploatering av barn. STEP - ta ett steg ut i Europa. Nummer 1, 2004 SWEDEN 1

UTBILDNINGSHELG om kommersiell. Experience the ELSA-spirit. sexuell exploatering av barn. STEP - ta ett steg ut i Europa. Nummer 1, 2004 SWEDEN 1 Nummer 1, 2004 elsius Magazine of The European Law Students Assiocation Sweden UTBILDNINGSHELG om kommersiell sexuell exploatering av barn STEP - ta ett steg ut i Europa Experience the ELSA-spirit SWEDEN

Läs mer

ENTHUSIAST. Nummer 112 mars 2009

ENTHUSIAST. Nummer 112 mars 2009 ENTHUSIAST Nummer mars 2009 Omslagsfoto: Tommy Lyngborn PG har ordet 2009 har nu rullat igång med både lågkonjunktur och finanskris och trots detta tycks intresset för våra rariteter bara öka. Marknadspriserna

Läs mer

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R.

H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A H E S E X P E N S I V E, B U T H E I S A G O O D B U I L D E R. H A N Ä R D Y R, M E N H A N B Y G G E R B R A Nuvarande ägarinnan Jenny Ljungbergs farfar Tage la grunden till ett familjeimperium. Och det är en händelse som, så här mer än 60 år senare, ser ut som ett

Läs mer

Det är ALDRIG för sent att bestämma sig

Det är ALDRIG för sent att bestämma sig Det är ALDRIG för sent att bestämma sig DU ÄR MITT uppe i dina juridiska studier eller håller kanske rent av på att avsluta dem. Men vilken inriktning ska din karriär få? Siktar du på något inom affärsjuridiken?

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

H ankeiten. Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning. Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel

H ankeiten. Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning. Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel 03/2010 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel CHEFREDAKTÖR Isabell Mattsson chefred@shs.fi

Läs mer

H ankeiten. Årets föreläsare. SHS nya styrelse vill ha aktivare kårmedlemmar s. 6. Svenska handelshögskolans studentkår

H ankeiten. Årets föreläsare. SHS nya styrelse vill ha aktivare kårmedlemmar s. 6. Svenska handelshögskolans studentkår 01/2012 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår SHS nya styrelse vill ha aktivare kårmedlemmar s. 6 Årets föreläsare Nikodemus Solitander för in nya metoder i undervisningen s. 12 Årsfesttalaren

Läs mer

THE VASA STAR Vasastjärnan

THE VASA STAR Vasastjärnan THE VASA STAR Vasastjärnan Publication of THE VASA ORDER OF AMERICA Spring 2012 Education Stamp Campaign 2012 Thank you to the many members who have enthusiastically stepped up in support of the Spring

Läs mer

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer