af Riksdagen för Stockholms stad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "af Riksdagen för Stockholms stad."

Transkript

1 RIKSDAGEN.

2 566 Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Fredholm, J. H. G., Civilingeniör, n. G:la Af l I J t't' "d" K d" 16 Kungsholmsbrogatan 44. ze lus,., USl tel. Österm, 804. lera, o. ommen orsg.. vo n F iesen S G Lektor Fullmäktig i Riks. fl,..,, a Al O,G h dl G t 26' t 221 banken, n. Kungsg. 24; r. t mgren,., ross an., s. ~ g.,r. '... Hamilton, H. E. G., Grefve, Landshöfding, Annerstedt, P. S. L., Statsrad, n. V. Trad Bl Grand Hetel, t 4770 gårdsgatan 7.. o,r.... Biöm t O M G lmaior.ö St 20 Hammarlund, E., Redaktor, n. Barnhusg. 6; J S ~erna,.., enera maj.or,o. ureg.. a. t. 6000; r. t von Friesen, C., Rektor, s. Hogbergsg. 37 B; Hedin, A., Litteratör, ö. Nybrohamnen 26. Frän~k:i, 3i.:~en._ konsul, n. Drottningg. 86; Höjer, M.,Lek~or, s. Götgatan30; t~l.maria 298. r. t von Kruseustjerna, J. E., Statsrad., n. Kam- T.. bl dh H R L kt.. T t 12 makareg. 4; r. t. 2. orne a,.., e or,o. ors ensonsg. ; Lindhagen, Carl, Revisionssekr., ö. Valhalla- W Il ad'}'w7?13 h O' Gd V T "d "d 7 vägen 41; a. t a r. "r.' 4~3. ' o segare,n.. ra gar sg. ; Nordström, C. F. 'I'h., Generaldir., n. Barn. husg. 4; r. t A d K Nyström, M. F., Telegrafkommissarie, ö. n ra ammaren. Nybrog. 34; r. t Berg, F., Folkskolelärare, ö. Sibyllegat. 54; Olsson, John, Advokat, n. Adolf Fredriks tel. Österm Kyrkog. 15; a. t. 80; r. t Bergström, D. K., Redaktör, Fil. dr, ö. Val- Smith, E. A., Lotskapten. ö. Sibylleg. 18; hallaväg. 45 B; a. t. 4807, r. t r. t Branting, K. Hj., Redaktör, Norrtullsg. 3; Staaff, Karl, Advokat, v. Häradsh., n. Jaa. t kobsg. 28; a. t. 755, r. t Byström, J., Redaktör, n. 'I'egnersg, 1; Wallenberg, G. O., Kapten, ö. Karlavägen a. t. 6008, tel. Vasa A; r. t. 122 o De Geer, Gerard J., Professor, n. Rådmans- Wallis, C., e. o. Professor, n. Vasagatan 48; g. 67; tel, Vasa 99. tel. Brunkeb Eklund, O. G., Boktryckare, n. Regeringsg.89: Wavrinsky,E. O.V.,Direktör, Kh. Scheeleg. 20; a. t , r. t a. t. 964 o. (bost.) 10254, r. t Öfriga ledamöter af Första Kammaren. Riksdagen. Inom parentesen efter namnet angifves län eller stad, som ledamot representerar. Almen, A,.T., Gen.-dir. (Vbtn), ö.riddareg.43; Andersson, P. J., Fabriksidk, (Elfsb), n, tel. Osterm. 6. Drottningg. 32. Almgren, F. A., Öfverdirektör (Elfsb.), n. Asker, A., t. f. Landshöfd. (Vnrl), Ö. Kar.. Klarabergsgatan 70; r. t. Jernvägen 74. lavägen 8; r. t Almström, R., Fabriksidk., Fullmäktig i Beck-E.'.riis, C. J., Frih., Bruksdisp. (Sthlm), Riksb. jgeflb), n. Rörstrand; r. t Mas;er.Samuel~g. 10; tel. BrunkllP.123!. Alströmer,., Frih., Disponent (Elfsb), n. Behm, E. H., v. Haradsh. Godseg. (Oreb), o. Drottningg. 46; r. t Kaptensg. 13; r. t Amilon, J., Godseg. (Krist), Hötel Conti- Benedicks, G., Bruksegare (Vstm), n. Birger nental; r. t Jarls g. 31; r. t Andersson, A. G., Rådman (Vnrl), Grand Berg, Gustaf A., Häradsh. (Jkpg), n. Drott- Rotel; r. t ningg. 102; r. t Anderson, F. A., Generaldirektör (Vnrl), Ö. Berg, Gustaf B.. Godseg. (Skbg), Grand 8tureg. 60; r. t Hotel; r. t Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Riksdagen. 567 Bergendahl, C. G. A., Ryttmäst. (Skbg), Ekdahl, G. A., Handl. (Sthlm), Södertelje; n. Hötel Continental; r. t r. t. Söderteije 38, a. t. Södertelje 4. Berggren, J. H., Dispon. (Blek), ö. Linneg. af Ekenstam, C. Th., Häradsh. (Gotl), n. 12; r. t Malmskilnadsg. 48; r. t Bergman, C.O., Ofverste (Nbtn), ö. Torsten- Ekströmer, J. M., f. d. Kapten (Klmr S.), sonsg. 10; r. t ö. Florag. 4; r. t Berlin, J., Sekreterare (Vbtn), 6. Karlavä- von Essen, F., Frih., Riksmarskalk (Elfsb), gen 20; a...t Ö. Strandv. 23; r. t. 63. Bildt, K. G., Ofverste (Nbtn), Ö. Kommen- Fagerholm, A., Godsegare (Jkpg), n. Hötel dörsg. 32; r. t Continental; r; t Billing, A. G. L., Biskop (Vstm), n. Hol- Falk, C. Helmer, Öfverste (Vrml), Ö. Kom-, ländareg. 16; r. t mendörsg. 30. ' Björklund, O., f. d. Disponent (Vrnl), s. Bell- Falk, Knut 13;" Bruksegare (Kpbg), Ö. Stureg. mansg. 6; t. t ; tel. Ostarm. 905; r. t Björlin, J. G., Ofverste (Gotl), n. Kungsg. 9; Falkenberg, C. H., Frih., Kapten (Vrml), ö. '. r. t Nybrog. 9; r. t Blomberg, K. H., Professor (Kpbg), n. Hötel Fosser, N., 'Godseg. (Östg), n. Drottningg. Continental; r. t (Hotell Skandia); r. t Bohnstedt, K. E., f. d. Ryttmästare (Öreb), ö. Fröberg, C. A., Borgmäst. (Vnrl), ö. Styr- Nybrog. 41; r. t mansg. 3; r. t Bonde, C. J. Trolle-, Grefve, Godsegare(Mlm), Gripepstedt, J. T., Friherre, f. d. Ryttmäst. ö. Birger Jarlsg. 18; r. t (Oreb), S. Blasieholmshamnen 2; r. t.727. Bondesson, P., Landtbrukare (MIm), n. Hötel Grundberg. L., Lasarettsläkare (Elfsb), n. Continental; r. t Hötel Continental; r. t Boström, E. G., f. d. Statsminister,' Godseg. von Hallwyl, W., Grefve, Godsegare (Geflb), (Sthlm), n. Regeringsg. 36; r. t n. Harung. 4; r. t Boström, F. A., Landshöfding (Södm), Bla- Hamilton, R. G., Grefve, Godsegare (Krist), sieholmsg. 3; r. t Grand Hötel ; r. t Boström, N. J., Godsegare (Skbg), n. Klara Hansson, P., Godsegare (Hall), n. Mäster- V. Kyrkog Samuelsg. 70; a. t Brehmer, S. E. W., Ofverste (Geftb), Söder- Hasselrot, C. B., Häradshöfding (Klmr S.) telje; r. t. Södertelje 3. n. Kungsg. 22; a. t Bremberg, F. O., Jägmäst. (Vbtn), ö. Baner- Hedenstjemal,.. F. A. H., Häradsh. (Ostg), g. 3; r. t n. Klara v. Kyrkog. 5; a. t. 627,r.t af Buren, C. P., Brukseg. (Blek), ö. Kom- Jehander, Carl, Ingeniör (Jkpg), n. Kammendörsg. 5; r. t makareg. 12; a. t Cavalli, P. A. H., Landskamrer (MIm), n. Kennedy, J. Th., Kammarh. (Krist), Grand Drottningg. 66; :t:: t Hötel ; r. t Cederberg. A. F; O., Ofverstelöjtn. (Vbtn), Kjellgren, J. H., Bruksdisp. (Ostg), n. Birger Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöbaden 58. Jarls g. 17; a. t. 521, r. t Dahlberg, J. P., Brukseg. (Vnrl), Grand Klingspor, C. G. A., Friherre, f. d. Kapten Hötel, r. t (Skbg), ö. Karlavägen 15 A; r. t Danckwardt-Lillieström, E. G. A., Godseg-are Klingspor. Ph. O. L., Grefve, f. d. Kapten (Ostg), Blasieholmsg. 3; r. t (Ostg), n. Brunkebergstorg 2; r. t De Geer, G. L., Frih., Godseg. (Krist), Bla- von Krsemer, A. R., Frih., Hofmarskalk (Jmtl), sieholmstorg 11; r. t ö. Stureplanen 4. De l~ Gardie, M. G., Grefve, Landsh. (Krist), Lag~.rbri?g,.G. O.R.,Frih.,Landshöfd.(Gbrg), o. Harring. 2; r. t o. Biblioteksg. 6; a. t. 6374, r. t de Laval, C. G. P., Fil. dr, Civilingeniör Larsson, E., Bruksegare (Geflb), ö. Sture- (Kpbg), n. Kungsträdgårdsg. 2 C; r. t planen 6; a. t , r. t Dickson, R., Landshöfd. (Malmö stad), ö. Leman, Ph., Fil. dr (Göteborgs stad), Grand Gref-Thureg. 57; r. t Höteli r. t Dieden, J. H. E., f. d. Konsul (Malmö stad), Lewenhaupt, G. E., Grefve, Godseg. (Vstm), Grand Hötel: r. t Bl. Hofslagareg. 2; r. t Douglas, L:. W. A., Grefve, f. d. Utrikesmi- Lindgren, H. O., Professor (MIm), n. Hotel' nister (Ostg), ö. Strandväg. 25; r. t Continental; a. t. 6126, r. t Ehrenborg, C. G. S., f. d. Major (Krist), n. Lithander, P. E., Grosshandlare (Elfsb), Drottningg.25(HotellSkandia);r.t n. Döbelnsg. 25; tel. Brunkeb von Ehrenhei~, P. J., f. d. Statsråd (Ups), Ljun.~ber.g, 9. E., f. d. Advokatfiskal (Elfsb) n. Malmskilnadsg., a. t o. Lmneg. 17; tel. Osterm Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 568 Riksdagen. Lundberg, O. V., Borgmåst. (Vstm), n. Malm- Sanne, J. N., Grosshandl. (Gbrg), n:vasag.,' torgsg. 6; r. t (Belfrages pensionat); r.t Lundeberg, Chr., Brukseg., v. Talman (Geflb), Sederholm, E., Godseg. (Södm), n. Klara Ö. ö. Birger Jarls g. 6; r. t Kyrkog. 12; tel. Brunkeb. 946, r. t Lundström, C. H., f. d. Bergmästare (Vrml). Sjöerona, C. A., Landshöfd. (Skbg), Jungn. Valling. 6; r. t frug. 16; r. t Lybeek, Carl U. S., Godseg. (Klmr N.), ö. Sjöholm, L. A., Kontraktsprost (Södm), n. Karlavägen 36; r. t Gustaf Adolfs t. 12 (Hotell Bellevue); Melin, O., Grossh. (Göteb. stad), ö. Vill ag. a. t. 4157, r. t ; r.t Sparre, K. U., Frih., Landshöfd. (Jmtl), ö. Moberg, C. O;, Borgmast. (Verml),o. Jungfrug. Kommendörsg. 15; r. t ;..tel. Osterrn, Sparre, N. G. A., Grefve, Godsegare, Talman, von Moller, A. P., Godsegare (Hall), Malm- (Vnrl), ö. Birger Jarls g. 8; r. t torgsg. 6; a. t. 4445, r. t Spens, G. H., Grefve, f. d. Landsh. (Östg), Nilsson, O., iranseröd, Landtbr. (Krist), n. Holländareg. 21 A; r. t Ö. Florag. 17. Stephens, J. S. F., Bruksegare (Kron), n. Nisser, M. S., Brukseg. (Kpbg), n. Fredsg. 19; Adolf.Fredriks Kyrkog. 9 B; r. t r. t von Strokirch, J. P. F. O., Hofmarskalk Nordenfalk, C. O. C. J., Landshöfding (Hall), (Jkpg), ö. Kapte~s~. 14; r. t ö. Kommendörsg. 5; r. t Swartz, C. J. G., Fabriksidk, (Norrkpgs stad), Nyström, Carl L. H., Med. dr (Gbrg) n. Grand Hötel ; r. t Bryggareg. 16; a. t ' Svedelius, A. G. J., Landshöfd. (Öreb), ö. Nyström, J. F., Lektor (Ups), Styrmansg. 27' tel. Österm Kommendörsg. 20 B; r. t Säve, T. A., Lektor (Vrml), ö. Gref-Thureg. Nyströ~, Th., Öfverstelöjtn. (Blek), ö. Stureplanen 4; a. t C; a. t Söderberg, P. M:, Landtbrukare (Jkpg), n. Odelberg, A. Th., Statsråd, (Klmr N.), n... Norra Smedjeg.A; a. t. 620, r. t Birger Jarls 1'. 5; a. t. 968, r. t Sorensson, P., Kontraktsprost (MIm), n. Klara Odelberg, O. W., f. d. Löjtnant, Fullmäktig V. Kyrkog. 5; tel. Brunkeb i Riksgäldsk. (Sthlm), st. Mynttorget Tamm, C. A., f. d. Ryttmäst. (Södm), ö. Styr- 1; a. t. 1095, r. t. 46. mansg. 7; a. t , r. t Palmstierna, N. A. H., Frih., Landshöfd. Tamm, H. p'.p., Godseg. (Jrntl), Blasieholms- (Jönk), ö. Linneg. 12; r. t torg 11, r. t ' Paulson, P., Landtbr. (MIm), n. Drottningg. 'I'amm, P. G., Bruksegare (Ups), o. Riddareg. 25 (Hotell Skandia); r. t ; r. t Persson, Nils, Konsul (MIm), Grand Hotel; Taube, C. O., Grefve, Dlstnktschef.~Nrbtn), r. t n. Klarabergsg. 70; r. t. Jern,:".age~ ~. Pettersson,C. F., Kyrkoherde (Kpbg), n. Klara Tharn, F. A. S., Godsegare (Hall), o. Blbho- V. Kyrkog. 9'/2 (Hotell Luleå). teksg. 6; a. t r. t :. Pettersson, F. E., f. d. Kapten (Gbrg), ö. Tham, V. H. S., Bruksdisp. (Oreb), o. Birger Kommendörsg. 34; tel. Österm, Jarls g. 16; r. t Posse, K. A., Grefve, Godseg. (Kron), ö. Tillberg, K. H. R.,v.Häradshöfding(KlmrN.), Nybrog. 41. ö. Birger Jarlsg. 22; r. t Rappe, A. W., Frih., Godseg. (Kron), Grand 'I'ornerhjelm, p. D. R., Ryttmastare (MIm), Hötel ; r. t Grand Hotel; r.. t. 47 7~:... Rettig, J., Grosshandlare, (Gefle stad), Bl. Trolle, N. A. AA.,Fnh., Hofjägmäst, (MIm),. Södra Blasieholmshamnen 4; r. t. 89. Grand Hotel; r. t Ridderbjelke, F. G. M., f. d. Kapten (Ups), Trygge~, E'l; Professor (Kpbg), o. Artillerin. Kungsg. 16; a. t , r. t T" ga aan G' G L" k d' (K ) Rodhe, E. H., Biskop (Gbrg), n. Uplandsg. orner,.. '. arover sa Jo ron, n. 3; a. t Norrlandsg. 20; a. t. 7468, r. t Rudebeck, G. M. U., Häradshöfding (Vrml), ö. Unger, E. M., Häradshöfd. (Öreb), ö. Strandv. Kommendörsg. 46; a. t ; r. t Rylander. J. O., Direktör (Elfsb), Malmskil- Wachtmeister, A. F. C:son, Grefve, Generaldir. nadsg. 42; r. t (Södm), ö. BirgerJarlsg.26; r. t Sandberg, J. A., Rektor (Klmr S.), st. Wachtmeister, H. H:son, Grefve, Statsråd Sk~ppsbron 18; a. t. 2368, r. t (Blek), Blasieholmstorg 11; r. t Sandqvist, S. J., Borgmästare (Geflb), n. Walin, G. A., Apotekare (KIm S), ö. Jung- St. Vattug. 8( Hotell Monopol);a. t frug. 26. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Riksdagen. 56~ Weinberg, A. F., Godsegare (Skbg), n. Hötel Wrangel von Brehmer, J. W., Frih., Öfver- Continental; r. t stekammarjunkare (MIm), Grand Hötel; Wennerberg, G., f. d. Landshöfding (Kron), r. t ö. Valhallavägen 37. Åkerberg, K., Godseg. (Skbg), Grand Hstel, Wester, J. F., Ingeniör (Vrml), n. Stora. r. t Vattng. 8 (Hotell Monopol); r. t Akerhielm, A. L. E., Frih., President (Gbrg), Wieselgren, P. S., Generaldirektör (Göte-. ö. Linneg. 5; r. t. 17? borgs stad), ö. Karlavägen 1 C; tel. Akerman, A. R., Generaldirektör (Vrrnl), n. Österm Kungsg. 34; a. t Wijk, I., Godsegare (Skbg), Grand Rotel; r. Ostberg,G.F.,Fullmäktig i Riksgäldskontoret t (Sthlm), n. Torsg. 34;tel.Vasa868,r.t Andra Kammaren. Inom parentes ang lfves Iiin (i förkortad form) eller stad, hvar lfrån ledamot är vald. Almqvist, K. F. G., Godsegare (Södm), Rö- Berndes, G..F., Bruksegare (Sthlm), n. Kungsg. tel Continental; r. t. Continentals vexel. 7; tel. Brunkeb, Andersson, Anders, i Backgården,Remmanseg. Biesört, J.. E., Ingeniör (Vrrnl), ö. Grefg. 23; (Skbg), n. Kl. V. Kyrkog. 3 B; a. t tel. Östorm. 2042, r. t Andersson, A. G., i Himmelsby.Hernmanseg. Björck, C. H., Provinsialläk. (Laholm m. fl. (Östg), n. Drottningg. 53. städer), n. Uplandsg. 15; r. t Ande~?son, Folke, i Helgesta. Hemmanseg. Björkman, K. G., Landtbrukare (Ups.), ö. (Oreb), n. L. Vattng. 12; r. t. 3608, Ostermalmsg. 17. a. t Boöthins, S.J., e.o.prof.(upsala),n.malm- Andersson, Hans, i Vestra Nöbbelöf, Landt- skilnadsg. 9; r. t brukare (MIm), Ö. Grefg. 14; tel. Ostor- Boströrn, N., Hemmansegare (Vbtn), D. m Vestmannag. 29; r. t Andersson,' Herman, i Grimbo, Hemmanseg. Brodin, O. A., Skeppsbyggare (Gefle), Ö. (Gbrg)... Torstensonsg. 6; r. t Andersson, Jöns, i Ohrstorp, Landtbrnkare Bromee, J., i Billsta, Häradsdomare (Jmtl), (MIm), n. N. Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf n. N. Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf Vasa); Vasa); a. t. 620,1'. t a. t. 620, r. t Andersson, Magnus, i Löfhult, Hemmanseg. Broome, L. G., i Bårslöf, Folkskolelär. (MIm), (Kron), s. Mosebacketorg 6. n. Vestmannag. 2 B. Andersson, Nils, i P~ttersborg, Landtbruk. Broström, A. F., Boktryck. (Kristinehamn (MIm), n. Dr?ttmngg. 52. m. fl. städer), n. Gila Kungsholmsbrog. Anderson, Olof, I Hasselbol, Hemmanseg. 52 r t 5112 (Vrml), n. Mäster-Samnelsg. 54; tel. Bäärnhieim; G. M., Häradsh. (Marstrand Brunkeb.? 14.. m. fl. städer), Ö. Karlavägen 12. Andersson, Wilhelm, I Bråborg, Landtbruk, C " d " (Östg.), n. Kungsg. 9; a. t af ~llerholm,,,g. N. Th., Hara shofd. (Kpbg), A t A d Mål ;. t (H I ") o. Karlavagen 8; a. t n onsson, n ers, a aremas. ma mo, n. C lhei G Il köld A Th K. k Mäster-Samuelsg. 67. ar eim- y ens? '... ammarjunx. Apelstam, A. L., Grosshandl. (Halmstad), n. (Hall), n. Smalandsg. 31 A... Hotell Continental; r. t. Continentals Carlson, Erns.t, f. d. Profe.ssor, Lek~or (Gote vexel. b~rg), ~Jursholm, Villa Ransater; r. t. Arhusiander, M., Grosshandl. (Sundsvall), n. C IDJurshC' 3 r2.. N S d t Landtbruk. Hotell Rydberg; r. t. 64. ar sson,.., I. me s orp, Barnekow, F. C. K., Frih., Godsegare (Krist), (KImr), ~. Hornsg. 52. Grand Hötel, r. t Carlsson, se afven Karlsson... Bengtsson,J.,iBjernalt, Landtbrukare (Hall), Centerwall, J. E., Rektor (Söderhamn), n. st. Vesterlångg. 28. Vasag. 44; a. t. 633, r. t o Bengtsson, J. W., i Häradsköp,Landtbrukare Cervin, August, Kronofogde (Vrml), Bl. Tea- (Jkpg), n. Klara S. Kyrkog. 18. te~~. 6; r. t e Berg, F. U., Kamrer (Göteborg), st. L:a CrusebJorn!. J. r., Statsrad (Umeå m. fl. stä- Nyg. 17; a. t der). o. Strandv. 57; r. t Bergström, C., Hemmanseg. (Vnrl), n. Re- Dahlgren, B., Landtbrukare (Elfsb),n, Jakobsgeringsg. 40; tel. Brunkeb g. 26. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 570 -Riksdagen, Dahlstedt, Lars, Kyrkoherde, (V'btn), st. Hammarström, C. J., Hofslagare (Köping Slottsbacken 2 A; r. t m. fl. städer), s. Södermannag. 9 A. Dahn, M., Landtbruk. (MIm), st. St. Grå- Hansson, A., i Solberga, Hemmansegare munkegr. 5. (Kpbg), Riddarholmen 2. Danielsson, K. A., Landtbrukare (Jkpg), n. Hanson, Nils, i Berga, Hemmansegare Klara S. Kyrkog (Geflb),ö. Riddareg. 17. Darin, R. E. L., Lektor (Malmö), Oster- Hazån, J. G., Kontraktsprost (Jkpg), n. malmsg. 49 B; tel. Osterm Klara N. Kyrkog. 20. Hedgren, B. V., Hanglande (Göteborg), Ö. De la Gardie, R., Grefve, Landshöfding, Tal- Nybrog. 36: tel. Osterm, 933. man (Linköping), ö. Birger Jarls g. 19; Hedin, E. L. M., Godseg. (Oreb), n. Kungsg. 44. r. t Hedlund, Henrik, Redaktör (Göteborg), n. Eklundh, R. W. A. M., Akademiräntm. (Lund), Döbelnsg. 11; tel. Brunkeb n. Norrlandsg. 17; a. t Henricson, A., i Karlslund, Landtbrukare, Elowson, G., Lektor, Fil. dr (Karlstad), (Ostg), Bl. Teaterg. 6; r. t. 5147,. ö. Riddareg. 35 & 37; r. t Hjelmerus.JcGodsegare, Juris doktor (Ostg.) Emthen, O., Landtbrukare (Vnrl), n. Vasag. n. Hotell Stora Rosenbad; r. t ; a. t , r. t Holmgren David i Varnhem Kyrkoherde Ericson, A. J.. i Ransta, Godsegare (Vstml), n. Regeringsg. 13.', n. Klara V. ~y.:ko?"..10. Holmlin, H., f. d. Rektor, Landtbruk. (Gbrg), Ericsson, C. M., l J onkopmg, Advokatfiskal st. Skepps bl'. 14 (Hotell Reisen); a. t Jkpgs stad)., ö..8tureg Hultkrantz, K. J. E., Godsegare (Vrrnl), n. Ericson, 9. w., l Skofde!. Fnh., Ge~eralmaJor Uplandsg. 43; a. t (Mariestad m. fl. stader), n. Birger Jarls Hultstein. C. W., Landtbrukare (Kron), st. g. 17 (Hotell C.lara Larsson); r. t Stortorget 7; a. t Eriksson, H~lvar, l Elgered, Hemmanseg. Husberg. K. S., Statsråd (Luleå o. Hapa- (Geflb), o. Skeppareg. 25 A. randa), ö. Grefg. 3; a; t Ericsson, Johan, i Vallsta, Hemmanseg. Högstedt, P. A. J., Godseg. (KIm), st. Stads- (Geflb), n. Målareg. 1. hotellet a. t Ericsson, Johan E., i Alberga, Nämndeman J k b C' J. K l h lt L dtb k (Ups.), Kh. Pilg. 46. a o.~on,.., l ar s u, an ru. Eriksson, Jonas, i Lindehult, Landtbruk. (Ostg), n. ~otell ~onopol; r. t (Kron), n. Regeringsg.13(HotellNyman). Jansson, C. P., ledsbacken, Hemmmanseg. Eriksson Lars i Bäck Hemmansegare (Vrml) st.. L.a Nyg. 17; a. t (Öret), n. Jakobsbergsg. 16. Jansson, G., l K!,akerud, Hemmansegare, Ericsson, Ollas A., i Ofvanmyra,Hemmanseg. (Vrml), n.. Smalandsg. 24. (Kpbg), s. Katarina Kyrkbacke 3. Jansson, J. P., isaxhyttan,!3ergsman(kpbg), Erickson, Oskar, i Bjersby, Domäninten- s. S:t Panlsg. 3; :. t...;)402. dent (Jkpg), ö. Nybrog. 18. Jansson, L. J., ~. Djursätra, Hemmanseg.., F l d C A J ager un, j. L d höfdi (K l) an s o mg a mar, (Skbg), n. Master-Samuelsg. 46. Johanson August i Mossebo Landtbrukare n. Norrlandsg. 15 B....\ (Skbg), n. KI~ra V. Kyrkog. 10., Faxe, AC" Grosshandl. (Malmö), Bl. Grand Johansson, A. A., i Möllstorp, Landtbruk. Hotel; r. t (Klmr), s.. Hornsg, 52. Guldbrandsson, Olof, Hemmanseg. (Vrml), Johansson, A. P:, i Stensjö, Landtbruk. (Hall), st. L:a Nyg. 17; a. t n. Malmskilnadsg. 36. Gussing, T. P" Rådman (Ystad), n. Drott- Johansson, C. E., i Berga, Hemmansegare ningg. 19 (Sundins hotell); a. t.47 67, (Ostg), n. Klara S. Kyrkog. 18. r. t Johansson, C. G., i Aflösa, Hemmansegare Gustafsson, A. P., i Bjögesta, Landtbrukare (Jkpg), Rh. Kyrkog. 5 (Riksdagshuset)... (Oreb), st. Vesterlångg. 44; a. t Johansson, Johan, i Noraskog, Bergsbruks- Gadda, O. E., Hemmanseg. (Gborg), n. L:a idk., Fullmäktig i Riksgäldsk. (Oreb),.. Vattug Kh. Handtverkareg. 23 B; a. t Göransson, A., l Asen, Hemmanseg. (Geflb), Johanson Johan i Valared Landtbrukare ö. Riddareg, 17 ö. g. (Elf~b) st. Skeppsbron 16 (Hotell Frank~ Göthberg, A. H., Verkmästare (Vrml), n. furt); ~. t. 2368, r. t G:la Kungsholmsbrog. 23 A; a. t. ö917, Johansson, J. M., i Mellbyn, Handlande r. t (Elfsb), n. Vasag. 36. Hallin, nj, Disponent (Elfsb), n. Hotell IJohansson, K. L., i Stora Mellby, Kontrakts- ~ydberg; r. t. 64. prost (Elfsb); ö. Narvavägen 18; r. t Brand- och Li'fförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Riksdagen. 571 Johansson, Wilhelm. i Öja, Organist o. lärare Lundin,. J. W., Godsegare (Sthlm), n. Dö- (Södm.). Kh. Scheeleg. 5;tel. Kungsh, 529. belnsg. 21; r. t J ohnsson, J., i Bollnäs, Handl., (Gfib), Lundström, J. A., Hemmanseg. (Vbtn), n. n. Hötel Continental; r. t. Continentals Klara N. Kyrkog. 31. vexel. Lyckholm, D. M., Bryggare (Göteborg), Bla- Jönsson, A. G., i Mårarp. Hemmansegare sieholmsg. 3; r. t (Kron), n. Klara N. Kyrkog. 5H ö. g. Magnusson, A., Landtbrukare (Skbg), II. Jönsson, Nils, i Gammalstorp, Landtbru- Klara V. Kyrkog. 3 B; a. t kare (Blek), n. St. Vattug. 8. Mallmin, L. P., Landtbrukare (Ups), n. Jönsson, Per, i Färeköp, Hemmanseg. (Krist), Drottningg. 19 (Sundin s hotell); a. t. Kh. Flemingg. 5; tel. Kungsh , r. t Kardell, S. J., Lektor (Östersund o. Hu- Meyer,..E. F ', W., Grossh., (Karlshamn m. fl. diksvall), n. Regeringsg. 24. o stader), o: Ny~.~ og.56 B; r. t Karlsson, K. G., Handl. (Göteborg), ö. Ny- Månsson,.. 1., l Traa, Landtbrukare (MIm), br g 16 r t n. Master~Samuelsg. 67; a. t Kempe~ J. A., 'L~ktor (Vesterås), Klara V. N1Isson, Elof, l Kattleb;rg, Landtbr. (Elfsb.), Kyrkog. 20; tel. Brunkeb, st. Skeppsbron 16 (Hotell Frankfurt); K J A Siök t (Göt b) a. 1;.2368, r. t mnman,.., jo ap en o e org, n. Nilsso Joh. Sk f l '., N" d Kungsg. 11; r. t n, an, l er ra veisjo, amn eman von Knorring, I. A.,Frih.(SÖdm),n. Vasag (Vbtn~, n: Ku.n"sg. 48, a. t Kronlund, G. A. E., Häradshöfding (Nbtn), Ö. Nllsson, N1Is, l Skärhus, Hemmanseg. (MIm), Storg. 56; tel. Österm , r. t n., N. Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf Vasa); K n S H Bl k l IV l) V a. t. 620, r. t varnze lus,.., ec s ag. \ rn, n. a- Norberg P f d K" d d (J tl) O" az 14. a t '.:,.. am s omare m, n.. s e-,.,. Jernvagsg. 10. Landelius, P. F., Läkare (Gbrg), n. Klara V. Nordin, J., i Hammerdal, Skollärare (Jrntl), Kyrkog. 20; tel. Brunkeb st. Munkbrog. 2. Larsson, J., i Presstorp, Landtbruk, (Gbrg), Nordin, J. E., i Sättna, Skollärare (Vnrl), n. n. Holländareg. 21 B. Döbelnsg. 11; a. t Larsson, K. L. J., i Bondarfve, Hemmanseg. Nordström, S., i Höglunda, Landtbrukare (GoU), n. Lästmakareg (Skbg), n. Klara S. Kyrkog. 18. Larsson, O., i Bratteberg, Handl. (Ostg), n. Norman, E., Hemmansegare (Kpbg), n. G:la. Odeng. 53. KungsholmslJrcg. 46; a. t. 4117, r. t Larsson, Oscar, i Mörtlösa, Hemmansegare, Nydal, J., Skolföreståndare (Vnrl), Ö. Ny- (Ostg), n. Klara S. Kyrkog. 18. brog. 16; r. t Larsson, P. A., i Säby, Landtbrukare (Blek), Nylander, S. O., lngeniör (Elfsb), n. L:3. Ö. Grefg. 29. Vattug. 30: a. t Liljeholm, A. F., Folkskolelärare (Göteborg), Odqvist, G., Godsegare (Elfsb.), n. Vasag., st. Hotell Prins Carl; a. t ; a. t. 116}3, r. t Lindblad, E. A., Godsegare/Södm.), Ö.Humle- Olofsson, G., i Avik, Landtbrukare (Oreb), gårdsg. 22; tel. Osterm n. Regeringsg. 13; r. t Lindewall, J. O., Domänintendent (Ups), n. Olofsson, J., i Digernäs, Nämndeman (Jmtl), Klara V. Kyrkog. 5; r. t n. Vasag. 14; a. t Lindgren, G.,iIslingby,Hemmanseg. (V stml), Olsson, A., i Mårdäng, Hemmansegare(Geflb), n. Surbrunnsg. 35. s. Götgatan 7. Lindgren, N. P. B., Borgmästare (Oskarshamn Olsson, A., i Tyllered, Landtbrukare (Hall), m. fl. städer), Ö.Braheg. 3; r. t n. Klara V. Kyrkog. 3 B; a. t Lindvall, A. E., Landtbrukare (Blek), n. Olsson.A. G., i Frösvi, Landtbrukare (Vstml), Hötel de France; r. t st. Osterlångg. 51. Lorichs, L. L., Godsegare (Vstml), Ö.Grefg. Olsson, Chr., i Rögle, Godsegare (MIm), ö. 38; r. t Florag. 21.: Lothigius, ~. W. S., Landshöfdjng (Veners- Olsson,.N., i Attersta, Hemmanseg. (Södm), borgo. Amål),ö. Grefg, 5;teLOsterm st. Osterlångg Lundahl, J. A., Hofrättsråd(Kristianstad), Olsson, Per, i Fläsbro, Hemmanseg. (Geflb), s. Götg. 21; a. t ö. Skeppareg. 25 A. Lundell, P. O., Landtbrukare (KImr), Kh. Olsson, Stormats M., i Sörnäs, Handels- Flemingg. 7; tel. Kungsh förest. (Kpbg), st. Stortorget 7; a. t Lundgren, W. T., v. Konsul (Uddevalla o. von Otter, F. W., Frih., Statsminister, Ami- Strömstad), st. Mynttorget 1; tel. Stork. ral (Karlskrona), ö. Torstensonsg. 3~ r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 608 Riksdagen. Pantzarhielm, H., f. d. Kapten (Landskrona), Ström, O. H., v. Konsul ~.i[rbtn), n. Klara s. Renstjernas g. 17 A; a. t V. Kyrkog. 9 1 /2. Persson, Carl, istallerhult, Landtbrukare Styrlander, A. W., Polisuppsyningsman (Skbg), n. Mäster-Samuelsg. 46. (Vnrl), n. Vestmannag. 2 B. Persson, D., i Tällberg, Nämndeman (Kpbg), Sundberg, S.A. G.,Konsistorieno.tarie(Vexiö), Kh. Scheeleg. 3; tel. Kungsh. 108, r. t. Ö. Gref-Thureg, 20 C; tel. Osterm Sundblad, A., Kyrkoherde (GotL), st. Skepps- Persson, J., Rektor (Arboga o. Sala), n. bron 16 (Hotell Frankfurt); a. t Norra Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf Vasa); Swartling, Å., v. Konsul, vice Talman(Norrköa. t. 620, r. t. 1(l78. ping), Ö. Linneg. 14; r. t Persson, Ola, i Rinkaby, Hemmanseg. (Krist), Svensson, Nils, i Olseröd, Hemmansegare s. Ragvaldsg. 10; tel. Maria 346. (Krist.), s. Ragvaldsg. 10; tel. Maria 346. Persson, Olof, i Killebäckstorp, Landtbrukare Svensson, O. H., isaläng, Landtbruk. (Elfsb), (Krist), st. St. Nyg. 27. st. Skeppsbron 16 (Hotell Frankfurt); Pehrson, Pehr, i 'I'örneryd, Landtbrukare a. t. 2368, r. t (Blek), st. Hotell Ostergötland; r. t Svensson, Pehr, i Bondön, Landtbruk., n. Persson, Esbjörn, i Borrby, Hemmansegare Klara V. Kyrkog. 18 A. (Krist), Riddarholmen 2. Söderberg, S.,Nämndeman (Kpbg), n. Kung- Pehrsson, Pehr, i Akarp, Landtbruk. (MIm), stensg. 33; tel. Vasa 346. n. Mäster-Samuelsg. 67. Thylander, A., Skollärare (Malmö), st. L:a Petersson, Alfr., i Påboda, Landtbruk. (Klmr), Nyg. 17; a. t n. Kungsg. 11; r. t Trapp, O. F., Ingeniör (Helsingborg), Grand Petersson, B. A. R., iskurö, Landtbrukare Hötel ; r. t (Klmr), n. Kungsg. 11; r. t Trolle, C. A., v. Häradshöfd. (MIm), Grand Pettersson, A. T., i österhaninge, Kontrakts- Hötel, r. t prost (Sthlm), n. Kungsg. 13; tel. Brun- Törnqvist, P., Kyrkoherde (Hall), n. Vasag. keb ; tel. Brunkeb Petersson, C. F., i Dänningelanda, Landt- Wahlgren, J., Hemmansegare (Kpbg), n. brukare (Kron). st. Skomakareg. 1. Drottningg. 73 C; r. t Pettersson, Fr., i Tjärsta, Arrendator (Södm), Vahlquist, C. F., Läkare (Vadstena m. fl. st. Osterlångg. 51. städer), n. Drottningg. 38; tel. Brunkeb.. Pettersson, J. G., i Södertelje, Borgmästare 2009, r. t (Södertelje m. fl. städer), ö. Braheg. 18; Waldenström,..P. P., Lektor, Fil. o. Teol. dr r. t (Gefle), Ostermalmsg. 43; a. t Petersson, S. M., i Rnällebo, Landtbrukare Wallmark, N., Hemmanseg. (Nbtn), n. Drott- (KIm), s. Mosebacketorg 8. ningg. 65; a. t Petri, Axel, R~dman (Vestervik o. Eksjö), Wide n, J., Landssekr. (Södm), ö. Storg. 18. st. Hotell Östergötland; r. t Wijk, Erik, Grosshandlare (Göteborg), Grand Redelius, O. W., Kontraktsprost (KImr), Hotel; r.t s. Repslagareg, 22 B. Wiklund, A., Nämndeman, (Vbtn), n. Bryg- 'Sanden, M. H., Kronofogde (Lidköping, Skara, gareg. 10; r. t Hjo), n. Mäster-Samuelsg. 67; a. t Wittsell, C. Hj., Landtbrukare (Krist), n. :Sandquist, C., Hemmansegare (Sthlm), s. G:a Kungsholmsbrog. 27. Hornsg. 29 D. - Zetterstrand, T., Rådman (Norrköping), Bl. :Sandwall, J. A., Bryggare (Borås), n. Hötel Teaterg. 6; r. t Continental; r. t. Continentals vexel.åkerlind, E. G., Hemmanseg. (Vrnl),ö.Karlavon Scheele, K. H. G., Biskop (Visby), n.. vägen 48; tel. österm Vasag. 8; a. t. 5892, r. t Akerlund, E. G. H., Godsegare (Sthlm), :Segerdahl, H. A., 4uditör (Göteborg), ö. Lin-. ö. Skeppareg. 5. neg. 76; tel. Osterm Akesson, Nils, Landtbr. (MIm), n. Mäster- Sjö, J. A., Landtbr. 8; r. t (Kron), ö. Skeppareg... Samuelsg. 62. Oberg, C. J., Hemmansegare (Vnrl), n. Läst- Sjöberg, Johan, Nämndeman (Jkpg), n... makareg. 3; a. t Jernvägsg. 10. Odman, C. J., Sjökapten (Gbrg), st. Skepps- :Sjövall, E. HJ., Rektor (Trelleborg m. fl. stä-. bron (Hotell Reisen 14); a. t. 25 7~. der), ö. Gref-Magnig. 10; a. t. ~.51. Öhngren, H., v. Konsul (Hernösand o. Örn-.Spangenberg, J. G., Lärov.-adjunkt (Orebro), sköldsvik), n. Hötel Continental; r. t. ö. Styrmansg. 6; a. t Continentals vexel..spånberg, J. W., Bruksegare (Jkpg), n. Ho- Österberg, C. G., Boktryckerifaktor (Eskilstel Continental; r. t. Continentals vexe!. tun a), Blasieholmsg. 4 B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret. [2472-2487] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin,

Läs mer