Datum Chatt på fullmäktige måndagen den 24 november 2008 kl (Svar på frågor ställda i förväg kommer i slutet av sammanställningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2008-11-28. Chatt på fullmäktige måndagen den 24 november 2008 kl.14-16. (Svar på frågor ställda i förväg kommer i slutet av sammanställningen."

Transkript

1 Fredrik Grubb Datum (37) Chatt på fullmäktige måndagen den 24 november 2008 kl (Svar på frågor ställda i förväg kommer i slutet av sammanställningen.) [Annika, ordf. fullmäktige] Hej och välkomna till dagens chatt. I regionfullmäktige fattas många beslut som är viktiga för invånarna i Skåne. Chatten är ett av många sätt som vi vill använda för att bidra till att höja intresset för dessa viktiga frågor. Som ordförande i regionfullmäktige hoppas jag på en livlig och intressant chattomgång, och att många ska kunna få svar på sina frågor. [Bengtsson] Hej, vad anser ni om de whiplashskadades situation i skåne? Är forskningsrapporten klar på de 10 som fick åka till USA för operation? [Pernilla] Hej! Jag har en fråga angående PTP-psykologtjänster. Kan man bara ställa den rakt ut, eller hur fungerar det här? [Moderator] Visst det går bra! [Carl-Johan Sonesson (m)] Hej Bengtsson! Jag känner inte till den grupp som du benämner som de 10 som fick åka till USA för operation. Vad jag dock kan säga är att de whiplashskadades situation är viktig att följa och satsa på. Något mer konkret svar kan jag inte ge. Vänligen Carl Johan [Bjuv69] Hur tänker ni göra för att få tillräckligt med läkare till mindre orter som exv. Bjuv? [Johanna (v)] Bengtsson, vi ger mer pengar till primärvården och på så sätt får vi lättare att få personal till även mindre orter. [Jens Leandersson (sd)] Bjuv69: Det finns ingen egentlig läkarbrist. De handlar snarare om att frigöra läkarnas tid så att de kan fokusera på det som ligger inom deras kompetens. Sverigedemokraterna har bl a föreslagit att sjuksköterskor ska kunna vidareutbildas för att avlasta läkarna. [P-O Jönsson] Med tanke på vårdval Skåne; Kommer inte vårdcentraler bli "rädda" att lista patienter som är "multisjuka" eller kommer de läkare och vårdcentraler som gör det att få extra resurser? Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: J A Hedlunds väg Telefon (växel): Internet:

2 Datum (37) [Carl-Johan Sonesson (m)] Hej Bengtsson. Henrik Hammar står nu brevid mig. Han är ordförande i HSN och säger att den slutgiltiga utvärderingen är ännu inte klar. Det finns olika uppfattningar även i de proffesionella kretsarna. Vi ser fram emot en slutrapport. [Uno Aldegren (s)] PO Jönsson Det finns ett resursfördelningssystem som gör att de som får s k multisjuka patienter också får mer resurser [Bengtsson] Kanske Uno Aldergren (S) kan svara på min fråga [Johanna (v)] P-O Jönsson, inte med vänsterpartiets förslag på offentligt hälsoval innebär att "multisjuka" kommer dess vårdcentral att få mer pengar för. [P-O Jönsson] Tack Uno! Då hoppas vi på de extra satsningar och stöd som dessa patienter behöver! [Pernilla] Jag undrar varför det finns så få ptp platser inom region Skåne? Är själv nyexaminerad psykolog och tillhör den 3:e del ifrån min klass som ännu ej fått en tjänst. 1/3 har fått inom regionen och ytterligare 1/3 har fått söka sig till andra plaser både inom och utom landet. Varför satsas det inte mer på denna personalgrupp. Vi alla vet att behovet finns i samhället. Och om man nu inte vill satsa, varför fryser man inte utbildningarna. Lite surt att plugga i 5 år och sen gå tbx och harva på sitt gamla arbete. [Bjuv69] I vårt fall finns uppenbart nog med pengar eftersom vi har vakanta läkartjänster, men "ingen" som vill hit - så frågan återstår. [Carl-Johan Sonesson (m)] Hej P-O Jönsson! Det är så att i Hälsoval Skåne så kommer de patienter som är mer "vårdtunga" ge större intäkt för vårdenheten. Det innebär att en multisjuk genererar mer pengar till vårdenheten än en fullt frisk. Hoppas du tycker det låter bra. På så sätt fördelas pengar ut efter behov och inte efter efterfråga. vänligen, Carl Johan [Jens Leandersson (sd)] Bjuv69: Det finns flera problem i dagsläget med omständigheterna kring läkaranställningar. Bl a har vi fått en situation där det lönar sig bättre för läkare att frilansa genom bemanningsföretag som debiterar vårdcentralerna mkt dyrare än vad en ordinarie läkaranställning kostar. Men i grunden är det ingen egentlig brist på läkare i Sverige. Internationellt sett har vi mkt hög läkartäthet men våra läkare spenderar helt enkelt sin tid fel. [Katarina Erlingson (c)] Hej Pernilla! Jag kan inte direkt svara på om det är "få" PTP-platser (kan inte i huvudet), men det är viktigt att vi har psykologer ute i primärvården. Eftersom alltför många mår dåligt så är psykologer, kuratorer och liknande viktiga yrkesgrupper. Jag ska göra vad jag kan för att vi ska kunna ta hand om de psykologstuderande som vill ha PTP-tjänster, vi behöver nog se över det. [Bengtsson] Om det nu kommer en slutgiltig utvärdering, så var det i forskningssyfte de 10 togs ut, eller? [P-O Jönsson] Tack Johanna! Då hoppas vi också att alla i Regionen är överens om detta!? [Uno Aldegren (s)] Bengtsson Jag är inte insatt i denna fråga [Karin] Hej, när beräknar ni att studien av triggerpunktskirurgi ska komma igång? Eller har ni redan startat den? Och vilken läkare är ansvarig? [Johanna (v)] P-O Jönsson glad att jag kan va till hjälp.

3 Datum (37) [Carl-Johan Sonesson (m)] Bengtsson, jag kan inte svara dig på den frågan. Kanske någon annan politiker som är uppkopplad på chatten kan? JAg vet att Henrik Hammar kommer att vara på chatten , han kan säkert svara bättre på denna fråga. Tack ska du ha! [Katarina Erlingson (c)] Hej Karin! Din fråga klarar vi som politiker inte av att svara på så här direkt i en chatt, det krävs medicinsk specialkompetens. [P-O Jönsson] Tack Carl-Johan! Det verkar som att de flesta partier vill stödja dessa patienter som är "multisjuka". Återstår att se! [Johanna (v)] Jill Nilsson, man har inte tagit beslutet än men det är helt orimligt att avstånden ska kosta olika när man är tvungen att göra en sjukresa när vi ser Skåne som ett helt sjukhus. [Jill Nilsson] Hej! Jag arbetar på en dagrehabilitering för strokedrabbade äldre (nyinsjuknande). Patienterna åker hit och tränar 3 halvdagar / vecka. Det blir cirka 24 sjukresor per patient och månad. Idag är dessa resor fria. Inför nästa år är ett förslag lagt lagt att alla sjukresor ska avgiftsbeläggas. Avgiften är tänkt att bli olika beroende på resans längd. Våra patienter resor olika långt, de som reser längst åker cirka 5 mil enkel resa. Enligt de tillbakadragna reglementet skulle högkostnadsskyddet för resor vara 1900 kronor / år och högkostnadsskyddet för sjukvård är 900 kronor / år. Det innebär att sjukvårdskostnaden för de flesta patienter den första månaden blir 2800 kronor. -Vilka äldre har råd med detta? MVH Jill [Carl-Johan Sonesson (m)] Hej Jill. Hej, det jobbas mycket med att likställa färdtjänst och sjukresor. Då det ändå finns olikheter måste vi från sjukvården få in ett antal saker som är viktiga för sjukvården bland annat att man inte ska betala mer än 300 kronor per månad, att man ska kunna välja vilken vårdcentral som helst enligt Hälsovalet och ha rätt till sjukresa. Vi ska se till att regelsystemet blir sådant att äldre människor både har råd och möjlighet att använda sjukresor. [Jens Leandersson (sd)] Hej Skånepågen: Vi håller med om att debatterna ofta är onödigt långa. Det måste finnas utrymme för alla partier att lägga fram sin politik, men ofta går det överstyr. Det finns kanske ingen enkel lösning på problemet men vi sverigedemokrater försöker i alla fall hålla oss till sakfrågorna. [P-O Jönsson] Är det ingen som kan svara på frågan om Östermalms vårdcentral? [Kajsa]...eller om priser för Skånekort? [Carl-Johan Sonesson (m)] P-O, tyvärr har vi inte sett frågan. Kan ni vänligen ställa era frågor igen. [Pernilla] Ingen annan än Centern som intresserar sig för frågor angånde ptp tjänst?? Det berör ju dock en stor del av våra invånares psykiska välbefinnande... [Carl-Johan Sonesson (m)] Kajsa, samma sak gäller för dig. [Kajsa] ok [Skånepågen] Tack för svaret JEns [skattebetalare] Ok, då upprepar jag min fråga: Johanna, anser ni i (v) att all offentligt finansierad vård ska bedrivas av offentligt drivna vårdgivare?

4 Datum (37) [Skånepågen] Varför privatiseras inte en del vårdcentraler som fungerar dåligt idag? [Jill Nilsson] Hej Carl! Är 300 kr någon form av delbetalning? Vem ska i så fall hjälpa patienterna med detta? MVH Jill [Jens Leandersson (sd)] Ingen orsak. Med tanke på de uppenbara bristerna inom IT-sektorn måste vi kanske upprioritera denna verksamhet till nästa budget ;) [Johanna (v)] skattebetalarna, det är klart att vi ser att den offentliga sjukvården bedrivs av offentliga utövare. Vi tycker inte att man ska bedriva vård för vinstintresse, sjukvården är till för människor inte feta aktieportföljer. [P-O Jönsson] Se min fråga några rader upp! (Östermalms vårdcentral) [Carl-Johan Sonesson (m)] Jill: Exakt hur det ska gå till kan jag inte detaljerna kring. Vh CJS [Rickard] Varför gillar vänsterpartiet inte vårdval? [Pernilla] Jag undrar varför det finns så få ptp platser inom region Skåne? Är själv nyexaminerad psykolog och tillhör den 3:e del ifrån min klass som ännu ej fått en tjänst. 1/3 har fått inom regionen och ytterligare 1/3 har fått söka sig till andra plaser både inom och utom landet. Varför satsas det inte mer på denna personalgrupp. Vi alla vet att behovet finns i samhället. Och om man nu inte vill satsa, varför fryser man inte utbildningarna. Lite surt att plugga i 5 år och sen gå tbx och harva på sitt gamla arbete. [Jens Leandersson (sd)] P-O: Vi har fortfarande inte sett din fråga. [Joakim] Ett självständigt Skåne. Hur ser chattens politiker på det? [Uno Aldegren (s)] Skånepågen Det sker en del upphanlingar, ofta därför natt befintlig verksamhet fungerar dåligt. [Bengtsson] Uno> konstigt för det var S som satt i regeringen när beslutet togs?? [Carl-Johan Sonesson (m)] Hej Skånepågen. En del vc har redan privatiserad. Men jag håller med dig om att fler borde kunna gå över i privat drift! I hälsovalet kommer det att bli enklare för privata aktörer att starta upp praktik och konkurrera om patienternas val. Vänligen, CJS [Skånepågen] Okej, låter ju bra. Väldigt svårt att komma till och få tid på en del vårdcentraler. [Jens Leandersson (sd)] Joakim: Vi betraktar Skåne som en del av Sverige, men värdesätter förstås den skånska historian, kulturen och identiteten för det. Vi har även aktivt arbetat för att det skånska kulturarvet ska få en ökad prioritet inom kultursektorn. [P-O Jönsson] När ska Ni tillföra ytterligare resurser så Kristianstad innerstad kan få en ännu bättre fungerande vårdcentral (Östermalm)? Den är viktig för många äldre som bor i innerstaden! [Johanna (v)] Rickard, vi har vårt eget hälsoval, vi vill inte privatisera, vi vill driva sjukvården i offentlig regi. Det är stor risk att det är stora multinationella vårdföretag som går in och tar över vår sjukvård. [Britt-Marie Norelius] När man får ett "erbjudande" om undersökning och själv ska ringa och boka tid för en cellförändringsundersökning, måste man gå till den vårdcentral som anges på beskedet (den närmaste)?

5 Datum (37) [Uno Aldegren (s)] Joakim Skåne ska även i framtiden vara en del av Sverige, men det gör inget med lite mer självständighet och regionalt handlingutrymme [skattebetalare] Johanna, om ni nu är emot privata vårdgivare, varför tillät ni att antalet privata vårdgivare blev fler under den förra mandatperioden? [Jens Leandersson (sd)] Sverigedemokraterna tycker det är irrelevant om vården drivs privat eller offentligt, så länge vården håller hög kvalitet och ger bra utdelning för skattepengarna. [P-O Jönsson] Hoppas Ni har sett min fråga nu? [Karin] OK, Katarina. Men har inte region Skåne något ansvar/intresse i denna fråga? Tex vad gäller etikprövning [Carl-Johan Sonesson (m)] Hej Joakim Vad menar du med ett självständigt Skåne? Hälsningar, CJS [Rickard] Johanna (v), Men varför ska just sjukvården drivas offentlig regi? Det finns ju många andra viktiga områden? [Uno Aldegren (s)] PO Vårt budgetförslg innehåller mer resurser till den Skånska vården. [Jens Leandersson (sd)] Jönsson: Med vårdvalet kommer vårdtagarna själva kunna välja vårdcentral och resurser fördelas efter behov. [Pernilla] Är jag osynlig eller har någon sett min fråga? [P-O Jönsson] Det är bra Uno, det behövs mera resurser! [Britt-Marie Norelius] Vad är s planer för Simrishamns Sjukhus - och när fattas kommande beslut för det? [Johanna (v)] skattebetalare, vi har aldrig haft en egen majoritet, vi tog över en del i egen regi men en del av förnyande och pågående avtal kunde vi inte säga upp. [Joakim] CJS: Fulltalig självständighet. Precis som Norge alltså. [Carl-Johan Sonesson (m)] P-O Jönsson. Med Hälsovalet så kom mer resursförändring. Vänligen, CJS [P-O Jönsson] Jaa, Jens! Så enkelt är det inte, det saknas flera doktorer! [Kajsa] Min fråga gäller priserna för Skånekort: de som pendlar mellan till exempel Osby och Älmhult kommer att få en höjning på pendlarkortet från 495 kronor till 700 från januari. Är det riktigt klokt;)? [P-O Jönsson] Det är bra Carl-Johan! Upp till bevis! [Bengtsson] varför är op-köerna efter anmälan ist för prioritering, typ en 23- åring som är arbetsför innan skada ligger efter en 85-åring i höftledsop-kö, inget man kan ändra på? [Jens Leandersson (sd)] P-O Jönsson: Som jag tidigare skrev är det inte brist på läkare i egentlig mening. Däremot kan det upplevas så pga att deras tid prioriteras fel. [Carl-Johan Sonesson (m)] Hej Britt-Marie. Simrishamns sjukhus drivs av en privat entreprenör som gör det på ett förtjänstfullt sätt. hälsningar, [Skånepågen] Älmhult tillhör ju inte Skåne [Uno Aldegren (s)] Britt Marie Enligt vår mening ska alla sjukhus i Skåne fortsätta att utvecklas. Simrishamn kan fortsätta i stort i nuvarande omfattning

6 Datum (37) [Johanna (v)] Rikard, vi tycker att sjukvården är en grundläggande rättighet, eftersom den är offentligt finansierad så ska den drivas i offentlig regi, bara genom offentlig drift man kan få en riktig insyn och det är en viktig demokratisk aspekt. [Jens Leandersson (sd)] Kajsa: Sd har budgeterat för bibehållna kollektivtrafiktaxor samt ökad rabatt för studenter. Vi håller med dig om att höjningarna inte är rimliga. [Pernilla] Jag undrar varför det finns så få ptp platser inom region Skåne? Är själv nyexaminerad psykolog och tillhör den 3:e del ifrån min klass som ännu ej fått en tjänst. 1/3 har fått inom regionen och ytterligare 1/3 har fått söka sig till andra plaser både inom och utom landet. Varför satsas det inte mer på denna personalgrupp. Vi alla vet att behovet finns i samhället. Och om man nu inte vill satsa, varför fryser man inte utbildningarna. Lite surt att plugga i 5 år och sen gå tbx och harva på sitt gamla arbete. [P-O Jönsson] Är det inte fel Jens! Statistik visar på arr det finns läkarbrist i Sverige och det kommer ev. att öka! [Britt-Marie Norelius] Till Carl-Johan Sonesson (m): Carema driver Simrishamns sjukhus, men jag menar fastigheten - den äger väl Region Skåne? [Jens Leandersson (sd)] P-O: Statistiken visar på brist på tillgänglighet, inte antal. Antalsmässigt har vi väldigt hög läkartäthet internationellt sett. [Andreas] Är det bara sjukvårdsfrågor här? [Fredrik] Inför stundande ambulansupphandling: Vad anser ni om dygnstjänstgöring, alltså arbetspass som sträcker sig 24 timmar med jour på nätterna? Och anser ni att man kan köra bil säkert samt ge en bra vård efter timmars arbete? [Rickard] Johanna (v), Är livsmedel också en grundläggande rättighet? [Johanna (v)] andreas, du kan fråga om allt som rör region skåne [skattebetalare] Johanna, även sjukhusmat är ju en del av sjukvården. Tycker du att därför borde odla all mat i egen regi för att "få riktig insyn"? [Carl-Johan Sonesson (m)] Hej Bengtsson, medicinska prioriteringar är något som läkarprofessionen får göra. Politiker ska inte gå in på den detaljnivån. hälsningar, cjs [P-O Jönsson] Tyvärr, Jens så märker vi brukare/patienter inte deta! [Jens Leandersson (sd)] Fredrik: Som vi sagt tidigare så är vi emot detta. Vi känner till dessa problem och har lyft problemet åtskilliga gånger, men majoriteten har valt att inte lyssna. [Johanna (v)] rikard, den är inte skatte finasierad [Skånepågen] Vilken påtryckning görs för att utbilda fler läkare (vet att frågan inte enbart ligger på ert bord)? Är ju trist när unga människor med toppbetyg lottas bort, år efter år. [Uno Aldegren (s)] Bengtsson Det är mycket svårt att prioriter mellan den typ av patienter som du anfger. Alla människor ska ha samma rätt till vård. Det har att göra med människors lika värde, att alla ska behandlas lika och efter medicinska bedömningar [Kajsa] Är det bara sd-politiker som kan svara om kollektivtrafiken?

7 Datum (37) [Jens Leandersson (sd)] P-O: Det är vi medvetna om och instämmer i det problemet. [Bengtsson] Tack för svaren... [Johanna (v)] skattebetalare, ur en klimatsynpunkt så tycker jag att man ska odla allt så nära som möjligt, men man kan inte göra allt själv. [Pernilla] Jag undrar varför det finns så få ptp platser inom region Skåne? Är själv nyexaminerad psykolog och tillhör den 3:e del ifrån min klass som ännu ej fått en tjänst. 1/3 har fått inom regionen och ytterligare 1/3 har fått söka sig till andra plaser både inom och utom landet. Varför satsas det inte mer på denna personalgrupp. Vi alla vet att behovet finns i samhället. Och om man nu inte vill satsa, varför fryser man inte utbildningarna. Lite surt att plugga i 5 år och sen gå tbx och harva på sitt gamla arbete. [Carl-Johan Sonesson (m)] Hej Britt-Marie. JA, fastigheten äger vi men det kommer vi kanske inte att göra i framtiden. Jag tror inte det är av avgörande betydelse vem som äger fastigheten utan det är ju vårdens innehåll som räknas. Simrishamn ska finnas kvar och utvecklas. hälsningar, CJS [Uno Aldegren (s)] Fredrik. Vi anser att vi ska följa s policy som anger att man ska ha minst 11 timmars dygnsvila. Således är vi emot 24 timmarspass. Din sista fråga : det är inte acceptabelt [Jens Leandersson (sd)] P-O: Instämmer. Sverigedemokraterna har försökt jobba aktivt via nätet för att nå medborgare, mkt som en konsekvens av att vi haft svårt att komma fram i etablerad media. Internet är ett mer demokratiskt instrument så vi tycker också denna utveckling är glädjande. [P-O Jönsson] När kommer ett "nytt" apotek att vara klart vid Csk? [P-O Jönsson] Känns positivt att Ni politiker vågar testa nya tag att föra dialog med oss medborgare, bra även om det inte passar alla så kompletterar detta kontakten med oss. [Kajsa] Tack Johanna för svaret [Rickard] Johanna (v), Livsmedelsförsörjningen,som är privat, fungerar utomordentligt medan sjukvårdsförsörjningen, som är offentligt finansierad, dras med köer och mycket problem. Drar du några slutsatser av det? [Johanna (v)] rikard, det är ju en miljard som svälter på vårt jordklot. [skattebetalare] Jens Leandersson, vill sd sänka skatten för skåningarna? [Britt-Marie Norelius] Till Uno Aldegren (s) och Carl-Johan Sonesson (m) - Tack för besked, men jag är ändå orolig när det gäller hur mycket sämre chanser man har i fall av hjärt/hjärn-akut tillstånd här på Simrishamns landsbygd. Kommer att undersöka hur det avsmalnade funktionaliteten på Simrishamns sjukhus har utfallit när det gäller patienters välbefinnande och rehabiliteringstid pga längre sjukresor? [Britt-Marie Norelius] Till Carl-Johan Sonesson (m) (men alla får ge svar) - Vem som äger fastigheten avgör innehållet, eller hur! [Stefan S] Vad är SD:s åsikt om tandvården? Ska det vara som det är nu för oss patienter eller finns några planer på att föra samman tandvården med övrig sjukvård prismässigt? (förstår ni frågan?) [Rickard] Johanna (v), Du är väl politiker i Skåne. Börja med att lösa problemen där!

8 Datum (37) [Johanna (v)] rikard, allt vore lättare om jag kunde bestämma allt, men vi sitter i opposotion fram till valet [Jens Leandersson (sd)] Stefan S: På sikt vill vi att tandvården ska ingå i den ordinarie sjukvården. Vi anser att munnen är en del av kroppen. [P-O Jönsson] Ingen har svarat på frågan om Östermalms Vårdcentral? [skattebetalare] johanna, tror du inte att fler människor lider av brist på tillgänglig sjukvård än av brist på mat? [Johanna (v)] skattebetalare, det är mäjligt men brist på mat leder också till sjukdomar, det ena kan inte utesluta det andra. Man behöver både mat och vård. [anders] Jag vill bara säga att jag vill ge all heder åt Sverigedemokraterna som enda parti motsätter sig den diskriminerande behandling av svenskar som resterande partier beslutat sig om. Jag tänker då på den fria vård illegala brottslingar erbjuds medan svenskar måste betala. Hur de andra partierna får det att gå ihop förstår nog inte många. Mvh, anders [Susanne Ydstedt (m)] Hej Britt- Marie, ägare av en fastighet avgör inte innehållet. Innehållet bestäms av politiken, dvs vad man handlar upp eller lägger ut för uppdrag. [Rickard] Johanna (v), Men vad drar du för slutsatser av att livsmedelsförsörjningen i Skåne,som är privat, fungerar utomordentligt medan sjukvårdsförsörjningen i Skåne, som är offentligt finansierad, dras med köer och mycket problem?? [Jens Leandersson (sd)] P-O: Innan hälsovalet är genomfört och kan utvärderas är det svårt att analysera enskilda vårdcentraler. [Jens Leandersson (sd)] Tack anders! Vi har märkt av ett stort folkligt stöd i denna fråga! [Skattebetalare] Som skattebetalare blir jag mycket bekymrad över utvecklingen i sjukvården och dess ekonomi. Under de senaste tio åren så har regionens kostnader för sjukvård fördubblats men skåningarna får inte mer sjukvård. Tänk om ett privat företag hade fördubblat kostnaderna utan att producera mer? Hur länge kan vi hålla på och driva sjukvården på detta sätt? [Britt-Marie Norelius] Har några av er studerat t.ex. utvecklingen genom åren av Löwenströmska Sjukhuset (Upplands Väsby nära Arlanda flygplats)? Först ett komplett sjukhus, sedan avskalat, sedan nerlagt och all dyrbar (ofta ny) apparatur skänktes till Baltikum (innan de kom med i EU), sedan så sakteliga återfyllt med privata entreprenörer (landstingsgodkända) med en prima närakut och annan medicinsk service. Detta kostade enorma summor, men har till slut blivit ganska bra. Men för många behandlingar är det långa resor för väldigt många och flygplatsen har betydligt längre till akutsjukhus. [Johanna (v)] rikard, jag tycker inte man kan jämföra lisvmedel med sjukvård. [Jens Leandersson (sd)] Skattebetalare: Det är samma problem med sjukvården som med övrig välfärd. Den nuvarande och den förra regeringen prioriterar helt fel med skattemedel. Sd kommer aktivt verka för att

9 Datum (37) kärnverksamheten prioriteras och det har vi även gjort i det budgetförslag vi la idag i. [P-O Jönsson] Till Jens; Vårdcentralen Östermalm har "analyserats" nu i flera år så det är bara att tillföra resurser för det behövs! [Britt-Marie Norelius] Till Susanne Ydstedt (m) - Hej. Menar du att Simrishamns sjukhusfastighet avses att försäljas med villkoret att politikerna ska bestämma innehållet? Det låter märkligt. Så ska det alltså inte säljas till högstbjudande (som kanske vill göra äldreboenden, lyxbostadsrätter med utsikt eller fabrik där)? [Gun-Britt Lagekvist] uno aldegren har lämnat rummet, jag Gun-Britt Lagerkvist svarar för s en stund framåt [Skattebetalare] En fråga till moderatorn: kan flera deltagare har samma användarnamn? [Pernilla] Jag undrar varför det finns så få ptp platser inom region Skåne? Är själv nyexaminerad psykolog och tillhör den 3:e del ifrån min klass som ännu ej fått en tjänst. 1/3 har fått inom regionen och ytterligare 1/3 har fått söka sig till andra plaser både inom och utom landet. Varför satsas det inte mer på denna personalgrupp. Vi alla vet att behovet finns i samhället. Och om man nu inte vill satsa, varför fryser man inte utbildningarna. Lite surt att plugga i 5 år och sen gå tbx och harva på sitt gamla arbete. [Jens Leandersson (sd)] P-O: Det går inte på så vis eftersom vi helt ska byta system för vårdcentralerna. [Susanne Ydstedt (m)] Hej Britt-Marie, Henrik Hammar kommer att finnas här på chatten mellan 3 och halv fyra. Han kan svara mer utförligt på dina frågor då. [Johanna (v)] skattebetalare, Usa har ni stor utsträckning privatiserad sjukvård den är dubbel så dyr som den svenska, trots att 47 miljoner amerikanare inte har tillgång till den. [Stefan S] Jens Leandersson (sd): Tack för svaret. Bra det, att det inte redan är så efter många år då frågan diskuterats är en stor skandal, det anar jag att SD håller med om? Självklart är tänderna en del av kroppen och det bör inte kosta många många tusen att åtgärda fel i munnen jämfört med om man bryter ett ben.. Vi är nog överens :) [Rickard] Johanna (v), Varför kan man inte jämföra livsmedel med sjukvård? Båda är helt ju nödvändiga för människors välbefinnande! [skattebetalare] johanna, kan du utveckla det där? Beter sig sjukvård annorlunda på en marknad än vad livsmedel gör? På vilket sätt då? [Jens Leandersson (sd)] Stefan S: Vi är nog helt överens om detta. [Britt-Marie Norelius] Till Susanne Ydstedt (m): TACK för besked att mina undringar kan få svar senare. [P-O Jönsson] Är alla partier närvarande eller det är bara några som svarar? [Moderator] Till PO: Ja, representanter för alla partier är närvarande. [skattebetalare] upplysning till "Skattebetalare", jag var först! :-) Dessutom skiljer sig våra användarnamn åt genom att du använder dig av en versal. [ewa bertz/fp/] Skattebetalare, Sjukvården kommer troligtvis alltid bli dyrare då tekniken blir bättre o bättre samt medicinerna blir dyrare. Däremot måste vi ha en kostnadskontroll och ett sätt kan vara att lägga ut vården på

10 Datum (37) entreprenad. Men det viktigaste är att patienterna inte skall behöva vänta när behovet finns vem som än har uppdraget. [Johanna (v)] rikard, skattebetalare, självklart är det skillnad på sjukvård eftersom vi i Sverige anser att alla har rätt till sjukvård, om tex en volvo vore grattis tror du inte det skulle bli köer då? [P-O Jönsson] Tll Jens; Slutord ifrån mig i meningsutbytet jo det är så enkelt [Susanne Ydstedt (m)] Britt -Marie, Simrishamn sjukhus ska stanna kvar som sjukhus oavsett ägare av fastigheten. [P-O Jönsson] Tack moderatorn! Då får vi hoppas att alla partier blir aktiva på chatten!? [Kajsa] Om alla partier är närvarande, varför är det då bara partier som är emot Sydtaxan som svarar på min fråga om kollektivtrafiken och höjda priser? [skattebetalare] Johanna, ok. Då vet vi att (v) är en garant för fortsatta köer i sjukvården. Tack för upplysningen! [Anders] har nu bestämt sig för sin vårdvalsmodell, Hälsoval. Allt tyder på att regeringen inom kort genomför lagen om valfrihetssystem. Vad blir konsekvenserna när det gäller t ex "den fria etableringsrätten" för Hälsoval Skåne utifrån ett medborgarperspektiv?? [Pernilla] Om politikerna i denna chatt saknar kunskap kring frågan om PTP. Önskar jag svar om detta så att jag slipper sitta och vänta på uteblivet svar. [Rickard] Johanna (v), Men alla har faktiskt rätt även till mat i Sverige. Det fungerar trots, eller snarare, tack vare att marknaden styr den sektorn, [Johanna (v)] skattebetalare, vi ska göra allt som står i vår makt för att minska köerna i sjukvården, men det är inte vi som styr, du får vänta tills valet 2010 då vi återigen tar makten i regionen. [Susanne Ydstedt (m)] Pernilla, Henrik Hammar kommer att chatta mellan 3 och halv 4, han kan säkert svara på din fråga då. [Johanna (v)] rikard, maten är inte gratis. [Jens Leandersson (sd)] Pernilla: Jag saknar tyvärr kunskap om PTP. [Stefan S] Johanna (v): Som om det var bättre när ni var vid makten? Tyvärr är det inte sant och det vet ni också. [Gun-Britt Lagekvist] Kajsa vi socialdemokrater vill inte ha höjda priser vi reserverade oss mot detta. [Pernilla] Ok tack för svaren Susanne och Jens! [skattebetalare] Johanna, är sjukvården gratis? Det verkar inte så när man läser budgeten... [Stefan S] Köerna syftar jag på då.. [Skattebetalare] Tack för ditt svar, Jens Leandersson (sd). En följdfråga: du skriver att när "det finansiella läget är bättre och mångkulturen får minskad prioritet i samhället, är vi övertygade om att vi både kan sänka skatten"... Jag förstår att den finansiella oron är ett bekymmer, men i en budget på drygt 25 miljarder kronor så står tolkersättningar och vård till flyktingar som inte täcks av statsbidrag för någon promille av budgeten...

11 Datum (37) Hindrar denna promille sd från att arbeta för en skattesänkning eller är det bara politisk retorik? [Jens Leandersson (sd)] Det är tyvärr alltför symptomatiskt när vänsterpartiet talar om att "ta makten", till skillnad från oss demokrater som erhåller den. [ewa bertz/fp/] ANDERS, Fri etablering är ett beslut som skalll tagas av regeringen och det troliga är att ett sådant beslu kommer inom snar framtid. Men det betyder inte att vem som helst kan öppna en vårdinrättning var som helst. [Johanna (v)] stefan s, vi tog över regionen med ett underskott på över 2miljarder, det va inte det lättaste. [Susanne Ydstedt (m)] Hej Kajsa, vi har missat din fråga. kan du vänligen upprepa den så är vi mycket tacksamma. [skattebetalare] Jens Leandersson, varför inriktar ni er så mycket på kritik mot invandringen? Vore det inte bättre att strypa bidragen för både svenskar och invandrare och låta alla som vill komma hit och arbeta? [Gun-Britt Lagekvist] PERNILLA jag vet att det är besvärligt med PTP platser men tyvärr vet jag inte varför [P-O Jönsson] Jag tillhör inte direkt de som vill höja skatten, men om det skulle visa sig att det är nödvändigt är Ni i respektive partier beredda att ta ett sådant beslut då? [Jens Leandersson (sd)] Skattebetalare: Det stämmer, men man måste se mångkulturen ur ett helhetsperspektiv. Skatteintänkterna skulle vara mkt högre för regionen om vi hade sluppit mångkulturen. [Jan-Erik] Vad tänker alliansen göra för att minska köerna och öka tillgängligheten i vården? [Jens Leandersson (sd)] skattebetalare: Nej vi vill inte strypa bidragen. Vi tror på välfärdssamhället som vi anser har varit en mkt lyckad samhällsmodell. Det är i välfärdsstater man har kunnat uppmäta det största välmåendet och de lägsta sociala problemen. [skattebetalare] Susanne Y, vad tänker (m) göra för att få in fler privata utförare inne på akutsjukhusen? [Pernilla] Tack Gun-Britt. Efterlyser då ett engagemang i denna fråga. [Kajsa] Här kommer min fråga i repris: Pendlar som åker med Skånekort mellan Osby och Älmhult får en höjning med 40 procent, från 495 kronor till 700 kr i månaden, från januari. Är det riktigt klokt;) Hur ska det främja tågresandet? [Anders] EwaBerts jag vet också att någon form av auktorisering är aktuell. Jag tänker närmast utifrån aspekter "som lika vård" och ett "rundare Skåne". Vad tycker S och V? [Jens Leandersson (sd)] P-O: Vi är beredda att höja skatten om det behövs, men vi ser ingen anledning till det i nuläget och ännu mindre i framtiden i takt med att vi får gehör för vår politik., [Jens Leandersson (sd)] Kajsa: Det är inte klokt men du får nog tyvärr inget svar från majoriteten i denna fråga. Men som sagt är sd emot taxehöjningen och vi har t o m budgeterat för en ökad rabatt för studenter. [ewa bertz/fp/] Jan-Erik, Hälsovalet är ett första steg för att få skåningarna

12 Datum (37) att söka dit och på så sätt avlasta akutsjukvården. Vilket också minskar kostnader då det är billigare att söka vård utanför sjukhusen. [Susanne Ydstedt (m)] Hej P-O, vi anser inte att det är nödvändigt att höja skatten. [Johanna (v)] anders, i vänsterpartiets förslag på offentligt hälsoval ingår inte fri etableringsrätt. [Stefan S] Jens Leandersson (sd): Vad anser ni om ett system med medborgarlöner? I det utsatta läge många befinner sig i i Sverige idag, till stor del "tack vare" mångkulturen som slukar en väldans massa pengar och utrymme enligt mitt sätt att se det. Ett system med medborgarlöner skulle minska kostnaderna samtidigt som man kan lägga ner den gudsförgätna socialtjänsten. Måste inte Sverige ha råd med detta? Åtminstone för oss som är från det här landet från början? Vad tycker SD? :) [skattebetalare] Johanna, ställer du dig bakom att dina partikamrater saboterar offentliga möten i Malmö? [Stefan S] I det utsatta läge många befinner sig i i Sverige idag, så vore det nödvändigt* [P-O Jönsson] Om alla partierna är med på chatten varför svara de inte på frågorna ex. frågan om skattehöjning [Susanne Ydstedt (m)] Hej skattebetalare. Vi är positiva till att se över möjligheten att handla upp delar av sjukhusverksamhet. På så sätt får fler privata aktötrer möjlighet. Vänligen [Jens Leandersson (sd)] Stefan S: Det finns absolut ingen grund för en sådan modell i dagsläget med tanke på att samhället blir alltmer splittrat och att solidariteten medborgare emellan, samt känslan av ansvar att bidra till det gemensamma, minskar. I en svensk nationalstat som bygger på gemensam identitet, respekt och gemenskap, istället för mångkultur och motsättningar, är det säkert möjligt med en mer utbredd välfärd. [Jan-Erik] Ewa Bertz! Jo det hörs ju bra, men tillgängligheten utanför sjukhusen är ju redan nu bedrövlig. Själv har jag väntat i tre månader för att komma tll för en årlig kontroll och medicinförnyelse. Hur ska bi klara det med ännu mindre personal? [Johanna (v)] skattebetalare, jag är positiv till att folk säger sin mening. [Stefan S] Jens Leandersson (sd): Med andra ord hade ett liknande system varit fullt tänkbart i SD:s Sverige? När man fått bukt med övriga problem som kostar samhället väldigt mycket pengar? [P-O Jönsson] Fortfarande är det bara något parti som svarat gällande ev. skattehöjning! [Johanna (v)] p-o jönsson, vänsterpartiet är beredd att höja skatten. [Kajsa] Ursäkta politiker men ska ni låta sd hålla låda helt oemotsagt... svensk nationalstat med gemenam identitet med mera... [Moderator] Vi ser helst att politiker inte kommenterar politiker i detta forum. [veepa] Då all ambulanssjukvård skall utföras på entreprenad i framtiden,vad anser ni om kvaliten i den privata kontra den som drivs i egen regi?

13 Datum (37) [Jens Leandersson (sd)] Stefan S: Det blir ett väldigt hypotetiskt resonemang så jag vågar inte svara på exakt hur välfärden skulle kunna vara utformad i en svensk nationalstat. [ewa bertz/fp/] Jan-Erik, Hälsovalet är en förbättring för dig som patient och det är inte mindre personal som skall ingå i det. Det är det viktigaste just nu att köerna måste minska o på sikt försvinna. [Skattebetalare] Två frågor till Johanna (v): Sveriges arbetare plågas redan av världens högsta skatter och likväl så tycks v tro att alla problem löses med högre skatter. Är det inte så att om högre skatter vore lösningen på sjukvårdens problem så borde den svenska vården vara bäst i världen? Hur höga kan skatterna bli i vänsterpartiets Sverige? Vi betalar redan runt två tredjedelar av vår inkomst i skatt så frågan är hur mycket (lite) v anser att jag ska få behåll? [Jens Leandersson (sd)] Kajsa: Vi hade gärna tagit en debatt om detta, men det kan vi tyvärr inte för vi får inte debattera med varandra. [Pia Kinhult] Hej Veepa, kvaliten är det region skåne som bestämmer, så det spelar ingen roll om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig drift. [P-O Jönsson] Frågan om skattehöjning, S, M, V, Sd har svarat! Vad säger Ni övriga partier? [Johanna (v)] skattebetalare, sverige har ju faktiskt bland den bästa sjukvården i världen, undersökningar visar ju att folk är beredda att höja skatten för att man vill ha en solidarisk sjukvård som är till för alla, vården ska inte bero på hur stor plånbok man har. [Gun-Britt Lagerkvist (s)] POjönsson Vi S tycker man kan höja skatten för att behålls en bra vård och kpollektivtrafik m m [skattebetalare] Johanna, vad är det för mening med en högkvalitativ sjukvård om det inte finns någon tillgänglighet till densamma? [P-O Jönsson] Vad anser ni partier om gratis vård (ingen patientavgift) till barn och ungdommar!? [Skattebetalare] Men Johanna (v), samma undersökningar visar att befolkningen tror att de betalar runt 30 procent i skatt när de faktiskt betalar mer än det dubbla. [Jens Leandersson (sd)] P-O: Sd har budgeterat för avgiftsri barnsjukvård. [P-O Jönsson] Tack för svaret Gun-Britt! [Jan-Erik] Ewa Bertz! Du svarar fortfarande inte på mina frågor. Hälsovalet är bara ett nytt system som liksom tidigare system inte lyckas lösa problemen. På min vårdcentral säger man att, trots personalens övertid, är det brist på resurser. Då måste det till mer pengar och personal, inte mindre. [Stefan S] Johanna (v): Det spelar i erat Sverige och erat Skåne stor roll vilken tjocklek man har på plånboken. Åker du till en förort med stor andel invandrare/utlänningar kommer du snabbt möta läkare som inte alltid är bekväma med språket och inte ens är kapabla att förstå de enklaste av problem. [Gun-Britt Lagerkvist (s)] PO jönsson Klart vi ska ha avgiftsfri vård för barn och ungdomar

14 Datum (37) [Stefan S] J (V): Detta ser man inte i rika kommuner, det är vänsterns fel delvis. [skattebetalare] Pia Kinhult, vad gör RTN för att förbättra företagsamheten inom hälso- och sjukvårdssektorn? [Dragan] En fråga till vänstern i denna chat: Tycker ni på fullt allvar att svenska skattebetalare ska bekosta sjukvården och tandvården för människor som uppehåller sig illegalt i Sverige? Står det inte i lagboken att illegal vistelse i Sverige är att betrakta som en brottslig handling? Förespråkar vänstern lagbrott? [Pia Kinhult] Hej P-O, det är gratis upp till 12 år idag. Alltså har vi gratis barnsjukvård. [Johan] Jag har läst igenom alla budgetförslag som ni debatterar idag. Eftersom jag själv jobbar i regionen så slås jag av häpnad över majoritetens förslag när det gäller medarbetare. Majoriteten var så noga med att poängtera medarbetarnas inflytande, men i årets förslag existerar det ju knappt. Fokus har sitället flyttats från medarbetarna till cheferna och deras roll. [P-O Jönsson] Om alla partier finns på chatten så då kan även fp, mp, c, kd m.fl. svara på frågan om skattehöjning! [Moderator] P.O.= Vi har representanter inne för femklövern, men det är möjligt att inte exakt alla partier hinner svara. [P-O Jönsson] Hej Pia! Jaa, till tolv år men vad händer sedan!? [Jan-Erik] Pia Kinhult! Så du menar att man slutar vara barn när man fyller 13. [Anders Åkesson (mp)] Hej P-O Idagsläget anser jag det inte vara skäl till att höja skatten. Vi har genom det förnyelsearbete inlett sparat ca 140 miljoner. Utöver det har vi brutit kostnadsökningen från tidigare 7 % till nu ca 3 %. Det innebär att idag gör mer vård för mindre pengar. Vår verksamhet arbetar mer effektivt och vi tror att det ännu finns möjlighet att utveckla verksamheten mer. Vi ser det svårt att höja skatten just nu av den anledningen [P-O Jönsson] Tack Gun-Britt för snabba svar! [Jens Leandersson (sd)] Johan: I sd:s budget så har vi gett mindre resurser till ledande organ och funktioner just för att vi anser att chefslönerna och arvodena i många fall är oförskämt höga. [Pia Kinhult] Hej skattebetalare, vi har inlett ett projekt för att öka kunskapen hos offentliga aktörer (kommuner och region) kring upphandling av vård och omsorgstjänster. Det är ett steg för att öka möjligheten för fler att driva företag inom denna sektor. Det är en stor och högkompetent sektor som idag inte kommer till sin rätt fullt ut. [veepa] Vad kommer att hända med läkarbilarna efter årsskiftet,kommer de att uppstå i någon ny skepnad? [Johan] Sedan om man tittar på sossarnas och vänsterns förslag innebär det ju skattehöjningar och inga direkta förbättreingar. Jag har inte tidigare intresserat mig för sverigedemokraterna, men jag måste nog säga att de lyckats mycket bra med sitt förslag. De vill behålla skattenivån samtidigt

15 Datum (37) som man sätter perosnal i fokus och förbättringar i vården. Det är bra tycker jag. [Anders Åkesson (mp)] Hej Jan-Erik. Tyvärr hare Eva Bertz just nu lämnat chatten för att återgå till debatten [Nita (v)] Dragan, sjukvård och tandvård är en rättighet för alla människor [P-O Jönsson] Till moderatorn; Jag förstår men om Ni nu bjuder in oss medborgare till chatten så ska partierna kunna svara upp! [Moderator] Till P.O. : Av praktiska skäl måste femklövern samsas om inläggen för att chatten inte ska bli helt oöverskådlig. [Pia Kinhult] Hej Jan-Erik, nej men någonstans måste dra gränsen. Det kommer att bli en symbolisk avgift för ungdomar och vuxna när vi går över till Hälsovalet. Det sänks från 150 kr till 120 kr. [Stefan S] Johanna (v): Mitt resonemang är alltså att fattiga får sämre vård än rika och det är dagens riksdagspartier som är ansvariga för detta. Ni verkar frånvarande och vägrar se att det finns alla sorters problem ute i landet. Duktiga läkare vill ofta inte arbeta i exempelvis Rosengård där många fattiga bor. Detta är ofta inte självvalt och många unga är födda där, ni utesluter folk pga att de är fattiga. Det kan ni aldrig komma ifrån även om det kanske inte är medvetet. [Maria Larsson] Kan någon från riksdagspartierna tala om för mig och övriga väljare varför man privilegierar illegala invandrare genom att ge dessa gratis sjuk- och tandvård? Jag känner till det ekonomiska argumentet men faktum är ju ändå att väldigt många svenskar saknar resurser för vissa vårdåtaganden. Så vilka argument anför ni till ert försvar? Tack sverigedemokraterna som står upp för en rättvis och solidarisk politik! [Jens Leandersson (sd)] Dragan, självklart är det så. Det går inte att upprätta någon som helst form av välfärd ifall den ska vara fri för hela världen, oavsett om man bidragit till den eller ej. I detta ställningstagande står sd ensamt i Skåne. [Dragan] Nita (v) Det var inte det jag frågade, läs min fråga en gång till! [Nita (v)] veepa: Nej, tyvärr de är ner lagt. [Gun-Britt Lagerkvist (s)] vepa Nej don kommer inte att återuppåstå majoriteten har lagt ner dom till förmån för hembesöksbilar [Johan] Varför är det bara sverigedemokraterna som är emot att ge gömda flyktingar gratis sjukvård och nu tandvård? Det är ju helt horribelt att min gamla mor inte har råd att ta sig till tandläkaren men personer som inte har rätt att vara i vårt land får det gratis! Vad har övriga partier att säga om det här? [Pia Kinhult] Hej P-O, de svar som kommer från femklöverns partier gäller för alla partier, så även skattefrågan. [skattebetalare] Hur vill (s) göra Sturup till en konkurrenskraftig flygplats med fler flyglinjer (ex Ryanair)? [Jens Leandersson (sd)] Tack Maria och Johan! Som vi tidigare sagt i chatten så har vi märkt av ett enormt medborgerligt stöd i vårt ställningstagande för de svenska och skånska skattebetalarna. [Gun-Britt Lagerkvist (s)] skattebetalare återkom till christine axelsson om en stund

16 Datum (37) [Jan-Erik] Pia! Säg då inte att vi har fri sjukvård för barn. Höj istället gränsen till 19! [skattebetalare] Jens Leandersson, ni har ju vänt er emot idén om vårdcentraler som är specialiserade på exempelvis arabisk personal och patienter. Hur går detta ihop med visionen om att patienten fritt ska får välja vårdcentral? [P-O Jönsson] Tack Pia! Men jag trodde kanske att respektive partier kunde svara för sig själva? [Johan] Jens: Jo, tackar för det! När övriga partiet för en sådan politik kan ni inte annat än att öka. Såg förresten Björn Söder på Debatt i tv härförleden. Han var riktigt bra och jag delar hans åsikter. De andra partierna verkar inte ha några argument för det är ingen som vill svara mig... [Jens Leandersson (sd)] skattebetalare: Personalen ska kunna vara arabisk, däremot har vi sagt att all vårdpersonal ska kunna svenska. Detta då svenska är huvudspråk i Sverige och vi anser att svenskan är behövlig för att medarbetare ska kunna kommunicera med varandra, för att personal ska kunna kommunicera med vårdtagare, ta del av recept och verksamhetsinformation osv. Vi tror att det är viktigt att invånarna i ett samhälle kan kommunicera med varandra. [Pia Kinhult] Hej Johan, det är förfärligt att din mor inte har råd att gå till tandläkaren, men det är inte del av samma problem som att vi har människor i vårt land som inte alls kommer till vård. Deras situation som helt stående utanför samhället leder till större problem som vi får betala senare. Därför är det klokare att ta hand om det innan det har gått för långt. Samtidigt kan vi konstatera att det är problematiskt för alla de äldre i Sverige idag med låga inkomster att klara sin tandvård och detta måste också ändras. [skattebetalare] Tack Gun-Britt. Då ställer jag samma fråga till Johanna (v); Hur vill ni locka till er flygbolag som Ryanair till Sturup? [Pia Kinhult] Hej Jan-Erik, barn är vi fram till 12 sedan blir vi tonåringar och ungdomar. [Anders Åkesson (mp)] Hej Maria Larsson. Anledningen att vi infört vård till till Gömda flyktingar är ur tre perspektiv. 1. Det handlar om en vårdfråga - inte en migrationsfråga. Det är helt enkelt en mänsklig fråga att alla kan få akut vård. 2 Vår personal som är knuten till internationella konventioner kan i princip inte neka vård till någon. 3. I det fall man får vård i det första akuta skedet så blir vården billigare i slutändan. En vård som vi slutändan ändå måste betala. Den troliga kostnaden för detta blir maximalt 3-5 miljoner / år. En billig kostnad för att vara mänsklig [Dragan] OK Nita (v) vill tydligen inte svara på min fråga! Då har jag en annan fråga till vänster. Tycker ni inom vänstern att alla människor oavsett politisk åsikt har rätt till att framföra sin åsikter utan att bli nedspottade och att få saker kastade på sig? [Jens Leandersson (sd)] Johan: Politik handlar alltid om prioriteringar och sd prioriterar skånska skattebetalare. Om något annat parti påstår att de prioriterar både utländska medborgare och svenska så bör man kanske förhålla sig kritisk. All logik säger ju att mer pengar till en verksamhet betyder mindre över till en annan.

17 Datum (37) [P-O Jönsson] Gällande fri sjukvård till barn så har vi ju faktiskt inte det, det är bara de yngre barnen. [Pia Kinhult] Hej Skattebetalare, Det är jätteviktigt att vi värnar om Sturup och har bra och riklig trafik. Det ökar tillgängligheten för hela regionen. Genom vårt turistbolag arbetar vi gemensamt med Luftfartsverket, Visit Sweden och flygplatsen för att bearbeta turistströmmar och destinationsutveckling. [Nita (v)] Dragan: Självklart. [Anders Åkesson (mp)] Hej P-O. Det är korrekt [Johan] Pia: Tack för att du svarade! Men dessa människor har ju inte rätt att vara i landet. De har ju antingen fått avslag på sina ansökningar eller så har de aldrig ens ansökt om uppehållstillstånd. Sätts inte rättssamhället på undantag om man ger dessa fördelar som inte vi svenskar har? Dessutom påstod ju Björn Söder i debattprogrammet att polis inte ens tillkallas när dessa söker vård! Stämmer det verkligen? Man måste väl kontakta polisen när man upptäcker att det är någon som inte får vistas i landet? [Stefan S] Jens Leandersson (sd): Håller ni med om att vänstern och högern utesluter fattiga som får sämre vård än rika och det är dagens riksdagspartier som är ansvariga för detta? Duktiga läkare vill ofta inte arbeta i exempelvis Rosengård där många fattiga bor. Det spelar därmed i deras Sverige och deras Skåne stor roll vilken tjocklek man har på plånboken. Åker man till en förort med stor andel invandrare/utlänningar kommer du snabbt möta läkare som inte alltid är bekväma med språket och inte ens är kapabla att förstå de enklaste av problem. Detta är ofta inte självvalt för de som bor i den utsatta förorten och många unga är födda där, de utesluter folk pga att de är fattiga. Hur kommer SD arbeta för att få bort dessa vidirga skillnader i klassamhällets spår? [skattebetalare] Anders Å, varför använder ni er av begreppet gömda "flyktingar"? Flyktingstatus är ju någonting du uppnår om du har tillräckliga skäl. En människa som uppehåller sig i Sverige illegalt är ju per definition inte flykting. [P-O Jönsson] Var är ni andra partier? Det verkar vara mest S, V, M som svarar! [Pia Kinhult] Hej Johan, det är helt korrekt, men de är här och det blir en realitet för de som arbetar inom vården. Vi måste skapa regler för personalen så att de vet hur de ska agera i vardagen, det är känsliga etiska frågor ur vårdsynpunkt. Samtidigt är det också klokt i linje som jag svarade förut. Vi sparar både pengar och lidande genom att vara proaktiva. [Stefan S] Jens Leandersson (sd): Med andra ord får en person i Danderyd ofta bättre vård än motsvarande person i Botkyrka.. Det är helt galet och det är även det ett spår av mångkulturen. [Dragan] Nita (v) sjävklart till vad? Detta "Förespråkar vänstern lagbrott?" eller till att alla har rätt att framföra sina åsikter utan att behöva bli nedspottade? [Nita (v)] Stefan S: Vårt förslag till offentlig vårdval ger mest resurser till de mest utsatta.

18 Datum (37) [P-O Jönsson] Till Anders Åkesson; Jag tycker Ni ska arbeta för att alla upp till 18 År ska få "gratis" sjukvård! [Anders Åkesson (mp)] Hej Skattebetalare. Man kan också använda papperslös immigrant om man så önskar. De facto är det så att det de är flyktingar oavsett vilken status man har i sin asylsökan [Johan] Men Pia, hur kan du motivera att inte svenskar får gratis vård och tandvård när dessa får det? [Jens Leandersson (sd)] Stefan S: Med hälsovalet tror jag ärligt talat inte att kvalitetsskillnaden längre kommer vara särskilt stor mellan olika områden, eftersom vården blir helt medborgarstyrd. Som medborgare går du till den vårdcentral du tycker är bra, oavsett vart den ligger. Men i ett större perspektiv så är det givetvis så att mindre välställda svenskar har blivit de som fått ta den största smällen av det mångkulturella samhället. Makthavarna som själva har valt den politiska inriktningen bor sällan själva i dessa utsatta områden. [Jens Leandersson (sd)] Stefan S: Håller med om problemet. Vi är starkt emot den "socioeknomiska" segregationen och vill motverka den genom bl a en allmän statlig grundskola, som är likvärdig för alla, en större mångfald i bostadsbyggandet (t ex blanda hyresrätter, radhus, bostadsrätter och villor i olika prisklasser i samam områden) osv osv. Nu börjar vi dock hamna en bit ifrån s verksamhetsområde. [skattebetalare] Jens Leandersson, vilket parti skulle ni ha lättast att samarbeta med i? [Anders Åkesson (mp)] Hej P-O. Vi gick till val på att ha en avgiftsfri vård upp till 19 år. Men i de förhandlingar vi hade efter valet så blev det nuvarande avgiftssystemet bestämt. En utvärdering kommer att göras under slutet detta år [P-O Jönsson] Vad tycker Ni som partier är den vitigaste frågan under resten av mandatperioden? [Stefan S] Nita (v): Det förändrar inte att ni har varit delaktiga i att sätta folk i fattigdom, dessa får en sämre vård i och med att läkarna inte klarar av att hantera patienterna på samma höga nivå som görs i bättre områden Ni borde be folket om ursäkt. Självklart är det bra att det läggs fram nya förslag och det är positivt. Dock ändrar det inte missförhållandena många har levt med i åratal. [Maria Larsson] Hur ser övriga partier på att genom svenska skattemedel finaniserar politiserade folkhögskolor? [Johan] Ser att Anders Åkesson är inne på forumet och vill därför ställa en fråga rtill honom. Jag såg Debatt på tv och då lyfte Björn Söder från sverigedemokraterna frågan om att ni tagit bort den avgiftsfria barnsjukvården. Samtidigt så inför ni gratis sjukvård till personer som gömmer sig i landet. Du svarade aldrig Björn Söder på detta i tv. Hoppas att du kan svara mig: Hur kan du rättfärdiga detta beslut om att barn ska betala vård men inte de som gömmer sig? [P-O Jönsson] Hej igen, Anders! Hoppas på att Ni tänker om! [Jens Leandersson (sd)] skattebetalare: Sd har varit tydliga med att vi är öppna för samarbete med de partier som ger oss bäst utdelning för vår

19 Datum (37) politik. Frågan bör snarare ställas till de övriga partierna vilka som kan tänka sig samarbeta med oss samt vilka kompromisser man är beredda att ingå med oss. (vi kommer t ex aldrig kompromissa bort vår syn på mångkulturen) [Pia Kinhult] Hej Johan, vi har en grundläggande syn att alla ska betala lite för att det ska bli bättre styrning till rätt vårdnivå, det är inte enkelt men så fungerar den finansieringsmodell som vi har valt i Sverige. När det gäller dessa personer så handlar det om vår egen säkerhet och trygghet så därför vinner vi alla på att få det att fungera. [Gun-Britt Lagerkvist (s)] GUNBRITT LAGERKVIST LÄMNAR TILL CHRISTINE AXELSSON [Dragan] En fråga till Anders Åkesson (mp) Om jag som har invandrarbakgrund åker till sjukhuset och vägrar uppge mitt namn? Kan jag också få ett fiktivt personnummer och således gratis sjukvård i Skåne? [Jens Leandersson (sd)] Maria Larsson: Sverigedemokraterna är faktiskt det enda partiet som har ifrågasatt de skattefinansierade och politiserade folkhögskolorna. Vi tycker inte skattepengar ska gå till marxistiska studier o dyl. [Alice] Efter att precis ha suttit i telefonkö till en ortopedimottagning här i Skåne (telefontid 14-15) och blivit utkastad efter 34 minuters köande (jag var nr 1 i kön enligt rösten) eftersom telefontiden gått ut undrar jag följande: Ni som sitter där och bestämmer över sjukvården och resurserna: har ni egentligen någon aning om hur det är för oss vanliga medborgare att ens komma i kontakt med sjukvården? Ni omorganiserar och byter namn på enheter men det enda som jag som vanlig medborgare märker är att det bara går utför med sjukvården. Jag har haft oturen (eller kanske turen?) att hamna på sjukhus vid tre tillfällen utomlands och i dessa länder (Thailand, Portugal och Kroatien) upplevde jag vad verkligt god sjukvård vill säga, sådan som en gång fanns även i vårt land men som numera är en utopi. Jag besökte akuten i dessa tre länder och ingenstans fick jag vänta i timmar på att få träffa en läkare, på att röntgas eller få behandling. När ska ni ta tag i de verkliga problemen? [Pia Kinhult] Hej Maria Larsson, Vet faktiskt inte vad du menar riktigt. finansierar inga folkhögskolor i alla fall. [P-O Jönsson] Till Johan; Jag tycker inte man ska ställa olika grupper emot varandra utan det är vårdbehovet som ska avgöra. [Johan] Vilka kommer sverigedemokraterna att samarbeta med i regionen efter valet 2010? [skattebetalare] Christine A, vad vill ni göra för att Sturup ska kunna få tillbaka lågprisbolag som Ryanair? [Jens Leandersson (sd)] Maria Larsson: Tilläggas bör att Sjuklövern (övriga partier i regionen) har försökt gömma stöden till högskolorna under regionstyrelsen. Men stödet finns där och ligger på ca 36 miljoner för i år om jag inte missminner mig. [Anders Åkesson (mp)] Hej P-O. För egen del tycker jag det är viktigt att klara av de transportproblem vi har i Skåne. Det är så väl lastbilstrafikens utsläpp till den bristande tillgängligheten vi har inom kollektivtrafiken. Till

20 Datum (37) detta kommer att vi måste hålla det budget, annars så finns risken att vi inte klarar välfärdens för kommande generationer [Pia Kinhult] Hej P-O, tillgängligheten i vården det vill säga bort med köerna, samt hög kvalitet och likvärdig vård för alla skåningar. [Maria Larsson] Tack för svaret Jens. [Jens Leandersson (sd)] Johan:Sd har varit tydliga med att vi är öppna för samarbete med de partier som ger oss bäst utdelning för vår politik. Frågan bör snarare ställas till de övriga partierna vilka som kan tänka sig samarbeta med oss samt vilka kompromisser man är beredda att ingå med oss. (vi kommer t ex aldrig kompromissa bort vår syn på mångkulturen) [Nita (v)] Maria Larsson: Alla folkhögskolor som få stöd leva upp till de krav som har besluttats. Inte på deras politiska inriktingar. [P-O Jönsson] Gällande väntetider i telefon som kan vara upp till 60 minuter! eller längre på en vårdcentral vad gör Ni åt en sådan problematik? [P-O Jönsson] Tack, för svaret Pia! [Christine Axelsson (s)] Skattebetalare! Viktigt för Sturups framtid är att vi får vettiga kommunikationer till flygplatsen. Vi har under ett antal år drivit just att få en järnvägsförbindelse till flygplatsen som också kan binda samman Kastrup på ett bra sätt. [Johan] Till PO-Jönsson: Jo, men när de inte har rätt att vistas i landet är det väl ändå jäkligt orättvist att vi andra ska betala avgifter medan dessa ska få det gratis. Min mor har inte råd att gå till tandläkaren. Hon har arbetat i hela sitt liv och betalt skatt. Hon har inte råd, men de som inte har rätt att vara i landet och aldrig betalat för välfärden ska helt plötsligt få vården gratis. Det är skam. Tack, sverigedemokraterna, för att ni står upp för oss vanliga mdborgare! [Anders Åkesson (mp)] Hej Dragan. Det är ett sätt som inte är gångbart. Den vård som vi erbjuder gömda flyktingar är endast av akut art. [Jens Leandersson (sd)] P-O: Vi har uppmärksammat detta problem specifikt och i sverigedemokraternas budget finns mer pengar med just för ökad tillgänglighet. [Pia Kinhult] Hej Alice, det är inte tillfredsställande att detta händer, vi är mycket medvetna om detta och jobbar ständigt med frågan. Kan bara beklaga att det inte har fungerat för dig och be dig återkomma. Du ska inte kopplas bort, du ska kunna få vård inom tre månader annars ska du hänvisas till annat sjukhus som har kortare kö. [Johan] Har Anders Åkesson något svar på min fråga? [Nita (v)] P-O Jönsson: Vi sattsar 773 millioner MER till vården. [Dragan] Anders Åkesson (mp) nu tror jag nog att du ljuger! Det är akut och annan nödvändig sjukvård man ger människor som uppehåller sig illegalt i Skåne! [P-O Jönsson] Efterlyser en del svar ifrån, fp,c,kd m.fl. [Pia Kinhult] Tack för mig, nu tar min femklöverkollega Rolf över. [P-O Jönsson] Tack Nita, det behövs! [Stefan S] Nita (v): Vad ska dom 77 [Stefan S] Nita (V): 773 miljonerna gå till? Liknande satsningar har uppenbarligen inte räckt till tidigare?

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor PROTOKOLL 25-34 Datum 2012-11-30 1 (6) Protokoll från sammanträde Tid: 2012-11-30, kl 11.00-13.00 Plats: Stadshuset, Lund Förtroendevalda Pia Kinhult

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Proposition om inopererade mikrochip

Proposition om inopererade mikrochip Proposition om inopererade mikrochip Gemenskapspartiet Alla människor ska kunna leva ett bra liv. Vi vill ge människor de bästa förutsättningarna för en bra hälsa. Därför vill vi operera in mikrochip i

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn?

Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Hur kan man planera framtiden för sitt kroniskt sjuka barn? Karin Sparring Björkstén Karin.Sparring-Bjorksten@sll.se Med Dr Överläkare, Specialist i psykiatri och geriatrik Skäms inte! Schizofreni är ingens

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Distriktets årsmöte 9 april 2011 beslöt att skicka ett Öppet brev till partierna som sitter i Västra Götalands Regionfullmäktige.

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Landstinget i Jönköpings län Vi anser att vården ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer