VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2013 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström

2 Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT Inledning Internationalisering Forskningsanknuten utbildning Samhällskontakter Strategier och visioner FORSKARE VID JURIDICUM Seniora forskare Doktorander PUBLIKATIONER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA AKADEMISKA UPPDRAG Handledning på forskarnivå Uppdrag som opponent eller ledamot i betygsnämnd Sakkunnig och refereeuppdrag Gästforskare eller hedersdoktor TREDJE UPPGIFTEN OCH MEDVERKAN I MEDIA Tredje uppgiften Medverkan i media... 32

3 1 ÅRET SOM GÅTT 1.1 Inledning Juridicum fick under året en ny medarbetare nämligen Erika Lunell. Några medarbetare lämnade också oss för nya uppdrag nämligen Vladimir Bastidas, Catarina Sitte Durling, och Mona Samadi. Björn Forsen disputerade på en avhandling med titeln: Skatt och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier den 26 april. Ulrika Sanden befordrades från adjunkt till lektor. Michael Schnürer pensionerades. Josef Zila blev professor emeritus och uppvaktades i oktober 2013 med en festskrift. 1.2 Internationalisering Det intensiva utbytet med våra kollegor i andra länder har fortsatt. Professor Eleonor Kristoffersson är sedan november 2013, och kommer så vara under våren 2014, gästprofessor i Salzburg Juridicum har haft flera utländska forskare på besök. Professor Laura Ervo har till Örebro universitet under 2013 inbjudit följande internationella Professor Nicolo Trocker, Florens universitet, Italien, 29/1-31/ Professor Aleš Galič, Ljubljana universitet, Slovenien, 11/3-13/ Professor Keith Uff, Birminghams universitet, Storbritannien, 18 19/ Satu Saarensola, Pirkkala tingsrätt Professor Lilla Király, Pécs universitet, Ungern, 19/5 23/ Professor Spyros Tsantinis, Universitet Thrace, Grekland, 18/11 19/ Professor Anssi Keinänen, Ulla Väätänen och Emmi Muhonen, Universitet för Östra Finland, 2/12 4/ Professor Bart Krans, Universitet Groningen, Holland + Pekka Haapaniemi Helsingfors hovrätt 2/12 4/

4 1.3 Forskningsanknuten utbildning Ämnet har fortsatt med den organisation som införlivades under Utbildningskollegiet har letts av professor Laura Ervo och handledarkollegiet av professor Annina H Persson. Inom forskarutbildningen i rättsvetenskap genomfördes i samarbete med Linköping och Karlstads universitet följande kurser Vetenskapsteori för jurister 7,5 hp. 1.4 Samhällskontakter Juridicum har fortsatt att arrangera seminarium och medverka i det juridiska nätverket för samtliga jurister i Örebro kommun. Nätverket som har haft fyra träffar under året. Två av dessa träffar har ägt rum på Örebros nybyggda Rättscentrum, där vi vid det ena tillfället besökte Kriminalvården och vid det andra Tingsrätten där lagman Per Grevesmühl visade tingsrättens lokaler och berättade om arbetet i tingsrätten. En träff med juristnätverket har hållits på Universitetet där professor Göran Lind hållit en föreläsning över ämnet Sambojuridik i internationell belysning. Den sista träffen ägde rum hos PwC där Staffan Sundkvist, som är auktoriserad skatterådgivare och partner på PwC, informerade om lagförslaget angående fåmansbolag och processen angående värdering av aktier vid inköp. Juridicums ämnesråd har haft regelbundna träffar under året. Ämnesrådet har diskuterat en mängd frågor, bl.a. hur ämnet ska kunna sprida mer information om vår forskning genom t.ex. en särskild kampanjdag. Under året gavs också ut en årsbok för åren Ämnet har vid ett flertal tillfällen synts i media. Professor Eleonor Kristoffersson har t.ex. uttalat sig i Svenska Dagbladet om de s.k. taket för statlig skatt. 1.5 Strategier och visioner Ämnet har fortsatt med sin ambition att publicera fler artiklar i referee granskade internationella tidskrifter. Under 2013 publicerade vi ett stort antal böcker och artiklar i svenska och internationella tidskrifter. Vidare beviljades vi ett antal ansökningar avseende externa medel, allt enligt nedan närmare angivna uppgifter. 3

5 2 FORSKARE VID JURIDICUM 2.1 Seniora forskare Bastidas, Vladimir, jur.dr. universitetslektor, EU-rätt och marknadsrätt Bjälle, Britta, gästprofessor Calleman, Catharina, professor, arbetsrätt Edvardsson, Leif, adjungerad professor, skatterätt Ekroth, Jesper, docent, universitetslektor, offentlig rätt Ervo, Laura, professor, processrätt Johansson, Märta C., universitetslektor, folkrätt Jonsson, Jessica, jur.dr. universitetslektor, folkrätt Kelemen, Katalin, jur.dr., universitetslektor, komparativ rätt Kristoffersson, Eleonor, professor, skatterätt, LL.M. (Göteborg), LL.M. (Mannheim) Lind, Göran, adjungerad professor, familjerätt Lunell, Erika, universitetslektor i rättsvetenskap Lyles, Max, docent, lektor, rättshistoria och rättsteori Nergelius, Joakim, professor, konstitutionell rätt Nordlöf, Kerstin, professor, straff- och processrätt Persson, Annina H., professor, civilrätt. Ryberg Welander, Lotti, universitetslektor, arbetsrätt Sandén, Ulrika, jur. dr, universitetslektor i rättsvetenskap (medicinsk rätt, förvaltningsrätt) Steinberg, Maria, jur.dr., universitetslektor, arbetsrätt och arbetsmiljörätt Trenta, Cristina, jur.dr., skatterätt 4

6 Valguarnera, Filippo, docent, komparativ rätt Zila, Josef, professor, straffrätt 2.2 Doktorander Anderberg, Andreas, straffrätt Bergdahl, Isak, civilrätt/processrätt Blad, Karin, civilrätt Forssén, Björn, skatterätt Grylin, Hanna, skatterätt Hambre, Anna-Maria, skatterätt Hoffmann, Jeanna, förvaltningsrätt, socialrätt Kulin-Olsson, Karin, civilrätt Lundström Florin, Karin, civilrätt Moll, Sebastian, skatterätt Ohlsson, Per-Ola, finansrätt Zetterqvist, Jenny, folkrätt 3 PUBLIKATIONER Anderberg, Andreas, Zila, straff och sanktioner. I: Anderberg, Andreas (red.) Festskrift till Josef Zila. Iustus 2013, s Anderberg, Andreas, Påföljd för mord. i: JT nr 1 s Blad, Karin, Prohibition on loans in Swedish Company law: Minority protection issues, i Dunaj K., Stepnowska, M. (eds.), Legal Security, Warszawa 2013, s Calleman, Catharina, Rena hem på smutsiga villkor?: Hushållstjänster, migration och globalisering. Antologi, red. tillsammans med Anna Gavanas, Makadam förlag, Göteborg,

7 Ervo, Laura, The mediation in the Scandinavian countries. Together with Liisa Sippel. In Mediation and Out-of-Court Mediation - comparative studies. Ed. by Carlos Esplugues, José- Luis Iglesias, Guillermo Palao. Intersentia 2013, pp Ervo, Laura, Õiglase kohtupidamise väljavaated kriminaalasjades tulevikuvisioonid ja praegune olukord Skandinaavias ja Euroopas. In Juridica 1/2013, pp Ervo, Laura, Liability and social control of Scandinavian judges. Forthcoming in Liability of public officers - selected issues. Ed. by Monika Gizynska, Anna Piszcz. Oficyna Wydawnicza Szkoly Wyzszej im. Pawla Wlodkowica w Plocku - Wydawnictwo Naukowe NOVUM sp. z o.o. 201, pp Ervo, Laura, Changing Civil Proceedings Court Service or State Economy. In Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure. Vilnius University Press 2013, pp Ervo, Laura, Class action a solution to access to justice problems in consumer cases? Some thoughts between the North, South and Europe. Together with Elena Martínez García, Dr. Professor of law, Valéncia University, Spain. In the ZZPInt - Zeitschrift für Zivilprozeß International, Jahrbuch, Volume 2012, Issue 17, pp Year of publ.: Ervo, Laura, The current challenges in fair trial - How to take multiculturalism into consideration? Proceedings of the third international conference on law, translation and culture, American Scholars Press 2013, pp Ervo, Laura,The current challenges in fair trial - How to take multiculturalism into consideration? International Forum of Teaching and Studies, Volume 9, Issue 2, 2013, pp Ervo, Laura, Multiculturalism in the fact gathering. Proceedings of the third international conference on law, translation and culture, American Scholars Press 2013, pp. XXV-XXX. Ervo, Laura, Institutional Autonomy, Barriers to Change and Innovation and Innovative Methods in Graduate Legal Studies: Lessons Learned. In Legal Education and Judicial Training in Europe -The Menu for Justice Project Report. Eleven International Publishing 2013, pp Ervo, Laura, Recommendations for Policymakers and course development in legal and judicial training. Together with Tomas Berkmanas, Daniela Cavallini, Laura Ervo, Ole Hamerslev, Markku Kiikeri, Philip Langbroek, Oitilia Pacurari In Legal Education and Judicial Training in Europe -The Menu for Justice Project Report. Eleven International Publishing 2013, pp Ervo, Laura, Ne bis in idem problematiken inom Norden Varför är det så svårt att acceptera Europadomstolens rättspraxis. Forthcoming in Festskrift till Josef Zila. Iustus 2013, pp Forssén, Björn, Skatt och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, doktorsavhandling framlagd vid disputation i Örebro 26 april, 302 sidor 6

8 Gustafsson, Anna: Kränkande behandling i skolan: Den rättsliga regleringen av kommunens ansvar, licentiatavhandling framlagd vid Uppsala universitet i september. Hambre, Anna Maria: Medförfattare till nationalrapport i Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2 (ed. Kristoffersson, E., Lang, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C., Storch, A.), Peter Lang Publishing Group, 2013 s Hiort af Ornäs, Lena, Kristoffersson, Eleonor, Övningar i skatterätt (Exercises in tax law) Iustus förlag, 20 edition 2013 Johansson, Märta och Kelemen, Katalin, "Still neglecting the demand that fuels human trafficking: A study comparing the criminal laws and practice of five European states on human trafficking, purchasing sex from trafficked adults and from minors", 21 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2013) Kristoffersson, Eleonor, Indirekte Steuern, in Jahrbuch Europarecht 2013, 14 pages, Editors: Thomas Eilmansberger, Günter Herzig, NWV - Neuer Wissenschaftlicher Verlag (Book chapter) Kristoffersson, Eleonor, Efter ne bis in idem (After ne bis in idem), Festskrift till Josef Zila, Iustus förlag 2013 p Kristoffersson, Eleonor, Pistone, Pasquale, General report, in Kristoffersson, Eleonor, Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Schuch, Joseph, Staringer, Claus, Storck, Alfred (editors), Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2, Peter Lang Verlag, Wien 2013 p Prof. Dr. Kristoffersson, Eleonor, Prof. Dr. Persson, Annina H., Prof. Dr. Nergelius, Joakim, Dr. Valguarnera, Filippo, PhD Candidate Hambre, Anna-Maria, LL.M. Larsson, Ylva, LL.M, Tax secrecy and tax transparency the relevance of confidentiality in tax law (Sweden), Peter Lang Verlag, Wien 2013 p Kristoffersson, Eleonor, Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdrag för ingående mervärdesskatt (Tax fraud, abusive practices and deduction for input VAT), Skattenytt 2013 p Kristoffersson, Eleonor, Tax fraud, tax abuse and the right to deduct input VAT in Sweden, World Journal of VAT/GST Law 2013 p Kristoffersson, Eleonor, Lang, Michael Pistone, Paquale Schuch, Josef Staringer, Claus Storch, Alfred.Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2 Utgivningsort:Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, WienFörlag:Peter Lang Publishing Group 7

9 Kristoffersson, Eleonor/ Melz, Peter, Mervärdesskatt en introduktion (VAT- an introduction), 17 edition, Iustus 2013 Lind, Göran: Sambolagen m.m. En kommentar, Norstedts Juridik, 2013, ny bok Lind, Göran & Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalken, Del I (1-17 kap.). Arv och testamente, Norstedts Juridik, 6 uppl. 2008, ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2013 Lind, Göran & Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalken, Del II (18-25 kap.). Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., Norstedts Juridik, 5 uppl. 2009, ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2013 Lind, Göran: Ärvdabalken, i Beckman m.fl., Svensk familjerättspraxis, Norstedts Juridik, ny rättspraxis (Zeteo) 2013 Lundström Florin, Karin Artikel:Household credit, indebtedness and insolvency tillsammans med Annina H. Persson och Ann-Sofie Henriksson, European Review of Private Law Nergelius, Joakim Samarbete vs. Storkommuner Vad kan småkommuner vinna på vidgat samarbete?, Reforminstitutet, Stockholm 2013, 54 sidor Nergelius, Joakim. Europakten flexibel integration som grund för euron och EU:s framtid, i A. Bakardjieva Engelbrekt/L. Oxelheim/T. Persson (red.), Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris, Europaperspektiv 2013, Santérus, Stockholm 2013 s Nergelius, Joakim. Constitutional Reform in Sweden. Some important remarks, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (Holland) 2013 s Nergelius, Joakim. Medförfattare (tillsammans med E. Kristoffersson/A.H. Persson/F. Valguarnera/A.-M. Hambre/Y. Larsson) till kapitlet Sweden i E. Kristoffersson/M. Lang/P. Pistone/J. Schuch/ C. Starringer/ A. Storck (eds.), Tax Secrecy and Tax Transparency The Relevance of Confidentiality in Tax Law, Part 2, Peter Lang Academic Research, Frankfurt a.m s Nergelius, Joakim. Kommentar till rättsfallet Melloni (EU-domstolen, C-399/11), Europarättslig tidskrift 2013 s Nergelius, Joakim. Den tappre soldaten Svejk i välfärdsstaten, i Festskrift till Josef Zila, Iustus, Uppsala 2013 s Nordlöf, Kerstin. (2013) red. Argumentation i nordisk straffrätt, Norstedts Juridik, 200 pp. Nordlöf, Kerstin. (2013) Oskuldspresumtionen en utopi för minderåriga barn misstänkta för brott, in Argumentation i nordisk straffrätt, Norstedts Juridik, 2013, pp

10 Persson, Annina H., Bank secrecy artikel. Ingår i Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law, Part 1 and Part 2, Editor: Eleonor Kristofferson et al., Peter Lang Publishing Group, Wien. Persson, Annina H & Henrikson, Ann- Sofie, Lundström, Karin, Household Credit, Indebtedness and Insolvency, Artikel, European Review of Private Law, 2013, p Persson, Annina H, Konrad Lundberg med flera: Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 2013, Stockholm, Sanoma utbildning. Persson, Annina H med flera, Viss kreditgivning till konsumenter, Ds 2013:26, 2013, Fritzes. Persson, Annina H, Sanktioner mot banker och kreditmarknadsbolag, Festskrift till Josef Zila, 2013, s Persson, Annina H, Laura Ervo, Tomas Lindblom, Collective redress mechanism in Sweden, The Commission Recommendation on Collective redress, Annual Conference. British Institute for International and Comparative Law, 2013, Konferensbidrag, 22 sidor. Persson, Annina H, Torbjörn Ingvarsson, Immoral contracts, Konferensbidrag. Common Core of European Private Law, Turin, s. Lämnat för publicering i antologi. Persson, Annina H, Göran Millqvist & Torkel Gregow, Utsökningsbalken - en kommentar. Ny elektronisk upplaga i Zeteo, Norstedts juridik,stockholm, 780 sidor. Steinberg, Maria. Lagen måste skydda mobbades värdighet. Artikeln är populärvetenskaplig och puybliceras i Lag och avtal, nr 11, december sid Steinberg, Maria Skyddsombud och arbetsmiljörättsombud, bok 312 sidor. 4 upplagan, Norstedts juridik. Steinberg, Maria.Recension av Peter Anderssons avhandling, -Vidta alla åtgärder som behövs. En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar vid stress ak avh. Nordisk Socialrättslig tidskrift nr s Steinberg, Maria Brott mot arbetsmiljölagen-samnktioner främst för industriarbetarnas behov. Artikel i Festskrift till Josef Zilas. Steinberg, Maria.Occupational Health and Safety in a Diverse Post- Industrial Society: A Swedish Dilemma, Ch. 9 in Health and -safety at Work, European and Comparative Perspective, kluwer Law International, Nederländerna. Steinberg, Maria.Lagen måste skydda mobbades värdighet. Artikeln är populärvetenskaplig och puybliceras i Lag och avtal, nr 11, december sid

11 Trenta, Cristina. VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks (doctoral thesis in Commercial law at Jönköping International Business School, May 15th 2013) Trenta, Cristina. Discussion of a second doctoral thesis in Commercial law at Jönköping International Business School, May 15th 2013, VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks. Trenta, Cristina. Monography, Trenta, C., VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks, 2013, ISBN: Under peer review for IBFD publication 4 PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT Anderberg, Andreas Straffbar oaktsamhet (doktorandprojekt) Calleman, Catharina En arbetsrättslig gråzon mellan offentligt och privat (FAS Finansieringen slut, men arbetet fortsätter) Arbetskraftsbehov, beroende och likabehandling - tillämpningen av regleringen om arbetskraftsinvandring (FAS ) Ervo, Laura The 5th International Conference on Law, Language and Discourse in Sep vid ÖRU. Emil Heijnes stiftelse. BETWEEN NORTH AND EAST - Comparative studies on pre-trial procedure between the Nordic and Former East European countries. Svenska institutet. Hambre, Anna-Maria Skattesekretess Johansson C., Märta Har avslutat projektet Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet ( ) under

12 Kristoffersson, Eleonor Secrecy and Transparency in the Tax Administration (RJ) Double taxation and double non taxation in VAT (Institutet för skatter och rättssäkerhet) Kulin Olsson, Karin Mitt doktorandprojekt: Arvsrättens utveckling och framtida utformning Lind, Göran Samnordiskt projekt ang. nordisk sambojuridik. Publicering planerad 2014 Laglotten inför framtiden Förskott på arv i nordisk rätt Sambobegreppet Lundström Florin, Karin Pantsättning och tvångsrealisation av ägarlägenheter (doktorandprojekt) Lunell, Erika Överlappande immaterialrättigheter för design (Torsten Söderbergs Stiftelse) Nergelius, Joakim Medverkar i projekten Member States Constitutions and EU Integration, Universität Salzburg (finansierat av EU-kommissionen) samt Secrecy and Transparency in the Tax Administration, Örebro universitet/handelshögskolan i Wien (under ledning av prof. Eleonor Kristoffersson, med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond). Har medverkat i projektet EU och den svenska förvaltningsmodellen (Vetenskapsrådet), vilket avslutats i augusti 2012 med rapporten Sieps 2012:2 op. och slutredovisats under 2013 Persson, Annina H Om energi Collective redress Överskuldsättning Ulrika Sandén Den elektroniska patientjournalen och Samverkan kring dementa patienter informationsöverföring och sekretess 11

13 Trenta, Cristina Project in progress for the legal science programme I proposed and outlined a project within the legal science programme in order to support the language skills English and Swedish for students attending that program. 5 ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL Anderberg, Andreas Tryckningsbidrag (Festskrift till Josef Zila) Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning ( kr) beviljat. Tryckningsbidrag (avhandl. Straffbar oaktsamhet) Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning ( kr) beviljat. Afram, Malki Nino Söderbergska stiftelsen (augusti 2013, ej beviljat), Konkurrensverket (ansökan om finansiering av ett doktorandprojekt som ska ingå i ett större konkurrensrättsligt projekt, svar förväntas under senare delen av vt14). Andersson, Anna Nominerad av Örebro Universitet till Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning/wallenbergstiftelsernas utlysning om finansiering av doktorandtjänst i rättsvetenskap. Calleman, Catharina: Arbetskraftsbehov, beroende och likabehandling - tillämpningen av regleringen om arbetskraftsinvandring, (Forte, förlängning 2014) beviljat. Arbetskraftsinvandring enligt svensk modell möter EU-regler, (VR), avslag. Ervo, Laura Beviljade: Skuldsaneringens effektivitet. Kronofogdemyndigheten SEK. The 5th International Conference on Law, Language and Discourse in Sep vid ÖRU SEK fakultetsnämnden. 12

14 Lämnade, icke beviljade: BETWEEN NORTH AND EAST - Comparative studies on pre-trial procedure between the Nordic and Former East European countries. Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning. The 5th International Conference on Law, Language and Discourse in Sep vid ÖRU. Torsten Söderbergs stiftelse. The 5th International Conference on Law, Language and Discourse in Sep vid ÖRU. Ragnar Söderbergs stiftelse. Different Paths to the Enforcement of Decisions. Tillsammans med Miklós Kengyel. EU. En rättssäker sjukvård. Behövs grupptalan eller andra alternativa tvistelösningsmodeller, tillsammans med Kerstin Nordlöf. VR Facilitating the common implementation of Family Law by legal practitioners in Europe: dissemination, training Tillsammans med Carlos Esplugues. EU. Gränsöverskridande kontaktförbud - bättre skydd för medborgarna i Europa. Norra -, södra europa, harmoniserade lösningar mot våld och hot. Tillsammans med Kerstin Nordlöf. FAS. Hambre, Anna-Maria Beviljats medel från TOR/Skattenytt för deltagande i IFA Poster Program Copenhagen 2013 Beviljats medel från TOR/Skattenytt samt Centrum för Skatterätt för forskningsresa till New York University School of Law Kristoffersson, Eleonor kr från Högskolan i Gävle för en gästprofessur kr från RJ för att anordna en doktorand-och handledarkonferens i Kilsbergen, vilken också genomfördes kr av Nätverket för Europarättsforskning för att anordna konferens om Europeiseringen av civilrätten ERASMUS lärarutbyte till Salzburg Kulin-Olsson, Karin :- från Söderbergs stiftelser för sitt forskningsarbete (doktorand) om arvsrättens utformning 13

15 Lind, Göran Medel beviljande från Institutet för Rättsvetenskaplig forskning Medel beviljade från Institutet för juridiska studier Lyles, Max Har sökt medel för projektet Det juridiska ansvarsbegreppets utveckling från medeltid till nutid från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet samt Scientia Pro Futura IX Nordlöf, Kerstin Vetenskapsrådet Tvistelösningsmodeller, avslag Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, publiceringsbidrag, beviljat Torsten Söderbergs Stiftelse, Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället, kr. Persson, Annina Ansökan till British Institute of International and Comparative Law, kr ( tillsammans med Laura Ervo) Trenta, Cristina Post doc- stöd beviljat av Örebro Universitet 2013, SEK Örebro University 2013, Funding for time for article-writing for fresh doctors, SEK ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK Afram, Malki Nino International Lawyers Association Anderberg, Andreas Svenska kriminalistföreningen Nordiska polisforskningsnätverket Blad, Karin Nordic company law network 14

16 Calleman, Catharina Ledamot av IFAU:s vetenskapliga råd Ervo, Laura Styrelsemedlem International association for procedural law. Sveriges representant + medlem av ledningsgrupp vid Menu for Justice projektet. Ordförande, utbildningskollegiet, ÖRU. Medlem, handledarkollegiet, ÖRU. Medlem, Internationaliseringsrådet, ÖRU: Medlem, Särskilt meriterad lärare kollegium. Hambre, Anna-Maria Nätverket för jurister i Örebro Nätverket för juris doktorander (NJD) Kristoffersson, Eleonor International Fiscal Association Skatterättsliga klubben Stockholm European Tax Law Professors Association Föreningen för forskning om mervärdesskatt och andra indirekta skatter Ledamot i Riksbankens jubileumsfonds bedömargrupp 1 Suppleant i Riksbankens jubileumsfonds styrelse Styrelseledamot i Nätverket för Europarättsforskning, Stockholms universitet Ordförande för Institutet för mervärdesskatterättslig forskning, Stockholms universitet Medlem i styrgruppen för samarbetet kring forskarutbildningen mellan Linköpings, Örebros och Karlstads universitet Styrelseledamot i stiftelsen TOR/Skattenytt 15

17 Lind, Göran International Society of Family Law Svenska samfundet för jämförande rättsforskning Nätverket för jurister i Örebro Lunell, Erika Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) Nergelius, Joakim Svenska avdelningen av Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt, vice ordförande Svenska sällskapet för jämförande rättsforskning, styrelseledamot Ledamot av Ratios vetenskapliga råd Medlem av redaktionsrådet för Europarättslig tidskrift Medlem av redaktionsrådet för University of Warsaw Journal of Comparative Law Styrgruppen för Svenska Nätverket för europarättsforskning - ledamot Fondation Jean Monnet pour l Europe, Lausanne, medlem Docent i komparativ rätt och Europarätt, Åbo Akademi Medlem i redaktionskommittén för Sveriges Lag, ny lagbok som utkom för första gången i januari 2013, Studentlitteratur Nordlöf, Kerstin Nordiska kriminalistföreningen 1985 British Institute of International and Comparative Law 2008 Viktimologiskt nätverk 2008 Internationale Vereinigung für Rechts- und Socialphilosophie Nätverket för kvinnliga straffrättare Nätverket för Nordiska straffrättare Nätverket för Nordiska processrättare IAPL International Association of Procedural Law

18 AIDP Association de droit pénal Representerar Juridicum i det nordiska samarbetet om forskarutbildningskurser i rättvetenskap Persson, Annina H SCCL, The Stockholm Centre for Commercial law, medlem CEFIN, Centrum for bank och Finans, KTH, medlem Credit, Debt and Insolvency Network, medlem Svenskt samerättsligt nätverk för jurister, SAnN, medlem ZERP- Centrum för europeisk rättspolitik, Universitet i Bremen, Tyskland, medlem Nätverket för jurister i Örebro, medlem Prodekan för HS- nämnden Ordförande i anställningsutskottet HS- nämnden Ordförande i docenturnämnden HS- nämnden Ämnesansvarig för Juridicum Ledamot av Biblioteksrådet Ordförande i handledarkollegiet Granskare för UKÄ:s uppföljning av utbildning på grund och avancerad nivå samt yrkesexamen i juridik, hösten Ledamot i Kronofogdens vetenskapliga råd Expert i den statliga utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället? SOU 2013:78 Styrgruppen för Svenska Nätverket för europarättsforskning - ledamot Sandén, Ulrika Ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation. Medlem i OFO:s (Organisationen För Organdonation i Mellansverige)Etiska Råd. Medlem i nätverken Nordic Network for Research in Biomedical Law samt PROF Nordiskt nätverk för samspelet mellan offentlig och privat rätt. 17

19 Steinberg, Maria SULFs förbundsstyrelse Deltar i Nätverket för arbetsmiljöjurister. Varit opponent vid Peter Anderssons avhandling på Göteborgs univ. 5 juni 2013 Se ovan. Trenta, Cristina Affiliated with the VAT Institute in Stockholm. 7 DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER Afram, Malki Nino Stockholms miljörättscentrum Miljörättsligt seminarium om företags ansvar för miljöskada i gränsöverskridande sammanhang. (21 nov 2013) Anderberg, Andreas Närvaro vid Svenska nätverkets för europarätt seminarium, Lunds universitet 8 november. Närvaro vid Anna Wetters disputation, Uppsala universitet 22 november. Andersson, Anna Deltagande i Salzburg Summer School of European Private Law July Blad, Karin Insolvensrättsligt Forum, 31 januari -1 februari, Uppsala (åhörare) Harmonization - the Future of European Private Law? april 2013 (åhörare) International Scientific Conference on Legitimate Safety, 15 maj 2013, National Defence University in Warsaw, Department of Law and Administration, Warszawa, Polen (deltagare, presentation av paper) International Conference on Law & Culture "Court culture conciliation culture or litigation culture?", 16 maj 2013 Faculty of Law, University of Białystok, Polen. (åhörare) PhD seminar on Companies and Markets - EU law, Nordic law and law and economics, oktober 2013, Det juridiske fakultet, Oslo universitet (kurs/seminariedeltagare) Ervo, Laura The Scandinavian court culture and its challenges to judges. Presentation vid Bialystock universitet, Polen,

20 Liability and socialcontrol of Scandinavian judges. Presentation på international konferens Liability of Public Officers, Płock universitet, Deltagandet i projektmötet, Focus on collective redress, London, Changing Civil Proceedings Court Service or State Economy. Presentation på en internationell konferens Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure, Vilnius universitet, Multiculturalism in the fact gathering. Presentation on the 14 th international roundtable on the semiotics of law. Hangzhou, China, The Interpreter s Role at the Court, Presentation på International Forum on Legal Translation, Hangzhou, China, The current challenges in fair trial - How to take multiculturalism into consideration? Presentation på the 3 rd international conference on law, translation and culture, Hangzhou, China, Discourse Analysis in legal studies - especially when analysing case law, presentation på the 3 rd International Conference on Law, Language and Discourse. Shanghai, China, Between legal and social control Scandinavian ombudsmen, presentation på annual conference of ICCL, London och deltagandet i projektmötet, Tuomarin esteellisyys ja todistelukysymykset, föreläsningar vid Justitieministeriet, Helsingfors, Deltagandet + styrelsemötet i annual konferensen av IAPL, Athen, Internationell publicering, presentation på en doktorandkonferens, Kilsberg Opt in or opt out? Dimensions based on Scandinavian options and commissions recommendations. Presentation på en internationell konferens Collective redress vid Uppsala universitet, Class actions, the situation in the Scandinavian countries, presentation på en internationell konferens vid Péter Pazmany Universitet, Budapest, Ungern Gustafsson, Anna Föredrag om kränkningar i skolan under försäkringsrättsdagen, Försäkringsjuridiska föreningen i Göteborg, 10 oktober 19

21 Hambre, Anna-Maria Deltagare vid SNEF Harmonization - the Future and European Private Law?, april Deltagare i IFA Poster Program Copenhagen 2013, augusti Talare vid Momsinstitutets momskonferens i Sigtuna september Johansson C., Märta Deltog i Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens (14 nov. 2013) i Stockholm med presentation av forskningsresultat ("Människohandelsbrottets decennielånga metamorfos: Det (ideala) handlingsoförmögna offret"). Kristoffersson, Eleonor Anordnade konderens om Europeiseringen av privaträtten på Berns i Stockholm den april 2013 (huvudarrangör) Anordnade konferensen MOMS 2013 på Hotell Kristina i Sigtuna den september 2013 (huvudarrangör) Anordnade handledar- och doktorandkonferens i Kilsbergen oktober 2013 (huvudarrangör) Bokreleaseparty om offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen, Wien, 22 november 2013 Seminarium om offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen, Salzburg, 9 December 2013 Key Note Speaker, Momskonferens i Wien december Lind, Göran Föreläsningar om familjerättsliga avtal för praktiskt verksamma jurister, Nice, Frankrike, april 2013 Föreläsningar i sambojuridik för praktiskt verksamma jurister, Göteborg i maj 2013 Föreläsning om makes arvsrätt för praktiskt verksamma jurister, Göteborg i maj 2013 Föreläsningar i testamentstolkning för praktisk verksamma jurister, Malmö i maj 2013 Föreläsningar i testamentes ogiltighet för praktiskt verksamma jurister, Malmö i maj 2013 Föreläsningar i bodelning, arv och testamente för praktiskt verksamma jurister, Ängelholm i augusti 2013 Föreläsningar i boutredning, Rethymnon, Grekland, i september

22 Deltagande i seminarier avseende nordiskt forskningsprojekt om nordisk samborätt, i Köpenhamn i juni och Uppsala i september. Deltagande i högre seminarium i familjerätt, Uppsala i mars Nergelius, Joakim Talade om Relationship between EU Law and Member States Constitutional Autonomy, vid konferens om The Enforcement of EU Law Against Member States, på The Institute of Legal Studies, Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 21 maj 2013 Deltog vid presentation av boken Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2 (ed. Kristoffersson, E., Lang, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C., Storch, A., Handelshögskolan i Wien, 22 november 2013 Persson, Annina H Talare vid DKT-konferensen (Tillsynsmyndigheten i konkurs samt konkursförvaltarnas förening), Stockholm 17 maj Sandén, Ulrika Talare vid Vitalis 2013 (arr. Vitalis), april 2013 Talare vid seminariet Hur får vi använda patientinformation i den kliniska undervisningen? (arr. Svenska Läkaresällskapet), maj Talare vid SFAI-veckan 2013 (arr. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård), september 2013 Talare vid Etikdagen Integritet ett förleget begrepp (arr. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund), november 2013 Deltagande i Högre seminarium i Medicinsk rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet, maj 2013 Deltagande vid doktorand- och handledarkonferensen i Kilsbergen, september 2013 Steinberg, Maria Violence and harassment in the workplace, paper presented in Bordeaux at an international conference. Trenta, Cristina Speaker september 2013, vid konferens i Sigtuna MOMS 2013, Place of Supply of Peer-to-peer Services, How to tax new supplies. 21

23 Speaker vid internationell konferens I Teramo, Italien, oktober Tax incentives and public finance for areas struck by natural disasters and environmental disasters due to human errors, Effectiveness of financial measures and reform perspectives. Attendance Conference, Annual Meeting Lisbon (Portugal), 30 May - 1 June 2013, European Association of Tax Law Professors (EATLP), Corporate Income Tax Subjects. Seminar October 2013, at Karlstad University, VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks. Seminar November 2013, at Stockholm University, VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks. Invited as a speaker in workshop on November 2013, at Oxford University, Content taxes. 8 GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Afram, Malki Nino Mälardalens högskola (gästföreläsare på termin 2 Socionomprogrammet, föreläsningar samt tentamensrättning). Teologiska högskolan i Stockholm (Examinator och kursansvarig Ursprungsfolk och minoriteters rättigheter, föreläsningar samt seminarium, PM och tentamensrättning). Andersson, Anna Gästföreläsare vid Försvarshögskolan och Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet inom området folkrätt med mänskliga rättigheter. Blad, Karin Gästföreläsning med anledning av Erasmuslärar-utbyte för LL.M. och PhD-studenter vid juridiska fakulteten, Białystok universitet, Polen (4 timmar, 14 maj) Gustafsson, Anna I september gästföreläste jag om kränkningar i skolan vid Uppsala universitet inom ramarna för rektorsutbildningen. Kristoffersson, Eleonor 5 juli, Svensk civilrätt på Salzburgs universitets Summer School den 5 juli , 20, 26 och 27 november, Österrikisk mervärdesskatt på Salzburgs universitet 22

24 Lind, Göran Föreläsningar om familjerättsliga avtal för praktiskt verksamma jurister, Nice, Frankrike, april 2013 Föreläsningar i sambojuridik för praktiskt verksamma jurister, Göteborg i maj 2013 Föreläsning om makes arvsrätt för praktiskt verksamma jurister, Göteborg i maj 2013 Föreläsningar i testamentestolkning för praktisk verksamma jurister, Malmö i maj 2013 Föreläsningar i testamentes ogiltighet för praktiskt verksamma jurister, Malmö i maj 2013 Föreläsningar i bodelning, arv och testamente för praktiskt verksamma jurister, Ängelholm i augusti 2013 Föreläsningar i boutredning, Rethymnon, Grekland, i september 2013 Deltagande i seminarier avseende nordiskt forskningsprojekt om nordisk samborätt, i Köpenhamn i juni och Uppsala i september. Nergelius, Joakim Om Svenska myndigheters självständighet från Oxenstierna och framåt, Post- och telestyrelsen, Stockholm, 18 februari 2013 Om Europakten flexibel integration som grund för euron och EU:s framtid, i samband med presentation av boken Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris, Europaperspektiv 2013, Norra Latin, Stockholm, 6 februari 2013 (även visat i TV 2) samt även vid seminarium i Malmö (Börshuset) 18 mars Om Konstitutionella synpunkter på EU-domstolens avgörande i målet Åkerberg Fransson, Centre for Commercial Law, Stockholms universitet, 19 mars 2013 Höll även ett doktorandseminarium på Uppsala universitet, 9 april 2013, kring boken De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet. Undervisning på doktorandkurs i Vetenskapsteori, Örebro, 28 maj Om The Fiscal Compact Does the Future of the Euro rest on closer cooperation?, på seminarium om A Competitive EU at the right price, Stockholm Region EU Office, Bryssel 29 maj 2013 (samarrangemang med Entreprenörskapsforum) Presentation av skriften Samarbete vs. Storkommuner Vad kan småkommuner vinna på vidgat samarbete?, Reforminstitutet, Stockholm, 24 oktober

25 Inledningstalare vid särskild Rättssäkerhetsdag, Institutet Skatter & Rättssäkerhet, Stockholm 12 november 2013 Informerade även universitetets s.k. Innovationsråd om hela ämnets forskning den 28 maj i år. Persson, Annina H Talare vid DKT-konferensen (Tillsynsmyndigheten i konkurs samt konkursförvaltarnas förening), Stockholm 17 maj ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET Andersson, Anna Ansvarig för Minor Field Studies (MFS)vid Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt Arbete. Blad, Karin Styrelseledamot i studentkårens doktorandsektion Ervo, Laura Ordförande, utbildningskollegiet, ÖRU. Medlem, handledarkollegiet, ÖRU. Medlem, Internationaliseringsrådet, ÖRU: Medlem, Särskilt meriterad lärare kollegium. Lind, Göran Kursansvarig för kursen Boutredning, arv och testamente, avancerad nivå, 15 p. Ledamot av handledarkollegiet Nordlöf, Kerstin Kursansvarig för forskarutbildningskursen Rättvetenskaplig teori och metod 15 hp Kursansvarig för forskarutbildningskursen Vetenskaplig teori för jurister 7,5 hp Skrev revideringen av allmän studieplan för forskarutbildning i rättsvetenskap och dess utbildningsbeskrivning Persson, Annina H Prodekan för HS- nämnden Ordförande i anställningsutskottet HS- nämnden 24

26 Ordförande i docenturnämnden HS- nämnden Ämnesansvarig för Juridicum Ledamot av Biblioteksrådet Ordförande i handledarkollegiet Sandén, Ulrika inom Örebro universitet: suppleant i SACO-S styrelsen vid Örebro universitet Trenta, Cristina Programansvarig för Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning sedan augusti ÖVRIGA AKADEMISKA UPPDRAG Ervo, Laura Editor of the Baltic Journal of Law & Politics. Senior Associate Editor of the Journal of Legal English. Peer reviewer / Baltic Journal of Law & Politics. Peer reviewer / Retfaerd. Forskarhandledning utbildning, 100 timmar. ERASMUS lärarutbyte, Pécs universitet, Ungern, Styrelsemedlem International association for procedural law. Sveriges representant + medlem av ledningsgrupp vid Menu for Justice projektet. Kristoffersson, Eleonor Ledamot i Riksbankens jubileumsfonds bedömargrupp 1 Suppleant i Riksbankens jubileumsfonds styrelse Styrelseledamot i Nätverket för Europarättsforskning, Stockholms universitet Ordförande för Institutet för mervärdesskatterättslig forskning, Stockholms universitet Medlem i styrgruppen för samarbetet kring forskarutbildningen mellan Linköpings, Örebros och Karlstads universitet Styrelseledamot i stiftelsen TOR/Skattenytt Betygsnämndsledamot, Örebro universitet dem 13 december 2013 Ledamot i Regelrådet Undervisar för Domstolsverket 3 ggr / år Undervisar för FAR 3 ggr / år 25

27 Lind, Göran Gästföreläsningar i familjerätt på grundkurs och på avancerad kurs vid Uppsala universitet Gästföreläsningar i familjerätt på avancerad kurs vid Stockholms universitet Nergelius, Joakim Informerade tillsammans med en grupp andra forskare ledamöter i riksdagens Utrikesutskott om universitetets pågående forskning i internationell rätt, 4 mars Svensk nationalrapportör för ett av tre konferenstema vid FIDE-konferens (Fédération International de Droit Européen) i Köpenhamn, att hållas i maj 2014 (tillsammans med docent Siddek Mohammed Sayed) Nordlöf, Kerstin Representerar Juridicum i det nordiska samarbetet om forskarutbildningskurser i rättvetenskap Kursansvarig för forskarutbildningskursen Rättvetenskaplig teori och metod 15 hp Kursansvarig för forskarutbildningskursen Vetenskaplig teori för jurister 7,5 hp Sandén, Ulrika Närläsare vid tvåårsprövningen av Rikards Karlssons doktorandprojekt Myndighetssamverkan vid olyckor och extraordinära händelser. En rättsvetenskaplig studie om informationsutbyte och sekretess inom området samhällsskydd och beredskap. Juridiska institutionen, Umeå universitet, den 10 april Handledning på forskarnivå Calleman, Catharina: Biträdande handledare för Rasmus Hästbacka, doktorand vid Umeå universitet Ervo, Laura Satu Saarensola Åbo universitet. Eija Tiukuvaara, Helsingfors universitet. Anna-Liisa Autio, Åbo universitet. Elisa Silvennoinen, Universitetet för Östra Finland. 26

28 Liisa Sippel, Lic. Åbo universitet. Kristoffersson, Eleonor Huvudhandledare för Björn Forssén som disputerade den 26 april Huvudhandledare för Hanna Grylin, Högskolan i Gävle, Huvudhandledare för Anna-Maria Hambre, Örebro universitet Huvudhandledare för Sebastian Moll, Karlstad universitet Huvudhandledare för Per-Ola Ohlsson, Karlstad universitet Biträdande handledare för Karin Blad Biträdande handledare för Karin Florin Lundström Lind, Göran Karin Kulin-Olsson, arvsrätt, Örebro universitet, huvudhandledare Nergelius, Joakim Jenny Zetterqvist, huvudhandledare Anna-Maria Hambre, biträdande handledare Nordlöf, Kerstin Magnus Israelsson, Mittuniversitetet, biträdande handledare, disputerade 15 mars, 2013 Doktorand Andreas Anderberg, Örebro universitet, biträdande handledare Doktorand Jeanna Hoffmann, Örebro universitet, huvudhandledare Doktorand Jenny Zetterqvist, Örebro universitet, biträdande handledare Arne Gerdner, Högskolan i Gävle, biträdande handledare 27

29 Persson, Annina H Ann- Sofie Henriksson, civilrätt, Umeå universitet, huvudhandledare Isak Bergdahl, civilrätt/processrätt, Örebro universitet, huvudhandledare Karin Lundström, civilrätt, Örebro universitet, huvudhandledare Karin Kulin-Olsson, civilrätt, Örebro universitet, bihandledare Karin Blad, civilrätt, Örebro universitet, bihandledare 10.2 Uppdrag som opponent eller ledamot i betygsnämnd Calleman, Catharina Opponent på Karin Lundströms tvåårssem. 10/3 Ervo, Laura Opponent vid Pekka Määttäs disputation den vid Åbo universitet. Kristoffersson, Eleonor Opponent på Ulrika Gustafsson Myslinskis slutseminarium, Uppsala universitet den 22 oktober 2013 Ledamot av betygsnämnd, Örebro, Selma Salihovic, Psykologi, A Developmental Perspective on Physophatic Traits in Adolescence, 13 december Nergelius, Joakim Ordförande vid Björn Forsséns disputation i skatterätt, Örebro 26 april Ledamot i betygsnämnd vid disputation i konstitutionell rätt, Uppsala, 29 november (Victoria Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar) Persson, Annina H Betygsledamot vid disputation avseende Ola Jingryd. Avhandlingens titel: Impartial legal counsel in real estate conveyances, Stockholm den 29 januari 2013 Steinberg, Maria Opponent vid Peter Anderssons avhandling på Göteborgs univ. 5 juni

30 10.3 Sakkunnig och refereeuppdrag Calleman, Catharina International Migration Review (IMR) januari Comparative Labor Law & Policy Journal, maj Scandinavian Journal of Disability Research, augusti Ervo, Laura Sakkunnig för Mikael Berglunds docentur, Uppsala universitet Peer review av en antologi "Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure. Vilnius University Press 2013". Kristoffersson, Eleonor Sakkunnig på professur rättsvetenskap vid Århus universitet (klart den 30 april 2013) Nergelius, Joakim Anlitad som granskare (peer reviewer) av Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet. Sakkunnig åt Östersjöstiftelsen, för bedömning av post doc-projekt med konstitutionell inriktning. Även sakkunnig vid tillsättning av lektorat i offentlig rätt, Stockholms universitet. Svensk nationalrapportör för ett av tre konferenstemata vid FIDE-konferens (Fédération International de Droit Européen) i Köpenhamn, att hållas i maj 2014 (tillsammans med docent Sideek Mohammed Sayed) Nordlöf, Kerstin Av Riksbankens Jubileumsfond anlitad som sakkunnig för forskningsansökan Sakkunnig för lektorat i socialt arbete med inriktning mot offentlig rätt, Stockholms universitet Persson, Annina, H. Sakkunnig på JD Henric Falkmans ansökan om docentur i civilrätt, augusti

31 10.4 Gästforskare eller hedersdoktor Nordlöf, Kerstin Gästprofessor vid The University of Ryukyus, Japan, 2-21 oktober, TREDJE UPPGIFTEN OCH MEDVERKAN I MEDIA 11.1 Tredje uppgiften Anderberg, Andreas Kommentarer/debattartiklar i Nerikes Allehanda, Upsala Nya Tidning, Tidningen Nu m.m. Anna-Maria Hambre Inbjuden talare till landstingsledningskansliets Café Forum, 17 december Deltagare i Forskar Grand Prix 2013 Kristoffersson, Eleonor Ledamot i Regelrådet Undervisar för Domstolsverket 3 ggr/ år Undervisar för FAR 3 ggr/ år Calleman, Catharina Föreläsningar 9/3 ABF 26/3 Arbetarrörelsens arkiv 3/9 Jämlikhetsprojektet, Biblioteket, Örebro universitet 6/9 Intervju i Du & jobbet 17/9 Juristnätverket, Örebro universitet 18/9 P1 Morgon 27 och 28/9 Bokmässan Göteborg 30

32 Johansson C, Märta Deltog i seminarium ( Finns det ett liv efter människohandel? ) om människohandelsoffer i rättsprocessen i anslutning till pjäsen Dream Business (om människohandel) vid Orionteatern, Stockholm (6 nov. 2013). Intervju i Dokument Inifrån, En eskortflickas dagbok (sändes 12 dec 2013) om åldersbedömningar av barn. Intervju i The Guardian: Prostitution: why Swedes believe they got it right om offer för människohandel (11 dec. 2013) Lind, Göran Föreläsningar, seminarier och kurser för domare, advokater och andra praktiskt verksamma jurister. Sakkunnigutlåtanden till advokatbyråer och domstolar. Nomineringsansvarig för Familjens jurist avseende stipendier till bästa examensarbete i familjerätt vid svenska universitet. Nergelius, Joakim Regelbunden medverkan i radio och press. Information om forskning i skolor genom universitetets Forskarförmedling. Nordlöf, Kerstin Release-lunch i samarbete med Norstedts Juridik med anledning av publiceringen av antologin Argumentation i Nordisk Straffrätt, 23 maj 2014, Nordiska museet, Stockholm. Tvärsnytt, åtal gällande våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn i 16 fall, 7 november 2013 Sandén, Ulrika Medverkan i media, Intervju i Dagens Medicin Ändring på gång i patientdatalagen samt IT i vården Patientdatalagen ses över, den 23 oktober Talare vid Vitalis 2013 (arr. Vitalis), april 2013 Talare vid seminariet "Hur får vi använda patientinformation i den kliniska undervisningen?" (arr. Svenska Läkaresällskapet), maj Talare vid SFAI-veckan 2013 (arr. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård), september 2013 Talare vid Etikdagen "Integritet - ett förlegat begrepp" (arr. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund), november

33 Medverkan i media, Intervju i Dagens Medicin "Ändring på gång i patientdatalagen" samt IT i vården "Patientdatalagen ses över", den 23 oktober Steinberg, Maria Uppdragsutbildning, arbetsmiljörätt 15 hsp Medverkan i media Anderberg, Andreas Kommentarer/debattartiklar i Nerikes Allehanda, Upsala Nya Tidning, Tidningen Nu m.m. Johansson, Märta C. Intervju i Dokument Inifrån, En eskortflickas dagbok (sändes 12 dec 2013) om åldersbedömningar av barn. Intervju i The Guardian: Prostitution: why Swedes believe they got it right om offer för människohandel (11 dec. 2013) Lind, Göran Intervju i Juridik i dag ang. arvsrätten för särkullbarn. Intervju i Dagens Eko ang. faderns överlämnande av bruden vid vigsel Nergelius, Joakim Har vid ett flertal tillfällen medverkat i radio och TV, liksom i dagspress samt magasinen Axess och Neo med synpunkter på konstitutionella frågor. 32

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2012 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Sammanställd av Monika Geisor

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2011

Verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen 2011 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet Verksamhetsberättelse 2011. Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 1 NULÄGET VID CENTRUM FÖR GENUSVETENSKAP... 4 GÄSTFORSKARE...

Läs mer

Stockholm Centre for Commercial Law

Stockholm Centre for Commercial Law Stockholm Centre for Commercial Law EN PRESENTATION Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM Besök: Universitetsvägen 14D, Universitetsbiblioteket,

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01.

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01. Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

Programforskning som bärande idé. Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE

Programforskning som bärande idé. Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE Programforskning som bärande idé Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE Flera nya forskningsanslag fortsatt uppbyggnad av CFK Under år 2002 har GRI varit framgångsrikt hos forskningsfinansiärerna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Avdelningen för Miljö- och energisystem (IMES) juni 2004 Verksamhetsberättelse 2003 Miljö- och energisystem 2 Innehållsförteckning 1. Miljö- och energisystem (IMES)...3 Organisation...3

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-05-22

CURRICULUM VITAE 2014-05-22 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-05-22 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

UTBILDNINGSHELG om kommersiell. Experience the ELSA-spirit. sexuell exploatering av barn. STEP - ta ett steg ut i Europa. Nummer 1, 2004 SWEDEN 1

UTBILDNINGSHELG om kommersiell. Experience the ELSA-spirit. sexuell exploatering av barn. STEP - ta ett steg ut i Europa. Nummer 1, 2004 SWEDEN 1 Nummer 1, 2004 elsius Magazine of The European Law Students Assiocation Sweden UTBILDNINGSHELG om kommersiell sexuell exploatering av barn STEP - ta ett steg ut i Europa Experience the ELSA-spirit SWEDEN

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Verksamhetsberättelse 2013 1 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2013 Sammanställd

Läs mer

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) är en mångvetenskaplig miljö där forskare och lärare

Läs mer

Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde

Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde UTREDNINGSTJÄNSTEN Utvärderings- och forskningsfunktionen PM 2011-05-27 Dnr 099-1678-2010/11 Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde Förord På uppdrag av civilutskottet har en inventering

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Det är ALDRIG för sent att bestämma sig

Det är ALDRIG för sent att bestämma sig Det är ALDRIG för sent att bestämma sig DU ÄR MITT uppe i dina juridiska studier eller håller kanske rent av på att avsluta dem. Men vilken inriktning ska din karriär få? Siktar du på något inom affärsjuridiken?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr 4/2015

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr 4/2015 ÅRSREDOVISNING 2014 Dnr 4/2015 1 FÖRORD... 2 2 RESULTATREDOVISNING... 3 2.1 Bakgrund och uppdrag... 3 2.1.1 Organisation... 3 2.1.2 Prestationer... 4 2.2 Forskning och analys... 4 2.2.1 Forskning... 5

Läs mer

Consumer Psychology Research CPR

Consumer Psychology Research CPR Consumer Psychology Research CPR Områdesgruppen för konsumentpsykologi vid Karlstads universitet AKTIVITETSRAPPORT 2008 2008 12 08 Kontaktinformation: Margareta Friman, Associate professor Faculty of Economic

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP ÅR 2012 Pågående externfinansierade projekt Handisam. Titel: Vetenskaplig undersökning av mediernas rapportering om psykisk sjukdom och våldsbrott.

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer