Jönköping juni Kongresshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköping 11 13 juni 2014. Kongresshandlingar"

Transkript

1 #1 Jönköping juni 2014 Kongresshandlingar

2 Innehåll 1. Kallelse till förbundskongress Information till distrikt, ombud och andra deltagare 3. Preliminärt ramprogram 4. Invigning 5. Förslag till föredragningslista 6. Förslag till arbetsordning 7. Ombud 8. Förslag på utskott 9. Valberedningens förslag 1

3 Till samtliga SPF-distrikt, samt till förbundsstyrelsens ledamöter Kallelse till förbundskongressen 2014 SPF, Sveriges Pensionärsförbund kallar härmed till ordinarie förbundskongress den juni, 2014, i Jönköping. Förhandlingarna och arbetet i övrigt kommer att äga rum på Elmia och Scandic hotell, strax utanför Jönköping. Detaljerad information sänds separat. Kongressen består av 130 ombud, valda av distrikten och dessutom förbundsstyrelsens ledamöter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte vara ombud. Förbundets revisorer kallas till kongressen och äger rätt att delta i kongressens överläggningar. Valberedningen inklusive suppleanterna kallas till kongressen. Kongressombud väljs på distriktsstämma samma år som ordinarie kongress hålls. Distrikten måste vidarebefordra denna kallelse till ombuden omedelbart efter att valet är genomfört. Ombudsfördelning baserad på medlemsantalet i respektive distrikt den 1/ bifogas kallelsen. Ombudens namn och adresser ska anmälas till förbundskansliet senast fredag den 25 april Motion kan väckas av enskild medlem, förening eller distrikt och ska vara förbundskansliet tillhanda senast 28 mars Motion som väckts av enskild medlem ska sändas till den egna föreningen och det egna distriktet. Motion som väckts av förening ska sändas till det egna distriktet. Distriktet ska yttra sig över motion från enskild medlem och förening. Till denna inbjudan bifogas mall för att skriva motioner (endast i utskick via e-post). Mejla motion till Enskild medlem som inte är ombud får närvara vid kongressen i mån av plats i lokalen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen företräder, men äger i övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar. Praktisk information om kongressen och anmälningsförfarande kommer att skickas ut under mars månad. Kongresshandlingar skickas ut vecka 20, maj. På förbundsstyrelsens vägnar Stockholm den 7 januari, 2014 Karl Erik Olsson förbundsordförande 2

4 Information till distrikt, ombud och andra deltagare Här följer information till samtliga SPF-distrikt om SPF:s förbundskongress den juni 2014 i Jönköping. Förhandlingarna och arbetet i övrigt kommer att äga rum i Rydbergssalen, Elmia Kongress & Konserthus. Hotellrum är bokat på Scandic Elmia. Kongresskostnader Kongresskostnaden fördelas enligt följande: Distrikten betalar resor och uppehälle för sina ombud. Förbundet betalar resor och uppehälle för förbundsstyrelsen, revisorer samt för valberedning. Kongressavgift för ombud Två nätter kr per ombud i priset ingår alla måltider samt övernattning i enkelrum juni 2014 Tre nätter kr per ombud med en extranatt i priset ingår alla måltider samt övernattning i enkelrum juni 2014, tre nätter. Avgiften faktureras distrikten under maj månad. Logikostnaden har beräknats efter kostnaden för enkelrum. Medföljande Medföljande sambor i dubbelrum betalar 3000 kronor. Denna kostnad som inkluderar boende och måltider från onsdag till fredag lunch, faktureras respektive ombud efter kongressen. Resor Resekostnadsutjämning tillämpas. Detta innebär att distrikten betalar samma resekostnad per ombud oavsett från vilket distrikt ombuden reser. Praktiskt sker resekostnadsutjämningen på följande sätt: I ett första skede ombesörjer vart och ett av distrikten inköp av biljetter och betalar verklig resekostnad för sina ombud. Därefter sänder distrikten in uppställning över ombudens resekostnader till förbundskansliet, inklusive kvitton. Uppställningen ska dessförinnan vara underskriven av distriktets revisorer. När förbundet erhållit resekostnadsuppställningar från samtliga distrikt räknas medelbeloppet fram och efter kongressen sker utbetalning, eller debitering, till distrikten för resekostnadsbelopp som understiger, respektive överskrider, genomsnittskostnaden för ombudens resekostnader till kongressen. 3

5 Kommunikationer Till Jönköping tar man sig lättast med tåg eller bil. Transfer kommer att ordnas från Nässjö tågstation under onsdag förmiddag vid klockan 11 och 12, samt från Elmia till Nässjö tågstation under fredag eftermiddag vid klockan Uppge kampanjkod SPF vid köp av tågbiljetter hos SJ. Boende Enkelrum för alla deltagare är förbokat för två nätter på Scandic Elmia, med ankomst onsdag 11 juni och avresa fredag 13 juni Boendet ingår i kongressavgiften kr. Om du har behov av en extra hotellnatt med ankomst tisdag den 10 juni måste du fylla i detta i anmälningsformuläret. Kostnad för en extranatt är 950 kr. Behöver du boende från fredag 13 juni till lördag 14 juni får du ordna detta själv. Incheckning och utcheckning hotell Incheckning på hotell Scandic Elmia sker tidigast från kl. 14 på ankomstdagen och utcheckning sker senast kl.12 på avresedagen. Program Ett preliminärt ramprogram för kongressen bifogas detta informationsutskick. Övriga kongresshandlingar kommer att skickas ut till ombuden vecka 20, maj. SPF:s hemsida Gå in på SPF:s hemsida och klicka på kongressbannern, där finner du kontinuerlig information om kongressen (se figur). 4

6 Hitta till Elmia och Hotell Scandic Elmia Med bil Från norr Följ E4:an från Stockholm. Efter Huskvarna tag första avfarten mot Elmia, avfart 99. Följ skyltarna till Elmia. Från söder Följ E4:an riktning Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart 98, är det skyltat Elmia, följ skyltningen till Elmia. Från väster Följ riksväg 40 till Jönköping och fortsätt köra på E4:an mot Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart 98, är det skyltat Elmia, följ skyltningen till Elmia. Från öster Från väg 31 följ skyltningen från Ekhagsmotet till Elmia. Gratis parkering, 100 platser, finns i anslutning till hotellet. Från Jönköpings järnvägstation/busstation Buss Buss 1 går regelbundet från Juneporten till Elmia. För att hitta busshållplatsen från järnvägsstationen, tag rulltrappan upp till andra våningen. Följ gångbron och gå genom Juneporten ut till gatan. Busshållplatsen ligger på andra sidan gatan, till höger. Buss nummer 1 är den röda linjen. Kliv av vid hållplats Rosenlundsbadet eller hållplats Elmia. Gå över gatan och Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia. Taxi Utanför västra utgången finns det en direktkopplad telefon till taxi. Från Jönköping Airport Bil Följ riksväg 40 till Jönköping och fortsätt köra på E4:an mot Stockholm. Vid Ekhagsmotet är det skyltat Elmia. Buss Buss 18 kör till Elmia. Kliv av vid hållplats Rosenlundsbadet eller hållplats Elmia. Gå över gatan och Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia. Taxi I ankomsthallen finns det en telefon som är direktkopplad till taxi. Normalt sett finns det väntande taxibilar utanför terminalen i anslutning till flygens ankomster. Från Huskvarna tågstation Buss Tag buss 13 från Huskvarna station. Busshållplatsen ligger utanför stationen. Kliv av vid hållplats Elmia. Elmia ligger bakom Rosenlundsbadet och Scandic Elmia. 5

7 Preliminärt ramprogram Onsdag 11 jun Registrering öppen kl :00 Mötesbyrån, Elmia Lunchbuffé (serveras 11:30 13:45) Restaurang, Scandic Invigning Rydbergssalen, Elmia Förhandlingar inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia Jönköpingsafton Restaurang, Scandic Torsdag 12 juni Seminarium inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia Lunch Elmia Förhandlingar Rydbergsalen, Elmia cirka Bussar avgår till Spiran Utanför Scandic Hotell Kongressmiddag Kulturhuset Spiran Bussar avgår från Spiran Fredag 13 juni Förhandlingar inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia Lunch Rydbergsalen, Elmi Förhandlingar & högtidligheter inkl. kaffe Rydbergsalen, Elmia 16:00 Kongressen slutar Hemresa 6

8 Invigning Onsdag den 11 juni 2014 kl Rydbergsalen, Elmia Kongress & Konserthus Invigning av SPF:s 28 förbundskongress D Distriktsordförande Ann-Christine Hammarström hälsar välkommen till Jönköpingsdistriktet. D Nässjö Jakthorn D Landshövding Minoo Akhtarzand hälsar välkommen till Jönköping län. D Ordförande i kommunfullmäktige Anders Hulusjö hälsar välkommen till Jönköpings kommun. D Förbundsordförande Karl Erik Olsson öppnar kongressen D Nässjö Jakthorn 7

9 Förslag till föredragningslista 1. Kongressens öppnande 2. Val av kongressordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare samt fastställande av lokal och datum för justering av kongressprotokoll 3. Justering av röstlängden 4. Fråga om kongressens stadgeenliga kallelse 5. Fastställande av föredragningslista 6. Fastställande av arbetsordning för kongressen 7. Val av ledamöter till utskott redaktionsoch beredningsutskott 8. Verksamhetsberättelserna för åren 2011, 2012 och Årsredovisningarna för åren 2011, 2012 och Revisorernas berättelse för åren 2011, 2012 och Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för åren 2011, 2012 och Rapporter 13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 14. Val av förbundsordförande samt 1:e och 2:e vice förbundsordförande 15. Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen 16. Val av ordinarie revisorer och revisorsuppleanter 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen 18. Val av valberedning för nästa kongress samt ordförande för denna 19. Fastställande av arbetsordning för valberedning 20. Fastställande av Mål och riktlinjer för perioden med relaterade motioner 21. Fastställande av Rambudget och förbundsavgift för åren med relaterade motioner 22. Fastställande av Stadgar för förbundet samt Normalstadgar för distrikt och förening med relaterade motioner 23. Behandling av Vård och omsorg i en ny tid med relaterade motioner 24. Behandling av övriga motioner 25. Presentation av värdskap för SPF:s 29:e förbundskongress Övriga frågor 27. Kongressens avslutande 8

10 Förslag till arbetsordning 1. Registrering av ombud samt erhållande av röstkort och handdosa Varje ombud ska registrera sig i mötesbyrån för att upptas i röstlängden som röstberättigad. Registreringen sker genom att varje ombud får ett röstkort och en namnskylt. Röstkortet är ombudens nyckel under mötet och används för begäran om ordet, replik, yrkande samt för att ges rätt att rösta vi eventuell votering. Handdosan (där röstkortet ska sättas in) utdelas vid ingången till möteslokalen. Handdosan används för att från bänken begära ordet, replik och vid votering/röstning. Mötessystemet ansvarar för säkerheten och rätt behörighet. Vid byte av ombud under kongressen gäller att avregistrering av röstkort först måste ske i mötebyrån. Ersättare registreras och erhåller röstkort som aktiveras i mötebyrån. 2. Röstlängd Röstlängd för kongressen fastställs vid kongressens början vilket sker genom att registrerat ombud har aktiverat sin närvaro genom att sätta in sitt röstkort i handdosan. På filmduken presenteras samtliga ombud som registrerat sig och som därmed har rösträtt. Röstlängden kan senare genom beslut av kongressen justeras. Anmälda ombud och ersättare upptas i röstlängden. Kongressombud som avser att lämna kongressen meddelar detta till mötesbyrån, som meddelar presidiet så att röstlängden kan justeras. Endast av berört distrikt anmäld person kan utses som ersättare. 3. Yttrande- och förslagrätt Enligt 4 mom. 9 har varje närvarande ombud och ledamot av förbundsstyrelsen en röst. Medlem som inte är ombud får närvara vid kongressen. Sådan medlem har yttranderätt i fråga som i stadgeenlig ordning väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen företräder, men äger i övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer. 4. Förbundstyrelsens förslag är huvudförslag 5. Motioner anses föredragna i och med att de är utskickade 6. Diskussionsordning a. Ordet begärs genom att ombud (som i förväg registrerat sig, erhållit röstkort och handdosa och därigenom är inloggade för mötet) efter anvisning från mötesordföranden ges möjlighet att begära ordet. Begäran om ordet eller replik kan endast göras för den under förhandlingarna aktuella punkten och efter mötesordförandens anvisningar. Detta förfarande gäller inte FS:s föredragande. Varje ombuds unika röstkort garanterar säkerheten. b. Talarlista samt föredragningslistan visas på storbildsskärm. c. Alla förslag och yrkanden, med undantag för rena bifalls- och avslagsyrkanden, ska lämnas digitalt till presidiet via de två stationerna för yrkanden och personval i lokalen. Personal finns på plats för att hjälpa till med detta. 9

11 d. Anförandena spelas in (ljud och bild). För den skull och med hänsyn till deltagarna måste alla muntliga inlägg hållas från talarstolen. e. Tiden för debattinlägg är högst tre minuter med rätt till två repliker om vardera högst en minut. f. Vid acklamation sker röstning mellan olika yrkanden, uteslutande med bifallande ja till det förslag man stödjer. g. Alla reservationer mot beslut inlämnas skriftligt på blankett för reservationer, innan kongressen avslutas. 7. Beslut, omröstning Sakfrågor. Kongressens beslut är den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. I händelse av lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning. Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Votering sker med hjälp av handdosorna. Ombud som begär votering ska uppge sitt namn och distrikt. Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie kongress som bestämmer när ändringen ska träda i kraft. För bifall till stadgeändring fordras enligt 10 i SPF stadgar, beslut av SPF kongress med minst 2/3 majoritet av antalet närvarande kongressombud. Sluten omröstning, vid personval, genomförs med digital röstsedel, från de två stationerna för yrkanden och personval, vid begärd votering. Personal finns på plats för att hjälpa till med detta. Vid personval med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än de som ska väljas. Valresultatet anges på sekretariatets dataskärm efter avslutad omröstning och blir, efter beslut av möteordföranden, tillgängligt och visas på storbildsskärmen. 8. Redaktionsutskott Kongressen väljer ett redaktionsutskott, bestående av en ordförande och tre övriga ledamöter. Redaktionsutskottet förbereder och formulerar förslag till uttalande, pressmeddelande m.m. 9. Beredningsutskott Kongressen väljer ett beredningsutskott, bestående av en ordförande och 8 övriga ledamöter. Beredningsutskottet tar hand om frågor som kongressen väljer att skicka till utskottet, exempelvis när det finns olika ståndpunkter som är svåra att jämka ihop. Beredningsutskottets uppgift är att formulera ett nytt förslag som de flesta kan acceptera. Utskottet upprättar även förslag till ny valberedning. 10. Mötets offentlighet Kongressen är offentlig och streamas i realtid på SPF:s hemsida 10

12 11 Kongresshandlingar Ombud Distrikt Efternamn Förnamn Stockholm Ulfhielm Monica Thorngren Ingegerd Drevemo Lena Stare Elise Vollmer Jens Rombo May-Lis Kreitz Ingemor Fernstedt Kerstin Mickos Anita Sedlenieks Maris Johannesson Arne Elg Ritva Roxtorp Lars Holmgren Karl-Gustav Sämskar Birgitta Borg Birgitta Holmin Birte Dahlin Johnny Lindquist Rolf Uppsala Ohlsson Göran Sandgren Eriksson Laila Andersson Sven-Olov Parkstam Margareta Josefsson Carl Olof (Olle) Sörmland Rahm Stig Nordqvist Stig Lööv Lisbeth Sandin Gunilla Eklöw Anita Hugsén Gunilla Östergötland Ynvesson Lindy Bylin Lars-Erik Johansson Rolf Holmbom Marianne Lövbom Jan-Erik

13 12 Jönköping Magnusson Staffan Berg Fred Lind-Hammarström Anne-Christine Hultman Leif Lindberg Elisabeth Kronoberg Wenrup Åke Gustafsson Mariann Spjuth Urban Kalmar Bergström Sivert Lundman Birgitta Johansson Bengt Pålsson Ahlgren Chatrine Einarsson Ulla Stina Gotland Jacobsson Nils-Erik Björkander Barbro Blekinge Johansson Kjell GG Sjölin Johansson Birgitta Andersson Laila Skåne Arhusiander Birgitta Borgelius Ann-Kristin Brozén Stig Dahl Lars-Olof Falkenström Björn Grevstig Gunvar Gårdmo Rolf Hallgren Gösta Lindgren Peter Lönnäng Ragnar Nordin Christer Nordkvist Greta Petersson Pauli Storm Ann-Mari Öberg May

14 13 Kongresshandlingar Halland Danielsson Christer Almqvist Lennart Ottosson Hillevi Block Ulla-Britt Nilsson Sonja Olsson Kjell Bohus Pehrsson Eva Kåbjörn Anders Odell Monica Fritzson Gunnel Johannessen Ingela Norra Älvsborg Jansson Lennart Hansson Kjell Johansson Kenneth Andersson Kerstin Skaraborg Lindström Ruby Carlsson Birgitta Hansen Birgit Wendt Olle Fernow Karlolof Värmland Nilsson Eivor Rülcker Jan Beckman Anita Örebro Grell Ulf Werneström Gunilla Brynje Hans Pettersson MariAnne Västmanland Bürger Elvy Eklund Leena Utterström Brittmarie Ek Lennart

15 14 Dalarna Nilsson Lennart Carlsson Lars Åke Trued Gunnar Burtus Maj-Lis Hälsingland Magnusson Alvar Hälsing Dan Helmersson Birgitta Västernorrland Strömbäck Jarl Cederberg Gerhard Larsson Rolf Magnusson Tommy Jämtland Swén Göte W. Sjö Kaj Borgström Ingrid Västerbotten Forsman Kerstin Sjölund Kerstin N N N N Norrbotten Strömberg Kenneth Ingesson Bengt Rensfeldt Mats Göteborg Gustafsson Lena Löfving Stig Lagermark Ingvor Kärrström Margit Södra Älvsborg Lyborg Lars Zander Urban Ylander Dick

16 Gästrikland Härjedalen Ström Andersson Eriksdotter Hans Bengt Märit 15

17 Förslag på utskott Redaktionsutskott Redaktionsutskottet förbereder och formulerar förslag till uttalande, pressmeddelande m.m. Förslag på ledamöter till kongressens redaktionsutskott: Karl Erik Olsson, FS Karl-Erik Axelsson, FS Ingela Lindberger, FS Stina Nordström, Förbundskansliet Beredningsutskott Beredningsutskottet tar hand om frågor som kongressen väljer att skicka till utskottet, exempelvis när det finns olika ståndpunkter som är svåra att jämka ihop. Beredningsutskottets uppgift är att formulera ett nytt förslag som de flesta kan acceptera. Utskottet upprättar även förslag till ny valberedning. Förslag på ledamöter till kongressens beredningsutskott, framtagna på DO konferensen den 24 april 2014: Kjell Skålberg, förbundsstyrelsen, ordförande Inger Ingesson, förbundsstyrelsen, vice ordförande Ruby Lindström, Skaraborg Lindy Yngvesson, Östergötland Peter Lindström, Skåne Ingegerd Thorngren, Stockholm Lars Lyborg, Södra Älvsborg Chatrine Pålsson-Ahlgren, Kalmar Tommy Magnusson, Västernorrland Christer Danielsson, Halland Jan Rülcker, Värmland Lennart Nilsson, Dalarna 16

18 Valberedningens förslag Förbundsstyrelse Christina Rogestam Göteborg nyval Ordförande Rune Kjernald Skaraborg nyval 1:e vice ordförande Kjell Skålberg Jönköping nyval 2:e vice ordförande Kerstin Forsman Västerbotten nyval Börje Gustafsson Örebro omval Lena Gustafsson Göteborg nyval Kerstin Hallgren Stockholm nyval Kjell Hansson Norra Älvsborg nyval Inger Ingesson Norrbotten omval Peter Lindgren Skåne nyval Jan Rülcker Värmland nyval Inga-Lott Thörnell Halland omval Sonja Åneman Uppsala omval Förtroendevalda revisorer Kjell Holmlund Skåne nyval Ordinarie Margareta Nyström Stockholm omval Ordinarie Arne Johannesson Stockholm omval Ersättare Andris Widuss Värmland nyval Ersättare Auktoriserade revisorer Ulrika Granholm Dahl Marie Welin Båda från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Ordinarie Ersättare Presidium för kongress 2014 Nils Ingmar Thorell Ronneby Ordförande Inger Gustafsson Jönköping 1:e vice ordförande Johnny Lilja Huskvarna 2:e vice ordförande 17

19 Meritförteckning Förslag till ny förbundsstyrelse år i bokstavordning Kerstin Forsman (nyval) Boende Lycksele Utbildning Sjuksköterska 1980, psykiatri och psykologi 1983, företagsköterska 1986, inspektörsutbildning (Arbetarskyddsstyrelsen), arbetspsykologi Umeå universitet 1995 Arbetsliverfarenhet Avdelningsföreståndare, företagssköterska, personalkonsulent, inspektör i Arbetarskyddsstyrelsen 10 år, förvaltningschef i Dorotea kommun Ideellt arbete SPF föreningsordf. 5 år, SPF distriktsordf. 3 år, demensstyrelsen, KPR, LPR, marknadsföring, utredningar, cirkelledare Börje Gustafsson (omval) Boende Örebro Utbildning Realexamen Motala 1954, Polisskola Örebro. Arbetslivserfarenhet bl.a. Polis Örebro, länstrafikkonsulent Örebro län, ombudsman Centerpartiet, säljare Lubrication Engineers Sweden AB och Electrolux Constructor. Ideellt arbete Har sedan 16 års ålder ständigt haft ordf.-uppdrag ex: Ordf. Glanshammars IF, led. Vård o. Omsorgsnämnden, ordf. Strängnäs stiftsfullmäktige, komfullm. Örebro och Ordf. SIF:s fackklubb Göteborg. Ordf. Glanshammars SPF Ledamot i SPF:s distr.-styr. v. ordf Ledamot i SPF:s förbundsstyrelse

20 Lena Gustafsson (nyval) Boende Göteborg Utbildning Ekonomi, marknadsföring, ledarskap vid Handelshögskolan Stockholm. Utbildningsplanering och personalutveckling Göteborgs univ., handelsskola Ystad. Arbetslivserfarenhet Personalchef/HR chef Posten AB Stockholm, försäljningsområdeschef Göteborg, postmästare Göteborg, utbildare i postskolan, Postexpeditör, vik postmästare. Ideellt arbete Styrelseledamot SPF Göteborgsdistriktet Volontär i domkyrkan Göteborg. Nämndeman i tingsrätten, styrelseledamot BRIS Göteborg. Kerstin Hallgren (nyval) Boende Tyresö Utbildning Sjuksköterska, vårdlärare, sjukvårdsadministration och ledarskap. Arbetslivserfarenhet Distriktssjuksköterska, vårdlärare, chef för geriatrik och primärvård i Stockholms södra sjukvårdsdistrikt, sjukhuschef Ersta sjukhus. Ideellt arbete Ordf. i Tyresö SPF 3 år, vice ordf. i SPF:s Stockholmsdistrikt 6 år samt ordf. i 4 år. 19

21 Kjell Hansson (nyval) Boende Alingsås Utbildning Ingenjör i produktionsteknik, management, ledarskap. Ekonomi-, data- och IT-kurser, friluftsledarutbildning Arbetslivserfarenhet Affärsområdeschef, projektledare, produktions-, kvalitets- och inköpschef i företag för livsmedels-, telekom-, kemisk/teknisk m.fl. industrier. Tf. generalsekreterare i Friluftsfrämjandet, uppdrag i förändringsprocesser. Ideellt arbete Mer än 35 års styrelsearbete i Friluftsfrämjandet varav 9 år i riksstyrelsen. Vice ordf. resp. ordf. 2 år i SPF Hjorten. Distriktsordförande i SPF Norra Älvsborg Inger Ingesson (omval) Boende Sikfors Utbildning Fil.mag. historia, statskunskap, pedagogik, utbildning i ledarskap. Arbetslivserfarenhet Lärare, rektor, skolchef, egenföretagare. Ideellt arbete Kommunalpolitiker, ordf. i SPF Häggen i Piteå 2010, ledamot i SPF:s förbundsstyrelse

22 Rune Kjernald (nyval) Boende Mariestad Utbildning Fil. pol. mag. med ekonomisk profil, fortbildning inom projektledning, engelska och IT-strategi. Arbetslivserfarenhet Lärare på Vara folkhögskola. Inom Skarborgs läns landsting: skoladministrativ chef, dir. ass, pol. sekr., primärvårdsdirektör, IT-chef. V Götalandsregionen: hälso- och sjukvårdschef. Ideellt arbete Sekreterare i SPF Skaraborgsdistriktet samt utbildningsansvarig 12 år, sekr. i SPF:s FAFO-utredning, ordf. i Vara byggnadsnämnd och ledamot kommunstyrelsen, ordf. i kommunstyr. Töreboda, revisor i Mariestads kommun. Peter Lindgren (nyval) Boende Ystad Utbildning Diplomatutbildning. Arbetslivserfarenhet Bank i 6 år, 37 år som diplomat: UD i Stockholm, Washington, Hamburg, Aten m.fl. Ideellt arbete Ledamot i bostadsrättsförening, vice ordförande i SPF distriktsstyrelse i Skåne, nämndeman i förvaltningsrätt, kom.fullm , led. i pensionärsrådet. 21

23 Christina Rogestam (nyval) Boende Göteborg Utbildning Fil. Kand. i samhällsvetenskap. Arbetslivserfarenhet Riksdagsledamot, v. ordf. i utbildningsutskottet. Universitetsdirektör vid Göteborgs universitet, generaldirektör för Invandrarverket, VD för Akademiska hus, styrelseordf. fastighetsbolagen Balder och Metria AB. Ofta anlitad som medlare vid konflikter i företag, fackförbund m m. Ideellt arbete Ordf. i studentkåren, CKF förbundsstyr, vice ordf. Vuxenskolans förbundsstyr, vice ordf. Sv. Kyrkans Diakonistyrelse, ledamot Lutherska Världsförbundets styr., ordf. Göteborgs Kyrkliga stadsmission 20 år, ordf. Åh stiftsgård, blev Årets kvinna, ordf. Världskulturmuseerna, kommunfullmäktig Gbg, Rotary 95, ledamot styrelsen och ordf. Kyrkans Pensionskassa. Jan Rülcker (nyval) Boende Arvika Utbildning Ingenjörsexamen, Ekonom examen, Underofficersutbildning, Armaturstudier i USA. Arbetslivserfarenhet Utvecklingskonstruktör i Nordiska armaturfabriken Linköping. Sektionschef Saab-Scania Nordarmatur, försäljningschef, marknadsdirektör och Sverigechef Wikanders, egenföretagare, konsult. Ideellt arbete Styrelseledamot, kassör, sekreterare i SPF Norra Älvsborg, Sekreterare, kassör, vice ordförande i SPF Göteborg. Distriktsordförande i SPF Värmland

24 Kjell Skålberg (omval) (nyval som 2:e vice ordf.) Boende Nässjö Utbildning Ingenjörsexamen i elkraftsteknik, internutbildning Eldon och Cubic genom Wilson Learning Köpenhamn. Arbetslivserfarenhet Produktchef Eldon, marknadschef med över 1000 anställda. Divisionschef 19 år, VD för CUBIC AB. Ideellt arbete Lokalpolitiker i mer än 20 år, från 2010 kommunalråd på halvtid. Fotbollsdomare 23 år. General för Skid SM 2 år. 5 Vasalopp och 5 O-ringen, ledamot i SPF:s förbundsstyrelse Inga-Lott Thörnell (omval) Boende Träslövsläge Utbildning Socionomexamen, kurs Kvinnors hälsa och sjukdomar, kurs Åldrandets hälsa. Arbetslivserfarenhet Socialförvaltningen i Göteborg: socialsekreterare, chef för individ- och familjeomsorg. Vik. socialchef och chef adm. och ekonomi, ekonomichef stadsdelförvaltning Tuve-Säve, egenföretagare. Ideellt arbete Bl. a ordförande SPF Varberg 2008, Led. KPR Varberg, ordf. i samverkansgrupp för pensionärsorg. ledamot i SPF:s förbundsstyr

25 Sonja Åneman (omval) Boende Uppsala Utbildning Fil. mag. svenska, engelska, pedagogik, fonetik. Skolledarutbildning kurser i: Arbetsrätt, skoladministration, ekonomi. Ledarskap i framtidens skola. Utveckling av gruppledare vid Militärhögskolan. Arbetslivserfarenhet Adjunkt svenska, engelska, rektor grundskolor, vik. Skolchef, ledamot i planeringsgrupp för lärarutbildning Uppsala universitet. Spec. uppdrag: Skolstyrelsens verksamhetsplan. Studiedagar moderna språk, länsskolnämnden Ideellt arbete Facklig repr. skolledarna. Ordf. Rädda Barnens Uppsalaförening, ordf. SPF Gottsunda, vice. ordf. SPF Uppsaladistriktet Ledamot i SPFs förbundsstyrelse Bilaga 2 till protokoll från SPF:s valberedningsmöte 21 febr

26 Valberedningens förslag till arvodesfördelning kongressperioden Förbundsordförande Fast arvode fem prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp 1:e vice ordförande Fast arvode två prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp 2:e vice ordförande Fast arvode två prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp Förbundsstyrelseledamöter Förtroendemannarevisor Förtroendemannarevisors ersättare Valberedningens ordförande och sekreterare Valberedningens vice ordförande Övriga förtroendevalda Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp Fast arvode 0,12 prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp för sammanträden utöver det ordinarie revisoruppdraget Per dag vid tjänstgöring 0,022 prisbasbelopp Fast arvode 0,07 prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp Fast arvode 0,022 prisbasbelopp Sammanträdesarvode 0,022 prisbasbelopp För övriga sammankomster typ kommittéer, utskott där protokoll eller minnesanteckningar förs samt vid aktiviteter där FS-ledamot deltar på uppdrag av FS erhålles sammanträdesarvode prisbasbelopp. Fasta arvoden är årsarvoden där inget annat anges. Det utgår endast ett sammanträdesarvode per dag även om man deltar i flera sammanträden under samma dag. Arvoden utgår för övriga uppdrag för förtroendevalda eller adjungerade som enligt särskilt beslut av FS är utsedda till en arbetsgrupp och kallas av gruppens sammankallande eller den handläggare som är utsedd att arbeta med gruppen. Resekostnader Resekostnader ersätts för billigaste färdsätt med tåg, flyg med pensionärsrabatt eller motsvarande, egen bil som billigaste eller enda alternativ, ersättning kronor per mil. Bilersättningen justeras av styrelsen vid andra skatteregler. 25

27 Traktamenten och andra kostnadsersättningar enligt SKV 354 utgåva 22 Skattefria traktamenten: Hel dag Halv dag 220 kr 110 kr Som halv dag räknas avresedagen om resan påbörjas klockan eller senare och hemkomstdagen om avresan avslutas klockan eller tidigare. Avresa efter eller hemkomst före Logi 110 kr Logikostnad kan ersättas med verklig kostnad mot uppvisande av kvitto. Om personen haft utgifter för logi men inte visat dem kan nattraktamente utbetalas. Skattefria traktamenten förutsätter övernattning och att övernattningen och tjänsteresan ägt rum minst 50 km. från bostaden. Skattepliktiga traktamenten: Endagsförrättning (6 timmar eller längre tid) 250 kr Traktamenten för utlandsresor följer SKV:s bestämmelser. Vid eventuella ändringar under kongressperioden av SKV anpassas ovanstående. 26

28

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Förbundsstyrelse Christina Rogestam Göteborg nyval Ordförande Rune Kjernald Skaraborg nyval 1:e vice ordförande Kjell Skålberg Jönköping nyval 2:e vice ordförande Kerstin Forsman

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer