VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2013 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström

2 Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT Inledning Internationalisering Forskningsanknuten utbildning Samhällskontakter Strategier och visioner FORSKARE VID JURIDICUM Seniora forskare Doktorander PUBLIKATIONER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA AKADEMISKA UPPDRAG Handledning på forskarnivå Uppdrag som opponent eller ledamot i betygsnämnd Sakkunnig och refereeuppdrag Gästforskare eller hedersdoktor TREDJE UPPGIFTEN OCH MEDVERKAN I MEDIA Tredje uppgiften Medverkan i media... 32

3 1 ÅRET SOM GÅTT 1.1 Inledning Juridicum fick under året en ny medarbetare nämligen Erika Lunell. Några medarbetare lämnade också oss för nya uppdrag nämligen Vladimir Bastidas, Catarina Sitte Durling, och Mona Samadi. Björn Forsen disputerade på en avhandling med titeln: Skatt och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier den 26 april. Ulrika Sanden befordrades från adjunkt till lektor. Michael Schnürer pensionerades. Josef Zila blev professor emeritus och uppvaktades i oktober 2013 med en festskrift. 1.2 Internationalisering Det intensiva utbytet med våra kollegor i andra länder har fortsatt. Professor Eleonor Kristoffersson är sedan november 2013, och kommer så vara under våren 2014, gästprofessor i Salzburg Juridicum har haft flera utländska forskare på besök. Professor Laura Ervo har till Örebro universitet under 2013 inbjudit följande internationella Professor Nicolo Trocker, Florens universitet, Italien, 29/1-31/ Professor Aleš Galič, Ljubljana universitet, Slovenien, 11/3-13/ Professor Keith Uff, Birminghams universitet, Storbritannien, 18 19/ Satu Saarensola, Pirkkala tingsrätt Professor Lilla Király, Pécs universitet, Ungern, 19/5 23/ Professor Spyros Tsantinis, Universitet Thrace, Grekland, 18/11 19/ Professor Anssi Keinänen, Ulla Väätänen och Emmi Muhonen, Universitet för Östra Finland, 2/12 4/ Professor Bart Krans, Universitet Groningen, Holland + Pekka Haapaniemi Helsingfors hovrätt 2/12 4/

4 1.3 Forskningsanknuten utbildning Ämnet har fortsatt med den organisation som införlivades under Utbildningskollegiet har letts av professor Laura Ervo och handledarkollegiet av professor Annina H Persson. Inom forskarutbildningen i rättsvetenskap genomfördes i samarbete med Linköping och Karlstads universitet följande kurser Vetenskapsteori för jurister 7,5 hp. 1.4 Samhällskontakter Juridicum har fortsatt att arrangera seminarium och medverka i det juridiska nätverket för samtliga jurister i Örebro kommun. Nätverket som har haft fyra träffar under året. Två av dessa träffar har ägt rum på Örebros nybyggda Rättscentrum, där vi vid det ena tillfället besökte Kriminalvården och vid det andra Tingsrätten där lagman Per Grevesmühl visade tingsrättens lokaler och berättade om arbetet i tingsrätten. En träff med juristnätverket har hållits på Universitetet där professor Göran Lind hållit en föreläsning över ämnet Sambojuridik i internationell belysning. Den sista träffen ägde rum hos PwC där Staffan Sundkvist, som är auktoriserad skatterådgivare och partner på PwC, informerade om lagförslaget angående fåmansbolag och processen angående värdering av aktier vid inköp. Juridicums ämnesråd har haft regelbundna träffar under året. Ämnesrådet har diskuterat en mängd frågor, bl.a. hur ämnet ska kunna sprida mer information om vår forskning genom t.ex. en särskild kampanjdag. Under året gavs också ut en årsbok för åren Ämnet har vid ett flertal tillfällen synts i media. Professor Eleonor Kristoffersson har t.ex. uttalat sig i Svenska Dagbladet om de s.k. taket för statlig skatt. 1.5 Strategier och visioner Ämnet har fortsatt med sin ambition att publicera fler artiklar i referee granskade internationella tidskrifter. Under 2013 publicerade vi ett stort antal böcker och artiklar i svenska och internationella tidskrifter. Vidare beviljades vi ett antal ansökningar avseende externa medel, allt enligt nedan närmare angivna uppgifter. 3

5 2 FORSKARE VID JURIDICUM 2.1 Seniora forskare Bastidas, Vladimir, jur.dr. universitetslektor, EU-rätt och marknadsrätt Bjälle, Britta, gästprofessor Calleman, Catharina, professor, arbetsrätt Edvardsson, Leif, adjungerad professor, skatterätt Ekroth, Jesper, docent, universitetslektor, offentlig rätt Ervo, Laura, professor, processrätt Johansson, Märta C., universitetslektor, folkrätt Jonsson, Jessica, jur.dr. universitetslektor, folkrätt Kelemen, Katalin, jur.dr., universitetslektor, komparativ rätt Kristoffersson, Eleonor, professor, skatterätt, LL.M. (Göteborg), LL.M. (Mannheim) Lind, Göran, adjungerad professor, familjerätt Lunell, Erika, universitetslektor i rättsvetenskap Lyles, Max, docent, lektor, rättshistoria och rättsteori Nergelius, Joakim, professor, konstitutionell rätt Nordlöf, Kerstin, professor, straff- och processrätt Persson, Annina H., professor, civilrätt. Ryberg Welander, Lotti, universitetslektor, arbetsrätt Sandén, Ulrika, jur. dr, universitetslektor i rättsvetenskap (medicinsk rätt, förvaltningsrätt) Steinberg, Maria, jur.dr., universitetslektor, arbetsrätt och arbetsmiljörätt Trenta, Cristina, jur.dr., skatterätt 4

6 Valguarnera, Filippo, docent, komparativ rätt Zila, Josef, professor, straffrätt 2.2 Doktorander Anderberg, Andreas, straffrätt Bergdahl, Isak, civilrätt/processrätt Blad, Karin, civilrätt Forssén, Björn, skatterätt Grylin, Hanna, skatterätt Hambre, Anna-Maria, skatterätt Hoffmann, Jeanna, förvaltningsrätt, socialrätt Kulin-Olsson, Karin, civilrätt Lundström Florin, Karin, civilrätt Moll, Sebastian, skatterätt Ohlsson, Per-Ola, finansrätt Zetterqvist, Jenny, folkrätt 3 PUBLIKATIONER Anderberg, Andreas, Zila, straff och sanktioner. I: Anderberg, Andreas (red.) Festskrift till Josef Zila. Iustus 2013, s Anderberg, Andreas, Påföljd för mord. i: JT nr 1 s Blad, Karin, Prohibition on loans in Swedish Company law: Minority protection issues, i Dunaj K., Stepnowska, M. (eds.), Legal Security, Warszawa 2013, s Calleman, Catharina, Rena hem på smutsiga villkor?: Hushållstjänster, migration och globalisering. Antologi, red. tillsammans med Anna Gavanas, Makadam förlag, Göteborg,

7 Ervo, Laura, The mediation in the Scandinavian countries. Together with Liisa Sippel. In Mediation and Out-of-Court Mediation - comparative studies. Ed. by Carlos Esplugues, José- Luis Iglesias, Guillermo Palao. Intersentia 2013, pp Ervo, Laura, Õiglase kohtupidamise väljavaated kriminaalasjades tulevikuvisioonid ja praegune olukord Skandinaavias ja Euroopas. In Juridica 1/2013, pp Ervo, Laura, Liability and social control of Scandinavian judges. Forthcoming in Liability of public officers - selected issues. Ed. by Monika Gizynska, Anna Piszcz. Oficyna Wydawnicza Szkoly Wyzszej im. Pawla Wlodkowica w Plocku - Wydawnictwo Naukowe NOVUM sp. z o.o. 201, pp Ervo, Laura, Changing Civil Proceedings Court Service or State Economy. In Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure. Vilnius University Press 2013, pp Ervo, Laura, Class action a solution to access to justice problems in consumer cases? Some thoughts between the North, South and Europe. Together with Elena Martínez García, Dr. Professor of law, Valéncia University, Spain. In the ZZPInt - Zeitschrift für Zivilprozeß International, Jahrbuch, Volume 2012, Issue 17, pp Year of publ.: Ervo, Laura, The current challenges in fair trial - How to take multiculturalism into consideration? Proceedings of the third international conference on law, translation and culture, American Scholars Press 2013, pp Ervo, Laura,The current challenges in fair trial - How to take multiculturalism into consideration? International Forum of Teaching and Studies, Volume 9, Issue 2, 2013, pp Ervo, Laura, Multiculturalism in the fact gathering. Proceedings of the third international conference on law, translation and culture, American Scholars Press 2013, pp. XXV-XXX. Ervo, Laura, Institutional Autonomy, Barriers to Change and Innovation and Innovative Methods in Graduate Legal Studies: Lessons Learned. In Legal Education and Judicial Training in Europe -The Menu for Justice Project Report. Eleven International Publishing 2013, pp Ervo, Laura, Recommendations for Policymakers and course development in legal and judicial training. Together with Tomas Berkmanas, Daniela Cavallini, Laura Ervo, Ole Hamerslev, Markku Kiikeri, Philip Langbroek, Oitilia Pacurari In Legal Education and Judicial Training in Europe -The Menu for Justice Project Report. Eleven International Publishing 2013, pp Ervo, Laura, Ne bis in idem problematiken inom Norden Varför är det så svårt att acceptera Europadomstolens rättspraxis. Forthcoming in Festskrift till Josef Zila. Iustus 2013, pp Forssén, Björn, Skatt och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, doktorsavhandling framlagd vid disputation i Örebro 26 april, 302 sidor 6

8 Gustafsson, Anna: Kränkande behandling i skolan: Den rättsliga regleringen av kommunens ansvar, licentiatavhandling framlagd vid Uppsala universitet i september. Hambre, Anna Maria: Medförfattare till nationalrapport i Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2 (ed. Kristoffersson, E., Lang, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C., Storch, A.), Peter Lang Publishing Group, 2013 s Hiort af Ornäs, Lena, Kristoffersson, Eleonor, Övningar i skatterätt (Exercises in tax law) Iustus förlag, 20 edition 2013 Johansson, Märta och Kelemen, Katalin, "Still neglecting the demand that fuels human trafficking: A study comparing the criminal laws and practice of five European states on human trafficking, purchasing sex from trafficked adults and from minors", 21 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2013) Kristoffersson, Eleonor, Indirekte Steuern, in Jahrbuch Europarecht 2013, 14 pages, Editors: Thomas Eilmansberger, Günter Herzig, NWV - Neuer Wissenschaftlicher Verlag (Book chapter) Kristoffersson, Eleonor, Efter ne bis in idem (After ne bis in idem), Festskrift till Josef Zila, Iustus förlag 2013 p Kristoffersson, Eleonor, Pistone, Pasquale, General report, in Kristoffersson, Eleonor, Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Schuch, Joseph, Staringer, Claus, Storck, Alfred (editors), Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2, Peter Lang Verlag, Wien 2013 p Prof. Dr. Kristoffersson, Eleonor, Prof. Dr. Persson, Annina H., Prof. Dr. Nergelius, Joakim, Dr. Valguarnera, Filippo, PhD Candidate Hambre, Anna-Maria, LL.M. Larsson, Ylva, LL.M, Tax secrecy and tax transparency the relevance of confidentiality in tax law (Sweden), Peter Lang Verlag, Wien 2013 p Kristoffersson, Eleonor, Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdrag för ingående mervärdesskatt (Tax fraud, abusive practices and deduction for input VAT), Skattenytt 2013 p Kristoffersson, Eleonor, Tax fraud, tax abuse and the right to deduct input VAT in Sweden, World Journal of VAT/GST Law 2013 p Kristoffersson, Eleonor, Lang, Michael Pistone, Paquale Schuch, Josef Staringer, Claus Storch, Alfred.Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2 Utgivningsort:Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, WienFörlag:Peter Lang Publishing Group 7

9 Kristoffersson, Eleonor/ Melz, Peter, Mervärdesskatt en introduktion (VAT- an introduction), 17 edition, Iustus 2013 Lind, Göran: Sambolagen m.m. En kommentar, Norstedts Juridik, 2013, ny bok Lind, Göran & Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalken, Del I (1-17 kap.). Arv och testamente, Norstedts Juridik, 6 uppl. 2008, ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2013 Lind, Göran & Walin, Gösta, Kommentar till Ärvdabalken, Del II (18-25 kap.). Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., Norstedts Juridik, 5 uppl. 2009, ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2013 Lind, Göran: Ärvdabalken, i Beckman m.fl., Svensk familjerättspraxis, Norstedts Juridik, ny rättspraxis (Zeteo) 2013 Lundström Florin, Karin Artikel:Household credit, indebtedness and insolvency tillsammans med Annina H. Persson och Ann-Sofie Henriksson, European Review of Private Law Nergelius, Joakim Samarbete vs. Storkommuner Vad kan småkommuner vinna på vidgat samarbete?, Reforminstitutet, Stockholm 2013, 54 sidor Nergelius, Joakim. Europakten flexibel integration som grund för euron och EU:s framtid, i A. Bakardjieva Engelbrekt/L. Oxelheim/T. Persson (red.), Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris, Europaperspektiv 2013, Santérus, Stockholm 2013 s Nergelius, Joakim. Constitutional Reform in Sweden. Some important remarks, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (Holland) 2013 s Nergelius, Joakim. Medförfattare (tillsammans med E. Kristoffersson/A.H. Persson/F. Valguarnera/A.-M. Hambre/Y. Larsson) till kapitlet Sweden i E. Kristoffersson/M. Lang/P. Pistone/J. Schuch/ C. Starringer/ A. Storck (eds.), Tax Secrecy and Tax Transparency The Relevance of Confidentiality in Tax Law, Part 2, Peter Lang Academic Research, Frankfurt a.m s Nergelius, Joakim. Kommentar till rättsfallet Melloni (EU-domstolen, C-399/11), Europarättslig tidskrift 2013 s Nergelius, Joakim. Den tappre soldaten Svejk i välfärdsstaten, i Festskrift till Josef Zila, Iustus, Uppsala 2013 s Nordlöf, Kerstin. (2013) red. Argumentation i nordisk straffrätt, Norstedts Juridik, 200 pp. Nordlöf, Kerstin. (2013) Oskuldspresumtionen en utopi för minderåriga barn misstänkta för brott, in Argumentation i nordisk straffrätt, Norstedts Juridik, 2013, pp

10 Persson, Annina H., Bank secrecy artikel. Ingår i Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law, Part 1 and Part 2, Editor: Eleonor Kristofferson et al., Peter Lang Publishing Group, Wien. Persson, Annina H & Henrikson, Ann- Sofie, Lundström, Karin, Household Credit, Indebtedness and Insolvency, Artikel, European Review of Private Law, 2013, p Persson, Annina H, Konrad Lundberg med flera: Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 2013, Stockholm, Sanoma utbildning. Persson, Annina H med flera, Viss kreditgivning till konsumenter, Ds 2013:26, 2013, Fritzes. Persson, Annina H, Sanktioner mot banker och kreditmarknadsbolag, Festskrift till Josef Zila, 2013, s Persson, Annina H, Laura Ervo, Tomas Lindblom, Collective redress mechanism in Sweden, The Commission Recommendation on Collective redress, Annual Conference. British Institute for International and Comparative Law, 2013, Konferensbidrag, 22 sidor. Persson, Annina H, Torbjörn Ingvarsson, Immoral contracts, Konferensbidrag. Common Core of European Private Law, Turin, s. Lämnat för publicering i antologi. Persson, Annina H, Göran Millqvist & Torkel Gregow, Utsökningsbalken - en kommentar. Ny elektronisk upplaga i Zeteo, Norstedts juridik,stockholm, 780 sidor. Steinberg, Maria. Lagen måste skydda mobbades värdighet. Artikeln är populärvetenskaplig och puybliceras i Lag och avtal, nr 11, december sid Steinberg, Maria Skyddsombud och arbetsmiljörättsombud, bok 312 sidor. 4 upplagan, Norstedts juridik. Steinberg, Maria.Recension av Peter Anderssons avhandling, -Vidta alla åtgärder som behövs. En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar vid stress ak avh. Nordisk Socialrättslig tidskrift nr s Steinberg, Maria Brott mot arbetsmiljölagen-samnktioner främst för industriarbetarnas behov. Artikel i Festskrift till Josef Zilas. Steinberg, Maria.Occupational Health and Safety in a Diverse Post- Industrial Society: A Swedish Dilemma, Ch. 9 in Health and -safety at Work, European and Comparative Perspective, kluwer Law International, Nederländerna. Steinberg, Maria.Lagen måste skydda mobbades värdighet. Artikeln är populärvetenskaplig och puybliceras i Lag och avtal, nr 11, december sid

11 Trenta, Cristina. VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks (doctoral thesis in Commercial law at Jönköping International Business School, May 15th 2013) Trenta, Cristina. Discussion of a second doctoral thesis in Commercial law at Jönköping International Business School, May 15th 2013, VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks. Trenta, Cristina. Monography, Trenta, C., VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks, 2013, ISBN: Under peer review for IBFD publication 4 PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT Anderberg, Andreas Straffbar oaktsamhet (doktorandprojekt) Calleman, Catharina En arbetsrättslig gråzon mellan offentligt och privat (FAS Finansieringen slut, men arbetet fortsätter) Arbetskraftsbehov, beroende och likabehandling - tillämpningen av regleringen om arbetskraftsinvandring (FAS ) Ervo, Laura The 5th International Conference on Law, Language and Discourse in Sep vid ÖRU. Emil Heijnes stiftelse. BETWEEN NORTH AND EAST - Comparative studies on pre-trial procedure between the Nordic and Former East European countries. Svenska institutet. Hambre, Anna-Maria Skattesekretess Johansson C., Märta Har avslutat projektet Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet ( ) under

12 Kristoffersson, Eleonor Secrecy and Transparency in the Tax Administration (RJ) Double taxation and double non taxation in VAT (Institutet för skatter och rättssäkerhet) Kulin Olsson, Karin Mitt doktorandprojekt: Arvsrättens utveckling och framtida utformning Lind, Göran Samnordiskt projekt ang. nordisk sambojuridik. Publicering planerad 2014 Laglotten inför framtiden Förskott på arv i nordisk rätt Sambobegreppet Lundström Florin, Karin Pantsättning och tvångsrealisation av ägarlägenheter (doktorandprojekt) Lunell, Erika Överlappande immaterialrättigheter för design (Torsten Söderbergs Stiftelse) Nergelius, Joakim Medverkar i projekten Member States Constitutions and EU Integration, Universität Salzburg (finansierat av EU-kommissionen) samt Secrecy and Transparency in the Tax Administration, Örebro universitet/handelshögskolan i Wien (under ledning av prof. Eleonor Kristoffersson, med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond). Har medverkat i projektet EU och den svenska förvaltningsmodellen (Vetenskapsrådet), vilket avslutats i augusti 2012 med rapporten Sieps 2012:2 op. och slutredovisats under 2013 Persson, Annina H Om energi Collective redress Överskuldsättning Ulrika Sandén Den elektroniska patientjournalen och Samverkan kring dementa patienter informationsöverföring och sekretess 11

13 Trenta, Cristina Project in progress for the legal science programme I proposed and outlined a project within the legal science programme in order to support the language skills English and Swedish for students attending that program. 5 ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL Anderberg, Andreas Tryckningsbidrag (Festskrift till Josef Zila) Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning ( kr) beviljat. Tryckningsbidrag (avhandl. Straffbar oaktsamhet) Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning ( kr) beviljat. Afram, Malki Nino Söderbergska stiftelsen (augusti 2013, ej beviljat), Konkurrensverket (ansökan om finansiering av ett doktorandprojekt som ska ingå i ett större konkurrensrättsligt projekt, svar förväntas under senare delen av vt14). Andersson, Anna Nominerad av Örebro Universitet till Stiftelsen för Rättsvetenskaplig forskning/wallenbergstiftelsernas utlysning om finansiering av doktorandtjänst i rättsvetenskap. Calleman, Catharina: Arbetskraftsbehov, beroende och likabehandling - tillämpningen av regleringen om arbetskraftsinvandring, (Forte, förlängning 2014) beviljat. Arbetskraftsinvandring enligt svensk modell möter EU-regler, (VR), avslag. Ervo, Laura Beviljade: Skuldsaneringens effektivitet. Kronofogdemyndigheten SEK. The 5th International Conference on Law, Language and Discourse in Sep vid ÖRU SEK fakultetsnämnden. 12

14 Lämnade, icke beviljade: BETWEEN NORTH AND EAST - Comparative studies on pre-trial procedure between the Nordic and Former East European countries. Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning. The 5th International Conference on Law, Language and Discourse in Sep vid ÖRU. Torsten Söderbergs stiftelse. The 5th International Conference on Law, Language and Discourse in Sep vid ÖRU. Ragnar Söderbergs stiftelse. Different Paths to the Enforcement of Decisions. Tillsammans med Miklós Kengyel. EU. En rättssäker sjukvård. Behövs grupptalan eller andra alternativa tvistelösningsmodeller, tillsammans med Kerstin Nordlöf. VR Facilitating the common implementation of Family Law by legal practitioners in Europe: dissemination, training Tillsammans med Carlos Esplugues. EU. Gränsöverskridande kontaktförbud - bättre skydd för medborgarna i Europa. Norra -, södra europa, harmoniserade lösningar mot våld och hot. Tillsammans med Kerstin Nordlöf. FAS. Hambre, Anna-Maria Beviljats medel från TOR/Skattenytt för deltagande i IFA Poster Program Copenhagen 2013 Beviljats medel från TOR/Skattenytt samt Centrum för Skatterätt för forskningsresa till New York University School of Law Kristoffersson, Eleonor kr från Högskolan i Gävle för en gästprofessur kr från RJ för att anordna en doktorand-och handledarkonferens i Kilsbergen, vilken också genomfördes kr av Nätverket för Europarättsforskning för att anordna konferens om Europeiseringen av civilrätten ERASMUS lärarutbyte till Salzburg Kulin-Olsson, Karin :- från Söderbergs stiftelser för sitt forskningsarbete (doktorand) om arvsrättens utformning 13

15 Lind, Göran Medel beviljande från Institutet för Rättsvetenskaplig forskning Medel beviljade från Institutet för juridiska studier Lyles, Max Har sökt medel för projektet Det juridiska ansvarsbegreppets utveckling från medeltid till nutid från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet samt Scientia Pro Futura IX Nordlöf, Kerstin Vetenskapsrådet Tvistelösningsmodeller, avslag Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, publiceringsbidrag, beviljat Torsten Söderbergs Stiftelse, Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället, kr. Persson, Annina Ansökan till British Institute of International and Comparative Law, kr ( tillsammans med Laura Ervo) Trenta, Cristina Post doc- stöd beviljat av Örebro Universitet 2013, SEK Örebro University 2013, Funding for time for article-writing for fresh doctors, SEK ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK Afram, Malki Nino International Lawyers Association Anderberg, Andreas Svenska kriminalistföreningen Nordiska polisforskningsnätverket Blad, Karin Nordic company law network 14

16 Calleman, Catharina Ledamot av IFAU:s vetenskapliga råd Ervo, Laura Styrelsemedlem International association for procedural law. Sveriges representant + medlem av ledningsgrupp vid Menu for Justice projektet. Ordförande, utbildningskollegiet, ÖRU. Medlem, handledarkollegiet, ÖRU. Medlem, Internationaliseringsrådet, ÖRU: Medlem, Särskilt meriterad lärare kollegium. Hambre, Anna-Maria Nätverket för jurister i Örebro Nätverket för juris doktorander (NJD) Kristoffersson, Eleonor International Fiscal Association Skatterättsliga klubben Stockholm European Tax Law Professors Association Föreningen för forskning om mervärdesskatt och andra indirekta skatter Ledamot i Riksbankens jubileumsfonds bedömargrupp 1 Suppleant i Riksbankens jubileumsfonds styrelse Styrelseledamot i Nätverket för Europarättsforskning, Stockholms universitet Ordförande för Institutet för mervärdesskatterättslig forskning, Stockholms universitet Medlem i styrgruppen för samarbetet kring forskarutbildningen mellan Linköpings, Örebros och Karlstads universitet Styrelseledamot i stiftelsen TOR/Skattenytt 15

17 Lind, Göran International Society of Family Law Svenska samfundet för jämförande rättsforskning Nätverket för jurister i Örebro Lunell, Erika Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) Nergelius, Joakim Svenska avdelningen av Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt, vice ordförande Svenska sällskapet för jämförande rättsforskning, styrelseledamot Ledamot av Ratios vetenskapliga råd Medlem av redaktionsrådet för Europarättslig tidskrift Medlem av redaktionsrådet för University of Warsaw Journal of Comparative Law Styrgruppen för Svenska Nätverket för europarättsforskning - ledamot Fondation Jean Monnet pour l Europe, Lausanne, medlem Docent i komparativ rätt och Europarätt, Åbo Akademi Medlem i redaktionskommittén för Sveriges Lag, ny lagbok som utkom för första gången i januari 2013, Studentlitteratur Nordlöf, Kerstin Nordiska kriminalistföreningen 1985 British Institute of International and Comparative Law 2008 Viktimologiskt nätverk 2008 Internationale Vereinigung für Rechts- und Socialphilosophie Nätverket för kvinnliga straffrättare Nätverket för Nordiska straffrättare Nätverket för Nordiska processrättare IAPL International Association of Procedural Law

18 AIDP Association de droit pénal Representerar Juridicum i det nordiska samarbetet om forskarutbildningskurser i rättvetenskap Persson, Annina H SCCL, The Stockholm Centre for Commercial law, medlem CEFIN, Centrum for bank och Finans, KTH, medlem Credit, Debt and Insolvency Network, medlem Svenskt samerättsligt nätverk för jurister, SAnN, medlem ZERP- Centrum för europeisk rättspolitik, Universitet i Bremen, Tyskland, medlem Nätverket för jurister i Örebro, medlem Prodekan för HS- nämnden Ordförande i anställningsutskottet HS- nämnden Ordförande i docenturnämnden HS- nämnden Ämnesansvarig för Juridicum Ledamot av Biblioteksrådet Ordförande i handledarkollegiet Granskare för UKÄ:s uppföljning av utbildning på grund och avancerad nivå samt yrkesexamen i juridik, hösten Ledamot i Kronofogdens vetenskapliga råd Expert i den statliga utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället? SOU 2013:78 Styrgruppen för Svenska Nätverket för europarättsforskning - ledamot Sandén, Ulrika Ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation. Medlem i OFO:s (Organisationen För Organdonation i Mellansverige)Etiska Råd. Medlem i nätverken Nordic Network for Research in Biomedical Law samt PROF Nordiskt nätverk för samspelet mellan offentlig och privat rätt. 17

19 Steinberg, Maria SULFs förbundsstyrelse Deltar i Nätverket för arbetsmiljöjurister. Varit opponent vid Peter Anderssons avhandling på Göteborgs univ. 5 juni 2013 Se ovan. Trenta, Cristina Affiliated with the VAT Institute in Stockholm. 7 DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER Afram, Malki Nino Stockholms miljörättscentrum Miljörättsligt seminarium om företags ansvar för miljöskada i gränsöverskridande sammanhang. (21 nov 2013) Anderberg, Andreas Närvaro vid Svenska nätverkets för europarätt seminarium, Lunds universitet 8 november. Närvaro vid Anna Wetters disputation, Uppsala universitet 22 november. Andersson, Anna Deltagande i Salzburg Summer School of European Private Law July Blad, Karin Insolvensrättsligt Forum, 31 januari -1 februari, Uppsala (åhörare) Harmonization - the Future of European Private Law? april 2013 (åhörare) International Scientific Conference on Legitimate Safety, 15 maj 2013, National Defence University in Warsaw, Department of Law and Administration, Warszawa, Polen (deltagare, presentation av paper) International Conference on Law & Culture "Court culture conciliation culture or litigation culture?", 16 maj 2013 Faculty of Law, University of Białystok, Polen. (åhörare) PhD seminar on Companies and Markets - EU law, Nordic law and law and economics, oktober 2013, Det juridiske fakultet, Oslo universitet (kurs/seminariedeltagare) Ervo, Laura The Scandinavian court culture and its challenges to judges. Presentation vid Bialystock universitet, Polen,

20 Liability and socialcontrol of Scandinavian judges. Presentation på international konferens Liability of Public Officers, Płock universitet, Deltagandet i projektmötet, Focus on collective redress, London, Changing Civil Proceedings Court Service or State Economy. Presentation på en internationell konferens Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure, Vilnius universitet, Multiculturalism in the fact gathering. Presentation on the 14 th international roundtable on the semiotics of law. Hangzhou, China, The Interpreter s Role at the Court, Presentation på International Forum on Legal Translation, Hangzhou, China, The current challenges in fair trial - How to take multiculturalism into consideration? Presentation på the 3 rd international conference on law, translation and culture, Hangzhou, China, Discourse Analysis in legal studies - especially when analysing case law, presentation på the 3 rd International Conference on Law, Language and Discourse. Shanghai, China, Between legal and social control Scandinavian ombudsmen, presentation på annual conference of ICCL, London och deltagandet i projektmötet, Tuomarin esteellisyys ja todistelukysymykset, föreläsningar vid Justitieministeriet, Helsingfors, Deltagandet + styrelsemötet i annual konferensen av IAPL, Athen, Internationell publicering, presentation på en doktorandkonferens, Kilsberg Opt in or opt out? Dimensions based on Scandinavian options and commissions recommendations. Presentation på en internationell konferens Collective redress vid Uppsala universitet, Class actions, the situation in the Scandinavian countries, presentation på en internationell konferens vid Péter Pazmany Universitet, Budapest, Ungern Gustafsson, Anna Föredrag om kränkningar i skolan under försäkringsrättsdagen, Försäkringsjuridiska föreningen i Göteborg, 10 oktober 19

21 Hambre, Anna-Maria Deltagare vid SNEF Harmonization - the Future and European Private Law?, april Deltagare i IFA Poster Program Copenhagen 2013, augusti Talare vid Momsinstitutets momskonferens i Sigtuna september Johansson C., Märta Deltog i Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens (14 nov. 2013) i Stockholm med presentation av forskningsresultat ("Människohandelsbrottets decennielånga metamorfos: Det (ideala) handlingsoförmögna offret"). Kristoffersson, Eleonor Anordnade konderens om Europeiseringen av privaträtten på Berns i Stockholm den april 2013 (huvudarrangör) Anordnade konferensen MOMS 2013 på Hotell Kristina i Sigtuna den september 2013 (huvudarrangör) Anordnade handledar- och doktorandkonferens i Kilsbergen oktober 2013 (huvudarrangör) Bokreleaseparty om offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen, Wien, 22 november 2013 Seminarium om offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen, Salzburg, 9 December 2013 Key Note Speaker, Momskonferens i Wien december Lind, Göran Föreläsningar om familjerättsliga avtal för praktiskt verksamma jurister, Nice, Frankrike, april 2013 Föreläsningar i sambojuridik för praktiskt verksamma jurister, Göteborg i maj 2013 Föreläsning om makes arvsrätt för praktiskt verksamma jurister, Göteborg i maj 2013 Föreläsningar i testamentstolkning för praktisk verksamma jurister, Malmö i maj 2013 Föreläsningar i testamentes ogiltighet för praktiskt verksamma jurister, Malmö i maj 2013 Föreläsningar i bodelning, arv och testamente för praktiskt verksamma jurister, Ängelholm i augusti 2013 Föreläsningar i boutredning, Rethymnon, Grekland, i september

22 Deltagande i seminarier avseende nordiskt forskningsprojekt om nordisk samborätt, i Köpenhamn i juni och Uppsala i september. Deltagande i högre seminarium i familjerätt, Uppsala i mars Nergelius, Joakim Talade om Relationship between EU Law and Member States Constitutional Autonomy, vid konferens om The Enforcement of EU Law Against Member States, på The Institute of Legal Studies, Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 21 maj 2013 Deltog vid presentation av boken Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 and 2 (ed. Kristoffersson, E., Lang, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C., Storch, A., Handelshögskolan i Wien, 22 november 2013 Persson, Annina H Talare vid DKT-konferensen (Tillsynsmyndigheten i konkurs samt konkursförvaltarnas förening), Stockholm 17 maj Sandén, Ulrika Talare vid Vitalis 2013 (arr. Vitalis), april 2013 Talare vid seminariet Hur får vi använda patientinformation i den kliniska undervisningen? (arr. Svenska Läkaresällskapet), maj Talare vid SFAI-veckan 2013 (arr. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård), september 2013 Talare vid Etikdagen Integritet ett förleget begrepp (arr. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund), november 2013 Deltagande i Högre seminarium i Medicinsk rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet, maj 2013 Deltagande vid doktorand- och handledarkonferensen i Kilsbergen, september 2013 Steinberg, Maria Violence and harassment in the workplace, paper presented in Bordeaux at an international conference. Trenta, Cristina Speaker september 2013, vid konferens i Sigtuna MOMS 2013, Place of Supply of Peer-to-peer Services, How to tax new supplies. 21

23 Speaker vid internationell konferens I Teramo, Italien, oktober Tax incentives and public finance for areas struck by natural disasters and environmental disasters due to human errors, Effectiveness of financial measures and reform perspectives. Attendance Conference, Annual Meeting Lisbon (Portugal), 30 May - 1 June 2013, European Association of Tax Law Professors (EATLP), Corporate Income Tax Subjects. Seminar October 2013, at Karlstad University, VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks. Seminar November 2013, at Stockholm University, VAT in peer-to-peer content distribution: towards a tax proposal for decentralized networks. Invited as a speaker in workshop on November 2013, at Oxford University, Content taxes. 8 GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Afram, Malki Nino Mälardalens högskola (gästföreläsare på termin 2 Socionomprogrammet, föreläsningar samt tentamensrättning). Teologiska högskolan i Stockholm (Examinator och kursansvarig Ursprungsfolk och minoriteters rättigheter, föreläsningar samt seminarium, PM och tentamensrättning). Andersson, Anna Gästföreläsare vid Försvarshögskolan och Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet inom området folkrätt med mänskliga rättigheter. Blad, Karin Gästföreläsning med anledning av Erasmuslärar-utbyte för LL.M. och PhD-studenter vid juridiska fakulteten, Białystok universitet, Polen (4 timmar, 14 maj) Gustafsson, Anna I september gästföreläste jag om kränkningar i skolan vid Uppsala universitet inom ramarna för rektorsutbildningen. Kristoffersson, Eleonor 5 juli, Svensk civilrätt på Salzburgs universitets Summer School den 5 juli , 20, 26 och 27 november, Österrikisk mervärdesskatt på Salzburgs universitet 22

24 Lind, Göran Föreläsningar om familjerättsliga avtal för praktiskt verksamma jurister, Nice, Frankrike, april 2013 Föreläsningar i sambojuridik för praktiskt verksamma jurister, Göteborg i maj 2013 Föreläsning om makes arvsrätt för praktiskt verksamma jurister, Göteborg i maj 2013 Föreläsningar i testamentestolkning för praktisk verksamma jurister, Malmö i maj 2013 Föreläsningar i testamentes ogiltighet för praktiskt verksamma jurister, Malmö i maj 2013 Föreläsningar i bodelning, arv och testamente för praktiskt verksamma jurister, Ängelholm i augusti 2013 Föreläsningar i boutredning, Rethymnon, Grekland, i september 2013 Deltagande i seminarier avseende nordiskt forskningsprojekt om nordisk samborätt, i Köpenhamn i juni och Uppsala i september. Nergelius, Joakim Om Svenska myndigheters självständighet från Oxenstierna och framåt, Post- och telestyrelsen, Stockholm, 18 februari 2013 Om Europakten flexibel integration som grund för euron och EU:s framtid, i samband med presentation av boken Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris, Europaperspektiv 2013, Norra Latin, Stockholm, 6 februari 2013 (även visat i TV 2) samt även vid seminarium i Malmö (Börshuset) 18 mars Om Konstitutionella synpunkter på EU-domstolens avgörande i målet Åkerberg Fransson, Centre for Commercial Law, Stockholms universitet, 19 mars 2013 Höll även ett doktorandseminarium på Uppsala universitet, 9 april 2013, kring boken De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet. Undervisning på doktorandkurs i Vetenskapsteori, Örebro, 28 maj Om The Fiscal Compact Does the Future of the Euro rest on closer cooperation?, på seminarium om A Competitive EU at the right price, Stockholm Region EU Office, Bryssel 29 maj 2013 (samarrangemang med Entreprenörskapsforum) Presentation av skriften Samarbete vs. Storkommuner Vad kan småkommuner vinna på vidgat samarbete?, Reforminstitutet, Stockholm, 24 oktober

25 Inledningstalare vid särskild Rättssäkerhetsdag, Institutet Skatter & Rättssäkerhet, Stockholm 12 november 2013 Informerade även universitetets s.k. Innovationsråd om hela ämnets forskning den 28 maj i år. Persson, Annina H Talare vid DKT-konferensen (Tillsynsmyndigheten i konkurs samt konkursförvaltarnas förening), Stockholm 17 maj ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET Andersson, Anna Ansvarig för Minor Field Studies (MFS)vid Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt Arbete. Blad, Karin Styrelseledamot i studentkårens doktorandsektion Ervo, Laura Ordförande, utbildningskollegiet, ÖRU. Medlem, handledarkollegiet, ÖRU. Medlem, Internationaliseringsrådet, ÖRU: Medlem, Särskilt meriterad lärare kollegium. Lind, Göran Kursansvarig för kursen Boutredning, arv och testamente, avancerad nivå, 15 p. Ledamot av handledarkollegiet Nordlöf, Kerstin Kursansvarig för forskarutbildningskursen Rättvetenskaplig teori och metod 15 hp Kursansvarig för forskarutbildningskursen Vetenskaplig teori för jurister 7,5 hp Skrev revideringen av allmän studieplan för forskarutbildning i rättsvetenskap och dess utbildningsbeskrivning Persson, Annina H Prodekan för HS- nämnden Ordförande i anställningsutskottet HS- nämnden 24

26 Ordförande i docenturnämnden HS- nämnden Ämnesansvarig för Juridicum Ledamot av Biblioteksrådet Ordförande i handledarkollegiet Sandén, Ulrika inom Örebro universitet: suppleant i SACO-S styrelsen vid Örebro universitet Trenta, Cristina Programansvarig för Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning sedan augusti ÖVRIGA AKADEMISKA UPPDRAG Ervo, Laura Editor of the Baltic Journal of Law & Politics. Senior Associate Editor of the Journal of Legal English. Peer reviewer / Baltic Journal of Law & Politics. Peer reviewer / Retfaerd. Forskarhandledning utbildning, 100 timmar. ERASMUS lärarutbyte, Pécs universitet, Ungern, Styrelsemedlem International association for procedural law. Sveriges representant + medlem av ledningsgrupp vid Menu for Justice projektet. Kristoffersson, Eleonor Ledamot i Riksbankens jubileumsfonds bedömargrupp 1 Suppleant i Riksbankens jubileumsfonds styrelse Styrelseledamot i Nätverket för Europarättsforskning, Stockholms universitet Ordförande för Institutet för mervärdesskatterättslig forskning, Stockholms universitet Medlem i styrgruppen för samarbetet kring forskarutbildningen mellan Linköpings, Örebros och Karlstads universitet Styrelseledamot i stiftelsen TOR/Skattenytt Betygsnämndsledamot, Örebro universitet dem 13 december 2013 Ledamot i Regelrådet Undervisar för Domstolsverket 3 ggr / år Undervisar för FAR 3 ggr / år 25

27 Lind, Göran Gästföreläsningar i familjerätt på grundkurs och på avancerad kurs vid Uppsala universitet Gästföreläsningar i familjerätt på avancerad kurs vid Stockholms universitet Nergelius, Joakim Informerade tillsammans med en grupp andra forskare ledamöter i riksdagens Utrikesutskott om universitetets pågående forskning i internationell rätt, 4 mars Svensk nationalrapportör för ett av tre konferenstema vid FIDE-konferens (Fédération International de Droit Européen) i Köpenhamn, att hållas i maj 2014 (tillsammans med docent Siddek Mohammed Sayed) Nordlöf, Kerstin Representerar Juridicum i det nordiska samarbetet om forskarutbildningskurser i rättvetenskap Kursansvarig för forskarutbildningskursen Rättvetenskaplig teori och metod 15 hp Kursansvarig för forskarutbildningskursen Vetenskaplig teori för jurister 7,5 hp Sandén, Ulrika Närläsare vid tvåårsprövningen av Rikards Karlssons doktorandprojekt Myndighetssamverkan vid olyckor och extraordinära händelser. En rättsvetenskaplig studie om informationsutbyte och sekretess inom området samhällsskydd och beredskap. Juridiska institutionen, Umeå universitet, den 10 april Handledning på forskarnivå Calleman, Catharina: Biträdande handledare för Rasmus Hästbacka, doktorand vid Umeå universitet Ervo, Laura Satu Saarensola Åbo universitet. Eija Tiukuvaara, Helsingfors universitet. Anna-Liisa Autio, Åbo universitet. Elisa Silvennoinen, Universitetet för Östra Finland. 26

28 Liisa Sippel, Lic. Åbo universitet. Kristoffersson, Eleonor Huvudhandledare för Björn Forssén som disputerade den 26 april Huvudhandledare för Hanna Grylin, Högskolan i Gävle, Huvudhandledare för Anna-Maria Hambre, Örebro universitet Huvudhandledare för Sebastian Moll, Karlstad universitet Huvudhandledare för Per-Ola Ohlsson, Karlstad universitet Biträdande handledare för Karin Blad Biträdande handledare för Karin Florin Lundström Lind, Göran Karin Kulin-Olsson, arvsrätt, Örebro universitet, huvudhandledare Nergelius, Joakim Jenny Zetterqvist, huvudhandledare Anna-Maria Hambre, biträdande handledare Nordlöf, Kerstin Magnus Israelsson, Mittuniversitetet, biträdande handledare, disputerade 15 mars, 2013 Doktorand Andreas Anderberg, Örebro universitet, biträdande handledare Doktorand Jeanna Hoffmann, Örebro universitet, huvudhandledare Doktorand Jenny Zetterqvist, Örebro universitet, biträdande handledare Arne Gerdner, Högskolan i Gävle, biträdande handledare 27

29 Persson, Annina H Ann- Sofie Henriksson, civilrätt, Umeå universitet, huvudhandledare Isak Bergdahl, civilrätt/processrätt, Örebro universitet, huvudhandledare Karin Lundström, civilrätt, Örebro universitet, huvudhandledare Karin Kulin-Olsson, civilrätt, Örebro universitet, bihandledare Karin Blad, civilrätt, Örebro universitet, bihandledare 10.2 Uppdrag som opponent eller ledamot i betygsnämnd Calleman, Catharina Opponent på Karin Lundströms tvåårssem. 10/3 Ervo, Laura Opponent vid Pekka Määttäs disputation den vid Åbo universitet. Kristoffersson, Eleonor Opponent på Ulrika Gustafsson Myslinskis slutseminarium, Uppsala universitet den 22 oktober 2013 Ledamot av betygsnämnd, Örebro, Selma Salihovic, Psykologi, A Developmental Perspective on Physophatic Traits in Adolescence, 13 december Nergelius, Joakim Ordförande vid Björn Forsséns disputation i skatterätt, Örebro 26 april Ledamot i betygsnämnd vid disputation i konstitutionell rätt, Uppsala, 29 november (Victoria Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar) Persson, Annina H Betygsledamot vid disputation avseende Ola Jingryd. Avhandlingens titel: Impartial legal counsel in real estate conveyances, Stockholm den 29 januari 2013 Steinberg, Maria Opponent vid Peter Anderssons avhandling på Göteborgs univ. 5 juni

30 10.3 Sakkunnig och refereeuppdrag Calleman, Catharina International Migration Review (IMR) januari Comparative Labor Law & Policy Journal, maj Scandinavian Journal of Disability Research, augusti Ervo, Laura Sakkunnig för Mikael Berglunds docentur, Uppsala universitet Peer review av en antologi "Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure. Vilnius University Press 2013". Kristoffersson, Eleonor Sakkunnig på professur rättsvetenskap vid Århus universitet (klart den 30 april 2013) Nergelius, Joakim Anlitad som granskare (peer reviewer) av Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet. Sakkunnig åt Östersjöstiftelsen, för bedömning av post doc-projekt med konstitutionell inriktning. Även sakkunnig vid tillsättning av lektorat i offentlig rätt, Stockholms universitet. Svensk nationalrapportör för ett av tre konferenstemata vid FIDE-konferens (Fédération International de Droit Européen) i Köpenhamn, att hållas i maj 2014 (tillsammans med docent Sideek Mohammed Sayed) Nordlöf, Kerstin Av Riksbankens Jubileumsfond anlitad som sakkunnig för forskningsansökan Sakkunnig för lektorat i socialt arbete med inriktning mot offentlig rätt, Stockholms universitet Persson, Annina, H. Sakkunnig på JD Henric Falkmans ansökan om docentur i civilrätt, augusti

31 10.4 Gästforskare eller hedersdoktor Nordlöf, Kerstin Gästprofessor vid The University of Ryukyus, Japan, 2-21 oktober, TREDJE UPPGIFTEN OCH MEDVERKAN I MEDIA 11.1 Tredje uppgiften Anderberg, Andreas Kommentarer/debattartiklar i Nerikes Allehanda, Upsala Nya Tidning, Tidningen Nu m.m. Anna-Maria Hambre Inbjuden talare till landstingsledningskansliets Café Forum, 17 december Deltagare i Forskar Grand Prix 2013 Kristoffersson, Eleonor Ledamot i Regelrådet Undervisar för Domstolsverket 3 ggr/ år Undervisar för FAR 3 ggr/ år Calleman, Catharina Föreläsningar 9/3 ABF 26/3 Arbetarrörelsens arkiv 3/9 Jämlikhetsprojektet, Biblioteket, Örebro universitet 6/9 Intervju i Du & jobbet 17/9 Juristnätverket, Örebro universitet 18/9 P1 Morgon 27 och 28/9 Bokmässan Göteborg 30

32 Johansson C, Märta Deltog i seminarium ( Finns det ett liv efter människohandel? ) om människohandelsoffer i rättsprocessen i anslutning till pjäsen Dream Business (om människohandel) vid Orionteatern, Stockholm (6 nov. 2013). Intervju i Dokument Inifrån, En eskortflickas dagbok (sändes 12 dec 2013) om åldersbedömningar av barn. Intervju i The Guardian: Prostitution: why Swedes believe they got it right om offer för människohandel (11 dec. 2013) Lind, Göran Föreläsningar, seminarier och kurser för domare, advokater och andra praktiskt verksamma jurister. Sakkunnigutlåtanden till advokatbyråer och domstolar. Nomineringsansvarig för Familjens jurist avseende stipendier till bästa examensarbete i familjerätt vid svenska universitet. Nergelius, Joakim Regelbunden medverkan i radio och press. Information om forskning i skolor genom universitetets Forskarförmedling. Nordlöf, Kerstin Release-lunch i samarbete med Norstedts Juridik med anledning av publiceringen av antologin Argumentation i Nordisk Straffrätt, 23 maj 2014, Nordiska museet, Stockholm. Tvärsnytt, åtal gällande våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn i 16 fall, 7 november 2013 Sandén, Ulrika Medverkan i media, Intervju i Dagens Medicin Ändring på gång i patientdatalagen samt IT i vården Patientdatalagen ses över, den 23 oktober Talare vid Vitalis 2013 (arr. Vitalis), april 2013 Talare vid seminariet "Hur får vi använda patientinformation i den kliniska undervisningen?" (arr. Svenska Läkaresällskapet), maj Talare vid SFAI-veckan 2013 (arr. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård), september 2013 Talare vid Etikdagen "Integritet - ett förlegat begrepp" (arr. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund), november

33 Medverkan i media, Intervju i Dagens Medicin "Ändring på gång i patientdatalagen" samt IT i vården "Patientdatalagen ses över", den 23 oktober Steinberg, Maria Uppdragsutbildning, arbetsmiljörätt 15 hsp Medverkan i media Anderberg, Andreas Kommentarer/debattartiklar i Nerikes Allehanda, Upsala Nya Tidning, Tidningen Nu m.m. Johansson, Märta C. Intervju i Dokument Inifrån, En eskortflickas dagbok (sändes 12 dec 2013) om åldersbedömningar av barn. Intervju i The Guardian: Prostitution: why Swedes believe they got it right om offer för människohandel (11 dec. 2013) Lind, Göran Intervju i Juridik i dag ang. arvsrätten för särkullbarn. Intervju i Dagens Eko ang. faderns överlämnande av bruden vid vigsel Nergelius, Joakim Har vid ett flertal tillfällen medverkat i radio och TV, liksom i dagspress samt magasinen Axess och Neo med synpunkter på konstitutionella frågor. 32

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2012 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2011 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning)

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 20.6.2017 FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) HÖSTTERMIN - PERIOD 1 (v. 36-43) Kursnamn Omf. Kurskod Lärare

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Curriculum Vitae PROFESSIONAL EXPERIENCE

Curriculum Vitae PROFESSIONAL EXPERIENCE Professor Dr of Laws Kerstin Nordlöf Department of Law School of Law, Psychology and Social Work Örebro University SE-701 82 Örebro Sweden 0046 (0)19-30 31 80 0046 (0)738 733 103 E-mail: Kerstin.Nordlof@oru.se

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Social Work Ba (A), Law and social work (1), 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2014 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 3 1.3 Samhällskontakter...

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar augusti Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar augusti Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 22-23 augusti 2016 Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro Europarättsdagarna Syftet med Europarättsdagarna är att samla svenska

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

NOOS 2015 Doktorandseminarium

NOOS 2015 Doktorandseminarium NOOS 2015 Doktorandseminarium Du är varmt välkommen till 2015 års upplaga av det Nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrnings doktorandseminarium kallat NOOS. Under två dagar kommer vi -

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Komparativrätt Laura Carlson 2016 Varför komparativ rätt? 1. Den gör studenter bekanta med utländska regler, begrepp och ansatsar och möjliggör därmed kommunikation

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 6 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för elektro- och systemteknik Skolchef: Björn Ottersten Inskickad den: 2008-12-17 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

BARNETS RÄTT PÅ JURISTUTBILDNINGEN

BARNETS RÄTT PÅ JURISTUTBILDNINGEN BARNETS RÄTT PÅ JURISTUTBILDNINGEN En kartläggning av den obligatoriska utbildningen om barnets rättigheter, inklusive kommersiell sexuell exploatering av barn, på Sveriges juristutbildningar. 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points

RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 120/160 POÄNG Legal Science Programme with International Approach, 120/160

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Innehåll. eric bylander Prövningstillstånd hovrätt kammarrätt ToR 17

Innehåll. eric bylander Prövningstillstånd hovrätt kammarrätt ToR 17 Innehåll Förord 1 jan fridthjof bernt Velferdsstatens nødvendighet 3 eric bylander Prövningstillstånd hovrätt kammarrätt ToR 17 per cramér Använt kärnbränsle och skyldigheten att förhindra spridningen

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten.

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten. Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 2017 Övergripande tema: Vetenskaplig metod och praktisk tillämpning i förmögenhetsrätten 26 28 april 2017 Hesselby slott Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 2017 Stiftelsen

Läs mer

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Läs mer

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006 Meddelanden och anmälningar Föregående protokoll Områdesstyrelsens protokoll OSUp 06/1 Beslut Protokoll 2006-02-03 Delegationsbeslut OSUp.del 06/2 UV ANp 06/1 Protokoll 2006-02-07 In- och utgående skrivelser

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen U 2013/542 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen Högskolepoäng: Forskarutbildningen för doktorsexamen motsvarar

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits

MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Etik, fördjupningskurs 15 hp

Etik, fördjupningskurs 15 hp Studiehandledning Etik, fördjupningskurs 15 hp Kurskod: 790G72 Lärare: Professor Anders Nordgren, Hus Key, kontor 4215 Tel. 013-28 47 21 Mobil: 0702-41 36 29 E-postadress: anders.nordgren@liu.se Administratör:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation HANDLEDARKOLLEGIET Processen - antagning av doktorander till disputation Forskarutbildning på OD 47 doktorander (27 män, 20 kvinnor) 6 licentiander (1 man, 5 kvinnor) 13 med grundutbildning utanför Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2016 JURIDICUM Sammanställt av Maria V Holmström INLEDNING Nedan följer årsberättelsen för ämnet juridik vid Örebro universitet under 2016. Vetenskapliga

Läs mer

Om open access och nya publiceringsvägar

Om open access och nya publiceringsvägar Om open access och nya publiceringsvägar Open Access Week vid KTH, 27 oktober 2011 Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Sidnummer Varför open access? Fler kan få tillgång

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad:

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna.

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna. Georgia International Conference on Information Literacy, Coastal Georgia Center, Savannah, GA October 10-11, 2014 samt studiebesök vid några amerikanska universitetsbibliotek Ett resestipendium från Svensk

Läs mer

Europarättens genomslag

Europarättens genomslag Europarättens genomslag NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förord 5 Förkortningar och akronymer 15 1. Inledning 17 1. En presentation av bokens innehåll 17 2. Några grundläggande reflektioner kring genomslaget

Läs mer

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp

2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Arbetsrätt II, 15.0 hp 2HR121 Labour Law, 15.0 hp immateriella rättigheter, konkurrensförhållanden och sekretess. Anmälningskod: 71514 Startperiod (antagning.se): Vt period 2 Starttermin: V17 201713-201722

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Helena Svaleryd

CURRICULUM VITAE. Helena Svaleryd CURRICULUM VITAE Helena Svaleryd Work: Home: Research Institute of Ersmässgränd 11 Industrial Economics, SE-129 43 Hägersten Box 55665 SE- 102 15 Stockholm Phone: +46-8-665 4529 Email: Helena.Svaleryd@ifn.se

Läs mer

Sverige ett avvikande fall?

Sverige ett avvikande fall? Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse Magnus Israelsson Avdelningen för Socialt arbete magnus.israelsson@miun.se Arne Gerdner

Läs mer

Forskningsinformation Strategier och. prestationer. Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017

Forskningsinformation Strategier och. prestationer. Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017 Forskningsinformation Strategier och prestationer Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017 > Embracing the Need for Radical Change 17-03-20 Chalmers 2 Som en del av det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2010 JURIDICUM Sammanställt av Monika Fröjdö INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÅRET SOM GÅTT... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 INTERNATIONALISERING... 3 1.3 FORSKNINGSANKNUTEN

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE First name(s) / Surname(s) Address(es) Nationality Annina H. Persson JPS, 701 82 Örebro, Sweden Swedish Date of birth 23 rd of May 1963 Gender Female Expert Category Professor in Law, expert regarding

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Ekonomisk sociologi 6 hp.

Ekonomisk sociologi 6 hp. 1 Sociologiska institutionen Ekonomisk sociologi 6 hp. Kursbeskrivning VT 2016 Den här specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en översikt av hur sociologiska

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Dnr: ORU 1.2.1-3197/2014 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap

Läs mer