af Riksdagen för Stockholms stad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "af Riksdagen för Stockholms stad."

Transkript

1 RIKSDAGEN.

2 566 Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Fredholm, J. H. G., Civilingeniör, n. G:la Af l I J t't' "d" K d" 16 Kungsholmsbrogatan 44. ze lus,., USl tel. Österm, 804. lera, o. ommen orsg.. vo n F iesen S G Lektor Fullmäktig i Riks. fl,..,, a Al O,G h dl G t 26' t 221 banken, n. Kungsg. 24; r. t mgren,., ross an., s. ~ g.,r. '... Hamilton, H. E. G., Grefve, Landshöfding, Annerstedt, P. S. L., Statsrad, n. V. Trad Bl Grand Hetel, t 4770 gårdsgatan 7.. o,r.... Biöm t O M G lmaior.ö St 20 Hammarlund, E., Redaktor, n. Barnhusg. 6; J S ~erna,.., enera maj.or,o. ureg.. a. t. 6000; r. t von Friesen, C., Rektor, s. Hogbergsg. 37 B; Hedin, A., Litteratör, ö. Nybrohamnen 26. Frän~k:i, 3i.:~en._ konsul, n. Drottningg. 86; Höjer, M.,Lek~or, s. Götgatan30; t~l.maria 298. r. t von Kruseustjerna, J. E., Statsrad., n. Kam- T.. bl dh H R L kt.. T t 12 makareg. 4; r. t. 2. orne a,.., e or,o. ors ensonsg. ; Lindhagen, Carl, Revisionssekr., ö. Valhalla- W Il ad'}'w7?13 h O' Gd V T "d "d 7 vägen 41; a. t a r. "r.' 4~3. ' o segare,n.. ra gar sg. ; Nordström, C. F. 'I'h., Generaldir., n. Barn. husg. 4; r. t A d K Nyström, M. F., Telegrafkommissarie, ö. n ra ammaren. Nybrog. 34; r. t Berg, F., Folkskolelärare, ö. Sibyllegat. 54; Olsson, John, Advokat, n. Adolf Fredriks tel. Österm Kyrkog. 15; a. t. 80; r. t Bergström, D. K., Redaktör, Fil. dr, ö. Val- Smith, E. A., Lotskapten. ö. Sibylleg. 18; hallaväg. 45 B; a. t. 4807, r. t r. t Branting, K. Hj., Redaktör, Norrtullsg. 3; Staaff, Karl, Advokat, v. Häradsh., n. Jaa. t kobsg. 28; a. t. 755, r. t Byström, J., Redaktör, n. 'I'egnersg, 1; Wallenberg, G. O., Kapten, ö. Karlavägen a. t. 6008, tel. Vasa A; r. t. 122 o De Geer, Gerard J., Professor, n. Rådmans- Wallis, C., e. o. Professor, n. Vasagatan 48; g. 67; tel, Vasa 99. tel. Brunkeb Eklund, O. G., Boktryckare, n. Regeringsg.89: Wavrinsky,E. O.V.,Direktör, Kh. Scheeleg. 20; a. t , r. t a. t. 964 o. (bost.) 10254, r. t Öfriga ledamöter af Första Kammaren. Riksdagen. Inom parentesen efter namnet angifves län eller stad, som ledamot representerar. Almen, A,.T., Gen.-dir. (Vbtn), ö.riddareg.43; Andersson, P. J., Fabriksidk, (Elfsb), n, tel. Osterm. 6. Drottningg. 32. Almgren, F. A., Öfverdirektör (Elfsb.), n. Asker, A., t. f. Landshöfd. (Vnrl), Ö. Kar.. Klarabergsgatan 70; r. t. Jernvägen 74. lavägen 8; r. t Almström, R., Fabriksidk., Fullmäktig i Beck-E.'.riis, C. J., Frih., Bruksdisp. (Sthlm), Riksb. jgeflb), n. Rörstrand; r. t Mas;er.Samuel~g. 10; tel. BrunkllP.123!. Alströmer,., Frih., Disponent (Elfsb), n. Behm, E. H., v. Haradsh. Godseg. (Oreb), o. Drottningg. 46; r. t Kaptensg. 13; r. t Amilon, J., Godseg. (Krist), Hötel Conti- Benedicks, G., Bruksegare (Vstm), n. Birger nental; r. t Jarls g. 31; r. t Andersson, A. G., Rådman (Vnrl), Grand Berg, Gustaf A., Häradsh. (Jkpg), n. Drott- Rotel; r. t ningg. 102; r. t Anderson, F. A., Generaldirektör (Vnrl), Ö. Berg, Gustaf B.. Godseg. (Skbg), Grand 8tureg. 60; r. t Hotel; r. t Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Riksdagen. 567 Bergendahl, C. G. A., Ryttmäst. (Skbg), Ekdahl, G. A., Handl. (Sthlm), Södertelje; n. Hötel Continental; r. t r. t. Söderteije 38, a. t. Södertelje 4. Berggren, J. H., Dispon. (Blek), ö. Linneg. af Ekenstam, C. Th., Häradsh. (Gotl), n. 12; r. t Malmskilnadsg. 48; r. t Bergman, C.O., Ofverste (Nbtn), ö. Torsten- Ekströmer, J. M., f. d. Kapten (Klmr S.), sonsg. 10; r. t ö. Florag. 4; r. t Berlin, J., Sekreterare (Vbtn), 6. Karlavä- von Essen, F., Frih., Riksmarskalk (Elfsb), gen 20; a...t Ö. Strandv. 23; r. t. 63. Bildt, K. G., Ofverste (Nbtn), Ö. Kommen- Fagerholm, A., Godsegare (Jkpg), n. Hötel dörsg. 32; r. t Continental; r; t Billing, A. G. L., Biskop (Vstm), n. Hol- Falk, C. Helmer, Öfverste (Vrml), Ö. Kom-, ländareg. 16; r. t mendörsg. 30. ' Björklund, O., f. d. Disponent (Vrnl), s. Bell- Falk, Knut 13;" Bruksegare (Kpbg), Ö. Stureg. mansg. 6; t. t ; tel. Ostarm. 905; r. t Björlin, J. G., Ofverste (Gotl), n. Kungsg. 9; Falkenberg, C. H., Frih., Kapten (Vrml), ö. '. r. t Nybrog. 9; r. t Blomberg, K. H., Professor (Kpbg), n. Hötel Fosser, N., 'Godseg. (Östg), n. Drottningg. Continental; r. t (Hotell Skandia); r. t Bohnstedt, K. E., f. d. Ryttmästare (Öreb), ö. Fröberg, C. A., Borgmäst. (Vnrl), ö. Styr- Nybrog. 41; r. t mansg. 3; r. t Bonde, C. J. Trolle-, Grefve, Godsegare(Mlm), Gripepstedt, J. T., Friherre, f. d. Ryttmäst. ö. Birger Jarlsg. 18; r. t (Oreb), S. Blasieholmshamnen 2; r. t.727. Bondesson, P., Landtbrukare (MIm), n. Hötel Grundberg. L., Lasarettsläkare (Elfsb), n. Continental; r. t Hötel Continental; r. t Boström, E. G., f. d. Statsminister,' Godseg. von Hallwyl, W., Grefve, Godsegare (Geflb), (Sthlm), n. Regeringsg. 36; r. t n. Harung. 4; r. t Boström, F. A., Landshöfding (Södm), Bla- Hamilton, R. G., Grefve, Godsegare (Krist), sieholmsg. 3; r. t Grand Hötel ; r. t Boström, N. J., Godsegare (Skbg), n. Klara Hansson, P., Godsegare (Hall), n. Mäster- V. Kyrkog Samuelsg. 70; a. t Brehmer, S. E. W., Ofverste (Geftb), Söder- Hasselrot, C. B., Häradshöfding (Klmr S.) telje; r. t. Södertelje 3. n. Kungsg. 22; a. t Bremberg, F. O., Jägmäst. (Vbtn), ö. Baner- Hedenstjemal,.. F. A. H., Häradsh. (Ostg), g. 3; r. t n. Klara v. Kyrkog. 5; a. t. 627,r.t af Buren, C. P., Brukseg. (Blek), ö. Kom- Jehander, Carl, Ingeniör (Jkpg), n. Kammendörsg. 5; r. t makareg. 12; a. t Cavalli, P. A. H., Landskamrer (MIm), n. Kennedy, J. Th., Kammarh. (Krist), Grand Drottningg. 66; :t:: t Hötel ; r. t Cederberg. A. F; O., Ofverstelöjtn. (Vbtn), Kjellgren, J. H., Bruksdisp. (Ostg), n. Birger Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöbaden 58. Jarls g. 17; a. t. 521, r. t Dahlberg, J. P., Brukseg. (Vnrl), Grand Klingspor, C. G. A., Friherre, f. d. Kapten Hötel, r. t (Skbg), ö. Karlavägen 15 A; r. t Danckwardt-Lillieström, E. G. A., Godseg-are Klingspor. Ph. O. L., Grefve, f. d. Kapten (Ostg), Blasieholmsg. 3; r. t (Ostg), n. Brunkebergstorg 2; r. t De Geer, G. L., Frih., Godseg. (Krist), Bla- von Krsemer, A. R., Frih., Hofmarskalk (Jmtl), sieholmstorg 11; r. t ö. Stureplanen 4. De l~ Gardie, M. G., Grefve, Landsh. (Krist), Lag~.rbri?g,.G. O.R.,Frih.,Landshöfd.(Gbrg), o. Harring. 2; r. t o. Biblioteksg. 6; a. t. 6374, r. t de Laval, C. G. P., Fil. dr, Civilingeniör Larsson, E., Bruksegare (Geflb), ö. Sture- (Kpbg), n. Kungsträdgårdsg. 2 C; r. t planen 6; a. t , r. t Dickson, R., Landshöfd. (Malmö stad), ö. Leman, Ph., Fil. dr (Göteborgs stad), Grand Gref-Thureg. 57; r. t Höteli r. t Dieden, J. H. E., f. d. Konsul (Malmö stad), Lewenhaupt, G. E., Grefve, Godseg. (Vstm), Grand Hötel: r. t Bl. Hofslagareg. 2; r. t Douglas, L:. W. A., Grefve, f. d. Utrikesmi- Lindgren, H. O., Professor (MIm), n. Hotel' nister (Ostg), ö. Strandväg. 25; r. t Continental; a. t. 6126, r. t Ehrenborg, C. G. S., f. d. Major (Krist), n. Lithander, P. E., Grosshandlare (Elfsb), Drottningg.25(HotellSkandia);r.t n. Döbelnsg. 25; tel. Brunkeb von Ehrenhei~, P. J., f. d. Statsråd (Ups), Ljun.~ber.g, 9. E., f. d. Advokatfiskal (Elfsb) n. Malmskilnadsg., a. t o. Lmneg. 17; tel. Osterm Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 568 Riksdagen. Lundberg, O. V., Borgmåst. (Vstm), n. Malm- Sanne, J. N., Grosshandl. (Gbrg), n:vasag.,' torgsg. 6; r. t (Belfrages pensionat); r.t Lundeberg, Chr., Brukseg., v. Talman (Geflb), Sederholm, E., Godseg. (Södm), n. Klara Ö. ö. Birger Jarls g. 6; r. t Kyrkog. 12; tel. Brunkeb. 946, r. t Lundström, C. H., f. d. Bergmästare (Vrml). Sjöerona, C. A., Landshöfd. (Skbg), Jungn. Valling. 6; r. t frug. 16; r. t Lybeek, Carl U. S., Godseg. (Klmr N.), ö. Sjöholm, L. A., Kontraktsprost (Södm), n. Karlavägen 36; r. t Gustaf Adolfs t. 12 (Hotell Bellevue); Melin, O., Grossh. (Göteb. stad), ö. Vill ag. a. t. 4157, r. t ; r.t Sparre, K. U., Frih., Landshöfd. (Jmtl), ö. Moberg, C. O;, Borgmast. (Verml),o. Jungfrug. Kommendörsg. 15; r. t ;..tel. Osterrn, Sparre, N. G. A., Grefve, Godsegare, Talman, von Moller, A. P., Godsegare (Hall), Malm- (Vnrl), ö. Birger Jarls g. 8; r. t torgsg. 6; a. t. 4445, r. t Spens, G. H., Grefve, f. d. Landsh. (Östg), Nilsson, O., iranseröd, Landtbr. (Krist), n. Holländareg. 21 A; r. t Ö. Florag. 17. Stephens, J. S. F., Bruksegare (Kron), n. Nisser, M. S., Brukseg. (Kpbg), n. Fredsg. 19; Adolf.Fredriks Kyrkog. 9 B; r. t r. t von Strokirch, J. P. F. O., Hofmarskalk Nordenfalk, C. O. C. J., Landshöfding (Hall), (Jkpg), ö. Kapte~s~. 14; r. t ö. Kommendörsg. 5; r. t Swartz, C. J. G., Fabriksidk, (Norrkpgs stad), Nyström, Carl L. H., Med. dr (Gbrg) n. Grand Hötel ; r. t Bryggareg. 16; a. t ' Svedelius, A. G. J., Landshöfd. (Öreb), ö. Nyström, J. F., Lektor (Ups), Styrmansg. 27' tel. Österm Kommendörsg. 20 B; r. t Säve, T. A., Lektor (Vrml), ö. Gref-Thureg. Nyströ~, Th., Öfverstelöjtn. (Blek), ö. Stureplanen 4; a. t C; a. t Söderberg, P. M:, Landtbrukare (Jkpg), n. Odelberg, A. Th., Statsråd, (Klmr N.), n... Norra Smedjeg.A; a. t. 620, r. t Birger Jarls 1'. 5; a. t. 968, r. t Sorensson, P., Kontraktsprost (MIm), n. Klara Odelberg, O. W., f. d. Löjtnant, Fullmäktig V. Kyrkog. 5; tel. Brunkeb i Riksgäldsk. (Sthlm), st. Mynttorget Tamm, C. A., f. d. Ryttmäst. (Södm), ö. Styr- 1; a. t. 1095, r. t. 46. mansg. 7; a. t , r. t Palmstierna, N. A. H., Frih., Landshöfd. Tamm, H. p'.p., Godseg. (Jrntl), Blasieholms- (Jönk), ö. Linneg. 12; r. t torg 11, r. t ' Paulson, P., Landtbr. (MIm), n. Drottningg. 'I'amm, P. G., Bruksegare (Ups), o. Riddareg. 25 (Hotell Skandia); r. t ; r. t Persson, Nils, Konsul (MIm), Grand Hotel; Taube, C. O., Grefve, Dlstnktschef.~Nrbtn), r. t n. Klarabergsg. 70; r. t. Jern,:".age~ ~. Pettersson,C. F., Kyrkoherde (Kpbg), n. Klara Tharn, F. A. S., Godsegare (Hall), o. Blbho- V. Kyrkog. 9'/2 (Hotell Luleå). teksg. 6; a. t r. t :. Pettersson, F. E., f. d. Kapten (Gbrg), ö. Tham, V. H. S., Bruksdisp. (Oreb), o. Birger Kommendörsg. 34; tel. Österm, Jarls g. 16; r. t Posse, K. A., Grefve, Godseg. (Kron), ö. Tillberg, K. H. R.,v.Häradshöfding(KlmrN.), Nybrog. 41. ö. Birger Jarlsg. 22; r. t Rappe, A. W., Frih., Godseg. (Kron), Grand 'I'ornerhjelm, p. D. R., Ryttmastare (MIm), Hötel ; r. t Grand Hotel; r.. t. 47 7~:... Rettig, J., Grosshandlare, (Gefle stad), Bl. Trolle, N. A. AA.,Fnh., Hofjägmäst, (MIm),. Södra Blasieholmshamnen 4; r. t. 89. Grand Hotel; r. t Ridderbjelke, F. G. M., f. d. Kapten (Ups), Trygge~, E'l; Professor (Kpbg), o. Artillerin. Kungsg. 16; a. t , r. t T" ga aan G' G L" k d' (K ) Rodhe, E. H., Biskop (Gbrg), n. Uplandsg. orner,.. '. arover sa Jo ron, n. 3; a. t Norrlandsg. 20; a. t. 7468, r. t Rudebeck, G. M. U., Häradshöfding (Vrml), ö. Unger, E. M., Häradshöfd. (Öreb), ö. Strandv. Kommendörsg. 46; a. t ; r. t Rylander. J. O., Direktör (Elfsb), Malmskil- Wachtmeister, A. F. C:son, Grefve, Generaldir. nadsg. 42; r. t (Södm), ö. BirgerJarlsg.26; r. t Sandberg, J. A., Rektor (Klmr S.), st. Wachtmeister, H. H:son, Grefve, Statsråd Sk~ppsbron 18; a. t. 2368, r. t (Blek), Blasieholmstorg 11; r. t Sandqvist, S. J., Borgmästare (Geflb), n. Walin, G. A., Apotekare (KIm S), ö. Jung- St. Vattug. 8( Hotell Monopol);a. t frug. 26. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Riksdagen. 56~ Weinberg, A. F., Godsegare (Skbg), n. Hötel Wrangel von Brehmer, J. W., Frih., Öfver- Continental; r. t stekammarjunkare (MIm), Grand Hötel; Wennerberg, G., f. d. Landshöfding (Kron), r. t ö. Valhallavägen 37. Åkerberg, K., Godseg. (Skbg), Grand Hstel, Wester, J. F., Ingeniör (Vrml), n. Stora. r. t Vattng. 8 (Hotell Monopol); r. t Akerhielm, A. L. E., Frih., President (Gbrg), Wieselgren, P. S., Generaldirektör (Göte-. ö. Linneg. 5; r. t. 17? borgs stad), ö. Karlavägen 1 C; tel. Akerman, A. R., Generaldirektör (Vrrnl), n. Österm Kungsg. 34; a. t Wijk, I., Godsegare (Skbg), Grand Rotel; r. Ostberg,G.F.,Fullmäktig i Riksgäldskontoret t (Sthlm), n. Torsg. 34;tel.Vasa868,r.t Andra Kammaren. Inom parentes ang lfves Iiin (i förkortad form) eller stad, hvar lfrån ledamot är vald. Almqvist, K. F. G., Godsegare (Södm), Rö- Berndes, G..F., Bruksegare (Sthlm), n. Kungsg. tel Continental; r. t. Continentals vexel. 7; tel. Brunkeb, Andersson, Anders, i Backgården,Remmanseg. Biesört, J.. E., Ingeniör (Vrrnl), ö. Grefg. 23; (Skbg), n. Kl. V. Kyrkog. 3 B; a. t tel. Östorm. 2042, r. t Andersson, A. G., i Himmelsby.Hernmanseg. Björck, C. H., Provinsialläk. (Laholm m. fl. (Östg), n. Drottningg. 53. städer), n. Uplandsg. 15; r. t Ande~?son, Folke, i Helgesta. Hemmanseg. Björkman, K. G., Landtbrukare (Ups.), ö. (Oreb), n. L. Vattng. 12; r. t. 3608, Ostermalmsg. 17. a. t Boöthins, S.J., e.o.prof.(upsala),n.malm- Andersson, Hans, i Vestra Nöbbelöf, Landt- skilnadsg. 9; r. t brukare (MIm), Ö. Grefg. 14; tel. Ostor- Boströrn, N., Hemmansegare (Vbtn), D. m Vestmannag. 29; r. t Andersson,' Herman, i Grimbo, Hemmanseg. Brodin, O. A., Skeppsbyggare (Gefle), Ö. (Gbrg)... Torstensonsg. 6; r. t Andersson, Jöns, i Ohrstorp, Landtbrnkare Bromee, J., i Billsta, Häradsdomare (Jmtl), (MIm), n. N. Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf n. N. Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf Vasa); Vasa); a. t. 620,1'. t a. t. 620, r. t Andersson, Magnus, i Löfhult, Hemmanseg. Broome, L. G., i Bårslöf, Folkskolelär. (MIm), (Kron), s. Mosebacketorg 6. n. Vestmannag. 2 B. Andersson, Nils, i P~ttersborg, Landtbruk. Broström, A. F., Boktryck. (Kristinehamn (MIm), n. Dr?ttmngg. 52. m. fl. städer), n. Gila Kungsholmsbrog. Anderson, Olof, I Hasselbol, Hemmanseg. 52 r t 5112 (Vrml), n. Mäster-Samnelsg. 54; tel. Bäärnhieim; G. M., Häradsh. (Marstrand Brunkeb.? 14.. m. fl. städer), Ö. Karlavägen 12. Andersson, Wilhelm, I Bråborg, Landtbruk, C " d " (Östg.), n. Kungsg. 9; a. t af ~llerholm,,,g. N. Th., Hara shofd. (Kpbg), A t A d Mål ;. t (H I ") o. Karlavagen 8; a. t n onsson, n ers, a aremas. ma mo, n. C lhei G Il köld A Th K. k Mäster-Samuelsg. 67. ar eim- y ens? '... ammarjunx. Apelstam, A. L., Grosshandl. (Halmstad), n. (Hall), n. Smalandsg. 31 A... Hotell Continental; r. t. Continentals Carlson, Erns.t, f. d. Profe.ssor, Lek~or (Gote vexel. b~rg), ~Jursholm, Villa Ransater; r. t. Arhusiander, M., Grosshandl. (Sundsvall), n. C IDJurshC' 3 r2.. N S d t Landtbruk. Hotell Rydberg; r. t. 64. ar sson,.., I. me s orp, Barnekow, F. C. K., Frih., Godsegare (Krist), (KImr), ~. Hornsg. 52. Grand Hötel, r. t Carlsson, se afven Karlsson... Bengtsson,J.,iBjernalt, Landtbrukare (Hall), Centerwall, J. E., Rektor (Söderhamn), n. st. Vesterlångg. 28. Vasag. 44; a. t. 633, r. t o Bengtsson, J. W., i Häradsköp,Landtbrukare Cervin, August, Kronofogde (Vrml), Bl. Tea- (Jkpg), n. Klara S. Kyrkog. 18. te~~. 6; r. t e Berg, F. U., Kamrer (Göteborg), st. L:a CrusebJorn!. J. r., Statsrad (Umeå m. fl. stä- Nyg. 17; a. t der). o. Strandv. 57; r. t Bergström, C., Hemmanseg. (Vnrl), n. Re- Dahlgren, B., Landtbrukare (Elfsb),n, Jakobsgeringsg. 40; tel. Brunkeb g. 26. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 570 -Riksdagen, Dahlstedt, Lars, Kyrkoherde, (V'btn), st. Hammarström, C. J., Hofslagare (Köping Slottsbacken 2 A; r. t m. fl. städer), s. Södermannag. 9 A. Dahn, M., Landtbruk. (MIm), st. St. Grå- Hansson, A., i Solberga, Hemmansegare munkegr. 5. (Kpbg), Riddarholmen 2. Danielsson, K. A., Landtbrukare (Jkpg), n. Hanson, Nils, i Berga, Hemmansegare Klara S. Kyrkog (Geflb),ö. Riddareg. 17. Darin, R. E. L., Lektor (Malmö), Oster- Hazån, J. G., Kontraktsprost (Jkpg), n. malmsg. 49 B; tel. Osterm Klara N. Kyrkog. 20. Hedgren, B. V., Hanglande (Göteborg), Ö. De la Gardie, R., Grefve, Landshöfding, Tal- Nybrog. 36: tel. Osterm, 933. man (Linköping), ö. Birger Jarls g. 19; Hedin, E. L. M., Godseg. (Oreb), n. Kungsg. 44. r. t Hedlund, Henrik, Redaktör (Göteborg), n. Eklundh, R. W. A. M., Akademiräntm. (Lund), Döbelnsg. 11; tel. Brunkeb n. Norrlandsg. 17; a. t Henricson, A., i Karlslund, Landtbrukare, Elowson, G., Lektor, Fil. dr (Karlstad), (Ostg), Bl. Teaterg. 6; r. t. 5147,. ö. Riddareg. 35 & 37; r. t Hjelmerus.JcGodsegare, Juris doktor (Ostg.) Emthen, O., Landtbrukare (Vnrl), n. Vasag. n. Hotell Stora Rosenbad; r. t ; a. t , r. t Holmgren David i Varnhem Kyrkoherde Ericson, A. J.. i Ransta, Godsegare (Vstml), n. Regeringsg. 13.', n. Klara V. ~y.:ko?"..10. Holmlin, H., f. d. Rektor, Landtbruk. (Gbrg), Ericsson, C. M., l J onkopmg, Advokatfiskal st. Skepps bl'. 14 (Hotell Reisen); a. t Jkpgs stad)., ö..8tureg Hultkrantz, K. J. E., Godsegare (Vrrnl), n. Ericson, 9. w., l Skofde!. Fnh., Ge~eralmaJor Uplandsg. 43; a. t (Mariestad m. fl. stader), n. Birger Jarls Hultstein. C. W., Landtbrukare (Kron), st. g. 17 (Hotell C.lara Larsson); r. t Stortorget 7; a. t Eriksson, H~lvar, l Elgered, Hemmanseg. Husberg. K. S., Statsråd (Luleå o. Hapa- (Geflb), o. Skeppareg. 25 A. randa), ö. Grefg. 3; a; t Ericsson, Johan, i Vallsta, Hemmanseg. Högstedt, P. A. J., Godseg. (KIm), st. Stads- (Geflb), n. Målareg. 1. hotellet a. t Ericsson, Johan E., i Alberga, Nämndeman J k b C' J. K l h lt L dtb k (Ups.), Kh. Pilg. 46. a o.~on,.., l ar s u, an ru. Eriksson, Jonas, i Lindehult, Landtbruk. (Ostg), n. ~otell ~onopol; r. t (Kron), n. Regeringsg.13(HotellNyman). Jansson, C. P., ledsbacken, Hemmmanseg. Eriksson Lars i Bäck Hemmansegare (Vrml) st.. L.a Nyg. 17; a. t (Öret), n. Jakobsbergsg. 16. Jansson, G., l K!,akerud, Hemmansegare, Ericsson, Ollas A., i Ofvanmyra,Hemmanseg. (Vrml), n.. Smalandsg. 24. (Kpbg), s. Katarina Kyrkbacke 3. Jansson, J. P., isaxhyttan,!3ergsman(kpbg), Erickson, Oskar, i Bjersby, Domäninten- s. S:t Panlsg. 3; :. t...;)402. dent (Jkpg), ö. Nybrog. 18. Jansson, L. J., ~. Djursätra, Hemmanseg.., F l d C A J ager un, j. L d höfdi (K l) an s o mg a mar, (Skbg), n. Master-Samuelsg. 46. Johanson August i Mossebo Landtbrukare n. Norrlandsg. 15 B....\ (Skbg), n. KI~ra V. Kyrkog. 10., Faxe, AC" Grosshandl. (Malmö), Bl. Grand Johansson, A. A., i Möllstorp, Landtbruk. Hotel; r. t (Klmr), s.. Hornsg, 52. Guldbrandsson, Olof, Hemmanseg. (Vrml), Johansson, A. P:, i Stensjö, Landtbruk. (Hall), st. L:a Nyg. 17; a. t n. Malmskilnadsg. 36. Gussing, T. P" Rådman (Ystad), n. Drott- Johansson, C. E., i Berga, Hemmansegare ningg. 19 (Sundins hotell); a. t.47 67, (Ostg), n. Klara S. Kyrkog. 18. r. t Johansson, C. G., i Aflösa, Hemmansegare Gustafsson, A. P., i Bjögesta, Landtbrukare (Jkpg), Rh. Kyrkog. 5 (Riksdagshuset)... (Oreb), st. Vesterlångg. 44; a. t Johansson, Johan, i Noraskog, Bergsbruks- Gadda, O. E., Hemmanseg. (Gborg), n. L:a idk., Fullmäktig i Riksgäldsk. (Oreb),.. Vattug Kh. Handtverkareg. 23 B; a. t Göransson, A., l Asen, Hemmanseg. (Geflb), Johanson Johan i Valared Landtbrukare ö. Riddareg, 17 ö. g. (Elf~b) st. Skeppsbron 16 (Hotell Frank~ Göthberg, A. H., Verkmästare (Vrml), n. furt); ~. t. 2368, r. t G:la Kungsholmsbrog. 23 A; a. t. ö917, Johansson, J. M., i Mellbyn, Handlande r. t (Elfsb), n. Vasag. 36. Hallin, nj, Disponent (Elfsb), n. Hotell IJohansson, K. L., i Stora Mellby, Kontrakts- ~ydberg; r. t. 64. prost (Elfsb); ö. Narvavägen 18; r. t Brand- och Li'fförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Riksdagen. 571 Johansson, Wilhelm. i Öja, Organist o. lärare Lundin,. J. W., Godsegare (Sthlm), n. Dö- (Södm.). Kh. Scheeleg. 5;tel. Kungsh, 529. belnsg. 21; r. t J ohnsson, J., i Bollnäs, Handl., (Gfib), Lundström, J. A., Hemmanseg. (Vbtn), n. n. Hötel Continental; r. t. Continentals Klara N. Kyrkog. 31. vexel. Lyckholm, D. M., Bryggare (Göteborg), Bla- Jönsson, A. G., i Mårarp. Hemmansegare sieholmsg. 3; r. t (Kron), n. Klara N. Kyrkog. 5H ö. g. Magnusson, A., Landtbrukare (Skbg), II. Jönsson, Nils, i Gammalstorp, Landtbru- Klara V. Kyrkog. 3 B; a. t kare (Blek), n. St. Vattug. 8. Mallmin, L. P., Landtbrukare (Ups), n. Jönsson, Per, i Färeköp, Hemmanseg. (Krist), Drottningg. 19 (Sundin s hotell); a. t. Kh. Flemingg. 5; tel. Kungsh , r. t Kardell, S. J., Lektor (Östersund o. Hu- Meyer,..E. F ', W., Grossh., (Karlshamn m. fl. diksvall), n. Regeringsg. 24. o stader), o: Ny~.~ og.56 B; r. t Karlsson, K. G., Handl. (Göteborg), ö. Ny- Månsson,.. 1., l Traa, Landtbrukare (MIm), br g 16 r t n. Master~Samuelsg. 67; a. t Kempe~ J. A., 'L~ktor (Vesterås), Klara V. N1Isson, Elof, l Kattleb;rg, Landtbr. (Elfsb.), Kyrkog. 20; tel. Brunkeb, st. Skeppsbron 16 (Hotell Frankfurt); K J A Siök t (Göt b) a. 1;.2368, r. t mnman,.., jo ap en o e org, n. Nilsso Joh. Sk f l '., N" d Kungsg. 11; r. t n, an, l er ra veisjo, amn eman von Knorring, I. A.,Frih.(SÖdm),n. Vasag (Vbtn~, n: Ku.n"sg. 48, a. t Kronlund, G. A. E., Häradshöfding (Nbtn), Ö. Nllsson, N1Is, l Skärhus, Hemmanseg. (MIm), Storg. 56; tel. Österm , r. t n., N. Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf Vasa); K n S H Bl k l IV l) V a. t. 620, r. t varnze lus,.., ec s ag. \ rn, n. a- Norberg P f d K" d d (J tl) O" az 14. a t '.:,.. am s omare m, n.. s e-,.,. Jernvagsg. 10. Landelius, P. F., Läkare (Gbrg), n. Klara V. Nordin, J., i Hammerdal, Skollärare (Jrntl), Kyrkog. 20; tel. Brunkeb st. Munkbrog. 2. Larsson, J., i Presstorp, Landtbruk, (Gbrg), Nordin, J. E., i Sättna, Skollärare (Vnrl), n. n. Holländareg. 21 B. Döbelnsg. 11; a. t Larsson, K. L. J., i Bondarfve, Hemmanseg. Nordström, S., i Höglunda, Landtbrukare (GoU), n. Lästmakareg (Skbg), n. Klara S. Kyrkog. 18. Larsson, O., i Bratteberg, Handl. (Ostg), n. Norman, E., Hemmansegare (Kpbg), n. G:la. Odeng. 53. KungsholmslJrcg. 46; a. t. 4117, r. t Larsson, Oscar, i Mörtlösa, Hemmansegare, Nydal, J., Skolföreståndare (Vnrl), Ö. Ny- (Ostg), n. Klara S. Kyrkog. 18. brog. 16; r. t Larsson, P. A., i Säby, Landtbrukare (Blek), Nylander, S. O., lngeniör (Elfsb), n. L:3. Ö. Grefg. 29. Vattug. 30: a. t Liljeholm, A. F., Folkskolelärare (Göteborg), Odqvist, G., Godsegare (Elfsb.), n. Vasag., st. Hotell Prins Carl; a. t ; a. t. 116}3, r. t Lindblad, E. A., Godsegare/Södm.), Ö.Humle- Olofsson, G., i Avik, Landtbrukare (Oreb), gårdsg. 22; tel. Osterm n. Regeringsg. 13; r. t Lindewall, J. O., Domänintendent (Ups), n. Olofsson, J., i Digernäs, Nämndeman (Jmtl), Klara V. Kyrkog. 5; r. t n. Vasag. 14; a. t Lindgren, G.,iIslingby,Hemmanseg. (V stml), Olsson, A., i Mårdäng, Hemmansegare(Geflb), n. Surbrunnsg. 35. s. Götgatan 7. Lindgren, N. P. B., Borgmästare (Oskarshamn Olsson, A., i Tyllered, Landtbrukare (Hall), m. fl. städer), Ö.Braheg. 3; r. t n. Klara V. Kyrkog. 3 B; a. t Lindvall, A. E., Landtbrukare (Blek), n. Olsson.A. G., i Frösvi, Landtbrukare (Vstml), Hötel de France; r. t st. Osterlångg. 51. Lorichs, L. L., Godsegare (Vstml), Ö.Grefg. Olsson, Chr., i Rögle, Godsegare (MIm), ö. 38; r. t Florag. 21.: Lothigius, ~. W. S., Landshöfdjng (Veners- Olsson,.N., i Attersta, Hemmanseg. (Södm), borgo. Amål),ö. Grefg, 5;teLOsterm st. Osterlångg Lundahl, J. A., Hofrättsråd(Kristianstad), Olsson, Per, i Fläsbro, Hemmanseg. (Geflb), s. Götg. 21; a. t ö. Skeppareg. 25 A. Lundell, P. O., Landtbrukare (KImr), Kh. Olsson, Stormats M., i Sörnäs, Handels- Flemingg. 7; tel. Kungsh förest. (Kpbg), st. Stortorget 7; a. t Lundgren, W. T., v. Konsul (Uddevalla o. von Otter, F. W., Frih., Statsminister, Ami- Strömstad), st. Mynttorget 1; tel. Stork. ral (Karlskrona), ö. Torstensonsg. 3~ r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 608 Riksdagen. Pantzarhielm, H., f. d. Kapten (Landskrona), Ström, O. H., v. Konsul ~.i[rbtn), n. Klara s. Renstjernas g. 17 A; a. t V. Kyrkog. 9 1 /2. Persson, Carl, istallerhult, Landtbrukare Styrlander, A. W., Polisuppsyningsman (Skbg), n. Mäster-Samuelsg. 46. (Vnrl), n. Vestmannag. 2 B. Persson, D., i Tällberg, Nämndeman (Kpbg), Sundberg, S.A. G.,Konsistorieno.tarie(Vexiö), Kh. Scheeleg. 3; tel. Kungsh. 108, r. t. Ö. Gref-Thureg, 20 C; tel. Osterm Sundblad, A., Kyrkoherde (GotL), st. Skepps- Persson, J., Rektor (Arboga o. Sala), n. bron 16 (Hotell Frankfurt); a. t Norra Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf Vasa); Swartling, Å., v. Konsul, vice Talman(Norrköa. t. 620, r. t. 1(l78. ping), Ö. Linneg. 14; r. t Persson, Ola, i Rinkaby, Hemmanseg. (Krist), Svensson, Nils, i Olseröd, Hemmansegare s. Ragvaldsg. 10; tel. Maria 346. (Krist.), s. Ragvaldsg. 10; tel. Maria 346. Persson, Olof, i Killebäckstorp, Landtbrukare Svensson, O. H., isaläng, Landtbruk. (Elfsb), (Krist), st. St. Nyg. 27. st. Skeppsbron 16 (Hotell Frankfurt); Pehrson, Pehr, i 'I'örneryd, Landtbrukare a. t. 2368, r. t (Blek), st. Hotell Ostergötland; r. t Svensson, Pehr, i Bondön, Landtbruk., n. Persson, Esbjörn, i Borrby, Hemmansegare Klara V. Kyrkog. 18 A. (Krist), Riddarholmen 2. Söderberg, S.,Nämndeman (Kpbg), n. Kung- Pehrsson, Pehr, i Akarp, Landtbruk. (MIm), stensg. 33; tel. Vasa 346. n. Mäster-Samuelsg. 67. Thylander, A., Skollärare (Malmö), st. L:a Petersson, Alfr., i Påboda, Landtbruk. (Klmr), Nyg. 17; a. t n. Kungsg. 11; r. t Trapp, O. F., Ingeniör (Helsingborg), Grand Petersson, B. A. R., iskurö, Landtbrukare Hötel ; r. t (Klmr), n. Kungsg. 11; r. t Trolle, C. A., v. Häradshöfd. (MIm), Grand Pettersson, A. T., i österhaninge, Kontrakts- Hötel, r. t prost (Sthlm), n. Kungsg. 13; tel. Brun- Törnqvist, P., Kyrkoherde (Hall), n. Vasag. keb ; tel. Brunkeb Petersson, C. F., i Dänningelanda, Landt- Wahlgren, J., Hemmansegare (Kpbg), n. brukare (Kron). st. Skomakareg. 1. Drottningg. 73 C; r. t Pettersson, Fr., i Tjärsta, Arrendator (Södm), Vahlquist, C. F., Läkare (Vadstena m. fl. st. Osterlångg. 51. städer), n. Drottningg. 38; tel. Brunkeb.. Pettersson, J. G., i Södertelje, Borgmästare 2009, r. t (Södertelje m. fl. städer), ö. Braheg. 18; Waldenström,..P. P., Lektor, Fil. o. Teol. dr r. t (Gefle), Ostermalmsg. 43; a. t Petersson, S. M., i Rnällebo, Landtbrukare Wallmark, N., Hemmanseg. (Nbtn), n. Drott- (KIm), s. Mosebacketorg 8. ningg. 65; a. t Petri, Axel, R~dman (Vestervik o. Eksjö), Wide n, J., Landssekr. (Södm), ö. Storg. 18. st. Hotell Östergötland; r. t Wijk, Erik, Grosshandlare (Göteborg), Grand Redelius, O. W., Kontraktsprost (KImr), Hotel; r.t s. Repslagareg, 22 B. Wiklund, A., Nämndeman, (Vbtn), n. Bryg- 'Sanden, M. H., Kronofogde (Lidköping, Skara, gareg. 10; r. t Hjo), n. Mäster-Samuelsg. 67; a. t Wittsell, C. Hj., Landtbrukare (Krist), n. :Sandquist, C., Hemmansegare (Sthlm), s. G:a Kungsholmsbrog. 27. Hornsg. 29 D. - Zetterstrand, T., Rådman (Norrköping), Bl. :Sandwall, J. A., Bryggare (Borås), n. Hötel Teaterg. 6; r. t Continental; r. t. Continentals vexel.åkerlind, E. G., Hemmanseg. (Vrnl),ö.Karlavon Scheele, K. H. G., Biskop (Visby), n.. vägen 48; tel. österm Vasag. 8; a. t. 5892, r. t Akerlund, E. G. H., Godsegare (Sthlm), :Segerdahl, H. A., 4uditör (Göteborg), ö. Lin-. ö. Skeppareg. 5. neg. 76; tel. Osterm Akesson, Nils, Landtbr. (MIm), n. Mäster- Sjö, J. A., Landtbr. 8; r. t (Kron), ö. Skeppareg... Samuelsg. 62. Oberg, C. J., Hemmansegare (Vnrl), n. Läst- Sjöberg, Johan, Nämndeman (Jkpg), n... makareg. 3; a. t Jernvägsg. 10. Odman, C. J., Sjökapten (Gbrg), st. Skepps- :Sjövall, E. HJ., Rektor (Trelleborg m. fl. stä-. bron (Hotell Reisen 14); a. t. 25 7~. der), ö. Gref-Magnig. 10; a. t. ~.51. Öhngren, H., v. Konsul (Hernösand o. Örn-.Spangenberg, J. G., Lärov.-adjunkt (Orebro), sköldsvik), n. Hötel Continental; r. t. ö. Styrmansg. 6; a. t Continentals vexel..spånberg, J. W., Bruksegare (Jkpg), n. Ho- Österberg, C. G., Boktryckerifaktor (Eskilstel Continental; r. t. Continentals vexe!. tun a), Blasieholmsg. 4 B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

af Riksdagen för Stockholms stad.

af Riksdagen för Stockholms stad. R I K S D A G EN. 666 Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. von Friesen, S. G., Lektor, Fullmäktig i Riks. Afzelius, I., Justitieråd, ö. Gref-Thursg. 57, bank., n. Drottningg. 52;..1"

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se AVESTA Prästgatan 50 774 35 AVESTA 0226-517 36 BOLLNÄS Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 BORLÄNGE Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73 00 BORÅS Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 BORÅS

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

(Tryckt i Febr. 1917.) TILL .P. A. HULDBERGS ADRESSKALENDER. : FOR STOCKHOLMS STAD 6911. RIKSDAGENS LEDAMOTER

(Tryckt i Febr. 1917.) TILL .P. A. HULDBERGS ADRESSKALENDER. : FOR STOCKHOLMS STAD 6911. RIKSDAGENS LEDAMOTER (Tryckt i Febr. 1917.) TILL.P. A. HULDBERGS ADRESSKALENDER. : FOR STOCKHOLMS STAD 6911. RIKSDAGENS LEDAMOTER , o l RIKSDAGEN. Ledamöter. af Riksdage n för steekhetms stad., ' Första Kammaren. I Byström,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer