utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008"

Transkript

1 Datakvalitet

2 Andel höftfraktur h med respektive utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Stockholm Norrbotten Västerbotten Jönköping Örebro Skåne Uppsala Halland Västra Götaland Riket Kalmar Västernorrland Dalarna Gävleborg Kronoberg Västmanland Östergötland Sörm land Blekinge Gotland Värmland Jämtland DRG 210 DRG 211 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3 Andel angina pectoris jfm andelen bröstsm stsmärtor Andel angina pectoris D RG 140 jfm bröstsm ärtor D RG 143, 2008 Norrbotten Blekinge Västra Götaland Skåne Halland Västerbotten Stockholm Riket Östergötland Värm land Gotland Örebro Dalarna Jönköping Uppsala Jäm tland Västm anland Gävleborg Västernorrland Kalmar Sörm land Kronoberg Angina p ectoris Bröstsm ärtor 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4 Exempel påp analyser - KPP och DRG

5 De 20 mest resurskrävande DRG NordDRG VTF Kostnader Genomsnitts- Andel Andel (Okmplicerade och (TKR) kostnader VTF Kostnader komplicerade hopslagna) snitt (%) (%) 372 Vaginal förlossning ,78 3,42 209A Prim ledprot nedre extr , A Spec kärlsjd hjärna exkl TIA ,14 2, Trakeostomi ej ÖNH-sjd , Op höft/lår ej stor led > ,24 1, Buksmärta/gastroenterit > ,84 1, Större tarmoperation ,58 1, Lunginflammation > ,92 1, Hjärtsvikt & chock ,96 1,6 370 Kejsarsnitt ,48 1,58 107A Koronar bypass ,36 1,34 112E PCI vid infarkt ,76 1, Sepsis > ,76 1, Cirksjd m hjärtkat ,32 1, Op fotled underben öarm > ,78 1,08 104B Op hjärtklaff, flera eller ,18 1, Arytmi & överlednstörn ,52 1, Större kardiovask op ,18 0, Lymfom & leukemi ,66 0,9 082 Tumörer i andningsorganen ,7 0,88 Summa 20 mest resurskrävande ,02 32,42 Totalt

6 10 i topp kirurgiska åtgärder i öppen vårdv NordDRG DRG-text Antal Medelkostnad Varav grundkostnad Varav medicinsk service 270O Andra operationer hud/underhud O kr kr 905 kr 039O Linsop ej disciss sek katarakt O kr kr kr 381O Abort O kr kr 883 kr 036O Operation på retina O kr kr 54 kr 462O Rehabilitering O kr kr 20 kr 162O Operation inguinal-/fem bråck O kr kr kr 119O Underbindning & stripping O kr kr kr 006O Operation på karpaltunnel O kr kr kr 222O Knäoperation ej diagn artroskopi O kr kr kr 041O Extraokul op ej orbita O kr kr kr

7 Kataraktsjukvård rd (DRG 039O)

8 Kostnadsutveckling för katarakter vid Skaraborgssjukhuset 2000 och 2006 År Våtdtjänster Snittkostnad (kr) Snittkostnad (kr) Operation+Anestesi+ uppvak och ev labprover Läkemedel Material Lins Mottagning Totalt

9 Utvecklingen av antal operationsminuter per kataraktoperation vid SkaS Tid (minuter) per kataraktoperation

10 Uppskattad kostnadsutveckling för kataraktsjukvården enligt 2000 och 2006 års nivå

11 Kvalitetsutveckling för kataraktsjukvården % Andel i % som har bättre syn än 0,5 på bästa ögat % "andra ögon" Källa: Kataraktregistret

12 Patientupplevd nytta vid kataraktoperation 100% 80% 60% 40% Ingen nytta Möjlig nytta Viss nytta Stor nytta Mycket stor nytta 20% 0% Källa: Kataraktregistret

13 Andel i % som fått kataraktoperation inom 3 månader års vårdgaranti Vårdgaranti Källa: Kataraktregistret

14 Analysunderlag En analys av kvalitet och effektivitet kräver många datakällor! Olika verktyg kompletterar varandra Inte antingen eller, både och! KPP och DRG är en del i pusslet

15 Använda datakällor Öppna jäm förelser 2009 Hälsodataregister m m Patientregistre t Cancerregistret Medicinska Födelseregistret Läkemedelsregistret Dödsorsaksregistret Abortstatistiken Nationella kvalitetsregister RIKS HIA Svenska Hjärtkirurgiregistret Svenska Ryggregistret Riks Stroke Svenska In ten sivvårdsre gistret Svenska Bråckregistret Sven ska Palliativregistret Svenska Rektalcancerregistret Nationella prostatacancerregistret Nationella D iabetesregistret Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdom sdiabe tes Sven skt Reumatologiskt kvalitetsregister Svenskt Kvalitetsregister för Öron, Näs och Halssjukvård Nationella kvalite tsregistret för gyn eko logisk cellprovskontroll Svenskt Njurregister RIKSHÖ FT Svenska H öftp ro tesregistre t Svenska Knäprotesregistret INfCare HIV Gallriks Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi Svenska MS registret Sved vasc Svenska K ärlregistret Nationella Kataraktregistret Övriga källor Smittskyddsinstitutet Landstingens sm ittskyddsenheter Cancerfonden Vård baro m etern KPP databasen Väntetidsdatabasen /korrekt nam n?/ SKL:s ekonomi och verksamhetsstatistik

16 Vårdkonsumtion - stroke

17 Exempel Operativ styrning

18 DRG 014a & b - Stroke 81 % av VTF tillhör DRG 014 Komplicerad DRG 014A Komplicerande faktor som gör vårdtillfället mer resurskrävande. Exempel: Angina Demens Diabetes Kan också vara komplikation som inträffar under vårdtillfället

19 Journal Epikris/Diagnoser Åtgärder Ålder/Kön/Utskriven till/vårdtid/bostadsort DRG - Sekundärklassificering Kvalitetsregister KPP Vad kostar varje vårdtillfälle? Vilka är kostnaderna? Är vi dyrare än andra? Vilken ersättning får vi för att vårda en stroke patient? Medicinsk praxis? Resultat? Vad påverkar resultat och kostnader?

20 Patient data - Stroke Stroke patient Vårdtjänst Kostnad Andel av Totalkost Grund kr 85,5% RTG kr 4,4% Sjukgymn kr 4,3% Arbter kr 4,2% Lab 838 kr 1,1% Akut 472 kr 0,6% kr 100% DRG 14 Stroke Ersättning kr Ålder 84 Vårdtid 26 Hemort Skövde Kön Kvinna Diagnos Djup intracerebral blödning i storhjärnan m.fl.

21 Medicinsk praxis - stroke Stroke Baktlab Sjgm Lab Rtg Grund Start Kr Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14 Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19

22 Vårdtillfällen Vårddagar = = = = > 600 < 4500 = = = = > 8500

23 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Återinläggningar Kvinnor Män 03 Uppsala län 20 Dalarnas län 01 Stockholms län 06 Jönköpings län 22 Västernorrlands län 24 Västerbottens län 25 Norrbottens län 19 Västmanlands län 07 Kronobergs län 23 Jämtlands län Riket 12 Skåne län 04 Södermanlands län 21 Gävleborgs län 18 Örebro län 14 Västra Götalands län 13 Hallands län 05 Östergötlands län 10 Blekinge län 08 Kalmar län 17 Värmlands län 09 Gotlands län

24 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel komplicerad stroke (DRG 014A) 116 Miljoner Kvinnor Män 20 Dalarna 17 Värmland 10 Blekinge 9 Gotland 7 Kronoberg 24 Västerbotten 6 Jönköping 18 Örebro 8 Kalmar 25 Norrbotten 22 Västernorrland Riket 12 Skåne 3 Uppsala 1 Stockholm 5 Östergötland 13 Halland 14 VästraGötaland 21 Gävleborg 19 Västmanland 23 Jämtland 4 Södermanland

25 Resursåtg tgång Stroke Stroke samband antal diagnoser -resursförbrukning Mkost Mvtid 40, kr Mvtid 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, vtf kr kr kr kr kr Genomsnittskos tnad 0,0 0 kr Antal diagnoser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP Kostnad Per Patient Kunskapsbaserad ledning av vården Leif Lundstedt Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting Växjö 13 maj 2013 AGENDA - Vad är KPP och varför? -

Läs mer

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion inom ett. i väntetidsrapporteringen. jämförelser mellan landsting Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet m m 1 Återstående medellivslängd Mått Beskrivning Mätmetod Datakälla Förväntad återstående medellivslängd vid födelsen. Här mäts den återstående medellivslängden

Läs mer

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik?

Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik? Likvärdig tillgång till behandling efter alla jämförelser har sjukvården blivit mera jämlik? Prioriteringskonferensen 2013 22 oktober Gävle Fredrik Westander Presentation Landstingserfarenhet från Värmland

Läs mer

6.STOR KIRURGI... 49 6.1 Bakgrund... 49 6.2 Förutsättningar... 49 6.3 Material och metoder... 49 6.4 Resultat, översikter... 50 6.

6.STOR KIRURGI... 49 6.1 Bakgrund... 49 6.2 Förutsättningar... 49 6.3 Material och metoder... 49 6.4 Resultat, översikter... 50 6. INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. INLEDNING... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Uppdrag... 1 1.3 Material och metod... 1 1.4 Insamling... 2 1.5 Arbetsgrupp... 2 2.BESKRIVNING AV DE REGIONALA DATABASERNA FÖR ÅR 2000 OCH

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr ndningsområdenden Mona Heurgren Enhetschef Ralph Dahlgren Utredare Enheten Öppna Jämförelser (ÖJ) Socialstyrelsen Program Introduktion till NordDRG Val

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 3 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting BILAGOR TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 1 Innehåll Inledning 3 Metodaspekter...

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2012 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen Samverkansnämnden Utomlänspriser 2005 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra Götalandsregionen Lillhagsparken

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2011 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård JÄMFÖRELSER MELLAN LANDSTING Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

Makularegistret. Årsrapport för 2009.

Makularegistret. Årsrapport för 2009. Makularegistret. Årsrapport för 2009. Ingrid Johansson och Per Törnquist september 2010. Bakgrund och syfte: Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av exsudativa

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2008 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer