Jönköping juni Kongresshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköping 11 13 juni 2014. Kongresshandlingar"

Transkript

1 #1 Jönköping juni 2014 Kongresshandlingar

2 Innehåll 1. Kallelse till förbundskongress Information till distrikt, ombud och andra deltagare 3. Preliminärt ramprogram 4. Invigning 5. Förslag till föredragningslista 6. Förslag till arbetsordning 7. Ombud 8. Förslag på utskott 9. Valberedningens förslag 1

3 Till samtliga SPF-distrikt, samt till förbundsstyrelsens ledamöter Kallelse till förbundskongressen 2014 SPF, Sveriges Pensionärsförbund kallar härmed till ordinarie förbundskongress den juni, 2014, i Jönköping. Förhandlingarna och arbetet i övrigt kommer att äga rum på Elmia och Scandic hotell, strax utanför Jönköping. Detaljerad information sänds separat. Kongressen består av 130 ombud, valda av distrikten och dessutom förbundsstyrelsens ledamöter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte vara ombud. Förbundets revisorer kallas till kongressen och äger rätt att delta i kongressens överläggningar. Valberedningen inklusive suppleanterna kallas till kongressen. Kongressombud väljs på distriktsstämma samma år som ordinarie kongress hålls. Distrikten måste vidarebefordra denna kallelse till ombuden omedelbart efter att valet är genomfört. Ombudsfördelning baserad på medlemsantalet i respektive distrikt den 1/ bifogas kallelsen. Ombudens namn och adresser ska anmälas till förbundskansliet senast fredag den 25 april Motion kan väckas av enskild medlem, förening eller distrikt och ska vara förbundskansliet tillhanda senast 28 mars Motion som väckts av enskild medlem ska sändas till den egna föreningen och det egna distriktet. Motion som väckts av förening ska sändas till det egna distriktet. Distriktet ska yttra sig över motion från enskild medlem och förening. Till denna inbjudan bifogas mall för att skriva motioner (endast i utskick via e-post). Mejla motion till Enskild medlem som inte är ombud får närvara vid kongressen i mån av plats i lokalen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen företräder, men äger i övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar. Praktisk information om kongressen och anmälningsförfarande kommer att skickas ut under mars månad. Kongresshandlingar skickas ut vecka 20, maj. På förbundsstyrelsens vägnar Stockholm den 7 januari, 2014 Karl Erik Olsson förbundsordförande 2

4 Information till distrikt, ombud och andra deltagare Här följer information till samtliga SPF-distrikt om SPF:s förbundskongress den juni 2014 i Jönköping. Förhandlingarna och arbetet i övrigt kommer att äga rum i Rydbergssalen, Elmia Kongress & Konserthus. Hotellrum är bokat på Scandic Elmia. Kongresskostnader Kongresskostnaden fördelas enligt följande: Distrikten betalar resor och uppehälle för sina ombud. Förbundet betalar resor och uppehälle för förbundsstyrelsen, revisorer samt för valberedning. Kongressavgift för ombud Två nätter kr per ombud i priset ingår alla måltider samt övernattning i enkelrum juni 2014 Tre nätter kr per ombud med en extranatt i priset ingår alla måltider samt övernattning i enkelrum juni 2014, tre nätter. Avgiften faktureras distrikten under maj månad. Logikostnaden har beräknats efter kostnaden för enkelrum. Medföljande Medföljande sambor i dubbelrum betalar 3000 kronor. Denna kostnad som inkluderar boende och måltider från onsdag till fredag lunch, faktureras respektive ombud efter kongressen. Resor Resekostnadsutjämning tillämpas. Detta innebär att distrikten betalar samma resekostnad per ombud oavsett från vilket distrikt ombuden reser. Praktiskt sker resekostnadsutjämningen på följande sätt: I ett första skede ombesörjer vart och ett av distrikten inköp av biljetter och betalar verklig resekostnad för sina ombud. Därefter sänder distrikten in uppställning över ombudens resekostnader till förbundskansliet, inklusive kvitton. Uppställningen ska dessförinnan vara underskriven av distriktets revisorer. När förbundet erhållit resekostnadsuppställningar från samtliga distrikt räknas medelbeloppet fram och efter kongressen sker utbetalning, eller debitering, till distrikten för resekostnadsbelopp som understiger, respektive överskrider, genomsnittskostnaden för ombudens resekostnader till kongressen. 3

5 Kommunikationer Till Jönköping tar man sig lättast med tåg eller bil. Transfer kommer att ordnas från Nässjö tågstation under onsdag förmiddag vid klockan 11 och 12, samt från Elmia till Nässjö tågstation under fredag eftermiddag vid klockan Uppge kampanjkod SPF vid köp av tågbiljetter hos SJ. Boende Enkelrum för alla deltagare är förbokat för två nätter på Scandic Elmia, med ankomst onsdag 11 juni och avresa fredag 13 juni Boendet ingår i kongressavgiften kr. Om du har behov av en extra hotellnatt med ankomst tisdag den 10 juni måste du fylla i detta i anmälningsformuläret. Kostnad för en extranatt är 950 kr. Behöver du boende från fredag 13 juni till lördag 14 juni får du ordna detta själv. Incheckning och utcheckning hotell Incheckning på hotell Scandic Elmia sker tidigast från kl. 14 på ankomstdagen och utcheckning sker senast kl.12 på avresedagen. Program Ett preliminärt ramprogram för kongressen bifogas detta informationsutskick. Övriga kongresshandlingar kommer att skickas ut till ombuden vecka 20, maj. SPF:s hemsida Gå in på SPF:s hemsida och klicka på kongressbannern, där finner du kontinuerlig information om kongressen (se figur). 4

6 Hitta till Elmia och Hotell Scandic Elmia Med bil Från norr Följ E4:an från Stockholm. Efter Huskvarna tag första avfarten mot Elmia, avfart 99. Följ skyltarna till Elmia. Från söder Följ E4:an riktning Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart 98, är det skyltat Elmia, följ skyltningen till Elmia. Från väster Följ riksväg 40 till Jönköping och fortsätt köra på E4:an mot Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart 98, är det skyltat Elmia, följ skyltningen till Elmia. Från öster Från väg 31 följ skyltningen från Ekhagsmotet till Elmia. Gratis parkering, 100 platser, finns i anslutning till hotellet. Från Jönköpings järnvägstation/busstation Buss Buss 1 går regelbundet från Juneporten till Elmia. För att hitta busshållplatsen från järnvägsstationen, tag rulltrappan upp till andra våningen. Följ gångbron och gå genom Juneporten ut till gatan. Busshållplatsen ligger på andra sidan gatan, till höger. Buss nummer 1 är den röda linjen. Kliv av vid hållplats Rosenlundsbadet eller hållplats Elmia. Gå över gatan och Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia. Taxi Utanför västra utgången finns det en direktkopplad telefon till taxi. Från Jönköping Airport Bil Följ riksväg 40 till Jönköping och fortsätt köra på E4:an mot Stockholm. Vid Ekhagsmotet är det skyltat Elmia. Buss Buss 18 kör till Elmia. Kliv av vid hållplats Rosenlundsbadet eller hållplats Elmia. Gå över gatan och Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia. Taxi I ankomsthallen finns det en telefon som är direktkopplad till taxi. Normalt sett finns det väntande taxibilar utanför terminalen i anslutning till flygens ankomster. Från Huskvarna tågstation Buss Tag buss 13 från Huskvarna station. Busshållplatsen ligger utanför stationen. Kliv av vid hållplats Elmia. Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia. 5

7 Preliminärt ramprogram Onsdag 11 jun Registrering öppen kl :00 Mötesbyrån, Elmia Lunchbuffé (serveras 11:30 13:45) Restaurang, Scandic Invigning Rydbergssalen, Elmia Förhandlingar inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia Jönköpingsafton Restaurang, Scandic Torsdag 12 juni Seminarium inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia Lunch Elmia Förhandlingar Rydbergsalen, Elmia cirka Bussar avgår till Spiran Utanför Scandic Hotell Kongressmiddag Kulturhuset Spiran Bussar avgår från Spiran Fredag 13 juni Förhandlingar inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia Lunch Rydbergsalen, Elmi Förhandlingar & högtidligheter inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia 16:00 Kongressen slutar Hemresa 6

8 Invigning Onsdag den 11 juni 2014 kl Rydbergsalen, Elmia Kongress & Konserthus Invigning av SPF:s 28 förbundskongress D Distriktsordförande Ann-Christine Hammarström hälsar välkommen till Jönköpingsdistriktet. D Nässjö Jakthorn D Landshövding Minoo Akhtarzand hälsar välkommen till Jönköping län. D Ordförande i kommunfullmäktige Anders Hulusjö hälsar välkommen till Jönköpings kommun. D Förbundsordförande Karl Erik Olsson öppnar kongressen D Nässjö Jakthorn 7

9 Förslag till föredragningslista 1. Kongressens öppnande 2. Val av kongressordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare samt fastställande av lokal och datum för justering av kongressprotokoll 3. Justering av röstlängden 4. Fråga om kongressens stadgeenliga kallelse 5. Fastställande av föredragningslista 6. Fastställande av arbetsordning för kongressen 7. Val av ledamöter till utskott redaktionsoch beredningsutskott 8. Verksamhetsberättelserna för åren 2011, 2012 och Årsredovisningarna för åren 2011, 2012 och Revisorernas berättelse för åren 2011, 2012 och Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för åren 2011, 2012 och Rapporter 13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 14. Val av förbundsordförande samt 1:e och 2:e vice förbundsordförande 15. Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen 16. Val av ordinarie revisorer och revisorsuppleanter 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen 18. Val av valberedning för nästa kongress samt ordförande för denna 19. Fastställande av arbetsordning för valberedning 20. Fastställande av Mål och riktlinjer för perioden med relaterade motioner 21. Fastställande av Rambudget och förbundsavgift för åren med relaterade motioner 22. Fastställande av Stadgar för förbundet samt Normalstadgar för distrikt och förening med relaterade motioner 23. Behandling av Vård och omsorg i en ny tid med relaterade motioner 24. Behandling av övriga motioner 25. Presentation av värdskap för SPF:s 29:e förbundskongress Övriga frågor 27. Kongressens avslutande 8

10 Förslag till arbetsordning 1. Registrering av ombud samt erhållande av röstkort och handdosa Varje ombud ska registrera sig i mötesbyrån för att upptas i röstlängden som röstberättigad. Registreringen sker genom att varje ombud får ett röstkort och en namnskylt. Röstkortet är ombudens nyckel under mötet och används för begäran om ordet, replik, yrkande samt för att ges rätt att rösta vi eventuell votering. Handdosan (där röstkortet ska sättas in) utdelas vid ingången till möteslokalen. Handdosan används för att från bänken begära ordet, replik och vid votering/röstning. Mötessystemet ansvarar för säkerheten och rätt behörighet. Vid byte av ombud under kongressen gäller att avregistrering av röstkort först måste ske i mötebyrån. Ersättare registreras och erhåller röstkort som aktiveras i mötebyrån. 2. Röstlängd Röstlängd för kongressen fastställs vid kongressens början vilket sker genom att registrerat ombud har aktiverat sin närvaro genom att sätta in sitt röstkort i handdosan. På filmduken presenteras samtliga ombud som registrerat sig och som därmed har rösträtt. Röstlängden kan senare genom beslut av kongressen justeras. Anmälda ombud och ersättare upptas i röstlängden. Kongressombud som avser att lämna kongressen meddelar detta till mötesbyrån, som meddelar presidiet så att röstlängden kan justeras. Endast av berört distrikt anmäld person kan utses som ersättare. 3. Yttrande- och förslagrätt Enligt 4 mom. 9 har varje närvarande ombud och ledamot av förbundsstyrelsen en röst. Medlem som inte är ombud får närvara vid kongressen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen företräder, men äger i övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer. 4. Förbundstyrelsens förslag är huvudförslag 5. Motioner anses föredragna i och med att de är utskickade 6. Diskussionsordning a. Ordet begärs genom att ombud (som i förväg registrerat sig, erhållit röstkort och handdosa och därigenom är inloggade för mötet) efter anvisning från mötesordföranden ges möjlighet att begära ordet. Begäran om ordet eller replik kan endast göras för den under förhandlingarna aktuella punkten och efter mötesordförandens anvisningar. Detta förfarande gäller inte FS:s föredragande. Varje ombuds unika röstkort garanterar säkerheten. b. Talarlista samt föredragningslistan visas på storbildsskärm. c. Alla förslag och yrkanden, med undantag för rena bifalls- och avslagsyrkanden, ska lämnas digitalt till presidiet via de två stationerna för yrkanden och personval i lokalen. Personal finns på plats för att hjälpa till med detta. 9

11 d. Anförandena spelas in (ljud och bild). För den skull och med hänsyn till deltagarna måste alla muntliga inlägg hållas från talarstolen. e. Tiden för debattinlägg är högst tre minuter med rätt till två repliker om vardera högst en minut. f. Vid acklamation sker röstning mellan olika yrkanden, uteslutande med bifallande ja till det förslag man stödjer. g. Alla reservationer mot beslut inlämnas skriftligt på blankett för reservationer, innan kongressen avslutas. 7. Beslut, omröstning Sakfrågor. Kongressens beslut är den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. I händelse av lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning. Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Votering sker med hjälp av handdosorna. Ombud som begär votering ska uppge sitt namn och distrikt. Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie kongress som bestämmer när ändringen ska träda i kraft. För bifall till stadgeändring fordras enligt 10 i SPF stadgar, beslut av SPF kongress med minst 2/3 majoritet av antalet närvarande kongressombud. Sluten omröstning, vid personval, genomförs med digital röstsedel, från de två stationerna för yrkanden och personval, vid begärd votering. Personal finns på plats för att hjälpa till med detta. Vid personval med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än de som ska väljas. Valresultatet anges på sekretariatets dataskärm efter avslutad omröstning och blir, efter beslut av möteordföranden, tillgängligt och visas på storbildsskärmen. 8. Redaktionsutskott Kongressen väljer ett redaktionsutskott, bestående av en ordförande och tre övriga ledamöter. Redaktionsutskottet förbereder och formulerar förslag till uttalande, pressmeddelande m.m. 9. Beredningsutskott Kongressen väljer ett beredningsutskott, bestående av en ordförande och 8 övriga ledamöter. Beredningsutskottet tar hand om frågor som kongressen väljer att skicka till utskottet, exempelvis när det finns olika ståndpunkter som är svåra att jämka ihop. Beredningsutskottets uppgift är att formulera ett nytt förslag som de flesta kan acceptera. Utskottet upprättar även förslag till ny valberedning. 10. Mötets offentlighet Kongressen är offentlig och streamas i realtid på SPF:s hemsida 10

12 11 Kongresshandlingar Ombud Distrikt Efternamn Förnamn Stockholm Ulfhielm Monica Thorngren Ingegerd Drevemo Lena Stare Elise Vollmer Jens Rombo May-Lis Kreitz Ingemor Fernstedt Kerstin Mickos Anita Sedlenieks Maris Johannesson Arne Elg Ritva Roxtorp Lars Holmgren Karl-Gustav Sämskar Birgitta Borg Birgitta Holmin Birte Dahlin Johnny Lindquist Rolf Uppsala Ohlsson Göran Sandgren Eriksson Laila Andersson Sven-Olov Parkstam Margareta Josefsson Carl Olof (Olle) Sörmland Rahm Stig Nordqvist Stig Lööv Lisbeth Sandin Gunilla Eklöw Anita Hugsén Gunilla Östergötland Ynvesson Lindy Bylin Lars-Erik Johansson Rolf Holmbom Marianne Lövbom Jan-Erik

13 12 Jönköping Magnusson Staffan Berg Fred Lind-Hammarström Anne-Christine Hultman Leif Lindberg Elisabeth Kronoberg Wenrup Åke Gustafsson Mariann Spjuth Urban Kalmar Bergström Sivert Lundman Birgitta Johansson Bengt Pålsson Ahlgren Chatrine Einarsson Ulla Stina Gotland Jacobsson Nils-Erik Björkander Barbro Blekinge Johansson Kjell GG Sjölin Johansson Birgitta Andersson Laila Skåne Arhusiander Birgitta Borgelius Ann-Kristin Brozén Stig Dahl Lars-Olof Falkenström Björn Grevstig Gunvar Gårdmo Rolf Hallgren Gösta Lindgren Peter Lönnäng Ragnar Nordin Christer Nordkvist Greta Petersson Pauli Storm Ann-Mari Öberg May

14 13 Kongresshandlingar Halland Danielsson Christer Almqvist Lennart Ottosson Hillevi Block Ulla-Britt Nilsson Sonja Olsson Kjell Bohus Pehrsson Eva Kåbjörn Anders Odell Monica Fritzson Gunnel Johannessen Ingela Norra Älvsborg Jansson Lennart Hansson Kjell Johansson Kenneth Andersson Kerstin Skaraborg Lindström Ruby Carlsson Birgitta Hansen Birgit Wendt Olle Fernow Karlolof Värmland Nilsson Eivor Rülcker Jan Beckman Anita Örebro Grell Ulf Werneström Gunilla Brynje Hans Pettersson MariAnne Västmanland Bürger Elvy Eklund Leena Utterström Brittmarie Ek Lennart

15 14 Dalarna Nilsson Lennart Carlsson Lars Åke Trued Gunnar Burtus Maj-Lis Hälsingland Magnusson Alvar Hälsing Dan Helmersson Birgitta Västernorrland Strömbäck Jarl Cederberg Gerhard Larsson Rolf Magnusson Tommy Jämtland Swén Göte W. Sjö Kaj Borgström Ingrid Västerbotten Forsman Kerstin Sjölund Kerstin N N N N Norrbotten Strömberg Kenneth Ingesson Bengt Rensfeldt Mats Göteborg Gustafsson Lena Löfving Stig Lagermark Ingvor Kärrström Margit Södra Älvsborg Lyborg Lars Zander Urban Ylander Dick

16 Gästrikland Härjedalen Ström Andersson Eriksdotter Hans Bengt Märit 15

17 Förslag på utskott Redaktionsutskott Redaktionsutskottet förbereder och formulerar förslag till uttalande, pressmeddelande m.m. Förslag på ledamöter till kongressens redaktionsutskott: Karl Erik Olsson, FS Karl-Erik Axelsson, FS Ingela Lindberger, FS Stina Nordström, Förbundskansliet Beredningsutskott Beredningsutskottet tar hand om frågor som kongressen väljer att skicka till utskottet, exempelvis när det finns olika ståndpunkter som är svåra att jämka ihop. Beredningsutskottets uppgift är att formulera ett nytt förslag som de flesta kan acceptera. Utskottet upprättar även förslag till ny valberedning. Förslag på ledamöter till kongressens beredningsutskott, framtagna på DO konferensen den 24 april 2014: Kjell Skålberg, förbundsstyrelsen, ordförande Inger Ingesson, förbundsstyrelsen, vice ordförande Ruby Lindström, Skaraborg Lindy Yngvesson, Östergötland Peter Lindström, Skåne Ingegerd Thorngren, Stockholm Lars Lyborg, Södra Älvsborg Chatrine Pålsson-Ahlgren, Kalmar Tommy Magnusson, Västernorrland Christer Danielsson, Halland Jan Rülcker, Värmland Lennart Nilsson, Dalarna 16

18 Valberedningens förslag Förbundsstyrelse Christina Rogestam Göteborg nyval Ordförande Rune Kjernald Skaraborg nyval 1:e vice ordförande Kjell Skålberg Jönköping nyval 2:e vice ordförande Kerstin Forsman Västerbotten nyval Börje Gustafsson Örebro omval Lena Gustafsson Göteborg nyval Kerstin Hallgren Stockholm nyval Kjell Hansson Norra Älvsborg nyval Inger Ingesson Norrbotten omval Peter Lindgren Skåne nyval Jan Rülcker Värmland nyval Inga-Lott Thörnell Halland omval Sonja Åneman Uppsala omval Förtroendevalda revisorer Kjell Holmlund Skåne nyval Ordinarie Margareta Nyström Stockholm omval Ordinarie Arne Johannesson Stockholm omval Ersättare Andris Widuss Värmland nyval Ersättare Auktoriserade revisorer Ulrika Granholm Dahl Marie Welin Båda från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Ordinarie Ersättare Presidium för kongress 2014 Nils Ingmar Thorell Ronneby Ordförande Inger Gustafsson Jönköping 1:e vice ordförande Johnny Lilja Huskvarna 2:e vice ordförande 17

19 Meritförteckning Förslag till ny förbundsstyrelse år i bokstavordning Kerstin Forsman (nyval) Boende Lycksele Utbildning Sjuksköterska 1980, psykiatri och psykologi 1983, företagsköterska 1986, inspektörsutbildning (Arbetarskyddsstyrelsen), arbetspsykologi Umeå universitet 1995 Arbetsliverfarenhet Avdelningsföreståndare, företagssköterska, personalkonsulent, inspektör i Arbetarskyddsstyrelsen 10 år, förvaltningschef i Dorotea kommun Ideellt arbete SPF föreningsordf. 5 år, SPF distriktsordf. 3 år, demensstyrelsen, KPR, LPR, marknadsföring, utredningar, cirkelledare Börje Gustafsson (omval) Boende Örebro Utbildning Realexamen Motala 1954, Polisskola Örebro. Arbetslivserfarenhet bl.a. Polis Örebro, länstrafikkonsulent Örebro län, ombudsman Centerpartiet, säljare Lubrication Engineers Sweden AB och Electrolux Constructor. Ideellt arbete Har sedan 16 års ålder ständigt haft ordf.-uppdrag ex: Ordf. Glanshammars IF, led. Vård o. Omsorgsnämnden, ordf. Strängnäs stiftsfullmäktige, komfullm. Örebro och Ordf. SIF:s fackklubb Göteborg. Ordf. Glanshammars SPF Ledamot i SPF:s distr.-styr. v. ordf Ledamot i SPF:s förbundsstyrelse

20 Lena Gustafsson (nyval) Boende Göteborg Utbildning Ekonomi, marknadsföring, ledarskap vid Handelshögskolan Stockholm. Utbildningsplanering och personalutveckling Göteborgs univ., handelsskola Ystad. Arbetslivserfarenhet Personalchef/HR chef Posten AB Stockholm, försäljningsområdeschef Göteborg, postmästare Göteborg, utbildare i postskolan, Postexpeditör, vik postmästare. Ideellt arbete Styrelseledamot SPF Göteborgsdistriktet Volontär i domkyrkan Göteborg. Nämndeman i tingsrätten, styrelseledamot BRIS Göteborg. Kerstin Hallgren (nyval) Boende Tyresö Utbildning Sjuksköterska, vårdlärare, sjukvårdsadministration och ledarskap. Arbetslivserfarenhet Distriktssjuksköterska, vårdlärare, chef för geriatrik och primärvård i Stockholms södra sjukvårdsdistrikt, sjukhuschef Ersta sjukhus. Ideellt arbete Ordf. i Tyresö SPF 3 år, vice ordf. i SPF:s Stockholmsdistrikt 6 år samt ordf. i 4 år. 19

21 Kjell Hansson (nyval) Boende Alingsås Utbildning Ingenjör i produktionsteknik, management, ledarskap. Ekonomi-, data- och IT-kurser, friluftsledarutbildning Arbetslivserfarenhet Affärsområdeschef, projektledare, produktions-, kvalitets- och inköpschef i företag för livsmedels-, telekom-, kemisk/teknisk m.fl. industrier. Tf. generalsekreterare i Friluftsfrämjandet, uppdrag i förändringsprocesser. Ideellt arbete Mer än 35 års styrelsearbete i Friluftsfrämjandet varav 9 år i riksstyrelsen. Vice ordf. resp. ordf. 2 år i SPF Hjorten. Distriktsordförande i SPF Norra Älvsborg Inger Ingesson (omval) Boende Sikfors Utbildning Fil.mag. historia, statskunskap, pedagogik, utbildning i ledarskap. Arbetslivserfarenhet Lärare, rektor, skolchef, egenföretagare. Ideellt arbete Kommunalpolitiker, ordf. i SPF Häggen i Piteå 2010, ledamot i SPF:s förbundsstyrelse

22 Rune Kjernald (nyval) Boende Mariestad Utbildning Fil. pol. mag. med ekonomisk profil, fortbildning inom projektledning, engelska och IT-strategi. Arbetslivserfarenhet Lärare på Vara folkhögskola. Inom Skarborgs läns landsting: skoladministrativ chef, dir. ass, pol. sekr., primärvårdsdirektör, IT-chef. V Götalandsregionen: hälso- och sjukvårdschef. Ideellt arbete Sekreterare i SPF Skaraborgsdistriktet samt utbildningsansvarig 12 år, sekr. i SPF:s FAFO-utredning, ordf. i Vara byggnadsnämnd och ledamot kommunstyrelsen, ordf. i kommunstyr. Töreboda, revisor i Mariestads kommun. Peter Lindgren (nyval) Boende Ystad Utbildning Diplomatutbildning. Arbetslivserfarenhet Bank i 6 år, 37 år som diplomat: UD i Stockholm, Washington, Hamburg, Aten m.fl. Ideellt arbete Ledamot i bostadsrättsförening, vice ordförande i SPF distriktsstyrelse i Skåne, nämndeman i förvaltningsrätt, kom.fullm , led. i pensionärsrådet. 21

23 Christina Rogestam (nyval) Boende Göteborg Utbildning Fil. Kand. i samhällsvetenskap. Arbetslivserfarenhet Riksdagsledamot, v. ordf. i utbildningsutskottet. Universitetsdirektör vid Göteborgs universitet, generaldirektör för Invandrarverket, VD för Akademiska hus, styrelseordf. fastighetsbolagen Balder och Metria AB. Ofta anlitad som medlare vid konflikter i företag, fackförbund m m. Ideellt arbete Ordf. i studentkåren, CKF förbundsstyr, vice ordf. Vuxenskolans förbundsstyr, vice ordf. Sv. Kyrkans Diakonistyrelse, ledamot Lutherska Världsförbundets styr., ordf. Göteborgs Kyrkliga stadsmission 20 år, ordf. Åh stiftsgård, blev Årets kvinna, ordf. Världskulturmuseerna, kommunfullmäktig Gbg, Rotary 95, ledamot styrelsen och ordf. Kyrkans Pensionskassa. Jan Rülcker (nyval) Boende Arvika Utbildning Ingenjörsexamen, Ekonom examen, Underofficersutbildning, Armaturstudier i USA. Arbetslivserfarenhet Utvecklingskonstruktör i Nordiska armaturfabriken Linköping. Sektionschef Saab-Scania Nordarmatur, försäljningschef, marknadsdirektör och Sverigechef Wikanders, egenföretagare, konsult. Ideellt arbete Styrelseledamot, kassör, sekreterare i SPF Norra Älvsborg, Sekreterare, kassör, vice ordförande i SPF Göteborg. Distriktsordförande i SPF Värmland

24 Kjell Skålberg (omval) (nyval som 2:e vice ordf.) Boende Nässjö Utbildning Ingenjörsexamen i elkraftsteknik, internutbildning Eldon och Cubic genom Wilson Learning Köpenhamn. Arbetslivserfarenhet Produktchef Eldon, marknadschef med över 1000 anställda. Divisionschef 19 år, VD för CUBIC AB. Ideellt arbete Lokalpolitiker i mer än 20 år, från 2010 kommunalråd på halvtid. Fotbollsdomare 23 år. General för Skid SM 2 år. 5 Vasalopp och 5 O-ringen, ledamot i SPF:s förbundsstyrelse Inga-Lott Thörnell (omval) Boende Träslövsläge Utbildning Socionomexamen, kurs Kvinnors hälsa och sjukdomar, kurs Åldrandets hälsa. Arbetslivserfarenhet Socialförvaltningen i Göteborg: socialsekreterare, chef för individ- och familjeomsorg. Vik. socialchef och chef adm. och ekonomi, ekonomichef stadsdelförvaltning Tuve-Säve, egenföretagare. Ideellt arbete Bl. a ordförande SPF Varberg 2008, Led. KPR Varberg, ordf. i samverkansgrupp för pensionärsorg. ledamot i SPF:s förbundsstyr

25 Sonja Åneman (omval) Boende Uppsala Utbildning Fil. mag. svenska, engelska, pedagogik, fonetik. Skolledarutbildning kurser i: Arbetsrätt, skoladministration, ekonomi. Ledarskap i framtidens skola. Utveckling av gruppledare vid Militärhögskolan. Arbetslivserfarenhet Adjunkt svenska, engelska, rektor grundskolor, vik. Skolchef, ledamot i planeringsgrupp för lärarutbildning Uppsala universitet. Spec. uppdrag: Skolstyrelsens verksamhetsplan. Studiedagar moderna språk, länsskolnämnden Ideellt arbete Facklig repr. skolledarna. Ordf. Rädda Barnens Uppsalaförening, ordf. SPF Gottsunda, vice. ordf. SPF Uppsaladistriktet Ledamot i SPFs förbundsstyrelse Bilaga 2 till protokoll från SPF:s valberedningsmöte 21 febr

26 Valberedningens förslag till arvodesfördelning kongressperioden Förbundsordförande Fast arvode fem prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp 1:e vice ordförande Fast arvode två prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp 2:e vice ordförande Fast arvode två prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp Förbundsstyrelseledamöter Förtroendemannarevisor Förtroendemannarevisors ersättare Valberedningens ordförande och sekreterare Valberedningens vice ordförande Övriga förtroendevalda Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp Fast arvode 0,12 prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp för sammanträden utöver det ordinarie revisoruppdraget Per dag vid tjänstgöring 0,022 prisbasbelopp Fast arvode 0,07 prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp Fast arvode 0,022 prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp För övriga sammankomster typ kommittéer, utskott där protokoll eller minnesanteckningar förs samt vid aktiviteter där FS-ledamot deltar på uppdrag av FS erhålles sammanträdesarvode prisbasbelopp. Fasta arvoden är årsarvoden där inget annat anges. Det utgår endast ett sammanträdesarvode per dag även om man deltar i flera sammanträden under samma dag. Arvoden utgår för övriga uppdrag för förtroendevalda eller adjungerade som enligt särskilt beslut av FS är utsedda till en arbetsgrupp och kallas av gruppens sammankallande eller den handläggare som är utsedd att arbeta med gruppen. Resekostnader Resekostnader ersätts för billigaste färdsätt med tåg, flyg med pensionärsrabatt eller motsvarande, egen bil som billigaste eller enda alternativ, ersättning kronor per mil. Bilersättningen justeras av styrelsen vid andra skatteregler. 25

27 Traktamenten och andra kostnadsersättningar enligt SKV 354 utgåva 22 Skattefria traktamenten: Hel dag Halv dag 220 kr 110 kr Som halv dag räknas avresedagen om resan påbörjas klockan eller senare och hemkomstdagen om avresan avslutas klockan eller tidigare. Avresa efter eller hemkomst före Logi 110 kr Logikostnad kan ersättas med verklig kostnad mot uppvisande av kvitto. Om personen haft utgifter för logi men inte visat dem kan nattraktamente utbetalas. Skattefria traktamenten förutsätter övernattning och att övernattningen och tjänsteresan ägt rum minst 50 km. från bostaden. Skattepliktiga traktamenten: Endagsförrättning (6 timmar eller längre tid) 250 kr Traktamenten för utlandsresor följer SKV:s bestämmelser. Vid eventuella ändringar under kongressperioden av SKV anpassas ovanstående. 26

28

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Förbundsstyrelse Christina Rogestam Göteborg nyval Ordförande Rune Kjernald Skaraborg nyval 1:e vice ordförande Kjell Skålberg Jönköping nyval 2:e vice ordförande Kerstin Forsman

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Välkommen till FTFs riksstämma 2013!

Välkommen till FTFs riksstämma 2013! Handlingar till FTFs riksstämma 2013 Den 28 29 maj är det dags att återigen samla FTF till riksstämma. Då ska vi tillsammans fatta en rad viktiga beslut som ytterligare stärker FTFs position som det bästa

Läs mer

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Riksförbundet FUB Tel 08-508 866 00 Gävlegatan 18C Fax 08-508 866 66 Box 6436 E-post fub@fub.se 113 82 Stockholm www.fub.se 2 Innehållsförteckning: Sid

Läs mer

Riksteatern 145 83 Norsborg Tel: 08-531 991 00 Fax: 08-531 830 12 info@riksteatern.se www.riksteatern.se

Riksteatern 145 83 Norsborg Tel: 08-531 991 00 Fax: 08-531 830 12 info@riksteatern.se www.riksteatern.se forma Riksteaterns framtid! Nu är det dags! Din förening/organisation är med och formar riksteaterorganisationens arbete framåt vart fjärde år möts ombud och andra deltagare från Riksteaterorganisationen

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Fullmäktige 2010 Innehållsförteckning Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 7 Föredragningslista

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Fullmäktige 2012 Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 6 Föredragningslista 9 Röstlängd 11 FSAs

Läs mer

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5 Handlingar till förbundsmöte med Sveriges Akademiska Idrottsförbund Lund den 25-26 oktober 2014 Innehåll Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3 Program... 5 A till Ö - en sammanfattning av det som

Läs mer

Var, när, hur under kongressdagarna

Var, när, hur under kongressdagarna Var, när, hur under kongressdagarna Plats Kongressen kommer att äga rum på City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm, www.stoccc.se. Registrering Registrering för deltagare i

Läs mer

Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga

Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga Nationell konferens för distriktens KPR/LPR-ansvariga 18 19 september 2012 Sergel Plaza Hotell, Brunkebergs torg, Stockholm plus kryssning till Åland med Birka Paradise Programansvarig: Gunnar Degerman

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 15 maj 2007 Till F k SDF, Elitföreningar herrar och damer 2006/2007 och 2007/2008 Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer, Disciplingruppen Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Stadga för Sveriges Skolledarförbund gällande fr.o.m. 2015-04-26

Stadga för Sveriges Skolledarförbund gällande fr.o.m. 2015-04-26 Stadga för Sveriges Skolledarförbund gällande fr.o.m. 2015-04-26 1 Stadga för Sveriges Skolledarförbund fr.o.m. 2015-04-26 Sveriges Skolledarförbund 2 Innehållsförteckning 1 Förbundets namn... 4 2 Huvudorganisation...

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer