REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken"

Transkript

1 REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken

2

3 Innehållsförteckning Användbara telefonnummer och adresser 4 Introduktion 5 Målsättning med rehabilitering vid KOL 6 Schema för KOL-skola 7 Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL 8 Andningens funktion 9 Andningsteknikträning Sluten läppandning När du har besvär med slem/sekret 12 Fysisk aktivitet och träning 13 Trappgång 15 Rökning 16 Energisparande arbetssätt 17 Kost vid KOL 19 Att leva med KOL 21 Avspänning 22 Att hantera andnöd 23 Medicinering 24 Skriftliga råd vid försämring 25 Frågor och anteckningar 26 10

4 Användbara telefonnummer Astma-KOL-sköterska Akutmottagningen (växel) Sjukvårdsrådgivningen (dygnet runt) 1177 Hjärt-Lungmottagningen Sjukgymnasterna Arbetsterapeut Dietist Rökavvänjning Hjälpmedelsbutiker Hjälpmedelsbutik i Uppsala Vobis livskvalitet, S:t Olofsgatan 42 Hjälpmedelsbutiker på nätet Apoteket Primärvården i Uppsala län Andra bra sidor att läsa om KOL Övriga Internet adresser För kontakt med primärvården, recept etc. 4

5 Introduktion Välkommen till Akademiska sjukhusets rehabiliteringsprogram. Du kanske undrar vilka som erbjuds rehabilitering och vad det innebär? Rehabiliteringen skall minska symtomen, optimera aktiviteter i dagligt liv och minska sjukvårdsbesök. Den bör innehålla fysisk träning, utbildning, nutritionsbehandling (för underviktiga) och psykosocial hjälp. Enligt riktlinjer i Sverige och andra länder så skall alla personer med KOL som har sänkt livskvalitet och/eller sänkt fysisk förmåga erbjudas lungrehabilitering. Rehabiliteringen vid Akademiska sjukhuset omfattar fem veckors undervisning och därefter fysisk träning 2 gånger per vecka under 12 veckor. Undervisningen sker på måndagar kl och den fysiska träningen sker antingen måndag och torsdag kl eller tisdag och fredag kl Under undervisningsdelen är du välkommen att ta med en anhörig. Rehabiliteringsprogrammet är sammansatt av KOL-teamet som består av: Astma-KOL-sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, läkare, dietist och arbetsterapeut. Syftet med teamet är att arbeta tillsammans för att förbättra livssituationen för personer med KOL. 5

6 Målsättning med rehabilitering vid KOL Efter genomgånget program skall du - Ha en ökad kunskap om vad KOL kan innebära - Ha kunskap om rökningens inverkan - Kunna använda en god andningsteknik i vila och under aktivitet - Ha ökad kunskap om nyttan av fysisk aktivitet vid KOL - Kunna vara fysiskt aktiv och bedriva fysisk träning - Kunna utföra dagliga aktiviteter på ett energibesparande arbetssätt - Ha en god kunskap om kost - Ha kunskap om hur medicinerna fungerar och hur inhalationsläkemedel skiljer sig från andra mediciner - Kunna identifiera tecken på försämring - Ha vetskap när du bör söka hjälp från sjukvården 6

7 Schema Vad är KOL? Utredning/undersökning Sjuksköterska Dag 2 Plats: Konferensrummet 50E Tid Ämne Ansvar Andnings-, host- och inhalationsteknik Sjukgymnast Hur behandlar man KOL Sjukgymnast Dag 3 Plats: Konferensrummet 50E Tid Ämne Ansvar Aktivitet vid KOL Arbetsterapeut Energibehov, kost och näring vid KOL Dietist Dag 4 Plats: Ingång 40, 2 tr Tid Ämne Ansvar Att leva med KOL psykosociala aspekter Kurator Fysisk träning och avspänning Sjukgymnast Dag 1 Plats: Konferensrummet 50E Tid Ämne Ansvar Introduktion KOLsjuksköterska Lungornas uppbyggnad och funktion Sjuksköterska Dag 5 Plats: Konferensrummet 50E Tid Ämne Ansvar Lungpionjärerna Vad gör jag när jag blir sjuk tips o råd KOLsjuksköterska Frågestund med KOL-läkaren KOL-läkare Kort individuell träff med alla yrkeskategorier 7 7

8 KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som kan förebyggas och behandlas. Personer som är drabbade uppnår aldrig normalvärden i lungfunktion, varken spontant eller efter behandling. Behandlingen kan dock många gånger leda till en betydande förbättring av livskvaliteten. Fakta: KOL betraktas som en av de fyra viktiga icke-smittsamma sjukdomarna i världen och är nu den 5:e vanligaste dödsorsaken. Tyvärr tror man att år 2020 kommer den att finnas på 3:e platsen som dödsorsak. Man beräknar att mellan till svenskar har KOL och majoriteten av dem är- eller har varit rökare. Rökning är den främsta enskilda orsaken till sjukdomen och risken ökar med antalet cigarretter, men risken att utveckla sjukdomen finns även om personen bara röker några fåtal cigarretter per dag. Symptombild: - långvarig hosta, slemproduktion - Förkylningar som inte går över - Pip i bröstet - Andfåddhet som ökar gradvis - Försämringar vid infektioner. Behandling: - RÖKSTOPP - Inflammationshämmande mediciner och luftrörsvidgande - Fysisk träning - Behandling av övriga medicinska konsekvenser. Sjukdomsförlopp: KOL är en sjukdom som kan leda till andra medicinska konsekvenser, exempelvis: - undernäring - muskelsvaghet - benskörhet - negativ psykologisk och social funktion - andningssvikt. I dagsläget finns ingen bot för KOL, men vi kan påverka sjukdomsförlopp och förbättra livskvaliteten. 8

9 Andningens funktion När vi andas kommer luften in genom näsan och munnen. I näsan värms, fuktas och renas luften. Den fortsätter sedan ner genom svalget, struphuvudet, luftstrupen och huvudbronkerna till lungorna (se bild). Andningens uppgift är att förse kroppen med syre, som kroppen behöver för att vi skall överleva. En annan uppgift är att vädra ut koldioxid som bildats vid processer i kroppen. Den största inandningsmuskeln är diafragma. Normalt är utandningen en passiv process, men för de som har KOL är utandningen ofta aktiv. En bidragande orsak är att luftvägarna förlorat sin stabilitet och lätt faller samman, vilket ökar andningsarbetet. 9 Bilder från GlaxoSmithKline, Andningsskola

10 Andningsteknikträning Din lungsjukdom kan medföra att luftrören blivit mindre stabila (mer sladdriga) och detta resulterar i ökad andfåddhet. När du är andfådd kan du andas på ett speciellt sätt för att minska andfåddheten (minska andningsarbetet). En bra andningsteknik är den så kallade slutna läppandningen. Sluten läppandning För att minska andningsarbetet och underlätta återhämtningen rekommenderas sluten läppandning. Ta några djupa lugna andetag med axlarna sänkta och stilla Andas in genom näsan och ut genom lätt slutna läppar. Förhållandet mellan in- och utandning bör vara 1 till 3, det vill säga andas in under 1 sekund och ut under 3 sekunder. Träna i olika ställningar, det vill säga liggande, sittande, stående och vid aktivitet Gör 5-10 utandningar i följd och vila sedan några andetag. 10

11 Hemträning: Sluten läppandning i olika positioner Träningsdag Antal träningstillfällen Hur gick det? Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Skatta din andfåddhet på Borgs skala. Om din andfåddhet är 5 flera dagar i vila i följd skall du kontakta KOL-sjuksköterska. 0 Ingen alls 0,5 Extremt svag 1 Mycket svag 2 Svag (lätt) 3 Måttlig 4 5 Stark (kraftig) 6 7 Mycket stark Extremt stark 11

12 Om du har besvär med slem/sekret i luftvägarna En del personer med KOL har besvär av slem i luftvägarna. Om ökade mängder slem blir kvar i luftrören ökar risken för infektion. Skulle du känna att du har mer slem i luftrören finns det enkla råd som kan underlätta detta o Att röra sig/vara fysisk aktiv bidrar till att slemmet lossnar genom att du andas med djupare andetag. o Drick gärna mycket om du har segt slem. Om du inte upplever att du kan hantera dessa besvär på egen han kan du få hjälp av en sjukgymnast för att få mer personligt anpassade tekniker för att underlätta arbetet att göra dig av med slem. 12

13 Fysisk aktivitet och träning Vid KOL försämras lungfunktionen successivt, vilket får till följd att det blir tungt att andas. Vid tilltagande andfåddhet kan man lätt bli fysiskt inaktiv och kondition och muskelstyrka försämras. Det är lätt att hamna i en nedåtgående spiral där man blir mer och mer fysiskt inaktiv. Lungfunktionen kan man inte träna upp, men kondition och muskelstyrka kan förbättras. Andfåddheten kommer inte att vara lika besvärande när du ökat din kondition. Det är viktigt att du själv försöker påverka din fysiska förmåga i syfte att behålla eller förbättra den. Att få andningsbesvär i samband med ansträngning och träning kan kännas obehagligt och det är vanligt att personer med KOL känner stor osäkerhet om huruvida det är nyttigt och riskfritt att träna. Denna osäkerhet ökar risken för att inte komma igång med träning. Det är inte farligt att träna även om det kan kännas ovant i början. Att träna är nyttigt och förbättrar din hälsa. Det är alltså inte farligt att bli andfådd vid träning och ansträngning. Alla som har KOL kan träna oberoende av sjukdomens svårighetsgrad. Har du mild KOL så skall du kunna träna som vilken frisk person som helst, men om du har en svårare sjukdomsgrad så kan det vara svårare i början. I en stor mängd vetenskapliga studier har vi visat att fysisk träning är bra för personer med KOL. Förutom förbättringar av den fysiska kapaciteten så blir livskvaliteten bättre. Ångest och depression minskar liksom antalet akutbesök och sjukhusinläggningar. Dessutom minskar man risken för att få vällevnadssjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, benskörhet och fetma. 13

14 Innan träningsstart kommer du att få tillfälle att prova på träning vid ett tillfälle under de inledande fem veckorna. Därefter kommer du att få diskutera med sjukgymnast eller KOL-sjuksköterska om din kommande träning. För de allra flesta finns det inga fysiska problem med att komma igång direkt, men vi behöver ta ställning till hur din träning kan genomföras beroende på om du har hjärtbesvär, högt blodtryck eller är underviktig. För att förbättra konditionen och styrkan bör du träna minst två gånger per vecka på en måttlig intensitetsnivå. Det innebär att din puls skall stiga och du skall bli lite svettig (tempo som en rask promenad). Förutom träningen bör du vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag. Om Du är otränad kan du få träningsvärk, men det är inte farligt och den försvinner inom några dagar. Andningstips sluten läppandning under fysisk aktivitet När du tränar ska du vara noga med att andas under varje moment håll inte andan. Principen är att andas in under de lätta momenten och ut under de tyngre momenten. 14

15 Trappgång Många personer med KOL har svårt att gå i trappor. Många håller andan under trappgång och andra undviker helt att gå i trappor. Det är viktigt och nyttigt att kunna gå i trappor och alla med KOL kan klara det med rätt teknik och taktik. Lösningen är att använda sluten läppandning, det vill säga andas in under vilan och ut under själva trappgången. Beroende på din kondition kan du ta ett eller flera steg under utandningen. Taktiken är att gå långsamt. Det viktiga är inte att det går fort utan att du kommer upp. Hemträning: Trappgång med sluten läppandning Träningsdag Antal träningstillfällen Hur gick det? Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 15

16 Rökning KOL är en rökinducerad sjukdom, det vill säga de allra flesta (80-95 %) som får KOL har varit eller är rökare. Rökningen orsakar inte bara lungsjukdomar som KOL och lungcancer utan också hjärt- och kärlsjukdomar. Den viktigaste behandlingen vid KOL är rökstopp. Det finns många positiva effekter av rökstopp, bland annat stoppas försämringen av sjukdomen upp mycket snabbt men man får ofta andra vinster på köpet som man inte räknat med. Eftersom det kan vara mycket svårt att sluta röka erbjuder vi dig att delta i vår rökavvänjningskurs. Rökavvänjarna sluta röka grupp Grupperna träffas en gång i veckan under 7 veckor och sedan efter 3, 6 och 12 månader. Alla som röker blir hela tiden påminda om riskerna av personer i sin omgivning så vi fokuserar i stället på förbättringarna som blir efter ett rökstopp. Det är inte så lätt att ge upp en mångårig vana, vi försöker förklara vad det är som händer i kroppen och hur man kan undvika abstinens. Här har man en chans att få stöd, utbyta erfarenheter av andra i samma situation och att få vara lite gnällig när det känns besvärligt. Kontakta Gunilla Hägg eller Ann Abrahamsson, tel: , lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda så hör vi av oss. (På grund av oregelbundna arbetstider kan det ta upp till en vecka.) 16

17 Energisparande arbetssätt KOL är en sjukdom som kan påverka din förmåga att göra saker du vill och behöver göra. I vilken grad och på vilket sätt sjukdomen påverkar dig är dock mycket individuellt. Nedsatt andningsförmåga kan leda till bristande ork och därmed påverka din förmåga att göra saker och ting som gick av bara farten tidigare. Med KOL krävs det mer energi att andas och mindre energi blir kvar för att göra andra saker. Samtidigt är det viktigt att vara aktiv och göra saker som känns betydelsefullt för just dig, men på rätt sätt. Forskningen visar att det finns kopplingar mellan att utföra aktiviteter man vill och behöver göra och uppfattningen om ens livskvalitet. Det finns många små förändringar och tips som kan hjälpa dig att fortsätta att vara aktiv och leva ett så bra liv som möjligt, trots sjukdomen. Tillämpa rätt andningsteknik i alla aktiviteter! Särskilt om man vet om att det är energikrävande. Lär dig ett sätt att slappna av som passar just dig och försök få in rutiner i det dagliga livet då du ska vila. Ta mikropauser under utförande av en aktivitet. Det är tiden som är värd investeringen. Jobba på rätt sätt! Lär dig energibesparande arbetssätt. Sitt på en pall när Du exempelvis ska stryka, häng tvätten i midjehöjd och använd torrmopp istället för en tung dammsugare. Det finns en mängd tekniska hjälpmedel som kan underlätta utförandet av vardagsaktiviteter. Om man till exempel har svårigheter att andas när man ligger plant i sängen kan man få låna ett elektriskt sängryggstöd. Arbetsterapeuten kan vara behjälplig med förskrivning av tekniska hjälpmedel. 17

18 Arbetsterapeuten/distriktsarbetsterapeuten kan också rekommendera anpassningar i ens bostad med syfte att underlätta utförande av dagliga aktiviteter. Ett exempel på bostadsanpassning är ersättning av badkar med dusch. Planera och prioritera dina dagliga aktiviteter. Fördela ansträngande arbetsuppgifter över veckan och planera att göra dem under den tiden på dagen då du har mest ork. Prioritera att göra aktiviteter som är viktiga för just dig och spara dina krafter åt aktiviteter som ger dig energi och en guldkant i tillvaron! 18

19 Kost vid KOL Ett vanligt problem vid KOL är viktnedgång och undernäring, mycket på grund av att det ökade andningsarbetet gör att kroppens energiförbrukning ökar. Aptitlöshet, andnöd, snabb mättnadskänsla och trötthet kan dessutom göra det svårt att äta. Riskerna med undernäring är flera. Kroppens muskelmassa bryts ned, med sämre kapacitet i andningsmuskulaturen som följd. Immunförsvaret försämras, vilket ökar risken för infektioner. Viktigt att komma ihåg är att ett bra näringsintag är en förutsättning för att den fysiska träningen ska ge avsedd effekt! Även övervikt förekommer vid KOL, vilket också kan ställa till problem, då andning och rörelse kan försvåras. BMI är ett mått som anger om kroppsvikten är för låg, lagom eller för hög. BMI = kroppsvikt (kg) längd x längd (m) För en person med KOL är ett BMI mellan 22 och 27 bra. Det här är dock inget exakt mått, hänsyn måste också tas till vad som har varit den normala vikten tidigare i livet. Om behov av viktnedgång finns, är det viktigt att den går långsamt. Kostråd Fördela maten på flera måltider över dygnet, t ex frukost, lunch och middag och tre till fyra mellanmål. Det här är särskilt viktigt om aptiten är dålig och portionerna blir små. Ät långsamt, låt måltiden ta tid. Om du behöver: vila före måltiden. 19

20 För att öka energiintaget: Undvik lätt-/lightprodukter Välj pålägg med hög fetthalt, till exempel gräddost, dessertost, leverpastej och korv Tillsätt extra fett i maten: o Margarin/smör till kokta grönsaker, pasta, ris och potatis o Olje- och majonnäsbaserad dressing, dressing på råa grönsaker o Grädde eller creme fraiche i soppa och sås Ät gärna efterrätt Drick mjölk, juice, saft eller lättöl till maten istället för vatten Kosttillägg, till exempel näringsdrycker, kan vara ett bra komplement till maten 20

21 Att leva med KOL KOL är en kronisk sjukdom. Den går alltså inte att bota. Det går inte heller att reparera eller återskapa de delar av lungor och luftvägar som redan tagit skada av sjukdomen. Att leva med KOL kan därför ställa nya krav på din vardag. Sjukdomen kan påverka: Familj- och socialt umgänge Arbetsliv Ekonomi Fritidsaktiviteter Boende Känslomässiga upplevelser Kuratorn är sjukvårdens psykosociala expert. Tillsammans med den övriga vårdpersonalen kan kuratorn fungera som ett stöd i den förändrade livssituationen som en KOL-diagnos kan innebära. Detta eftersom att både de psykosociala och de medicinska aspekterna är viktiga för att uppnå ett gott behandlingsresultat. Självklart finns det möjlighet att både påverka och förändra mycket i sin livssituation. Från att ha levt ett liv där man kan göra allt man tycker om, kan sjukdomen innebära begränsningar. Kan man acceptera de nya gränser inom vilket livet måste fortsätta kan man ändå ha en bra livskvalitet. Livskvalitet är subjektivt. Det handlar inte om vad vi kan eller inte kan göra, utan om inställningen till det. Det viktigaste man kan göra (förutom att sluta röka) är att försöka bevara så mycket som möjligt av det friska trots sjukdomen. Att se det man fortfarande klarar istället för det man inte längre orkar. Att fortsätta med de aktiviteter och sysslor man tycker om, även om det inte blir i samma utsträckning som förut. Skaffa kunskap och information för egen del och hjälp er omgivning genom att dela med er av den! 21

22 Avspänning Detta korta program kan vara ett sätt att minska spänning i kroppen och hjälpa dig att slappna av vid behov Liten hjälpreda vid avspänning Känn efter att du ligger eller sitter skönt. Försök slappna av i hela kroppen. Blunda gärna. Känn att du har kontakt med underlaget. Känn att andningen blir djupare och långsammare. Höger ben Vänster ben Skinkorna Höger arm Vänster arm Överkroppen Huvud och nacke Avslutning 22 Pressa knäet mot underlaget och vinkla upp foten mot taket och spänn. Slappna av. Upprepa en gång. Lika som höger ben. Knip ihop skinkorna. Slappna av. Upprepa en gång. Knyt handen och spänn hela armen. Slappna av. Upprepa en gång. Lika som höger arm. Dra upp axlarna mot öronen. Slappna av. Upprepa en gång. Dra ihop skulderbladen. Slappna av. Upprepa en gång. Bit ihop tänderna. Pressa tungan mot gommen/tänderna. Knip ihop ögonen. Slappna av. Upprepa en gång. Lägg händerna på magen och känn på din andning. Ligg kvar en stund.

23 Att hantera andnöd Andnöd är inget farligt men kan vara ångestframkallande. När du får andnöd det vill säga har mycket tungt att andas är bästa hjälpen: Vila (sittande med armstöd) Sluten läppandning Ta det lugnt (så att du slappnar av och sänker andningstakten) Undvik att prata Ta vid behovsmedicin (till exempel Bricanyl) Om du inte känner dig bättre bör du ringa din vårdcentral/kolsjuksköterska eller sjukvårdsrådgivningen. 23

24 Medicinering vid KOL Syntomen vid KOL beror på inflammation och förträngning i luftvägarna. Kortison är den mest effektiva läkemedel mot inflammationen. Den avsväller slemhinnorna och delvis skyddar luftrören mot försämringar (exacerbationer). Kortison i tablettform leder till olika allmänna biverkningar, varför långvarig användning måste undvikas. I första hand ska den tas vid exacerbationer, ofta i kombination med antibiotika. Kortison i inhalationsform ger knappast några biverkningar och dessa är främst lokala i munnen, varför man bör vara noga med att skölja munnen efter användning. Den bästa effekten uppnås när den används dagligen. Förträngningen i luftvägarna behandlas med luftrörsvidgande, som kan vara korttids- eller långtidsverkande. Det finns preparat som kombinerar kortison i inhalationsform med långverkande luftrörsvidgande. Se exempel på olika läkemedel nedan: Anti inflammatoriska att inhalera: Pulmicort (budesonide) Flutide (fluticason) Asmanex (mometason) Luftrörsvidgande att inhalera: Kortverkande Långverkande Bricanyl Oxis Ventoline Serevent Atrovent Spiriva Kombinationspreparat att inhalera: Seretide = Serevent + Flutide Symbicort = Oxis +Pulmicort 24 Andra läkemedel: Slemlösande, ex: Acetylcystein Antibiotika mot infektioner Vacciner: Influensavaccin årligen Pneumockokvaccin var 6:e år.

25 Skriftliga råd vid försämring. När söka läkare? Tecken på försämring vid infektion o Ökad slemproduktion under flera dagar o Missfärgad slemproduktion o Ökad andfåddhet som består i flera dagar För dig med medelsvår till svår KOL rekommenderas att vid två av ovanstående tre symptom bör du söka läkare för att få cortison- och antibiotikakur. Om du känner att du börjar bli sämre skall du göra följande: Öka medicineringen, det vill säga ta mer av dina inhalationer som du ska ta vid behov och dubblera din kortison dosering i 2-3 veckor. Drick mer än vanligt detta för att motverka att slemmet blir segare, svårare att hosta upp. Detta kan uttrycka sig i ökad andfåddhet. Växla mellan aktivitet och vila att röra på sig förbättrar slemtransporten i lungorna. Vanliga promenader, vardagssysslor, att sitta istället för att ligga etc. Försök att få upp slemmet med hjälp av till exempel sluten läppandning/pep-motstånd och huff-teknik (hostteknik). (Motståndsandning cirka 5-10 ggr x 3 + huffning). Förutom att detta påverkar slemtransporten är det också ett sätt att lugna ner andningsfrekvensen. 25

26 Frågor och anteckningar 26

27 Akademiska sjukhuset Uppsala Telefon vx januari 2010

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Sjukgymnastik ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Illustrationer Monika Fritze. Layout AnnBritt Holmqvist. Denna broschyr är producerad i samarbete mellan sjukgymnasterna

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL kroniskt obstruktiv lungsjukdom K OL kroniskt obstruktiv lungsjukdom Information till dig som fått diagnosen KOL Den här broschyren vänder sig till Dig som nyligen fått diagnosen Kroniskt Obstruktiv

Läs mer

KOL. Sjukgymnast intervention Individuell besök

KOL. Sjukgymnast intervention Individuell besök KOL Sjukgymnast intervention Individuell besök Individuell besök Under de senaste 10 åren har sjukgymnasterna inom pv träffat patienter med KOL. Ny diagnostiserade och patienter med mångåriga besvär hör

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Viktförlust Nedsatt lungfunktion Minskad fysisk aktivitet Förlust av fettmassa Förlust av andningsmuskulatur Förlust av annan

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik,

Lär dig  Andas rätt  Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, Lär dig Andas rätt Träningsprogram för dig som har astma. Övningarna är en hjälp till god andningsteknik, ökad rörlighet och styrka i muskulaturen, bättre kondition och avslappning. ANDNINGSTEKNIK Övningar

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Dan Fors av 6 030-tills vidare Sjukgymnast medicinavdelning Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Berörda enheter Alla avdelningar på Piteå Älvdals sjukhus med patienter i behov

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

Energibesparande tips:

Energibesparande tips: Energibesparande tips: Arbeta med avspända muskler. Spända muskler kräver mer syre och tröttheten ökar. Undvik att stå längre stunder. Undvik statiskt arbete, köer och trängsel. Arbeta med armarna nära

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABPROGRAM. Hjärt & Lung. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABPROGRAM Hjärt & Lung Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Träningsglädje = Livskvalitet Friskare hjärtan! Fysisk aktivitet bidrar till att vi håller

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach www.physiochraft.se Alla kan må bra av vardagsmotion! Alla mår bra av vardagsmotion!!! Hitta genvägarna! Använda tiden på ett för kroppen smart

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, Lungsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten I dag fokuseras det ofta på att man inte ska väga för mycket, men det är viktigt att veta att det är hälsosamt att väga

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av AAT-brist Den viktigaste behandlingen av

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom Måltidssituationen för personer med demenssjukdom ABF-huset 12 november 2014 Birgitta Villner Gyllenram Birgitta.villner.gyllenram@aldrecentrum.se Demenssjukdomar Två sjukdomar står för ca 90 % av samtliga

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta Astma, KOL, Hosta Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta en sammanfattning Författare: farm. mag. Kajsa Hugosson och civ. ek. Andreas Engström LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen Barnallergimottagningen Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn Barbro Servin Tel: 040 3316 91 Diana Bernhardt Tel: 040 3316 91 Elisabeth Holmner Tel: 040 3337 92 3:e obstruktiva episoden om barnet

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Stå på dig goda vanor för att inte ramla

Stå på dig goda vanor för att inte ramla Stå på dig goda vanor för att inte ramla Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Motion den bästa medicinen Vi människor är gjorda för rörelse. Undersökningar har visat att muskelstyrkan och balansen,

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå

Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå Träningsschema för Blodomloppet den 28 maj 2014 10 km Komponerat av Eva Brolin, Personlig tränare Korpen Luleå 19 veckor till start (Om vädret inte tillåter löpning utomhus så träna alt träning eller löpband)

Läs mer

Utbildning om fall/-prevention för hemvårdpersonal

Utbildning om fall/-prevention för hemvårdpersonal Utbildning om fall/-prevention för hemvårdpersonal Inledning Sveriges äldre befolkning ökar och det innebär att vi måste vara aktiva och arbeta på ett bra sätt. Hilma är en gränsöverskridande samverkansform

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser Rörelseträning vid överbelastning i käksystemet... Mmm......Fria rörelser Andning - Avslappning Undvik vanor som kan belasta käksystemet Träningsprogram Andning - Avslappning Andning... Hur du andas påverkar

Läs mer

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du?

Konsumentföreningen Väst. Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Rörelser i hälsans tecken - vilken motionstyp är du? Camilla Holm, leg sjukgymnast, leg dietist 2006-1 Motionstyper -2 Från grottmänniska till kontoret Vår kropp är genetisk samma som på stenåldern, dvs.

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet

Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot bröstområdet Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få behandling...

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Målplanering för hälsa Exempel 1:1

Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Jag har nu goda, regelbundna rutiner för sömn och känner mig utvilad. Sover dåligt, är ofta trött och irriterad, orkar inte med allt som tidigare (trädgård, städning,

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott GERIATRISKT STÖD Kost och nutrition Smått och gott Nutritionsdagen 30 april Nutritionsrådet Region Jämtland Härjedalen Nutrition vid sjukdom Ingvar Boseaus Hur identifierar, utreder och behandlar vid undernäring

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer