En tidning till dig som är medlem i Unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning till dig som är medlem i Unionen"

Transkript

1 Nära dignorrbotten No: En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer: Arbetsskadad fick 1,1 miljoner sidan 2 Unionen träffar länets riksdagsledamöter sidan 3 Un Öppet medlemsmöte Vårens kurser och aktiviteter sidan 4-5 och 8 15 februari - Kiruna 16 februari - Kalix & Piteå 17 februari - Luleå Arbetsmiljö på ishockeyrinken sidan 7-8 Läs mer på unionen.se/norrbotten Regionråd 2011 sidan 8

2 2 I backspegeln och framrutan 2010 har passerat och vi lägger ett intensivt år bakom oss. Under början av förra året var många företag även i vår region hårt ansatta av den ekonomiska krisen. Vi blev kallade att förhandla krisöverenskommelser, uppsägningar och andra kostnadsbesparande åtgärder på arbetsplatserna. Minst sagt en uppförsbacke inför avtalsrörelsen som tog fart först i mars månad. Trots detta har vi under året omförhandlat merparten av Unionens avtal till ännu bättre villkor för våra medlemmar. Under hösten vände konjunkturen uppåt igen och vi ser en starkare arbetsmarknad, inte minst i Norrbotten. Många nya verksamheter etableras och andra stärks. För länets riksdagsmän är en viktig fråga hur länet ska bli attraktivare för människor och företag. För Unionen ser 2011 ljust ut. Våra medlemstal pekar uppåt och antalet klubbar och förtroendevalda ökar. Vi lägger allt större fokus på de utvecklande delarna av medlemskapet, de som handlar om dig som medlem och din personliga utveckling. Även arbetsmiljö och frågan om balans i tillvaron är högaktuella och vi vet att vi tillsammans kan åstadkomma ett ännu bättre arbetsliv Vi ses och hörs! Unionen Nära dig kommer till dig som är medlem i Unionen och arbetar i Norrbotten. Här finner du information om verksamheten i Norrbotten och andra aktuella frågor. Tipsa oss gärna om vad du vill se i tidningen! Unionen Nära dig utges av: Unionen, Varvsgatan 53, Luleå E-post Ansvarig utgivare Roger Andersson Redaktör Siw Kalliostenmaa Tryck Sörmlands Grafiska Utgivning Augusti 2010 Foto LuleBild, Pressbilder, Siw Kalliostenmaa, Lena Granefelt. Roger Andersson, regionchef Vi blir fler Unionare i Norrbotten Unionen Norrbotten ökar i medlemsantal. Fler förtroendevalda jobbar mer fokuserat med värvning och det bidrar till medlemsutvecklingen. I Norrbotten har vi dessutom blivit bättre på att ställa frågan till dem som ännu inte blivit medlemmar. Kampanjen i slutet av 2010 fick många att göra slag i saken och bli medlem i vårt fantastiska förbund. I december månad växte Unionen Norrbotten med 146 stycken yrkesverksamma medlemmar. Nu ska vi bli fler för att bli ännu starkare. De centrala kollektivavtalen är ingen självklarhet, och ett stort förbund har större möjligheter att ställa krav på avtalens innehåll. Ett växande fackförbund är ett uttryck för tron på den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter gör upp om spelreglerna på arbetsmarknaden ska vi värva tillsammans! Kom ihåg att ställa frågan till dina arbetskamrater som inte har tillgång till samma förmåner som du själv. Det nya introduktionsmedlemsskapet med 3 månaders gratis förbundsavgift gäller från och med den 1 januari 2011 och gäller tills vidare (man betalar bara a-kassan under de första tre månaderna). Ann Gustafsson Arbetsskadeersättning - en dryg miljon Hög arbetsbelastning, en stressad arbetssituation och mycket övertid blev till slut för mycket för en medlem i Norrbotten. När sjukskrivningen för stressrelaterade psykiska besvär blev ett faktum vände han sig till Unionen för att få hjälp med att få sin sjukdom godkänd som arbetsskada. Försäkringskassan godkände inte arbetsskadan så vår medlem fick hjälp med överklagan via LO- TCO Rättsskydd. Under tiden fick medlemmen ersättning från en privat försäkring. En ersättning som inte är pensionsgrundande. Förvaltningsrätten gav vår medlem rätt i sak och dömde ut ett ersättningsbelopp om fyrahundratusen och därefter ca kr i månaden under tiden fram till pension. Denna ersättning är pensionsgrundande och ger vår medlem bättre villkor även den dag han går i pension. Arbetsskador är ännu ett av de områden där ditt medlemskap i Unionen kan ge dig värdefull hjälp. Patric Häggroth På bilderna: Framsida: Niklas Olausson, David Rautio, Thomas Raffl, Jan Sandström, Jonas Vihko, Lars Lökken Östli, samtliga Luleå Hockey Sid 3: Siv Holma, V, Fredrik Lundh Sammeli, S, Maria Stenberg, S, Sven- Eric Bucht, S, Hannah Bergstedt, S, Krister Hammarbergh, M, Karin Åström, S. Sid 4: Grupparbete vid facklig utbildning Sid 7: Sebastian Enterfelt, Anders Nilsson, Karl Fabricius, Robin Jonsson, Anders Nilsson, Luleå Hockey, Kristoffer Sparring, SICO, Patric Häggroth, Unionen

3 Unionen Norrbottens årliga träff med länets riksdagsledamöter: Viktigast är att skapa det hållbara livet 3 Orden kommer från Hannah Bergstedt, en av våra nya riksdagsledamöter från Norrbotten, som svar på frågan om vilken som är den viktigaste frågan för Norrbotten under mandatperioden. Visionen kommer redan i presentationen vid Unionen Norrbottens årliga träff med länets representanter i riksdagen. Deltagare denna gång är Krister Hammarbergh, Moderaterna, Siv Holma, Vänsterpartiet samt Fredrik Lundh Sammeli, Maria Stenberg, Karin Åström, Sven- Erik Bucht och Hannah Bergstedt, samtliga Socialdemokraterna. Under två timmar samtalar riksdagsledamöterna med regionstyrelse och personal från Unionen Norrbotten. Frågestunden inleds med kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och inom denna fråga kommer diskussionen in på både bostadsbyggandet, som enligt Krister Hammarbergh behöver ta fart snabbt och där han och Siv Holma är eniga om att kommunerna kan komma att behöva hjälp vid stora omvälvningar, som den i Kiruna. Samtliga politiker var överens om att en viktig fråga för den välbehövliga inflyttningen till länet är att kunna erbjuda möjligheter för medflyttande i form av en arbetsmarknad med bredd av yrkeskategorier och väsentlig samhällsservice och kultur, men även en acceptans för människors olikheter och olika livsval. Även jämställdheten behöver bli bättre i Norrbotten. Mötet talade om ungas utbildning, vuxenutbildning, kompetenskonton och samverkan mellan branscher, samhälle och akademi utan att något parti visade på konkreta lösningar eller förslag. En annan viktig fråga, inte minst för basindustrin i länet, är energiförsörjning och energipriser. Här efterfrågade Karin Åström en grundlig utvärdering av avregleringen av elmarknaden vars prissättningssystem kritiserades av Sven-Erik Bucht. Krister Hammarbergh påpekade att problemet ligger i att det produceras för lite kraft i systemet, medan Energiinspektionens senaste rapport visar på en överproduktion i Sverige. Om en utbyggnad av energiproduktion i Norrbotten är en framtidsbransch blev inte klarlagt, men ledningarna söderut har inte tillräcklig kapacitet för detta i dagsläget. Catharina Johansson, ledamot i Unionens förbundsstyrelse, efterlyste en bred politisk överenskommelse för en hållbar miljöpolitik, inte minst inom energiområdet. På frågan om syftet med FAS3 fick mötet inget svar, men enligt Krister Hammarbergh så handlar det om att få ut svårplacerade individer i sysselsättning, och en utredning kommer om hur lönebidragen fortsättningvis ska fungera. Inom Unionen ser vi tydligt att riktiga jobb många gånger ersätts av FAS3 eller långvariga praktikplatser, och även att FAS3 konkurrerar ut anställda med lönebidrag. Unionen föreslog istället rejäla satsningar på kompetensutveckling av arbetslösa för att möta den kompetensbrist som förutspås i samband med utveckling av arbetsmarknaden och pensionering av 40-talisterna. Vi avslutar med att låta Hannah Bergstedt förklara vad hon menar med det hållbara livet: Hållbarhet omfattar mer än klimatfrågan, det handlar om allt från att även de som arbetar efter kl ska ha möjlighet till barnomsorg, om arbetslösa ska kunna söka arbete i hela landet måste det finans tillräckligt med hyresrätter, en arbetsmarknad i förändring kräver fortbildning och omutbildning genom hela arbetslivet och en arbetsmiljö som gör att vi orkar leva ett gott liv även efter pension. Siw Kalliostenmaa

4 4 För dig som är förtroendevald Kurs för arbetsplatsombud Denna utbildning vänder sig till dig som är arbetsplatsombud med informationsmandat (APO) eller kontaktombud för riksklubb, dvs inte har förhandlingsmandat. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att komma igång med uppdraget. Kursens innehåll: Ditt ansvar och dina befogenheter som arbetsplatsombud Syftet med ditt uppdrag och vilka lagar som gäller Hur du utövar uppdraget rent praktiskt Hur du värvar fler medlemmar 10/2 kl 10-11/2 kl 15 Plats: Helex konferens, Varvsgatan 53, Luleå (samma ingång som Unionen) OBS! Gemensam middag på kvällen 10 februari! Sista anmälan 1 februari F-märkta kurser Samtliga kurser på denna sida är f-märkta, dvs som förtroendevald får du gå dem på betald arbetstid. Klubbutveckling Behöver klubben en utbildning för styrelsen eller för medlemmar? Vi kan erbjuda både arbetsrättsliga utbildningar och utveckling av samarbete och arbetsformer. Hör av er till oss på så syr vi ihop utbildningen för er! Facklig grundkurs Facklig grundkurs riktar sig till dig som är ny som förtroendevald i klubben. I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt uppdrag. Kursens innehåll: Förtroendemannarollen och klubbstyrelsens arbete Kollektivavtal Medlemsrekrytering Orientering i lag och avtalsfrågor Unionens demokratiska uppbyggnad Del mars Pite Havsbad Del mars Pite Havsbad OBS! Kursen är ett internat. Sista anmälan 28 februari Gemensamma årsmöten 15 februari - Kiruna 16 februari - Kalix & Piteå 17 februari - Luleå Anmälan senast 3 februari Läs mer på unionen.se/norrbotten Bättre arbetsmiljö BAM Grundkurs i arbetsmiljö BAM vänder sig i första hand till dig som är ny som arbetsmiljö-ombud eller är chef med arbets-miljöansvar. Kursen ger dig en metod att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. Kursavgiften är från 3500 kr/deltagare inklusive moms och ska bekostas av din arbetsgivare (ser Arbetsmiljölagen kap 6 4 om rätt till utbildning för skyddsombud). Arbetsgivaren ska dessutom stå för resa, kost och logi. Kursens innehåll: Ger kunskap om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet Ger förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle Ger kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden /3 Pite Havsbad OBS! Kursen är ett internat. Sista anmälan 1 mars

5 För dig som är medlem En kväll för chefen: Att sälja ett varumärke Inspirations föreläsning för dig som är chef eller ledare Hur ser resan ut, när man som ett av Sveriges mest kända basketlag, Plannja Basket, från en säsong till den andra byta namn till LF Basket.? Vad händer i organisationen, hur ser omvärlden på detta, vilka motgångar har du att överbrygga? Försäkringsinformation 5 Lars Mosesson, klubbdirektör i LF Basket, berättar om sina erfarenheter. Vi bjuder på en helkväll som börjar med föreläsning och fortsätter med gemensam middag och därefter se LF s match mot Södertälje i Pontushallen. Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller. Välkommen! 14 februari med början kl (slut ca 20.45) Anmälan senast 10 februari Drömmer du om Eget företag? Är du en av alla som någon gång funderat på hur det skulle vara att driva ett eget företag? Den där idén som du gått och funderat på länge nu, tänk om jag ändå skulle prova? Att våga ta steget, från att lämna en trygg anställning till att kliva in i en kanske lite otryggare tillvaro, då främst vad gäller den ekonomiska biten kan kännas skrämmande. Det finns en möjlighet att få motsvarande A-kasse ersättning, via arbetsförmedlingen i 6 månader i det som kallas Starta Eget Bidrag. Du som är medlem i Unionen och uppfyller kraven för vår inkomstförsäkring kan ändra ditt medlemskap till Unionen - Egenföretagare och på så sätt få möjlighet att få ersättning från försäkringen under den tid som du är beviljad bidraget från arbetsförmedlingen. Du får alltså inte bara Starta Eget-bidraget utan dessutom mellanskillnaden upp till 80% av din tidigare inkomst från inkomsförsäkringen! Som Eget medlem, får du även andra intressanta förmåner som du som företagare har stor nytta av, läs mer om detta på unionen.se/egenforetagare Magnus Sundling Din trygghet i två kuvert För alla åldrar inom ITP1 och ITP2 Vi går igenom det viktigaste i det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten och det röda kuvertet från Collekctum. Det orangea visar dina lagstadgade pensioner och det röda din tjänstepension ITP. Vi ger dig en helhetsbild av pensionsdelarna i de två systtemen. Vi berättar hur de hänger ihop, fungerar och vilka val du bör göra. 29 mars kl Piteå 30 mars kl Luleå 55+ För dig inom ITP1 eller ITP2 som börjar fundera pensioneringen Du får en helhetsbild av de pensionsdelar du kan ha tjänat in under ditt yrkesliv. Du får veta hur prognoserna fungerar och vilka möjligheter du har att ta ut dina pengar tidigare än 65år. Vi går igenom det du kan påverka innan pensioneringen och vad som är viktigt att känna till. 14 april kl Kalix 4 maj kl Arvidsjaur Vi bjuder på lunch vid samtliga träffar, därför måste du anmäla dig via Vill du veta mer om Unionen Egenföretagare? Kontakta: Magnus Sundling

6 6 Hänt i Norrbotten Guldnappen - tröstnapp till Norrbotten Unionens pris Guldnappen som årligen går till ett företag som underlättar för anställda att förena arbete och föräldraskap delades ut i oktober. Det består av en skulptur i glas och kr. Det är medlemmar som nominerar sitt företag och kravet är kollektivavtal, jämställdhetsplan och lönekartläggning. Nytt för i år var att varje region utsåg en vinnare av de nominerade i sin region. Den vinnaren fick då ett nyinrättat pris Tröstnappen om man inte lyckades få det centrala priset. I vår region nominerades fyra företag; LKAB, Radiotjänst, Norrbottens Media och ALS Scandinavia AB. Den som regionstyrelsen utsåg till vinnare blev ALS Scandinavia AB. De förärades med Tröstnappsdiplom och tårta till alla anställda den 4 oktober. Det var en tillställning som även besöktes av media. Det är roligt att premiera företag som arbetar aktivt med jämställdhet. För arbetsplatser där man ännu inte kommit igång med lönekartläggning har vi utbildningen Aktivt lönearbete för förtroendevalda. Utbildningen planeras till den 2-3 november och november. Nominera din arbetsplats till Guldnappen 2011 på Notiser Unionenveckan 15-19/11 Gunvor Fält Under Unionenveckan besökte vi 67 arbetsplatser och pratade arbetsmiljö och arbetstid. Samtalen blev en del av Unionens årliga arbetsmiljöbarometer som publicerades 30 november. Arbetsmiljöbarometern kan du ladda hem eller beställa på unionen.se. Ordförandekonferens 1 december träffades klubbföreträdare för att diskutera det fackliga arbetet ute på företagen. Vem sätter dagordningen? Finns det utrymme att förhandla eller har företaget redan ett färdigt förslag? Är det bara skenförhandlingar för syns skull? Hur påverkar globaliseringen besluten på våra arbetsplatser? Träffen avslutades med goda exempel och argument för värdet av dialog på arbetsplatsen innan besluten fattas. Avtalskonferens Ordförandekonferensen fortsatte med en inledning på nästa avtalsrörelse. De nya avtal som tecknats har olika längder och de första löper ut under hösten Vid konferensen deltog representanter från centrala avtalsenheten och förbundets ordförande Cecilia Fahlberg. Nya avtalskrav tas fram för beslut av Förbundsrådet i mars. Vår inriktning är att även de nya avtalen ska innebära reallöneökning för medlemmarna, och andra krav som blir gemensamma för alla branscher. Gunvor Fält Nytt plexigla Oktober Thomas Raffl går in i en närkamp och faller, efter en tackling, med huvudet före mot plexiglaset i Coop Arena och slås medvetslös. Redan under försäsongen har spelarna i Elitserien påpekat riskerna med plexiglasens hårdhet och stabila infästning de upplevs som en betongvägg. Vid denna tid fanns ingen tillförlitlig statistik som pekade på att plexiglasens utformning kunde utgöra en allvarlig skaderisk för spelarna. När olyckan med Raffl hände fick den ett stort genomslag i media och spelare, ledare, läkare och domare framförde att det var plexiglaset och konstruktionen som var orsaken till den svåra skadan. Med en konkret händelse att referera till såg SICO/Unionen möjligheten att driva ärendet arbetsmiljövägen. Eftersom olyckan skedde i Luleå så kontaktades Unionens regionkontor i Norrbotten för att inleda arbetet med att få klubbarna (Hockeyligan) att byta ut plexiglasen. Avsikten var redan från början att få alla elitseriearenor att byta ut plexiglas av denna konstruktion, med början i Luleå. Patric Häggroth, ombudsman vid regionkontoret i Luleå, tillsammans med Anders Burström, spelarrepresentant och lagkapten i Luleå Hockey kallade klubben till ett möte för att diskutera riskerna med sargens och plexiglasets utformning. Med på mötet var vice klubbdirektör Thor Stöckel och kommunens hallansvarige Curt- Göran Jacobsson (Luleå kommun ägde och stod för driften av Coop Arena vid tillfället). Unionen valde att ha ett arbetsmiljöfokus i frågan och ställde krav på att saken måste åtgärdas oavsett kostnad, eftersom arbetstagarnas (spelarnas) hälsa

7 s - en arbetsmiljöfråga 7 och arbetsmiljö inte är något man kan negligera utifrån att det blir för dyrt. Både Thor och Curt-Göran tog frågan på största allvar och vi avslutade mötet med att vara överens om att ha en fortsatt kontakt, där klubben och kommunens representant önskade ytterligare faktaunderlag. Nya kylslingor i betongplattan skulle läggas under sommaren 2010 och det var nödvändigt att få till stånd ett byte av sarg i samband med detta, annars skulle det konstruktionsmässigt vara för sent. Unionen valde då att kontakta Luleå Hockeys lagläkare Yelverton Tegnér som har mångårig erfarenhet av idrottsskador och risker vid våld mot huvudet i samband med hockeyspelande. Han kunde presentera en del underlag och förklarade allvaret i riskerna med den dåvarande utformningen av plexiglaset och sargen. Under våren fick vi beskedet att Luleå kommun beslutat att byta ut både sarg och plexiglas i samband med bytet av kylslingor. Spelarnas förtroendevalda Anders Burström och Karl Fabricius åkte då för att vara med vid valet av den nya utrustningen, vilket resulterade i den nuvarande sargen och plexiglaset i Coop Arena. Den nya utformningen har många fördelar; glaset är mjukare, vilket minskar riskerna för huvudskador, men även sargkanten har blivit mindre djup eftersom plexiglaset monterats nästan i innerkanten av sarg och detta betyder att risken minskar för ansiktsskador vid fall direkt mot själva sargkanten (där det finns plexiglas). Det blir också en mindre hävstångseffekt och mindre risk för exempelvis revbensskador när sargen är mindre djup. Plexiglaset är också fritt från stolpar mellan respektive glassektion, vilket gör att risken för konstiga puckstudsar minskas och eftersom plexiglaset sviktar studsar inte pucken in framför mål vid ett hårt högt skott i plexiglaset rakt framifrån. Pucken droppar alltså ner ganska direkt när ett skott skjuts vinkelrätt mot glaset. De två senare sakerna är bieffekter som förbättrar själva spelet. Patric Häggroth/Siw Kalliostenmaa Varför är Luleå Hockeys spelare med i Unionen? Som hockeyspelare har man ju agenter som förhandlar lönen - eller hur? Javisst, men även hockeyspelare, i detta fall de som är aktiva i Elitserien, ingår i ett större sammanhang där gemensamma regelverk är viktiga. Sedan 1999 har Unionen ett kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen där Svenska Ishockeyförbundet ingår. Sico/Unionen företräder medlemmarna i tvister med arbetsgivare, klubbar och deras organisationer. Viktiga frågor i kollektivavtalet för ishockeyspelare i Elitserien är pensioner och försäkringar, men även minimilöner och villkor för juniorspelare som lyfts upp till representationslaget. En aktuell fråga är arbetsskador och sjukförsäkringsreglerna. Vad händer om en hockeyspelare är skadad mer än 180 dagar och tvingas söka annat arbete? Bilderna (även förstasidan) kommer från ett informationsmöte som SICO/Unionen höll för spelarna i Luleå Hockey i oktober. Ett möte där ytterligare fyra spelare valde att bli medlemmar i Unionen.

8 8 Norrbottens Regionråd 2011 Gemensamt regionråd med region Västerbotten april 2011 vid Kulturens Hus, Luleå Förutom årsmötet erbjuder vi deltagarna aktuella och intressanta föredrag på olika teman i arbetslivet. Regionrådet är en viktig träffpunkt för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda. Till regionrådet kallas samtliga arbetsplatsombud samt minst två ombud från varje Unionenklubb. TRR Norrbotten och våra samarbetspartners inom sak- och personförsäkringar, IF och Förenade Liv finns på plats. Under kvällen gemensam middag och dans på Kulturens Hus. Upplysningar: Ann-Louise Johnson, eller Sista anmälan 1 april Så når du oss: Telefonrådgivningen Roger Andersson Ann-Louise Johnson Britt-Inger Hedlund Pettersson Ann Gustafsson Gunvor Fält Magnus Sundling Monica Norberg Patric Häggroth Siw Kalliostenmaa Thomas Grubbström e-post Unionen Direkt Chefslinjen Medlemsregister A-kassa Inkomsförsäkring Regionchef Administration Hängavtal,försäkringsinformation chef, Karriärcoach Uppdatera dina uppgifter! Det är viktigt att vi vet var du arbetar och kan nå dig vid behov, därför behöver dina uppgifter i vårt register uppdateras så snart det sker några förändringar. Rätt uppgifter behövs även för att du ska omfattas av inkomstförsäkringen. Idag saknar vi många e-postadresser och saknar därför en viktig kontaktväg till många medlemmar. Uppdatera dina uppgifter genom att logga in på unionen.se eller ange personnr och de ändrade uppgifterna i ett mail till

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID

BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID NUMMER 1 2011 Kundsamtal i sandlådan? Bollebygd Mark Borås Svenljunga Ulricehamn Tranemo Varberg TEMA: BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID Falkenberg Kära Medlemmar! Så här vid årsskiftet blickar man gärna

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium Nära dig Nr 2 2008 En tidning till dig som är medlem i Unionen Öst Susanna Rennemark klubbordförande på Stadium Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb 2 Innehåll 3 Nätverk för nästa

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland Nära dig No: 1 2010 En tidning till dig som är medlem i Unionen i Småland TRR:s regionchef - Förvånansvärt många har fått jobb under 2009 Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

En rivstart för det nya förbundet

En rivstart för det nya förbundet Årsredovisning 2008 TEXT, FOTO & GRAFISK FORM: s Kommunikationssektion, ML, ER, PD FOTO: Urban Orzolek (s 5, 59), Sune Fridell (s 7, 10, 18, 24, 25, 27, 61), Lena Granefeldt (s 12) ISBN 978-91-7391-087-3

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Unionens politik inför valet Allt fler söker Unionens studiestöd Ny regionchef

Unionens politik inför valet Allt fler söker Unionens studiestöd Ny regionchef Nära EN TIDNING TILL DIG SOM ÄR MEDLEM I dig UNIONEN ÖST Nr 2 2010 LARS THÖRNHOLM Klubbordförande på LHC Unionens politik inför valet Allt fler söker Unionens studiestöd Ny regionchef 2 Innehåll 3 Hur

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer