sters regro.tr}!ckeri ...tillfärdigtrycksak! från manuskript... Vi är aldrig ute och seglar' när det gäller trycksaker Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sters regro.tr}!ckeri ...tillfärdigtrycksak! från manuskript... Vi är aldrig ute och seglar' när det gäller trycksaker Tel.08-777 94 00-777 33 50"

Transkript

1 Ii/ I! Vi är aldrig ute och seglar' när det gäller trycksaker i) I,1, :1 I.,Ii \. -~..,... NR 4 ARGANG 1990 sters regro.tr}!ckeri Tel från manuskript... LAYOUT FOTOSÄTTNING ORIGINALMONTAGE REPRODUKTION. OFFSETTRYCK SNABBOFFSET ~" 'I 11 \11, " iii III iii II...tillfärdigtrycksak!

2 Innehållet i detta nordiska VEGA-blad: VEGA-klubben Ordför ande har ordet 3 Klubbstyrel ser 4 Nya medlemmar 6 Vinterns seglingskurser."""... 7 Bätutställ ningar Träff på Knopar & Stek 8 Generalforsamling 99 VEGA-seminar Vinterns motor kurser Hvervekonkurrencen Medlemsmode ilshoj Ärets VEGA-mester sejlklub VEGA-klubbens fodselsdagskonkurrence 11 Svenska VEGA-klubbens ärsmötesprotokoll ; 12 SEGLINGS SPALTERNA Resultat fran VEGA-mästerskapet Per Brohälls hederspris 17 VEGA-klubbens vandringspriser Skeppsklockan Per Källs hederspris 19 Sjeell and rundt Tjörn runt Segling - Kappsegling 24 Dykare hittade rammad segelbät 25 To any Danish VEGA sailor 26 OHOJ Kalmarseglare m fl. 26 LÅNGFÄRDSSEGLING GALATEA TURBO: Virginia och Maryland... TEKNISKA SPALTERNA VEGANS försäkri ng 34 Oljud i Albin Häckroder igen'..35 VEGA-Zi ppo-storml ighter Besök ombord..36 MARKNADEN..38 VEGA-bladet Nr. 1, utkommer under mars Sista manusdagen är , I'edaktören tillhanda. Skriv till redaktionen redan idag' Skicka även foto eller teckningar' Redaktör/ansvarig utgivare: LaszI6 SZÖlyi VEGA-bladet: upplaga ca. 800 ex. Omslagsbilden: lidingö runt Dan111ark... Vinteren er den tid, hvor man passende kan gare status over årets gang. Farst lidt, som vi er både glade for og kede af. I bestyrelsen satte vi det mål, at vi 1990 skulle komme ap på 150 medlem mer - vi mangler stadig 4 stykker i, at målet er nået - men det går stadig den rigtige vej. og vi er glade for medlemmernes aktive medvirken til, at medlemstallet er blevet så fint. I sommers tog den stars te Vega-flåde i klubbens historie afsted til IFR-Regatta i udiandet, og det sammenhold, der her blev skabt, er noget der skal bygges videre på. Klubbens feellesaktiviteter er blevet udvidet, og vi er specielt glade for, at området vest for Storebeelt igen er blevet en naturlig del af vore aktiviteter...28 Sverige. Kärvare tider... Rubriker i den stilen har det varit gått om denna höst och man kan undra hur det skall gå för båtbranschen. Vi Vegaseglare kan känna oss nöjda med att ha en båt med rimliga proportioner som det inte kostar skjortan att underhålla och betala låneräntor till. Ibland brukar det också uttryckas som: HEnbillig båt behöver man inte känna trycket att använda så mycket eftersom den inte binder så mycket kapitalh. Personligen har jag dock aldrig riktigt förstått den logiken; man seglar väl för att det är roligt och inte för att få avkastning på kapitalet!! Även Vegaklubben drabbas av kostnadsökningar som Du ser på an- Ordförande har ordet... Som noget nyt vii vi i 1991 på en ny måde prove at leve ap til vor status som en landsdeekkende klub, uden at vi derfor skal gore det hele for bureaukratisk. Derfor bliver der i februar inviteret til et medlemsmode i Jylland med bl.a. et seminar, således at dagsordenen til generalforsamlingen og evt. forslag til denne kan blive behandiet og evt. nye fremsat inden den årlige generalforsamling ilshoj. Et emne, der overvejes for tiden, er en feelles sommertur i juli en afslappet tur - til f.eks. Sverige eller det tidligere DDR. Overvejelserne omkring IFR 1992 i Danmark er også i gang, så selvom båden e ligger stille, så er bestyrelsen i fuldt sving. På bestyrelsens vegne onsker jeg alle Vega-sejlere et GODT NYTAR! Svend-Erik Bolge nan plats har årsmötet beslutat om höjning av medlemsavgiften. Vad fär klubbmedlemmen för pengarna? Vad vi får ut av Vegaklubben och bladet beror naturligtvis i hög grad på alla medlemmarnas ideer och initiativ. Glädjande nog verkar antalet brev till styrelsen ha en liten men dock positiv trend. Ett brev betyder så mycket! Lokala träffar eller kurser utanför Stockholmsområdet är vi dåliga på. Nog borde detta vara möjligt både till lands och till sjöss. Hör av Dig till styrelsen om Du har en ide om detta. Om bladet hinner komma ut före dess: God Jul! I varje fall: Gott Nytt Är! Ingemar 3

3 VEGA-klubben, Sverige VEGA -klubben, Norge VEGA-klubbens V EGA-bladets adress: adress: VEGA-klubblns STYRELSE Ordförande: Ingemar Bäck tel.hem VEGA - 2 arb ELVIRA Kassör: Ann-:\1ari Holmquist hem. O VEGA arb AGNES CECILIA Tekn. produktion VEGA- Laszl6 Szönyi tel.hem VEGA bladet, medlemsmatrikeln: arb MATE Sponsring, annonser Hans Mitt jas tel.hem VEGA arb BETTY 1301'1'11 Distribution Dan Wikström tel.hem OS 14 VEGA-883 VEGA-bladet o.dyl: DUGA Seglingssek tionen: Lars Lemby tel.hem VEGA - 7 arb IMARI VEGA-klubben, cjo Ingemar Bäck, SÖdra SIuJgsrundan 69, AKERSI3ERGA V FGA-klubben, cjo LIszl6 Szönyi, G:la Tyresövägen 327, ENSKEDE Klubb-Prylar, se marknaden Medlemsavgift: 150:- Kr jar Klassbevis, kurser och övrigt Medlemsjverksamhets-ar: 1j9 tom 31i8 nästföljande ar. VEGA-klubbens batfärsäkring: LAP-A(Jj' Assurans AB Eva Andersson tel.hcm VEGA arb.o WANDERER Tekniska sektionen: Per Wasberg tel.hem VEGA arb PAGAL Jan Larde tel.hcm VEGA arb. KRONKVIST III Klubbmästare: Aino Eriksson-(jatehag hem VEGA arb. KATINKA Medlemsregister: Kenneth Netterstöm tel.hem. 07h VEGA arb SoEuniI Förs. av Klubb-Prylar:!\:ikolai SuursÖÖt tel.hem VEGA GOZA REGIONALA KONTAKTPUNKTER S:t Anna: Rolf' Andersson tel.hcm. OJI VEGA arb ORRITA Sydkusten: Peter S vcfors tel.hcm VEGA EMMA Postgiro nr: Postgironr: Postgironr: VEGA-klubbens adress: Postgiro: VEGA-klubbens VEGA klub, Dall1llark STYRELSE Formann: Tom H. Rasmussen tel.priv VEGA arb NOVA Kasserer og redak wr! I0gne Kirkeby tel.priv VEGA arb NORVEGA Sekret<er: Per O. Ekstf0m tcl.priv VEGA LE RAPIDE 2 Styremedlem: Rosmarie Gaudcr tel.priv VEGA arb LA ID E Styremedlem: Sten Ekstf0m tel.priv arb Revisor: Knut [Iall tel.priv lh 55 VEGA TIKrI'O VEGAKLUUBEN, Postboks 296, N-1324 Lysaker Bankgiro: VEGA klubs BESTYRELSE Formand, VODA kontakt, Svend-Erik B01ge tlf VEGA m0deindkaldelser, [FR MINKA N <estformand, Vega- Jan Grubert tlf VEGA mesterskab, klassregler RIKKE mäle brevsregistrer ing K asserer, regnskab, Knud Alberg tlf VEGA medlemsregistrering BICA!)() Sekrct<er, rcdakt0r, Walther Nerving tlf VEGA PR-aktiviteter, indk0b VIWA II Tur- og medlemsarrange- Erling Christiansen tlf VEGA menter ANTI VEGA-klubbens adresse: DA]\;SK VEGA KLUfJ c/o Svend-Erik I301ge Thyrasvej 32,!)K-.'J630 Jaegerspris Postgiro: DANSK VEGA KLUB 3060 Espergccrde 4 5

4 Nya Ahlberg Berzell Ake Lars Carlsson Håkan Fermhede Håkan Håkansson Leif Jansson Bertil Johansson Bertil Lindh Leif Lindholm Rainer Monthan Björn Nilsson Bernt Segerborg Per Strömberg Kurt Sölvefjord Leif Tillberg Bo Zachrisson Olof Aström Thomas VÄLKOMMNA NIedienImar, Sverige VEGA- 690 VEGA-? VEGA- 744 MARIE VEGA-3000 SEZAN VEGA- 584 KRYSS VEGA-1259 VEGA-3137 VEGA- 69 BIEN VEGA- 824 OLGA VEGA- 208 VEGA- 743 ALOU VEGA-2638 MARIA IV VEGA-1575 FIDELI VEGA-2681 VEGA-? VEGA- 678 JOLLY GIRL VEGA-? TILL VEGA-klubben! ANTALET MEDLEMMAR I\R NU 521 PER DEN 31/ Bandhagen Sollentna Loftahammar Kristinehamn Helsingborg Alingsås Vällingby Oskarshamn Sollentuna Lidingö Helsingborg TÄBY Bromma Skövde Helsingborg Lund Stockholm Härutöver har vi nästan 100 som antingen har glömt att betala m(~dlemsavgiften eller som ej meddelat utträde ur klubben. Vegabladet kommer framledes endast att kunna sända.'i ut till medlemmar som erlagt medlemsavgiften.. Nye MedlenInler, DannIark Vi onsker folgende nye medlcmmcr velkonllm~ni Vq~a-klubbcn: 8.8yskov/J.Kristensen VEGA 152 S0RINE 8381 Mundelstrup Leif PI<etner VEGA 767 FRIVO 5500 Middelfart SV.Aa. Norgaard VEGA 1254 VIVALDUS 2840 Holte Arno J. Jakobsen VEGA 1899 SIRlUS 7000 Fredericia Kai Ronstrom VEGA "12 LI LLE MY 2670 Greve Kaj O. Hansen VEGA 166 LOLA 5500 Middelfart Erik Hansen VEGA 2116 KRABASK 2840 Holte VINTERNS SEGLINGSKURSER De senaste åren har kurserna handlat om lång- och familjesegling. Det kan vara tid att vi ägnar oss litet åt kappsegling igen. Men detta betyder inte att vad vi kommer att säga och visa blir utan intresse för dem som KAPPSEGLINGS-REGLERNA eller HUR KÖR DU, KRABBSALTARE?! Kursen vänder sig i första hand till nybörjare eller -nästan" sådana. Vi kommer att öva oss i reglernas tilllämpning i en -torr-kappsegling" LI- DINGÖ RUNT, och därvid även försöka bjuda på några taktiska råd - eller åtminstone misstag vi gjort. En -lathund- för situationsanpassad regelhänvisning kommer att delas ut till kursdeltagarna. Tid: Torsdagen den 24 jan 1991 kl absolut inte vill kappsegla. Alla vill vi ju gärna segl a väl och det gör ju ingen skada om det också går bekvämt och fort. Programmet omfattar två kvällar. Plats: CEPROs källarvalv, Klara N Kyrkogata 34. Utrustning: Kappseglingsreglerna. Arrangör: VEGA-klubbens seglingssektion / Lars Lemby. Avgift: 100 kr insättes på VEGAklubbens postgirokonto senast den 17 jan Anmälan: Ange namn, telefon-nr och VEGA-nr på postgirotalongen. SPINNAKER-SEGLING FÖR TVEHÅGSNA eller HUR FÅ NER MONSTRET? Även denna kurs vänder sig till nybörjare eller "nästan" d:o. Vi hoppas att kunna bjuda på praktiska demonstrationer med m::jdell-spinnaker och vindmaskin, så att vi kan visa vad som händer när vinden skrotar och skralnar, friskar och mojnar. Tid: Torsdagen den 14 feb 1991 kl Plats: CEPROs källarvalv, Klara N Kyrkogata 34. PS. Har ni hört om den gamle kappseglingsräven som var ute med en ung man för att lära honom segla spinnaker? Räven: "Se bara till att få in blåsan u bakom storen så kommer den ner lätt som en damsilkesstrumpa." u Novisen: "En vada, sa dur - o -o - o - Utrustning: Kappseglingsreglerna (Repetition och förhör') Arrangör: VEGA-klubbens seglingssektion / Lars Lemby. Avgift: 100 kr insättes på VEGAklubbens postgirokonto senast den 17 jan 199 f Anmälan: Ange namn, telefon-nr och VEGA-nr på postgirotalongen. Välkomna' -- R: "En damstrump...! Menar du att du aldrig dragit ner en dams silkestrumpa??r -- "Nää, de har strumpbyxor nuförtiden. " -- "Ägir o Neptun! Hur ska du då kunna lära dig att bärga en spinnaker?'" 6 7

5 BÅTUTSTÄ"LLNINGAR 1991 GÖTEBORG 1/2-10/2 Här planerar styrelsen att låta Vegaklubben synas som klassförbund på en skärmutställning i samarbete med Göteborg-Hallands seglarförbund. In- STOCKHOLM - ÄLVSJÖ 16/3-24/3 Som vanligt planerar vi att klubben skall delta med en monterskärm i Stockholms seglarförbunds avdelning. Under lördagen den 16 mars tänker vi ordna en VEGATRÄFF i stil med den vi hade förra året i en av mässans mindre sidolokaler. Vi hoppas kunna engagera några olika experter att diskutera Vega-frågor med. Om Du ändå tänker besöka mässan någon av de två helgerna, välj alltså LÖRDAGEN DEN 16:e MARS då disponerar Vegaklubben konferenslokal K14 i mässans kongresscentrum (se skyltar innanför entren) där vi planerar att hålla öppet hus under dagen. Planerar Du besök på mässan på lördagen så kom tidigt för att slippa köer, kolla vårt program (i montern eller på r'jmsdörren), när det blir för trångt på mässan kom till rummet, vila benen och prata Vega. Vi planerar att hålla öppet från ca kl 12. Tillträde kan endast ske via mäss- TRÄ"FF PÅ KNOPAR Ni som var med förra gången vi hade knoparträffen kan säkert intyga hur trevligt vi hade. Denna gång kan det tyvärr inte arrangeras på kvällstid. Knoparverksta'n håller dock öppet hus för oss Vega medlemmar torsdagen 21/3-91 mellan kl 1000 och Det är samma vecka som båtmässan pågår i Älvsjö. Ni som ändå har tagit ledigt för att gå på mässan kan formationsblad kommer att spridas och som vi hoppas locka intresserade västkustseglare till medlemskap. n U n-- an dvs med betalt inträde för den dagen. När detta skrives tänker vi oss ungefär följande inslag (f.o.m. ca k113) :. Allmänt om Vegasegel och dess hantering. Vega för spinnaker. Vegasegling för nybörjare. En katt eller en tiger bland hermelinerna? Visst kan man kappsegla med sin Vega! OBS OBS Du som vill hjälpa till att bemanna någon av de ovan nämnda montrarna, hör av Dig till styrelsen omgående. För detta ändamål har vi några fribiljetter. OBS OBS På kvällen den 16:mars blir det även fest. Se särskild anmälan som medföljer detta Vega-blad. & STEK ju börja dagen med ett besök i lokalen på Skeppsholmen. Om du står i höjd med aktern på "af Chapman" så är det bara att vända på klacken och gå rakt upp mot närmaste hus. Där ligger Knopar & Stek. Skeppsgossarnas egen lokal för framställning av allehanda nytto och prydnadsföremål. Hoppas att vi ses. Gunilla Wikström 883 "Duga" GENERALFORSAMLING OG VEGA-SEMIN A R 1991 Allerede nu kan I godt s<ette et kryds i 1991-kalenderen ved På denne dato vii vi afholde generalforsamling med forudgående Vegaseminar om formiddagen. Moderne vii som s<edvanligt blive s0gt afholdt i Ish0j Sejlklub. Dagsorden og program for dagen vii blive i.h.t. vedt<egterne tilstillet medlemmerne separat. L0RDAG DEN 16. MARTS Med venlig hilsen Bestyrelsen VINTERNS MO TOR KURSER" Vega-klubben anordnar i år temakvällar både i Göteborg och Stockholm för bensin- och dieselmotorn. GÖTEBORG Här står Vega Marin för arrangemanget, anmälan göres till Henry Gustavsson, tel: 03: på dagtid, senast 15/ Tider: Det är ännu inte riktigt klart, preliminärt månadsskiftet januari-februari. Ring Henry i samband med anmälan, så får ni besked. Plats: Vega Marin, Klangfärgsgatan 1, Västra-Frölunda. STOCKHOLM Anmälan: 25 kr per deltagare och kväll, sätts in på postgirokonto , senast 10/1 NB: Tji sydsvenska Vega-seglare: Kom ihåg att Ni är mycket välkomna till Danska Vega-klubbens möten och arrangemang. Är du intresserad, så sänd namn, adress och Vega-nummer til Danska Vega-klubbens Sekretariat, C/O Walther Nerving, Egehegnet 76, DK-2850 Närum. Du kommer så att bli underrättad om våra aktiviteter Glöm ej att ange vilken kväll, bensin eller diesel, Vega-nr, namn och telefonnr. OBS! VIKTIGT. Tider: Tisdagen den 29/1 kl 1800 bensinmotorn. Onsdagen motorn. den 30/1 kl 1800 diesel- Plats: Starex, Flemminggatan 17, Stockholm. Vi efterlyser både bensin- och dieselmotorer som demonstrationsobjekt. Den som kan ställa upp med en motor, ring mig, Per Wasberg, VÄLKOMNA Tekniska sektionen 8 9

6 HVERVEKONKURRENCEN 1990 Kampagnen.Skaf nye medlemftierh sluttede den 1. oktober. Vi ved, at mange har v<eret aktive og har kontaktet Vega-ejere i 10bet af sommeren. Dette har også betydet, at klubben atter i år kan notere sig en god fremgang, men vart mål - nemlig 150 medlemmer - inden udgangen af 1990 koit,mer vi nok ikke til at opfylde. I skriven de stund er vi meget t<et på de 140, så vi ser fortmstningsfuldt på fremtiden og er sikre på, at vore mange tilbud og aktiviteter også vii sikre os en fremgang i De medlemmer, som i årets 10b har solgt deres både, har v<eret flinke til at oplyse de nye ejere om klubben og har således v<eret medvirkende til at opretholde kontinuiteten. Af de indsendte tilmeldingsblanketter har flere medlemmer tegnet sig for samme antal nyindmeldelser. Vi har derfor måttet foretage lodtr<ek- ning. Dette års vindere blev Ruth Cordua/Jmgen Kronborg med V 2186.Partner". De tre mdvin overr<ekkes flasker snarest pragtfuld tak for indsatsen. Vi siger ligeledes tak til alle, som har v<eret aktive i hvervearbejdet, og kan allerede nu meddele, at vi gentager konkurreneen. Denne gang vii vi v<ere noget tidligere ude og vi lader konkurrencen lobe fra d tii Kampagnematerialer har I sikkert allerede liggende. Skulle dette ikke v<ere tilf<eldet, så ring til Sekretariatet på tlf , så kommer der mere materiale med posten. Husk at anf0re dit medlemsnummer nederst på kuponen. "God jagt i 1991" Bestyrelsen Den var det igen blevet tid til at hilse på hinanden ove n på sommerens mange ture og efterårets afrigning. Som traditionen efterhånden byder det, samledes vi i Ish0j Sejlklub over middag, og vi var lidt over 20 personer, som fylkedes omkring det velanrettede kolde bord. Kl. 14 var vi blevet over dobbelt så mange, så vi gik igang med m0det. Formanden b0d velkommen og gjorde en lille status over året, som n<esten er gået. Herefter var der uddeling af pr<emier til vinderne af Sj<elland rund i såvel klassede som uklassede Vega'er. Det var fmste gang, at medlemmerne så klubbens nye, smukke pr<emie - en messingplakette med klubbens logo i sort og md emalje samt vinderens navn, bådnr. osv. graveret. Pr<emierne blev fulgt op med nogle yderst anvendelig blå sejldugsposer til fald- og sk0deender m.m.- sponsoreret af DAN-SAILS. Herefter var der vinpr<emier til vinderne af årets hvervekonkurrence samt fodsel sd ags-sporgelegen. Så var det NORDEUROPA, der kom til orde. Erik Hansen, som både er I SEJLKLUB forsikringsselskabets repr<esentant samt Vega-sejler gennem mange år, redegjorde for den aftale, som klubben og selskabet har indgået. Spmgelysten var stor og de fleste fik yderst tilfredsstillende svar på mangt og meget vedr. denne, aftales d<ekningsomfang. Reaktionen hos de sp0rgende viste, at vi også denne gang har lavet en aftale, som de fleste medlemmer kan drage fordel af. Dagen n<este punkt var video-filmen fra sommerens IFR i Holland. Det var for de mange, der var med, dejligt at genopfriske minderne, og for de; der ikke var med, var det en oplevelse at se de 12 danske Vega'ers kamp mod vejr, vind, kanaler og hedeb0lge. Efter filmen var der sandelig også lysbilleder fra turen, idet Thorvald Pedersen fra Gedser, V 1004, havde taget sine dias med. Det gik hen og blev en lang dag, men det var rart at samles igen og få nye informationer og lidt tilbageblik samt få bekr<eftet, at klubben er livligere end nogen sinde. RED. ÅRETS VEGA-MESTER Så er det absolut sidste udkald for at blive Årets Vega-Mester Kapsejladschefen venter netop nu på dine resultater. Computeren er klar til beregningerne. Få samlet dine resultater fra kapsejladserne i 1990 og sen d dem inden den til: Jan Grubert H0jbjerggårdsvej Holte Pr<emien er i år klubbens nye, smukke messingplakette og en sponsoreret till<egspr<emie plus <eren, naturligvis! RED. VEGA-KLUBBENS F0DSELSDAGS- KONKURRENCE Vor lille fodselsdagsg<ettekonkurrence er nu blevet opgjort. Vinder blev V 1902, Mogens Tybo Nielsen, som vandt suver<ent med 19 rigtige besvarelser på 20 sp0rgsmål om Vega'en og klubben. Den udlovede flaske rodvin skulle gerne v<ere drukket, når disse linier l<eses. Tak far interesssen Erling 10 Il

7 ARSMÖTESPROTOKOLL Vegaklubbens höstträff med år~'l1öte, , Restaurant Vega, Stockholm. Till årsmötet kom 32 personer. 1. Årsmötet förklarades öppnat av vår ordförande Ingemar Bäck. 2. Till justeringsman valdes Kriste;- Nylund. 3. Årsmötet förklarade att mötet var rätt utlyst. 4. Till ordförande för mötet valdes Ingemar Bäck och till sekreterare Hans Mittjas. 5. Årsmötet beslöt godkänna föreliggande verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning. Kommentarer till den ekonomiska redovisningen gjordes av kassören. 6. Revision är gjord av Bengt Andersson. Årsmötet godkände revi s ions be rätte Isen. 7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 8. Med hänvisning till stadgarnas paragraf 19, jämnt år, valdes kassör och ledamöter. Till kassör valdes. Ann-Mari Holmquist Som nya ledamöter föreslogs och valdes:. Aino Eriksson (tilltänkt klubbmästarinna). Jan Larde (tekniska sektionen) sittande styrelse som ej valts 1989 valdes därefter i "klump", utom C. Malmborg som begärt att få avstå. 9. Följande valdes till revisorer: 12. Bengt Andersson. Bengt Annerwall och till revisorssuppleanter:. Lennart Lindforss. Börje Damberg 10. Årsmötet utsåg följande valnämnd.. Christian Malmborg. Lars Häggblom 11. Årsmötet beslöt godkänna den ändring av stadgarnas paragraf 17 som föreslagits av styrelsen. Ny lydelse av paragraf 17 : Medlem som önskar få fråga behandlad av årsmötet ska senast den 25 september eller 35 dagar före årsmötet tillställa styrelsen motion i ärendet. 12. Årsmötet godkände styrelsens förslag till höjning av årsavgiften till 150 kronor för nästa verksamhetsår. Redogörelse och motivering till höjningen gjordes av Ann-Mari Holmquist: Höjning av kostnader för tryckning av Vegablad, matrikel samt höjda portokostnader, avgifter för utställningar, priser och gåvor. 13. Övrig fråga som togs upp var båtmässan i Göteborg. Ordförande redogjorde för problem att frakta utställningsmaterial till mässan samt att vid utställningen ha personal. Göteborg/Hallands seglarförbund är positivt inställda. 14. Lars Lemby redogjorde för årets seglingar och resultat samt klassförbundsärenden, Vegahistorik mm. (Närmare redogörelse för resultat mm visa på annan plats i Vegabladet). 15. Margareta Brohäll redogjorde för ett nyinstiftat Hederspris/- Vandringspris som skall utdelas till båt/besättning eller person som visat gott sjömansskap, sammanhållning i båt, längsta distans o dyl och det skall inte bara vara kappsegling. 16. Avtackande av styrelseledamot. Ordföranden avtackade Christian Malmborg som ej var - o - o - o - o - BUDGET VEGA-KLUBBEN 90/91 (PRELIMINÄR) INTÄKTER närvarande vid årsmötet. Bords-Vegaflagga kommer att överlämnas. 17. Mötet avslutades. Öl och landgång intogs och ordet gick till Per Wasberg och Lars Lemby som visade bilder och berättade om resan till Holland och den Internationella Vegaträffen i Enkhuizen, Holland. Ingemar Bäck berättade om kryssning i hyrd Vega på Holländska kanaler. Vid protokollet: KOSTNADER Justeras: Hans Mittjas Krister Nylund Ingemar Bäck RSAVGIFTER 15CO x 150) kr VEGABLAD + MATRIKEL kr ANNONSER 5000 kr UTSKICK PORTON M M kr AVGIFTERIFÖREN+UTST) 5000 kr PRISER,GVOR 3000 kr INFORMATIONSMATERIEL VEGAKLUBBEN,TRYCKN 5000 kr MÖTEN, TRÄFFAR 2000 kr OFöRUTSEDDA UTGIFTER 5000 kr SUMMA INTÄKTER kr SUMMA KOSTNADER kr Utgiftsidan är svårbedömbar m h t den effekt som kommande momshöjningar får på kostnaderna. Det kan bli högre kostnader än vad som ovan angivits. för Vega-klubbens styrelse Ann-Marie Holmquist kassör 13

8 RESULTATRÄKNING VEGAKLUBBEN 89/90 BUDGET 100% HELA PERIODEN HÖGSTA VER.NR: 20 BALANSRAPPORT HELA PERIODEN VEGAKLUBBEN 89/90 HÖGSTA VER.NR: 20 """""""""""""'" -BUDGET.UTFALL.AVVIK%....AVVIK.KR INTÄKTER 3010 Kursavg.Klassbevis Ärsavgifter Varufsg.+porto Externa intäkter Fakt utl.vegaklubbar Summa klass * SUMMA INTÄKTER ** KOSTNADER 4100 Kostn. för kurser Varuförbr.+ökn.rese Kostnader IFR Summa klass * Div kostn. LL Div kostn. EA Div kostn. BD/AMH Div kostn. LH/KN Div kostn. LS/KN/PW Div kostn. DW Div kostn. IB Kostn. för mässan Medlemsavgifter Priser+gåvor Summa klass * Möteskostnader HösHräff Förbrukningsinventar Tryckn.Tekn.Tips Tryckn. Vegablad Tryckn. Matrikel Kuvert-tryck Övr.trycksaker Datakostnader KN Porto Summa klass * SUMMA KOSTNADER ** RESUTAT FÖRE AVSKR ** FINANSIELLA POSTER 8020 Ränteintäkter Summa finans. intäkt * ING. SALDO SALDO.. UTG. BALANS TILLGÄNGAR 1022 GK+PG PRYL PG PG ÄRSAVG NORDBANKEN MAXKONTO SE BANKEN IFR DW FÖR REDOVISNING BD FÖR REDOVISNING KENNETH NETTERSTRÖM EA FÖR REDOVISNING SUMMA OMSÄTTN.TILLGÄNGAR I """ LAGER COLL.TRÖJOR LAGER T-TRÖJOR LAGER VIMPLAR 2214.qO LAGER DEKALER LAGER HANDBOK A: LAGER TEKN. TIPS LAGER SLIPSAR LAGER VHF-ANTENNER SUMMA OMSÄTTN.TILLGÄNGAR II *** SKULDER SUMMA TILLGÄNGAR **" LAGERRESERV SUMMA OBESKATTADE RESERVER *"" SUMMA SKULDER """ EGET KAPITAL 2982 EGET KAPITAL KLUBBEN 2987 EGET KAPITAL FÖRBUND 2989 FÖREG. ÄRSRESULTAT SUMMA EGET KAPITAL "*" BERÄKNAT EGET KAPITAL DIFF ",," , RES.EFTER FIN. POSTER *" BOKSLUTSDISPOSITION ÄRETS RESULTAT ** SUMMA SKULDER OCH EGET KAP. """ l S

9 ' a. ro "" "'-, I 0>0 ()...J""'" ro H H H :> :> H I'- 00 '" O... N "" >3" '" '" I'- "",,"'... HHH:>... :>:~; a. H I PER BROHÄ"LLS HEDERSPRIS..., '" "'0"'001'-000""0>3""""000 ro '" " c: N >3" 00 O '" O O '" '" >3" 00 I'- O '" '",.."'" ~:ffi']g :~ ;,;,;;,:: 'O '",; '" '".;; ; ; '" '" '"...?...? Margareta Brohall, maka till. Man ska ocksa beratta om detta I ~ g,>3" a. "" "" N N,~... VEGA-kryssarens framlidne kon- form a~ en loggbok, eller,:skeppsstruktör, VEGA-klubbens heders- dagbok, som ska vara sa skriven..., I'- '" o o o o o medlem Per Brohäll har tagit in- att hela eller delar kan publiceras I ;;gcq<[,ffi ~ ":. ~ ":. ~ I, t ' t. t t ' ' ll tt ytt d " VEGA-bladet.... CC). 'o I'- '" >3" ""... I la Ive I e n van nngspns, ~~~ ~a. som ska kallas PER BROHÅLLS. En extra poäng tilldelas kontakter (/) Q '" a.... N "" >3" '" HEDERSPRIS. med avlägset belägna VEGA-be- (/) g> ~ sättningar och/eller internationella c: ~.:~,; Vid VEGA-klubbens årsmöte den 9 VEGA-kontakter. :5 ~... ~ a. nov presenterade Margareta sin ide ;:' ~;; c: ~ och överlämnade en vacker silver-po- Tilläggas kan att Margareta tänkt :" kal till klubben för vidare utsmyckning sig att detta hederspris helst ska vara ~ g> r::: med VEGA-emblemet. Pokalen har internationellt. Låt oss - åtminstone ~~ ~ u:~ ;: tidigare tillhört Per Brohäll, och han som en början - göra det inter-nordg:5 >3"~ "" skulle nog ha glatt sig åt den använd- iskt. Därmed har vi genast övervunnit CQ'" "" a.... ning den nu får, tack vare Margaretas språkbarriären, Då bör naturligtvis :iö (/) :~ ~ generösa gåva. också "domarna" vara internordiska, ~...,:: '- N ~ u g ~ VEGA-klubben "" har tidigare två d med v s en vi VEGA-seglare bör vara en lite~ fran kommitte ", "'... a.... vandringspriser, Dessa ar dels VEGA- ' vardera '" '".. " t D k N h S Eft k t d d " anmar, orge oc verlge, erc: N mas ers ape, ar van ringspriset,, t k td I t ll d " t o (/) 'ro ' d t k kl k. 'II b" som prl se s a u e a s I en mes, ~:: u'g '" e~ s ora s epps.oc an, gar tl,aste sociala VEGA-seglaren" - troligen en (/) a. ro poangplockare I arets kappseglingar,,, " :;;EJOj c: '" dels "bästa seglingsprestation" enligt ~anska kvinnlig egenskap - I varje fall ~, '"... se g!' kf b d,,' " Inte till den tuffaste eller starkaste d "-i t c: (/):ffi ~ Ingsse Ionens" e omnlr;g, "ar gorillan - kunde det kanske vara 0\ ro c: i'!>-. o "" skeppare eller besattnlng far bara I " H', " '" 'O;:.;...J ~ a.... "", H amp Igt om pris komml tt en '" bes tod """'" o ro""... hem Per Kalls hederspris, en konst- k ' D f" t" b" t 'Ik ~ CC)> >3"a. '" '" '" närligt utformad glasfigur, av vlnnor, e,ors ar nog ~s VI en o "" '" prestation det ar att segla langt med a=:'~g,:~ : ~ I'- NTävlingen" om det här priset ska barn ombord, att bjuda gäster på mat '" 'S:> ~a.... '" "" vara av helt annat slag. Margareta och trivsel och att ändå inte göra my- ~ ;:;b " ~ c: '" '" '" som skisserade ska ställas sina ideer tipp för kring korande de regler av teri socker och i bensinen skära av eller storskotet, vatten i hälla die- ~ o ~;:5:~ ~ ~ ~ ~ ~ vinnare. Dessa regler ska vända sig seloljan. Margareta själv blir naturt:: '" (/)~ ug ~ ~;::: " "" till de typiska familjeseglarna, de som ligtvis den första svenska ledamoten, ~ ~;:::I'- ~ använder sin VEGA som ett verktyg,,'. t; H <[ N a. C> '" ""... I'- ~ ;::; för social samvaro och vänskapliga" Det ar naturligtvis Margareta Br()- :~ ' (/) :ffi ~ kontakter och som representerar vad hall som "beslutar, men tills vidare ar - ~ ~:: u g '" Margareta kallar "den rätta VEGA-an- det alltsa VEGA-klubbens seglings- =: ~:5... ~ dan", sektion som håller i rodret. Vi vill I...J""... a. '" "" o "",. gärna ha förslag till regler för detta ~ :ffi ~ Det aterstar dock att d~fln.lera. hur nya vandringspris. Skriv till VEGA- \,:,...,~ ug I'- reglerna ska utformas, Har ar nagra bladet hur ni skulle vilja ha det' Gärna r.,., :0...J ~ Ideer: roli g a finurliga men - snälla - g enom- ~ cc)""" a. N ' "'-'.,o '" c: '" o o o'" o o '" o o '". Pokalen skall tilldelas den som förbara förslag. Du vänliga,. trevliga " ' VEGA I b k t g> ;:5,:~,:: o:; o,;.;;;...? under året färdats längst med sin " -seg are, som VI ru ar mo.a. =:: ~ ~ ~a VEGA och samma besättning, före- Beratta vad du uppskattar mest nar o~...j'" 00 a. "... N "" '" '" 00 trädesvis familjemedlemmar. ni traffar en VEGA-kamrat, vad du " skulle vilja ge en premie för. ~!Ji o >3" I'- o N '" o '" N 00 "" '"... I'- '" N o. Man ska ha haft stort antal kon-.~ I "" "" '" '" o... N "" " """ <[ '" '"... o >3" '" N 00 '" 00 " '" " '" takter med andra se g lare i Synner- Sand alltsa dina Ideer till VEGA- CC) N N "" N N N N N '. ~ bl d h o het VEGA-besättningar, haft dem a et oc senast under feb VI ~ N c: ~ ombord - eller varit ombord hos måste fastställa reglerna och få med t ~ ~ '" ~.i:i e ~ dem - bytt besättnin ro c: c: '- '" g (un gar ) till- dem i VEGA-bladet innan vi seglar ut H '- ",~ :0 VJ 'C VJ " " ";; ~ "'.;' ~ g> 1; ~....i:; ~ ~ ';' ffi ~ fälligt o s v. Kort sagt: Befrämjat nasta var. ~..., c: ~ ~ 11 2! tj ii 'r::; ~ g ~ ~. ~ 5, c: ~ VEGA-andan. Lars Lemb y ~ a. 0>:0 O> :ro ro ro ro... ro N.c c: ew "")"")...J...JCQ",Qa.(/) > "'>-0:1: (/»-<I c: "" <I(/) :I:...J...Ja.Ha.:I:CQ",CC)QZa.CC)...J(/)W 16 17

10 VEGA-klubbens vandringspriser 1990 SKEPPSKLOCKAN Skeppsklockan tilldelas för ett år den medlem i VEGA-klubben som samlat ihop flest poäng i 'sanktionerade" kappseglingar inom Skandinavien. Årets 'VEGA-MÄSTER" blev - liksom förra året - Henning Jensen på VEGA 550 KLUNK II. Nu vet vi ju alla att Henning är en utomordentligt skicklig seglare, men i år finns några extra poäng med hans mästerskap. Säsongen började illa för Henning. Under en av årets första seglingar mötte KLUNK, som kom för styrbords halsar, en båt på ofri bog, som inte höll undan. Just när Henning ändrade kurs för att undvika ombordläggning ändrade den andra båten också kurs. En kollision blev oundviklig. På KLUNK demolerades pulpit och förstagsfäste. Besättningen på den andra båten hade överhuvudtaget inte uppmärksammat KLUNK förrän de smällde ihop (1)och tog på sig hela skulden, men reparationen av KLUNK tog så mycket arbete och tid att Henning i år inte hann med fler än 3 kappseglingar. Eftersom man i VEGA-mästerskapet får räkna poäng i de 4 bästa seglingarna - och poängstriden i toppen brukar ligga mellan 50 och 60 (som är max), trodde Henning att säsongen var "körd" för hans del. Arets sista kappsegling för Hennings del var HLambar-köret", som går på Segelbåtens Dag i Mälaren med mål i sundet mellan Lambar-ön och Hässelby. I år blåste det friskt med byar av kulingstyrka. Henning hade klät! KLUNK förståndigt i kryssfock, men trots detta hade KLUNK några gånger krängt så mycket att fallen hade lossnat från masten och fallit i sjön. Henning hade då måst lämna rodret (hur gör man detta när man är ensam ombord med kappseglande båtar runt omkring?) och krypa fram och bärga fallen, vilka han då snott upp kring knap och mast på snabbaste, provisoriska sätt. Trots dessa mindre missöden hade han seglat väl och ledde nog totalt inför den korta kryssen mot mål genom det trånga Lambar- sundet. Då slog skothornet mot masten i en vändning så olyckligt att haken gick upp. Focken slog ursinni ngt. Snabbt fram - omöjligt att fånga seglet, det måste ner - fallen i stort trassel runt masten - KLUNK arbetar sig långsamt mot lovart under hårdskotat storsegel och går ideligen över stag - var är närmaste båt? - vem ska hålla undan? - nu kommer focken ner - djäkl... stannar halvvägs - men det gick att få dit skothaken - upp med focken igen, och så fart på båten - tack-o-iov att jag ligger för styrbord. Då kommer en RJ farande för babords halsar utan utkik åt lä. Henning ropar men ingen på RJ-båten reagerar. "NEJ! INTE EN SMÄLL TILl'" Henning kastar om KLUNK till babord i lä om RJ som seglar förbi tillsammans med en annan babordsbåt. Då slår Henning på nytt, ut ur 'skitvinden', och när de möts igen just före mållinjen, åter med KLU NK för styrbords halsar, kan Henning unna sig nöjet att tvinga både RJn och den andra båten utanför mål märket. Lite horn växte det nog ut t o m på denne eljest så timide man. Denna incident gjorde att Hennings placering sjönk till en 3:e-plats, vilket i sig är mycket bra i en tuff LYS-klass. VEGA-klubben gratulerar VEGAmästaren och önskar god segling med färre missöden nästa år. PER KÄLLS HEDERSPRIS Per Käll hörde till det första, salta gänget VEGA-seglare, som älskade 3tt kappsegla till havs. Hans VEGA hette HAZARD. Per skänkte VEGA-kl ubben ett vandringspris av glas och instiftade PER KÄLLS HAVSCUP, som innebar att priset skulle gå till den VEGA som samlat flest poäng i de 3 kappseglingarna utomskärs: Aland Sea Rac"" Alma Race och Baltic Race. Baltic Race seglas inte längre och få eller inga VEGOR deltar i de två andra seglingarna. VEGA-klubben har därför KÄLLS gjort om reglerna för HEDERSPRIS. Vi har tolkat PER donatorns intentioner på följande sätt: Näst efter att premiera kappsegling till havs ville han med sitt pris uppmärksamma FRAMTRÄDANDE PRESTA- TIONER VID SEGLING MED VEGA. Med dessa regler har priset utdelats två gånger tidigare. För två år sedan gick det till Henning Jensen, som det året kom fram inom VEGA-klubben som framgångsrik enmans-kappseglare, för hans prestation att samla över 50 poäng på 4 seglingar. Henning var faktiskt redan då bara någon futtig poäng ifrån VEGA- mästerskapet. Förra året tilldelades priset syskonen Nils och Stina Tidner för deras segling med GALATEA TURBO till Afrika, Sydamerika, Västindien, Nordamerika och åter under 1'/, år utan anmärkningsvärda missöden trots flera knepiga situationer och nåqra allvarliga tillbud. I år valde VEGA-klubbens seglingssektion att ge priset till familjen Wasberg på PAGAL. Vi ville med detta fästa uppmärksamheten på familjens prestation att genomföra dels en långsegling - till VEGA IFR i Enkhuizen, Holland - dels deltaga i flera andra kappseglingar och klubbaktiviteter med en mycket "lätt" besättning, bestående av Per, Ann-Britt och Lasse. Lasse är svårt handikappad sedan han för några år sedan miste den ena handen helt och det mesta av den andra i en explosion. Trots detta har familjen med okuvligt gott humör funnit nya lösningar på alla de praktiska problem som uppstår i en båt. Seglingen till Holland blev, som bekant, arbetsam med motvind över hela Östersjön. PAGAL startade sent och måste göra långa etapper. En ovanligt kärv sådan blev den över Hanö-bukten. PAGAL slog sig genom Kalmar Sund mot en frisk S, c: 10 m/s. Vid Utklippan vred vinden påpassligt till SV, d v s rakt emot. Vid 6-tiden nästa morgon hade låg PAGAL utanför Simrishamn men fortsatte för att komma runt Sandhammaren. I Born-, holms-gattet friskade vinden ytterligare till c:a 15 m/s, och sjön blev verkligt grov. PAGAL dansade, dunkade, slog hårt mot sjöarna, kved och knakade. När de kommit till en position c:a 5 nm V om Bornholms N udde, fann Per, som då suttit till rors i över ett dygn, att krafterna började ta slut. De hade då det goda omdömet att med svidande hjärtan ge upp en del av vad de vunnit med sådan möda och seglade tillbaka till Simrishamn, dit de anlände på kvällen efter en hisnande undanvindsfärd. Nästa dag vilade de, torkade ur båten och skruvade fast en del inredning som kommit loss. Sedan gick de runt Sandhammaren för motor och tog därvid en annan båt på släp. Detta är typiskt för familjen Wasberg. Inte endast klarar de sina egna problem, trots handicap, de har också kraft och vilja att hjälpa andra. VEGA-klubben vill med sitt val av familjen Wasberg som årets HEDERS- PRISTAGARE fästa uppmärksamheten på GOTT SJÖMANSKAP, MORAL, HJÄLPSAMHET, KAMRATANDA. Vi gratulerar Per, Ann-Britt och Lasse och hoppas att få segla tillsammans med er i många år. VEGA-klubbens seglingssektion Eva Andersson, Lars Lemby 18 19

11 SJ/ELLAND RUNDT 1990 V2186 "PARTNER"'s betragtningar efter SjCElland Rundt Hvad gik go t - og hvad gjorde vi skidt te konstatere, at genua 1 gav - hvor kan vi blive bedre nceste gang. kramgning på grader og kraftig Spl1Jrgsmål rejser sig, erindringen afdrift. Med en nordgående stcerk mrer på sig uafladeligt, der efterra- stram kunne vi gå 3,5-4,5 knob på tianaliseres, og et billede danner sig kryds, så det tog os 3 kvarter at komaf 57 mindevcerdige timer: me til startiinieil, hvilket sammen med Ved starten kunne mataren ikke trcekke to Vega' er ud af havnen i sydlig vind på m/s. Reverseringen gjorde knuder og vi satte ekspres storseji mellem havnemolerne. Flat manovre, men nceste gang scetter vi forseji lige så hurtigt for ikke at stryge langs molehoved og sten p.g.a. afdriften. Efter udgangen skiftede vi til krydsfok. Storsejlet havde fået 1. reb, men kostbare minutter gik tabt, for vi måt- et par andre Vega'er blev belonnet med en straftid på 2 timer. Men en del af miseren skyldtes udscettelse af starter og det ikke altid horlige startskud. Herefter agten for tvcers og genuaen på. Så var det ap mod Sjcellands Odde. Vinden rejste sig og det blev krydsfok igen samt 1 reb i storen. Kontrolbåden ved Odden tog os ind på tid kl meget becerende, men usandt -vi var der forst ca alligevel ikke tid til at benytte det. t 1: I Herefter kryds mod Sejm. Blceksort nat - banken pcele i hårdt kryds. Gasterne faldt ud af slingrekojerne. Så var det kryds ned mod Reerso og det vcerste vejr på turen. Vinde, der krcevede mindre sejl end krydsfok og 1 reb i storen, Hvilegasterne måtte lide med med regndråber og hagl på ruftaget, trampen fra sejiskiftende gaster og stcerk krcengning. Vagtholdet våde, men dog af og til grinende og derpå tavse. Mcelk og juice overalt, vandtanken lob over og toilettet formodentlig også, men der var Så var vejret blevet bedre og kursen gik mod Korsor, hvor kontrolbåden overså os, sel vom vi var eneste både inden for en halv mil. Ind i Agerso rende, hvor det Iykkedes os at overhale nogle konkurrenter. Skulle vi scette spi ler? Vi gik 5,5-6,5 knob på en agten for tvcers, så dovenskaben fik overtaget. Dette skulle vi bittert fortryde i den sidste ende, hvor vi gerne ville have vceret lcengere frem i feltet. Morale: altid maksimal sejiforing og ikke kun det ncestbedste. Så gennem Smålandsfarvandet mod Storestromsbroen. Alle de andre gik under land og fik fordele, mens vi lå derude og gik langsamt bag ud af dansen, troede v;. Ved Knudshoved var vi alene og kunne se de andres silhuetter bag os. Hvad de end ville derinde, så var det os der fandt fordelen. Igen begsort nat under broen, og et fandenivoldsk nathold tog den berygtede Bogestrom i morke uden grundstodning og med de andre bag os. Soveholdet stod ap til vind, sol og rimelig fremdrift og til et pragtfuldt strcek til Saltholm. 011et blev hentet frem og ankomsttiden i Helsingor blev beregnet. Nceste og ikke sidste drama udspiilede sig ved Saltholm. Vi rog ind i hovedfeltet - guderne fra de fire bedste piad ser i Vega- feltet fra sidste år. Vi dampede af og tog den lige vej langs med Ven, men de andre tog kurs og bidevind under land og kunne således få både medstrom og spileren sat på det sidste strcek. Ved Ven rog vi ind i vindstille 4 mil fra målet, og kun ved hjcelp af nattebrisen kom vi over målstregen sond ag aften kl. Det var turens sidst bedrift. Vi timede det, satte en desperat spi ler, fik et pust på det rigtige tidspunkt, gik ind i målliniens projektorlys, satte PART- NER-huerne på og gik i havn med maner. Derfor vii vi Sjcelland Rundt i Jens, Jesper, RESULTATER SJ~LLAND RUNDT 1990 PARTNER, V 2186 Rene, Ruth og Svend. STANDARDL0B: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 V 2539 V 945 V N122 "SKIPPER" "SPAR TO" "LE RAPIDE 2" Tage SGjrensen J!I>rgen Jensen Per O. EkstrGjm Pointtid Hcer trcekker "Partner" en anden vega ud af Helsingor Havn. Mataren slog ikke til i m/sek, og skipper scetter storseji inde i Havnen og genua 1 lige ud for molehoved. Uden fuld sejiforing var både "Octopussy" og "Partner" blcest ind på stenscetningen og molehovederne. Billedet blev taget, inden vi ver fri af. fare.!:t J UKLASSEDE: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 V 2759 V 3050 V 2845 "ALFIE" "ROSINANTE" "GURLI MAR- GRETHE" Klubben I1Jnsker tillykke med de gode resultater og vii sorge for, at VEGA- H.H.Hansen J.Greisvold E.Kristensen klubbens prcemier vii blive overrakt ved forstkommende lejlighed. RED

12 TJÖRN RUNT 1990 Det blåste friskt VSV, då Tjörn Runt seglades för 27 gången och många rekord slogs: Antalet anmälda båtar, 1100 st, var det största någonsin, en katamaran seglade runt den 27,5 naut mil långa banan på 2 tim 59,03 minuter, vilket ger en genomsnittsfart över 10 knop och var snabbare än någon annan flerskrovsbåt tidigare gjort och ett motsvarande rekord slogs aven dansk köl båt, som seglade Tjörn runt på 3 tim 58,5 min. Man kappseglar, som bekant, enligt LYS och fältet delas upp i startgrupper. Till grupp 12, för båtar med LYS-tal runt 1,00, var 137 båtar anmälda, varav 9 VEGOR (förra året 11). Nu hade ju VEGA-klubben satt upp ett vandringspris till den snabbaste VEGAn. När jag anmälde till Lars Svantesson i Stenungssunds Segelsällskap att detta pris var på väg, undrade han: "Snabbaste VEGAn? Finns det några sådana?" Självklart utmanade jag honom omedelbart att ställa upp i LYS 1,0 med vad han kunde hitta som flöt och kunde rör'a sig med vinden, men han föll av och lugnade mig med att "de' var ju bara på skoj". Tur för honom! Nu behövde jag inte komma upp till bevis - tur för mig - det gjorde familjen Pettersson från Kungälv med besked, när de gick i mål som 2:a båt i gruppen och 8:e båt på beräknad tid. De slog alltså 93 av de båtar i startgruppen, som gick i mål. Total placering bland alla båtar blev 409. Då ska man veta att "småbåtar" som VEGAn har svårt i konkurrensen med de stora båtarna om vinden. Besättningen ombord på denna VEGA nr 80 "BISH" består vanligen av Sven-Gunnar, ägare, hans 19-årige son Börje, racing skipper, och 15-årige Hans samt några starka svågrar. Fru 22 P tycker inte att hon behöver vara med när det kappseglas. Det räcker med kryss i alla väder vid vanliga utfärder. Sven-Gunnar började sin marina karri är på en minsvepare vid några veckors ålder - enligt vad han hört berättas - men allvar blev det först när han fick en eka i pojkåren. Sin VEGA har han nu haft och seglat i 12 år. De har egentligen inte kappseglat så mycket under åren, fast de var snabbaste VEGA Tjörn Runt även förra året, utan mest familjeseglat. "Men då seglar vi", säger Sven-Gunnar, "och bryr oss inte om vad det är för väder. När vi bestämt vart vi ska så seglar vi dit. Min fru undrar vad ont vi gjort eftersom det alltid blåser friskt emot. Vi har en "fuskgenua", en hög, kort kryssfock, som är väldigt behändig när det blir trångt och med två starka pojkar som rycker hem behöver man ju knappt någon vinsch' Vår hemmahamn är Nordön innanför Marstrand så Tjörn Runt är nästan också hemmavatten." Den fri ska vi nden under kappseg- Iingen Tjörn Runt 1990 passade Sven-Gunnars besättning utmärkt. "Vi seglar bäst i blåsigt väder. Man behöver mycket vind när 500 båtar före en har trasat sönder luften, och kryssa kan vi." De kom iväg rätt hyggligt i starten och höll till en början något närmare Tjörn-Iandet, där motströmmen är lindrigare, men inte så nära att de tappade vind. Det blev en lång, hård kryss - "det gäller att jobba - man måste tjäna lite på de andra hela tiden - det är knappt man hinner stoppa i sig en köttbulle under de 4 timmar som kryssen tar" - innan de kunde falla till halvvind längs Tjörns SV-sida. "Det var inte många båtar i gruppen som satte sin spinnaker men vi Iycka- des föra vår och tjänade nog lite på det liksom på att vi tog leden genom Kyrkesund. Man vinner oftast på att ta denna kortare väg även om det ser blekt ut i sundet. Går man utanför måste man gena över böarna och det är inte alla som vågar." Närmare mål finns två trånga sund där strömmen sätter emot igen, "men det brukar gå att komma igenom om man inte bär sig allt för dumt åt". Med så många båtar går det inte att hålla reda på sin placering under seglingen, men de fick vänta 35 minuter (!) på nästa VEGA. Det visade sig att endast en båt i gruppen gått i mål före BISH, en Albin 79, också den med LYS-tal = 1,00, som hade 8 min tillgodo och blev 2:a. Segrare i gruppen på beräknad tid blev en J14 med LYStal = 0.82, vilket var det näst lägsta i hela gruppen. Alltså vann en av de allra minsta båtarna! VEGA-klubbens vandringspris till SNABBASTE VEGA TJÖRN RUNT är en tågvirkesklädd flaska, ett sjömansarbete utfört av Svend Rantil, skipper på sly Moby Dick. (Många av oss minns Svend som var tävlingsdomare för IFR i Karlskrona 1988.). Den var hälsosamt tom när den överlämnades och så har den förblivit. Börje är nämligen idrottsman! VEGA-placeringar i Tjärn Runt, startgrupp 12, 101 båtar: Placering LYS- Korr. VEGA-nr Rorsman i gruppen Seglad tid tal tid V80 Börje Pettersson 8 364,25 min 1,00 364,25 V3048 Hans Wikström ,00 0,96 383,04 V2559 Anders Sandberg ,85 0,97 394,64 V217 Rolf Tellstedt ,51 1,00 405,51 V2400 Hans-Dieter Ziegler ,21 1,00 407,21 VI922 Anders Genberg ,85 0,97 409,19 Anm: LYS-tal = 0,97 är det vanliga för en VEGA utan spinnaker. Anmälda V670 V2343 V2670 var också: Stig Gutenius Sven Svensson Jan Alander Grattis, Börje och Sven-Gunnar och hela besättningen. Ni och de andra VEGA-seglarna hälsas välkomna till VEGA-klubben. (Hans- Dieter är medlem sedan länge.) Vi hoppas att vi möts, om inte förr så vid nästa VEGA International Friendship Regatta i Danmark Då ska ni få visa oss hur man kryssar med en VEGA. Lars Lemby 23

13 SEGLING - KAPPSEGLING DYKARE HITTADE RAMMAD SEG ELBÅ T Hämtat från Svenska Seglarförbundets årsberättelse Vatten är vår livsnerv. Utan vatten mans eller när kamratgänget detlar i kan vi inte födas, inte leva. Vi i Sven- klubbkappseglingen? Det behöver ska Seglarförbundet nyttjar dessutom inga stora arrangemang för att glädvattnet för att utöva idrott och rek- jen skall vara stor. reation. Och oavsett om vi bara seglar för "nöjes" skull, så kappseglar vi alla. Ätminstome mot oss själva. V':,r förfäder var sjöfarare för sin utkomst skull. Floder och sjöar var färdvägar. Via havet upptäcktes nya länder och nya affärsmöjligheter. Och bästa möjligheterna til! goda affärer hade den som först rundade Kap Horn. Den som först kom runt Goda Hoppsudden hem från Västindien. Den som kunde landa sin fisk först. Idag är det bara ett fåtal som lever på att segla. Men trots det finns kappseglingsmomentet i de allra flesta seglare. FÖRST Så fort två segelbåtar seglar åt samma håll, kappseglar de. För de allra flesta är det så. Och det oberoende om de har kappseglat någon gång på riktigt. Först är roligare än sist. Den kan vara först till badön, klubbholmen, gästhamnen eller f)ara till nästa prick, fyr, udde, land, kontinent. Var går gränsen? Jorden runt-seglingen för eliten på The Card och familjen på sin egen ägandes standardbåt - inga gränser finns längre. Möjligen kan fantasin eller det egna modet ibland sätta en gräns. ATT VINNA När vi ser proffsen surfa i storm och grov sjö i en fart på 30 knop blir vi imponerade. Men trots det är kanske den största segern den, när familjen för första gången seglar. När barnen kan styra optimist jollen själv. När man första gången hissar sin spinnaker. OS och VM är stora, men de personliga segrarna är större. Och säg den gemenskap som är större än när familjen seglar tiiisam- FYRA INGREDIENSER Egentligen är det bara fyra ingredienser som behövs för att "kakan" segling skall bli till. VATTEN: finns nästan överallt i Sverige. Insjöar och en lång, omväxlande kust. VIND: Guds gratisenergi. Antingen blåser det för hårt eller så blåser det för litet. Perfekt är det aldrig, men ofta riktigt bra. BÅT: det finns i alla storlekar. Från optimist till hur stora som helst. MÄNNISKAN: det viktigaste och det som vi i Svenska Seglarförbundet försöker värna om. Det är Du, din familj och era vänner och kamrater. ALLA KAPPSEGLAR En del säger att antalet startande båtar har minskat. Det kan kanske stämma. Men antalet kappseglare inte minskat. Bara Gotland Runt har och Tjörn Runt har lika många människor igång som Vasaloppet. Större båtar behöver näml,igen en större besättning. Neptunkrys$aren har två ombord under en kappsegling, men en J24 har fem ombord. Ändå är båtarna ungefär lika långa. Så även båttypen spelar in. Men det största antalet människor som kappseglar finns nog lokalt i alla kvällsseglingar över hela landet. Vecka ut och vecka in. För att inte tala om alla brädor, som inte fanns för 10 år sedan. Det ni, som befarar kappseglingens undergång. Det är bara båtar som kan råka ut för undergång. En ide och en livsstil, för såväl elit som familj kan inte gå under! Saxar ur tidningen "Äkersberga Nu" Anders Bengtsson, sportdykare från Äkersberga, gjorde sitt livs fynd när han dök för att hämta upp en bojkätting. Utanför bryggan vid Österskärs Havsbad hittade han på botten en segelbåt, en Albin Vega. Nu har han chans att få båten som "hittelön"! Anders Bengtsson, som har sportdykning som hobby, höll på att leta efter en bojkätting, när han plötsligt fick syn på segelbåten: - Den hade ett 'stort hål i sidan, men föreföll i övrigt att vara i gott skick. Genom bekanta fick Anders veta, att en båt av samma fabrikat och typ, Albin Vega, hade försvunnit spårlöst med boj och allt sommaren Ägaren anmälde då båten som stulen, och försäkringsbolaget betalade: - Men uppenbarligen har båten rammats aven stor motorbåt som sedan smitit från platsen, säger Anders. Förra helgen bärgades båten av Anders och hans kamrater och på plats fanns också representanter från försäkringsbolet. Anders har nu stora chanser att få behåll a båten som "hittelön"

14 To any Danish VEGA sailor. Like myseif, there must be Danish VEGA sailors, who have the ide a of expanding their sailing horizon by exploring foreign waters. To the Dutch, Denmark is one of the alluring sailing paradises, close enough to be considered. Therefor, I think that somebody in Denmark must have thought about a trip to Holland. However, if one is limited in holiday time (like most of us are), the trip to and from is often a problem. If the weather remains favorable, it takes at Jeast 4-5 days to make a one-way passage. And the Nord-Os'tsee canal, beautiful as the scenery may be, is not exactly my idea if an ideal sailing day! That normally leaves only one or two weeks (if one is lucky!) to explore the other country. Of course, one can con side r to transfer the boat by road, but the costs are substantiai. Renting abroad is also an option, but a fairly expensive one. Furthermore, one's own boat lies unused in its berth and one never knows what the rented boat will look like or how she handles. Therefor, I offer the following solution, to be consid.3red by anyone interested: I propose to exchange my VEGA for a period of 3-4 weeks during the 1991 holiday season for a Danish VEGA. That way we bot h know the boat we will be sailing in, its peculiarities, down to the smallest detail. Since I am not limited to school holidays etc I am very flexible as far as dates and times are concerned. Anyway, the se details can be discussed. My boat is standard VEGA, nr 2526 "Lille Havfrue", fully equipped with VHF, Decca, roller reefed genoa, slab reefed mainsail, Volvo Penta MD6 diesel engine. She has standard accommodation below decks. Up-todate charts of intended sailing area will be supplied by me. So the only costs to anybody interested would be the normal costs of living (beer and liquor are relatively cheap in Holland!) and the trip by car, train or plane to my country. If you are interested, contact me by phone or letter - preferably in English or German, since my Danish is virtually nonexistent! My address is: Albert Kappers van Oldenbarneveltstraat se NIJKERK the Netherlands Tel.: 009/ (residence) 009/ ext. 317 (office) Hope to hear from you soon! På gen syn i Holland! LYSTFART0JSFORSI KRING S~RTILBUD TIL MEDLEMMER RING OG FÅ TILSENDT AF VEGA-KLUBBEN MATERIALE OHOJ Kaltllarseglare 111fl. Från Viggen klubben i området har vi fått följande brev: Viggenklubben region Kalmar söker vi utveckla detta med t ex eskaderkontakt med Vega-ägare i denna del seglingar om vi blir lite fler till antalet. av landet. Då deltagarantalet på vara Välkomna~ Skriv eller ring till: träffar är för dåligt tycker jag det är. naturligt att ta kontakt med Er ägare Peter Wmberg...' Vårvägen 15, Söderåkra till e~ f~rstorad Vigg...FI~ra medlem (arb), (hem) mar I VIggenklubben ar JU dessutom... Med fo " r h oppnmg om okat sam ar bete Vega-ägare. Vi har ett antal träffar varje år, kappseglar, dryftar tekniska Peter Winberg frågor, studiebesök mm. Kanske kan God ide tycker Vegaklubbens styrelse. FOR SIKRINGSAKTIESELSKABET NORDEUR PA 26 BANESTR0GET T ASTRUP - TELF FORSIKRINGSREGISTER.. NR. A 74

15 LÅNGF GALA TEA TURBO RESEBREV 18/7-21/ ÄRDSSEGLING Hej alla glada seglare! Vår segling fortsätter: Kapitel 3, Virginia och Maryland Från Great Bridge skyndade vi mot Norfolk där vi ankrade sent fredagen den 23 september. Tidigt nästa morgon lämnade vi Norfolk och Intracoastal Waterways och gick för motor ut på Hampton Bay. Vi hade en hård nordostlig vind stick i stäv, som drog upp en mycket krabb sjö. Först gick vi för motor mot vind och sjö. Galatea försökte leka undervattensbåt och vågvis med vatten sköljde över däcket. Efter någon timme kunde vi falla av norrut och hissa segel. Nu märkte jag dock att jag glömt skruva på tanklocket när vi tankade sist. Efter alla de vågor, som slagit över Galatea, kunde jag bara gissa hur mycket vatten vi hade i tanken. Vi var på väg mot York River cirka 30 sjömil norr on Norfolk. Där skulle vi hälsa på hos några seglarvänner vi mött i Florida och vars adress vi använt som postlåda. På eftermiddagen den 24:e ankrade vi i Sarah Creek vid mynningen till York River. Nu fick vi pumpa ur hela tanken. Det var ca 30 I diesel. Hälften var en mjölkvit blandning som tydde på mycket vatten. Därefter hällde vi i fem I ren alkohol och tvättade ur tanken, så gott vi kunde. Bränslefiltret fick givetvis också bytas. Efter denna procedur fyllde vi tanken med Diesel och hällde i lite vattenupptagnings- 28 medel. Turligt nog verkar vi ha blivit av med vattnet utan fler problem. På söndagen fick vi tag i våra vänner Don och Helen Vann. De bjöd genast in oss att bo hos dem ett par dagar. "Några dagar" blev till dryga veckan och vi hade det väldigt trevligt, ompysslade som vi blev. Don, som var pensionerad, tog oss under dagarna runt till alla sevärdheter i trakten. Vi besökte Wiliams-burg, huvudstaden fram till 1781 och anlagd av engelsmännen. En annan dag for vi till Norfolk för att bl a se Amerikas och troligen väldens största marinbas. Varje middag var en fröjd för oss. All denna mat som vi inte kan klara att laga på vår spis. Och alla efterrätter' Stina och speciellt jag är ena riktiga gottegrisar när det gäller mat och särskilt efterrätter. Tillsammans for vi på många utflykter. En kväll till Richmond för att gå på Virginia State Fair. Det är en kombination av utställning av Virginias farmliv och tivoli. På helgen for vi upp till Appalacherna och campade i bergen tillsammans med Dons och Helens söner. Vi grillade middagen över öppen eld och sov under bar himmel. Här fick vi också en lektion i bergklättring nedför vinkelräta stup med hjälp av rep. Helen Vann arbetade som förskollärare. Vi följde med henne för att spela volleyboll med lärarna i skolan. Där blev alla tydligen så intresserc.de av oss att det beslöts att vi skulle komma och hålla lektioner i skolan. Sagt och gjort! Under två dagar höll vi nio lektioner för sammanlagt 300 barn. Det blev succe! Vi berättade om Sverige och om vår seglats för barnen, som gick i 2:a till 5:e klass. Barnen var underbart härliga! De satt tysta och bara gapade av intresse. Ögonen lyste på dem och de gav igen hundrafallt för lektionerna. Vi visade dem bilder och lärde dem svenska ord. De ställde frågor och frågor och frågor. Rektorn på skolan spelade in en lektion på video och gav oss sedan en kopia. En reporter från lokaltidningen kom dit och fotograferade oss. Och efter alla lektioner fick vi minst ett hundra beundrarbrev från barnen. Vi var rörda till tårar när vi lämnade skolan! Så blev det dags att segla vidare igen. Vi var på väg mot Annapolis i Maryland, där vi skulle vända och segla söderut igen. Efter att ha lovat att komma förbi igen på väg söderut lämnade vi familjen Vann. Onsdagen den 5:e oktober hissade vi segel och gav oss av norrut på Chesapeake Bay. Nu var det höst och kallt. Rysligt kallt! På med mössa, vantar och halsduk, långkalsonger och extratröjor' Och ändå befann vi ~ss på samma breddgrad som Lissabon och Aten. Seglatsen gick långsamt och dagsetapperna blev långa, men korta räknat i tillryggalagd distans. Vi hade hård nordlig vind och en krabb sjö emot oss. Det tog oss fyra dagar att nå Annapolis, huvudstaden i Maryland. I Annapolis var det båtmässa och följaktligen fullt med båtar. Den första båt vi såg var svenska Aziza från Stockholm. Vi hade träffat dem på S:t Maartin i Karibien i våras. När de fick se oss bjöd de genast in oss på svensk middag. Med gäster från Sverige hade de nämligen fyllt förråden med svensk mat. Det blev knäckebröd, kaviar, sill och Janssons frestelse. Nubbe och Punsch' Och till och med svenska gelehallon! Nog var vi glada att vi kom till Annapolis alltid. Från Annapolis tog vi bussen in till Washington D.C. Där bodde vi hos systern till Lilian Nilsson, som vi träffat i Beaufort S.C. Tre dagar stannade vi i Washington. Här fick Stina ett nytt pass på svenska ambassaden. Naturligtvis gick vi igenom turistattraktionerna såsom alla de fina museerna och senaten. Tillbaka i Annapolis seglade vi söderut lördagen den 15:e oktober. Nu fick vi givetvis de sydliga vindar vi önskat oss på vägen norröver. Så det var bara att börja kryssa igen. Efter ett par dagar kom vi till krabbstaden Chrisfield på östra sidan av Chesapeake Bay. Där åt vi minsann krabbor! Några fiskare kom och gav oss ett par krabbor, som vi smaskade i oss på bryggan. På kvällen åt vi krabbpaj på restaurant och blev så vansinnigt mätta att det stod krabba ur öronen på oss, Men gott var det! Två par medelålders kanadeilsare kom fram till Galatea, som låg förtöjd vid brygga och språkade lite. Efter en liten stund bjöd de in oss till sitt hotell på drink och där satt vi och pratade till midnatt. Det är fantastiskt så mycket trevligt folk man träffar, när man reser på vårt sätt. Från chrisfield seglade vi tillbaka mot Virginia och den 19:e oktober hälsade vi på hos Vann's igen. Denna gång hade vi inte tänkt stanna så länge. Men då Don föreslog att vi skulle göra de förberedelser vi be- 29

16 hövde göra inför seglatsen söderut hos dem, beslöt vi oss för att stanna. Nu fick vi chansen att lacka sittbrunnsluckorna och smörja gångjärnen, som nästan slutat att fungera. Spinnakerbommen hade av saltavlagringar ärgat fast så hårt att vi fått använda en träklots för att slå upp hakarna. Vi plockade isär och smorde upp dem och sedan fungerade de som vore de nya. Stina sydde nytt livbojsöverdrag, satte på nötningslappar på förseglen och lagade kläder. Jag byggde en variator till den fläkt vi just införskaffat för att kunna kyla oss i Karibien. Vi fick låna en bil för att handla och bunkra mat inför atlantseglingen. I skolan hade barnen frågat efter oss, så nu fick vi fara dit och vara med på skolans TV-sända morgonnyheter. Då fick vi varsin skol-t-skirt och fram till lunch fick vi sedan stå och skriva autografer till barnen. Hösten hade nu Virginia i sitt grepp. Överallt sprakade träden i allsköns färger, från gröngult till illrött. En fantastiskt vacker naturscen. Lokaltidningen hade skrivit en liten artikel om oss, som vi nu fick med oss. Denna artikel hade också en svensk kille, Bp Herrman, sett. Han hade själv seglat runt i Karibien i ett par år och nu slagit sig till ro vid Chesapeake Bay. Nu ringde han och bjöd in oss till sig och vi lovade komma förbi med Galatea. Därmed tog vi avsked av Don och Helen Vann och seglade mot Mobjach Bay. Bo Herrman, med sin amerikanska fru Laura, höll på att bygga sig ett mycket vackert hus nära sjön. Vi hjälpte till att bygga lite under dagen och satt sedan och åt gravad blåfisk till långt fram på natten. Det märktes att Bo nog hade lite hemlängtan, bara att få tala svenska igen var ett nöje för honom. 30 Vi sov över natten i deras varma hus. När vi på morgonen kom ned till Galatea hade vattendropparna på däck och sprayhood frusit till is. Över sjön reste sig dimman tät, som i en älvdans. Vi var glada att ha sovit i värmen, speciellt som vår båtvärmare inte fungerar. På bryggan sa vi adjö till Bo och Laura och tuffade sedan för motor ut genom den troll ska dimman. Det var nu torsdagen den 27:e oktober och vi började få bråttom söderut. Vindarna var äntligen med oss, så snart kunde vi hissa spinnakern och gå med god fart till Norfolk maskin och Stina och jag behövde en kryssfock. Som jag skrev i ett tidigare resebrev, blev vi av med förra kryssfocken på Kap Verdeöarna. Nu hade vi ett för stort segel, som kunde sys om till kryss fock. Små segel är det man har mest nytta av vid en Atlantsegling. Kapitel 4, Avseglingen. Tisdagen den 1:a november ankrade vi upp i Beauforts hamn. Beaufort är en fin gammal stad, liksom Beaufort S.C. och Georgetown. Det är också en av de platser där många seglare stannar upp, antingen i väntan på rätt väder för att ge sig ut på den 1400 sjömil långa seglatsen till Karibien, eller också bara som ett uppehåll på väg söderut längs Intracoastal Waterways. Just början på november är en tid då särskilt många segl are står att finna här, direkt och före vintern. efter orkansäsongen Gustaf och Bodil täl1kte gå direkt från Norfolk till.bermuda och sedan vidare till Karibien. Själva var vi i stället på väg söderut mot Beaufort N.C. längs Intracoastal Waterways, för att därifrån segla till Karibien, utan stop på Bermuda. I vårt fall skulle vi då slippa gå igenom sydligaste delen av Labrador-strömmen. Dessutom går Golf-strömmen närmare kusten och är smalare utanför Beaufort. Därigenom går det fortare att korsa den och man har större chans att vänta på gott väder. Det sista man vill råka ut för i Golf-strömmen är nämligen en nordostlig kuling. Under sådana väderleksförhållanden har alltför många båtar sjunkit där. Med en god väderleksrapport har man dock normalt inte det minst problem. Vid denna brygga i Norfolk stannade vi i två dagar och sydde segel. På Aziza hade de en utmärkt segelsy- Vid femtiden på eftermiddagen kom vi in i centrala Norfolk och satte kurs på en brygga vi hört skulle ge gratis gästplatser. När vi närmade oss bryggan kunde vi se Aziza ligga förtöjd där med Bodil och Gustaf som vinkade. Snart låg vi förtöjda akter om dem och pratade i mun på varandra. Det är alltid roligt att återse seglarvänner. Samma dag som vi kom så var väderleksutsikterna närapå perfekta. Högtryck och sydvästlig vind. Men än var vi inte klara att sticka. Vi stannade i I::$eauforts hamn ett par dagar och arbetade på båten. Här träffade vi seglare från Kanada och USA. Men också norska Torungen som vi hade många gemensamma bekanta med, och en svensk "delivery captain". Den svenske killen hade seglat hit sin båt för ett par år sedan och sålt den. I samband med försäljningen fick han kontakt med folk som höll på med leveransseglingar. Så nu arbetade han på heltid, för 100 dollar om dagen plus omkostnader, med att leverera rika amerikaners båtar till och från Västindien. Från Beaufort gick vi vidare till Marshallburg strax öster därom, för att hälsa på hos vår vän Gray. Hos Gray blev det ett glatt återseende med ett par dagar av kulinarisk mat- När vi till slut var klara med seglet önskade vi varandra god seglats. Så lämnade vi Aziza efter att först ha bjudit på kaffe och kaka ombord på Galatea. På tre dagar gick vi tillbaka söderut till Beaufort N.C. Vi hade goda spinnakervindar mest hela tiden och kunde därför göra goda dagsetapper. lagning och bakning. Vi fick också chansen att tvätta kläder och proviantera den färskmat vi behövde för seglatsen. Men mesta tiden spenderade vi nog med att utöva USAs nationalhobby nummer ett - nämligen TV-tittande. Vi bodde nu hos Gray och hade Gal atea ankrad några hundratal meter utanför hans hus. En morgon då vi vaknat hade båten i den hårda vinden draggat ett tiotal meter och satts på en lerbank. Jag for ut för att se om jag kunde få henne flott, men märkte snart att vi måste vänta på högvatten. När väl vattnet stigit tog vi Grays snurrebåt och fäste spinnakerfallet i den. Så drog han åt sidan och krängde ner båten medan vi med motorn körde framåt. På så sätt kom vi lät! loss. Lördagen den 5:e november var väderprognosen mycket positiv för oss. Högtryck och vind från sydväst till väst. Prognosen lovade gott väder fem dagar framåt. Vi bestämde oss för att avsegla på söndagsmorgonen och gå ut via Cape Lookout. Därmed tog vi bilen och for till Beaufort för att klarera ut ur USA. Denna procedur var mycket lätt, bara att lämna cruising permiten och immigrationspappren på en marina. Söndagsmorgonen var lugn och fin med vind från sydväst och vi började göra oss klara för avsegling. Som alltid tar stuvning längre tid än man trott, så inte förrän kl tolv var vi klara att sticka. Nu hade dock vinden ökat 31

17 markant. Vi började gå mot Cape Lookout men märkte snart att det blåste alldeles för hårt för att komma ut den vägen. Vinden närmade sig nu kuli;lgstyrka och vi bestämde oss helt enkelt för att gå till Beaufort istället och vänta där till tidigt nästa morgon. Efter middagen gick vi och la oss direkt och klockan mandagen den 7:e november lättade vi ankare i mörkret. Klockan precis i första gryningsljuset gick vi ut genom Beaufort Inlet. Förmiddagen var fin med västlig vind, men på eftermiddagen hade vinden vridit till sydväst och ökat så mycket att vi blev tvungna att botten reva storen och sätta kryssfock. På natten fick vi ta ner storen helt. Under näst följande två dygn fortsatte vi på detta sätt varierande mellan nedtagen och botten revad stor. Kursen var satt mot strax syd om Bermuda för att på så sätt gå i en halvcirkel ut på Atlanten. Det är viktigt att gå så långt österut som möjligt innan man kommer in i de ostliga passadvindarna. Efter tre dagar avtog vinden och i två dagar seglade vi mest med full stor och genua I. Sjön la sig snabbt och vi hade en skön seglats med lagom vind i nästan smult vatten. Vi hade nu passerat golfströmmen utan några andra besvär än hård vind. Men eftersom vinden varit från sydväst gjorde det ju inget. Det var härligt att nu få slänga av sig mössor, vantar, långkalsonger och tröjor! och i stället segla i shorts samt att då och då fä släpa efter Galatea i det 25-gradiga vattnet. En eftermiddag då jag står på pass och ser ut mot horisonten, ser jag en konstigt brytande våg i närheten. Det underliga är att det brytande vattnet står som en fontän över vågen. Då ser jag: ENVAL, STINA, ENVAAALl Vi blir alldeles till oss av upphetsning när vi ser att valen simmar mot oss. Upp med kameran, ställa in den och bums är valen alldeles inpå oss. Fokusera kameran' Nej, teleobjektivet är på' Valen får inte plats! Tryck av' Försök igen. Valen dyker upp strax akter om oss igen men jag hinner inte med. Vi står länge och spanar akterut i hopp om att få se en skymt av valen men den visar sig inte mer. Det var fantastiskt. Vilken sällsam upplevelse' Valen var Galatea och kom bara ju längre än två, tre meter ifrån oss. Tydligen måste den ha varit lika nyfiken på oss som vi på den. Synd att vi inte kan mer om valar så att vi kunde avgöra vilken sorts val det var. Men från och med nu ska vi allt studera böcker om valar. Den 12:e november var vi c:a 100 sjömil sydväst om Bermuda och nu slog vinden om på nordost och tilltog. I två dagar hade vi hårt väder igen. Aterigen seglade vi för kryssfock och botten revad stor. Ofta fick vi ta ner storen helt. Efter detta fick vi det lite lugnare i någon dag. En eftermiddag fick vi syn på ett segel helt nära och satte skärande kurs mot det. Det var en amerikansk båt på väg från Bermuda till Virgin Islands. Vi talades vid över VHF:en och utbytte positioner. De hade satelitnavigator, så vi fick en god kontroll på vår sextantnavigering. Till vår stora glädje stämde positionen exakt med vad vi fått fram. Lugnvädret varade tyvärr inte länge. Vinden kom tillbaka med kulingstyrka från ostnordost och vi fick återigen reva ned till botten revad stor och kryssfock, varannan natt med helt nedtaget storsegel. Vi var fortfarande i behov av att komma österöver, och att segla bidevindskotad i kuling i havssjö är inte något vidare bekvämt, det kan jag försäkra. Stina verkar inte bry sig om hur det än blåser eller gungar, hon är lika glad hur det än är. Annat är det för en stackare som mig. Inte för att jag direkt blir sjösjuk, men jag känner att jag har svårt att koncentrera mig på saker som matlagning och navigation under däck. Jag får mer huvudvärk än magvärk. Det är stor skillnad då man får släppa på skoten och ha vinden akter om tvärs. Då behöver man inte minska segel arean så mycket och så kastas vi inte kring så mycket. Rullar ja, men inte kastas som en vante än hit än dit. De sista tre dygnen var vinden nog lika hård som tidigare, men vi kunde nu gå något väster om syd och därigenom slacka på skoten. Vinden kom in akter om tvärs, vilket gjorde seglatsen tiofallt bekvämare. Sista natten satte vi stormfock planskotat och tog ner övriga segel. Detta för att begränsa farten till två knop och inte p g a för hård vind. Vi visste att vi var nära land och vi ville helst vänta med angöringen av S:t Maartin och S:t Barts tills det Ijusnade. Klockan sex på morgonen den 21:a november siktade vi så äntligen S:t Maartin. I stället för att gå direkt på S:t Maartin, som vi först planerat, gick vi till en liten obebodd ö mellan S:t Maartin och S:t Barts. Vid denna ö är vattnet klarare och naturen behagligare och vi tyckte vi var värda det efter 14 dygns seglats. Klockan tolv karibisk tid ankrade vi så äntligen upp. Härligt att äntligen få ligga stilla och röra sig obekymrat ombord. Det är skönt att vara tillbaka i Västindien! Så nu är vi tryggt i hamn och jag har skrivit klart resebrevet för denna gång. Nu ser vi fram mot ett halvårs segling i dessa varma trakter innan vi styr kosan hemåt. Hoppas alla ni där hemma har en god vinter. Och att ni, liksom vi, drömmer och längtar efter sommarseglats i Svenska Skärgården' Bästa seglarhälsningar Nisse & Stina Galatea Turbos äventyr fortsätter i kommande Vegablad. RED

18 ITEKNISKA SPALT_E RNA I VEGANS försäkring. De äldsta Vegorna blir 25 år 1991 och försäkringsbolagen har olika villkor. Flera har ringt och hört olika rykten, och jag skall här försöka bringa lite klarhet i dessa fragor. VEGA-försäkringen UAP-AFG Assurans AB har inga som helst restriktioner, även nya VEGA-ägare tecknar en försäkri ng ti II ett lågt pri s. Trygg-Hansa, Skandia m. fl. har en åldersgräns för plastbåtar som är över 30 år. Nya försäkringstagare måste för att fa en helförsäkring Iata en auktoriserad besiktingsman besiktiga båten, helst på land, även ett varvsintyg gar bra. Man försöker följa de Nordiska typprovningsreglerna. Den som redan har en försäkring när båten passerar 30 år behöver inte göra någonting. Oljud i A/bin 0-22 har Walter Flander, V1484 Cumulus problem med, kanske någon kan hjälpa honom att lösa detta. Vi återger här Walters brev. Undertecknad är i Finland bosatt pensionerad ingenjör. Vi har ju ingen klubborganisation här i Finland, varför jag är medlem i Er trevliga klubb i Sverige. ringsvillkor och måste sedan göras om vart tredje år. Din egen båtklubbs eller närmaste båtklubbs säkerhetsbesiktningsman kan göra denna besiktning. Är det något ni undrar över i dessa fr ågor, ri ng ert försäkri ngsbol ag. Många drar nog en lättnadens suck när ni läst detta, men handen på hjärtat, hur är det med gasolanläggningen, gamla genomföringar, torra spruckna slangar, eldsläckare mm. mm. Det är långt kvar till sjösättningen, men tiden går fort, börja redan nu med att kolla alla säkerhetsdetaljer. Planera kanske för en frivillig säkerhetsbesiktning i vår, det kostar bara ca 100:-, och då känns de t säkert tryggare att ge sig ut på sjön igen. Ett litet tips: Om ni ändå byter en del slangar, byt färskvattenslangarna till svarta och ogenomskinliga, så är risken för beväxning på insidan liten, alger kräver nämligen ljus för att överleva. Per Wasberg Mina tekniska problem är följande och berör Albin 0-22, vilken sitter i min VEGA Allmänt: Motorns kondition i princip god. Kompressionen bra, startar bra och går jämnt och lugnt upp till ca 1000 v/min. Bränsleförbrukningen normal. Någon lite smörjoljeförbrukning. Problem: Vid belastning och varv över 1000 vlmin hörs ett oregelbundet, bullrande, mekaniskt metalljud från motorn. Då varvtalet sjunker under 1000 vlmin försvinner ljudet. Fråga: Vad kan detta vara? Synpunkter: Är själv ingenjör i maskinbyggnad och har jobbat rätt mycket med fyrtaktsmotorer. Det är ej frågan om "knackningar" p.g.a. fel i tändningsinställning, ej heller ventilskrammel. Vevaxeln med svänghjul Häckroder igen! Den här frågan återkommer ofta, många har ringt och Gunnar Wikendai har skrivit till oss och har en del funderingar. Både VEGA-blad nr 1 och 3 i år har artiklar i denna fråga, som visar hur några danska VEGA-ägare har byggt om sina roder. Ryktesvägen har jag hört att några har monterat ett Maxi 68 eller 77 roder på akterspegeln. NI som har ett sådant roder, skriv några rader, vi viii gärna höra era synpunkter. Vi i styrelsen 80m seglat VEGA I många år, tycker Inte att vi har några större problem med originalrodret längre, det var nog bara de första åren vi hade svårt att backa dit vi vil- NYT NYT Svenska Sjö AB har betydligt hårdare regler. Har båten genomgatt en frivillig säkerhetstjesiktning högst 24 månader före försäkringens avtalstid uttages ingen självrisk vid brandskada. För båtar, 25 ar och äldre, är "Frivillig Säkerhetsbesiktning" ett försäkhar i horisontell 3-4 mm. led ett "glapp" på ca Skulle gärna höra synpunkter på detta. Med vänlig hälsning Walter Flander Ett axialt glapp på ca 3-4 mm låter för mig lite väl mycket, jag har lyssnat med nagra andra 0-22 ägare och qe har ca 1 mm glapp och inget oljud. Ar det nagon som kan bringa klarhet i detta problem, hör av er per tel. eller skriv nagra rader. Per Wasberg le. I ärlighetens namn får vi väl tillstå, att vi nog också vant oss vid att undvika situationer där mer avancerade backbehov kan uppsta. Det känns väldigt tryggt, speciellt i hårt väder, med en roderkonstruktion som är oerhört stark. När andra battyper har svårt på en snäv spinnakerslör utan att skära upp (broacha), klarar man VEGA N utan Problem. Man måste också komma ihåg att bygger man om rodret, klassas VE- GAN inte in som entyp. Monterar man elt häck roder, bör nog akterspegeln förstärkas, skotskenan flyttas till bridgedäckets akterkant och badstegen monteras om vid sidan av rodret. NYT VEGA -Z/P PO-STO RA1L/G H TER Vi har fået fremstillet et begr;:enset antal eksemplarer af den velkendte ZIPPO-lighter. Lighteren er naturl igvi s forsynet med VEGA-m;:erket i sort og md emalje og er udfort i borstet stal. Så her er gaven til dig selv eller til en anden VEGA-sej ler. Ikke-rygere kan naturligvis også anvende lighte- Per Wasberg ren, da den jo også er fortrinlig til Iynsplejsninger og meget mere. Lighteren koster kr. 110,00 incl. forsendelse og bestilies i sekretariatet på tlf Men skynd jer, det er kun et engangstilbud med begrcenset antal. Sekretari atet 34 35

19 BESÖK OMBORD I Holland har vi besökt en mycket elegant Vega, nr 3272, Anjinsan, vars ägare, Ronald van Ulsen, verkligen inte kan ha tummen mitt i handen. Bild 2. En snygg "störtbåge" i rostfritt som grabbräcke för att säkert kunna ta sig mellan däck och sittbrunn i hårt väder. Bild 1. Relingslist i trä och teakgarnering på delar av rufftaket och förluckan. Teakribborna har inramats med fernissad mahogny. Fint tågvirke har lindats kring pulpit m fl ställen för att öka greppsäkerheten och som prydnad kan man tänka. -:) Bland mycket annat hade elsystemet en unik finess. När batterispänningen sjönk under den normala startades motorn automatiskt för få igång laddningen. Skepparen berättade vidare att han hade en välutrustad hemmaverkstad med bl a argonsvets (I). Han hävdade också att satsningarna på verktyg och material till båtgrejorna var ekonomiskt riktiga. Numera höll han sig nämligen hemma på kvällarna i stället för att gå på krogen ("the bar") och betala dyra notor från densamma. Bild 3. På akterdäck en sittbänk där skepparen, som han sade, kan vistas i avskildhet från besättningen. Teakribbor på sittbrunnsluckororna. 36 FOTO: I. BÄCK 37

20 MARKNADEN I\L.UBB-PRYLAR RADANNONSER ar GRATIS I VEGA-bladet Skriv till VEGA-klubben: cia Laszlo Szönyi, G:la Tyresovagen 327, ENSKEDE KÖPES (S) Hollandsseglare, Jag är intresserad av att köpa eller låna era begagnade sjö~qrt och kanal kort övel- Danmark, Tyskland och holland. Lars Green VEGA Tel KÖPES SPRAY. Hood gamla modellen i vilket skick som helst Tommy Wiklander Tel S Ä L J E S (S) (S) Booster, vit, ca 30m2, Graonsegel,anvand end ggr. p.g.a. batbyte Pris: 3.500:- Lars Olovson Tel KÖPES VEGA med diesel Bosse Tillberg Tel SÄLJES (S) (S) BARN. KOJE,RNär vi började segla var VEGA var vara 3 barn 11, 9 resp 4 år. Vi delade da in kojerna I skansen I 3 delar, så att de två äldsta fick var sm koj bordvarts och den minste ett eget, kortare utrymme midskepps. Det är inte helt genomförda "lä-kojer", f),len de hmdro:-:je att ungarna rullade pa varandra helt under nattseglmgar. Mest värdefullt var kanske att de fick var sitt "revir", där de kunde förvara värdefulla stenar, träpinnar, dockor mm. Dessa "avbalknlngar"av tyg kan lätt monteras I en VEGA. Overlates för tygkostnaden tiil Intresserad och behövande familjebesättning. La,: Lemby, VEGA-7 Tel hem arb , 38 VEGA ARTlKLER -Vega-stander -Vega-handbog -Volvo-handbog -Vega-stoflmerke 2 stk. -Vega-label tll bil og bät -Instrukser (OK) kr.50,- kr. 40,- kr. 40,- kr.30,- kr.50,- kr. 7,- Gratis Alle priser mcl. porto Bestilies (husk evt, check) I sekretariatet c/o Walther NervIng, Egehegnet 76, 2850 Ncerum, tlf SIELGES (Ok) Nlels B. Hansen Vega 956 "DUKE" tilbyder 15 ;;, rabat på - Wallas varmere og komfurer - Navlco mstrumenter, ekkolod, VHF, autopilot - Interphase ekkolod - Rigel kompasser - ferskv.-koling - Lcensepumper, el- og hånd - VentIlationsventiler, el-paneler - Blaupunkt autoradlo - Prisbillig montering Ring for et godt tilbud på SÄLJES GASOL. BEHÅLLARE,2 KG - ("BLÅ, RUND BURK"). Normalt har vi två st två-kilos gasol-behållare ombord. När VI seglade lill Holland I somras måste VI skaffa oss två extra, så nu har vi 4, vilket känns onödigt, Vi säljer därför gärna en eller två av dem. Nyanskaffningspriset är 435 kr/behållare inkl moms. PrIsförslag: 350 kr per behållare. Kan sedan bytas på vanligt sätt mot fylld behållare. (Då tillkommer 80 kr för gasen.) Lars Lemby, VEGA-7 Tel hem arb , (S) VEGA-märket 10:- diameter 10em Installationsanvisning 10:- för diesel- eller bensinmotor ~VEGA ÄRSJÖÖN! T-SH IRTS 50:-* storlekar S-XXL VERKSTADSHANDBOK 30:- till MD6A Beställ Rrylarna genom att göra en inbetalning RåVegaklubbens Rostgiro * på dessa varor måste du lägga till 10:- för porto (beställerdu flera varorsamtidigtbetalardu givetvisendastett porto) 39

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014

Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet. Preliminär dagordning för J/70 förbundets årsmöte 28 november 2014 Kallelse till ordinarie årsmöte för svenska J/70 förbundet Plats: Tid: Pantaenius kontor, Hamngatan 25, Marstrand 20:00 (vi börjar med glögg 19:30 för de som vill ha) Preliminär dagordning för J/70 förbundets

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

basta svenska bat i search 22

basta svenska bat i search 22 Firefly basta svenska bat i X-games I den stundtals hårda vinden var det flera besättningar som broachade. Team Firefly med Johann Lindell vid rodret lyckades dock hålla sig undan från några sådana överraskningar.

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP

VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP TÄVLINGSLICENS FÖR ISJAKT Att segla isjakt innebär ett stort ansvar gentemot omgivningen med hänsyn till de höga hastigheter det kan handla om. För den som bara nöjesseglar gäller

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Internet: Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, Jörlanda, Tel , Pg April Vittring!

Internet:  Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, Jörlanda, Tel , Pg April Vittring! Internet: http://hem2.passagen.se/cahls Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, 444 65 Jörlanda, Tel. 0303-56256, Pg 4812975-3 April 1999 Vittring! Samma sak varje år, plötsligt är det ljust när man åker hem

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

BestKust Feskarna blir Havsfiskeklubb

BestKust Feskarna blir Havsfiskeklubb Specialt idning f ör Best Kust Feskarna, Fröya våren 2004 Best Kust Feskarna 04 BestKust Feskarna blir Havsfiskeklubb BestKust Feskarna Sponsras av Rekord långa 34.85 kg fångad på Fröya Storsejar 11.8

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013.

Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Protokoll fört på Årsmötet med Berghemsvänner den 2 mars 2013. Närvarande: 15 föreningsmedlemmar. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet var med behörighet kallat 3.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Jakten på färgpiraterna

Jakten på färgpiraterna Jakten på färgpiraterna SÅNGTEXTER SEXÅRSKÖREN 2016 01 INTRO/REGNRAMSA Regn regn regn regn Det har regnat här i flera år Regn, regn mera regn Regn och mera regn ändå Och mera regn Välkommen sol, välkommen

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Västkustens Isjaktssällskap - VIS

Västkustens Isjaktssällskap - VIS 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 18/11 2004 Plats: Semcons kontor, Norra Älvstranden Närvarande: 9 st. medlemmar 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Samtliga

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Mistluren. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni Mistluren Nummer 2-2009 För Väggöseglingen gäller: Skepparmöte kl 11.00 Start ca kl 12.00. Startavgift 50 kr. Fest i Väggöviken tillsammans med Stegeborgs båtklubb och Väggöseglingen Lördagen den 13 juni

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1 Enkät om F18 I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16 2014-01-15 Lars Linder 1 Om enkäten Enkäten gick ut via facebook till alla medlemmar på gruppen F18 seglarkompisar. 41 personer svarade på enkätens

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Tips för ett säkrare Tjörn Runt

Tips för ett säkrare Tjörn Runt Tips för ett säkrare Tjörn Runt Starten Är man osäker så är det bra att hålla sig väster eller norr om startområdet. Man bör ha bra koll på lastfartyg som kan komma norrifrån och hålla undan ordentligt

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

80 and still going strong

80 and still going strong Seglingsloftet i Newport, USA under utmaningsserien till America s Cup 1977. Sista seglingen i Kiel under OS 1972 där Pelle tog silverpengen. 80 and still going strong Olympier, världsmästare, designer

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 REJSEDAGBOG VED GUIDE MIKAEL ANDERSSON OCH FREDRIK LÖFBERG FRA SVERIGES MOTORCYKLISTER, SOM I SAMARBEJDE MED SMYRIL LINE REJSTE PÅ GRUPPETUR TIL FÆRØERNE I AUGUST

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer