HSO i Göteborg Årsmötesprotokoll 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSO i Göteborg Årsmötesprotokoll 2009"

Transkript

1 HSO i Göteborg Årsmötesprotokoll 2009

2 Plats: Hotell Kusten, Sal Vinga Tid: Närvarande: Ombud enligt ombudsförteckning ( bilaga 1 ). 1 Öppnande HSO:s ordförande Lennart Kurlberg hälsade alla varmt välkomna till HSO:s årsmöte år Han förklarade årsmötet öppnat. 2 Mötets behöriga utlysande Kallelse till årsmötet skickades ut från HSO:s kansli Årsmötet fastställde att kallelse till årsmötet hade skett i behörig tid. 3 Godkännande av röstlängd Avprickning av ombud genomfördes vid entrén. 23 röstberättigade föreningar, 6 styrelseledamöter och en revisor närvarade. Totalt var 45 personer närvarande. 4 Val av årsmötesfunktionärer a. Till årsmötesordförande valdes Åke Martinsson. b. Till årsmötessekreterare valdes Ann-Marie Fogelberg, HSO:s kansli. c. Till protokollsjusterare valdes Kjell Rosén, Afasi, och Margareta Svensson, Stroke. d. Årsmötet beslutade att välja Kjell Rosén, Afasi, och Margareta Svensson, Stroke, som rösträknare. & 5 Dagordning för mötet Den föreslagna dagordningen fastställdes. 6 Verksamhetsberättelse för 2008 a. Styrelsens verksamhetsberättelse Mötesordförande Åke Martinsson läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen för 2008 och lämnade ordet fritt efter varje rubrik samt slutligen på berättelsen i sin helhet. Ann-Marie Fogelberg, HSO, gjorde en rättelse under rubriken Hafv då HSO under 2008 haft representation i styrelsen av Kerstin Fridh. Kansliet ska korrigera detta. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. b - e. Styrelsens ekonomiska berättelse Årsmötet beslutade att bordlägga punkterna 6 b-e till nästa ordförandekommittémöte då uppgifterna inte kommit in. 7 Verksamhetsplan för 2009 Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för Arvoden och ersättningar för 2009 Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens utskickade förslag till ersättningar för Något styrelsearvode förekommer inte hädanefter då Sociala Resursnämnden inte längre ger bidrag till det. 1

3 9 Reviderad budget för 2009 Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till reviderad budget för Rambudget 2010 Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens rambudget för år HSO:s Hjälpfond a. Verksamhetsberättelse Årsmötet beslutade att godkänna fondens verksamhetsberättelse för b. Ekonomisk berättelse Årsmötet beslutade att godkänna fondens ekonomiska berättelse för c. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för d. Revisorernas berättelse Årsmötet beslutade att bordlägga punkten till nästa ordförandekommittémöte då uppgifterna inte kommit in. e. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutade att bordlägga punkten till nästa ordförandekommittémöte då uppgifterna inte kommit in. 12 Medlemsavgift Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till medlemsavgift för Motioner inkomna Inga motioner inkomna 14 Ansökan om inträde i HSO för Föreningen Berig, Bechterewreumatikernas Intressegrupp, och Föreningen RME i Göteborg (Myalgisk Encefalomyelit) Årsmötet beslutade att bifalla ovan nämnda föreningars ansökan om inträde i HSO. 15 Val ens sammankallande Ingo Janeck redogjorde för valberedningens arbete varefter nedanstående val genomfördes (se årsmöteshandling). Ingo Janeck meddelar att flera av föreningarna har sina årsmöten sent och ännu inte utsett någon till ordförandekommittén. Endast sju nomineringar har kommit in! Årsmötet beslutade att skjuta upp valen till ordförandekommittén till nästa ordförandekommittémöte istället. Reservation: Birgitta Magnusson, HRF, reserverar sig mot att välja ny styrelse då den gamla styrelsen ej fått ansvarsfrihet. 2

4 HSO:s styrelse Ordförande Ordförande ( 2 år ) Lennart Kurlberg RBU Lennart Kurlberg RBU Vice ordförande Vice ordförande ( 2 år ) Vanja Nilsson DiG Vanja Nilsson DiG Kassör Kassör ( 2 år ) Rudi Rhodén Fyllnadsval på 1 år Vald fram till årsmötet ledamöter ( 1 år kvar ) 3 ledamöter ( 2 år ) Lena Hellman RiG Vega Nilsson-Skårberg SRF Anna Ljungqvist RTP Anna Ljungqvist RTP Kerstin Frid NHR Kerstin Frid NHR 3 ledamöter ( 2 år ) 3 ledamöter ( 2 år ) Kerstin Arohlén FA Vald fram till årsmötet 2010 Rigmor Gustafsson RiG Vald fram till årsmötet 2010 Kjell Rosén Afasi Vald fram till årsmötet 2010 ( 1 år ) ( 1 år ) Bertil Göranzon HRF Ingela Janeck HLG Cathrina Weldeborn NHR Cathrina Weldeborn NHR Leif Bohman Stroke Leif Bohman Stroke 3

5 Revisorer ( 1 år ) Revisorer ( 1 år ) Agne Lundberg NHR Agne Lundberg NHR Göran Ekström Ernst & Young Efter upphandling Auktoriserad revisor Revisorsuppleanter ( 1 år ) Revisorsuppleanter ( 1 år ) Jan Wenström NHR Jan Wenström NHR Ann-Lovise Rosenqvist Ernst & Young Efter upphandling Auktoriserad revisor HSO:s Hjälpfond Ordförande ( 1 år ) Ordförande ( 1 år ) Lennart Kurlberg RBU Lennart Kurlberg RBU 4 ledamöter ( 1 år ) 4 ledamöter ( 1 år ) Vanja Nilsson DiG Vanja Nilsson DiG Leif Bohman Stroke Leif Bohman Stroke Monika Larsson RiG Monika Larsson RiG Margareta Svensson NHR Margareta Svensson NHR 2 suppleanter ( 1 år ) 2 suppleanter ( 1 år ) Bengt Netzler NHR Bengt Netzler NHR Kerstin Frid NHR Kerstin Frid NHR 4

6 1 år 1 år Sol-Britt Kihlström RiG Sol-Britt Kihlström RiG Barbro Lerberg PIO Barbro Lerberg PIO Ingo Janeck HLG Ingo Janeck HLG Sammankallande Sammankallande 5

7 SDN GUNNARED ( 1 år ) 5 ordinarie Ulla Adolfsson FA Gerd Pontén FA Reine Torell HRF Reine Torell HRF Rigmor Gustafsson RiG Rigmor Gustafsson RiG SDN LÄRJEDALEN ( 1 år ) 5 ordinarie Leif Landén HRF SDN KORTEDALA ( 1 år ) Handikappråd 2 ord. + 3 suppl. Kjell Sjöqvist PSO Kjell Sjöqvist PSO Bert Reinhardt RiG Bert Reinhardt RiG 6

8 SDN BERGSJÖN ( 1 år ) Handikappråd 3 ord. + 3 suppl. Dennis Tengbrink Afasi Dennis Tengbrink Afasi Siv Tengman PSO Siv Tengman PSO Anders Grahn RiG Anders Grahn RiG Åke Martinsson RBU Åke Martinsson RBU SDN HÄRLANDA ( 1 år ) Handikappråd 6 ordinarie Bosse Andersson NHR Kerstin Frid NHR Sol-Britt Wettergren DiG Sol-Britt Wettergren DiG Sara Winberg RiG Ansa Tammerland RiG Bengt Carlsson HRF Bengt Carlsson HRF 7

9 SDN ÖRGRYTE ( 1 år ) 3 ord. + 1 suppl. Britta Johannisson NHR Britta Johannisson NHR Ola Troedsson PSO Ola Troedsson PSO Suppleant Suppleant SDN CENTRUM ( 1 år ) 3 ord. + 3 suppl. Bo Ekelund IFS Bo Ekelund IFS Lena Hellman RiG Maria Kolobaric RiG Sten Lindholm FA Henrik Ragnevi Attention Suppleant Suppleant Kerstin Frid NHR Åsa Andersson NHR Monica Haak Stroke Monica Haak Stroke Göran Axén Stroke Göran Axén Stroke 8

10 SDN LINNÉSTADEN ( 1 år ) 5 ordinarie Stefan Vukovic RTP Stefan Vukovic RTP Helena Hermansson NHR Helena Hermansson NHR Inger Rundqvist DiG Inger Rundqvist DiG Bengt Netzler NHR SDN MAJORNA ( 1 år ) Handikappråd 3 ord. + 2 suppl. Bo Lekblad NHR Bo Lekblad NHR Leif Arne Ljungholm NHR Claes Söderling RiG 9

11 SDN HÖGSBO ( 1 år ) 5 ordinarie Gullan Nayar HLG Gullan Nayar HLG Ippsepp Meyer HSO Ippsepp Meyer HSO Lena Bergström RiG Malin Lundell NHR SDN ÄLVSBORG ( 1 år ) 2 ord. + 2 suppl. Dan-Erik Nilsson HRF Dan-Erik Nilsson HRF Mona Eriksson RiG Mona Eriksson RiG Suppleant Suppleant Gerd Svensson RiG Gerd Svensson RiG Jan Flink NHR Jan Flink NHR SDN FRÖLUNDA ( 1 år ) Handikappråd 2 ord. + 2 suppl. Gullvi Johansson DiG Gullvi Johansson DiG Maria Andersson NHR Maria Andersson NHR 10

12 SDN ASKIM ( 1 år ) 5 ordinarie Cecilia Inghammar FA Cecilia Inghammar FA Hans Ersson RiG Hans Ersson RiG Ulla-Britt Kovaric FA Ulla-Britt Kovaric FA Bo Wennerbeck NHR Bo Wennerbeck NHR Siw Sahlén RiG SDN TYNNERED ( 1 år ) Handikappråd 4 ord. + 4 suppl. Birgitta Pålsson FA Birgitta Pålsson FA Marianne Gunnarsson NHR Marianne Gunnarsson NHR Ingela Janeck HLG Ingela Janeck HLG 11

13 SDN SÖDRA SKÄRGÅRDEN ( 1 år ) 5 ordinarie Leila Håkansson RiG Leila Håkansson RiG Pege Hermansson NHR Pege Hermansson NHR SDN TORSLANDA ( 1 år ) 5 ordinarie Sol-Britt Kihlström RiG Sol-Britt Kihlström RiG Ulla Sellman NHR Ulla Sellman NHR Berit Johansson NHR Berit Johansson NHR Anders Hallberg RiG 12

14 SDN BISKOPSGÅRDEN ( 1 år ) 5 ordinarie Bertil Göranzon HRF Bertil Göranzon HRF Jan-Åke Eriksson NHR Jan-Åke Eriksson NHR Birgitta Hellström HLG Birgitta Hellström HLG Lena Angeleni RSMH-Livet Lena Angelini RSMH-Livet SDN LUNDBY ( 1 år ) 5 ord. + 1 suppl. Barbro Wenström NHR Barbro Wenström NHR Maria Jonsson NHR Maria Jonsson NHR Ingemar Persson Stroke Suppleant Suppleant 13

15 SDN TUVE-SÄVE ( 1 år ) 5 ordinarie Mona Karlsson DiG Mona Karlsson DiG Christina Ljung RBU Christina Ljung RBU Jan Wenström NHR Krista Smedeland NHR SDN BACKA ( 1 år ) Handikappråd 4 ord. + 4 suppl. Robert Larsson HRF Robert Larsson HRF Margaretha Andersson NHR Margaretha Andersson NHR Liljana Trifunovska RiG 14

16 SDN KÄRRA-RÖDBO ( 1 år ) 3 ord. + 2 suppl. Lars Fredell NHR 15

17 16 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. 17 Avslutning Lennart Kurlberg framförde årsmötets tack till Åke Martinsson för ett mycket väl och skickligt genomfört årsmöte. Efter avtackningarna förklarade Lennart Kurlberg årsmötet 2009 avslutat. Vid protokollet Ann-Marie Fogelberg, HSO Justeras Kjell Rosén, Afasi Margareta Svensson, Stroke 16

18 NÄRVAROLISTA PÅ HSO s ÅRSMÖTE 19 MARS 2009 OMBUD: AVRAMOVIC MIRJANA HLG EDSTRÖM MARIANNE ILCO EKELUND BO IFS EKHOLM INGELA PARKINSON EKMAN LISBETH RMT ERIKSSON KJELL-ÅKE DYSLEXI GUSTAFSSON RIGMOR RiG INGO JANECK HLG JORHEDE GÖSTA MHLS LANDIN ERNA CELIAKI LERBERG BARBRO PIO LYMER MARIANNE R DiG MAGNUSSON BIRGITTA HRF NILSSON LENA IBIS NILSSON SKÅRBERG VEGA SRF PONTÉN GERD FA RAGNEVI HENRIK ATTENTION ROSÉN KJELL AFASI SVENSSON BIRGITTA RTP SVENSSON MARGARETA STROKE SWENELIUS EVA FUSIG TROEDSSON OLA PSO WENSTRÖM BARBRO NHR von ZWEIGBERGK SYLVI DEMENS GÄSTER: BILLMARK UNO KOLOBARIC MARIA KÅVIK GUNNAR LINDSKOG-BOKLUND BIRGITTA PERSSON ROSE-MARIE TORELL REINE VENSTRÖM JAN FUSIG RiG ILCO RMT PARKINSON HRF NHR 17

19 ANMÄLDA TILL HSO s ÅRSMÖTE 19 MARS 2009 forts STYRELSEN: BOHMAN LEIF FRID KERSTIN KURLBERG LENNART LJUNGQVIST ANNA NILSSON VANJA KJELL ROSÉN WELDEBORN CATHRINA VALBEREDNINGEN: INGO JANECK SOL-BRITT KIHLSTRÖM BARBRO LERBERG SAMMANKALLANDE PERSONAL: BOORTMAN CHRISTINA FOGELBERG ANN-MARIE KLEVMAR SARA MEYER IPPSEPP ÖRSTADIUS KERSTIN MÖTESORDFÖRANDE: ÅKE MARTINSSON ÖVRIGA ASSISTENT LUNDBERG AGNE TOLKAR 1 ST REVISOR 2 ST 18

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2006-06-08

PROTOKOLL 1(6) Datum 2006-06-08 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Rickard Hellmark och Lars Holmqvist Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29

PROTOKOLL 1(6) Datum 2008-05-29 Slag av sammanträde Fullmäktigesammanträde PROTOKOLL 1(6) Plats World Trade Center, Stockholm Sekreterare Ingvar Högström Protokolljusterare Lars Lindholm och Jill Bengtsson Styrelsens ordförande Hans

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 HSO GÄVLEBORG Kansli: Post- och besöksadress: Ombudsman: Monica Hedman S Centralgatan 10, 2 tr Karin Östling tel 026-61 51 63 802 50 tel 026-65 91 86 / 070-376 67 22 E-post:

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer