årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004"

Transkript

1 årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004

2 Om du visste Johannesevangeliets fjärde kapitel är ett bibelsammanhang som många av oss gärna återvänder till. Det handlar om ett möte mellan Jesus och en kvinna. Mellan Gud och människa. Mötet sker vid en brunn och samtalet går från att handla om vanligt vatten till ett vatten som släcker en djupare törst. I samtalet säger Jesus: Om du visste vad Gud har att ge Om du visste Nyfiket kan kvinnan i berättelsen, kan du och jag ana att det finns mer att få. Det finns ett levande vatten. Vi behöver inte nöja oss med det vi har. Så är det åter dags att summera ett år av verksamhet i vår kyrka. Vi är tacksamma över att få tillhöra den del av Guds rike som vi kommit att kalla Svenska Missionskyrkan. I den gemenskapen har vi under året fått mycket som berikat våra liv. Förhoppningsvis har vi även kunnat förmedla budskapet om det levande vattnet till människor långt borta och nära. När vi sammanfattar ett år på detta sätt så gör vi det i en bestämd känsla av att det finns mer att få. Mer av människor runt omkring oss där vi är satta att tjäna och mer av våra systerkyrkor utöver vår värld. Vi behöver inte bara ge. Vi behöver även ta emot! Wilfrid Stinnisen, katolsk präst och karmelitbroder, visar i sin undervisning på detta med att Gud alltid har så mycket mer att ge. Han visar på mystikerna, som genom åren lär oss att det kristna livet är mycket rikare än vi tror. Nöj er inte med så lite, säger de oss, lev inte ett förkrympt liv, ni är större än ni anar. Vi behöver ständigt påminna varandra om att Gud inte är långt borta. Vi behöver inte söka efter honom. Vi har honom inom oss. Vi får ställa oss under det forsande vattenflödet och dricka. Så får du med spänning ta del av denna läsning, en berättelse om vad en kyrka kan ha att erbjuda. Du får göra det i insikten om att Jesus Kristus också vill möta dig personligen. Han vill upprätta dig. Han vill befria dig. Han har mer att ge. Om du visste Göran Zettergren missionsföreståndare 1

3 Svenska Missionskyrkan Fakta om Missionskyrkan Bildades år 1878, som Svenska Missionsförbundet. Bytte namn E J Ekman missionsföreståndare de första 25 åren. P P Waldenström kom att prägla teologin. 759 församlingar i 7 geografiska distrikt medlemmar, betjänade. Ungdomsarbetet bedrivs av SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom. Missionskyrkan samarbetar med kyrkor i Costa Rica, Ecuador, Estland, Indien, Japan, Kina, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Nicaragua, Pakistan samt kyrkor i Litauen, Polen, Ryssland, Tjeckien, Ukraina och Mellanöstern. Rum för livet Svenska Missionskyrkan vill idag, tillsammans med andra kyrkor och samfund, möta människors längtan efter tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Den vill erbjuda rum för livet i ett samhälle där människor har olika tro och livsåskådning. Det viktigaste blir det som förenar alla kristna, bekännelsen till Jesus Kristus inte det som skiljer olika kyrkor och samfund från varandra. Församlingen bygger på Bibeln och bestäms av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser. Därför hör tydlighet om kristen tro ihop med öppenhet och mångfald. Varje enskild kristen har frihet att tolka Guds ord. Församlingen har utrymme för människor med olika uppfattningar och traditioner, exempelvis i dopfrågan. Detta gör också att Missionskyrkan har en tydlig ekumenisk målsättning och ett starkt engagemang för den kristna kyrkans enhet: erkännande mellan kyrkorna, söka vägar för kyrkogemenskap eller samgående, underlätta den lokala enheten på varje ort. Den kristna kyrkan har framträtt på olika sätt genom historien. Det som är gemensamt för kyrkan i alla tider är att den bär budskapet om Jesus Kristus, att den är synlig, tydlig och handlande i sin egen samtid. Gemenskap av församlingar Missionskyrkan är en gemenskap av församlingar, som lever i samhörighet med varandra och delar de gemensamma uppgifterna. Församlingen firar gudstjänst, vittnar om sin tro, erbjuder barn- och ungdomsarbete eller handlar i samhället genom diakoni. Församlingsmötet beslutar om riktlinjer för arbetet, om ekonomi samt väljer styrelse och beslutar om att kalla pastor. Ledningen för församlingen är ett samspel mellan styrelse och församlingsföreståndare/pastor. 2 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

4 Svenska Missionskyrkans organisation från 1 september 2004 Vägen in Genom Guds ord, dopet och nattvarden inbjuds var och en som vill följa Kristus och växa i tro att dela församlingens liv och gemenskap. Öppenhet för olika traditioner och uppfattningar syns särskilt i dopet: Barndop förekommer mest, men de föräldrar som vill att barnet självt senare ska kunna ta ställning till dopet erbjuds barnvälsignelse. Dop och tro eller tro och dop är vägen in i kyrkan, även om dopet inte uttrycks som krav. Församlingen kan besluta om att välkomna små barn som medlemmar på föräldrars önskan i samband med dopet, men senare i livet erbjuds bekräftelse av den egna tron och medlemskapet. Gemensamma uppgifter Församlingarna har gemensamt ansvar för utbildning av pastorer, diakoner och missionärer. Man delar också ansvaret för stöd till de lokala församlingarna med utbildning och undervisning, ekonomi där det särskilt behövs, pionjärinsatser och möjligheten för varje församling att erbjuda konfirmationsundervisning, vigsel och begravning. Den internationella missionen och samarbetet med en rad systerkyrkor i olika världsdelar är också gemensamt för församlingarna. Kyrkokonferensen beslutar om det gemensamma arbetet. Där väljs kyrkostyrelsen, som tillsammans med missionsföreståndaren ska leda arbetet. Konferensen ger också rekommendationer för församlingarnas arbete. Svenska Missionskyrkan 3

5 Kyrkokonferensen Kyrkokonferensen 2004 var en del av en gemensam konferens i Västerås för Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och de tre ungdomsförbunden, MKU, SBUF och SMU. Det var den 126:e kyrkokonferensen i ordningen och den tredje som hållits på annan plats än Stockholm i samfundets historia. En lokalkommitté i Västerås hade förberett konferensen under ett par års tid. Under temat I rörelse samlades 636 ombud från 357 av Svenska Missionskyrkans församlingar. Dessutom deltog inbjudna gäster, representanter för distrikten, ledamöter av kyrkostyrelsen och SMU-styrelsen, centralt anställda medarbetare samt ett stort antal övriga deltagare. Hela den gemensamma konferensen samlade ca deltagare från de tre samfunden och de tre ungdomsförbunden. Konferensdagarna fylldes till stor del av förhandlingar, men det fanns också utrymme för andakter, gudstjänster, seminarier och kvällskaféer. Pilgrimsvandringar till Västerås genomfördes, en från Stockholm och en från Örebro. Båda vandringarna startades helgen innan konferensen, med dagsetapper på ca 20 km och fasta tider för bön, pauser och måltider. Förhandlingarna hölls i Aros Congress Center. Till presidium för konferensen valdes Per Duregård, Uddevalla, Anna Karin Herngren Wirdheim, Halmstad, och Birgitta Carlsson, Skövde. Konferensen beslöt att kalla Göran Zettergren till ny missionsföreståndare och Lennart Renöfält till ny distriktsföreståndare för Mellansvenska distriktet. Verksamhetsplan och budget antogs, och fyra motioner behandlades. Två särskilda utskott behandlade frågorna om Svenska Missionskyrkans Målbild 2010 och om avgiftsfinansiering och individbaserat personregister. Behandlingen föranledde inga beslut utan sågs som en tillgång i det fortsatta arbetet. Har du hört om alla kringarrangemang? Barnen hade en egen konferens En barnkonferens hölls för barn från sex år och uppåt. De höll till i Frälsningsarméns lokaler, mitt i Västerås. Ja, de ska visst vara något alldeles extra i år med utflykter i bruksmiljö och innebandyturnering för de yngre. Och så massvis av kvällsprogram för olika smakriktningar. 4 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

6 Gemensamma gudstjänster Inledningsgudstjänst, torsdag kl 9.30 Tema: Du fyller min bägare till brädden Predikan: Carlos Ham, Kyrkornas Världsråd Tre nattvardsgudstjänster, torsdag kl (gospel, stationsvandring, i folkton) Tema: Du dukar ett bord för mig Gudstjänst med ordination, lördag kl Tema: Din käpp och din stav gör mig trygg Avslutningsgudstjänst, söndag kl Tema: Du leder mig på rätta vägar Predikan: Krister Andersson, Svenska Missionskyrkan (Firades i Västeråshallen istället för ute, p.g.a. regn.) Samtliga gudstjänster var gemensamma för de tre samfunden och de tre ungdomsförbunden. Antal pastorer som ordinerades: 14 Antal diakoner som ordinerades: Antal pastorer som togs emot 6 från annat samfund: 3 Antal missionsarbetare och volontärer som sändes till olika uppgifter i samarbetskyrkor runt om i världen: 15 Antal missionsarbetare/volontärer som hälsades välkomna hem till Sverige igen: Ett stort antal Sänd konferensens tidning! Konferenstidningen Sänd kom ut varje dag under konferensen. Det var ett samarbete mellan redaktionerna för Sändaren och metodisternas tidning Sändebudet. Tidningen såldes av ungdomar från SMU i Västerås. Spraka! en gala i rörelse På fredagskvällen bjöd ungdomsförbunden in till en riktig festkväll i Västeråshallen. Kända och okända artister, allsång, skratt och gurkpriser. Svenska Missionskyrkan 5

7 Centrala konferenser Medarbetarkonferensen En konferens för medarbetare i Svenska Missionskyrkan hölls i Missionskyrkan i Linköping den 9 11 mars. Konferensen, som samlade ca 300 deltagare, hade temat Gemensam glöd medarbetare i en kyrka som berör. Varje deltagare valde en basgrupp att delta i genom hela konferensen. Konferensen inleddes under temat Flämtande låga och rykande veke, fortsatte bl a med Vardagsrelationer och vardagsandlighet för att avslutas i en sändningsgudstjänst under temat Du brinnande kärlekslåga. Konferensen var ett samarbete mellan Svenska Missionskyrkan, SMU, Pastorernas Riksförbund, Diakonernas Riksförbund, Missionsarbetarnas förbund, Personalorganisationen och Utbildningscentrum Lidingö. Ordförande- och styrelsekonferens Efter verksamhetsårets slut, oktober 2004, hölls en ordförande- och kassörskonferens i Immanuelskyrkan, Stockholm. Inbjudan gick ut till förtroendevalda i församlingar, SMU-föreningar och distrikt. Temat för konferensen var Med tron som källsprång, med fokus på identitet, relevans och uppdrag för Missionskyrkan och SMU. Konferensen handlade mycket om tro, omvändelse och församling. Därför fick inuti, Missionskyrkans och SMU:s gemensamma satsning på unga, en tydlig placering i konferensen. Under lördagen möttes kassörerna till en egen samling där ekonomiska frågor ställdes i fokus. Byte av missionsföreståndare Tack, Krister! Krister Andersson meddelade hösten 2003 att han ville lämna sitt uppdrag som missionsföreståndare sommaren 2004, ett år i förtid. Oförtröttat har han burits av sin pastorskallelse och kyrkokonferensens uppdrag. Han har aktivt levt med tidens frågor och hållit samman kyrkan. Missionskyrkan tackar för de elva år Krister Andersson gett kyrkan i en utsatt tjänst. Välkommen, Göran! Inför valet av ny missionsföreståndare utsåg kyrkostyrelsen en beredningsgrupp som arbetade med att ta fram en profil, samråda med olika grupper och intervjua sex av de 25 föreslagna kandidaterna. Så småningom kom kyrkostyrelsen enhälligt fram till att föreslå Göran Zettergren, distriktsföreståndare i Västa Götalands distrikt, som ny missionsföreståndare. Kyrkokonferensen valde enhälligt Göran Zettergren till missionsföreståndare för åtta år. Under hösten har styrelsen, expeditionspersonalen och nye missionsföreståndaren påbörjat sitt samarbete. 6 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

8 2002 års siffror jfr +/ års siffror jfr +/ Summa Finska Frikyrkan Övre Norrland Östra Götaland Örebro VärmlandDal Västra Götaland Södra Götaland Mälardalen Mellansvenska Distrikt Antal pastorer i församlingstjänst Antal diakoner i församlingstjänst Antal anställda ungdomsledare Antal församlingar Antal medlemmar vid redovisningsårets början Upptagna på bekännelse Barn upptagna på föräldrars önskan Upptagna från missionsförsamling Upptagna från andra församlingar Sammanlagt upptagna under året Avlidna Utflyttade till missionsförsamling Utflyttade till andra församlingar På annat sätt utgångna Sammanlagt utgångna under året Antal medlemmar vid årets slut Därav barn upptagna på föräldrars önskan Svenska Missionskyrkans församlingar den 31 december 2004 Svenska Missionskyrkan 7

9 Kyrkostyrelsen Kyrkostyrelsen består av 16 ledamöter. Styrelsen har mellan kyrkokonferenserna ansvaret för att planera och leda Missionskyrkans arbete tillsammans med missionsföreståndaren. Delat ledarskap och färre utskott Under hösten 2004 har arbetsformerna för styrelsen förändrats och Missionskyrkans expedition har omorganiserats. Ett motiv har varit att dela ledarskapet mer. Missionssekreteraren med verksamhetsansvar har tagit över administrativt arbete som tidigare låg på missionsföreståndaren. Ett annat motiv har varit ekonomiskt/personellt. Kyrkostyrelsen har tvingats minska antalet anställda på Missionskyrkans expedition eftersom minskade intäkter gjort besparingar på ca fem miljoner kronor nödvändiga. För att minska arbetsbördan för både personal och ledamöter har styrelsens tre utskott (missions-, ekonomioch personalutskotten) tagits bort. Ett nybildat arbetsutskott tar numera beslut i löpande ärenden, en nyskapad bidragsdelegation tar beslut i bidragsfrågor och en delegationsordning för andra frågor har tagits fram. Styrelsen ägnar istället mer tid åt idé- och framtidsfrågor. Målbild 2010 Styrelsen har tagit fram en målbild för Missionskyrkans inriktning de närmaste åren. Målbilden har under året speglats i centrala konferenser och i olika sammanhang i distrikt, församlingar och tillsammans med SMU. Den är nu fastställd av både kyrkostyrelsen och SMU-styrelsen. Utbildningscentrum Lidingö (UCL) Renoveringen av fastigheten Missionsskolan 1 på Lidingö innebar investeringar på 23 miljoner kr, varav standardförbättringar på 21,4 mkr aktiveras i balansräkningen. Under året har kapitaltäckningsgarantier, lån och kapitaltillskott beslutats för att ge UCL ett rimligt startkapital. Kontakter har hållits kring verksamhetens pedagogiska innehåll, avtalet mellan Missionskyrkan och UCL, alkoholpolicy samt kring ekonomin. En likviditetsutredning har genomförts. Ekumenik Kyrkostyrelsen har antagit en policy rörande nationell och internationell ekumenik. Styrelsens presidium för samtal med presidierna för styrelserna i Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Den gemensamma konferensen i maj 2004 i Västerås med dessa två samfund och de tre ungdomsförbunden har inspirerat till fortsatt gemenskap. Kyrkostyrelsen har efter verksamhetsårets slut tagit emot en rapport med ett förslag om kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. Det kan leda till förändrade ekumeniska förhållanden, men remissomgång och beslutsprocess kvarstår. Inuti Tillsammans med SMU har kyrkostyrelsen tagit beslut om ett flerårigt projekt kallat inuti, om tro, omvändelse och församling. Målet är att ge unga människor ökade möjligheter att komma till tro på Jesus Kristus och bättre förutsättningar att komma in i församlingens gemenskap. Benämningar och handlingsplan Styrelsen har beslutat om ett par uppdrag med framtidsinriktning. Det ena uppdraget gäller att ge förslag på vad Missionskyrkans expedition ska kallas och vad de anställda ska ha för titlar, utifrån namnbytet och identitetsfrågorna. Internationella beteckningar på kyrkan ingår också i uppdraget. Det andra uppdraget är att ta fram en handlingsplan i alkoholfrågor. 8 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

10 Arbete genom andra organ Det finns en rad organ genom vilka Missionskyrkan utför både eget arbete och arbete tillsammans med andra. Kyrkostyrelsen har ett ansvar att följa även dessa verksamheter. Principerna för hur engagemanget i organen ska användas för att nå Missionskyrkans mål behöver fördjupas. Ett sådant arbete har därför påbörjats under året. Ledamöter från kyrkostyrelsen eller personal från Missionskyrkans expedition sitter i dessa organs styrelser. Här är en lista på alla organ: Aktiebolag Verbum AB Eldsjäl Norden AB Svensk Frikyrkopress AB (Sändaren) Gummessons Bok & Musik AB SMF Aktiebolag: Hotell och Pensionat AB (vilande sedan Gärdebygården sålts) Andelsföreningar Härnösands folkhögskola Karlskoga folkhögskola Södra Vätterbygdens folkhögskola Teologiska Högskolan, Stockholm Ideella föreningar Utbildningscentrum Lidingö (med Lidingö folkhögskola) Diakonia Hela Människan Studieförbundet Bilda Stockholms kristliga ynglingaförening (SKY) Stiftelser och liknande Frikyrkliga studenthemmet, Lund Waldenströmska studenthemmet, Uppsala SKY:s stipendiefond Gustav Adolf och Erik Roséns Missionsfond CE Wikströms minne FACE (utvecklingsstiftelse i Ecuador) ASUd (katastrofhjälps- och utvecklingsorgan i Kongo) Össlövsdonationen Artur Eriksons Minnesfond Ekumeniska organ Sveriges Frikyrkosamråd Sveriges Kristna Råd Svenska Bibelsällskapet Svenska Missionsrådet Internationella Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor Reformerta Kyrkornas Världsallians (WARC) Europeiska Kyrkokonferensen (CEC) Kyrkornas Världsråd (WCC) Samarbete regleras även genom de avtal som kyrkostyrelsen tecknar med systerkyrkor i olika delar av världen. Viktiga beslut under året Kyrkostyrelsen har tagit ett antal beslut av policykaraktär. Här följer några av de viktigare under 2004: En policy rörande hiv/aids har antagits på uppmaning av en läkargrupp från systerkyrkor samlade till konferens i Wuhan, Kina. En nu avskriven fastighet (f.d. svenska skolan) i Pointe Noire ska överlämnas till Evangeliska kyrkan i Kongo-Brazzaville. Samarbetet med Svenska Baptistsamfundet och Diakonia i Kongo-Kinshasa ska utökas. Andelsföreningen Norrbottens ungdomsgård (Kalix folkhögskola) har upplösts. Samtidigt beviljades anslag till Övre Norrlands distrikt på 1,3 miljoner kr. Frågorna om avgiftsfinansiering och ett centralt individregister som behandlades i utskott i kyrkokonferensen har behandlats vidare. Skriftliga anvisningar och muntliga råd ska tas fram för att upplösningar av församlingar ska ske i enlighet med konstitution och stadgar. (Upplösningar av församlingar är återkommande och det finns ibland önskemål om att kvarvarande medel ska tillfalla andra än Svenska Missionskyrkan.) Anvisningar till ansvarsnämnden har uppdaterats. Samarbetsavtal finns nu med Teamevangelisation. Fler korta fakta 7 sammanträden under året Styrelsen har haft sju sammanträden under året. Sammanlagt har 300 paragrafer protokollförts. Mötesplats i augusti: Hemavan Augustisammanträdet hölls torsdag till söndag på SMU:s fjällgård i Hemavan. Dagarna erbjöd mer tid för samvaro och andaktsliv. Harry Månsus reflekterade kring skapelseteologi och om hur andlighet kan nå människor idag. Höstnytt: Fördjupningsområden Nytt för hösten 2004 är att styrelsen väljer två områden att fördjupa sig inom. Under hösten har de områdena varit: Mellanösternarbetet Samarbetet med systerkyrkan i Estland Svenska Missionskyrkan 9

11 Missionskyrkans expedition På Missionskyrkans expedition samordnas det gemensamma arbetet i Sverige och andra länder. Under våren 2004 beslutade kyrkostyrelsen om en omorganisation av expeditionen. Bakgrunden var dels en förändring av missionsföreståndarens roll, dels behov av betydande kostnadsminskningar i budgeten. Det beslutades om en neddragning på totalt nio tjänster. Förändringen trädde i kraft efter verksamhetsåret, 1 september Missionsföreståndaren är kyrkans främste företrädare och andlige ledare. Tillsammans med kyrkostyrelsen leder missionsföreståndaren kyrkans gemensamma arbete. Missionssekreteraren med verksamhetsansvar leder expeditionens arbete och handlägger kyrkostyrelsens arbete. Missionssekreteraren samordnar även missionsavdelningen och har ansvar för utbildnings- och utvecklingsfrågor. Distriktsföreståndarna är kyrkans företrädare i distrikten med en särskild uppgift att vara andliga ledare och att ha omsorg om församlingarna och dess medarbetare. Samfundssekreteriatet ansvarar för gemensamma frågor som kyrkostyrelsens arbete, kyrkokonferensen, ekumeniska samtal samt konstitutionella och teologiska frågor. Missionsavdelningen består av en internationell och en nationell enhet. Avdelningen arbetar med mission, evangelisation, utbildning och diakoni i Sverige och andra länder. Personalavdelningen ansvarar för personalfrågor som avtals- och förhandlingsfrågor, medarbetarfrågor samt stöd till församlingarna i personalfrågor. Ekonomiavdelningen består av ekonomienheten, som har hand om kyrkans ekonomi och fastigheter, och info/it-enheten, som ansvarar för kommunikation och IT-utveckling. Expeditionens nya organisation från 1 september 2004 Personal Missionskyrkans expedition På expeditionen är 43 personer anställda på motsvarande 37 heltidstjänster (en minskning med fem tjänster). Fjorton av dessa är pastorer i olika uppdrag. Andra yrkeskategorier är musikkonsulent, ekonomihandläggare, datatekniker, grafisk formgivare, sekreterare, vaktmästare m.fl. Centralt anställda på annan plats i Sverige Ytterligare 20 personer på 16,5 tjänster (en minskning med tre tjänster) utför sina uppdrag på annan plats i Sverige. Det är sju distriktsföreståndare, sex evangelister, en storstadskonsulent, två pionjärpastorer, två pastorer med särskilda uppdrag och två själavårdare/psykoterapeuter. Tre av tjänsterna finansieras genom särskilda projektmedel. Missionsarbetare Vid årsskiftet 2004/2005 är 26 missionsarbetare anställda i det internationella arbetet. Därtill kommer fyra handläggare med regionansvar (Afrika, Asien, Latinamerika och Europa/Mellanöstern). Tio av dessa trettio är avskilda missionärer. Tjugotvå har sina tjänster i andra länder där de arbetar med församlingsutveckling, utbildning, hälso- och sjukvård, administrativt samt tekniskt arbete. Sex personer har särskilt uppdrag i Sverige och två förbereder sig för utlandstjänst. Dessutom finns 16 ungdomar i praktikant- /volontärstjänst. Under 2004 har totalt 31 missionsarbetare varit i tjänst för kortare eller längre tid i Missionskyrkan. Dessutom har 24 praktikanter/volontärer fått möjlighet att göra en insats i Indien, Ecuador, Israel/Palestina och de båda Kongo-republikerna. Praktikanterna har varit utsända i samarbete med SMU och med Södra Vätterbygdens folkhögskola. Antal anställda på expeditionen: 24 kvinnor+19 män Varav antal chefer & idéhandläggare: 8 kvinnor+14 män Antal centralt anställda på annan plats i Sverige: 6 kvinnor+14 män Antal missionsarbetare: 14 kvinnor+16 män 10 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

12 Missionärer och övriga missionsarbetare, 31 december 2004 Costa Rica Ecuador Indien Japan Kongo- Brazzaville Kongo- Kinshasa Mellanöstern Östra Europa I särskilda uppdrag Totalt Missionärer Anst. för viss tid Anställda i Sverige Totalt Prakt./volontärer Missionskyrkans dag Lördag 18 september 2004 genomfördes det som kom att kallas Missionskyrkans dag. Förslaget om dagen väcktes i samband med att samfundet bytte namn till Missionskyrkan och firade 125-årsjubileum. Kreativiteten och glädjen visade sig stor när många församlingar på olika sätt visade sig lite extra i det offentliga rummet. På flera håll ordnade församlingar med gemensam annonsering i tidningar och annonsblad. Många tidningar skrev om arrangemangen. Korvgrillning, körframträdanden, kaffeservering och inbjudande kyrkor påminde människor om Missionskyrkan. De affischer som producerats med förhoppning om en nästan rikstäckande inbjudan till samtal om livet fick inte önskat genomslag. Däremot överträffades förväntningarna på den dialoginriktade evangelisationstidningen Vill tro som spreds i exemplar. Hudiksvall Kävlinge Motala Svenska Missionskyrkan 11

13 Samtal och samarbete med andra Missionskyrkan har alltid haft ett tydligt engagemang för ekumenik, både nationellt och internationellt. Under året har kyrkostyrelsen antagit en ekumenisk policy och handlingsplan, där konstitutionens målsättning konkretiseras. Handlingsplanen ska uppdateras varje år. Ekumeniska organ i Sverige Sveriges Kristna Råds årsberättelse har sänts till alla församlingarna. Där skildras också samarbetet inom Sveriges Frikyrkosamråd. Bland andra samarbetsorgan kan nämnas Diakonia, Hela Människan, Svenska Bibelsällskapet och Studieförbundet Bilda. Ekumeniska samtal Svenska kyrkan Samarbetsrådet mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan presenterade i oktober 2004, efter verksamhetsårets slut, sitt förslag om en ömsesidig ekumenisk överenskommelse om kyrkogemenskap. Förslaget har gått på remiss till olika organ i de båda kyrkorna för att bearbetas under 2005 med sikte på beslut i kyrkokonferens och kyrkomöte Samarbetsrådet är också ett rådgivande organ. På flera orter önskas en lokal samverkan och olika avtalsmodeller utarbetas. Ett pilotavtal om samverkansförsamling med Svenska kyrkan och EFS i Sölvesborg kom till stånd under året och högtidlighölls i september. Detta är utgångspunkten för flera liknande samarbeten, både i relation till EFS och när församlingar i Svenska kyrkan och Missionskyrkan söker djupare samverkan. Stockholms Katolska Stift Samtalsdelegationens arbete kring gemensamma frågor fortsätter. Till pingsthelgen publicerade de båda kyrkornas ledare ett brev om ömsesidigt doperkännande som ett steg på vägen mot djupare enhet. Baptistsamfundet och Metodistkyrkan En samrådsgrupp arbetar med att utveckla de relationer som de gemensamma församlingarna utgör. För Baptistsamfundet och Missionskyrkan finns även gemensamma verksamheter, Teologiska Högskolan och Sändaren, som följs genom gemensamma presidiemöten. En annan uppgift är att utarbeta modeller för hur en mindre grupp från annat samfund kan gå in i en församling men samtidigt bevara kontakterna med sitt ursprungssamfund. Flera sådana lösningar har kommit till stånd under året. Svenska Frälsningsarmén Missionskyrkan har hjälpt Svenska Frälsningsarmén (SFA) med förslag till nya grundstadgar som varit på remiss under hösten Målet är en tydligare integration av SFA som ett distrikt inom Missionskyrkan och att SFA därmed upphör som eget trossamfund den 1 juli Förslaget har fått stor uppslutning inom SFA. Samtal med övriga samfund Foto: Jim Elfström/IKON Utifrån den ekumeniska handlingsplanen har Missionskyrkan under 2004 tagit kontakt med flera andra samfund för att se över behovet av kontakter och samtal. Ett samtal inleddes under våren med Pingst fria församlingar i samverkan. Önskemål finns om ett kontinuerligt samråd i uppkommande frågor och om fortsatta samtal i en officiell samtalsgrupp. Samråd har skett i samband med tillkomsten av några gemensamma församlingar och när det gäller normer för utlåning av pastorer. 12 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

14 Fortsatta samtal önskas, till exempel om dopfrågan och om lokalt samarbete. Kontakterna med Svenska Alliansmissionen sker främst genom Östra Götalands distrikt när det gäller gemensamma församlingar. En avstämning av relationerna på nationell nivå gjordes under året. En kontakt har under hösten tagits med Evangeliska Frikyrkan, där det är angeläget att dels finna en gemensam policy för samgående eller samarbete lokalt, dels träffa överenskommelser när det gäller utlåning eller övergång av pastorer. Dessa samtal ska fortsätta. Internationell ekumenik Missionskyrkan deltar i Kyrkornas Världsråd, Reformerta Kyrkornas Världsallians (WARC) och Europeiska Kyrkokonferensen (CEC). I augusti höll WARC sin generalförsamling i Accra, Ghana. Missionskyrkan arbetar vidare med framför allt frågan om global rättvisa och mission utifrån bidragen från Accra. Missionskyrkan samverkar också med andra kyrkor i Europa genom IFFEC, Internationella Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor, där ett omfattande arbete kring internationella missionsfrågor sker inom ramen för den internationella missionen och samarbetet med Missionskyrkans systerkyrkor. En teologkonferens för IFFEC hölls i september i Seattle, USA. Efter upplösningen av Nordiska Ekumeniska Rådet har arbetet fått en fortsättning som ett Ekumeniskt Institut för Norden (EIN), ett treårigt projekt inom ramen för Sigtunastiftelsen. Missionskyrkan deltar som huvudman samt i dess programråd. Samverkan mellan de nordiska ekumeniska sekreterarna sker nu genom de nationella kristna råden. Regelbundna möten äger rum mellan medlemskyrkorna i Norden och Baltikum kring Kyrkornas Världsråd och CEC. Här samordnas också frågor för de konfessionella kyrkofamiljerna, WARC och Lutherska världsförbundet. Aktuellt teologiskt arbete Kyrkohandboken Kyrkohandbok för Missionskyrkan, som togs i bruk första advent 2003, blev snabbt spridd och har lett till uppföljningsarbete. I handboken betonas grundmönster och bärande moment framför fixerade formuleringar, gudstjänstens tydligare ställning som hela folkets uppgift samt betoning av sambandet mellan dop, personlig tro på Jesus Kristus och medlemskap i församlingen. Det återstår ännu att föra grundtankarna vidare så att handboken inte bara blir en bok för pastorer utan en utgångspunkt för samtal om hela församlingens gudstjänstliv. Under våren publicerades även Byggstenar för gudstjänsten, ett komplement till handboken. Med dessa båda böcker är den första tillämpningen av konstitutionen i gudstjänstlivets form i hamn. Evangeliebok och psalmbok Samtidigt med kyrkohandboken för Missionskyrkan kom också en ny gemensam evangeliebok. Därmed behövdes också en ny utgåva av den för sju samfund gemensamma psalmboken Psalmer och Sånger. Den låg färdig i slutet av Redan under 2004 har den nya psalmboken sålt så bra att den måste tryckas på nytt. Ekumenisk teologi En rad teologiska frågor bearbetas i Sveriges Kristna Råd (SKR). Under våren publicerades skriften Tro, dop och medlemskap. I den redovisas nya utgångspunkter för ekumeniska samtal kring dopfrågan utifrån de förändrade positioner som kan noteras under de senaste åren inom alla kyrkor i Sverige. Skriften kan bli ett viktigt bidrag för att öppna nya vägar till enhet. Ett annat bidrag till samtalet i Sverige utgörs av en kartläggning och analys av de samtal som förs mellan kyrkor och samfund i Sverige. Rapporten, Kyrkor i samtal om bilaterala dialoger, utkommer efter årsskiftet 2004/2005. SKR har även påbörjat ett arbete kring vigsel och äktenskap, för att kartlägga dels de olika kyrkornas syn på dessa frågor i relation till samhället, dels förutsättningarna för interkonfessionella äktenskap och ekumenisk vigsel. Teologiska kommittén Teologiska kommittén samordnar arbetet inom området teologi och ekumenik på uppdrag av kyrkostyrelsen. Kommittén tar även upp frågor på eget initiativ eller frågor som aktualiseras av distriktsföreståndarna eller avdelningar inom Missionskyrkan. Den fungerar som referensgrupp i teologiska och ekumeniska frågor. Utöver de områden som berörts ovan har kommittén under året framför allt diskuterat olika lösningar för den lokala ekumeniken. Svenska Missionskyrkan 13

15 Uppdraget Avslutning och fortsättning Uppdraget har avslutats som nationellt samlingsprojekt under året. Men många av de initiativ som har utvecklats lever vidare i församlingar och distrikt eller som gemensamt arbete. Uppdraget har varit en stor satsning inom Svenska Missionskyrkan och SMU. För att ta till vara på erfarenheter för framtiden har Uppdraget utvärderats under året tillsammans med distrikten och ett antal församlingar. Här är några utdrag ur rapporten: många av de olika delarna av Uppdraget har landat, fått gensvar och lett till en positiv utveckling som måste få leva vidare [ ] Ett av de stora problemen har varit att kommunicera så många olika saker som Uppdraget kom att innehålla. Avgörande för det goda mottagande som Uppdraget trots allt har fått har varit distriktens aktiva medverkan. Tidsperspektiven är olika församlingarna har ofta haft svårt att följa med i snabba skiften mellan olika projekt från Svenska Missionskyrkan. Och många församlingar har inte sett kopplingen mellan samlingsbegreppet Uppdraget och delarna. det är viktigt att nationella projekt växer fram ur organisationen lokalt och inte kommer uppifrån. Mötesplats Uppdraget Även om Uppdraget avslutats lever initiativen vidare i många olika former. För att följa och stödja fortsatt utveckling har en ny Mötesplats Uppdraget inrättats hösten 2004 med deltagare från distrikten tillsammans med ansvariga för olika arbetsområden i Missionskyrkan och SMU. Församlingsmentorer Satsningen på församlingsmentorer går vidare med Utbildningscentrum Lidingö (UCL) som huvudansvarig. Församlingar och SMU-föreningar erbjuds mentorer som stöd i utvecklingsprocesser. Under året har nya riktlinjer fastställts för mentorsverksamheten. Distriktens engagemang har förstärkts genom att mentorssamordnare utsetts i samtliga distrikt. Samspelet med Naturlig Församlingsutveckling, NFU, har utvecklats och klarlagts. Livsnära samtal Livsnära samtal är ett arbetssätt som många församlingar använder sig av. Missionskyrkan stödjer denna utveckling genom VuxenDialog-projektet tillsammans med Studieförbundet Bilda. En halvtidsanställd projektledare ansvarar för information, utbildning och utveckling av dialogpedagogiken. Det livsnära samtalet är en metod där dialog, lyssnande och delande av erfarenheter står i centrum. Efterfrågan på utbildning och rådgivning har fortsatt öka och samtal pågår om hur denna stödverksamhet ska kunna leva vidare i samspel mellan Bilda, UCL och Missionskyrkan efter projekttidens slut hösten Ömsesidighet i mission Uppgiften att utveckla en verklig ömsesidighet tillsammans med samarbetspartners i missionsuppdraget fortsätter utmana Missionskyrkan. Tenstaprojektet fortsätter med en pastorsfamilj från Kongo-Kinshasa som missionärer i Sverige. Samråd pågår med Reformerta synoden i Syrien/Libanon om ett gemensamt ansvarstagande för arabisktalande kristna i Sverige. Samtal förs med flera systerkyrkor om vägar till fördjupad ömsesidighet. Ett tydligt uttryck har dessa samtal fått i inbjudan till HCC i Indien att vara med och leda Missionskyrkans och SMU:s strategidagar i början av En ny idégrupp har bildats under året. Den ska inventera och analysera erfarenheter som gjorts och utveckla tänkandet kring det gemensamma missionsuppdraget. 14 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

16 Gemensamt arbete i Sverige Rekrytering och personalvård Pastorer och diakoner Det är genom de ca 750 lokala församlingarna som Svenska Missionskyrkan lever som kyrka. Där finns pastorer och diakoner för tjänst i samhälle och församling. Att utbilda och stödja medarbetare för tjänst har alltid varit ett viktigt gemensamt åtagande i Svenska Missionskyrkan. Vid årsskiftet fanns det totalt 706 ordinerade pastorer och 291 ordinerade diakoner i Svenska Missionskyrkan (pensionärer ej medräknade). För första gången på flera år är gruppen som lämnat aktiv tjänst inte större utan tvärtom något mindre. I Missionskyrkans församlingar finns ca 100 personer ytterligare i pastorstjänster. Det gäller pensionerade pastorer i vakanstjänster, pastorer från andra samfund, pastorer i praktiktjänst men också personer utan den utbildning som normalt krävs för dessa tjänster har inneburit ett trendbrott eftersom den minskning av pastorer i aktiva pastorstjänster som pågått under flera år har stannat av. Antagningsnämnden Antagningsnämnden har som uppgift att behandla ansökningar från dem som vill utbilda sig till diakon, pastor eller missionär. Under 2004 antogs 19 pastorskandidater och fyra diakonkandidater. De senaste åren har en glädjande ökning skett av personer som vill utbilda sig för tjänst i kyrkan, framför allt vill Ordinerade pastorer vid årsskiftet: 27 % kvinnor, 73 % män % i församlings-/distriktstjänst 6 % missionärer eller centralt anställda 12 % i ekumenisk tjänst 8 % tillfälligt inte i tjänst eller studerar 24 % i annat yrke Nya pastorer under året: 14 har ordinerats har mottagits från annat samfund 5 har pastorstjänst igen efter annat jobb Pastorer som lämnat aktiv tjänst under året: 12 har pensionerats 9 har gått över till annat yrke 1 har lämnat pastorskåren -22 Gemensamt arbete i Sverige 15

17 Ordinerade diakoner vid årsskiftet: 75 % kvinnor, 25 % män % i församlings-/distriktstjänst 16 % i ekumenisk tjänst eller i diakonal tjänst i annat samfund 9 % tillfälligt inte i tjänst 53 % i annat yrke Nya diakoner under året: +9 6 har ordinerats 3 har diakontjänst igen efter annat jobb Diakoner som lämnat aktiv tjänst under året: -7 2 har pensionerats 5 har gått över till annat yrke fler utbilda sig till pastorer. Under åren har 62 personer antagits som pastorskandidater. Av dessa är: 30 kvinnor och 32 män 45 % yngre än 30 år 29 % mellan 30 och 40 år 26 % äldre än 40 år 42 % från landsbygd 37 % från stad eller tätort 21 % från storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 68 % från aktivt kristna familjer 32 % inte från aktivt kristna familjer. Församlingsrådet Församlingsrådets uppdrag är att hjälpa församlingarna vid rekrytering av nya medarbetare och att följa frågor som rör medarbetares och församlingars situation. Församlingsrådet har under året ändrat sina arbetsformer för att kunna arbeta på ett mer ändamålsenligt sätt. Rådet har en bred sammansättning av tjänstemän och representanter från SMU, medarbetarna och församlingarna och sammanträder i sin helhet två gånger per år. Däremellan träffas arbetsutskottet som nu består av distriktsföreståndarna. De har den direkta kontakten med medarbetare och församlingar i distrikten och fullgör där församlingsrådets uppdrag. Under året har rådet behandlat 109 vakanser gällande pastors- och diakontjänster i församlingar och distrikt. Av dessa har 43 kunnat lösas med ordinarie tillsvidareanställning. Ytterligare sju vakanser har församlingarna löst med medarbetare från annat samfund. Vid årets slut fanns det 53 vakanser. Personalvård och arbetsgivaransvar Under året har ett nytt kollektivavtal slutits mellan arbetsgivaren Svenska Missionskyrkan och dess fackliga motpart Personalorganisationen (PO). Genom att sluta kollektivav- Så blir du antagen som pastors- eller diakonkandidat: Om du vill bli pastor eller diakon så skickar du en ansökan till Missionskyrkans antagningsnämnd. Ansökan ska innehålla en berättelse om ditt liv och hur du ser på tro och kallelse. Du blir sedan kallad till intervju med personalchef, samfundssekreterare och diakoni- eller utbildningssekreterare. Antagningsnämnden kommer också att kontakta dina referenspersoner för mer information innan beslut. För det mesta beviljas ansökan, men inte alltid. Ibland blir det nej, ibland uppmanas en sökande att återkomma efter att ha fått mer erfarenhet. Antagningsnämnden består av: en ordförande som valts av kyrkostyrelsen en distriktsföreståndare personalchefen samfundssekreteraren diakonisekreteraren utbildningssekreteraren samt fyra adjungerade personer från THS & Lidingö folkhögskola tal, anta riktlinjer i personalfrågor samt sprida information om arbetsrättsliga och personalstödjande frågor försöker personalavdelningen på Missionskyrkans expedition vara ett stöd till församlingarna som lokala arbetsgivare. Under 2004 har ett serviceavtal slutits med Arbetsgivaralliansen, en arbetsgivarorganisation för ideella arbetsgivare, för att utveckla det arbetsrättsliga stödet framöver. Svenska Missionskyrkan har också personalvård i form av medarbetarsjälavård. Två anställda psykoterapeuter som också är pastorer har under året haft tjänster på 40 % respektive 50 % för detta. Mottagningar finns i Göteborg och Stockholm. Psykoterapeuterna erbjuder både stödsamtal i krislägen och längre samtalsbehandlingar. Behovet av samtalsstöd är stort och det har därför också slutits särskilda avtal med några S:t Lukasmottagningar och andra psykoterapeuter för hänvisning när tiderna hos Missionskyrkans anställda terapeuter inte räcker. 16 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

18 Diakoni Att möta människor och dela livet, inte bara i sorg och svårigheter utan också i glädje och hopp, är en del av det diakonala uppdraget. Det diakonala uppdraget är att hålla omsorgen om medmänniskan levande, både inom församlingen men också utanför, lokalt, nationellt och globalt. Arbete pågår på många håll Det ekumeniska samarbetet är gott i frågor om flyktingar och asylsökande, integration, funktionahinder och diakoni. Arbetet sker oftast i nätverk utifrån Sveriges Kristna Råd. Under verksamhetsåret planerades för Diakonins månad, med rubriken Rik Rättvisa. Månaden, då diakonin lyftes fram lite extra i församlingarna, inföll mellan 5 september och 17 oktober Genom Hela Människan finns Missionskyrkan med i ett stort socialt arbete på kristen grund. Sociala Missionen är en viktig del av Upplands, Gotlands och Stockholms läns församlingars sociala arbete. Diakonisekreteraren ingår i sin tjänst i styrelsearbetet. Sociala Missionen arbetar inom många olika områden. Läs mer på hemsidan, Projektet Bryt ensamhetens mur pågår ännu och har vuxit ytterligare till glädje både för besökare och de äldre som får besök. Projektet är ett samarbete mellan Andreaskyrkan i Stockholm, Katarina/Sofia stadsdelsförvaltning, Sociala Missionen, Lidingö folkhögskola och Svenska Missionskyrkan. Dessutom pågår det diakonala arbetet för fullt i Svenska Missionskyrkans församlingar. En del av det arbetet står Missionskyrkans diakoner för, och de utbildas på Lidingö folkhögskola. Diakonisekreteraren deltar i ansökningsförfarandet till utbildningen och är sedan med i både utbildning och fortbildning. Stor frihet i viktigt uppdrag Att vara diakon är ett jättehärligt jobb som ibland är jättesvårt. Men så är det nog alltid när man arbetar med Människor. Att bygga relationer, skapa förtroende och tillit tar tid. Att en förmiddag uppvakta en familj med en ny liten baby och att sen på eftermiddagen uppvakta en 90-åring på hemmet visar lite på spännvidden i arbetet. Det finns en stor frihet i arbetet, men det är också lätt att känna sig otillräcklig. Uppdragen är många och alla angelägna. Det är viktigt att ha en struktur mitt i det fria och en god handledare. En av Missionskyrkans församlingsdiakoner Vi går diakonutbildningen på Lidingö! Gemensamt arbete i Sverige 17

19 Samverkan & resurser Distriktsföreståndarna Distriktsföreståndarna är Svenska Missionskyrkans andliga ledare i distrikten, i samverkan med missionsföreståndaren. Den huvudsakliga uppgiften är att svara för samordning och tillsyn i omsorg om församlingarnas liv och gemenskap, dess pastorer, diakoner och missionärer. 1 En av uppgifterna är att hjälpa församlingarna med medarbetarrekrytering. Rekryteringsfrågorna blir allt viktigare och kräver allt mer uppmärksamhet, bland annat utifrån behov och tillgång samt ekonomiska och ekumeniska förutsättningar. En annan uppgift är att stödja församlingar med utveckling och förnyelse, hjälpa dem att tänka långsiktigt och strategiskt. Eftersom många församlingar har krympande resurser blir det viktigt att hjälpa dem till samverkan med andra missionsförsamlingar eller ekumeniska lösningar som ger nya möjligheter på orten. Förutom de samfund som Missionskyrkan tidigare samarbetat med sker nu öppningar mot Pingströrelsens församlingar. Sammanslagningar skapar nya möjligheter men utmanar samtidigt till att finna en konstitution som är tillfredsställande för alla parter. Distriktsföreståndarna prövar också vägar för pionjärarbete och församlingsplantering för förnyelse och växt i distriktet. Musikarbetet I Svenska Missionskyrkan finns hundratals ideella sångoch musikledare. De utgör den viktigaste delen av Svenska Missionskyrkans stora musikarbete. Det finns också ett 50- tal anställda församlingsmusiker. De arbetar i församlingar spridda över hela landet. En gång om året inbjuds de till fortbildning i samarbete med Svenska Baptistsamfundet. Missionsavdelningens musiktjänster 50 % vokalmusikkonsulent (utnyttjas till 30 % p g a föräldraledighet). SMS står för ytterligare 50 %. 25 % blåsmusikkonsulent (från och med 1 september 2004). SMM står för ytterligare 25 %. 25 % projektledare, Lust att Leda. SMS, SMM, SMU, Svenska Baptisternas Sångarförbund och Studieförbundet Bilda står för ytterligare 25 %. 10 % projekttjänst, Brukssånger. Sedan våren 2004 ges abonnemanget Brukssånger ut i samarbete med SMU. Det är nyskrivna sånger, främst för gudstjänstbruk och andakt, som ges ut två gånger om året. Flera av dessa sånger är skrivna av nya låtskrivare som nu fått chansen att nå ut till fler, vilket också är ett av syftena med Brukssånger. Noterna till sångerna distribueras digitalt eller på vanligt papper. Även en instuderings-cd produceras. För detta arbete finns en tjänst på 10 %. Musikenheten sköter också Missionskyrkans kontakter och rapportering till STIM, samt finns med och planerar musikmedverkan i kyrkokonferensen. Lust att Leda Lust att Leda (LaL) är ett samverkansprojekt för att utbilda och inspirera sång- och musikledare inom församlingsmusiken. Stor vikt läggs vid den lokala förankringen, där Lust att Leda vill verka över samfundsgränserna. Under verksamhetsåret har tre utbildningar genomförts 1 Ur Svenska Missionskyrkans konstitution, Kyrkoordningen. 18 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

20 Frågor till evangelisterna 1. Vad var det bästa med din tjänst under året? 2. Vad vill du se mer av i din evangelistgärning? Liselotte J Andersson 1. Att möta sökande människor ute på Marstrand, vid kvinnofrukostar, kafékvällar, alphakurser och på Konsum. 2. Att dessa sökare finner sin väg och blir lärjungar. Britta Hermansson 1. Att jag fick arbeta i Turistkyrkan på Teneriffa. Där finns ständigt mötet med den sökande och ovana kyrkobesökaren. 2. Att hitta bron till det personliga Gudsmötet och oftare gå över den med en medmänniska. Hjälpa unga tjejer som vill bli evangelister. Thor-Björn Bastås 1. Att i de så kallade Filipposkurserna få brottas med frågorna om hur man sätter ord på sin tro och hur man vägleder andra dit. 2. Att nå fler av dem vi inte nått med evangeliet och förklara för dem som inte förstått, så att fler kommer till tro och församlingsgemenskap. Jan Erixon 1. Att se förkunnelsen om Jesus bryta fromhetsvallen, med Dostojevskij som dörröppnare. 2. Projektet med kallelsen att bli människofiskare. Carl-Olov Hultby 1. Att få verka som evangelist i Kongo några veckor. Andligt varmt och öppet. Vanligt med omvändelser. 2. Längtar efter att även i Sverige oftare komma i de lägena där jag får vägleda frälsningssökande. Drömmer också om att längre mötesserier ska få en renässans. Göran Holmberg 1. Människor som tog emot Jesus Kristus. Att få uppleva hur Bibelns budskap är relevant och intressant för vår tid. 2. Att min evangelistgåva ska utvecklas och vara i funktion där jag befinner mig, med en lyhördhet för Guds tilltal. och ytterligare tre pågår. En projektgrupp med representanter från LaL:s samverkanspartner sammanträder 6 7 gånger per år. Svenska Missionskyrkans Sångarförbund Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) har drygt medlemmar. Styrelsen sammanträder sex gånger om året. SMS ska uppmuntra och inspirera sångare och körledare. Detta görs främst genom kurser. Under verksamhetsåret har kursen Sångsugna Seniorer hållits i Västerås. Vid höstkursen repeterades Händels Messias, vilket sedan framfördes under trettonhelgen på en mellanmusikfest i samarbete med Immanuelskyrkan i Stockholm. Gospelkurser har hållits på Strandgården och i Kolbäck. Efter verksamhetsåret har en skrivarkurs och även en inspirationskurs för körsångare och körledare hållits. SMS finns med i det ekumeniska projektet MusikBibel 2000 som har som uppgift att ta fram nya kompositioner i olika genrer till nya bibelöversättningens texter. Ett körutskick skickas fyra gånger om året till körledare och musikansvariga i Missionskyrkan och Baptistsamfundet. SMS har även en hemsida med information om vad som är på gång: Svenska Missionskyrkans Musikkårer Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM) har ca medlemmar fördelade på ett 60-tal orkestrar och ensembler. SMM:s uppgift är att genom kursverksamhet och information utbilda och inspirera ledare och musikanter. Ledarutbildning är för närvarande en av SMM:s allra viktigaste uppgifter. Dirigentkurser enligt Lust att Ledamodellen har startats under året. Tre veckolånga sommarmusikskolor hölls i Hjortsberga, Karlstad och Jönköping. SMM:s årsmöte hölls i Jönköping. Medlemstidningen SMM-nytt skickas till medlemmarna fyra gånger per år. Gemensamt arbete i Sverige 19

21 Vision för pionjärarbetet: Tio nya församlingar i Missionskyrkan till år Storstadsarbetet i Stockholm Storstadsarbetet i Storstockholm utformas genom nätverksbyggande inom olika områden. Allt fler pastorat bildas och samverkan formas regionalt utifrån de lokala förutsättningar som finns. Referensgruppen för storstadsarbetet har tillsammans med Utbildningscentrum Lidingö inbjudit till mötesplatser för inspiration och reflektion under året, till exempel Kyrka i Storstad så här gör vi, Storsamling kring arbetet bland unga, Diakoni i Storstad och Grandios 04. Hösten 2003 arrangerade den lokala nätverksguppen för Kyrka Arbetsliv i Stockholm den årliga rikskonferensen för Kyrka Arbetsliv. Temat var Etik som affärsidé. En fempoängskurs om Kyrka Arbetsliv arrangerades i samverkan med Teologiska Högskolan, Stockholm, och Ersta Sköndal högskola. Även ekumeniska nätverk växer fram, till exempel finns nu ekumeniska frukostar för medarbetare och ett ekumeniskt nätverk mot trafficking. En referensgrupp stöttar och följer det arbete som sker i Tensta via en missionär från kyrkan i Kongo-Kinshasa. I flera mindre församlingar pågår ett utvecklingsarbete inför framtiden. Storstadskonsulenten finns med som mentor och samtalspartner. Referensgruppen för storstadsarbetet träffas ca tre gånger per termin till stöd för storstadskonsulenten och till samtal kring angelägna frågor. Storstadsarbetet i Göteborg En slutfas av storstadsarbetet i Göteborg inleddes under året i och med kyrkostyrelsens beslut att avsluta arbetet på grund av besparingskrav. En utvärdering görs nu av såväl arbetet i Göteborg som i Stockholm. Inriktningen på storstadsarbetet i Göteborgsområdet har varit samordning mellan församlingar, ett sökande efter nya kontaktytor (kyrka arbetsliv, kyrka polis, kyrka idrott) samt utveckling av församlingsarbete. Kyrka Polis i samverkan Svenska Missionskyrkan har, tillsammans med Katolska kyrkan och Svenska kyrkan, ansvaret för Kyrka Polis i samverkan, ett försöksprojekt inom Sveriges Kristna Råd. Utbildningar ordnas för präster, pastorer och diakoner som ska arbeta i samverkan med polisen. Medarbetarna träffas även i ett nätverk för samtal och kompetensförmedling. Församlingsgrundande pionjärarbete Missionskyrkan stöder församlingsgrundande pionjärarbete på flera platser i landet: Arbete bland samer, Övre Norrland Ulricedalskyrkan, Malmö Team i Åby, Norrköping Torparkyrkan, Växjö Ekumeniska Brofästet, Färjestaden Amhult, västra Hisingen. Tio procent av kyrkoavgiften går till pionjärarbete. Missionskyrkan har två heltidstjänster för det församlingsgrundande pionjärarbetet. En ledningsgrupp har tillsatts för att arbeta med strategifrågor, utbildning och information. Under året har idédagar hållits på Utbildningscentrum Lidingö och kursen Nya församlingar i ett nytt Sverige hölls på Teologiska Högskolan, Stockholm. Missionskyrkan finns med i ett nätverk av församlingsplanterare från olika samfund i Sverige och Norden för att dela erfarenheter och hitta vägar till samarbete. Högskolearbetet Svenska Missionskyrkan bedriver ett högskolearbete genom Sveriges Frikyrkosamråds (FSR) högskolekommitté och genom att ge anslag till studentpastorstjänster. År 2004 gav Missionskyrkan stöd till studentpastorstjänster i Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Lund, Malmö 20 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2004

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Statistikuppgifter för året 2008

Statistikuppgifter för året 2008 Statistikuppgifter för året 2008 Från församling Förs.nr. Uppgifterna i både del 1 och del 2 sänds in till distriktet före den 31 januari 2009 (helst tidigare). Om något är oklart beträffande ifyllandet

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Nytt år med nya möjligheter

Nytt år med nya möjligheter nr 1/5 Obs! Nytt telefonnummer: 8-674 7 Nytt år med nya möjligheter Det finns många bibelord som ger oss nytt mod inför ett nytt år. Jag tänker på Jeremiatexten om krukmakaren som börjar om på nytt, som

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2004

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2004 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2004 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 20 22 maj 2004 Torsdag 20 maj 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 8 3

Läs mer

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Grunden för det arbete som görs inom Svenska Baptistsamfundet är den vision som formulerades och antogs 2001. Det är de olika styrelsernas och utskottens

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Ekumeniska Sektion Equmeniakyrkan

Ekumeniska Sektion Equmeniakyrkan Ekumeniska Sektion Equmeniakyrkan VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 VISION-EKUMENISKA, sektion Equmeniakyrkan. Avgiven den 15 januari 2015, Selma spa, Sunne. INLEDNING: Vision Ekumeniska vill arbeta för att

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog.

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog. Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 1/7 Information - Kommunikation Det är skillnad

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

föredragningslista med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 en kyrka som berör

föredragningslista med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 en kyrka som berör föredragningslista med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 en kyrka som berör Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2006 Föredragningslista 2 och verksamhetsplan

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik.

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Ann-Sofie Lasell, deltog i 36.1, 37.1, 39.1-46, 48 Karin Kopparmalms, deltog i 36.2, 37.3,

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad

utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 3/1 utmanad: av Jesus och samtiden 13-16

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 15 17 juni 2006 Torsdag 15 juni 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 6

Läs mer

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Under våren 2012 har metodstödjaren för Barn och Ungdom på Frälsningsarméns programkontor tillsammans med arbetsgruppen för Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?...

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 1 1. Mission över alla gränser... 3 2. Våra utgångspunkter...4 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 10 5. Till sist...12 2 I vår tradition och historia har mission ofta

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012 Programbladet Johannebergs Missionskyrka juni - oktober 2012 HELGELSE och GENSVAR Jesus sa: Kom och följ mig! (Mark 1:17). Det är Bibelordet framför andra i vår nybildade kyrka: Gemensam framtid. Missionskyrkan,

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer