Repetitionsfrågor till kapitlet Ungdomsliv 1. Vad menas med begreppet ungdomstiden? 2. När inträffade puberteten för hundra år sedan? 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Repetitionsfrågor till kapitlet Ungdomsliv 1. Vad menas med begreppet ungdomstiden? 2. När inträffade puberteten för hundra år sedan? 3."

Transkript

1 Repetitionsfrågor till kapitlet Ungdomsliv 1. Vad menas med begreppet ungdomstiden? 2. När inträffade puberteten för hundra år sedan? 3. Nämn två olika gränser för när ungdomstiden är slut? 4. Var ungdomstiden kortare eller längre för 50 år sedan? 5. När började man vanligtvis att arbeta på 50- respektive på 70-talet? 6. Vilka orsaker finns det till att det tar längre tid att bli vuxen i dag? 7. Äldre personer behandlades annorlunda förr i tiden. Berätta. 8. När försvann rätten för vuxna i Sverige att slå sina barn? 9. Varför kan ungdomars bristande intresse för politik vara ett hot mot demokratin? 10. Vilka faktorer påverkar vårt sätt att tänka, tycka och tro? 11. Vad menas med till exempel 40-talister och 70-talister? 12. Varför ökar den så kallade värderingsklyftan? 13. Vad var viktigast för fattiga människor i det gamla jordbrukssamhället? 14. Vid vilken tid började det svenska välfärdssamhället växa fram? 15. Vad menas med yttrevärldsvärderingar? 16. Vad menas med inrevärldsvärderingar? 17. Vad menas med ungdomskultur? 18. En stil är nästan som ett språk. Förklara vad som menas med det. 19. Vad var ett ungdomslag? 20. Hur såg en swingpjatt ut? 21. Hur såg nalensnajdaren ut? 22. Nämn ett par stilar från 50-talet. 23. Nämn ett par stilar från 60-talet. 24. Nämn ett par stilar från talet. 25. Nämn ett par stilar från 90-talet. 26. Varför är det viktigt för samhället att ta vara på ungdomarna?

2 Prov till kapitlet Ungdomsliv Namn: Poäng: 1. Förklara vad som menas med ungdomstiden. 2. Vilka övergångsriter har vi i vårt samhälle som skiljer ungdomen från vuxenvärlden? Ge flera exempel. 3. Hur har ungdomstiden och ungdomskulturen förändrats under 1900-talet? 4. Ge exempel på olika faktorer som påverkar vårt sätt att tycka, tänka och vara. 5. Förklara skillnaden mellan fakta och värderingar genom tre olika exempel. 6. Redogör för hur den s.k. tysta revolutionen förändrat dagens ungdomskultur vad gäller trygghet, materiell standard och livskvalitet. 7. Eleverna i en niondeklass fick en dag i uppdrag att skriva ned sina behov och önskemål i form av små önskelistor. Nedan ser du Toves lista. Dela in hennes punkter i yttrevärlds- och inrevärldsvärderingar. Skriv ett Y eller ett I vid varje punkt. Mina behov och önskemål i livet just nu Sova (jämt) En ny stereo Lyssna på musik Läsa böcker (minst en halvtimme per dag) Springa (minst 3 ggr i veckan) Träffa kompisar (mest på helgerna) Dansa jazzdans Nya kläder Mer smink Skriva dikter (minst en per dag) Utlandsresa (till sommaren) Lära mig spela golf 8. Förklara vad som menas med att ungdomskulturen fungerar som en termometer på samhällsstrukturen. 9. Hur kan man säga att stilar fungerar som språk? 10. Utseendet blev allt viktigare under 1900-talet. Vilka förklaringar kan du se till det? Kommer utseendets betydelse att förändras framöver, tror du? Motivera ditt svar. 11. Ungdomskulturen har i alla tider präglats av olika stilar och gängbildning. Berätta kort om följande ungdomsgrupperingar. a) Swingpjattar

3 b) Mods c) Punkare d) Hip-hopare 12. Förklara vad som menas med motkultur. Varför växer sådana fram, tror du? 13. Det förekommer ofta motsättningar mellan ungdomar och vuxna omkring attityder och värderingar. Vad är det som gör att dessa två kulturer har så svårt att mötas, tror du? 14. Gränslandet mellan barndom och vuxenvärld är suddig och rättigheter och skyldigheter går inte alltid hand i hand. Skriv en berättelse om en ung tjej eller kille, där du med hjälp av det du lärt dig, försöker att beskriva dagens ungdomskultur. Svara på separat lösblad.

4 Tänk-efter-frågor Ungdomsliv 1. När anser du att ungdomstiden är slut och vuxenlivet börjar? 2. Vad talar för och emot att du bor kvar hos dina föräldrar tills långt efter det att du fyllt 20? Försök att placera in de olika argumenten i en plus-lista och en minus-lista. Är det mest föreller nackdelar med att bo hemma efter 20? 3. Vilken eller vilka övergångsriter (t.ex. bröllop eller konfirmation) tycker du är viktiga? Motivera ditt svar. Är det någon rit som är onödig och borde tas bort? Saknar du någon? 4. Varje dag påverkas vi av vår omgivning. Räkna upp några situationer där du blir påverkad och berätta kort om några av dem. 5. Rangordna nedanstående faktorer från 1 5 där 5 är den viktigaste för dig och 1 är minst viktig: prylar, trygghet, förändring samt inre upplevelser. Berätta om hur du har rangordnat och varför. 6. Studera sidan 9 i boken. Vilken eller vilka livsstilar stämmer bäst överens med hur just du är? Kanske har du en egen stil som inte finns representerad? Berätta! 7. Ungdomar i dag provar och experimenterar mer än vad ungdomar gjorde förr i tiden. Varför är det så tror du? 8. Många menar att det var tryggare förr i tiden. Ofta visste man hur livet skulle bli. Man gifte sig en gång och behöll samma yrke livet igenom. I dag är situationen en annan. Skilsmässor är vanliga och mycket talar för att en ung människa kommer att ha tre eller fler yrken under sin livstid. Utred för- och nackdelar med hur det var förr och nu. Om du vill kan du göra det till en berättelse om två olika personer en som lever nu och en som levde då. 9. Många menar att utseendet och den personliga stilen blivit allt viktigare. Håller du med? Om detta stämmer varför i så fall? 10. Ge förslag på stilar som du tycker skulle passa till följande personligheter: en försiktig och tystlåten person en osäker person en självsäker person Berätta om hur du tänkte när du kom fram till dina svar. 11. På sidan 9 hittar du sju exempel på livsstilar. Saknar du någon? I så fall vilken? Motivera ditt svar.

5 Repetitionsfrågor till kapitlet Samhällets ekonomi 1. Vilka är ekonomins tre huvuduppgifter? 2. Ge exempel på något som kan göra att efterfrågan på jordgubbar stiger. 3. Ge exempel på något som kan göra att efterfrågan på jordgubbar sjunker. 4. Ge exempel på något som kan göra att utbudet av jordgubbar stiger. 5. Ge exempel på något som kan göra att utbudet av jordgubbar sjunker. 6. Förklara begreppet jämviktspris. 7. Ge exempel på några villkor som måste vara uppfyllda för att fri konkurrens ska råda. 8. Vilken tanke styrde planekonomin? 9. Vilka problem innebar planekonomin? 10. På vilka vis är blandekonomin blandad? 11. Ge exempel på något du kan köpa på varumarknaden. 12. Ge exempel på något du kan köpa på tjänstemarknaden. 13. Vad byts mot vad på arbetsmarknaden? 14. Varifrån kan hushållen få inkomster? 15. Vad innebär det att ett företag gör vinst? 16. Varifrån får den offentliga sektorn sina pengar? 17. Vilken är finanssektorns roll i det ekonomiska kretsloppet? 18. Förklara begreppen BNP och BNP per capita. 19. Hur använder man begreppet BNP för att mäta tillväxt? 20. Vad är typiskt för ekonomin under en högkonjunktur? 21. Vilka risker finns det med en högkonjunktur? 22. Vad är typiskt för ekonomin under en lågkonjunktur? 23. Vilka risker finns det med en lågkonjunktur? 24. Ge exempel på några av Sveriges samhällsekonomiska mål.

6 25. Förklara hur tillväxtpolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen. 26. Förklara hur stabiliseringpolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen. 27. Förklara hur fördelningspolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen. 28. Ge exempel på hur Sverige är ett välfärdssamhälle. 29. Ge exempel på något som gör att Sverige har ett högt skattetryck. 30. Hör skiljer sig partierna till höger respektive vänster när det gäller synen på den offentliga sektorn? 31. Vad innebär det att Sverige har en liten hemmamarknad? 32. Förklara begreppet handelsbalans.

7 Prov till kapitlet Samhällets ekonomi Namn: Poäng: 1. Para ihop följande ord med rätt förklaring! (Skriv rätt bokstav framför förklaringen.) a) Offentliga sektorn erbjuder arbetskraft b) Finansiella sektorn sköter de gemensamma uppgifterna i samhället c) Företag förvaltar och lånar ut pengar d) Hushåll sysselsätter arbetskraft 2. Beskriv vad som bör hända med priset i de olika situationerna genom att sätta kryss i rätt ruta: stiger sjunker oförändrat a) Ovanligt många julgranar finns kvar i stan dagen före julafton. Priset på granarna... b) Det börjar snöa lätt i staden där julgransförsäljningen sker. Priset på granarna... c) Årets skörd av färskpotatis är ovanligt liten och det är snart midsommar. Priset på färskpotatis... d) En komponent som sitter i datorer har tidigare varit ovanlig och svår att tillverka, men nu börjar den plötsligt tillverkas i stort antal. Priset på komponenten e) Trettio lika stora företag säljer datorer i ett land. Ett av företagen köper upp ett av de andra företagen. Priset på datorer i landet f) Plötsligt upptäcks världens största oljefyndighet i Dalarna. Produktionen av olja i världen fördubblas. Priset på olja 3. Beskriv marknadsekonomin som ekonomiskt system. 4. Beskriv planekonomin som ekonomiskt system. 5. Beskriv blandekonomin som ekonomiskt system. 6. Beskriv hur pengar rör sig i det ekonomiska kretsloppet a) från den offentliga sektorn till hushållen b) från hushållen till företagen c) från finanssektorn till företagen d) från företagen till hushållen e) från hushållen till den offentliga sektorn 7. Förklara vad begreppet bruttonationalprodukt innebär. 8. Vilka problem finns med att mäta ett lands ekonomi i BNP? 9. Beskriv vad som är typiskt för en högkonjunktur. 10. Beskriv vad som är typiskt för en lågkonjunktur. 11. Vilka är de samhällsekonomiska målen? 12a) Vilka tre verktyg kan man använda för att nå de samhällsekonomiska målen? b)välj ett av verktygen och berätta mer om det.

8 13. Berätta hur synen på den offentliga sektorn skiljer sig mellan partier till höger och vänster på den politiska skalan. 14. Förklara begreppet betalningsbalans.

9 Tänk-efter-frågor Samhällets ekonomi 1. Ekonomi handlar mycket om att hushålla; att spara sina pengar till de viktigaste inköpen. Men tänk dig att alla människor i Sverige hade obegränsat med pengar. Hur skulle livet i Sverige se ut då? Skulle alla problem automatiskt försvinna? 2. Fundera över vilket som varit ditt livs hittills största ekonomiska beslut. Vad gällde beslutet? Vilka alternativ hade du att välja mellan? Vad var det som gjorde att du till sist bestämde dig? Har du någon gång ångrat beslutet? 3. Vad anser du är en rättvis fördelning av pengar: Lika mycket pengar åt alla? Pengarna fördelas mellan alla efter behov? Pengar fördelas mellan alla efter prestation? Motivera ditt svar. Hur ser fördelningen i Sverige ut i dag? 4. I det ekonomiska kretsloppet ingår som du vet flera aktörer. Fundera över hur kretsloppet skulle påverkas om man tog bort var och en av dessa: a) hushållen b) bankerna c) företagen d) den offentliga sektorn. 5. Priset på en vara, till exempel en julskinka, påverkas av både utbud och efterfrågan. Vad kan påverka dessa båda så att: a) priset på julskinkan stiger? b) priset på julskinkan sjunker? 6. En del företag ägs av staten, t.ex. Posten, TeliaSonera och SJ. Dessa kallas offentligt ägda företag. Varför äger staten dessa företag? Vad tror du skulle hända om staten inte ägde några företag alls, utan alla företag var privata? 7. En hjärnkirurg har högre lön än en badvakt. Vad beror det på? Varför har olika yrken olika löner? Är det rätt att det är så? Motivera! 8. Varför är stor arbetslöshet ett stort ekonomiskt problem? Förklara.

10 Repetitionsfrågor till kapitlet Den globala ekonomin 1. Ge exempel på hur världshandel funnits under hela historien. 2. Sverige förädlar sina råvaror. Ge exempel på hur detta går till. 3. På vilket vis kan arbetskraftens utbildning påverka hur Sverige kan konkurrera på världsmarknaden? 4. Förklara begreppet komparativ fördel. 5. Hur kan de komparativa fördelarna ge upphov till handel mellan länder? 6. Hur stor del av de varor vi i Sverige konsumerar kommer från utlandet? 7. Hur stor del av de varor vi i Sverige produceras säljs till andra länder? 8. Ge exempel på några stora svenska exportprodukter. 9. Ge exempel på några stora svenska importprodukter. 10. Förklara begreppet handelsbalans 11. Vad kan ett land med negativ handelsbalans göra? 12. Vilken sorts länder brukar traditionellt vara för frihandel? Varför? 13. Vilken sorts länder brukar traditionellt vara emot frihandel? Varför? 14. Vad arbetar organisationen WTO för? 15. Vad innebär det att ekonomin blivit alltmer globaliserad? 16. Hur fördelas världshandelns pengar mellan världens rika och fattiga länder? 17. Ge exempel på några argument för att globaliseringen skulle vara bra för de fattiga länderna. 18. Ge exempel på några argument för att globaliseringen skulle vara dålig för de fattiga länderna. 19. På vilket vis har den ökade världshandeln varit bra för företagen? 20. På vilket vis har den ökade världshandeln varit hotande för företagen? 21. Hur kan företag öka sin produktivitet? 22. Ge exempel på hur EU använder protektionistiska åtgärder för att skydda sin egen produktion.

11 23. Ge exempel på hur USA använder protektionistiska åtgärder för att skydda sin egen produktion. 24. Hur många invånare i världens i-länder lever under den officiella fattigdomsgränsen? 25. Vilka länder befinner sig mellan kategorierna u-land och i-land? 26. Hur har dessa länder lyckats förbättra sin ekonomi?

12 Prov till kapitlet Den globala ekonomin Namn Poäng 1. Para ihop rätt ord med rätt uttryck (det finns ett uttryck för mycket)! a. Tullar Arbetskraft är exempel på en sådan b. Produktionsfaktorer När ett land importerar mer än det exporterar c. Export Avgifter på importerade varor d. Positiv handelsbalans När ett lands export är större än dess import Att sälja varor till ett annat land 2. Ringa in rätt svar (1, X eller 2) i frågorna nedan. a) Typiskt för NIC-länder är att 1. de är mycket fattiga X. de har på kort tid blivit industrialiserade 2. de har stora oljefyndigheter b) Ett land kan införa handelshinder för att 1. skydda sin jordbruksproduktion X. sänka sina exportkostnader 2. öka sin import c) Vilken av dessa tre är den vanligaste typen av världshandel? 1. Export från u-länder till i-länder X. Import till i-länder från u-länder 2. Handel mellan i-länder d) Vilken är Sveriges största import- och exportvara? 1. Verkstadsprodukter X. Skogsvaror 2. Malm och metaller 3. Varför kan en ojämn fördelning av produktionsfaktorer leda till ökad världshandel? 4. Ge två exempel på viktiga varor som Sverige säljer på världsmarknaden. 5. Små länder är ofta positiva till frihandel medan stora länder ofta är emot. Varför då? 6. Hur stor del av all världshandel sker mellan i-länder? 7. Vilket är störst, värdet av Sveriges export eller import? 8. Ge exempel på en internationell handelsorganisation. 9. Ge exempel på argument för respektive emot en ökad globalisering. 10. Vad krävs för att produktiviteten ska öka i ett land? 11. Förklara hur följande länder/regioner använt handelshinder för att skydda sin produktion: a) EU b) USA c) NIC-länderna

13 Tänk-efter-frågor Den globala ekonomin 1. Tänk dig att Sveriges handel med omvärlden upphörde: De enda varor vi kunde köpa var sådana som tillverkades i Sverige. Hur skulle detta förändra ditt liv? Ge några konkreta exempel. 2. Vissa länder har en arbetskraft med hög utbildning, andra en lågutbildad arbetskraft. Det finns fördelar med båda alternativen. Vilka då? Vilket av dessa båda alternativ tror du är bäst för ett land på lång sikt? Motivera ditt svar. 3. Ofta är mindre länder för frihandel, medan större länder är emot. Vad beror detta på? 4. Många av världens fattigaste länder deltar nästan inte alls i världshandeln. Vad anser du att man skulle kunna göra för att hjälpa dem in på marknaden? 5. Skillnaden mellan världens rika och världens fattiga är mycket stor. Du bor själv i ett av de rika länderna. Är du beredd att på något sätt förändra ditt sätt att leva för att de fattigaste i världen ska få det bättre? Hur tror du att skillnaderna mellan rika och fattiga i världen kan minskas?

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Det globala samhället 1. Vad är en mental karta? 2. Vad menas med en världsbild? 3. Det finns olika sätt att beskriva världen på. a) Vad menas med den geografiska världsbilden? b) Vad menas med den demografiska världsbilden? c) Vad menas med den ekonomiska världsbilden? d) Vad menas med den politiska världsbilden? 4. Ge exempel på olika gränser. 5. Varför är flera av Afrikas gränser spikraka? 6. Varför går dagens gräns mellan Danmark och Sverige mitt i Öresund? 7. Vilka saker brukar ett folk ha gemensamt? 8. Vad menas med en nationalstat? 9. Ge exempel på några etniska minoriteter. 10. Vad är nationalkänsla? 11. Ge exempel på någon etnisk minoritet i Sverige. 12. Förklara varför nationalkänsla kan vara både bra och dålig. 13. Vad kan det finnas för orsaker till att ett folk startar en etnisk rensning? 14. Hur uppstår etnocentrism? 15. Nationalism kan ha två riktningar. Vilka? 16. Nämn en orsak till att nationalismen har ökat i Europa under senare tid. 17. Vad är etnisk diskriminering? 18. Vad är rasism? 19. Ge exempel på några fri- och rättigheter som alla människor har. 20. Vad krävs för att en stat ska räknas med i det internationella samhället? 21. Ungefär hur många stater finns det i världen? 22. Vad gör att en stat blir mäktig?

15 23. Stater kan grovt delas in i fyra storlekar. Vilka? 24. Vilka olika sorters mellanstatliga organisationer finns det? 25. Vad kan man kalla NGO:s med ett annat ord? 26. Vad innebär det att ett företag är multinationellt? 27. Vad säger Genèvekonventionen om flyktingar? 28. Den svenska migtrationspolitiken har två sidor. Vilka? 29. Vilka krav ställs på den som vill invandra till Sverige och som inte har flyktingstatus? 30. Vad menas med att man kan få stanna i Sverige av humanitära skäl? 31. Vad menas med en kvotflykting? 32. Varför finns det flyktingförläggningar? 33. Vad innebär det att få ett permanent uppehållstillstånd? 34. När kan en person med permanent uppehållstillstånd bli svensk medborgare?

16 Prov till kapitlet Det globala samhället Namn: Poäng: 1. Koppla samman kartorna med rätt beskrivning. a) Peters projektion b) Den demografiska världskartan c) Mercators projektion d) Den ekonomiska världskartan Är en karta där världsdelarnas och ländernas storlek motsvarar värdet av de varor och tjänster som skapats där under ett år. Är en karta som visar ländernas riktiga yta och inbördes storlek. Är en karta som visar hur jordens befolkning är fördelad. Är en karta där alla vinklar är riktiga, därför lämplig för sjöfart. 2. Koppla följande ord och begrepp till rätt förklaring. a) Mental karta b) Demografi c) Terrorbalans d) Hegemoni e) Nationalstat f) Etnisk rensning g) Etnocentrism h) Visum i) Asyl j) Kvotflyktingar En inre bild av hur världen ser ut. Den vetenskapliga läran om befolkningens ökning och minskning (befolkningslära). Två länder skaffar sig så mycket vapen att det ena inte kan anfalla det andra utan att båda förintas. Ett land är mäktigare än alla andra och dominerar världen. När ett land består av i huvudsak en folkgrupp. En folkgrupp driver systematiskt bort och dödar människor som tillhör en annan folkgrupp. En benägenhet att bedöma andra kulturer utifrån det egna sättet att leva och vara. Signatur i pass för in- eller utresetillstånd. En fristad eller tillflyktsort för politiska flyktingar. Flyktingar är garanterade att få stanna i ett land som lovat att ta emot dem. 3. I vår värld är gränser viktiga. Berätta kort om tre olika slags gränser. 4. Förklara följande begrepp genom att berätta kort om dem: a) Nation b) Nationalstat c) Nationalkänsla d) Nationalism

17 5. Det finns både goda och dåliga exempel på nationalkänsla och nationalism. Försök att ge några exempel på detta. 6. Anser du att nationalismen ökat i Europa under senare tid? Motivera ditt ställningstagande. 7. Vad är Genèvekonventionen? 8. Vilka har rätt att komma till Sverige enligt Genèvekonventionen? 9. Vad kan du läsa om i Utlänningslagen? 10. En del människor på flykt får uppehållstillstånd i Sverige p.g.a. humanitära skäl. Vad räknas som humanitära skäl? 11. Berätta om vad som händer en flykting som lämnar sitt hemland till det att han eller hon får ett svenskt uppehållstillstånd. 12. Vilken skillnad finns mellan att assimilera eller att integrera invandrare? Förklara. 13. Vad är en vandringssägen? 14. Ange några olika skäl till att det sprids vandringssägner om människor som tillhör andra folkgrupper. 15. Vad talar för respektive emot en generös invandringspolitik? 16. Det finns många olika aktörer på den internationella arenan. a) Aktörerna är indelade i fem olika grupper. Vilka är grupperna? b) På vilket sätt är aktörerna olika? Förklara. c) Vad är det som avgör hur stark en enskild aktör t.ex. ett land är i förhållande till de andra aktörerna? 17. Koppla rätt aktör till rätt rubrik: a) Intresseorganisationer NATO b) Multinationella företag Greenpeace c) Mellanstatliga organisationer EU d) Massmedia Amnesty International e) Enskilda stater CNN Danmark Röda Korset OPEC MTV General Motors Argentina 18. Att gå med i EU kan innebära stora fördelar men också nackdelar för ett relativt litet land som Sverige. a) Vilka fördelar och förmåner kan Sverige få genom att vara med i EU?

18 b) Vilka nackdelar kan det innebära för Sverige att vara med i EU? c) Vad skiljer Sverige, EU och en förbundsrepublik åt? Utred.

19 Repetionsfrågor till kapitlet Internationell politik 1. Förklara det utrikespolitiska målet att uppnå säkerhet. 2. Förklara det utrikespolitiska målet att uppnå välfärd. 3. Vad innebär begreppet folkrätt? 4. Ge exempel på en folkrättslig överenskommelse. 5. Vad händer om en stat bryter emot en folkrättslig regel? 6. Hur går påverkan genom diplomati till? 7. Vilken roll har en diplomat vid en kris? 8. Hur kan ett land påverka åsikterna hos befolkningen i ett annat land? 9. Vilken är skillnaden mellan begreppen propaganda och diplomati? 10. Ge exempel på några olika ekonomiska sanktioner. 11. Vilken är den vanligaste typen av konventionella vapen? 12. Vilka atomvapen har längst räckvidd? 13. Ge exempel på kemiska vapen. 14. Hur fungerar biologiska vapen? 15. Vad innebär det när länder ingår en försvarsallians? 16. Ge exempel på en försvarsallians. 17. Vilken är skillnaden mellan begreppen allians och integration? 18. Förklara ordet konflikt. 19. Hur löser man en konflikt genom en förhandling? 20. När kan en konflikt övergå i en kris? 21. Vilken är skillnaden på ett krig och väpnad konflikt? 22. Vad kan orsaka mellanstatliga krig? 23. Ge exempel på olika typer av inbördeskrig. 24. Varför kallas freden mellan Nord- och Sydkorea för en negativ fred?

20 25. Ge exempel på en positiv fred. 26. Förklara begereppet terrorism 27. Vilka tre typer brukar man dela in terrorismen i? 28. Ge exempel på hur ekonomiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 29. Ge exempel på hur politiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 30. Ge exempel på hur ideologiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 31. Ge exempel på hur psykologiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 32. Förklara begreppet maktbalans. 33. Förklara begreppet terrorbalans. 34. Förklara begereppet gemensam säkerhet. 35. Förklara begreppet världsregering. 36. Förklara begreppet hegemoni. 37. Ungefär hur många medlemsstater har FN? 38. Vilken är säkerhetsrådets uppgift? 39. På vilka sätt kan FN ingripa för att försöka avsluta ett krig? 40. Vad är syftet med ett lands säkerhetspolitik? 41. Vilka delar ingår i Sveriges totalförsvar? 42. Hur påverkades Sveriges försvar av att de kommunistiska regimerna föll i början på 1990-talet? 43. Beskriv kortfattat världsordningen biljardbordet. 44. Beskriv kortfattat världsordningen spindelnätet. 45. Beskriv kortfattat världsordningen bläckfisken.

21 Prov till kapitlet Internationell politik Namn: Poäng: 1. Placera ut följande begrepp på rätt plats på linjen: Förhandling Krig Union Integration Kris Samarbete Konflikt 2. Placera rätt begrepp vid rätt rubrik: Mellanstatliga krig Krig om regeringsmakten Självständighetskrig a) Statskupp b) Andra världskriget c) Kashmir-konflikten d) Ryska revolutionen e) PLO f) Befrielsearmé 3. Vad betyder begreppet internationell politik? 4. Ge exempel på olika regler som finns i folkrätten. 5. Säkerhet och välfärd är viktigt för alla länder. Förklara dessa båda begrepp. 6. Ge exempel på ett fredligt och ett mer våldsamt maktmedel som ett land kan använda sig av. 7. Det finns olika orsaker till att krig uppstår. Ekonomiska och ideologiska orsaker är två exempel. Förklara vad dessa innebär. 8. Det finns olika typer av krig. Beskriv de tre olika typerna som läroboken berättar om. 9. Vilken är skillnaden mellan en negativ och en positiv fred? 10. Förklara följande begrepp: a) maktbalans b) terrorbalans c) gemensam säkerhet d) världsregering e) hegemoni 11. Hur kan FN ingripa i en konflikt mellan två stater? 12. FN kan ingripa i en konflikt som pågår inom ett land. Hur? 13. Hur fungerar vetorätten inom FN:s säkerhetsråd?

22 14. Vilka länder får använda vetorätten i FN:s säkerhetsråd? 15. Var kan människor som begått brott mot mänskligheten dömas? 16. Sverige har länge kallat sig för ett neutralt land. Vad innebär det?

23 Tänk-efter-frågor Internationell politik 1. Konflikter och samarbete finns både mellan länder och människor. Fundera på olika tillfällen när du eller någon du känner varit inblandad i följande: krig, kris, förhandling, union och integration (se skalan på sidan 89 i läroboken). Beskriv dessa tillfällen med varsin mening! 2. Det finns ingenting som tvingar ett land att skriva under folkrättsliga avtal. Är detta bra eller dåligt? Om man skulle kunna tvinga länder till detta, vilka straff skulle länder som bröt mot dessa få, och vem skulle straffa dem? Skriv ned din åsikt! 3. Sverige satsar, trots de senaste årens neddragningar, relativt mycket pengar på försvaret. Anser du att det är väl använda pengar? Om du fick bestämma; hur skulle du då förändra försvaret för att få det så bra som möjligt? Motivera ditt svar! 4. Ett maktmedel som stater kan använda mot varandra är olika ekonomiska sanktioner. Anser du att det är rätt att utsätta t.ex. en diktatur för sanktioner, även om det innebär att befolkningen i landet kanske drabbas av svält och sjukdomar? Motivera ditt svar! 5. Nedrustningen av kärnvapen har varit stor sedan det kalla krigets slut. Betyder det att jorden har blivit en fredligare plats? Motivera ditt svar. 6. Krig är ljuvt för den som aldrig smakat det har en okänd tänkare sagt. Vad tror du denne person menade med det? 7. Läroboken kallar det kalla kriget för slagsmål i en kanot. Vad tror du man menar med det uttrycket? 8. Den tekniska utvecklingen gör att soldaten inte längre behöver stå öga mot öga med fienden. Hur tror du detta kommer att påverka framtida krig? 9. I dag finns andra och nya hot mot freden. Ge konkreta exempel på hur miljökatastrofer, befolkningsökning eller torka skulle kunna orsaka krig. 10. Det finns olika sätt att skapa fred (eller snarare att undvika krig). Läs om dessa på sidorna i läroboken. Vilket eller vilka sätt tycker du verkar bäst respektive sämst? Motivera ditt svar. 11. FN bildades efter andra världskrigets slut. Målet var klart: Aldrig mera krig! Trots detta har sedan dess miljontals människor dödats i olika krig. Betyder det att FN inte gör någon nytta och därför borde läggas ned? Eller hade det varit ännu värre om FN inte funnits? Motivera ditt svar.

24 Tänk-efter-frågor Det globala samhället 1. Vilken eller vilka världsbilder sätt att se på världen tycker du är mest intressanta? Motivera ditt svar. 2. Använd en kartbok. Ge tre exempel på att ett valfritt lands gränser är skapade av naturen och tre exempel på gränser skapade av människan. 3. Samerna i Sverige är en etnisk minoritet. Varför har de inte bildat en egen nation? Tag också reda på var i Sverige dagens samer lever? Använd ett modernt uppslagsverk, böcker och/eller internet. 4. Berätta om hur en vi-mot-dom-känsla kan uppstå i ett vanligt bostadsområde. Ge några förslag på hur dessa känslor kan undvikas? 5. Den ökade internationaliseringen är både på gott och ont. Ge exempel på vinster men också på problem som kan uppstå. 6. Diskutera begreppen assimilation och integration. Vilka för- och nackdelar finns det med respektive synsätt? 7. Vilka samband kan du se mellan okunskap och rasism? 8. Vilka aktörer på den internationella arenan har störst respektive minst makt? Motivera ditt svar. Utgå från modellen på sidan 66 i läroboken. 9. En stat kan både vinna och förlora på att gå med i en allians/pakt. Förklara hur, och gärna med konkreta exempel. 10. Är jorden en fredlig eller en konfliktfylld planet? Resonera och motivera ditt svar.

25 Repetitionsfrågor till kapitlet Samhället och IT-revolutionen 1. Vad menas med IT-revolution? 2. Cyberspace (elektronisk rymd) består av en mängd olika delar. Vilka? 3. Man kan dela in människans språkliga utveckling i fyra perioder. Vilka? 4. Nu står vi inför en femte period. Vilken? 5. Vad kan datorer användas till? 6. Ge exempel på hur du använder datorer! 7. Vilka nackdelar finns med datorer? 8. Vem får läsa dina sjukjournaler? 9. Varför får vem som helst läsa dina betyg? 10. Varför ska man vara försiktig med att lämna ut sitt personnummer? 11. Vad menas med personlig integritet? 12. Vad har vi i Sverige som skyddar den? 13. Vilka uppgifter finns registrerade om dig på skolan? 14. Vilka uppgifter om eleverna får inte finnas registrerade på en skola? 15. Ge exempel på hur datorer kan förstärka vår demokrati! 16. På vilka olika sätt kan man använda datorer hemma? 17. På vilka olika sätt används datorer på din skola? 18. Vad menas med informationsteknik? 19. Vad menas med informationssamhälle? 20. Varför är det svårt att välja yrke i informationssamhället? 21. En del säger att datorer gör människor arbetslösa. Vad menar de med det? 22. Datorer ger många nya jobb. Ge exempel. 23. Vad behöver du kunna inför ditt framtida yrkesliv? Ge flera exempel. 24. Man kan idag säga att gymnasiet är obligatoriskt. Förklara varför!

26 25. Hur skiljer sig vägen till arbetslivet för dagens ungdomar jämfört med ungdomar för 50 år sedan?

27 Prov till kapitlet Samhället och IT-revolutionen Namn: Poäng: 1. Fyll i de namn och begrepp som saknas i texten nedan: Beteckningen IT-revolution står för en mycket snabb spridning av i vårt samhälle. Denna spridning sker till största delen via datorer. Datorer är ofta sammankopplade i Det mest kända av dessa är Under olika tidsperioder har människans tekniska utveckling lett till ett flertal så kallade ITrevolutioner som t ex. för ca år sedan, under 1400-talet, under 1800-talet och i början av 1900-talet. 2. Berätta kort om hur de olika IT-revolutionerna ovan förändrade och påverkade samhället. 3. På vilket sätt har den senaste IT-revolutionen förbättrat kommunikationen i vårt samhälle? Ge två exempel. 4. Varför är det nödvändigt med kommunikation? Ge två exempel. 5. Vad skulle hända i vårt samhälle om vi plötsligt en dag förlorade förmågan att kommunicera? Ge tre exempel ifrån olika delar av samhället. 6. Förklara vad som menas med digital teknik. 7. Nästan all information i dag finns lagrad i datorer a) Ge tre exempel på information som finns om dig. b) Redogör för de faror/nackdelar som finns med lagrad information. c) Hur kan man skydda sig som privatperson? 8. Redogör för hur IT-tekniken skulle kunna göra Sverige mer demokratiskt. 9. Ge minst tre exempel på hur vi i dag kan ha nytta av att använda datorer i hemmet. 10a) Vilka områden i samhället tror du kommer att påverkas mest av IT-tekniken i framtiden? b) Berätta om på vilket sätt du tror att detta kommer ske.

28 11. Det finns positiva såväl som negativa visioner om hur IT-tekniken kommer att förändra vår värld. Redogör för de två olika synsätt som boken tar upp. 12. IT-tekniken skapar en mängd nya jobb men leder också till att en mängd jobb försvinner. Utred.

29 Tänk-efter-frågor Samhället och IT-revolutionen 1. Läs om Cyberakademin på sidan 111. Skulle du vilja att din skola fungerade så? Varför/varför inte? 2. Man brukar säga att IT-revolutionen kommer att förändra vårt samhälle på många sätt. Hur tror du att ditt eget liv kommer att påverkas? 3. Hur förenklade skriftspråket livet för våra förfäder? 4. Hur förenklade tryckpressen informationen i samhället? 5. På vilka sätt förändrade telegrafen och telefonen samhället? 6. Hur tror du att den digitala informationen kommer att påverka vårt samhälle? 7. Ge exempel på uppgifter som du kan få fram om t.ex. din granne med hjälp av offentlighetsprincipen! 8. Dina mor- och farföräldrar och kanske även dina föräldrar hade en betydligt rakare och ibland enklare väg från skola till arbetsliv än vad du kommer att ha. Vad beror det på? 9. Vad tror du att du kommer att göra under de närmaste tio åren? Vad går du för utbildningar? Vilka jobb kommer du i kontakt med under längre eller kortare perioder? Flyttar du hemifrån? Skaffar du barn? Reser du utomlands? 10. Vilken betydelse tror du att IT-revolutionen kommer att ha för ditt framtida studie- och yrkesliv?

30 Repetitionsfrågor till kapitlet Global utveckling 1. Med hur många människor ökar jordens befolkning varje år? 2. Det innebär hur många nya människor varje sekund? 3. Hur många invånare kommer jorden att ha a) 2020? b) 2050? 4. Var kommer befolkningstillväxten framförallt att ske? 5. I vilken världsdel bor det flest människor? 6. Är ett folktätt land automatiskt fattigt? Förklara! 7. Det finns ett tydligt samband mellan svält och brist på demokrati. Hurdå? 8. Ge exempel på åtgärder som kan minska befolkningsökningen. 9. Varför är det en bra investering att satsa på att stärka kvinnors ställning i till exempel Asien? 10. Ge exempel på att det kan finnas rika människor i ett fattigt land. 11. Ge exempel på att det kan finnas fattiga människor i ett rikt land. 12. Vad innebär begreppet bruttonationalprodukt? 13. Vilka brister finns med begreppet BNP? 14. Vad innebär Human Development Index? 15. Hur har de asiatiska tigrarna ökat sitt välstånd de senaste 40 åren? 16. Hur ser jordens fördelning av resurser mellan rika och fattiga ut? 17. Vad innebär FN:s millenniemål? 18. Ge exempel på vad globaliseringen innebär. 19. Ge exempel på hur både anhängare av och motståndare till globaliseringen använder sig av IT. 20. Vad vill företag som säger sig ta globalt ansvar? 21. Vad diskuterades i Rio de Janeiro 1992? 22. Förklara begreppet Agenda 21.

31 23. Många av jordens miljöproblem är globala. Förklara hur. 24. Vilken är risken med att avverka fjällnära skog? 25. Hur kan överbetning leda till ökenspridning? 26. Vilken miljöfråga gäller Kyotoavtalet? 27. Hur kan du påverka miljön? 28. Vilket ord används allt oftare istället för bistånd? 29. Hur stort är Sveriges bistånd per år? 30. Vilken myndighet ansvarar för Sveriges bistånd?

32 Prov till kapitlet Global utveckling Namn: Poäng: Ringa in rätt svar (1, X eller 2) i frågorna nedan. 1. Jordens befolkning ökar med tre personer 1 i sekunden X var femte sekund 2 var tionde sekund 2. År 2050 kommer människorna på jorden att vara ungefär 1 dubbelt så många som i dag X 1 miljard fler än i dag 2 3 miljarder fler än i dag 3. Länder som har en stor befolkning 1 är oftast fattiga X är lika ofta fattiga som rika 2 är oftast rika 4. Länder med hög folktäthet 1 är oftast fattiga X är lika ofta fattiga som rika 2 är oftast rika 5. För att förbättra kvinnans ställning i många asiatiska länder bör man 1 förstärka de gamla könsrollerna X gifta bort kvinnorna vid en yngre ålder än i dag 2 satsa på utbildning av kvinnor 6. Ungefär hur många människor i världen lever på mindre än 7 kronor om dagen? 1 3 miljarder X 2 miljarder 2 1 miljarder 7. Ungefär hur många människor i världen räknas som rika? 1 3 miljarder X 2 miljarder 2 1 miljarder 8. Den fattigaste kontinenten är i dag 1 Afrika X Asien 2 Sydamerika 9. Agenda 21 är en handlingsplan som gäller 1 miljöfrågor X befolkningsfrågor 2 kvinnofrågor

33 10. Vad finns det för orsaker till att jordens befolkning ökar så kraftigt i dag? 11. I många asiatiska länder ses flickor som mindre värda än pojkar. Varför är det så? 12. Är Brasilien ett fattigt eller rikt land? Beskriv situationen för människorna i Brasilien genom att använda begreppen fattiga och rika. 13. Hur stor del i procent av jordens befolkning utgör vi som bor i i-länderna? 14. I Agenda 21 betonas begreppet hållbar utveckling. Vad menas med det? 15. Många av jordens miljöproblem är globala. Ge exempel på detta. 16. Beskriv kort följande miljöproblem: a) hotet mot skogen b) markförstöring och ökenbildning c) växthuseffekten d) bristen på vatten 17. Länderna i Sydostasien har på kort tid förbättrat sitt välstånd. Vad har de gjort för att nå denna utveckling? Ge två exempel. 18. När de fattigaste länderna utvecklas och blir rikare innebär detta både hot mot och möjligheter för miljön. Förklara! 19. FN anser att det går att halvera fattigdomen i världen fram till Ge tre exempel på vad som krävs för att göra detta. 20. I Sverige används allt oftare ordet utvecklingssamarbete i stället för bistånd. Vilken är skillnaden?

34 Tänk-efter-frågor Global utveckling 1. I flera av världens länder har man försökt minska folkökningen genom att straffa familjer som skaffar många barn eller t.o.m. tvångssterilisera personer. Varför tror du att man tar till så drastiska åtgärder? Finns det andra sätt att minska folkökningen som är bättre? 2. Vid Agenda 21-mötet i Rio sa USA:s dåvarande president George Bush den amerikanska livsstilen är inte förhandlingsbar. Vad menade han med det, tror du? Vad säger uttalandet om problemen med att förbättra jordens miljö? 3. Ditt val av förpackningar, vad du köper, äter och gör påverkar också vår globala miljö står det i läroboken. Hur bidrar ditt sätt att leva till att jordens miljö blir bättre? Gör du något som är skadligt för miljön? Vad i så fall? 4. En stor del av jordens fattigaste länder ligger i Afrika. Vad beror det på, tror du? 5. Är det bra eller dåligt för miljön att de fattigaste människorna på jorden får det bättre? Gör en lista med två spalter, den ena med rubriken försämring av miljön, den andra med rubriken förbättring av miljön. Fyll de båda spalterna med fakta. Läs gärna avsnittet Utveckling hot och möjligheter på sidan 141 i läroboken som repetition. 6. Vad anser du om det svenska biståndet? Är det rätt eller fel att ge 19 miljarder kronor per år till andra länder? Motivera ditt svar. 7. Istället för bistånd används allt oftare uttrycket utvecklingssamarbete. Vilken är skillnaden mellan dessa båda begrepp? Motivera vilket tycker du är bäst. 8. Läs lärobokens avsnitt om framtiden på sidorna i läroboken. Där finns två scenarier av framtiden, ett optimistiskt och ett pessimistiskt. Vilket av de två tycker du verkar mest sannolikt? Hur kan man göra för att undvika att det pessimistiska blir verklighet?

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Monika Linder, Anna Holmlin Nilsson, Christina Friborg, Henrik Isacsson. Utkik

Monika Linder, Anna Holmlin Nilsson, Christina Friborg, Henrik Isacsson. Utkik SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9 Monika Linder, Anna Holmlin Nilsson, Christina Friborg, Henrik Isacsson Utkik I din hand haller du ett läromedel fran Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet fran klassrummet.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ)

Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ) Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ) Syfte I detta område kommer du att få lära dig om hur naturresurser hänger samman med konflikter. Du kommer också att få lära dig om hur människa,

Läs mer

Globala frågor. Globala problem s. 179 180. Befolkningsutveckling s. 180 185

Globala frågor. Globala problem s. 179 180. Befolkningsutveckling s. 180 185 Globala frågor Globala problem s. 179 180 1 Montrealprotokollet handlade om att lösa ett miljöproblem. Vilket? Försurning av land och vatten. Förstörandet av ozonskiktet i atmosfären. Klimatförändringarna.

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se www.newconnexion.se Birgitta Hägg 070-672 80 39 Ulrica Tackerudh 070-672 80 31 info@newconnexion.se www.newconnexion.se Om du kommer till en öde ö och du bara har med dig en konservburk, hur skulle du

Läs mer

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar SCOUT PACK Det handlar om flyktingar Idag är 22 miljoner människor är på flykt. De är på flykt undan krig, förföljelse, oroligheter och naturkatastrofer. Av dessa är omkring 5,5 miljoner flyktingar i sina

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2009 Tipspromenad

Globala veckans tipspromenad 2009 Tipspromenad Globala veckans tipspromenad 2009 Denna tipspromenad är gjord för att passa alla åldrar. Frågorna har varierande svårighetsgrad och kan användas t ex vid kyrkkaffet, i pensionärsgrupper eller för konfirmander.

Läs mer

Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering

Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering 1 Globalisering och ekonomisk utveckling bakgrund, innebörd, konsekvenser 2 Fattiga och rika 3 Sverige i en globaliserad

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Samhälle 7: Innehält PRIO. Dina rättigheter. Leva tillsammans. FN:s räulgllelsförklaring. ~ "Hon är en av mina hjältar!"

Samhälle 7: Innehält PRIO. Dina rättigheter. Leva tillsammans. FN:s räulgllelsförklaring. ~ Hon är en av mina hjältar! PRIO Samhälle 7: Innehält Dina rättigheter 2 RäUlglleler oell skyldiglleler 47 Dagens samlläue 7 FN:s räulgllelsförklaring 50 SamlläUels uppbyggnad 10 ~ "Hon är en av mina hjältar!" 53 SamlläUskunskap

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Finlands globala ansvar

Finlands globala ansvar Finlands globala ansvar 2007 Vad betyder globaliseringen för SFP? Globaliseringen innebär att det internationella samfundet står inför en rad gemensamma utmaningar. Därför måste vi allt mera kunna samarbeta

Läs mer

Utan migration stannar Norrland

Utan migration stannar Norrland Utan migration stannar Norrland Problemet är inte invandringen, problemet är vad som händer sedan, hur vi som samhälle tar hand om eller hjälper människor att ta hand som sig själva. Utan migration stannar

Läs mer

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program Internationelltoch säkerhetspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 17 19 april 2015, Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Kronologi Kambodja tidslinje med bilder

Kronologi Kambodja tidslinje med bilder Kronologi tidslinje med bilder Utgå från denna tidslinje över ett antal centrala händelser och personer i den kambodjanska 1900-talshistorien. Placera ut rätt bild vid rätt årtal och redovisa för klassen/gruppen:

Läs mer

Internationell handel = handel mellan länder? Handelsutbyte över nationsgränser!

Internationell handel = handel mellan länder? Handelsutbyte över nationsgränser! F UTRKESHANDEL Fördelar med handel orsaker Vad förklarar handelsstruktur Välfärdseffekter Effekter av handelsbegränsningar Internationell handel = handel mellan länder? Handelsutbyte över nationsgränser!

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Del A: Demokrati 1. -------------------------------------------Procent----------------------------------------- dåligt för för

Del A: Demokrati 1. -------------------------------------------Procent----------------------------------------- dåligt för för Del A: Demokrati 1 A1: Att alla har rätt att fritt uttrycka sin åsikt är dåligt 1 1 13 83 2 1 2 19 73 4 NV, SP, IB 1 1 12 86 1 ES, HP, HV, HR, LP, MP, NP 1 2 18 77 3 Pojkdominerade program 5 5 17 63 11

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer