EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter"

Transkript

1 EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter

2 INNEHÅLL 1. VID GRÄNSEN En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens historia In- och utvandring till Sverige Migrationens långa linjer 4. Alla människor har rättigheter Fray Thomás Gonzalés 24

3 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 3 VID GRÄNSEN Bild: UN Photo/Phil Benan Det var i slutet av februari. Kyliga vindar drog in från Egeiska havet. Hamid, som egentligen heter något annat, stod vid en strand i Turkiet, tillsammans med sina två systrar. De hade varit på resande fot länge. Och de hade rest långt. Ända från Afghanistan. Ett år tidigare dog deras föräldrar när en bomb exploderade nära hemmet. Det gjorde att Hamid och hans systrar bestämde sig för att fly. De ville till Europa och tog sig först till Iran, sedan vidare till Turkiet. Men ingen av dem hade tillstånd att resa in i EU och landgränsen mellan Turkiet och Grekland är hårt bevakad. Därför betalade de människosmugglare för platser på en båt över havet, till Grekland. Nu stod Hamid och hans systrar på stranden. Tillsammans med ca 40 personer klev de ombord på en gummiflotte. Människosmugglarna pekade och sa till dem att styra mot Grekland, mot ljusen som de kunde skymta på andra sidan havet. Sedan fick de klara sig själva. Efter några timmar på havet insåg Hamid att något gått fel. De verkade aldrig komma fram. Timmarna gick. Plötsligt dök den grekiska kustbevakningen upp. Alla fick gå ombord på kustbevakningens båt. Kustbevakningen misshandlade dem, tog deras pengar, mobiltelefoner och kläder. Därefter körde de tillbaka mot Turkiet. På turkiskt vatten stannade båten och alla flyktingar och migranter fick kliva ombord på gummiflotten igen. Kustbevakningen tog sedan deras båtmotor, skar en reva i gummiflottens sida och övergav dem. Mitt på havet. Efter ett tag fick den turkiska kustbevakningen syn på gummiflotten och plockade upp dem. De fördes iland och placerades i förvar i väntan på deportation tillbaka till Afghanistan.

4 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 4 En värld i rörelse Hamid är inte den ende som lämnat sitt land. Varje dag fattar många det svåra beslutet att lämna familj, vänner och sitt sociala sammanhang. Det är inget enkelt beslut men förföljelse, krig, miljöförstöring eller fattigdom kan göra det nödvändigt. Att människor lämnar sitt hemland är inget ovanligt. Människor har alltid sökt sig bort från fattigdom och förtryck. Men under de senaste årtiondena har antalet människor som tvingats på flykt eller frivilligt lämnat sitt hemland blivit allt fler. I dagsläget befinner sig cirka 50 miljoner människor på flykt. Inte sedan andra världskriget har det funnits så många flyktingar i världen. En av de viktigaste förklaringarna är kriget i Syrien. Men många flyr också från länder som Afghanistan, Centralafrikanska republiken och Eritrea. De flesta flyktingar tar sig aldrig till Europa, USA eller någon annan rik del av världen, utan till länder nära sitt hemland. Därför finns ett stort antal flyktingar i länder som Pakistan, Turkiet, Libanon och Jordanien. Över 200 miljoner människor, eller cirka tre procent, av jordens befolkning är migranter. De har lämnat sitt hemland för att försöka få ett jobb. Och fler förväntas de bli. Vi lever alltså i en värld av rörelse. Därför måste vi ha kunskap om varför människor flyr eller migrerar. Och vi måste diskutera hur vi i den rika delen av världen möter människor som kommer till våra gränser med drömmar om ett bättre liv. Vem och varför? Människor lämnar sitt hemland av olika anledningar. Men hur kan man förklara att så många är i rörelse? Och varför söker sig människor till ett visst land och inte ett annat? Till att börja med är det viktigt att skilja på vem som är vad. Bakgrund: Krisen i Syrien Under 2011 utbröt demonstrationer i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern. Flera regimer föll. Även i Syrien bröt fredliga protester ut, men dessa slogs brutalt ner av regeringens säkerhetsstyrkor. Många demonstranter greps och utsattes för tortyr. Vissa grupper började slå tillbaka med våld och nu råder en väpnad konflikt mellan regimen och olika oppositionella grupper. En av dessa grupper är den Islamiska staten (IS). Och även de har gjort sig skyldiga till fruktansvärda kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Daraya i Syrien, maj Syriska regimen har belägrat staden sedan november Före kriget bodde här människor. Två år senare bodde uppskattningsvis invånare kvar Före kriget bodde 22 miljoner människor i Syrien. Nu har 3,8 miljoner människor flytt landet och 10 miljoner är på flykt inne i Syrien. De som flytt landet har framför allt tagit sig till grannländerna och bara i Turkiet finns för närvarande över 1,5 miljoner flyktingar från Syrien.

5 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 5 Flyktingar Asyl betyder tillflyktsort eller fristad och innebär att en stat ger en flykting skydd. En flykting har alltid rätt att söka asyl i ett annat land. Det är skillnad på flyktingar och migranter. Enligt internationella överenskommelser är en flykting någon som har flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning Vi använder sällan ordet ras, men i det här sammanhanget avser ordet både hudfärg, härkomst, nationalitet eller etniskt ursprung. Nationalitet är tillhörighet till etnisk, språklig eller kulturell grupp. Religion innebär att någon har förföljts eller diskriminerats på grund av sin religiösa övertygelse eller brist på övertygelse. Tillhörighet till en samhällsgrupp kan vara kön, sexuell läggning, familjeband eller ställning i samhället. Även personer som tvingats fly på grund av sin politiska uppfattning är flyktingar. De som förföljer kan vara hemlandets myndigheter. Men det kan också vara andra politiska grupper, terrornätverk eller hot från familj och släktingar. Migranter En migrant är en person som flyttar från ett ställe till ett annat, oftast för att arbeta. Man kan flytta inom sitt land eller till ett annat land. Flytten kan ha varit påtvingad eller frivillig. Men människor får inte flytta och arbeta var som helst. De rika länderna i Europa och USA kräver arbetstillstånd. En del lyckas få ett och kallas då för reguljära migranter. Men långt ifrån alla får ett sådant tillstånd. De som har tagit sig in i ett land för att arbeta utan tillstånd kallas ibland för illegala invandrare, vilket är fel eftersom ingen människa är illegal. Ibland kallas de för papperslösa arbetare, men det är inte heller helt korrekt eftersom ingen i Sverige förväntas gå runt med den typen av dokument på sig. Egentligen heter det irreguljära migranter, men många använder ändå papperslösa för att beskriva gruppens situation. Papperslösa arbetare hör till de mest utsatta på arbetsmarknaden eftersom de saknar grundläggande rättigheter och får arbeta till löner och villkor som medborgarna i EU eller USA aldrig skulle behöva acceptera. Trafficking Trafficking är ett samlingsnamn för all global illegal handel med människor, vapen eller organ. Handel med människor brukar kallas för människohandel och är en modern form av slaveri. Människohandeln bedrivs vanligtvis av kriminella ligor och är väldigt lönsam eftersom en människa kan säljas flera gånger. Människohandeln kan ha olika ändamål. Syftet kan vara att tvinga människor att arbeta, tigga eller prostituera sig. En ung fattig kvinna kan t.ex. lockas med ett erbjudande om arbete i ett annat land. En mellanhand förser kvinnan med rese- Enligt FN:s allmänna förklaring har alla människor rätt att fly sitt land. Och flyktingar har rätt att söka och åtnjuta skydd i ett annat. Detta regleras av internationella överenskommelser länder har ingått med varandra Hälften av världens migranter är kvinnor. En del flyttar för att arbeta som hembiträden i t.ex. Gulfstaterna eller i Västvärlden. Men de är extra utsatta. Hotet för sexuella trakasserier ökar och rädslan att utvisas gör det är svårt att polisanmäla.

6 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 6 PUSH Fattigdom Förtryck Miljökatastrofer Människorättskränkningar PULL Frihet Säkerhet Trygghet Demokrati Möjlighet att försörja sig handlingar och när hon kommer fram blir hon tvingad till prostitution. Det är svårt att fly, särskilt i ett land där man vistas utan myndigheternas kännedom, inte behärskar språket och saknar pengar. Flest fall av människohandel har rapporterats från länder i Västafrika, där kvinnor antingen förs till ett annat afrikanskt land eller till Europa. Det förekommer även många fall av trafficking från Östeuropa och Asien till Europa. Push och pull Vad är det som gör att människor lämnar sitt land och söker sig till ett annat? I forskningen om migration brukar man prata om push - och pull -faktorer. Push är det som driver människor från sitt hemland och pull är det som lockar till ett visst land. Det som får en människa att fly kan t.ex. vara att man har hotats på grund av sin politiska uppfattning, religiösa övertygelse, sexuella läggning eller sin nationalitet. Andra orsaker är krig, väpnade konflikter, fattigdom eller miljökatastrofer. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är vanliga anledningar till att människor tvingas att fly. För dem som söker ett arbete är möjligheterna att få ett jobb avgörande. Trots alla umbäranden som det innebär att lämna sitt hemland kan det vara lönsamt att ta sig till USA eller EU. Även ett underbetalt jobb, helt utan rättigheter, kan vara att föredra framför arbetslöshet i ett centralamerikanskt eller afrikanskt land. För dem som lämnar sitt hemland på grund av politiskt förtryck kan viljan att leva i frihet och utan fruktan för förföljelse göra att man försöker ta sig till ett demokratiskt land. Murar och människor Långt ifrån alla, men många, flyktingar och migranter söker sig till de rika delarna av världen. Men de rika länderna har mött Dödens hav Landgränserna till Europa övervakas allt mer effektivt. Det gör att flyktingar och migranter försöker nå Europa med båt. Dessa båtar är ofta i riktigt dåligt skick. Under 2014 drunknade minst människor när de försökte ta sig över Medelhavet på detta sätt. Människosmugglare tar betalt för platser på båtarna. Den 7 februari 2015 betalade 400 migranter 650 euro per person för resa med några båtar från Libyen till den italienska ön Lampedusa. Men det var kallt och det gick höga vågor. Snart tog båtarna in vatten och började sjunka. Hundratals människor räddas av den italienska kustbevakningen. Under 2014 räddade de över flyktingar och migranter ur Medelhavet. Någon hade telefon med sig och ringde den italienska kustbevakningen. Men de befann sig långt bort. När de väl kom fram till platsen räddades ca 100 personer. Resten hade drunknat.

7 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 7 Karta: Några vanliga vägar in i Europa för flyktingar och migranter migrant- och flyktingströmmarna genom att skärpa kontrollen vid gränserna. Det krävs arbetstillstånd eller visum för att få resa till USA eller något land i Europeiska Unionen. Men det hindrar inte människor från att försöka ta sig dit med eller utan tillstånd. Fästning Europa För en medborgare i ett EU-land är det enkelt att resa till ett annat medlemsland i unionen. Det finns inga gränskontroller eftersom fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor är en av de grundläggande idéerna med EU. Men utåt, mot länder som inte är medlemmar, byggs allt högre murar. Myndigheten Frontex samordnar unionens kontroll över de yttre gränserna. De flygbolag som inte ser till att alla personer som flyger till Europa har rätt tillstånd får betala dryga böter. EU samarbetar även med grannländer, som exempelvis Marocko, för att hindra människor från att korsa EU:s yttre gränser. Det är därför svårt att ta sig in i EU på laglig väg, vilket lett till ett stort tryck vid EU:s gränser, som vid öarna Malta och Lampedusa. Många försöker ta sig dit med hjälp av sjöodugliga båtar. Men resan är farlig och innebär stora risker. En annan vanlig väg in i EU för flyktingar och migranter går via bergstrakterna i Turkiet till Grekland och Bulgarien. Men även här har gränserna stärkts med stängsel och övervakningskameror. Därför försöker många ta sig till någon grekisk ö med båt istället. För dem som lyckas ta sig in i EU väntar ofta en tid i förvar. Förhållandena i dessa förvar kan vara usla. I exempelvis Grekland kan människor tvingas trängas i överbefolkade baracker som saknar fönsterglas, trots att det blir kallt på vintern. Golven används som latriner och personalen vägrar gå in i byggnaderna eftersom de är rädda för sjukdomar. Enligt internationella överenskommelser har flyktingar alltid rätten att få resa in i ett land för att söka asyl. Men många flyktingar lyckas aldrig ta sig in i EU, utan blir avvisade vid gränsen. Det innebär att man inte alltid gör skillnad mellan flyktingar, offer för trafficking eller migranter.

8 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 8 En kvinna med sin son på ett härbärge för migranter i Mexiko. Stater får reglera arbetskraftsinvandringen och migranter har ingen självklar rätt att resa in i ett land. Men alla människors grundläggande rättigheter måste respekteras och flyktingar har alltid rätt att resa in i ett land för att söka asyl. USA och Mexiko För många människor i Centralamerika utgör USA en stor lockelse och många försöker ta sig dit. Men även USA har skärpt kontrollen över sina gränser för att förhindra människor från att ta sig in i landet utan tillstånd. Stängsel, övervakningskameror och vakttorn ska stoppa den oönskade invandringen. Det har gjort att migranterna försöker hitta nya vägar genom de otillgängliga ökenområdena mellan USA och Mexiko, som innebär en flera dagar lång vandring. Alla klarar inte av det. En del dör på grund av utmattning. Många som reser till USA, från länder som Honduras eller Guatemala, måste ta sig genom Mexiko. För dem som reser utan tillstånd är detta en av de farligaste resorna i världen. Migranterna saknar helt rättigheter och kan när som helst gripas och föras tillbaka. De riskerar också att kidnappas av kriminella gäng och kvinnliga migranter är särskilt utsatta, då det är vanligt att de utsätts för sexuella övergrepp. Myndigheterna ser ofta mellan fingrarna med övergreppen och få ställs till svars för brott mot migranter. SAMMANFATTA 1. Hur många är flyktingar i dagens värld? Vart tar de flesta flyktingarna vägen? 2. Hur gör EU och USA för att hindra människor utan tillstånd att resa in? 3. Förklara vad som menas med push och pull? Ge exempel! 4. Vilka risker utsätts människor för när de försöker ta sig in i USA och EU utan tillstånd? 5. Vem är flykting? 6. Vem är migrant? 7. Vad menas med irreguljära eller papperslösa migranter? 8. Varför kan det vara svårt för kvinnliga migranter att polisanmäla sexuella övergrepp? 9. Vad är trafficking? FUNDERA 1. Hur borde USA och EU hantera alla människor som försöker ta sig dit? 2. Har det blivit för svårt att ta sig in i USA och EU? Eller är det för enkelt? 3. Vilka rättigheter borde en papperslös migrant ha? 4. Hur kan man förhindra trafficking? Försök komma på exempel!

9 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 9 SVERIGE OCH MIGRATIONEN Flykting- och migrantströmmar i världen påverkar även Sverige. En del söker sig hit med drömmen om en dräglig tillvaro. Men hur fungerar det om man vill till Sverige och söka asyl eller arbeta? Invandringen till Sverige idag Om man inte är medborgare i ett EU-land och vill komma till Sverige måste man söka tillstånd för att få resa in i landet. Länderna i EU har gemensamma visumregler. Ett visum söks via en svensk ambassad eller konsulat och gör det möjligt att vistas i Sverige upp till tre månader. Visum kan ges till dem som vill resa hit för att besöka släkt och vänner, för turist- eller affärsbesök, för att delta i en konferens eller för genomresa. Alla människor behöver dock inte visum för att resa in i Sverige. Vi har avtal med vissa länder, som t.ex. Kanada och USA, vilket gör att deras medborgare kan resa hit utan. Men från alla länder som människor flyr ifrån på grund av fattigdom eller förtryck, kräver svenska myndigheter visum. Den som vill komma hit och arbeta längre än tre månader måste ha ett uppehålls- eller arbetstillstånd. Det finns också möjlighet att komma hit och stanna om man har en anhörig i Sverige. Anhöriga kan vara partner, föräldrar eller barn. Det går också att få uppehållstillstånd för att studera, eller om man har köpt ett företag i Sverige som man kan försörja sig på. Att söka asyl De som kommer till Sverige som flyktingar har rätt att söka asyl. För att göra det måste man först lyckas ta sig hit, eftersom det inte går att söka asyl i Sverige från ett annat land. Men det går inte att få ett visum om man ärligt säger att man avser söka asyl. Det innebär i praktiken att man måste ta sig hit utan tillstånd för att kunna söka asyl. Väl här lämnas asylansökan till migrationsverket. Migrationsverket undersöker den asylsökandes resväg till Sverige. Om det visar sig att personen har fått ett visum eller rest in i ett annat EU-land före hen kom till Sverige lämnas ärendet över dit. Asylsökande kan inte välja vilket EU-land som ska pröva ansökan. Om migrationsverket bedömer att det är Sveriges ansvar får den asylsökande ett UNHCR För att hantera uppkomna flyktingströmmar har Förenta Nationerna inrättat UNHCR (United Nation Commissioner for refugees). UNHCR grundades efter andra världskriget för att hantera alla flyktingar i Europa som drivits från sina hem under kriget. Tanken var först att UNHCR skulle vara tillfälligt, men har behövts sedan dess. UNHCR syfte är leda och samordna internationella insatser för att skydda flyktingar och lösa flyktingproblem i världen. Ett viktigt syfte är också att försöka säkerställa att flyktingarnas rättigheter respekteras och att alla som behöver kan utöva sin rättighet att söka asyl i ett annat land.

10 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 10 offentligt biträde som ger juridisk hjälp under processen. I väntan på beslut kan migrationsverket ordna en tillfällig bostad, men den asylsökande kan också lösa sitt egna boende. Tror migrationsverket att personen inte kommer att få stanna, om den asylsökandes identitet är oklar eller behöver vara tillgänglig kan hen placeras i förvar. Det innebär att personen blir inlåst och får sin rörelsefrihet begränsad. Den asylsökande presenterar fakta och material som styrker att hen behöver skydd. Uppehållstillstånd kan ges till politiska flyktingar och till dem som riskerar att straffas med döden, utsättas för tortyr, skadas på grund av väpnad konflikt, utsättas för allvarliga övergrepp i sitt hemland eller om det inte går att återvända på grund av en miljökatastrof. Om den sökande anses behöva skydd, eller om det finns synnerligen ömmande omständigheter beviljas uppehållstillstånd och det är oftast permanent. Blir det avslag på ansökan kan ärendet överklagas. Då undersöker först migrationsverket om det finns anledning att göra en annan bedömning. Därefter kan den asylsökande överklaga till migrationsdomstolen. Om migrationsdomstolen anser att migrationsverket gjort en riktig bedömning har den asylsökanden ännu en möjlighet att överklaga ärendet till migrationsöverdomstolen, som tar upp få men viktiga fall. Vid en utvisning hjälper migrationsverket till med att förbereda återresan till hemlandet, eller till något annat land som kan tänka sig att ta emot personen. Ingen får utvisas till ett land där hen riskerar att utsättas för tortyr, kropps- eller dödsstraff. Kvotflyktingar Det finns många människor som flyr från sina hem men som inte har möjligheten att ta sig till Sverige. För dem finns det väldigt liten möjlighet att få asyl i Sverige men den finns. Varje år tar Sverige emot mellan så kallade kvotflyktingar. Kvotflyktingar är de som UNHCR anser inte kan återvända till sina hem på grund av krig eller katastrofer. Vilka som ska väljas ut och var bestämmer migrationsverket tillsammans med UNHCR och intervjuer kan genomföras på plats i flyktingläger. Det går alltså inte att ansöka om att bli kvotflykting. Vilka kommer? Under 2014 invandrade människor till Sverige. Det är människor som beviljats asyl eller arbetstillstånd, studenter, gästforskare m.fl. Men också anhöriga till människor som tidigare fått uppehållstillstånd asylärenden avgjordes under 2014 och av dessa beviljades personer asyl i Sverige. Under 2014 fick också personer arbetstillstånd. De flesta för arbete inom IT-sektorn, men också inom restaurang, skogsbruk, trädgårdsarbete och fiske. Många som kommer till Sverige för att arbeta är dock bara här under en begränsad period. Resterande uppehållstillstånd består av t.ex. studenter och anhöriga. Samtidigt som människor invandrade till Sverige utvandrade många. Enligt Statistiska Centralbyrån utvandrade ca människor under De vanligaste länderna som människor beviljades asyl ifrån under 2014 Syrien: personer Eritrea: personer Afghanistan: personer Somalia: personer Irak: 438 personer Iran: 372 personer Källa migrationsverket

11 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 11 De osynliga Men det finns också dem som vistas i Sverige utan att vare sig ha fått asyl eller arbetstillstånd. Det kan vara människor som sökt asyl men har fått avslag och håller sig undan från myndigheterna. Eller personer som har haft ett visum som gått ut, men stannar kvar i landet ändå. Det kan också vara människor som tagit sig till Sverige och vistas här utan myndigheternas kännedom. Det är svårt att säga hur många papperslösa som befinner sig i Sverige, eftersom ingen vet. Enligt Socialstyrelsen finns det mellan och papperslösa i Sverige och av dem antas till vara barn. I hela EU beräknas det finnas mellan tre och åtta miljoner papperslösa. Innan- och utanför den svenska arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden bygger på samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Genom avtal mellan fack och arbetsgivare och med lagstiftning regleras löner, arbetstider, semester, pensioner m.m. Flera av de papperslösa arbetar i restaurang-, städ- eller byggbranschen och arbetsgivarna betalar inte in någon skatt och följer inga kollektivavtal. För dem som befinner sig i Sverige och arbetar utan tillstånd är det svårt att kräva sina rättigheter på arbetsmarknaden. Mycket av det som vi tar för givet blir omöjligt för papperslösa arbetare. Det är svårt att över huvudet taget ha kontakt med myndigheterna, eftersom man då riskerar utvisning. Vad innebär det egentligen att befinna sig i Sverige utan rättigheter? Mycket av det som vi tar för givet blir omöjligt för papperslösa arbetare. Det är svårt att över huvudet taget ha kontakt med myndigheterna, eftersom man då riskerar utvisning. Papperslösa får ofta bo trångt, under osäkra förhållanden och tvingas flytta ofta. Det går inte få ett hyreskontrakt till en bostad, utan man tvingas hyra i andra hand. När det gäller tillgång till vård har papperslösa numera rätt till hälso- och sjukvård som inte kan anstå. Det innebär att de får vård och behandlingar som är nödvändiga omedelbart. Barn till papperslösa (6-18 år) har också rätt att gå i skolan i Sverige. Den som börjat gymnasiet får gå klart sin utbildning även om man fyllt 18 år. Barnen omfattas dock inte av skolplikten, vilket innebär att kommunerna inte aktivt behöver söka upp och informera familjer om att barnen har rätt att gå i skolan. SAMMANFATTA 1. Hur går en asylprocess till? Sammanfatta kortfattat! 2. Hur många beviljades asyl 2011 och vilka var de vanligaste länderna de kom ifrån? 3. På vilket sätt står de papperslösa utanför den reguljära arbetsmarknaden? FUNDERA 1. Finns några brister i hur asylprocessen går till i Sverige? I så fall vilka? 2. Är det rätt att låsa in asylsökande i förvar? Varför/varför inte? 3. FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, har kritiserat Sverige för att inte ge papperslösa rätt till sjukvård på samma villkor som landets medborgare. Borde även papperslösa ha rätt till sjukvård?

12 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 12 MIGRATIONENS HISTORIA Att människor är i rörelse är inget nytt, utan en naturlig del av mänsklighetens historia. I alla tider har människor flytt från krig, förföljelse, miljökatastrofer och fattigdom. Historiker brukar urskilja fyra faser i migrationens historia: 1. Människan ursprung kan härledas till Afrika. Den första fasen av migration inleddes för ungefär en miljon år sedan när människor började förflytta sig från den afrikanska kontinenten och ut i världen. 2. Runt 300 år efter vår tideräknings början inleddes den andra fasen av migration och pågick fram till medeltiden. Då rörde sig folkgrupper från Asien in i Europa. Det skapade ett stort tryck mot det romerska riket, som vid den här tiden började upplösas. 3. Med européernas upptäckt av Amerika inleddes den tredje fasen av migration. Det ledde till en omfattande kolonisation då européer bosatte sig i de nyupptäckta världsdelarna i Amerika, Asien och Afrika och innebar en katastrof för befolkningen som redan bodde där. 4. Efter andra världskriget inleddes den fjärde fasen, som vi fortfarande lever i. De senaste årtiondena har människor sökt sig från de fattigare delarna av världen till de rika. I Europa flyttade många från de södra delarna till de rika länderna i norr där efterfrågan på arbetskraft var stor. Men numera kommer människor från de fattiga länderna i Afrika och Mellanöstern till Europa. In- och utvandring till Sverige Även till det som idag är Sverige har människor flyttat till och från genom historien. Det är viktigt att tänka på att Sverige har förändrats mycket de senaste sexhundra åren. Våra gränser har dragits om flera gånger och när vi nu pratar om in- eller utvandring till Sverige avses dagens Sverige. Historiker brukar framhålla tre perioder av invandring till Sverige som särskilt intensiva: Senmedeltiden Stormaktstiden Efter andra världskriget Det har givetvis förekommit invandring även mellan dessa perioder och dessutom har svenskar lämnat landet, inte minst under andra hälften av 1800-talet. Senmedeltiden Under medeltiden växte en statsmakt fram med krigsmakt och en förvaltning med bättre möjligheter till att driva in skatter. En kung styrde landet, men det skedde ofta en växling mellan utländskt och svenskt styre ibland var kungen svensk, ibland dansk och ibland tysk. Kring 1200-talet var den tyska ekonomin den starkaste i norra Europa och Hansan, ett förbund av städer, dominerade handeln. Svenska städer bedrev omfattande handel med Hansan och med handeln följde en tysk inflyttning till Sverige. Tyska köpmän slog sig ner i städer som Kalmar och Visby och bedrev handel. När Stockholm grundades på 1200-talet etablerade sig många tyska köpmän och hantverkare i staden och Stockholm blev en smältdegel av olika kulturer. Tyska köpmän ingick i stadens styre och till Bergslagen kom tyska specialister med nya metoder för malmbrytning. Den tyska invandringen under medeltiden förde med sig nya seder och bruk som påverkade det svenska samhället. Tyska församlingar uppstod, kyrkor byggdes och gillen för borgerskapet bildades i städerna. Under 1470-talet anlände tysken Johan Snell och inrättade ett tryckeri på Riddarholmen i Stockholm, vilket bidrog till att boktryckarkonsten fick spridning i Sverige. Men framförallt påverkades språket av tyskan. Den tyska invandringen på medeltiden var den första systematiska inflyttningen till

13 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 13 Sverige, men det var inte bara tyskar som sökte sig hit; holländska köpmän tog sig till västkusten och finnar kom till Mellansverige där de arbetade som fiskare, hantverkare och tjänstefolk. Gustav Vasa och enhetsstaten När medeltiden gick mot sitt slut och Gustav Vasa tog makten i början av 1500-talet gick vi in i det som brukar kallas för tidigmodern tid. Gustav Vasa stärkte utvecklingen mot en enhetsstat, med en allt effektivare förvaltning. Kyrkan genomgick stora förändringar då Sverige lämnade katolicismen och blev ett protestantiskt land. Gustav Vasa införde stränga regler för att förhindra romerna att komma till Sverige och i en kungörelse hette det att varhelst i landet som de påträffades skulle de straffas till liv och gods utan all nåd För att bygga upp den starka statsmakten behövdes yrkeskunnigt folk. Därför rekryterades arbetskraft utomlands: bergsmän, hantverkare byggmästare och konstnärer anlitades från flera olika länder med hjälp av rekryteringsexpeditioner i Europa. Andelen utlänningar i Stockholm var inte lika många som under medeltiden, men invandrarna fyllde viktiga funktioner när Gustav Vasa byggde upp den starka staten. Men alla invandrare var inte välkomna särskilt inte judar och de som idag kallas för romer. Den förste juden i Sverige som dyker upp i källorna var en läkare i Gustav Vasas tjänst, men annars fanns det få judar i landet. Även romer dyker upp i källorna under 1500-talet. I en krönika från den tiden kan man läsa att att en hop av det folket som fara omkring ifrån det ena landet till det andra anlänt till Stockholm. Gustav Vasa införde stränga regler för att förhindra romerna att komma till Sverige och i en kungörelse hette det att varhelst i landet som de påträffades skulle de straffas till liv och gods utan all nåd. Stormaktstiden Under 1600-talet försköts makten i Europa västerut - från Tyskland till Holland. Ekonomin övergick från naturahushållning till merkantilism. Det innebar en statsstyrd handelspolitik med nationell självförsörjning som målsättning. En viktig tanke med merkantilismen var att man skulle samla rikedom i landet genom att uppmuntra export och förhindra import. Staterna ville gärna se en invandring av användbar arbetskraft, men förhindra utvandring. I Sverige förbjöds all utvandring 1620 och utrikes resor kontrollerades noga. Under 1600-talet blev Sverige en stormakt. Vissa områden som Sverige tog över införlivades i riket och försvenskades med svensk lag och kyrka, som t.ex. Skåne och Halland som erövrats från Danmark. Andra delar blev självständiga provinser och fick behålla mycket av sina egna lagar och traditioner. Stormaktstidens Sverige bestod av olika folkgrupper med olika kulturer och språk. Sverige blev i större utsträckning en del av Europa och fick många impulser från kontinenten. Städerna växte snabbt, vilket innebar ett stort behov av arbetskraft. Göteborg anlades till stor del av holländska köpmän och runt bruksarbetare flyttade till Sverige från Vallonien, i nuvarande Belgien, för att arbeta med järnhantering. För att upprätthålla dominansen på Östersjön krävdes en stark flotta och skeppsbyggare kom för att bygga och reparera fartyg. Nya universitet grundades, och utländska lärare anställdes för att undervisa adelns söner i ämnen som språk och dans utfärdades en allmän förordning som innebar att alla romer skulle drivas ut ur landet. De romska män som påträffades skulle, enligt förordningen, utan rättegång straffas med döden och kvinnor och barn förvisas ur landet.

14 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 14 Frihetstid men inte för alla Efter det nordiska kriget , då Sverige låg i krig med Ryssland, Danmark och Polen-Sachsen, bröt det svenska stormaktsväldet samman. Stormaktstidens slut innebar att vi gick in i en ny tid som brukar kallas för frihetstiden, med en svag kungamakt och något som kan liknas vid politiska partier. Men någon frihetstid för judar var det inte infördes ett judereglemente som innebar att bara välbärgade judar fick bosätta sig i Sverige och inga tiggarejudar. De judar som fick tillstånd var hänvisade till Stockholm, Göteborg och Norrköping och de fick inte ägna sig åt något som konkurrerade med skrånas verksamheter. Det var förbjudet för judar att gifta sig med icke-judar och de fick inte bli ämbets- eller riksdagsmän. Industrialisering och utvandring Under 1800-talet genomgick Sverige stora förändringar. Sverige började industrialiseras och många lämnade sina gårdar för att söka jobb i de framväxande fabrikerna. Flera liberala reformer genomfördes, som exempelvis passfrihet. Det innebar att gränserna öppnades och det blev fritt fram att resa in och ut ur landet. Men det var inte många som sökte sig till Sverige. En liten invandring från Danmark förekom i södra Sverige där danskar köpte upp gårdar som ingen bebodde. Den stora rörelsen gick i en helt annan riktning mot Amerika. Utvandringen till Amerika Mellan 1821 och 1930 lämnade 1,2 miljoner svenskar landet, vilket motsvarar var femte invånare. Det går att urskilja tre stora emigrationsvågor i Sverige. Mellan 1862 och 1872 utvandrade och mellan 1879 och 1893 utvandrade Så sent som mellan 1901 och 1913 utvandrade svenskar. När USA begränsade invandringen med hjälp av nya lagar 1924 och 1929 sjönk emigranternas antal kraftigt. Den tidiga utvandringen berodde på den religiösa situationen i Sverige. I Sverige fanns ingen religionsfrihet, vilket gjorde att många valde att fly från det politiska och religiösa förtrycket. Under 1800-talet drabbades Sverige av både en ekonomisk lågkonjunktur och en kris i jordbruket, vilket gjorde att många sökte sig till USA med förhoppningen om ett bättre liv. Under den tidiga utvandringen var det främst familjer som utvandrade. Det var jordbrukare som också blev jordbrukare i det nya landet. Med tiden Emigranter på väg till USA från Göteborg, 1905

15 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 15 blev det allt vanligare att ogifta män och kvinnor sökte sig till USA. Men att emigrera var inte ett val för alla. De fattigaste på landsbygden och i städerna hade inte råd med någon biljett. Under 1800-talet drabbades Sverige av både en ekonomisk lågkonjunktur och en kris i jordbruket, vilket gjorde att många sökte sig till USA med förhoppningen om ett bättre liv. Att svenskar sökte sig till just USA var ingen slump. För dem som flydde Sverige på grund av politiskt och religiöst förtryck utgjorde friheten en stor dragningskraft. USA lockade även med billig jord och det fanns ett stort behov av arbetskraft. En viktig förutsättning för den stora utvandringen från Sverige till USA var utvecklingen av transportteknologin. På 1800-talet började oceangående fartyg att korsa Atlanten och järnvägar gjorde det möjligt att resa i Amerika. Nationalism, rasbiologi och invandringen Kring sekelskiftet förekom ingen stor invandring till Sverige. Betydligt fler valde att lämna landet. Men en viss invandring förekom ändå. Under andra hälften av 1800-talet skärptes antisemitismen i Ryssland, Baltikum och Polen. Det gjorde att miljontals judar flydde västerut. De flesta sökte sig till Amerika, men en del tog vägen över Sverige och vissa blev kvar. Mellan 1880 och 1930 fördubblades den judiska befolkningen i Sverige till personer. På grund av den politiska debatten om den judiska invandringen skärptes reglerna och kring det första världskriget mattades den judiska invandringen av. En annan grupp som kom till Sverige var kringresande italienare som vandrade genom Europa och försörjde sig som positivhalare och försäljare. Från Ryssland kom skärslipare, eller sågfilare som de kallades. Skärsliparna sågs med misstänksamhet och utpekades ofta som ryska spioner, trots att inget kunde bevisas. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet fick nationalismen ett starkt uppsving och värnandet av den svenska kulturen sågs av många som allt viktigare. Även det som kallas för rasbiologi fick ett stort genomslag. Rasbiologi är en idé som går ut på att människor kan delas in i olika raser och att dessa raser har fysiska och psykiska egenskaper som går i arv från generation till generation grundades ett rasbiologiskt institut i Uppsala som forskade om människosläktets olika raser. Rasfrågan påverkade synen på invandring. Det som oroade var en blandning av ett högre stående folk med sämre folkelement och på 1920-talet menade regeringen i en propositionen om en ny utlänningslag att: Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas. kring sekelskiftet förekom ingen stor invandring till Sverige. Betydligt fler valde att lämna landet. Men en viss invandring förekom ändå. Världskrigens tid I samband med första världskriget begränsades invandringen och 1917 införde passtvång. De utlänningar som då bodde i Sverige tvingades söka legitimationshandlingar hos polisen. Mellan första och andra världskriget tog högerextrema partier makten i flera europeiska länder. I Tyskland grep nationalsocialisterna makten 1933 och de tyska judarna började diskrimineras, förföljas och trakasseras. Många försökte lämna Tyskland. Politiskt aktiva motståndare till nazismen kunde ofta finna en fristad i ett annat land, men judar var sällan välkomna.

16 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 16 Sverige tog bara i vissa undantagsfall emot judiska flyktingar. Tyskarna började 1938 att förse judars pass med en J-stämpel, vilket underlättade för svenska myndigheter att avvisa judiska flyktingar vid gränsen. När kriget bröt ut 1939 hade Sverige tagit emot flyktingar, varav var När kriget bröt ut 1939 hade sverige tagit emot flyktingar, varav judar. Det var en mycket liten del av alla judiska flyktingar som lämnade tyskland under mellankrigstiden. judar. Det var en mycket liten del av alla judiska flyktingar som lämnade Tyskland under mellankrigstiden. Norge kom tidigt i kriget under tysk ockupation. När judar började deporteras från Norge till koncentrations- eller förintelseläger i november 1942, ändrade Sverige sin flyktingpolitik och öppnade gränserna för judisk invandring från de nordiska grannländerna. Hundratals norska judar lyckades fly över gränsen till Sverige och fick en fristad här. När det blev känt att det även fanns tyska planer på att deportera Danmarks judiska befolkning, räddades nästan alla danska judar, fler än 7 000, över Öresund till Sverige. I slutet av kriget började Sovjetunionen pressa tillbaka de tyska trupperna och Under 1930-talet försökte många judar att fly från förtrycket i Nazityskland, men få ville ta emot dem. Båten SS St Louis anlände till Havanna 1939 från Tyskland med många judiska flyktingar. Målet var USA, men där fick de inte komma in. Så båten tvingades återvända till till Europa. Röda armén ryckte framåt. Många flydde från de framryckande sovjetiska styrkorna och från Baltikum, som kom under sovjetisk ockupation, kom flyktingar till Sverige. Sovjetunionen krävde att Sverige skulle lämna ut de balter som samarbetat med tyskarna och det antogs att de skulle straffas som landsförrädare. Flera Snabbfakta: Sovjetunionen 1917 grep ett radikalt socialistiskt, som senare ändrade namn till Sovjetunionens kommunistiska parti, makten i Ryssland. En enpartistat grundlades där all makt samlades hos det kommunistiska partiet. Ingen opposition tilläts. Företagen förstatligades och planekonomi, istället för marknadsekonomi, infördes. Efter andra världskriget upprättades liknande politiska och ekonomiska system i de länder som Sovjetunionens armé befriade. Sovjetunionen hade stort inflytande över dessa s.k. satellitstater de kommande 50 åren upphörde Sovjetunionen att existera.

17 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 17 Flyktinginvandringen till Sverige under efterkrigstiden har följt politiska kriser runt om i världen. I början av talet utbröt ett inbördeskrig i dåvarande Jugoslavien. Det ledde till att många flydde därifrån till Sverige. På bilden: En kvinna med sitt barn i ett tillfälltigt flyktingläger i Kroatien UN Photo/John Isaac flyktingar inledde en hungerstrejk och några begick självmord. Men Sverige beslutade ändå att lämna ut flyktingarna. Efterkrigstiden När andra världskriget tog slut 1945 låg Europa i ruiner. Eftersom Sverige inte hade deltagit i kriget kunde vi snabbt producera och exportera varor till det sönderbombade Europa. Sverige och Europa gick in i en lång högkonjunktur och den svenska ekonomin gick på högvarv. Det ledde till en stor efterfrågan på arbetskraft. En gemensam arbetsmarknad för de nordiska länderna infördes och en organiserad arbetskraftsinvandring bedrevs. Svenska företag och myndigheter rekryterade människor från de skandinaviska länderna, Italien, Ungern och Jugoslavien till den svenska industrin. Sverige blev ett invandrarland nådde arbetskraftsinvandringen sin kulmen. Då invandrade människor till Sverige. När världsekonomin bromsade in i början av 1970-talet infördes ett stopp för invandring av utländsk arbetskraft. Men Norden förblev en gemensam arbetsmarknad. Den långa högkonjunkturen efter andra världskriget var över och efterfrågan på arbetskraft sjönk. Efter årtionden av arbetskraftsinvandring förändrades invandringen till Sverige. Under och 1990-talet ökade antalet flyktingar i världen. Krig och konflikter i Mellanöstern och i Afrika innebar ökade flyktingströmmar, vilket också påverkade Sverige. Fler flyktingar än tidigare tog sig hit och sökte asyl. Flyktinginvandringen till Sverige under efterkrigstiden har följt politiska kriser runt om i världen. På 1970-talet kom en större grupp flyktingar från Chile efter militärkuppen 1973 och revolutionen i Iran innebar att många sökte och fick asyl i Sverige. I början av 1990-talet ledde kriget på Balkan till att många flydde och sökte sig till

18 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 18 Europiska Unionen består idag av 28 stater och innebär ett fördjupat samarbete mellan dessa bl.a. vad det gäller flykting- och migrationspolitiken. Genom den gemensamma myndigheten Frontex övervakas unionens gränser. Sverige. Krigen i Irak och Somalia i början av 2000-talet gjorde att många flyktingar kom till Sverige därifrån. Den Europeiska Unionen Efter en folkomröstning 1994 blev Sverige medlem i Europeiska Unionen. En av de viktigaste idéerna med EU är fri rörlighet för människor, varor, kapital och tjänster. Gränserna mellan medlemsländerna har tagits bort, medan unionens yttre gränser har förstärkts. Även flykting- och migrationspolitiken är till viss del en gemensam angelägenhet för medlemsländerna. De gemensamma reglerna innebär att det finns vissa minimikrav på hur asylsökande ska behandlas. Men EU arbetar för att få till stånd en gemensam asylhantering och inte längre enbart miniminormer. Hur stor arbetskraftsinvandringen till ett medlemsland är varierar och det är upp till varje land att själv avgöra. Men när det kommer till asylsökande har vi internationella förpliktelser. Alla människor som kommer till vår gräns och vill söka asyl har rätt att få komma in i landet och få tillgång till en rättssäker asylprocess. De som behöver skydd ska beviljas asyl.

19 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse In- och utvandring till Sverige, Källa: Statistiska Centralbyrån Utvandring Invandring Migrationens långa linjer Genom historien har människor flyttat till och från det som är dagens Sverige. Under 1800-talet handlade det framförallt om utvandring. Under mellankrigstiden var invandringen ytterst begränsad. Men efter andra världskriget invandrade allt fler till Sverige för att arbeta. Kulmen på arbetskraftsinvandringen nåddes i början av 1970-talet. Men när ekonomin bromsade in minskade efterfrågan på arbetskraft. Istället sökte sig allt fler flyktingar till Sverige på grund av kriser och konflikter, som t.ex. under kriget i forna Jugoslavien på 1990-talet. Idag kommer flyktingar från Syrien till Sverige för att söka skydd. BEGREPP: SKRÅ: hantverkarna var organiserade i skrån, som var föreningar med avsikt att slå vakt om yrkesgruppens intressen. EMIGRATION: Utvandring PROPOSITION: Förslag som regeringen lägger fram inför riksdagen. SAMMANFATTA 1. Vilka är migrationens fyra faser i mänsklighetens historia? 2. Under vilka perioder har invandringen till Sverige varit särskilt intensiv och varför? 3. Vilka invandrade till Sverige under medeltiden och tidigmodern tid? 4. Varför utvandrade många svenskar under 1800-talet till Amerika? 5. Sammanfatta vilken flyktingpolitik Sverige bedrev under andra världskriget? 6. Vad kännetecknade invandringen till Sverige under efterkrigstiden? 7. Vad har inträdet i Europeiska Unionen inneburit för den svenska flykting- och migrationspolitiken? FUNDERA 1. När i den svenska historien har svensk invandringspolitik varit generös och när har den inte varit det? 2. Vilka grupper har välkomnats och vilka har inte det? Finns det något mönster? 3. Hur ska vi idag se på den svenska invandringspolitiken under mellankrigstiden? Organisationerna? Varför/varför inte?

20 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 20 ALLA MÄNNISKOR HAR RÄTTIGHETER Oavsett vem man är, var man är född, eller vart man är på väg så har man rättigheter det har alla människor. Men vad är det som säger att alla har rättigheter? Och om någon befinner sig på flykt eller har sökt sig till ett annat land, vad är det då som gäller? I det här kapitlet ska vi gå igenom vilka idéer som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna, hur stater samarbetar för att de ska respekteras och vad som gäller för alla människor som är i rörelse. En fråga om människosyn och värderingar Mänskliga rättigheter handlar i grund och botten om människosyn och värderingar. Det handlar om en övertygelse om att alla människor är lika mycket värda och att alla därför har samma grundläggande rät- tigheter. Det spelar ingen roll vem man är eller var man råkar vara född; mänskliga rättigheter är universella och med det menas att de gäller för alla människor alltid. De mänskliga rättigheterna är rättigheter som alla har i egenskap av att vara människa. Det kan exempelvis vara rätten att fritt få uttrycka sina åsikter, tro på vilken gud man vill, inte torteras eller rätt till sjukvård och utbildning; helt enkelt viktiga förutsättningar för att kunna leva ett värdigt liv. Framför allt är mänskliga rättigheter en fråga om relationen mellan den enskilda individen och staten. Det är staten som Förenta Nationerna Förenta nationerna är ett samarbete mellan 193 länder. Precis som i en förening finns det en stadga som säger vilka regler som ska gälla inom föreningen. Reglerna finns i FN-stadgan. Där finns också angivet vad som gäller för relationerna mellan länder, när våld är tillåtet och när våld inte är det. Förenta Nationerna har sitt högkvarter i New York Generalförsamlingen är FN:s centrala organ. Där har alla medlemsländer en röst var, oavsett hur stort eller litet, rikt eller fattigt, landet är. Men i många frågor kan inte generalförsamlingen fatta några avgörande beslut, utan de fattas i säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet består av 15 länder. Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland som är permanenta medlemmar i säkerhetsrådet och kan lägga in veto mot alla beslut i rådet. De resterande tio medlemmarna väljs på en period om två år.

21 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 21 ska respektera och skydda medborgarnas rättigheter. Det innebär att varje människas rätt att få leva sitt liv som hon önskar, så länge ingen annan skadas, måste respekteras. Staten måste också säkerställa att alla har tillgång till sjukvård, utbildning och social trygghet. Därtill måste varje människa skyddas från andra grupper eller individer. Ingen får diskrimineras eller förföljas - vare sig av staten eller andra individer och grupper. För att de mänskliga rättigheterna ska respekteras har stater ingått olika samarbeten och slutit olika avtal med varandra. Dessa ska skydda människor från staters övergrepp och det finns speciella överenskommelser som avser att skydda flyktingar och migranter. Förenta nationerna Efter andra världskriget, med runt 60 miljoner döda människor i minne, bildades Förenta Nationerna. Syftet var att bilda en organisation som gjorde det möjligt för världens stater att lösa konflikter på ett fredligt och civiliserat sätt, istället för med vapen. Men det handlade inte bara om att få stater att lösa tvister förhandlingsvägen - det handlade lika mycket om att staterna skulle respektera människors rättigheter antog FN den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. I förklaringen anges vilka rättigheter som människor har och att dessa rättigheter måste respekteras och skyddas. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar och slår fast vilka rättigheter alla människor har, just därför att vi är människor. Rättigheterna i förklaringen gäller alla människor oavsett hudfärg, kön, religion, språk, politisk uppfattning, sexuell läggning eller social ställning i samhället. Där anges t.ex. att alla har rätt till liv och frihet. Ingen ska utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Alla ska få delta i sitt lands styre och staten måste respektera medborgarnas rätt till ett privatliv. Mänskliga rättigheter innebär även rätten till hälsa, utbildning och en rimlig levnadsstandard. Enligt förklaringen har alla rätt att fritt förflytta sig inom sitt land och att få lämna sitt land. Alla ska få söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Men det gäller inte för icke-politiska brott. Någon som riskerar fängelse för att de har stulit eller mördat kan inte söka asyl, utan det gäller för dem som tvingats fly av politiska skäl. Konventioner Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är inte bindande för FN:s medlemsstater. Däremot har den legat till grund för olika konventioner som FN tagit fram. När stater ansluter sig till en konvention förbinder de sig att följa den och måste respektera de rättigheter som finns angivna däri. Två av de viktigaste konventionerna är: Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

22 Flyktingar och migranter - En värld i rörelse - 22 Amnesty International är en ickestatlig organisation som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid. Den första konventionen innehåller sådant som krav på yttrandefrihet, rättssäkerhet och fria val, medan den andra exempelvis innehåller rätten till hälsa, arbete och bostad. Men FN har antagit betydligt fler konventioner om mänskliga rättigheter, t.ex. konventionen mot tortyr, barnkonventionen, konventionen om kvinnors rättigheter och konventionen om flyktingars rättigheter m.fl. Flyktingkonventionen Flyktingkonvention är det mest centrala dokumentet som rör flyktingars rättigheter och berör vem som är flykting och vilka skyldigheter staterna har gentemot flyktingar. Ingen asylsökande får skickas tillbaka till ett land där hans eller hennes frihet hotas, eller där de riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff. Eftersom Sverige har skrivit under flyktingkonventionen är vi bundna att respektera innehållet i den. Migranters rättigheter Genom åren har FN tagit fram flera konventioner som rör människors rättigheter i arbetslivet. I dessa slås exempelvis fast att För att alla människor ska få arbeta under rimliga förhållanden har FN inrättat ILO International Labour Organization. ILO strävar efter att arbetsgivare, fackföreningar och regeringar ska samverka för att det ska finnas internationella riktlinjer för arbetsvillkor och arbetsförhållanden i världens länder. ingen får utsättas för tvångs- eller straffarbete, att alla ska ha rätt att organisera sig i fackföreningar, och att de värsta formerna av barnarbete ska vara förbjudet. För att skydda just migranter finns migrantarbetarkonventionen, som ska ge skydd mot slaveri, rätt till skydd av egendom, skydd mot våld och övergrepp, rätt till identitetshandlingar och skydd mot kollektiv utvisning. Konventionen ger migranter samma rättigheter som andra arbetare när det gäller skydd mot uppsägningar och ger möjlighet för migrantarbetare att klaga om stater bryter mot rättigheter i konventionen. Sverige har inte skrivit under migrantarbetarkonventionen. Konvention mot tortyr Även när det gäller tortyr har FN tagit fram avtal mellan medlemsländer. I konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning regleras vad staten får göra eller inte göra gentemot individer. Enligt konventionen är tortyr: varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande medvetet tillfogas någon i syfte att få fram information eller en bekännelse av denne eller en tredje person. Men det kan också vara en fråga om bestraffning. Några vanliga tortyrmetoder är elchocker, systematiska våldtäkter, slå på fotsulorna, dra ut naglar, hälla frätande vätskor på huden, skenavrättningar, hålla huvudet under vattnet till personen nästan drunknar m.m.

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet DITT ORD ÄR FRITT Om yttrandefrihet INNEHÅLL 1. Jag vill inte leva 2. Där ordet inte är fritt Afrika Amerika Asien Europa Mellanöstern och Nordafrika 3. Yttrandefrihet en mänsklig rättighet En fråga om

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

1. Att komma till Sverige

1. Att komma till Sverige 1. Att komma till Sverige Innehåll Invandring till Sverige Integration i Sverige Sveriges historia - från istid till modern tid Sverige under 1900-talet Finns det något typiskt svenskt? Traditioner och

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

IDEAL OCH VERKLIGHET. Mänskliga rättigheter i Europa

IDEAL OCH VERKLIGHET. Mänskliga rättigheter i Europa IDEAL OCH VERKLIGHET Mänskliga rättigheter i Europa INNEHÅLL Går du i trean på gymnasiet? I så fall är det dags att göra gymnasiearbete. Här ger vi förslag och exempel som kan inspirera dig när du ska

Läs mer

Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter

Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter 150 Kapitel 6 Kränkningar av mänskliga rättigheter Finns det fortfarande människor som lever som slavar, och vad beror det på? Vad kan facket göra för att

Läs mer

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén Barns egna asylskäl Karin Juhlén Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där alla barns rättigheter

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

^ää~=ã ååáëâçê=ü~ê=ê ííéå= íáää=äáîi=ñêáüéí=çåü=ëíê î~å= ÉÑíÉê=äóÅâ~== = cäóâíáåöéçäáíáëâ=ê~ééçêí=ñê å=iáäéê~ä~=ìåöççãëñöêäìåçéí=mulmv=

^ää~=ã ååáëâçê=ü~ê=ê ííéå= íáää=äáîi=ñêáüéí=çåü=ëíê î~å= ÉÑíÉê=äóÅâ~== = cäóâíáåöéçäáíáëâ=ê~ééçêí=ñê å=iáäéê~ä~=ìåöççãëñöêäìåçéí=mulmv= ^ää~ã ååáëâçêü~êê ííéå íáäääáîiñêáüéíçåüëíê î~å ÉÑíÉêäóÅâ~ cäóâíáåöéçäáíáëâê~ééçêíñê åiáäéê~ä~ìåöççãëñöêäìåçéímulmv ^ii^jûkkfphloe^ooûqqbkqfiiifsicofebql`epqoûs^kbcqboiv`h^ fkibakfkdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige

Röster från skuggsamhället. att leva som papperslös i Sverige Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport från Svenska Röda Korset och Stockholms Stadsmission 2015 Röster från skuggsamhället att leva som papperslös i Sverige En rapport

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla.

Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla. I augusti 2010 tog Göteborgs Stad fram första upplagan av Om Sverige Samhällsorientering på lättläst svenska. Boken togs fram efter önskemål från deltagarna i den samhällsinformation på modersmål som sedan

Läs mer

Kapitel 9 Migrantarbetare

Kapitel 9 Migrantarbetare Kapitel 9 Migrantarbetare 226 Kapitel 9 Migrantarbetare Aldrig tidigare har det funnits ett så stort antal människor i världen som lever i ett annat land än där de är födda. De flesta har flyttat för att

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

Papperslösa. Sammanfattning. Bakgrund

Papperslösa. Sammanfattning. Bakgrund 8 Papperslösa Papperslösa Sammanfattning Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet papperslösa personer i Sverige, men viss forskning och mindre undersökningar har uppskattningar som talar om

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

migration Om skydd och trygghet för människor på flykt

migration Om skydd och trygghet för människor på flykt migration Om skydd och trygghet för människor på flykt Brännande frågor i tiden Migrationsverkets generaldirektör om den största utmaningen någonsin inom flyktingområdet. sid 2 Kvotflyktingar Kvotflyktingar

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer