Repetitionsfrågor till kapitlet Ungdomsliv 1. Vad menas med begreppet ungdomstiden? 2. När inträffade puberteten för hundra år sedan? 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Repetitionsfrågor till kapitlet Ungdomsliv 1. Vad menas med begreppet ungdomstiden? 2. När inträffade puberteten för hundra år sedan? 3."

Transkript

1 Repetitionsfrågor till kapitlet Ungdomsliv 1. Vad menas med begreppet ungdomstiden? 2. När inträffade puberteten för hundra år sedan? 3. Nämn två olika gränser för när ungdomstiden är slut? 4. Var ungdomstiden kortare eller längre för 50 år sedan? 5. När började man vanligtvis att arbeta på 50- respektive på 70-talet? 6. Vilka orsaker finns det till att det tar längre tid att bli vuxen i dag? 7. Äldre personer behandlades annorlunda förr i tiden. Berätta. 8. När försvann rätten för vuxna i Sverige att slå sina barn? 9. Varför kan ungdomars bristande intresse för politik vara ett hot mot demokratin? 10. Vilka faktorer påverkar vårt sätt att tänka, tycka och tro? 11. Vad menas med till exempel 40-talister och 70-talister? 12. Varför ökar den så kallade värderingsklyftan? 13. Vad var viktigast för fattiga människor i det gamla jordbrukssamhället? 14. Vid vilken tid började det svenska välfärdssamhället växa fram? 15. Vad menas med yttrevärldsvärderingar? 16. Vad menas med inrevärldsvärderingar? 17. Vad menas med ungdomskultur? 18. En stil är nästan som ett språk. Förklara vad som menas med det. 19. Vad var ett ungdomslag? 20. Hur såg en swingpjatt ut? 21. Hur såg nalensnajdaren ut? 22. Nämn ett par stilar från 50-talet. 23. Nämn ett par stilar från 60-talet. 24. Nämn ett par stilar från talet. 25. Nämn ett par stilar från 90-talet. 26. Varför är det viktigt för samhället att ta vara på ungdomarna?

2 Prov till kapitlet Ungdomsliv Namn: Poäng: 1. Förklara vad som menas med ungdomstiden. 2. Vilka övergångsriter har vi i vårt samhälle som skiljer ungdomen från vuxenvärlden? Ge flera exempel. 3. Hur har ungdomstiden och ungdomskulturen förändrats under 1900-talet? 4. Ge exempel på olika faktorer som påverkar vårt sätt att tycka, tänka och vara. 5. Förklara skillnaden mellan fakta och värderingar genom tre olika exempel. 6. Redogör för hur den s.k. tysta revolutionen förändrat dagens ungdomskultur vad gäller trygghet, materiell standard och livskvalitet. 7. Eleverna i en niondeklass fick en dag i uppdrag att skriva ned sina behov och önskemål i form av små önskelistor. Nedan ser du Toves lista. Dela in hennes punkter i yttrevärlds- och inrevärldsvärderingar. Skriv ett Y eller ett I vid varje punkt. Mina behov och önskemål i livet just nu Sova (jämt) En ny stereo Lyssna på musik Läsa böcker (minst en halvtimme per dag) Springa (minst 3 ggr i veckan) Träffa kompisar (mest på helgerna) Dansa jazzdans Nya kläder Mer smink Skriva dikter (minst en per dag) Utlandsresa (till sommaren) Lära mig spela golf 8. Förklara vad som menas med att ungdomskulturen fungerar som en termometer på samhällsstrukturen. 9. Hur kan man säga att stilar fungerar som språk? 10. Utseendet blev allt viktigare under 1900-talet. Vilka förklaringar kan du se till det? Kommer utseendets betydelse att förändras framöver, tror du? Motivera ditt svar. 11. Ungdomskulturen har i alla tider präglats av olika stilar och gängbildning. Berätta kort om följande ungdomsgrupperingar. a) Swingpjattar

3 b) Mods c) Punkare d) Hip-hopare 12. Förklara vad som menas med motkultur. Varför växer sådana fram, tror du? 13. Det förekommer ofta motsättningar mellan ungdomar och vuxna omkring attityder och värderingar. Vad är det som gör att dessa två kulturer har så svårt att mötas, tror du? 14. Gränslandet mellan barndom och vuxenvärld är suddig och rättigheter och skyldigheter går inte alltid hand i hand. Skriv en berättelse om en ung tjej eller kille, där du med hjälp av det du lärt dig, försöker att beskriva dagens ungdomskultur. Svara på separat lösblad.

4 Tänk-efter-frågor Ungdomsliv 1. När anser du att ungdomstiden är slut och vuxenlivet börjar? 2. Vad talar för och emot att du bor kvar hos dina föräldrar tills långt efter det att du fyllt 20? Försök att placera in de olika argumenten i en plus-lista och en minus-lista. Är det mest föreller nackdelar med att bo hemma efter 20? 3. Vilken eller vilka övergångsriter (t.ex. bröllop eller konfirmation) tycker du är viktiga? Motivera ditt svar. Är det någon rit som är onödig och borde tas bort? Saknar du någon? 4. Varje dag påverkas vi av vår omgivning. Räkna upp några situationer där du blir påverkad och berätta kort om några av dem. 5. Rangordna nedanstående faktorer från 1 5 där 5 är den viktigaste för dig och 1 är minst viktig: prylar, trygghet, förändring samt inre upplevelser. Berätta om hur du har rangordnat och varför. 6. Studera sidan 9 i boken. Vilken eller vilka livsstilar stämmer bäst överens med hur just du är? Kanske har du en egen stil som inte finns representerad? Berätta! 7. Ungdomar i dag provar och experimenterar mer än vad ungdomar gjorde förr i tiden. Varför är det så tror du? 8. Många menar att det var tryggare förr i tiden. Ofta visste man hur livet skulle bli. Man gifte sig en gång och behöll samma yrke livet igenom. I dag är situationen en annan. Skilsmässor är vanliga och mycket talar för att en ung människa kommer att ha tre eller fler yrken under sin livstid. Utred för- och nackdelar med hur det var förr och nu. Om du vill kan du göra det till en berättelse om två olika personer en som lever nu och en som levde då. 9. Många menar att utseendet och den personliga stilen blivit allt viktigare. Håller du med? Om detta stämmer varför i så fall? 10. Ge förslag på stilar som du tycker skulle passa till följande personligheter: en försiktig och tystlåten person en osäker person en självsäker person Berätta om hur du tänkte när du kom fram till dina svar. 11. På sidan 9 hittar du sju exempel på livsstilar. Saknar du någon? I så fall vilken? Motivera ditt svar.

5 Repetitionsfrågor till kapitlet Samhällets ekonomi 1. Vilka är ekonomins tre huvuduppgifter? 2. Ge exempel på något som kan göra att efterfrågan på jordgubbar stiger. 3. Ge exempel på något som kan göra att efterfrågan på jordgubbar sjunker. 4. Ge exempel på något som kan göra att utbudet av jordgubbar stiger. 5. Ge exempel på något som kan göra att utbudet av jordgubbar sjunker. 6. Förklara begreppet jämviktspris. 7. Ge exempel på några villkor som måste vara uppfyllda för att fri konkurrens ska råda. 8. Vilken tanke styrde planekonomin? 9. Vilka problem innebar planekonomin? 10. På vilka vis är blandekonomin blandad? 11. Ge exempel på något du kan köpa på varumarknaden. 12. Ge exempel på något du kan köpa på tjänstemarknaden. 13. Vad byts mot vad på arbetsmarknaden? 14. Varifrån kan hushållen få inkomster? 15. Vad innebär det att ett företag gör vinst? 16. Varifrån får den offentliga sektorn sina pengar? 17. Vilken är finanssektorns roll i det ekonomiska kretsloppet? 18. Förklara begreppen BNP och BNP per capita. 19. Hur använder man begreppet BNP för att mäta tillväxt? 20. Vad är typiskt för ekonomin under en högkonjunktur? 21. Vilka risker finns det med en högkonjunktur? 22. Vad är typiskt för ekonomin under en lågkonjunktur? 23. Vilka risker finns det med en lågkonjunktur? 24. Ge exempel på några av Sveriges samhällsekonomiska mål.

6 25. Förklara hur tillväxtpolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen. 26. Förklara hur stabiliseringpolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen. 27. Förklara hur fördelningspolitiken kan hjälpa till att nå de samhällsekonomiska målen. 28. Ge exempel på hur Sverige är ett välfärdssamhälle. 29. Ge exempel på något som gör att Sverige har ett högt skattetryck. 30. Hör skiljer sig partierna till höger respektive vänster när det gäller synen på den offentliga sektorn? 31. Vad innebär det att Sverige har en liten hemmamarknad? 32. Förklara begreppet handelsbalans.

7 Prov till kapitlet Samhällets ekonomi Namn: Poäng: 1. Para ihop följande ord med rätt förklaring! (Skriv rätt bokstav framför förklaringen.) a) Offentliga sektorn erbjuder arbetskraft b) Finansiella sektorn sköter de gemensamma uppgifterna i samhället c) Företag förvaltar och lånar ut pengar d) Hushåll sysselsätter arbetskraft 2. Beskriv vad som bör hända med priset i de olika situationerna genom att sätta kryss i rätt ruta: stiger sjunker oförändrat a) Ovanligt många julgranar finns kvar i stan dagen före julafton. Priset på granarna... b) Det börjar snöa lätt i staden där julgransförsäljningen sker. Priset på granarna... c) Årets skörd av färskpotatis är ovanligt liten och det är snart midsommar. Priset på färskpotatis... d) En komponent som sitter i datorer har tidigare varit ovanlig och svår att tillverka, men nu börjar den plötsligt tillverkas i stort antal. Priset på komponenten e) Trettio lika stora företag säljer datorer i ett land. Ett av företagen köper upp ett av de andra företagen. Priset på datorer i landet f) Plötsligt upptäcks världens största oljefyndighet i Dalarna. Produktionen av olja i världen fördubblas. Priset på olja 3. Beskriv marknadsekonomin som ekonomiskt system. 4. Beskriv planekonomin som ekonomiskt system. 5. Beskriv blandekonomin som ekonomiskt system. 6. Beskriv hur pengar rör sig i det ekonomiska kretsloppet a) från den offentliga sektorn till hushållen b) från hushållen till företagen c) från finanssektorn till företagen d) från företagen till hushållen e) från hushållen till den offentliga sektorn 7. Förklara vad begreppet bruttonationalprodukt innebär. 8. Vilka problem finns med att mäta ett lands ekonomi i BNP? 9. Beskriv vad som är typiskt för en högkonjunktur. 10. Beskriv vad som är typiskt för en lågkonjunktur. 11. Vilka är de samhällsekonomiska målen? 12a) Vilka tre verktyg kan man använda för att nå de samhällsekonomiska målen? b)välj ett av verktygen och berätta mer om det.

8 13. Berätta hur synen på den offentliga sektorn skiljer sig mellan partier till höger och vänster på den politiska skalan. 14. Förklara begreppet betalningsbalans.

9 Tänk-efter-frågor Samhällets ekonomi 1. Ekonomi handlar mycket om att hushålla; att spara sina pengar till de viktigaste inköpen. Men tänk dig att alla människor i Sverige hade obegränsat med pengar. Hur skulle livet i Sverige se ut då? Skulle alla problem automatiskt försvinna? 2. Fundera över vilket som varit ditt livs hittills största ekonomiska beslut. Vad gällde beslutet? Vilka alternativ hade du att välja mellan? Vad var det som gjorde att du till sist bestämde dig? Har du någon gång ångrat beslutet? 3. Vad anser du är en rättvis fördelning av pengar: Lika mycket pengar åt alla? Pengarna fördelas mellan alla efter behov? Pengar fördelas mellan alla efter prestation? Motivera ditt svar. Hur ser fördelningen i Sverige ut i dag? 4. I det ekonomiska kretsloppet ingår som du vet flera aktörer. Fundera över hur kretsloppet skulle påverkas om man tog bort var och en av dessa: a) hushållen b) bankerna c) företagen d) den offentliga sektorn. 5. Priset på en vara, till exempel en julskinka, påverkas av både utbud och efterfrågan. Vad kan påverka dessa båda så att: a) priset på julskinkan stiger? b) priset på julskinkan sjunker? 6. En del företag ägs av staten, t.ex. Posten, TeliaSonera och SJ. Dessa kallas offentligt ägda företag. Varför äger staten dessa företag? Vad tror du skulle hända om staten inte ägde några företag alls, utan alla företag var privata? 7. En hjärnkirurg har högre lön än en badvakt. Vad beror det på? Varför har olika yrken olika löner? Är det rätt att det är så? Motivera! 8. Varför är stor arbetslöshet ett stort ekonomiskt problem? Förklara.

10 Repetitionsfrågor till kapitlet Den globala ekonomin 1. Ge exempel på hur världshandel funnits under hela historien. 2. Sverige förädlar sina råvaror. Ge exempel på hur detta går till. 3. På vilket vis kan arbetskraftens utbildning påverka hur Sverige kan konkurrera på världsmarknaden? 4. Förklara begreppet komparativ fördel. 5. Hur kan de komparativa fördelarna ge upphov till handel mellan länder? 6. Hur stor del av de varor vi i Sverige konsumerar kommer från utlandet? 7. Hur stor del av de varor vi i Sverige produceras säljs till andra länder? 8. Ge exempel på några stora svenska exportprodukter. 9. Ge exempel på några stora svenska importprodukter. 10. Förklara begreppet handelsbalans 11. Vad kan ett land med negativ handelsbalans göra? 12. Vilken sorts länder brukar traditionellt vara för frihandel? Varför? 13. Vilken sorts länder brukar traditionellt vara emot frihandel? Varför? 14. Vad arbetar organisationen WTO för? 15. Vad innebär det att ekonomin blivit alltmer globaliserad? 16. Hur fördelas världshandelns pengar mellan världens rika och fattiga länder? 17. Ge exempel på några argument för att globaliseringen skulle vara bra för de fattiga länderna. 18. Ge exempel på några argument för att globaliseringen skulle vara dålig för de fattiga länderna. 19. På vilket vis har den ökade världshandeln varit bra för företagen? 20. På vilket vis har den ökade världshandeln varit hotande för företagen? 21. Hur kan företag öka sin produktivitet? 22. Ge exempel på hur EU använder protektionistiska åtgärder för att skydda sin egen produktion.

11 23. Ge exempel på hur USA använder protektionistiska åtgärder för att skydda sin egen produktion. 24. Hur många invånare i världens i-länder lever under den officiella fattigdomsgränsen? 25. Vilka länder befinner sig mellan kategorierna u-land och i-land? 26. Hur har dessa länder lyckats förbättra sin ekonomi?

12 Prov till kapitlet Den globala ekonomin Namn Poäng 1. Para ihop rätt ord med rätt uttryck (det finns ett uttryck för mycket)! a. Tullar Arbetskraft är exempel på en sådan b. Produktionsfaktorer När ett land importerar mer än det exporterar c. Export Avgifter på importerade varor d. Positiv handelsbalans När ett lands export är större än dess import Att sälja varor till ett annat land 2. Ringa in rätt svar (1, X eller 2) i frågorna nedan. a) Typiskt för NIC-länder är att 1. de är mycket fattiga X. de har på kort tid blivit industrialiserade 2. de har stora oljefyndigheter b) Ett land kan införa handelshinder för att 1. skydda sin jordbruksproduktion X. sänka sina exportkostnader 2. öka sin import c) Vilken av dessa tre är den vanligaste typen av världshandel? 1. Export från u-länder till i-länder X. Import till i-länder från u-länder 2. Handel mellan i-länder d) Vilken är Sveriges största import- och exportvara? 1. Verkstadsprodukter X. Skogsvaror 2. Malm och metaller 3. Varför kan en ojämn fördelning av produktionsfaktorer leda till ökad världshandel? 4. Ge två exempel på viktiga varor som Sverige säljer på världsmarknaden. 5. Små länder är ofta positiva till frihandel medan stora länder ofta är emot. Varför då? 6. Hur stor del av all världshandel sker mellan i-länder? 7. Vilket är störst, värdet av Sveriges export eller import? 8. Ge exempel på en internationell handelsorganisation. 9. Ge exempel på argument för respektive emot en ökad globalisering. 10. Vad krävs för att produktiviteten ska öka i ett land? 11. Förklara hur följande länder/regioner använt handelshinder för att skydda sin produktion: a) EU b) USA c) NIC-länderna

13 Tänk-efter-frågor Den globala ekonomin 1. Tänk dig att Sveriges handel med omvärlden upphörde: De enda varor vi kunde köpa var sådana som tillverkades i Sverige. Hur skulle detta förändra ditt liv? Ge några konkreta exempel. 2. Vissa länder har en arbetskraft med hög utbildning, andra en lågutbildad arbetskraft. Det finns fördelar med båda alternativen. Vilka då? Vilket av dessa båda alternativ tror du är bäst för ett land på lång sikt? Motivera ditt svar. 3. Ofta är mindre länder för frihandel, medan större länder är emot. Vad beror detta på? 4. Många av världens fattigaste länder deltar nästan inte alls i världshandeln. Vad anser du att man skulle kunna göra för att hjälpa dem in på marknaden? 5. Skillnaden mellan världens rika och världens fattiga är mycket stor. Du bor själv i ett av de rika länderna. Är du beredd att på något sätt förändra ditt sätt att leva för att de fattigaste i världen ska få det bättre? Hur tror du att skillnaderna mellan rika och fattiga i världen kan minskas?

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Det globala samhället 1. Vad är en mental karta? 2. Vad menas med en världsbild? 3. Det finns olika sätt att beskriva världen på. a) Vad menas med den geografiska världsbilden? b) Vad menas med den demografiska världsbilden? c) Vad menas med den ekonomiska världsbilden? d) Vad menas med den politiska världsbilden? 4. Ge exempel på olika gränser. 5. Varför är flera av Afrikas gränser spikraka? 6. Varför går dagens gräns mellan Danmark och Sverige mitt i Öresund? 7. Vilka saker brukar ett folk ha gemensamt? 8. Vad menas med en nationalstat? 9. Ge exempel på några etniska minoriteter. 10. Vad är nationalkänsla? 11. Ge exempel på någon etnisk minoritet i Sverige. 12. Förklara varför nationalkänsla kan vara både bra och dålig. 13. Vad kan det finnas för orsaker till att ett folk startar en etnisk rensning? 14. Hur uppstår etnocentrism? 15. Nationalism kan ha två riktningar. Vilka? 16. Nämn en orsak till att nationalismen har ökat i Europa under senare tid. 17. Vad är etnisk diskriminering? 18. Vad är rasism? 19. Ge exempel på några fri- och rättigheter som alla människor har. 20. Vad krävs för att en stat ska räknas med i det internationella samhället? 21. Ungefär hur många stater finns det i världen? 22. Vad gör att en stat blir mäktig?

15 23. Stater kan grovt delas in i fyra storlekar. Vilka? 24. Vilka olika sorters mellanstatliga organisationer finns det? 25. Vad kan man kalla NGO:s med ett annat ord? 26. Vad innebär det att ett företag är multinationellt? 27. Vad säger Genèvekonventionen om flyktingar? 28. Den svenska migtrationspolitiken har två sidor. Vilka? 29. Vilka krav ställs på den som vill invandra till Sverige och som inte har flyktingstatus? 30. Vad menas med att man kan få stanna i Sverige av humanitära skäl? 31. Vad menas med en kvotflykting? 32. Varför finns det flyktingförläggningar? 33. Vad innebär det att få ett permanent uppehållstillstånd? 34. När kan en person med permanent uppehållstillstånd bli svensk medborgare?

16 Prov till kapitlet Det globala samhället Namn: Poäng: 1. Koppla samman kartorna med rätt beskrivning. a) Peters projektion b) Den demografiska världskartan c) Mercators projektion d) Den ekonomiska världskartan Är en karta där världsdelarnas och ländernas storlek motsvarar värdet av de varor och tjänster som skapats där under ett år. Är en karta som visar ländernas riktiga yta och inbördes storlek. Är en karta som visar hur jordens befolkning är fördelad. Är en karta där alla vinklar är riktiga, därför lämplig för sjöfart. 2. Koppla följande ord och begrepp till rätt förklaring. a) Mental karta b) Demografi c) Terrorbalans d) Hegemoni e) Nationalstat f) Etnisk rensning g) Etnocentrism h) Visum i) Asyl j) Kvotflyktingar En inre bild av hur världen ser ut. Den vetenskapliga läran om befolkningens ökning och minskning (befolkningslära). Två länder skaffar sig så mycket vapen att det ena inte kan anfalla det andra utan att båda förintas. Ett land är mäktigare än alla andra och dominerar världen. När ett land består av i huvudsak en folkgrupp. En folkgrupp driver systematiskt bort och dödar människor som tillhör en annan folkgrupp. En benägenhet att bedöma andra kulturer utifrån det egna sättet att leva och vara. Signatur i pass för in- eller utresetillstånd. En fristad eller tillflyktsort för politiska flyktingar. Flyktingar är garanterade att få stanna i ett land som lovat att ta emot dem. 3. I vår värld är gränser viktiga. Berätta kort om tre olika slags gränser. 4. Förklara följande begrepp genom att berätta kort om dem: a) Nation b) Nationalstat c) Nationalkänsla d) Nationalism

17 5. Det finns både goda och dåliga exempel på nationalkänsla och nationalism. Försök att ge några exempel på detta. 6. Anser du att nationalismen ökat i Europa under senare tid? Motivera ditt ställningstagande. 7. Vad är Genèvekonventionen? 8. Vilka har rätt att komma till Sverige enligt Genèvekonventionen? 9. Vad kan du läsa om i Utlänningslagen? 10. En del människor på flykt får uppehållstillstånd i Sverige p.g.a. humanitära skäl. Vad räknas som humanitära skäl? 11. Berätta om vad som händer en flykting som lämnar sitt hemland till det att han eller hon får ett svenskt uppehållstillstånd. 12. Vilken skillnad finns mellan att assimilera eller att integrera invandrare? Förklara. 13. Vad är en vandringssägen? 14. Ange några olika skäl till att det sprids vandringssägner om människor som tillhör andra folkgrupper. 15. Vad talar för respektive emot en generös invandringspolitik? 16. Det finns många olika aktörer på den internationella arenan. a) Aktörerna är indelade i fem olika grupper. Vilka är grupperna? b) På vilket sätt är aktörerna olika? Förklara. c) Vad är det som avgör hur stark en enskild aktör t.ex. ett land är i förhållande till de andra aktörerna? 17. Koppla rätt aktör till rätt rubrik: a) Intresseorganisationer NATO b) Multinationella företag Greenpeace c) Mellanstatliga organisationer EU d) Massmedia Amnesty International e) Enskilda stater CNN Danmark Röda Korset OPEC MTV General Motors Argentina 18. Att gå med i EU kan innebära stora fördelar men också nackdelar för ett relativt litet land som Sverige. a) Vilka fördelar och förmåner kan Sverige få genom att vara med i EU?

18 b) Vilka nackdelar kan det innebära för Sverige att vara med i EU? c) Vad skiljer Sverige, EU och en förbundsrepublik åt? Utred.

19 Repetionsfrågor till kapitlet Internationell politik 1. Förklara det utrikespolitiska målet att uppnå säkerhet. 2. Förklara det utrikespolitiska målet att uppnå välfärd. 3. Vad innebär begreppet folkrätt? 4. Ge exempel på en folkrättslig överenskommelse. 5. Vad händer om en stat bryter emot en folkrättslig regel? 6. Hur går påverkan genom diplomati till? 7. Vilken roll har en diplomat vid en kris? 8. Hur kan ett land påverka åsikterna hos befolkningen i ett annat land? 9. Vilken är skillnaden mellan begreppen propaganda och diplomati? 10. Ge exempel på några olika ekonomiska sanktioner. 11. Vilken är den vanligaste typen av konventionella vapen? 12. Vilka atomvapen har längst räckvidd? 13. Ge exempel på kemiska vapen. 14. Hur fungerar biologiska vapen? 15. Vad innebär det när länder ingår en försvarsallians? 16. Ge exempel på en försvarsallians. 17. Vilken är skillnaden mellan begreppen allians och integration? 18. Förklara ordet konflikt. 19. Hur löser man en konflikt genom en förhandling? 20. När kan en konflikt övergå i en kris? 21. Vilken är skillnaden på ett krig och väpnad konflikt? 22. Vad kan orsaka mellanstatliga krig? 23. Ge exempel på olika typer av inbördeskrig. 24. Varför kallas freden mellan Nord- och Sydkorea för en negativ fred?

20 25. Ge exempel på en positiv fred. 26. Förklara begereppet terrorism 27. Vilka tre typer brukar man dela in terrorismen i? 28. Ge exempel på hur ekonomiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 29. Ge exempel på hur politiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 30. Ge exempel på hur ideologiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 31. Ge exempel på hur psykologiska orsaker kan ligga bakom ett krig. 32. Förklara begreppet maktbalans. 33. Förklara begreppet terrorbalans. 34. Förklara begereppet gemensam säkerhet. 35. Förklara begreppet världsregering. 36. Förklara begreppet hegemoni. 37. Ungefär hur många medlemsstater har FN? 38. Vilken är säkerhetsrådets uppgift? 39. På vilka sätt kan FN ingripa för att försöka avsluta ett krig? 40. Vad är syftet med ett lands säkerhetspolitik? 41. Vilka delar ingår i Sveriges totalförsvar? 42. Hur påverkades Sveriges försvar av att de kommunistiska regimerna föll i början på 1990-talet? 43. Beskriv kortfattat världsordningen biljardbordet. 44. Beskriv kortfattat världsordningen spindelnätet. 45. Beskriv kortfattat världsordningen bläckfisken.

21 Prov till kapitlet Internationell politik Namn: Poäng: 1. Placera ut följande begrepp på rätt plats på linjen: Förhandling Krig Union Integration Kris Samarbete Konflikt 2. Placera rätt begrepp vid rätt rubrik: Mellanstatliga krig Krig om regeringsmakten Självständighetskrig a) Statskupp b) Andra världskriget c) Kashmir-konflikten d) Ryska revolutionen e) PLO f) Befrielsearmé 3. Vad betyder begreppet internationell politik? 4. Ge exempel på olika regler som finns i folkrätten. 5. Säkerhet och välfärd är viktigt för alla länder. Förklara dessa båda begrepp. 6. Ge exempel på ett fredligt och ett mer våldsamt maktmedel som ett land kan använda sig av. 7. Det finns olika orsaker till att krig uppstår. Ekonomiska och ideologiska orsaker är två exempel. Förklara vad dessa innebär. 8. Det finns olika typer av krig. Beskriv de tre olika typerna som läroboken berättar om. 9. Vilken är skillnaden mellan en negativ och en positiv fred? 10. Förklara följande begrepp: a) maktbalans b) terrorbalans c) gemensam säkerhet d) världsregering e) hegemoni 11. Hur kan FN ingripa i en konflikt mellan två stater? 12. FN kan ingripa i en konflikt som pågår inom ett land. Hur? 13. Hur fungerar vetorätten inom FN:s säkerhetsråd?

22 14. Vilka länder får använda vetorätten i FN:s säkerhetsråd? 15. Var kan människor som begått brott mot mänskligheten dömas? 16. Sverige har länge kallat sig för ett neutralt land. Vad innebär det?

23 Tänk-efter-frågor Internationell politik 1. Konflikter och samarbete finns både mellan länder och människor. Fundera på olika tillfällen när du eller någon du känner varit inblandad i följande: krig, kris, förhandling, union och integration (se skalan på sidan 89 i läroboken). Beskriv dessa tillfällen med varsin mening! 2. Det finns ingenting som tvingar ett land att skriva under folkrättsliga avtal. Är detta bra eller dåligt? Om man skulle kunna tvinga länder till detta, vilka straff skulle länder som bröt mot dessa få, och vem skulle straffa dem? Skriv ned din åsikt! 3. Sverige satsar, trots de senaste årens neddragningar, relativt mycket pengar på försvaret. Anser du att det är väl använda pengar? Om du fick bestämma; hur skulle du då förändra försvaret för att få det så bra som möjligt? Motivera ditt svar! 4. Ett maktmedel som stater kan använda mot varandra är olika ekonomiska sanktioner. Anser du att det är rätt att utsätta t.ex. en diktatur för sanktioner, även om det innebär att befolkningen i landet kanske drabbas av svält och sjukdomar? Motivera ditt svar! 5. Nedrustningen av kärnvapen har varit stor sedan det kalla krigets slut. Betyder det att jorden har blivit en fredligare plats? Motivera ditt svar. 6. Krig är ljuvt för den som aldrig smakat det har en okänd tänkare sagt. Vad tror du denne person menade med det? 7. Läroboken kallar det kalla kriget för slagsmål i en kanot. Vad tror du man menar med det uttrycket? 8. Den tekniska utvecklingen gör att soldaten inte längre behöver stå öga mot öga med fienden. Hur tror du detta kommer att påverka framtida krig? 9. I dag finns andra och nya hot mot freden. Ge konkreta exempel på hur miljökatastrofer, befolkningsökning eller torka skulle kunna orsaka krig. 10. Det finns olika sätt att skapa fred (eller snarare att undvika krig). Läs om dessa på sidorna i läroboken. Vilket eller vilka sätt tycker du verkar bäst respektive sämst? Motivera ditt svar. 11. FN bildades efter andra världskrigets slut. Målet var klart: Aldrig mera krig! Trots detta har sedan dess miljontals människor dödats i olika krig. Betyder det att FN inte gör någon nytta och därför borde läggas ned? Eller hade det varit ännu värre om FN inte funnits? Motivera ditt svar.

24 Tänk-efter-frågor Det globala samhället 1. Vilken eller vilka världsbilder sätt att se på världen tycker du är mest intressanta? Motivera ditt svar. 2. Använd en kartbok. Ge tre exempel på att ett valfritt lands gränser är skapade av naturen och tre exempel på gränser skapade av människan. 3. Samerna i Sverige är en etnisk minoritet. Varför har de inte bildat en egen nation? Tag också reda på var i Sverige dagens samer lever? Använd ett modernt uppslagsverk, böcker och/eller internet. 4. Berätta om hur en vi-mot-dom-känsla kan uppstå i ett vanligt bostadsområde. Ge några förslag på hur dessa känslor kan undvikas? 5. Den ökade internationaliseringen är både på gott och ont. Ge exempel på vinster men också på problem som kan uppstå. 6. Diskutera begreppen assimilation och integration. Vilka för- och nackdelar finns det med respektive synsätt? 7. Vilka samband kan du se mellan okunskap och rasism? 8. Vilka aktörer på den internationella arenan har störst respektive minst makt? Motivera ditt svar. Utgå från modellen på sidan 66 i läroboken. 9. En stat kan både vinna och förlora på att gå med i en allians/pakt. Förklara hur, och gärna med konkreta exempel. 10. Är jorden en fredlig eller en konfliktfylld planet? Resonera och motivera ditt svar.

25 Repetitionsfrågor till kapitlet Samhället och IT-revolutionen 1. Vad menas med IT-revolution? 2. Cyberspace (elektronisk rymd) består av en mängd olika delar. Vilka? 3. Man kan dela in människans språkliga utveckling i fyra perioder. Vilka? 4. Nu står vi inför en femte period. Vilken? 5. Vad kan datorer användas till? 6. Ge exempel på hur du använder datorer! 7. Vilka nackdelar finns med datorer? 8. Vem får läsa dina sjukjournaler? 9. Varför får vem som helst läsa dina betyg? 10. Varför ska man vara försiktig med att lämna ut sitt personnummer? 11. Vad menas med personlig integritet? 12. Vad har vi i Sverige som skyddar den? 13. Vilka uppgifter finns registrerade om dig på skolan? 14. Vilka uppgifter om eleverna får inte finnas registrerade på en skola? 15. Ge exempel på hur datorer kan förstärka vår demokrati! 16. På vilka olika sätt kan man använda datorer hemma? 17. På vilka olika sätt används datorer på din skola? 18. Vad menas med informationsteknik? 19. Vad menas med informationssamhälle? 20. Varför är det svårt att välja yrke i informationssamhället? 21. En del säger att datorer gör människor arbetslösa. Vad menar de med det? 22. Datorer ger många nya jobb. Ge exempel. 23. Vad behöver du kunna inför ditt framtida yrkesliv? Ge flera exempel. 24. Man kan idag säga att gymnasiet är obligatoriskt. Förklara varför!

26 25. Hur skiljer sig vägen till arbetslivet för dagens ungdomar jämfört med ungdomar för 50 år sedan?

27 Prov till kapitlet Samhället och IT-revolutionen Namn: Poäng: 1. Fyll i de namn och begrepp som saknas i texten nedan: Beteckningen IT-revolution står för en mycket snabb spridning av i vårt samhälle. Denna spridning sker till största delen via datorer. Datorer är ofta sammankopplade i Det mest kända av dessa är Under olika tidsperioder har människans tekniska utveckling lett till ett flertal så kallade ITrevolutioner som t ex. för ca år sedan, under 1400-talet, under 1800-talet och i början av 1900-talet. 2. Berätta kort om hur de olika IT-revolutionerna ovan förändrade och påverkade samhället. 3. På vilket sätt har den senaste IT-revolutionen förbättrat kommunikationen i vårt samhälle? Ge två exempel. 4. Varför är det nödvändigt med kommunikation? Ge två exempel. 5. Vad skulle hända i vårt samhälle om vi plötsligt en dag förlorade förmågan att kommunicera? Ge tre exempel ifrån olika delar av samhället. 6. Förklara vad som menas med digital teknik. 7. Nästan all information i dag finns lagrad i datorer a) Ge tre exempel på information som finns om dig. b) Redogör för de faror/nackdelar som finns med lagrad information. c) Hur kan man skydda sig som privatperson? 8. Redogör för hur IT-tekniken skulle kunna göra Sverige mer demokratiskt. 9. Ge minst tre exempel på hur vi i dag kan ha nytta av att använda datorer i hemmet. 10a) Vilka områden i samhället tror du kommer att påverkas mest av IT-tekniken i framtiden? b) Berätta om på vilket sätt du tror att detta kommer ske.

28 11. Det finns positiva såväl som negativa visioner om hur IT-tekniken kommer att förändra vår värld. Redogör för de två olika synsätt som boken tar upp. 12. IT-tekniken skapar en mängd nya jobb men leder också till att en mängd jobb försvinner. Utred.

29 Tänk-efter-frågor Samhället och IT-revolutionen 1. Läs om Cyberakademin på sidan 111. Skulle du vilja att din skola fungerade så? Varför/varför inte? 2. Man brukar säga att IT-revolutionen kommer att förändra vårt samhälle på många sätt. Hur tror du att ditt eget liv kommer att påverkas? 3. Hur förenklade skriftspråket livet för våra förfäder? 4. Hur förenklade tryckpressen informationen i samhället? 5. På vilka sätt förändrade telegrafen och telefonen samhället? 6. Hur tror du att den digitala informationen kommer att påverka vårt samhälle? 7. Ge exempel på uppgifter som du kan få fram om t.ex. din granne med hjälp av offentlighetsprincipen! 8. Dina mor- och farföräldrar och kanske även dina föräldrar hade en betydligt rakare och ibland enklare väg från skola till arbetsliv än vad du kommer att ha. Vad beror det på? 9. Vad tror du att du kommer att göra under de närmaste tio åren? Vad går du för utbildningar? Vilka jobb kommer du i kontakt med under längre eller kortare perioder? Flyttar du hemifrån? Skaffar du barn? Reser du utomlands? 10. Vilken betydelse tror du att IT-revolutionen kommer att ha för ditt framtida studie- och yrkesliv?

30 Repetitionsfrågor till kapitlet Global utveckling 1. Med hur många människor ökar jordens befolkning varje år? 2. Det innebär hur många nya människor varje sekund? 3. Hur många invånare kommer jorden att ha a) 2020? b) 2050? 4. Var kommer befolkningstillväxten framförallt att ske? 5. I vilken världsdel bor det flest människor? 6. Är ett folktätt land automatiskt fattigt? Förklara! 7. Det finns ett tydligt samband mellan svält och brist på demokrati. Hurdå? 8. Ge exempel på åtgärder som kan minska befolkningsökningen. 9. Varför är det en bra investering att satsa på att stärka kvinnors ställning i till exempel Asien? 10. Ge exempel på att det kan finnas rika människor i ett fattigt land. 11. Ge exempel på att det kan finnas fattiga människor i ett rikt land. 12. Vad innebär begreppet bruttonationalprodukt? 13. Vilka brister finns med begreppet BNP? 14. Vad innebär Human Development Index? 15. Hur har de asiatiska tigrarna ökat sitt välstånd de senaste 40 åren? 16. Hur ser jordens fördelning av resurser mellan rika och fattiga ut? 17. Vad innebär FN:s millenniemål? 18. Ge exempel på vad globaliseringen innebär. 19. Ge exempel på hur både anhängare av och motståndare till globaliseringen använder sig av IT. 20. Vad vill företag som säger sig ta globalt ansvar? 21. Vad diskuterades i Rio de Janeiro 1992? 22. Förklara begreppet Agenda 21.

31 23. Många av jordens miljöproblem är globala. Förklara hur. 24. Vilken är risken med att avverka fjällnära skog? 25. Hur kan överbetning leda till ökenspridning? 26. Vilken miljöfråga gäller Kyotoavtalet? 27. Hur kan du påverka miljön? 28. Vilket ord används allt oftare istället för bistånd? 29. Hur stort är Sveriges bistånd per år? 30. Vilken myndighet ansvarar för Sveriges bistånd?

32 Prov till kapitlet Global utveckling Namn: Poäng: Ringa in rätt svar (1, X eller 2) i frågorna nedan. 1. Jordens befolkning ökar med tre personer 1 i sekunden X var femte sekund 2 var tionde sekund 2. År 2050 kommer människorna på jorden att vara ungefär 1 dubbelt så många som i dag X 1 miljard fler än i dag 2 3 miljarder fler än i dag 3. Länder som har en stor befolkning 1 är oftast fattiga X är lika ofta fattiga som rika 2 är oftast rika 4. Länder med hög folktäthet 1 är oftast fattiga X är lika ofta fattiga som rika 2 är oftast rika 5. För att förbättra kvinnans ställning i många asiatiska länder bör man 1 förstärka de gamla könsrollerna X gifta bort kvinnorna vid en yngre ålder än i dag 2 satsa på utbildning av kvinnor 6. Ungefär hur många människor i världen lever på mindre än 7 kronor om dagen? 1 3 miljarder X 2 miljarder 2 1 miljarder 7. Ungefär hur många människor i världen räknas som rika? 1 3 miljarder X 2 miljarder 2 1 miljarder 8. Den fattigaste kontinenten är i dag 1 Afrika X Asien 2 Sydamerika 9. Agenda 21 är en handlingsplan som gäller 1 miljöfrågor X befolkningsfrågor 2 kvinnofrågor

33 10. Vad finns det för orsaker till att jordens befolkning ökar så kraftigt i dag? 11. I många asiatiska länder ses flickor som mindre värda än pojkar. Varför är det så? 12. Är Brasilien ett fattigt eller rikt land? Beskriv situationen för människorna i Brasilien genom att använda begreppen fattiga och rika. 13. Hur stor del i procent av jordens befolkning utgör vi som bor i i-länderna? 14. I Agenda 21 betonas begreppet hållbar utveckling. Vad menas med det? 15. Många av jordens miljöproblem är globala. Ge exempel på detta. 16. Beskriv kort följande miljöproblem: a) hotet mot skogen b) markförstöring och ökenbildning c) växthuseffekten d) bristen på vatten 17. Länderna i Sydostasien har på kort tid förbättrat sitt välstånd. Vad har de gjort för att nå denna utveckling? Ge två exempel. 18. När de fattigaste länderna utvecklas och blir rikare innebär detta både hot mot och möjligheter för miljön. Förklara! 19. FN anser att det går att halvera fattigdomen i världen fram till Ge tre exempel på vad som krävs för att göra detta. 20. I Sverige används allt oftare ordet utvecklingssamarbete i stället för bistånd. Vilken är skillnaden?

34 Tänk-efter-frågor Global utveckling 1. I flera av världens länder har man försökt minska folkökningen genom att straffa familjer som skaffar många barn eller t.o.m. tvångssterilisera personer. Varför tror du att man tar till så drastiska åtgärder? Finns det andra sätt att minska folkökningen som är bättre? 2. Vid Agenda 21-mötet i Rio sa USA:s dåvarande president George Bush den amerikanska livsstilen är inte förhandlingsbar. Vad menade han med det, tror du? Vad säger uttalandet om problemen med att förbättra jordens miljö? 3. Ditt val av förpackningar, vad du köper, äter och gör påverkar också vår globala miljö står det i läroboken. Hur bidrar ditt sätt att leva till att jordens miljö blir bättre? Gör du något som är skadligt för miljön? Vad i så fall? 4. En stor del av jordens fattigaste länder ligger i Afrika. Vad beror det på, tror du? 5. Är det bra eller dåligt för miljön att de fattigaste människorna på jorden får det bättre? Gör en lista med två spalter, den ena med rubriken försämring av miljön, den andra med rubriken förbättring av miljön. Fyll de båda spalterna med fakta. Läs gärna avsnittet Utveckling hot och möjligheter på sidan 141 i läroboken som repetition. 6. Vad anser du om det svenska biståndet? Är det rätt eller fel att ge 19 miljarder kronor per år till andra länder? Motivera ditt svar. 7. Istället för bistånd används allt oftare uttrycket utvecklingssamarbete. Vilken är skillnaden mellan dessa båda begrepp? Motivera vilket tycker du är bäst. 8. Läs lärobokens avsnitt om framtiden på sidorna i läroboken. Där finns två scenarier av framtiden, ett optimistiskt och ett pessimistiskt. Vilket av de två tycker du verkar mest sannolikt? Hur kan man göra för att undvika att det pessimistiska blir verklighet?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

2. Varför blir skolan lätt för en del barn och svår för andra? Försök att komma på några orsaker som har med vårt sociala liv att göra.

2. Varför blir skolan lätt för en del barn och svår för andra? Försök att komma på några orsaker som har med vårt sociala liv att göra. Tänk-efter-frågor Vårt sociala liv 1. I Indien hittade en missionär två små flickor hos en vargflock. Hur tror du att flickorna hade hamnat hos vargarna och varför betedde sig flickorna som vargar? 2.

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Bedömningsmodell i samhällskunskap

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola Ämnesbeskrivningar FNMB 2010: 16 18 februari Malmö Borgarskola Första utskottet 1. Utredandet om vad ett nytt internationellt nedrustningsavtal angående kärnvapen skulle innehålla Introduktion i ämnet:

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

ELEVERS SYN PÅ GLOBALA FÖRHÅLLANDEN OCH FRAMTIDEN. Vilgot Oscarsson

ELEVERS SYN PÅ GLOBALA FÖRHÅLLANDEN OCH FRAMTIDEN. Vilgot Oscarsson ELEVERS SYN PÅ GLOBALA FÖRHÅLLANDEN OCH FRAMTIDEN Vilgot Oscarsson c Vilgot Oscarsson ISSN Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Enheten för ämnesdidaktik Box 300 SE 40530 Göteborg

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi 2009:03. Handledning. för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter

Barnombudsmannen informerar bi 2009:03. Handledning. för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter Barnombudsmannen informerar bi 2009:03 Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter Barnombudsmannen informerar bi 2009:03 Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Tillväxtreligion och klimatkamp

Tillväxtreligion och klimatkamp Tillväxtreligion och klimatkamp En text om klimat och politik Utgiven av Ungsocialisterna www.ungsoc.se www.socialistiskapartiet.se Inledning Människan står inför sitt största hot någonsin klimatförändringen.

Läs mer

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien

Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för samhällsvetenskap Kulturgeografi C, 41-60 p Uppsats 10 p VT-2006 Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien - genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer