p r o d u k t k a t a l o g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "p r o d u k t k a t a l o g 2 0 0 4"

Transkript

1 produktkatalog 2004

2 2 SIS Förlag AB. SE Stockholm. Besöksadress Sankt Paulsgatan 6, Stockholm. Telefon Telefax E-post Webbplats sis.se

3 VD har ordet Hög tillgänglighet och god service som standard Hos oss kan både små och stora företag få precis de standarder och handböcker de behöver. Vi tillhandahåller standarder, handböcker, standardsamlingar, tekniska rapporter, kataloger och annan teknisk litteratur. I dag har vi all svensk standard elektroniskt lagrad. Tack vare ett nära samarbete med standardiseringen i andra länder kan vi dessutom distribuera utländska och internationella standarder även i elektronisk form. sis.se Besök SIS Förlag på nätet! Vi har en webbplats som förbättras ständigt. Här finns alla våra produkter och tjänster tydligt presenterade. På sis.se kan du beställa allt du vill ha. Du kan även beställa via fax eller telefon. Dra nytta av vår säljkår Vår ambition är att ge en service som så långt som möjligt är anpassad till varje kunds behov och krav. Tveka därför inte att kontakta våra säljare som gärna svarar på frågor och tar emot beställningar. De kan också bistå med effektivisering och förenkling av dokumenthantering och arkivering - utnyttja deras kompetens! Ständigt aktuell med abonnemang Med abonnemang kan du alltid vara säker på att ha en aktuell standard i senaste utgåvan. Du får högre kvalitet i arbetet och spar tid samt pengar. På din personliga sida, Min area, kan du när som helst och var som helst teckna nytt eller ändra i ditt befintliga abonnemang. Gå in på sis.se så får du veta mer, eller kontakta våra säljare. Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas, inte bara i Sverige, utan runt om i världen. I Sverige är vi det största tekniska förlaget. SIS Förlag AB ägs av SIS, Swedish Standards Institute. Våra intäkter går tillbaka till standardiseringen och bidrar därmed till finansieringen av verksamheten. Med aktuella standarder blir ditt arbete enklare! Charlotte Porat, VD

4 4 Dina behov våra tjänster Hos oss kan du beställa precis de publikationer du behöver allt från standard till handbok eller katalog! Stora delar av vårt sortiment hittar du här i produktkatalogen. Behöver du bli uppdaterad med senaste nytt är du välkommen att besöka oss på sis.se. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt här har du alltid aktuell och rätt information! Här hittar du även utförlig information om vilka tjänster vi kan erbjuda dig. Du vet väl att vi anpassar våra tjänster efter dina behov? Samtliga priser i produktkatalogen är exklusive moms och fraktkostnad tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Har du frågor eller funderingar kring våra produkter eller tjänster är du varmt välkommen att ringa våra säljare! Beställer gör du enklast genom att ringa oss på telefon , faxa oss på eller gå in på sis.se. Välkommen!

5 Innehåll 5 Verksamhetsutveckling- miljö och kvalitet 6-10 Material Svets Konstruktion och tillverkning El Bygg och anläggning Tryckkärl Redovisning/kontor Kataloger 26 Allmänt 27

6 6 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet ISO 9001 för små och medelstora företag Ett utmärkt hjälpmedel för att på ett enkelt sätt implementera ett ledningssystem och följa kraven i ISO Ständiga förbättringar i ledningssystemet är en fortlöpande uppgift och handboken fungerar som ett bra stöd i förbättringsarbetet. Den kan med fördel användas som uppslagsverk i det löpande arbetet. Författarna till boken är skaparna av ISO 9000-familjen och texten bygger på internationell erfarenhet om små och medelstora företags villkor och förmåga att uppfylla kvalitetskrav. 154 sidor. Art. nr Pris 585 kronor Förändringar i ISO 9001 Hjälper dig att förstå ändringarna av ISO 9000-serien och hur revisionen påverkar ditt företags kvalitetsarbete. Varje avsnitt i tidigare standard från 1994 jämförs här med den nya standardens krav och förklarar även i vilken grad innehållet i den nya standarden skiljer sig från den tidigare. 92 sidor. Art. nr Pris 540 kronor Förstå nya ISO 9000 Beskriver vad som står i nya ISO standarderna, ger förklaringar till begrepp och exempel från olika typer av verksamheter. Detta är en utmärkt vägledning till nya ISO 9000-standarderna oavsett om du tidigare använt 1994 års utgåva eller är nybörjare. 28 sidor. Art. nr Pris 265 kronor 9000 goda råd - att bygga kvalitetssystem i företag Utgåva 2, En handledning i hur du bygger upp ledningssystem för kvalitet i företag. Innehållet bygger på standarden SS-EN ISO 9001 och är en tolkning av vad standarden innebär för industriföretag. IVF. 222 sidor. Art. nr Pris 940 kronor Vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö, SS-EN ISO Standarden tar upp hur revisioner kan planeras, genomföras och följas upp. Den riktar sig till organisationer som har implementerat miljö- och/eller kvalitetsledningssystem och som därmed har behov av att genomföra interna revisioner. Även företag som utför externa revisioner av ledningssystem har behov av standarden. 71 sidor. Art. nr Pris kronor Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi, ISO 9000:2000 Standarden beskriver principer och specificerar terminologi för ledningssystem för kvalitet. 69 sidor. Art. nr Pris 975 kronor Ledningssystem för kvalitet - Krav, SS-EN ISO 9001 Denna standard specificerar krav för ett ledningssystem för kvalitet där en organisation behöver visa sin förmåga att tillhandahålla produkter som uppfyller kunders krav och tillämpliga författningskrav och den syftar till ökad kundtillfredsställelse. 63 sidor. Art. nr Pris 975 kronor Ledningssystem för kvalitet - Vägledning till verksamhetsförbättring, SS-EN ISO 9004 Ger vägledning som beaktar såväl verkan som effektiviteten hos kvalitetsledningssystemet. Syftet med denna standard är att förbättra organisationens förmåga i dessa avseenden och öka tillfredsställelsen hos kunder och andra intressenter. 125 sidor. Art. nr Pris kronor 20% rabatt! Paket - ledningssystem för kvalitet Nu kan ditt företag öka konkurrenskraften och få mer fokus på effektiv kundnytta! Här finns standarderna du behöver för ett givande ledningssystem för kvalitet, samlade i en praktisk förpackning. Paketet innehåller: SS-EN ISO 9000, SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 9004 och SS-EN ISO Art. nr Pris kronor

7 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet 7 NYHET! Revisionschecklista för ISO 9001:2000 En praktisk hjälpreda för den som ska implementera ett nytt ledningssystem, fortlöpande granska ett befintligt ledningssystem eller gå över från ett gammalt ledningssystem till ett nytt. Kan ses som ett komplement till den nya revisionsstandarden SS-EN ISO som presenterar upplägget för hur du lämpligen leder och genomför en revision. 51 sidor. Art. nr Pris 690 kronor ISO 9000 för marknadsförare Vänder sig till en grupp som i de flesta fall inte har en självklar roll i utvecklingen av kvalitetssystem, nämligen marknadsförare. Med den nya ISO standarden blir marknadsförarens roll både tydligare och mer självklar. 80 sidor. Art. nr Pris 415 kronor Ledningssystem för kompetensförsörjning, SS En ny svensk standard som hjälper dig att säkerställa din organisations kvalitetsmål, miljömål och andra mål, men också att bidra till att tillfredsställa dina medarbetares krav på meningsfull kompetensutveckling. 16 sidor. Art. nr Pris 449 kronor Processinriktat ledningssystem för kvalitet Beskriver hur du steg för steg enkelt kan övergå till ett processinriktat ledningssystem för kvalitet. I varje kapitel i boken berörs de ändringar i inriktning som den nya ISO 9000-serien medför. Avsikten med boken är att hjälpa dig som vill se längre än till certifikatet på väggen och att du ska få fler fördelar av ditt företags ledningssystem. 177 sidor. Art. nr Pris 745 kronor NYHET! Kvalitet - en praktisk handbok Vänder sig till dig som arbetar på ett mindre eller medelstort företag som inser vikten av att höja kvaliteten på verksamheten. Boken innehåller många konkreta exempel och betonar arbetet utifrån frågorna; vilket är värdet för kunden och vilka onödiga kostnader kan företaget undvika. 330 sidor. Art. nr Pris 515 kronor Ledningssystem för kvalitet - Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar, SIS-ISO/TS 16949:2002 Standarden förklarar hur branschen kan använda ISO 9001:2000 och lägger tonvikt på förebyggande verksamhet, kundkontakt och kommunikation mellan kund och leverantör. 87 sidor. Art. nr Pris kronor Sista chansen att förnya kvalitetsledningssystemet! Vid utgången av 2003 ersätts 1994 års utgåva helt av ISO 9000:2000! QS-9000 Quality Systems Requirements QS 9000 är den amerikanska bilindustrins kvalitetsstandard. QS 9000 är en av de manualer som ingår i serien. Carwin. 142 sidor. Art. nr Pris 415 kronor

8 8 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet Att integrera ledningssystem Innehåller strategier, syften, strukturer och exempel på hur ett integrerat ledningssystem kan skapas. Publikationen är lika användbar oavsett om du har ett eller två olika ledningssystem, eller står inför en inledande utvecklingsfas. 56 sidor. Art. nr Pris 365 kronor Handbok i informationssäkerhetsarbete Boken bygger på standard SS-ISO/IEC och fungerar därför som ett ypperligt komplement. Den behandlar informationssäkerhetsarbetet från ax till limpa från förberedelser för tillämpning till riskanalyser, säkerhet, styrning, systemunderhåll och slutligen certifiering. 102 sidor. Art. nr Pris 665 kronor Ledningssystem för informationssäkerhet - Specifikation med vägledning för användning, SS Den nya utgåvan harmoniserar med andra standarder inom ledningssystem såsom SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:1996. Harmoniseringen gör att standarden underlättar ditt arbete när du skall införa och driva ett ledningssystem. Dessutom innehåller standarden en introduktion av Plan-Do-Check-Act (PDCA)-modellen. Den hjälper dig i att planera, utveckla, införa och förbättra effektiviteten på ditt företags ledningssystem för informationssäkerhet. 69 sidor. Art. nr Pris 975 kronor Paket - SS & SS-ISO/IEC på CD Art. nr Pris kronor Livscykelprocesser för system, SS-ISO/IEC Denna standard omfattar de system som är skapade av människor, och som består av en eller flera av följande: maskinvara, programvara, människor, processer (t.ex. granskningsprocess), rutiner (t.ex. operatörsinstruktioner), anläggningar och naturligt förekommande beståndsdelar (t.ex. vatten, organismer, mineraler). 133 sidor. Art. nr Pris kronor Informationsteknik - Riktlinjer för styrning av IT-säkerhet, ISO-IEC TR Del 1: Koncept och modeller för IT-säkerhet. 21 sidor. Art. nr Pris 325 kronor NYHET! Terminologi för informationssäkerhet Svenskt referensverk inom området informationssäkerhet. Vänder sig i första hand till personer med intresse för informationssäkerhetsområdet t.ex. i samband med användning, upphandling och specifikation av såväl dator- och kommunikationssystem som enskilda säkerhetsprodukter. 90 sidor. Art. nr Pris 490 kronor Processer En introduktion som hjälper ditt företag att använda processledning som verktyg när du vill identifiera, analysera, styra och förbättra din verksamhet. 32 sidor. Art. nr Pris 165 kronor Ledningssystem för informationssäkerhet - Riktlinjer för ledning av informationssäkerhet, SS ISO/IEC Du behöver standarden när du ska bygga upp ditt verksamhetssystem. Med standarden som grund kan du bygga upp ett ledningssystem som ger rutiner för hur du enkelt och systematiserat höjer säkerheten i din verksamhet. 155 sidor. Art. nr Pris kronor 20% rabatt! Paket - Informationssäkerhet! Köp Att integrera ledningssystem, Handbok i informationssäkerhetsarbete samt standarderna SS SS ISO/IEC för endast kronor (ord.pris kronor) Art. nr Ledningsprocesser Vänder sig till dig som är intresserad av en processorienterad verksamhet och i synnerhet till dig som arbetar med ISO sidor. Art. nr Pris 165 kronor

9 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet Ständig förbättring med ISO Aktuella och efterfrågade standarder inom miljöområdet, samlade i en praktisk och lätthanterlig volym. Arbetar du inom miljöledning är handboken ett fantastiskt verktyg. Författare är Lennart Piper. 369 sidor. Art. nr Pris 885 kronor NYHET! Finns nu även på engelska. Continual Improvement with ISO sidor. Art.nr Pris 885 kronor ISO 14000:2002 Svenska standarder för miljöledning Innehåller i sin helhet följande standarder: SS-EN ISO 14001, SS-ISO 14004, SS- ISO 14020, SS-ISO 14021, SS-ISO 14024, SS-EN ISO 14031, SS-EN ISO 14040, SS-EN ISO 14041, SS-EN ISO 14042, SS-EN ISO och ISO/TR Standarderna behandlar miljöledning, främst miljöledningssystem, miljömärkning och miljödeklaration samt livscykelanalys. Utöver standarderna innehåller samlingen utförlig introduktion om hela serien och varför företag utvecklar och implementerar miljöledning, vinsterna med det och den konkurrenskraft den kan ge. Finns som bok och cd. Boken har 474 sidor. Art. nr (cd) Pris kronor Art. nr (bok) Pris kronor Miljömål och indikatorer - Drivkraft för ständig förbättring med ISO Ett ypperligt hjälpmedel för företag och organisationer som ska börja eller som redan arbetar med miljöfrågor. Den hjälper dig i det inledande arbetet med fastställande av miljöaspekter och miljömål och i det ständiga förbättringsarbetet av miljöprestandan i en organisation. Boken beskriver hur du praktiskt kan gå tillväga när du vill ha en bättre överblick och uppföljning av miljöarbetet i verksamheten. Dessutom behandlas integrerade ledningssystem och hur du kommunicerar din prestanda med omvärlden. Miljömål och indikatorer bygger på innehållet i standarden ISO Utvärdering av miljöprestanda och har en liknande struktur som Ständig förbättring med ISO sidor. Art. nr Pris 675 kronor Miljöledning - Integrering av miljöaspekter i produktutveckling (Miljöanpassad produktutveckling), SIS-ISO/- TR 14062:2002 Beskriver idéer och nuvarande praxis när det gäller miljöanpassad produktutveckling och strategier för hur detta arbete kan organiseras på ett rationellt och systematiskt sätt. Hur produktens miljöaspekter måste balanseras mot andra faktorer såsom produktens avsedda funktion, säkerhet, prestanda, kostnader, säljbarhet etc. Rapporten vänder sig främst till dem som direkt arbetar med att utveckla produkter och för dem som är ansvariga för policyutveckling och beslutsfattande, miljösamordnare m.fl. 55 sidor. Art. nr Pris 885 kronor 9 NYHET! Den lilla gröna En guide som hjälper dig att utforma dina miljöuttalanden rätt och riktigt, något som inte är så enkelt som man först kan tro. Bygger på standard Miljömärkning och miljödeklarationer Egna miljöuttalanden typ II miljömärkning, SS-ISO Innehåller exempel på vanliga termer, deras användningsområden, symboler, och vad du får och inte får göra. Tar även upp verkliga fall där du kan lära dig av andras misstag. 52 sidor. Art. nr Pris 195 kronor Miljöledning - Miljöbedömning av anläggningar och organisationer, SS-ISO Med en internationell standard som denna skapas förutsättningar för att miljöbedömningarna blir konsekvent utförda, att de blir effektivare och att risken att någon ska missa viktiga aspekter minskar. Standarden ger också grunden för harmoniserade begrepp och en tydlig terminologi. Denna standard kan användas av verksamhetsutövare i olika anläggningar samt av aktörer med finansiellt intresse i företag eller anläggningar, som till exempel banker, försäkringsbolag och investerare. 45 sidor. Art. nr Pris 839 kronor

10 10 Verksamhetsutveckling - miljö och kvalitet Serie för ledning av arbetsmiljö, OHSAS Med hjälp av OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series får du möjlighet att kontrollera arbetsmiljörisker och förbättra din organisations prestanda. Den avser arbetsmiljö som berör hälsa och säkerhet. OHSAS hjälper dig att förbättra din organisations arbetsmiljö och har utvecklats för att möta många kunders krav på en standard för ledningssystem för arbetsmiljö. 25 sidor. Art. nr Pris 625 kronor Städkvalitet, SS Mätsystem för bedömning av städkvalitet SS Standarden beskriver ett kvalitetssystem för utvärdering av städkvalitet med två huvudprinciper; visuell kontroll och objektiva mätningar. 58 sidor. Art. nr Pris 679 kronor Vägledning för införande av OHSAS 18001, OHSAS Ger dig vägledning till hur du på bästa sätt går tillväga för att uppfylla de krav som specificeras i OHSAS sidor. Art. nr Pris 835 kronor Internkontroll - Systematiskt arbetsmiljöarbete Boken beskriver vad reglerna inom internkontroll innebär och hur arbetsmiljöarbetet läggs upp i praktiken. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller fr.o.m. den 1 juli 2001, samt med lagändringar och författarens erfarenheter från praktiskt arbetsmiljöarbete. Norstedts juridik. 186 sidor. Art. nr Pris 385 kronor Städteknisk ordlista Cirka 35 termer har bytts ut i denna nya utgåva, som innehåller 273 svenska termer med definitioner. Illustrerad med färgfotografier. TNC. 107 sidor. Art. nr Pris 225 kronor Systematiskt arbetsmiljöarbete - en vägledning AFS 2001:1 ingår som bilaga. En vägledning för den som önskar hjälp med arbetsmiljöarbetet och att hitta metoder.den beskriver enkelt med checklistor och exempel hur arbetsmiljöarbetet kan läggas upp. Arbetsmiljöverket. 52 sidor. Art. nr Pris 115 kronor Miljörevision Boken handlar om miljöledning ur miljörevisorns perspektiv. Den fungerar som ett verktyg för organisationer som på ett metodiskt sätt önskar stärka sitt miljöarbete och upptäcka miljörisker. Green Business AB. 193 sidor. Art. nr Pris 795 kronor Kvalitetsledning - Riktlinjer för utbildning, SS-ISO Denna standard ger riktlinjer som kan hjälpa en organisation att identifiera och analysera sina utbildningsbehov, konstruera och planera utbildningen, ombesörja utbildningen, utvärdera resultat och effekt samt övervaka och förbättra utbildningsprocessen för att på så sätt nå sina mål. Den lägger tonvikten på utbildningens bidrag till ständiga förbättringar och är avsedd att hjälpa organisationer att göra utbildning till en mer verkningsfull och effektiv investering. 37 sidor. Art. nr Pris 679 kronor Miljöbalken - Den nya miljörätten Denna tredje upplaga är reviderad och redovisar den praxis som har utvecklats under Miljööverdomstolens treåriga verksamhet. De sexton viktigaste miljölagarna har samordnats under en ny lag, miljöbalken. Bland de regler i den nya miljöbalken som denna handbok förklarar märks de skärpta hänsynsreglerna, bestämmelser om kvalitetsnormer och miljösanktionsavgifter samt de regionala miljödomstolarna. Norstedts Juridik. 305 sidor. Art. nr Pris 390 kronor

11 Material 11 Armering Under senare år har ståltillverkningstekniken utvecklats vilket ger armeringsstålet andra egenskaper än på åttiotalet. Dessa förändringar beskrivs ingående. Boken är ett praktiskt hjälpmedel för personer inom utbildning, handel, konstruktion, svetsning och annan bearbetning av armering. 308 sidor. Art. nr Pris kronor Gjutlegeringar Utgåvan består av nya standarder samt nya legeringar och tillstånd. Här har de olika materialavsnitten utökats med information kring miljö- och hälsoaspekter. Dessutom innehåller boken ett helt avsnitt med tabeller som visar de europastandarder (EN) som hittills fastställts och implementerats som SS-EN, men även vad de indragna SSmaterialen heter i de nya SS-EN-standarderna. Mängden standarder skulle göra boken otymplig, därför är dessa bifogade i en cd. 400 sidor. Art. nr Pris kronor NY UTGÅVA! NY UTGÅVA! Rostfria stål Innehåller ett hundratal viktiga europastandarder och svenska nationella standarder och vänder sig till alla som arbetar med rostfria stål. Dessutom innehåller handboken ett kapitel med beteckningen Materialjämförelser med anledning av förändringar i Europa. Den största skillnaden, jämfört med tidigare utgåvor, är att boken nu innehåller beskrivande text och en del viktiga utvalda standarder. Samtliga standarder är samlade på en tillhörande cd. 420 sidor. Art. nr Pris kronor Ytstruktur Denna helt nya utgåva beskriver de grundläggande geometriska principerna för specificering och kontroll av främst ytjämnhet och vågighet. De vanligaste ytstrukturparametrarna förklaras och exemplifieras. Konventionerna för ritningsangivelser gås igenom och vanliga mekaniska och optiska mättekniker beskrivs. I två avsnitt behandlas konstruktörens och mätteknikerns frågeställningar med exempel. I en medföljande cd finns samtliga utgivna standarder inom området. Art. nr Pris kronor Koppar och kopparlegeringar Samlar allt om koppar i en och samma volym. Innehåller även avsnitt om gjutna kopparlegeringar samt hälsa och miljö. Boken innehåller beskrivande text och de tillhörande standarderna är samlade på en cd. 256 sidor. Art. nr Pris kronor Gummihandboken Innehåller alla ISO-standarder inom området gummi och gummiprodukter som avser provning och kemisk analys samt produkten slang. Den innehåller också en rad andra produktstandarder bland annat tätningsringar och cellgummi. I samlingen ingår också för området gällande europeiska standarder (EN). Denna cd sammanställs varje år. Art. nr Pris kronor Aluminium Innehåller gjutning av aluminium och tabeller som visar de europastandarder (EN) som hittills fastställts och implementerats som SS-EN samt tabeller som innehåller jämförelser mellan ersatt nationell standard (SS) och en ny SS-EN-standard. Ett praktiskt hjälpmedel för konstruktörer, inköpare m.fl. inom olika branscher och inom undervisning. 560 sidor. Art. nr Pris 995 kronor Standardpaket - Metalliska material Dragprovning Dragprovning av metalliska material är en av de oftast förekommande metoderna för att fastställa ett materials mekaniska egenskaper. Standarder som ingår i paketet är: SS-EN , SS-EN ISO , SS- EN ISO 9513, SS-EN och SS-EN ISO 376. Art. nr Pris kronor Standardpaket - Metalliska material Hårdhetsprovning Hårdhetsprovning avseende provningsmetod, kontroll och kalibrering av provningsutrustning samt kalibrering av kontrollblock. Standarderna som ingår i paketet är SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO , SS-EN ISO och SS-EN ISO Art. nr Pris kronor

12 12 Material Pulverteknik Ger kunskap om pulvertekniska material och teknikens möjligheter. Ur innehållet: metalliska pulver, metallurgiska produkter, hårdmetall, keramer, standarder och materialdata. 784 sidor. Art. nr Pris kronor Rostgradsboken, SS T1 Ger dig en serie rostgrader och förbehandlingsytor för omålade stålytor. Boken är känd för sina illustrativa bilder. Med hjälp av ett tjugotal bilder och texter om olika grader av rost och noggrant förbehandlade ytor med hjälp av skrapning, stålborstning och blästring kan du enkelt definiera de olika graderna. Här får du representativa exempel inom toleransen för respektive rostgrad. 9 språk. 120 sidor. Art. nr Pris kronor Pulverteknik Komplement Är ett komplement till Pulverteknik utgåva 3. Nyheter i boken är användaroch konstruktörsinriktade fakta, som visar på pulverteknikens möjligheter. Bl.a. finns två helt nya avsnitt i denna handbok som behandlar utmattningsdata och ger tillämpningsexempel. Ett praktiskt hjälpmedel för konstruktörer, produktionstekniker, inköpare m.fl. inom industri och undervisning. 296 sidor. Art. nr Pris 575 kronor Karlebo Materiallära I boken behandlas utförligt olika material, tillverkningsmetoder, sammansättning och egenskaper. Ett inledande kapitel behandlar överskådligt de viktigaste grunderna inom materiallära, såsom periodiska systemet, kristallografi, fasdiagram, härdningsmekanismer, utmattning och krypning. Liber. 505 sidor. Art. nr Pris 520 kronor Tillägg och komplement till Rostgradsboken SS05900 T1 Tillägget innehåller alternativa blästringsmetoder och hjälper dig som behandlar stålytor att få ett riktigt resultat enligt de regler som gäller för de olika blästringsmetoderna. 96 sidor. Art. nr Pris kronor SS-ISO Del 2. Ger dig en serie förbehandlingsgrader för stålytor där du avlägsnat tidigare färgskikt lokalt. 176 sidor. Art. nr Pris kronor SS-ISO Del 3. Förbehandlingsgrader för svetsar, kanter och andra områden med ytfel. 15 sidor. Art. nr Pris 449 kronor Gör din beställning på sis.se! Du kan också faxa in den på , eller ringa oss på

13 Material 13 Materialnyckeln Ett utmärkt verktyg när du behöver översätta nya och gamla beteckningar för metallegeringar och metallprodukter på den svenska marknaden. Dessutom presenteras jämförelser mellan svenska och utländska material uppdelade efter ursprungsland för beteckningen. 200 sidor. Art. nr Pris kronor NYHET! Materialnyckeln online Under hösten/vintern kommer materialdatabasen online. Den kommer bland annat att innehålla ett sökprogram där du för stål, koppar, aluminium och gjutjärn kan söka på hållfasthet, godstjocklek, standard, materialbeteckning, formvara och materialgrupp. Du kan även söka på svenska material för att få motsvarande europeiska och amerikanska, och vice versa. Kontakta oss för mer information. Stahlschlüssel Ett klassiskt uppslagsverk som är ovärderligt för alla som arbetar med stål. Bland ingående produktslag märks: konstruktions- och verktygsstål, stål och andra legeringar för höga temperaturer, rostfria och värmebeständiga stål, icke magnetiserbara stål och rostfria gjutstål. Boken är trespråkig (tyska, engelska och franska). Verlag Stahlschlüssel. 736 sidor. Art. nr Pris kronor Stahlschlüssel på cd Cd som möjliggör bl.a. följande sökningar: direkt jämförelse av nationella och internationella material, möjlighet att söka på standardbeteckning, produktbeteckning eller materialens kemiska sammansättning, sökning avseende stålsort, leverantör eller nation, listning av alla material i en standard, utskrift av egna sökningar. Verlag Stahlschlüssel. Art. nr Pris kronor Säkerhetsregler för fasta slipverktyg och slipverktyg med diamant- och CBN-slipmedel, precisions- och produktionsslipning För användning, skötsel och skydd av fasta slipverktyg samt slipverktyg med diamant- och CBN-slipmedel vid allmän slipning. Sveriges Slip- och Diamantleverantörers Förening. 86 sidor. Art. nr Pris 275 kronor

14 14 Svets SEK Handbok 432 Säker användning av bågsvetsutrustning Innehåller råd och vägledning som syftar till att göra svetsarbetet så säkert som möjligt. Med säkerheten som utgångspunkt beskrivs olika typer av bågsvetsning, deras installation och användning. De olika risker som är förknippade med ljusbågsvetsning beskrivs och råd ges för hur riskerna kan minskas. Arbetsplatsens utformning behandlas, liksom svetsning i olika miljöer. 52 sidor. Art. nr Pris 295 kronor Kvalitetssäkring vid svetsning Vägledning vid utvecklande och införande av kvalitetssystem i produktionen. Boken fungerar som inspirationskälla och checklista för dig i ett svetsande företag när det gäller att skapa egna rutiner anpassade till din verksamhet. I boken återges texten för varje kravelement i SS-EN 729:2, följt av kommentarer avseende tolkning och praktisk tillämpning. 109 sidor. Art. nr Pris 880 kronor Svetsarens personliga skyddsutrustning Handboken vägleder dig i frågor om krav på, och val av, personlig skyddsutrustning vid svetsning. För att välja ett bra skydd krävs det att man vet vilka riskerna är. Boken hjälper dig att göra den riskanalys du behöver för detta. Standarder återges i sin helhet som en bilaga i boken. 285 sidor. Art. nr Pris 670 kronor 20% rabatt! Paket - Svetssäkerhet! Köp SEK Handbok 432, Kvalitetssäkring vid svetsning och Svetsarens personliga skyddsutrustning för endast kronor (ord.pris kronor) Art. nr

15 Svets 15 Svetsutvärdering med FEM Anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ska lösas. Den ger också praktiska råd om hur FE-modeller ska byggas och utvärderas för att gällande branschnormer ska kunna utnyttjas. Industrilitteratur. 283 sidor. Art. nr Pris 630 kronor Svetsbeteckningar/SIS Guide 8 Ett urval av viktiga svetsbeteckningar, kompletterande beteckningar, svetsmått, grund- och tilläggssymboler. Inplastningen skyddar dessutom beteckningen och gör den till ett utmärkt hjälpmedel i det dagliga arbetet. Art. nr Pris 210 kronor Svetsstandard Karlebo svetshandbok En överskådlig och grundläggande handbok som utförligt behandlar dagens samtliga svetsprocesser. Boken beskriver svetsmetoder, utrustning, konstruktiv utformning, svetsekonomi, kvalitetssäkring, skärmetoder, ytbeläggningsmetoder och mycket, mycket mer. Liber. 272 sidor. Art. nr Pris 365 kronor Svetsutrustning - Utrustning för gassvetsning Innehåller svenska standarder för gassvetsning, vilka överensstämmer med motsvarande internationella och ENstandarder. Deras användning innebär höjd säkerhet och ökad kvalitet vid gasskärning, gassvetsning och värmning. 292 sidor. Art. nr Pris 695 kronor Svetsning av stål Handboken behandlar bland annat svetsning av olika standardstål som konstruktionsstål, kallvalsad tunnplåt, armeringsstål och rostfria stål. Boken förklarar hur dessa stålsorter beter sig vid svetsning och beskriver olika provningsmetoder. Sedan första utgåvan kom ut har så gott som all svensk standard för stålprodukter dragits in och ersatts av Europastandard. I denna bok behandlas stålen i de nya Europastandarderna. Som vägledning finns jämförelser med beteckningarna för tidigare svenska stål. 300 sidor. Art. nr Pris kronor Personal och procedurer Andra utgåvan. Handboken har samma innehåll som den föregående utgåvan, men har uppdaterats med ett nytt fräscht omslag. Innehåller de standarder som används vid godkännande av svetsare och svetsprocedurer. Boken innehåller tolv olika standarder, bland annat serien SS-EN 288 och SS-EN sidor. Art. nr Pris kronor Svetsstandard - Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar Andra utgåvan. Boken innehåller de standarder som används vid konstruktion, beredning och kvalitetsstyrning av svetsade konstruktioner och produkter. Boken innehåller elva viktiga standarder. 344 sidor. Art. nr Pris kronor 20% rabatt! Paketpris! Köp Svetsstandard - Personal och procedurer och Svetsstandard - Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar för endast kronor (ord.pris kronor) Art. nr NYHET!

16 16 Konstruktion och tillverkning Ritregler - Projektionsmetoder, allmänna regler och måttsättning Ritregler har mer än något annat blivit ett internationellt språk för tekniker. De är också accepterade av den svenska industrin. Därför är det mycket viktigt att de följs vid allt ritarbete. Handboken innehåller generella svenska standarder för ritregler, bland annat projektionsmetoder och måttsättning. Dessa standarder överensstämmer helt med eller är baserade på motsvarande internationella standarder. 464 sidor. Art. nr Pris 877 kronor Ritregler - Ritning av maskinelement Innehåller de svenska standarderna för ritning av maskinelement. Standarderna överensstämmer helt eller är baserade på internationell standard. För datorframställda ritningar gäller samma regler som för manuellt utförda. När man inför CAD bör man kräva att programmet följer ritregler enligt internationella standarder. 384 sidor. Art. nr Pris 725 kronor Maskinritningar - Ritningsblanketter Att i minsta detalj fastställa regler för utförande av en ritningsblankett är säkert omöjligt. Huvudreglerna är dock fastlagda genom de standarder som ingår i den här handboken. Förutom standarder ingår också exempel på ritningsblanketter och huvudfält från några företag. 119 sidor. Art. nr Pris 395 kronor Form- och lägestoleranser Terminologi, ritningsangivning, måttjämkning. 180 sidor. Art. nr Pris 665 kronor Dimensionstoleranser Innehåller svenska standarder för dimensionstoleranser. Sammanlagt 75 standarder om bland annat håltoleranser, axeltoleranser och gjutgods. 374 sidor. Art. nr Pris 665 kronor Konstruktionshandbok för smältsvetsade produkter Boken riktar sig till konstruktörer som inte dagligen sysslar med hållfasthetsberäkningar. Syftet är att tillhandahålla en heltäckande handbok med praktiska råd och anvisningar med sikte på att erhålla kostnadseffektiva produkter. Med boken följer också ett delskadeberäkningsprogram på diskett. Industrilitteratur. 262 sidor. Art. nr Pris 690 kronor Karlebo Handbok Handboken är upplagd så att den kan användas både som uppslagsbok och lärobok inom det maskintekniska området. I denna 15:e utgåva har ett antal uppdateringar och kompletteringar gjorts. Liber sidor. Art. nr Pris 665 kronor Karlebo teknisk ordbok Innehåller ca verkstadstekniska termer och fackuttryck på 9 språk: svenska, tyska, engelska, franska, spanska, portugisiska, italienska, finska och ryska. Utgåva 7. Liber. 590 sidor. Art. nr Pris 310 kronor Svensk-Engelsk Teknisk Ordbok Av Einar Engström. Industrilitteratur sidor. Art. nr Pris 725 kronor Engelsk-Svensk Teknisk Ordbok Av Einar Engström. Industrilitteratur sidor. Art. nr Pris 725 kronor Svensk-Tysk Teknisk Ordbok Av Einar Engström. Industrilitteratur. 706 sidor. Art. nr Pris 725 kronor Tysk-Svensk Teknisk Ordbok Av Einar Engström. Industrilitteratur. 747 sidor. Art. nr Pris 725 kronor Verkstadshandboken Innehåller överskådliga tabeller och diagram och ett praktiskt söksystem. Ett effektivt hjälpmedel för dig som arbetar inom verkstadsindustrin. Fickformatet gör att du alltid kan ha den till hands. Verkstadshandboken genomgår ständigt en noggrann revidering, komplettering och uppdatering. Svetsbeteckningar, materialstandarder införs och all svensk standard uppdateras. Liber. 352 sidor. Art. nr Pris 395 kronor

17 Konstruktion och tillverkning 17 Maskindirektivet frågor och svar Här presenteras de 117 vanligaste frågor kring maskindirektivet med svar, enkelt och lättläst. Norstedts Juridik. 111 sidor. Art. nr Pris 335 kronor Standardsamling 9 Industritruckar 2003 Sen 1997 har de flesta standardförslag som ingick i den tidigare utgåvan ersatts av nu gällande standarder. Dessa EN- och ISO-standarder har nu implementerats i Sverige och ingår i Industritruckar Dessutom har några helt nya standarder tillkommit. Cd:n innehåller standarder som är tillämpliga för industritruckar och lyftvagnar och kan vara till ledning vid tolkning av EU: Maskindirektiv 98/37/EG. Art. nr Pris kronor Community Legislation on Machinery Kommentarer till Maskindirektivet 98/37/EC. Boken är på engelska. Bibliotekstjänst. 241 sidor. Art. nr Pris 305 kr Maskinsäkerhet EL Här har du standardsamlingen du behöver för att se över säkerheten i dina maskiner. Innehåller alla de aktuella svenska standarderna för maskinsäkerhet: SS-EN , SS-EN , SS-EN 418, SS-EN 292-1, SS-EN och SS-EN 292-2/A1: sidor. Art. nr Pris kronor Maskindirektivet 98/37/sv Direktivet ger dig grundläggande hälso- och säkerhetskrav för alla maskiner i industrin och privat. Alla maskinbyggare, maskinanvändare och säljande företag i hela Europa påverkas av dessa och om ditt företag tillverkar eller levererar maskiner och/eller delmaskiner är det viktigt att ni uppfyller maskindirektivets krav. Bibliotekstjänst. 46 sidor. Art. nr Pris 305 kronor Maskindirektivet 98/37/EC Direktivet på engelska. Bibliotekstjänst. 46 sidor. Art. nr Pris 305 kronor Cranes Två handböcker om kranar som innehåller ett 90-tal standarder. Handböckerna är enkla att använda i det dagliga arbetet, för krantillverkare och även t ex kranägare, krankonsulter, förarutbildningsskolor m.fl. Böckerna är på engelska. Volume 1: Terminology and graphic symbols/information to be provided/- Use, operation and maintenance. 360 sidor. Art. nr Pris 475 kronor Volume 2: Design requirements/ Accessories. 510 sidor. Art. nr Pris 730 kronor Riskbedömning enligt Maskindirektivet Boken beskriver riskbedömningsprocessen steg för steg enligt maskindirektivet, från förberedelser och genomförande av riskanalyser till riskvärdering och förslag på riskavhjälpande eller reducerande åtgärder. Boken behandlar också de europeiska standarder som är releventa för riskbedömningen. Norstedts Juridik. 267 sidor. Art. nr Pris 540 kronor Lyftkranar - Kompetenskrav för kranförare, lastkopplare, signalman och kontrollant (inspektör), SS-ISO Alla kranförare bör vara certifierade enligt denna standard. 29 sidor. Art. nr Pris 549 kronor

18 18 El SEK Handbok 419, Dokumentation av elanläggningar Utgåva 2, Dokumentation av elanläggningar Strukturering, dokumentation och märkning för kopplingsutrustningar och huvudledningar för lågspänning i byggnader. 67 sidor. Art. nr Pris 410 kronor SEK Handbok 415, Tillfälliga elanläggningar - Planering och utförande Utgåva 2, Innehåller rekommendationer avseende planering, skyddsåtgärder, skötsel och underhåll av tillfälliga elanläggningar m.m. 32 sidor. Art. nr Pris 415 kronor SEK Handbok 420, Svensk standard i starkströmsföreskrifterna Utgåva 9, Innehåller standarderna SS-EN 50341, SS-EN 60073, SS-EN och tillägget SS-EN Den innehåller en förteckning över alla standarder som Starkströmsföreskrifterna ELSÄK 1999:5 och Starkströmsguiden hänvisar till. Du får även information om ytterligare standarder som nära ansluter till dem som avses i föreskrifterna. 34 sidor. Art. nr Pris 410 kronor Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 Blå boken föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Boken är uppbyggd enligt internationell förebild. Elsäkerhetsverket. 299 sidor. Art. nr Pris 315 kronor SEK Handbok 421, Kompendium med regler för dimensionering av ledningsnät för lågspänning Utgåva 3, Innehåller standarderna SS , SS och SS Standarderna berör bland annat dimensionering av kablar i ledningsnät med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast samt skydd mot kortslutning. 112 sidor. Art. nr Pris 455 kronor SEK Handbok 428, Larmsystem Ordlista Utgåva 1, Ordlistan samlar de engelska och svenska termer och definitioner som återfinns i europeiska standarder för larmsystem. 66 sidor. Art. nr Pris 470 kronor SEK Handbok 414, Dvärgbrytare (automatsäkringar) 230/450 V - Vägledning för val och installation Utgåva 2, Beskriver tillvägagångssätt vid val av dvärgbrytare, i bilagan finns även en schematisk bild. Riktlinjer för enklare installationer såsom i bostäder, kontor, butiker, hantverkslokaler och liknande. 35 sidor. Art. nr Pris 270 kronor Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS Utgåva 2, sidor. Art. nr Pris 549 kronor Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar, SS-EN Standarden gäller all skötsel av och allt arbete på eller nära elektriska starkströmsanläggningar oberoende av spänning, från klenspänning till högspänning. 31 sidor. Art. nr Pris 549 kronor SEK Handbok 418, Säkerhetsbrytare. Ett sätt att ordna säker frånskiljning Utgåva 1, Ger råd för att uppnå gott personskydd och för att förhindra att en utrustning eller anläggning oavsiktligt inkopplas medan elektriskt eller mekaniskt arbete utförs. 22 sidor. Art. nr Pris 375 kronor Elektrostatiska urladdningar (ESD) Utgåva 1, Behandlar uppkomsten av fel orsakade av statisk elektricitet och hur du förebygger dem vid hantering av elektronik. Stor vikt har lagts vid skyddsprinciper och skyddsprogram. Rekommendationerna som finns i boken följer SS-EN som är både svensk och internationell standard. Industrilitteratur. 184 sidor. Art. nr Pris 370 kronor Komplettera boken med standarder! Elektrostatiska urladdningar (ESD) Del 5-1 Skydd av elektronik - Allmänna fordringar, SS-EN sidor. Art. nr Pris 839 kronor Elektrostatiska urladdningar (ESD) Del 5-2 Skydd av elektronik Vägledning, SS-EN sidor. Art. nr Pris 679 kronor

19 El 19 SEK Handbok 417, Ordlista - Anläggningar för överföring och distribution av el Utgåva 2, Termer och definitioner inom området skötsel av elinstallationer. Behöver du veta vad jordning är och vilka slags jordledare det finns är elordlistan en publikation du inte kan vara utan. Arbetar du med skötsel av elinstallationer är det viktigt att t.ex. klargöra skillnaden mellan riskområdet och närområdet. 85 sidor. Art. nr Pris 315 kronor ATEX-direktiven Utgåva 1, Den 1 juli 2003 trädde två nya direktiv i kraft. Direktiven berör alla företag som tillverkar produkter för användning inom industrin. Denna handbok innehåller direktiv för explosionsskyddad utrustning. Boken presenterar praktiska konsekvenser av ATEX-direktiven för tillverkare och leverantörer och ger råd vid val av explosionsfarlig utrustning. 126 sidor. Art. nr Pris 595 kronor NYHET! SEK Handbok 413, Potentialutjämning i byggnader Utgåva 2, Syftet med boken är att skapa förståelse för potentialutjämningssystemens (PUS) uppbyggnad och funktion, allmänna principer och myndigheternas krav. Ger dig även vägledning i hur krav och rekommendationer omsätts i praktiken. SEK, STF Ingenjörsutbildning och Elmiagruppen. 42 sidor. Art. nr Pris 450 kronor SEK Handbok 423, Kontrollutrustningar - Ledningsoch uttagsmärkning Utgåva 2, Innehåller den indragna SEN R från 1954 med samma titel. Då många anläggningar innehåller kablar, uttag m.m. som märkts enligt anvisningarna i SEN R har det bedömts vara av vikt att dessa regler förblir tillgängliga. 15 sidor. Art. nr Pris 239 kronor SEK Handbok 430, Elsäkerhet vid service av elektronisk utrustning Utgåva 1, Handboken vägleder dig så att du enklare kan uppnå en tillfredsställande elsäkerhetsnivå vid arbete på nätansluten elektronikutrustning. Boken beskriver bl.a. olika sätt att anordna elförsöjningen på. Den vänder sig till rena elektronikverkstäder men även till mekaniska och kemiska industrier och verksamheter. 16 sidor. Art. nr Pris 235 kronor SEK Handbok 431, Avbrottsfri el UPS Utgåva 1, Ger en samlad bild av de fordringar som ställs på en säker UPS-installation. I handboken ingår de båda standarderna SS-EN och SS-EN Dessa har kompletterats med elsäkerhetsanvisningar för system för reserv- och nödkraft, en översikt över olika typer av UPS-system samt en checklista för beställare och leverantörer. 78 sidor. Art. nr Pris 435 kronor SEK Handbok 426, Klassning av explosionsfarliga områden Utgåva 2, Innehåller den engelskspråkiga versionen av EN tillsammans med en svensk översättning och informativa bilagor. 209 sidor. Art. nr Pris 595 kronor SEK Handbok 427, Elinstallationer i explosionsfarliga områden Utgåva 1, Innehåller både den engelskspråkiga versionen och den svenska översättningen av standarderna EN och EN och nationella bilagor. 152 sidor. Art. nr Pris 515 kronor Standardsamling 5 Elsäkerhet Utgåva 1, Standardsamlingen ger dig all information du behöver när du ska placera uttag och andra anslutningspunkter i främst bostäder, skolor, förskolor och fritidshem. Den omfattar även installationsarbete, kopplingsutrustning och belastningsobjekt som är ansluten till elnät för lågspänning. Följande standarder ingår: SS , SS samt SS sidor. Art. nr Pris 555 kronor Elinstallationer i byggnader, SS Utgåva 1, Del 61: Kontroll före idrifttagning. 22 sidor. Art. nr Pris 449 kronor

20 20 Bygg och anläggning NY UTGÅVA! Bygghandlingar 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 1 Redovisningsformer. Art.nr Pris 490 kr Del 2 Redovisningsteknik. Art.nr Pris 595 kr Del 3 Redovisning av mått. Art.nr Pris 395 kr Del 4 Redovisning av hus. Art.nr Pris 865 kr Del 5 Redovisning av installation. Art.nr Pris 760 kr Del 6 Redovisning av ombyggnad. Art.nr Pris 340 kr Del 7 Redovisning av mark. Art.nr Pris 785 kr Del 8 Redovisning med CAD. Art.nr Pris 525 kr NY UTGÅVA! Brandskydd - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler Handboken återger föreskrifter och allmänna råd med kommentarer och vägledande information i anslutning till den senaste reviderade utgåvan av BBR. Svensk Byggtjänst. 261 sidor. Art. nr Pris 575 kronor Standardsamling 2 Lekredskap Boken behandlar lekredskap med fokus på säkerhet och provningsmetoder. Publikationen är en reviderad utgåva av tidigare standardsamling och har kompletterats med den senaste informationen. Tilläggen som tillkommit är: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder SS-EN /A1, Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för karuseller SS-EN /A1, Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för vippgungor SS-EN /A1 och Stötdämpande underlag- Beskrivning, krav och provningsmetoder, SS-EN 1177/A sidor. Art. nr Pris 995 kronor Säkra lekplatsen En handbok med unik information om barnsäkra lekplatser. Boken tar upp vad som krävs för att säkerställa en lekplats. Här kan du läsa om specifika säkerhetskrav och besiktning av olika typer av lekredskap. Viktiga frågor som skydd mot fall och hur man undviker klämningsskador behandlas också. Den hänvisar till standarderna i Standardsamling Lekredskap. 51 s. Art. nr Pris 195 kronor. Paketpris! Köp Lekredskap och Säkra lekplatsen för endast 940 kronor (ord.pris: kronor ) Art. nr % rabatt! CAD-lager CAD-lager är en rekommendation för hur lager i CAD-filer skall namnges baserad på standarden SS-ISO Boken innehåller tabeller med lagernamn och beskrivning i text samt utförliga anvisningar för tillämpningen. Vissa ändringar har gjorts i denna utgåva jämfört med utgåva 1. Svensk Byggtjänst. 91 sidor. Art. nr Pris 745 kronor ABC-boken för den säkra lekplatsen Boken riktar sig främst till föräldrar, förskole- och skolpersonal som kommer i kontakt med lekplatser. Boken riktar sig också till fastighetsskötare och parkpersonal som i sitt dagliga arbete sköter och underhåller lekplatser. I boken ges många tips hur säkerheten kan förbättras på olika sätt. Taggen Miljö & Landskap. 53 sidor. Art. nr Pris 265 kronor

21 Bygg och anläggning 21 Betongprovning Standardsamling med 50 standarder som alla är giltiga efter den 1 januari Standarderna behandlar provning av färsk och hårdnad betong, provning av betong i färdig konstruktion samt provning av sprutbetong, injekteringsbruk och fogbruk. Boken vänder sig framförallt till tillverkare, entreprenörer, konstruktörer, kontrollanter och beställare, som behöver kontrollera att betongen får avsedd kvalitet med hänsyn till kraven i byggregler och produktstandarder. 288 sidor. Art. nr Pris kronor NYHET! Area och volym för husbyggnader, SS Denna standard är avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader, både i nyproduktion och befintligt bestånd - såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning etc samt vid statistisk bearbetning. 46 sidor. Art. nr Pris 679 kronor Regelsamling för konstruktion. Boverkets konstruktionsregler, BKR, byggnadsverkslagen och byggnadsverksförordningen Innehåller föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet hos bärande konstruktioner m.m. Boverket. 256 sidor. Art. nr Pris 370 kronor Boverkets byggregler BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19 Innehåller föreskrifter och allmänna råd till bland annat plan- och bygglagen och till lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Boverket. 161 sidor. Art. nr Pris 345 kronor Byggstandard 2003 Byggstandard 2003 består av tre delar med ett urval av de mest efterfrågade, aktuella standarderna inom bygg- och anläggningsområdet. Byggstandard 2003, del 1: Ritnings- och beskrivningsstandarder Vänder sig till dig som arbetar på arkitektkontor och är även intressant för tekniska konsulter. I boken återfinns alla de nu gällande svenska standarderna för dokumentation inom bygg- och förvaltningsområdet. Standarderna behandlar bl.a. terminologi, utformning av ritningsblanketter, ritningsnumrering, regler för snitt, vyer och projektionsmetoder, beteckningssystem, måttsättning, skalor, grafiska symboler, CAD-lager, linjetyper och textning. 792 sidor. Art. nr Pris kronor Byggstandard 2003, del 2: Utförande och kontroll Boken riktar sig till dig som är byggentreprenör, beställare, konstruktör eller byggkontrollant. Ett ökande antal byggstandarder behandlar utförande av bygg-, anläggnings- och installationsarbeten. Utförandestandarder innehåller ofta uppgifter om kontroll av utförandet. Det finns också ett antal provningsstandarder som avser in situ-provning för kontroll av färdig konstruktion. 866 sidor. Art. nr Pris kronor Byggstandard 2003, del 3: Material och produkter Den här boken vänder sig främst till dig som är byggteknisk konsult och till byggentreprenörer. Denna volym samlar ett urval av de mest använda standarderna på området. Den innehåller ett åttiotal standarder inom de mest frekventa byggmaterial- och byggproduktområdena, som t.ex. stål, plåt, trä och betong sidor. Art. nr Pris kronor 20% rabatt! Paketpris! Köp alla tre delar av Byggstandard för endast kronor (ord. pris: kronor) Art. nr

Bygg och anläggning. Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010. Praktiska verktyg och produkter inom. Bygg och anläggning

Bygg och anläggning. Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010. Praktiska verktyg och produkter inom. Bygg och anläggning Bygg och anläggning Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Praktiska verktyg och produkter inom Bygg och anläggning SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder.

Läs mer

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN UTBILDNING HT 2009 Ledningssystem och verksamhetsutveckling Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN 1 Innehåll Utbildningsguide...3 Introduktion

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Vi visar dig vägen till CE-märket SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB Stockholm 2000 STÖDMATERIAL FÖR ARBETSMILJÖN - ÖVERSIKT

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN UTBILDNING HT 2009 Medicinsk teknik Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! Kan ej kombineras med andra erbjudanden. RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN Utbildningar inom medicinsk

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning av Ulrika Nylander Kristina Rinman Erik Persson Rapport nr 9 KTHs Bostadsprojekt FÖRORD Denna rapport, Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning, är en fristående

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Skapa en säkrare handel

Skapa en säkrare handel ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.KVALITETSSÄKRING.NU Nr 10 FEBRUARI 2015 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte BYGGBRANSCHEN Underleverantörer

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter 2003:23 Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter Vägledning och mallregelverk Innehållsförteckning 1 Bakgrund 7 2 Inledning och motiv 9 2.1 Informationssäkerhet något om teori

Läs mer

BSI-standard 100-1 Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Version 1.0

BSI-standard 100-1 Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Version 1.0 BSI-standard 100-1 Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Version 1.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Versionshistorik... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Tillämpning... 4

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Uppföljning av Miljölagstiftning

Uppföljning av Miljölagstiftning Uppföljning av Miljölagstiftning NÄTVERKET HÅLLBAR UTVECKLING Agenda Enviro AB, www.agendaenviro.se, har på uppdrag av Samverkansforum granskat samt kommit med förslag på en vidare utveckling av medlemsorganisationernas

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem

En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem UPTEC STS07009 Examensarbete 20 p Mars 2007 En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem Analys av nuläget med rekommenderande åtgärder Max Österberg Abstract En fallstudie av efterlevnaden

Läs mer

HON HAR HÅLLBARHET OCH TILLVÄXT I FOKUS DITT NÄTVERK ÄR VIKTIGARE ÄN DU TROR

HON HAR HÅLLBARHET OCH TILLVÄXT I FOKUS DITT NÄTVERK ÄR VIKTIGARE ÄN DU TROR NR 4, DECEMBER 2010 PRIS 65 KR STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE DITT NÄTVERK ÄR VIKTIGARE ÄN DU TROR NU ÄR ISO 26000 HÄR Så gör du för att komma igång Därför arbetar

Läs mer

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT NR 3 SEPTEMBER 2004 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE TEMA TJÄNSTER EU satsar på tjänstestandarder Service kring fastigheter får egen standard

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008

Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008 Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008 1 INNEHÅLL 2006 och 2007 i korthet 2 SIS VD intervjuas 3 Standardcitat 6 SIS kunder 8 SIS i världen 10

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 3 September 2013 Pris 65 kr 14 sidor om konstruktion och tillverkning FORSKNING KTH

Läs mer