sters regro.tr}!ckeri ...tillfärdigtrycksak! från manuskript... Vi är aldrig ute och seglar' när det gäller trycksaker Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sters regro.tr}!ckeri ...tillfärdigtrycksak! från manuskript... Vi är aldrig ute och seglar' när det gäller trycksaker Tel.08-777 94 00-777 33 50"

Transkript

1 Ii/ I! Vi är aldrig ute och seglar' när det gäller trycksaker i) I,1, :1 I.,Ii \. -~..,... NR 4 ARGANG 1990 sters regro.tr}!ckeri Tel från manuskript... LAYOUT FOTOSÄTTNING ORIGINALMONTAGE REPRODUKTION. OFFSETTRYCK SNABBOFFSET ~" 'I 11 \11, " iii III iii II...tillfärdigtrycksak!

2 Innehållet i detta nordiska VEGA-blad: VEGA-klubben Ordför ande har ordet 3 Klubbstyrel ser 4 Nya medlemmar 6 Vinterns seglingskurser."""... 7 Bätutställ ningar Träff på Knopar & Stek 8 Generalforsamling 99 VEGA-seminar Vinterns motor kurser Hvervekonkurrencen Medlemsmode ilshoj Ärets VEGA-mester sejlklub VEGA-klubbens fodselsdagskonkurrence 11 Svenska VEGA-klubbens ärsmötesprotokoll ; 12 SEGLINGS SPALTERNA Resultat fran VEGA-mästerskapet Per Brohälls hederspris 17 VEGA-klubbens vandringspriser Skeppsklockan Per Källs hederspris 19 Sjeell and rundt Tjörn runt Segling - Kappsegling 24 Dykare hittade rammad segelbät 25 To any Danish VEGA sailor 26 OHOJ Kalmarseglare m fl. 26 LÅNGFÄRDSSEGLING GALATEA TURBO: Virginia och Maryland... TEKNISKA SPALTERNA VEGANS försäkri ng 34 Oljud i Albin Häckroder igen'..35 VEGA-Zi ppo-storml ighter Besök ombord..36 MARKNADEN..38 VEGA-bladet Nr. 1, utkommer under mars Sista manusdagen är , I'edaktören tillhanda. Skriv till redaktionen redan idag' Skicka även foto eller teckningar' Redaktör/ansvarig utgivare: LaszI6 SZÖlyi VEGA-bladet: upplaga ca. 800 ex. Omslagsbilden: lidingö runt Dan111ark... Vinteren er den tid, hvor man passende kan gare status over årets gang. Farst lidt, som vi er både glade for og kede af. I bestyrelsen satte vi det mål, at vi 1990 skulle komme ap på 150 medlem mer - vi mangler stadig 4 stykker i, at målet er nået - men det går stadig den rigtige vej. og vi er glade for medlemmernes aktive medvirken til, at medlemstallet er blevet så fint. I sommers tog den stars te Vega-flåde i klubbens historie afsted til IFR-Regatta i udiandet, og det sammenhold, der her blev skabt, er noget der skal bygges videre på. Klubbens feellesaktiviteter er blevet udvidet, og vi er specielt glade for, at området vest for Storebeelt igen er blevet en naturlig del af vore aktiviteter...28 Sverige. Kärvare tider... Rubriker i den stilen har det varit gått om denna höst och man kan undra hur det skall gå för båtbranschen. Vi Vegaseglare kan känna oss nöjda med att ha en båt med rimliga proportioner som det inte kostar skjortan att underhålla och betala låneräntor till. Ibland brukar det också uttryckas som: HEnbillig båt behöver man inte känna trycket att använda så mycket eftersom den inte binder så mycket kapitalh. Personligen har jag dock aldrig riktigt förstått den logiken; man seglar väl för att det är roligt och inte för att få avkastning på kapitalet!! Även Vegaklubben drabbas av kostnadsökningar som Du ser på an- Ordförande har ordet... Som noget nyt vii vi i 1991 på en ny måde prove at leve ap til vor status som en landsdeekkende klub, uden at vi derfor skal gore det hele for bureaukratisk. Derfor bliver der i februar inviteret til et medlemsmode i Jylland med bl.a. et seminar, således at dagsordenen til generalforsamlingen og evt. forslag til denne kan blive behandiet og evt. nye fremsat inden den årlige generalforsamling ilshoj. Et emne, der overvejes for tiden, er en feelles sommertur i juli en afslappet tur - til f.eks. Sverige eller det tidligere DDR. Overvejelserne omkring IFR 1992 i Danmark er også i gang, så selvom båden e ligger stille, så er bestyrelsen i fuldt sving. På bestyrelsens vegne onsker jeg alle Vega-sejlere et GODT NYTAR! Svend-Erik Bolge nan plats har årsmötet beslutat om höjning av medlemsavgiften. Vad fär klubbmedlemmen för pengarna? Vad vi får ut av Vegaklubben och bladet beror naturligtvis i hög grad på alla medlemmarnas ideer och initiativ. Glädjande nog verkar antalet brev till styrelsen ha en liten men dock positiv trend. Ett brev betyder så mycket! Lokala träffar eller kurser utanför Stockholmsområdet är vi dåliga på. Nog borde detta vara möjligt både till lands och till sjöss. Hör av Dig till styrelsen om Du har en ide om detta. Om bladet hinner komma ut före dess: God Jul! I varje fall: Gott Nytt Är! Ingemar 3

3 VEGA-klubben, Sverige VEGA -klubben, Norge VEGA-klubbens V EGA-bladets adress: adress: VEGA-klubblns STYRELSE Ordförande: Ingemar Bäck tel.hem VEGA - 2 arb ELVIRA Kassör: Ann-:\1ari Holmquist hem. O VEGA arb AGNES CECILIA Tekn. produktion VEGA- Laszl6 Szönyi tel.hem VEGA bladet, medlemsmatrikeln: arb MATE Sponsring, annonser Hans Mitt jas tel.hem VEGA arb BETTY 1301'1'11 Distribution Dan Wikström tel.hem OS 14 VEGA-883 VEGA-bladet o.dyl: DUGA Seglingssek tionen: Lars Lemby tel.hem VEGA - 7 arb IMARI VEGA-klubben, cjo Ingemar Bäck, SÖdra SIuJgsrundan 69, AKERSI3ERGA V FGA-klubben, cjo LIszl6 Szönyi, G:la Tyresövägen 327, ENSKEDE Klubb-Prylar, se marknaden Medlemsavgift: 150:- Kr jar Klassbevis, kurser och övrigt Medlemsjverksamhets-ar: 1j9 tom 31i8 nästföljande ar. VEGA-klubbens batfärsäkring: LAP-A(Jj' Assurans AB Eva Andersson tel.hcm VEGA arb.o WANDERER Tekniska sektionen: Per Wasberg tel.hem VEGA arb PAGAL Jan Larde tel.hcm VEGA arb. KRONKVIST III Klubbmästare: Aino Eriksson-(jatehag hem VEGA arb. KATINKA Medlemsregister: Kenneth Netterstöm tel.hem. 07h VEGA arb SoEuniI Förs. av Klubb-Prylar:!\:ikolai SuursÖÖt tel.hem VEGA GOZA REGIONALA KONTAKTPUNKTER S:t Anna: Rolf' Andersson tel.hcm. OJI VEGA arb ORRITA Sydkusten: Peter S vcfors tel.hcm VEGA EMMA Postgiro nr: Postgironr: Postgironr: VEGA-klubbens adress: Postgiro: VEGA-klubbens VEGA klub, Dall1llark STYRELSE Formann: Tom H. Rasmussen tel.priv VEGA arb NOVA Kasserer og redak wr! I0gne Kirkeby tel.priv VEGA arb NORVEGA Sekret<er: Per O. Ekstf0m tcl.priv VEGA LE RAPIDE 2 Styremedlem: Rosmarie Gaudcr tel.priv VEGA arb LA ID E Styremedlem: Sten Ekstf0m tel.priv arb Revisor: Knut [Iall tel.priv lh 55 VEGA TIKrI'O VEGAKLUUBEN, Postboks 296, N-1324 Lysaker Bankgiro: VEGA klubs BESTYRELSE Formand, VODA kontakt, Svend-Erik B01ge tlf VEGA m0deindkaldelser, [FR MINKA N <estformand, Vega- Jan Grubert tlf VEGA mesterskab, klassregler RIKKE mäle brevsregistrer ing K asserer, regnskab, Knud Alberg tlf VEGA medlemsregistrering BICA!)() Sekrct<er, rcdakt0r, Walther Nerving tlf VEGA PR-aktiviteter, indk0b VIWA II Tur- og medlemsarrange- Erling Christiansen tlf VEGA menter ANTI VEGA-klubbens adresse: DA]\;SK VEGA KLUfJ c/o Svend-Erik I301ge Thyrasvej 32,!)K-.'J630 Jaegerspris Postgiro: DANSK VEGA KLUB 3060 Espergccrde 4 5

4 Nya Ahlberg Berzell Ake Lars Carlsson Håkan Fermhede Håkan Håkansson Leif Jansson Bertil Johansson Bertil Lindh Leif Lindholm Rainer Monthan Björn Nilsson Bernt Segerborg Per Strömberg Kurt Sölvefjord Leif Tillberg Bo Zachrisson Olof Aström Thomas VÄLKOMMNA NIedienImar, Sverige VEGA- 690 VEGA-? VEGA- 744 MARIE VEGA-3000 SEZAN VEGA- 584 KRYSS VEGA-1259 VEGA-3137 VEGA- 69 BIEN VEGA- 824 OLGA VEGA- 208 VEGA- 743 ALOU VEGA-2638 MARIA IV VEGA-1575 FIDELI VEGA-2681 VEGA-? VEGA- 678 JOLLY GIRL VEGA-? TILL VEGA-klubben! ANTALET MEDLEMMAR I\R NU 521 PER DEN 31/ Bandhagen Sollentna Loftahammar Kristinehamn Helsingborg Alingsås Vällingby Oskarshamn Sollentuna Lidingö Helsingborg TÄBY Bromma Skövde Helsingborg Lund Stockholm Härutöver har vi nästan 100 som antingen har glömt att betala m(~dlemsavgiften eller som ej meddelat utträde ur klubben. Vegabladet kommer framledes endast att kunna sända.'i ut till medlemmar som erlagt medlemsavgiften.. Nye MedlenInler, DannIark Vi onsker folgende nye medlcmmcr velkonllm~ni Vq~a-klubbcn: 8.8yskov/J.Kristensen VEGA 152 S0RINE 8381 Mundelstrup Leif PI<etner VEGA 767 FRIVO 5500 Middelfart SV.Aa. Norgaard VEGA 1254 VIVALDUS 2840 Holte Arno J. Jakobsen VEGA 1899 SIRlUS 7000 Fredericia Kai Ronstrom VEGA "12 LI LLE MY 2670 Greve Kaj O. Hansen VEGA 166 LOLA 5500 Middelfart Erik Hansen VEGA 2116 KRABASK 2840 Holte VINTERNS SEGLINGSKURSER De senaste åren har kurserna handlat om lång- och familjesegling. Det kan vara tid att vi ägnar oss litet åt kappsegling igen. Men detta betyder inte att vad vi kommer att säga och visa blir utan intresse för dem som KAPPSEGLINGS-REGLERNA eller HUR KÖR DU, KRABBSALTARE?! Kursen vänder sig i första hand till nybörjare eller -nästan" sådana. Vi kommer att öva oss i reglernas tilllämpning i en -torr-kappsegling" LI- DINGÖ RUNT, och därvid även försöka bjuda på några taktiska råd - eller åtminstone misstag vi gjort. En -lathund- för situationsanpassad regelhänvisning kommer att delas ut till kursdeltagarna. Tid: Torsdagen den 24 jan 1991 kl absolut inte vill kappsegla. Alla vill vi ju gärna segl a väl och det gör ju ingen skada om det också går bekvämt och fort. Programmet omfattar två kvällar. Plats: CEPROs källarvalv, Klara N Kyrkogata 34. Utrustning: Kappseglingsreglerna. Arrangör: VEGA-klubbens seglingssektion / Lars Lemby. Avgift: 100 kr insättes på VEGAklubbens postgirokonto senast den 17 jan Anmälan: Ange namn, telefon-nr och VEGA-nr på postgirotalongen. SPINNAKER-SEGLING FÖR TVEHÅGSNA eller HUR FÅ NER MONSTRET? Även denna kurs vänder sig till nybörjare eller "nästan" d:o. Vi hoppas att kunna bjuda på praktiska demonstrationer med m::jdell-spinnaker och vindmaskin, så att vi kan visa vad som händer när vinden skrotar och skralnar, friskar och mojnar. Tid: Torsdagen den 14 feb 1991 kl Plats: CEPROs källarvalv, Klara N Kyrkogata 34. PS. Har ni hört om den gamle kappseglingsräven som var ute med en ung man för att lära honom segla spinnaker? Räven: "Se bara till att få in blåsan u bakom storen så kommer den ner lätt som en damsilkesstrumpa." u Novisen: "En vada, sa dur - o -o - o - Utrustning: Kappseglingsreglerna (Repetition och förhör') Arrangör: VEGA-klubbens seglingssektion / Lars Lemby. Avgift: 100 kr insättes på VEGAklubbens postgirokonto senast den 17 jan 199 f Anmälan: Ange namn, telefon-nr och VEGA-nr på postgirotalongen. Välkomna' -- R: "En damstrump...! Menar du att du aldrig dragit ner en dams silkestrumpa??r -- "Nää, de har strumpbyxor nuförtiden. " -- "Ägir o Neptun! Hur ska du då kunna lära dig att bärga en spinnaker?'" 6 7

5 BÅTUTSTÄ"LLNINGAR 1991 GÖTEBORG 1/2-10/2 Här planerar styrelsen att låta Vegaklubben synas som klassförbund på en skärmutställning i samarbete med Göteborg-Hallands seglarförbund. In- STOCKHOLM - ÄLVSJÖ 16/3-24/3 Som vanligt planerar vi att klubben skall delta med en monterskärm i Stockholms seglarförbunds avdelning. Under lördagen den 16 mars tänker vi ordna en VEGATRÄFF i stil med den vi hade förra året i en av mässans mindre sidolokaler. Vi hoppas kunna engagera några olika experter att diskutera Vega-frågor med. Om Du ändå tänker besöka mässan någon av de två helgerna, välj alltså LÖRDAGEN DEN 16:e MARS då disponerar Vegaklubben konferenslokal K14 i mässans kongresscentrum (se skyltar innanför entren) där vi planerar att hålla öppet hus under dagen. Planerar Du besök på mässan på lördagen så kom tidigt för att slippa köer, kolla vårt program (i montern eller på r'jmsdörren), när det blir för trångt på mässan kom till rummet, vila benen och prata Vega. Vi planerar att hålla öppet från ca kl 12. Tillträde kan endast ske via mäss- TRÄ"FF PÅ KNOPAR Ni som var med förra gången vi hade knoparträffen kan säkert intyga hur trevligt vi hade. Denna gång kan det tyvärr inte arrangeras på kvällstid. Knoparverksta'n håller dock öppet hus för oss Vega medlemmar torsdagen 21/3-91 mellan kl 1000 och Det är samma vecka som båtmässan pågår i Älvsjö. Ni som ändå har tagit ledigt för att gå på mässan kan formationsblad kommer att spridas och som vi hoppas locka intresserade västkustseglare till medlemskap. n U n-- an dvs med betalt inträde för den dagen. När detta skrives tänker vi oss ungefär följande inslag (f.o.m. ca k113) :. Allmänt om Vegasegel och dess hantering. Vega för spinnaker. Vegasegling för nybörjare. En katt eller en tiger bland hermelinerna? Visst kan man kappsegla med sin Vega! OBS OBS Du som vill hjälpa till att bemanna någon av de ovan nämnda montrarna, hör av Dig till styrelsen omgående. För detta ändamål har vi några fribiljetter. OBS OBS På kvällen den 16:mars blir det även fest. Se särskild anmälan som medföljer detta Vega-blad. & STEK ju börja dagen med ett besök i lokalen på Skeppsholmen. Om du står i höjd med aktern på "af Chapman" så är det bara att vända på klacken och gå rakt upp mot närmaste hus. Där ligger Knopar & Stek. Skeppsgossarnas egen lokal för framställning av allehanda nytto och prydnadsföremål. Hoppas att vi ses. Gunilla Wikström 883 "Duga" GENERALFORSAMLING OG VEGA-SEMIN A R 1991 Allerede nu kan I godt s<ette et kryds i 1991-kalenderen ved På denne dato vii vi afholde generalforsamling med forudgående Vegaseminar om formiddagen. Moderne vii som s<edvanligt blive s0gt afholdt i Ish0j Sejlklub. Dagsorden og program for dagen vii blive i.h.t. vedt<egterne tilstillet medlemmerne separat. L0RDAG DEN 16. MARTS Med venlig hilsen Bestyrelsen VINTERNS MO TOR KURSER" Vega-klubben anordnar i år temakvällar både i Göteborg och Stockholm för bensin- och dieselmotorn. GÖTEBORG Här står Vega Marin för arrangemanget, anmälan göres till Henry Gustavsson, tel: 03: på dagtid, senast 15/ Tider: Det är ännu inte riktigt klart, preliminärt månadsskiftet januari-februari. Ring Henry i samband med anmälan, så får ni besked. Plats: Vega Marin, Klangfärgsgatan 1, Västra-Frölunda. STOCKHOLM Anmälan: 25 kr per deltagare och kväll, sätts in på postgirokonto , senast 10/1 NB: Tji sydsvenska Vega-seglare: Kom ihåg att Ni är mycket välkomna till Danska Vega-klubbens möten och arrangemang. Är du intresserad, så sänd namn, adress och Vega-nummer til Danska Vega-klubbens Sekretariat, C/O Walther Nerving, Egehegnet 76, DK-2850 Närum. Du kommer så att bli underrättad om våra aktiviteter Glöm ej att ange vilken kväll, bensin eller diesel, Vega-nr, namn och telefonnr. OBS! VIKTIGT. Tider: Tisdagen den 29/1 kl 1800 bensinmotorn. Onsdagen motorn. den 30/1 kl 1800 diesel- Plats: Starex, Flemminggatan 17, Stockholm. Vi efterlyser både bensin- och dieselmotorer som demonstrationsobjekt. Den som kan ställa upp med en motor, ring mig, Per Wasberg, VÄLKOMNA Tekniska sektionen 8 9

6 HVERVEKONKURRENCEN 1990 Kampagnen.Skaf nye medlemftierh sluttede den 1. oktober. Vi ved, at mange har v<eret aktive og har kontaktet Vega-ejere i 10bet af sommeren. Dette har også betydet, at klubben atter i år kan notere sig en god fremgang, men vart mål - nemlig 150 medlemmer - inden udgangen af 1990 koit,mer vi nok ikke til at opfylde. I skriven de stund er vi meget t<et på de 140, så vi ser fortmstningsfuldt på fremtiden og er sikre på, at vore mange tilbud og aktiviteter også vii sikre os en fremgang i De medlemmer, som i årets 10b har solgt deres både, har v<eret flinke til at oplyse de nye ejere om klubben og har således v<eret medvirkende til at opretholde kontinuiteten. Af de indsendte tilmeldingsblanketter har flere medlemmer tegnet sig for samme antal nyindmeldelser. Vi har derfor måttet foretage lodtr<ek- ning. Dette års vindere blev Ruth Cordua/Jmgen Kronborg med V 2186.Partner". De tre mdvin overr<ekkes flasker snarest pragtfuld tak for indsatsen. Vi siger ligeledes tak til alle, som har v<eret aktive i hvervearbejdet, og kan allerede nu meddele, at vi gentager konkurreneen. Denne gang vii vi v<ere noget tidligere ude og vi lader konkurrencen lobe fra d tii Kampagnematerialer har I sikkert allerede liggende. Skulle dette ikke v<ere tilf<eldet, så ring til Sekretariatet på tlf , så kommer der mere materiale med posten. Husk at anf0re dit medlemsnummer nederst på kuponen. "God jagt i 1991" Bestyrelsen Den var det igen blevet tid til at hilse på hinanden ove n på sommerens mange ture og efterårets afrigning. Som traditionen efterhånden byder det, samledes vi i Ish0j Sejlklub over middag, og vi var lidt over 20 personer, som fylkedes omkring det velanrettede kolde bord. Kl. 14 var vi blevet over dobbelt så mange, så vi gik igang med m0det. Formanden b0d velkommen og gjorde en lille status over året, som n<esten er gået. Herefter var der uddeling af pr<emier til vinderne af Sj<elland rund i såvel klassede som uklassede Vega'er. Det var fmste gang, at medlemmerne så klubbens nye, smukke pr<emie - en messingplakette med klubbens logo i sort og md emalje samt vinderens navn, bådnr. osv. graveret. Pr<emierne blev fulgt op med nogle yderst anvendelig blå sejldugsposer til fald- og sk0deender m.m.- sponsoreret af DAN-SAILS. Herefter var der vinpr<emier til vinderne af årets hvervekonkurrence samt fodsel sd ags-sporgelegen. Så var det NORDEUROPA, der kom til orde. Erik Hansen, som både er I SEJLKLUB forsikringsselskabets repr<esentant samt Vega-sejler gennem mange år, redegjorde for den aftale, som klubben og selskabet har indgået. Spmgelysten var stor og de fleste fik yderst tilfredsstillende svar på mangt og meget vedr. denne, aftales d<ekningsomfang. Reaktionen hos de sp0rgende viste, at vi også denne gang har lavet en aftale, som de fleste medlemmer kan drage fordel af. Dagen n<este punkt var video-filmen fra sommerens IFR i Holland. Det var for de mange, der var med, dejligt at genopfriske minderne, og for de; der ikke var med, var det en oplevelse at se de 12 danske Vega'ers kamp mod vejr, vind, kanaler og hedeb0lge. Efter filmen var der sandelig også lysbilleder fra turen, idet Thorvald Pedersen fra Gedser, V 1004, havde taget sine dias med. Det gik hen og blev en lang dag, men det var rart at samles igen og få nye informationer og lidt tilbageblik samt få bekr<eftet, at klubben er livligere end nogen sinde. RED. ÅRETS VEGA-MESTER Så er det absolut sidste udkald for at blive Årets Vega-Mester Kapsejladschefen venter netop nu på dine resultater. Computeren er klar til beregningerne. Få samlet dine resultater fra kapsejladserne i 1990 og sen d dem inden den til: Jan Grubert H0jbjerggårdsvej Holte Pr<emien er i år klubbens nye, smukke messingplakette og en sponsoreret till<egspr<emie plus <eren, naturligvis! RED. VEGA-KLUBBENS F0DSELSDAGS- KONKURRENCE Vor lille fodselsdagsg<ettekonkurrence er nu blevet opgjort. Vinder blev V 1902, Mogens Tybo Nielsen, som vandt suver<ent med 19 rigtige besvarelser på 20 sp0rgsmål om Vega'en og klubben. Den udlovede flaske rodvin skulle gerne v<ere drukket, når disse linier l<eses. Tak far interesssen Erling 10 Il

7 ARSMÖTESPROTOKOLL Vegaklubbens höstträff med år~'l1öte, , Restaurant Vega, Stockholm. Till årsmötet kom 32 personer. 1. Årsmötet förklarades öppnat av vår ordförande Ingemar Bäck. 2. Till justeringsman valdes Kriste;- Nylund. 3. Årsmötet förklarade att mötet var rätt utlyst. 4. Till ordförande för mötet valdes Ingemar Bäck och till sekreterare Hans Mittjas. 5. Årsmötet beslöt godkänna föreliggande verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning. Kommentarer till den ekonomiska redovisningen gjordes av kassören. 6. Revision är gjord av Bengt Andersson. Årsmötet godkände revi s ions be rätte Isen. 7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 8. Med hänvisning till stadgarnas paragraf 19, jämnt år, valdes kassör och ledamöter. Till kassör valdes. Ann-Mari Holmquist Som nya ledamöter föreslogs och valdes:. Aino Eriksson (tilltänkt klubbmästarinna). Jan Larde (tekniska sektionen) sittande styrelse som ej valts 1989 valdes därefter i "klump", utom C. Malmborg som begärt att få avstå. 9. Följande valdes till revisorer: 12. Bengt Andersson. Bengt Annerwall och till revisorssuppleanter:. Lennart Lindforss. Börje Damberg 10. Årsmötet utsåg följande valnämnd.. Christian Malmborg. Lars Häggblom 11. Årsmötet beslöt godkänna den ändring av stadgarnas paragraf 17 som föreslagits av styrelsen. Ny lydelse av paragraf 17 : Medlem som önskar få fråga behandlad av årsmötet ska senast den 25 september eller 35 dagar före årsmötet tillställa styrelsen motion i ärendet. 12. Årsmötet godkände styrelsens förslag till höjning av årsavgiften till 150 kronor för nästa verksamhetsår. Redogörelse och motivering till höjningen gjordes av Ann-Mari Holmquist: Höjning av kostnader för tryckning av Vegablad, matrikel samt höjda portokostnader, avgifter för utställningar, priser och gåvor. 13. Övrig fråga som togs upp var båtmässan i Göteborg. Ordförande redogjorde för problem att frakta utställningsmaterial till mässan samt att vid utställningen ha personal. Göteborg/Hallands seglarförbund är positivt inställda. 14. Lars Lemby redogjorde för årets seglingar och resultat samt klassförbundsärenden, Vegahistorik mm. (Närmare redogörelse för resultat mm visa på annan plats i Vegabladet). 15. Margareta Brohäll redogjorde för ett nyinstiftat Hederspris/- Vandringspris som skall utdelas till båt/besättning eller person som visat gott sjömansskap, sammanhållning i båt, längsta distans o dyl och det skall inte bara vara kappsegling. 16. Avtackande av styrelseledamot. Ordföranden avtackade Christian Malmborg som ej var - o - o - o - o - BUDGET VEGA-KLUBBEN 90/91 (PRELIMINÄR) INTÄKTER närvarande vid årsmötet. Bords-Vegaflagga kommer att överlämnas. 17. Mötet avslutades. Öl och landgång intogs och ordet gick till Per Wasberg och Lars Lemby som visade bilder och berättade om resan till Holland och den Internationella Vegaträffen i Enkhuizen, Holland. Ingemar Bäck berättade om kryssning i hyrd Vega på Holländska kanaler. Vid protokollet: KOSTNADER Justeras: Hans Mittjas Krister Nylund Ingemar Bäck RSAVGIFTER 15CO x 150) kr VEGABLAD + MATRIKEL kr ANNONSER 5000 kr UTSKICK PORTON M M kr AVGIFTERIFÖREN+UTST) 5000 kr PRISER,GVOR 3000 kr INFORMATIONSMATERIEL VEGAKLUBBEN,TRYCKN 5000 kr MÖTEN, TRÄFFAR 2000 kr OFöRUTSEDDA UTGIFTER 5000 kr SUMMA INTÄKTER kr SUMMA KOSTNADER kr Utgiftsidan är svårbedömbar m h t den effekt som kommande momshöjningar får på kostnaderna. Det kan bli högre kostnader än vad som ovan angivits. för Vega-klubbens styrelse Ann-Marie Holmquist kassör 13

8 RESULTATRÄKNING VEGAKLUBBEN 89/90 BUDGET 100% HELA PERIODEN HÖGSTA VER.NR: 20 BALANSRAPPORT HELA PERIODEN VEGAKLUBBEN 89/90 HÖGSTA VER.NR: 20 """""""""""""'" -BUDGET.UTFALL.AVVIK%....AVVIK.KR INTÄKTER 3010 Kursavg.Klassbevis Ärsavgifter Varufsg.+porto Externa intäkter Fakt utl.vegaklubbar Summa klass * SUMMA INTÄKTER ** KOSTNADER 4100 Kostn. för kurser Varuförbr.+ökn.rese Kostnader IFR Summa klass * Div kostn. LL Div kostn. EA Div kostn. BD/AMH Div kostn. LH/KN Div kostn. LS/KN/PW Div kostn. DW Div kostn. IB Kostn. för mässan Medlemsavgifter Priser+gåvor Summa klass * Möteskostnader HösHräff Förbrukningsinventar Tryckn.Tekn.Tips Tryckn. Vegablad Tryckn. Matrikel Kuvert-tryck Övr.trycksaker Datakostnader KN Porto Summa klass * SUMMA KOSTNADER ** RESUTAT FÖRE AVSKR ** FINANSIELLA POSTER 8020 Ränteintäkter Summa finans. intäkt * ING. SALDO SALDO.. UTG. BALANS TILLGÄNGAR 1022 GK+PG PRYL PG PG ÄRSAVG NORDBANKEN MAXKONTO SE BANKEN IFR DW FÖR REDOVISNING BD FÖR REDOVISNING KENNETH NETTERSTRÖM EA FÖR REDOVISNING SUMMA OMSÄTTN.TILLGÄNGAR I """ LAGER COLL.TRÖJOR LAGER T-TRÖJOR LAGER VIMPLAR 2214.qO LAGER DEKALER LAGER HANDBOK A: LAGER TEKN. TIPS LAGER SLIPSAR LAGER VHF-ANTENNER SUMMA OMSÄTTN.TILLGÄNGAR II *** SKULDER SUMMA TILLGÄNGAR **" LAGERRESERV SUMMA OBESKATTADE RESERVER *"" SUMMA SKULDER """ EGET KAPITAL 2982 EGET KAPITAL KLUBBEN 2987 EGET KAPITAL FÖRBUND 2989 FÖREG. ÄRSRESULTAT SUMMA EGET KAPITAL "*" BERÄKNAT EGET KAPITAL DIFF ",," , RES.EFTER FIN. POSTER *" BOKSLUTSDISPOSITION ÄRETS RESULTAT ** SUMMA SKULDER OCH EGET KAP. """ l S

9 ' a. ro "" "'-, I 0>0 ()...J""'" ro H H H :> :> H I'- 00 '" O... N "" >3" '" '" I'- "",,"'... HHH:>... :>:~; a. H I PER BROHÄ"LLS HEDERSPRIS..., '" "'0"'001'-000""0>3""""000 ro '" " c: N >3" 00 O '" O O '" '" >3" 00 I'- O '" '",.."'" ~:ffi']g :~ ;,;,;;,:: 'O '",; '" '".;; ; ; '" '" '"...?...? Margareta Brohall, maka till. Man ska ocksa beratta om detta I ~ g,>3" a. "" "" N N,~... VEGA-kryssarens framlidne kon- form a~ en loggbok, eller,:skeppsstruktör, VEGA-klubbens heders- dagbok, som ska vara sa skriven..., I'- '" o o o o o medlem Per Brohäll har tagit in- att hela eller delar kan publiceras I ;;gcq<[,ffi ~ ":. ~ ":. ~ I, t ' t. t t ' ' ll tt ytt d " VEGA-bladet.... CC). 'o I'- '" >3" ""... I la Ive I e n van nngspns, ~~~ ~a. som ska kallas PER BROHÅLLS. En extra poäng tilldelas kontakter (/) Q '" a.... N "" >3" '" HEDERSPRIS. med avlägset belägna VEGA-be- (/) g> ~ sättningar och/eller internationella c: ~.:~,; Vid VEGA-klubbens årsmöte den 9 VEGA-kontakter. :5 ~... ~ a. nov presenterade Margareta sin ide ;:' ~;; c: ~ och överlämnade en vacker silver-po- Tilläggas kan att Margareta tänkt :" kal till klubben för vidare utsmyckning sig att detta hederspris helst ska vara ~ g> r::: med VEGA-emblemet. Pokalen har internationellt. Låt oss - åtminstone ~~ ~ u:~ ;: tidigare tillhört Per Brohäll, och han som en början - göra det inter-nordg:5 >3"~ "" skulle nog ha glatt sig åt den använd- iskt. Därmed har vi genast övervunnit CQ'" "" a.... ning den nu får, tack vare Margaretas språkbarriären, Då bör naturligtvis :iö (/) :~ ~ generösa gåva. också "domarna" vara internordiska, ~...,:: '- N ~ u g ~ VEGA-klubben "" har tidigare två d med v s en vi VEGA-seglare bör vara en lite~ fran kommitte ", "'... a.... vandringspriser, Dessa ar dels VEGA- ' vardera '" '".. " t D k N h S Eft k t d d " anmar, orge oc verlge, erc: N mas ers ape, ar van ringspriset,, t k td I t ll d " t o (/) 'ro ' d t k kl k. 'II b" som prl se s a u e a s I en mes, ~:: u'g '" e~ s ora s epps.oc an, gar tl,aste sociala VEGA-seglaren" - troligen en (/) a. ro poangplockare I arets kappseglingar,,, " :;;EJOj c: '" dels "bästa seglingsprestation" enligt ~anska kvinnlig egenskap - I varje fall ~, '"... se g!' kf b d,,' " Inte till den tuffaste eller starkaste d "-i t c: (/):ffi ~ Ingsse Ionens" e omnlr;g, "ar gorillan - kunde det kanske vara 0\ ro c: i'!>-. o "" skeppare eller besattnlng far bara I " H', " '" 'O;:.;...J ~ a.... "", H amp Igt om pris komml tt en '" bes tod """'" o ro""... hem Per Kalls hederspris, en konst- k ' D f" t" b" t 'Ik ~ CC)> >3"a. '" '" '" närligt utformad glasfigur, av vlnnor, e,ors ar nog ~s VI en o "" '" prestation det ar att segla langt med a=:'~g,:~ : ~ I'- NTävlingen" om det här priset ska barn ombord, att bjuda gäster på mat '" 'S:> ~a.... '" "" vara av helt annat slag. Margareta och trivsel och att ändå inte göra my- ~ ;:;b " ~ c: '" '" '" som skisserade ska ställas sina ideer tipp för kring korande de regler av teri socker och i bensinen skära av eller storskotet, vatten i hälla die- ~ o ~;:5:~ ~ ~ ~ ~ ~ vinnare. Dessa regler ska vända sig seloljan. Margareta själv blir naturt:: '" (/)~ ug ~ ~;::: " "" till de typiska familjeseglarna, de som ligtvis den första svenska ledamoten, ~ ~;:::I'- ~ använder sin VEGA som ett verktyg,,'. t; H <[ N a. C> '" ""... I'- ~ ;::; för social samvaro och vänskapliga" Det ar naturligtvis Margareta Br()- :~ ' (/) :ffi ~ kontakter och som representerar vad hall som "beslutar, men tills vidare ar - ~ ~:: u g '" Margareta kallar "den rätta VEGA-an- det alltsa VEGA-klubbens seglings- =: ~:5... ~ dan", sektion som håller i rodret. Vi vill I...J""... a. '" "" o "",. gärna ha förslag till regler för detta ~ :ffi ~ Det aterstar dock att d~fln.lera. hur nya vandringspris. Skriv till VEGA- \,:,...,~ ug I'- reglerna ska utformas, Har ar nagra bladet hur ni skulle vilja ha det' Gärna r.,., :0...J ~ Ideer: roli g a finurliga men - snälla - g enom- ~ cc)""" a. N ' "'-'.,o '" c: '" o o o'" o o '" o o '". Pokalen skall tilldelas den som förbara förslag. Du vänliga,. trevliga " ' VEGA I b k t g> ;:5,:~,:: o:; o,;.;;;...? under året färdats längst med sin " -seg are, som VI ru ar mo.a. =:: ~ ~ ~a VEGA och samma besättning, före- Beratta vad du uppskattar mest nar o~...j'" 00 a. "... N "" '" '" 00 trädesvis familjemedlemmar. ni traffar en VEGA-kamrat, vad du " skulle vilja ge en premie för. ~!Ji o >3" I'- o N '" o '" N 00 "" '"... I'- '" N o. Man ska ha haft stort antal kon-.~ I "" "" '" '" o... N "" " """ <[ '" '"... o >3" '" N 00 '" 00 " '" " '" takter med andra se g lare i Synner- Sand alltsa dina Ideer till VEGA- CC) N N "" N N N N N '. ~ bl d h o het VEGA-besättningar, haft dem a et oc senast under feb VI ~ N c: ~ ombord - eller varit ombord hos måste fastställa reglerna och få med t ~ ~ '" ~.i:i e ~ dem - bytt besättnin ro c: c: '- '" g (un gar ) till- dem i VEGA-bladet innan vi seglar ut H '- ",~ :0 VJ 'C VJ " " ";; ~ "'.;' ~ g> 1; ~....i:; ~ ~ ';' ffi ~ fälligt o s v. Kort sagt: Befrämjat nasta var. ~..., c: ~ ~ 11 2! tj ii 'r::; ~ g ~ ~. ~ 5, c: ~ VEGA-andan. Lars Lemb y ~ a. 0>:0 O> :ro ro ro ro... ro N.c c: ew "")"")...J...JCQ",Qa.(/) > "'>-0:1: (/»-<I c: "" <I(/) :I:...J...Ja.Ha.:I:CQ",CC)QZa.CC)...J(/)W 16 17

10 VEGA-klubbens vandringspriser 1990 SKEPPSKLOCKAN Skeppsklockan tilldelas för ett år den medlem i VEGA-klubben som samlat ihop flest poäng i 'sanktionerade" kappseglingar inom Skandinavien. Årets 'VEGA-MÄSTER" blev - liksom förra året - Henning Jensen på VEGA 550 KLUNK II. Nu vet vi ju alla att Henning är en utomordentligt skicklig seglare, men i år finns några extra poäng med hans mästerskap. Säsongen började illa för Henning. Under en av årets första seglingar mötte KLUNK, som kom för styrbords halsar, en båt på ofri bog, som inte höll undan. Just när Henning ändrade kurs för att undvika ombordläggning ändrade den andra båten också kurs. En kollision blev oundviklig. På KLUNK demolerades pulpit och förstagsfäste. Besättningen på den andra båten hade överhuvudtaget inte uppmärksammat KLUNK förrän de smällde ihop (1)och tog på sig hela skulden, men reparationen av KLUNK tog så mycket arbete och tid att Henning i år inte hann med fler än 3 kappseglingar. Eftersom man i VEGA-mästerskapet får räkna poäng i de 4 bästa seglingarna - och poängstriden i toppen brukar ligga mellan 50 och 60 (som är max), trodde Henning att säsongen var "körd" för hans del. Arets sista kappsegling för Hennings del var HLambar-köret", som går på Segelbåtens Dag i Mälaren med mål i sundet mellan Lambar-ön och Hässelby. I år blåste det friskt med byar av kulingstyrka. Henning hade klät! KLUNK förståndigt i kryssfock, men trots detta hade KLUNK några gånger krängt så mycket att fallen hade lossnat från masten och fallit i sjön. Henning hade då måst lämna rodret (hur gör man detta när man är ensam ombord med kappseglande båtar runt omkring?) och krypa fram och bärga fallen, vilka han då snott upp kring knap och mast på snabbaste, provisoriska sätt. Trots dessa mindre missöden hade han seglat väl och ledde nog totalt inför den korta kryssen mot mål genom det trånga Lambar- sundet. Då slog skothornet mot masten i en vändning så olyckligt att haken gick upp. Focken slog ursinni ngt. Snabbt fram - omöjligt att fånga seglet, det måste ner - fallen i stort trassel runt masten - KLUNK arbetar sig långsamt mot lovart under hårdskotat storsegel och går ideligen över stag - var är närmaste båt? - vem ska hålla undan? - nu kommer focken ner - djäkl... stannar halvvägs - men det gick att få dit skothaken - upp med focken igen, och så fart på båten - tack-o-iov att jag ligger för styrbord. Då kommer en RJ farande för babords halsar utan utkik åt lä. Henning ropar men ingen på RJ-båten reagerar. "NEJ! INTE EN SMÄLL TILl'" Henning kastar om KLUNK till babord i lä om RJ som seglar förbi tillsammans med en annan babordsbåt. Då slår Henning på nytt, ut ur 'skitvinden', och när de möts igen just före mållinjen, åter med KLU NK för styrbords halsar, kan Henning unna sig nöjet att tvinga både RJn och den andra båten utanför mål märket. Lite horn växte det nog ut t o m på denne eljest så timide man. Denna incident gjorde att Hennings placering sjönk till en 3:e-plats, vilket i sig är mycket bra i en tuff LYS-klass. VEGA-klubben gratulerar VEGAmästaren och önskar god segling med färre missöden nästa år. PER KÄLLS HEDERSPRIS Per Käll hörde till det första, salta gänget VEGA-seglare, som älskade 3tt kappsegla till havs. Hans VEGA hette HAZARD. Per skänkte VEGA-kl ubben ett vandringspris av glas och instiftade PER KÄLLS HAVSCUP, som innebar att priset skulle gå till den VEGA som samlat flest poäng i de 3 kappseglingarna utomskärs: Aland Sea Rac"" Alma Race och Baltic Race. Baltic Race seglas inte längre och få eller inga VEGOR deltar i de två andra seglingarna. VEGA-klubben har därför KÄLLS gjort om reglerna för HEDERSPRIS. Vi har tolkat PER donatorns intentioner på följande sätt: Näst efter att premiera kappsegling till havs ville han med sitt pris uppmärksamma FRAMTRÄDANDE PRESTA- TIONER VID SEGLING MED VEGA. Med dessa regler har priset utdelats två gånger tidigare. För två år sedan gick det till Henning Jensen, som det året kom fram inom VEGA-klubben som framgångsrik enmans-kappseglare, för hans prestation att samla över 50 poäng på 4 seglingar. Henning var faktiskt redan då bara någon futtig poäng ifrån VEGA- mästerskapet. Förra året tilldelades priset syskonen Nils och Stina Tidner för deras segling med GALATEA TURBO till Afrika, Sydamerika, Västindien, Nordamerika och åter under 1'/, år utan anmärkningsvärda missöden trots flera knepiga situationer och nåqra allvarliga tillbud. I år valde VEGA-klubbens seglingssektion att ge priset till familjen Wasberg på PAGAL. Vi ville med detta fästa uppmärksamheten på familjens prestation att genomföra dels en långsegling - till VEGA IFR i Enkhuizen, Holland - dels deltaga i flera andra kappseglingar och klubbaktiviteter med en mycket "lätt" besättning, bestående av Per, Ann-Britt och Lasse. Lasse är svårt handikappad sedan han för några år sedan miste den ena handen helt och det mesta av den andra i en explosion. Trots detta har familjen med okuvligt gott humör funnit nya lösningar på alla de praktiska problem som uppstår i en båt. Seglingen till Holland blev, som bekant, arbetsam med motvind över hela Östersjön. PAGAL startade sent och måste göra långa etapper. En ovanligt kärv sådan blev den över Hanö-bukten. PAGAL slog sig genom Kalmar Sund mot en frisk S, c: 10 m/s. Vid Utklippan vred vinden påpassligt till SV, d v s rakt emot. Vid 6-tiden nästa morgon hade låg PAGAL utanför Simrishamn men fortsatte för att komma runt Sandhammaren. I Born-, holms-gattet friskade vinden ytterligare till c:a 15 m/s, och sjön blev verkligt grov. PAGAL dansade, dunkade, slog hårt mot sjöarna, kved och knakade. När de kommit till en position c:a 5 nm V om Bornholms N udde, fann Per, som då suttit till rors i över ett dygn, att krafterna började ta slut. De hade då det goda omdömet att med svidande hjärtan ge upp en del av vad de vunnit med sådan möda och seglade tillbaka till Simrishamn, dit de anlände på kvällen efter en hisnande undanvindsfärd. Nästa dag vilade de, torkade ur båten och skruvade fast en del inredning som kommit loss. Sedan gick de runt Sandhammaren för motor och tog därvid en annan båt på släp. Detta är typiskt för familjen Wasberg. Inte endast klarar de sina egna problem, trots handicap, de har också kraft och vilja att hjälpa andra. VEGA-klubben vill med sitt val av familjen Wasberg som årets HEDERS- PRISTAGARE fästa uppmärksamheten på GOTT SJÖMANSKAP, MORAL, HJÄLPSAMHET, KAMRATANDA. Vi gratulerar Per, Ann-Britt och Lasse och hoppas att få segla tillsammans med er i många år. VEGA-klubbens seglingssektion Eva Andersson, Lars Lemby 18 19

11 SJ/ELLAND RUNDT 1990 V2186 "PARTNER"'s betragtningar efter SjCElland Rundt Hvad gik go t - og hvad gjorde vi skidt te konstatere, at genua 1 gav - hvor kan vi blive bedre nceste gang. kramgning på grader og kraftig Spl1Jrgsmål rejser sig, erindringen afdrift. Med en nordgående stcerk mrer på sig uafladeligt, der efterra- stram kunne vi gå 3,5-4,5 knob på tianaliseres, og et billede danner sig kryds, så det tog os 3 kvarter at komaf 57 mindevcerdige timer: me til startiinieil, hvilket sammen med Ved starten kunne mataren ikke trcekke to Vega' er ud af havnen i sydlig vind på m/s. Reverseringen gjorde knuder og vi satte ekspres storseji mellem havnemolerne. Flat manovre, men nceste gang scetter vi forseji lige så hurtigt for ikke at stryge langs molehoved og sten p.g.a. afdriften. Efter udgangen skiftede vi til krydsfok. Storsejlet havde fået 1. reb, men kostbare minutter gik tabt, for vi måt- et par andre Vega'er blev belonnet med en straftid på 2 timer. Men en del af miseren skyldtes udscettelse af starter og det ikke altid horlige startskud. Herefter agten for tvcers og genuaen på. Så var det ap mod Sjcellands Odde. Vinden rejste sig og det blev krydsfok igen samt 1 reb i storen. Kontrolbåden ved Odden tog os ind på tid kl meget becerende, men usandt -vi var der forst ca alligevel ikke tid til at benytte det. t 1: I Herefter kryds mod Sejm. Blceksort nat - banken pcele i hårdt kryds. Gasterne faldt ud af slingrekojerne. Så var det kryds ned mod Reerso og det vcerste vejr på turen. Vinde, der krcevede mindre sejl end krydsfok og 1 reb i storen, Hvilegasterne måtte lide med med regndråber og hagl på ruftaget, trampen fra sejiskiftende gaster og stcerk krcengning. Vagtholdet våde, men dog af og til grinende og derpå tavse. Mcelk og juice overalt, vandtanken lob over og toilettet formodentlig også, men der var Så var vejret blevet bedre og kursen gik mod Korsor, hvor kontrolbåden overså os, sel vom vi var eneste både inden for en halv mil. Ind i Agerso rende, hvor det Iykkedes os at overhale nogle konkurrenter. Skulle vi scette spi ler? Vi gik 5,5-6,5 knob på en agten for tvcers, så dovenskaben fik overtaget. Dette skulle vi bittert fortryde i den sidste ende, hvor vi gerne ville have vceret lcengere frem i feltet. Morale: altid maksimal sejiforing og ikke kun det ncestbedste. Så gennem Smålandsfarvandet mod Storestromsbroen. Alle de andre gik under land og fik fordele, mens vi lå derude og gik langsamt bag ud af dansen, troede v;. Ved Knudshoved var vi alene og kunne se de andres silhuetter bag os. Hvad de end ville derinde, så var det os der fandt fordelen. Igen begsort nat under broen, og et fandenivoldsk nathold tog den berygtede Bogestrom i morke uden grundstodning og med de andre bag os. Soveholdet stod ap til vind, sol og rimelig fremdrift og til et pragtfuldt strcek til Saltholm. 011et blev hentet frem og ankomsttiden i Helsingor blev beregnet. Nceste og ikke sidste drama udspiilede sig ved Saltholm. Vi rog ind i hovedfeltet - guderne fra de fire bedste piad ser i Vega- feltet fra sidste år. Vi dampede af og tog den lige vej langs med Ven, men de andre tog kurs og bidevind under land og kunne således få både medstrom og spileren sat på det sidste strcek. Ved Ven rog vi ind i vindstille 4 mil fra målet, og kun ved hjcelp af nattebrisen kom vi over målstregen sond ag aften kl. Det var turens sidst bedrift. Vi timede det, satte en desperat spi ler, fik et pust på det rigtige tidspunkt, gik ind i målliniens projektorlys, satte PART- NER-huerne på og gik i havn med maner. Derfor vii vi Sjcelland Rundt i Jens, Jesper, RESULTATER SJ~LLAND RUNDT 1990 PARTNER, V 2186 Rene, Ruth og Svend. STANDARDL0B: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 V 2539 V 945 V N122 "SKIPPER" "SPAR TO" "LE RAPIDE 2" Tage SGjrensen J!I>rgen Jensen Per O. EkstrGjm Pointtid Hcer trcekker "Partner" en anden vega ud af Helsingor Havn. Mataren slog ikke til i m/sek, og skipper scetter storseji inde i Havnen og genua 1 lige ud for molehoved. Uden fuld sejiforing var både "Octopussy" og "Partner" blcest ind på stenscetningen og molehovederne. Billedet blev taget, inden vi ver fri af. fare.!:t J UKLASSEDE: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 V 2759 V 3050 V 2845 "ALFIE" "ROSINANTE" "GURLI MAR- GRETHE" Klubben I1Jnsker tillykke med de gode resultater og vii sorge for, at VEGA- H.H.Hansen J.Greisvold E.Kristensen klubbens prcemier vii blive overrakt ved forstkommende lejlighed. RED

12 TJÖRN RUNT 1990 Det blåste friskt VSV, då Tjörn Runt seglades för 27 gången och många rekord slogs: Antalet anmälda båtar, 1100 st, var det största någonsin, en katamaran seglade runt den 27,5 naut mil långa banan på 2 tim 59,03 minuter, vilket ger en genomsnittsfart över 10 knop och var snabbare än någon annan flerskrovsbåt tidigare gjort och ett motsvarande rekord slogs aven dansk köl båt, som seglade Tjörn runt på 3 tim 58,5 min. Man kappseglar, som bekant, enligt LYS och fältet delas upp i startgrupper. Till grupp 12, för båtar med LYS-tal runt 1,00, var 137 båtar anmälda, varav 9 VEGOR (förra året 11). Nu hade ju VEGA-klubben satt upp ett vandringspris till den snabbaste VEGAn. När jag anmälde till Lars Svantesson i Stenungssunds Segelsällskap att detta pris var på väg, undrade han: "Snabbaste VEGAn? Finns det några sådana?" Självklart utmanade jag honom omedelbart att ställa upp i LYS 1,0 med vad han kunde hitta som flöt och kunde rör'a sig med vinden, men han föll av och lugnade mig med att "de' var ju bara på skoj". Tur för honom! Nu behövde jag inte komma upp till bevis - tur för mig - det gjorde familjen Pettersson från Kungälv med besked, när de gick i mål som 2:a båt i gruppen och 8:e båt på beräknad tid. De slog alltså 93 av de båtar i startgruppen, som gick i mål. Total placering bland alla båtar blev 409. Då ska man veta att "småbåtar" som VEGAn har svårt i konkurrensen med de stora båtarna om vinden. Besättningen ombord på denna VEGA nr 80 "BISH" består vanligen av Sven-Gunnar, ägare, hans 19-årige son Börje, racing skipper, och 15-årige Hans samt några starka svågrar. Fru 22 P tycker inte att hon behöver vara med när det kappseglas. Det räcker med kryss i alla väder vid vanliga utfärder. Sven-Gunnar började sin marina karri är på en minsvepare vid några veckors ålder - enligt vad han hört berättas - men allvar blev det först när han fick en eka i pojkåren. Sin VEGA har han nu haft och seglat i 12 år. De har egentligen inte kappseglat så mycket under åren, fast de var snabbaste VEGA Tjörn Runt även förra året, utan mest familjeseglat. "Men då seglar vi", säger Sven-Gunnar, "och bryr oss inte om vad det är för väder. När vi bestämt vart vi ska så seglar vi dit. Min fru undrar vad ont vi gjort eftersom det alltid blåser friskt emot. Vi har en "fuskgenua", en hög, kort kryssfock, som är väldigt behändig när det blir trångt och med två starka pojkar som rycker hem behöver man ju knappt någon vinsch' Vår hemmahamn är Nordön innanför Marstrand så Tjörn Runt är nästan också hemmavatten." Den fri ska vi nden under kappseg- Iingen Tjörn Runt 1990 passade Sven-Gunnars besättning utmärkt. "Vi seglar bäst i blåsigt väder. Man behöver mycket vind när 500 båtar före en har trasat sönder luften, och kryssa kan vi." De kom iväg rätt hyggligt i starten och höll till en början något närmare Tjörn-Iandet, där motströmmen är lindrigare, men inte så nära att de tappade vind. Det blev en lång, hård kryss - "det gäller att jobba - man måste tjäna lite på de andra hela tiden - det är knappt man hinner stoppa i sig en köttbulle under de 4 timmar som kryssen tar" - innan de kunde falla till halvvind längs Tjörns SV-sida. "Det var inte många båtar i gruppen som satte sin spinnaker men vi Iycka- des föra vår och tjänade nog lite på det liksom på att vi tog leden genom Kyrkesund. Man vinner oftast på att ta denna kortare väg även om det ser blekt ut i sundet. Går man utanför måste man gena över böarna och det är inte alla som vågar." Närmare mål finns två trånga sund där strömmen sätter emot igen, "men det brukar gå att komma igenom om man inte bär sig allt för dumt åt". Med så många båtar går det inte att hålla reda på sin placering under seglingen, men de fick vänta 35 minuter (!) på nästa VEGA. Det visade sig att endast en båt i gruppen gått i mål före BISH, en Albin 79, också den med LYS-tal = 1,00, som hade 8 min tillgodo och blev 2:a. Segrare i gruppen på beräknad tid blev en J14 med LYStal = 0.82, vilket var det näst lägsta i hela gruppen. Alltså vann en av de allra minsta båtarna! VEGA-klubbens vandringspris till SNABBASTE VEGA TJÖRN RUNT är en tågvirkesklädd flaska, ett sjömansarbete utfört av Svend Rantil, skipper på sly Moby Dick. (Många av oss minns Svend som var tävlingsdomare för IFR i Karlskrona 1988.). Den var hälsosamt tom när den överlämnades och så har den förblivit. Börje är nämligen idrottsman! VEGA-placeringar i Tjärn Runt, startgrupp 12, 101 båtar: Placering LYS- Korr. VEGA-nr Rorsman i gruppen Seglad tid tal tid V80 Börje Pettersson 8 364,25 min 1,00 364,25 V3048 Hans Wikström ,00 0,96 383,04 V2559 Anders Sandberg ,85 0,97 394,64 V217 Rolf Tellstedt ,51 1,00 405,51 V2400 Hans-Dieter Ziegler ,21 1,00 407,21 VI922 Anders Genberg ,85 0,97 409,19 Anm: LYS-tal = 0,97 är det vanliga för en VEGA utan spinnaker. Anmälda V670 V2343 V2670 var också: Stig Gutenius Sven Svensson Jan Alander Grattis, Börje och Sven-Gunnar och hela besättningen. Ni och de andra VEGA-seglarna hälsas välkomna till VEGA-klubben. (Hans- Dieter är medlem sedan länge.) Vi hoppas att vi möts, om inte förr så vid nästa VEGA International Friendship Regatta i Danmark Då ska ni få visa oss hur man kryssar med en VEGA. Lars Lemby 23

13 SEGLING - KAPPSEGLING DYKARE HITTADE RAMMAD SEG ELBÅ T Hämtat från Svenska Seglarförbundets årsberättelse Vatten är vår livsnerv. Utan vatten mans eller när kamratgänget detlar i kan vi inte födas, inte leva. Vi i Sven- klubbkappseglingen? Det behöver ska Seglarförbundet nyttjar dessutom inga stora arrangemang för att glädvattnet för att utöva idrott och rek- jen skall vara stor. reation. Och oavsett om vi bara seglar för "nöjes" skull, så kappseglar vi alla. Ätminstome mot oss själva. V':,r förfäder var sjöfarare för sin utkomst skull. Floder och sjöar var färdvägar. Via havet upptäcktes nya länder och nya affärsmöjligheter. Och bästa möjligheterna til! goda affärer hade den som först rundade Kap Horn. Den som först kom runt Goda Hoppsudden hem från Västindien. Den som kunde landa sin fisk först. Idag är det bara ett fåtal som lever på att segla. Men trots det finns kappseglingsmomentet i de allra flesta seglare. FÖRST Så fort två segelbåtar seglar åt samma håll, kappseglar de. För de allra flesta är det så. Och det oberoende om de har kappseglat någon gång på riktigt. Först är roligare än sist. Den kan vara först till badön, klubbholmen, gästhamnen eller f)ara till nästa prick, fyr, udde, land, kontinent. Var går gränsen? Jorden runt-seglingen för eliten på The Card och familjen på sin egen ägandes standardbåt - inga gränser finns längre. Möjligen kan fantasin eller det egna modet ibland sätta en gräns. ATT VINNA När vi ser proffsen surfa i storm och grov sjö i en fart på 30 knop blir vi imponerade. Men trots det är kanske den största segern den, när familjen för första gången seglar. När barnen kan styra optimist jollen själv. När man första gången hissar sin spinnaker. OS och VM är stora, men de personliga segrarna är större. Och säg den gemenskap som är större än när familjen seglar tiiisam- FYRA INGREDIENSER Egentligen är det bara fyra ingredienser som behövs för att "kakan" segling skall bli till. VATTEN: finns nästan överallt i Sverige. Insjöar och en lång, omväxlande kust. VIND: Guds gratisenergi. Antingen blåser det för hårt eller så blåser det för litet. Perfekt är det aldrig, men ofta riktigt bra. BÅT: det finns i alla storlekar. Från optimist till hur stora som helst. MÄNNISKAN: det viktigaste och det som vi i Svenska Seglarförbundet försöker värna om. Det är Du, din familj och era vänner och kamrater. ALLA KAPPSEGLAR En del säger att antalet startande båtar har minskat. Det kan kanske stämma. Men antalet kappseglare inte minskat. Bara Gotland Runt har och Tjörn Runt har lika många människor igång som Vasaloppet. Större båtar behöver näml,igen en större besättning. Neptunkrys$aren har två ombord under en kappsegling, men en J24 har fem ombord. Ändå är båtarna ungefär lika långa. Så även båttypen spelar in. Men det största antalet människor som kappseglar finns nog lokalt i alla kvällsseglingar över hela landet. Vecka ut och vecka in. För att inte tala om alla brädor, som inte fanns för 10 år sedan. Det ni, som befarar kappseglingens undergång. Det är bara båtar som kan råka ut för undergång. En ide och en livsstil, för såväl elit som familj kan inte gå under! Saxar ur tidningen "Äkersberga Nu" Anders Bengtsson, sportdykare från Äkersberga, gjorde sitt livs fynd när han dök för att hämta upp en bojkätting. Utanför bryggan vid Österskärs Havsbad hittade han på botten en segelbåt, en Albin Vega. Nu har han chans att få båten som "hittelön"! Anders Bengtsson, som har sportdykning som hobby, höll på att leta efter en bojkätting, när han plötsligt fick syn på segelbåten: - Den hade ett 'stort hål i sidan, men föreföll i övrigt att vara i gott skick. Genom bekanta fick Anders veta, att en båt av samma fabrikat och typ, Albin Vega, hade försvunnit spårlöst med boj och allt sommaren Ägaren anmälde då båten som stulen, och försäkringsbolaget betalade: - Men uppenbarligen har båten rammats aven stor motorbåt som sedan smitit från platsen, säger Anders. Förra helgen bärgades båten av Anders och hans kamrater och på plats fanns också representanter från försäkringsbolet. Anders har nu stora chanser att få behåll a båten som "hittelön"

Vi hjälper Er från ide till färdig trycksak utan dyra mellanh~.."

Vi hjälper Er från ide till färdig trycksak utan dyra mellanh~.. Vi hjälper Er från ide till färdig trycksak utan dyra mellanh~.." Låt oss räkna fram en offert! Från visitkort till tidskrift i en till 4-färger 1) /. 1\. NR 3 ÄRGÄNG 1993 - Visitkort - Brevpapper - Fakturor

Läs mer

fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNASMEDLEMSTIDNINGNR 4 ÅRGÅNG2000

fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNASMEDLEMSTIDNINGNR 4 ÅRGÅNG2000 6 december Januari Januari Februari Mars Mars VEGA-evenemang2000-2001 Stockholmsre~!ionen träff påvasamuseet Efterträfför deltagarnai sommarenseskadrar Enträffpå Musköbasen,max25deltagare,försttill kvarn

Läs mer

fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 2 ÅRGÅNG2000

fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 2 ÅRGÅNG2000 VEGIJ.evenemane2000 Internationellt rj fega-bladet DE NORDISKAVEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 2 ÅRGÅNG2000 17-21juli 13maj 10-12juni 11-12juni 16juli 17juli 17-18juni 26augusti 17juni 17juli JFRHollandi

Läs mer

Vi EGA-bladet. Posttidning B Avsändare: Vegabladet clo Lennart Eriksson Trevebovägen 42 184 32 Akersberga. Karlavägen 5 T"- 33 KUNGSÖR.

Vi EGA-bladet. Posttidning B Avsändare: Vegabladet clo Lennart Eriksson Trevebovägen 42 184 32 Akersberga. Karlavägen 5 T- 33 KUNGSÖR. Posttidning B Avsändare: Vegabladet clo Lennart Eriksson Trevebovägen 42 184 32 Akersberga Ramqvist Karlavägen 5 T"- 33 KUNGSÖR Vi EGA-bladet De Nordiska VEGA-KLUBBARNAS MEDLEMSTIDNING NR 4 årgång 2002

Läs mer

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service!

NYHET INFÖR 2008! albin motor & albin fashion. Företagen med personlig service! Innehåll: Vegabladet 2008-1 Ordförande har ordet Sverige 3 Formanden har ordet Danmark 4 Alla sa att vi skulle dö 5 SY/Hunk around the world 6 R:eva storen 8 Följ Vegan Maja på sina äventyr runt jorden

Läs mer

st ers re(2ro-tr}!ckeri Tel. 08-777 94 00-777 33 50 . FOTOSÄTTNING . LAYOUT . ORIGINALMONTAGE. REPRODUKTION . OFFSETTRYCK.

st ers re(2ro-tr}!ckeri Tel. 08-777 94 00-777 33 50 . FOTOSÄTTNING . LAYOUT . ORIGINALMONTAGE. REPRODUKTION . OFFSETTRYCK. - - - --- - - - -- -- - --- Viär aldrig ute och seglar när det gäller trycksaker st ers re(2ro-tr}!ckeri Tel 08-777 94 00-777 33 50 från manuskript LAYOUT FOTOSÄTTNING ORIGINALMONTAGE REPRODUKTION OFFSETTRYCK

Läs mer

3 / 2004. Racing. Svenska 606-Förbundets tidning. Nytt interna. nationellt diskussionsfor. orum på nätet. Gammal eller ny båt

3 / 2004. Racing. Svenska 606-Förbundets tidning. Nytt interna. nationellt diskussionsfor. orum på nätet. Gammal eller ny båt 606 3 / 2004 Racing Nytt interna nationellt diskussionsfor orum på nätet Svenska 606-Förbundets tidning Nyfiken på granneng Vilket material använder våra stjärnor Gammal eller ny båt Vi hjälper dig i valet

Läs mer

~sters. re~ro.tr~ckeri. tjega"'ljladet NR 4 ARGANG1987. ...till färdig trycksak! från manuskript...

~sters. re~ro.tr~ckeri. tjega'ljladet NR 4 ARGANG1987. ...till färdig trycksak! från manuskript... Vi är aldrig ute och seglar när det gäller trycksaker tjega"'ljladet NR 4 ARGANG1987 sters rero.trckeri Tel. 08-777 94 00-777 33 50 från manuskript.... LAYOUT. FOTOSÄTTNING. ORIGINALMONTAGE. REPRODUKTION.

Läs mer

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1

Vegabladet. De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010. Vegabladet Nr 2 2010 1 Vegabladet De Nordiska Vegaklubbarnas Medlemstidning Nr 2 2010 Vegabladet Nr 2 2010 1 Innehåll Vegabladet Nr 2 2010 Redaktören 2 Ordföranden Sverige har ordet 3 Formanden har ordet 4 Per Wasberg avgår

Läs mer

.. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde

.. a e ;~' IFR 2006 i Eckernförde .. a e MEDLEMSTIDNING ;~' Jr NR 2 årgång 2005'" 'I IFR 2006 i Eckernförde i Innehåll: Vegabladet 2005-2 Ordförande har ordet Sverige Formanden har ordet Danmark Inbjudan IFR 2006 Lilleb~ltregionens vinterm0der

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 2 Februari 2012

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 2 Februari 2012 Flerskrovsbladet Nr 2 Februari 2012 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@telia.com

Läs mer

Neptunkryssarförbundets funktionärer

Neptunkryssarförbundets funktionärer Neptunkryssarförbundets funktionärer Avgifter 2008 Medlemsavgift: 200 kr Båtavgift: 100 kr Postgironummer: 27 08 91-5 Organisationsnr: 889202-1901 Fram- och baksida SM 2008 i Nynäshamn Foto: Mats Åhlander,

Läs mer

e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång 20.0.6 \ . B iiiii ~ 1#",'$1 ~ ~ ~ :!"" 1Ii'i~ .;!ii ~ ",-" II I.

e J .. a ~ ~ pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR~.A~MEPL.EMSTIPNINGNR 1 årgång 20.0.6 \ . B iiiii ~ 1#,'$1 ~ ~ ~ :! 1Ii'i~ .;!ii ~ ,- II I. :!"" ",-" - '" - - -",w.. ""'- - '" -a -"!y.. a e J pe NordiskaVJ!GA..K\..UBBAR.AMEPL.EMSTPNNGNR 1 årgång 20.0.6 \ -=. ii 1i'i Ị j. B 1#",'$1 '" '" '" '"!.. if!! "" 'J @ "...;!ii Vegabladet 2006-1 T nnehåll:

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 2 Juni 2010

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. www.multihulls.org. Nr 2 Juni 2010 Flerskrovsbladet Nr 2 Juni 2010 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Nr 2 Juni 2009. Nr 2 Juni 2009 Flerskrovsbladet Nr 2 Juni 2009 Nr 2 Juni 2009 www.multihulls.org Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46 Lidingö 070-581 07 68 mats.leander@teliasonera.com

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Segeljakten. Guld till Nynäshamn. Renovering OS-medaljörer Sveaborgsstopet. Medlemstidning för Sail Yacht Society Nr 2/2012 Pris 50 kr

Segeljakten. Guld till Nynäshamn. Renovering OS-medaljörer Sveaborgsstopet. Medlemstidning för Sail Yacht Society Nr 2/2012 Pris 50 kr Segeljakten Medlemstidning för Sail Yacht Society Nr 2/2012 Pris 50 kr Guld till Nynäshamn Renovering OS-medaljörer Sveaborgsstopet Räkna med oss! Grundskyddet är rätt så lika om man jämför alla SNABB

Läs mer

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Anmäl dig till IMM 2011! www.imm2011.se. www.multihulls.org.

Flerskrovsbladet. Sveriges catamaran- och trimaranseglare. Anmäl dig till IMM 2011! www.imm2011.se. www.multihulls.org. Flerskrovsbladet Nr 3 Oktober 2010 www.multihulls.org Anmäl dig till IMM 2011! www.imm2011.se Sveriges catamaran- och trimaranseglare SCTS OFFICIELLT STYRELSE Ordförande Mats Leander Rönnvägen 16 181 46

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

TBS-nytt. TBS-medlemmarna minns sommaren... ...myser på Mysinge Lars Jerström. ...Gotska Sandön Jonas Henriksson

TBS-nytt. TBS-medlemmarna minns sommaren... ...myser på Mysinge Lars Jerström. ...Gotska Sandön Jonas Henriksson TBS-medlemmarna minns sommaren......myser på Mysinge Lars Jerström...Gotska Sandön Jonas Henriksson...oväder på gång? Ann Sandin-Lindgren...onsdagskappsegling Jari Aarne Niemi TBS-nytt nummer 2 hösten

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

Nr 3, nov 2009. Årgång 25 www.coronet.nu

Nr 3, nov 2009. Årgång 25 www.coronet.nu CORONET NEWS Ny motor eller renovering av den gamla, sid 4-7 Lasse Granath i Harstena, sid 8-9 Allt om mötet i Helsingör, sid 14-17 Oväntat besök, sid 18-19 Vinnaren av årets fototävling, sid 20-21 Fredriks

Läs mer

Skonaren Ingos Vänner 2006

Skonaren Ingos Vänner 2006 Skonaren Ingos Vänner 2006 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundbyhamnen 123 417 54 Göteborg Telefon exp: 031 / 14 25 01 Telefax exp: 031 / 14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org Tel.fartyget:

Läs mer

FYREN Medlemstidning för Lidingö Segelsällskap Siv Karlberg berättar Magnus Mango Augustsson Här är nya styrelsen LSS nya miljöpolicy

FYREN Medlemstidning för Lidingö Segelsällskap Siv Karlberg berättar Magnus Mango Augustsson Här är nya styrelsen LSS nya miljöpolicy Medlemsmatrikel 2013 Siv Karlberg berättar eskader över Berents hav Rapport från årsmötet Här är nya styrelsen FYREN nr 2-2013 Medlemstidning för Lidingö Segelsällskap Årgång 58 tipset: Segla flerskrovsbåt!

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande Ledare Innehåll UKF:s nya ordförande 3 Anslagstavlan 4 Nya seglare ute på Ekoln 6 Juniorer sopar banan på Höstlövet 7 Skridskoseglingsminne 8 Från Sverigecup i Finn... 10... till Finn Gold Cup i USA 11

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2010 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer