Vem kommer in, vem kommer ut?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem kommer in, vem kommer ut?"

Transkript

1 Vem kommer in, vem kommer ut? UKÄ om social bakgrund och genomströmning i högskolan Helen Dryler, UKÄ UHR/Kvalitetsdrivet 2014: Breddad rekrytering, och sen då?

2 Innehåll Vem kommer in? Social bakgrund och rekrytering? Vem kommer ut? Social bakgrund och genomströmning? UKÄs rapport 2013:4 tidigare undersökningar studiens upplägg resultat Hur ser sambanden ut i andra EU-länder? Reflektioner

3 Vem kommer in?

4 Födda : påbörjade högskolestudier (%) senast vid 25 års ålder efter föräldrarnas utbildningsnivå Källa: Årsrapport 2014 (UKÄ)

5 Men kom ihåg Den sociala snedrekryteringen till högskolan startar innan övergången till högskolan. Exempelvis övergången från grundskola till gymnasieskola. Snedrekryteringen fortsätter sedan i övergången till högskolan.

6 Officiell statistik om högskolan: Vem kommer in? Två statistiska meddelanden (SM) från UKÄ och SCB. Publiceras vartannat år. Uppgifter för hela riket samt per lärosäte. (www.uka.se och Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå (2012, ny dec 2014) Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander (senaste publicerad 2014)

7 Vem kommer ut?

8 UKÄ:s rapport Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Rapport 2013:4 (www.uka.se)

9 Tidigare studier genomströmning och social bakgrund Högskoleverket 2002 (statistisk analys, ): Högskolenybörjare < 25 år 1993/94 (yrkesexamensprogram etc.) Högskoleverket 2007 (rapport 2007:43): Nybörjare 1996/ /05 (samtliga på minst treåriga program) SCB 2007 (Välfärd, nr 3, 2007) Nybörjare < 35 år 1999/2000 som avslutat NV/SP-program i gymnasieskolan (sju yrkesexamensprogram) Resultat: tendensen är att studenter med lågutbildade föräldrar har sämre genomströmning.

10 Data, population och program Data från SCB. Registeruppgifter, bland annat från Universitetsoch högskoleregistret. Nybörjare i högskolan läsåren 2001/02 och 2002/03 (under 35 år och exklusive inresande studenter) Åtta yrkesexamensprogram: fyra med långa studietider (minst 4,5 år heltid) fyra med medellånga studietider (3 3,5 år heltid) Program med många studenter och variation (ämne, social sammansättning, könsfördelning, examensfrekvens)

11 Genomströmning i denna studie Examensfrekvens: andel av nybörjarna som avslutat en utbildning (eller alternativ) inom nominell studietid programmet + 3 år Flera mått examensfrekvens: examen på nybörjarprogrammet minst 4,5 års studier (med/utan examen) < 4,5 års studier med examen (ej nybörjarprogrammet); eller ej examen men hp dropouts : ej examen och < 3 års studier

12 Social bakgrund i denna studie Föräldrarnas utbildningsnivå Forskarutbildning Eftergymnasial utbildning >= 3 år Eftergymnasial utbildning < 3 år Gymnasial utbildning > 2 år Gymnasial utbildning <= 2 år Förgymnasial utbildning Den högsta av föräldrarnas utbildning

13 Yrkesexamensprogram (långa): minst 4,5 år Civilingenjörsprogrammet Juristprogrammet Läkarprogrammet Psykologprogrammet

14 Civilingenjörsprogrammet (nybörjare 2001/ /03, drygt ) Vem kommer in? Stor andel med högutbildade föräldrar (eftergymnasial minst 3 år): 47% Liten andel med föräldrar förgymnasial utbildning: 4 % Stor andel män. Kvinnor: 26 % Män: 74 % Stor andel unga. Högst 25 år: 93 % (av nybörjare < 35 år)

15 Låg examensfrekvens: 54 % avlagt civilingenjörsexamen

16 Civilingenjörsprogrammet examensfrekvens (%) inom 8 år (5 + 3) Examen på Dropouts programmet (< 3 år) Föräldrarnas utbildningsnivå Forskarutbildning Eftergymnasial >= 3 år Eftergymnasial < 3 år Gymnasial > 2 år Gymnasial <= 2 år Förgymnasial Ej uppgift Totalt 54 14

17 Juristprogrammet (nybörjare 2001/ /03, nära 3000) Vem kommer in? Stor andel med högutbildade föräldrar (eftergymnasial minst 3 år): 50 % Liten andel med föräldrar förgymnasial utbildning: 5 % Jämn könsfördelning. Kvinnor: 61 % Män: 39 % Stor andel unga. Högst 25 år: 83 % (av nybörjare < 35 år)

18 Sådär examensfrekvens: 63 % avlagt juristexamen

19 Juristprogrammet examensfrekvens (%) inom 7,5 år (4,5 + 3) Examen på Dropouts Föräldrarnas programmet (< 3 år) utbildningsnivå Forskarutbildning Eftergymnasial >= 3 år Eftergymnasial < 3 år Gymnasial > 2 år Gymnasial <= 2 år Förgymnasial Ej uppgift Totalt 63 13

20 Läkarprogrammet (nybörjare 2001/ /03, drygt 2000) Vem kommer in? Mycket stor andel med högutbildade föräldrar (eftergymnasial minst 3 år): 68 % Mycket liten andel med föräldrar förgymnasial utbildning: 2 % Jämn könsfördelning. Kvinnor: 60 % Män: 40 % Stor andel unga. Högst 25 år: 80 % (av nybörjare < 35 år)

21 Hög examensfrekvens: 89 % avlagt läkarexamen

22 Läkarprogrammet examensfrekvens (%) inom 8,5 år (5,5 + 3) Examen på Dropouts Föräldrarnas programmet (< 3 år) utbildningsnivå Forskarutbildning 94 1 Eftergymnasial >= 3 år 90 3 Eftergymnasial < 3 år 88 4 Gymnasial > 2 år 88 6 Gymnasial <= 2 år Förgymnasial Ej uppgift 78 6 Totalt 89 4

23 Psykologprogrammet (nybörjare 2001/ /03, nära 800) Vem kommer in? Stor andel med högutbildade föräldrar (eftergymnasial minst 3 år): 52 % Liten andel med föräldrar förgymnasial utbildning : 4 % Majoritet kvinnor. Kvinnor: 72 % Män: 28 % Liten andel unga. Högst 25 år: 57 % (av nybörjare < 35 år)

24 Hög examensfrekvens: 81 % avlagt psykologexamen

25 Psykologprogrammet examensfrekvens (%) inom 8 år (5 + 3) Föräldrarnas Examen på programmet Dropouts (< 3 år) utbildningsnivå Forskarutbildning 86 5 Eftergymnasial >= 3 år 82 6 Eftergymnasial < 3 år 79 6 Gymnasial > 2 år 84 8 Gymnasial <= 2 år 82 8 Förgymnasial Ej uppgift Totalt 81 8

26 Sammanfattning program långa studietider Studenter med förgymnasialt utbildade föräldrar är underrepresenterade redan när de börjar sedan har de lägre examensfrekvens på programmen än övriga studenter och de är dropouts i större utsträckning än övriga studenter Alltså: deras underrepresentation förstärks under studietiden

27 Yrkesexamensprogram (medellånga): 3 3,5 år Högskoleingenjörsprogrammet Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Socionomprogrammet

28 Högskoleingenjörsprogrammet (nybörjare 2001/ /03, cirka ) Vem kommer in? Andel med högutbildade föräldrar (eftergymnasial minst 3 år): 24 % Andelen med föräldrar som har förgymnasial utbildning: 9 % Majoritet män. Kvinnor: 26 % Män: 74 % Stor andel unga. Högst 25 år: 81 % (av nybörjare < 35 år)

29 Mycket låg examensfrekvens: 34 % avlagt högskoleingenjörsexamen

30 Högskoleingenjörsprogrammet examensfrekvens (%) inom 6 år (3 + 3) Föräldrarnas Examen på programmet Dropouts (< 3 år) utbildningsnivå Forskarutbildning Eftergymnasial >= 3 år Eftergymnasial < 3 år Gymnasial > 2 år Gymnasial <= 2 år Förgymnasial Ej uppgift Totalt 34 38

31 Sjuksköterskeprogrammet (nybörjare 2001/ /03, nära 8000) Vem kommer in? Andel med högutbildade föräldrar (eftergymnasial minst 3 år + forskarutb.) liknar den i befolkningen: 23 % Andelen med föräldrar förgymnasial utbildning liknar den i befolkningen: 11 % Stor majoritet kvinnor. Kvinnor: 86 % Män: 14 % Liten andel unga. Högst 25 år: 62 % (av nybörjare < 35 år)

32 Hög examensfrekvens: 84 % avlagt sjuksköterskeexamen

33 Sjuksköterskeprogrammet examensfrekvens (%) inom 6 år (3 + 3) Föräldrarnas utbildningsnivå Examen på programmet Dropouts (< 3 år) Forskarutbildning Eftergymnasial >= 3 år Eftergymnasial < 3 år Gymnasial > 2 år Gymnasial <= 2 år Förgymnasial Ej uppgift Totalt 84 12

34 Sammanfattning program medellånga studietider Studenterna har en jämnare social fördelning när de börjar (jämfört med studenter på program med långa studietider) Examensfrekvensen ungefär densamma för studenter med olika social bakgrund Fråga: är studenter med förgymnasialt utbildade föräldrar dropouts i något större utsträckning än övriga?

35 Genomströmning i sammanfattning Långa yrkesexamensprogram: studenter med föräldrar med den lägsta utbildningen (förgymnasial) har den lägsta examensfrekvensen. Läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet: ju högre utbildning föräldrarna har desto högre/lika hög examensfrekvens. Medellånga yrkesexamensprogram: svaga eller obefintliga samband mellan social bakgrund och examensfrekvens. Kvinnor och män: betydelsen av social bakgrund ungefär lika. Men ålder kan påverka sambanden?

36 Hitta rapporten Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Rapport 2013:4 googla!

37 Andra EU-länder? Se rapporten Drop-out and Completion in Higher Education in Europe among students from underrepresented groups, av Jocey Quinn för Europeiska kommissionen (2013). Studenter från låg socioekonomisk miljö är de som oftast avslutar högskolestudierna i förtid. Betydelsen av funktionsnedsättning, invandrarbakgrund och kön varierar mellan studenter från skilda sociala ursprung. Exempel: en funktionshindrad student från en medelklassfamilj kommer med mycket större sannolikhet att avsluta studierna än en med arbetarklassbakgrund.

38 Reflektioner Frågor kring hur det ser ut kvarstår, till exempel: studenter på generella program? skillnader mellan lärosäten? i relation till andra faktorer (utländsk bakgrund etc.)? när under utbildningen sker avhoppen (tidigt/sent)? Orsaker? Förändringsarbete? Högskolornas arbete med breddad rekrytering (se 1 kap. 5 högskolelagen)? Vem bör göra vad? UKÄ, UHR, lärosätena, regeringen etc.?

39 Extramaterial

40 Sjukgymnastprogrammet (nybörjare 2001/ /03, drygt 1000) Vem kommer in? Andel med högutbildade föräldrar (eftergymnasial minst 3 år): 37 % Låg andel med föräldrar förgymnasial utbildning: 5 % Majoritet kvinnor. Kvinnor: 76 % Män: 24 % Ganska stor andel unga. Högst 25 år: 70 % (av nybörjare < 35 år)

41 Hög examensfrekvens: 80 % avlagt sjukgymnastexamen

42 Sjukgymnastprogrammet examensfrekvens (%) inom 6 år (3 + 3) Föräldrarnas utbildningsnivå Examen på programmet Dropouts (< 3 år) Forskarutbildning 72 8 Eftergymnasial >= 3 år Eftergymnasial < 3 år 83 9 Gymnasial > 2 år Gymnasial <= 2 år 83 9 Förgymnasial Ej uppgift 87 4 Totalt 80 10

43 Socionomprogrammet (nybörjare 2001/ /03, drygt 3000) Vem kommer in? Andel med högutbildade föräldrar (eftergymnasial minst 3 år): 26 % Andel med föräldrar förgymnasial utbildning: 11 % Stor majoritet kvinnor. Kvinnor: 87 % Män: 13 % Andel unga: Högst 25 år: 61 % (av nybörjare < 35 år)

44 Examensfrekvens: 75 % avlagt socionomexamen

45 Socionomprogrammet examensfrekvens (%) inom 6,5 år (3,5 + 3) Föräldrarnas utbildningsnivå Examen på programmet Dropouts (< 3 år) Forskarutbildning Eftergymnasial >= 3 år 77 8 Eftergymnasial < 3 år 74 9 Gymnasial > 2 år Gymnasial <= 2 år Förgymnasial Ej uppgift Totalt 75 10

Social bakgrund och genomströmning i högskolan

Social bakgrund och genomströmning i högskolan , Rapport 2013:4 Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 UF 20 SM 1103 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 Higher education Throughput and result at first and second cycle studies up to 2009/10

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering -

Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering - rapport breddad rekrytering vid Umeå universitet 1 Inledning...3 Uppdraget...3 Definitioner...3 Kapitel 1 universitetens rekryteringsbas...5 Våra presumtiva studenter, vilka är de?...5 Kapitel 2 hur väljer

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Hur ska rekryteringen till högskolans mest eftersökta utbildningar breddas?

Hur ska rekryteringen till högskolans mest eftersökta utbildningar breddas? Pedagogisk Forskning i Sverige 2006 årg 11 nr 2 s 116 133 issn 1401-6788 Hur ska rekryteringen till högskolans mest eftersökta utbildningar breddas? ALLAN SVENSSON Institutionen för pedagogik och didaktik,

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Etableringen på arbetsmarknaden

Etableringen på arbetsmarknaden Rapport 2009:28 R Etableringen på arbetsmarknaden examinerade 2005/06 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Etableringen

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Vilka kommer in på juristutbildningen och hur klarar man studierna?

Vilka kommer in på juristutbildningen och hur klarar man studierna? Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 1 23 issn 1401-6788 Vilka kommer in på juristutbildningen och hur klarar man studierna? ALLAN SVENSSON Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan bilaga

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan bilaga Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI-BILAGA Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Rapport 2009:12 R Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2009 3 FOTO OMSLAG Mandi Gavois Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer