UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR"

Transkript

1 UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR Bästa medlem i Miljöpartiet de Gröna! maj/juni 2002 Detta frågeformulär ingår i en undersökning av medlemmar i gröna partier runt om i Europa. Studien omfattar de gröna partierna i Österrike, Belgien, England, Skottland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge och Sverige. Syftet är att få närmare klarhet i gröna partimedlemmars aktivitet, åsikter, värderingar, med mera. En stor del av frågorna i formuläret är gemensamma över hela Europa, men vissa frågor är speciellt utformade för Sverige. En projektbeskrivning på engelska finns på Internet: I Sverige har vi fått tillstånd att genomföra undersökningen av Miljöpartiet de Grönas partisekreterare Håkan Wåhlstedt. Studien genomförs i samarbete med partiets kansli i Lund. Miljöpartiet de Gröna har en bestämmelse som säger att utomstående inte skall kunna få ut uppgifter om medlemmar i partiet utan tillstånd från respektive medlem. Det respekterar vi som forskare givetvis, och kommer därför inte att ha tillgång till några namn- och adresslistor. Enkäten, som går ut till 500 slumpmässigt utvalda medlemmar, skickas ut från partikansliet i Lund. Vi som kommer att ta emot och bearbeta svaren har ingen möjlighet att kontrollera vem som har fyllt i ett visst formulär, eller vilka individer som ingår i vårt urval av medlemmar. Varje svarandes anonymitet är med andra ord garanterad. Alla våra forskningsresultat kommer att presenteras i form av siffror i tabeller, och ingen kommer att ha möjlighet att utläsa vad enskilda personer har svarat på frågorna. Forskningsresultaten kommer att publiceras i samhällsvetenskapliga böcker och tidskrifter, och hela materialet kommer att omedelbart göras tillgängligt för Miljöpartiet de Gröna. Vi som genomför studien arbetar i Skottland. Därför är svarskuvertet adresserat till University of Strathclyde i Glasgow. Projektet leds av Wolfgang Rüdig, och ansvarig för den svenska undersökningen är Anders Widfeldt. Ni är givetvis välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller synpunkter på formuläret (adresser nedan). Det finns dessutom utrymme för egna kommentarer längst bak i formuläret. Vi hoppas att Du har tid och möjlighet att fylla i formuläret, och så snart som möjligt skicka tillbaka det i det portofria kuvertet. Om det är någon fråga Du inte kan eller vill svara på, kan Du hoppa över den, och gå vidare till nästa fråga. Med vänliga hälsningar Wolfgang Rüdig Anders Widfeldt Politics Division Department of Politics & International Relations University of Strathclyde University of Aberdeen 16 Richmond Street Edward Wright Building Glasgow G1 1XQ Aberdeen AB 24 3QY telefon: telefon:

2 Fyll i formuläret genom att kryssa (x) i den aktuella rutan. I vissa frågor ber vi Dig även att rangordna olika alternativ, eller skriva in ett svar med Dina egna ord. Använd helst kulspetspenna med svart eller blå färg. Vi skulle vilja börja med några frågor om partimedlemskap, och Ditt förhållade till Miljöpartiet de Gröna. 1. När blev Du för första gången medlem i Miljöpartiet de Gröna? FYLL I: ÅR (FYRA SIFFROR) g blev medlem år: 2. Har du varit medlem utan avbrott sedan dess? OM NEJ: 2a. När (åter)inträdde Du senast i Miljöpartiet de Gröna? FYLL I: ÅR (FYRA SIFFROR) g (åter)inträdde senast: 3. Här nedanför finns en lista över olika tänkbara anledningar till att man blir medlem i Miljöpartiet de Gröna. Om Du tänker tillbaka till hur det var när du beslutade Dig för att bli medlem, kan Du svara på hur viktiga nedanstående tänkbara anledningar var för Ditt beslut? KRYSSA ENDAST I ETT ALTERNATIV PER RAD Mycket Ganska Inte så Inte Inte alls viktigt viktigt viktigt viktigt viktigt g ville träffa politiskt likasinnade människor (5) g ville bli politiskt aktiv (5) g ville hjälpa till att förverkliga de politiska målsättningar som jag stödde (5) g ville påverka nomineringar av kandidater till politiska uppdrag (5) g ville starta en karriär i grön politik (5) g ville stödja partiet finansiellt (5) g förväntade mig att partimedlemskapet skulle vara en fördel för min karriär (5) g ville lära mig mer om grön politik (5) 2

3 4. I vilken mån har Dina erfarenheter som medlem hittills motsvarat Dina inledande förväntningar? Medlemskapet har: Helt motsvarat mina förväntningar Inte riktigt motsvarat mina förväntningar Delvis motsvarat mina förväntningar Inte alls motsvarat mina förväntningar 5. Om Du tänker tillbaka på de sista 12 månaderna, hur ofta har Du varit på ett lokalt partimöte för Miljöpartiet de Gröna? Ingen gång Ofta Sällan Mycket ofta/alltid 6. Hur mycket tid lägger Du i genomsnitt ned på partiaktiviteter per månad? FYLL I MED SIFFROR: ELLER KRYSSA: Ungefärligt antal timmar per månad Ingen tid alls på partiaktiviteter 7. Hur mycket pengar uppskattar Du att Du gav till partiet under hela förra kalenderåret, det vill säga mellan 1/1 och 31/ (inklusive medlemsavgift, bidrag till partirelaterade insamlingar, gåvor, med mera)? FYLL I SUMMA KRONOR 8. Vi skulle nu vilja fråga om vilka politiska aktiviteter Du deltagit i under de senaste FYRA åren. Har Du gjort eller deltagit i någon av följande aktiviteter och, om ja, hur ofta? FöR VARJE AKTIVITET Aldrig Sällan Ibland Ofta Knackat dörr för att informera om Miljöpartiet de Gröna Skrivit på en namninsamling stödd av Miljöpartiet de Gröna Skänkt pengar till Miljöpartiet de Gröna (annat än att betala medlemsavgift) Hjälpt Miljöpartiet de Gröna med att samla in pengar Varit på internt partimöte med Miljöpartiet de Gröna Informerat om Miljöpartiet de Gröna i grund- eller gymnasieskola Medverkat i, eller hjälpt till vid, offentligt möte arrangerat av Miljöpartiet de Gröna Deltagit i offentlig demonstration eller protest Argumenterat för Miljöpartiet de Grönas politik i insändare eller artikel i dagstidning Argumenterat för Miljöpartiet de Grönas politik i radio- eller TV-intervju Kandiderat till uppdrag inom Miljöpartiet de Grönas partiorganisation (lokalt eller centralt) Varit kandidat för Miljöpartiet de Gröna i val till kommun, landsting (regionfullmäktige), riksdag och/eller europarlament Argumenterat för Miljöpartiet de Grönas politik i samtal med vänner, bekanta och/eller arbetskamrater 3

4 9. Har Du för närvarande någon form av uppdrag inom Miljöpartiet de Gröna (på lokal, regional eller riksnivå), eller något offentligt uppdrag som representant för partiet (t. ex. i kommun, landsting, region, riksdag). KRYSSA I EN RUTA OM JA: 9a. Om ja, på vilken nivå? Uppdrag Offentligt KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR i partiet uppdrag Lokal/kommunal nivå Region/läns/landstingsnivå Riksnivå Europanivå/Internationell nivå 10. Hur aktiv anser Du att Du för närvarande är inom Miljöpartiet de Gröna? Mycket aktiv Ganska aktiv Inte så aktiv Inte alls aktiv 11. Är Du mer eller mindre aktiv inom partiet nu, jämfört me d för fyra år sedan (eller jämfört med när Du var nybliven medlem, om Du gått in i partiet för mindre än fyra år sedan)? Mera aktiv nu Ungefär samma nu som då Mindre aktiv nu Nu följer några frågor om andra former av politisk aktivitet. 12. Är Du för närvarande medlem i någon av följande miljöorganisationer? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR Jordens vänner Greenpeace Annan miljöorganisation på riksnivå (ange vilken/vilka) Fältbiologerna Svenska Naturskyddsföreningen Annan lokal miljöorganisation (ange vilken/vilka) (5) (6) 4

5 13. Nedan finns en lista över olika samhällsrörelser. Har Du någonsin varit aktiv i någon av dem (till exempel deltagit i demonstrationer, hjälpt till att arrangera möten, osv.)? Om ja, ange under vilka årtionden Du varit aktiv. KRYSSA I SAMTLIGA TILLÄMPLIGA Aldrig Aktiv under: RUTOR I VARJE RAD aktiv 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet Studentrörelsen Miljörörelsen Rörelse för djurens för djurens rättigheter Folkrörelsen mot kärnkraft Fredsrörelsen Kvinnorörelsen Rörelse för sexuellt likaberättigande (t.ex. RFSL) Fackföreningsrörelsen Rörelse för solidaritet med 'tredje världen' Rörelse mot olika diktaturer och regimer (t ex. Chile, Sydafrika) Rörelse för en rättvisare världsordning (t. ex. Attac) 14. Vi skulle nu vilja ställa en fråga om andra politiska aktiviteter som Du kanske har varit med om under de FYRA senaste åren. Har Du gjort något av nedanstående? KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE AKTIVITET Aldrig Sällan Då och då Ofta Arbetat i föreningar och organisationer Röstat i val Bojkottat vissa produkter Deltagit i offentliga demonstrationer 15a. Är Du för närvarande medlem i någon av följande intresseorganisationer? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR LO-ansluten fackförening TCO-ansluten fackförening SACO-ansluten fackförening Annan fackförening, ange vilken: Lanbrukarorganisation (5) Hyresgästförening (6) Villaägarförening (7) Annan intresseorganisation, ange vilken: (8) 15b. Om vi går vidare i fråga om organisationer, är Du för närvarande medlem i någon av följande? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR Amnesty Attac Solidaritetsorganisation för flyktingar Kvinnoorganisation, ange vilken: Nykterhetsorganisation (5) Röda Korset (6) Freds-, pacifistorganisation, ange vilken: (7) Annan organisation, ange vilken: (8) 5

6 16. Har Du någonsin varit medlem i något annat politiskt parti än Miljöpartiet de Gröna? OM JA: 16a. I vilket/vilka andra parti(er) har Du tidigare varit medlem? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR Socialdemokraterna Kristdemokraterna/KDS (5) Moderaterna/högerpartiet Vänsterpartiet/VPK (6) Folkpartiet Annat riksparti (7) Centern Annat lokalt parti (8) Nu skulle vi vilja ställa några frågor om åsikter i olika politiska frågor. 17. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle Du placera de politiska partierna på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger? FÖR VARJE PARTI vänster Socialdemokraterna Moderaterna Folkpartiet liberalerna Centern Kristdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de Gröna höger 18. Och var skulle du placera dig SJÄlV på nedanstående skala? vänster höger Hur ofta gör Du något av följande? KRYSSA I EN RUTA PER RAD Alltid Ofta Ibland Aldrig Sorterar glas, burkar, plast, papper etc. för återvinning Köper frukt och grönsaker som odlats utan kemikalier Avstår från att äta kött av moraliska eller miljömäsiga skäl Använder alternativa läkemedel eller medicinsk behandling (t. ex. homeopati, akupunktur) 6

7 20. Har Du, eller någon annan i Ditt hushåll, bil (inklusive företags- eller leasingbil)? OM JA: OM NEJ: 20a. Hur ofta brukar Du avstå från att köra 20b. Beslutade Du Dig for att inte skaffa bil av bilen av miljöhänsyn? i första hand ekonomiska skäl eller miljöhänsyn? Alltid Ofta Ibland Ekonomiska skäl Miljöhänsyn Annan orsak Aldrig Kör inte bil (5) 21. Håller Du med om, eller tar Du avstånd från, följande påståenden? KRYSSA I EN RUTA PÅ VARJE RAD Varken instämmer Instämmer Instämmer eller tar Tar Tar starkt Vet ej starkt avstånd avstånd avstånd Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen, och inte tillräckligt på känslor och tro (5) (6) På det hela taget gör den moderna vetenskapen mer skada än nytta (5) (6) Den moderna vetenskapen kommer att lösa våra miljöproblem utan att vi behöver förändra vårt levnadssätt särskilt mycket (5) (6) Vi bekymrar oss för mycket över miljöns framtid och inte tillräckligt mycket om dagens priser och arbetstillfällen (5) (6) Djuren borde ha samma moraliska rättigheter som människor har (5) (6) Folk oroar sig för mycket om att människans framsteg ska skada miljön (5) (6) För att kunna skydda miljön behöver Sverige ekonomisk tillväxt (5) (6) Det är rätt att utföra medicinska djurförsök, om det kan rädda människoliv (5) (6) Ekonomisk tillväxt skadar alltid miljön (5) (6) 22. Vad tycker Du generellt sett om att Sverige är medlem i EU (Europeiska Unionen)? Är det bra, dåligt eller varken bra eller dåligt? Bra Dåligt Varken bra eller dåligt 23. Med hänsyn till allt Du känner till, skulle vilja Du säga att Sverige har tjänat på eller förlorat på att gå med i EU? Tjänat Förlorat 7

8 24. En del säger att den europeiska integrationen borde fortsätta. Andra menar att den har gått för långt. Vad är Din åsikt? Ange Din uppfattning genom att använda nedanstående tiogradiga skala. På denna skala betyder 1 att integrationen har redan gått för långt, och 10 betyder att integrationen borde fortsätta. Vilken nummer på denna skala ligger närmast Din uppfattning? Integrationen har redan gått för långt Intregrationen borde fortsätta Det finns olika uppfattningar om invandrare som bor i Sverige. (Med invandrare menar vi människor som flyttat till Sverige för att leva här). Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? Varken KRYSSA I EN RUTA På VARJE RAD instämmer Instämmer Instämmer eller tar Tar Tar starkt Vet ej starkt avstånd avstånd avstånd Invandrare gör att brottsligheten ökar (5) (6) Invandrare är på det hela taget bra för Sveriges ekonomi (5) (6) Invandrare tar jobben från infödda svenskar (5) (6) Invandrare gör Sverige mer öppet för nya idéer och kulturer (5) (6) 26. Från nedanstående lista, skulle Du vilja kryssa för den ruta som står intill den viktigaste målsättning som vi i vårt samhälle bör arbeta för; med andra ord det samhällsmål som Du anser är viktigast. Och vad tycker Du är den näst viktigaste målsättningen; med andra ord det samhällsmål som Du anser är näst viktigast? KRYSSA I ENDAST EN RUTA I VARJE KOLUMN Viktigaste Näst viktigaste målsättning målsättning Upprätthålla lag och ordning Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut Bekämpa prisstegringarna Skydda yttrandefriheten Vet inte (5) (5) 27. På det stora hela, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd eller mycket missnöjd med hur demokratin fungerar i Sverige? Och hur tycker Du att demokratin fungerar i den Europeiska Unionen (EU)? KRYSSA I ENDAST EN RUTA I VARJE KOLUMN Sverige EU Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 8

9 28. Det finns olika uppfattningar om hur man på ett effektivt sätt kan påverka beslut i samhället. Hur effektiva anser Du att vart och ett av nedanstående sätt att påverka är? KRYSSA I EN RUTA PER RAD Inte alls effektivt Mycket effektivt Arbeta i föreningar och organisationer Rösta i valen Bojkotta vissa produkter Delta i offentliga demonstrationer Arbeta i ett politiskt parti 29. I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från dessa påståenden? Varken KRYSSA I EN RUTA På VARJE RAD instämmer Instämmer Instämmer eller tar Tar Tar starkt Vet ej starkt avstånd avstånd avstånd Alla kärnkraftsverk borde stängas av så fort som möjligt (5) (6) Censur av film och tidningar är nödvändig för att upprätthålla den moraliska nivån (5) (6) Privat företagsamhet är det bästa sättet att lösa Sveriges ekonomiska problem (5) (6) Homosexuella relationer är fel (5) (6) En gravid kvinna bör, oavsett skäl, ha laglig rätt till abort om hon väljer att inte föda barnet. (5) (6) Sverige bör aldrig gå med i NATO (5) (6) Ett av problemen med människor av idag är att de för ofta ifrågasätter makthavare (5) (6) Bensinskatten borde höjas ordentligt, för att hjälpa till att bekämpa den globala temperaturökningen (5) (6) Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst. (5) (6) Politiska partier som vill störta demokratin borde inte tillåtas att ställa upp i val (5) (6) Svenskarna borde vara mera toleranta mot dem som har okonventionella livsstilar (5) (6) Partierna borde tvingas att ställa upp med lika antal manliga och kvinnliga kandidater i valen (5) (6) Krig är alltid fel (5) (6) Det finns situationer då människor borde följa sina samveten, även om det innebär att man bryter mot lagen (5) (6) 9

10 Nu skulle vi vilja ställa några frågor om Din personliga bakgrund. 30. Vilket år är Du född? FYLL I ÅR g föddes år Är Du man eller kvinna? Man Kvinna 32. Vilken av följande grupper tillhör Du? Förvärvsarbetande Arbetslös (5) Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi Genomgår utbildning med stöd av det s.k. kunskapslyftet Ålderspensionär eller förtidspensionär Hemarbetande Studerande (6) (7) (8) 33. Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna Du hör till? (om du inte arbetar just nu, ange vilken grupp du tillhörde i ditt senaste arbete). Tjänsteman Egenanställd arbetare (6) Tjänsteman med arbetsledande funktion Jordbrukare (7) Tjänsteman med företagsledande funktion Företagare: 0-9 anställda (8) Arbetare Företagare: 10 eller fler anställda (9) Arbetare med arbetsledande funktion (5) 34. Inom vilken ekonomisk sektor arbetar Du? (Om Du inte arbetar just nu, ange inom vilken sektor Du senast arbetade). Jordbruk, skogsbruk, fiske Polis, militär, bevakning (6) Industri (tillverkning, reparation, gruvdrift etc.) Annan offentlig verksamhet (kommunal eller statlig) (7) Utbildning Bank, finans, försäkring, fastighetsmäkl. (8) Hälso- eller socialvård Annan serviceverksamhet (t.ex. försäljning, transport, hotell & restaurang, sport och fritid, städning, renhållning) (9) Medier (tidningar, radio, TV) (5) Övrigt (10) 35. Har Du i Ditt arbete ansvar för andra människors arbete? (Om Du inte arbetar just nu, ange vad som gällde för Ditt senaste arbete). 36. Arbetar Du i privat, kommunal eller statlig tjänst? (Om Du inte arbetar just nu, ange vad som gällde för Ditt senaste arbete). Privat Landstingskommunal (region eller motsvarande) Kommunal Statlig 10

11 37. Hur gammal var Du när Du slutade studera på heltid? FYLL I ÅLDER ELLER KRYSSA: g studerar fortfarande heltid 38. Har Du någonsin studerat på högskola eller universitet, med syfte att ta en högskole- eller universitetsexamen? OM JA: 38a. Vad var (är) Din huvudsakliga studieinriktning? Nationalekonomi, företagsekonomi, juridik Övrig samhällsvetenskap (t.ex. sociologi, statsvetenskap, psykologi) Humaniora (t.ex. språk, historia, litteraturvetenskap) Biologi, medicin Övrig naturvetenskap, teknologiska ämnen Inget av ovanstående 39. Har Du en akademisk examen? Om ja, ange den mest långtgående examen Du har? (5) (6) Doktorsexamen Licentiat-, master-, magisterexamen Grundexamen (t.ex. fil kand, motsv.) Har ingen akademisk examen 40. Anser Du Dig själv tillhöra någon religion? OM JA: 40a. Vilken? Katolska kyrkan Judendom (6) Svenska kyrkan Buddhism (7) Pingstkyrkan Hinduism (8) Missionskyrkan Islam/Muslim (9) Annan frikyrka (5) Annan religion (10) 41. Hur ofta går Du i kyrkan, eller besöker andra religiösa sammankomster? Går Du flera gånger i veckan, en gång i veckan, några gånger per år, en gång per år eller aldrig? Flera gånger i veckan En gång per år En gång i veckan Aldrig (5) Några gånger per år 42. Hur skulle Du beskriva den plats där Du bor? En storstad En by eller mindre samhälle En förort till, eller i närheten av, en storstad En gård eller enskilt hus på landet (5) En liten stad 11

12 43. Ingår Miljöpartiet de Gröna i den politiska ledningen av den kommun där Du bor? Vet inte Nu skulle vi vilja ställa några frågor om hur Du ser på Miljöpartiet de Grönas organisation och politik, plus några politiska sakfrågor. 44. Skulle Du beteckna Dig som en mycket stark, ganska stark, inte särskilt stark eller inte alls stark anhängare av Miljöpartiet de Gröna? Mycket stark anhängare Inte särskilt stark anhängare Ganska stark anhängare Inte alls stark anhängare 45. Miljöpartiet de Gröna förespråkar en mängd olika målsättningar och förslag. Enligt Din uppfattning, hur hög prioritet borde Miljöpartiet de Gröna ge till följande målsättningar under de närmaste åren? KRYSSA I EN RUTA PER RAD Högsta Hög Inte så hög Ingen prioritet prioritet prioritet prioritet alls Verka för ett mångkulturellt samhälle Hjälpa de fattiga i samhället Bekämpa användningen av genmanipulerad mat Bekämpa arbetslösheten Skydda medborgerliga rättigheter Stoppa jordens temperaturförändring Förbättra kvinnornas situation och rättigheter Minska statsskulden Lösa internationella konflikter med fredliga medel Avveckla kärnkraften Reformera välfärdsstaten Verka för avskaffande av kärnvapen Motverka globalisering Skapa ett mer demokratiskt samhälle Förbättra Sveriges ekonomiska konkurrenskraft 46. För närvarande, hur ofta brukar du umgås med partimedlemmar, frånsett på partimötena? Aldrig Ganska ofta Sällan Mycket ofta (5) Ibland 47. De etablerade politiska partierna har ju EN ledare. Tycker Du att Miljöpartiet de Gröna borde ha ett ensamt språkrör? 12

13 48. Om Du ser tillbaka på Kosovokonflikten 1999, stödde Du NATOs militära ingripande? g var osäker Minns inte 49. I oktober 2001, inledde USA och Storbritannien militära attacker i Afghanistan som svar på terroristattackerna mot World Trade Center den 11 september Stödde Du USA:s och Storbritanniens militära svar? g var osäker Minns inte 50. Nu skulle vi vilja fråga om hur EFFEKTIVA Du tycker att olika politiska aktiviteter är när det gäller att hjälpa Miljöpartiet de Gröna att uppnå sina mål. Mycket Effektivt Inte så Inte alls KRYSSA I EN RUTA PER AKTIVITET effektivt effektivt effektivt Knacka dörr för att informera om Miljöpartiet de Gröna Skriva på en namninsamling stödd av Miljöpartiet de Gröna Skänka pengar till Miljöpartiet de Gröna (annat än betalning av medlemsavgift) Hjälpa Miljöpartiet de Gröna med att samla in pengar Gå på internt partimöte med Miljöpartiet de Gröna Informera om Miljöpartiet de Gröna i grundeller gymnasieskola Medverka i, eller hjälpa till vid, offentligt möte arrangerat av Miljöpartiet de Gröna Delta i offentlig demonstration eller protest 51. Här följer ytterligare några aktiviteter. Hur effektiva Du tycker att dessa politiska aktiviteter är när det gäller att hjälpa Miljöpartiet de Gröna att uppnå sina mål? Mycket Effekti Inte så Inte alls KRYSSA I EN RUTA PER AKTIVITET effektivt effektivt effektivt Argumentera för Miljöpartiet de Grönas politik i insändare eller artikel i dagstidning Argumentera för Miljöpartiet de Grönas politik i radio- eller TV-intervju Kandidera till uppdrag inom Miljöpartiet de Grönas partiorganisation (lokalt eller centralt) Ställa upp som kandidat för Miljöpartiet de Gröna i val till kommun, landsting (regionfullmäktige), riksdag och/eller europarlament Argumentera för Miljöpartiet de Grönas politik i samtal med vänner, bekanta och/eller arbetskamrater 52. Politiska partier strävar efter mål som ibland kommer i konflikt med varandra. Om Du fick välja mellan de fyra målen uppräknade nedan, vilket av dem borde vara Miljöpartiet de Grönas högsta prioritet? Och vilket mål tycker Du borde vara Miljöpartiet de Grönas näst högsta prioritet? KRYSSA EN RUTA I VARJE KOLUMN Högsta Näst högsta prioritet prioritet Maximera antalet röster i val Verka för partiets program och förslag Komma i regeringsställning Skapa ett verkligt demokratiskt parti Vet inte (5) (5) 13

14 53. Har följande partiinstanser för liten, för stor eller lagom stor makt inom Miljöpartiet de Gröna? Alldeles Lagom För Alldeles för stor För stor stor liten för liten Vet KRYSSA EN RUTA FöR VARJE RAD makt makt makt makt makt inte Språkrören (5) (6) Partistyrelsen (5) (6) Förtroenderådet (5) (6) Gruppledarna för riksdagsgruppen (5) (6) Riksdagsgruppen (5) (6) Partikongressen (5) (6) Partiets region-/läns-/ landstingsorganisationer (5) (6) Partiets kommunorganisationer (5) (6) De enskilda partimedlemmarna (5) (6) 54. Här följer ett antal organisatoriska principer som man ibland förknippar med begreppet gräsrotsdemokrati. I vilken utsträckning håller Du med, eller inte håller med, om att dessa principer borde införas, eller behållas, i Miljöpartiet de Gröna? Håller Håller Varken Håller Håller inte KRYSSA EN RUTA FöR VARJE RAD helt med med eller inte med alls med Ingen enskild medlem skall kunna inneha ett uppdrag inom partiet på central nivå mer än tre år i följd (5) Riksdagsledamöter från Miljöpartiet de Gröna skall inte samtidigt kunna ha uppdrag inom partiorganisationen (5) Minst hälften av alla ledande positioner inom partiet (exempelvis partistyrelsen) bör innehas av kvinnor (5) Riksdagsledamöter från Miljöpartiet de Gröna skall endast få tjäna lika mycket som en medelinkomsttagare; resten av riksdagsarvodet borde skänkas till partiet (5) Riksdagsledamöter från Miljöpartiet de Gröna skall endast kunna sitta i två mandatperioder (5) Partistyrelsen borde avskaffas, och ersättas med fyra utskott, som fallet var fram till och med 1992 (5) Partiets förtroenderåd borde få tillbaka sin roll som beslutsfattande organ, som det hade fram till 1992 (5) 55. Avser Du att förnya ditt medlemskap i Miljöpartiet de Gröna när det nästa gång är dags att betala medlemsavgiften?, definitivt, troligen Troligen inte Definitivt inte g har redan gått ur partiet (5) 14

15 Nu skulle vi vilja fråga om hur Du ser på Miljöpartiet de Grönas samarbete med regeringen under mandperioden Om du tänker tillbaka, hur såg Du före det att regeringssamarbetet inleddes på ett eventuellt samarbete mellan Miljöpartiet de Gröna och regeringen? g var för ett samarbete med regeringen g var emot samarbete med regeringen g hade inte bestämt mig Minns inte 57. Skulle Du vilja säga att samarbetet mellan Miljöpartiet de Gröna, Vänsterpartiet och regeringen sedan 1998 på det hela taget har varit något positivt, något negativt eller varken positivt eller negativt? På det hela taget positivt Varken positivt eller negativt På det hela taget negativt Vet inte 58. Hur har erfarenheten av samverkan mellan Miljöpartiet de Gröna och regeringen svarat mot Dina inledande förväntningar? Miljöpartiet de Gröna har i samarbetet med regeringen: Helt motsvarat mina förväntningar Inte riktigt motsvarat mina förväntningar Delvis motsvarat mina förväntningar Inte alls motsvarat mina förväntningar 59. Här följer ett antal olika politiska frågeområden. Hur nöjd är Du med det sätt på vilket den svenska regeringen skött sig inom dessa områden? Varken Mycket nöjd eller Inte Inte alls PER RAD nöjd Nöjd missnöjd nöjd nöjd Vet inte Utrikespolitik (5) (6) Miljöpolitik (5) (6) Hälso- och sjukvård (5) (6) Jordbruk, mat, konsumentskydd (5) (6) Ekonomisk politik (5) (6) Socialpolitik (5) (6) Kommunikationer (5) (6) Energipolitik (5) (6) 60. Och hur ser Du på följande frågor som regeringen haft att hantera? Hur nöjd är Du med det sätt på vilket den svenska regeringen har skött nedanstående frågor? Varken Mycket nöjd eller Inte Inte alls PER RAD nöjd Nöjd missnöjd nöjd nöjd Vet inte Kosovokonflikten (5) (6) Afghanistankonflikten ('11 september') (5) (6) EU, EMU, europapolitiken (5) (6) Kärnkraftsavvecklingen (5) (6) Arbetstidsförkortning (5) (6) Järnvägar, kollektivtrafik (5) (6) Utbildning, skola (5) (6) 15

16 61. Här följer ett antal gröna politiska nyckelområden. Anser Du att Miljöpartiet de Gröna har givit efter för mycket i dessa frågor under samarbetet med regeringen? Ange Ditt svar enligt en skala från 0 till 10. KRYSSA ENDAST I EN RUTA PER RAD Inte alls givit efter för mycket Givit efter alldeles för mycket Invandrings- och asylfrågor Grön skatteväxling Arbetstidsförkortning 62. Anser Du att Miljöpartiet de Gröna borde fortsätta att samarbeta med en eventuell socialdemokratisk regering också efter 2002 års val, och i så fall i vilken form? Borde inte ingå i någon form av formellt och Borde ingå som formell medlem i en regeringskoalition systematiskt samarbete, utan återgå till att vara ett entydigt oppositionsparti Borde fortsätta det parlamentariska samarbetet, men inte ingå i en Vet inte koalitionsregering 63. Nu två frågor som ligger på europeisk nivå. Anser Du att de gröna partierna från EU:s medlemsnationer borde ställa upp med en gemensam kandidatlista i europaparlamentsvalen? Vet inte 64. Anser Du att de gröna partierna från EU:s medlemsnationer borde bilda ett europeiskt grönt parti med ett gemensamt partiprogram? Vet inte 65. Kan Du ange din inställning till följande personer, som alla spelar, eller har spelat, en viktig roll inom Miljöpartiet de Gröna? Använd nedanstående skala. Om Du inte känner till personen, kryssa i rutan till höger. Ogillar Varken gillar Gillar starkt eller ogillar starkt Lotta Nilsson-Hedström Matz Hammarström Birger Schlaug Marianne Samuelsson Peter Eriksson Inger Schörling Per Gahrton Eva Goës Maria Wetterstrand Ywonne Ruwaida Håkan Wåhlstedt Åsa Domeij Lars Ångström Gustav Fridolin Vet ej 16

17 66. Och hur skulle Du vilja betygsätta följande politiker? Göran Persson Gudrun Schyman Bo Lundgren Maud Olofsson Alf Svensson Lars Leijonborg Bosse Ringholm Anna Lindh Ogillar starkt Varken gillar eller ogillar Gillar starkt Vet ej 67. Och hur skulle Du vilja betygsätta följande politiska partier? Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Centern Kristdemokraterna Folkpartiet liberalerna Ogillar starkt Varken gillar eller ogillar Gillar starkt Vet ej 68. Vi har nedan ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen, samt några åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Instämmer Du med dessa åsikter eller tycker Du att de är felaktiga? Instämmer Instämmer I stort sett Helt PER RAD helt delvis motsatt åsikt motsatt åsikt De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till medborgarna. Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet. 17

18 69. I debatten om demokratin i Sverige diskuteras ibland olika förslag till förändringar. Vad tycker Du om följande förslag? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt PER RAD förslag förslag förslag förslag förslag Sänka rösträttsåldern till 16 år (5) Alltid överlåta beslut i viktiga frågor till (5) experter Genomföra fler nationella folkomröstningar (5) Genomföra fler kommunala folkomröstningar (5) Genomföra val till riksdag och kommun vid olika tidpunkter (5) Flytta tidpunkten för de allmänna valen från hösten till våren (5) Minska mandatperiodens längd från 4 till 3 år (5) Minska antalet ledamöter i riksdagen (5) Avskaffa det statliga partistödet (5) Avskaffa det kommunala partistödet (5) 70. Här kommer ytterligare några förslag till förändringar i det demokratiska systemet. Vad tycker Du om dem? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt PER RAD förslag förslag förslag förslag förslag Ålägga de politiska partierna att offentligt redovisa sina räkenskaper (5) Ta bort spärrgränsen på fyra procent för att ett parti skall komma in i riksdagen (5) Införa majoritetsval i enpersonsvalkretsar (5) Låta riksdagen sammanträda på olika platser runt om i landet (5) Låta alla sammanträden i riksdagens utskott vara offentliga för allmänheten (5) Avskaffa landstingen (5) Införa en författningsdomstol (5) Skriva in rätten till egendom som en grundläggande rättighet i grundlagen (5) Ge alla barn rösträtt i allmänna val (5) 18

19 71. Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt PER RAD förslag förslag förslag förslag förslag Minska den offentliga sektorn (5) Minska försvarsutgifterna (5) Minska de sociala bidragen (5) Sänka skatterna (5) Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare (5) Minska inkomstskillnaderna i samhället (5) Sverige bör bli medlem i EMU (den ekonomiska och monetära unionen) (5) Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur (5) Bedriva mer av sjukvården i privat regi (5) Avsätta mer skattemedel till den kommunala äldreomsorgen (5) Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande (5) Förbjuda alla former av pornografi (5) Begränsa rätten till fri abort (5) Tillåta aktiv dödshjälp i Sverige (5) Ta emot färre flyktingar i Sverige (5) Minska u-hjälpen (5) Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften (5) Stoppa privatbilismen i innerstäderna (5) Slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften i den svenska berggrunden (5) Sverige bör utträda ur EU (5) Sverige bör söka medlemskap i NATO (5) Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor (5) Satsa mer på friskolor (5) Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt (5) Låta privata företag svara för äldreomsorg (5) Begränsa riksdagsledamöternas mandatperiod till maximalt åtta år (5) Införa republik med vald president (5) Sänka skatterna på bensin och diesel (5) Behålla fastighetsskatten (5) Minska finansmarknadens inflytande över politiken (5) 19

20 TILL SIST vill vi ge Dig som har egna synpunkter på formuläret tillfälle att skriva ned dem. Du kanske vill mera detaljerat redogöra för något eller några av Dina svar tidigare i formuläret, eller lämna andra kommentarer. Du kan skriva Dina synpunkter på denna sida. Detta är givetvis helt frivilligt, och Din anonymitet är garanterad, precis som för formuläret i sin helhet. Stort tack för att Du har fyllt i formuläret! Vi vore tacksamma om Du snarast möjligt skickar det tillbaka i det bifogade portofria kuvertet! 20

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

Vetenskap & Värderingar Frågorna

Vetenskap & Värderingar Frågorna 2010-06-23 Vetenskap & Värderingar Frågorna VA har publicerat två resultatrapporter inom studien Vetenskap & Värderingar: VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? November 2009 VA-rapport 2010:2 Kunskap

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE JANUARI 17 DECEMBER Oktober 17 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER 17 Partiledar oktober 17 DN/Ipsos första mätning av t för

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg SOM-rapport nr 2008:2 SOM Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län Åsa Nilsson Malin Forsberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Analyserna i föreliggande tabellrapport

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna Juni 217 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 217 Ipsos. All rights reserved Partiledarförtroende juni 217 Annie Lööf, Centerpartiet 41 procent har förtroende för Annie

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2975 ONLINE CITIZEN DISCUSSION OF SWEDISH-SPEAKING FINNS 2013 FRÅGEFORMULÄR: FSD2975 FINLANDSSVENSKARNAS

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

VALFORSKNINGSPROGRAMMET

VALFORSKNINGSPROGRAMMET Väljarkunskap Uppdaterad tabellsammanställning byggd på resultat redovisade i kapitlet Okunniga väljare? i boken Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år (Norstedts Juridik 2004) VALFORSKNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet

Den svenska miljöopinionen. - utveckling och läget idag. Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Den svenska miljöopinionen - utveckling och läget idag Johan Martinsson Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet Varför studera miljöopinionen? Stöd för miljöpolitik viktig del för framgångsrik

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Sweden EU-PARLAMENTS- VALUNDERSÖKNING 2004 FRÅGEFORMULÄR För frågor och information om 2004 år EU-parlamentsvalundersökning vänd Dig till

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Vetenskap att tro på? Frågorna

Vetenskap att tro på? Frågorna 2009-11-12 Vetenskap att tro på? Frågorna Här redovisas de frågor som använts i VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? Det är den första rapporten inom projektet Vetenskap och värderingar. Studien bygger

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

"50+ i Europa" The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

50+ i Europa The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Hushålls-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Datum: Intervjuar ID: Intervjupersonens förnamn "50+ i Europa" The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Frågeformulär Svaren är konfidentiella 1 Hur man

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister

Riksdagens protokoll 1994/95:5. Torsdagen den 6 oktober. Protokoll 1994/95:5. Kl Prövning av förslaget om statsminister Riksdagens protokoll 1994/95:5 Torsdagen den Protokoll 1994/95:5 Kl. 14.00 14.17 1 Prövning av förslaget om statsminister Anf. 1 TALMANNEN: Tisdagen den 4 oktober föreslog jag riksdagen att till statsminister

Läs mer

VALUNDERSÖKNING 2006

VALUNDERSÖKNING 2006 VALUNDERSÖKNING 2006 FRÅGEFORMULÄR ETAPP B EFTERVALSINTERVJU För frågor och information om 2006 års valundersökning vänd Dig till valforskarna i Göteborg Sören Holmberg: tel: 031-773 12 27, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN 1 INTRODUKTION Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med valet i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för statistisk

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

Valdeltagande vid riksdagsvalen Andel (%) av röstberättigade

Valdeltagande vid riksdagsvalen Andel (%) av röstberättigade Inflytande och makt Valdeltagande vid riksdagsvalen 973 998 Andel (%) av röstberättigade År Samtliga Förstagångsväljare Kvinnor Män Kvinnor Män 973 92 92 85 87 976 94 94 90 89 979 94 93 89 86 982 93 92

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgon/eftermiddag,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. " Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier!

Ideologi. = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras.  Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! Liberalism Ideologi = En samling tankar och idéer om hur ett samhälle ska styras. Utifrån dessa ideologier, bildades senare partier! 1. Mellan 1750 och 1850 kom Konservatism Socialism 2. Under 1930-talet

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Fakta om undersökningarna

Fakta om undersökningarna - - 9 EU företagens eller medborgarnas projekt? Välkomna! Anders Ydstedt, Svensk Tidskrift Christina Riksén, Stiftelsen Sverige i Europa Allmänhetens respektive företagares syn på EUfrågor Örjan Hultåker,

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Från nej till cannabis till ja till djurens rätt värderingar hos befolkningen Ingela Wadbring

Från nej till cannabis till ja till djurens rätt värderingar hos befolkningen Ingela Wadbring Från nej till cannabis till ja till djurens rätt värderingar hos befolkningen Ingela Wadbring Vad är en värdering? Grundläggs i tidig ålder och är relativt stabila Formas av familj, skola, vänner, fritidsaktiviteter,

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät 1. Svarande: Liberalerna:1 Moderaterna: 2 Kristdemokraterna: 2 svar (ett gemensamt dokument) Socialdemokraterna: 1 (meddelar att enkäter ej besvaras) Miljöpartiet: 2 2. Har du en uppfattning om hur storregioner,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25]

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Ungdomar i Skåne Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Förord I samverkan med region Skåne genomförde SOM-institutet 2011 en medborgarundersökning. Den var dels en uppföljning av de undersökningar

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002 VALU 2002 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002 Hernborn, Hans Sveriges Television Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Thedéen, Torbjörn KTH Kungliga tekniska

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Manual för medlemsvärvning

Manual för medlemsvärvning Manual för medlemsvärvning BLI MEDLEM I SFP! ETT TVÅSPRÅKIGT OCH FRISINNAT FINLAND BEHÖVER DIG Vem skall värva? Alla kan värva! Vi kan vara stolta över vårt parti, SFP. Därför kan vi alla marknadsföra

Läs mer

ISSP 2010 Åsikter om miljön

ISSP 2010 Åsikter om miljön ISSP 2010 Åsikter om miljön Vad är dina åsikter i frågor som rör miljön? Miljöfrågor diskuteras ganska ofta i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Riksdagen. en kort vägledning

Riksdagen. en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och

Läs mer

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan och vi kan sända trisslotten till dig. Survey 2010 En frågeundersökning

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer