Repetitionsfrågor till kapitlet Ungdomsliv 1. Vad menas med begreppet ungdomstiden? 2. När inträffade puberteten för hundra år sedan? 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Repetitionsfrågor till kapitlet Ungdomsliv 1. Vad menas med begreppet ungdomstiden? 2. När inträffade puberteten för hundra år sedan? 3."

Transkript

1 Repetitionsfrågor till kapitlet Ungdomsliv 1. Vad menas med begreppet ungdomstiden? 2. När inträffade puberteten för hundra år sedan? 3. Nämn två olika gränser för när ungdomstiden är slut? 4. Var ungdomstiden kortare eller längre för 50 år sedan? 5. När började man vanligtvis att arbeta på 50- respektive på 70-talet? 6. Vilka orsaker finns det till att det tar längre tid att bli vuxen i dag? 7. Äldre personer behandlades annorlunda förr i tiden. Berätta. 8. När försvann rätten för vuxna i Sverige att slå sina barn? 9. Varför kan ungdomars bristande intresse för politik vara ett hot mot demokratin? 10. Vilka faktorer påverkar vårt sätt att tänka, tycka och tro? 11. Vad menas med till exempel 40-talister och 70-talister? 12. Varför ökar den så kallade värderingsklyftan? 13. Vad var viktigast för fattiga människor i det gamla jordbrukssamhället? 14. Vid vilken tid började det svenska välfärdssamhället växa fram? 15. Vad menas med yttrevärldsvärderingar? 16. Vad menas med inrevärldsvärderingar? 17. Vad menas med ungdomskultur? 18. En stil är nästan som ett språk. Förklara vad som menas med det. 19. Vad var ett ungdomslag? 20. Hur såg en swingpjatt ut? 21. Hur såg nalensnajdaren ut? 22. Nämn ett par stilar från 50-talet. 23. Nämn ett par stilar från 60-talet. 24. Nämn ett par stilar från talet. 25. Nämn ett par stilar från 90-talet. 26. Varför är det viktigt för samhället att ta vara på ungdomarna?

2 Prov till kapitlet Ungdomsliv Namn: Poäng: 1. Förklara vad som menas med ungdomstiden. 2. Vilka övergångsriter har vi i vårt samhälle som skiljer ungdomen från vuxenvärlden? Ge flera exempel. 3. Hur har ungdomstiden och ungdomskulturen förändrats under 1900-talet? 4. Ge exempel på olika faktorer som påverkar vårt sätt att tycka, tänka och vara. 5. Förklara skillnaden mellan fakta och värderingar genom tre olika exempel. 6. Redogör för hur den s.k. tysta revolutionen förändrat dagens ungdomskultur vad gäller trygghet, materiell standard och livskvalitet. 7. Eleverna i en niondeklass fick en dag i uppdrag att skriva ned sina behov och önskemål i form av små önskelistor. Nedan ser du Toves lista. Dela in hennes punkter i yttrevärlds- och inrevärldsvärderingar. Skriv ett Y eller ett I vid varje punkt. Mina behov och önskemål i livet just nu Sova (jämt) En ny stereo Lyssna på musik Läsa böcker (minst en halvtimme per dag) Springa (minst 3 ggr i veckan) Träffa kompisar (mest på helgerna) Dansa jazzdans Nya kläder Mer smink Skriva dikter (minst en per dag) Utlandsresa (till sommaren) Lära mig spela golf 8. Förklara vad som menas med att ungdomskulturen fungerar som en termometer på samhällsstrukturen. 9. Hur kan man säga att stilar fungerar som språk? 10. Utseendet blev allt viktigare under 1900-talet. Vilka förklaringar kan du se till det? Kommer utseendets betydelse att förändras framöver, tror du? Motivera ditt svar. 11. Ungdomskulturen har i alla tider präglats av olika stilar och gängbildning. Berätta kort om följande ungdomsgrupperingar. a) Swingpjattar

3 b) Mods c) Punkare d) Hip-hopare 12. Förklara vad som menas med motkultur. Varför växer sådana fram, tror du? 13. Det förekommer ofta motsättningar mellan ungdomar och vuxna omkring attityder och värderingar. Vad är det som gör att dessa två kulturer har så svårt att mötas, tror du? 14. Gränslandet mellan barndom och vuxenvärld är suddig och rättigheter och skyldigheter går inte alltid hand i hand. Skriv en berättelse om en ung tjej eller kille, där du med hjälp av det du lärt dig, försöker att beskriva dagens ungdomskultur. Svara på separat lösblad.

4 Tänk-efter-frågor Ungdomsliv 1. När anser du att ungdomstiden är slut och vuxenlivet börjar? 2. Vad talar för och emot att du bor kvar hos dina föräldrar tills långt efter det att du fyllt 20? Försök att placera in de olika argumenten i en plus-lista och en minus-lista. Är det mest föreller nackdelar med att bo hemma efter 20? 3. Vilken eller vilka övergångsriter (t.ex. bröllop eller konfirmation) tycker du är viktiga? Motivera ditt svar. Är det någon rit som är onödig och borde tas bort? Saknar du någon? 4. Varje dag påverkas vi av vår omgivning. Räkna upp några situationer där du blir påverkad och berätta kort om några av dem. 5. Rangordna nedanstående faktorer från 1 5 där 5 är den viktigaste för dig och 1 är minst viktig: prylar, trygghet, förändring samt inre upplevelser. Berätta om hur du har rangordnat och varför. 6. Studera sidan 9 i boken. Vilken eller vilka livsstilar stämmer bäst överens med hur just du är? Kanske har du en egen stil som inte finns representerad? Berätta! 7. Ungdomar i dag provar och experimenterar mer än vad ungdomar gjorde förr i tiden. Varför är det så tror du? 8. Många menar att det var tryggare förr i tiden. Ofta visste man hur livet skulle bli. Man gifte sig en gång och behöll samma yrke livet igenom. I dag är situationen en annan. Skilsmässor är vanliga och mycket talar för att en ung människa kommer att ha tre eller fler yrken under sin livstid. Utred för- och nackdelar med hur det var förr och nu. Om du vill kan du göra det till en berättelse om två olika personer en som lever nu och en som levde då. 9. Många menar att utseendet och den personliga stilen blivit allt viktigare. Håller du med? Om detta stämmer varför i så fall? 10. Ge förslag på stilar som du tycker skulle passa till följande personligheter: en försiktig och tystlåten person en osäker person en självsäker person Berätta om hur du tänkte när du kom fram till dina svar. 11. På sidan 9 hittar du sju exempel på livsstilar. Saknar du någon? I så fall vilken? Motivera ditt svar.

5 Repetitionsfrågor till kapitlet Samhällets ekonomi 1. Vilka är ekonomins tre huvuduppgifter? 2. Ge exempel på något som kan göra att efterfrågan på jordgubbar stiger. 3. Ge exempel på något som kan göra att efterfrågan på jordgubbar sjunker. 4. Ge exempel på något som kan göra att utbudet av jordgubbar stiger. 5. Ge exempel på något som kan göra att utbudet av jordgubbar sjunker. 6. Förklara begreppet jämviktspris. 7. Ge exempel på några villkor som måste vara uppfyllda för att fri konkurrens ska råda. 8. Vilken tanke styrde planekonomin? 9. Vilka problem innebar planekonomin? 10. På vilka vis är blandekonomin blandad? 11. Ge exempel på något du kan köpa på varumarknaden. 12. Ge exempel på något du kan köpa på tjänstemarknaden. 13. Vad byts mot vad på arbetsmarknaden? 14. Varifrån kan hushållen få inkomster? 15. Vad innebär det att ett företag gör vinst? 16. Varifrån får den offentliga sektorn sina pengar? 17. Vilken är finanssektorns roll i det ekonomiska kretsloppet? 18. Förklara begreppen BNP och BNP per capita. 19. Hur använder man begreppet BNP för att mäta tillväxt? 20. Vad är typiskt för ekonomin under en högkonjunktur? 21. Vilka risker finns det med en högkonjunktur? 22. Vad är typiskt för ekonomin under en lågkonjunktur? 23. Vilka risker finns det med en lågkonjunktur? 24. Ge exempel på några av Sveriges samhällsekonomiska mål.

6 25. Förklara hur tillväxtpolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen. 26. Förklara hur stabiliseringpolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen. 27. Förklara hur fördelningspolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen. 28. Ge exempel på hur Sverige är ett välfärdssamhälle. 29. Ge exempel på något som gör att Sverige har ett högt skattetryck. 30. Hör skiljer sig partierna till höger respektive vänster när det gäller synen på den offentliga sektorn? 31. Vad innebär det att Sverige har en liten hemmamarknad? 32. Förklara begreppet handelsbalans.

7 Prov till kapitlet Samhällets ekonomi Namn: Poäng: 1. Para ihop följande ord med rätt förklaring! (Skriv rätt bokstav framför förklaringen.) a) Offentliga sektorn erbjuder arbetskraft b) Finansiella sektorn sköter de gemensamma uppgifterna i samhället c) Företag förvaltar och lånar ut pengar d) Hushåll sysselsätter arbetskraft 2. Beskriv vad som bör hända med priset i de olika situationerna genom att sätta kryss i rätt ruta: stiger sjunker oförändrat a) Ovanligt många julgranar finns kvar i stan dagen före julafton. Priset på granarna... b) Det börjar snöa lätt i staden där julgransförsäljningen sker. Priset på granarna... c) Årets skörd av färskpotatis är ovanligt liten och det är snart midsommar. Priset på färskpotatis... d) En komponent som sitter i datorer har tidigare varit ovanlig och svår att tillverka, men nu börjar den plötsligt tillverkas i stort antal. Priset på komponenten e) Trettio lika stora företag säljer datorer i ett land. Ett av företagen köper upp ett av de andra företagen. Priset på datorer i landet f) Plötsligt upptäcks världens största oljefyndighet i Dalarna. Produktionen av olja i världen fördubblas. Priset på olja 3. Beskriv marknadsekonomin som ekonomiskt system. 4. Beskriv planekonomin som ekonomiskt system. 5. Beskriv blandekonomin som ekonomiskt system. 6. Beskriv hur pengar rör sig i det ekonomiska kretsloppet a) från den offentliga sektorn till hushållen b) från hushållen till företagen c) från finanssektorn till företagen d) från företagen till hushållen e) från hushållen till den offentliga sektorn 7. Förklara vad begreppet bruttonationalprodukt innebär. 8. Vilka problem finns med att mäta ett lands ekonomi i BNP? 9. Beskriv vad som är typiskt för en högkonjunktur. 10. Beskriv vad som är typiskt för en lågkonjunktur. 11. Vilka är de samhällsekonomiska målen? 12a) Vilka tre verktyg kan man använda för att nå de samhällsekonomiska målen? b)välj ett av verktygen och berätta mer om det.

8 13. Berätta hur synen på den offentliga sektorn skiljer sig mellan partier till höger och vänster på den politiska skalan. 14. Förklara begreppet betalningsbalans.

9 Tänk-efter-frågor Samhällets ekonomi 1. Ekonomi handlar mycket om att hushålla; att spara sina pengar till de viktigaste inköpen. Men tänk dig att alla människor i Sverige hade obegränsat med pengar. Hur skulle livet i Sverige se ut då? Skulle alla problem automatiskt försvinna? 2. Fundera över vilket som varit ditt livs hittills största ekonomiska beslut. Vad gällde beslutet? Vilka alternativ hade du att välja mellan? Vad var det som gjorde att du till sist bestämde dig? Har du någon gång ångrat beslutet? 3. Vad anser du är en rättvis fördelning av pengar: Lika mycket pengar åt alla? Pengarna fördelas mellan alla efter behov? Pengar fördelas mellan alla efter prestation? Motivera ditt svar. Hur ser fördelningen i Sverige ut i dag? 4. I det ekonomiska kretsloppet ingår som du vet flera aktörer. Fundera över hur kretsloppet skulle påverkas om man tog bort var och en av dessa: a) hushållen b) bankerna c) företagen d) den offentliga sektorn. 5. Priset på en vara, till exempel en julskinka, påverkas av både utbud och efterfrågan. Vad kan påverka dessa båda så att: a) priset på julskinkan stiger? b) priset på julskinkan sjunker? 6. En del företag ägs av staten, t.ex. Posten, TeliaSonera och SJ. Dessa kallas offentligt ägda företag. Varför äger staten dessa företag? Vad tror du skulle hända om staten inte ägde några företag alls, utan alla företag var privata? 7. En hjärnkirurg har högre lön än en badvakt. Vad beror det på? Varför har olika yrken olika löner? Är det rätt att det är så? Motivera! 8. Varför är stor arbetslöshet ett stort ekonomiskt problem? Förklara.

10 Repetitionsfrågor till kapitlet Den globala ekonomin 1. Ge exempel på hur världshandel funnits under hela historien. 2. Sverige förädlar sina råvaror. Ge exempel på hur detta går till. 3. På vilket vis kan arbetskraftens utbildning påverka hur Sverige kan konkurrera på världsmarknaden? 4. Förklara begreppet komparativ fördel. 5. Hur kan de komparativa fördelarna ge upphov till handel mellan länder? 6. Hur stor del av de varor vi i Sverige konsumerar kommer från utlandet? 7. Hur stor del av de varor vi i Sverige produceras säljs till andra länder? 8. Ge exempel på några stora svenska exportprodukter. 9. Ge exempel på några stora svenska importprodukter. 10. Förklara begreppet handelsbalans 11. Vad kan ett land med negativ handelsbalans göra? 12. Vilken sorts länder brukar traditionellt vara för frihandel? Varför? 13. Vilken sorts länder brukar traditionellt vara emot frihandel? Varför? 14. Vad arbetar organisationen WTO för? 15. Vad innebär det att ekonomin blivit alltmer globaliserad? 16. Hur fördelas världshandelns pengar mellan världens rika och fattiga länder? 17. Ge exempel på några argument för att globaliseringen skulle vara bra för de fattiga länderna. 18. Ge exempel på några argument för att globaliseringen skulle vara dålig för de fattiga länderna. 19. På vilket vis har den ökade världshandeln varit bra för företagen? 20. På vilket vis har den ökade världshandeln varit hotande för företagen? 21. Hur kan företag öka sin produktivitet? 22. Ge exempel på hur EU använder protektionistiska åtgärder för att skydda sin egen produktion.

11 23. Ge exempel på hur USA använder protektionistiska åtgärder för att skydda sin egen produktion. 24. Hur många invånare i världens i-länder lever under den officiella fattigdomsgränsen? 25. Vilka länder befinner sig mellan kategorierna u-land och i-land? 26. Hur har dessa länder lyckats förbättra sin ekonomi?

12 Prov till kapitlet Den globala ekonomin Namn Poäng 1. Para ihop rätt ord med rätt uttryck (det finns ett uttryck för mycket)! a. Tullar Arbetskraft är exempel på en sådan b. Produktionsfaktorer När ett land importerar mer än det exporterar c. Export Avgifter på importerade varor d. Positiv handelsbalans När ett lands export är större än dess import Att sälja varor till ett annat land 2. Ringa in rätt svar (1, X eller 2) i frågorna nedan. a) Typiskt för NIC-länder är att 1. de är mycket fattiga X. de har på kort tid blivit industrialiserade 2. de har stora oljefyndigheter b) Ett land kan införa handelshinder för att 1. skydda sin jordbruksproduktion X. sänka sina exportkostnader 2. öka sin import c) Vilken av dessa tre är den vanligaste typen av världshandel? 1. Export från u-länder till i-länder X. Import till i-länder från u-länder 2. Handel mellan i-länder d) Vilken är Sveriges största import- och exportvara? 1. Verkstadsprodukter X. Skogsvaror 2. Malm och metaller 3. Varför kan en ojämn fördelning av produktionsfaktorer leda till ökad världshandel? 4. Ge två exempel på viktiga varor som Sverige säljer på världsmarknaden. 5. Små länder är ofta positiva till frihandel medan stora länder ofta är emot. Varför då? 6. Hur stor del av all världshandel sker mellan i-länder? 7. Vilket är störst, värdet av Sveriges export eller import? 8. Ge exempel på en internationell handelsorganisation. 9. Ge exempel på argument för respektive emot en ökad globalisering. 10. Vad krävs för att produktiviteten ska öka i ett land? 11. Förklara hur följande länder/regioner använt handelshinder för att skydda sin produktion: a) EU b) USA c) NIC-länderna

13 Tänk-efter-frågor Den globala ekonomin 1. Tänk dig att Sveriges handel med omvärlden upphörde: De enda varor vi kunde köpa var sådana som tillverkades i Sverige. Hur skulle detta förändra ditt liv? Ge några konkreta exempel. 2. Vissa länder har en arbetskraft med hög utbildning, andra en lågutbildad arbetskraft. Det finns fördelar med båda alternativen. Vilka då? Vilket av dessa båda alternativ tror du är bäst för ett land på lång sikt? Motivera ditt svar. 3. Ofta är mindre länder för frihandel, medan större länder är emot. Vad beror detta på? 4. Många av världens fattigaste länder deltar nästan inte alls i världshandeln. Vad anser du att man skulle kunna göra för att hjälpa dem in på marknaden? 5. Skillnaden mellan världens rika och världens fattiga är mycket stor. Du bor själv i ett av de rika länderna. Är du beredd att på något sätt förändra ditt sätt att leva för att de fattigaste i världen ska få det bättre? Hur tror du att skillnaderna mellan rika och fattiga i världen kan minskas?

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Det globala samhället 1. Vad är en mental karta? 2. Vad menas med en världsbild? 3. Det finns olika sätt att beskriva världen på. a) Vad menas med den geografiska världsbilden? b) Vad menas med den demografiska världsbilden? c) Vad menas med den ekonomiska världsbilden? d) Vad menas med den politiska världsbilden? 4. Ge exempel på olika gränser. 5. Varför är flera av Afrikas gränser spikraka? 6. Varför går dagens gräns mellan Danmark och Sverige mitt i Öresund? 7. Vilka saker brukar ett folk ha gemensamt? 8. Vad menas med en nationalstat? 9. Ge exempel på några etniska minoriteter. 10. Vad är nationalkänsla? 11. Ge exempel på någon etnisk minoritet i Sverige. 12. Förklara varför nationalkänsla kan vara både bra och dålig. 13. Vad kan det finnas för orsaker till att ett folk startar en etnisk rensning? 14. Hur uppstår etnocentrism? 15. Nationalism kan ha två riktningar. Vilka? 16. Nämn en orsak till att nationalismen har ökat i Europa under senare tid. 17. Vad är etnisk diskriminering? 18. Vad är rasism? 19. Ge exempel på några fri- och rättigheter som alla människor har. 20. Vad krävs för att en stat ska räknas med i det internationella samhället? 21. Ungefär hur många stater finns det i världen? 22. Vad gör att en stat blir mäktig?

15 23. Stater kan grovt delas in i fyra storlekar. Vilka? 24. Vilka olika sorters mellanstatliga organisationer finns det? 25. Vad kan man kalla NGO:s med ett annat ord? 26. Vad innebär det att ett företag är multinationellt? 27. Vad säger Genèvekonventionen om flyktingar? 28. Den svenska migtrationspolitiken har två sidor. Vilka? 29. Vilka krav ställs på den som vill invandra till Sverige och som inte har flyktingstatus? 30. Vad menas med att man kan få stanna i Sverige av humanitära skäl? 31. Vad menas med en kvotflykting? 32. Varför finns det flyktingförläggningar? 33. Vad innebär det att få ett permanent uppehållstillstånd? 34. När kan en person med permanent uppehållstillstånd bli svensk medborgare?

16 Prov till kapitlet Det globala samhället Namn: Poäng: 1. Koppla samman kartorna med rätt beskrivning. a) Peters projektion b) Den demografiska världskartan c) Mercators projektion d) Den ekonomiska världskartan Är en karta där världsdelarnas och ländernas storlek motsvarar värdet av de varor och tjänster som skapats där under ett år. Är en karta som visar ländernas riktiga yta och inbördes storlek. Är en karta som visar hur jordens befolkning är fördelad. Är en karta där alla vinklar är riktiga, därför lämplig för sjöfart. 2. Koppla följande ord och begrepp till rätt förklaring. a) Mental karta b) Demografi c) Terrorbalans d) Hegemoni e) Nationalstat f) Etnisk rensning g) Etnocentrism h) Visum i) Asyl j) Kvotflyktingar En inre bild av hur världen ser ut. Den vetenskapliga läran om befolkningens ökning och minskning (befolkningslära). Två länder skaffar sig så mycket vapen att det ena inte kan anfalla det andra utan att båda förintas. Ett land är mäktigare än alla andra och dominerar världen. När ett land består av i huvudsak en folkgrupp. En folkgrupp driver systematiskt bort och dödar människor som tillhör en annan folkgrupp. En benägenhet att bedöma andra kulturer utifrån det egna sättet att leva och vara. Signatur i pass för in- eller utresetillstånd. En fristad eller tillflyktsort för politiska flyktingar. Flyktingar är garanterade att få stanna i ett land som lovat att ta emot dem. 3. I vår värld är gränser viktiga. Berätta kort om tre olika slags gränser. 4. Förklara följande begrepp genom att berätta kort om dem: a) Nation b) Nationalstat c) Nationalkänsla d) Nationalism

17 5. Det finns både goda och dåliga exempel på nationalkänsla och nationalism. Försök att ge några exempel på detta. 6. Anser du att nationalismen ökat i Europa under senare tid? Motivera ditt ställningstagande. 7. Vad är Genèvekonventionen? 8. Vilka har rätt att komma till Sverige enligt Genèvekonventionen? 9. Vad kan du läsa om i Utlänningslagen? 10. En del människor på flykt får uppehållstillstånd i Sverige p.g.a. humanitära skäl. Vad räknas som humanitära skäl? 11. Berätta om vad som händer en flykting som lämnar sitt hemland till det att han eller hon får ett svenskt uppehållstillstånd. 12. Vilken skillnad finns mellan att assimilera eller att integrera invandrare? Förklara. 13. Vad är en vandringssägen? 14. Ange några olika skäl till att det sprids vandringssägner om människor som tillhör andra folkgrupper. 15. Vad talar för respektive emot en generös invandringspolitik? 16. Det finns många olika aktörer på den internationella arenan. a) Aktörerna är indelade i fem olika grupper. Vilka är grupperna? b) På vilket sätt är aktörerna olika? Förklara. c) Vad är det som avgör hur stark en enskild aktör t.ex. ett land är i förhållande till de andra aktörerna? 17. Koppla rätt aktör till rätt rubrik: a) Intresseorganisationer NATO b) Multinationella företag Greenpeace c) Mellanstatliga organisationer EU d) Massmedia Amnesty International e) Enskilda stater CNN Danmark Röda Korset OPEC MTV General Motors Argentina 18. Att gå med i EU kan innebära stora fördelar men också nackdelar för ett relativt litet land som Sverige. a) Vilka fördelar och förmåner kan Sverige få genom att vara med i EU?

18 b) Vilka nackdelar kan det innebära för Sverige att vara med i EU? c) Vad skiljer Sverige, EU och en förbundsrepublik åt? Utred.

19 Repetionsfrågor till kapitlet Internationell politik 1. Förklara det utrikespolitiska målet att uppnå säkerhet. 2. Förklara det utrikespolitiska målet att uppnå välfärd. 3. Vad innebär begreppet folkrätt? 4. Ge exempel på en folkrättslig överenskommelse. 5. Vad händer om en stat bryter emot en folkrättslig regel? 6. Hur går påverkan genom diplomati till? 7. Vilken roll har en diplomat vid en kris? 8. Hur kan ett land påverka åsikterna hos befolkningen i ett annat land? 9. Vilken är skillnaden mellan begreppen propaganda och diplomati? 10. Ge exempel på några olika ekonomiska sanktioner. 11. Vilken är den vanligaste typen av konventionella vapen? 12. Vilka atomvapen har längst räckvidd? 13. Ge exempel på kemiska vapen. 14. Hur fungerar biologiska vapen? 15. Vad innebär det när länder ingår en försvarsallians? 16. Ge exempel på en försvarsallians. 17. Vilken är skillnaden mellan begreppen allians och integration? 18. Förklara ordet konflikt. 19. Hur löser man en konflikt genom en förhandling? 20. När kan en konflikt övergå i en kris? 21. Vilken är skillnaden på ett krig och väpnad konflikt? 22. Vad kan orsaka mellanstatliga krig? 23. Ge exempel på olika typer av inbördeskrig. 24. Varför kallas freden mellan Nord- och Sydkorea för en negativ fred?

20 25. Ge exempel på en positiv fred. 26. Förklara begereppet terrorism 27. Vilka tre typer brukar man dela in terrorismen i? 28. Ge exempel på hur ekonomiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 29. Ge exempel på hur politiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 30. Ge exempel på hur ideologiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 31. Ge exempel på hur psykologiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 32. Förklara begreppet maktbalans. 33. Förklara begreppet terrorbalans. 34. Förklara begereppet gemensam säkerhet. 35. Förklara begreppet världsregering. 36. Förklara begreppet hegemoni. 37. Ungefär hur många medlemsstater har FN? 38. Vilken är säkerhetsrådets uppgift? 39. På vilka sätt kan FN ingripa för att försöka avsluta ett krig? 40. Vad är syftet med ett lands säkerhetspolitik? 41. Vilka delar ingår i Sveriges totalförsvar? 42. Hur påverkades Sveriges försvar av att de kommunistiska regimerna föll i början på 1990-talet? 43. Beskriv kortfattat världsordningen biljardbordet. 44. Beskriv kortfattat världsordningen spindelnätet. 45. Beskriv kortfattat världsordningen bläckfisken.

21 Prov till kapitlet Internationell politik Namn: Poäng: 1. Placera ut följande begrepp på rätt plats på linjen: Förhandling Krig Union Integration Kris Samarbete Konflikt 2. Placera rätt begrepp vid rätt rubrik: Mellanstatliga krig Krig om regeringsmakten Självständighetskrig a) Statskupp b) Andra världskriget c) Kashmir-konflikten d) Ryska revolutionen e) PLO f) Befrielsearmé 3. Vad betyder begreppet internationell politik? 4. Ge exempel på olika regler som finns i folkrätten. 5. Säkerhet och välfärd är viktigt för alla länder. Förklara dessa båda begrepp. 6. Ge exempel på ett fredligt och ett mer våldsamt maktmedel som ett land kan använda sig av. 7. Det finns olika orsaker till att krig uppstår. Ekonomiska och ideologiska orsaker är två exempel. Förklara vad dessa innebär. 8. Det finns olika typer av krig. Beskriv de tre olika typerna som läroboken berättar om. 9. Vilken är skillnaden mellan en negativ och en positiv fred? 10. Förklara följande begrepp: a) maktbalans b) terrorbalans c) gemensam säkerhet d) världsregering e) hegemoni 11. Hur kan FN ingripa i en konflikt mellan två stater? 12. FN kan ingripa i en konflikt som pågår inom ett land. Hur? 13. Hur fungerar vetorätten inom FN:s säkerhetsråd?

22 14. Vilka länder får använda vetorätten i FN:s säkerhetsråd? 15. Var kan människor som begått brott mot mänskligheten dömas? 16. Sverige har länge kallat sig för ett neutralt land. Vad innebär det?

23 Tänk-efter-frågor Internationell politik 1. Konflikter och samarbete finns både mellan länder och människor. Fundera på olika tillfällen när du eller någon du känner varit inblandad i följande: krig, kris, förhandling, union och integration (se skalan på sidan 89 i läroboken). Beskriv dessa tillfällen med varsin mening! 2. Det finns ingenting som tvingar ett land att skriva under folkrättsliga avtal. Är detta bra eller dåligt? Om man skulle kunna tvinga länder till detta, vilka straff skulle länder som bröt mot dessa få, och vem skulle straffa dem? Skriv ned din åsikt! 3. Sverige satsar, trots de senaste årens neddragningar, relativt mycket pengar på försvaret. Anser du att det är väl använda pengar? Om du fick bestämma; hur skulle du då förändra försvaret för att få det så bra som möjligt? Motivera ditt svar! 4. Ett maktmedel som stater kan använda mot varandra är olika ekonomiska sanktioner. Anser du att det är rätt att utsätta t.ex. en diktatur för sanktioner, även om det innebär att befolkningen i landet kanske drabbas av svält och sjukdomar? Motivera ditt svar! 5. Nedrustningen av kärnvapen har varit stor sedan det kalla krigets slut. Betyder det att jorden har blivit en fredligare plats? Motivera ditt svar. 6. Krig är ljuvt för den som aldrig smakat det har en okänd tänkare sagt. Vad tror du denne person menade med det? 7. Läroboken kallar det kalla kriget för slagsmål i en kanot. Vad tror du man menar med det uttrycket? 8. Den tekniska utvecklingen gör att soldaten inte längre behöver stå öga mot öga med fienden. Hur tror du detta kommer att påverka framtida krig? 9. I dag finns andra och nya hot mot freden. Ge konkreta exempel på hur miljökatastrofer, befolkningsökning eller torka skulle kunna orsaka krig. 10. Det finns olika sätt att skapa fred (eller snarare att undvika krig). Läs om dessa på sidorna i läroboken. Vilket eller vilka sätt tycker du verkar bäst respektive sämst? Motivera ditt svar. 11. FN bildades efter andra världskrigets slut. Målet var klart: Aldrig mera krig! Trots detta har sedan dess miljontals människor dödats i olika krig. Betyder det att FN inte gör någon nytta och därför borde läggas ned? Eller hade det varit ännu värre om FN inte funnits? Motivera ditt svar.

24 Tänk-efter-frågor Det globala samhället 1. Vilken eller vilka världsbilder sätt att se på världen tycker du är mest intressanta? Motivera ditt svar. 2. Använd en kartbok. Ge tre exempel på att ett valfritt lands gränser är skapade av naturen och tre exempel på gränser skapade av människan. 3. Samerna i Sverige är en etnisk minoritet. Varför har de inte bildat en egen nation? Tag också reda på var i Sverige dagens samer lever? Använd ett modernt uppslagsverk, böcker och/eller internet. 4. Berätta om hur en vi-mot-dom-känsla kan uppstå i ett vanligt bostadsområde. Ge några förslag på hur dessa känslor kan undvikas? 5. Den ökade internationaliseringen är både på gott och ont. Ge exempel på vinster men också på problem som kan uppstå. 6. Diskutera begreppen assimilation och integration. Vilka för- och nackdelar finns det med respektive synsätt? 7. Vilka samband kan du se mellan okunskap och rasism? 8. Vilka aktörer på den internationella arenan har störst respektive minst makt? Motivera ditt svar. Utgå från modellen på sidan 66 i läroboken. 9. En stat kan både vinna och förlora på att gå med i en allians/pakt. Förklara hur, och gärna med konkreta exempel. 10. Är jorden en fredlig eller en konfliktfylld planet? Resonera och motivera ditt svar.

25 Repetitionsfrågor till kapitlet Samhället och IT-revolutionen 1. Vad menas med IT-revolution? 2. Cyberspace (elektronisk rymd) består av en mängd olika delar. Vilka? 3. Man kan dela in människans språkliga utveckling i fyra perioder. Vilka? 4. Nu står vi inför en femte period. Vilken? 5. Vad kan datorer användas till? 6. Ge exempel på hur du använder datorer! 7. Vilka nackdelar finns med datorer? 8. Vem får läsa dina sjukjournaler? 9. Varför får vem som helst läsa dina betyg? 10. Varför ska man vara försiktig med att lämna ut sitt personnummer? 11. Vad menas med personlig integritet? 12. Vad har vi i Sverige som skyddar den? 13. Vilka uppgifter finns registrerade om dig på skolan? 14. Vilka uppgifter om eleverna får inte finnas registrerade på en skola? 15. Ge exempel på hur datorer kan förstärka vår demokrati! 16. På vilka olika sätt kan man använda datorer hemma? 17. På vilka olika sätt används datorer på din skola? 18. Vad menas med informationsteknik? 19. Vad menas med informationssamhälle? 20. Varför är det svårt att välja yrke i informationssamhället? 21. En del säger att datorer gör människor arbetslösa. Vad menar de med det? 22. Datorer ger många nya jobb. Ge exempel. 23. Vad behöver du kunna inför ditt framtida yrkesliv? Ge flera exempel. 24. Man kan idag säga att gymnasiet är obligatoriskt. Förklara varför!

26 25. Hur skiljer sig vägen till arbetslivet för dagens ungdomar jämfört med ungdomar för 50 år sedan?

27 Prov till kapitlet Samhället och IT-revolutionen Namn: Poäng: 1. Fyll i de namn och begrepp som saknas i texten nedan: Beteckningen IT-revolution står för en mycket snabb spridning av i vårt samhälle. Denna spridning sker till största delen via datorer. Datorer är ofta sammankopplade i Det mest kända av dessa är Under olika tidsperioder har människans tekniska utveckling lett till ett flertal så kallade ITrevolutioner som t ex. för ca år sedan, under 1400-talet, under 1800-talet och i början av 1900-talet. 2. Berätta kort om hur de olika IT-revolutionerna ovan förändrade och påverkade samhället. 3. På vilket sätt har den senaste IT-revolutionen förbättrat kommunikationen i vårt samhälle? Ge två exempel. 4. Varför är det nödvändigt med kommunikation? Ge två exempel. 5. Vad skulle hända i vårt samhälle om vi plötsligt en dag förlorade förmågan att kommunicera? Ge tre exempel ifrån olika delar av samhället. 6. Förklara vad som menas med digital teknik. 7. Nästan all information i dag finns lagrad i datorer a) Ge tre exempel på information som finns om dig. b) Redogör för de faror/nackdelar som finns med lagrad information. c) Hur kan man skydda sig som privatperson? 8. Redogör för hur IT-tekniken skulle kunna göra Sverige mer demokratiskt. 9. Ge minst tre exempel på hur vi i dag kan ha nytta av att använda datorer i hemmet. 10a) Vilka områden i samhället tror du kommer att påverkas mest av IT-tekniken i framtiden? b) Berätta om på vilket sätt du tror att detta kommer ske.

28 11. Det finns positiva såväl som negativa visioner om hur IT-tekniken kommer att förändra vår värld. Redogör för de två olika synsätt som boken tar upp. 12. IT-tekniken skapar en mängd nya jobb men leder också till att en mängd jobb försvinner. Utred.

29 Tänk-efter-frågor Samhället och IT-revolutionen 1. Läs om Cyberakademin på sidan 111. Skulle du vilja att din skola fungerade så? Varför/varför inte? 2. Man brukar säga att IT-revolutionen kommer att förändra vårt samhälle på många sätt. Hur tror du att ditt eget liv kommer att påverkas? 3. Hur förenklade skriftspråket livet för våra förfäder? 4. Hur förenklade tryckpressen informationen i samhället? 5. På vilka sätt förändrade telegrafen och telefonen samhället? 6. Hur tror du att den digitala informationen kommer att påverka vårt samhälle? 7. Ge exempel på uppgifter som du kan få fram om t.ex. din granne med hjälp av offentlighetsprincipen! 8. Dina mor- och farföräldrar och kanske även dina föräldrar hade en betydligt rakare och ibland enklare väg från skola till arbetsliv än vad du kommer att ha. Vad beror det på? 9. Vad tror du att du kommer att göra under de närmaste tio åren? Vad går du för utbildningar? Vilka jobb kommer du i kontakt med under längre eller kortare perioder? Flyttar du hemifrån? Skaffar du barn? Reser du utomlands? 10. Vilken betydelse tror du att IT-revolutionen kommer att ha för ditt framtida studie- och yrkesliv?

30 Repetitionsfrågor till kapitlet Global utveckling 1. Med hur många människor ökar jordens befolkning varje år? 2. Det innebär hur många nya människor varje sekund? 3. Hur många invånare kommer jorden att ha a) 2020? b) 2050? 4. Var kommer befolkningstillväxten framförallt att ske? 5. I vilken världsdel bor det flest människor? 6. Är ett folktätt land automatiskt fattigt? Förklara! 7. Det finns ett tydligt samband mellan svält och brist på demokrati. Hurdå? 8. Ge exempel på åtgärder som kan minska befolkningsökningen. 9. Varför är det en bra investering att satsa på att stärka kvinnors ställning i till exempel Asien? 10. Ge exempel på att det kan finnas rika människor i ett fattigt land. 11. Ge exempel på att det kan finnas fattiga människor i ett rikt land. 12. Vad innebär begreppet bruttonationalprodukt? 13. Vilka brister finns med begreppet BNP? 14. Vad innebär Human Development Index? 15. Hur har de asiatiska tigrarna ökat sitt välstånd de senaste 40 åren? 16. Hur ser jordens fördelning av resurser mellan rika och fattiga ut? 17. Vad innebär FN:s millenniemål? 18. Ge exempel på vad globaliseringen innebär. 19. Ge exempel på hur både anhängare av och motståndare till globaliseringen använder sig av IT. 20. Vad vill företag som säger sig ta globalt ansvar? 21. Vad diskuterades i Rio de Janeiro 1992? 22. Förklara begreppet Agenda 21.

31 23. Många av jordens miljöproblem är globala. Förklara hur. 24. Vilken är risken med att avverka fjällnära skog? 25. Hur kan överbetning leda till ökenspridning? 26. Vilken miljöfråga gäller Kyotoavtalet? 27. Hur kan du påverka miljön? 28. Vilket ord används allt oftare istället för bistånd? 29. Hur stort är Sveriges bistånd per år? 30. Vilken myndighet ansvarar för Sveriges bistånd?

32 Prov till kapitlet Global utveckling Namn: Poäng: Ringa in rätt svar (1, X eller 2) i frågorna nedan. 1. Jordens befolkning ökar med tre personer 1 i sekunden X var femte sekund 2 var tionde sekund 2. År 2050 kommer människorna på jorden att vara ungefär 1 dubbelt så många som i dag X 1 miljard fler än i dag 2 3 miljarder fler än i dag 3. Länder som har en stor befolkning 1 är oftast fattiga X är lika ofta fattiga som rika 2 är oftast rika 4. Länder med hög folktäthet 1 är oftast fattiga X är lika ofta fattiga som rika 2 är oftast rika 5. För att förbättra kvinnans ställning i många asiatiska länder bör man 1 förstärka de gamla könsrollerna X gifta bort kvinnorna vid en yngre ålder än i dag 2 satsa på utbildning av kvinnor 6. Ungefär hur många människor i världen lever på mindre än 7 kronor om dagen? 1 3 miljarder X 2 miljarder 2 1 miljarder 7. Ungefär hur många människor i världen räknas som rika? 1 3 miljarder X 2 miljarder 2 1 miljarder 8. Den fattigaste kontinenten är i dag 1 Afrika X Asien 2 Sydamerika 9. Agenda 21 är en handlingsplan som gäller 1 miljöfrågor X befolkningsfrågor 2 kvinnofrågor

33 10. Vad finns det för orsaker till att jordens befolkning ökar så kraftigt i dag? 11. I många asiatiska länder ses flickor som mindre värda än pojkar. Varför är det så? 12. Är Brasilien ett fattigt eller rikt land? Beskriv situationen för människorna i Brasilien genom att använda begreppen fattiga och rika. 13. Hur stor del i procent av jordens befolkning utgör vi som bor i i-länderna? 14. I Agenda 21 betonas begreppet hållbar utveckling. Vad menas med det? 15. Många av jordens miljöproblem är globala. Ge exempel på detta. 16. Beskriv kort följande miljöproblem: a) hotet mot skogen b) markförstöring och ökenbildning c) växthuseffekten d) bristen på vatten 17. Länderna i Sydostasien har på kort tid förbättrat sitt välstånd. Vad har de gjort för att nå denna utveckling? Ge två exempel. 18. När de fattigaste länderna utvecklas och blir rikare innebär detta både hot mot och möjligheter för miljön. Förklara! 19. FN anser att det går att halvera fattigdomen i världen fram till Ge tre exempel på vad som krävs för att göra detta. 20. I Sverige används allt oftare ordet utvecklingssamarbete i stället för bistånd. Vilken är skillnaden?

34 Tänk-efter-frågor Global utveckling 1. I flera av världens länder har man försökt minska folkökningen genom att straffa familjer som skaffar många barn eller t.o.m. tvångssterilisera personer. Varför tror du att man tar till så drastiska åtgärder? Finns det andra sätt att minska folkökningen som är bättre? 2. Vid Agenda 21-mötet i Rio sa USA:s dåvarande president George Bush den amerikanska livsstilen är inte förhandlingsbar. Vad menade han med det, tror du? Vad säger uttalandet om problemen med att förbättra jordens miljö? 3. Ditt val av förpackningar, vad du köper, äter och gör påverkar också vår globala miljö står det i läroboken. Hur bidrar ditt sätt att leva till att jordens miljö blir bättre? Gör du något som är skadligt för miljön? Vad i så fall? 4. En stor del av jordens fattigaste länder ligger i Afrika. Vad beror det på, tror du? 5. Är det bra eller dåligt för miljön att de fattigaste människorna på jorden får det bättre? Gör en lista med två spalter, den ena med rubriken försämring av miljön, den andra med rubriken förbättring av miljön. Fyll de båda spalterna med fakta. Läs gärna avsnittet Utveckling hot och möjligheter på sidan 141 i läroboken som repetition. 6. Vad anser du om det svenska biståndet? Är det rätt eller fel att ge 19 miljarder kronor per år till andra länder? Motivera ditt svar. 7. Istället för bistånd används allt oftare uttrycket utvecklingssamarbete. Vilken är skillnaden mellan dessa båda begrepp? Motivera vilket tycker du är bäst. 8. Läs lärobokens avsnitt om framtiden på sidorna i läroboken. Där finns två scenarier av framtiden, ett optimistiskt och ett pessimistiskt. Vilket av de två tycker du verkar mest sannolikt? Hur kan man göra för att undvika att det pessimistiska blir verklighet?

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har. Ekonomi Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.) Ekonomi För vem? Privatpersoner/hushåll (privatekonomi)

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

3. Det finns i princip två huvudsakliga sätt att öka den ekonomiska tillväxten. Vilka? Vad är skillnaden mellan dessa? s

3. Det finns i princip två huvudsakliga sätt att öka den ekonomiska tillväxten. Vilka? Vad är skillnaden mellan dessa? s Faktafrågor 1. Den ekonomiska tillväxten i ett land kan studeras på kort och lång sikt. Vad kallas den förändring som sker: s. 167 168 a) på lång tid (mer än fem år) b) på kort tid (mindre än fem år) 2.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Till elever, föräldrar och lärare

Till elever, föräldrar och lärare Till elever, föräldrar och lärare Vi som har skrivit boken har utgått från tre mycket vikt iga principer: att följa kursplanen, att ha en tydlig struktur och att göra ämnet enkelt att förstå. Vi författare

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen:

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen: prövning samhällskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Prövningen består av ett skriftligt prov och

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Perspektiv och teorier i internationell politik

Perspektiv och teorier i internationell politik Risk och räddningsprogrammet Internationella relationer Perspektiv och teorier i internationell politik Varför måste vi läsa om teorier? Teorier är vägkartorna som tillåter oss att få ett begrepp om den

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

samhällskunskap Syfte

samhällskunskap Syfte Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Momentguide: Aktörer inom internationell politik

Momentguide: Aktörer inom internationell politik Momentguide: Aktörer inom internationell politik Tidigare var stater den enda verkligt betydelsefulla aktören på den internationella arenan. Efter andra världskriget har staterna engagerat sig i olika

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Samhällskunsk ap. Martin Turesson. för grundläggande vuxenutbildning. Capensis förlag AB

Samhällskunsk ap. Martin Turesson. för grundläggande vuxenutbildning. Capensis förlag AB Samhällskunsk ap för grundläggande vuxenutbildning Martin Turesson Capensis förlag AB Språkgranskning Elin Herrmann Capensis förlag AB Falköping www.capensis.se e-postadress: info@capensis.se 2012 Capensis

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Internationella relationer

Internationella relationer Ulf Bjereld Ann-Marie Ekengren Christina Lilja Internationella relationer analyser, teorier & óvningar Innehall 1 Krig eller fred? 10 Kriget i Kosovo 11 Varfór bombade Nato? 12 Olika teorier ger olika

Läs mer

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

Maktbalans och alliansfrihet

Maktbalans och alliansfrihet NILS ANDRÉN Maktbalans och alliansfrihet Svensk utrikespolitik under 1900-talet NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Till läsaren 11 UTRIKESPOLITIK 13 Förutsättningar 13 Perspektiv på utrikespolitik 14 Realism och

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention?

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? CEDAW-nätverkets lättlästa rapport Sveriges Kvinnolobby Rapporten har tagits fram med pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, tillämpad mikroekonomi A, 3 hp (samt 7,5 hp)

Tentamen i nationalekonomi, tillämpad mikroekonomi A, 3 hp (samt 7,5 hp) Tentamen i nationalekonomi, tillämpad mikroekonomi A, 3 hp (samt 7,5 hp) 2011-08-23 Ansvarig lärare: Viktor Mejman Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 16 För betyget G

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Utställningen ger inga svar men är skapad för att ge perspektiv och lyfta frågor som annars kan vara svåra att resonera kring.

Utställningen ger inga svar men är skapad för att ge perspektiv och lyfta frågor som annars kan vara svåra att resonera kring. Välkommen till INTERNATIONELL PSYKOS! En psykos är ett psykiskt tillstånd som innebär att man får en förändrad verklighetsuppfattning. Utställningen Internationell Psykos! vill sätta fingret på de olika

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Samhällsekonomi. Elevens namn:

Samhällsekonomi. Elevens namn: Samhällsekonomi Elevens namn: A 15 Ekonomi - de grundläggande begreppen 1. Vad betyder ordet ekonomi? 2. Vilket annat ord kan man använda i stället för samhällsekonomi? 3. Förklara följande begrepp! a)

Läs mer

Uppdrag Fattigdom. Ett tema kring u-länder

Uppdrag Fattigdom. Ett tema kring u-länder Uppdrag Fattigdom Ett tema kring u-länder Uppdrag Fattigdom Vi kommer arbeta kring temat fattiga rika där vi studerar u länder och försöker förklara varför dessa länder kallas så. I en värld som blir alltmer

Läs mer

Jordens befolkning ca. 7 miljarder, 130 miljoner barn per år föds. 4 människor per sekund (2 dör) talet = jordens befolkning ca 1 miljard.

Jordens befolkning ca. 7 miljarder, 130 miljoner barn per år föds. 4 människor per sekund (2 dör) talet = jordens befolkning ca 1 miljard. Var bor människor? Varför? Stor ökning senaste 100 åren, varför? Demografi = en befolknings sammansättning och storlek Befolkningens storlek beror på: landets ekonomi, kvinnors utbildningsnivå, jämlikhet,

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla?

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla? Dokumentation från workshop under konferensen En vägledning till för alla? 13 november 2008 Dokumentationen innehåller Session 1: Nutid Session 2: Dåtid Session 3: Framtid Session 4: Omvärld Session 5:

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

- I vilka klimatzoner växer ovanstående råvaror? s.103 jämför med s.106!

- I vilka klimatzoner växer ovanstående råvaror? s.103 jämför med s.106! Geografi 2015 Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur jordens befolkning är fördelad

Läs mer

Monika Linder, Anna Holmlin Nilsson, Christina Friborg, Henrik Isacsson. Utkik

Monika Linder, Anna Holmlin Nilsson, Christina Friborg, Henrik Isacsson. Utkik SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9 Monika Linder, Anna Holmlin Nilsson, Christina Friborg, Henrik Isacsson Utkik I din hand haller du ett läromedel fran Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet fran klassrummet.

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

Uppdrag Fattigdom. Ett tema kring u-länder

Uppdrag Fattigdom. Ett tema kring u-länder Uppdrag Fattigdom Ett tema kring u-länder Uppdrag Fattigdom Vi kommer att arbeta kring temat fattiga rika där vi studerar u länder och försöker förklara varför dessa länder kallas så. I en värld som blir

Läs mer

Tentamen Nationalekonomi A HT 2015

Tentamen Nationalekonomi A HT 2015 Tentamen Nationalekonomi A Samhällsekonomisk analys Globala & nationella perspektiv HT 2015 Hjälpmedel: Miniräknare Totalpoäng: 20 För betyget G krävs: 10 För betyget VG krävs: 15 Skriv din kod på samtliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer