Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Framtidens. Budget Information från Tanums kommun Nummer 35 December 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tanum. God Jul & Gott Nytt År. Framtidens. Budget 2013. Information från Tanums kommun Nummer 35 December 2012"

Transkript

1 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 35 December 2012 God Jul & Gott Nytt År Översiktsplan 2030 Framtidens gymnasieskola här Budget 2013

2 INNEHÅLL Översiktsplan Nu börjar klättringen... 7 Ny näringslivsstrategi... 8 Drivhuset24 Tanumspecial...10 Företagspresentation: Everts sjöbod...11 Framtidens gymnasieskola här...12 Navet...13 Svenska för invandrare...14 I huvudet på en rektor...16 Invigning av Sparvallen platser berättar...18 Tanums Ungdoms Projekt/Peng TUPP...19 Föreningspresentation: Kvillebyns SK...20 Företagare på sommarlovet...21 Tränar för bättre arbetsförmåga...22 Främmande arter...23 Ensamkommande asylsökande barn...24 Ny avdelningen för stödinsatser...25 Kanslichef slutar efter 30 år...26 Tanums Bostäder informerar...27 Budget Rambo informerar...30 Hög tid för fiberkabel...32 Omslagsbild: Hamburgsund. Foto: Kjell Holmner. Vi vill rikta ett stort tack till er som skänker så fina saker och möbler till oss på Återbruket och ett stort tack till våra kunder som köper våra saker och möbler! Tack vare er alla kan vi bedriva vår verksamhet och hjälpa fler personer ut i arbetslivet!! Butiken är stängd 21 december-7 januari. En fridfull helg önskas er alla och välkomna åter 8 januari! Personalen på Återbruket Välkommen till nya tanum.se Tanums kommuns webbplats får bra betyg i olika undersökningar. För att ytterligare förbättra webbplatsen har vi gjort ett antal förändringar och förbättringar. Webbplatsens layout har moderniserats, vi har bland annat gett större utrymme för nyheter. Menystrukturen är i princip helt förändrad och anpassad till den kommunala standard som etablerats de senaste åren. För att öka interaktiviteten och nyttan för användarna har antalet e-tjänster utökats. Ni kommer också att kunna följa vad som händer i kommunen genom ett antal bloggar. Vår förhoppning är ni kommer att uppleva att de förändringar vi gjort har lett till att tanum.se blivit lättare att använda och att det ökat informationen om kommunen och nyttan för användaren. Välkommen in!!

3 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 35 December 2012 Vänortsbesök med nysnö Under hösten har det som vanligt varit stor politisk aktivitet kopplad till arbetet med drift- och investeringsbudget för Majoriteten har i enighet tagit beslut om driftbudget som innebär oförändrad skattesats med 21,56 kronor. Nämnder och styrelse får full kompensation för löne- och prisökningar samt satsningar inom omsorgsnämndens verksamhet. Driftbudgeten innehåller också satsningar inom barn- och utbildningsnämndens område som innebär att samtliga nuvarande skolor kan fortsätta sin verksamhet. Den oktober hade jag möjlighet att genom landsbygdsutvecklingsprojektet Leader besöka Tanums vänortskommun Capo di Ponte i Valle Camonicadalen i norra Italien. En kommun med cirka invånare. Sambandet mellan våra kommuner är hällristningar och att båda är utsedda till Världsarvsområde av Unesco. Ett intressant besök där orterna ligger tätt i dalen vid floden Oglio och omges av höga bergtoppar. Vi hade mycket fint höstväder, sol och alptopparna runt omkring oss var klädda med nysnö. Det var en trevlig resa med många intryck och mycket information från olika företrädare. Borgmästaren Francesco Manella informerade om kommunens marknadsföring av hällristningsområdet och olika satsningar i kommunen. I det nya informationscentrat har Tanums kommun en egen glasmonter med information. I rondellen vid infarten till kommunen finns svenska flaggan och Tanums kommunvapen. Professorer i arkeologi informerade om området och dess hällristningshistoria. En mejerist informerade om hur mjölken från lokala bönder blev till en gudomlig ost. Vinbonde om sin tillverkning av både vitt och rött vin. Programmet under denna långhelg var späckat från tidig morgon till sen kväll. Under en förmiddag hade vi möjlighet att åka upp till en av alptopparna, m.ö.h. 20 kilometer på en slingrande väg längs bergssluttningen tog 55 minuter att köra. Väl framme kunde vi njuta av en bedårande utsikt och trampa i lite nysnö. Politiker i kommunstyrelsen och förvaltningschefer har gjort besök hos cirka 35 företag i kommunen. De flesta besöken genomfördes på näringslivsdagen den 24 oktober. Mitt första besök var hos Susanne Maxvell, Peter Holmstedt och sonen Felix. De berättade om en positiv utveckling kopplat bland annat till den satsning som görs genom destinationsutveckling i Fjällbacka med omnejd. De tyckte också att det var ett bra initiativ att man fick informera kommunrepresentanter på sin hemmaplan om vilka utvecklingstankar man hade. Senare på eftermiddagen besökte näringslivsutvecklare Karin Kempe och jag teknikföretaget JOKRAB i Svenneby. Företaget firar snart 25-årsjubileum. De som startat och äger företaget är Lennart Joling och Magnus Kristiansson. De är tillverkare och underleverantör av olika system och har levererat till en mångfald av länder över i stort sett hela världen. Senare under hösten kommer jag att besöka Joreds Postforming AB, ytterligare ett av kommunens företag. Företagsbesöken upplevs av oss politiker och tjänstemän som mycket berikande och nyttiga för att känna företagarna och företagen i kommunen. Vi får en positiv respons från företagarna vid våra besök och man kan under fria former diskutera företagens förutsättningar på ett otvunget sätt. Sist men inte minst... Stora gratulationer till Grebbestads IF som under sitt nittionde verksamhetsår vinner division fyra. Det unga och utvecklingsbara laget får nästa år mäta krafterna i högre division. Lycka till! Clas-Åke Sörkvist Ordförande kommunstyrelsen, REDAKTÖR: Anette Karlström ANSVARIG UTGIVARE: Ulf Ericsson STF ANSVARIG UTGIVARE: Anette Karlström POSTADRESS: Tanums Kommun, Ekonomikontoret, Tanumshede BESÖKSADRESS: Kommunhuset Tanumshede TELEFON: VX Fax: E-POST: PAPPER: 115 g Munken Cream Bra miljöval TRYCKERI: Munkreklam, Munkedal FOTOGRAFIER: Omslag Kjell Holmner, sid 6 Leif Gustavsson, Thomas Harrysson, sid 7 bildarkivet.se, sid 10 Drivhuset24, sid 11, 20-21, 26, 29, 32 Magnus Lindström, Michael Halvarsson, sid 18 Benny Ottosson, sid 27 skiss Dirix AB, sid RAMBO AB, övriga fotografier Tanums kommun. TEXTER: Sid 11, 20-21, 26, 29, 32 Magnus Lindström, sid Michael Halvarsson, sid Rambo AB, övriga texter Tanums kommun.

4 Dialog inför ny kommunomfattande översiktsplan - översiktsplan 2030 Tanums kommun befinner sig mitt i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som ska omfatta hela kommunens yta. Översiktsplanen ska visa hur markoch vattenområdena långsiktigt ska användas och bebyggelsen ska utvecklas i stora drag med sikte mot år Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som ska användas av kommunen och vissa statliga myndigheter när de hanterar frågor kring framtida planläggning, lov eller tillstånd. Översiktsplanen ska också ge kommuninvånare, markägare, näringsidkare och andra intressenter information om hur kommunen ser på utvecklingen i olika frågor och i olika delar av kommunen som berör den fysiska planeringen. Istället för att ta fram ett förslag till ny översiktsplan har vi valt att inleda processen med att formulera vad det är kommunen vill. Det har vi valt att göra genom att ta fram mål som ska vara vägledande när den nya översiktsplanen upprättas. Målen utgör på så sätt grunden för översiktsplanen och ska visa en tydlig färdriktning för kommunens utveckling i framtiden. I samband med detta har en omfattande dialoginsats genomförts under hösten Syftet har varit att ge alla som bor i Tanum möjlighet att påverka målen och arbetet med översiktsplanen innan ett förslag tas fram. Ambitionen har även varit att väcka intresse för översiktsplanen och öka kunskapen om vad en översiktsplan är. Arbetet att ta mål inleddes i slutet av september med en dialog om vilka mål som ska vara vägledande för den nya översiktsplanen. Dialogen pågick fram till den 2 november då vi uppmanade boende och företagare i Tanums kommun att skicka in förslag till mål. Under oktober har fem dialogmöten genomförts i olika delar av kommunen. Vi har också haft två öppet hus i kommunhuset i Tanumshede dit allmänheten varit välkommen. Det har varit möjligt att skicka in sina förslag direkt på kommunens webbsida. Under dialogen har vi samtalat med cirka 100 tanumsbor om hur de ser på framtiden i Tanums kommun. Deltagare på dialogmöte i Grebbestad. 4

5 Synpunkter vid dialogmöte Syftet med att bjuda in till samtal så tidigt i processen har varit att ge medborgarna en möjlighet att bidra med synpunkter och påverka det förslag som tas fram. De synpunkter som inkommit kommer att utgöra ett underlag när kommunen tar fram sina förslag till mål. Som grund för dialogen tog vi fram ett diskussionsunderlag som vi har kallat Tanums kommun i framtiden hur vill du ha det? Underlaget var uppbyggt på fyra rubriker Tanums identitet och framtid, Boende, Näringsliv och Infrastruktur samt Uppleva och göra. Diskussionsunderlaget har funnits tillgängligt i kommunens bibliotek och matvarubutiker samt på kommunens webbsida. Nedan ges en bild av de synpunkter som inkommit. Tanums identitet och framtid De inlämnade förslagen visar att Tanum identifieras med den omväxlande naturen i de olika delarna av kommunen, havet, den närvarande historien i form av hällristningsmiljöerna men också den kulturmiljö som finns i våra samhällen. Tanum identifieras också starkt med skaldjur och fiske samt med de många småföretag som finns här. Boende Det finns ett stöd för en mer blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer och bostadstyper med ett särskilt fokus på fler lägenheter. Hyresrätter, bostadsrätter både för unga och gamla för att ge förutsättningar för att alla generationer ska kunna bo kvar på den egna orten. I kustzonen Diskussionsunderlag verkar de flesta vara överens om att förtätning är ett alternativ till att ta ny naturmark i anspråk och att våra samhällen vid kusten bör utvecklas åt öster. Näringsliv och infrastruktur Något som alla verkar vara överens om är att det behövs fler cykelvägar som binder ihop samhällena. Ett sammanhängande cykelstråk skulle vara positivt både för boende och för besökare. Det bör ges förutsättningar för att utveckla den marina näringen, där ostronodling kajakpaddling, turbåtar, fiske är några av de näringar som nämns. Det är också viktigt att det finns tillgänglig mark för att utveckla verksamheter i lägen med bra kommunikationer. Uppleva och göra Många har framfört att det är viktigt att värna om allmänhetens tillgänglighet till strandområden och att man tycker att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör underhållas och bevaras för framtiden. Synpunkterna talar också för att Kosterhavets nationalpark och Världsarvet med Vitlycke museum är två 5

6 besöksmål i kommunen som många är stolta över. Påverka målen! Alla de förslag som kommit in till oss kommer att presenteras för den politiska styrgruppen som underlag för att ta fram mål. Under våren 2013 fortsätter vi dialogen genom att kommunens förslag till mål kommer att ställas ut och det kommer att finnas möjlighet för dig att lämna synpunkter. Ta chansen och tyck till om hur Tanums kommun ska utvecklas i framtiden, ju tidigare i processen du engagerar dig desto större är möjligheten att påverka innehållet! Efter samrådet kommer målen att godkännas av kommunen som underlag för det fortsatta arbetet att fram en ny översiktsplan för Tanums kommun. Kontakt Moa Leidzén Planeringsarkitekt Kika in på vår blogg där vi bloggar om aktuella händelser och frågeställningar under processen att ta fram en ny översiktsplan: Fakta I mars beslutade kommunstyrelsen att vi ska ta fram en ny översiktsplan som ska omfatta hela kommunens yta. Översiktsplanen kan man se som en vision och är ett strategiskt dokument som kan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Den ska ge vägledning när vi hanterar frågor om hur vi ska använda våra mark- och vattenområden och utveckla och bevara den bebyggda miljön. Översiktsplanen ligger till grund för kommunens beslut om exempelvis lokalisering av ny bebyggelse, vattenbruk eller utbyggnad av gång- och cykelvägar samt har betydelse för andra myndigheters beslut i sådana frågor. Snabbtåg från Göteborg och Oslo? Ska vi bygga på bergen eller traditionellt nedanför bergen? 6

7 Nu börjar klättringen Måndagen den 8 oktober gick startskottet för en resa med målet att förbättra näringslivsklimatet i Tanums kommun. Drygt 80 personer samlades på Kulturhuset Futura för att lära sig mer om näringslivsklimat och hur kontakterna med företagen kan förbättras. Dagen utgjorde inledningen på utbildningen "Förenkla - helt enkelt" från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som kommunen har bestämt sig för att delta i. Deltagare var politiker och tjänstemän från många olika förvaltningar i Tanums kommun, men också representanter från Tanum Turist, Tanums Näringslivsråd, Företagarna och Svensk Handel var inbjudna att delta. Samverkan är viktig för att nå målen i näringslivsstrategin och det var en mycket bred uppslutning. Är vi tillräckligt bra eller kan vi bli ännu bättre? Så inledde kommunstyrelsens ordförande Clas-Åke Sörkvist den här dagen. Syftet med denna dag och utbildningen Förenkla - helt enkelt, är att vi skall fundera på hur vi idag jobbar med kontakterna med våra arbetsgivare, som är kommunens invånare, kommunens medlemmar och företagarna i Tanum. Företagarna är också privatpersoner som använder barnomsorg, skola och äldrevård. Alla får vi synpunkter från allmänheten på vårt arbete. Synpunkterna kan variera beroende på vilka ärenden vi har och hur mycket kontakter vi har med kommuninvånarna. Synpunkterna kan vara både positiva och negativa. Vi måste alltid komma ihåg att vi är till för kommuninvånarna, inte tvärtom." "Förenkla helt enkelt" "Jag tycker att i stort sett sköter vi våra olika uppdrag bra, fortsätter Clas-Åke Sörkvist. I vissa avseenden kan vi säkert bli ännu bättre och det är vad vi ska få hjälp med i utbildningen Förenkla helt enkelt. Mitt mål, och jag hoppas att det också kommer att bli kommunens, är att inom fem år skall vi, Tanums kommun, vara bland de 100 bäst placerade i Svensk Näringslivs ran- king över kommunernas näringslivsklimat. Intern process Utbildningen fortsätter i januari för tjugo personer, politiker och tjänstemän från olika förvaltningar, med en tvådagars utbildning tillsammans med tre andra kommuner. En egen process där vi gemensamt tittar på vad vi kan förbättra, hur vi kan informera bättre och tydligare, vara mer tillgängliga, se över ärendetider, bli effektivare och bättre på bemötande har redan startat och kommer att leda fram till en handlingsplan för framtida arbete. Mer om utbildningen Förenkla - helt enkelt hittar du på Fakta Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning, Förenkla - helt enkelt, som syftar till att förbättra företagsklimatet. Ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Utbildningen riktar sig till alla chefer, handläggare och politiker i kommunerna som möter företagen i sitt arbete. 7

8 Ny näringslivsstrategi för Tanums kommun I början av hösten antog kommunfullmäktige den nya näringslivsstrategin för åren Den utgör ett ramverk för hur näringslivsutvecklingen ska ske de närmaste åren. En handlingsplan för har också formulerats som beskriver aktiviteter som ska göras för att förverkliga strategin. Vision Tanums kommun ska växa till invånare. Antalet företag med fler än två anställda ska öka från 30 procent till 40 procent till år Med en utvecklande samverkan mellan kommunen och näringslivet skapas god livskvalitet och jordmån för fler företagare. År 2020 upplever näringslivet Tanum som en av Sveriges mest utvecklingsinriktade kommuner. Det betyder att tanke- och handlingsmönster, arbetssätt och rutiner kan ifrågasättas och omprövas, nya kan utvecklas och prövas. Alla berörda ska vara delaktiga i arbetet. Syfte Syftet är att tillsammans med företagen skapa goda förutsättningar och ett gott klimat som gör att Tanum är attraktivt att driva företag, starta nya företag, investera och bo i. Åtta mål för bra utveckling i Tanums kommun För att nå visionen, att näringslivet år 2020 upplever Tanum som en av Sveriges mest utvecklingsinriktade kommuner, har följande mål identifierats: Ökad kommunikation mellan kommunen och företagare Ökad samverkan mellan företagare Förtroendeingivande och effektiv myndighetsutövning Ökad information och öppenhet Medverka till utveckling och tillväxt Tillgodose behovet av bostäder och verksamhetsmark Samordna kompetensutveckling Samverka för att nå statusen åretruntdestination Vad kan vi göra för att förverkliga målen? Varje mål i vår nya näringslivsstrategi har ett antal åtgärder eller aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen. Den gäller för 2012 och Samverkan är viktig, både lokalt och regionalt. Näringslivsenheten står för samordning och utveckling av näringslivsklimatet, men kan inte utföra allt själva. Det måste ske i samverkan med de olika förvaltningarna inom kommunen, med företagare som verkar i Tanum, med Tanums Näringslivsråd, med Tanum Turist, med Företagarna, med Fyrbodal och med olika organisationer som arbetar med nyföretagande och olika företagsstöd. Vi kommer bland annat att fortsätta med företagsbesök för att lyssna och få en bättre dialog, ha månatliga frukostträffar under namnet Before Work, skicka ut nyhetsbrev i slutet av varje månad med bra information, samordna kompetensutveckling, ha spännande inspirationsseminarier och utveckla destinationen i samverkan med Västsvenska Turistrådet för att kunna ta emot fler besökare. Vi ska hållbart nyttja och utveckla kommunens natur- och kulturvärden, det är en förutsättning. Mer information Vill du ta del av nyhetsbrevet maila till Se både näringslivsstrategin och handlingsplanen på se/naringsliv. 8

9 Insikt för bättre utsikt Tanums kommun har en gång tidigare deltagit i Insikt, Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Det var 2011 och då hamnade vi på 164 plats av 166 deltagande kommuner. Nästan företagare i Sverige svarade totalt på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 61 procent. I Tanum låg vi på 65 procent i deltagande. Fyra områden mättes förra gången i Tanum; brandtillsyn, bygglov, miljöoch hälsoskydd och serveringstillstånd. Det handlade om avslutade ärenden. Frågorna till företagaren rör sig om sex serviceaspekter; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Markupplåtelse mättes inte då vi hade för få ärenden. Ingen lysande placering 2011, men vi vågar oss på en ny mätning De företag som har haft kontakter med kommunen under 2012 kommer att få frågor via en enkät. Det handlar om avslutade ärenden. Fakta Insikt är en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljöoch hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Nya guider utbildas i Fjällbacka Turism ses på nationell nivå vara Sveriges nya basnäring. För Tanums kommuns del har turismen en lång tradition och är en betydelsefull inkomstkälla och skapar redan idag många arbetstillfällen. Den nationella visionen är att till år 2020 ska Svensk besöksnärings omsättning fördubblas. Där är Bohuslän utpekad som en av fem destinationer i Sverige där man ser stor potential i att uppnå detta. Samtidigt så tror vi att marknadsföringen av Fjällbackaområdet kommer att öka nu när Camilla Läckbergs filmer och böcker sprids över världen. Tanums kommun satsar tillsammans med näringen och regionen stora resurser på att ytterligare utveckla vårt område till ett internationellt attraktivt besöksmål året runt. En del i den satsningen är att utveckla och utöka aktiviteten guidning i Fjällbackaområdet. Guidning är en viktig produkt att erbjuda för att synliggöra och levandegöra filmerna och böckerna. Med en ökad tillströmning av besökare kommer behovet att öka samt att det är viktigt att erbjuda en exklusiv produkt med mycket god kvalité för att uppnå nöjda och återkommande besökare. Projektet innefattar även att påbörja utvecklingen av en digital guidning. Utbildningen finansieras till största delen av Leader Ranrike och Tanums kommun och pågår till augusti Syftet är att förena Fjällbackas fascinerande historia med nutidens samhällsbyggnad och att väva in Camilla Läckbergs mordhistorier i berättelsen. Camilla bygger sina intriger på det förgångna och det är denna kulturhistoria som vi sätter fokus på i utbildningen. Vi vill med projektet dra nytta av de effekter som filmatisering av Camilla Läckbergs deckarromaner förväntas generera. Därför satsar vi åter igen på en guideutbildning för Fjällbacka där fiktion, nutid och dåtid presenteras med precision och känsla. 9

10 Gynnsam samverkan mellan studenter och företag från Tanums kommun: Drivhuset24 - Tanumspecial Tanums kommun och Tanums Näringslivsråd tillsammans med Drivhuset vid Högskolan Väst arrangerade Drivhuset24, exklusivt för företag i Tanums kommun. Drivhuset24 är ett event som innebär att företag har möjlighet att lämna in ett uppdrag/problem/utmaning från sin verksamhet som en grupp studenter arbetar med under 24 timmar och sedan presenterar förslag på lösningar. Den här gången genomfördes en specialversion för Tanum, där bara företag från Tanums kommun deltog med uppdrag. Denna uppdragsutmaning anordnas vanligtvis varje termin på Högskolan Väst i Trollhättan, men för första gången tog Drivhuset med sig studenterna ut i regionen, både svenska och internationella studenter från Högskolan Väst deltog. I 24 timmar höll studenterna till på Tedacthuset i Tanumshede och arbetade intensivt med företagens uppdrag i olika grupper. De företag som deltog i denna omgång var: - Vasco, ett marknadsförings- och distributions uppdrag samt ett grafiskt uppdrag; att utforma en ny schampoetikett - Aven Pallen, ett produktutvecklingsuppdrag - Gekab, en strategi- och marknadsföringsplan för en ny målgrupp - Sparbanken Tanum, ett marknadsföringsuppdrag till en ny kundgrupp Syftet med Tanum special-utmaningen är att ge företag och organisationer runt om i Tanums kommun möjlighet att få nya ögon på problem/ utmaningar företagen står inför. En möjlighet att genom studenterna få tillgång till nya kunskaper, kompetenser och idéer kring sin verksamhet samt en möjlighet att identifiera potentiellt framtida medarbetare. Studenterna får möjlighet att visa vad de går för, utmana sig själva och sina kunskaper och kompetenser och också en mycket bra chans att skapa sig kontakter som kan vara värdefulla för dem nu och i framtiden. Vi hoppas kunna genomföra en ny omgång av Drivhuset24 hösten 2013, speciellt för Tanum! Stort tack till Tedacthuset för tillhandahållande av utmärkta lokaler och god service till studenterna på plats. Arrangörer: Tanums kommun, Tanums Näringslivsråd och Drivhuset vid Högskolan Väst. 10

11 Everts sjöbod lockar framgångsrikt Hummersafari, ostronprovning, makrill- och krabbfiske, båtturer och smak- och naturupplevelser i skärgården. Så har bröderna Per och Lars Karlsson byggt upp sin verksamhet med Everts sjöbod i Grönemad sedan drygt tio år tillbaka, hela tiden med naturen i åtanke. Nu står de inför nya steg i utvecklingen: bygga gäststugor och starta dagliga båtturer. En stor del av våra gäster köper hela paket med övernattning, berättar Per Karlsson. Många är naturintresserade och vill bo lugnt, nära naturen. Därför har vi två stugor med pentry och sex bäddar vardera klara nästa höst. Allt pekar också på ett stort behov av dagliga båtturer från Grebbestad under sommaren, säger Lars Karlsson. Där kör vi igång så fort vi har båtplats. Vår och höst är fyllda av företagsbokningar. Sommaren innebär fler privatkunder. De europeiska gästerna har blivit fler de senaste åren, särskilt från Italien. Men det var inte alldeles enkelt för bröderna Karlsson att få snurr på verksamheten. För att att till exempel kunna ge gästerna möjlighet att byta om i sjöboden, till de säkerhetsoveraller som krävs, behövdes en planändring. Det tog sju-åtta år. Men när vi byggde ett eget reningsverk för några år sedan gick det undan. Kommunen var mycket tillmötesgående. Sjöboden byggdes i slutet av 1800-talet med vindkraftsdrivet snickeri på övervåningen. Så kunde man fiska vid gott väder och snickra Bröderna Per och Lars Karlsson hälsar allt fler gäster också internationella välkomna till Everts sjöbod, med hummersafari, ostronprovning och naturupplevelser i skärgården. fisklådor när blev för blåsigt. Snickeri har också bröderna Karlsson sysslat med, Per som båtbyggare och Lars som möbelsnickare. De började sin gemensamma företagarbana med Grebbestad möbler och fortsatte med Werners möbler i Strömstad. Snickarbakgrunden har kommit väl till pass nu, under åren med Everts sjöbod. När familjen köpte den på 1980-talet såg den nästan fallfärdig ut. Den har de renoverat utan att det ser nygjort ut. Underhållet av träbåtarna klarar Per och Lars Karlsson också själva. Den äldre båten, M/S Tuffa, har de totalrenoverat, medan sommarens nyförvärv M/S Tena bara behöver normalt underhåll i vinter. Vi vill bevara gamla kulturvärden, säger Per Karlsson, och driva en ekologiskt hållbar verksamhet. Vi har till exempel varit med från början i Njord, Norra Bohusläns samarbetsorganisation för kvalitet och hållbar utveckling i fiskerinäringen. Naturens bästa, det nationella kvalitetsmärket för ekoturismarrangemang certifierade Everts sjöbod 2007 som den första verksamheten med havsanknytning. Certifieringen ger kontakter, säger Lars Karlsson, både med gäster direkt och med pressen. Vi marknadsför oss också på mässor som TUR i Göteborg, Reiseliv i Oslo och Vildmarksmässan i Stockholm och naturligtvis genom den lokala turistinformationen. Sedan några år tillbaka deltar vi också ofta vid Västsvenska turistrådets aktiviteter utomlands, i till exempel London och Berlin. Det blir mest under vårarna. Resten av året är det upp till bevis: juni till september är det krabba och makrill som gäller, september till december är det hummer, ostronprovning ombord eller i sjöboden, där bröderna också serverar skaldjursbuffé eller hummersupé. Öppna ostron är en konst som besökarna gärna vill lära sig. Bröderna Karlsson kan. Lars tillhör till och med världseliten i ostronöppning. 11

12 Framtidens gymnasieskola redan här Håltimmarna försvann från schemat och ersattes av fem bokstäver. NAVET. En studieverkstad för alla elever oavsett program eller årskurs. Så har Tanums gymnasium format sin version av den nya gymnasieskolan, Gy11. Det har löst en av de största utmaningarna - egen studietakt för var och en av skolans drygt hundra elever. Studieverkstan kallas Navet och har blivit vardag för eleverna på Tanums gymnasium. Är de inte schemalagda på annat ska de vara där. Behöver de lärarstöd så finns det. -Det är bra. Men jag får ta mer ansvar också, säger Sara Bolinsson som går sin första termin på VO12, vård och omsorgsprogrammet. Hon läser programgemensamma ämnen med vuxenutbildningens elever. Där är studietakten högre, en fördel enligt Sara, som hoppas bli klar på två år. Vanligare är att den utbildningen tar tre år på ungdomsgymnasiet. Nya arbetssätt Tanums gymnasieskola har i många år haft individuell studietakt som profil och pedagogisk metod. Men fler verktyg har stuvats ner i utbildarnas verktygslåda. Till dem hör sånt som skolverket vill se mer av validering av kunskap och erfarenhet och diagnos för att elev och lärare ska mötas på rätt nivå. Personlighetsdrag och särskilda intressen kan bli en tillgång under skoltiden. Men ingen ska på ren rutin lägga ner tid och arbete på sånt som eleven redan kan. Åt andra hållet kan kunskapsluckor tätas innan eller under en kurs och därmed öka möjligheten att klara kursens mål. Två flugor i en smäll Till verktygslådan hör också ett aktivt sökande efter möjligheter att arbeta ämnesövergripande. En uppgift i en kurs i ett programämne kan som exempel göras på engelska och på så sätt nå kursmål i två ämnen, två flugor i en smäll så att säga. Peppning och uppmuntran kan komma via Facebook som för några lärare och många elever blivit ännu ett sätt att kommunicera kring studier. Inte minst för de som går yrkesinriktade program med arbetsplatsförlagd utbildning flera dagar i veckan. OneNote Tanums gymnasieskola är förhållandevis liten. Men med elever fördelade över tre årskurser med femtontalet lärare som undervisar i elva nationella program i mängder med kurser hur skapar man en struktur begriplig för alla? Med studieplanering som faktiskt ska förändra sig för varje elev? Svaret är OneNote. OneNote är ett webbaserat anteckningsblock- ett gemensamt planeringsverktyg för elever och lärare. Där finns kurser, kursmål och uppgifter samlade. Alla första års elever jobbar mot OneNote. Handledande lärare på Navet kan från OneNote enkelt hjälpa elever med att välja lämpligt arbetsområde. Färdiga uppgifter bockas av, lämnas in och bekräftas senare på OneNote av ämneslärare. Som en kalender som berättar svart på vitt vad som faktiskt blivit gjort. 12

13 Halva arbetsveckan på Navet Först en skolminister och en riksdag som diskuterar, processar och beslutar. Resultat sidor ny läroplan för gymnasieskolan, Gy 11. Senare en gymnasieskola som ska göra verklighet av alla bokstäver. För läraren Anna Wintzell ändrades jobbet från grunden. Anna är ämneslärare i engelska och franska. Men hälften av sin arbetstid återfinns hon numera i Navet, studieverkstan, som inte fanns för ett halvår sedan. -En bra sak jag ser här är klassövergripande grupperingar och, hoppas jag, att det blir lättare att jobba ämnesövergripande. Tuff uppgift? Hon ger stöd och inspiration till elever från alla program och årskurser. En något tuff utmaning kanske, när en lärare ska vägleda inom så många fler ämnen än de egna. -Tycker jag inte. Validering och diagnos gör att eleverna pluggar mer på rätt nivå med färre knepiga problem som följd. Och elever som behöver får ofta hjälp av mer erfarna. Navet ger många möjligheter. Anna Wintzell, lärare. met bygger om en bil kan ju faktiskt bli hans examensarbete ihop med andra ämnen. Kärnan i lärarens arbete formulerar hon dröjande och med eftertanke. -Det handlar om att möta eleven där hon är. Att se styrkor och svagheter. Att låta varje elev hitta sin motivation, sig själv och egna möjligheter, sina bästa lärstilar. Hög puls Pulsen på arbetsplatsen beskriver hon som hög. Även det här året utbildas elever efter den tidigare läroplanen samtidigt som tre nya fasas in, gy11, vuxenutbildningens vux12 och en ny för SFI, svenska Fler fördelar Hon har fler exempel på fördelarna. Har någon varit sjuk och kommit efter är det enklare att få tid och lärarstöd för att komma ifatt. På Navet får eleven hjälp att se vilka uppgifter från olika kurser som kan passas ihop och bli till ämnesövergripande måluppfyllelse. -Att Oskar på Fordonsprogramför invandrare. Allt samlat under Lärcentrums gemensamma tak och organisation. Och hennes egen ämnesundervisning då, hur kan en klass i engelska se ut? -Jag har en klass med 14 elever. Sex av dem läser engelska 6, en tentar engelska 6, två vuxna distansläser, en vuxen läser på en termin, två läser engelska B enligt det gamla systemet, en läser engelska B på en och en halv termin och en elev kompletterar engelska B. -Så Navet fyller en bra funktion och möjliggör skillnader i studieplanering och tempo. 13

14 Vad är svenska för invandrare? Undervisningen i svenska för invandrare, sfi, ser ut som en helt egen verksamhet på Lärcentrum. Men organisatoriskt är den en del av kommunens vuxenundervisning. Utom när flyktingar sitter på skolbänken. För då är sedan 1 juli arbetsförmedlingen juridisk huvudman för just deras svenskundervisning. Målet med Sfi är enkelt. Svenska ska bli ett väl fungerande andra språk för invandrare och flyktingar. De flesta av eleverna är just invandrare, väldigt få är flyktingar. Det berättar Marina Karlsson, lärare i svenska som andra språk vid Lärcentrum i Tanum. - Det är stor skillnad på invandrare och flyktingar vad gäller rättigheter. Det är bara flyktingar som har rätt till stöd från flyktinghandläggare, rätt till hjälp med bostad och försörjningsstöd. Som mest hade Sfi Tanum undervisning för 125 elever genom ett samarbetsavtal med Strömstad. Idag finns 35 elever fördelade på sex inriktningar. Alfabetiseringsgrupp. Aldrig gått i skolan. Så här håller man en penna. A-gruppen. Knäckt läskoden. B1. Läs- och skrivkunniga med kort studiebakgrund från hemlandet. B2. Största gruppen. Snabbgående med studiebakgrund. C. Fortsättningskurs. Nationella prov på B, C och D nivå. D. Få når den här nivån. Frånfall på vägen. En del får jobb. Marina Karlsson. Lärare i svenska som andra språk. - De som börjar i en alfabetiseringsgrupp når sällan D-nivå. Det ser likadant ut i hela landet, berättar Marina Karlsson. Reformeringen av vuxenundervisningen påverkar även Sfi. Arbetslinjen gör att svenskundervisningen måste bli mer flexibel och erbjudas på tider som efterfrågas. Efterfrågan på undervisning i svenska påverkas också av andra faktorer. - Det är stopp för flyktingar till kommunen på grund Bra att veta: av bostadsbrist. Prognosen för ensamkommande flyktingbarn var tio i oktober. Vi har tre. Annars är det en flyktinggrupp som ökar starkt från Afghanistan och Somalia. Ensamkommande barn hör organisatoriskt till gymnasiets introduktionsprogram (IM) med tre dagar på Sfi och två på IM. - Vi har fler utöver dem. Polacker, holländare och barn till filippinska kvinnor, säger Marina Karlsson. Navet Ett allklassrum och studieverkstad med behöriga lärare vardagar för alla gymnasiets elever. Gy11 Den senaste läroplanen för gymnasiet. Ett av styrdokumenten tillsammans med gymnasieförordningen och skollagen. OneNote Datorbaserat planeringsverktyg som används på Tanums gymnasium av elever och lärare tillsammans. Sfi Undervisning i svenska för invandrare. Förkortningen används inte längre av Skolverket. Kan fortsätta att användas för att beskriva just den delen av kommunens vuxenundervisning. VUX2012 Sammanfattar de största förändringarna inom kommunal vuxenutbildning. Nytt betygssystem Den nya betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A samt ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag att bedöma elevens kunskaper på grund av frånvaro sätts streck. Läs mer om betyg och meritpoäng på Skolverkets hemsida. Vill du veta mer om gymnasial utbildning och Sfi? Läs mer på Skolverkets hemsida 14

15 Arbetsplatsen bästa skolan Lära sig vård på lätt svenska är toppen Det var en utmärkt utbildningsidé. Deltagarna prisar sina praktikplatser. Men det blir ingen fortsättning. -Vi har inte underlag för en utbildningsgrupp till, säger Marina Karlsson, lärare i svenska för invandrare på Lärcentrum i Tanum. Först gick frågan till kommunens vårdinriktade arbetsplatser. Vill ni hjälpa oss med praktikplatser till en kurs i vård på lätt svenska? Flera sa ja. Syftet var klockrent och enkelt. Med en arbetsplatsförlagd utbildning skulle deltagarna få testa om ett jobb inom vården kunde kännas rätt. Samtidigt skulle de yrkestypiska språkkunskaperna växa. Och så blev det också. För Darina Staneva och några till. Efter ett par avhopp blev gruppen för liten. Darinas arbetskamrater på Kalkåslidens äldreboende i Kville har fått hennes självkänsla att växa. -Jag är självgående och har egen motor. Jag pratar med alla tjejerna och det går bra men skrivandet måste bli bättre, mycket bättre, berättar Darina. Med rötter i Bulgarien och efter sex och ett halvt år i Sverige längtar hon efter att jobba. Hon duschar, tvättar, städar och vårdar. När hon första gången skulle hjälpa en man med hygienen blev det svårt. -Det var nytt för mig. Men jag ska lära mig. Jag vill ju ha ett jobb. Sjuksköterska utan examen Mary Dame Nordlund har gjort sin vårdpraktik på Fjällbacka service. Gott betyg från Mary Dame Nordlund, Darina Staneva och Liangping Jiang räcker inte. Kursen de gått upprepas inte på grund av för få elever. Duschat, bäddat sängar, serverat frukost och lunch och hjälpt gamla. Språkligt har hon utvecklats även om hon lyssnat mest. -Jag har mest pratat med min handledare. Mary kom till Sverige från Filippinerna med flera års utbildning till sjuksköterska men utan examen. Dit reser hon och familjen flera månader varje år vilket gör en utbildning i Sverige svår att genomföra. Kanske som läkare Liangping Jiang har en läkarutbildning med sig från sitt tidigare hemland Kina. Under hösten har hon gjort samma saker som Darina Staneva men på Hedegården. Lyssnat och lärt sig mycket vårdsvenska av sin handledare. -När jag kan prata bättre svenska vill jag också ha ett jobb. Betala skatt och bidra till samhället som andra. Även om det blir svårt att nå dit så vill jag jobba som läkare här. Toppbetyg Läraren Marina Karlsson tvekar inte att sätta betyg på kursen. -Den har varit toppen och gynnat elever och samhälle. Vi har följt ett koncept som finns för flera yrken mest i städerna. Och praktikplats är ett bra sätt att komma ut på arbetsmarknaden. -Men vi stoppar här. Vi hittar inte tillräckligt många som vill testa vårdjobb och kan tillräckligt med svenska, säger Marina Karlsson. 15

16 I huvudet på en rektor Flexibla studieformer. Så kan uppdraget till Lärcentrums rektor Embla Götberg sammanfattas. Det gäller svenska för invandrare (sfi), gymnasiet och vuxenutbildningen. Tre skolformer som förändras i stort sett samtidigt genom en reformerad skollag. Svenskundervisning först, sedan jobb. Sådan har jobbpolitiken för invandrare sett ut i årtionden. Nu vänder tågordningen. Arbetslinjen gäller; först jobb och sedan - när det passar i förhållande till jobbet undervisning i svenska. -Sfi ska anpassas efter elevens livspussel. Det kan bli bra, bra med omgörning. Vi ska vara mer flexibla och ge svenskundervisning alla dagar i veckan på tider som passar eleverna, säger Embla Götberg. För att stärka den nya inriktningen fortbildas sfi-lärarna hos ABF i Göteborg. Där ligger man i den pedagogiska framkanten med svenskundervisning för invandrare. Ett mångårigt sfi-samarbete med Strömstad kommun upphörde för ett knappt år sedan med minskat elevantal som följd. -Vi har löst det väl och förstärker med ytterligare kompetens nu i januari till tre sfi-tjänster. Konstinriktning Nya arbetsformer på Tanums gymnasium beskrivs i en annan text om gymnasieskolan i förändring. Till det kommer ett samarbete med den välrenomerade konstutbildningen i Gerlesborg som nästa läsår blir gymnasieskolans tolfte utbildningsprogram. -Från Gerlesborgsskolans sida är de måna om att det ska handla om en konstutbildning, inte ett estetiskt program i största allmänhet. Deras lärare tar hand om den konstnärliga utbildningen på plats och vi om resten inom samhällsvetenskapligt program, säger Embla Götberg. Teknik och praktik som annars möter elever betydligt senare i utbildningssystemet förs in redan här. Att Gerlesborgsskolans lärare dessutom är aktiva konstnärer ger tyngd åt gymnasieprogrammets kreativa inriktning. Intresset för ett gymnasieprogram med konstinriktning avgör om det startas. Tanums kommun beskrivs som den tredje konstnärstätaste i landet så förutsättningarna för praktikplatser är goda. Pedagogisk kartläggning En av Embla Götbergs arbetsuppgifter är att ansvara för att lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. - Vi är bra på det här men det räcker inte med att se på individnivå. Det handlar också om grupp- och organisationsnivå. Sandra kanske känner ett motstånd mot att gå till skolan för att hon finns i fel grupp. Oskar kanske hör sämre med inlärningssvårigheter som följd i vissa klassrum. -Pedagogisk kartläggning kräver ett speciellt system och även det ska vi bli riktigt bra på. Vuxenutbildning i förändring Reformeringen av vuxenutbildningen liknar ungdomsgymnasiets. Benämningarna grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning tas bort. Syftet är att tydliggöra att det inte alltid finns ett i förväg bestämt innehåll att följa. "Vuxenutbildningen står, liksom övriga skolan, inför stora förändringar." -Validering, att få kunskaper och erfarenheter värderade, gör att utbildningsvägarna kan bli olika och kortare eller längre. Jag leker med tanken att öka på Navet att omfatta också vuxna. Vuxenutbildningens elever har samma behov, säger Embla Götberg. Samverkan En inventering tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare av efterfrågade utbildningar inom näringslivet vore intressant funderar Embla Götberg. -Jag tror att vi på Lärcentrum har riktigt goda möjligheter att erbjuda företag fortbildning och kompetenshöjning. Embla Götberg: Många av våra lärare har inte fattat hur skickliga de är på att formge individuella utbildningar. 16

17 Avspark och glädjehopp på Sparvallens invigning i Tanumshede Nu är konstgräs och redskap på plats, och verksamheten med fotboll och friidrott i full gång. Från att tidigare hört till en förening, har anläggningen nu blivit allas idrottsplats byggd och ägd av Tanums kommun. Möjligheterna att träna på konstgräs och erbjuda en fullskalig friidrottsanläggning hoppas man ska leda till större möjligheter att röra på sig och ha roligt men också att satsa på intensivare träning för elitidrot- tarna. Sparvallens storlek och utrustning ger också möjlighet att få större idrottstävlingar till Tanums kommun. Just nu avslutas installeringen av belysning och annan teknik, och Kultur & Fritids föreningsutvecklare Roland Joelsson jobbar under 2013 vidare med att få mesta möjliga utnyttjande av kommunens nyaste idrottsanläggning. Skolor och föreningar är självklara nyttjare, men nya idéer välkomnas. Flickor och pojkar från kommunens olika fotbollsklubbar sparkade igång Sparvallen. Ebba Jungmark intervjuas av Niklas på Radio Prime. Barn från idrottsföreningarna knöt ihop sina klubbar med kommunens Clas-Åke Sörkvist. Konstnärer och besökare broderade på nätet för att göra anläggningen vackrare. Idrottsföreningarna sålde mat och kaffe hela dagen. Friidrottare visade upp sig och erbjöd träningstips. 17

18 Sten-Fiske-Sjöfart-Forntid-Konst platser som berättar 5om Tanums kommun Tanum Kultur & Fritid har under tre år deltagit i IKON, Interregional KulturOplevelses Netvaerk, ett gränsöverskridande samarbete i Kattegatt/ Skagerack regionen mellan kommuner, landsting, regioner, universitet, museer och slott. Det gemensamma målet har varit att öka antalet besökare till besöksmål och tillgängliggöra, levandegöra och utveckla kulturmiljöer och kulturella besöksmål. Resultatet i Tanums kommun är delvis vad de fem utvalda platserna har att berätta. Enklast är det om du använder QR-koderna nedan. Då kommer du raka vägen till platsernas ljudfiler. Där får du höra fascinerande berättelser om sten, fiske, sjöfart, forntid och konst. Annars kan du gå direkt till hemsidan som länkar till ljudfilerna. Välkommen! Stenhuggarepoken Hamburgsund Greby Gravfält Grebbestad Fiskeutställning Grebbestad Väderöarna Fjällbacka Pålarne Fjällbacka EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 18

19 Tanums Ungdoms Projekt/Peng Tanums Ungdoms Projekt/Peng, TUPPen, är en jättemöjlighet för dig som är år, bor i Tanums kommun och vill driva egna projekt på fritiden. Inga idéer är för stora eller för små. Det ska vara roligt och enkelt med snabb respons och snabba svar!! Sedan september har låntagarna på biblioteken i Tanum tillgång till E-böcker. E-boken är bok i filformat som man läser via sin dator, sin läsplatta eller sin smartphone. E-boken är bra på många sätt, den gör det lätt att ta med sig böcker vart man än åker. Det finns också E-böcker ringen av din idé kan fortgå. Det kan vara i form av kontakter med andra aktörer som kan vara till hjälp för att nå målet. Beroende på hur kostsamt projektet är, kan du få upp till kr i ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet kan vara i form av lokalkostnader, utrustning, marknadsföring möjlighet att göra texten större, vilket är bra för de med lite sämre syn som har svårt att se de små bokstäverna i bibliotekets böcker. Mer information finns på bibliotekets hemsida bibliotek. Där kan du läsa om hur du gör för att ladda hem e-böcker. Du kan också komma in på biblioteken så hjälper vi dig! Det hela startar med att du har en idé! Det kanske handlar om att du vill genomföra ett arrangemang, utställning, workshop eller något annat roligt. Utgångspunkten är att det är en kultur- och fritidsaktivitet av unga för unga. Just din idé kan förgylla din och andra ungdomars fritid! Du som är år i Tanums kommun fyller i en enkel ansökan med din projektidé, sedan får du en återkoppling på den inom 2-3 veckor. Då träffar du en ungdomscoach som vägleder i hur planeeller inköp som behövs för att kunna genomföra projektet. Påverka vad din och andra ungdomars fritid ska fyllas med! Det går att söka under hela året. Ansökan finns i pappersform på våra fritidsgårdar och bibliotek, men den finns även på Kommunfullmäktige sedan sist KF den 18 juni 2012 Presentation av LUPP-rapporten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Kompletteringsbudget 2013 KF den 10 september 2012 Tomtpriser och regler för tomtköp, Tanums-Gissleröd 1:6 Näringslivsstrategi Ändring i regler för anläggningsbidrag för avtalsföreningar Medborgarförslag om parkeringsplatser för husbilar Medborgarförslag om brygga med hopptorn i Grunnevattnet KF den 22 oktober 2012 Delårsbokslut för kommunen för perioden 1 januari 31 augusti 2012 Antagande av ny detaljplan för Ytterby S:5 Södra Heestrand KF den 19 november 2012 Kommunal utdebitering för 2013 Driftbudget för 2013 Investeringsbudget för

20 Orienterings-VM 2016 till norra Bohuslän VM i orientering 2016 kommer att gå i norra Bohuslän, med Kvillebyns SK, Idefjordens SK och Bohuslän-Dals orienteringsförbund som värdar. Då kommer 500 tävlande och 200 ledare från länder, mellan och besökare och inte minst viktigt funktionärer. Jätteroligt att vårt arbete ger resultat, säger Magnus Danielson, Kvillebyns SK. Vi arrangerade SM 2009 och uppfyllde redan inför VM 2015 alla krav för VM bättre än någon annan. Då gick det av andra skäl till Skottland. Kraven är stora på boende, närhet och kommunikationer till exempel. Ett skäl att välja norra Bohuslän är att här finns en stor vana att ta emot besökare. Vi kommer att ha en by för de tävlande med allting samlat på ett ställe, ett koncept som aldrig tidigare använts vid orienterings- VM. Ett annat skäl är naturligtvis att terrängen är intressant vildmark på nära håll, oprövad i sammanhanget. Förberedelserna har börjat, redan hösten En särskild arrangörsförening och ledningsgrupp organiseras och avtal med de svenska och internationella orienteringsförbunden upprättas. Eftersom terrängen aldrig är nyttjad för orienteringstävlingar tidigare, måste vi också ta fram nya kartor. Magnus Danielson, Kvillebyns SK, sätter upp en specialskärm i väntan på att de riktiga kommer upp i de nordbohuslänska skogarna vid VM i orientering Fem medaljgrenar VM i orientering innehåller fem medaljgrenar: sprint, medeldistans, långdistans och två stafetter, en i skogen en i staden. Sprintdistansen går förmodligen inne i Strömstad och kommer att märkas ordentligt i en sådan mindre stad. Hela VM sänds dessutom på TV från alla tävlingsdagar. Under framför allt 2014 och 2015 kommer landslag från hela världen att besöka området för träning och förberedelser på officiella tränings- läger. VM-terrängen öster om E6 mellan Skee och Krokstrand och mellan Tanumshede och Bullaren är avlyst och förbjuden att träna i, men liknande terräng i närheten kommer att erbjudas för träning av arrangörerna. Det blir bra tillfällen för oss att testa organisationen, säger Magnus Danielson. Men vi har redan märkt att fler elitlöpare reser långt för att komma hit på de lokala tävlingarna. I mars 2013 har vi 200 startande i en tävling som räknas som World Ranking Event. Tidigare har bara O-ringen och två andra tävlingar i Sverige haft den statusen. Alla positiva Både kommunerna och markägarna är mycket positiva och tillmötesgående inför VM-arrangemanget. Med kommunerna har vi också börjat diskutera hur de kan vara till hjälp. VM i orientering innebär att norra Bohuslän kommer i fokus för intresset i ett nytt sammanhang. För orienteringen som sådan underlättar det aktiviteter för rekrytering och betyder en större tillströmning av intresserade. - Orientering är på uppgång inte bara i Sverige. Det är helt enkelt inne att vara ute. Målet att få med orientering också i OS kommer vi närmre genom att visa höjd på arrangemangen, säger Magnus Danielson, representant för Kvillebyns SK med 200 medlemmar varav 30 aktiva orienterare. 20

21 Företagare på sommarlovet Sommaren 2012 sommarjobbade Denise Eliasson som egen företagare, hemma på gården Åseröd i Bullaren. Där drev hon Denise Ridparadis med ridlektioner, turridning och ridläger. Tillsammans med 13 andra ungdomar i Tanum, Lysekil, Munkedal och Sotenäs fick hon möjligheten genom konceptet Sommarlovs-entreprenör, som de fyra kommunerna sjösatte för första gången. Det var jättekul, säger Denise Eliasson, som utöver att rida gillar att sjunga och skriva. Nu går hon andra året på Sinclairgymnasiets musiklinje i Uddevalla med sång som huvudinstrument Vi var sent ute med information inför säsongen, berättar Sandra Grehn på Tanums kommuns arbetsmarknadsenhet, så många kände inte till att möjligheten fanns. Vi kunde ändå förverkliga 14 av de planerade 20 platserna. I konceptet ingår att ungdomarna får utbildning, stöd, försäkring, startpeng och ett bra nätverk. I början av sommaren träffas de tillsammans med handledare på en kick offvecka. Då får de bland annat testa och diskutera sina företagsidéer med varandra. Många idéer Sedan drog de 14 ungdomarna igång sina verksamheter: massage, ridning, cup cake-café, filmproduktion av dataspel, mopedrenovering, fikaservice (baka på beställning), fotografering, presentbod, loppisbutik, manikyr, gräsklippning och tillverkning och försäljning av smycken och av väskor med tygtryck. Denise Eliasson drev Denise Ridparadis som sommarlovsentreprenör. Roy 24 år, snäll ridskolehäst, och hans kompisar hjälpte till. När sommaren var över samlades gruppen igen och redovisade sina erfarenheter. Utvärderingen var fantastisk, säger Sandra Grehn, de var så nöjda. Ingen nämnde pengarna, de hade bara haft jätteroligt. Ja, det gick bra, intygar Denise Eliasson. För mig var det fullt ös hela sommaren och det blev mer pengar än jag hade trott. Kul att testa Ett vanligt jobb kanske hade gett ännu mer, men då hade jag inte fått chansen att pröva på en egen verksamhet. Det viktigaste var att det var kul, kul att testa. Sandra Grehn på Tanums kommuns arbetsmarknadsenhet höll i trådarna. Modigt av allihop att våga försöka, säger Sandra Grehn, och väldigt roligt att se hur de växer med uppgiften. Att främja entreprenörskap som en samhällskulturell attityd ligger helt rätt i tiden. Någon motsvarande formell utbildning existerar inte. Vill de driva sina affärsidéer vidare får de också information om vilka sätt och vilka stöd som är möjliga. Jag fortsätter absolut med Denise Ridparadis, säger Denise Eliasson. Men jag håller det på hobbynivå medan jag går i skolan. Sedan får vi se. Till våren finns mer information och ansökningsblanketter under rubriken Sommarlovsentreprenör 2013 på Konceptet Sommarlovsentreprenör har utvecklats i Västernorrland och sprids nu på licens till många andra platser i landet. Läs mer på 21

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Lägesrapport och avstämning Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Tänk att man får bo så här! Gemensam näringslivsutveckling Tanum. Palmnäs & Co. Arena för Tillväxt 10 1 Näringslivsklimatet och utvecklingsförutsättningarna

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 58. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört

Läs mer

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Nybro kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Nybro kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Laholms kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 72. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Jämfört med

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Lokal Näringslivsstrategi

Lokal Näringslivsstrategi Lokal Näringslivsstrategi Hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat i Surahammars År 2014-2020 Sabine Dahlstedt, Lena Oderstad-Andersson, Dan Andersson, Britt-Inger Fröberg Robert Umerkajeff, Anna

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt.

Företagsservice. Det ska vara lätt att göra rätt. Företagsservice Det ska vara lätt att göra rätt. Dukat bord samlad myndighetskompetens för dig År 2013 låg Strängnäs på plats 61 av 189 på Sveriges kommuner och landstings ranking av kommunernas myndighetsservice.

Läs mer