Vi i. Lena kämpar för ett samhälle tillgängligt för alla. Nr Årg. 21 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i. Lena kämpar för ett samhälle tillgängligt för alla. Nr 3 2009 Årg. 21 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN"

Transkript

1 Vi i Nr Årg. 21 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Lena kämpar för ett samhälle tillgängligt för alla

2 Utblick från kommunalrådsstolen Jag hade börjat tänka att vi gott skulle kunna ha sommaraktiviteter någon månad till eftersom vi i år liksom förra året haft en härlig indiansommar. Men vändningen kom snabbt. Nu är det höst. I stadshuset har tjänstemännen och vi politiker en intensiv period då vi skall formulera och sammanställa nya mål och inriktningar för Arbetet med budgeten är en del. Självklart är det inte alls enkelt i dessa tider. Vi har ju haft några år av stark tillväxt och väldigt goda resultat. Nu kommer vi att presentera budgetalternativ, där vi försöker vara återhållsamma men ändå värna våra välfärdsområden vård, omsorg och skola, det vi ofta kallar de kommunala kärnverksamheterna. Budget och målsättningar kommer slutligen att fastställas i kommunfullmäktige i november. Jag ser tillbaka på sommarens aktiviteter med stor glädje. Även om semestertiden 2009 bjöd oss på både regn och sol, så hade vi vädrets makter med oss i arrangemangen. Jazzfestivalen, Sommarfesten, Ekobofestivalen, Visfestival vid Västersjön och den 44:e Ljustfesten firades alla under riktigt bra sommarväder och med många besökare. Dessutom genomfördes en gemytlig Sillens dag enligt traditionen i Vejbystrand och vår fantastiska Hembygdspark slog publikrekord igen. Ett av målen med att slå samman Ängelholms Näringsliv AB, Turistföreningen och Cityföreningen är att marknadsföringen av Ängelholm som besöksoch etableringsort skall bli ännu bättre. Vi vill ju alla att sammangående ska utmynna i något riktigt bra och det är därför viktigt att de allra flesta som är engagerade i föreningarna tycker att samgåendet kommer att gagna Ängelholms utveckling och därmed se nya utvecklingsmöjligheter. Allt går inte att genomföra i det tempo som vi politiker vill. Trots ett väldigt stort engagemang, inte minst från min sida, har den beslutade cirkulationsplatsen på Klippanvägen förskjutits några månader framåt till våren Man får böja sig för faktum och konstatera att upphandlingsprocesser ibland påverkar och komplicerar till synes klara tidsscheman och att det är bättre att asfaltbeläggningen kan läggas i bra väder i anslutningen till ombyggnationen än att hela gatan ligger uppriven i månader. Annars märker vi ingen skillnad på investeringsviljan i vår kommun före och efter krisen på finansmarknaderna slog till i slutet av Vårt Stadsarkitektkontor har fullt upp med nya byggplaner och bygglovsansökningar och arbetar ständigt vidare med att kunna tillmötesgå medborgarnas krav på snabba handläggningstider. Kultur, historia och traditioner är den bas på vilket ett fritt och öppet samhälle vilar. Så uttrycker min företrädare på kommunalrådsposten, riksdagsman Hans Wallmark sig i en presentation. Det gäller i stort och i smått och det är viktigt att vi i vardagens slit unnar oss att uppleva, känna och reflektera. På Stadsbiblioteket Ängelholms Hembygdspark ett attraktivt besöksmål som har slagit nytt besöksrekord i sommar. Inte minst är det en oas för barnfamiljerna. Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande finns Galleri Moment, ett galleri som drivs i samarbete mellan Ängelholms Kultur- och fritidsnämnd och Ängelholm Konstförening. Galleri Moments spännande utställningar är bara ett exempel på de möjligheter till kulturupplevelser som erbjuds. Idrottsstaden Ängelholm är fantastisk. Ängelholms FF överträffar troligen styrelsens egna förväntningar denna säsong. Inte alls långt ifrån att spela kval för Allsvenskan är verkligen något att gratulera. Det mest fantastiska är att idrottsrörelsen aktiverar så väldigt många barn och ungdomar. En ny bollhall projekteras för närvarande på Kungsgårdsskolan. Den är efterlängtad och kommer att fylla det behov vi har. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar dessutom för att vi skall använda oss av våra idrottsanläggningar mer optimalt. Det ligger i linje med vårt miljöprogram där uppvärmning av dåligt utnyttjade tider i våra anläggningar är ett slöseri med energi. Till sist tycker jag att våra lokala handlares utbud av höst- och vinterkläder ser fint ut. Hösthandla på hemmaplan! Åsa Herbst kommunstyrelsens ordförande Vi i Informationstidning till hushållen i Ängelholms kommun, utgiven av Ängelholms kommunstyrelse. Detta nummer av Vi i Ängelholm finns även inläst som taltidning. Du som har behov av en inläst version kan kontakta Meborgarlinjen tel: Ansvarig utgivare: Produktion: Text: Foto: Tryck: Distribution: Upplaga: Lena Tebring, kanslichef, tel Bert Lundqvist Information, Verkstadsgatan 4, Ängelholm Tel och fax: , e-post: Bert Lundqvist Bert Lundqvist (där inget annat anges) Smålänningen, Ljungby Svensk Direktreklam 000 ex (4 nr per år)

3 Nya ledningsgrupper med mål att förbättra den kommunala servicen Den kommunala servicen syftar till att skapa samhällsnytta för medborgarna och andra intressenter. En stark drivkraft hos den nye kommundirektören, Jan-Inge Hansson är att ge så mycket service som möjligt utifrån de resurser som står till förfogande. Som ett led i detta har en rad olika åtgärder vidtagits. Kommunala förvaltningar och enheter i Ängelholms kommun ska framöver i större utsträckning arbeta efter gemensamma riktlinjer. Förvaltningscheferna och VD:arna i bolagen ingår i en ledningsgrupp tillsammans med nye kommundirektören Jan-Inge Hansson, som tillträdde sin tjänst för ett knappt halvår sedan. Därmed kommer Ängelholms kommun att styras enligt en koncernmodell. Det är politikerna som fattar besluten i nämnder och styrelser, men det är respektive förvaltning som bereder frågorna och tar fram underlag för ett politiskt beslut. Sedan är det förvaltningarna som ska se till att besluten efterlevs. Vi ska arbeta efter en gemensam modell. Tidigare arbetade varje förvaltning till stor del oberoende av varandra, säger Jan-Inge Hansson och tillägger: Genom att vi arbetar mer likartat minimerar vi risken att en fråga, som kanske berör fler än en förvaltning eller enhet, hamnar mellan stolarna. För att så inte ska bli fallet har jag också regelbundna möten varannan vecka med tekniske chefen, miljöchefen, stadsarkitekten samt chefen för mark och exploatering. IT-arbetet De nya riktlinjerna påverkar också IT-arbetet, där kommunen inför en standardisering, som innebär att alla nämnder och förvaltningar arbetar på samma sätt och i samma system när det gäller ärenderegistrering och ärendehantering. Vi kommer också att utveckla IT-hanteringen. Bland annat satsar vi på ökad IT-säkerhet och det pågår en utveckling av e-tjänster på vår nya hemsida, säger Jan-Inge Hansson. NÄRINGSLIVSFRÅGOR En annan fråga som är på agendan är hur arbetet med näringslivsfrågor ska bedrivas och gränssnittet mellan kommundirektörens roll i strategiska näringslivsfrågor och vd:ns roll i näringslivsbolaget, vilket håller på att ta form. Vårt gemensamma arbete där har stor betydelse i det strategiska arbetet kring framtida etableringar, lokalisering av industrimark och tillväxt över huvud taget, säger Jan-Inge Hansson. Kommundirektör Jan-Inge Hansson. Medborgarlinjen ger Dig råd, upplysningar och information när Du har frågor eller ärenden som rör både kommunal och annan offentlig verksamhet. Förköpsrådgivning i konsumentfrågor Bokning av kommunala lokaler, t ex, skolsalar, bibiliotekets hörsal Parkeringstillstånd på kommunens parkeringar Information om kommunens lediga tjänster Upplysning om fonder i Ängelholms kommun Ta del av kommunala protokoll Förteckning över fastighetsägare som tillhandahåller hyreslägenheter Upplysning om fastighetsbeteckning, fastighetsägare, taxering mm. Parkeringstillstånd för handikappade Öppet måndag torsdag kl 8-17, fredag 8-16 Tel: , fax: , Adress: Stadshuset, Ängelholm Förvaltningscheferna Karin Valtinat, miljöchef, Kenth Hasselgren, Teknisk chef och stadsarkitekt Sverker Tingdahl tillsammans med mark- och exploateringschefen Lars-Gunnar Ludvigsson träffar kommundirektören varannan vecka för att undvika att ärenden som berör mer än en förvaltning hamnar mellan stolarna. Foto Rebecka Lindell. Ängelholms kommun på webben Ny Mötesplats för unga mellan 13 och 30 år med funktionsnedsättning Invigning med öppet hus den 22 oktober kl på Nybrovägen 5 (vid bowlingen) i Ängelholm. Kontaktpersoner är: Stefan Persson, HIK Kick Off tel: och Jan Bengtsson, fritiden handikappomsorgen tel: Växelns öppettider Månd - Torsd 8-17, Fred 8-16 Tel Vill du motionera tillsammans med dina kompisar? Hyr en tid i kommunens gymnastiksalar. Kontakta Christel på Kultur- och fritidsförvaltningen, tel Utnyttja speciella tider till halva priset Den som hyr en gymnastiksal vardagar efter kl 21 samt lördagar och söndagar 8-22 betalar endast halv taxa, d v s 87:50 kr per timme. 3

4 EU-pengar kan gå till vandringsleder på Hallandsåsen Sex kommuner i nordvästra Skåne bildar ett geografiskt område för utveckling av landsbygden, så kallade Leader, och får fram till och med 2013 cirka nio miljoner kronor om året från EU och staten att dela ut till speciella projekt. De sex kommunerna bidrar med drygt 20 procent. Natur- och kulturturism som tillväxtmotor är ett av fem områden som prioriteras och en ansökan kommer från Destination Hallandsåsen som dels vill förbättra vandringslederna, dels marknadsföra matproducenter. Bättre vandringsleder kan det bli på Hallandsåsen med hjälp av EU-pengar. Foto: Rita Aatola Olsson Detta är Leader! Leader är en arbetsmetod som funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi. I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdsområden. Ett Leaderområde är ett geografiskt avgränsat område med till invånare. En LAG-grupp ansvarar i Leaderområdet i samråd med Länsstyrelsen om vilka projekt som ska tilldelas ekonomiska medel. Projekten ska ligga inom ramarna för Det svenska landsbygdsprogrammet samt den utvecklingsstrategi som LAG-gruppen tagit fram för området. Leaderföreningen Skåne Nordväst Norra har sitt säte i Åstorp där man kan kontakta verksamhetsledarna Peter Krikström eller Ann-Charlotte Thörnblad Kommunerna Ängelholm, Båstad, Örkelljunga, Klippan, Åstorp och Bjuv samt församlingen Kågeröd Röstånga bildar Leaderområdet Skåne Nordväst Norra. I januari i år bildades en Leader-förening med en styrelse bestående av representanter från kommuner, föreningar och näringsliv. De bidrag som vi får från EU, staten och de sex kommunerna vänder sig till alla som vill göra något bra projekt för landsbygden och som har mervärde för många människor, säger Lene Hansson, som är en av sex representanter i Leaderföreningen från Ängelholms kommun. FEM STRATEGIER Under förra året hölls ett flertal möten runt om i byarna. Efter vad som framfördes där har styrelsen tagit fram fem utvecklingsstrategier. Förutom natur- och kulturturism som tillväxtmotor handlar det om att utveckla Sveriges mest självförsörjande matregion, att utveckla byarna på landsbygden till attraktiva boendemiljöer, utveckling av den småskaliga skogsnäringen samt ta tillvara den lokala historien och vårt natur- och kulturarv. Destination Hallandsåsen är en ekonomisk förening där ett 70-tal medlemsföretag erbjuder enskilt och tillsammans mängder av möjligheter vid besök på Hallandsåsen. Föreningen arbetar nu på två ansökningar till Leader. Vi vill att det ska bli lättare att ta sig fram på åsen och planerar därför att med dessa EUpengar kunna förbättra leder för vandring, cykling och ridning. Vi har många ideella krafter som sedan kan vara med om att göra det här arbetet, säger Lars Håkansson, vd på anläggningen Sommarsol, som ingår i Destination Hallandsåsen. gästabud Den andra ansökningen handlar om att marknadsföra Hallandsåsen som en matregion. Vi planerar att starta ett återkommande kommersiellt arrangemang som vi kallar för Hallandsåsens Gästabud. Biblioteket lyfter fram miljöfrågorna Nu finns ett nyinrättat Miljöbibliotek i Ängelholms stadsbibliotek. Där samlas böcker, tidskrifter och broschyrer om miljö, energi och föroreningsfrågor. Det blir också föredrag och utställningar på temat. I våras antog Ängelholms kommun ett nytt miljöprogram. Därmed aktualiseras frågorna även för allmänheten, som ska kunna följa upp om programmet genomförs. Biblioteket kommer att i samverkan med Miljökontoret redovisa vad som händer. För att sprida information och inbjuda till diskussion ordnas även föredrag. Onsdagen den 21 oktober kommer en internationell auktoritet på området elproduktion och vindkraft hit. Det är Bo Normark, VD för Power Circle, som tidigare bland annat föreläst för USAs tidigare vicepresident Al Gore. Det blir ett unikt tillfälle att höra en av de verkligt inflytelserika personerna som 4 påverkar framtidens energiplanering! Skäldervikens vatten är viktigt för Ängelholms miljö. Få känner det vattnet bättre än marinbiologen Kristin Johansson, som under flera år dykt och tagit vattenprover. Kristin kommer torsdagen den 19 november för att tala om Skäldervikens vatten idag och i framtiden. Alla föredrag äger rum i Torgrummet på stadsbiblioteket, och startar kl 19 respektive dag. I oktober och novemberdecember kommer även två utställningar, dels om förpackningsåtervinning, dels om farligt avfall i hushållsprodukter att visas på biblioteket. Elin Bygg från Miljöförvaltningen och Johan Brinck, Stadsbiblioteket, visar upp delar av utställningben, där även Bamse deltar.

5 Linda ska sprida sin entusiasm till eleverna Linda Persson är verksamhetsutvecklare inom SECO, Sveriges Elevråds Centralorganisation. Sedan drygt ett år tillbaka är hennes tjänst förlagd till hemkommunen Ängelholm, som till 20 procent står för lönen. Lindas uppgift är att entusiasmera och inspirera eleverna i högstadiet och gymnasiet till att vara med och påverka olika frågor inom sin skola. Linda Persson har gått hela sin skoltid på Ängelholmsskolor, först Errarps skola, sedan Kungsgårdsskolan och tog sedan studenten på Rönneskolan i fjol, där hon för övrigt var elevrådsordförande. Därefter fick hon en Linda Persson i samtal med elever på Rönnegymnasiet. tjänst på SECO med uppgift att hjälpa elever på olika Skåneskolor hur man organiserar sig och hur man arbetar med olika frågor för att kunna påverka sin skola och skolarbete. Sedan i våras arbetar Linda enbart i Ängelholm och Båstad med huvuduppgiften i Ängelholm, som delvis finansierar verksamheten. Jag ska vara ute på högstadieskolorna och gymnasieskolan och hjälpa och entusiasmera eleverna till att kunna påverka sin skola i första hand men i förlängningen också andra lokala frågor, som berör ungdomar, berättar Linda, som kommer att samla intresserade elever till en utbildning. UTBILDNING Den 21 oktober kör vi igång den första utbildningen för det här läsåret, där vi ska prata om hur man driver en fråga, vi ska träffa politiker och brainstorma fram olika idéer som man kan arbeta med. Sedan är det tänkt att eleverna ska kunna driva sin fråga på skolan i olika påverkansgrupper, berättar Linda. MER ÄN STYRELSEN Linda poängterar också att man inte behöver sitta med i elevrådsstyrelsen för att kunna engagera sig på skolan. Det finns många olika verksamheter och aktiviteter på skolan som även personer Föräldrar bättre på att säga nej till att bjuda på alkohol Föräldrar har blivit mindre benägna att bjuda på alkohol hemma sedan Det visar ett resultat från den drogvaneundersökning som genomfördes bland kommunens ungdomar i våras. Det är barnen själva som har fått uppge om deras föräldrar tillåter att de dricker alkohol och huruvida de har blivit bjudna på alkohol hemma. Samma undersökning har genomförts i 22 andra skånska kommuner men i genomsnitt kan man inte se samma positiva trend bland dessa kommuner. FÖRÄLDRAR VIKTIGA Föräldrar är de allra viktigaste drogförebyggarna som vi har, säger Maria Selway, som arbetar just som drogförebyggande samordnare i Ängelholms kommun. Många föräldrar tappar tron på att de är viktiga när barnen kommer upp i tonåren och sådant som rökning och alkohol börjar bli intressant. Men en av de största slutsatserna vi kan dra utifrån drogvaneundersökningen är att föräldrar är oerhört viktiga för huruvida deras barn börjar röka eller dricka. År 2007, när samma undersökning genomfördes, var det 40 procent av niondeklassarna som uppgav att de inte fick dricka alkohol för sina föräldrar. Vid årets undersökning har den siffran förbättrats med 13 procent.. Men spelar det verkligen någon roll vad föräldrar säger? Ja våra siffror visar med all tydlighet att det är så. När det gäller barns rökning till exempel så har det visat sig att det är viktigare att föräldrar säger nej än att de föregår med gott exempel själv. Barn som har föräldrar vilka inte tillåter dem att röka, röker också i mindre utsträckning. Det gäller även i de familjer där föräldrarna själva röker. Varför tror du att vi har fått så positiva resultat i Ängelholm? Kommunens skolor har arbetat aktivt med att låta föräldrar diskutera dessa frågor gemensamt Ängelholmstjejen Linda Persson arbetar som verksamhetsutvecklare inom SECO och har fått ett uppdrag i sin hemkommun. på föräldramöten. Det har de gjort sedan 2006 och det kan vara det som sakta men säkert förändrar attityderna bland föräldrar. Det är inget som förändras över en natt utan det är ett mycket långsiktigt arbete. Framförallt så är detta glädjande resultat för våra ungdomar. Vi vet från andra undersökningar att barn och tonåringar vill att deras föräldrar ska vara tydliga med vad de tycker och vilka regler som gäller i familjen, säger Maria Selway. utanför styrelsen kan arbeta med. Kommittéarbete och föreningsliv ingår också i elevrådets arbete. Linda nämner fyra grundpelare, där eleverna kan vara med och påverka. Det är den sociala verksamheten med olika aktiviteter, serviceverksamhet som skolkläder, pennor och böcker, påverkansarbete när det gäller exempelvis skolmat och schema samt skolans föreningsliv. Linda Persson vill också skapa olika påverkansgrupper och förenkla kontakterna med till exempel rektor. Det behöver inte vara så allvarligt med bestämda mötestider utan att elever och rektor snabbt kan få till stånd ett enkelt möte när det finns behov, menar hon. DOKUMENT Linda har också arbetat fram ett förslag till en plan för arbetet med ungdomars och elevers inflytande. Syftet är bland annat att göra ungdomar och elever medvetna om sina möjligheter till inflytande och delaktighet men också att tjänstemän och politiker är medvetna om sitt ansvar i detta arbete. Tanken är också att få till stånd en dialog mellan ungdomar och beslutsfattare, säger Linda och visar fram sitt 12-sidiga dokument som samtliga rektorer på högstadiet och gymnasieskolan får i sin hand. Utöver jobbet som verksamhetsutvecklare arbetar Linda Persson även med Operation Dagsverke i Skåne. Det är en insamlings- och informationskampanj som anordnas av SECO av elever, för elever. 5

6 Tillgänglighet en viktig demokratifråga Politiker och tjänstemän testade att ta sig fram längs Storgatan Förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga. Det ökar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att studera, arbeta och självständigt klara det dagliga livet. I slutet av nästa år presenterar Ängelholms kommun en tillgänglighetsguide över platser dit allmänheten har tillträde. Flera fastighetsägare riskerar att få negativ publicitet om de inte åtgärdar enkla hinder. Veronica Kippner och Lars Stanley på stadsarkitektkontoret har sedan i fjol arbetat med frågan om tillgänglighet för funktionshindrade och enkelt avhjälpta hinder. Bland annat har de haft kontakt med många fastighetsägare och allmänna inrättningar som till exempel apotek och kyrkor samt butiker, restauranger och banker. Vi har satsat på information för oftast handlar det inte om ovilja utan om okunskap. Framför allt gäller det att ta bort hinder i den fysiska miljön. Förutsättningarna ska vara att alla ska kunna ta sig fram på egen hand. Därför är det viktigt att kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning och räcken kommer på plats och utformas på ett bra sätt, säger Veronica Kippner, som tillsammans med Lars Stanley håller på med en inventering i kommunen. GUIDE Inventeringen ska sedan ligga till grund för en tillgänglighetsguide som ska vara klar i slutet av nästa år. Guiden kommer att vara officiell och användas av både boende i kommunen och turister, som kan komma åt guiden på hemsidan. Där kan man se hur tillgänglig en butik eller ett hotell är för personer med funktionshinder och den enskilde näringsidkaren har mycket att vinna på att undanröja enkla hinder. Det behöver inte heller vara enbart personer med funktionshinder som har nytta av guiden. Även barnfamiljer kan se om det är möjligt at ta sig in med barnvagn till exempel på en 6 restaurang. Tillgänglighet vinner alla på, säger Lars Stanley. Att det inte är så lätt att ta sig fram fick politiker och tjänstemän i kommunen samt representanter från fastighetsbolag erfara när de fick testa att ta sig in i butiker längs Storgatan med rullstol eller att promenera längs Storgatan som synskadad. Kommunens informatör Maria Linde provar att ta sig fram längs Storgatan som synskadad. Hon ledsagas av Veronica Kippner. Bilden nedan: Socialnämndens ordförande Jan Sewring får veta att det inte är så lätt att öppna en tung dörr som saknar dörröppnare. Han får hjälp av Lars-Göran Wadén, som åker runt i Sveriges kommuner och föreläser om tillgänglighet.

7 Lena fick många att lämna vårdhemmet för eget boende PORTRÄTTET Namn: Lena Askengren Ålder: 46 år Familj: Maken Mats, barnen Anton, 16, Jenny 12 Bor: Förslöv Aktuell: Jobbar med handikappfrågor. Lena Askengren jobbar med handikappfrågor på olika sätt i Ängelholms kommun och har varit med om att utveckla verksamheten och höja kompetensen bland anställda och politiker. Hon deltog under 90-talet i arbetet med att många Ängelholmare med funktionsnedsättning vågade lämna sin plats på vårdhem för eget boende genom att fler personliga assistenter anställdes och gruppbostäder byggdes. Möt Lena Askengren i serien Porträttet. Lena Askengren har en tjänst i kommunen som utvecklingsoch utbildningsledare inom handikappomsorgen. Hon är också samordnare inom den centrala handikappgruppen, som består av politiker, representanter från handikappföreningarna och tjänstemän från kommunens samtliga förvaltningar och som driver planen Ängelholm utan hinder med olika projekt. Dessutom finns ett handikappråd med representanter från handikappföreningarna och politiker från nämnder och styrelser där Lena Askengren är sekreterare. LÅNGT KVAR Jag har arbetat 23 år inom landsting och kommun, varav den senare hälften med handikappfrågor. Under min tid i handikappomsorgen kom jag i kontakt med många människor med olika funktionsnedsättningar. Där väcktes intresset för människors olika förutsättningar och vilka hinder som finns i samhället. Jag brinner verkligen för detta, man ser med nya ögon hur de här personerna har det. Vi har en bra bit kvar innan vi har ett samhälle för alla, säger Lena. I slutet av 1990-talet var Lena chef för de personliga assistenterna, som var anställda av kommunen, då 25 till antalet som på kort tid ökade till 150. Lagen om stöd och service började slå igenom då, vilket var en av anledningarna till att fler personer med funktionsnedsättningar fick personlig assistans. Det var många som då valde att flytta från en tillvaro på vårdhem till eget boende. I sådana fall känns arbetet verkligen meningsfullt, säger Lena. NYFIKEN Nyfikenheten och viljan att utveckla har fört Lena Askengren in på olika projekt och verksamheter. Ja, egentligen var det av nyfikenhet som jag blev områdeschef. Jag jobbade som personalsekreterare och gav många chefer råd i personalfrågor, men tänkte att varför inte själv känna på hur det är att vara ansvarig för en verksamhet. projekt h I fem år var Lena områdeschef. De senaste tre åren har hon arbetat som projektledare för Projekt H, vilket är ett så kallat Miltonprojekt och som är ett samarbete mellan åtta nordvästskånska kommuner och Region Skåne. Tanken med projektet är att se till att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t ex ADD, ADHD, Aspergers syndrom, Autism och Tourettes syndrom) och deras familjer inte trillar mellan stolarna hos olika myndigheter. Jag deltog i projektets styrgrupp och vi hade svårt att hitta en lämplig projektledare, varför inte själv ta den rollen, tänkte jag, och anmälde mitt intresse. Vid årsskiftet avslutas Projekt H och förhoppningen är att de berörda verksamheterna då tagit det gemensamma ansvaret för att utveckla samarbetet och förbättra insatserna vidare för dessa barn och ungdomar i nordvästra Skåne. vill utveckla Lena Askengren beskriver sig själv som en utvecklare. Jag vill hela tiden tänkta i nya banor, se möjligheter och driva olika frågor. Speglar det dig privat också? Ja, det gör det nog, eller snarare har gjort. Ibland har jag haft för många bollar i luften även på fritiden. Men nu har jag börjat sålla och kan även säga nej. Men innerst inne är jag en idealist. I stället handlar fritiden mycket om återhämtning från ett krävande arbete. Jag gillar att ensam göra långa vandringar. Yoga är ett annat sätt att koppla av på. Lena Askengren är också involverad i projektet Enkla hinder och ansvarade för en utbildninsdag för politiker och tjänstemän, som fick testa att ta sig fram på Storgatan som synskadad eller i rullstol. MUSIK Men givetvis tar familjen sin tid också. Det blir både fotboll och musik. Båda barnen musicerar, sonen går på musikgymnasiet i Helsingborg och spelar gitarr i ett rockband som övar i familjens källare. Då råder inte precis lugnet, men jag tycker det är kul. De är faktiskt ganska bra, säger Lena, som själv också musicerar. Instrumenten är flöjt och då och då också piano. Jag kan bli lite avundsjuk på sonen, tänk att få gå i ett gymnasium där man får syssla med sin hobby. När Lena lyssnar på musik så handlar det en hel del om visor. Cajsa-Stina Åkerström är min favorit. Läsning brukar det också finnas tid till. Biografier och böcker om personlig utveckling och livsåskådning handlar det främst om. Mina bästa ämnen i skolan var psykologi och religion. Jag är intresserad av världens religioner och om deras likheter och olikheter. Vi människor är mer lika än olika. Jag har en egen tro men kan inte specificera den till en viss religion. Jag tror det finns en högre intelligens och i grund och botten tror nog de flesta på ungefär samma sak oavsett namnet på religionen. När Projekt H avslutas vid årsskiftet går Lena Askengren över till sin ordinarie tjänst som utvecklings- och utbildningsledare. 7

8 Skolor får pengar för satsning på matematikundervisning Johanna Kaspersson efterlyser fler särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingar. Det är ett uppdrag som ger mycket tillbaka, menar Björn Wallin, som har många goda erfarenheter. Sökes: Särskild vårdnadshavare Ett uppdrag som ger mycket tillbaka Björn Wallin är särskild förordnad vårdnadshavare för en kille som kommit hit som ensam flykting till Sverige och nu bor på flyktingboendet i Vejbystrand. Det betyder att Björn ansvarar för den här killens personliga förhållanden och träder in som förmyndare. Ängelholms kommun behöver nu fler särskilda vårdnadshavare. Björn Wallin har sedan flera år tillbaka arbetat med framför allt ungdomar. Det har han bland annat gjort som antingen god man eller som övervakare. Numera har han också tagit på sig uppdraget att vara särskild vårdnadshavare för barn som kommer ensamma som flyktingar till Sverige. Ängelholms kommun tar emot ensamkommande flyktingar och har ett särskilt boende för dem i Vejbystrand. Jag har alltid tyckt om att arbeta med människor och inte minst att få lära sig om andra kulturer. Det här uppdraget ger mig oerhört mycket tillbaka, säger Björn. MELLAN 14 OCH 17 Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare innebär att man träder in som vårdnadshavare/förmyndare och ansvarar för barnets personliga förhållanden fram till 18-årsåldern. Killarna som kommer till Ängelholm är oftast mellan 14 och 17 år. Det handlar om att bland annat hjälpa till med olika kontakter som skola, sjukvård och myndigheter och att hjälpa till med planeringen för barnets framtid, säger Johanna Kaspersson på socialförvaltningen. 8 Den kille som ska få en vårdnadshavare har fått uppehållstillstånd i Sverige och i regel lärt sig svenska eftersom de på boendet i Vejbystrand nästan uteslutande talar svenska med varandra. Vid särskilt viktiga samtal finns det tolk att tillgå. utan familj De barn som kommer hit har i regel förlorat hela sin familj, som kan ha dödats eller försvunnit. Det märks att ungdomarna saknar trygghet och känner sig oroliga, men det sker oftast en förändring till det positiva när de väl har en person att vända sig till, säger Björn, som ser uppdraget som särskild vårdnadshavare som något mycket positivt. Man gör en insats och får som sagt mycket tillbaka, men man ska också vara beredd på att problem kan uppstå. Vi ska hjälpa dem med deras rättigheter men också tala om vilka skyldigheter de har. Dessutom kan det ta en viss tid att bygga upp en relation, menar Björn. Det ställs inga speciella krav på en särskild vårdnadshavare mer än att man ska vara en stabil vuxen med livserfarenhet och ha ett intresse för att hjälpa människor. Det görs även utdrag ur polisens misstanke och belastningsregister. Man bör vara över 30 år. Fler av våra vårdnadshavare är pensionärer men en del är i årsåldern, säger Johanna, som gärna vill att fler anmäler sig som särskilda vårdnadshavare. viss ersättning Ersättningen är symbolisk. Det handlar om kr i månaden som arvode samt omkostnadsersättning på 500 kr. Meningen är också att man bara ska vara vårdnadshavare för en person. Den som är intresserad av att vara särskild vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn kan kontakta socialsekreterare Johanna Kaspersson. Kontakt: Johanna Kaspersson Johanna Kaspersson, Tel eller e-post: Rektor Barbro Börjesson på Södra Utmarkens skola inviger matematikprojektet. Foto: Rigmor Säfsten Södra Utmarkens skola och Nyhemsskolan får tillsammans över en halv miljon kronor i bidrag från Skolverket för satsning på matematik i skolan. Nyhemsskolan ska för kronor utveckla sin profilering på matematik medan Södra Utmarken satsar kronor på att ge bättre grundkunskaper till eleverna i de tre första årskurserna. I slutet av förra månaden sjösatte Södra Utmarkens skola sitt projekt, där man bland annat på lite annorlunda sätt ska lära ut grunderna i matematik. Syftet är att eleverna ska få ett mer fördjupat, verklighetsnära och praktiskt perspektiv i matematikundervisningen. Vi ska bygga upp en matematikverkstad med tillgång till konkret material och vi lägger också pengarna på en lärareresurs till matematikundervisningen. Den här matematikverstaden ska vi också förlägga utomhus, helt i linje med vår skolas naturprofil, säger projektledaren Rigmor Säfsten. De berörda 121 eleverna på Södra Utmarkens skola kommer att få en timme extra matematikundervisning i veckan. En av anledningarna till Skolverkets satsning är resultatet från en undersökning som genomfördes När Skolverket gjorde en undersökning om matematik för två år sedan visade denna att många svenska elever gör systematiska fel i beräkningsprocedurer. Därför sattsar Skolverket pengar till landets skolor för att sådana här fel ska upptäckas i tidig ålder. Ängelholms kommun på webben

9 LÄTTLÄST Personer med funktionsnedsättning ska lättare kunna ta sig fram i centrum Det är viktigt för demokratin att allt är tillgängligt, att alla kan röra sig och komma in överallt. Då kan personer med funktionsnedsättning studera, arbeta och leva sina egna liv. I slutet av nästa år kommer en tillgänglighetsguide från Ängelholms kommun. I den står det hur tillgängliga platser för alla är i kommunen. Då kan flera som äger hus få skämmas om de inte ser till att deras hus blir tillgängliga för alla. Veronica Kippner och Lars Stanley på kommunen har arbetat med tillgänglighetsguiden. De har pratat med dem som äger hus, med apotek, kyrkor, affärer, restauranger och banker. Föräldrar säger oftare nej till att bjuda på alkohol Föräldrar bjuder inte sina ungdomar på alkohol lika ofta som förut visar en undersökning som kommunen har gjort. Barnen har själva svarat om de får dricka alkohol hemma. Föräldrarna förstår ofta inte hur viktiga de är när barnen blir tonåringar och vill prova på att dricka och röka. Det är ju föräldrarna som visar sina barn vad som är dåligt och bra. För två år sedan fick 40 procent av alla i klass 9 inte dricka alkohol för sina föräldrar. I år är det 13 procent fler. Vi har framför allt informerat, säger Veronica Kippner, för många skulle nog vilja göra något men de har ingen kunskap. Alla ska kunna ta sig fram och det är viktigt med varningsskyltar och ljus och att räcken fungerar bra. Både de som bor i kommunen och turister ska kunna använda tillgänglighetsguiden. De ska kunna se i den hur tillgänglig en affär eller ett hotell är för personer med funktionsnedsättning. Den som har en affär tjänar mycket på att göra sin affär tillgänglig. Det är inte bara personer med funktionsnedsättning som har nytta av guiden, säger Lars Stanley. De som har barnvagn kan också se om de kan ta sig fram. Politiker och anställda i kommunen upptäckte hur svårt det kan vara när de fick testa att vara synskadad eller ha rullstol och ta sig fram på Storgatan. Socialnämndens ordförande Jan Sewring och kommunalrådet Åsa Herbst testar hur det är att som funktionshindrad ta sig fram längs Storgatan. 9

10 Gunnar Johnson ska sy ihop den nya organisationen Ängelholms Näringsliv, Turistföreningen och Cityföreningen blir från årsskiftet en enda organisation. Ny vd för Ängelholms Näringsliv är Gunnar Johnson, 65 år. Hans viktigaste uppgift blir att sy ihop den nya organisationen för att sedan rekrytera en ersättare när kontraktet går ut om ett knappt år. Gunnar Johnson, som numera bor i Vejbystrand, anlitades som konsult i våras för att utreda möjligheterna till en sammanslagning av näringslivsbolaget, Turistföreningen och Cityföreningen till ett samlat bolag. För att inte tappa fart i den här inledande fasen fick Gunnar Johnson en förfrågan om han ville vara vd under ett år, ett uppdrag som han tackade ja till. Under hösten kombinerar han vd-jobbet med sin anställning som konsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, men efter årsskiftet är allt fokus på Ängelholms Näringsliv. BRA LÖSNING Detta var en bra lösning, menar ordföranden i Ängelholms Näringsliv AB Ingrid Skoog Bengtsson. Nu har vi fått en vd med värdefull erfarenhet av att skapa goda förutsättningar för utveckling av näringslivet lokalt och regionalt. Genom att Gunnar gjorde utredningen om samgåendet av våra organisationer har han också en kort startsträcka för den nya uppgiften. MÅNGA FÖRDELAR Gunnar Johnson ser många fördelar med den nya organisationen. Det allra viktigaste är att det bli en kraftsamling. Nu får vi ett bolag som arbetar för det samlade näringslivet oavsett vad det är för karaktär. Turismen och handeln tillsammans är en viktig del av näringslivet, inte minst i en kustkommun som Ängelholm. När turismen går bra blomstrar också handeln. Nu får näringslivet en enda röst, där vi kan göra oss hörda. För det som kännetecknar dagens ekonomiska värld är att inte bara företag konkurrerar med varandra utan även platser. Det handlar inte bara om att locka besökare utan är också i hög grad en kamp om invånare, kompetens och företagsetableringar. Därför är samverkan en logisk konsekvens. Vi kan inte splittra våra resurser här eftersom andra platser konkurrerar med oss, säger Gunnar Johnson. NÄRMARE KOMMUNEN Ängelholms kommun har fyra representanter, tre politiker och en tjänsteman, i näringslivsbolagets styrelse. Genom att bolaget nu har fått en vd intensifieras samarbetet. Gunnar Johnson kommer nämligen också att ingå i kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningscheferna. Förutom att verka för att samgåendet mellan bolaget och föreningarna får en bra start ska jag rent generellt arbeta för Gunnar Johnson, ny vd på Ängelholms Näringsliv. näringslivets utveckling och i detta ingår att näringslivet och kommunen har en bra dialog och en gemensam strategi. Gunnar Johnson är uppväxt i Västerås, men har också bott 20 år i Östersund. Jag kom dit för ett jobb som lärare i statskunskap på högskolan men växlade sedan över till att bli utbildnings- och kulturchef på landstinget. Därefter har Gunnar Johnson bland annat varit utvecklingsoch näringslivsdirektör i Eskilstuna och regiondirektör i Uppsala län och på senare tid konsult med liknande frågor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. VAR SOMMARGÄST Gunnar Johnson flyttade till Vejbystrand för drygt två år sedan. Men Ängelholms kommun var ingen nyhet. Nej, jag har bott i Vejbystrand under 50 somrar och är därför väl insatt i kommunen. Jag blev 65 år i våras och det känns bra att avsluta karriären på hemmaplan. Idrotten är Gunnar Johnsons stora intresse och han har varit styrelseledamot i Riksidrottsstyrelsen. Numera brukar han få det ärofyllda uppdraget att vara mötesordförande när Riksidrottsförbundet håller sin årsstämma. dopingutredning För ett år sedan utredde Gunnar Johnson hur Sveriges antidopningverksamhet ska organiseras för att uppfylla det internationella dopingkommittén Wadas Nya medlemmar SAS Jobeverken AB Ekebo Nöjescentrum AB Samhall AB Gastric FoodConsulting & Event GAMPU Quality Consulting AB Plucera Webbyrå Margretelunds Hantverksby AB Physicraft i Ängelholm AB Bli medlem i Ängelholms Näringsliv! Som medlem i Ängelholms Näringsliv är man med i Ängelholms största företagsnätverk. Förutom detta finns en del förmåner, till exempel medlemstorget på webbplatsen. Gå in på Ängelholms Näringslivs hemsida och läs mer! 10

11 Presentation av nya medlemmar Ekebo Nöjescentrum Lokaler för större konferens Ekebo är ett av Sveriges största nöjesställen, men sedan ombyggnaden för några år sedan är Ekebo också en lämplig plats för större konferenser och föreningsmöten. Ekebo har sin grund i nöjesverksamheten, som startade Många ombyggnader har gjorts sedan dess. För fyra år sedan byggde vi om den gamla danslokalen Gillet till en show- och konferenslokal. Det blev högt i tak samt en etagebalkong. Därmed kan vi ta in drygt 500 gäster sittande vid bord eller ett par hundra till vid så kallad biografsittning, säger Bengt-Åke Johnsson, vd på Ekebo Nöjescentrum. En hel del företag lägger också sina fester på Ekebo, antingen i samband med julshow och julbord eller vid annat tillfälle. Men det går förstås att abonnera lokalerna också för fest eller mässarrangemang. Nu närmar sig den mest hektiska tiden för ett företag som Ekebo. Det är i samband med julbordstider. JULSHOW Tack vare också en utbyggnad av scenen har vi kunnat satsa stort på julshowen. Men lika viktigt en sådan här kväll är maten. Ett skånskt hemlagat julbord brukar vi annonsera med. Det kan vi göra eftersom vi lagar nästan allting själv, säger Bengt-Åke. Apropå mat så har Ekebo också börjat med lunchservering. Nöjeskvällarna har i många år varit ryggraden på Ekebo. Det är lite mindre dans numera eftersom det finns för få riktigt populära dansband. Men vi blandar utbudet med disco och livemusik och är det riktigt tryck har vi verksamhet i fyra lokaler, säger Berngt-Åke. Ekebofestivalen under sommaren är numera ett begrepp i stora delar av Sverige. Ekebo har nu en lokal för dans och show samt konferens. Här är det Scan som har samlat sina medlemmar till ett möte och utnyttjar både nedanvåningen och balkongen. Hasse Nilssons Transport Kraftig uppgång på tio år Familjeföretaget Hasse Nilssons Transport AB (HNT) grundades 1938 av Ragnar Nilsson. Idag är sonen Hasse Nilsson och Ragnars barnbarn Håkan Nilsson och Mattias Nilsson aktiva ägare i bolaget. Anna Sjöling, Mats och Kith Landerberg Fotograf Mats Landerberg Fler reklamkunder tack vare studion i det nya huset Mats Landerberg är en välkänd fotograf i Ängelholm. I många år, närmare bestämt i 23, hade han och hustrun Kith sin studio på Storgatan vid Hvita Räck. Många är de bröllopsbilder som Fotograf Mats Landerberg tagit vid kanten av Rönneå utanför studion. Sedan maj i fjol finns företaget och studion i en nybyggd fastighet på Midgården mittemot Maxi. Här hyr vi halva huset och vår yta är på 400 kvadratmeter i två plan och ritat helt efter våra behov. Det betyder också att vi fått helt andra möjligheter. Inte minst tack vare en större studio, har vi kunnat öka reklamfotograferingen till företag, reklambyråer och bildbyråer. Vi gör allt själva, kopierar, monterar och laminerar bilderna, vi gör roll up och vepor, säger Mats Landerberg. Bilder till mässor, utställningar är en del av reklamfotograferingen och bland kunderna finns många företag som anlitar Mats Landerberg för produktfotografering. Det kan handla om allt från små till stora produkter. Vi har en port som gör att vi faktiskt kan köra in i huset med en bil, om det behövs. Mats Landerberg har fått en hel del priser för sina bilder, både nationellt och internationellt. Många av dem togs i den fina miljön vid Hvita Räck. Även om jag flyttat så finns den miljön kvar. PORTRÄTT Barn- och familjeporträtt upptar en stor del av Mats fotografering. Väggarna i det nya huset pryds med olika bilder på barn, ungdomar och familjer. Det är populärt idag att dekorera väggarna i hemmet med bilder. Även här har vi nytta av den stora studion, men vi kan lika gärna fotografera i utomhusmiljö om kunden skulle vilja det. Fotograf Mats Landerberg är ny medlem i Ängelholms Näringsliv. Många nordvästskånska företag finns på kundlistan, men reklamkunderna hittar man längs sträckan Malmö Stockholm. Tilläggas kan att det är Mats Landerberg som tagit bilden till de nya infartsskyltarna på E 6, som hänvisar till vår fina sandstrand. Under 2009 kommer HNT att omsätta 120 miljoner kr. På tio år har omsättningen ökat med 500 procent. Förra året flyttade bolaget sitt huvudkontor från Skälderviken Valhall till nya lokaler på industriområdet Älvdalen i Ängelholm. Här finns kontor, personalutrymmen, verkstad, tvätthall och lager. Från huvudkontoret dirigeras trafik för livsmedels-, jordbruks-, bygg och anläggnings-, bulk- och bränslepelletstransporter. Från kontoret i Malmö dirigeras bl a livsmedelstransporter. HNT ägnar sig åt vinterväghållning, kör parti- och styckegods, hyr ut entreprenadmaskiner med personal, har grus, makadam och matjord till försäljning, hyr ut lager och utför verkstadsarbeten. Huvudsakliga arbetsområdet sträcker sig från Mälardalen och söderut. Till förfogande står uppemot ett sextiotal fordon, varav 40 lastbilar och maskiner är i eget ägo. 600 kunder HNT har ca 600 aktiva kunder som utgörs av allt från privatpersoner till stora koncerner med fleråriga avtal. Årligen utför HNT en Nöjd kund -undersökning och de senaste åren har personalen och hanteringen av gods fått toppbetyg. Ägarna i bolaget framhäver att det är samarbetet med den duktiga och engagerade personalen som är nyckeln till framgång. Sedan början av 2000-talet har HNT haft ett aktivt kvalitetsoch miljötänkande. I februari 2007 blev HNT ISO-certifierat enligt Miljö 14001:2004, Kvalitet 9001:2000 och Trafiksäkerhet. HNT:s arbete är inriktat mot ständiga förbättringar där mätningar och uppföljningar av bland annat bränsleförbrukning och utsläpp är en del av det dagliga arbetet. 11

12 Musikkarriär en dröm för elever på Kulturskolan Jens har siktet inställt på att bli operasångare. Han förbereder en ansökan till operahögskolan i Vadstena. Malin kan tänka sig att satsa på dans och musikaler medan Julia inte direkt har bestämt sig, men att hon gärna i framtiden vill syssla med sång i någon form. Alla tre har en sak gemensam. Ingen har velat söka till TV-programmet Idol. Jens Prahl, Malin Ström och Julia Westerlund, tre ungdomar som var med i musikalen Rasmus på luffen som gjordes av Ängelholms Kulturskola. Jens Prahl, Malin Ström och Julia Westerlund går alla i sista året på Rönneskolan. De hade tillsammans med ett 20-tal ungdomar och barn ett litet annorlunda sommarlov. Flera dagar gick nämligen åt till att repetera musikalen Rasmus på luffen, som sattes upp av Ängelholms Kulturskola. Alla tre lägger också ner mycket tid på undervisning på Kulturskolan, som skolan numera heter. Tidigare var det Musikskolan, men eftersom dans och drama också ingår i verksamheten idag så passar det nya namnet bättre. Jens är den av de tre som har ett exakt mål utstakat. Jag vill bli operasångare. Det är en speciel känsla i opera och utmanande att sjunga. Om jag sedan lyckas är en annan sak, det är inte så lätt att komma in på operahögskolan. Annars får jag väl syssla med rock, för det är den musiken som ligger mig varmast om hjärtat, tillägger Jens. Malin Ström är sugen på musicals. Hon har fått lite blodad tand eftersom hennes bror går på musikalakademien. Jag vill gärna syssla med dans och teater, det är en konstform med mycket känslor. Även om det inte blir på heltid så tror jag att det kommer att bli åtminstone en hobby för mig. Det var jätteskoj att vara med i Rasmus-föreställningen, säger Malin, som förutom att hon sjunger också spelar piano på Kulturskolan. Julia tror också att hon på något vis ska hålla på med sång och musik. 12 Det vore naturligtvis skitkul att kunna göra det åtminstone på hobbybasis, säger Julia som liksom Jens och Malin är med i Gymnasiekören. Men vi har alla solosång på schemat hos sångpedagogen. Om man gillar att sjunga, siktar man då på att komma med i Idol? Nej, inte för min del, säger Jens. Min röst passar inte till popmusiken och jag har bestämt mig för en väg att utvecklas på och där finns inte Idol med. Jag tycker bara det skulle vara jobbigt att bli utkörd, så jag vågar inte ta risken, säger Julia. Malin däremot är inte helt främmande för tanken. Man ska aldrig säga aldrig. Firework Music KULTURSKOLAN Invigning med stort fyrverkeri Parkskolan (parkeringen) Rasmus på luffen spelades fyra gånger för förskolebarn och två gånger för allmänheten. Kanske blir det fler föreställningar men troligtvis i en kortare variant. Onsdag 21 oktober kl 19

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar.

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. ÅRET SOM GÅTT - 2010 en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. FRÅGOR SOM HAR BEHANDLATS Teleslingor i kommunens lokaler Handikapprådet skrev

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå.

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Fredag 19 september Klockan 10 till 10.15 Kommunchefen Kristina Sundin inleder mässan med att tala om Ett Skellefteå

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Julshow 2013 alla 3-6

Julshow 2013 alla 3-6 2013 / 2014 Spela i band åk 4-6 Om du redan spelar något instrument och kan det lite så är det här valet för dig. Tillsammans med Lasse väljer du och resten av bandet ut vilka låtar ni vill spela. Replokalen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun

Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Välkomna på frukostmöte med Ängelholms kommun Ängelholms Näringsliv - nuläge och några av våra viktiga frågor framöver Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande 5 plats i Sv. Näringslivs företagsranking 2012

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn

tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn tre år tre projekt för god uppväxt i nynäshamn Foto: Scandinav bildbyrå Alla barn och ungdomar är värda bra uppväxtvillkor. Därför genomförde Nynäshamns kommun tre stora satsningar 2012 2015. Projekten

Läs mer

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen

Torsdag 23/6, Zumba i Norrstrandslogen Balkongprojektet, sommaren 2011 Balkongprojektet är en ungdomssatsning från Kultur och Fritid där ungdomar ordnar event för andra ungdomar som inte har något att göra. Det kan innefatta volleybollturneringar,

Läs mer

Samarbetskommittén beslutar att utse Anne Kjellberg från värdkommunen till justeringsman.

Samarbetskommittén beslutar att utse Anne Kjellberg från värdkommunen till justeringsman. 2006-04-03 Samarbetskommitténs protokoll 2/06 Tid/Plats Fredag 31 mars 2005, kl 13.00-1400, Hotel Skansen, Båstad Närvarande Ledamöter Carin Wredström, ordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve Persson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer