Jönköping juni Kongresshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköping 11 13 juni 2014. Kongresshandlingar"

Transkript

1 #1 Jönköping juni 2014 Kongresshandlingar

2 Innehåll 1. Kallelse till förbundskongress Information till distrikt, ombud och andra deltagare 3. Preliminärt ramprogram 4. Invigning 5. Förslag till föredragningslista 6. Förslag till arbetsordning 7. Ombud 8. Förslag på utskott 9. Valberedningens förslag 1

3 Till samtliga SPF-distrikt, samt till förbundsstyrelsens ledamöter Kallelse till förbundskongressen 2014 SPF, Sveriges Pensionärsförbund kallar härmed till ordinarie förbundskongress den juni, 2014, i Jönköping. Förhandlingarna och arbetet i övrigt kommer att äga rum på Elmia och Scandic hotell, strax utanför Jönköping. Detaljerad information sänds separat. Kongressen består av 130 ombud, valda av distrikten och dessutom förbundsstyrelsens ledamöter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte vara ombud. Förbundets revisorer kallas till kongressen och äger rätt att delta i kongressens överläggningar. Valberedningen inklusive suppleanterna kallas till kongressen. Kongressombud väljs på distriktsstämma samma år som ordinarie kongress hålls. Distrikten måste vidarebefordra denna kallelse till ombuden omedelbart efter att valet är genomfört. Ombudsfördelning baserad på medlemsantalet i respektive distrikt den 1/ bifogas kallelsen. Ombudens namn och adresser ska anmälas till förbundskansliet senast fredag den 25 april Motion kan väckas av enskild medlem, förening eller distrikt och ska vara förbundskansliet tillhanda senast 28 mars Motion som väckts av enskild medlem ska sändas till den egna föreningen och det egna distriktet. Motion som väckts av förening ska sändas till det egna distriktet. Distriktet ska yttra sig över motion från enskild medlem och förening. Till denna inbjudan bifogas mall för att skriva motioner (endast i utskick via e-post). Mejla motion till Enskild medlem som inte är ombud får närvara vid kongressen i mån av plats i lokalen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen företräder, men äger i övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar. Praktisk information om kongressen och anmälningsförfarande kommer att skickas ut under mars månad. Kongresshandlingar skickas ut vecka 20, maj. På förbundsstyrelsens vägnar Stockholm den 7 januari, 2014 Karl Erik Olsson förbundsordförande 2

4 Information till distrikt, ombud och andra deltagare Här följer information till samtliga SPF-distrikt om SPF:s förbundskongress den juni 2014 i Jönköping. Förhandlingarna och arbetet i övrigt kommer att äga rum i Rydbergssalen, Elmia Kongress & Konserthus. Hotellrum är bokat på Scandic Elmia. Kongresskostnader Kongresskostnaden fördelas enligt följande: Distrikten betalar resor och uppehälle för sina ombud. Förbundet betalar resor och uppehälle för förbundsstyrelsen, revisorer samt för valberedning. Kongressavgift för ombud Två nätter kr per ombud i priset ingår alla måltider samt övernattning i enkelrum juni 2014 Tre nätter kr per ombud med en extranatt i priset ingår alla måltider samt övernattning i enkelrum juni 2014, tre nätter. Avgiften faktureras distrikten under maj månad. Logikostnaden har beräknats efter kostnaden för enkelrum. Medföljande Medföljande sambor i dubbelrum betalar 3000 kronor. Denna kostnad som inkluderar boende och måltider från onsdag till fredag lunch, faktureras respektive ombud efter kongressen. Resor Resekostnadsutjämning tillämpas. Detta innebär att distrikten betalar samma resekostnad per ombud oavsett från vilket distrikt ombuden reser. Praktiskt sker resekostnadsutjämningen på följande sätt: I ett första skede ombesörjer vart och ett av distrikten inköp av biljetter och betalar verklig resekostnad för sina ombud. Därefter sänder distrikten in uppställning över ombudens resekostnader till förbundskansliet, inklusive kvitton. Uppställningen ska dessförinnan vara underskriven av distriktets revisorer. När förbundet erhållit resekostnadsuppställningar från samtliga distrikt räknas medelbeloppet fram och efter kongressen sker utbetalning, eller debitering, till distrikten för resekostnadsbelopp som understiger, respektive överskrider, genomsnittskostnaden för ombudens resekostnader till kongressen. 3

5 Kommunikationer Till Jönköping tar man sig lättast med tåg eller bil. Transfer kommer att ordnas från Nässjö tågstation under onsdag förmiddag vid klockan 11 och 12, samt från Elmia till Nässjö tågstation under fredag eftermiddag vid klockan Uppge kampanjkod SPF vid köp av tågbiljetter hos SJ. Boende Enkelrum för alla deltagare är förbokat för två nätter på Scandic Elmia, med ankomst onsdag 11 juni och avresa fredag 13 juni Boendet ingår i kongressavgiften kr. Om du har behov av en extra hotellnatt med ankomst tisdag den 10 juni måste du fylla i detta i anmälningsformuläret. Kostnad för en extranatt är 950 kr. Behöver du boende från fredag 13 juni till lördag 14 juni får du ordna detta själv. Incheckning och utcheckning hotell Incheckning på hotell Scandic Elmia sker tidigast från kl. 14 på ankomstdagen och utcheckning sker senast kl.12 på avresedagen. Program Ett preliminärt ramprogram för kongressen bifogas detta informationsutskick. Övriga kongresshandlingar kommer att skickas ut till ombuden vecka 20, maj. SPF:s hemsida Gå in på SPF:s hemsida och klicka på kongressbannern, där finner du kontinuerlig information om kongressen (se figur). 4

6 Hitta till Elmia och Hotell Scandic Elmia Med bil Från norr Följ E4:an från Stockholm. Efter Huskvarna tag första avfarten mot Elmia, avfart 99. Följ skyltarna till Elmia. Från söder Följ E4:an riktning Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart 98, är det skyltat Elmia, följ skyltningen till Elmia. Från väster Följ riksväg 40 till Jönköping och fortsätt köra på E4:an mot Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart 98, är det skyltat Elmia, följ skyltningen till Elmia. Från öster Från väg 31 följ skyltningen från Ekhagsmotet till Elmia. Gratis parkering, 100 platser, finns i anslutning till hotellet. Från Jönköpings järnvägstation/busstation Buss Buss 1 går regelbundet från Juneporten till Elmia. För att hitta busshållplatsen från järnvägsstationen, tag rulltrappan upp till andra våningen. Följ gångbron och gå genom Juneporten ut till gatan. Busshållplatsen ligger på andra sidan gatan, till höger. Buss nummer 1 är den röda linjen. Kliv av vid hållplats Rosenlundsbadet eller hållplats Elmia. Gå över gatan och Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia. Taxi Utanför västra utgången finns det en direktkopplad telefon till taxi. Från Jönköping Airport Bil Följ riksväg 40 till Jönköping och fortsätt köra på E4:an mot Stockholm. Vid Ekhagsmotet är det skyltat Elmia. Buss Buss 18 kör till Elmia. Kliv av vid hållplats Rosenlundsbadet eller hållplats Elmia. Gå över gatan och Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia. Taxi I ankomsthallen finns det en telefon som är direktkopplad till taxi. Normalt sett finns det väntande taxibilar utanför terminalen i anslutning till flygens ankomster. Från Huskvarna tågstation Buss Tag buss 13 från Huskvarna station. Busshållplatsen ligger utanför stationen. Kliv av vid hållplats Elmia. Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia. 5

7 Preliminärt ramprogram Onsdag 11 jun Registrering öppen kl :00 Mötesbyrån, Elmia Lunchbuffé (serveras 11:30 13:45) Restaurang, Scandic Invigning Rydbergssalen, Elmia Förhandlingar inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia Jönköpingsafton Restaurang, Scandic Torsdag 12 juni Seminarium inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia Lunch Elmia Förhandlingar Rydbergsalen, Elmia cirka Bussar avgår till Spiran Utanför Scandic Hotell Kongressmiddag Kulturhuset Spiran Bussar avgår från Spiran Fredag 13 juni Förhandlingar inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia Lunch Rydbergsalen, Elmi Förhandlingar & högtidligheter inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia 16:00 Kongressen slutar Hemresa 6

8 Invigning Onsdag den 11 juni 2014 kl Rydbergsalen, Elmia Kongress & Konserthus Invigning av SPF:s 28 förbundskongress D Distriktsordförande Ann-Christine Hammarström hälsar välkommen till Jönköpingsdistriktet. D Nässjö Jakthorn D Landshövding Minoo Akhtarzand hälsar välkommen till Jönköping län. D Ordförande i kommunfullmäktige Anders Hulusjö hälsar välkommen till Jönköpings kommun. D Förbundsordförande Karl Erik Olsson öppnar kongressen D Nässjö Jakthorn 7

9 Förslag till föredragningslista 1. Kongressens öppnande 2. Val av kongressordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare samt fastställande av lokal och datum för justering av kongressprotokoll 3. Justering av röstlängden 4. Fråga om kongressens stadgeenliga kallelse 5. Fastställande av föredragningslista 6. Fastställande av arbetsordning för kongressen 7. Val av ledamöter till utskott redaktionsoch beredningsutskott 8. Verksamhetsberättelserna för åren 2011, 2012 och Årsredovisningarna för åren 2011, 2012 och Revisorernas berättelse för åren 2011, 2012 och Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för åren 2011, 2012 och Rapporter 13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 14. Val av förbundsordförande samt 1:e och 2:e vice förbundsordförande 15. Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen 16. Val av ordinarie revisorer och revisorsuppleanter 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen 18. Val av valberedning för nästa kongress samt ordförande för denna 19. Fastställande av arbetsordning för valberedning 20. Fastställande av Mål och riktlinjer för perioden med relaterade motioner 21. Fastställande av Rambudget och förbundsavgift för åren med relaterade motioner 22. Fastställande av Stadgar för förbundet samt Normalstadgar för distrikt och förening med relaterade motioner 23. Behandling av Vård och omsorg i en ny tid med relaterade motioner 24. Behandling av övriga motioner 25. Presentation av värdskap för SPF:s 29:e förbundskongress Övriga frågor 27. Kongressens avslutande 8

10 Förslag till arbetsordning 1. Registrering av ombud samt erhållande av röstkort och handdosa Varje ombud ska registrera sig i mötesbyrån för att upptas i röstlängden som röstberättigad. Registreringen sker genom att varje ombud får ett röstkort och en namnskylt. Röstkortet är ombudens nyckel under mötet och används för begäran om ordet, replik, yrkande samt för att ges rätt att rösta vi eventuell votering. Handdosan (där röstkortet ska sättas in) utdelas vid ingången till möteslokalen. Handdosan används för att från bänken begära ordet, replik och vid votering/röstning. Mötessystemet ansvarar för säkerheten och rätt behörighet. Vid byte av ombud under kongressen gäller att avregistrering av röstkort först måste ske i mötebyrån. Ersättare registreras och erhåller röstkort som aktiveras i mötebyrån. 2. Röstlängd Röstlängd för kongressen fastställs vid kongressens början vilket sker genom att registrerat ombud har aktiverat sin närvaro genom att sätta in sitt röstkort i handdosan. På filmduken presenteras samtliga ombud som registrerat sig och som därmed har rösträtt. Röstlängden kan senare genom beslut av kongressen justeras. Anmälda ombud och ersättare upptas i röstlängden. Kongressombud som avser att lämna kongressen meddelar detta till mötesbyrån, som meddelar presidiet så att röstlängden kan justeras. Endast av berört distrikt anmäld person kan utses som ersättare. 3. Yttrande- och förslagrätt Enligt 4 mom. 9 har varje närvarande ombud och ledamot av förbundsstyrelsen en röst. Medlem som inte är ombud får närvara vid kongressen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen företräder, men äger i övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer. 4. Förbundstyrelsens förslag är huvudförslag 5. Motioner anses föredragna i och med att de är utskickade 6. Diskussionsordning a. Ordet begärs genom att ombud (som i förväg registrerat sig, erhållit röstkort och handdosa och därigenom är inloggade för mötet) efter anvisning från mötesordföranden ges möjlighet att begära ordet. Begäran om ordet eller replik kan endast göras för den under förhandlingarna aktuella punkten och efter mötesordförandens anvisningar. Detta förfarande gäller inte FS:s föredragande. Varje ombuds unika röstkort garanterar säkerheten. b. Talarlista samt föredragningslistan visas på storbildsskärm. c. Alla förslag och yrkanden, med undantag för rena bifalls- och avslagsyrkanden, ska lämnas digitalt till presidiet via de två stationerna för yrkanden och personval i lokalen. Personal finns på plats för att hjälpa till med detta. 9

11 d. Anförandena spelas in (ljud och bild). För den skull och med hänsyn till deltagarna måste alla muntliga inlägg hållas från talarstolen. e. Tiden för debattinlägg är högst tre minuter med rätt till två repliker om vardera högst en minut. f. Vid acklamation sker röstning mellan olika yrkanden, uteslutande med bifallande ja till det förslag man stödjer. g. Alla reservationer mot beslut inlämnas skriftligt på blankett för reservationer, innan kongressen avslutas. 7. Beslut, omröstning Sakfrågor. Kongressens beslut är den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. I händelse av lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning. Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Votering sker med hjälp av handdosorna. Ombud som begär votering ska uppge sitt namn och distrikt. Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie kongress som bestämmer när ändringen ska träda i kraft. För bifall till stadgeändring fordras enligt 10 i SPF stadgar, beslut av SPF kongress med minst 2/3 majoritet av antalet närvarande kongressombud. Sluten omröstning, vid personval, genomförs med digital röstsedel, från de två stationerna för yrkanden och personval, vid begärd votering. Personal finns på plats för att hjälpa till med detta. Vid personval med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än de som ska väljas. Valresultatet anges på sekretariatets dataskärm efter avslutad omröstning och blir, efter beslut av möteordföranden, tillgängligt och visas på storbildsskärmen. 8. Redaktionsutskott Kongressen väljer ett redaktionsutskott, bestående av en ordförande och tre övriga ledamöter. Redaktionsutskottet förbereder och formulerar förslag till uttalande, pressmeddelande m.m. 9. Beredningsutskott Kongressen väljer ett beredningsutskott, bestående av en ordförande och 8 övriga ledamöter. Beredningsutskottet tar hand om frågor som kongressen väljer att skicka till utskottet, exempelvis när det finns olika ståndpunkter som är svåra att jämka ihop. Beredningsutskottets uppgift är att formulera ett nytt förslag som de flesta kan acceptera. Utskottet upprättar även förslag till ny valberedning. 10. Mötets offentlighet Kongressen är offentlig och streamas i realtid på SPF:s hemsida 10

12 11 Kongresshandlingar Ombud Distrikt Efternamn Förnamn Stockholm Ulfhielm Monica Thorngren Ingegerd Drevemo Lena Stare Elise Vollmer Jens Rombo May-Lis Kreitz Ingemor Fernstedt Kerstin Mickos Anita Sedlenieks Maris Johannesson Arne Elg Ritva Roxtorp Lars Holmgren Karl-Gustav Sämskar Birgitta Borg Birgitta Holmin Birte Dahlin Johnny Lindquist Rolf Uppsala Ohlsson Göran Sandgren Eriksson Laila Andersson Sven-Olov Parkstam Margareta Josefsson Carl Olof (Olle) Sörmland Rahm Stig Nordqvist Stig Lööv Lisbeth Sandin Gunilla Eklöw Anita Hugsén Gunilla Östergötland Ynvesson Lindy Bylin Lars-Erik Johansson Rolf Holmbom Marianne Lövbom Jan-Erik

13 12 Jönköping Magnusson Staffan Berg Fred Lind-Hammarström Anne-Christine Hultman Leif Lindberg Elisabeth Kronoberg Wenrup Åke Gustafsson Mariann Spjuth Urban Kalmar Bergström Sivert Lundman Birgitta Johansson Bengt Pålsson Ahlgren Chatrine Einarsson Ulla Stina Gotland Jacobsson Nils-Erik Björkander Barbro Blekinge Johansson Kjell GG Sjölin Johansson Birgitta Andersson Laila Skåne Arhusiander Birgitta Borgelius Ann-Kristin Brozén Stig Dahl Lars-Olof Falkenström Björn Grevstig Gunvar Gårdmo Rolf Hallgren Gösta Lindgren Peter Lönnäng Ragnar Nordin Christer Nordkvist Greta Petersson Pauli Storm Ann-Mari Öberg May

14 13 Kongresshandlingar Halland Danielsson Christer Almqvist Lennart Ottosson Hillevi Block Ulla-Britt Nilsson Sonja Olsson Kjell Bohus Pehrsson Eva Kåbjörn Anders Odell Monica Fritzson Gunnel Johannessen Ingela Norra Älvsborg Jansson Lennart Hansson Kjell Johansson Kenneth Andersson Kerstin Skaraborg Lindström Ruby Carlsson Birgitta Hansen Birgit Wendt Olle Fernow Karlolof Värmland Nilsson Eivor Rülcker Jan Beckman Anita Örebro Grell Ulf Werneström Gunilla Brynje Hans Pettersson MariAnne Västmanland Bürger Elvy Eklund Leena Utterström Brittmarie Ek Lennart

15 14 Dalarna Nilsson Lennart Carlsson Lars Åke Trued Gunnar Burtus Maj-Lis Hälsingland Magnusson Alvar Hälsing Dan Helmersson Birgitta Västernorrland Strömbäck Jarl Cederberg Gerhard Larsson Rolf Magnusson Tommy Jämtland Swén Göte W. Sjö Kaj Borgström Ingrid Västerbotten Forsman Kerstin Sjölund Kerstin N N N N Norrbotten Strömberg Kenneth Ingesson Bengt Rensfeldt Mats Göteborg Gustafsson Lena Löfving Stig Lagermark Ingvor Kärrström Margit Södra Älvsborg Lyborg Lars Zander Urban Ylander Dick

16 Gästrikland Härjedalen Ström Andersson Eriksdotter Hans Bengt Märit 15

17 Förslag på utskott Redaktionsutskott Redaktionsutskottet förbereder och formulerar förslag till uttalande, pressmeddelande m.m. Förslag på ledamöter till kongressens redaktionsutskott: Karl Erik Olsson, FS Karl-Erik Axelsson, FS Ingela Lindberger, FS Stina Nordström, Förbundskansliet Beredningsutskott Beredningsutskottet tar hand om frågor som kongressen väljer att skicka till utskottet, exempelvis när det finns olika ståndpunkter som är svåra att jämka ihop. Beredningsutskottets uppgift är att formulera ett nytt förslag som de flesta kan acceptera. Utskottet upprättar även förslag till ny valberedning. Förslag på ledamöter till kongressens beredningsutskott, framtagna på DO konferensen den 24 april 2014: Kjell Skålberg, förbundsstyrelsen, ordförande Inger Ingesson, förbundsstyrelsen, vice ordförande Ruby Lindström, Skaraborg Lindy Yngvesson, Östergötland Peter Lindström, Skåne Ingegerd Thorngren, Stockholm Lars Lyborg, Södra Älvsborg Chatrine Pålsson-Ahlgren, Kalmar Tommy Magnusson, Västernorrland Christer Danielsson, Halland Jan Rülcker, Värmland Lennart Nilsson, Dalarna 16

18 Valberedningens förslag Förbundsstyrelse Christina Rogestam Göteborg nyval Ordförande Rune Kjernald Skaraborg nyval 1:e vice ordförande Kjell Skålberg Jönköping nyval 2:e vice ordförande Kerstin Forsman Västerbotten nyval Börje Gustafsson Örebro omval Lena Gustafsson Göteborg nyval Kerstin Hallgren Stockholm nyval Kjell Hansson Norra Älvsborg nyval Inger Ingesson Norrbotten omval Peter Lindgren Skåne nyval Jan Rülcker Värmland nyval Inga-Lott Thörnell Halland omval Sonja Åneman Uppsala omval Förtroendevalda revisorer Kjell Holmlund Skåne nyval Ordinarie Margareta Nyström Stockholm omval Ordinarie Arne Johannesson Stockholm omval Ersättare Andris Widuss Värmland nyval Ersättare Auktoriserade revisorer Ulrika Granholm Dahl Marie Welin Båda från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Ordinarie Ersättare Presidium för kongress 2014 Nils Ingmar Thorell Ronneby Ordförande Inger Gustafsson Jönköping 1:e vice ordförande Johnny Lilja Huskvarna 2:e vice ordförande 17

19 Meritförteckning Förslag till ny förbundsstyrelse år i bokstavordning Kerstin Forsman (nyval) Boende Lycksele Utbildning Sjuksköterska 1980, psykiatri och psykologi 1983, företagsköterska 1986, inspektörsutbildning (Arbetarskyddsstyrelsen), arbetspsykologi Umeå universitet 1995 Arbetsliverfarenhet Avdelningsföreståndare, företagssköterska, personalkonsulent, inspektör i Arbetarskyddsstyrelsen 10 år, förvaltningschef i Dorotea kommun Ideellt arbete SPF föreningsordf. 5 år, SPF distriktsordf. 3 år, demensstyrelsen, KPR, LPR, marknadsföring, utredningar, cirkelledare Börje Gustafsson (omval) Boende Örebro Utbildning Realexamen Motala 1954, Polisskola Örebro. Arbetslivserfarenhet bl.a. Polis Örebro, länstrafikkonsulent Örebro län, ombudsman Centerpartiet, säljare Lubrication Engineers Sweden AB och Electrolux Constructor. Ideellt arbete Har sedan 16 års ålder ständigt haft ordf.-uppdrag ex: Ordf. Glanshammars IF, led. Vård o. Omsorgsnämnden, ordf. Strängnäs stiftsfullmäktige, komfullm. Örebro och Ordf. SIF:s fackklubb Göteborg. Ordf. Glanshammars SPF Ledamot i SPF:s distr.-styr. v. ordf Ledamot i SPF:s förbundsstyrelse

20 Lena Gustafsson (nyval) Boende Göteborg Utbildning Ekonomi, marknadsföring, ledarskap vid Handelshögskolan Stockholm. Utbildningsplanering och personalutveckling Göteborgs univ., handelsskola Ystad. Arbetslivserfarenhet Personalchef/HR chef Posten AB Stockholm, försäljningsområdeschef Göteborg, postmästare Göteborg, utbildare i postskolan, Postexpeditör, vik postmästare. Ideellt arbete Styrelseledamot SPF Göteborgsdistriktet Volontär i domkyrkan Göteborg. Nämndeman i tingsrätten, styrelseledamot BRIS Göteborg. Kerstin Hallgren (nyval) Boende Tyresö Utbildning Sjuksköterska, vårdlärare, sjukvårdsadministration och ledarskap. Arbetslivserfarenhet Distriktssjuksköterska, vårdlärare, chef för geriatrik och primärvård i Stockholms södra sjukvårdsdistrikt, sjukhuschef Ersta sjukhus. Ideellt arbete Ordf. i Tyresö SPF 3 år, vice ordf. i SPF:s Stockholmsdistrikt 6 år samt ordf. i 4 år. 19

21 Kjell Hansson (nyval) Boende Alingsås Utbildning Ingenjör i produktionsteknik, management, ledarskap. Ekonomi-, data- och IT-kurser, friluftsledarutbildning Arbetslivserfarenhet Affärsområdeschef, projektledare, produktions-, kvalitets- och inköpschef i företag för livsmedels-, telekom-, kemisk/teknisk m.fl. industrier. Tf. generalsekreterare i Friluftsfrämjandet, uppdrag i förändringsprocesser. Ideellt arbete Mer än 35 års styrelsearbete i Friluftsfrämjandet varav 9 år i riksstyrelsen. Vice ordf. resp. ordf. 2 år i SPF Hjorten. Distriktsordförande i SPF Norra Älvsborg Inger Ingesson (omval) Boende Sikfors Utbildning Fil.mag. historia, statskunskap, pedagogik, utbildning i ledarskap. Arbetslivserfarenhet Lärare, rektor, skolchef, egenföretagare. Ideellt arbete Kommunalpolitiker, ordf. i SPF Häggen i Piteå 2010, ledamot i SPF:s förbundsstyrelse

22 Rune Kjernald (nyval) Boende Mariestad Utbildning Fil. pol. mag. med ekonomisk profil, fortbildning inom projektledning, engelska och IT-strategi. Arbetslivserfarenhet Lärare på Vara folkhögskola. Inom Skarborgs läns landsting: skoladministrativ chef, dir. ass, pol. sekr., primärvårdsdirektör, IT-chef. V Götalandsregionen: hälso- och sjukvårdschef. Ideellt arbete Sekreterare i SPF Skaraborgsdistriktet samt utbildningsansvarig 12 år, sekr. i SPF:s FAFO-utredning, ordf. i Vara byggnadsnämnd och ledamot kommunstyrelsen, ordf. i kommunstyr. Töreboda, revisor i Mariestads kommun. Peter Lindgren (nyval) Boende Ystad Utbildning Diplomatutbildning. Arbetslivserfarenhet Bank i 6 år, 37 år som diplomat: UD i Stockholm, Washington, Hamburg, Aten m.fl. Ideellt arbete Ledamot i bostadsrättsförening, vice ordförande i SPF distriktsstyrelse i Skåne, nämndeman i förvaltningsrätt, kom.fullm , led. i pensionärsrådet. 21

23 Christina Rogestam (nyval) Boende Göteborg Utbildning Fil. Kand. i samhällsvetenskap. Arbetslivserfarenhet Riksdagsledamot, v. ordf. i utbildningsutskottet. Universitetsdirektör vid Göteborgs universitet, generaldirektör för Invandrarverket, VD för Akademiska hus, styrelseordf. fastighetsbolagen Balder och Metria AB. Ofta anlitad som medlare vid konflikter i företag, fackförbund m m. Ideellt arbete Ordf. i studentkåren, CKF förbundsstyr, vice ordf. Vuxenskolans förbundsstyr, vice ordf. Sv. Kyrkans Diakonistyrelse, ledamot Lutherska Världsförbundets styr., ordf. Göteborgs Kyrkliga stadsmission 20 år, ordf. Åh stiftsgård, blev Årets kvinna, ordf. Världskulturmuseerna, kommunfullmäktig Gbg, Rotary 95, ledamot styrelsen och ordf. Kyrkans Pensionskassa. Jan Rülcker (nyval) Boende Arvika Utbildning Ingenjörsexamen, Ekonom examen, Underofficersutbildning, Armaturstudier i USA. Arbetslivserfarenhet Utvecklingskonstruktör i Nordiska armaturfabriken Linköping. Sektionschef Saab-Scania Nordarmatur, försäljningschef, marknadsdirektör och Sverigechef Wikanders, egenföretagare, konsult. Ideellt arbete Styrelseledamot, kassör, sekreterare i SPF Norra Älvsborg, Sekreterare, kassör, vice ordförande i SPF Göteborg. Distriktsordförande i SPF Värmland

24 Kjell Skålberg (omval) (nyval som 2:e vice ordf.) Boende Nässjö Utbildning Ingenjörsexamen i elkraftsteknik, internutbildning Eldon och Cubic genom Wilson Learning Köpenhamn. Arbetslivserfarenhet Produktchef Eldon, marknadschef med över 1000 anställda. Divisionschef 19 år, VD för CUBIC AB. Ideellt arbete Lokalpolitiker i mer än 20 år, från 2010 kommunalråd på halvtid. Fotbollsdomare 23 år. General för Skid SM 2 år. 5 Vasalopp och 5 O-ringen, ledamot i SPF:s förbundsstyrelse Inga-Lott Thörnell (omval) Boende Träslövsläge Utbildning Socionomexamen, kurs Kvinnors hälsa och sjukdomar, kurs Åldrandets hälsa. Arbetslivserfarenhet Socialförvaltningen i Göteborg: socialsekreterare, chef för individ- och familjeomsorg. Vik. socialchef och chef adm. och ekonomi, ekonomichef stadsdelförvaltning Tuve-Säve, egenföretagare. Ideellt arbete Bl. a ordförande SPF Varberg 2008, Led. KPR Varberg, ordf. i samverkansgrupp för pensionärsorg. ledamot i SPF:s förbundsstyr

25 Sonja Åneman (omval) Boende Uppsala Utbildning Fil. mag. svenska, engelska, pedagogik, fonetik. Skolledarutbildning kurser i: Arbetsrätt, skoladministration, ekonomi. Ledarskap i framtidens skola. Utveckling av gruppledare vid Militärhögskolan. Arbetslivserfarenhet Adjunkt svenska, engelska, rektor grundskolor, vik. Skolchef, ledamot i planeringsgrupp för lärarutbildning Uppsala universitet. Spec. uppdrag: Skolstyrelsens verksamhetsplan. Studiedagar moderna språk, länsskolnämnden Ideellt arbete Facklig repr. skolledarna. Ordf. Rädda Barnens Uppsalaförening, ordf. SPF Gottsunda, vice. ordf. SPF Uppsaladistriktet Ledamot i SPFs förbundsstyrelse Bilaga 2 till protokoll från SPF:s valberedningsmöte 21 febr

26 Valberedningens förslag till arvodesfördelning kongressperioden Förbundsordförande Fast arvode fem prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp 1:e vice ordförande Fast arvode två prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp 2:e vice ordförande Fast arvode två prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp Förbundsstyrelseledamöter Förtroendemannarevisor Förtroendemannarevisors ersättare Valberedningens ordförande och sekreterare Valberedningens vice ordförande Övriga förtroendevalda Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp Fast arvode 0,12 prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp för sammanträden utöver det ordinarie revisoruppdraget Per dag vid tjänstgöring 0,022 prisbasbelopp Fast arvode 0,07 prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp Fast arvode 0,022 prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp För övriga sammankomster typ kommittéer, utskott där protokoll eller minnesanteckningar förs samt vid aktiviteter där FS-ledamot deltar på uppdrag av FS erhålles sammanträdesarvode prisbasbelopp. Fasta arvoden är årsarvoden där inget annat anges. Det utgår endast ett sammanträdesarvode per dag även om man deltar i flera sammanträden under samma dag. Arvoden utgår för övriga uppdrag för förtroendevalda eller adjungerade som enligt särskilt beslut av FS är utsedda till en arbetsgrupp och kallas av gruppens sammankallande eller den handläggare som är utsedd att arbeta med gruppen. Resekostnader Resekostnader ersätts för billigaste färdsätt med tåg, flyg med pensionärsrabatt eller motsvarande, egen bil som billigaste eller enda alternativ, ersättning kronor per mil. Bilersättningen justeras av styrelsen vid andra skatteregler. 25

27 Traktamenten och andra kostnadsersättningar enligt SKV 354 utgåva 22 Skattefria traktamenten: Hel dag Halv dag 220 kr 110 kr Som halv dag räknas avresedagen om resan påbörjas klockan eller senare och hemkomstdagen om avresan avslutas klockan eller tidigare. Avresa efter eller hemkomst före Logi 110 kr Logikostnad kan ersättas med verklig kostnad mot uppvisande av kvitto. Om personen haft utgifter för logi men inte visat dem kan nattraktamente utbetalas. Skattefria traktamenten förutsätter övernattning och att övernattningen och tjänsteresan ägt rum minst 50 km. från bostaden. Skattepliktiga traktamenten: Endagsförrättning (6 timmar eller längre tid) 250 kr Traktamenten för utlandsresor följer SKV:s bestämmelser. Vid eventuella ändringar under kongressperioden av SKV anpassas ovanstående. 26

28

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Förbundsstyrelse Christina Rogestam Göteborg nyval Ordförande Rune Kjernald Skaraborg nyval 1:e vice ordförande Kjell Skålberg Jönköping nyval 2:e vice ordförande Kerstin Forsman

Läs mer

Utskick med information

Utskick med information Utskick med information Preliminärt program Program för invigningen Aktivitetsprogram Information Mars 2011 Här följer information till samtliga SPF-distrikt om SPF:s förbundskongress 2011. Kongresskostnader

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Stadgar och Normalstadgar. SPF Sveriges Pensionärsförbund

Stadgar och Normalstadgar. SPF Sveriges Pensionärsförbund Stadgar och Normalstadgar SPF Sveriges Pensionärsförbund Innehåll NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING... 4 1 Namn... 4 2 Ändamål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Möten... 4 5 Styrelse... 6 6 Avgifter... 7 7 Räkenskapsår

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes.

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets årsstämma i Holavedsgymnasiet, Tranås den 9 april 2011 kl.14.15-16.10 Närvarande: ca 170 personer 1 Årsstämmans öppnande Distriktsordförande Lars Stenbäck förklarade

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 2015

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 2015 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE 2015 SÅ HÄR GÅR DET TILL EN INTRODUKTION OCH VÄGLEDNING INFÖR OCH UNDER FÖRBUNDSMÖTET 2015 SGF:S HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till Svenska Golfförbundets

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista

Protokoll. Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista Protokoll Fört vid årsmöte i SPF Seniorerna Bråviken Kolmården Datum: 2017-02-13 Plats: Sjövikskyrkan Närvarande: Se bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Nils Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017 RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017 för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS Plats: Stadshallen, Lund Tid: Söndag 14 maj klockan 09.00 10.45 1. Årsmötet öppnas Förbundsordförande

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet.

Stadgar för. 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. Stadgar för 1 Namn Organisationens namn är Hjärtebarnsförbundet. 2 Logotyp Förbundets logotyp är de två barnen med tillhörande text ovan. Endast denna logotyp ska användas i förbundets och anslutna föreningarnas

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

6 Föredragningslista Föreslagen föredragningslista godkändes, med tillägg punkt 27 Avtackningar och punkt 28 Avslutning.

6 Föredragningslista Föreslagen föredragningslista godkändes, med tillägg punkt 27 Avtackningar och punkt 28 Avslutning. Protokoll fört vid Gotlandsdistriktet av Sveriges Pensionärsförbunds, SPF:s, årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 11.00, i Västerhejde bygdegård. Närvarande: 51 (av 52) valda ombud samt 8 (av 9) ordinarie

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45!

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Malmö 2015-09-01 Kallelse till distriktets höstmöte 2015-11-04 Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Höstmötet kommer

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013.

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Protokoll Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Plats: Vrigstad Värdshus, Vrigstad Närvarande: Se bifogad lista. (Bilaga1) 1 Distriktsordförande David

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar. för. Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening

Stadgar. för. Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening Stadgar för Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening Stadgarna fastställda den 21/6 1936. Stadgarna reviderade den 18/8 1952, 7/9 1957, 20/12 1964, 23/2 1965, 7/3 1966, 16/3 1967, 4/3 1971, 6/3

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 1. Namn, säte och ändamål Förbundet är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer