Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!"

Transkript

1 Barnavårdsvett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Tfn: Hemsida: 31:a årgången Nr 3, 2011 Oktober Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet sid 1 Studiedagar och informationsmöten sid 2 Hösten är kommen sid 3 Äntligen barnläkarkonsult på BVC sid 3-4 Growing Peolpe stänger Rikshandboken sid 4 SIDS sid 5-6 Bra mat till spädbarn och småbarn sid 6-7 Nikotinbruk under graviditet sid 7 Broschyr om nedstämdhet sid 8 Film om att fråga om våld sid 8 EPDS seminarie under våren 2012 sid 8-9 Föräldrainfo om kudde för nyfödda sid 9-10 När barn som upplever våld möter socialtjänsten sid Nya matfilmer sid Frågor och Svar sid Barnkonventionen artikel 7 sid 14 E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

2 1 Utgivare av Barnavårdsvett: Centrala Barnhälsovården, Primärvården FyrBoDal Centrala Barnhälsovården Uddevalla sjukhus Uddevalla Samtliga medarbetare kan nås genom teamassistenten Per Möllborg Verksamhetschef samt mobil Barnhälsovårdsöverläkare Nina Knutsson Verksamhetsutvecklare Anna Magouli Dietist Lisen Grafström Timanställd dietist Mona Bryggman BHV-Psykolog Mikaela Johansson Teamassistent fax

3 2 Studiedagar och informationsmöten för personal inom Barnhälsovården FyrBoDal, hösten 2011 Här annonseras endast aktiviteter där Centrala Barnhälsovården är arrangör eller medverkar. Nedanstående är under planering, varför ändring kan komma att ske. Inbjudan sänds ut efter hand per e-post. Sök även på Centrala Barnhälsovårdens hemsida på intranätet. Datum Ämne Målgrupp/Plats Arrangör/Föreläsare 12 okt Astma, allergi Personal med arbete på Centrala Barnhälsovården & hudproblem BVC Per Möllborg, bhöl hos små barn Flygeln, NÄL Kristina Ryberg, överläkare Hud 17 okt Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovården BVC, Mellerud-Dalsland 19 okt Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovården BVC, Herrestad-Uddevalla 20 okt Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovården BVC,Tanum-Strömstad 31 okt Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovården BVC, Munkedal-Orust 2 nov Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovården BVC, Källstorp-Trollhättan 3 nov Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovården BVC, Lysekils L-hus-Sotenäs 7 nov Lokal BHV-träff Personal med arbete på Centrala Barnhälsovården BVC, Vargön-Vänersborg 17 nov Astma, allergi Personal med arbete på Centrala Barnhälsovården & hudproblem BVC Per Möllborg, bhöl hos små barn Krabban, gamla vårdskolan Kristina Ryberg, överläkare Hud Uddevalla sjukhusområde

4 3 Personalinformation Hösten är kommen med besked, löven susar förbi utanför mitt fönster och jag längtar redan efter att få sätta upp adventsljusstaken i fönstren. Anna Magouli vår dietist har börjat arbeta igen efter sin föräldraledighet, hon och Lisen Grafström kommer arbeta 20 % var under hösten. Anna kommer finnas här onsdagar och Lisen måndagar eller torsdagar (måndagar jämn vecka och torsdagar ojämn). Vår psykolog Mona Bryggman kommer att sluta hos oss vid årsskiftet för att pröva sina vingar på annan arbetsplats. Mona kommer arbeta 50 % hos oss i oktober (2-3 dgr/veckan) och november december 20 % (torsdagar). Mikaela Johansson, teamassistent Äntligen barnläkarkonsult på BVC i hela Fyrbodal! Det är med stor glädje som Centrala Barnhälsovården och NU-sjukvårdens barnklinik erbjuder specialist BVC inom hela vårt upptagningsområde. Det har länge varit ett önskemål och står dokumenterat i både målbeskrivning för läkare med tjänstgöring på BVC, regionens verksamhetsbeskrivning för barnhälsovård samt krav- och kvalitetsboken att där allmänläkare har BVC skall barnläkarkompetens erbjudas vid några tillfällen per termin. Systemet har fungerat länge i både Dalsland och Göta Älvdalen medan det av olika orsaker inte kunnats erbjudas i Uddevalla och Norra Bohuslän samt till nya vårdgivare inom vårdvalsreformen. Då resurserna är knappa utifrån tillgången på barnläkare och några nya resurser inte har tillförts kommer den totala resursen att så rättvist som möjligt fördelas i hela området. Detta kommer innebära att några BVC enheter kommer få en minskning av antalet konsultationstillfällen jämfört med tidigare. Vägledande för dimensioneringen av antalet besök av barnläkare har varit antal inskrivna barn, psykosocial tyngd samt även geografiskt avstånd till sjukhus. Det viktigaste är att vi erbjuder samma möjligheter för alla barn och dess föräldrar i vårt upptagningsområde och att vi själva svarar upp mot barnkonventionen som vi så starkt förespråkar. Vi kommer att utvärdera verksamheten under hösten men följande riktlinjer gäller inför starten och givetvis även för de BVC-enheter som sedan tidigare har specialist BVC 1. Barnläkarkonsulten skall vara konsult åt ordinarie BVC läkare. Detta innebär att alla patienter skall vara primärt bedömda av/ diskuterade med ordinarie BVC läkare. 2. Det skall finnas en dialog mellan ordinarie BVC läkare och barnläkare för att föra över kunskap och gynna samarbetet. 3. Konsultationstiden kan antingen användas till diskussion kring patienter, kliniska bedömningar av barn och dess utveckling eller förevisning av tillväxtkurvor.

5 Forts från föregående sida Psykosociala frågor kan också behöva diskuteras med barnläkaren men självklart kan anmälningsplikten inte remitteras bort när barn far illa. 5. Vid neuropsykiatriska frågeställningar skall ordinarie läkare på BVC gjort en första bedömning men kan sedan vid behov sättas upp till barnläkare för vidare bedömning/diskussion. 6. Barn som bedöms uppfylla kriterier för speciell hälsokontroll utifrån neonatalvård ses av barnläkare vid dessa konsultationstillfällen (de allra mest neonatalt sjuka följs via neonatologer avd 34, se PM föregående barnavårdsvett) Tillsammans med barnkliniken på NÄL kommer systemet att utvärderas efter hand. Jag vill betona att man inte kan använda barnläkarresursen för att fylla på med vanliga BVC patienter om det finns tid över. Anledningen är att det i vårdval som ekonomisk styrmodell ingår ersättning till respektive vårdcentral för BVC arbete och då kan inte någon annan vårdgivare utföra detta rutinarbete utan ersättning. Däremot är det en vision att om det blir tid över så kan barnläkarna undervisa och utbilda BVC personalen i olika barnmedicinska frågor. Detta förutsätter att man har en dialog med kollegan så att denna har möjlighet att sätta sig in och förbereda undervisning. Under oktober och november i samband med rundresor finns det möjlighet till mer information och undertecknad kommer också att informera berörda nya barnläkarkollegor inför uppstart. Ett hopp om en bra start på en efterlängtad funktion för att gynna BVC, barnen och dess föräldrar! Growing People stänger! Webbplatsen Growingpeople.se har tagits över av 1177.se. Den 17 oktober stänger därför Growing people sin webbplats se kommer att förvalta de artiklar som finns på GP och den samlade kunskapen kommer att återfinnas på temasidorna Gravid och Barn och föräldrar. Rikshandboken Nu utan lösenord och mera nåbar! Rikshandboken har arbetats fram av barnhälsovården i Sverige och är tänkt som en metodbok för oss alla. Den innehåller mycket mer än våra gamla metodböcker och är reviderad med jämna mellanrum vilket gör den överlägsen jämfört med våra gamla pärmar. Då Growing People har köpts upp av 1177.se, se särskild notis, kommer rikshandboken att finnas på en egen webbplats. Inget lösenord kommer att behövas längre och den är nåbar även utanför arbetsplatsen. Alla som arbetar inom BVC har fått ett nyhetsbrev från Growing People där det står mer information och en uppmaning till oss som arbetar inom barnhälsovården att föra en dialog med rikshandboken för förnyelse och engagemang. Glöm inte att lägga in rikshandboken som favorit i era datorer och själva adressen är

6 5 Incidens/1000 levande födda 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Plötslig spädbarnsdöd ökade förra året! Jag har tidigare skrivit om den positiva utvecklingen när det gäller fortsatt minskning av plötslig spädbarnsdöd (SIDS) i Sverige. Desto mer oroad blev kollegan i Halland Bernt Alm och jag när vi fick information från rättsmedicinalverket att det finns en klar ökning av antalet dödsfall under 2010 som inte kan förklaras av ändrade rutiner eller annorlunda diagnossättning. Om ökningen är indikation på en bruten positiv trend eller om orsaken är slumpmässig variation vet vi inte i dagsläget. Då varje dödsfall är en tragedi för alla inblandade så är det oerhört viktigt att vi påminner om de råd som finns i informationsbroschyren från Det absolut viktigaste som tidigare påpekats är att ryggläge är det enda rekommenderade sovläget för nyfödda barn tills de själva kan vända sig runt. Sidoläget innebär en viss risk att barnet kan ramla över på mage som vi vet kan innebära en ökad risk för SIDS. Det måste poängteras att alla föräldrar får samma information och att den är samstämd från BB, BVC och övriga hälso-sjukvården. Man kan också spekulera om minskad amning, ökat nikotinbruk möjligtvis kan vara delfaktorer men det är inget vi kan belägga idag. Då vi idag inte har uppgifter om exempelvis sovläge, nikotinbruk i SIDS-fallen har undertecknad och Bernt Alm fått en studie godkänd där vi med början från årsskiftet skall kunna studera detta. Vi kommer då att få information om sovläge, amning, nikotinbruk, samsovning och nappbruk hos drabbade och även kunna få data utifrån en kontrollgrupp.

7 Forts från föregående sida. 6 I folkhälsosammanhang brukar man alltid påminna om det förebyggande budskapet alltid måste hållas varmt för att inte tappa effekt och kanske är det så att vi inte tror att SIDS förekommer längre? Låt oss värna om de evidensbaserade råd vi har och som kan beställas och laddas ner från socialstyrelsen kostnadsfritt från nedanstående länk Påminner också om att det finns en affisch som man kan beställa via länken och sätta upp på lämplig plats på BVC. Läs på och känn att ni är komfortabla med innehållet i broschyren, har ni några frågor och tankar så tveka inte på att höra av er till mig. Bra mat till spädbarn och småbarn - Livsmedelsverket presenterar nya råd! Några av er har säkert hört att råden gällande mat för spädbarn och småbarn har ändrats och kommer ut i ny tappning under hösten. Media har gått ut med det och barnmatsindustrin har också anpassat sitt material utefter dessa nyheter. På de nationella barnhälsovårdsdagarna i Åre i september presenterades de nya råden i korthet och i oktober ordnar Livsmedelverket studiedagar för barndietister för en djupare genomgång av hur råden bör tolkas. Man kommer gå igenom den teoretiska grunden dvs den nya forskning man tagit hänsyn till i förändringarna. Det är inte några revolutionerande förändringar, men man kunde dock skönja vissa attitydförändringar i uttryck och förtydliganden vid presentationen i Åre. Till exempel: Helamning rek tom 6 mån som förut, men då det gäller nyfikna barn från 4-mån kan små smakprover (kryddmåttsstorlek) ges någon gång ibland. (Detta kommer att påverka vår amningsstatistik som förut, dvs att amningen endast räknas som deltidsamning om barnet får någon som helst annan föda.) Även deltidsamning ger dock hälsomässiga fördelar. Barn som inte ammas bör få industritillverkad modersmjölkersättning. Barnet bör fortsätta att få bröstmjölk eller modersmjölkersättning när det börjar äta annan mat, så att introduktionen kan gå långsamt. Amning kan fortsätta så länge som mamma och barn vill, gärna hela första året eller längre. Överhuvudtaget utlovas mer nyanserad och individanpassad rådgivning om amning. Nu finns inget speciellt råd om vilket livsmedel som kan vara lämpligast att börja med. Detta pga att det inte finns någon forskning som stödjer ett visst livsmedel samt att vi lever i ett mångkulturellt samhälle med olika mattraditioner. Rådet om att man bör ge samma livsmedel i flera dagar tas också bort. D-droppar rek. redan från 1 vecka och upp till 2 år, till vissa barn längre.

8 7 forts från föregående sida. Livsmedelsverket är positiva till vegetarisk mat för alla, tom vegankost kan gå bra till barn, men de trycker extra på vikten av bönor, linser och tofu eller liknande samt magra mejeriprodukter för laktovegetarianer. Veganer rekommenderas att ta vit. B-12 tillskott samt berikade produkter. Det är alltid svårt i en övergångsperiod att veta hur man ska formulera sig, men ni kan tryggt säga ungefär som ni gjort tidigare. Ni kan samtidigt informera föräldrar om att nya råd är på gång och förbereda er på att konfronteras med dessa förändringar. Ni kommer att få mer fullständig information om de nya råden och utrymme för fördjupning och reflektioner i ämnet ges vid kommande informationsträffar inom Fyrbodal. Anna Magouli, dietist Nikotinbruk under graviditet kan ge spädbarn andningsuppehåll Att använda snus eller nikotinläkemedel är inget lämpligt alternativ till att röka under graviditeten. Det anser den grupp svenska forskare som i en stor studie konstaterat att barn till kvinnor som snusat under graviditeten har ännu mer problem med andningsfunktionen än barn till rökande mammor. Det är känt sedan länge att rökning under graviditet kan orsaka störningar i andning och hjärtrytm hos barnet under spädbarnstiden. Däremot har det inte varit känt vilka ämnen i cigarettröken som ligger bakom dessa störningar. Trots denna brist på kunskap har nikotinläkemedel ofta rekommenderats som ett säkrare alternativ än cigaretter. Forskargruppen misstänkte att det är nikotinet som orsakar störningar i den icke medvetandestyrda andningskontrollen hos barnet och ökar risken för andningsuppehåll. De ville därför undersöka även hur snusande mödrars barn har det med andningsfunktionen nyfödda i Sverige ingick i undersökningen hade snusande mammor, hade rökande mödrar. Den statistiska analysen visade att snusarnas barn hade dubbelt så hög risk för andningsuppehåll som tobaksfria kvinnors barn. Även rökarnas barn hade förhöjd risk, men riskökningen var mindre än för snusarnas barn. Studien är publicerad i Pediatrics. Sökord: andningsuppehåll, graviditet, nikotinläkemedel, nyfödda, snus Refererat av Nina Knutsson, verksamhetsutvecklare

9 Broschyr om nedstämdhet i samband med förlossning 8 Nu finns en ny genomarbetad broschyr för nedstämdhet i samband med förlossning. Den är skriven av Antonia Reuter leg psykolog och specialist i klinisk och pedagogisk psykologi. Hon har även en lång erfarenhet med att träffa nyblivna föräldrar inom mödra- och barnhälsovården i Göteborg. I broschyren beskrivs vilka symtom och när föräldrar bör söka hjälp. Det finns även kortfattade exempel på andras erfarenhet om hur det kan kännas och vad de själva kan göra för att må bättre. Film om att fråga om våld Mona Bryggman, psykolog Under våren har flera filmer om bemötande producerats. Det är filmer som ger ett exempel på hur vi som personal kan fråga om våld på mödravårdcentral, barnavårdscentral och ungdomsmottagning. Utbildningsmaterial med diskussionfrågor kopplade till filmerna blir färdiga under hösten 2011 och kommer att publiceras på VKV (kompetenscetrum om våld i nära relationer) hemsida För att se filmen går ni in på nedanstående länk och klickar på se filmen fråga om våld- BVC. Mona Bryggman, psykolog EPDS seminarie under våren 2011 Under våren har det genomförts EPDS seminarie i Fyrbodal. Det har varit mycket utvecklande och givande diskussioner i alla grupperna. I år var fokus ställt på hur vi hanterar EPDS och vad som kan bli bättre utifrån rådande förhållande inom barnhälsovården. Det fanns många tankar kring hur vi kan ta tillvara möjligheten att fånga båda föräldrarna för att göra det så tryggt som möjligt för barnen under deras uppväxt. Det görs redan idag mycket för att möjliggöra kontakten med båda föräldrarna. Tanken kring hur föräldrarna mår och hur det påverkar barnen har alltid varit aktuell men beläggs nu ytterligare i aktuell forskning. Denna omgång koncentrerade vi oss kring hur pappornas depression/psykiska ohälsa påverkar barnets kommande utveckling.

10 9 Forts från föregående sida Under EPDS seminarierna i Fyrbodal framkom önskemål av att vidareutbilda sig i metodikfrågor som gäller EPDS samt att få möjlighet att kort få inblick i hur det ser ut forskningsmässigt inom fältet. Det framkom många goda exempel hur man får båda föräldrarna att komma till BVC. Det är allt från att erbjuda speciella tider, passa på vid hembesök, hur inbjudan ställs personligen och till båda vårdnadshavarna m.m. Arbetsformen med att ha seminariet tillsammans med mödra- och barnhälsovårdspsykologen från respektive område har även fått en positiv respons och det talar för att vi erbjuder detta inför nästa omgång. Nästa erbjudande till seminarie blir under våren Mona Bryggman, Psykolog Föräldrainformation: Kudde rekommendationer för nyfödda Korrekt sovposition för nyfödda Eftersom barnet ska sova på rygg finns en risk att barnet får platt bakhuvud på grund av trycket. Därför rekommenderar vi att barnet ska sova med en kudde under huvudet. Använd en tjock mjuk spädbarnskudde under barnets huvud de första tre till fyra månaderna. Placera barnets huvud omväxlande åt ena eller andra hållet tills barnet kan vända sig själv. Om kanten av kudde ligger direkt under barnets nacke finns det risk att barnets huvud blir framåtböjd. För att undvika detta placera kudden under barnets huvud och axlar. Så snart barnet har börjat vända på sig, TA BORT KUDDEN eller ersätta den med en fast platt kudde.

11 Forts från föregående sida. 10 Kudden ska: vara tjock och spänstig, så att huvudet sjunker ner lite och får stöd på sidorna ha syntetfyllning och tåla minst 60 graders tvätt inte vara genomsydd så att det bildas gropar med pösiga ställen mellan dem, och vara 38 x 55 cm för säng och 28 x 35 cm för vagn och vagga. Då barnet är vaket är det ur utvecklingssynpunkt bra att lägga det på magen. Barnet ska: sova på rygg leka på mage sitta upp för att se på världen De kuddar som rekommenderas kan köpas på och Minimundus kudden finns att köpa även på Babyproffsen i Skövde och Lidköping. Ref: Nina Knutsson, verksamhetsutvecklare När barn som upplevt våld möter socialtjänsten - om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande Maria Eriksson och Elisabet Näsman Den här boken handlar om utsatta barns möte med socialtjänstens personal vid familjerättsliga tvister. Författarna vill bidra till en praktik där barnen bemöts både som utsatta och som reflekterande personer med rätt till makt och kontroll över sina liv. Med utgångspunkt i barnens egna berättelser analyserar författarna dels hur vuxna bemöter barnen i utredningarna och hur barnen görs delaktiga, dels i vilken grad barnens egna erfarenheter, tankar och känslor kring våld får utrymme i samtal med utredare. De undersöker också vilka strategier barnen själva använder i mötet med utredarna och hur de ser på sin egen delaktighet. Boken ger konkreta råd om hur man kan tillämpa barnperspektivet i arbetet och i mötet med utsatta barn. Det kan handla om att hjälpa barnet att benämna det våld hon eller han har upplevt, att skydda barnet samtidigt som man gör det delaktigt och att förklara rättsprocessen och utredningssamtalens sammanhang. Boken vänder sig till alla som arbetar med barn inom socialtjänsten eller möter utsatta barn i andra sammanhang, samt till universitets- och högskolestudenter.

12 11 Forts från föregående sida Maria Eriksson, FD, är docent i sociologi och universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. Elisabet Näsman är professor i sociologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot barndomssociologi, särskilt barns delaktighet. ISBN Ref: Mona Bryggman, psykolog Nya matfilmer Film/DVD till foldrarna "Mat, aktivitet och viktutveckling" Centrala barnhälsovårdsteamen i Västra Götalandsregionen har under september 2011 färdigställt en film/dvd som kompletterar foldrarna Mat, aktivitet och viktutveckling. Både foldrarna och filmen är tänkta att användas som diskussionsunderlag och de berör områderna Förebilder, Mat och dryck, Aktivitet. Målgrupper är personal och föräldrar i förskolor, på barnavårdcentraler (BVC) och familjecentraler. Filmen och foldrarna har finansierats av enheten för folkhälsofrågor och hälso- och sjukvårdsavdelningen. DVDn och foldrarna distribueras till alla BVC i Västra Götaland under oktober 2011 och finns för nedladdning på: Lisen Grafström, dietist

13 Forts från föregående sida 12 Film/DVD Smakglädje redan från början Barnhälsovården i Örebro har kommit ut med sin nya film (ersätter den tidigare filmen Smakportioner lätt att laga själv ) om hur man gör egen barnmat. Filmen är 20 minuter lång och finns på DVD. Den kan beställas under nedanstående länk: Till filmen bifogas tre foldrar med tips, information och recept. Dessa finns också för utskrift och kopiering på ovanstående länk. En BVC-sköterska och en nutritionist ger svar på vanliga frågor om barnets första mat och vad som är viktigt att tänka på. I filmen följer man två familjer som berättar hur de gått tillväga för att få rutiner kring mat och matlagning från det att barnet börjat med smakportioner. Filmen kan t ex användas i föräldragrupp och visas med fördel i olika avsnitt. Filmen kostar 660 kr exkl. moms t.o.m. den 30 november för beställare (utanför Örebro läns landsting), därefter 1025 kr exkl. moms. Mängdrabatt ges. Lisen Grafström, dietist Frågor och Svar Fråga: En BVC-sjuksköterska undrar om svenskfödd flicka med föräldrar från Irak. På BB har man rekommenderat BCG vid 6 månader. Nu skall familjen åka till Irak när flickan är 4 månader och frågan är om man skall vaccinera henne före resan eller vid hemkomst. Sköterskan har fått lite olika svar beroende på vem hon frågat. Svar: Min bedömning är att BCG ges redan nu när flickan är 2-3 månader gammal. Anledningen är att det tar cirka 2 månader för att få det skydd som BCG ändå erbjuder även om vi alla sedan länge har önskat ett mera effektivt vaccin mot denna globala sjukdom. Det man skall förvissa sig om är att om flickan inte varit sjukhusvårdad för oklara infektioner eller att det finns ärftliga immundefekter i familjen då det är kontraindicerat att ge ett levande vaccin med tuberkelbakterie om man har en svår immundefekt. Dessa är dock mycket ovanliga så jag tycker att nyttan med vaccination överväger denna extremt ovanliga svåra immundefekt. Hade flickan fötts i Irak hade hon också fått BCG redan under BB-vistelsen. På populationsbasis är det ändå rädslan för att något enstaka barn med svår medfödd immundefekt som då inte är känd vid vaccionationsögonblicket får en generell infektion med mycket svåra följder. Detta har inträffat även i Västra Götalands regionen sista åren och utgör den primära anledningen till att vi i de flesta fall väntar tills barnet är cirka 6 månader med BCG. De barn som vistas i hem eller i närmiljön där det finns aktiv tuberkulos skall redan på BB erbjudas BCG vaccination.

14 13 Forts från föregående sida. Fråga: BVC-sjuksköterska undrar hur mycket intyg man kan skriva från BVC till förskola gällande barn som inte tål eller anses vara allergiska mot olika födoämnen. I detta fallet har modern en alternativ syn på medicinska vetenskapen och det är ganska många födoämnen som modern uppfattar att flickan inte tål. Svar: Mitt svar till BVC-ssk är vi bara kan ge råd och information utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I ett sådant här fall skall BVC inte skriva något intyg alls utan föräldrar får höra av sig till behandlande läkare som då får avgöra vad som kan stå i ett intyg och som är medicinskt belagt. Det är inte så sällan vi hamnar i en situation där föräldrar vill ha vårt stöd för att intyga att barnet inte tål vissa saker eller att de är överkänsliga. Det är förvisso sant att vissa saker kan man inte belägga i prover eller i utredningar men det innebär inte att vi kan ge rekommendationer utan föräldern får själv i samtal med exempelvis förskolor redogöra för vad barnet inte anses tåla. Som barnallergolog skiljer jag tydligt på allergiska reaktioner, som i vissa fall kan ge allvarliga biverkningar, kontra mer överkänslighetsreaktioner som inte är av allergisk typ men som ändå kan ge vissa symtom. Grundregeln blir att vi bara kan uttala oss om det som vi vet och har belägg för, resten får bli en dialog mellan föräldrar och förskola. Fråga: En BVC-ssk som tagit över ett nytt barn från en annan vårdgivare. Barnet är nu 1 år och har fått en första vaccination vid 3 månader och sedan har det inte blivit fler förrän det dyker upp hos den nya vårdgivaren. Sköterskan undrar över om man skall börja om eller nästa dos ändå kan räknas som dos 2. Svar: Inte en helt ovanlig situation i vårdvalstider när föräldrar byter vårdgivare. I Göteborg som haft mycket större turbulens när det gäller byten av olika vårdgivare så är frågan ganska vanlig och där det också har hänt att barnet fått både för många liksom för få vaccinationer pga bristande dokumentation vid överföring till nästa vårdgivare. I det här fallet är min rekommendation att man börjar om från början då det har gått mer än sex månader sedan första dosen gavs. Följer socialstyrelsens rekommendationer och ordinarie läkare får göra ordinationen på plats utifrån regelverket. Sedan fortsätter man med sedvanliga vaccinationsintervaller. Fråga: BVC-sjuksköterska som undrar om mässlingsvaccination. 1-årig pojke som kommer till BVC och dagen efter skall man åka till Mallorca och vara där i 10 dagar. Hon undrar om det är någon mening med att ge MPR nu, det vill säga dagen innan avresa.

15 Forts från föregående sida 14 Svar: Vi är alla uppmärksamma på att vara frikostiga med MPR vaccinationer inför resa inom Europa då antalet fall av mässling ökat betydligt. Jag är ändå tveksam i aktuella fallet, då det inte är så sällan vi ser morbilliforma utslag och hög feber, i vissa fall feberkramper om barnet har en benägenhet för det, ca 5-12 dagar efter vaccinationen. Inträffar detta under semestern eller i värsta fall på flygresan så tror jag minnet av en sådan resa inte kommer att vara så positiv. Vaccinet behöver också en viss tid för att kroppen skall skapa antikroppar mot bland annat mässling. Hade däremot familjen varit på väg på resa där man under lång tid skulle vistas utomlands så hade jag rekommenderat vaccin. Då frågan ställdes för en tid sedan kan jag meddela att vi inte har några rapporterade fall av mässling som stämmer med aktuella barnet.. Fråga: BVC-ssk träffar pojke som är född vecka 31+2 med födelsevikt 780 gram som nu vid 2 ½ månaders ålder gått upp till 2 kilo. Frågan är om man vågar ge vaccination vid 3 månader eller om man skall vänta tills pojken väger lite mer. Svar: Pojken skall absolut vaccineras vid 3 månaders ålder bara det finns en muskel att sticka i vilket det säkert gör. Även Prevenar ges vid denna tidpunkt. Det är mycket viktigt att prematura barn så snabbt som möjligt får det skydd mot framför allt kikhosta som vårt kombinationsvaccin erbjuder. Barnkonventionen artikel 7 Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är.

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer.

Alkohol och Tobak. Allergi. Allmänt barn. Barnsäkerhet. För BVC - Blanketter. Manualer för BVC-sjuksköterskor. Mat. Språk. Sömn. Vaccinationer. 1 (9) Alkohol och Tobak Allergi Allmänt barn Barnsäkerhet För BVC - Blanketter Manualer för BVC-sjuksköterskor Mat Språk Sömn Vaccinationer Övrigt 2 (9) Alkohol och Tobak (åter register) Barns tankar om

Läs mer

Amning/rådgivning på BVC

Amning/rådgivning på BVC Amning/rådgivning på BVC Verksamhetsutvecklare BVCs styrdokument och basprogram Amningssamtalet på BVC Amning rökning, alkohol Amningsstatistik Avsluta amningsperioden Styrdokument BVC Artikel 2 Alla barn

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden

Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Barn och ungdomssjukhuset i Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden 1(6) Tuberkulosvaccination i nyföddhetsperioden Tuberkulos (tbc) orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och är en av världens

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad

Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad Anteckning Sammanträde: Kontakt SSK möte Tid: Fredagen den 13 december 2013, klockan 09.00-16.30 Plats: Residenset Mariestad 1. Jämlik vård, SWOT analys Anette Persson, utvecklingsledare, Christina Djäken.

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Några viktiga råd Låt spädbarnet sova på rygg Avstå från att röka Amma om det är möjligt Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig Låt spädbarnet sova på

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2015. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 24. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2015 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 24 Innehåll Ny Barnhälsovårdsöverläkare sid 2 Många fall av kikhosta under 2014 sid 3 Språktest

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga vad som ingår i en hälsoundersökning av asylsökande med

Läs mer

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän

Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga. Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri Enhet för gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn. Inom Primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän Metod Tidigare besök på MVC Strukturerad

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Reviderat Slutförslag 2012-05-10 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följer förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Föräldrainformation Titel Utgivare Bör alla föräldrar få ta del av Alternativt Detta är ditt barns hälsobok

Läs mer

Barnhälsovårdsenheten i Västerbotten. Barnhälsovård i Västerbottens län Årsrapport 2013

Barnhälsovårdsenheten i Västerbotten. Barnhälsovård i Västerbottens län Årsrapport 2013 Barnhälsovårdsenheten i Västerbotten Barnhälsovård i Västerbottens län Årsrapport Förord Först och främst vill vi säga tack till alla BVC-sköterskor för ert mycket värdefulla arbete på BVC med att främja

Läs mer

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam a

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam a Barnavårdsvett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 32:a årgången Nr 3, 2012 Oktober Innehållsförteckning:

Läs mer

Rutiner vid begäran om registerutdrag

Rutiner vid begäran om registerutdrag Rutiner vid begäran om registerutdrag Följande rutiner gäller i det fall ett barns vårdnadshavare begär information om de uppgifter som finns lagrade på barnet i Basta. 1. Vårdnadshavaren informeras av

Läs mer

Hälsofrämjande förstärkta hembesök

Hälsofrämjande förstärkta hembesök Hälsofrämjande förstärkta hembesök Modellområde Vänersborg Psynkprojekt SKL. Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, VG regionen Karin Zandèn Distriktsköterska BVC Vargön Hypotes Hälsofrämjande arbete

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Bakgrund Skolhälsovårdens mål är enligt Skollagen att: Främja och bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården

Läs mer

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar

1177 Vårdguiden för barnhälsovården. Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar 1177 Vårdguiden för barnhälsovården 1177 Vårdguiden för barnhälsovården Tips och råd om hur BVC kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, 15hp

Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, 15hp Tentamen Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder, 15hp Kurskod: MC2036 Kursansvarig: Reidun Stenberg Datum: 2011 05 09 Skrivtid: 5 timmar Totalpoäng: 62 poäng Godkänd

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

Manual för avslutande 5 ½-års hälsokontroll på BVC

Manual för avslutande 5 ½-års hälsokontroll på BVC Manual för avslutande 5 ½-års hälsokontroll på BVC 451 80 Uddevalla 1 Målsman för......... Välkomna till Barnavårdscentralen!.. är nu i 5 ½ - årsåldern och befinner sig i slutet av sin förskoleperiod.

Läs mer

Barnavård s vett. 30 årgången Nr 1, 2010 April

Barnavård s vett. 30 årgången Nr 1, 2010 April Barnavård s vett Utgivare: FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 30 årgången Nr 1, 2010 April Innehållsförteckning: Utgivare: Centrala Barnhälsovårdsteamet sid 1 Studiedagar

Läs mer

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett utbildningspaket för barnhälsovården

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett utbildningspaket för barnhälsovården Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning Ett utbildningspaket för barnhälsovården Utbildningspaketet innehåller ett kunskapsstöd två filmer två scenarier en broschyr till föräldrar en studiehandledning

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Mars 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 Öppen mottagning på BMM Gripen Meddelande från fertilitetsmottagningen Riktlinje

Läs mer

Informationsmaterial på BVC Nedan följe förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC.

Informationsmaterial på BVC Nedan följe förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Informationsmaterial på BVC Nedan följe förslag på informationsmaterial till föräldrar på BVC. Som ytterligare stöd för minnet kan vi överlämna skriftligt informationsmaterial till föräldrar. När man använder

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Barnhälsovården. Hälsa Sjukvård Tandvård. Barnhälsovården i Landstinget Halland. Riktlinjer för verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring

Barnhälsovården. Hälsa Sjukvård Tandvård. Barnhälsovården i Landstinget Halland. Riktlinjer för verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring Hälsa Sjukvård Tandvård Barnhälsovården Barnhälsovården i Landstinget Halland Riktlinjer för verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring Förord Det handlar om att främja barns hälsa, trygghet och utveckling

Läs mer

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013

Välkomna till Uppstart av Christina projektet. Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av Radisson Blu Skandinavia Hotell 4 september 2013 Välkomna till Uppstart av VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Carina Eliason, utvecklingsledare

Läs mer

1177 Vårdguiden för dig som jobbar inom barnhälsovården

1177 Vårdguiden för dig som jobbar inom barnhälsovården 1177 Vårdguiden för dig som jobbar inom barnhälsovården Tips och råd om hur du kan använda 1177.se i mötet med barn och föräldrar Välkommen till 1177 Vårdguiden! Det här dokumentet vänder sig till dig

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa

Max18skolan årskurs 4-6. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

Årliga BHV-statistiken

Årliga BHV-statistiken Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer två 2012 Detta nummer innehåller Till alla BVC-sjuksköterskor i

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna.

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. Innehållsförteckning 1. Målsättning...2 2. Barnavårdscentral (BVC)...2

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

11.3 Checklista - Egengranskning Barnhälsovården

11.3 Checklista - Egengranskning Barnhälsovården 11.3 Checklista - Egengranskning Barnhälsovården PUNK-handboken NATIONELL NIVÅ Lagar, föreskrifter, allmänna råd och dokument. 1. Hälsoundersökningar inom Barnhälsovården, SOSFS, 1991:8 2. Föräldrabalk,

Läs mer

DRAFT. Annat land. utanför europa

DRAFT. Annat land. utanför europa Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015

Månadsbladet KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B. nr 5, maj 2015 Månadsbladet nr 5, maj 2015 KOMPLETTERANDE VACCINATION MOT HEPATIT B I samband med bristen på Pentavac-vaccin har många BVC i länet sedan flera månader använt Infanrix-hexa för alla barn under det första

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Kikhosta- smittspårning

Kikhosta- smittspårning Kikhosta- smittspårning 25 26 oktober 2016 Agneta Midendal Smittskyddssjuksköterska Inledning Sedan Sverige återinförde barnvaccination mot kikhosta 1996 har insjuknandet minskat kraftigt. (uppehåll 1979-1996)

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet Historik: 1300-talet - variolisering 1796 första smittkoppsvaccinationen 1801 första vaccinationen i Sverige 1815 lag om obligatorisk smittkoppsvaccination 1901 Mjölkdroppen grundas 1930-talet Barnavårdscentraler

Läs mer

I' ÖREBRO LÅNS. ts'lå4a Au ~ ido J:? , Samvelkansnämnden

I' ÖREBRO LÅNS. ts'lå4a Au ~ ido J:? , Samvelkansnämnden m, Samvelkansnämnden.. UPPSAJ.A.()RElJlUh~./OfI.tBV ts'lå4a Au ~ ido J:? RevideratS/utförs/ag 2012-05-10 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala Örebroregionen,

Läs mer

Att uppmärksamma våld i nära relationer

Att uppmärksamma våld i nära relationer Att uppmärksamma våld i nära relationer - ett pilotprojekt inom barnhälsovården i Stockholm Arbetsgrupp 6 BVC-sjuksköterskor Projektledare för Kunskapscentrum för Våld i nära relationer (Stockholms Läns

Läs mer

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Information till föräldrar Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Alla barn som bor i Stockholms län erbjuds kostnadsfri

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 4 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Staffan Skogar, barnhälsovårdsöverläkare Mathias Karlsson, områdeschef

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

Erfarenheter av vaccination av barn mot Influensa A(H1N1) 2009 i Stockholms läns landsting (SLL) Margareta.Blennow@sodersjukhuset.

Erfarenheter av vaccination av barn mot Influensa A(H1N1) 2009 i Stockholms läns landsting (SLL) Margareta.Blennow@sodersjukhuset. Erfarenheter av vaccination av barn mot Influensa A(H1N1) 2009 i Stockholms läns landsting (SLL) Margareta.Blennow@sodersjukhuset.se Tänkte vi oss det här? Andel (%) vaccinerade barn per åldersgrupp i

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär 2014-10-03 Solgerd Gotvik Nybliven pensionär När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen?? Under åren har

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Februari 2012 sid 2 Information från spec-mvc Dagdroppe Nya medarbetare sid 3 sid 4 sid 5 MHV-registret Så kan vården använda 1177 Frågor

Läs mer

Information om del 2 av TEDDY-studien

Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 1 Information om del 2 av TEDDY-studien TEDDY boken (justerat 0706):broschyr, steg 2 07-08-07 10.40 Sida 2 Information om TEDDY-studiens..

Läs mer

Anita Elfström 2011-10-27

Anita Elfström 2011-10-27 Amning rådgivning på BVC BVCs Styrdokument FNs Barnkonvention Allmänna råd från Socialstyrelsen 1991:8 Verksamhetsbeskrivning för Barnhälsovård inom Västra Götalandregionen Krav- och Kvalitetsbok Förfrågningsunderlag

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.

Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Hej! Jag vill att du läser det här! Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner. Det handlar om vaccination mot pneumokocker Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus

Läs mer

1 januari (HSL 2 g )

1 januari (HSL 2 g ) 1 januari 2010 Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk

Läs mer

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014

Månadsbladet NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD. nr 4, april 2014 Månadsbladet nr 4, april 2014 NY VÄGLEDNING FÖR BARNHÄLSOVÅRD Barn i Sverige har rätt till en likvärdig vård för sin fysiska, psykiska och sociala hälsa oavsett var de bor. Barnhälsovården har en särskilt

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år

SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år SPRÅK, TAL OCH KOMMUNIKATION VID 2 ½ och 3 år Hälsobesök vid 2 ½ års ålder följer riktlinjerna i barnhälsovårdens Rikshandbok. Besöket omfattar både den fysiska, psykosociala och språkliga utvecklingen.

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt

Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt Barn, infektioner och antibiotika Presentation av ett Stramaprojekt En utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning Min mamma tycker att jag jämt är sjuk. Ska det vara så? För Strama Halland: Lisa

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen Kvalitetsarbete Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen 2014 Förskolor Syd Lek, lärande och omsorg för att Växa och utvecklas Munkedals kommun Erika

Läs mer

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Månadsblad nr 4-5 maj 2016 BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Nyheter om introduktion av gluten och allergena livsmedel Nya forskningsrön tyder på att det viktigaste för att minska risken

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 och Nässjö skolplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och

Läs mer

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 1 Din egen förberedelse

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård

BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Månadsblad nr 10-11 november 2017 BHV-aktuellt för Dig som arbetar med barnhälsovård Growth Karlskoga Familjecentral och Vivalla har just avslutat piloten av vår kommande datajournal. Det känns roligt

Läs mer

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun 2016-2017 Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa medicinsk inriktning - för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens

Läs mer

Välkomna till BHV-dag

Välkomna till BHV-dag Välkomna till BHV-dag 8.30 8.45 Välkomna! Lisa, Jennie och Anna 8.45-9.15 Vaccinationer & Resultat 2015 Anna 9.15-9.30 Fika 9.30 10.30 Nysvenska barn och mat Anna Strandberg von Essen, dietist BUM ökande

Läs mer