MALMÖ MÅSTE VÄLJA VÄG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALMÖ MÅSTE VÄLJA VÄG"

Transkript

1 genda 21 blad för Malmö Nr MLMÖ MÅSTE VÄLJ VÄG Fyra möjligheter för framtidens trafik SIDORN 6 9 Ekologiskt på matsedeln? Koll på krogarna SIDORN Slår du en sjätteklassare i naturkunskap? SIDORN John ska få Folkets Park att blomma SIDN 4

2 2 KRÖNIK Frågan om hemlöshet och utanförskap är numera ett välkänt och stort problem i de flesta av de länder som vi är vana vid att tänka på som välfärdsstater. Det är inte realistiskt att tänka sig att Malmös politiker löser problemet med hemlöshet inom en snar framtid, då detta är ett frekventerat problem i alla storstäder i Sverige och i många andra länder. tt hemlöshet och utanförskap eskalerar är både tecken på brister i vårt synsätt på människor och på brister i socialtjänsten. En anmärkningsvärt stor anledning till att de av oss som saknar ett hem inte kan bryta sig ur utanförskapet och få del av den hjälp, som trots allt erbjuds av den offentliga sektorn, är att man ofta har dålig kontakt och förtroende för socialtjänsten. ntingen hittar man inte fram till rätt instans eller så blir man hänvisad och hamnar mellan olika hjälpsystem. En enkel metod för en kommun att mäta hur mottagandet av hjälpsökande fungerar är att räkna hur många samtal man måste ringa innan man hamnar hos rätt tjänsteman. Det har förekommit att Stadsmissionens socialrådgivare har ringt trettio samtal för att reda ut i vilken kommun en hjälpsökande är skriven. Den uthålligheten har oftast inte den som söker hjälp. Stadsmissionens besökare har en förmåga att omformulera sina uppenbara misslyckanden i livet till en konst, en livsstil om vad som är riktigt och rätt. Det gör oss andra, som försöker föstå, förvirrade. Man kan höra av vissa hemlösa att de vill sova ute och vanligtvis sunt tänkande människor hakar på och tycker att var och en ska få göra som den vill. Detta är en kullerbytta i empati. Man utnyttjar begreppet det fria valet och använder det som argument att inget göra. Det är uppenbart att ingen hemlös har stått inför valet mellan en bostad eller en sovplats under en av Malmös broar. Detta att välja en boplats ute i det fria är ett tecken på den förödmjukelse det innbär för den enskilde när samhället vänder ryggen åt ett stort komplicerat hjälpbehov. Då väljer man istället att vända ryggen åt det samhälle man upplever har svikit. Man har som hjälpsökande erfarenhet av alla gånger man sökt hjälp, men inte levt upp till de krav som ställts för att få hjälp. Ett ömsesidigt svek, som oftast har pågått i många år. Man marginaliseras och marginaliserar sig själv. Detta är ett sätt att bevara en sista rest av en nödvändig integritet. Man väljer att vända ryggen åt det som kan vara Grön Stad är utgiven av Malmö stad. genda 21-kansliet tel nsvarig utgivare: Ulf Imander, Miljöförvaltningen, Bergsgatan 17, Malmö. Redaktionen har bestått av Birgitta Gisby, Malin Sandström, Katerina Shimanova, Tor Fossum,, nders Ekström och Pål Wikén. Redaktionen finns i samma hus som Ekostaden ugustenborg på adressen: Grön Stad, ugustenborgsgården, början till ett liv med högre livskvalitet. Det finns en gräns för hur många nederlag och besvikelser, både över sina egna tillkortakommanden och den hjälp man behöver men inte får, som man orkar med. Under tider med svag tilltro till samhällsekonomin och i lågkonjunktur finns en tendens att vi hemfaller åt att leta efter individuella brister hos den nödställde istället för att identifiera En enkel metod för en kommun att mäta hur mottagandet av hjälpsökande fungerar är att räkna hur många samtal man måste ringa innan man hamnar hos rätt tjänsteman. brister i hjälpsystemet. Det förekommer en spänning mellan å ena sidan ett synsätt som vill straffa och kontrollera de som faller utanför normen och ett synsätt som vill arbeta för att alla garanterat ska få hjälp och stöd oberoende av eventuell egen skuld i sin situation. Jag har i denna artikel beskrivit svårigheten för utsatta, hemlösa att få den nödvändiga hjälpen. Stadsmissionen fyller en livsviktig funktion för den enskilde. Man har någonstans att ta vägen för att vila, få hjälp och stöd, mat, sjukvård m.m. Malmös gator och torg hade sett mycket annorlunda ut om inte frivilliga hjälporganisationer som Stadsmissionen hade funnits. Vi fungerar som en bro mellan den hjälpsökande och myndigheter. Men vi gör det alltid med den enskildes godkännande. Det är lätt och odramatiskt att ta kontakt med Stadsmissionen, sitta ner över en kopp kaffe och tala om hur man ska gå vidare med sitt liv. Låt Stadsmissionen fortsätta det goda upparbetade samarbetet med socialtjänsten, frivården, sjukvården etc. MEN Malmös politiker glöm inte att Stadsmissionen behöver resurser för det arbete som presteras. tt höja bidraget till Stadsmissionen är något av det mest kostnadseffektiva ni kan göra. Det absolut dyraste sättet, både ekonomiskt och mänskligt att hantera problemet på, är att inget göra. Malmöpolitiker vår önskan från Stadsmissionen är att intensifiera samarbetet. Birthe Wallin Rudolw. direktör Malmö Kyrkliga Stadsmission Ystadvägen 52, , Malmö. Tel , fax e-post: Debattinlägg, boktips, reportageuppslag med mera honoreras efter överenskommelse. Insändare och uppgifter om kommande evenemang, aktioner eller möten emottages tacksamt. nnonser: Camilla Hammar Fax Tidningen är tryckt i exemplar hos Skånska Dagbladet i Malmö. GRÖN STD Nr Nu inrättar Grön Stad en miljöpanel. Det finns massor av frågor om vår miljö, om Malmös trafik, om vattnet, om soporna och vi kan hjälpa dig med svaren. Vi har samlat några av kommunens kunnigaste medarbetare och klokaste informatörer. De, och andra om det behövs, är beredda att svara på alla tänkbara frågor som du har. En del av panelen presenteras här på sidan, och Panelen vet om miljön i DEBTT V-verket är först ut med att svara på frågor i Grön Stads panel: 1) Hur hårt är kranvattnet i Malmö? Vårt dricksvatten kommer främst från Vombsjön som ligger 4 mil nordost om Malmö. Det håller 6 o dh (tyska hårdhetsgrader). Det betyder att vi har ett ganska mjukt vatten i Malmö. Tyvärr tror många Malmöbor fortfarande att vi har hårt vatten. Men när Sydvatten byggde en avhärdningsanläggning på vattenverket vid Vombsjön 1999 sänktes hårdhetsgraden från o dh till dagens värde. Det är viktigt att veta hårdhetsgraden för att dosera tvätt- och diskmedel rätt. Det finns doseringstabeller på förpackningarna. tt dosera rätt tjänar både miljön och du på. Det kan även vara bra att veta vattnets hårdhetsgrad om du har akvarium eller om du ska installera en ny diskmaskin. 2) Vi ska snart bygga om vårt kök, var ska jag göra av den gamla spisen och diskmaskinen? Från och med juli 2001 finns det producentansvar på elektronikavfall. Det betyder att allt som drivs med sladd eller batteri inte längre får kastas tillsammans med de vanliga soporna. lla som bor i Malmö kan få stora elektriska produkter (till exempel spis, tv, mangel, tvättmaskin) hämtade vid fastighetsgränsen. Det enda du behöver göra är att ringa till V-verket på och beställa hämtning. På Malmös återvinningscentraler i Hyllie och på Sjölunda kan privatpersoner även lämna både stort och smått elektronikavfall. Men, fungerar spisen och disk- Insändare och debattinlägg skickas till Det finns inte bara Diskussionen om källsorteringens och återvinningens vara eller inte vara har aktualiserats genom tidigare generaldirektören för Naturvårdsverket Valfrid Paulssons debattinlägg på DN debatt. Där förordade han förbränning istället för sortering av sopor. Inlägget har kommenterats av bland annat Renhållningsverksföreningen och Naturskyddsföreningen. Här ger V-verket sin syn på avfallsproblematiken. Malmö stads avfallsmål är att minska avfallets farlighet och mängden producerat avfall. Den enklaste och samtidigt den viktigaste åtgärden för att nå de uppsatta målen är att förhindra uppkomsten av avfall. llt vi köper i butiken idag kommer någon gång i framtiden att bli avfall som vi gör oss av med. Genom att agera miljömedvetet som konsumenter kan vi minska avfallsmängderna. Genom att inte köpa produkter med onödiga förpackningar minskar vi mängden förpackningsavfall och genom att välja mindre miljöfarliga färger och rengöringsmedel minskar vi också risken för att farligt avfall hamnar bland hushållsavfallet där det inte hör hemma.

3 GRÖN STD Nr vi har också tagit med ett par vanliga V-frågor som exempel. Skicka en fråga, eller flera, till Grön Stad, ugustenborgsgården, Ystadvägen 52, , Malmö. Tel , fax e-post: före den 30 april, så besvaras den i nästa nummer av Grön Stad som kommer ut i mitten av maj. Redaktionen det mesta Malmö Vatten och sopor llt V-verket gör syftar i slutänden till att minimera påverkan på miljön. Huvudsakliga ansvarsområden är att tillhandahålla dricksvatten till invånare och näringsliv i Malmö, samla upp och behandla avloppsvatten från Malmö med omnejd och att se till att de vanliga soporna blir hämtade från hushållen i Malmö och Burlöv. V-verket svarar även Emma Rydström, V-verket. på frågor som rör vatten, avlopp och avfall. Det kan handla om källsortering, vattenkvalitet eller ledningsnätet. maskinen fortfarande kanske du kan sälja eller skänka bort dem? Återanvändning är det allra bästa för miljön. Ska du även byta ut din kyl eller frys gäller inte riktigt samma regler eftersom de kan innehålla freoner. Kyl och frys ska alltid hämtas vid tomtgränsen av Vverket. Hämtningen beställs på Du ska aldrig frakta dem på egen hand och återvinningscentralerna tar inte emot dem. Emma Rydström, informationschef V-verket i Malmö Ingvar Malmberg: Inspektion av livsmedelslokaler Miljöförvaltningens Livsmedelshygieniska avdelning godkänner livsmedelslokaler och livsmedelslokaler i fordon enligt livsmedelslagen: Lämnar tillstånd för tillfällig livsmedelshantering Inspekterar kommunens cirka godkända livsmedelslokaler och cirka 400 tillfälliga tillstånd Skriver rapporter över utförda projekt som finns att läsa på förvaltningens hemsida Utreder misstänkta matförgiftningar Handlägger klagomålsärenden Provtagning av livsmedel Rådgivning till näringsidkare Malin Norling: Energifrågor stora som små Malmöbon kan vända sig till energirådgivaren för att få sina frågor besvarade av en opartisk person. Energirådgivaren kan besvara din frågor om energi; både i stort och smått. Exempel på stora frågor är byte av uppvärmningssystem i villan. Små frågor kan handla om lågenergilampa eller vanlig glödlampa, att koka ägg på eftervärme med mera. Stina Nilsson: Bättre trafikmiljö Gatukontorets trafikmiljöenhet arbetar för att minska de negativa effekter som trafiken har på vår miljö och vår hälsa. En stor del av arbetet är beteendepåverkan för att få människor att resa miljöanpassat och trafiksäkert. Hit kan du vända dig med frågor om trafik och miljö, och få tips om vad du kan göra för att bidra till en bättre miljö. Susanna Gustafsson: Koll på luften Planeringsavdelningen under miljöförvaltningen arbetar bland annat med att övervaka luftkvaliteten i Malmö och svarar på frågor som rör luftföroreningar i utemiljön. Till exempel hur en viss luftförorening har förändrats under senare år eller om luftkvaliteten är bra i Malmö. Ingrid Persson: Fukt i badrum och skällande hundar Miljö och Hälsoskyddsavdelningen kontrollerar och undersöker samtliga industrier i Malmö stad och tar dessutom emot och utreder cirka klagomål från privatpersoner om året. De kan gälla till exempel fukt i badrum, bullrande fläktar eller skällande hundar. Man har också tillsyn i hälsoskyddsärenden inom olika verksamheter, kontroll av hygienen vid till exempel vårdboende, massageinstitut, frisörer med mera. Djurskyddet är också en viktigt del av arbetet och en djurskyddsinspektör är knuten till avdelningen. Sven-Åke Hansson: Hjälp för missnöjda konsumenter Konsument Malmö jobbar med vägledning åt konsumenter som är bosatta i Malmö. Det kan gälla rådgivning före köpet, t ex tester och marknadsöversikter. Om man är missnöjd med sitt köp kan man få råd om hur man reklamerar eller får sitt ärende prövat rättsligt. Konsument Malmö kan ge svar på det mesta som berör konsumenträtten. Årligen har man cirka kontakter med konsumenter i Malmö. Böcker om vår miljö Strand, Eva Snabblagat vegetariskt. IC Bokförlag, 1999 Jaha, ännu en vegetarisk kokbok. Och jag som inte ens är vegetarian. Omslaget är lite lagom grönt utan att lova vare sig för lite eller för mycket, och inte översköljs man av ett överflöd med bilder heller. Kanske har författaren, till skillnad från många andra, satsat på innehåll istället för på förpackning? Uppdelningen är logisk, det börjar med smårätter och fortsätter till sallader, huvudrätter, desserter och sist men inte minst något att dricka till. Recepten är enkla och består av basvaror som potatis och andra rotsaker, pasta och gryn utan att för den skull vara tråkiga. Eller vad sägs om champinjonhattar med spenatoch fårostfyllning som förrätt, italiensk rissallad med kikärter, grön paprika och oliver som huvudrätt, mandelkaka med sylt som efterrätt och för att skölja ner det hela en lemonad gjord på kallt te, citronsaft och honung? tt laga till rätterna är ganska lätt. De tar i genomsnitt en halvtimme och man kommer snabbt ihåg ingredienserna. Vill man sedan ha biff eller kyckling till går det självklart att komplettera. Det är lätt att hitta i boken och den kan snabbt bli en given favorit i köket. Katerina Shimanova Grön Stad, ugustenborgsgården, Ystadvägen 52, , Malmö. e-post: ett sätt att ta hand om våra sopor Vi kan givetvis aldrig förhindra uppkomsten av allt avfall. Vi konsumenter kommer alltid att också vara avfallsproducenter. Det avfall vi alla är med om att producera måste tas omhand på något sätt. Inget avfall är det andra likt. Ibland är energiinnehållet högt och ibland kan det finnas stora mängder återvinningsbart material i avfallet. På grund av skillnaderna går det inte att förbehållslöst förorda en behandlingsmetod framför alla andra. För att ta hand om avfallet på ett miljömässigt riktigt, ekonomiskt fördelaktigt och praktiskt genomförbart sätt måste vi därför använda en kombination av återanvändning, återvinning, energiutvinning och deponering. Dagens avfallshantering är inte felfri utan måste hela tiden förbättras. Därför följer V-verket med stort intresse den utveckling som sker inom området. V-verket deltar också aktivt, ofta i samarbete med branschorganisationer, universitet och högskolor, i utvecklings- och utvärderingsprojekt som syftar till att förbättra avfallshanteringen. Så här gör du med ditt avfall i Malmö: Farligt avfall lämnas på Miljöstationerna, vilka är utplacerade på vissa bensinstationer samt på Återvinningscentralerna i Hyllie och på Sjölunda. Förpackningar och tidningar lämnas på Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer eller i miljöhus eller miljörum om det finns fastighetsnära källsortering där man bor. Elektronikavfall Skrymmande elektronikavfall hämtas gratis efter beställning hos V-verket. Elektronikavfall kan också lämnas på Återvinningscentralerna i Hyllie och på Sjölunda. Grovsopor kan lämnas på återvinningscentralerna i Hyllie och på Sjölunda. Grovsopor kan också hämtas efter beställning hos V-verket. Trädgårdsavfall lämnas på återvinningscentralerna i Hyllie och på Sjölunda. Det går också att teckna ett särskilt trädgårdsabonnemang vilket innebär att man får ett eget kärl för trädgårdsavfall. Vanliga sopor slängs i soptunnan. Björn ppelqvist, Utvecklingsingenjör på V-verkets avfallsenhet lexander, Jane Unna dig fem minuter Valentin förlag, Man hör det på radio, ser det på TV och läser om det i tidningarna stress! Man stressar till jobbet, mötet, när man hämtar ungarna på dagis, i mataffären, i bilkön Hur gör man för att sakta ner och njuta av tillvaron och samtidigt hinna med allt som ska göras och även ha någon fritid? Unna dig fem minuter ger inget mirakelsvar på alla frågor. Däremot får man goda råd, och så hjälper den läsaren att få ändan ur vagnen och ta sig tid att syssla med annat än jobbet och hushållet. Boken är uppdelad i nio kapitel, från det att man vaknar till det att man går och lägger sig. I varje kapitel finns det tips på hur man på ett enkelt sätt kan göra förändringar i sitt liv som på sikt gör stor skillnad, till exempel hur man behåller lugnet i en lång bilkö, gör arbetsplatsen friskare, minskar fysisk och psykisk stress, hämtar ny energi, släpper lös kreativiteten och sist men inte minst får god sömn. Detta varvas med lite gymnastik, yogaoch avslappningsövningar, massagetips, recept på hemmagjorda energidrycker, lösningar på vardagsproblem och mycket mer. Det är ett slags allt-i-ett-bok med en blandning av hälsa, gympa, mat och inspiration. Den har ett format som gör att den kan läsas på bussen, stranden, eller i bilen. Katerina Shimanova

4 4 GRÖN STD Nr Trädgårdsrummet ska tävla med karusellerna Lite mer trädgård och lite mindre park. Så kommer vi att märka att trädgårdsmästare John Taylor nu tar sig an Folkets Park i Malmö. Jag vill att folk i framtiden ska komma hit bara för att se Folkets Parks trädgård, säger John Taylor. Sedan några veckor är han trädgårdsmästare i Folkets Park. Han kommer närmast från Slottsträdgården, som han skött sedan starten, men mest känd är han nog från sitt uppdrag i tvprogrammet Gröna Rum. Folkets Park kan utan tvekan bli ett av Malmös finaste trädgårdsrum! Det är en ära att få vara inblandad i hur den ska se ut, säger han. Han känner väl till parken sedan han själv bodde i närheten och gick där med barnen. Folkets Park har ju en stolt tradition. Det finns helt andra förutsättningar här än i Slottsträdgården i och med att parken är låst nattetid; här kan ingen komma in och förstöra växterna, säger John Taylor. Här kommer han dessutom att ha hjälp av den trädgårdsgrupp som redan finns i parken och kommer inte, som i Slottsträdgården, att plantera själv. Han ska arbeta halvtid i Folkets Park och ha kvar sitt engagemang i Slottsträdgården på halvtid. Blommande rabatter Riktigt hur han ska få Folkets Park att blomstra vet han inte än, han avvaktar en strukturplan som är på gång, men han talar med entusiasm om blommande perennrabatter som ska breda ut sig. Parkbesökarna kommer förmodligen inte att märka så mycket av hans arbete i år, än så länge handlar det mest om att beskära och föryngra buskar och träd. Se på den fantastiska byggnaden, säger han och pekar mot kupolerna på Moriskans tak. Det är ju synd att de göms bakom trädkronorna, där ska vi klippa träden så att kronorna kommer ovanför taket. Till nästa år kommer det att finnas tydligare avtryck av John Taylor. I höst ska han plantera lökar med scilla, vintergäck, trädgårdstulpaner och vårstjärna i parkens rabatter. Den gamla lindallén är helt fantastisk, men den måste beskäras så att det kommer in ljus och den får ny kraft, säger trädgårdsmästare John Taylor. Det kan bli kalasfint! Och det kommer att bli en fin miljö för tivolit, säger John Taylor. Inbyggda karuseller För att åkattraktionerna inte ska se så tillfälliga ut ska man bygga in karusellerna med låga murar och planteringar, likt Tivoli i Köpenhamn. Det blir alltså fler rabatter för John Taylor att fylla. Mitt jobb är att göra det vackert. Folkets Park ska vara en av Malmös finaste upplevelser, året om. Det finns även en tanke om ett miljöpedagogiskt inslag så att Fler förändringar på gång John Taylors trädgårdsarbete är en del i ett större projekt med att rusta upp Folkets Park för att göra den mer lockande. Under den närmaste åren kommer flera förändringar att ske i parken, riktigt hur det ska bli är inte helt fastlagt. En strukturplan arbetas nu fram av landskapsarkitekter för att man ska få en bättre utnyttjad park. Ingenting ska kännas som baksida längre, säger landskapsarkitekt nn-sofi Högborg. De har sneglat på hur Tivoli i Köpenhamn är planerat. Tivoli är inte mycket större till ytan men används effektivare med flera promenadstråk och bättre spridning på attraktionerna. Ett område som förmodligen kommer att göras om är gropen bakom miralen där första majtalen hålls. Här finns planer på en stor grönyta med scen som ska kunna hysa stora konserter och allsångskvällar. Kanske blir det också uteserveringar längs huset. Det kommer även att tillkomma en del häftigare karuseller som fritt fall och attraktionerna ska placeras annorlunda. Ett annat populärt område som kanske kan bli bättre är lekområdet längst in som kan utökas och göras ljusare, kanske blir det även en barnscen utomhus. En annan idé är att återskapa de bersåer som en gång fanns bakom Moriskan. barn och vuxna tar sig till Folkets Park för att lära mer om natur och miljö. John Taylor tänker sig informationsskyltar vid ovanliga träd och kanske även trädgårdskartor över parken så att man kan se vilka blommor som står i rabatterna. Varsam beskärning Det finns ett mycket stort trädgårdsintresse i Sverige, det ska man ta tillvara på. Här skulle man kunna se olika växter för att själv kunna gå och köpa dem i ett trädgårdsmästeri sen, säger John Taylor som själv kommer från trädgårdslandet nummer ett: England. Han har börjat inventera buskar och träd i den gamla folkparken och kommit fram till att en hel del behöver beskäras för att de ska må bra. Kanske måste också något träd tas bort av säkerhetsskäl, men det är en sista utväg och i så fall kommer nya att planteras. Han är rädd om de gamla träden. De är jätteviktiga för luften! Folkets Park är ju ett av få grönområden häromkring. Maria Sehlin Uteserveringar Ny scen Så här tänker man sig en del av Folkets Park: Gropen bakom miralen där första majtalen hålls blir stor gräsmatta och scenen flyttas så att publiken kan sitta ända ut mot stora entrén vid stora konserter. Dammen vattenfylls igen och gångarna får nya sträckningar. Längs miralens baksida promenadstråk och uteserveringar. Fler boendeparkeringar i Malmö 1.Boende. 2.Besökare. 3.Sysselsatta. Så ser prioriteringen ut i förslaget till Malmö stads nya parkeringsnorm. Den största förändringen är att kommunen i policyn säger att parkeringspolitiken i första hand går ut på att tillgodose behovet för de boende i staden. De boende ställs före besökare och i tredje hand kommer de som använder bil till jobbet. Behovstalen höjs för boende i flerbostadshus, vilket också innebär fler parkeringsplatser. Beslut fattas av kommunfullmäktige i mars. Högre utsläpp vid Yttre Ringvägen 1997 gjordes luftmätningar vid Wowragården i Södra Sallerup. Utsläppen var små. Förra vintern gjordes en uppföljande mätning. Vid Wowragården, som ligger alldeles intill Yttre Ringvägen, har nu utsläppen ökat. Men de ligger fortfarande klart under Naturvårdsverkets miljökvalitetsnormer. Man kan tolka resultatet som något positivt. Utsläppen vid Wowragården har ökat sedan Yttre Ringvägen kom till. Det är väntat. Man kan anta att vi faktiskt lyckats flytta en del av utsläppen från innerstaden till miljöer där det inte bor så många människor, vilket är bra, säger Henric Nilsson, miljöingenjör på miljöförvaltningen. Vad som mätts är halterna av kvävedioxid, kvävemonoxid, kolmonoxid och stoft. I flera fall har utsläppen faktiskt fördubblats, men det sker från en låg nivå. Inte i något fall är utsläppen i närheten av de nivåer som utgör gränsvärdena för miljökvalitetsnormerna. Kapsyljakten går i år igen Kapsyljakten för fjärde- och femteklassare går ut på att samla så många kapsyler som möjligt i klassen. Tävlingen pågår mellan 1 maj och 31 augusti. Första pris är kr. Mer information finns på samlingen.se under rubriken skolmaterial. En sista skörd i Hammars Park? Kolonilotterna i Hammars park försvinner efter sommaren för att ge plats åt bostäder. De 265 lottägarna har erbjudits kolonilotter på andra områden i Malmö som ersättning, av skiftande läge och kvalitet. Hittills har hälften tackat ja till erbjudandet. Uppsägningstiden har satts till den siste juni i år men på kommunen arbetar man som bäst på att förlänga tiden så att en sista skörd kan bärgas. Det är arkeologerna som i så fall ska senarelägga sin undersökning av området. Besked väntas under mars månad. Josefa Kowalska tillhör dem som erbjuds en ny kolonilott i Malmö. FOTO: NDERS EKSTRÖM

5 GRÖN STD Nr Naturbussen rullar vidare i ny skepnad Samtliga skolor och förskolor i Malmö fick i januari besked om att Naturbussen hade slutat att rulla. Projektpengarna var slut. Men naturutflykterna återkommer, kan Grön Stad berätta. Vi är helt på det klara med att Naturbussen är viktig och att den fungerar bra. Det är olyckligt att den här situationen har uppstått, det håller jag med om. Det är en ny upphandling på gång, och i väntan på den har en spricka uppstått i finansieringen. Men jag hoppas att bussarna ska börja rulla så fort som möjligt, allra senast till hösten, säger Eva Holmström (s), politisk sekreterare på kommunalrådsavdelningen. Köper utflykterna Det blir dock inte den gamla Naturbussen som kommer tillbaka. Den har under 2002 drivits av Malmö Kulturkompani, som skött bokningarna till den och de två Kulturbussarna. En flyttning av ansvaret för såväl natur- som kulturutflykter ska nu utredas. Utflykterna anses vara en transportfråga, snarare än en kulturfråga. Vi har en viss summa pengar, och vi tror att vi får ut mer för de pengarna om vi köper in utflykterna i stället för att äga och Det bubblar och fräser från toastolar, diskmaskiner och avloppsbrunnar som gapar och skriker och mår illa för att de behandlas illa. Det handlar om Rent skitsnack, en helt ny ljud- och bildföreställning som ska visas för skolklasser som besöker Sjölundaverket. V-verkets informationsföreställning i vattentornet i Hyllie har blivit en stor succé. Mängder av studiebesök har gjorts av barn, unga och lärare. Nu går verket vidare med en föreställning som koncentrerar sig på avloppsvattnet. Grön Stad har som första tidning synat showen som under en knapp kvart ger misshandlade driva bussarna på egen hand. Men målet är att det ska bli minst lika många utflykter för Malmös barn som hittills, säger Eva Holmström. Detta kan betyda att det inte blir särskilda målade natur- och kulturbussar som hittills, utan att transporterna utförs av vanliga bussar. Det spelar nog ingen större roll. Bussen är bara redskapet Det viktiga är att utflykterna fortsätter, och att lärare och elever får möjlighet att få smakprov på nya och spännande naturområden säger Bo Lindvall, samordnare på Malmö Naturskola som drog igång Naturbussen hösten Malmö Naturskola ansvarar för att sprida information till skolorna och utformar reglerna för användandet. Tusentals skolelever kom ut i skogen ugusti September Oktober Under tre månader i höstas åkte mer än personer med Naturbussen. Målet har varit att Malmös skolelever ska upptäcka stadens näraliggande naturområden. Skolklasser och förskolor har kunnat ta sig gratis till ett 20-tal områden som Malmö Naturskola har listat. Klasser har också använt sig av bussen för att delta i Naturskolans naturdagar i Torup och Käglinge. Naturskolan har under de senaste tre åren haft utbildningar för omkring 300 lärare för att informera om och uppmuntra till naturaktiviteter. Pengarna tog slut För två år sedan fick Naturskolan pengar ur Malmö stads miljöanslag för att dra igång projektet Barn och ungdomar upptäcker naturområden i Malmö. Snabbt fick projektet namnet Naturbussen. Kommunstyrelsen förlängde projektet 2002, och anslog pengar åt Kulturnämnden för att administrera verksamheten. Men i december tog pengarna slut, och utflykterna upphörde. Viktigt på vintern Bo Lindvall blev förvånad. Verksamheten fungerade bra. Naturbussen var ständigt uppbokad och det var många skolor och förskolor som använde den för att ta sig ut i Malmös närområden. Nu hoppas jag att utflykterna verkligen blir permanenta. Det är extra viktigt att man även vintertid kan erbjuda möjligheter till utflykter. Då sitter många barn inne, i stället för att vara ute och röra på sig. Utbildningsminister Thomas Östros vill att barn ska röra på sig en halvtimme om dagen. Naturutflykterna kan bidra till att vi i Malmö uppfyller det målet, säger Bo Lindvall. Naturbussen är naturligtvis inte enda lösningen, men om det skapas ett intresse för att besöka naturen är förhoppningen den att klasserna även tar sig ut på annat sätt t ex i skolans närmiljö. Kulturbussarna rullar på som vanligt tills den nya upphandlingen är klar. Det är ingen tvekan om vad det handlar om på Sjölundaverket. Och upplevelsen vänder sig både till syn- och luktorgan. Kiss och bajs-show på reningsverket hushållsmaskiner och sjuka avlopp en möjlighet att komma till tals. Syftet är att väcka funderingar och tankar på hur vi hanterar vårt vatten. tt få de unga åskådarna att inse att något händer när vi kastar saker i toastolen som inte hör hemma där, eller häller ut kemikalier i avloppet, eller duschar för länge, eller använder omilda tvättmedel. Hushållen problemet Vi på V-verket utvecklar ny teknik och bättre metoder för att rena vattnet. Men att vi blir bättre och sköter vår del i processen, spelar inte så stor roll om inte hushållen sköter sin del. Industrin är inte det stora problemet i dag utan hushållen, och det finns mycket man kan göra som privatperson för att hjälpa till. Det budskapet vill vi föra ut, säger Emma Rydström, informationschef på V-verket. Hon berättar att det under lång tid varit ett stort intresse från skolor och lärare för att göra studiebesök på Sjölunda reningsverk. Studiebesök har också tagits emot, även om de yttre förutsättningarna inte varit de bästa. Med ögon och näsa I samband med att lokaler på reningsverket byggdes om, passade man på att bygga upp en föreställning tillsammans med Qvist B som står bakom informationsshowen i vattentornet och som också skapade föreställningen Rena Framtiden på bomässan Bo01. Här på Sjölunda tog vi tidigare bara emot besök från högstadiet och uppåt, men nu kan vi också ta emot barn från låg- och mellanstadiet, berättar Emma Rydström. Upplägget är att en skolklass tas emot i föreställningslokalen, där den först får se och höra showen. Sedan blir det tid för en diskussion och en film som beskriver hur ett reningsverk fungerar, innan besöket avslutas med att eleverna får besöka någon del av reningsverket, för att med egna ögon och luktorgan uppleva ett reningsverk på riktigt. V-verket börjar ta emot studiebesök på Sjölunda reningsverk tisdags- och torsdagsförmiddagar från den 18:e mars. Besöket är gratis för skolor och för att boka in sin klass kan man ringa V-verket på Mer ekologisk mat serveras i skolorna Förra året serverade Malmö skolrestauranger sex miljoner portioner. I de var färska morötter, gul lök, vitkål, bananer, gröna djupfrysta ärter, filmjölk i 1-liters förpackning, rödbetor och vetemjöl, mellanmjölk i 20-liters förpackning och lättmjölk i 1- liters förpackning ekologiska. I år kommer all färsk nötfärs, grytbitar av nötkött, skivad ost, pyttpotatis och djupfryst lök att vara ekologisk. Målet är att 17 procent av livsmedelsbudgeten ska gå till ekologiska livsmedel under Mer tillkommer efterhand. Målet på 100 procent hoppas man nå under 2010-talet. De populäraste maträtterna bland eleverna är (utan inbördes rangordning): hamburgare, kebab, stekt fisk med remouladsås, spagetti, lasagne och chicken bits. Museispårvägen räddad Malmö kommer även i fortsättningen att ha en spårvägslinje. Musiespårvägen mellan Stadsbiblioteket och Tekniska museet räddas av ett bidrag från kommunstyrelsen för 2003 på kronor. Malmö stads spårvägars museiförening har fått problem med finansieringen, sedan de ursprungliga finansiärerna, Malmö Lokaltrafik, Malmö Energi, Tekniska museet och Gatukontoret har fallit ifrån. Museispårvägen är en fin tillgång för Malmö och mycket uppskattad av många Malmöbor, inte minst av barnfamiljerna. Dessutom uppskattas den av många turister, säger Birgitta Nilsson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (s) i en kommentar. Museispårvägen inrättades 1987, till hundraårsjubileet av Malmö Lokaltrafik. Från och med nästa år ska finansieringen läggas in i det ordinarie budgetarbetet. HSB miljödeklarerar bostäder HSB Malmö har nyligen inlett ett projekt där bostadsrättsföreningar i nyproducerade hus erbjuds att få sina bostäder miljöcertifierade och miljödeklarerade. Deklarationen är tänkt att höja kunskaperna hos de boende om boendemiljön, och stimulera till förändring i de fall man finner dåliga värden eller onödigt hög förbrukning. Kontroller och mätningar av bland annat luft, elektromagnetiska fält, kemikalier och färg görs.

6 6 GRÖN STD Nr MLMÖ MÅSTE VÄLJ VÄG Bilköerna har kommit för att stanna Malmös trafik kan växa med 50 procent inom år. Det är inget skräckscenario. Så blir det om befolkningen i Malmö ökar lika mycket som man tror, och våra bilvanor och resmönster utvecklas som de har gjort hittills. Två vägar finns att gå: antingen begränsar man utbyggnaden av Malmö eller skapar ett trafiksystem som klarar prövningarna. Det här framgår av Trafikstrategi för Malmö, ett dokument som ska bilda underlag för en diskussion om framtidens trafik. Diskussionen startar nu. I två år har tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Fastighetskontoret och Miljöförvaltningen arbetat med att ta fram trafikstrategin, som nu sprids till organisationer, partier, nämnder, intressegrupper och privatpersoner. lla får komma med synpunkter. Ur det här arbetet tänker man att det ska växa fram en plan för hur den snara framtidens trafiksystem ska utformas. Nya krav Johan Emanuelson på Stadsbyggnadskontoret har varit projektledare för arbetet med trafikstrategin. Han talar om de speciella förutsättningarna som Malmö står inför, eller är mitt inne i: Malmö växer med kanske invånare inom 20 år, den skånska arbetsmarknaden och bostadsmarknaden växer samman, Öresundsintegrationen, näringslivet förändras. Det ställer nya krav på infrastrukturen. Öresundsbron har kommit och Citytunneln är på väg. Citytunneln är en enorm satsning, och då gäller att man stödjer den. Det viktiga är hur man utnyttjar den, för trafiken till och från Malmö och för trafiken inom Malmö, säger Johan Emanuelson. För eller mot pendlarna Malmös trafik handlar inte bara om Malmö. Trafiken i Malmös innerstad har legat på ungefär samma nivå de senaste 20 åren. Däremot har inpendlingen ökat kraftigt. Den trafik som ökar mest är den som går till och från Malmö. Här står vi inför ett viktigt vägval. Behovet att resa på de stora stråken in och ut ur Malmö kanske ökar med 50 procent. Vi kan antingen välja att bredda infarterna, ta bort parkeringsplatser och liknande, för att öka kapaciteten. Eller så gör man tvärtom, tar bort några körfält så att det blir bussfiler, bygger cykelbanor och tränger ihop infarterna ännu mer för att göra det besvärligare för bilisterna, och därigenom puffa över dem till kollektivtrafiken. Trafikstrategin laborerar med fyra olika scenarier: Det gröna Malmö som ger en god bostadsmiljö men svag näringslivsutveckling. Det enda scenario som klarar Naturvårdsverkets miljökvalitetsnormer. Stor inflyttning, måttlig ökning av biltrafiken, obefintlig ökning av jobben. Upplevelsestaden. Malmö blir en stad där det rör på sig, där arbetsplatserna blir många, men segregation riskerar att öka. Stor inflyttning, kraftig ökning av biltrafiken, kraftig ökning av antalet arbetsplatser. Industristaden. Det görs inte mycket men det som görs är storskaligt, vilket lockar företag men inte folk. Utflyttning, många nya jobb, och stor ökning av biltrafiken. Tillväxtstaden. Jobben ökar, liksom inflyttningen och segregationen. Inflyttning, kraftig ökning av antalet arbetsplatser, störst ökning av trafiken. I samtliga ökar trafiken; minst 10 procent, men kanske upp till 50 procent. Bygger inte bort köer Går det alls att undvika bilköer i Malmö framöver? Nej, och det är inte ens säkert att det är önskvärt, säger Johan Emanuelson. Det är inte realistiskt att bygga bort alla bilköer. Ska Malmö vara ett regionalt centrum, bygger det på att folk ska vilja ta sig in här. Samtidigt är det så att ökad vägkapacitet föder ännu mer trafik. Det har flera internationella studier visat. Fotnot: Malmös trafikstrategi ställs ut i Stadshusets foajé fram till den 30 april. Där kan du också lämna llt tyder på att trafiken ökar den närmaste åren. Bilköer lär bli till Malmö. I trafikstrategin är det heller inte säkert att man till varje pris bidra till att fler väljer att åka kollektivt. Fler Malmöbor, fler jobb fler resor 1975 pendlade knappt fordon till Malmö. Idag har siffran stigit till fordon. Den siffran kan stiga med ytterligare 50 procent, beroende på vilka trafiklösningar man väljer framöver. Dessutom förväntas antalet Pendling till och från Malmö Inpendling Malmöbor öka med ytterligare invånare. ntalet nya arbetsplatser kan bli , vilket betyder att det blir fler människor som ska köra till och från arbetet, fler som ska köra ungar till dagis och åka och handla. Utpendling Trafiken inom Malmö har legat på ungefär samma nivå de senaste 20 åren. Däremot har inpendlingen ökat kraftigt. Lokaltåg inom Malmö Citytunneln ger möjlighet till ett lokalt tågnät om man kopplar samman Citytunneln med Kontinentalbanan. Om detta förverkligas, byggs två nya stationer i Fosie och utmed miralsgatan i höjd med Rosengård. Detta utöver Hyllievång och Triangeln som tillkommer med Citytunneln. Kontinentalbanan är idag bara till besvär för dem som bor här. Men om vi flyttar den genomgående snabba trafiken till Citytunneln öppnas kapacitet för en långsammare innerstadstrafik. Och då blir plötsligt kontinentalbanan en tillgång för de boende, dels för resor inom Malmö men kanske framförallt för att snabbt kunna resa ut i regionen, säger Johan Emanuelson. Det finns potential att öka det lokala kollektivåkandet, som har halverats i Malmö på 20 år, på grund av att vi cyklar mer och att det regionala resandet ökat. Det framtida bussnätet kommer att ses över. Man diskuterar att skapa en ny stomplan, en plan över de viktigaste busstråken.

7 GRÖN STD Nr MLMÖ MÅSTE VÄLJ VÄG Chockhöjda p-avgifter eller tidszoner för trafiken Det mest intressanta i trafikstrategin är kanske de vägval som ställs fram: Ska vi till exempel ha fler eller färre parkeringar i innerstaden? Ska vi bygga nära stationerna, eller sprida det över hela stan? Hur ska vi ha det? Det är den viktiga frågan som trafikstrategin ställer. Vissa mer eller mindre självklara svar lämnar den också. Några av dessa är fler cykelbanor, bättre kollektivtrafik inom Malmö, utbyggd pågatågstrafik, möjligheter till bilpooler och annat som förändrar resvanor. Vi har plockat ut de frågor, som vi tror att alla är mer eller mindre överens om. Sedan har vi särskiljt de frågor som kan vara kontroversiella, säger Johan Emanuelsson, projektledare för trafikstrategin i Malmö. Tanken är att Malmö inom de närmaste åren ska ta ställning också till de kontroversiella frågorna. Vi listar några av dem här: Tänk spårvagn kör buss: Många önskar spårvagnarna tillbaka till Malmö. Så kommer knappast att ske. Det anses för dyrt. Ett alternativ är att låta bussar färdas som spårvagnar, alltså med reserverade körfält på gatorna och med total företrädesrätt i korsningar. Så har man gjort i Jönköping där kollektivresandet ökat med tio procent på några få år. Fler eller färre parkeringsplatser? En chockhöjning av p- avgifterna i innerstaden skulle effektivt påverka trafikmönstret, men också slå hårt mot småbutiker i city. Vilken väg ska Malmö välja? En medelväg? Underlätta eller försvåra för bilpendlare? Man kan välja att gräva ned gator, för att få den ökande trafiken att flyta bättre. Man kan också välja att krångla till det, för att förmå fler bilister att åka kollektivt? Vägavgifter? Tidszoner? Vägavgifter är ett styrmedel, som kan användas för att sprida trafiken till andra tider. Problem uppstår under några få timmar, under resten av dygnet rullar trafiken smidigt. Med vägavgifter i rusningstid kommer fler att välja andra tider och kollektiva lösningar. Tidszoner kan vara ett sätt att förbjuda vissa fordon från innerstaden under särskilda tider. vanligare, framför allt vid infarterna ska försöka få bort köerna. Bilköer kan Skåne krymper För bara 30 år sedan var antalet lokala arbetsmarknader 16 stycken. Inom dessa områden bodde och arbetade man. Nu har den krympt till fyra stycken. Vi kan välja att bo i Hörby och jobba i Malmö, eller bo i Malmö och jobba i Ystad. Gränsen mellan den nordvästra zonen och sydvästra zonen har i stort sett redan utplånats. Det här betyder att antalet regionala resor ökar, och resorna inom staden minskar. Större utsläpp med fler bilar Nu är det dags för Malmö stad att söka Klimppengar. Klimp står för Klimatinvesteringsprogram och handlar om projekt som ska bidra till att minska växthuseffekten. Regeringen har anslagit en pott på 900 miljoner kronor som landets kommuner får ansöka om medel från. Exakt vilka projekt Malmö söker pengar till får vi inte veta förrän i slutet av april när stadens politiker har fattat beslut om ansökan. Men Grön Stad kan berätta om vilka idéer som finns. Det viktigaste när det gäller växthuseffekten är att minska koldioxidutsläppen. Där har vi redan sänkt utsläppen rejält när det gäller energi. Förr var det förbränning av kol eller olja, men nu handlar det mest om fjärrvärme, vilket leder till betydligt lägre utsläpp av koldioxid, säger Per-rne Nilsson, projektchef för LIP, Lokala investeringsprogrammet, i Malmö. Men när det gäller trafiken visar utsläppen en svag ökning och idag svarar den för hälften av utsläppen. De senaste 20 åren har bilarna blivit bränslesnålare och både bensin och diesel har blivit renare. tt koldioxidutsläppen ändå är större idag beror på att bilarna har blivit fler. Per-rne Nilsson säger att nu är ett bra tillfälle att försöka förändra trafikbeteendet. Infrastrukturen har påverkats av Öresundsförbindelsen och Yttre Ringvägen, och om några år kommer Citytunneln. De här jätteprojekten ger oss nya öppningar. När det gäller Förhoppningsvis kommer fler till insikt om att de klarar sig bra i Malmö utan en egen bil, säger Per-rne Nilsson, projektchef för Lokala investeringsprogrammet Utsläpp av koldioxid i Malmö (100-tals ton) 1980 Trafik 1985 Energi Öresundsbron är det ju kollektivtrafiken som har haft den mest gynnsamma utvecklingen. Och Citytunneln gynnar enbart kollektivtrafiken. Förhoppningsvis kommer fler tack vare detta till insikt om Industri Källa: Malmö stads miljöbokslut Energiförbrukningens andel av koldioxidutsläppen har sjunkit drastiskt på 20 år. Trafiken visar en svag ökning. att de klarar sig bra i Malmö utan en egen bil. Och med bättre cykelvägar väljer fler att cykla till jobbet eller skolan, säger Per- rne Nilsson. tt dela på bilen i bilpool eller med grannen Områden lämpade för Klimppengar Malmö har tankar och idéer om cykelvägar som med nuvarande utbyggnadstakt räcker nästan 100 år framåt. Med ekonomiskt stöd kan programmet påskyndas. Planskild cykeltrafik som skett i korsningen Nobelvägen-Lönngatan kommer på flera platser i staden. Miljöpåverkan från fritidssektorn har ökat. Vi reser mera, åker bil till och från träningar och matcher. Några förslag på mindre miljöbelastning inom denna sektor lär finnas med i ansökan. En idé som ligger långt framme är att värma upp friluftsbaden med hjälp av solfångare. Byggandet kan bli miljövänligare. En stor del av energiförbrukningen kommer från fastigheter. Erfarenheter från Bo 01 kan användas i annan nyproduktion. Heleneholms fjärrvärmeverk har två pannor. Den ena är bättre än den andra på att utnyttja värmen i rökgaserna. Med ett Klimpbidrag skulle en investering i samma system för den andra pannan löna sig, och sänka utsläppen av koldioxid. ugustenborg och Västra Hamnen har blivit ekologiska stadsdelar med hjälp av LIPpengar. I Klimp-programmet funderar man på att söka stöd för andra områden. Malmös berggrund ger möjlighet inom energiområdet. Både för utvinning av geotermisk energi ur jordens inre, och för att lagra värme och kyla.

8 8 GRÖN STD Nr MLMÖ MÅSTE VÄLJ VÄG Delad bil är delad kostnad Eva dem och Mats Sundbeck försökte få till stånd en bilpool i Ekobyn i Toarp där de bor, utan att lyckas. Men Johan och Cecilia Borgström var intresserade. Så då köpte familjerna en bil tillsammans. Det blev bildelning i stället för bilpool. Johan Borgströms far hade en begagnad vinröd Mazda av 1991 års modell som de köpte för kronor. De investerade i vinterdäck och skaffade en helförsäkring. Sedan var det bara att köra. Vi kände inte varandra så jättemycket tidigare, men man känner på sig om det ska fungera eller inte. Och det här kändes bra, säger Eva dem. Delar på självrisken För säkerhets skull skrevs ett kontrakt där de kom överens om vad som skulle gälla. Om någon uppenbart klantar till det så att bilen skadas får han eller hon stå för självrisken. I övriga fall delar de. De har också skrivit ned vad som ska ske om någon vill dra sig ur. Det var för drygt två år sedan, och hittills har allt flutit på av sig själv. Konflikterna har uteblivit. Reglerna är solklara. Man tecknar sig på en vanlig almanacka i familjen dem/sundbecks sophus. tt använda bilen kostar 17 kronor milen. Man antecknar sin körning och sina utlägg i Bilboken, som ligger i handskfacken, och varje månad räknar Eva dem ut hur mycket varje familj ska betala. Från början hade vi också en månadsavgift på 300 kronor. Men vi såg snabbt att det inte var nödvändigt. Vi har faktiskt redan fått ihop kronor i en pott som kan användas vid reparationer och liknande, säger hon. Men semestrar då? Och storhelger? Johan Borgström säger att det finns en beredskap för det också. Om intressena sammanfaller, och båda familjerna bara måste ha bilen, hyr de en bil för bilkassan. Men det har bara skett vid ett tillfälle, det var en helg i januari då båda familjerna skulle besöka vänner på landet. Det ligger ju i allas intresse att komma överens. Under julen tog vi bilen, men så fick vi vara utan i nyår, säger Johan Borgström. Ingen som pendlar Ingen i familjerna behöver använda bilen till jobbet, och de är ense om att det hade varit svårare att få bildelningen att fungera om någon skulle pendla med den. Familjerna är mer miljömedvetna än genomsnittet och inga stora bilanvändare. Mazdan rullar bara knappt mil på ett år. Carina och Johan hade ingen bil alls tidigare, men kände att de ville ha tillgång till en när Emil föddes. Eva och Mats hade ägt en bil som skrotats, och hade därefter En bil, två familjer. Johan Borgström och Cecilia Borgström- Hansson med sin son Emil äger sin bil gemensamt med Mats Sundbeck och Eva dem, här med barnen Kim och Kajsa. FOTO: NDERS EKSTRÖM försökt att klara sig utan. Vi lånade bil av grannar när vi behövde, men det kändes inte bra i längden. Jag upplever det här som ett bra sätt att äga en bil. Man halverar de fasta kostnaderna, och så disciplinerar man sitt körande. När man vet exakt vad det kostar, vet man också vad man vinner på att inte använda bilen, säger Mats Sundbeck. Ingen succé med bilpooler i Malmö än Bilpooler blir allt vanligare. Projekt pågår över hela landet, och i höstas var intresset stort när Vägverket höll den första stora konferensen om bilpooler. Malmö ligger inte särskilt långt framme. Tre bilpooler finns, och ingen av dem är någon succé. I takt med att antalet bilar ökar, och trycket mot storstädernas trafiksystem blir allt högre, söker man också allt intensivare efter alternativ och lösningar som dämpar utvecklingen. I det sökandet har intresset för bilpooler ökat markant. Bilpooler har länge varit en angelägenhet främst för gröna eldsjälar som bildat egna kooperativ som köpt eller hyrt bilar tillsammans. På senare år har allt fler kommuner engagerat sig i utvecklingen, liksom några kommersiella företag. I Sverige finns idag drygt 50 bilpooler, de allra flesta i Göteborg och Stockholm. Göteborg är nog den kommun som har kommit längst av alla. Där har flera utredningar gjorts, och flera projekt dragits igång. Där finns också landets största bilpool, Majornas bilkooperativ, med över 200 medlemmar som har tillgång till 22 bilar i tio stadsdelar. I Malmö finns idag tre bilpooler. Två har startat som miljöprojekt, en på ugustenborg, och en på Bo01. Båda fungerar, men ännu inte utan subventioner. Både el och etanol I ugustenborg startade för två år sedan landets första elbilspool. nvändandet av elbilarna blev emellertid begränsat, då man endast kan köra 6 8 mil på ett fulladdat batteri. Därför har man idag en elbil och en etanolbil som går att köra med både etanol och bensin. Över 20 personer är med i poolen. Kostnaden består av en låg månadsavgift och en kostnad på 40 kronor i timmen. För ett dygn kostar det 199 kronor och för en helg 350 kronor. Bilarna står ändå stilla för mycket. ntingen får vi bli ännu fler, eller höja avgifterna när projekttiden går ut till sommaren, säger Isabella Hansson, ordförande i Elbilspoolens ekonomiska förening. Måste vara lätt att boka En av förklaringarna till det låga utnyttjandet är det opraktiska bokningssystemet. Man måste gå in på Snabbköp på ugustenborg och teckna sig för en tid. Förhoppningar finns om ett bokningssystem på internet, och föreningen har ansökt om pengar från miljöanslaget för att starta ett sådant. Miljöbilspoolen på Bo01 är ett projekt som fått pengar från LIP, det lokala investeringsprogrammet. Sydkraft driver poolen, och enligt Stina Nilsson, chef för Gatukontorets trafikmiljöenhet, är projektet fortfarande i en startfas. Biluthyrningföretaget som skulle stå för bilarna gick i konkurs, och utnyttjandet har inte blivit så stort som man hoppats. HSB, som erbjuder sina medlemmar över hela landet rabatter i Statoils bilpoolssystem, har fått till stånd en bilpool på Branteviksgatan. Den står dock stilla för tillfället. Några har hoppat av, och det har varit problem med vandalisering av bilen. Men vi har gott hopp om att få till stånd flera bilpooler, säger Linnea Wettermark, miljöansvarig på HSB. Eldsjälar behövs Stina Nilsson säger att en eller helst flera eldsjälar behövs för att en bilpool ska bli en framgång idag, men i takt med att de kommersiella bilpoolerna utvecklas kommer det att bli en tjänst som många vill utnyttja. Hon och andra inom Malmö stad funderar just nu över vilken roll kommunen ska axla för att driva på utvecklingen av nya bilpooler. Internationellt sett har Tyskland och Schweiz nått betydligt längre än Sverige. Där finns i vissa städer pooler med ett par tusen deltagare. Vanligen är de sammankopplade med en väl fungerande lokaltrafik, där det finns pool-bilar stående vid vissa strategiska knutpunkter. Bilpooler på internet en organisation med information om alla bilpooler i Sverige. Sveriges största bilpool. kanske världens största bilpool. Finns i Schweiz och har medlemmar. en paraplyorganisation för europeiska bilpooler.

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12 Carl Flint Ny tecknare i Grön Stad s18 Vardagens val är viktiga s2 nr 3/2005 bygga & bo Malmö först med svanmärkt hus s5 mat & miljö Skolmat blir till biogas s4 demokrati Seved lyfter i ny satsning s12

Läs mer

Vädret blir vad vi gör det till

Vädret blir vad vi gör det till Agenda 21 blad för Malmö Nr 3 2003 Vädret blir vad vi gör det till Möt John Pohlman sidorna 6 7 12 sidor om vårt klimat Livsviktigt vatten men inte på flaska Sidan 13 Luftburen taxi i Malmö? Sidan 4 El

Läs mer

Daniel tar plats i grönt VM. vm-uppladdning. Carl Flint sfåprel. s16. Per-Arne Nilsson: Bo01 visar vägen s2

Daniel tar plats i grönt VM. vm-uppladdning. Carl Flint sfåprel. s16. Per-Arne Nilsson: Bo01 visar vägen s2 Carl Flint sfåprel sommar s16 Per-Arne Nilsson: Bo01 visar vägen s2 nr 2/2006 vm-uppladdning Daniel tar plats i grönt VM Nya Stadion kan bli miljöanpassad. Förebilder finns i Tyskland där samtliga VM-arenor

Läs mer

Hon lever under grönt tak. Åsa Hellström om en hållbar livsstil s2. Unik marknad till Möllevången. Malmö ger grönt ljus till stadsbussar

Hon lever under grönt tak. Åsa Hellström om en hållbar livsstil s2. Unik marknad till Möllevången. Malmö ger grönt ljus till stadsbussar THE RECYCLIST: Jag bestämde mig för att tura på blöjorna s17 Åsa Hellström om en hållbar livsstil s2 nummer 1.2007 i detta nummer: Unik marknad till Möllevången Claesgatan blir marknadsgata när Street

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Vårtrendigt med ekokläder!

Vårtrendigt med ekokläder! Ekokocken Ali rekommenderar Ekologiska recept s2 Om att vara klimatsmart s2 nr 1/2006 mat & miljö PRO kollar märkningen s5 pensionärerna i pro gör i samarbete med Konsument Malmö en granskning av hur stadens

Läs mer

årsredovisning Det är så omväxlande

årsredovisning Det är så omväxlande ÖreBrOBOstäder ab årsredovisning Vad är boendet värt allmännyttans framtid skona klimatet Det är så omväxlande ÖrebroBostäders årsredovisning 2007 1 förändringens tid ÖrebroBostäder AB ÖBO verkar i Örebro,

Läs mer

Grönt bröllopmitten. Tips om sköna gröna stråk i Malmö stad sidan 6-7. Nya rön om partiklar i stadens luft sidan 4

Grönt bröllopmitten. Tips om sköna gröna stråk i Malmö stad sidan 6-7. Nya rön om partiklar i stadens luft sidan 4 Diana bjuder på klimatsmart picknick s 10 Helle ger kvinnors handarbete nytt liv s 13 nummer 2.2011 i detta nummer: Tips om sköna gröna stråk i Malmö stad sidan 6-7 Grönt bröllopmitten Nya rön om partiklar

Läs mer

Goda grannar. Tungt lass utan motor 4. Rum för Malmös tweens 6 7 Stella testar stans lekparker 18. Ska du ut? Läs först

Goda grannar. Tungt lass utan motor 4. Rum för Malmös tweens 6 7 Stella testar stans lekparker 18. Ska du ut? Läs först 7augusti 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Goda grannar Ett hej betyder mycket i grannsammanhang. Hälsar du på grannen blir du både tryggare och har någon som kan vattna dina blommor. Grannarna

Läs mer

Papiljotter och hårfön på export. Vi djupdyker i Malmös brödutbud. Dataspel att låna på biblioteket. Servicepatrull en väg till ett fast jobb

Papiljotter och hårfön på export. Vi djupdyker i Malmös brödutbud. Dataspel att låna på biblioteket. Servicepatrull en väg till ett fast jobb BILD: Ewa Levau Servicepatrull en väg till ett fast jobb SIDAN 5 Ishallen värmer badvattnet SIDAN 9 BILD: Nille Leander Vi djupdyker i Malmös brödutbud MITTEN Dataspel att låna på biblioteket SIDORNA 6

Läs mer

Tanum. Surfa i sommar - bredband till alla. Tanums Näringspark - med rätta läget. Fler bostäder och nya vägar - Grebbestad är hett

Tanum. Surfa i sommar - bredband till alla. Tanums Näringspark - med rätta läget. Fler bostäder och nya vägar - Grebbestad är hett Tanum Information från Tanums kommun Nummer 20 Juli 2005 4 8 17 Tanums Näringspark - med rätta läget Fler bostäder och nya vägar - Grebbestad är hett Surfa i sommar - bredband till alla STIPENDIATER 2005

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

10 november 2012 årgång 45

10 november 2012 årgång 45 10 november 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Smidiga cykelliv Platta Malmö får allt fler fördelar för tvåhjulsburna resenärer. I Triangelns nya bike & ride-anläggning kan man inte bara

Läs mer

EKOLOGISK MAT SMAKAR MER. Vårt. Göteborg. Nr 1 2014. Britt-Inger tummar inte på kvaliteten

EKOLOGISK MAT SMAKAR MER. Vårt. Göteborg. Nr 1 2014. Britt-Inger tummar inte på kvaliteten Vårt Nr 1 2014 Göteborg En nära storstad Stadsarkitektens vision om en förtätad stad. Grönt, tyst och lugnt Kryssningsturisterna njuter av friden i Göteborg. Gunilla trivs bäst hemma Fyra boendealternativ

Läs mer

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS HÅLLBAR Nr 3 / Februari 2009

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Grönare skola. Vikten av förskola 6 7. Ung konst i Rosengård 8 9 Första sommarjobbet 14 15. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö

Grönare skola. Vikten av förskola 6 7. Ung konst i Rosengård 8 9 Första sommarjobbet 14 15. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö 6juni 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Grönare skola Egenodlad potatis, miljöengagemang och en get i Afrika. Det är några av de hållbara inslag som gror hos fjärdeklassarna i Kryddgårdsskolan

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

8 september 2010 årgång 43

8 september 2010 årgång 43 Tidningen för alla som bor i Malmö 8 september 2010 årgång 43 Grön hästkraft I Holma är det ardennerhästen Linda som drar det tunga lasset i sophämtningen. Och i Augustenborg bistår hennes kollega Bongo

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

MOTION en del av vardagen. Tillväxt ett måste för välfärd. Hälsningar från Malmö. SOPOR från påse till aska

MOTION en del av vardagen. Tillväxt ett måste för välfärd. Hälsningar från Malmö. SOPOR från påse till aska Hälsningar från Malmö Tillväxt ett måste för välfärd SOPOR från påse till aska Clowner spelar kärlek och sex i Malmös skolor SIDORNA 12 13 SIDORNA 5 9 SIDORNA 14 15 SIDAN 19 En tidning för dig som bor

Läs mer

FRIVILLIGHET. som gör skillnad. Möllevången helt lysande. Hela Malmö får nytta av skolmaten. Högtiderna som handlarna missar

FRIVILLIGHET. som gör skillnad. Möllevången helt lysande. Hela Malmö får nytta av skolmaten. Högtiderna som handlarna missar En tidning för dig som bor i Malmö årgång 37 nr 6 november 2004 FRIVILLIGHET som gör skillnad Möllevången helt lysande Hela Malmö får nytta av skolmaten Högtiderna som handlarna missar Bild: Ewa Levau

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer