af Riksdagen för Stockholms stad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "af Riksdagen för Stockholms stad."

Transkript

1 RIKSDAGEN.

2 566 Ledamöter af Riksdagen för Stockholms stad. Första Kammaren. Fredholm, J. H. G., Civilingeniör, n. G:la Af l I J t't' "d" K d" 16 Kungsholmsbrogatan 44. ze lus,., USl tel. Österm, 804. lera, o. ommen orsg.. vo n F iesen S G Lektor Fullmäktig i Riks. fl,..,, a Al O,G h dl G t 26' t 221 banken, n. Kungsg. 24; r. t mgren,., ross an., s. ~ g.,r. '... Hamilton, H. E. G., Grefve, Landshöfding, Annerstedt, P. S. L., Statsrad, n. V. Trad Bl Grand Hetel, t 4770 gårdsgatan 7.. o,r.... Biöm t O M G lmaior.ö St 20 Hammarlund, E., Redaktor, n. Barnhusg. 6; J S ~erna,.., enera maj.or,o. ureg.. a. t. 6000; r. t von Friesen, C., Rektor, s. Hogbergsg. 37 B; Hedin, A., Litteratör, ö. Nybrohamnen 26. Frän~k:i, 3i.:~en._ konsul, n. Drottningg. 86; Höjer, M.,Lek~or, s. Götgatan30; t~l.maria 298. r. t von Kruseustjerna, J. E., Statsrad., n. Kam- T.. bl dh H R L kt.. T t 12 makareg. 4; r. t. 2. orne a,.., e or,o. ors ensonsg. ; Lindhagen, Carl, Revisionssekr., ö. Valhalla- W Il ad'}'w7?13 h O' Gd V T "d "d 7 vägen 41; a. t a r. "r.' 4~3. ' o segare,n.. ra gar sg. ; Nordström, C. F. 'I'h., Generaldir., n. Barn. husg. 4; r. t A d K Nyström, M. F., Telegrafkommissarie, ö. n ra ammaren. Nybrog. 34; r. t Berg, F., Folkskolelärare, ö. Sibyllegat. 54; Olsson, John, Advokat, n. Adolf Fredriks tel. Österm Kyrkog. 15; a. t. 80; r. t Bergström, D. K., Redaktör, Fil. dr, ö. Val- Smith, E. A., Lotskapten. ö. Sibylleg. 18; hallaväg. 45 B; a. t. 4807, r. t r. t Branting, K. Hj., Redaktör, Norrtullsg. 3; Staaff, Karl, Advokat, v. Häradsh., n. Jaa. t kobsg. 28; a. t. 755, r. t Byström, J., Redaktör, n. 'I'egnersg, 1; Wallenberg, G. O., Kapten, ö. Karlavägen a. t. 6008, tel. Vasa A; r. t. 122 o De Geer, Gerard J., Professor, n. Rådmans- Wallis, C., e. o. Professor, n. Vasagatan 48; g. 67; tel, Vasa 99. tel. Brunkeb Eklund, O. G., Boktryckare, n. Regeringsg.89: Wavrinsky,E. O.V.,Direktör, Kh. Scheeleg. 20; a. t , r. t a. t. 964 o. (bost.) 10254, r. t Öfriga ledamöter af Första Kammaren. Riksdagen. Inom parentesen efter namnet angifves län eller stad, som ledamot representerar. Almen, A,.T., Gen.-dir. (Vbtn), ö.riddareg.43; Andersson, P. J., Fabriksidk, (Elfsb), n, tel. Osterm. 6. Drottningg. 32. Almgren, F. A., Öfverdirektör (Elfsb.), n. Asker, A., t. f. Landshöfd. (Vnrl), Ö. Kar.. Klarabergsgatan 70; r. t. Jernvägen 74. lavägen 8; r. t Almström, R., Fabriksidk., Fullmäktig i Beck-E.'.riis, C. J., Frih., Bruksdisp. (Sthlm), Riksb. jgeflb), n. Rörstrand; r. t Mas;er.Samuel~g. 10; tel. BrunkllP.123!. Alströmer,., Frih., Disponent (Elfsb), n. Behm, E. H., v. Haradsh. Godseg. (Oreb), o. Drottningg. 46; r. t Kaptensg. 13; r. t Amilon, J., Godseg. (Krist), Hötel Conti- Benedicks, G., Bruksegare (Vstm), n. Birger nental; r. t Jarls g. 31; r. t Andersson, A. G., Rådman (Vnrl), Grand Berg, Gustaf A., Häradsh. (Jkpg), n. Drott- Rotel; r. t ningg. 102; r. t Anderson, F. A., Generaldirektör (Vnrl), Ö. Berg, Gustaf B.. Godseg. (Skbg), Grand 8tureg. 60; r. t Hotel; r. t Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Riksdagen. 567 Bergendahl, C. G. A., Ryttmäst. (Skbg), Ekdahl, G. A., Handl. (Sthlm), Södertelje; n. Hötel Continental; r. t r. t. Söderteije 38, a. t. Södertelje 4. Berggren, J. H., Dispon. (Blek), ö. Linneg. af Ekenstam, C. Th., Häradsh. (Gotl), n. 12; r. t Malmskilnadsg. 48; r. t Bergman, C.O., Ofverste (Nbtn), ö. Torsten- Ekströmer, J. M., f. d. Kapten (Klmr S.), sonsg. 10; r. t ö. Florag. 4; r. t Berlin, J., Sekreterare (Vbtn), 6. Karlavä- von Essen, F., Frih., Riksmarskalk (Elfsb), gen 20; a...t Ö. Strandv. 23; r. t. 63. Bildt, K. G., Ofverste (Nbtn), Ö. Kommen- Fagerholm, A., Godsegare (Jkpg), n. Hötel dörsg. 32; r. t Continental; r; t Billing, A. G. L., Biskop (Vstm), n. Hol- Falk, C. Helmer, Öfverste (Vrml), Ö. Kom-, ländareg. 16; r. t mendörsg. 30. ' Björklund, O., f. d. Disponent (Vrnl), s. Bell- Falk, Knut 13;" Bruksegare (Kpbg), Ö. Stureg. mansg. 6; t. t ; tel. Ostarm. 905; r. t Björlin, J. G., Ofverste (Gotl), n. Kungsg. 9; Falkenberg, C. H., Frih., Kapten (Vrml), ö. '. r. t Nybrog. 9; r. t Blomberg, K. H., Professor (Kpbg), n. Hötel Fosser, N., 'Godseg. (Östg), n. Drottningg. Continental; r. t (Hotell Skandia); r. t Bohnstedt, K. E., f. d. Ryttmästare (Öreb), ö. Fröberg, C. A., Borgmäst. (Vnrl), ö. Styr- Nybrog. 41; r. t mansg. 3; r. t Bonde, C. J. Trolle-, Grefve, Godsegare(Mlm), Gripepstedt, J. T., Friherre, f. d. Ryttmäst. ö. Birger Jarlsg. 18; r. t (Oreb), S. Blasieholmshamnen 2; r. t.727. Bondesson, P., Landtbrukare (MIm), n. Hötel Grundberg. L., Lasarettsläkare (Elfsb), n. Continental; r. t Hötel Continental; r. t Boström, E. G., f. d. Statsminister,' Godseg. von Hallwyl, W., Grefve, Godsegare (Geflb), (Sthlm), n. Regeringsg. 36; r. t n. Harung. 4; r. t Boström, F. A., Landshöfding (Södm), Bla- Hamilton, R. G., Grefve, Godsegare (Krist), sieholmsg. 3; r. t Grand Hötel ; r. t Boström, N. J., Godsegare (Skbg), n. Klara Hansson, P., Godsegare (Hall), n. Mäster- V. Kyrkog Samuelsg. 70; a. t Brehmer, S. E. W., Ofverste (Geftb), Söder- Hasselrot, C. B., Häradshöfding (Klmr S.) telje; r. t. Södertelje 3. n. Kungsg. 22; a. t Bremberg, F. O., Jägmäst. (Vbtn), ö. Baner- Hedenstjemal,.. F. A. H., Häradsh. (Ostg), g. 3; r. t n. Klara v. Kyrkog. 5; a. t. 627,r.t af Buren, C. P., Brukseg. (Blek), ö. Kom- Jehander, Carl, Ingeniör (Jkpg), n. Kammendörsg. 5; r. t makareg. 12; a. t Cavalli, P. A. H., Landskamrer (MIm), n. Kennedy, J. Th., Kammarh. (Krist), Grand Drottningg. 66; :t:: t Hötel ; r. t Cederberg. A. F; O., Ofverstelöjtn. (Vbtn), Kjellgren, J. H., Bruksdisp. (Ostg), n. Birger Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöbaden 58. Jarls g. 17; a. t. 521, r. t Dahlberg, J. P., Brukseg. (Vnrl), Grand Klingspor, C. G. A., Friherre, f. d. Kapten Hötel, r. t (Skbg), ö. Karlavägen 15 A; r. t Danckwardt-Lillieström, E. G. A., Godseg-are Klingspor. Ph. O. L., Grefve, f. d. Kapten (Ostg), Blasieholmsg. 3; r. t (Ostg), n. Brunkebergstorg 2; r. t De Geer, G. L., Frih., Godseg. (Krist), Bla- von Krsemer, A. R., Frih., Hofmarskalk (Jmtl), sieholmstorg 11; r. t ö. Stureplanen 4. De l~ Gardie, M. G., Grefve, Landsh. (Krist), Lag~.rbri?g,.G. O.R.,Frih.,Landshöfd.(Gbrg), o. Harring. 2; r. t o. Biblioteksg. 6; a. t. 6374, r. t de Laval, C. G. P., Fil. dr, Civilingeniör Larsson, E., Bruksegare (Geflb), ö. Sture- (Kpbg), n. Kungsträdgårdsg. 2 C; r. t planen 6; a. t , r. t Dickson, R., Landshöfd. (Malmö stad), ö. Leman, Ph., Fil. dr (Göteborgs stad), Grand Gref-Thureg. 57; r. t Höteli r. t Dieden, J. H. E., f. d. Konsul (Malmö stad), Lewenhaupt, G. E., Grefve, Godseg. (Vstm), Grand Hötel: r. t Bl. Hofslagareg. 2; r. t Douglas, L:. W. A., Grefve, f. d. Utrikesmi- Lindgren, H. O., Professor (MIm), n. Hotel' nister (Ostg), ö. Strandväg. 25; r. t Continental; a. t. 6126, r. t Ehrenborg, C. G. S., f. d. Major (Krist), n. Lithander, P. E., Grosshandlare (Elfsb), Drottningg.25(HotellSkandia);r.t n. Döbelnsg. 25; tel. Brunkeb von Ehrenhei~, P. J., f. d. Statsråd (Ups), Ljun.~ber.g, 9. E., f. d. Advokatfiskal (Elfsb) n. Malmskilnadsg., a. t o. Lmneg. 17; tel. Osterm Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 568 Riksdagen. Lundberg, O. V., Borgmåst. (Vstm), n. Malm- Sanne, J. N., Grosshandl. (Gbrg), n:vasag.,' torgsg. 6; r. t (Belfrages pensionat); r.t Lundeberg, Chr., Brukseg., v. Talman (Geflb), Sederholm, E., Godseg. (Södm), n. Klara Ö. ö. Birger Jarls g. 6; r. t Kyrkog. 12; tel. Brunkeb. 946, r. t Lundström, C. H., f. d. Bergmästare (Vrml). Sjöerona, C. A., Landshöfd. (Skbg), Jungn. Valling. 6; r. t frug. 16; r. t Lybeek, Carl U. S., Godseg. (Klmr N.), ö. Sjöholm, L. A., Kontraktsprost (Södm), n. Karlavägen 36; r. t Gustaf Adolfs t. 12 (Hotell Bellevue); Melin, O., Grossh. (Göteb. stad), ö. Vill ag. a. t. 4157, r. t ; r.t Sparre, K. U., Frih., Landshöfd. (Jmtl), ö. Moberg, C. O;, Borgmast. (Verml),o. Jungfrug. Kommendörsg. 15; r. t ;..tel. Osterrn, Sparre, N. G. A., Grefve, Godsegare, Talman, von Moller, A. P., Godsegare (Hall), Malm- (Vnrl), ö. Birger Jarls g. 8; r. t torgsg. 6; a. t. 4445, r. t Spens, G. H., Grefve, f. d. Landsh. (Östg), Nilsson, O., iranseröd, Landtbr. (Krist), n. Holländareg. 21 A; r. t Ö. Florag. 17. Stephens, J. S. F., Bruksegare (Kron), n. Nisser, M. S., Brukseg. (Kpbg), n. Fredsg. 19; Adolf.Fredriks Kyrkog. 9 B; r. t r. t von Strokirch, J. P. F. O., Hofmarskalk Nordenfalk, C. O. C. J., Landshöfding (Hall), (Jkpg), ö. Kapte~s~. 14; r. t ö. Kommendörsg. 5; r. t Swartz, C. J. G., Fabriksidk, (Norrkpgs stad), Nyström, Carl L. H., Med. dr (Gbrg) n. Grand Hötel ; r. t Bryggareg. 16; a. t ' Svedelius, A. G. J., Landshöfd. (Öreb), ö. Nyström, J. F., Lektor (Ups), Styrmansg. 27' tel. Österm Kommendörsg. 20 B; r. t Säve, T. A., Lektor (Vrml), ö. Gref-Thureg. Nyströ~, Th., Öfverstelöjtn. (Blek), ö. Stureplanen 4; a. t C; a. t Söderberg, P. M:, Landtbrukare (Jkpg), n. Odelberg, A. Th., Statsråd, (Klmr N.), n... Norra Smedjeg.A; a. t. 620, r. t Birger Jarls 1'. 5; a. t. 968, r. t Sorensson, P., Kontraktsprost (MIm), n. Klara Odelberg, O. W., f. d. Löjtnant, Fullmäktig V. Kyrkog. 5; tel. Brunkeb i Riksgäldsk. (Sthlm), st. Mynttorget Tamm, C. A., f. d. Ryttmäst. (Södm), ö. Styr- 1; a. t. 1095, r. t. 46. mansg. 7; a. t , r. t Palmstierna, N. A. H., Frih., Landshöfd. Tamm, H. p'.p., Godseg. (Jrntl), Blasieholms- (Jönk), ö. Linneg. 12; r. t torg 11, r. t ' Paulson, P., Landtbr. (MIm), n. Drottningg. 'I'amm, P. G., Bruksegare (Ups), o. Riddareg. 25 (Hotell Skandia); r. t ; r. t Persson, Nils, Konsul (MIm), Grand Hotel; Taube, C. O., Grefve, Dlstnktschef.~Nrbtn), r. t n. Klarabergsg. 70; r. t. Jern,:".age~ ~. Pettersson,C. F., Kyrkoherde (Kpbg), n. Klara Tharn, F. A. S., Godsegare (Hall), o. Blbho- V. Kyrkog. 9'/2 (Hotell Luleå). teksg. 6; a. t r. t :. Pettersson, F. E., f. d. Kapten (Gbrg), ö. Tham, V. H. S., Bruksdisp. (Oreb), o. Birger Kommendörsg. 34; tel. Österm, Jarls g. 16; r. t Posse, K. A., Grefve, Godseg. (Kron), ö. Tillberg, K. H. R.,v.Häradshöfding(KlmrN.), Nybrog. 41. ö. Birger Jarlsg. 22; r. t Rappe, A. W., Frih., Godseg. (Kron), Grand 'I'ornerhjelm, p. D. R., Ryttmastare (MIm), Hötel ; r. t Grand Hotel; r.. t. 47 7~:... Rettig, J., Grosshandlare, (Gefle stad), Bl. Trolle, N. A. AA.,Fnh., Hofjägmäst, (MIm),. Södra Blasieholmshamnen 4; r. t. 89. Grand Hotel; r. t Ridderbjelke, F. G. M., f. d. Kapten (Ups), Trygge~, E'l; Professor (Kpbg), o. Artillerin. Kungsg. 16; a. t , r. t T" ga aan G' G L" k d' (K ) Rodhe, E. H., Biskop (Gbrg), n. Uplandsg. orner,.. '. arover sa Jo ron, n. 3; a. t Norrlandsg. 20; a. t. 7468, r. t Rudebeck, G. M. U., Häradshöfding (Vrml), ö. Unger, E. M., Häradshöfd. (Öreb), ö. Strandv. Kommendörsg. 46; a. t ; r. t Rylander. J. O., Direktör (Elfsb), Malmskil- Wachtmeister, A. F. C:son, Grefve, Generaldir. nadsg. 42; r. t (Södm), ö. BirgerJarlsg.26; r. t Sandberg, J. A., Rektor (Klmr S.), st. Wachtmeister, H. H:son, Grefve, Statsråd Sk~ppsbron 18; a. t. 2368, r. t (Blek), Blasieholmstorg 11; r. t Sandqvist, S. J., Borgmästare (Geflb), n. Walin, G. A., Apotekare (KIm S), ö. Jung- St. Vattug. 8( Hotell Monopol);a. t frug. 26. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Riksdagen. 56~ Weinberg, A. F., Godsegare (Skbg), n. Hötel Wrangel von Brehmer, J. W., Frih., Öfver- Continental; r. t stekammarjunkare (MIm), Grand Hötel; Wennerberg, G., f. d. Landshöfding (Kron), r. t ö. Valhallavägen 37. Åkerberg, K., Godseg. (Skbg), Grand Hstel, Wester, J. F., Ingeniör (Vrml), n. Stora. r. t Vattng. 8 (Hotell Monopol); r. t Akerhielm, A. L. E., Frih., President (Gbrg), Wieselgren, P. S., Generaldirektör (Göte-. ö. Linneg. 5; r. t. 17? borgs stad), ö. Karlavägen 1 C; tel. Akerman, A. R., Generaldirektör (Vrrnl), n. Österm Kungsg. 34; a. t Wijk, I., Godsegare (Skbg), Grand Rotel; r. Ostberg,G.F.,Fullmäktig i Riksgäldskontoret t (Sthlm), n. Torsg. 34;tel.Vasa868,r.t Andra Kammaren. Inom parentes ang lfves Iiin (i förkortad form) eller stad, hvar lfrån ledamot är vald. Almqvist, K. F. G., Godsegare (Södm), Rö- Berndes, G..F., Bruksegare (Sthlm), n. Kungsg. tel Continental; r. t. Continentals vexel. 7; tel. Brunkeb, Andersson, Anders, i Backgården,Remmanseg. Biesört, J.. E., Ingeniör (Vrrnl), ö. Grefg. 23; (Skbg), n. Kl. V. Kyrkog. 3 B; a. t tel. Östorm. 2042, r. t Andersson, A. G., i Himmelsby.Hernmanseg. Björck, C. H., Provinsialläk. (Laholm m. fl. (Östg), n. Drottningg. 53. städer), n. Uplandsg. 15; r. t Ande~?son, Folke, i Helgesta. Hemmanseg. Björkman, K. G., Landtbrukare (Ups.), ö. (Oreb), n. L. Vattng. 12; r. t. 3608, Ostermalmsg. 17. a. t Boöthins, S.J., e.o.prof.(upsala),n.malm- Andersson, Hans, i Vestra Nöbbelöf, Landt- skilnadsg. 9; r. t brukare (MIm), Ö. Grefg. 14; tel. Ostor- Boströrn, N., Hemmansegare (Vbtn), D. m Vestmannag. 29; r. t Andersson,' Herman, i Grimbo, Hemmanseg. Brodin, O. A., Skeppsbyggare (Gefle), Ö. (Gbrg)... Torstensonsg. 6; r. t Andersson, Jöns, i Ohrstorp, Landtbrnkare Bromee, J., i Billsta, Häradsdomare (Jmtl), (MIm), n. N. Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf n. N. Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf Vasa); Vasa); a. t. 620,1'. t a. t. 620, r. t Andersson, Magnus, i Löfhult, Hemmanseg. Broome, L. G., i Bårslöf, Folkskolelär. (MIm), (Kron), s. Mosebacketorg 6. n. Vestmannag. 2 B. Andersson, Nils, i P~ttersborg, Landtbruk. Broström, A. F., Boktryck. (Kristinehamn (MIm), n. Dr?ttmngg. 52. m. fl. städer), n. Gila Kungsholmsbrog. Anderson, Olof, I Hasselbol, Hemmanseg. 52 r t 5112 (Vrml), n. Mäster-Samnelsg. 54; tel. Bäärnhieim; G. M., Häradsh. (Marstrand Brunkeb.? 14.. m. fl. städer), Ö. Karlavägen 12. Andersson, Wilhelm, I Bråborg, Landtbruk, C " d " (Östg.), n. Kungsg. 9; a. t af ~llerholm,,,g. N. Th., Hara shofd. (Kpbg), A t A d Mål ;. t (H I ") o. Karlavagen 8; a. t n onsson, n ers, a aremas. ma mo, n. C lhei G Il köld A Th K. k Mäster-Samuelsg. 67. ar eim- y ens? '... ammarjunx. Apelstam, A. L., Grosshandl. (Halmstad), n. (Hall), n. Smalandsg. 31 A... Hotell Continental; r. t. Continentals Carlson, Erns.t, f. d. Profe.ssor, Lek~or (Gote vexel. b~rg), ~Jursholm, Villa Ransater; r. t. Arhusiander, M., Grosshandl. (Sundsvall), n. C IDJurshC' 3 r2.. N S d t Landtbruk. Hotell Rydberg; r. t. 64. ar sson,.., I. me s orp, Barnekow, F. C. K., Frih., Godsegare (Krist), (KImr), ~. Hornsg. 52. Grand Hötel, r. t Carlsson, se afven Karlsson... Bengtsson,J.,iBjernalt, Landtbrukare (Hall), Centerwall, J. E., Rektor (Söderhamn), n. st. Vesterlångg. 28. Vasag. 44; a. t. 633, r. t o Bengtsson, J. W., i Häradsköp,Landtbrukare Cervin, August, Kronofogde (Vrml), Bl. Tea- (Jkpg), n. Klara S. Kyrkog. 18. te~~. 6; r. t e Berg, F. U., Kamrer (Göteborg), st. L:a CrusebJorn!. J. r., Statsrad (Umeå m. fl. stä- Nyg. 17; a. t der). o. Strandv. 57; r. t Bergström, C., Hemmanseg. (Vnrl), n. Re- Dahlgren, B., Landtbrukare (Elfsb),n, Jakobsgeringsg. 40; tel. Brunkeb g. 26. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 570 -Riksdagen, Dahlstedt, Lars, Kyrkoherde, (V'btn), st. Hammarström, C. J., Hofslagare (Köping Slottsbacken 2 A; r. t m. fl. städer), s. Södermannag. 9 A. Dahn, M., Landtbruk. (MIm), st. St. Grå- Hansson, A., i Solberga, Hemmansegare munkegr. 5. (Kpbg), Riddarholmen 2. Danielsson, K. A., Landtbrukare (Jkpg), n. Hanson, Nils, i Berga, Hemmansegare Klara S. Kyrkog (Geflb),ö. Riddareg. 17. Darin, R. E. L., Lektor (Malmö), Oster- Hazån, J. G., Kontraktsprost (Jkpg), n. malmsg. 49 B; tel. Osterm Klara N. Kyrkog. 20. Hedgren, B. V., Hanglande (Göteborg), Ö. De la Gardie, R., Grefve, Landshöfding, Tal- Nybrog. 36: tel. Osterm, 933. man (Linköping), ö. Birger Jarls g. 19; Hedin, E. L. M., Godseg. (Oreb), n. Kungsg. 44. r. t Hedlund, Henrik, Redaktör (Göteborg), n. Eklundh, R. W. A. M., Akademiräntm. (Lund), Döbelnsg. 11; tel. Brunkeb n. Norrlandsg. 17; a. t Henricson, A., i Karlslund, Landtbrukare, Elowson, G., Lektor, Fil. dr (Karlstad), (Ostg), Bl. Teaterg. 6; r. t. 5147,. ö. Riddareg. 35 & 37; r. t Hjelmerus.JcGodsegare, Juris doktor (Ostg.) Emthen, O., Landtbrukare (Vnrl), n. Vasag. n. Hotell Stora Rosenbad; r. t ; a. t , r. t Holmgren David i Varnhem Kyrkoherde Ericson, A. J.. i Ransta, Godsegare (Vstml), n. Regeringsg. 13.', n. Klara V. ~y.:ko?"..10. Holmlin, H., f. d. Rektor, Landtbruk. (Gbrg), Ericsson, C. M., l J onkopmg, Advokatfiskal st. Skepps bl'. 14 (Hotell Reisen); a. t Jkpgs stad)., ö..8tureg Hultkrantz, K. J. E., Godsegare (Vrrnl), n. Ericson, 9. w., l Skofde!. Fnh., Ge~eralmaJor Uplandsg. 43; a. t (Mariestad m. fl. stader), n. Birger Jarls Hultstein. C. W., Landtbrukare (Kron), st. g. 17 (Hotell C.lara Larsson); r. t Stortorget 7; a. t Eriksson, H~lvar, l Elgered, Hemmanseg. Husberg. K. S., Statsråd (Luleå o. Hapa- (Geflb), o. Skeppareg. 25 A. randa), ö. Grefg. 3; a; t Ericsson, Johan, i Vallsta, Hemmanseg. Högstedt, P. A. J., Godseg. (KIm), st. Stads- (Geflb), n. Målareg. 1. hotellet a. t Ericsson, Johan E., i Alberga, Nämndeman J k b C' J. K l h lt L dtb k (Ups.), Kh. Pilg. 46. a o.~on,.., l ar s u, an ru. Eriksson, Jonas, i Lindehult, Landtbruk. (Ostg), n. ~otell ~onopol; r. t (Kron), n. Regeringsg.13(HotellNyman). Jansson, C. P., ledsbacken, Hemmmanseg. Eriksson Lars i Bäck Hemmansegare (Vrml) st.. L.a Nyg. 17; a. t (Öret), n. Jakobsbergsg. 16. Jansson, G., l K!,akerud, Hemmansegare, Ericsson, Ollas A., i Ofvanmyra,Hemmanseg. (Vrml), n.. Smalandsg. 24. (Kpbg), s. Katarina Kyrkbacke 3. Jansson, J. P., isaxhyttan,!3ergsman(kpbg), Erickson, Oskar, i Bjersby, Domäninten- s. S:t Panlsg. 3; :. t...;)402. dent (Jkpg), ö. Nybrog. 18. Jansson, L. J., ~. Djursätra, Hemmanseg.., F l d C A J ager un, j. L d höfdi (K l) an s o mg a mar, (Skbg), n. Master-Samuelsg. 46. Johanson August i Mossebo Landtbrukare n. Norrlandsg. 15 B....\ (Skbg), n. KI~ra V. Kyrkog. 10., Faxe, AC" Grosshandl. (Malmö), Bl. Grand Johansson, A. A., i Möllstorp, Landtbruk. Hotel; r. t (Klmr), s.. Hornsg, 52. Guldbrandsson, Olof, Hemmanseg. (Vrml), Johansson, A. P:, i Stensjö, Landtbruk. (Hall), st. L:a Nyg. 17; a. t n. Malmskilnadsg. 36. Gussing, T. P" Rådman (Ystad), n. Drott- Johansson, C. E., i Berga, Hemmansegare ningg. 19 (Sundins hotell); a. t.47 67, (Ostg), n. Klara S. Kyrkog. 18. r. t Johansson, C. G., i Aflösa, Hemmansegare Gustafsson, A. P., i Bjögesta, Landtbrukare (Jkpg), Rh. Kyrkog. 5 (Riksdagshuset)... (Oreb), st. Vesterlångg. 44; a. t Johansson, Johan, i Noraskog, Bergsbruks- Gadda, O. E., Hemmanseg. (Gborg), n. L:a idk., Fullmäktig i Riksgäldsk. (Oreb),.. Vattug Kh. Handtverkareg. 23 B; a. t Göransson, A., l Asen, Hemmanseg. (Geflb), Johanson Johan i Valared Landtbrukare ö. Riddareg, 17 ö. g. (Elf~b) st. Skeppsbron 16 (Hotell Frank~ Göthberg, A. H., Verkmästare (Vrml), n. furt); ~. t. 2368, r. t G:la Kungsholmsbrog. 23 A; a. t. ö917, Johansson, J. M., i Mellbyn, Handlande r. t (Elfsb), n. Vasag. 36. Hallin, nj, Disponent (Elfsb), n. Hotell IJohansson, K. L., i Stora Mellby, Kontrakts- ~ydberg; r. t. 64. prost (Elfsb); ö. Narvavägen 18; r. t Brand- och Li'fförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Riksdagen. 571 Johansson, Wilhelm. i Öja, Organist o. lärare Lundin,. J. W., Godsegare (Sthlm), n. Dö- (Södm.). Kh. Scheeleg. 5;tel. Kungsh, 529. belnsg. 21; r. t J ohnsson, J., i Bollnäs, Handl., (Gfib), Lundström, J. A., Hemmanseg. (Vbtn), n. n. Hötel Continental; r. t. Continentals Klara N. Kyrkog. 31. vexel. Lyckholm, D. M., Bryggare (Göteborg), Bla- Jönsson, A. G., i Mårarp. Hemmansegare sieholmsg. 3; r. t (Kron), n. Klara N. Kyrkog. 5H ö. g. Magnusson, A., Landtbrukare (Skbg), II. Jönsson, Nils, i Gammalstorp, Landtbru- Klara V. Kyrkog. 3 B; a. t kare (Blek), n. St. Vattug. 8. Mallmin, L. P., Landtbrukare (Ups), n. Jönsson, Per, i Färeköp, Hemmanseg. (Krist), Drottningg. 19 (Sundin s hotell); a. t. Kh. Flemingg. 5; tel. Kungsh , r. t Kardell, S. J., Lektor (Östersund o. Hu- Meyer,..E. F ', W., Grossh., (Karlshamn m. fl. diksvall), n. Regeringsg. 24. o stader), o: Ny~.~ og.56 B; r. t Karlsson, K. G., Handl. (Göteborg), ö. Ny- Månsson,.. 1., l Traa, Landtbrukare (MIm), br g 16 r t n. Master~Samuelsg. 67; a. t Kempe~ J. A., 'L~ktor (Vesterås), Klara V. N1Isson, Elof, l Kattleb;rg, Landtbr. (Elfsb.), Kyrkog. 20; tel. Brunkeb, st. Skeppsbron 16 (Hotell Frankfurt); K J A Siök t (Göt b) a. 1;.2368, r. t mnman,.., jo ap en o e org, n. Nilsso Joh. Sk f l '., N" d Kungsg. 11; r. t n, an, l er ra veisjo, amn eman von Knorring, I. A.,Frih.(SÖdm),n. Vasag (Vbtn~, n: Ku.n"sg. 48, a. t Kronlund, G. A. E., Häradshöfding (Nbtn), Ö. Nllsson, N1Is, l Skärhus, Hemmanseg. (MIm), Storg. 56; tel. Österm , r. t n., N. Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf Vasa); K n S H Bl k l IV l) V a. t. 620, r. t varnze lus,.., ec s ag. \ rn, n. a- Norberg P f d K" d d (J tl) O" az 14. a t '.:,.. am s omare m, n.. s e-,.,. Jernvagsg. 10. Landelius, P. F., Läkare (Gbrg), n. Klara V. Nordin, J., i Hammerdal, Skollärare (Jrntl), Kyrkog. 20; tel. Brunkeb st. Munkbrog. 2. Larsson, J., i Presstorp, Landtbruk, (Gbrg), Nordin, J. E., i Sättna, Skollärare (Vnrl), n. n. Holländareg. 21 B. Döbelnsg. 11; a. t Larsson, K. L. J., i Bondarfve, Hemmanseg. Nordström, S., i Höglunda, Landtbrukare (GoU), n. Lästmakareg (Skbg), n. Klara S. Kyrkog. 18. Larsson, O., i Bratteberg, Handl. (Ostg), n. Norman, E., Hemmansegare (Kpbg), n. G:la. Odeng. 53. KungsholmslJrcg. 46; a. t. 4117, r. t Larsson, Oscar, i Mörtlösa, Hemmansegare, Nydal, J., Skolföreståndare (Vnrl), Ö. Ny- (Ostg), n. Klara S. Kyrkog. 18. brog. 16; r. t Larsson, P. A., i Säby, Landtbrukare (Blek), Nylander, S. O., lngeniör (Elfsb), n. L:3. Ö. Grefg. 29. Vattug. 30: a. t Liljeholm, A. F., Folkskolelärare (Göteborg), Odqvist, G., Godsegare (Elfsb.), n. Vasag., st. Hotell Prins Carl; a. t ; a. t. 116}3, r. t Lindblad, E. A., Godsegare/Södm.), Ö.Humle- Olofsson, G., i Avik, Landtbrukare (Oreb), gårdsg. 22; tel. Osterm n. Regeringsg. 13; r. t Lindewall, J. O., Domänintendent (Ups), n. Olofsson, J., i Digernäs, Nämndeman (Jmtl), Klara V. Kyrkog. 5; r. t n. Vasag. 14; a. t Lindgren, G.,iIslingby,Hemmanseg. (V stml), Olsson, A., i Mårdäng, Hemmansegare(Geflb), n. Surbrunnsg. 35. s. Götgatan 7. Lindgren, N. P. B., Borgmästare (Oskarshamn Olsson, A., i Tyllered, Landtbrukare (Hall), m. fl. städer), Ö.Braheg. 3; r. t n. Klara V. Kyrkog. 3 B; a. t Lindvall, A. E., Landtbrukare (Blek), n. Olsson.A. G., i Frösvi, Landtbrukare (Vstml), Hötel de France; r. t st. Osterlångg. 51. Lorichs, L. L., Godsegare (Vstml), Ö.Grefg. Olsson, Chr., i Rögle, Godsegare (MIm), ö. 38; r. t Florag. 21.: Lothigius, ~. W. S., Landshöfdjng (Veners- Olsson,.N., i Attersta, Hemmanseg. (Södm), borgo. Amål),ö. Grefg, 5;teLOsterm st. Osterlångg Lundahl, J. A., Hofrättsråd(Kristianstad), Olsson, Per, i Fläsbro, Hemmanseg. (Geflb), s. Götg. 21; a. t ö. Skeppareg. 25 A. Lundell, P. O., Landtbrukare (KImr), Kh. Olsson, Stormats M., i Sörnäs, Handels- Flemingg. 7; tel. Kungsh förest. (Kpbg), st. Stortorget 7; a. t Lundgren, W. T., v. Konsul (Uddevalla o. von Otter, F. W., Frih., Statsminister, Ami- Strömstad), st. Mynttorget 1; tel. Stork. ral (Karlskrona), ö. Torstensonsg. 3~ r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 608 Riksdagen. Pantzarhielm, H., f. d. Kapten (Landskrona), Ström, O. H., v. Konsul ~.i[rbtn), n. Klara s. Renstjernas g. 17 A; a. t V. Kyrkog. 9 1 /2. Persson, Carl, istallerhult, Landtbrukare Styrlander, A. W., Polisuppsyningsman (Skbg), n. Mäster-Samuelsg. 46. (Vnrl), n. Vestmannag. 2 B. Persson, D., i Tällberg, Nämndeman (Kpbg), Sundberg, S.A. G.,Konsistorieno.tarie(Vexiö), Kh. Scheeleg. 3; tel. Kungsh. 108, r. t. Ö. Gref-Thureg, 20 C; tel. Osterm Sundblad, A., Kyrkoherde (GotL), st. Skepps- Persson, J., Rektor (Arboga o. Sala), n. bron 16 (Hotell Frankfurt); a. t Norra Smedjeg. 4 (Hotell Gustaf Vasa); Swartling, Å., v. Konsul, vice Talman(Norrköa. t. 620, r. t. 1(l78. ping), Ö. Linneg. 14; r. t Persson, Ola, i Rinkaby, Hemmanseg. (Krist), Svensson, Nils, i Olseröd, Hemmansegare s. Ragvaldsg. 10; tel. Maria 346. (Krist.), s. Ragvaldsg. 10; tel. Maria 346. Persson, Olof, i Killebäckstorp, Landtbrukare Svensson, O. H., isaläng, Landtbruk. (Elfsb), (Krist), st. St. Nyg. 27. st. Skeppsbron 16 (Hotell Frankfurt); Pehrson, Pehr, i 'I'örneryd, Landtbrukare a. t. 2368, r. t (Blek), st. Hotell Ostergötland; r. t Svensson, Pehr, i Bondön, Landtbruk., n. Persson, Esbjörn, i Borrby, Hemmansegare Klara V. Kyrkog. 18 A. (Krist), Riddarholmen 2. Söderberg, S.,Nämndeman (Kpbg), n. Kung- Pehrsson, Pehr, i Akarp, Landtbruk. (MIm), stensg. 33; tel. Vasa 346. n. Mäster-Samuelsg. 67. Thylander, A., Skollärare (Malmö), st. L:a Petersson, Alfr., i Påboda, Landtbruk. (Klmr), Nyg. 17; a. t n. Kungsg. 11; r. t Trapp, O. F., Ingeniör (Helsingborg), Grand Petersson, B. A. R., iskurö, Landtbrukare Hötel ; r. t (Klmr), n. Kungsg. 11; r. t Trolle, C. A., v. Häradshöfd. (MIm), Grand Pettersson, A. T., i österhaninge, Kontrakts- Hötel, r. t prost (Sthlm), n. Kungsg. 13; tel. Brun- Törnqvist, P., Kyrkoherde (Hall), n. Vasag. keb ; tel. Brunkeb Petersson, C. F., i Dänningelanda, Landt- Wahlgren, J., Hemmansegare (Kpbg), n. brukare (Kron). st. Skomakareg. 1. Drottningg. 73 C; r. t Pettersson, Fr., i Tjärsta, Arrendator (Södm), Vahlquist, C. F., Läkare (Vadstena m. fl. st. Osterlångg. 51. städer), n. Drottningg. 38; tel. Brunkeb.. Pettersson, J. G., i Södertelje, Borgmästare 2009, r. t (Södertelje m. fl. städer), ö. Braheg. 18; Waldenström,..P. P., Lektor, Fil. o. Teol. dr r. t (Gefle), Ostermalmsg. 43; a. t Petersson, S. M., i Rnällebo, Landtbrukare Wallmark, N., Hemmanseg. (Nbtn), n. Drott- (KIm), s. Mosebacketorg 8. ningg. 65; a. t Petri, Axel, R~dman (Vestervik o. Eksjö), Wide n, J., Landssekr. (Södm), ö. Storg. 18. st. Hotell Östergötland; r. t Wijk, Erik, Grosshandlare (Göteborg), Grand Redelius, O. W., Kontraktsprost (KImr), Hotel; r.t s. Repslagareg, 22 B. Wiklund, A., Nämndeman, (Vbtn), n. Bryg- 'Sanden, M. H., Kronofogde (Lidköping, Skara, gareg. 10; r. t Hjo), n. Mäster-Samuelsg. 67; a. t Wittsell, C. Hj., Landtbrukare (Krist), n. :Sandquist, C., Hemmansegare (Sthlm), s. G:a Kungsholmsbrog. 27. Hornsg. 29 D. - Zetterstrand, T., Rådman (Norrköping), Bl. :Sandwall, J. A., Bryggare (Borås), n. Hötel Teaterg. 6; r. t Continental; r. t. Continentals vexel.åkerlind, E. G., Hemmanseg. (Vrnl),ö.Karlavon Scheele, K. H. G., Biskop (Visby), n.. vägen 48; tel. österm Vasag. 8; a. t. 5892, r. t Akerlund, E. G. H., Godsegare (Sthlm), :Segerdahl, H. A., 4uditör (Göteborg), ö. Lin-. ö. Skeppareg. 5. neg. 76; tel. Osterm Akesson, Nils, Landtbr. (MIm), n. Mäster- Sjö, J. A., Landtbr. 8; r. t (Kron), ö. Skeppareg... Samuelsg. 62. Oberg, C. J., Hemmansegare (Vnrl), n. Läst- Sjöberg, Johan, Nämndeman (Jkpg), n... makareg. 3; a. t Jernvägsg. 10. Odman, C. J., Sjökapten (Gbrg), st. Skepps- :Sjövall, E. HJ., Rektor (Trelleborg m. fl. stä-. bron (Hotell Reisen 14); a. t. 25 7~. der), ö. Gref-Magnig. 10; a. t. ~.51. Öhngren, H., v. Konsul (Hernösand o. Örn-.Spangenberg, J. G., Lärov.-adjunkt (Orebro), sköldsvik), n. Hötel Continental; r. t. ö. Styrmansg. 6; a. t Continentals vexel..spånberg, J. W., Bruksegare (Jkpg), n. Ho- Österberg, C. G., Boktryckerifaktor (Eskilstel Continental; r. t. Continentals vexe!. tun a), Blasieholmsg. 4 B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10.

Johansson, Arvid, äterförsäkr:agen turer o. upplysningsbyrä öfver försäkr:alfärer, Drottningg. 10. 716 Försäkringsbolag- Galvanoplastik. Ocean, sjöförsäkringsaktieb. i Göts- Sveriges allm, sjöförsiu

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Företag som är certifierade för användning av Condry:

Företag som är certifierade för användning av Condry: EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL Uppdaterad 2014-03-28 sid 1(7) Företag som är certifierade för användning av Condry: Företagen är listade enligt dessa distrikt: Södra Sverige Västra Sverige Östra

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer