p r o d u k t k a t a l o g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "p r o d u k t k a t a l o g 2 0 0 4"

Transkript

1 produktkatalog 2004

2 2 SIS Förlag AB. SE Stockholm. Besöksadress Sankt Paulsgatan 6, Stockholm. Telefon Telefax E-post Webbplats sis.se

3 VD har ordet Hög tillgänglighet och god service som standard Hos oss kan både små och stora företag få precis de standarder och handböcker de behöver. Vi tillhandahåller standarder, handböcker, standardsamlingar, tekniska rapporter, kataloger och annan teknisk litteratur. I dag har vi all svensk standard elektroniskt lagrad. Tack vare ett nära samarbete med standardiseringen i andra länder kan vi dessutom distribuera utländska och internationella standarder även i elektronisk form. sis.se Besök SIS Förlag på nätet! Vi har en webbplats som förbättras ständigt. Här finns alla våra produkter och tjänster tydligt presenterade. På sis.se kan du beställa allt du vill ha. Du kan även beställa via fax eller telefon. Dra nytta av vår säljkår Vår ambition är att ge en service som så långt som möjligt är anpassad till varje kunds behov och krav. Tveka därför inte att kontakta våra säljare som gärna svarar på frågor och tar emot beställningar. De kan också bistå med effektivisering och förenkling av dokumenthantering och arkivering - utnyttja deras kompetens! Ständigt aktuell med abonnemang Med abonnemang kan du alltid vara säker på att ha en aktuell standard i senaste utgåvan. Du får högre kvalitet i arbetet och spar tid samt pengar. På din personliga sida, Min area, kan du när som helst och var som helst teckna nytt eller ändra i ditt befintliga abonnemang. Gå in på sis.se så får du veta mer, eller kontakta våra säljare. Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas, inte bara i Sverige, utan runt om i världen. I Sverige är vi det största tekniska förlaget. SIS Förlag AB ägs av SIS, Swedish Standards Institute. Våra intäkter går tillbaka till standardiseringen och bidrar därmed till finansieringen av verksamheten. Med aktuella standarder blir ditt arbete enklare! Charlotte Porat, VD

4 4 Dina behov våra tjänster Hos oss kan du beställa precis de publikationer du behöver allt från standard till handbok eller katalog! Stora delar av vårt sortiment hittar du här i produktkatalogen. Behöver du bli uppdaterad med senaste nytt är du välkommen att besöka oss på sis.se. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt här har du alltid aktuell och rätt information! Här hittar du även utförlig information om vilka tjänster vi kan erbjuda dig. Du vet väl att vi anpassar våra tjänster efter dina behov? Samtliga priser i produktkatalogen är exklusive moms och fraktkostnad tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Har du frågor eller funderingar kring våra produkter eller tjänster är du varmt välkommen att ringa våra säljare! Beställer gör du enklast genom att ringa oss på telefon , faxa oss på eller gå in på sis.se. Välkommen!

5 Innehåll 5 Verksamhetsutveckling- miljö och kvalitet 6-10 Material Svets Konstruktion och tillverkning El Bygg och anläggning Tryckkärl Redovisning/kontor Kataloger 26 Allmänt 27

6 6 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet ISO 9001 för små och medelstora företag Ett utmärkt hjälpmedel för att på ett enkelt sätt implementera ett ledningssystem och följa kraven i ISO Ständiga förbättringar i ledningssystemet är en fortlöpande uppgift och handboken fungerar som ett bra stöd i förbättringsarbetet. Den kan med fördel användas som uppslagsverk i det löpande arbetet. Författarna till boken är skaparna av ISO 9000-familjen och texten bygger på internationell erfarenhet om små och medelstora företags villkor och förmåga att uppfylla kvalitetskrav. 154 sidor. Art. nr Pris 585 kronor Förändringar i ISO 9001 Hjälper dig att förstå ändringarna av ISO 9000-serien och hur revisionen påverkar ditt företags kvalitetsarbete. Varje avsnitt i tidigare standard från 1994 jämförs här med den nya standardens krav och förklarar även i vilken grad innehållet i den nya standarden skiljer sig från den tidigare. 92 sidor. Art. nr Pris 540 kronor Förstå nya ISO 9000 Beskriver vad som står i nya ISO standarderna, ger förklaringar till begrepp och exempel från olika typer av verksamheter. Detta är en utmärkt vägledning till nya ISO 9000-standarderna oavsett om du tidigare använt 1994 års utgåva eller är nybörjare. 28 sidor. Art. nr Pris 265 kronor 9000 goda råd - att bygga kvalitetssystem i företag Utgåva 2, En handledning i hur du bygger upp ledningssystem för kvalitet i företag. Innehållet bygger på standarden SS-EN ISO 9001 och är en tolkning av vad standarden innebär för industriföretag. IVF. 222 sidor. Art. nr Pris 940 kronor Vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö, SS-EN ISO Standarden tar upp hur revisioner kan planeras, genomföras och följas upp. Den riktar sig till organisationer som har implementerat miljö- och/eller kvalitetsledningssystem och som därmed har behov av att genomföra interna revisioner. Även företag som utför externa revisioner av ledningssystem har behov av standarden. 71 sidor. Art. nr Pris kronor Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi, ISO 9000:2000 Standarden beskriver principer och specificerar terminologi för ledningssystem för kvalitet. 69 sidor. Art. nr Pris 975 kronor Ledningssystem för kvalitet - Krav, SS-EN ISO 9001 Denna standard specificerar krav för ett ledningssystem för kvalitet där en organisation behöver visa sin förmåga att tillhandahålla produkter som uppfyller kunders krav och tillämpliga författningskrav och den syftar till ökad kundtillfredsställelse. 63 sidor. Art. nr Pris 975 kronor Ledningssystem för kvalitet - Vägledning till verksamhetsförbättring, SS-EN ISO 9004 Ger vägledning som beaktar såväl verkan som effektiviteten hos kvalitetsledningssystemet. Syftet med denna standard är att förbättra organisationens förmåga i dessa avseenden och öka tillfredsställelsen hos kunder och andra intressenter. 125 sidor. Art. nr Pris kronor 20% rabatt! Paket - ledningssystem för kvalitet Nu kan ditt företag öka konkurrenskraften och få mer fokus på effektiv kundnytta! Här finns standarderna du behöver för ett givande ledningssystem för kvalitet, samlade i en praktisk förpackning. Paketet innehåller: SS-EN ISO 9000, SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 9004 och SS-EN ISO Art. nr Pris kronor

7 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet 7 NYHET! Revisionschecklista för ISO 9001:2000 En praktisk hjälpreda för den som ska implementera ett nytt ledningssystem, fortlöpande granska ett befintligt ledningssystem eller gå över från ett gammalt ledningssystem till ett nytt. Kan ses som ett komplement till den nya revisionsstandarden SS-EN ISO som presenterar upplägget för hur du lämpligen leder och genomför en revision. 51 sidor. Art. nr Pris 690 kronor ISO 9000 för marknadsförare Vänder sig till en grupp som i de flesta fall inte har en självklar roll i utvecklingen av kvalitetssystem, nämligen marknadsförare. Med den nya ISO standarden blir marknadsförarens roll både tydligare och mer självklar. 80 sidor. Art. nr Pris 415 kronor Ledningssystem för kompetensförsörjning, SS En ny svensk standard som hjälper dig att säkerställa din organisations kvalitetsmål, miljömål och andra mål, men också att bidra till att tillfredsställa dina medarbetares krav på meningsfull kompetensutveckling. 16 sidor. Art. nr Pris 449 kronor Processinriktat ledningssystem för kvalitet Beskriver hur du steg för steg enkelt kan övergå till ett processinriktat ledningssystem för kvalitet. I varje kapitel i boken berörs de ändringar i inriktning som den nya ISO 9000-serien medför. Avsikten med boken är att hjälpa dig som vill se längre än till certifikatet på väggen och att du ska få fler fördelar av ditt företags ledningssystem. 177 sidor. Art. nr Pris 745 kronor NYHET! Kvalitet - en praktisk handbok Vänder sig till dig som arbetar på ett mindre eller medelstort företag som inser vikten av att höja kvaliteten på verksamheten. Boken innehåller många konkreta exempel och betonar arbetet utifrån frågorna; vilket är värdet för kunden och vilka onödiga kostnader kan företaget undvika. 330 sidor. Art. nr Pris 515 kronor Ledningssystem för kvalitet - Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar, SIS-ISO/TS 16949:2002 Standarden förklarar hur branschen kan använda ISO 9001:2000 och lägger tonvikt på förebyggande verksamhet, kundkontakt och kommunikation mellan kund och leverantör. 87 sidor. Art. nr Pris kronor Sista chansen att förnya kvalitetsledningssystemet! Vid utgången av 2003 ersätts 1994 års utgåva helt av ISO 9000:2000! QS-9000 Quality Systems Requirements QS 9000 är den amerikanska bilindustrins kvalitetsstandard. QS 9000 är en av de manualer som ingår i serien. Carwin. 142 sidor. Art. nr Pris 415 kronor

8 8 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet Att integrera ledningssystem Innehåller strategier, syften, strukturer och exempel på hur ett integrerat ledningssystem kan skapas. Publikationen är lika användbar oavsett om du har ett eller två olika ledningssystem, eller står inför en inledande utvecklingsfas. 56 sidor. Art. nr Pris 365 kronor Handbok i informationssäkerhetsarbete Boken bygger på standard SS-ISO/IEC och fungerar därför som ett ypperligt komplement. Den behandlar informationssäkerhetsarbetet från ax till limpa från förberedelser för tillämpning till riskanalyser, säkerhet, styrning, systemunderhåll och slutligen certifiering. 102 sidor. Art. nr Pris 665 kronor Ledningssystem för informationssäkerhet - Specifikation med vägledning för användning, SS Den nya utgåvan harmoniserar med andra standarder inom ledningssystem såsom SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:1996. Harmoniseringen gör att standarden underlättar ditt arbete när du skall införa och driva ett ledningssystem. Dessutom innehåller standarden en introduktion av Plan-Do-Check-Act (PDCA)-modellen. Den hjälper dig i att planera, utveckla, införa och förbättra effektiviteten på ditt företags ledningssystem för informationssäkerhet. 69 sidor. Art. nr Pris 975 kronor Paket - SS & SS-ISO/IEC på CD Art. nr Pris kronor Livscykelprocesser för system, SS-ISO/IEC Denna standard omfattar de system som är skapade av människor, och som består av en eller flera av följande: maskinvara, programvara, människor, processer (t.ex. granskningsprocess), rutiner (t.ex. operatörsinstruktioner), anläggningar och naturligt förekommande beståndsdelar (t.ex. vatten, organismer, mineraler). 133 sidor. Art. nr Pris kronor Informationsteknik - Riktlinjer för styrning av IT-säkerhet, ISO-IEC TR Del 1: Koncept och modeller för IT-säkerhet. 21 sidor. Art. nr Pris 325 kronor NYHET! Terminologi för informationssäkerhet Svenskt referensverk inom området informationssäkerhet. Vänder sig i första hand till personer med intresse för informationssäkerhetsområdet t.ex. i samband med användning, upphandling och specifikation av såväl dator- och kommunikationssystem som enskilda säkerhetsprodukter. 90 sidor. Art. nr Pris 490 kronor Processer En introduktion som hjälper ditt företag att använda processledning som verktyg när du vill identifiera, analysera, styra och förbättra din verksamhet. 32 sidor. Art. nr Pris 165 kronor Ledningssystem för informationssäkerhet - Riktlinjer för ledning av informationssäkerhet, SS ISO/IEC Du behöver standarden när du ska bygga upp ditt verksamhetssystem. Med standarden som grund kan du bygga upp ett ledningssystem som ger rutiner för hur du enkelt och systematiserat höjer säkerheten i din verksamhet. 155 sidor. Art. nr Pris kronor 20% rabatt! Paket - Informationssäkerhet! Köp Att integrera ledningssystem, Handbok i informationssäkerhetsarbete samt standarderna SS SS ISO/IEC för endast kronor (ord.pris kronor) Art. nr Ledningsprocesser Vänder sig till dig som är intresserad av en processorienterad verksamhet och i synnerhet till dig som arbetar med ISO sidor. Art. nr Pris 165 kronor

9 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet Ständig förbättring med ISO Aktuella och efterfrågade standarder inom miljöområdet, samlade i en praktisk och lätthanterlig volym. Arbetar du inom miljöledning är handboken ett fantastiskt verktyg. Författare är Lennart Piper. 369 sidor. Art. nr Pris 885 kronor NYHET! Finns nu även på engelska. Continual Improvement with ISO sidor. Art.nr Pris 885 kronor ISO 14000:2002 Svenska standarder för miljöledning Innehåller i sin helhet följande standarder: SS-EN ISO 14001, SS-ISO 14004, SS- ISO 14020, SS-ISO 14021, SS-ISO 14024, SS-EN ISO 14031, SS-EN ISO 14040, SS-EN ISO 14041, SS-EN ISO 14042, SS-EN ISO och ISO/TR Standarderna behandlar miljöledning, främst miljöledningssystem, miljömärkning och miljödeklaration samt livscykelanalys. Utöver standarderna innehåller samlingen utförlig introduktion om hela serien och varför företag utvecklar och implementerar miljöledning, vinsterna med det och den konkurrenskraft den kan ge. Finns som bok och cd. Boken har 474 sidor. Art. nr (cd) Pris kronor Art. nr (bok) Pris kronor Miljömål och indikatorer - Drivkraft för ständig förbättring med ISO Ett ypperligt hjälpmedel för företag och organisationer som ska börja eller som redan arbetar med miljöfrågor. Den hjälper dig i det inledande arbetet med fastställande av miljöaspekter och miljömål och i det ständiga förbättringsarbetet av miljöprestandan i en organisation. Boken beskriver hur du praktiskt kan gå tillväga när du vill ha en bättre överblick och uppföljning av miljöarbetet i verksamheten. Dessutom behandlas integrerade ledningssystem och hur du kommunicerar din prestanda med omvärlden. Miljömål och indikatorer bygger på innehållet i standarden ISO Utvärdering av miljöprestanda och har en liknande struktur som Ständig förbättring med ISO sidor. Art. nr Pris 675 kronor Miljöledning - Integrering av miljöaspekter i produktutveckling (Miljöanpassad produktutveckling), SIS-ISO/- TR 14062:2002 Beskriver idéer och nuvarande praxis när det gäller miljöanpassad produktutveckling och strategier för hur detta arbete kan organiseras på ett rationellt och systematiskt sätt. Hur produktens miljöaspekter måste balanseras mot andra faktorer såsom produktens avsedda funktion, säkerhet, prestanda, kostnader, säljbarhet etc. Rapporten vänder sig främst till dem som direkt arbetar med att utveckla produkter och för dem som är ansvariga för policyutveckling och beslutsfattande, miljösamordnare m.fl. 55 sidor. Art. nr Pris 885 kronor 9 NYHET! Den lilla gröna En guide som hjälper dig att utforma dina miljöuttalanden rätt och riktigt, något som inte är så enkelt som man först kan tro. Bygger på standard Miljömärkning och miljödeklarationer Egna miljöuttalanden typ II miljömärkning, SS-ISO Innehåller exempel på vanliga termer, deras användningsområden, symboler, och vad du får och inte får göra. Tar även upp verkliga fall där du kan lära dig av andras misstag. 52 sidor. Art. nr Pris 195 kronor Miljöledning - Miljöbedömning av anläggningar och organisationer, SS-ISO Med en internationell standard som denna skapas förutsättningar för att miljöbedömningarna blir konsekvent utförda, att de blir effektivare och att risken att någon ska missa viktiga aspekter minskar. Standarden ger också grunden för harmoniserade begrepp och en tydlig terminologi. Denna standard kan användas av verksamhetsutövare i olika anläggningar samt av aktörer med finansiellt intresse i företag eller anläggningar, som till exempel banker, försäkringsbolag och investerare. 45 sidor. Art. nr Pris 839 kronor

10 10 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet Serie för ledning av arbetsmiljö, OHSAS Med hjälp av OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series får du möjlighet att kontrollera arbetsmiljörisker och förbättra din organisations prestanda. Den avser arbetsmiljö som berör hälsa och säkerhet. OHSAS hjälper dig att förbättra din organisations arbetsmiljö och har utvecklats för att möta många kunders krav på en standard för ledningssystem för arbetsmiljö. 25 sidor. Art. nr Pris 625 kronor Städkvalitet, SS Mätsystem för bedömning av städkvalitet SS Standarden beskriver ett kvalitetssystem för utvärdering av städkvalitet med två huvudprinciper; visuell kontroll och objektiva mätningar. 58 sidor. Art. nr Pris 679 kronor Vägledning för införande av OHSAS 18001, OHSAS Ger dig vägledning till hur du på bästa sätt går tillväga för att uppfylla de krav som specificeras i OHSAS sidor. Art. nr Pris 835 kronor Internkontroll - Systematiskt arbetsmiljöarbete Boken beskriver vad reglerna inom internkontroll innebär och hur arbetsmiljöarbetet läggs upp i praktiken. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller fr.o.m. den 1 juli 2001, samt med lagändringar och författarens erfarenheter från praktiskt arbetsmiljöarbete. Norstedts juridik. 186 sidor. Art. nr Pris 385 kronor Städteknisk ordlista Cirka 35 termer har bytts ut i denna nya utgåva, som innehåller 273 svenska termer med definitioner. Illustrerad med färgfotografier. TNC. 107 sidor. Art. nr Pris 225 kronor Systematiskt arbetsmiljöarbete - en vägledning AFS 2001:1 ingår som bilaga. En vägledning för den som önskar hjälp med arbetsmiljöarbetet och att hitta metoder.den beskriver enkelt med checklistor och exempel hur arbetsmiljöarbetet kan läggas upp. Arbetsmiljöverket. 52 sidor. Art. nr Pris 115 kronor Miljörevision Boken handlar om miljöledning ur miljörevisorns perspektiv. Den fungerar som ett verktyg för organisationer som på ett metodiskt sätt önskar stärka sitt miljöarbete och upptäcka miljörisker. Green Business AB. 193 sidor. Art. nr Pris 795 kronor Kvalitetsledning - Riktlinjer för utbildning, SS-ISO Denna standard ger riktlinjer som kan hjälpa en organisation att identifiera och analysera sina utbildningsbehov, konstruera och planera utbildningen, ombesörja utbildningen, utvärdera resultat och effekt samt övervaka och förbättra utbildningsprocessen för att på så sätt nå sina mål. Den lägger tonvikten på utbildningens bidrag till ständiga förbättringar och är avsedd att hjälpa organisationer att göra utbildning till en mer verkningsfull och effektiv investering. 37 sidor. Art. nr Pris 679 kronor Miljöbalken - Den nya miljörätten Denna tredje upplaga är reviderad och redovisar den praxis som har utvecklats under Miljööverdomstolens treåriga verksamhet. De sexton viktigaste miljölagarna har samordnats under en ny lag, miljöbalken. Bland de regler i den nya miljöbalken som denna handbok förklarar märks de skärpta hänsynsreglerna, bestämmelser om kvalitetsnormer och miljösanktionsavgifter samt de regionala miljödomstolarna. Norstedts Juridik. 305 sidor. Art. nr Pris 390 kronor

11 Material 11 Armering Under senare år har ståltillverkningstekniken utvecklats vilket ger armeringsstålet andra egenskaper än på åttiotalet. Dessa förändringar beskrivs ingående. Boken är ett praktiskt hjälpmedel för personer inom utbildning, handel, konstruktion, svetsning och annan bearbetning av armering. 308 sidor. Art. nr Pris kronor Gjutlegeringar Utgåvan består av nya standarder samt nya legeringar och tillstånd. Här har de olika materialavsnitten utökats med information kring miljö- och hälsoaspekter. Dessutom innehåller boken ett helt avsnitt med tabeller som visar de europastandarder (EN) som hittills fastställts och implementerats som SS-EN, men även vad de indragna SSmaterialen heter i de nya SS-EN-standarderna. Mängden standarder skulle göra boken otymplig, därför är dessa bifogade i en cd. 400 sidor. Art. nr Pris kronor NY UTGÅVA! NY UTGÅVA! Rostfria stål Innehåller ett hundratal viktiga europastandarder och svenska nationella standarder och vänder sig till alla som arbetar med rostfria stål. Dessutom innehåller handboken ett kapitel med beteckningen Materialjämförelser med anledning av förändringar i Europa. Den största skillnaden, jämfört med tidigare utgåvor, är att boken nu innehåller beskrivande text och en del viktiga utvalda standarder. Samtliga standarder är samlade på en tillhörande cd. 420 sidor. Art. nr Pris kronor Ytstruktur Denna helt nya utgåva beskriver de grundläggande geometriska principerna för specificering och kontroll av främst ytjämnhet och vågighet. De vanligaste ytstrukturparametrarna förklaras och exemplifieras. Konventionerna för ritningsangivelser gås igenom och vanliga mekaniska och optiska mättekniker beskrivs. I två avsnitt behandlas konstruktörens och mätteknikerns frågeställningar med exempel. I en medföljande cd finns samtliga utgivna standarder inom området. Art. nr Pris kronor Koppar och kopparlegeringar Samlar allt om koppar i en och samma volym. Innehåller även avsnitt om gjutna kopparlegeringar samt hälsa och miljö. Boken innehåller beskrivande text och de tillhörande standarderna är samlade på en cd. 256 sidor. Art. nr Pris kronor Gummihandboken Innehåller alla ISO-standarder inom området gummi och gummiprodukter som avser provning och kemisk analys samt produkten slang. Den innehåller också en rad andra produktstandarder bland annat tätningsringar och cellgummi. I samlingen ingår också för området gällande europeiska standarder (EN). Denna cd sammanställs varje år. Art. nr Pris kronor Aluminium Innehåller gjutning av aluminium och tabeller som visar de europastandarder (EN) som hittills fastställts och implementerats som SS-EN samt tabeller som innehåller jämförelser mellan ersatt nationell standard (SS) och en ny SS-EN-standard. Ett praktiskt hjälpmedel för konstruktörer, inköpare m.fl. inom olika branscher och inom undervisning. 560 sidor. Art. nr Pris 995 kronor Standardpaket - Metalliska material Dragprovning Dragprovning av metalliska material är en av de oftast förekommande metoderna för att fastställa ett materials mekaniska egenskaper. Standarder som ingår i paketet är: SS-EN , SS-EN ISO , SS- EN ISO 9513, SS-EN och SS-EN ISO 376. Art. nr Pris kronor Standardpaket - Metalliska material Hårdhetsprovning Hårdhetsprovning avseende provningsmetod, kontroll och kalibrering av provningsutrustning samt kalibrering av kontrollblock. Standarderna som ingår i paketet är SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO och SS-EN ISO Art. nr Pris kronor

12 12 Material Pulverteknik Ger kunskap om pulvertekniska material och teknikens möjligheter. Ur innehållet: metalliska pulver, metallurgiska produkter, hårdmetall, keramer, standarder och materialdata. 784 sidor. Art. nr Pris kronor Rostgradsboken, SS T1 Ger dig en serie rostgrader och förbehandlingsytor för omålade stålytor. Boken är känd för sina illustrativa bilder. Med hjälp av ett tjugotal bilder och texter om olika grader av rost och noggrant förbehandlade ytor med hjälp av skrapning, stålborstning och blästring kan du enkelt definiera de olika graderna. Här får du representativa exempel inom toleransen för respektive rostgrad. 9 språk. 120 sidor. Art. nr Pris kronor Pulverteknik Komplement Är ett komplement till Pulverteknik utgåva 3. Nyheter i boken är användaroch konstruktörsinriktade fakta, som visar på pulverteknikens möjligheter. Bl.a. finns två helt nya avsnitt i denna handbok som behandlar utmattningsdata och ger tillämpningsexempel. Ett praktiskt hjälpmedel för konstruktörer, produktionstekniker, inköpare m.fl. inom industri och undervisning. 296 sidor. Art. nr Pris 575 kronor Karlebo Materiallära I boken behandlas utförligt olika material, tillverkningsmetoder, sammansättning och egenskaper. Ett inledande kapitel behandlar överskådligt de viktigaste grunderna inom materiallära, såsom periodiska systemet, kristallografi, fasdiagram, härdningsmekanismer, utmattning och krypning. Liber. 505 sidor. Art. nr Pris 520 kronor Tillägg och komplement till Rostgradsboken SS05900 T1 Tillägget innehåller alternativa blästringsmetoder och hjälper dig som behandlar stålytor att få ett riktigt resultat enligt de regler som gäller för de olika blästringsmetoderna. 96 sidor. Art. nr Pris kronor SS-ISO Del 2. Ger dig en serie förbehandlingsgrader för stålytor där du avlägsnat tidigare färgskikt lokalt. 176 sidor. Art. nr Pris kronor SS-ISO Del 3. Förbehandlingsgrader för svetsar, kanter och andra områden med ytfel. 15 sidor. Art. nr Pris 449 kronor Gör din beställning på sis.se! Du kan också faxa in den på , eller ringa oss på

13 Material 13 Materialnyckeln Ett utmärkt verktyg när du behöver översätta nya och gamla beteckningar för metallegeringar och metallprodukter på den svenska marknaden. Dessutom presenteras jämförelser mellan svenska och utländska material uppdelade efter ursprungsland för beteckningen. 200 sidor. Art. nr Pris kronor NYHET! Materialnyckeln online Under hösten/vintern kommer materialdatabasen online. Den kommer bland annat att innehålla ett sökprogram där du för stål, koppar, aluminium och gjutjärn kan söka på hållfasthet, godstjocklek, standard, materialbeteckning, formvara och materialgrupp. Du kan även söka på svenska material för att få motsvarande europeiska och amerikanska, och vice versa. Kontakta oss för mer information. Stahlschlüssel Ett klassiskt uppslagsverk som är ovärderligt för alla som arbetar med stål. Bland ingående produktslag märks: konstruktions- och verktygsstål, stål och andra legeringar för höga temperaturer, rostfria och värmebeständiga stål, icke magnetiserbara stål och rostfria gjutstål. Boken är trespråkig (tyska, engelska och franska). Verlag Stahlschlüssel. 736 sidor. Art. nr Pris kronor Stahlschlüssel på cd Cd som möjliggör bl.a. följande sökningar: direkt jämförelse av nationella och internationella material, möjlighet att söka på standardbeteckning, produktbeteckning eller materialens kemiska sammansättning, sökning avseende stålsort, leverantör eller nation, listning av alla material i en standard, utskrift av egna sökningar. Verlag Stahlschlüssel. Art. nr Pris kronor Säkerhetsregler för fasta slipverktyg och slipverktyg med diamant- och CBN-slipmedel, precisions- och produktionsslipning För användning, skötsel och skydd av fasta slipverktyg samt slipverktyg med diamant- och CBN-slipmedel vid allmän slipning. Sveriges Slip- och Diamantleverantörers Förening. 86 sidor. Art. nr Pris 275 kronor

14 14 Svets SEK Handbok 432 Säker användning av bågsvetsutrustning Innehåller råd och vägledning som syftar till att göra svetsarbetet så säkert som möjligt. Med säkerheten som utgångspunkt beskrivs olika typer av bågsvetsning, deras installation och användning. De olika risker som är förknippade med ljusbågsvetsning beskrivs och råd ges för hur riskerna kan minskas. Arbetsplatsens utformning behandlas, liksom svetsning i olika miljöer. 52 sidor. Art. nr Pris 295 kronor Kvalitetssäkring vid svetsning Vägledning vid utvecklande och införande av kvalitetssystem i produktionen. Boken fungerar som inspirationskälla och checklista för dig i ett svetsande företag när det gäller att skapa egna rutiner anpassade till din verksamhet. I boken återges texten för varje kravelement i SS-EN 729:2, följt av kommentarer avseende tolkning och praktisk tillämpning. 109 sidor. Art. nr Pris 880 kronor Svetsarens personliga skyddsutrustning Handboken vägleder dig i frågor om krav på, och val av, personlig skyddsutrustning vid svetsning. För att välja ett bra skydd krävs det att man vet vilka riskerna är. Boken hjälper dig att göra den riskanalys du behöver för detta. Standarder återges i sin helhet som en bilaga i boken. 285 sidor. Art. nr Pris 670 kronor 20% rabatt! Paket - Svetssäkerhet! Köp SEK Handbok 432, Kvalitetssäkring vid svetsning och Svetsarens personliga skyddsutrustning för endast kronor (ord.pris kronor) Art. nr

15 Svets 15 Svetsutvärdering med FEM Anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ska lösas. Den ger också praktiska råd om hur FE-modeller ska byggas och utvärderas för att gällande branschnormer ska kunna utnyttjas. Industrilitteratur. 283 sidor. Art. nr Pris 630 kronor Svetsbeteckningar/SIS Guide 8 Ett urval av viktiga svetsbeteckningar, kompletterande beteckningar, svetsmått, grund- och tilläggssymboler. Inplastningen skyddar dessutom beteckningen och gör den till ett utmärkt hjälpmedel i det dagliga arbetet. Art. nr Pris 210 kronor Svetsstandard Karlebo svetshandbok En överskådlig och grundläggande handbok som utförligt behandlar dagens samtliga svetsprocesser. Boken beskriver svetsmetoder, utrustning, konstruktiv utformning, svetsekonomi, kvalitetssäkring, skärmetoder, ytbeläggningsmetoder och mycket, mycket mer. Liber. 272 sidor. Art. nr Pris 365 kronor Svetsutrustning - Utrustning för gassvetsning Innehåller svenska standarder för gassvetsning, vilka överensstämmer med motsvarande internationella och ENstandarder. Deras användning innebär höjd säkerhet och ökad kvalitet vid gasskärning, gassvetsning och värmning. 292 sidor. Art. nr Pris 695 kronor Svetsning av stål Handboken behandlar bland annat svetsning av olika standardstål som konstruktionsstål, kallvalsad tunnplåt, armeringsstål och rostfria stål. Boken förklarar hur dessa stålsorter beter sig vid svetsning och beskriver olika provningsmetoder. Sedan första utgåvan kom ut har så gott som all svensk standard för stålprodukter dragits in och ersatts av Europastandard. I denna bok behandlas stålen i de nya Europastandarderna. Som vägledning finns jämförelser med beteckningarna för tidigare svenska stål. 300 sidor. Art. nr Pris kronor Personal och procedurer Andra utgåvan. Handboken har samma innehåll som den föregående utgåvan, men har uppdaterats med ett nytt fräscht omslag. Innehåller de standarder som används vid godkännande av svetsare och svetsprocedurer. Boken innehåller tolv olika standarder, bland annat serien SS-EN 288 och SS-EN sidor. Art. nr Pris kronor Svetsstandard - Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar Andra utgåvan. Boken innehåller de standarder som används vid konstruktion, beredning och kvalitetsstyrning av svetsade konstruktioner och produkter. Boken innehåller elva viktiga standarder. 344 sidor. Art. nr Pris kronor 20% rabatt! Paketpris! Köp Svetsstandard - Personal och procedurer och Svetsstandard - Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar för endast kronor (ord.pris kronor) Art. nr NYHET!

16 16 Konstruktion och tillverkning Ritregler - Projektionsmetoder, allmänna regler och måttsättning Ritregler har mer än något annat blivit ett internationellt språk för tekniker. De är också accepterade av den svenska industrin. Därför är det mycket viktigt att de följs vid allt ritarbete. Handboken innehåller generella svenska standarder för ritregler, bland annat projektionsmetoder och måttsättning. Dessa standarder överensstämmer helt med eller är baserade på motsvarande internationella standarder. 464 sidor. Art. nr Pris 877 kronor Ritregler - Ritning av maskinelement Innehåller de svenska standarderna för ritning av maskinelement. Standarderna överensstämmer helt eller är baserade på internationell standard. För datorframställda ritningar gäller samma regler som för manuellt utförda. När man inför CAD bör man kräva att programmet följer ritregler enligt internationella standarder. 384 sidor. Art. nr Pris 725 kronor Maskinritningar - Ritningsblanketter Att i minsta detalj fastställa regler för utförande av en ritningsblankett är säkert omöjligt. Huvudreglerna är dock fastlagda genom de standarder som ingår i den här handboken. Förutom standarder ingår också exempel på ritningsblanketter och huvudfält från några företag. 119 sidor. Art. nr Pris 395 kronor Form- och lägestoleranser Terminologi, ritningsangivning, måttjämkning. 180 sidor. Art. nr Pris 665 kronor Dimensionstoleranser Innehåller svenska standarder för dimensionstoleranser. Sammanlagt 75 standarder om bland annat håltoleranser, axeltoleranser och gjutgods. 374 sidor. Art. nr Pris 665 kronor Konstruktionshandbok för smältsvetsade produkter Boken riktar sig till konstruktörer som inte dagligen sysslar med hållfasthetsberäkningar. Syftet är att tillhandahålla en heltäckande handbok med praktiska råd och anvisningar med sikte på att erhålla kostnadseffektiva produkter. Med boken följer också ett delskadeberäkningsprogram på diskett. Industrilitteratur. 262 sidor. Art. nr Pris 690 kronor Karlebo Handbok Handboken är upplagd så att den kan användas både som uppslagsbok och lärobok inom det maskintekniska området. I denna 15:e utgåva har ett antal uppdateringar och kompletteringar gjorts. Liber sidor. Art. nr Pris 665 kronor Karlebo teknisk ordbok Innehåller ca verkstadstekniska termer och fackuttryck på 9 språk: svenska, tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, finska och ryska. Utgåva 7. Liber. 590 sidor. Art. nr Pris 310 kronor Svensk-Engelsk Teknisk Ordbok Av Einar Engström. Industrilitteratur sidor. Art. nr Pris 725 kronor Engelsk-Svensk Teknisk Ordbok Av Einar Engström. Industrilitteratur sidor. Art. nr Pris 725 kronor Svensk-Tysk Teknisk Ordbok Av Einar Engström. Industrilitteratur. 706 sidor. Art. nr Pris 725 kronor Tysk-Svensk Teknisk Ordbok Av Einar Engström. Industrilitteratur. 747 sidor. Art. nr Pris 725 kronor Verkstadshandboken Innehåller överskådliga tabeller och diagram och ett praktiskt söksystem. Ett effektivt hjälpmedel för dig som arbetar inom verkstadsindustrin. Fickformatet gör att du alltid kan ha den till hands. Verkstadshandboken genomgår ständigt en noggrann revidering, komplettering och uppdatering. Svetsbeteckningar, materialstandarder införs och all svensk standard uppdateras. Liber. 352 sidor. Art. nr Pris 395 kronor

17 Konstruktion och tillverkning 17 Maskindirektivet frågor och svar Här presenteras de 117 vanligaste frågor kring maskindirektivet med svar, enkelt och lättläst. Norstedts Juridik. 111 sidor. Art. nr Pris 335 kronor Standardsamling 9 Industritruckar 2003 Sen 1997 har de flesta standardförslag som ingick i den tidigare utgåvan ersatts av nu gällande standarder. Dessa EN- och ISO-standarder har nu implementerats i Sverige och ingår i Industritruckar Dessutom har några helt nya standarder tillkommit. Cd:n innehåller standarder som är tillämpliga för industritruckar och lyftvagnar och kan vara till ledning vid tolkning av EU: Maskindirektiv 98/37/EG. Art. nr Pris kronor Community Legislation on Machinery Kommentarer till Maskindirektivet 98/37/EC. Boken är på engelska. Bibliotekstjänst. 241 sidor. Art. nr Pris 305 kr Maskinsäkerhet EL Här har du standardsamlingen du behöver för att se över säkerheten i dina maskiner. Innehåller alla de aktuella svenska standarderna för maskinsäkerhet: SS-EN , SS-EN , SS-EN 418, SS-EN 292-1, SS-EN och SS-EN 292-2/A1: sidor. Art. nr Pris kronor Maskindirektivet 98/37/sv Direktivet ger dig grundläggande hälso- och säkerhetskrav för alla maskiner i industrin och privat. Alla maskinbyggare, maskinanvändare och säljande företag i hela Europa påverkas av dessa och om ditt företag tillverkar eller levererar maskiner och/eller delmaskiner är det viktigt att ni uppfyller maskindirektivets krav. Bibliotekstjänst. 46 sidor. Art. nr Pris 305 kronor Maskindirektivet 98/37/EC Direktivet på engelska. Bibliotekstjänst. 46 sidor. Art. nr Pris 305 kronor Cranes Två handböcker om kranar som innehåller ett 90-tal standarder. Handböckerna är enkla att använda i det dagliga arbetet, för krantillverkare och även t ex kranägare, krankonsulter, förarutbildningsskolor m.fl. Böckerna är på engelska. Volume 1: Terminology and graphic symbols/information to be provided/- Use, operation and maintenance. 360 sidor. Art. nr Pris 475 kronor Volume 2: Design requirements/ Accessories. 510 sidor. Art. nr Pris 730 kronor Riskbedömning enligt Maskindirektivet Boken beskriver riskbedömningsprocessen steg för steg enligt maskindirektivet, från förberedelser och genomförande av riskanalyser till riskvärdering och förslag på riskavhjälpande eller reducerande åtgärder. Boken behandlar också de europeiska standarder som är releventa för riskbedömningen. Norstedts Juridik. 267 sidor. Art. nr Pris 540 kronor Lyftkranar - Kompetenskrav för kranförare, lastkopplare, signalman och kontrollant (inspektör), SS-ISO Alla kranförare bör vara certifierade enligt denna standard. 29 sidor. Art. nr Pris 549 kronor

18 18 El SEK Handbok 419, Dokumentation av elanläggningar Utgåva 2, Dokumentation av elanläggningar Strukturering, dokumentation och märkning för kopplingsutrustningar och huvudledningar för lågspänning i byggnader. 67 sidor. Art. nr Pris 410 kronor SEK Handbok 415, Tillfälliga elanläggningar - Planering och utförande Utgåva 2, Innehåller rekommendationer avseende planering, skyddsåtgärder, skötsel och underhåll av tillfälliga elanläggningar m.m. 32 sidor. Art. nr Pris 415 kronor SEK Handbok 420, Svensk standard i starkströmsföreskrifterna Utgåva 9, Innehåller standarderna SS-EN 50341, SS-EN 60073, SS-EN och tillägget SS-EN Den innehåller en förteckning över alla standarder som Starkströmsföreskrifterna ELSÄK 1999:5 och Starkströmsguiden hänvisar till. Du får även information om ytterligare standarder som nära ansluter till dem som avses i föreskrifterna. 34 sidor. Art. nr Pris 410 kronor Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 Blå boken föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Boken är uppbyggd enligt internationell förebild. Elsäkerhetsverket. 299 sidor. Art. nr Pris 315 kronor SEK Handbok 421, Kompendium med regler för dimensionering av ledningsnät för lågspänning Utgåva 3, Innehåller standarderna SS , SS och SS Standarderna berör bland annat dimensionering av kablar i ledningsnät med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast samt skydd mot kortslutning. 112 sidor. Art. nr Pris 455 kronor SEK Handbok 428, Larmsystem Ordlista Utgåva 1, Ordlistan samlar de engelska och svenska termer och definitioner som återfinns i europeiska standarder för larmsystem. 66 sidor. Art. nr Pris 470 kronor SEK Handbok 414, Dvärgbrytare (automatsäkringar) 230/450 V - Vägledning för val och installation Utgåva 2, Beskriver tillvägagångssätt vid val av dvärgbrytare, i bilagan finns även en schematisk bild. Riktlinjer för enklare installationer såsom i bostäder, kontor, butiker, hantverkslokaler och liknande. 35 sidor. Art. nr Pris 270 kronor Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS Utgåva 2, sidor. Art. nr Pris 549 kronor Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar, SS-EN Standarden gäller all skötsel av och allt arbete på eller nära elektriska starkströmsanläggningar oberoende av spänning, från klenspänning till högspänning. 31 sidor. Art. nr Pris 549 kronor SEK Handbok 418, Säkerhetsbrytare. Ett sätt att ordna säker frånskiljning Utgåva 1, Ger råd för att uppnå gott personskydd och för att förhindra att en utrustning eller anläggning oavsiktligt inkopplas medan elektriskt eller mekaniskt arbete utförs. 22 sidor. Art. nr Pris 375 kronor Elektrostatiska urladdningar (ESD) Utgåva 1, Behandlar uppkomsten av fel orsakade av statisk elektricitet och hur du förebygger dem vid hantering av elektronik. Stor vikt har lagts vid skyddsprinciper och skyddsprogram. Rekommendationerna som finns i boken följer SS-EN som är både svensk och internationell standard. Industrilitteratur. 184 sidor. Art. nr Pris 370 kronor Komplettera boken med standarder! Elektrostatiska urladdningar (ESD) Del 5-1 Skydd av elektronik - Allmänna fordringar, SS-EN sidor. Art. nr Pris 839 kronor Elektrostatiska urladdningar (ESD) Del 5-2 Skydd av elektronik Vägledning, SS-EN sidor. Art. nr Pris 679 kronor

19 El 19 SEK Handbok 417, Ordlista - Anläggningar för överföring och distribution av el Utgåva 2, Termer och definitioner inom området skötsel av elinstallationer. Behöver du veta vad jordning är och vilka slags jordledare det finns är elordlistan en publikation du inte kan vara utan. Arbetar du med skötsel av elinstallationer är det viktigt att t.ex. klargöra skillnaden mellan riskområdet och närområdet. 85 sidor. Art. nr Pris 315 kronor ATEX-direktiven Utgåva 1, Den 1 juli 2003 trädde två nya direktiv i kraft. Direktiven berör alla företag som tillverkar produkter för användning inom industrin. Denna handbok innehåller direktiv för explosionsskyddad utrustning. Boken presenterar praktiska konsekvenser av ATEX-direktiven för tillverkare och leverantörer och ger råd vid val av explosionsfarlig utrustning. 126 sidor. Art. nr Pris 595 kronor NYHET! SEK Handbok 413, Potentialutjämning i byggnader Utgåva 2, Syftet med boken är att skapa förståelse för potentialutjämningssystemens (PUS) uppbyggnad och funktion, allmänna principer och myndigheternas krav. Ger dig även vägledning i hur krav och rekommendationer omsätts i praktiken. SEK, STF Ingenjörsutbildning och Elmiagruppen. 42 sidor. Art. nr Pris 450 kronor SEK Handbok 423, Kontrollutrustningar - Ledningsoch uttagsmärkning Utgåva 2, Innehåller den indragna SEN R från 1954 med samma titel. Då många anläggningar innehåller kablar, uttag m.m. som märkts enligt anvisningarna i SEN R har det bedömts vara av vikt att dessa regler förblir tillgängliga. 15 sidor. Art. nr Pris 239 kronor SEK Handbok 430, Elsäkerhet vid service av elektronisk utrustning Utgåva 1, Handboken vägleder dig så att du enklare kan uppnå en tillfredsställande elsäkerhetsnivå vid arbete på nätansluten elektronikutrustning. Boken beskriver bl.a. olika sätt att anordna elförsöjningen på. Den vänder sig till rena elektronikverkstäder men även till mekaniska och kemiska industrier och verksamheter. 16 sidor. Art. nr Pris 235 kronor SEK Handbok 431, Avbrottsfri el UPS Utgåva 1, Ger en samlad bild av de fordringar som ställs på en säker UPS-installation. I handboken ingår de båda standarderna SS-EN och SS-EN Dessa har kompletterats med elsäkerhetsanvisningar för system för reserv- och nödkraft, en översikt över olika typer av UPS-system samt en checklista för beställare och leverantörer. 78 sidor. Art. nr Pris 435 kronor SEK Handbok 426, Klassning av explosionsfarliga områden Utgåva 2, Innehåller den engelskspråkiga versionen av EN tillsammans med en svensk översättning och informativa bilagor. 209 sidor. Art. nr Pris 595 kronor SEK Handbok 427, Elinstallationer i explosionsfarliga områden Utgåva 1, Innehåller både den engelskspråkiga versionen och den svenska översättningen av standarderna EN och EN och nationella bilagor. 152 sidor. Art. nr Pris 515 kronor Standardsamling 5 Elsäkerhet Utgåva 1, Standardsamlingen ger dig all information du behöver när du ska placera uttag och andra anslutningspunkter i främst bostäder, skolor, förskolor och fritidshem. Den omfattar även installationsarbete, kopplingsutrustning och belastningsobjekt som är ansluten till elnät för lågspänning. Följande standarder ingår: SS , SS samt SS sidor. Art. nr Pris 555 kronor Elinstallationer i byggnader, SS Utgåva 1, Del 61: Kontroll före idrifttagning. 22 sidor. Art. nr Pris 449 kronor

20 20 Bygg och anläggning NY UTGÅVA! Bygghandlingar 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 1 Redovisningsformer. Art.nr Pris 490 kr Del 2 Redovisningsteknik. Art.nr Pris 595 kr Del 3 Redovisning av mått. Art.nr Pris 395 kr Del 4 Redovisning av hus. Art.nr Pris 865 kr Del 5 Redovisning av installation. Art.nr Pris 760 kr Del 6 Redovisning av ombyggnad. Art.nr Pris 340 kr Del 7 Redovisning av mark. Art.nr Pris 785 kr Del 8 Redovisning med CAD. Art.nr Pris 525 kr NY UTGÅVA! Brandskydd - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler Handboken återger föreskrifter och allmänna råd med kommentarer och vägledande information i anslutning till den senaste reviderade utgåvan av BBR. Svensk Byggtjänst. 261 sidor. Art. nr Pris 575 kronor Standardsamling 2 Lekredskap Boken behandlar lekredskap med fokus på säkerhet och provningsmetoder. Publikationen är en reviderad utgåva av tidigare standardsamling och har kompletterats med den senaste informationen. Tilläggen som tillkommit är: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder SS-EN /A1, Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för karuseller SS-EN /A1, Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för vippgungor SS-EN /A1 och Stötdämpande underlag- Beskrivning, krav och provningsmetoder, SS-EN 1177/A sidor. Art. nr Pris 995 kronor Säkra lekplatsen En handbok med unik information om barnsäkra lekplatser. Boken tar upp vad som krävs för att säkerställa en lekplats. Här kan du läsa om specifika säkerhetskrav och besiktning av olika typer av lekredskap. Viktiga frågor som skydd mot fall och hur man undviker klämningsskador behandlas också. Den hänvisar till standarderna i Standardsamling Lekredskap. 51 s. Art. nr Pris 195 kronor. Paketpris! Köp Lekredskap och Säkra lekplatsen för endast 940 kronor (ord.pris: kronor ) Art. nr % rabatt! CAD-lager CAD-lager är en rekommendation för hur lager i CAD-filer skall namnges baserad på standarden SS-ISO Boken innehåller tabeller med lagernamn och beskrivning i text samt utförliga anvisningar för tillämpningen. Vissa ändringar har gjorts i denna utgåva jämfört med utgåva 1. Svensk Byggtjänst. 91 sidor. Art. nr Pris 745 kronor ABC-boken för den säkra lekplatsen Boken riktar sig främst till föräldrar, förskole- och skolpersonal som kommer i kontakt med lekplatser. Boken riktar sig också till fastighetsskötare och parkpersonal som i sitt dagliga arbete sköter och underhåller lekplatser. I boken ges många tips hur säkerheten kan förbättras på olika sätt. Taggen Miljö & Landskap. 53 sidor. Art. nr Pris 265 kronor

21 Bygg och anläggning 21 Betongprovning Standardsamling med 50 standarder som alla är giltiga efter den 1 januari Standarderna behandlar provning av färsk och hårdnad betong, provning av betong i färdig konstruktion samt provning av sprutbetong, injekteringsbruk och fogbruk. Boken vänder sig framförallt till tillverkare, entreprenörer, konstruktörer, kontrollanter och beställare, som behöver kontrollera att betongen får avsedd kvalitet med hänsyn till kraven i byggregler och produktstandarder. 288 sidor. Art. nr Pris kronor NYHET! Area och volym för husbyggnader, SS Denna standard är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader, både i nyproduktion och befintligt bestånd - såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning etc samt vid statistisk bearbetning. 46 sidor. Art. nr Pris 679 kronor Regelsamling för konstruktion. Boverkets konstruktionsregler, BKR, byggnadsverkslagen och byggnadsverksförordningen Innehåller föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet hos bärande konstruktioner m.m. Boverket. 256 sidor. Art. nr Pris 370 kronor Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19 Innehåller föreskrifter och allmänna råd till bland annat plan- och bygglagen och till lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Boverket. 161 sidor. Art. nr Pris 345 kronor Byggstandard 2003 Byggstandard 2003 består av tre delar med ett urval av de mest efterfrågade, aktuella standarderna inom bygg- och anläggningsområdet. Byggstandard 2003, del 1: Ritnings- och beskrivningsstandarder Vänder sig till dig som arbetar på arkitektkontor och är även intressant för tekniska konsulter. I boken återfinns alla de nu gällande svenska standarderna för dokumentation inom bygg- och förvaltningsområdet. Standarderna behandlar bl.a. terminologi, utformning av ritningsblanketter, ritningsnumrering, regler för snitt, vyer och projektionsmetoder, beteckningssystem, måttsättning, skalor, grafiska symboler, CAD-lager, linjetyper och textning. 792 sidor. Art. nr Pris kronor Byggstandard 2003, del 2: Utförande och kontroll Boken riktar sig till dig som är byggentreprenör, beställare, konstruktör eller byggkontrollant. Ett ökande antal byggstandarder behandlar utförande av bygg-, anläggnings- och installationsarbeten. Utförandestandarder innehåller ofta uppgifter om kontroll av utförandet. Det finns också ett antal provningsstandarder som avser in situ-provning för kontroll av färdig konstruktion. 866 sidor. Art. nr Pris kronor Byggstandard 2003, del 3: Material och produkter Den här boken vänder sig främst till dig som är byggteknisk konsult och till byggentreprenörer. Denna volym samlar ett urval av de mest använda standarderna på området. Den innehåller ett åttiotal standarder inom de mest frekventa byggmaterial- och byggproduktområdena, som t.ex. stål, plåt, trä och betong sidor. Art. nr Pris kronor 20% rabatt! Paketpris! Köp alla tre delar av Byggstandard för endast kronor (ord. pris: kronor) Art. nr

Produktkatalog 2006. Standarder, handböcker, online-tjänster, matriser, guider och tekniska rapporter

Produktkatalog 2006. Standarder, handböcker, online-tjänster, matriser, guider och tekniska rapporter Produktkatalog 2006 Standarder, handböcker, online-tjänster, matriser, guider och tekniska rapporter 2 SIS SIS, Swedish Standards Institute Det pågår ett intensivt arbete i världen med att skapa standarder

Läs mer

El och maskinsäkerhet Januari 2010

El och maskinsäkerhet Januari 2010 El och maskinsäkerhet Januari 2010 Utveckla dig inom el och maskinsäkerhet säkerställ ditt arbete SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

NY! El och maskinsäkerhet. Standarder, handböcker och utbildningar 2010. Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar

NY! El och maskinsäkerhet. Standarder, handböcker och utbildningar 2010. Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar El och maskinsäkerhet Standarder, handböcker och utbildningar 2010 NY! Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Standarder som hjälp vid tjänsteupphandlingar Om standarder Standarder i offentlig upphandling Exempel på tjänstestandarder Joakim Rönnblom

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10

ATIVA Development AB. ATIVA-Kunskap. Produktinformation. Sidan 1 av 10 ATIVA-Kunskap Produktinformation Sidan 1 av 10 Allmänt om ATIVA-Kunskap ATIVA Development AB ATIVA-Kunskap är samlingsnamnet för ett antal kunskapsmoduler som stöder arbetet inom kvalitet och miljö. Dessa

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Informationssäkerhet ISO 27000 Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Informationssäkerhet ISO 27000 Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Informationssäkerhet ISO 27000 Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Ta ditt informationssäkerhetsarbete till nästa nivå SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med

Läs mer

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom OFP Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Standardiseringen nationellt/internationellt Påverkan på OFP På gång inom OFP-standardiseringen 2012-03-27 2

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer (läs

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI)

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 Revideringsarbetet avslutat och standard publicerad Viktigaste nyheterna i nya EN 206 - överblick

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? bygg & anläggning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Effektivisera och kvalitetssäkra ditt arbete!

Läs mer

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar, Svetskommissionen Stålbyggnadsdagen 23 oktober 2014 Kvalitetsarbete är ett pussel Genomgång WPS Validering av Avvikelser & korrigerande åtgärder krav svetsutrustning

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

Vad är det som avgör?

Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Standarder avgör För repet gäller följande standarder: SS-EN 354 Kopplingslinor SS-EN 355 Falldämpare SS-EN 364 Provningsmetoder SS-EN 1891 Statiska kärnmantelrep

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

FU 2000 Generella systemkrav

FU 2000 Generella systemkrav Handling 13.1 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CV Handläggande enhet, Handläggare V, Göran Reinestam Ersätter Utgåva

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång Ledningens genomgång www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag OBS! Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets-,

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Personcertifiering Kravregler CA C23

Personcertifiering Kravregler CA C23 C23 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör.

Läs mer

Kursprogram 2015 ISO GPS, form och läge och ytstruktur

Kursprogram 2015 ISO GPS, form och läge och ytstruktur Kursprogram 2015 ISO GPS, form och läge och ytstruktur 1(11) Toponova ab- allting har en yta. Toponova ab är ett kompetensföretag när det gäller att analysera, specificera och kvalitetssäkra produkters

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 2013-03-22

SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 2013-03-22 SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 1 2013-03-22 Innehåll Cisternanvisningar I:2012 (CA I:2012) SS-EN 14015:2005 CFA:2012 Erfarenheter Eurokod (EKS 9) Notera: SS-EN 14015

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN UTBILDNING HT 2009 Ledningssystem och verksamhetsutveckling Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN 1 Innehåll Utbildningsguide...3 Introduktion

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Standardisering trender i en föränderlig värld Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Vid förändring behövs standarder Förändringens vindar hos SIS Produkter Arbetssätt Nya

Läs mer

Att införa och arbeta med miljöledningssystem

Att införa och arbeta med miljöledningssystem Att införa och arbeta med miljöledningssystem Lennart Piper Verksamhetsledare Svensk Industriförening - Sinf IPP-dialog VII om standardisering Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm Vad är en kravstandard?

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23 2006-01-23 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets regler om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2006:xx, EBS 3 Konsekvensanalys enligt Verksförordningen

Läs mer

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar 2010-08-23 Handläggare, tfn Karin Bagge, +46 8 555 520 86 E-post Karin.bagge@sis.se Omfattande revidering av ISO 14001 väntar SIS, Swedish Standards Institute Framtidens miljöledningssystem bör enligt

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer