Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?"

Transkript

1 Många barn och unga råkar ut för nätmobbning. Vi beslutade oss för att göra någonting åt det. Den här filmen är tänkt att väcka tankar och känslor och förhoppningsvis göra en stor skillnad. LÄRARHANDLEDNING

2 LÄRARHANDLEDNING Ett stöd till filmen escape samt inspirationsmaterial för fortsatt arbete kring internet och värdegrundsfrågor. Läs gärna igenom första delen av handledningen innan du visar filmen. Efterarbete av filmvisning Ni har nu sett filmen ESCAPE och det är viktigt att ni nu tar vid och diskuterar innehåll och konsekvenser av denna typ av agerande på nätet. Storyn är fiktiv men dess innehåll är i allra högsta grad verklig för många. Våra barn och unga spenderar mycket tid online och spridningen av t.ex. bilder och kommentarer på nätet kan vara både snabb och omfattande. Det mesta som våra unga gör på nätet är positivt. De har skoj, de umgås och lär sig saker. Dock är det så, som i vilken annan miljö som helst, att det kan hända och händer att någon råkar ut för kränkande behandling och mobbning. Det är viktigt att vi som vuxna inte ser internet som boven, utan snarare ser på eventuell problematik med utgångspunkt i vårt värdegrundsarbete och i vårt arbete med relationer elever emellan. Internet är bara ytterligare ett forum där kränkningar och mobbning kan finnas. Internet är idag en fullt ut integrerad vardag för våra unga. De lever, andas och agerar online. Om du som vuxen upplever att du inte riktigt hängt med i svängarna eller känner att du vill skapa dig en större förståelse för ungas digitala vardag så har du nu chansen. Nedan följer diskussionsfrågor som bland annat kan hjälpa dig med det. Frågorna syftar också till att öka medvetenheten hos dig som vuxen och hos barnen vad gäller kränkningar och mobbning online.

3 Diskussionsunderlag Tanken med följande diskussionsunderlag är att öka medvetenheten hos både dig som vuxen och hos eleverna vad gäller internet som arena för kränkningar och mobbning. Händelseförloppet i filmen är snabbt och speglar den digitala vardag som råder. Det går fort och det händer ofta utan att vuxenvärlden har någon inblick. Det kan mycket väl vara så att du som vuxen tillsammans med din klass inte hinner med alla frågeställningar under ett och samma pass. Förbered dig genom att se över frågeställningarna och bestäm dig för om du vill välja ut de som du själv tycker passar bäst, eller om du eventuellt vill fortsätta diskussionen vid nästa träff. Kanske hinner du igenom samtliga frågar, kanske väljer du att förlänga passet. Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände? Låt dem utveckla sina tankar och funderingar kring det hela och försök undvik att värdera eller vara fördömande. Lyssna in vad de säger och ställ eventuella följdfrågor. Här har du en chans att få elevernas bild av händelseförloppet utan att själv påverka. En av de utmaningar vi vuxna står inför är att förstå och tolka barns syn och upplevelser av nätet utan att blanda in våra egna föreställningar. Fortsätt sedan med ytterligare diskussionsfrågor. Antingen delar du in klassen/gruppen i mindre grupper eller så använder du befintlig sammansättning. Vi börjar med att fundera och reflektera kring en av huvudrollsinnehavarens agerande, nämligen Maddes. Vad var det som gjorde att tjejen som spelar Madde i filmen började lägga upp bilder på Anton? Gjorde hon rätt? Varför, varför inte? Tror du att hon förstod vad som skulle kunna hända? Tycker du att det är ok att lägga upp bilder på andra på nätet? Varför, varför inte? Många lägger idag upp bilder på sig själva på nätet, varför är det så tror du? Vad kunde Madde ha gjort istället för att lägga upp bilderna på Anton? Vad tror du att Madde hade gjort om inte internet hade funnits? Vi fortsätter med bästa kompisen Linneas agerande. Hon finns ju med hela tiden och sitter tillsammans med Madde framför datorn när de lägger upp bilderna. Hur påverkad tror du att Madde blir av Linnea? Hade Madde lagt upp bilderna på Anton om inte Linnea varit med? Hur tror du att Linnea tänker, varför vill hon att Madde ska lägga upp bilderna? Får man lägga upp bilder på klasskompisar eller andra människor hur som helst på nätet?

4 Följande text är ett exakt utdrag från Datainspektionens sida frågor och svar. Fråga: Min kompis har lagt ut en bild på mig på sin Facebooksida. Får han göra det utan att fråga mig? Svar: Ja, man får lägga upp bilder på andra personer på sin Facebooksida, blogg eller liknande så länge bilden inte är kränkande i lagens mening. Det finns ingen exakt beskrivning av vad som är kränkande enligt lagen, utan det måste bedömas från fall till fall. Hur personen på bilden upplever situationen kan spela in, men är inte avgörande för bedömningen. Det är bara en av flera faktorer som vägs in. Andra faktorer är till exempel varför bilden lades upp på nätet, vilka personuppgifter som lagts upp utöver bilden, var bilden lades upp, om personen på bilden har blivit informerad om att bilden lagts upp, hur länge bilden legat ute på nätet. Ett typiskt exempel på när det är kränkande enligt lagen att lägga upp en bild på nätet är om någon gjort det för att skandalisera eller hänga ut en viss person. Att lägga upp en bild på en person som är naken, berusad eller blir retad av andra är ofta kränkande enligt lagen, och därmed olagligt. Då är det inte tillåtet att lägga upp bilden på Internet. (Källa: Vi fortsätter våra funderingar och riktar vår uppmärksamhet mot klasskompisarna och hur de hanterar situationen. När väl bilderna på Anton finns på nätet så börjar klasskompisar att kommentera dem, varför? Vad skulle de ha kunnat göra istället? Sedan kommer vi till Anton själv. Han blir utsatt på nätet och som vi såg i filmen så tar han mycket illa upp och blir väldigt ledsen. Kunde Anton ha agerat annorlunda? Borde han ha följt med på festen? Varför blir han så arg och ledsen? Vi avslutar med att fundera över oss själva. Hur skulle du ha reagerat om du var Anton? Vad skulle du ha gjort om du var en i klassen? I filmen så har läraren Mats ingen koll på vad som händer på nätet, borde han ha haft det och i så fall hur skulle han göra för att få det? Borde fler vuxna finnas på nätet för att hjälpa till när sådant här händer? Har du egna erfarenheter av liknade situationer? Förhoppningsvis har den här diskussionen lett fram till att både elever och vuxna har fått en större förståelse för hur kränkningar och mobbning kan uppkomma och få en sådan spridning på nätet. Förhoppningsvis så kommer också diskussionen leda till fortsatta samtal och funderingar kring nätet samt att färre barn och unga blir utsatta.

5

6 Lärarhandledning fortsättning Nedan följer ett material som ni kan använda i ert fortsatta arbete med frågor som rör internet och mobbning online. För att komma åt problemen med nätmobbning och mobbning så behöver vi alla fundera över vår egen roll. Nedan övningar kan förhoppningsvis bidra till det. Det går utmärkt att använda materialet i direkt anslutning till att filmen har visats men det går också bra att göra det vid ett annat tillfälle. 4-hörns övning Använd en lokal där eleverna kan röra sig utan att det bli för trångt. Ett klassrum fungerar utmärkt om det inte är för litet eller så länge gruppen inte är för stor. Ställ nedan frågor till gruppen och be dem ta ställning till dem genom att placera sig i respektive hörn. Alla frågor eller påståenden har tre givna svar och ett öppet alternativ. Varje svar motsvarar ett hörn i lokalen. När eleverna tagit ställning och är placerad i sina hörn kan du med fördel ställa en del följdfrågor och driva en diskussion. Hur viktigt är internet för dig? Hörn 1. Livsviktigt. Hörn 2. Viktigt. Hörn 3. Inte viktigt. Hörn 4. Eget alternativ. Vad gör du allra helst när du är online? Hörn 1. Spelar. Hörn 2. Använder sociala medier, t.ex. Facebook. Hörn 3. Läser och tar del av fakta. Hörn 4. Eget alternativ. Hur ofta pratar du med någon vuxen om vad du gör på nätet? Hörn 1. Varje vecka. Hörn 2. Någon gång i månaden. Hörn 3. I stort sätt aldrig. Hörn 4. Eget alternativ Hur skulle du beskriva vuxnas kunskap och förståelse för vad du och andra ungdomar gör på nätet. Hörn 1. De har goda kunskaper och förståelse för vad vi gör online. Hörn 2. De borde lära sig lite mer. Hörn 3. De vet nästan ingenting. Hörn 4. Eget alternativ.

7 Om du stöter på ett problem på nätet, ett tekniskt problem eller ett problem av annan karaktär vilket som helst, vad gör du då? Hörn 1. Frågar en vuxen Hörn 2. Gör vad jag kan för att själv lösa det, om det inte fungerar så struntar jag i det. Hörn 3. Frågar en kompis. Hörn 4. Eget alternativ. Om någon skulle utsätta dig för kränkande behandling på nätet, kanske skriva något elakt eller lägga upp en elak bild på dig, vad skulle du göra då? Hörn 1. Göra likadant tillbaka. Hörn 2. Strunta i det och låta det vara. Hörn 3. Säga till en vuxen. Hörn 4. Eget alternativ. Mobbning och kränkande behandling förekommer i de flesta miljöer, i klassrum, i korridorer, i matsal, i omklädningsrum och på nätet. Tror du att det är en viss typ av människor som blir utsatta och i så fall vem? Hörn 1. Den som är konstig. Hörn 2. Den som tar för mycket plats och syns och hörs för mycket i gruppen. Hörn 3. Den som är duktig i skolan. Hörn 4. Eget alternativ. Att beskriva någon som konstig är ganska vanligt, men vad betyder det och vem bestämmer egentligen vem eller vad som är konstigt? Om du tänker på dig själv ett kort ögonblick, är du konstig eller normal. Hörn 1. Jag är lite konstig. Hörn 2. Jag är mycket konstig. Hörn 3. Jag är helt normal. Hörn 4. Eget alternativ.

8 Efter att du som vuxen har ställt den sista frågan så kan du behöva fortsätta diskussionen kring vem eller vad som är konstigt. Det hela bottnar i de normer och värderingar som råder. Tala om att det är ni tillsammans som bestämmer över de normer som råder och säg att det fullt möjligt att förändra dem. Att arbeta främjande och förebyggande mot kränkande behandling och mobbning handlar om flera saker. En viktig del i arbete består i att vara just normkritisk. Ofta hör vi vuxna hur barn och unga talar om någon som är konstig eller att något är konstigt. Sannolikt är också att vi vuxna både tänker och talar om märkliga företeelser eller personer. Men vem avgör egentligen vad som är konstigt eller normalt? Det gör vi såklart tillsammans. Tillsammans utgör vi grunderna för de normer som styr den tillvaro vi vistas i. Om vi vill ha en miljö som kännetecknas av människors lika värde, av jämställdhet och sympati så är ett normkritiskt förhållningssätt ett måste. När det finns starka och tydliga normer som bestämmer hur vi ska se ut och agera så kommer det också finnas individer som inte passar in. Dessa individer är sannolikt de som kommer att bli utsatta för kränkande behandling eller mobbning. Alla har rätt att vara sig själva. En miljö där normkritik är vardag och där man aktivt arbetar med de här frågorna är en miljö där det sannolikt kommer att finnas minde kränkande behandling, mobbning och utanförskap. Nästa del i materialet kommer att handla om hur vuxna och elever kan samverka runt två saker. Dels kommer innehållet nedan att fokusera på hur vuxna och ungdomar kan hitta ett större samverkan och förståelse för den digitala vardagen som råder. Dels kommer det att handla om hur ni tillsammans kan bli mer normkritiska och göra normkritiken till en del av er vardag. Normkritik är en viktig del i arbetet mot kränkande behandling och mobbning varje sig det handlar om internet eller den fysiska miljön.

9 Bilder från inspelningen

10 Lärare för en dag Vi talar ofta om att det är barnen och ungdomarna som är experterna när det kommer till internet, och kanske är det så. Kanske har de mer och andra kunskaper än vad vi vuxna generellt har. Säkert är det så att vuxna också kan mycket om IT och internet när det handlar om hur det tekniskt kan eller bör användas i undervisningen. Men om vi utgår ifrån ungas digitala vardag så är det med största sannolikhet så att stora delar av vuxenvärlden har en del att sätta sig in i. Vad skulle hända om vi för en dag eller för ett lektionspass bytte roller så att de vuxna i skolan blev elever och eleverna blev de som styrde undervisningen? Vad skulle hända om eleverna fick i uppgift att så grundligt som möjligt förmedla sin bild och sina upplevelser av internet för oss vuxna? Lärare för en dag bygger på grupparbeten elever emellan. Dela in klassen i grupper om 4-5 personer och ge dem i uppgift att sammanställa och sen redogöra muntligt eller genom att framföra ett skådespel, eller på annat sätt, vad internet är för och betyder för dem. Kopiera gärna upp och dela ut de hjälpande frågeställningarna längre fram i dokumentet. Du väljer själv om du vill göra det till en stor uppgift och därmed sätta av flera timmar till arbetets fortgång eller om du vill göra det till en mindre uppgift där skapandet och framtagandet kan klaras av på ett lektionspass. Själva redogörelsen där eleverna blir lärare bör vara ett separat lektionspass. Kanske väljer ni att göra övningen till en temadag. När du delat in eleverna i grupper ber du dem initialt, efter det att du talat om vad de ska göra, att de i gruppen kommer överens om hur de vill redogöra för sina tankar. När de bestämt sig för det så är det dags att börja arbeta med frågeställningarna: Vad är internet för er och vad betyder internet för er? Förhoppningen är att övningen ska ge dig som vuxen en större förståelse för hur unga tänker kring internet och dess användningsområden. Möjligheten till att omvandla grupparbetet till individuell uppgift finns naturligtvis. Dela då ut frågeställningarna till samtliga elever och be var och en av dem att skriva en kort uppsats på ämnet. Har du yngre barn kan du med fördel välja ut några av frågorna för att förenkla en aning.

11 Hjälpande frågeställningar Hur mycket tid spenderar ni/du online? Vad gör ni/du allra helst online? Hur länge har ni/du varit ifrån internet som längst den senaste månaden? Använder ni/du dator eller smartphone för att komma åt internet? Varför är internet viktigt? Hur skulle ditt/era liv se ut utan internet? Varför tror ni/du att många väljer anonyma nicknames på internet? Hur gör ni/du för att bedöma trovärdigheten i det ni ser och läser på internet? Varför tror ni/du att kränkande behandling ofta blir hårdare och grövre på internet? Låtsas för en stund att internet inte finns. Ni/du får i uppgift av er lärare att ta reda på två saker. 1. Hur ser väderprognosen ut för den kommande veckan? 2. Vem var kung i Sverige år 1820? Hur skulle ni/du gå till väga? Vad betyder mest, en vän i skolan eller en vän online? Vart umgås ni/du helst, tillsammans med en vän på träningen? Tillsammans med en vän framför skärmen i ett socialt närverk? Ensam framför skärmen i ett socialt nätverk? Hur skulle ni/du vilja att skolan arbetade med internet? Kan ni/du ge förslag på hur er digitala vardag och era digitala identiteter skulle kunna få en mer naturlig plats i skolan? Är det som vi vuxna ibland säger, att unga kan mycket mer om internet? Hur skulle ni/du i så fall kunna lära oss? Hur tror ni/du att användningen av internet i skolan ser ut om 10 år? Hur tror ni/du att det är att bli utsatt för mobbning på internet? Vad kan vuxna göra för att minska mobbningen? Vad skulle ni/du kunna göra för att minska mobbningen? Hur bra är internet?

12 Normkritiskt tänkande Vare sig vi talar om kränkande behandling på internet eller i den fysiska miljön så finns det normer kopplade till det hela. Det finns normer, både medvetna och omedvetna, som talar om för elever och vuxna hur de ska vara, se ut och uppföra sig. Dessa normer sätter gränser för friheten att vara sig själv, de värderar, och de påverkar hur vuxna bemöter barn och hur barn bemöter varandra. Att ifrågasätta de system som råder i den miljön man vistas i är en mycket viktig del likabehandlingsarbetet. Det är något som bör ske både bland vuxna och barn. För ett lyckat normkritiskt arbete krävs att de vuxna engagerar sig samt att eleverna är involverade och delaktiga. Det är ett stort och viktigt arbete som, om ni vill, kan ta sin början med övningen nedan. Övningen i sig kommer inte att fungera som ett botande läkemedel men förhoppningsvis som ett led i att synliggöra problematiken och skapa en medvetenhet kring möjliga vägar till en större likabehandling. Börja med kollegorna Ta en stund på nästa APT eller nästa gång ni vuxna är samlade och introducera (om ni inte redan aktivt arbetar med det) ett normkritiskt förhållningssätt som ett led i likabehandlingsarbetet. Börja med att ställa en enkel fråga till samtliga kollegor, Vad säger ni om att inför nästa luciafirande låta en kille vara lucia? Frågan kommer sannolikt bemötas med en stunds tystnad. Det är i den tystnaden som en normkritisk process kan ta sin början. Det handlar om att ifrågasätta saker vi gör, hur vi tänker och hur omedvetna normer påverkar vårt sätt att vara mot varandra. Ta frågan om luciafirandet vidare genom att fråga hur det är för den eller de elever som vi per automatik räknar bort som lucia men som skulle vilja skrida fram med ljus i håret? Be kollegorna fortsätta att fundera över och brainstorma kring andra normer som styr vårt agerande och be dem ifrågasätta dem. Behöver det vara så, ska det vara så och hur påverkar det vårt bemötande av barnen och barnens bemötande av varandra. Vad händer med de barn som inte passar in i det normsystem som vi tillsammans skapar? Avsett den tid som behövs för att på riktigt få igång tankar och diskussioner. Om det är svårt att få igång tankar hos kollegerna så kan ett bra alternativ vara att starta med och utgå ifrån diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen som är listade längre fram i dokumentet.

13 Fortsätt med eleverna För att lyckas i det här arbetet så är eleverna en nyckel. Får ni med dem på tåget så är mycket vunnet. Gör därför samma sak som ni gjort med era kollegor också nu i klassen eller i elevgruppen. Använd samma inledande frågeställning, vad säger ni om att vi inför nästa luciafirande låta en kille vara lucia? Alternativet är att du använder en egen frågeställning. Det viktiga är att frågan får eleverna att börja tänka och reflektera. Det kan ju mycket väl vara så, kanske hos de yngre barnen eller i sammanhang, att frågan om luciafirande inte alls ger de reaktioner som önskas. Har du sådana funderingar så väljer du givetvis en annan frågeställning. Be sen eleverna att enskilt eller i mindre grupper fundera kring de normer som styr och påverkar deras egna sätt att vara, bemöta andra och de vuxnas förhållningssätt. Vad i sin vardag gör eller säger eleverna utan att tänka på det, bara för att Be dem kritiskt granska varför det är viktigt att se ut på ett visst sätt, prata på ett visst sätt, ha en viss typ av intresse eller musiksmak. Vad är det som är konstigt, varför är det konstigt, hur påverkar det dem som anses vara konstiga och vem är det egentligen som bestämmer? Fråga också hur de ser på det bemötande de får av er vuxna utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Är de vuxna på skolan med och förstärker normer som kan leda till att både elever och vuxna utsätts för kränkande behandling. För, det är då en person faller utanför den norm som råder som det ofta uppstår kränkande behandling och mobbning. Om du som vuxen upplever att det är svårt med frågeställningar till eleverna så kan det även här vara en idé att utgå ifrån diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion och annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Problematisera de olika delarna och fråga eleverna vad de upplever att det finns för medvetna och omedvetna normer kopplade till dem. Be dem också att fundera på vad existerande normer bidrar till och hur ni på skolan skulle kunna arbeta vidare med normkritik och göra det till en naturlig del av värdegrundsarbetet.

14 Sammanfattning Nu har ni förhoppningsvis använt materialet eller delar av det och känt att det varit givande både för vuxna och elever. Kanske har det också fungerat som inspiration till föräldramöten eller liknade. Dela gärna med dig av innehållet till kollegor och vänner. Materialet är ditt att använda och sprida i den mån du vill.

15 Tack till alla företag i västra götalands län betald annonsplats MARIEDALS CMYK BYGGTJÄNST AB PMS Baracuda AB Betongindustri AB Borås Kommun Sandkullevägen 21 FLODA Sagsjövägen KÅLLERED Utbildningskontoret Altitude AB Box Anders och Henrik Pettersson Horntveten 6 FÄRGELANDA Angereds Gymnasiet Box 53 ANGERED Apells Plåtslageri AB Knipplekullen 3 E Ardagh Glass Limmared AB LIMMARED Beijer Byggmaterial AB Hedeängsvägen 60 TROLLHÄTTAN Bellis Blommor Gbg AB Frölunda Torg VÄSTRA FRÖLUNDA Bellis Växtmiljö AB G. Krontorpsvägen 8 PATRILLE Bernt Svensson Miljömåleri i Borås AB Varbergsvägen 50B Best Western Carlia Hotell AB Norra Drottninggatan Billdal Fastigheter Kommanditbolag Billdalsvägen 2 HOVÅS Blåkläder AB Box 124 SVENLJUNGA Bohusläns Helhetsskola Bastebacka 111 LJUNGSKILE Borås Bil Personbilar AB Hultag Borås elhandel AB Box Brady Converting AB Box 629 KUNGÄLV Bräcke Byggservice AB Draggensgatan Budbolaget, Bröderna Jogeland Box Byggnadsfirma Rune Olsson Selläterholmen 1 STRÖMSTAD Carlsson Blomstergrossisten i Borås AB Getängsvägen

16 Cernera AB Åsboholmsgatan GG Handel i Skara AB Smedstorpsg.16 SKARA ICA Maxi Högsbo Lona Knapes gata 1 VÄSTRA FRÖLUNDA Länkhemmet Hvidehus Videhusvägen 2 SOLLEBRUNN Complett Byggen AB Härskogsvägen 10 LERUM Gill Import & Transport Balltorp 145 NYGÅRD ICA Nära Möllan Karlstorpsvägen 96 TROLLHÄTTAN Mariestads Församling Box 2 MARIESTAD Concrete AB Box 19 FALKÖPING Golden Air Flyg AB Trollhättan -Vänersborg Flygplats TROLLHÄTTAN IF Metall Olof Palmes Plats Mastec Components AB Industrivägen 7 ULRICEHAMN Crafton Music AB Truckgatan 2 KUNGÄLV Grebbestad Bilservice AB - Shell Tanumsvägen 1 GREBBESTAD Indumarin, Torkel Lundell Torsby 222 HENÅN Mikael Karlsson Bygg Naum Grönelund 8 VARA Decolab AB Drottninggatan Gråbon Kakel & Klinker Sniken 8 GRÅBO Interflora Fresh Nordstan Nordstadstorget Myggfri.Nu Göteborgsvägen 89 MÖLNDAL Duo Jag HB Byvägen 25 JONSERED Eco-Boråstapeter AB Box Edit House i Göteborg Lilla Bommen 4 B Ekholmens Säteri Ekholmens Säteri 1 DALS ROSTOCK First Cargo Sweden AB Box Forsman Entreprenad AB Hampåkersvägen 11 LERUM FSB Furukullen Skog o Bygg Service Skåpeslätt Furukullen BREDARED Garageportexperten I Falköping Warodells Väg 2 FALKÖPING Gunnebo AB Box Gåsevadholms Fideikommiss AB Koberg 10 SOLLEBRUNN Gäre Bygg AB Strandstaden 25 FAGERSANNA Görans Fastigheter Skaraborgsv.34B SKARA Göteborgs Elementmontage AB Vårlöksvägen 1 GRÅBO Halla Foder AB Marum Halla Kvarn SKARA HeimO s Bygg Skogsgatan 5 VÅRGÅRDA Hälsö Fisk AB Rattgatan 8 KUNGÄLV Jonsson Tage och Jonsson Lilian Håkonebyn 4 MELLERUD Katolska Skolan av Notre Dame Lilla Danska vägen Katrinelundsgymnasiet Skånegatan Know It Technology Management AB Östra Hamngatan L P Transport i Vårgårda Kyrkåsvägen 16 SOLLEBRUN Lewaco Trading AB Box 300 KVÄNUM Lorensbergs Organisationskonsulter AB Anders Mattssonsgatan Lukas Jönsson Engineering AB Hassungared 4112 LINDOME Mäklarhuset Bergqvist & Davidsson AB Lorensbergsgatan Möbler i Trä Norra Trängallén 21 B SKÖVDE Mölndals Tandhälsovård Team Borg Box 203 MÖLNDAL NCC Construction Sverige AB Box Niklassons Gummiverkstad AB Lyse-Lycke 122 LYSEKIL Nossebro Energi Liljegatan 15 NOSSEBRO NYKAB i Sätila AB Fjäråsvägen 12 SÄTILA Nylöse Församling Måns Bryntessonsg

17 Panalpina AB Box 27 MÖLNDAL S. Eriksson Måleri Höganäsvägen 8 LINDOME TA Hydronics AB Annelund LJUNG Wendelsbergs Beräkningskemi Kyrkvägen 7b MÖLNLYCKE Patrik Kent Bygg AB Liergatan 14 FALKÖPING Securecom AB Box 554 ALINGSÅS Tabla Café & Restaurang Södrav West Cargo Vårgårda Box 41 VÅRGÅRDA Peter Hagberg Praktikertjänst Box 33 ÄLVÄNGEN Seniorjobb i Lidköping Skaragatan 5 LIDKÖPING Tanums Fönster AB Grebbestadsv.8 TANUMSHED Vesterålens Naturprodukter AB Uddevallavägen 3 STRÖMSTAD Plåtslagarna i Ale AB Hantverkareg.5 ÄLVÄNGEN Skandia Elevator AB Arentorp VARA Tore Andersson Grundkonsult AB Box 2017 HISINGS BACKA Vikens Lackcenter i Borås AB Vävlagaregatan 8 BRÄMHULT Proglas Uddevalla AB Göteborgsvägen Sofina Kök & Catering Lorensbergsg Torins Ställningar AB Grunnebo 247 VÄNERSBORG Workahaulic Kringlekärrsvägen 6 A STENUNGSUND Proline AB Datavägen 12 B ASKIM Sportlife i Väst AB Mellbyvägen PARTILLE Trioplex AB Madängsholm 70 TIDAHOLM Väderö Bil AB Box 117 TANUMSHEDE Radisson BLU Scandinavia Hotel Göteborg Box Stans Data Kyrkogatan 2 TIDAHOLM Träminuten i Mariestad AB Hammarsmedsgatan 17 MARIESTAD Västgötakollektivet Nyskogen TIDAHOLM Regin AB Box 116 KÅLLERED Starrkärr-Kilanda Församling Box 83 ÄLVÄNGEN Träna i Kungälv AB Filaregatan 17 KUNGÄLV Ykk Sverige Box Rehabshopen AB, Göran Sjödens Rosenlundsg Ströms Betong och Kakel AB Alingsåsvägen 33 SANDARED Tubex AB Box Åby Travsport Box 133 MÖLNDAL Rekyl Reklambyrå AB Box Sundberg Entreprenad Sundholmen Trädets Gård 1 ÄSPERED Uddevalla Omnibus AB Södra Järnvägsgatan Åke Ekstrand Byggnads AB Box 248 MÖLNLYCKE Rhenus Logistics Sverige AB Arendals Skans 20 ARUS-S Svea Brudar AB Armbågavägen 3 3tr Uddevalla Omnibus AB Södra Järnvägsgatan Åmåls Församling Box 8 ÅMÅL Roolfs El Skoftebygatan 35 TROLLHÄTTAN Svenska Kyrkan Falköping Box 734 / Botvidsgatan 43 FALKÖPING Ulja AB Toreby 350 HARESTAD Rosvalls Åkeri AB Bälingetorpsvägen 35 BÄLINGE Rågårdsviks Pensionat AB Rågårdsviksvägen 48 GRUNDSUND Svenska kyrkan i Göteborg, Kortedala Församling Årstidsgatan Svenska Kyrkan i Toarp Prästgården Toarp DALSJÖFORS Uveco AB Borgens Gata 9 ALINGSÅS Vattenpalatset Box 72 LERUM

18 A J Mur & Puts AB TOLLERED D.M.D. Consulting Sweden AB A. Magnussons Byggnadssmide MYGGENÄS Dance & Music Örjan Torstensson FJÄLLBACKA A. Sköld Entreprenad AB GUNNILSE Dats AB VÄSTRA FRÖLUNDA AB Tibrobyggen TIBRO Discworld HB SKEPPSLANDA AB Vårgårda Vvs VÅRGÅRDA EB Metall AB LÄNGHEM Advokatab Roslagen Ecomia AB Akås Plåtslageri AB VÄSTRA FRÖLUNDA Eijes Bil AB ÅMÅL Allan Jönsson Entreprenad AB GRÅBO Ekenäs Traktorgrävning AB FRÄNDEFORS Allingsås Vaktbolag ALLINGSÅS EL Proppo I Strömstad AB STRÖMSTAD Allox AB PARTILLE Elvings Brunnsborrning VÅRGÅRDA Anders Ivarsson SKÖVDE Emils Måleri AB Anna-Karin S. Öjerskog AB VÄSTERLANDA Ems Vacparts AB ÅMÅL Arken Långared Ungdom VÅRGÅRDA Emtervalls Maskingrävning STRÖMMA Arki Mark Arkitektkontor AB KINNA Emtes Ingenjörsbyrå KÅLLERED Arne Axelsson VAREKIL Etuit AB SÄTILA Astando AB TÖREBODA Eva Noaksson Zoo Center VÄSTRA FRÖLUNDA Atea AB SKARA Falköpings Bilriktning FALKÖPING Bengtsfors Kommun BENGTSFORS Fastems AB KUNGÄLV Bertil Hagström SEXDREGA Fredriksson, Fritz Börje Ingemar BRÅLANDA Betongkemi Nordic AB GRÅBO G Jonassons El AB STENKULLEN Bilko, Fredric Svanström SKARA G.M.J. DvD & CD STRÖMSTAD Björkängen s Hantverk VINNINGA Gamla Stadens Hembageri AB LIDKÖPING Brandfors Redovisningsbyrå AB GaragePort Experten AB FALKÖPING Bredgården MARKBÄCK Gillstad Cafè LIDKÖPING Bredgården MARBÄCK Gunnar Thönssen Enterprenad VÄNERSBORG Bricoleur Handelsbolag LINDOME Gustav Adolf Ungdomsgård Bror Lundgren Consulting AB Göteborgs Bil & Motormekaniska Verkstad Brudbergets Jordprodukter AB MÖLNDAL Göteborgs Kyrkliga Samfällighet Brüsseldorf Göteborgs Processteknik HISINGS BACKA BT Elberäkningar AB SVENLJUNGA Göteborgskyrkan Butonia AB Hallblads Bilplåt AB VÄNERSBORG Bygg & väg Service i Gråbo AB GRÅBO Hallgren & Söner AB VÄNERSBORG Börje Olsson Handelsbanken MÖLNLYCKE C.A Mörck AB Hedenberg, Bo Patrik ALINGSÅS Calectro AB VÄSTRA FRÖLUNDA Helena Lidberg LERDALA Caperio Göteborg AB VÄSTRA FRÖLUNDA Helgereds Rör AB CE Elentreprenad AB OLSFORS Henåns Blomsteraffär HENÅN CF-Servoteknik BREDARED Hermanssons Marintjänst AB HENÅN Claesson & Partner VÄSTRA FRÖLUNDA Herrljunga Allt i Bygg AB HERRLJUNGA Contage AB VÅRGÅRDA H-Fysio AB MÖLNLYCKE Coop Konsum - Skogslyckan Hitek Norden AB HÖKERUM Cpac Systems AB Hung Fat Trading Asien Livs AB HISINGS BACKA

19 Håkans Entreprenad AB BRÅLANDA MKL Expresstransport i Vårgårda VÅRGÅRDA Hägnen i Borås AB SJÖMARKEN Movant AB SKÖVDE Hälle Såg & Byggvaror AB STRÖMSTAD Niels Kjeldsen Consulting AB KUNGÄLV Höggärdets Skog & Maskin AB SOLLEBRUNN Nock AB ÖCKERÖ Hönö Röds Lackering & Blästring AB HÖNÖ Norconsult AB IF Friskis & Svettis Nordea MARIESTAD Industrisupport i Åmål AB ÅMÅL Nordisk Undertext AB Infokus Business Intelligence AB MÖLNYCKE Nowa Kommunikation AB Internet Hair AB VARA Nybergs Entreprenad i Ulricehamn AB ULRICEHAMN Jan Bomans Åkeri AB BRASTAD Orust El & Maskinreparationer Jitvå Allservice AB LYCKE Orust Fartygsservice AB HENÅN Joakims Bilservice HÄRRYDA P.V.M. Bil AB ULRICEHAMN Johannesviks Camping & Stugby KUNGSHAMN Patric And Brother AB KLÖVERDAL Johansson, Johnny Dennis Gerhard FÄRGELANDA Per-Ove Lennart Karlsson GULLSPÅNG JTB Transport AB SKEPPLANDA Peter Ribbing Husbilar i Sollebrunn AB SOLLEBRUNN K G Korggubbens AB KÅLLEKÄRR Pizzeria & Ristorante Napoli Karl-Henrys Maskinservice AB GULLSPÅNG Portalens Gymnasium Karyd & Willemoth KB ÖJERSJÖ Prefab i Tranemo AB TRANEMO Kenberg Måleri & Fastigheter AB BOHUS Prokab Ekonomikonsulter AB VÄSTRA FRÖLUNDA Klaveness Medical AB STRÖMSTAD PwC LIDKÖPING Kode Stängsel AB KODE Qamcom Technology AB Kungssnickar n KB HENÅN R. Kärrmans Åkeri LINDOME KWH Pipe Sverige AB ULRICEHAMN Reaf, Redovisning & Affärskonsult AB Kärra Måleri - Thorlin HISINGS KÄRRA Restaurang Aling-Thai ALINGSÅS Landia Isolering AB GRÅBO Restaurang Frestelsen Hjo Stadspark AB HJO Landvetters Styr & Elservice AB LANDVETTER Rhodsig Company AB Lastväxlar Carlsson AB RN Kran & Transport ALINGSÅS Leif Hjalmarsson Åkeri VARA Robert Colliander Infrakonsult AB Lg Bildemontering AB AGNESBERG Rotviksbro Handel AB Life on A Board AB VARA RP Industriservice AB VÄNERSBORG Linnarhögens Bilservice HÖGSÄTER Ryaheds Admin- & Ekonomi HÄRRYDA Lotta Kran AB GRÅBO Ryaheds Admin- & Ekonomi HÄRRYDA Lyfttjänst i Friel TUN Rödbo Trp Åkeri KUNGÄLV LåsTeam Sverige AB S. Synnergrens Resor LIDKÖPING M R Produktion Specialmaskiner AB KARLSBORG Scandia Transport AB M&P Paint & Coatings AB Scandic Hotel Plaza Borås Maskin & Laserteknik AB HISINGSBACKA Scandic Hotels AB MÖLNDAL Meddo Trollhättan TROLLHÄTTAN Seafood Supply Sweden AB MÖLNLYCKE Meldon Food AB VÄSTRA FRÖLUNDA SEB - Åmål ÅMÅL Melleruds Rör & Värme MELLERUD Sibyllagrillen TROLLHÄTTAN Mhasa Handelsbolag VARNHEM Skaraborgs Ortopedservice AB SKÖVDE Microdent Björn Ljunggren SKattegården Eggby AXVALL

20 Stentor Audio Stig Lagergren Strömstad Pastorat Sun Like AB Svanesunds Båt & Traktorservice HB Swegmark Invest AB Sven Rolandsson AB Säckestads Åkeri AB Sören & Siw Strömvall T. Åbergs Transport Tabli AB Tema Konsult Väst The Carpenters i Säve AB Tibro Billackering AB Tobex Tofta Fogtätning AB Tranemo Metal AB Transport & Vägförbättringar Tord Berg Trollmåleri AB Töreboda Garden Unitrafo Electric AB VRP Industriservice AB Wahlbäcks EL AB West Coast Bowling Wordfinder Software AB Vårgårda Pastorat Yngve Nilssons ÅkeriAB Ytterby Bensinstation AB Zebran Lek & Djursaker ÅF Industry AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Östergårdens Bygg & Mark Ösönersplast AB TROLLHÄTTAN AXVALL STRÖMSTAD MELLERUD SVANESUND HÄRRYDA TIDAN MARIESTAD TROLLHÄTTAN VAREKIL ÄLVÄNGEN HISINGSBACKA TIBRO VINNINGA TRANEMO BLIDSBERG TROLLHÄTTAN TÖREBODA ASKIM KINNAHULT MÖLNLYCKE VÅRGÅRDA KARLSBORG YTTERBY LYSEKIL ÅMÅL FALKÖPING LINDOME

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände? Många barn och unga råkar ut för nätmobbning. Vi beslutade oss för att göra någonting åt det. Den här filmen är tänkt att väcka tankar och känslor och förhoppningsvis göra en stor skillnad. LÄRARHANDLEDNING

Läs mer

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände? Många barn och unga råkar ut för nätmobbning. Vi beslutade oss för att göra någonting åt det. Den här filmen är tänkt att väcka tankar och känslor och förhoppningsvis göra en stor skillnad. LÄRARHANDLEDNING

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände? Många barn och unga råkar ut för nätmobbning. Vi beslutade oss för att göra någonting åt det. Den här filmen är tänkt att väcka tankar och känslor och förhoppningsvis göra en stor skillnad. LÄRARHANDLEDNING

Läs mer

Va snygg du e! - ett informations- och diskussionsmaterial om grooming för högstadiet och gymnasiet.

Va snygg du e! - ett informations- och diskussionsmaterial om grooming för högstadiet och gymnasiet. Va snygg du e! - ett informations- och diskussionsmaterial om grooming för högstadiet och gymnasiet. Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid

Läs mer

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände? Många barn och unga råkar ut för nätmobbning. Vi beslutade oss för att göra någonting åt det. Den här filmen är tänkt att väcka tankar och känslor och förhoppningsvis göra en stor skillnad. LÄRARHANDLEDNING

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Va snygg du e! - ett informations- och diskussionsmaterial om grooming för högstadiet och gymnasiet.

Va snygg du e! - ett informations- och diskussionsmaterial om grooming för högstadiet och gymnasiet. Va snygg du e! - ett informations- och diskussionsmaterial om grooming för högstadiet och gymnasiet. Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer

Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Duckface/Stoneface om mediebruk, bilder & könsnormer Lärarhandledning för högstadiet Vad är Statens medieråd? Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Friends nätrapport 2015

Friends nätrapport 2015 Friends nätrapport 2015 I samarbete med: OM INNEHÅLL RAPPORTEN Innehåll 3 OM RAPPORTEN & FRIENDS 18 LIVET PÅ & UTANFÖR NÄTET HÄNGER IHOP 4 INLEDNING 20 STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGAR & MOBBNING

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide, nr 5 Version 2.0 2008 Johnny Lindqvist

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

Ungas integritet på nätet

Ungas integritet på nätet Ungas integritet på nätet En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna En publikation i serien.se:s Internetguider av Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Ungas integritet på nätet.se:s Internetguide,

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

ORKA LÄRARHANDLEDNING

ORKA LÄRARHANDLEDNING ORKA LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL ORKA... 2 FÖRORD... 2 ORKA BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL... 2 KOPPLINGAR TILL LGR 11... 2 PROGRAMPRESENTATION... 3 SÅ HÄR KAN DU ANVÄNDA SERIEN ORKA... 3 ATT TÄNKA PÅ... 3 INNAN

Läs mer