BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR. Marine Stewardship Council. Årsrapport 2009/10. Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR. Marine Stewardship Council. Årsrapport 2009/10. Svenska"

Transkript

1 BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR Årsrapport 2009/0 Svenska

2 Innehåll Året i korthet 2 Vår vision, vår målsättning 3 Verkställande direktören har ordet 4 Miljö- och socioekonomiska fördelar /0: Vårt tionde jubileumsår 8 Engagera fler fisken 0 Träffa våra fiskare 4 Förteckning över fisken 2009/0 6 Karta över fisken 2009/0 8 Ökat värde för butiker och produktmärken 2 Lättare för konsumenter 22 MSC på menyn 24 Investerar i teknisk expertis 26 Garanti för framtiden 28 Bokslutsrapport för räkenskapsåret 2009/0 30 Brev från ordföranden 3 MSC:s styrelse 33 MSC:s tekniska rådgivande kommitté 34 MSC:s intressentråd 35 Vad säger intressenterna? Omslag: Det vietnamesiska fisket, Ben Tre handplockade musslor, certifierades i november Läs mer på sidan Leonard Fäustle

3 Årsrapport 2009/0 Året i korthet Välkommen till vår årsrapport för verksamhetsåret 2009/0. Under det gångna året förnyade vi vårt åtagande att uppfylla våra partnerorganisationers krav och förväntningar. Vi firade också vårt tioårsjubileum Tio år av verksamhet: Var vi började och vart vi är på väg. I slutet av 2009/0 hade 87 fisken certifierats eller genomgick full granskning. Sju fisken för tonfisk anslöt sig till programmet 2009/ Konsumentkampanjer ökar försäljning produkter en halv miljard enskilda artiklar är nu MSC-märkta. Restauranger och matserviceföretag har MSC på menyn.

4 Vår vision är hav som sjuder av liv och skyddade bestånd för denna och framtida generationer. Wolfgang Poelzer / WaterFrame / Still Pictures Vår målsättning är att med hjälp av miljömärkning och certifiering bidra till sundare hav genom att erkänna och belöna hållbara fångstmetoder, påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur samt att tillsammans med partnerorganisationer förvandla fisk- och skaldjursmarknaden till en hållbar marknad.

5 Årsrapport 2009/0 3 Verkställande direktören har ordet A Aitchison 200 har varit ännu ett otroligt år. Trots den fortsatta osäkerheten på marknaderna, ekonomisk nedgång och oro för dubbeldip i många OECD-länder har efterfrågan på certifierade hållbara fisk- och skaldjursprodukter fortsatt att öka dramatiskt. Vid slutet av verksamhetsåret 2009/0 var 87 fisken från hela världen certifierade eller genomgick granskning det är en ökning med nästan 50 % jämfört med föregående år. Tillsammans fångar dessa fisken mer än 7 miljoner ton fisk varje år 2 % av den globala fångsten av vild fisk för mänsklig konsumtion. Ökat utbud och växande efterfrågan ledde dessutom till en oöverträffad ökning av MSCmärkets användning på den globala marknaden. Mängden enskilda MSC-märkta produkter mer än fördubblades under året till nästan 5 000, på en marknad som nu är värd över 2 miljarder USD per år. Det är en ökning med 30 % jämfört med föregående år. Viktigast är dock att de ekologiska argumenten för att få till stånd en förändring av världens fiskemetoder genom trovärdig certifiering och märkning blir allt starkare. Det finns visserligen ingen magisk lösning på det globala problemet med överfiske, men genom att skapa incitament och belöna fisken som använder hållbara fiskemetoder kan vi genom certifiering och märkning göra en viktig insats för att vända de globala fiskresursernas nedgång. De preliminära rön som publiceras i vår rapport Miljöoch socioekonomiska fördelar under de första tio åren med MSC-certifierade hållbara fisken (sidan 4) visar också att det nu verkligen finns skäl att hoppas att ett av världens största problem när det gäller hållbarhet kan förebyggas och så småningom lösas. För oss är det viktigt att lyssna på vad våra intressenter har att säga och att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt program samt att skapa bra mätinstrument för att övervaka våra resultat. MSC-programmets medverkande fisken, bland andra västra Östersjöfisket för vårlekande sill (bilden), strävar efter att upprätthålla de marina ekosystemens integritet och lönsamhet. Läs mer om våra betydelsefulla framgångar och de många viktiga milstolpar som vi har uppnått detta år. De beskrivs på kommande sidor. Dessa framgångar hade inte varit möjliga utan våra partnerorganisationers ledarskap och engagemang. De är lika fast beslutna som vi att säkra havens hälsa och produktivitet för framtiden. Vi är skyldiga dem och våra grundare ett enormt tack. Det är deras fortsatta stöd som utgör grunden för vår verksamhet. Jag vill också tacka MSC:s internationella styrelse, den tekniska rådgivande kommittén, intressentrådet och vår fantastiska och kunniga personal för deras hårda arbete, hjälp och fortsatta engagemang för att MSC-programmets arbete att nå sin målsättning ska bli alltmer effektivt och ändamålsenligt. Rupert Howes, Chief Executive

6 Årsrapport 2009/0 4 Miljö- och socioekonomiska fördelar Leonard Fäustle Laxförädling på Emmonakfloden en del av Alaskafisket som ursprungligen certifierades år 2000 innebär an-ställning och en hållbar framtid för unga. Miljö- och socioekonomiska fördelar Alla fisken som certifierades under MSCprogrammets första tio år har en viktig historia att berätta. Vi ville att de med sina egna ord skulle berätta om sina unika och mångskiftande erfarenheter. Resultatet blev rapporten Miljö- och socio-ekonomiska fördelar under de första tio åren med MSC-certifierade hållbara fisken, som samlar många fängslande berättelser om hur MSC-programmet har bidragit till att göra haven friskare. Exemplen på miljövårdsprojekt, innovativ fiskeriförvaltning och marknadsfördelar skapar allt mer övertygande affärsmässiga och ekologiska argument för certifiering. Ladda ner den fullständiga rapporten från vår webbplats:www.msc.org/hav-och-fisk/miljo-ochsocioekonomiska-fordelar-under-tio-ar-av.

7 5 Årsrapport 2009/0 2009/0: Vårt tionde jubileumsår Edward Parker Makrillfisket med dröj i sydvästra Storbritannien, som ursprungligen certifierades 200, säljer nu färsk fisk till brittiska livsmedelskedjor och restauranger, bland annat kändiskocken Jamie Olivers restaurang Fifteen i London. Var vi började När torskfisket i Grand Banks i Nordamerika bröt samman i början av 90-talet, kom det som en chock för många observatörer. Tecken på att andra fisken minskade till följd av trycket från intensivt fiske gjorde att branschen och miljövårdsorganisationer fick upp ögonen för det globala hotet. Mot bakgrund av en ständigt ökande världsbefolkning som satte allt större press på fiskena, började man leta efter nya lösningar. Istället för att overksamt se på när marknaden rörde sig i en ond cirkel mot globalt överfiske, möttes ledare från en lång rad sektorer för att vända tillbaka den negativa trenden. Man insåg att välskötta fisken hade ett viktigt budskap att framföra till kunderna och det var så tanken om ett omfattande fiskecertifieringsprogram med konsumentinriktad miljömärkning för hållbara fisken föddes. Sedan dess har en snabbt ökande marknad för hållbar fisk vuxit fram. Nydanande fisken, innovativa företag, idérik marknadsföring och djupt engagemang från intressenter har skapat en omfattande och heltäckande hållbarhetsrörelse för fisk och skaldjur som stöds av inköpare och konsumenter i hela världen. MSC, som grundades av Världsnaturfonden och Unilever, är ett verktyg för att identifiera och belöna fisken som redan använder bra metoder och för att skapa marknadsincitament som uppmuntrar till hållbart fiske. MSC påbörjade sin verksamhet 999, då de första fiskena anslöt sig för granskning och certifieras enligt MSC:s standard. Strax därefter (i mars 2000) lanserades miljömärkningen för fisk och skaldjur. Under de första åren var det en tuff utmaning att få igång certifieringsprogrammet. Det var en ny och djärv idé att belöna marknaden för hållbar fiskeskötsel och att främja en förändring. För MSC har den största utmaningen varit att bevisa att ett marknadsdrivet certifieringsprogram fungerar och att marknadserkännande och belöning för bästa praxis kan leda till stora miljövinster när fiskena visar att de kan uppfylla MSC:s standard. Vi har också varit tvungna att visa att det finns en marknad för certifierade och hållbara fisk- och skaldjursprodukter. Väljer konsumenterna fisk och skaldjur som är märkta med MSC:s blå miljömärke? Till sist, stöds programmet av regeringar och en lång rad intressenter? Vårt tioårsjubileum 2009, var rätt tidpunkt att fundera över dessa frågor och skapa en plattform för de MSC-certifierade fiskenas åsikter. Rapporten Miljö- och socioekonomiska fördelar under de första tio åren med MSC-certifierade hållbara fisken (se nästa sida) ger en heltäckande bild av de fisken som var med MSC de första tio åren på resan. Tillsammans med leverantörskedjan för fisk- och skaldjur, miljövårdsgrupper och andra parter har de skapat en marknad för certifierade, hållbara fiskoch skaldjursprodukter och gjort MSC-programmet till vad det är idag.

8 Årsrapport 2009/ /0: Vårt tionde jubileumsår, fortsättning Vad vi gör idag Tack vare bidrag och hjälp från våra anhängare, medverkande fisken och en mängd olika intressenter, har vi haft betydande framgångar. Många viktiga fiskarter är nu tillgängliga från MSCcertifierade fisken, till exempel tonfisk, kummel, lax, räkor, torsk och pollock. I april 200 hade totalt 87 fisken anslutit sig till MSC-programmet. Dessa fångade tillsammans 64 arter och stod för 2 procent av den globala fångsten av vild fisk och vilda skaldjur för mänsklig konsumption. Samtliga dessa fisken har ställt sig bakom en öppen och transparent process för opartisk granskning och certifiering. För att få mer information om detta gjorde vi en heltäckande internationell intressentundersökning under året 2009/0. Resultatet visar att MSC uppfattas som en trovärdig organisation som positivt påverkar driften av fiskena. Vi är dock medvetna om att intressenterna behöver ökat stöd och bättre tillgänglighet och vi har inlett nya projekt för att få till stånd en sådan förbättring (se sidan 24). Under räkenskapsåret 200/ och framöver arbetar vi för att ge intressenterna en större roll i processen samt öka intressenternas tillfredsställelse. Tio år av samarbete och utveckling Kamen Murray/Finepix Dessutom har mer än 200 förädlingsföretag och handlare spårbarhetscertifierats och säljer fullt spårbara, certifierade fisk- och skaldjursprodukter till sina kunder. I 66 länder kan man köpa MSCmärkt fisk i livsmedelsbutiker och ett ökande antal restauranger. I 66 länder kan man köpa MSCmärkt fisk i livsmedelsbutiker och ett ökande antal restauranger. Regeringar ställer sig också bakom MSC:s idéer. Många uppmuntrar öppet sina fisken att delta i MSC-programmet och vissa ger betydande understöd till fisken som ansöker om granskning. Trots denna ökade efterfrågan på hållbara fiskoch skaldjursprodukter, är det av största vikt att vi utnyttjar våra starka sidor och bygger på våra framgångar för att förbättra processen för våra partnerorganisationer. Oberoende utvärderingar av MSC-programmet (se exempelvis sidan 25) visar att det är ett väletablerat program med gott anseende. Det finns dock områden där förbättringar kan stärka programmet och underlätta våra partnerorganisationers och intressenters medverkan. I Storbritannien ledde hans kungliga höghet prinsen av Wales ett toppmöte bland detaljister i syfte att utforska den centrala roll dessa kan spela genom att främja hållbart fiske i sina inköpsbeslut. Senare samma dag höll prinsen av Wales en mottagning för MSC:s anhängare och intressenter som gav erkännande för ett årtionde av utveckling. Han träffade också fiskare och förespråkare för MSC-programmet vid hamnen i Scrabster, Skottland för att få höra mer om deras miljövårdsåtgärder och samarbetet med MSC. I Seattle, hölls en mottagning för en mängd av MSC:s partnerorganisationer i Nord- och Sydamerika, bland annat representanter för de många nordamerikanska fisken som medverkar i MSC-programmet. I Tyskland hölls en workshop för kommersiella partnerorganisationer som undersökte vad man hittills uppnått och skisserade utmaningarna och möjligheterna för framtiden. MSC:s hållbara fisklunch (se sidan 23) skapar en plattform för det ökande antalet restauranger, cateringföretag och matserviceföretag i åtta länder att marknadsföra sitt stöd för hållbart fiske.

9 Årsrapport 2009/0 Tosakatsuo Suisan Co., Ltd 7 Tosakatsuo Suisan spöoch linfiske använder den traditionella tekniken med spö och lina för att fånga bonit. Fisket certifierades i november Framtidsförhoppningar I början av 20 påbörjar vi utformningen av en ny affärsplan med strategiska prioriteringar för de kommande fem till tio åren. Vi har kommit mycket långt sedan vi upprättade vår strategiska plan för och under den tiden har hållbarhetsrörelsen för fisk och skaldjur växt och diversifierats. Med en ny affärsplan kan MSC fungera ändamålsenligt i ett förändrat landskap och fortsätta att fokusera på att leverera sin målsättning. Vi kommer också att undersöka olika sätt att bygga in miljöövervakning i vårt program. Under 200/ kommer vi att upphandla ett större projekt för att analysera och utforma de ekologiska argumenten för certifiering, med tonvikt på de värden som uppnås mellan att fisken inleder förberedande granskning och övergår till full granskning. Med starka ekologiska argument för hållbara fiskemetoder, blir det lättare att förmedla budskapet om våra partnerorganisationers arbete och resultat. Det kommer också att stärka trovärdigheten för programmet som sådant. MSC håller på att upprätta flera nya regler och riktlinjer och befintliga regler och riktlinjer granskas. Vi måste se till att programmet hela tiden lever upp till aktuell vetenskap och goda seder och är öppet för nya frågeställningar. Vi kommer att hålla samråd med olika parter i viktiga ämnen, begära in expertråd och sprida resultatet till relevant publik. Vi vill också se fler fisken ansluta sig till programmet, särskilt fisken i utvecklingsländerna som föder en snabbt växande befolkning. För att detta ska vara möjligt måste vi se till att programmet är tillgängligt för alla fisken. Vi kommer att efterfråga mer feedback från våra partnerorganisationer och intressenter i alla branscher. Att förstå och bemöta de problem och frågeställningar som är viktiga för denna stora mängd anhängare är nyckeln till en framgångsrik framtid.

10 Årsrapport 2009/0 8 Engagera fler fisken Leonard Fäustle Vi vill att vårt program ska vara öppet för alla fisken. Vår avsikt är att uppmuntra medverkan och skapa mervärde för våra partnerorganisationer. Medverkande fisken över tid Öppnar dörrarna för fler fisken I juli 2009 antog vi det riskbaserade regelverket (RBF) för att fisken med begränsad tillgång till data skulle kunna delta i MSC-programmet. Det är bra för småskaliga, lokala fisken, särskilt i utvecklingsländerna. Det tog fyra år av utveckling och fälttester att skapa RBF, som är en alternativ metod att granska fisken. Metoden utnyttjar ett högre mått av försiktighet för att garantera att fiskena granskas efter samma standard som de traditionella granskningarna Certifierade Totalt In Fisken under granskning Totalt Kalenderår

11 9 Årsrapport 2009/0 Jo Gascoigne Den här nya inställningen till granskningen bör öppna många fler dörrar för fisken i utvecklingsländerna, säger Yemi Oloruntuyi, chef för MSC:s program för utvecklingsländerna. Vi har hittat ett sätt att lösa svårigheterna med granskning av fisken som har begränsad tillgång till data genom att använda metoder som innefattar lokalkännedom och lättillgänglig information. Det är ett viktigt steg mot global tillgång till MSC-programmet. Fiskesamhällen i utvecklingsländerna, som Imraguenfiskarna i Banc d Arguin nationalpark i Mauretanien blir mer och mer medvetna om MSCprogrammet. Bland de fisken som använder det riskbaserade regelverket för sin granskning finns exempelvis Maldivernas spö- och lina- samt dörjfiske för tonfisk och Sian Ka an och Banco Chinchorro i Mexiko som fångar languster. Danskt åtagande I augusti 2009, offentliggjorde Danmarks fiskeriförening att de skulle ansöka om MSCgranskning för alla danska fisken senast 202. Projektet omfattar ca 50 fisken, 33 arter och en miljon ton fisk. Det är första gången ett sådant omfattande åtagande har gjorts. Det är stränga regler, säger projektledaren Johathan Broch Jacobsen. Vi måste kunna visa experterna att fisket är hållbart på lång sikt. Det här är inte någon papperstiger. Därför måste våra fisken granskas steg för steg och en kontroll ske av hur varje fiske behöver anpassa sig så att de alla uppfyller MSC:s standard. Tydligare anmälningsregler för fisken som gör insatser av olika slag I juli 2009 klargjorde MSC kriterierna för att fisken som gör olika insatser ska kunna medverka i programmet. Detta var nödvändigt eftersom ett visst mått av konstgjorda åtgärder används i sådana fisken. Detta öppnar i verkligheten MSC-programmet för en helt ny grupp av fisken. Musselfisket i norra Menaisundet i Storbritannien, som flyttar unga musslor till skyddade platser i det lokala området för att öka tillgången, var det första fisket av detta slag som anslöt sig till MSC-programmet. Ytterligare fyra sådana fisken anslöt sig före årets slut. Den skotska regeringen står bakom skotska fisken som vill gå igenom en MSC-granskning, eftersom den utgör guldstandarden för certifiering av hållbara och välskötta fisken. Richard Lochhead MSP, statsråd för glesbygds- och miljöfrågor Under 2009/0 upprätthöll den skotska regeringen sitt stöd genom att ge GBP för att uppmuntra landets kustnära fisken att granskas mot MSC-standarden. Fisken på låg trofinnivå undersöks Under det gångna året höll vi också de två första expertsamråden för att öka våra kunskaper om fisken på låg trofinnivå och skapa regler för granskningen av sådana fisken. Dessa fisken spelar en avgörande sammanlänkande roll i marina ekosystem, eftersom andra arter livnär sig på dessa fiskar. De kallas också foderfisken eller reduktionsfisken. Samråden, som hölls i form av en workshop, ingick i ett större projekt som undersökte hur fisken på låg trofinivå bäst kunde gå igenom granskningsprocessen. Fiskena kommer att få stöd i form av modellering som ska utvärdera vilka effekter ett fiske som uppfyller MSC-standarden skulle ha på ekosystemens dynamik. Dessa extremt tekniska frågeställningar involverade flera prominenta marina experter från olika länder och kommer att utvärderas av MSC:s styrelse under 200/. Bättre ledtider För många fisken är det avgörande att de kan gå igenom granskningsprocessen på relativt kort tid. Under året gick fem fisken igenom granskningen snabbare än ett år. Det är möjligt på grund av FAM, vår nya metod för granskning av fisken som lanserades i juli FAM ställer upp ett antal förutbestämda prestationsindikatorer som fisken poängsätts enligt, vilket både gör granskningarna bättre och mer konsekventa. Tack vare ett större mått av standardisering har det också varit möjligt att dra ner på både tid och kostnader, utan att försämra granskningarnas omfattning och grundlighet. Sedan lanseringen av FAM kunde den genomsnittliga fiskegranskningstiden minskas från 24 månader till 8 vid årets slut. Praktiska riktlinjer Tydligare riktlinjer för granskningsprocessen efterfrågas ofta från våra samarbetspartner. Vi håller på att utveckla en ny rad stödmaterial i serien Bli certifierad! som ska göra det lättare att medverka. I år publicerades Bli certifierad! Fisken, en praktisk vägledning till MSC-certifiering, steg för steg. En annan publikation i serien, Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering, har motsvarande tillämpning för leverantörskedjan. Dokumenten finns på MSC:s webbplats och är tillgängliga på flera språk, bland annat engelska, franska, spanska, svenska, nederländska och ryska. Ytterligare språk tillkommer under 200/.

12 Årsrapport 2009/0 0 Träffa våra fiskare Här presenterar vi åtta av de 29 fisken som certifierades under 2009/0. Knut Helge September 2009 Lax från Iturupön i Ryssland April 2009 Norska sill- och makrillfisken På vulkanön Iturup finns många floder och bäckar som utgör ett naturligt lekområde för puckel- och hundlax. Nu har 28 fisken i dessa floder certifierats enligt MSC-standarden. De är de första certifierade fiskena i Ryssland. Fiskarna lägger ut stillastående fällor längs strandkanten och flyttar fisken till så kallade kungas, det vill säga båtar med vattenfylld köl, som gör att fisken kan förvaras levande. Härifrån kan bifångst återföras till floden och fångsten transporteras till lokala förädlingsföretag. N Steins/MSC Juni 2009 Ekofish Nordsjöspätta Fisket Ekofish Nordsjöspätta använder nät med större maskstorlek för att reducera utkast. Fisket har också ingått ett frivilligt avtal med Världsnaturfonden och Nordsjöfonden för att stänga vissa områden och medverka i den vetenskapliga forskning som ska utreda fiskeverktygens påverkan på livsmiljöer och havsbotten. Detta är det första fisket som certifieras enligt samarbetsavtalet mellan den nederländska fiskebranschen, miljöorganisationer och regeringen som ingicks i syfte att få alla nederländska demersala fisken att medverka i MSCprogrammet senast vid slutet av 202. Polarbear Seafoods Över en miljon ton sill och makrill från tre norska fisken certifierades under det gångna året: Norsk Nordsjö- och Skagerraksill, norsk vårlekande sill och Nordostatlantmakrill, pelagisk trålning, snörplinor och handgarn. Med två av Norges största fisken torsk och kolja under pågående granskning, ingår enligt beräkningarna 75 % av Norges exportvärde av vildfångad fisk i MSC-programmet. Det är en grundlig granskningsprocess som kräver att fisket deltar aktivt. Tack vare programmets vetskapliga grund och öppenhet har vi kunna närma oss granskningen utan oro. Bruno Leduc, vice verkställande direktör, Euronor

13 Årsrapport 2009/0 Lyle Pierce November 2009 Det vietnamesiska musselfisket Ben Tre September 2009 Hälleflundra från kanadensiska Stilla havet Detta fiske som handplockar musslor drivs av lokala kooperativ och var det fösta småskaliga samhällsbaserade fisket i Sydostasien som certifierades. Kooperativen bidrar till att stärka samhällets medverkan, reducera illegalt fiske och utvidga fiskets marknadsprofil, säger Nguyen Thi Dieu Thuy på Världsnaturfonden som var med och sponsrade granskningen. Sedan certifieringen har priserna ökat med % och fisket har varit tvunget att tacka nej till nya köpare på grund av produktionsbegränsningar. Ben Tre har skapat en modell som andra nationella och regionala fisken kan följa. Leonard Fäustle Det här var det första fisket i British Columbia som certifierades. Hälleflundran i detta fiske, en stor plattfisk som rör sig över stora ytor utanför kusten i norra Stilla havet, fångas med långrev. När linorna dras in filmas fångsten med kameror på däck som registrerar all fångst för att se till att alla målfisk- och bifångstarter antecknas noggrant. I och med att 00 % av fångsten övervakas kan forskare lära sig hur detta fiske påverkar det vidare ekosystemet, säger Scott Wallace på David Suzukistiftelsen. Denna typ av individuellt ansvar är en ny global standard för långrevsfisken. Fortsatt verksamhet i Afrika A Estay/MSC Vi har fått ett mycket positivt bemötande, säger Yemi Oloruntuyi (bilden), som övervakar MSC:s program för utvecklingsländerna. Medvetenheten om MSC ökar på alla håll i världen, men i Marocko kunde vi ge fortsatt stöd. Det har verkligen hjälpt oss att överkomma missförstånd, klargöra hur granskningsprocessen fungerar och hålla processen igång. Vi hoppas att fler fisken kommer att ansöka om granskning. Marocko är Afrikas största fiskeproducent och tillgodoser både lokal och regional efterfrågan. Dessutom exporterar landet tusentals ton fisk till Europa. Det finns dock inga MSC-certifierade fisken i Marocko än så länge. Under 2009/0 genomförde MSC under ett års tid ett projekt för samverkan med en mängd olika intressenter fisken, regeringsdepartement, samhällsorganisationer med flera för att uppmuntra Marockos första fisken till MSC-certifiering. MSC:s program för utvecklingsländerna har varit framgångsrikt i Afrika och Sydostasien, där man ofta samarbetar med lokala icke-statliga organisationer. Det sker en långsam förändring. I Afrika kan intressenterna mer om MSC och vet vad det innebär. Vi har nu genomfört projekt i några av Afrikas viktigaste fiskeområden och märker att människor är mottagliga för hållbarhet och blir alltmer medvetna om hur viktig den är för internationell handel.

14 Årsrapport 2009/0 2 Träffa våra fiskare fortsättning S Edwards/MSC Lax tidig medverkan lönar sig November 2009 Det japanska bonitfisket Tosakatsuo Suisan Group, spö och lina Vitor José Ramos/MSC Januari 200 Portugisiska sardiner Detta fiske har varit i drift sedan romartiden och var det första portugisiska fiske som certifierades. MSC-granskningen har gett oss en unik möjlighet att gå igenom våra förvaltningssystem och analysera vår styrka och rätta till fel, säger Humberto Jorge, chef för klientorganisationen Anopcerco. Fisket fångar över ton sardiner varje år. Det är 95 % av Portugals hela sardinproduktion. Leonard Fäustle Fisket är flera hundra år gammalt och använder en traditionell teknik där fiskarna fångas var och en för sig med bete på spö och lina. Det förekommer knappast någon bifångst och små fiskar kan undvikas. I november 2009 blev fisket det första bonitfiske som uppfyllde MSC-standarden. Vi hoppas att certifieringen ska hjälpa oss att rädda Japans stolta tradition att fiska bonit med spö och lina och bevara den för kommande generationer, säger Tosakatsuo Suisan Co. Ltd:s vd Hiroyuki Myojin. I september 2000 blev laxfisket i Alaska ett av de första, och vid det tillfället även det största, fiskena som anslöt sig till MSC-programmet. Andra laxfisken har följt efter och under de år som gått har MSC-certifierad lax blivit otroligt populär bland inköpare och konsumenter i hela världen. Under 2009/0 fördubblades mängden MSC-märkta laxprodukter till 26, vilka var tillgängliga i 30 länder. Mängden laxprodukter fortsätter dessutom att öka, vilket antyder att MSC-certifiering inte bara ger temporära fördelar, utan att marknadsfördelarna kan bibehållas under många år.

15 3 Årsrapport 2009/0 En fråga om tonfisk många tonfiskbestånd av överfiske och i vissa fall har förvaltningstekniker haft begränsad framgång. Image Quest Marine Men det finns skäl till tillförsikt. I slutet av året 2009/0 hade fyra tonfiskfisken MSC-certifierats och ytterligare tre genomgick full granskning. Dessa fisken, belägna i Stilla havet, Nordvästatlanten, Sydatlanten och Indiska oceanen, fångar sammantaget nästan ton tonfisk (gulfenad, storögd, långfenad och bonit). En av de viktigaste, mest populära och eftertraktade saltvattenfiskarna är tonfisken, som kan vara svår att hållbarhetsbedöma på grund av det stora geografiska område den rör sig i. Xavier Nicostrate Courtesy of Clearwater Seafoods Ltd Partnership Svårigheten med tonfisk är att den förflyttar sig över stora områden och har överlappande livsområden, säger Bill Holden, ansvarig för Stillahavsfiske på MSC. Överallt i världen hotas I mars 200 offentliggjorde ytterligare ett tonfiskfiske att man skulle ansöka om MSC-certifiering. Fisket förvaltas gemensamt av åtta Stillahavsländer, Mikronesien, Kiribati, Marshallöarna, Nauru, Palau, Papua Nya Guinea, Salomonöarna och Tuvalu, som är parter i Nauruavtalet. Detta uttalande, som bidrar med mer än ytterligare ton till programmet, illustrerar hur ett samordnat förfarande kan hjälpa komplicerade fisken att dra nytta av MSC-programmet. March 200 Offshore kammusslor, östra Kanada March 200 Euronorsej, Frankrike Detta var det första kammusselfisket i Nordamerika som certifierades. Arten är den näst värdefullaste fisken i Nova Scotia och en övervägande del av exporten går till. Fisket representeras av en grupp på fem fiskeföretag och drivs enligt ett överlåtbart företagskvotsystem. De fångar ca ton kammusslor årligen. Colin MacDonald på Clearwater Seafoods, som äger 45 % av kvoträttigheterna i fisket, kommenterade fiskets certifiering på följande sätt: Detta är en bekräftelse från världens mest erkända och ansedda miljömärke, MSC, av de ansträngningar och den noggrannhet som våra medborgare och Kanadas regering har lagt ner på att se till att vårt offshorebestånd av kammusslor fångas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Våra erfarenheter under de senaste 3 månaderna är extremt positiva och vi är stolta över att vara det första franska fiske som uppnått MSC-certifiering, säger Xavier Leduc, vd på Euronor. Flottan producerar ton sej varje år. Med fiskerätter som representerar mer än 90 % av den franska kvoten för denna art, är det Frankrikes största sejfiskeföretag och ett av Europas största. Xavier Leduc lägger till: Sedan certifieringen har vi sett klara förändringar på den franska marknaden för färsk fisk och ett ökat intresse från fiskgrossister. Många av dem har redan tagit nödvändiga steg för att spårbarhetscertifieras enligt MSC:s standard för att den MSCcertifierade fisken ska vara fullt spårbar.

16 Årsrapport 2009/0 4 Förteckning över fisken Vid utgången av 2009/0 hade sammanlagt 70 fisken beviljats MSC-certifiering. Tillsammans fångar dessa fisken ton fisk. Förutom dessa fisken, var 7 ytterligare fisken föremål för full granskning. Tillsammans landar dessa fisken ytterligare ton fisk. Post på Namn kartan Antal fisken Land Fisheries certified before 2009/0 Lax, Alaska 2 Långfenad tonfisk från Stilla havet, norra och södra beståndet, American Albacore Fishing Association 2 3 Astrid Fiske, Nordsjösill Sverige 4 Gunnars isfisk, Australien Australien 5 Berings hav och Aleuterna, Alaska Stillahavstorsk, fryslångrev 6 Pollock, Berings hav/aleuterna 7 Hjärtmusslor, Burryviken 8 Nordhavsräkor, Kanada Kanada 9 Domstein Longliner Partners, torsk, nordöstra Arktis Norge 0 Domstein Longliner Partners, kolja, nordöstra Arktis Norge Tyskland, sejtrålning, Nordsjön Tyskland 2 Alaska pollock, Alaskagolfen 3 St Lawrenceviken, nordhavsräkor Kanada 4 St Lawrenceviken, nordhavsräkor, trålfiske Esquimankanalen Kanada 5 Sjötunga, Hastingsflottan 6 Hastingsflottan, pelagiskt fiske (sill och makrill) 2 7 Kyoto Danish Seine Fishery Federation, snökrabba och lerskädda 2 8 Gösfiske Hjälmaren, ryssja Sverige 9 Gösfiske Hjälmaren, bottengarn 20 Sjöar och Coorong, Sydaustralien 2 Havskräftor, Lock Torridon 22 Languster, Nedre Kalifornien Mexiko 23 Hoki, Nya Zeeland Nya Zeeland 24 North Eastern Sea Fisheries Committee, havsabborre 25 Sej, nordöstra Arktis, Norge Norge 26 Sej, Nordsjön, Norge Norge 27 Oregonräkor 28 Patagoniska kammmusslor Argentina 29 Nordsjösill, PFA Nederländ 30 Scottish Pelagic Sustainability Group Ltd (SPSG), Nordsjösill 3 Scottish Pelagic Sustainability Group Ltd (SPSG), makrill, nordöstra Atlanten, västra komponenten 32 Makrill, sydvästra Storbritannien, dörjfiske 33 Hälleflundra, norra Stilla havet, 34 Sobelfisk, norra Stilla havet, 35 Languster, västra Australien Australien Fisken som certifierades under 2009/0 36 WFOA (American Western Fish Boat Owners Association), långfenad tonfisk, norra Stilla havet 37 Atlantisk djuphavsrödkrabba 38 Stillahavstorsk (Alaska), Berings hav och Aleuterna, 39 Hälleflundra, kanadensiska Stilla havet (Brit- ish Columbia) Kanada 40 CHMSF (Canadian highly Migratory Species Foundation), British Columbia långfenad tonfisk, norra Stilla havet Kanada 4 DPPO, (Danish Pelagic Producers Association), Atlant-skandinavisk sill Danmark 42 DPPO, (Danish Pelagic Producers Association), makrill, nordöstra Atlanten Danmark 43 DPPO (Danish Pelagic Producers Association), Nordsjösill Danmark Japan 44 Blåmusslor, Danmarkl Danmark 45 DFO (Dutch Fisheries Organisation), bottengarn Sjötunga Nederländerna Sverige 46 Offshore kammmussla, östra Kanada Kanada Australien 47 Ekofish Group, rödspätta, dubbelriggad trål med trålbord Nederländerna 48 EURONOR, sej Frankrike 49 FPO (Faroese Pelagic Organization), Atlantskandinavisk sill Färöarna 50 Stillahavstorsk, Alaskagolfen 5 Sjötunga, Hastings, trålning och bottengarn Storbritanien 52 IPSG (Irish Pelagic Sustainability Group), makrill, västra beståndet, pelagisk trålning Irland 53 Puckel- och hundlax, Iturupön 2 Ryssland 54 Makrill, nordöstra Atlanten, pelagisk trålning, snörplinor och handgarn Norge 55 Sill, Nordsjön och Skagerrak Norge

17 Map item Name Number of Country fisheries 03 Nederländerna, svävande musselodling Nederländerna 04 Nya Zeeländsk långfenad tonfisk, släplina Nya Zeeland 56 Vårlekande sill, Norge Noge 57 Stillahavskummel, flyttrål 58 PFA, makrill, Nordostatlanten, pelagisk trålning Nederländerna 05 New Zealand EEZ kummeltrålning Nya Zeeland 59 Sardin, Portugal, snörpvad Portugal 06 New Zealand EEZ långa, trål och långrev 60 Scottish Pelagic Sustainability Group Ltd (SPSG), Atlant-skandinavisk sill Nya Zeeland 07 Stornoway, havskräftor, trålning Nya Zeeland EEZ, sydlig blåvitling, pelagisk trålning 6 Nya Zeeland 62 Tosakatsuo Suisan, spö och lina, bonit Japan 08 Vietnam, Ben Tre, handplockade musslor Socialistiska republiken Vietnam Nya Zeeland EEZ, sydlig blåvitling, pelagisk trålning 63 Nya Zeeland 09 Hummer, Normandie och Jersey Frankrike 0 Norra Menaisundet, musslor Brunräka, Nordsjön Nederländerna Fisken som omcertifierades 2009/0 64 Kummeltrålning, Sydafrika 2 Sydafrika 2 Kanada 65 Patagonisk tandfisk, Sydgeorgien, långrev Sydgeorgien () Svärdfisk, kanadensiska Nordvästatlanten, långrev och harpun 3 Kustnära torsk, Nordostarktis, Norge Norge 4 Kustnära kolja, Nordostarktis, Norge Norge 5 Offsoretorsk, Nordostarktis, Norge Norge Fisken under pågående granskning 2009/0 66 Aker Biomarine krill, Antarktis Norge 6 Offshorekolja, Nordostarktis, Norge Norge 67 Lax, Annetteöarnas reservat 5 7 OCI Grand Banks, gulstjärtsskädda Kanada 68 Argentina, hoki Argentina 8 Dungenesskrabba, Oregon 69 Torsk och kolja, Barents hav 2 Ryssland 9 70 Plattfisk, Berings hav och Aleuterna 5 Osprey Trawlers, dubbelriggad, Nordsjön, rödspätta 7 Blackwater, inhemska ostron Rocka, Bristolkanalen 6 Pelagic Freezer-Trawler Association, Atlantskandinavisk sill, pelagisk trålning Nederländerna 73 Havsabborre, Bristolkanalen 2 Tandnoting, Rosshavet, långrev 74 Puckel- och hundlax, British Columbia 7 Kanada och Nya Zeeland 75 Indianlax, British Columbia 4 Kanada 22 Rysk pollock, Berings hav Ryssland 76 Pigghaj, British Columbia Kanada 23 Pollock, Okhotska havet, Ryssland Ryssland 77 C&WSTG, glasvar, marulk och tunga, bomtrål 4 24 SARPC tandnoting Réunion (Fr) 78 Kalifornisk dungenesskrabba* 25 Scapêche och Compagnie de Pêche de St. Malo, sej Frankrike 79 Kanada, offshore, Nordhavs- och karamellräka 2 Kanada 26 Sobelfisk, Kanada Kanada Scottish Fisheries Sustainable Accreditation Group (SFSAG) Nordsjökolja 80 8 Kanada, kolja Kanada 27 Havskräftor från Clyde, tinorl Scottish Fisheries Sustainable Accreditation Group (SFSAG) Nordsjöhavskräfta Havskräftor från Clyde, trålning 28 Sian Ka an och Banco Chinchorro, languster Mexiko 29 Skagerrak, Kattegat och norska djuphavet, räkor Danmark 30 Sardiner,södra Bretagne, snörpvad Frankrike 3 Gunnars isfisk, Sydgeorgien, pelagisk trålning Sydgeorgien () 32 Svärdfisk, amerikanska Nordatlanten 33 Havskräftor, södra Nordsjön 34 Sydlig kungskrabba, bottenfälla Argentina 35 SPPO Nord- och Östersjön, skarpsill och sill 3 Sverige 36 St. Helena, angelgarn samt spö och lina, gulfenad tonfisk, storögd tonfisk, långfenad tonfisk och bonit 4 St. Helena () 84 Sardiner från Cornwall 85 Danmark, torsk från östra östersjön Danmark 86 Danmark, Nordsjöspätta Danmark 87 Dansk sej Danmark 88 Offshore hummer, östra Kanada Kanada 89 Drottningkammussla från Färöarna Färöarna 90 Faroese Pelagic Organization, makrill, nordöstra Atlanten Färöarna 9 Torsk, östra och västra Östersjön Tyskland 92 Brunräka, Nordsjön Tyskland 93 Plattfisk, Alaskagolfen 5 94 Sardiner, Kaliforniska golfen, Mexiko Mexiko 37 Surinam, skäggig Atlanträka Surinam 95 Sardiner, Kaliforniska golfen, Mexiko Irland 38 Sverige, torsk, östra och västra Östersjön Sverige 96 Drottningkammussla, Isle of Man, trål- och skrapredskap 39 Tristan da Cunha, languster St. Helena () 97 Blåmusslor, Limfjorden (repodlade) Danmark 40 Fisheries/ DFFU/ Doggerbank Group, sej 98 Blåmusslor, Limfjorden, skrapredskap för musslor och ostron 2 Danmark 4 Amerikanska Atlanten, kammmusslor 99 Blåmusslor, Limfjorden, skrapredskap för musslor och ostron 42 Kallvattensräkor, västra Grönland Danmark 43 Vårlekande sill, västra Östersjön Tyskland 00 Maldiverna, tonfisk, spö och lina samt dörj 3 Maldiverna 0 Strimmig havsabborre, Maryland 02 Blåmusslor, Nederländerna Nederländerna * Granskningen av fisket har upphört. Vi vill också hälsa alla fisken välkomna som anslöt sig till granskningsprogrammet efter den april 200.

18 Årsrapport 2009/0 6 Karta över fisken Map key Fisken som certifierades före 2009/0 Fisken som certifierades under 2009/0 Fisken som omcertifierades 2009/0 Fisken under pågående granskning Länder där MSC-produkter finns Länder där MSC-produkter inte finns I oktober 2009 öppnades ett nytt MSC-kontor i Paris. Strax därefter certifieras Frankrikes första fiske Euronors sejfiske. Vårt Sydafrikakontor arrangerade workshops i Namibia, Kenya, Tanzania, Moçambique och Mauritius för att uppmuntra nya fisken att ansluta sig till MSC-programmet.

19 7 Årsrapport 2009/0 MSC utökar kapaciteten i Asien genom att anställa fler personer till Japankontoret och anlita en konsult i Hong Kong för att delta i arbetet i de kinesiska provinserna Qingdao och Dalian.

20 Årsrapport 2009/0 8 Ökat värde för butiker och produktmärken Ledande butiker och fiskmärken utnyttjar vårt marknadsföringsstöd för att optimera nyttan med miljömärkningen. Kommunicerar med konsumenter Produkter för en hållbar livsstil blir snabbt ett allt viktigare marknadssegment och ett tydligt hållbarhetsbudskap är ett positivt incitament för konsumenterna. Marknadsföringskampanjer i butiker som drar uppmärksamheten till MSC-märkta produkter och främjar våra samarbetspartners strävan efter hållbara fisk- och skaldjursprodukter har haft mycket bra effekter på försäljningssiffror och dessutom ytterligare cementerat tilltron till hållbarhetsbudskapet. Antal MSC-märkta produkter den 3 mars 200 5,000 4,000 3,000 2,000,000 Kostnadsfritt marknadsföringsmaterial MSC skapar också en mängd nya bilder och skriftliga budskap som lätt kommer att kunna anpassas till ett företags eget varumärke, styr 6000 Mar 0 Mar 09 Mar 08 Mar 07 Mar 06 Mar 05 Mar 04 Mar 03 Mar 02 Mar 0 0 Mar 00 Under året bidrog MSC till ett flertal marknadsföringskampanjer i många större butiker, vilket har gett mycket bra resultat. I Frankrike lägger Le Jours Bleus (se motstående sida) fram mycket bra argument för hur man kan driva en framgångsrik kampanj och de faktiska fördelar det medför för partnerorganisationer. Andra kampanjer som MSC stött under året är bland andra: Loblaws pilotkampanj i 23 butiker runt om i Kanada som lanserades i mer än 000 butiker i slutet av maj 200. Whole Foods Market i utveckling av butiksmaterial för alla sina affärer. Aeon ska genomföra en årslång marknadsföringskampanj i Japan, som börjar med en butiksmarknadsföringskampanj. Japan Coop marknadsför sitt stöd för MSC till 2,7 miljoner hem med hjälp av sin hemförsäljningsbroschyr. Sainsbury s lanserar en marknadsföringskampanj i 500 av sina butiker i Storbritannien. Tillsammans handlar 8,5 miljoner kunder i dessa butiker varje vecka. MSC Investeringar från detaljistföretag hjälper både fisken och leverantörer, bland annat större fiskvarumärken. Marknadsföringsinitiativ som styr konsumenterna mot certifierade hållbara fisk- och skaldjursprodukter leder till ökad efterfrågan på miljömärkta fisk och skaldjur och stärker konsumenternas självförtroende när de köper fisk.

21 9 Årsrapport 2009/0 Frank Peters kunderna mot MSC-märkta produkter och återspeglar företagens engagemang i hållbara produkter. Det huvudsakliga materialet har upprättats av Saatchi & Saatchi X, den globala kreativa agenturen, och finns tillgängligt för alla MSC- certifierade partnerorganisationer att anpassa efter sina verksamheter. Att marknadsföra företagets stöd och engagemang för certifierade hållbara fisk- och skaldjursprodukter är en marknadsföringsmöjlighet, säger Simon Edwards, MSC:s chef för global marknadsföring och kommunikation. Saatchi & Saatchi skapar effektiva sätt att engagera konsumenterna och de framgångar som kampanjerna har haft visar att konsumenterna är mottagliga och svarar positivt på marknadsföring av hållbara fisk- och skaldjursprodukter. Att aktivt använda MSC-märkningen i företagets konsumentinriktade marknadsföring är det mest effektiva sättet att optimera företagets åtagande om hållbara certifierade fisk- och skaldjursprodukter MSC-märkta produkter. Siffran fördubblades på ett år. Rusning efter sill och makrill i Europa Efter senaste tidens certifieringar av pelagiska högvolymfisken fångas numera ton MSC-certifierad sill och makrill varje år. Som ett resultat av detta lanseras nya MSC-märkta produkter på marknaden i år, och Europa (särskilt Tyskland) är en attraktiv kund. Sill har en marknadsandel på ca 2 % och är fortfarande den klart populäraste fisken bland tyska konsumenter. Appel Feinkost, marknadsledaren på inlagd fisk i Tyskland, offentliggjorde att alla dess 40 sillprodukter nu är MSC-märkta. MSC-märkning blir allt vanligare även bland andra populära tyska sillmärken som Gottfried Friedrichs, Hawesta, Homann, Larsen, Lysell, Nadler, Rügen Feinkost, Rügenfisch och Stührk, vilket innebär att antalet MSC-märkta sillprodukter nu uppgår till 886 globalt. Det är en femfaldig ökning (från 36) på bara 2 månader. Globala rubriker för livsmedelsbutiker I Japan ökade kedjan Coop sitt utbud av MSC-produkter till 20. Det flesta av dessa säljs genom dess hemförsäljningstjänst. Försäljningstillväxten av MSC-märkt Alaskalax var särskilt hög, med försäljningssiffror som ökade med 34 % under året. Aldi lanserade sina första MSC-märkta fisk- och skaldjursprodukter under sitt eget märke i Australien och, där företaget har mer än 000 försäljningsställen. Schweiziska detaljistkedjan Coop överskred sitt mål för 2006 med marginal. Målet var att fördubbla omsättningen på MSC-certifierade produkter fram till I realiteten nästan fyrdubblades omsättningen (385 %). En tredjedel av deras vildfångade fisk och skaldjur kommer numera från MSC-certifierade fisken. Target, ett av Nordamerikas största detaljistföretag expanderade till färska produkter med åtta nya laxprodukter. Target saluför nu 26 olika MSC-märkta produkter. I Nederländerna lanserade den ledande affärskedjan Albert Heijn ett nytt eget märke, Puur & Eerlijk (Äkta och Ärlig) för ekologiska och fair trade-produkter. MSC-certifiering är det enda godtagna kriteriet för märkets vildfångade fiskoch skaldjursserie. Overwaitea, British Columbias största livsmedels kedja lanserade nya fisk- och skaldjursprodukter som på framträdande sätt visar MSC-märket och man säljer nu 2 MSC-märkta lax-, hälleflundraoch tonfiskprodukter. Les Jours Bleus Magali Bragard/MSC För Le Jours Bleus-kampanjen anpassade man MSC:s kommunikationsmaterial till de märkesvärderingar som de medverkande parterna stod för. Kampanjen hade två syften. Dels att visa franska konsumenter att de kan bidra till en positiv förändring av världshaven genom att köpa MSC-märkta produkter och dels att förstärka konsumenternas förtroende för deras hållbarhetsåtagande. Carrefour en av världens ledande affärskedjor gick ihop med fiskjättarna Findus, Connétable och Labeyrie för att marknadsföra MSC-märkta produkter i Frankrike. För att öka medvetenheten bland sina kunder gick de gick gemensamt ut med butikskampanjen Les Jours Bleus (Blå dagar) på Carrefour Hypermarchés och Carrefour Market. Vi är mycket glada över att ha drivit den första Les Jours Bleus-kampanjen i våra butiker. Den har gjort att vi kan förnya vårt åtagande om certifierade, hållbara fisk- och skaldjursprodukter. Den har också medfört en ökad försäljning av våra MSC-märkta produkter, säger Hervé Gomichon, kvalitetsansvarig på Carrefour Group. Efter dessa erfarenheter kommer vi att fortsätta öka våra kunders medvetenhet om MSC-märkta produkter i framtiden.

22 Årsrapport 2009/0 20 Ökat värde för butiker och produktmärken, fortsättning Ökat värde för butiker och produktmärken, fortsättning Land Uppskattade årliga landningar av MSC-certifierad fisk eller fisk under full granskning den 3 mars 200, över ton. Metric tonnes Andel av landets totala mängd vildfångad fisk (FAO:s siffror) % Norge % Ryssland % Kanada % PNA Group %* Mexiko % Nederländerna % Danmark % % Nya Zeeland % Argentina % Nya Zeeland ej tillämpligt Summa * ej tillämpligt * PNA Groups andel avser endast fångst av tonfisk. Fisket anslöt sig till MSC-programmet i april 200, ej under rapporteringsåret. De totala landningssiffrorna för de fisken som ingick i MSC-programmet 2009/0 är Med leverantörskedjan som länk mellan fisken och konsumenter, visar tillväxten att konsumenterna håller fast vid sina värderingar även under svåra ekonomiska tider. De engagerar sig fortfarande i hållbara fisk- och skaldjursprodukter och tillväxttrenden visar inga tecken på avmattning. Nära fångster Gonzalo Enriquez Leverantörerna står stadigt trots nedgång Alla leverantörer som använder sig av MSC- märkningen ska först certifieras enligt MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur. Det är ett viktigt skydd mot felmärkning och inköp från ickecertifierade källor. Antalet spårbarhetscertifierade företag som kan tillhandahålla MSC-certifierade och MSC-märkta fisk- och skaldjursprodukter uppgår nu till 260. Det är en ökning på 45 % jämfört med föregående år. Nederländska affärskedjan Albert Heijn har ingått samarbetsavtal med en auktionär, en leverantör och ett nederländskt fiske och kommer tillsammans erbjuda serien Catch from close by (Nära fångster). Enligt avtalet ska fiskarna gå till hamns varannan dag (istället för var femte dag som tidigare) och fångsten köps till ett garanterat pris. I utbyte åtar sig fisket att arbeta för förbättrad fiskeförvaltning med MSC-certifiering som slutligt mål. Affärskedjan betalar för forskning och konsulttjänster. Det här är ett lokalt samarbete som visar vilka resultat MSC-programmet kan leda till på global nivå - genom att använda MSC-märkningen för att driva fram positiva förändringar av fiskenas skötsel.

23 2 Årsrapport 2009/0 Lättare för konsumenter Vi investerar i ökad konsumentmedvetenhet för att öka förståelsen för programmet och öka nyttan för våra partnerorganisationer. Omedelbar verkan Det tar bara några sekunder för kunderna att bestämma sig för vilken produkt de ska köpa och därför måste MSC-märket kommunicera omedelbart. Efter en undersökning där vi under 4 månader samlade in åsikter från konsumenter, partnerorganisationer och intressenter, lanserade vi ett uppdaterat miljömärke i juni Den nya utformningen bygger på det tidigare miljömärket, men uttrycker ett bredare budskap. Genom att lägga till texten certifierat hållbart fiske har den nya utformningen gjort det huvudsakliga syftet med märkningen tydligare att vara en ingrediens som stärker produktvarumärket. Online på ditt språk Nu blir det ännu enklare för Internetanvändare som söker efter information om hållbart fiske och hållbara produkter att hitta MSC på sitt eget språk. På vår webbplats finns nu förbättrade webbplatser på franska, svenska, tyska, spanska och japanska som också innehåller information om hur man skaffar certifiering samt MSC:s standarder och metoder. Masskommunikation Vi uppskattar att 280 miljoner personer i över 200 länder tittade på en ny film om MSC som kom ut i februari 200. Filmen, som ingick i serien Guide to Good Business om socialt egenföretagande som gjorts på uppdrag av BBC World News, handlade bland annat om den karismatiske affärsrådgivaren Alvin Hall. Han följde med MSC:s vd Rupert Howes på en resa från Storbritannien till Japan för att träffa partnerorganisationer inom fiske, beredningsföretag och kommersiella företag och för att ta reda på hur de stöttar hållbart fiske. Det går att se filmen, som gjordes av Rockhopper TV tillsammans med Skoll Foundation, på Skoll och MSC:s webbplatser. Se alvins-guide Över en halv miljard enskilda artiklar per år är nu MSC-märkta. Tillsammans har de ett uppskattat försäljningsvärde på nästan 2,2 milliarder USD, en ökning med 73 % jämfört med föregående år. Donna Griffith, Danglers Recept från MSC-certifierade fisken För de som är kockar bland oss, finns det inget bättre än att laga till en utsökt fisk- eller skaldjursrätt och veta exakt var ingredienserna kommer ifrån samt att de har fångats på ett hållbart sätt, säger Bart van Olphen, ägare av den nederländska fiskkedjan Fishes. Han gick ihop med MSC och Australiens toppkock Tom Kime för att producera boken Fish Tales (fiskhistorier), kokbok och underhållning på samma gång. I boken finns recept med MSC-certifierad fisk från 4 certifierade fisken, Fish Tales av Bart van vid sidan om intervjuer med fiskarna och otroliga Olphen & Tom Kime bilder från de fisken där den fångades. Loblaws i Kanada använder den nya MSCmärkningen för att se till att kunderna är medvetna om deras engagemang i hållbart fiske. med bilder av Leonard Fäustle. Beställ Fish Tales online eller från din lokala bokhandel ISBN

24 Årsrapport 2009/0 22 MSC på menyn M Purves/MSC Vi har producerat särskilt stödmaterial och särskild utbildning för restauranger och matserviceföretag. Bättre stöd för restauranger och hotell Allt fler restauranger och hotell ansluter sig till MSC-programmet. De behöver stödmaterial som särskilt anpassats för dem och som gör det enkelt för stressade restaurangchefer, kockar och servicepersonal att medverka i MSC. Det nya projektet MSC på menyn som offentliggjordes i juli 2009, förändrar vårt sätt att arbeta med matserviceföretag. En ny utbildningsfilm för restauranger och cateringföretag ger snabb och intressant praktisk hjälp till restauranger som vill förbereda sig för MSC:s spårbarhetscertifiering. Filmen gjordes med hjälp av Fifteen Foundation och ingår i ett gemensamt projekt som är avsett att leda till att alla fyra Fifteen-restauranger(London, Cornwall, Amsterdam och Melbourne) ska erbjuda MSCmärkta fisk- och skaldjursrätter. Vi har utvecklat ett onlineverktyg för restauranger som vill bli spårbarhetscertifierade och detta ska prövas i Storbritannien och Nederländerna under året. En webbplats och stödmaterial har utvecklats och upp till 50 restauranger från varje land deltar. Projektet kommer att förbättra vårt samarbete med matservicebranschen och expanderas till fler marknader när pilotfasen har genomförts. MSC:s riktlinjer för spårbarhetscertifiering har uppdaterats och förbättrats och reglerna för verksamheter med flera anläggningar samt restaurangkedjor är nu tydligare. Spårbarhetscertifiering förklaras nu i en kort och användarvänlig broschyr, Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering, som finns tillgänglig online på Sodexo sätter upp mål för Sodexo serverar mat till mer än tio miljoner gäster varje dag från sextusen olika platser i Nordamerika i skolor, universitetsmatsalar, sjukhus, kontor och äldreboende. Bolagets offentliggörande i september 2009 av att all dess kontraktsköpta vildfångade fisk skulle inhandlas från MSC-certifierade källor senast i slutet av 205, kommer att öka medvetenheten kring MSC-märket och påverka leverantörernas inköpsrutiner. Åtagandet gjordes strax efter att Sodexos nederländska verksamhet införde spårbarhetscertifiering enligt MSC:s standard och började använda MSC-märkningen på menyer på fyra platser. I de olika evenemang som hölls för att fira MSC:s hållbara fisklunch på olika platser i världen ingick bland annat ett privat evenemang med Världsnaturfonden i Sydafrika där man bjudit in gäster från den sydafrikanska fisk- och skaldjursbranschen.

Introduktion till MSC

Introduktion till MSC DET BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR Marine Stewardship Council Introduktion till MSC - För personal vid restaurang, storkök och även fiskdiskar MSC:s vision MSC:s vision är att haven ska vara fulla

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Marine Stewardship Council. Helene Tivemark, Fiskeriansvarig Östersjöområdet

Marine Stewardship Council. Helene Tivemark, Fiskeriansvarig Östersjöområdet Marine Stewardship Council Helene Tivemark, Fiskeriansvarig Östersjöområdet Hällekis, 9 februari 2012 Det bästa miljövalet för fisk och skaldjur Om MSC MSC är den enda internationella miljöorganisation

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Martin & Servera: Vår fisk- och skaldjurspolicy

Martin & Servera: Vår fisk- och skaldjurspolicy Martin & Servera: Vår fisk- och skaldjurspolicy Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se

allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se allt gott från havet? sea the future defend our oceans today www.greenpeace.se Havet är inte outtömligt. De senaste 50 åren har fisket ökat markant vilket har haft en mycket negativ effekt på havens ekosystem

Läs mer

Hållbart fångad fisk från hav till fat

Hållbart fångad fisk från hav till fat Hållbart fångad fisk från hav till fat MSC som kontrollsystem för livsmedelskedjan Sofia Nordlund, Marknadsansvarig MSC Skandinavien Stockholm, 17 maj 2017 Sjömat Vad är utmaningarna? Fisk utgör 17% av

Läs mer

CERTIFIERAT HÅLLBART FISKE. Marine Stewardship Council. Årsrapport 2011/12. Svenska

CERTIFIERAT HÅLLBART FISKE. Marine Stewardship Council. Årsrapport 2011/12. Svenska CERTIFIERAT HÅLLBART FISKE Marine Stewardship Council Årsrapport 20/2 Svenska Vår vision är hav som sjuder av liv och skyddade bestånd för denna och framtida generationer. Vår målsättning är att med hjälp

Läs mer

Fiskguiden 2014. Frågor & svar

Fiskguiden 2014. Frågor & svar Fiskguiden 2014 Frågor & svar 1 Vilka är de största nyheterna i årets Fiskguide? Nordhavsräkan blir rödlistad överallt utom i Barents hav vilket innebär att vår svenska västkusträka får rött ljus. Orsakerna

Läs mer

ERBJUD HÅLLBART FÅNGAT OCH BIDRA TILL LEVANDE HAV Med MSC-certifiering kan du göra nytta för världshaven.

ERBJUD HÅLLBART FÅNGAT OCH BIDRA TILL LEVANDE HAV Med MSC-certifiering kan du göra nytta för världshaven. Miljömärket som gör skillnad under ytan FOTO: ULF BERGLUND ERBJUD HÅLLBART FÅNGAT OCH BIDRA TILL LEVANDE HAV Med MSC-certifiering kan du göra nytta för världshaven. VARFÖR MSC-CERTIFIERING? FOTO: EDOUARD

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:5

Policy Brief Nummer 2014:5 Policy Brief Nummer 2014:5 Får fiskaren betalt för miljömärkning? Frivillig miljömärkning av fiskprodukter är en växande företeelse både i Sverige och internationellt. I denna Policy Brief ställer vi oss

Läs mer

Miljö- och socioekonomiska fördelar under de första tio åren med MSC-certifierade hållbara fisken

Miljö- och socioekonomiska fördelar under de första tio åren med MSC-certifierade hållbara fisken Miljö- och socioekonomiska fördelar under de första tio åren med MSC-certifierade hållbara fisken Innehåll En hälsning från verkställande direktören 03 Ett hav i förändring - tio år med Marine Stewardship

Läs mer

MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln information för kommuner som vill certifiera sig

MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln information för kommuner som vill certifiera sig MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln information för kommuner som vill certifiera sig Skäl till att använda MSC:s miljömärkning på skolmatsedeln? Marine Stewardship Council (MSC) är en oberoende, icke-vinstdrivande

Läs mer

WWF Finlands Fiskkampanj frågor och svar. Kampanjen och dess mål. Varför för WWF en kampanj för ett hållbart fiske?

WWF Finlands Fiskkampanj frågor och svar. Kampanjen och dess mål. Varför för WWF en kampanj för ett hållbart fiske? WWF Finlands Fiskkampanj frågor och svar Kampanjen och dess mål Varför för WWF en kampanj för ett hållbart fiske? WWF arbetar för att stoppa minskningen av naturens mångfald. De 26 000 fiskarter som finns

Läs mer

Miljö- och socioekonomiska fördelar under de första tio åren med MSC-certifierade hållbara fisken

Miljö- och socioekonomiska fördelar under de första tio åren med MSC-certifierade hållbara fisken Miljö- och socioekonomiska fördelar under de första tio åren med MSC-certifierade hållbara fisken Innehåll En hälsning från verkställande direktören En hälsning från verkställande direktören 03 Ett hav

Läs mer

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18

Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion. Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Hållbarhetsdriven affärsutveckling & Konsumtion Hållbar Konsumtion- Hur gör vi? Länsstyrelsen Norrbotten 2014-09-18 Några nedslag Exempel: Coop Sverige Medborgarna är drivkraften! Att handla hållbart ställer

Läs mer

BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR. Marine Stewardship Council. Årsrapport 2010/11. Svenska

BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR. Marine Stewardship Council. Årsrapport 2010/11. Svenska BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR Marine Stewardship Council Årsrapport 200/ Svenska Vår vision är hav som sjuder av liv och skyddade bestånd för denna och framtida generationer. Vår målsättning är

Läs mer

Hur uthålliga är räkor fiskade i Skagerrak av Sverige, Norge och Danmark? En sammanfattning av projektet SHRIMPACT

Hur uthålliga är räkor fiskade i Skagerrak av Sverige, Norge och Danmark? En sammanfattning av projektet SHRIMPACT Hur uthålliga är räkor fiskade i Skagerrak av Sverige, Norge och Danmark? SP Technical Research Institute of Sweden En sammanfattning av projektet SHRIMPACT SP Technical Research Institute of Sweden SP

Läs mer

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD!

BLI. Bli certifierad! Fisken. En praktisk handbok om MSC-certifiering CERTIFIERAD! Bli certifierad! Fisken TM BLI CERTIFIERAD! En praktisk handbok om MSC-certifiering Det bästa rådet jag kan ge ett fiske som vill bli MSC-certifierat är att förbereda sig väl och utse en bra projektledare

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:12 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:11 av Åke Askensten (mp) om stopp för inköp av torsk Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson Ärendet Motionären föreslår

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering

Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering CERTIFIERAT HÅLLBART FISKE Bli certifierad! Spårbarhetscertifiering En praktisk handbok om MSC:s spårbarhetscertifiering Innehåll Det här dokumentet är en vägledning till de av MSC uppsatta reglerna för

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad?

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Friederike Ziegler, SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik KSLA 5 december, 2013 SIK- Institutet för Livsmedel

Läs mer

BILAGOR. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

BILAGOR. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 BILAGOR till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Samråd om fiskemöjligheterna för 2016 inom ramen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 20.10.2014. om upprättande av en utkastplan i Östersjön

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 20.10.2014. om upprättande av en utkastplan i Östersjön EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2014 C(2014) 7551 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 20.10.2014 om upprättande av en utkastplan i Östersjön SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2014 SWD(2014) 290 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rådets förordning (EG) nr 1098/2007

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:2

Policy Brief Nummer 2014:2 Policy Brief Nummer 2014:2 Större alltid bättre? pris och kvalitet på svensk torsk För svenskt fiske är det viktigt att kunna leverera fisk som kan konkurrera på den internationella marknaden. Den torsk

Läs mer

Frågor och svar om Fiskguiden 2017

Frågor och svar om Fiskguiden 2017 Frågor och svar om Fiskguiden 2017 Vad är Fiskguiden? Det är WWFs konsumentguide för mer hållbara och miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Guiden i Sverige har getts ut sedan 2002. I år omfattar den

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Fiskeriutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0268(CNS) 7.4.2005 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet

Läs mer

Studie om attityder och kännedom

Studie om attityder och kännedom Studie om attityder och kännedom En studie som mäter konsumenters attityder och kännedom om miljömärkningar, hållbara fisk och skaljdur och MSC-certifiering. Resultat för Sverige Studien är gjord av: AMR

Läs mer

GALLERI. text Johan Augustin FOTO Jonas Gratzer. icon riktar kameran mot: tsukiji fish market, tokyo. höst 2015 icon 101

GALLERI. text Johan Augustin FOTO Jonas Gratzer. icon riktar kameran mot: tsukiji fish market, tokyo. höst 2015 icon 101 GALLERI icon riktar kameran mot: tsukiji fish market, tokyo text Johan Augustin FOTO Jonas Gratzer höst 2015 icon 101 Fisk och skaldjur spelar en viktig roll för den japanska matkulturen. Fiskmarknaden

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Fiske med omsorg om räkbeståndet

Fiske med omsorg om räkbeståndet Fiske med omsorg om räkbeståndet Grönt att äta räkor från Bohuslän? Nordhavsräkor från Bohuslän är fiskade i enlighet med rekommendationer om ett hållbart fiske. Forskarna har bra koll på tillståndet för

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Rådspromemoria. Jordbruksdepartementet. Rådets möte (jordbruk och fiske) den oktober Dagordningspunkt 3.

Rådspromemoria. Jordbruksdepartementet. Rådets möte (jordbruk och fiske) den oktober Dagordningspunkt 3. Bilaga 1 Slutlig Rev. Rådspromemoria 2006-10-18 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Deps Marcus Öhman Rådets möte (jordbruk och fiske) den 24-25 oktober 2006 Dagordningspunkt 3. Rubrik

Läs mer

UTKASTFÖRBUDET NU ÄR DET DAGS FÖR HANDLING

UTKASTFÖRBUDET NU ÄR DET DAGS FÖR HANDLING UTKASTFÖRBUDET NU ÄR DET DAGS FÖR HANDLING Utkastförbudet - en historisk möjlighet för Östersjöns fiskebestånd År 2013 var en milstolpe för det europeiska fisket. EU tog beslut om en ny gemensam fiskeripolitik

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars Jonas Ericson, tfn

Det yrkesmässiga fisket i havet, mars Jonas Ericson, tfn JO 50 SM 1705 Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 2017 Preliminära uppgifter Swedish sea-fisheries during March 2017 I korta drag Denna publikation visar avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2015. Jonas Ericson, tfn 010-698 60 72 jonas.ericson@havochvatten.se

Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2015. Jonas Ericson, tfn 010-698 60 72 jonas.ericson@havochvatten.se JO 50 SM 1512 Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 2015 Preliminära uppgifter Swedish sea-fisheries during October 2015 I korta drag Denna publikation visar avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Världsfiske och vattenbruk

Världsfiske och vattenbruk Ett hållbart svenskt vattenbruk forskning och utveckling för framtida möjligheter Vattenbrukscentrum Väst Kristina Snuttan Sundell Björn Thrandur Björnsson Susanne Lindegarth 100 Världsfiske och vattenbruk

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Kvotfisk Rapporteringskod Kvot Fångst Utnyttjat Rest 80% Fiskestopp % % % % 0

Kvotfisk Rapporteringskod Kvot Fångst Utnyttjat Rest 80% Fiskestopp % % % % 0 Daglig infiskning Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Rapport Rätt fisk i disk. - en butiksundersökning

Rapport Rätt fisk i disk. - en butiksundersökning Rapport Rätt fisk i disk - en butiksundersökning Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Metod 5 Resultat 6 Slutsatser 12 2009:01 Text: Susanne Ortmanns Projektsamordning och textgranskning: Klas

Läs mer

Marine Stewardship Council. Välkomna till MSC:s svenska årsmöte 2015

Marine Stewardship Council. Välkomna till MSC:s svenska årsmöte 2015 Marine Stewardship Council Välkomna till MSC:s svenska årsmöte 2015 Agenda 09:00 09:30 Kaffe och registrering 09:30 09:40 Välkomna och agenda för dagen 09:40 10.20 Uppdatering kring MSC:s standarder 10:20

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Vår syn på tillsatser & vår mat

Vår syn på tillsatser & vår mat Vår syn på tillsatser & vår mat September 2009 Innehåll s.3 Vår syn på tillsatser s.4 Vår målsättning s.5-6 Vårt arbete s.7 Annat om vår mat s.8 Vår syn på kvalitet och ansvar s.9-10 Kort om Findus s.11-12

Läs mer

Jonas Ericson, tfn

Jonas Ericson, tfn JO 50 SM 1405 Saltsjöfiskets fångster under mars 2014 Preliminära uppgifter Swedish sea-fisheries during March 2014 I korta drag Denna publikation visar avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna havsfisket,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Vem ska ha. rätt att fiska. En fråga från De gröna i Europaparlamentet. Photo Jillian Pond

Vem ska ha. rätt att fiska. En fråga från De gröna i Europaparlamentet. Photo Jillian Pond Vem ska ha rätt att fiska En fråga från De gröna i Europaparlamentet. Photo Jillian Pond FÖR MÅNGA BÅTAR DÅLIG LÖNSAMHET MILJÖKATASTROF Photo Håkan Lindgren / SCANPIX GE TILLTRÄDE TILL FISKET TILL VEM

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.3.2014 COM(2014) 195 final 2014/0106 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter SV SV MOTIVERING

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Det yrkesmässiga fisket i havet, november Jonas Ericson, tfn

Det yrkesmässiga fisket i havet, november Jonas Ericson, tfn JO 50 SM 1501 Det yrkesmässiga fisket i havet, november 2014 Preliminära uppgifter Swedish sea-fisheries during November 2014 I korta drag Denna publikation visar avkastningen från det förvärvsmässigt

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Det yrkesmässiga fisket i havet, april Jonas Ericson, tfn

Det yrkesmässiga fisket i havet, april Jonas Ericson, tfn JO 50 SM 1606 Det yrkesmässiga fisket i havet, april 2016 Preliminära uppgifter Swedish sea-fisheries during April 2016 I korta drag Denna publikation visar avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna

Läs mer

Jonas Ericson, tfn

Jonas Ericson, tfn JO 50 SM 1609 Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 2016 Preliminära uppgifter Swedish sea-fisheries during July 2016 I korta drag Denna publikation visar avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna

Läs mer

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari Jonas Ericson, tfn

Det yrkesmässiga fisket i havet, januari Jonas Ericson, tfn JO 50 SM 1503 Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 2015 Preliminära uppgifter Swedish sea-fisheries during January 2015 I korta drag Denna publikation visar avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2015

Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2015 JO 50 SM 1507 Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 2015 Preliminära uppgifter Swedish sea-fisheries during May 2015 I korta drag Denna publikation visar avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna havsfisket,

Läs mer

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni Jonas Ericson, tfn

Det yrkesmässiga fisket i havet, juni Jonas Ericson, tfn JO 50 SM 1508 Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 2015 Preliminära uppgifter Swedish sea-fisheries during June 2015 I korta drag Denna publikation visar avkastningen från det förvärvsmässigt bedrivna

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Sälens matvanor kartläggs

Sälens matvanor kartläggs Sälens matvanor kartläggs Karl Lundström, SLU / Olle Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet Antalet sälar i Östersjön har ökat stadigt sedan början av 1970-talet, då de var kraftigt påverkade av jakt och

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer