Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s), 108, Tom Lundberg (s) Lena Karlsson (s) Jan Åge Mikalsen (s), 108, , Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Tycko Johansson (s), tjg ers Övriga närvarande Leif Ståhl, tekniska, 109 Sara Lindgren, avfallsenheten, 110 Peter Manner, Polcirkelprojektet, 112 Gun-Inger Vallström, Polcirkelprojektet 112 Barbro Ternert, kommunchef Shara Boström, utredare, 108, Inga Sandström Utses att justera Sven-Olov Granlund och Lotta Åhman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Sven-Olov Granlund Lotta Åman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 108 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Ks 109 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen 2010 Tekniska Park och anläggningar Ks 110 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen 2010 Tekniska Avfallsenheten Ks 111 Dnr 00060/ Redovisning av pågående projekt - Gröna Framtidsgård Ks 112 Dnr 00060/ Redovisning av pågående projekt - Polcirkelprojektet Ks 113 Dnr 00066/ Ansökan om bygdemedel för år 2010 Ks 114 Dnr 00132/ Introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Ks 115 Dnr 00085/ Byte av lokal alternativt ombyggnad av kommunförrådet Ks 116 Dnr 00484/ Grafisk profil för Arvidsjaurs kommun Ks 117 Dnr 00460/ Förvaltningsområdet för samiska språket Anhållan från Samiska Föräldranätverket att få ingå i arbetsgrupp/utskott Ks 118 Dnr 00037/ Tilläggsäskande Investering ombyggnad f.d Bofinkens förskola till extern hyresgäst forts.

3 Kommunstyrelsen forts. Ks 119 Dnr 00060/ Revisionsrapport - Granskning av projektverksamhet Ks 120 Dnr 00460/ Val av ledamöter till arbetsgrupp Samiskt förvaltningsområde Ks 121 Dnr 00041/ Medfinansiering av EU-projekt "LEADER Lapplands programbudget Ks 122 Dnr 00414/ Huvudmannaskap för miljöåterställningsprojekt i Byske/Åby älvar Ks 123 Dnr 00128/ Remiss - Bildande av naturreservaten Myrberget, Paula, Paulajåkkå, Ruttjebäcken, Rättselberget och Vinterberget. Ks 124 Dnr 00126/ Yttrande över anmälan till Statens VA-nämnd med anledning av höjd VAtaxa Hålberg 7:5 Ks 125 Dnr 00156/ Detaljplan för Haren 15 (f.d Bofinkens förskola) och Glommersträsk 6:57 (Centrumhuset) Ks 126 Dnr 00170/ Deltagande för kommunalrådet vid kronprinsessan Viktora och Daniel Westlings bröllop Ks 127 Dnr 00180/ Skolutskottets rapport till kommunstyrelsen Ks 128 Dnr 00106/ Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr år 2009 Ks 129 Dnr 00447/ Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 130 Dnr 00384/ Motion - Lekplats vid Nyborgstjärn Ks 131 Dnr 00062/ Motion - Ledamöters frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden Ks 132 Dnr 00103/ Motion Verkställande av fattade beslut Ks 133 Dnr 00096/ Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen - Jan-Olov Lundgren Ks 134 Dnr 00096/ Entledigande som ersättare i kultur- och fritidsnämnden - Jan-Olov Lundgren Ks 135 Dnr 00097/ Entledigande som ordinarie ledamot i socialnämnden - Marie Wikberg Ks 136 Dnr 00100/ Entledigande som revisor - Disa Lundberg Ks 137 Näringslivsfrågor Ks 138 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 139 Redovisning av meddelandeärenden

5 Kommunstyrelsen Ks 108 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Barbro Ternert informerar om följande vid dagens sammanträde; Löneavtalet SKTF har som första förbund inom kommunal sektor tecknat ett nytt centralt löneavtal med arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och Landsting. Avtalet är tvåårigt och ger medlemmarna ett garanterat utfall på lägst 3,5 procent under avtalsperioden. Avtalet ger lägst 3,5 procent på två år, fördelat på 2 procent för 2010 och 1,5 procent för Gästeriet Arbetsmarknadsenheten har hyrt Gästeriet fr o m sommaren Flyktingboende Orren kommer att flytta dit. En del av fastigheten blir utslussningslägenheter. Kommunen kommer inte att ta emot någon ny flyktingfamilj under våren men däremot ungdomar om plats finns. Arvidsjaurs Energi AB uppsagda avtal Arvidsjaurs Energi AB har sagt upp alla driftsavtal med kommunen samt avtal om förvaltning och vaktmästeri för fastigheterna Arvidsjaur 9:41 och Rapphönan 1, 3 och 4. Gåva till kungahuset i samband med kronprinsessan Victorias bröllop Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommunerna att inte ge brudparet några sakgåvor i present eftersom det kan strida mot kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

6 Kommunstyrelsen Ks 109 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen 2010 Tekniska Park och anläggningar Leif Ståhl, tekniska, informerar verksamheten med park och anläggningar: Vårstädningen påbörjas snart. I Arvidsjaur är 8 personer och i Glommersträsk är en person anställda under sommarperioden för skötsel av parker och anläggningar. Projekt Konstgräsplan Belysning Nyborgstjärn Marklundsparken Kommer att krympa bassängen och området kring bassängen lite grann. Nästa etapp blir en boulebana som placeras vid plattsättningen. Lekparker I centralorten finns 24 st lekparker. Varje sommar görs en översyn av dessa. Lekutrustningen är dyr och kompletteras om pengar finns. Farlig lekutrustning tas bort. Hamn Under sommaren kommer en pir att göras för att skydda bryggorna. Skarinlunden Kommer ev att plantera en häck som angränsar mot Änglafröjd. Kommunens skog Gallring och röjning kommer att ske bakom A-frakt och stallet. Plantering av sommarblommor i centralorten Kommer långsiktigt att satsa på perenner. Plantering av sommarblommor kommer att ske i rondellerna, vid torget och på några andra ställen i samhället. forts.

7 Kommunstyrelsen forts. Ks 109 Rymmarstadion Kommer att flytta dit tidtagarbarack som för närvarande står vid ishallen. Johannaparken Staketet kommer att tas bort och viss nyplantering av björkar kommer att ske. Tjänsteköp av Arjeplogs kommun Leif arbetar deltid i Arjeplog. Arjeplogs kommun har sagt upp tjänsteköpet fr o m Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

8 Kommunstyrelsen Ks 110 Dnr 00017/ Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen 2010 Tekniska Avfallsenheten Sara Lindgren informerar avfallsenhetens verksamhet; Avfallsenheten ansvarar fr om 1 januari 2010 över återvinningsbutiken Ånyo. Producenternas ansvar att ta hand om förpackningar och glas fungerar inte tillfredsställande. Norr- och Västerbottens kommuner har i brev till regeringen, SKL m fl tryckt på att man anser att det finns ett systemfel med producentansvaret. Brevet har resulterat i att ett kretsråd har bildats efter överenskommelse med SKL. Återvinningscentralen har lunchöppet men annonserar inte om det. Sista lördagen i varje månad har återvinningscentralen öppet. Två personer är anställda vid återvinningscentralen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

9 Kommunstyrelsen Ks 111 Dnr 00060/ Redovisning av pågående projekt Grön Framtidsgård Gröna Gårdar Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansiering av projekt Gröna Gårdar med totalt kronor under Sven-Olov Granlund (c) utsågs som kontaktperson att bevaka Arvidsjaurs intresse och ge förslag på lämpliga aktiviteter i kommunen. Projektledare Håkan Stenmark har lämnat en skriftlig information; Projekt Grön Framtidsgård har pågått sedan och t o m har följande genomförts inom Arvidsjaur kommun; Inspirationsseminarium inom Grön omsorg 11 nov, 2008 på Hotell Edström 5 st företagsbesök har genomförts av Gröna Gårdars företagscoacher. Företagsbesöket har utgjorts av gårds-/företagsbesök, genomgång av ny verksamhet/diversifiering, utformning av handlingsplan och i vissa fall spetsrådgivning. Företagsidéerna har bestått av träförädling, trädgård och energi. Varje företagsbesök har bestått av ca 3-4 timmar/tillfälle och telefonuppföljning. Enskild rådgivning med specialkonsult från Småland har genomförts för ett företag inom träförädling. Samarbetsdiskussioner har förts med Glommers Miljöteknik angående brikettillverkning av rörflen och studiebesök. På gång! Den 5 maj ska det genomföras ett vindkraftsseminarium på Hotell Laponia, vilket bl a handlar om affärsmöjligheter inom vindkraft och viktig juridik för markägare. Exp till Projekt Grön Framtidsgård Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

10 Kommunstyrelsen Ks 112 Dnr 00060/ Redovisning av pågående projekt - Polcirkelprojektet Polcirkeln Swedish Lapland II Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansiering av projekt Polcirkeln Swedish Lapland II med totalt kronor under tiden Peter Manner och Gun-Inger Vallström lämnar vid dagens sammanträde följande redovisning; Projektets avsikt Är att stärka destinationens konkurrenskraft och utvecklingsförmåga genom att öka produktutbudet inom destinationen. Andra syften är att utvidga destinationen geografiskt, bidra till unga företagare inom turismen, fler kvinnliga företag samt att bredda marknaden. Hur nås målet Arbetar i kampanjer med ett klart syfte. Är lyhörda för näringens önskemål. Arbetar med andra partners för hösta möjliga uppväxling av operativa medel. Draghjälp av Visit Sweden och Swedish Lapland. Lyssnar på tilltänkta köpare. Alla på destinationen arbetar mot samma mål. Resultat Internationellt igenkännande. Smidigt samarbete för ökad kapacitet. Uppväxling av operativa medel i partnerskap. Arbetet värderas positivt och företag utanför destinationen önskar inträde. Kampanjarbete underläggar uppföljning. Uppdrag till Destinationsbolaget från ägarna även utanför projektarbetet. forts.

11 Kommunstyrelsen forts. Ks 112 Övrigt Destination Polcirkeln Arvidsjaur-Arjeplog har klarat konjunktursvackan relativt bra trots ett stort beroende av internationella besökare. Antalet gästnätter har minskat med 6 % under 2009, vilket är något mindre än flera andra destinationer i norra norrlands inland. Svagaste utvecklingen procentuellt sett kan noteras för februari, mars och oktober. I april månad ökade beläggningen starkt jämfört med föregående år. Framtid Ser att arbetet riktas mot sommarsäsongen då boendeanläggningarna har överkapacitet. Samarbeten i olika form måste fortgå och utvecklas, inte bara inom besöksnäringen utan också tillsammans med andra näringar i destinationen. Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen Ks 113 Dnr 00066/ Ansökan om bygdemedel för år 2010 Enligt kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel kan bidrag sökas av byastugeföreningar, bygdeföreningar, bygdegårdsföreningar och byaintresseföreningar. Kommunen har översänt inkomna ansökningar till styrelsen för Föreningen Arvidsjaurs Byar som är remissorgan vid fördelning av bygdemedel. Inkomna ansökningar har gått till Föreningen Arvidsjaurs Byar på remiss. Föreningen Arvidsjaurs Byar har yttrat sig där alla ansökningar bifalls förutom Renvallens bygdegårdsförenings ansökningar, som måste lämna in protokoll där att det framgår att projekten är av allmänt intresse för byn. Renvallens bygdegårdsförening har lämnat in en komplettering som godkännes av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar./. att hos Länsstyrelsen tillstyrka ansökningar om bygdemedel år 2010 för en summa av kronor enligt bilaga till protokollet Exp till Länsstyrelsen

13 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Ansökan om bygdemedel 2010 Byaförening Projekt Äskat a b c d % Föreslaget bidrag Tjappsåive Inreda en möteslokal kr x x x x kr Intresseförening Kläppens byaförening Inredning och kr x x x x kr utrustning av samlingslokal. Uppförande av torrtoalett och vedhus Bygdeföreningen Utbyte av befintligt kr x x x x kr Abborrträsk med omnejd staket runt utomhusbadet Järvträsk byastugeförening Föreningen Arvidsjaurs byar Baktsjaurs byastugeförening Baktsjaurs byastugeförening Övre Långträsk Bygdeförening Renvallens Bygdegårdsförening Uppförande av utedass samt två bord med bänkar Inköp av skrivare Installation av sommarvatten Installation av luftvärmepump Inköp av AVutrustning Åtgärder för att förhindra frostskador på vatten och avlopp Renvallens Färdigställande av Bygdegårdsförening tom samt boulebana Moräng byastugeförening Måla och kitta samt byta ut trasiga glasrutor kr x x x x kr Tagit tillbaka ansökan kr x x x x kr kr x x x x kr kr x x x x kr kr x x x kr kr x x x kr kr x x x x kr Moräng byastugeförening Ombyggnad av kr x x x x kr elcentral Totalt: kr kr (a, b, c, d = p och 4. i kommunens riktlinjer för bidrag ur bygdemedel.) x = uppfyllt. Anm Anmärkningar:

14 Kommunstyrelsen Ks 114 Dnr 00132/ Introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Socialnämnden beslutade om nivåer för introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar får en kommun bevilja introduktionsersättning till dem som tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Utformning och nivån på ersättningen avgörs av kommunen. Introduktionsersättning utgår till den som deltar i introduktionen enligt upprättad individuell introduktionsplan. Ersättningen ska ses som en huvudinkomst som förväntas täcka deltagarens utgifter. Flyktingenheten har upprättat förslag till förändring av nivåer för introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar fr o m Syftet med att förändra introduktionsersättningsnivån är främst att fasa in introduktionsersättning i nuvarande regelsystem, på samma villkor som gäller för alla kommuninnevånare med försörjning på annat sätt. Idag reduceras inte introduktionsersättningsnivån annat än av hyreskostnaden. Till skillnad mot inkomst av annat slag, då nivån av bostadsbidraget påverkas av både inkomst och bostadskostnad. Nivån kommer att ligga något över försörjningsnivån, för att täcka de löpande utgifter i hushållet, så att behov av komplettering av försörjningsstöd undviks. Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan kommer att besluta om och utbetala introduktionsersättning till nyanlända fr o m1 januari forts.

15 Socialnämnden forts. Ks 114 Kommunstyrelsen beslutar att fr o m fastställa följande nivåer för introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar; Ers per månad och per person Vuxna kr Gift/sammanboende kr Inneboende kr Barn kr Ensamstående (utan barn) år kr Ensamstående över 29 år (ej rätt till bostadsbidrag) kr att bostadsbidraget reducerar introduktionsersättningen med motsvarande belopp att ersättning för bussresor skall utgå till de flyktingar som under introduktionstiden har kostnader för resor för deltagande i studier och praktik på centralorten. att socialnämndens beslut upphör att gälla när de nya ersättningsnivåerna träder i kraft. Exp beslut: Anna Lindbäck Flyktingenheten

16 Kommunstyrelsen Ks 115 Dnr 00085/ Byte av lokal alternativt ombyggnad av kommunförrådet Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har under 2009 utrett en långsiktig lösning av brandstationens placering. Förslag finns att flytta brandstationen samt kommunförrådet till lokal på Larstorp. Flyttningen av brandstationen förutsätter att kommunens förråd också flyttas till Larstorp. Kommunförrådet är en del av VA-verksamheten vilket innebär att de åtgärder som vidtas ska vara i VA-kollektivets intresse. Kommunförrådet är i behov av underhåll. Fullmäktige beslutade att avsätta totalt kronor i investeringsbudgeten 2009 för underhåll av kommunförrådet. Pengarna har inte använts i väntan på ett beslut om att flytta till annan lokal. Ska förrådet vara kvar i samma lokaler finns underhållsbehovet kvar. Budgetutskottet beslutade att uppdra till Mårten Enoksson och Joachim Blomberg att utreda frågan om förrådets flyttning och placering, alternativt ombyggnad av befintlig anläggning. Mårten Enoksson och Joachim Blomberg önskar direktiv från politiken inför utredningsarbetet. Kommunstyrelsen beslutar Exp till Mårten Enoksson Joachim Blomberg Räddningschefen Heikki Kairento Anders Åman Tommy Pettersson att uppdra till Mårten Enoksson och Joachim Blomberg att i nära samarbete med räddningschefen utreda och kostnadsberäkna; - renoveringsbehovet i nuvarande kommunförrådsbyggnad - renovering och ombyggnad enligt ovan med tillägget att lokalerna även byggs om för att inrymma räddningstjänsten Utredningarna ska jämföras/sammanställas med tidigare utredning om brandstationen i Industrihus 4. - se över alternativa in/utryckningsvägar till nuvarande lokaler. att be fastighetsägaren utreda vad en anpassning/ombyggnad i räddningstjänstens befintliga lokaler skulle kosta, med hänsyn taget till räddningstjänstens behov att utredningarna inlämnas till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2010.

17 Kommunstyrelsen Ks 116 Dnr 00484/ Grafisk profil för Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till informatör Kent Norberg att ta fram grafisk profil för Arvidsjaurs kommun, att utse arbetsgrupp samt att finansieringen skulle ske via tillväxtenhetens budget. Kent Norberg har i skrivelse till kommunstyrelsen angivit att tillväxtenheten meddelat att det inte finns pengar för uppdraget, varför Kent Norberg ser uppgiften som omöjlig. Ordföranden Jerry Johansson fick av arbetsutskottet i uppdrag att undersöka möjlig lösning på finansiering. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna, max kronor, tas från kommunens konto för strukturåtgärder. Exp till Kent Norberg Kenneth Eklund Barbro Ternert Ekonomi

18 Kommunstyrelsen Ks 117 Dnr 00460/ Förvaltningsområdet för samiska språket Anhållan från Samiska Föräldranätverket att få ingå i arbetsgrupp Första januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arvidsjaur är en av de nya kommuner som blir ett så kallat samiskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att samer har rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter. Enskilda ska även ges möjlighet till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska. Kommunstyrelsen beslutade bl a utse en arbetsgrupp/utskott under kommunstyrelsen där tre politiskt valda personer ingår samt tre representanter valda av samebyarna och sameföreningen. Samiska Föräldranätverket har uppmärksammat att de inte är med i arbetsgruppen och kräver att kommunstyrelsen ändrar i beslutet när det gäller antalet samiska representanter i arbetsgruppen. Föreningen kräver också att Samiska Föräldranätverket får ta en ordinarie plats i arbetsgruppen. Shara Boström informerar de samiska representanterna är utsedda, varav en av dessa är medlem i det Samiska Föräldranätverket Kommunstyrelsen beslutar att vidhålla kommunstyrelsens beslut med hänvisning till att det Samiska Föräldranätverket finns representerade bland de personer som har utsetts till arbetsgruppen. Exp till Samiska Föräldranätverket Shara Boström Maria Lavander Peter Steggo

19 Kommunstyrelsen Ks 118 Dnr 00037/ Tilläggsäskande Investering ombyggnad f.d Bofinkens förskola till extern hyresgäst Kommunfullmäktige har beslutat att anslå kr till ombyggnation och anpassning av f.d. Bofinken förskola till extern hyresgäst. Kostnaderna för ombyggnationen var uppskattade och inkomna anbud visar att kommunens kalkyl för ombyggnationen var i underkant. Fastighetskontoret anhåller om tilläggsanslag med ytterligare kr för ombyggnation av f.d Bofinkens förskola. Kommunstyrelsen beslutar att ur investeringsbudget för 2010 omfördela kronor för ombyggnad och anpassning av f.d. Bofinkens förskola. Exp till Joachim Blomberg Ekonomi

20 Kommunstyrelsen Ks 119 Dnr 00060/ Revisionsrapport - Granskning av projektverksamhet Kommunens revisorer har granskat kommunens projektverksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma om projektverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar att kommunens projektverksamhet, enligt den ekonomiska redovisningen, är relativt omfattande. Den ekonomiska redovisningen är dock inte rättvisande med avseende på projektverksamhetens omfattning, bl a av det skälet att projekt som övergått till reguljär verksamhet fortfarande redovisas som projektverksamhet. Granskningen visar att projektverksamheten inte bedrivs på ett helt ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Skälen till denna bedömning är att; Kommunens riktlinjer inom området är i allt väsentligt ändamålsenliga, men i behov av aktualisering och precisering inom vissa områden Gällande riktlinjer tillämpas inte fullt ut på avsett sätt Uppföljning, mätning och utvärdering av uppkomna effekter och rapportering av enskilda projekt är inte tillräcklig För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer; Aktualisera och precisera riktlinjerna för projektverksamheten Renodla den ekonomiska projektredovisningen till att omfatta enbart projektverksamhet Utveckla rutiner som säkerställer efterlevnaden av fastställda riktlinjer. Kommunstyrelsens beslutar Exp till Revisorerna Barbro Ternert att översyn av riktlinjer för projektverksamhet ska ske. att system för uppföljning utarbetas. att i övrigt beakta revisionsrapporten.

21 Kommunstyrelsen Ks 120 Dnr 00460/ Val av ledamöter till arbetsgrupp Samiskt förvaltningsområde Första januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arvidsjaur är en av de nya kommuner som blir ett så kallat samiskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att samer har rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter. Enskilda ska även ges möjlighet till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska. Kommunstyrelsen beslutade bl a att utse en arbetsgrupp under kommunstyrelsen där tre politiskt valda personer ingår samt tre representanter valda av samebyarna och sameföreningen, att arbetsgruppen ansvarar för hur statsbidraget ska användas och att arbetsgruppen sammanträder ca tre gånger per år och arvoderas enligt kommunens arvodesreglemente. Kommunstyrelsen har att utse tre personer till denna arbetsgrupp. Kommunstyrelsens beslutar att utse Tom Lundberg (s), Lotta Åman (s) och Ulf Starefeldt (m) som ledamöter i arbetsgruppen för samiskt förvaltningsområde. Exp till Tom Lundberg Lotta Åman Ulf Starefeldt Peter Steggo Shara Boström Kommunens ledningsgrupp

22 Kommunstyrelsen Ks 121 Dnr 00041/ Medfinansiering av EUprojekt "LEADER Lapplands programbudget Kommunstyrelsen beslutade att ha avsikt att medfinansiera LEADER Lapplands programbudget för programperioden och beviljade medfinansiering för år 2009 med kronor. Leader Lappland anhåller om utbetalning av anslaget för medfinansiering av programbudgeten för år 2010 med kronor. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering av LEADER Lapplands programbudget för år med kronor per år. att pengarna tas från kontot för EU-finansiering. att årlig utvärdering av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen. Exp till LEADER Lappland Tillväxtenheten Ekonomi

23 Kommunstyrelsen Ks 122 Dnr 00414/ Huvudmannaskap för miljöåterställningsprojekt i Byske/Åby älvar Miljöåterställningsprojektet syftar till att återställa älvarna samt deras biflöden från de skador som de åsamkades i samband med flottningsepoken. Arvidsjaurs kommun har enligt arbetsutskottet beslut åtagit sig huvudmannaskapet för miljöåterställningsprojekt i Åbyälven Nu planeras miljöåterställningsprojekt för Byske /Åby älvar samt i Piteälvens biflöden. Projektledare Pontus Lundberg hoppas att Arvidsjaurs kommun åtar sig huvudmannaskapet för Byske /Åby älvar. Kommunstyrelsens beslutar att Arvidsjaurs kommun åtar sig huvudmannaskapet för miljöåterställningsprojekt i Byske /Åby älvar under förutsättning att ingen medfinansiering ingår. Exp till Pontus Lundberg Tillväxtenheten

24 Kommunstyrelsen Ks 123 Dnr 00128/ Remiss - Bildande av naturreservaten Myrberget, Paula, Paulajåkkå, Ruttjebäcken, Rättselberget och Vinterberget. Länsstyrelsen har översänt förslag till beslut om bildande av naturreservat samt skötselplaner för följande områden; Myrberget Paula Paulajåkkå Ruttjebäcken Rättselberget Vinterberget Länsstyrelsen önskar, med hänvisning till 25 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) kommunens yttrande över förslagen. Per Lidström, tekniska, har yttrat sig i ärendet. Yrkanden Britt-Inger Hedman (v) Att anta Per Lidströms yttrande. Jerry Johansson (s) Kommunen önskar inte ny reservatsbildning. Arvidsjaurs kommun är dock positiv till framtida kommande dialog om markanvändning. Två yrkanden föreligger. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt Jerry Johanssons yrkande. Exp till Länsstyrelsen Per Lidström Heikki Kairento Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte önskar bildande av nya reservat, men välkomnar till dialog om hur markanvändningen ska se ut i framtiden. Reservation Britt-Inger Hedman (v)

25 Kommunstyrelsen Ks 124 Dnr 00126/ Yttrande över anmälan till Statens VA-nämnd med anledning av höjd VA-taxa Hålberg 7:5 Kommunfullmäktige beslutade om taxa för vatten och avlopp samt allmänna bestämmelser (VA-taxa). Statens VA-nämnd har fått en anmälan med anledning av höjd VA-taxa och kommunen ska yttra sig över anmälan. En privatperson har vid VA-nämnden väckt talan mot kommunen avseende taxan. Privatpersonen yrkar att Arvidsjaurs kommuns nya taxa för vatten och avlopp för fritidshus är oskälig samt att taxans avgift borde ligga på 2009 års nivå. Gatuchef Mårten Enoksson har upprättat förslag till yttrande. Kommunstyrelsen beslutar./. att godkänna upprättat yttrande och överlämna det till Statens VA-nämnd, enligt bilaga till protokollet. Exp till.statens VA-nämnd

26 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (2) Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Mårten Enoksson Statens VA-nämnd Direktval Box Stockholm Yttrande över anmälan till Statens VA-nämnd med anledning av höjd VAtaxa, Va 69/10 Hjördis Norman som ägare av fastigheten Hålberg 7:5 yrkar att Arvidsjaurs kommuns nya taxa för vatten och avlopp för fritidshus är oskälig samt att taxans avgift borde ligga på 2009 års nivå. Fastigheten ligger inom Arvidsjaurs kommuns verksamhetsområde. Arvidsjaurs kommun bestrider Hjördis Normans yrkande på följande grunder. Arvidsjaurs kommunfullmäktige antog en ny va-taxa och allmänna bestämmelser att gälla från Avgiftsuttaget för anläggnings- och brukningsavgifterna har inte förändrats under de senaste sex åren. Hjördis Norman anger i sin skrivelse att hon för år 2009 betalade 689 kr och att hon för år 2010 ska betala kr. Rätt avgift är 689 kr respektive kr inkl moms. Den nu gällande va-taxan från är uppbyggd efter Svenskt Vattens normalförslag och gällande va-lag. Avgiftsskyldigheten har fördelats efter skälig och rättvis grund och beaktande av den mer eller mindre nytta varje fastighet har av sin anslutning till den allmänna va-anläggningen. Tidigare taxan för fritidshus utgick med en schablonavgift utan tillstymmelse till avgiftsfördelning enligt va-lagens intentioner. Vid en ny taxekonstruktion kommer en del fastigheter att drabbas av kostnadsökningar, både året runt bostäder som fritidshus, medan några fastigheter får en lägre avgift eller liten höjning mot tidigare avgiftsuttag. Lägg därtill att kommunens taxa inte höjts de senaste sex åren. Erfarenhetsmässigt utgörs kostnaden i en va-verksamhet till övervägande del, % av fasta kostnader för att hålla anläggningen tillgänglig för anslutna fastigheter. De fasta kostnaderna är i stort sett oberoende av hur mycket den enskilde abonnenten förbrukar. Att en fastighet bebos endast en del av året och därmed utnyttjar anläggningen i mindre utsträckning än andra fastigheter saknar därmed i nämnvärd mån betydelse för de totala kostnaderna att driva anläggningen.

27 2 (2) En fastighets nytta av den allmänna va-anläggningen består i första hand av att anläggningen står till fastighetens förfogande när helst det uppstår behov av tillgång till vattentjänsterna. Anläggningen måste dimensioneras därefter och drivas så att den uppfyller myndigheternas krav, så länge den behövs som allmän va-anläggning. Det är främst tillgängligheten till va-anläggningens kapacitet som fastighetsägarna betalar brukningsavgift. Arvidsjaurs kommun Mårten Enoksson Gatuchef Bilagor: Fullmakt för Mårten Enoksson att företräda Arvidsjaurs kommun Va-taxa 2010 Allmänna bestämmelser

28 Kommunstyrelsen Ks 125 Dnr 00156/ Detaljplan för Haren 15 (f.d Bofinkens förskola) och Glommersträsk 6:57 (Centrumhuset) I fastigheten Haren 15 (f.d. Bofinkens förskola) planeras annan verksamhet än den som idag finns angiven i detaljplanen. Samma gäller för fastigheten Glommersträsk 6:57 som kommunen sålt till Johan Lindgren i Glommersträsk. Fastighetskontoret föreslå till detaljplanen för Haren 15 (f.d Bofinkens förskola) och Glommersträsk 6:57 (Centrumhuset) ändras till en friare skrivning där respektive verksamhet på fastigheterna kan ingå. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att genomföra planändringen. Exp till Mbhn Joachim Blomberg

29 Kommunstyrelsen Deltagande för kommunalrådet vid kronprinsessan Viktora och Daniel Westlings bröllop Ks 126 Dnr 00170/ Utrikesdepartementet har inbjudit kommunalrådet Jerry Johansson till Regeringens mottagning i Stockholms Stadshus den 18 juni 2010, med anledning av kronprinsessan Victoria och Daniel Westlings bröllop. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommunerna att inte ge brudparet några sakgåvor i present eftersom det kan strida mot kommunallagen. Jerry Johansson tar vid dagens sammanträde upp frågan om hur kommunstyrelsen ställer sig till hans närvarande vid mottagningen. Yrkanden Lotta Åman (s) Avslag med motiveringen att skattebetalarnas pengar inte ska användas till nöjesresor. Ulf Starefeldt (m) Bifall till deltagande vid regeringens mottagning. Efter framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt Ulf Starefeldts yrkande. Kommunstyrelsen beslutar Exp till Jerry Johansson att ställa sig positiv till Jerry Johanssons deltagande vid regeringens mottagning att följa Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation vad gäller gåvor till brudparet. Reservation Lotta Åhman (s)

30 Kommunstyrelsen Ks 127 Dnr 00180/ Skolutskottets rapport till kommunstyrelsen Ordföranden i skolutskottet, Jan Åge Mikalsen (s) informerar kommunstyrelsen om att skolutskottet kommer att begära tilläggsanslag till 2010 års internbudget med kr. Det saknas pengar i 2010 års budgetram med anledning av att det bl a behövs mera personalresurser till barn i behov av stöd, en ny fritidsavdelning vid Ringelskolan och en klass till i åk 7 på Fridhemsskolan från höstterminen Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Jerry Johansson att lyfta ärendet vid kommunfullmäktiges budgetberedning den 11 och 17 maj Exp till Jerry Johansson Jan Åge Mikalsen Ann-Lovise Lundahl Annette Rylén

31 Kommunstyrelsen Ks 128 Dnr 00106/ Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr år 2009 Årsredovisning 2009 för kommunalförbudet Partnerskap Inland - Akademi Norr har fastställts av direktionen Frågan om ansvarsfrihet skall prövas i varje medlemskommuns kommunfullmäktige eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr ansvarsfrihet för 2009 års räkenskaper och förvaltning.

32 Kommunstyrelsen Ks 129 Dnr 00447/ Bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun Mål och riktlinjer I Bostadsförsörjningslagen uttrycks kommunernas formella ansvar för bostadsförsörjningen. I korthet innebär det att kommunen ska planera för bostadsbeståndet så att alla i kommunen kan bo bra. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Lagen saknar konkreta formkrav, vilket innebär att det kan vara svårt för kommunerna att veta exakt hur arbetet med boendeplaneringen ska utformas. Det finns dock viss hjälp att hämta i andra politiska beslut fastslog riksdagen följande övergripande bostadspolitiska mål: Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten. Detta övergripande mål kan utgöra en utgångspunkt för kommunens arbete med boendeplaneringen. Utredare Shara Boström har träffat personer som alla besitter värdefull kunskap om utbud och efterfrågan av bostäder i Arvidsjaurs kommun. Gruppen har föreslagit mål och riktlinjer. Remiss har gått till samtliga politiska partier. Inget parti har lämnat någon synpunkt../. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna mål och riktlinjer enligt bilaga till protokollet.

33 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll Delmål Arvidsjaurs mål Arvidsjaurs riktlinjer Förutsättningar för alla Funktionshindrade som önskar lämplig bostad skall kunna få det Alla ska kunna efterfråga bostäder efter sina behov, och de funktionshindrades behov skall särskilt beaktas. Goda bostäder Äldre och funktionshindrade personer skall kunna bo kvar i sina bostäder om de önskar. Vid ombyggnad och renovering av bostäder skall tillgängligheten ökas. Jämlika och värdiga levnadsförhållande n Hållbar utveckling Möjlighet till eget boende till alla för en rimlig kostnad Arvidsjaurs kommun ska ha så god bostadskapacitet att nya kommunmedborgare kan tas emot. Vi ska ha en bostadsmarknad som går att omskapa flexibelt Bostadsområdens yttre miljö bör speciellt uppmärksammas. De ungas möjlighet till en god uppväxtmiljö. Olika typer av boenden ska finnas. Kontinuerligt utvärdera behovet av bostäder. Bostadsbyggandet ska beakta flexibilitet för att klara förändringar Gröna ytor utsmyckas. Lekplatser bör vara av god standard.

34 Kommunstyrelsen Ks 130 Dnr 00384/ Motion - Lekplats vid Nyborgstjärn Leif Enberg har lämnat in en motion innebärande att kommunen bygger en lekplats vid Nyborgstjärn till maximal kostnad av ca kronor. Kommunfullmäktige har beslutat att ta upp motionen till behandling och överlämna det till kommunstyrelsen för beredning. Leif Ståhl, parkenheten, har yttrat sig i ärendet. Vid arbetsutskottets sammanträde fördes diskussion om att i det fortsatta arbetet beakta uppväxtkoordinerat ledarskap. Yrkanden Jerry Johansson (s) Avslå motionen med hänvisning till att en översyn av framtida utformning och placering av lekplats ska genomföras. Sven-Olov Granlund (c) Beakta motionen i arbetet med översyn av framtida utformning och placering av lekplatser. Två yrkanden föreligger. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsens beslutar enligt Sven-Olov Granlunds yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beakta motionen i arbetet med översyn av framtida utformning och placering av lekplatser.

35 Kommunstyrelsen Ks 131 Dnr 00062/ Motion - Ledamöters frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden Leif Enberg (v) har lämnat in en motion där han föreslår att kommunfullmäktige lägger till en ny fast punkt på ärendelistan Ledamöters frågestund. Ledamöters frågestånd skulle ge fullmäktigeledamöterna möjlighet att ställa frågor som i normalfallet inte tas upp i fullmäktige men ändå berör det kommunala styret. Det finns ledamöter som inte bara har en plats i fullmäktige utan även är förtroendevalda i styrelser och nämnder, medan andra fullmäktigeledamöter inte är det. Den som vet svaret på en ställd fråga ska kunna svara. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utredare Shara Boström har yttrat sig i ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att det redan finns möjlighet för kommunfullmäktiges ledamöter att få svar via enkel fråga, interpellation samt vid allmänpolitisk debatt.

36 Kommunstyrelsen Ks 132 Dnr 00103/ Motion Verkställande av fattade beslut Leif Enberg (v) har inlämnat en motion om att verkställning av fattade beslut ska ske, (t ex Trottoarpratare för varje kommunfullmäktigesammanträde). Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till motionssvar har upprättats /. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen i enlighet med bilaga till protokollet.

37 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (2) Svar på motion "Verkställande av fattade beslut", Dnr 103/2010 Vänsterpartiets fullmäktigegrupp lämnade in en motion sommaren 2007 om affischering av kommunfullmäktiges sammanträden. Motionen bifölls med följande motionssvar; Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har inlämnat en motion angående annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden. Man bör dock se till att uppsättning av affischer sker en vecka innan aktuell mötesdag. Motionens förslag kan vara en del i att få fler medborgare att delta vid fullmäktiges möten. Detta vore mycket önskvärt både ur aspekten gällande intresset för demokratin och för information om politiska beslut som påverkar samhällets utveckling och 2009 uppdrog fullmäktige till presidiet (årligt beslut om annonsering) att ansvara för affischering av sammanträdena. I beslutet för annonsering 2010 finns inte det uppdraget kvar. Annonsering sker i dag i dagstidningarna Norra Västerbotten och Piteå-Tidningen samt på kommunens hemsida. Leif Enberg har vid årets marssammanträde lämnat en motion där han uppmanar kommunfullmäktige att genomföra tagna beslut. Han nämnder i motionen bl.a. affischering via trottoarpratare före varje fullmäktigesammanträde. Vilka andra beslut motionären avser är svårt att avgöra, så därför avser det här svaret endast affischeringen. Kommunen har inte teknisk utrustning att tillverka affischer nog stora för trottoarpratare. De skrivare som finns klarar bara A3, vilket inte på långt när är den storlek som trottoarpratare slukar. Förslag har även framkommit om att låta högstadie / gymnasieelever tillverka affischerna så att de skulle bli mer tilltalande. Rent generellt är det svårt att gå in och styra lektionsinnehåll i skolan. Vid kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer har problemet med trottoarpratare varit ständigt återkommande. Om pratarna står på trottoaren hindras de gående, och då särskilt synskadade och rörelsehindrade. På refugen (Storgatan) kunde de tidigare stå utan hinder för gående, men var inte lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Nu finns inte längre någon refug att tillgå. Affischer i A3 har vid några tillfällen satts upp på Konsum, ICA och skickats till biblioteken. Tyvärr så var de i affärerna efter någon dag antingen nedrivna eller täckta med annan annonsering.

38 2 (2) Det är självklart önskvärt att fler människor kom till kommunfullmäktiges sammanträden. Positivt är ändå att det de senaste åren skett en ökning, om än liten, av allmänhet vid sammanträden när det gäller ärenden som på något sätt berör dem. Exempel är den nya organisationen av skolan, gräsplan och några andra. Kommunkansliet ser också en större medvetenhet om rätten till insyn genom att utlämnande av allmänna handlingar ökat kraftigt de senaste åren. Under samma tid visar statistik att även läsning av offentliga protokoll via hemsidan ökat betydligt. En trend som förhoppningsvis kommer att öka intresset och som leder till fler besökande vid fullmäktige och andra offentliga sammanträden. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per år på kvällstid. Andra nämnder med öppna sammanträden bara dagtid. För den allmänna närvaron vid fullmäktige och andra nämnders öppna möten är detta ett problem. Ungdomar går i skolan och de flesta vuxna förvärvsarbetar. För att över tid öka intresset för närvaro är tillgängligheten en av de avgörande faktorerna. Avsikten med affischering och trottoarpratare var väl att nå besökare som ej läser tidningar eller hemsidan. Att locka in spontanbesökare till kommunfullmäktiges sammanträden är nog svårt. Allmänheten kommer, som tidigare nämnts, när någon fråga som intresserar dem behandlas. Hela sammanträdesformen måste kanske omprövas för att göras intressant. Inga föredragningar förekommer vid fullmäktiges möten utan allt ska vara inläst i förväg. Majoriteten av ärendena leder ej till debatt. För att intressera medborgarna att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden bör innehåll och mötesform förändras. Detta är en politisk fråga och inte något som tjänstemän kan avgöra.

39 Kommunstyrelsen Ks 133 Dnr 00096/ Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen - Jan-Olov Lundgren Jan-Olov Lundgren (s) begär entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Jan-Olov Lundgren (s) entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. att som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Jan-Olov Lundgren utse Peter Rydfjäll (s). att vakantsätta platsen som ersättare under den tid som är kvar av innevarande mandatperiod.

40 Kommunstyrelsen Ks 134 Dnr 00096/ Entledigande som ersättare i kultur- och fritidsnämnden - Jan-Olov Lundgren Jan-Olov Lundgren (s) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Jan-Olov Lundgren (s) entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. att vakantsätta platsen som ersättare under den tid som är kvar av innevarande mandatperiod.

41 Kommunstyrelsen Ks 135 Dnr 00097/ Entledigande som ordinarie ledamot i socialnämnden - Marie Wikberg Marie Wikberg (s) begär entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Marie Wikberg (s) entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden. att som ordinarie ledamot i socialnämnden efter Marie Wikberg utse Dick Holmström (s). att vakantsätta platsen som ersättare under den tid som är kvar av innevarande mandatperiod.

42 Kommunstyrelsen Ks 136 Dnr 00100/ Entledigande som revisor - Disa Lundberg Disa Lundberg anhåller om att bli entledigande från sina uppdrag revisor enligt följande; Revisor för kommunen Revisorsersättare för Stiftelsen Arvidsjaurs barnavårdsnämnds donationsfond Revisorersättare för Stiftelsen Nils-Olov och Kristina Perssons minnesfond Revisor för Gustav Leonard Lundgrens donationsfond Revisor för Svea Karlssons donationsfond Revisor för Arkens donationsfond Revisorsersättare för Stiftelsen Gunhild Steinvalls fond för unga musiker Revisorsersättare för Arvidsjaur Flygplats AB Revisor för Arvidsjaur Test Training AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Disa Lundberg entledigande från sina revisorsuppdrag. att som revisor efter Disa Lundberg utse Ingemar Nyström, Moskosel.

43 Kommunstyrelsen Ks 137 Näringslivsfrågor Ordföranden Jerry Johansson informerade om följande; Länstrafikens underskott har minskat tack vare besparingar Arvidsjaurs Jägarbataljon Eventuella nya arbetstillfällen kommer till Arvidsjaur Vice ordföranden Ulf Isaksson informerade om följande: Inlandsbanan AB Banan mellan Arvidsjaur och Jokkmokk har rustats upp, bärigheten har ökats. Bolaget driver frågan om att rusta upp tvärbanan för godstrafik och de har investerat i ett nytt trafikledningssystem. IBAB har en 5-årsplan om att det ska gå godstrafik på tvärbanan. Inom en 10-årsperiod även persontrafik mellan Mora och Gällivare. Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

44 Kommunstyrelsen Ks 138 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Anmäles följande beslut i delegerade ärenden: I II Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla Kommunstyrelsens skolutskott Övriga delegeringsbeslut Ann-Sofi Levander SOCCH: 1 Tillsvidareanställning Jerry Johansson KSO:1 Yttrande angående förköpsrätt Jerry Johansson KSO:2 Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag Kjell Sundström PR.ING:1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag Mårten Enoksson GVA:1 Mätning av vatten med vattenmätare Sara Lindgren RA:1 Tillstånd för jakt på kommunens soptippsområde Sara Lindgren RA:3 Beslut om uppehåll i sophämtning Kenneth Eklund NCH:2 Medverkan i projekt där ingen medfinansiering finns förutom eget arbete Annette Rylén SKOLCHEF 2.11 Beviljande av ledighet över 10 dagar för läsåret Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

45 Kommunstyrelsen Ks 139 Redovisning av meddelandeärenden III Meddelandeärenden * Länstrafiknytt nr Länstrafiken Norrbotten * Undersökningstillstånd för området Eliasro nr 200 i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län - Bergstaten * Undersökningstillstånd för området Eliasro nr 201 i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län - Bergstaten * Protokoll Direktionen för partnerskap Inland - Akademi Norr * Styrelseprotokoll Länstrafiken i Norrbotten * Lägesrapport nr 4 Dnr 448/ Projekt Polcirkeln levererar * Flernivåstyrelse Regionkommittténs vitbok COST-IV Europaforum Norra Sverige * Årsstatistik nära - Statistiska centralbyrån * Äldreomsorg i Moskosel - Brev från Hasse Grönlund * Bostadsanpasssningsbidrag för ombyggnad eller nybyggnad av duschrum Dnr 5/ Dom Förvaltningsrätten i Luleå * Framtidens utmaningar välfärdens långsiktiga finansiering - Sveriges kommuner och Landsting * In och utryckning räddningstjänstpersonal Dnr 364/ Klarläggande från räddningschefen beträffande inryckningen forts.

46 Kommunstyrelsen forts. Ks 139 III Meddelandeärenden * Cirkulär 10:19 - Ändringar i semesterlagen - Sveriges kommuner och Landsting * Cirkulär 10:20 - Lyft, en ny praktikåtgärd år Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 10:21 - Vård och omsorg i annans hem - viktigt avgörande - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 10:22 - Arbetsdomstolens dom AD 2010 nr. 11, avsked av synpedagog - Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 10:23 - Vårpropositionen för år Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 10:24 - Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 10:25 - Sommarjobbssatsning Sveriges Kommuner och Landsting * Nyhetsbrev mars Kommunförbundet Norrbotten * Cirkulär 10:27 - Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel - Sveriges Kommuner och Landsting * Protokoll Årsstämma Pite Älv Ekonomisk Förening * Vatten vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

47 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträde: Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Ulf Isaksson 1 3 Karin Lindgren - 4 Lotta Åman 1 5 Tom Lundberg 1 6 Jan-Olov Lundgren - 7 Lena Karlsson 1 8 Jan Åge Mikalsen 1 9 Britt-Inger Hedman 1 10 Sven-Olov Granlund 1 11 Ulf Starefeldt 1 Ersättare: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Vakant 2 Peter Rydfjäll 3 Tommy Pettersson 4 Tycko Johansson 1 5 Ann-Kristin Brännström 6 Dick Holmström 7 Ylva Stråhle Andersson 8 Elisabeth Hällgren 9 Håkan Sandgren 10 Bo Lundmark 11 Birger Lundberg SUMMA 10

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2012-01-23 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.15. Beslutande Jerry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta Åman (s) ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-12-09 42 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.10. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-04-20 118 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00-14.15. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-09-26 38 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.45. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens utskott - delegering 2012-09-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-10.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll ARVIDSJAURS KOMMUN Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-04-21 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande Mats Åhman Britt-Inger Hedman Kristina Bäckström

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Datum 2014-11-20 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 december kl 18.00 Allmänheten är välkommen att närvara. Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-12-15 363 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-02 290 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.30-17.15. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott 2009-01-21 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s), ordförande JanÅge

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-03-14 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Matti

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-11-23 77 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-09-25 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.20. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lena Karlsson (s) Peter Manner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 16.00-17.10. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2006-10-09 214 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Tom Lundberg (s) Matti Kaistamaa (s) Leif

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer