Delårsrapport. januari mars Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet. Torborg Chetkovich VD och koncernchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. januari mars 2015. Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet. Torborg Chetkovich VD och koncernchef"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2015 Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet Torborg Chetkovich VD och koncernchef Q1 2015

2 Nyckeltal Delårsrapport januari mars 2015 Januari mars 2015 Swedavias flygplatser hade 8,0 miljoner (7,7) 1) passagerare under det första kvartalet vilket är en ökning med 3,4 procent Nettoomsättningen ökade till MSEK (1 258) Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (224) och periodens resultat uppgick till 88 MSEK (112). I resultatet ingår kostnader hänförliga till övertagande av bolaget som driver Säve flygplats Nyckeltal, koncernen 2) MSEK 2015 jan mar jan mar jan dec Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 13,3 17,9 25,8 Periodens resultat Avkastning operativt kapital, % 9,9 7,6 10,3 Skuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,9 1,4 Soliditet, % 37,0 30,7 36,5 Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar Medelantal anställda ) Siffrorna inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år, förutom vad gäller likviditet och finansiell ställning där jämförelse är mot årets ingående balans. 2) Definitioner se sid 19. Swedavia delårsrapport januari mars

3 VD-ord Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet Svensk tillgänglighet förbättras nu i snabb takt och med Hong Kong som ny destination i september ser vi att den positiva utvecklingen fortsätter. Samtidigt stärks också resenärsnöjdheten vid Swedavias flygplatser. Sammantaget visar detta att fokuseringen på fyra övergripande mål skapar nytta för resenärer, samhälle och Swedavia. Dessutom tas tydliga steg framåt i utvecklingen av flygplatsstäder kring Stockholm Arlanda Airport samt Göteborg Landvetter Airport. Förbättrad tillgänglighet och ökat internationellt resande Stockholm är navet för all flygtrafik i Sverige. Under föregående år förbättrades huvudstadens direkta tillgänglighet med sex procent vilket innebär att Stockholm Arlanda Airport är den flygplats i Norden som återigen växer snabbast. Allra bäst utvecklas direkt utrikes tillgänglighet vilket också skapar mer gynnsamma förutsättningar för inrikesresande. Hittills har SAS och Norwegian dessutom meddelat om nya satsningar på direktförbindelser med Hong Kong respektive Las Vegas samt Puerto Rico. Hittills under 2015 har antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökat med tre procent till åtta miljoner. Framförallt ökar antalet utrikesresenärer, en utveckling som drivs av att alltfler direktförbindelser kan erbjudas vid flygplatserna och att det svenska samhället har allt mer utbyten med omvärlden. Under kvartalet ökade utrikesresandet med sju procent. Fler nöjda resenärer och medarbetare Ökad resenärsnöjdhet är ett av Swedavias främsta fokusområden. Vårt mål är 85 procent fram till 2020 och efter årsskiftet har utfallet stärkts med ytterligare en procentenhet till 76 procent. Sedan Swedavia bildades 2010 har en förbättring skett med åtta procentenheter. Med fortsatta investeringar, framförallt vid Stockholm Arlanda Airport, samt insatser för att förbättra kommersiell service och minska kötider har vi goda förhoppningar om att nå målet år Även våra övriga fokusområden ekonomi, social utveckling och miljöhänsyn utvecklas i rätt riktning. Swedavias rörelse resultat för perioden uppgår till 173 MSEK vilket motsvarar en avkastning på operativt kapital om 9,9 procent. Medarbetarnöjdheten har stärkts ytterligare, från 84 procent föregående år till 86 procent i år. Genom flera år av förbättringar inom samtliga fyra fokusområden har grunden lagts för ett mer hållbart företag och en långsiktigt positiv utveckling av svensk tillgänglighet. Ökat engagemang i flygplatsstäderna I inledningen av februari tecknade Swedavia och Bockasjö AB ett avtal om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport. Avtalet innebär att ett joint venture bildas och i ett första skede att mark färdigställs för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka kvadratmeter. Utvecklingen sker inom ramen för Airport City Göteborg till vilken tåganslutning, handelsområde samt hotell även kommer att växa fram under kommande år. Därigenom skapas ett nav för frakt, resande och handel i Västra Götaland vilket stärker hela regionens attraktionskraft. Utvecklingen kring Stockholm Arlanda Airport fortlöper enligt den långsiktiga planeringen. Nyligen har ytterligare ett parkerings hus vid terminalerna färdigställts vilket underlättar angöring och frigör ytor för andra användningsområden. Därtill har Fredrik Jaresved utsetts till VD för Airport City Stockholm AB, ett gemensamt intressebolag med Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB, med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för en snabb exploatering av markområdet kring flygplatsen. Starkt stöd för ansökan om US pre clearence Den 3:e februari tillkännagav regeringen sitt stöd för Swedavias ansökan om US pre clearence vid Stockholm Arlanda Airport. Swedavias bedömning är att ett sådant införande är ett viktigt steg i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport till att bli Skandinaviens ledande flygplats senast Vi är också övertygade om att svensk besöksnäring liksom export industri gynnas av ett förenklat resande mellan Sverige och USA. Regeringens besked var därför mycket välkommet. I maj förväntas amerikanska myndigheter fatta beslut om vilka av de totalt 25 sökande flygplatserna i världen som kvalificerats för ytterligare utvärderingar. Förbättrade möjligheter för förnybara bränslen till flyget Vi på Swedavia ser storskalig produktion av förnybart flygbränsle som en nyckelfråga för framtiden. Vi har därför, som första nordiska flygplatsbolag, valt att ansluta oss till Fly Green Fund. Genom initiativet skapas en bas för samfinansiering för den extra kostnaden som finns idag för förnybart bränsle liksom teknisk utveckling inom området. Därmed tas ytterligare ett steg mot ett fossilfritt flyg i Sverige. Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef Swedavia delårsrapport januari mars

4 Om Swedavia Om Swedavia Swedavias kunder är resenärer, flygbolag och hyresgäster. Resenärer erbjuds inspirerande miljöer och destinationer, flygbolagen erbjuds en pålitlig och effektiv infrastruktur, hyresgästerna erbjuds funktionella lokaler i en attraktiv miljö som skapar affärsmöjligheter. Flygbranschen och den tillgänglighet som flyget skapar bidrar idag med över 130 miljarder SEK årligen till svensk BNP samt arbetstillfällen i hela landet. Flygbranschen har dessutom ett stort ansvar inom miljöområdet. Under de senaste decennierna har en betydande teknisk utveckling inneburit att flygets miljöpåverkan reducerats. Denna utveckling fortsätter med moderna flygplansflottor och successiv infasning av förnybara bränslen som viktiga milstolpar. Åre östersund airport Göteborg landvetter airport Malmö airport Kiruna airport Luleå airport Umeå airport stockholm arlanda airport Bromma stockholm airport VISBY airport Ronneby airport Hållbar utveckling som strategisk inriktning Våra mål Swedavias strategiska inriktning utgår från de tre hållbarhets dimensionerna social utveckling, ekonomi och miljö hänsyn i kombination med att sätta kunden i fokus. Ekonomi Hållbar utveckling Kund Miljöhänsyn Social utveckling Hållbarhetsmål 2020 Nöjda resenärer 85 % Nöjda medarbetare 85 % Avkastning på operativt kapital 7 % Fossila koldioxidutsläpp, ton 0 Uppdrag Vision Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flyg platser ett system av flygplatser som knyter samman hela Sverige med resten av världen. Vår roll är att skapa den tillgänglighet Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Tillsammans för vi världen närmare. Swedavias verksamhet gör Sverige tillgängligt och gör det möjligt för oss som bor i Sverige att uppleva världen. Tillsammans med samarbetspartners och medarbetare skapar vi en upplevelse som gör att resenärerna kommer tillbaka, om och om igen. Swedavias utveckling för världen närmare. Affärsidé Värderingar Vi på Swedavia skapar mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. Tillsammans med samarbets partners utvecklar vi ständigt vår affär. Pålitliga Engagerade Nytänkande Välkomnande Swedavia delårsrapport januari mars

5 Väsentliga händelser Väsentliga händelser Januari mars Inriktning avseende Säve flygplats kommunicerades den 13 januari 2015, detta efter att Swedavia övertagit samtliga aktier i bolaget som driver flygplatsen. Inriktningen innebär en successiv avveckling av flygplatsen och samtliga anställda vid flygplatsen varslades. Den 3 februari tecknade Swedavia, via dotterbolaget Swedavia Real Estate AB, avtal med Bockasjö AB om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport. Avtalet innebär att parterna gemensamt i ett joint venture skall utveckla området kring flygplatsen avseende logistiketableringar. I ett första skede kommer mark att färdigställs för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka kvadratmeter. Den 3 februari kommunicerade regeringen sin avsikt att undersöka möjligheten att införa US pre clearance vid Stockholm Arlanda Airport. US pre clearance innebär att amerikansk gränskontroll genomförs vid avgång från Stockholm Arlanda Airport istället för vid ankomst till USA. Fördelarna är bland annat en bättre resenärsupplevelse, smidigare ankomst till USA och en möjlighet att attrahera nya direktförbindelser till Stockholm Arlanda Airport. Införandet förutsätter godkännande från svenska samt amerikanska myndigheter. Händelser efter periodens utgång Swedavia och DHL Express tecknade under april ett tioårigt avtal, motsvarande omkring 110 MSEK, om en ny terminalanläggning på kvadratmeter vid Göteborg Landvetter Airport. Byggnadsarbeten beräknas starta under våren 2015 och pågå under ett år. Därmed tas nu ytterligare ett steg i utvecklingen av Airport City Göteborg där vi planerar ett område motsvarande två miljoner kvadratmeter för verksamheter inom logistik, handel och upplevelser, kontor samt hotell och konferens. Swedavia AB:s årsstämma beslutade den 29 april om utdelning med 0,16 SEK per aktie till ett sammanlagt belopp om SEK. Vid årsstämman valdes Lottie Knutson och Lotta Mellström till nya styrelseledamöter och ersatte de avgående styrelseledamöterna Hans Jeppsson och Jenny Lahrin. Under april informerade Norwegian att de från och med den 31 oktober öppnar en direktlinje från Stockholm Arlanda Airport till Las Vegas samt att de i början av november inleder en förbindelse till Puerto Rico. Sedan 2013 har totalt tolv interkontinentala direktförbindelser lanserats vid Stockholm Arlanda Airport. Swedavia delårsrapport januari mars

6 Passagerarutveckling Fortsatt ökat resande Januari mars Antalet passagerare ökade med 3,4 procent under årets första kvartal. Antalet utrikespassagerare ökade med 6,5 procent då efterfrågan på utrikesresor fortsätter att vara mycket stark och utbudet har fortsatt att öka jämfört med föregående år. Inrikesresandet minskade med 1,1 procent. En avmattning i efterfrågan på vissa flygplatser har påverkat inrikesresandet. Inrikesresandet har under kvartalet även påverkats negativt av kalendereffekter och arbetsmarknadskonflikter. Det makroekonomiska läget i Sverige fortsätter att förbättras med ökad sysselsättning och ökad köpkraft hos en stor del av befolkningen. Detta avspeglar sig i det starka utrikesresandet och flera flygbolag fortsätter att öka sitt utbud även om det sker i långsammare takt än föregående år. Beläggningsgraden i flygplanen ligger på en hög nivå och i utrikestrafiken ökade beläggningsgraden dessutom relativt kraftigt under första kvartalet. För utrikestrafiken har en stor del av tillväxten under första kvartalet drivits av ökningar i den reguljära trafiken vid Stockholm Arlanda Airport. Flygtrafiken vid Säve flygplats har flyttat över till Göteborg Landvetter Airport vilket också har bidragit till den positiva utvecklingen i utrikestrafiken under kvartalet. Inom den interkontinentala reguljära trafiken är ökningarna fortfarande relativt stora då ett antal linjer tillkommit eller fått ökad kapacitet jämfört med föregående år. Trafiken till USA har haft betydande passagerarökningar under första kvartalet. Chartertrafiken har totalt sett minskat något vid Swedavias flygplatser men samtidigt har ett antal charterdestinationer till bland annat Västindien tillkommit samt ökat jämfört med föregående år. Den säsongsutjämnade passagerarutvecklingen visar att utrikes resandet fortsätter att nå rekordvolymer och att inrikesresandet också befinner sig på historiskt sett höga nivåer. Passagerarutveckling Swedavia (rullande tolvmånadersutveckling april 2010 t.o.m. mars 2015) Antal månadspassagerare Passagerarvolymer Swedavias första kvartal 2015 Passagerare Utrikes Inrikes Totalt Antal passagerare januari mars 2015 procentuell förändring Utrikes ,5 % Inrikes ,1 % Totalt ,4 % Swedavia delårsrapport januari mars

7 Ekonomisk översikt Ekonomisk översikt Koncernen Januari mars 2015 Intäkter Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK för perioden januari mars 2015 vilket är en ökning med 46 MSEK och 3,7 % jämfört med samma period föregående år. Förändringen består av en ökning av Aviation intäkter uppgående till 59 MSEK samt minskade intäkter inom Commercial Services om 12 MSEK. De ökade intäkterna inom Aviation business förklaras framförallt av den ökade utrikestrafiken jämfört med samma period föregående år. De minskade intäkterna inom Commercial services förklaras av uteblivna hyresintäkter från hotellfastigheten som avyttrades föregående år. Intäkterna inom Commercial services har påverkats positivt av fler passagerare och höjda snittköp som till stor del motverkat förändrade hyresavtal. Övriga rörelseintäkter är till största del hänförliga till realisations resultat vid försäljning av mark, 20 MSEK. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (224), vilket är 23 procent lägre än föregående år. Rörelsemarginalen blev 13 procent (18). Jämfört med föregående år har rörelseresultatet påverkats negativt av föregående års försäljning av hotellfastigheten, övertagande av bolaget som driver Säve flygplats samt ökade drift- och underhållskostnader inom flygplatsverksamheten. Övriga externa kostnader har ökat med 77 MSEK och uppgick till 519 MSEK. Ökningen av övriga kostnader har påverkats av ökade kostnader för säkerhet. Jämförelsen påverkas även av positiva engångseffekter på 19 MSEK föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 53 MSEK. Kostnadsökningen förklaras av att antalet anställda har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket bland annat är hänförligt till övertagande av expeditionstjänster, 8 MSEK, samt ökad bemanning för att möta passagerartillväxten. Lönerevision och personalkostnader avseende Säve flygplats har medfört ökade personalkostnader om 33 MSEK. Avskrivningar har minskat med 14 MSEK jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av att avskrivningar inte görs på tillgångar till försäljning. Finansnetto Finansnettot uppgick till -49 MSEK (-66) och minskningen jämfört med föregående år förklaras framför allt av minskad upplåning. Periodens resultat Resultatet före skatt uppgick till 125 MSEK (158) och periodens resultat uppgick till 88 MSEK (112). Nettoomsättning per Nettoomsättning Rörelseresultat 57 % Aviation Business 13 % Bilparkering 11 % Retail, Food & Beverage 12 % Övriga fastighetsintäkter 1 % Reklam 6 % Övrig commercial Services Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Swedavia delårsrapport januari mars

8 Ekonomisk översikt Investeringar Under första kvartalet uppgick investeringsutfallet till 171 MSEK (229). Investeringarna under kvartalet har bestått av investeringar i utrustning för säkerhetskontroll, nytt parkeringshus vid Stockholm Arlanda Airport samt underhåll och kapacitetshöjande investeringar vid flygplatserna. Likviditet och finansiell ställning Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av mars 2015 till MSEK (5 571). Swedavias låneskulder uppgick vid utgången av perioden till MSEK, vilket är en minskning med 95 MSEK jämfört med ingången av året. Under perioden har banklån avslutats och har till viss del ersatts med en ökad certifikatupplåning. Swedavias låneskulder fördelas på obligationslån, MSEK, och certifikat, MSEK. Nettoskuldssättningsgraden uppgick till 1,4 ggr, vilket är den samma som vid årsskiftet. Vid utgången av perioden fanns kreditlöften om totalt 700 MSEK fördelat på ingångna låne löften om 500 MSEK och en checkräkningskredit på 200 MSEK. Checkräkningskrediten var ej utnyttjad vid periodens slut. Kassaflöde Kassaflödet under det första kvartalet uppgick till -37 MSEK (225). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 232 MSEK (327). Skillnaden jämfört med samma period förklaras av lägre resultat samt skillnad i förändringar av rörelsefordringar och rörelseskulder. Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -171 MSEK (-229). Minskningen jämfört med föregående år förklaras av en lägre investeringstakt. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -98 MSEK (125) och minskningen jämfört med samma period föregående år förklaras av minskad bankfinansiering. Risker och osäkerhetsfaktorer Risk definieras som en händelse som påverkar koncernens möjlig het att uppnå beslutade verksamhetsmål och att genomföra fastlagda strategier. Swedavia arbetar ständigt med att kartlägga, följa upp och hantera risker i verksamheten. Riskanalyser upprättas och rapporteras till styrelsen kvartalsvis. Swedavias väsentliga risker beskrivs i årsredovisningen för på sidorna och i not 42 på sidorna För att nämna några utgörs Swedavias risker av bland annat miljötillstånd, behovet av infrastrukturella investeringar, flygbolag i finansiell obalans, extrema väderförhållanden samt andra omvärlds faktorer såsom ränteförändringar och politiska beslut som kan komma att påverka verksamheten. Miljödomen avseende Stockholm Arlanda Airports miljötillstånd har överklagats och innan beslut om eventuellt prövningstillstånd har meddelats är detta fortsatt den största risken. Swedavia bedömer att konjunkturutvecklingen är fortsatt osäker vilket kan påverka Swedavia negativt i form av minskad efterfrågan på flygresor och därmed lägre intäkter. Vidare kan andra omvärldsfaktorer, som till exempel beslut om framtiden för Bromma Stockholm Airport, också komma att påverka Swedavias utveckling. Pågående rättsprocesser och tvister Swedavia är part i pågående rättsprocesser och tvister. Tvisterna har uppstått som en del av den dagliga affärsverksamheten som Swedavia bedriver. Rättsprocesser och tvister är oförutsägbara till sin karaktär och faktiskt utfall kan komma att avvika från de bedömningar som Swedavia gjort. Medarbetare Medelantal anställda för perioden 1 april 31 mars 2015 uppgick till (2 414). Ökningen förklaras bland annat av övertagande av personal avseende expeditionstjänster samt konsolideringen av Säve. Swedavias finansiella mål Investeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Swedavias Utfall mål Avkastning på operativt kapital 9,9 % 7,0 % Skuldsättningsgrad 1,4 ggr 1 1,5 ggr Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Swedavia delårsrapport januari mars

9 Ekonomisk översikt Moderbolaget Januari mars 2015 Resultat och finansiell ställning Moderbolaget bedriver Flygplatsverksamhet. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till MSEK (1 164) vilket är en ökning med 58 MSEK. Ökningen är framförallt hänförlig till ökade Aviationintäkter, vilka i sin tur har påverkats av ökat antal passagerare. Rörelseresultatet uppgick till 110 MSEK (166). Rörelsemarginalen blev 9,0 procent (14,3). Resultatet före skatt uppgick till 36 MSEK (127) och periodens resultat uppgick till 19 MSEK (90). Moderbolagets investeringar under kvartalet uppgår till 164 MSEK. Investeringarna under kvartalet har bestått av investeringar i utrustning för säkerhetskontroll, nytt parkeringshus vid Stockholm Arlanda Airport samt underhåll och kapacitetshöjande investeringar vid flygplatserna. Swedavia delårsrapport januari mars

10 Koncernen Resultat räkning Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -49 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 Resultat per aktie Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,06 0,08 0,64 Antal aktier uppgår till för samtliga perioder Rapport över totalresultat Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen Kassaflödessäkringar Skatt Poster som inte omklassificeras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensioner Skatt Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 Swedavia delårsrapport januari mars

11 Koncernen Balansräkning Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förråd Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag 6 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Derivat 5 3 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR Swedavia delårsrapport januari mars

12 Koncernen Balansräkning, forts Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Säkringsreserv Balanserade vinstmedel Summa eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 14 Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Räntebärande skulder Derivatinstrument Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Skulder hänförliga till tillgångar för försäljning SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Belopp i MSEK Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Swedavia delårsrapport januari mars

13 Koncernen Förändringar i eget kapital Belopp i MSEK Aktieägarnas kapital Innehav utan bestämmande inflytande Totalt kapital Aktieägarnas kapital Innehav utan bestämmande inflytande Totalt kapital KONCERNEN Eget kapital vid årets ingång Justering 4 4 Periodens totalresultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av material och förråd Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/avyttring av immateriella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Återbetalda lån Utbetald utdelning -10 Ökning (+)/Minskning (-) av övriga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Swedavia delårsrapport januari mars

14 Moderbolaget Resultaträkning Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar oh nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner -144 Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Swedavia delårsrapport januari mars

15 Moderbolaget Balansräkning Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Installationer, fordon och inventarier Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag 6 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Swedavia delårsrapport januari mars

16 Moderbolaget Balansräkning, forts Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel/överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i MSEK Not Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Swedavia delårsrapport januari mars

17 Noter Noter Not 1. Redovisningsprinciper Allmänt Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt årsredovisningslagen. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), till den del dessa har godkänts av EU, samt av EU antagna tolkningar av gällande standarder utgivna av IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Swedavia tillämpar samma redovisningsprinciper såsom beskrivs i års- och hållbarhetsredovisningen för, publicerad på Swedavias hemsida, med undantag för IFRIC 21. IFRIC21, som anger att statliga avgifter, såsom fastighetsskatt, skall skuldföras i sin helhet då förpliktelsen uppstår, tillämpas från och med Koncernens rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 2. Segmentsredovisning Ett rörelsesegment definieras som en del av bolaget som bedriver en affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och kostnader, vars rörelseresultat regelbundet granskas av bolagets högste verkställande beslutsfattare och för vilken det finns fristående finansiell information. Utgångspunkten för segmentsredovisningen är den interna rapporteringen. Styrelsen och ledningen använder främst rörelseresultat enligt svenska redovisningsprinciper per segment för uppföljning. Finansiella kostnader och finansiella intäkter samt inkomstskatt hanteras på koncernnivå. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som tillämpas i koncernredovisningen. Swedaviakoncernen styrs och rapporteras enligt följande två rörelsesegment. Flygplatsverksamhet äger, driver och utvecklar Swedavias flygplatser Real Estate äger, utvecklar och förvaltar fastigheter och exploaterbar mark på och omkring Swedavias flygplatser Transaktioner med närstående Koncernen har transaktioner med närstående statligt ägda bolag samt myndigheter och verk. Intäkterna motsvarar huvudsakligen försäljning av meteorologitjänster och flygtrafiktjänster till marknadsmässiga villkor inom Aviation Business och Commercial Services. Kostnaderna består av myndighetsavgifter. Moderbolaget Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjlighet att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen och tryggandelagen samt i vissa fall av sambandet mellan redovisning och beskattning. Segmentsredovisning, not 2 Resultaträkning jan-mar 4) Flygplatsverksamhet Real Estate Elimineringar3) Totalt Swedavia Belopp i MSEK Intäkter från externa kunder Intäkter från andra segment Summa Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat ) Elimineringar utgörs av koncerninterna transaktioner. 4) Den 1 april bolagiserades Energi och Airport Telecom verksamheterna inom Swedavia AB och är från detta datum en del av Real Estate segmentet. Swedavia delårsrapport januari mars

18 Noter Not 3. Tillgångar till försäljning En försäljningsprocess pågår avseende andelar i en fastighetsportfölj inom Real Estate segmentet. Tillgångar som klassificeras som innehav för försäljning består av förvaltningsfastigheter till ett bokfört värde om MSEK, övriga anläggningstillgångar om 9 MSEK och rörelsetillgångar om 10 MSEK. Tillgångar som innehas för försäljning påförs inte avskrivningar sedan tidpunkten för omklassificeringen, den 1 april. Tillgångarna finansieras genom koncerninterna lån. Skulder hänförliga till tillgångar för försäljning utgörs främst av rörelseskulder uppgående till 87 MSEK. Koncernen Belopp i MSEK Lånefordringar och kundfordringar Andra finansiella skulder Derivat Summa Summa bokförda värden Not 4 Fordringar koncernföretag Fordringar, långa och korta, på koncernföretag avser framförallt lånefinansiering till Swedavia Real Estate koncernen. Not 5 Finansiella instrument, verkligt värde Värdering till verkligt värde För kortfristiga fordringar och skulder, som kundfordringar och leverantörsskulder, med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Verkligt värde för räntebärande skulder beräknas genom en diskontering utav framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta. Samtliga derivat per balansdagen omfattas av klassificering utifrån nivå 2, vilket innebär att derivaten går att härleda från direkta eller indirekta prisnoteringar baserade på observerbar marknadsdata. För derivat har koncernen ISDA avtal som möjliggör kvittning. Not 6 Eventualförpliktelser och ansvarsförbindelser Swedavia har eventualförpliktelser i form av pensionsåtaganden i företagsägda kapitalförsäkringar. Dessutom har Swedavia en kapitaltäckningsgaranti avseende dotterbolaget Cityflygplatsen i Göteborg AB. Swedavia har även förpliktelser hänförbara till miljökrav för att bedriva flygplatsverksamhet. Not 7 Kassaflödesanalys Kortfristig upplåning (löptid 3 månader eller kortare) som upptagits och återbetalats under samma månad nettoredovisas. Jämförelseperioder har ej omräknats. Not 8 Nettoomsättning Koncernen, Belopp i MSEK 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Intäktsfördelning 5) Aviation business Passagerarrelaterade intäkter Flygrörelserelaterade intäkter Ground handling & flygplansparkering Övrig aviation Commercial Services Bilparkering och angöring Retail, Food & Beverage Övriga fastighetsintäkter Reklam Övrig Commercial Services Summa ) Från och med 2015 har Swedavia gjort mindre ändringar i definitionen av nettoomsättning. Jämförelseperioder har justerats. Swedavia delårsrapport januari mars

19 Definitioner Definitioner Aviation Business Infrastrukturtjänster riktade till flygbolag och marktjänstbolag, exempelvis start- och landningstjänst samt säkerhetskontroll. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat plus resultat från andelar i intresseföretag för rullande 12-månaders period delat med genomsnittligt operativt kapital. Balansomslutning Totala tillgångar. Commercial Services Tjänster med anknytning till flyg platserna såsom uthyrning av lokaler för handel, kontor, lager, logistik samt arrenden, parkeringsverksamhet och uthyrning av reklamplatser. Flygplatsverksamhet Flygplatsverksamheten är ett av Swedavias två rörelse segment. Äger, driver och utvecklar Swedavias flygplatser. Medelantal anställda Medeltalet anställda beräknas utifrån arbetade timmar omräknat till medeltal anställda som summan av antalet arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid i enlighet med BFN:s definition. Beräknas utifrån rullande 12 månader. Nettoomsättning Swedavias nettoomsättning avser intäkter från Aviation Business och Commercial Services. Intäkterna från Aviation Business utförs av Passagerarrelaterade intäkter, Flygrörelserelaterade intäkter, intäkter från Ground handling & flygplansparkering samt intäkter från Övrig Aviation. Intäkterna från Commercial Services utgörs av intäkter från Bilparkering, Retail, Food & Bevarage, Övriga fastighetsintäkter, Reklam samt Övrig Commercial Services. Operativt kapital Eget kapital inklusive räntebärande skulder minskat med likvida medel. Periodens resultat Resultat efter skatt. Real Estate Real Estate är det andra av Swedavias två segment. Äger, utvecklar och förvaltar fastig heter och exploaterbar mark på och omkring Swedavias flygplatser. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Skuldsättningsgrad Nettoskuld delat med eget kapital. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. Swedavia delårsrapport januari mars

20 Kommande finansiella rapporter Kalendarium Halvårsrapport jan jun Delårsrappor jan sep Bokslutskommuniké Swedavias finansiella rapporter publiceras på Swedavias hemsida Kontaktpersoner Frågor besvaras av: Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef Mats Påhlson Ekonomi- och Finansdirektör Telefon På uppdrag av styrelsen avger härmed verkställande direktör delårsrapport för perioden januari mars Stockholm-Arlanda 30 april 2015 Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef Swedavia AB (publ) Stockholm-Arlanda Besöksadress: Tornvägen 1 Org.nr Säte Sigtuna kommun Tel: Fax: E-post: Koordinater: N O Swedavia delårsrapport januari mars

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500

Kort fakta om Swedavia. Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 4 700 MSEK Rörelseresultat: 737 MSEK Medarbetare: 2 500 Uppdrag att äga, driva och utveckla flygplatser samt inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Delårsrapport januari-mars 2011 Delårsrapport januari-mars 2011 Starkt första kvartal för Swedavia Nettoomsättningen ökade till 1 143 MSEK (1 035) Avyttringen av Ängelholm Helsingborg Airport resulterade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2014

Bokslutskommuniké januari-december 2014 Bokslutskommuniké januari-december Bokslutskommuniké januari - december Oktober december Swedavias flygplatser hade 8,7 miljoner (8,3) 1 passagerare under det fjärde kvartalet, en ökning med 4,7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013

Delårsrapport januari-september 2013 Delårsrapport januari-september Delårsrapport januari - september Juli september Swedavias flygplatser hade 9 miljoner (8,4) 1) passagerare under det tredje kvartalet, en ökning med 6,8 procent Nettoomsättningen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer