En tidning till dig som är medlem i Unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En tidning till dig som är medlem i Unionen"

Transkript

1 Nära dignorrbotten No: En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer: Arbetsskadad fick 1,1 miljoner sidan 2 Unionen träffar länets riksdagsledamöter sidan 3 Un Öppet medlemsmöte Vårens kurser och aktiviteter sidan 4-5 och 8 15 februari - Kiruna 16 februari - Kalix & Piteå 17 februari - Luleå Arbetsmiljö på ishockeyrinken sidan 7-8 Läs mer på unionen.se/norrbotten Regionråd 2011 sidan 8

2 2 I backspegeln och framrutan 2010 har passerat och vi lägger ett intensivt år bakom oss. Under början av förra året var många företag även i vår region hårt ansatta av den ekonomiska krisen. Vi blev kallade att förhandla krisöverenskommelser, uppsägningar och andra kostnadsbesparande åtgärder på arbetsplatserna. Minst sagt en uppförsbacke inför avtalsrörelsen som tog fart först i mars månad. Trots detta har vi under året omförhandlat merparten av Unionens avtal till ännu bättre villkor för våra medlemmar. Under hösten vände konjunkturen uppåt igen och vi ser en starkare arbetsmarknad, inte minst i Norrbotten. Många nya verksamheter etableras och andra stärks. För länets riksdagsmän är en viktig fråga hur länet ska bli attraktivare för människor och företag. För Unionen ser 2011 ljust ut. Våra medlemstal pekar uppåt och antalet klubbar och förtroendevalda ökar. Vi lägger allt större fokus på de utvecklande delarna av medlemskapet, de som handlar om dig som medlem och din personliga utveckling. Även arbetsmiljö och frågan om balans i tillvaron är högaktuella och vi vet att vi tillsammans kan åstadkomma ett ännu bättre arbetsliv Vi ses och hörs! Unionen Nära dig kommer till dig som är medlem i Unionen och arbetar i Norrbotten. Här finner du information om verksamheten i Norrbotten och andra aktuella frågor. Tipsa oss gärna om vad du vill se i tidningen! Unionen Nära dig utges av: Unionen, Varvsgatan 53, Luleå E-post Ansvarig utgivare Roger Andersson Redaktör Siw Kalliostenmaa Tryck Sörmlands Grafiska Utgivning Augusti 2010 Foto LuleBild, Pressbilder, Siw Kalliostenmaa, Lena Granefelt. Roger Andersson, regionchef Vi blir fler Unionare i Norrbotten Unionen Norrbotten ökar i medlemsantal. Fler förtroendevalda jobbar mer fokuserat med värvning och det bidrar till medlemsutvecklingen. I Norrbotten har vi dessutom blivit bättre på att ställa frågan till dem som ännu inte blivit medlemmar. Kampanjen i slutet av 2010 fick många att göra slag i saken och bli medlem i vårt fantastiska förbund. I december månad växte Unionen Norrbotten med 146 stycken yrkesverksamma medlemmar. Nu ska vi bli fler för att bli ännu starkare. De centrala kollektivavtalen är ingen självklarhet, och ett stort förbund har större möjligheter att ställa krav på avtalens innehåll. Ett växande fackförbund är ett uttryck för tron på den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter gör upp om spelreglerna på arbetsmarknaden ska vi värva tillsammans! Kom ihåg att ställa frågan till dina arbetskamrater som inte har tillgång till samma förmåner som du själv. Det nya introduktionsmedlemsskapet med 3 månaders gratis förbundsavgift gäller från och med den 1 januari 2011 och gäller tills vidare (man betalar bara a-kassan under de första tre månaderna). Ann Gustafsson Arbetsskadeersättning - en dryg miljon Hög arbetsbelastning, en stressad arbetssituation och mycket övertid blev till slut för mycket för en medlem i Norrbotten. När sjukskrivningen för stressrelaterade psykiska besvär blev ett faktum vände han sig till Unionen för att få hjälp med att få sin sjukdom godkänd som arbetsskada. Försäkringskassan godkände inte arbetsskadan så vår medlem fick hjälp med överklagan via LO- TCO Rättsskydd. Under tiden fick medlemmen ersättning från en privat försäkring. En ersättning som inte är pensionsgrundande. Förvaltningsrätten gav vår medlem rätt i sak och dömde ut ett ersättningsbelopp om fyrahundratusen och därefter ca kr i månaden under tiden fram till pension. Denna ersättning är pensionsgrundande och ger vår medlem bättre villkor även den dag han går i pension. Arbetsskador är ännu ett av de områden där ditt medlemskap i Unionen kan ge dig värdefull hjälp. Patric Häggroth På bilderna: Framsida: Niklas Olausson, David Rautio, Thomas Raffl, Jan Sandström, Jonas Vihko, Lars Lökken Östli, samtliga Luleå Hockey Sid 3: Siv Holma, V, Fredrik Lundh Sammeli, S, Maria Stenberg, S, Sven- Eric Bucht, S, Hannah Bergstedt, S, Krister Hammarbergh, M, Karin Åström, S. Sid 4: Grupparbete vid facklig utbildning Sid 7: Sebastian Enterfelt, Anders Nilsson, Karl Fabricius, Robin Jonsson, Anders Nilsson, Luleå Hockey, Kristoffer Sparring, SICO, Patric Häggroth, Unionen

3 Unionen Norrbottens årliga träff med länets riksdagsledamöter: Viktigast är att skapa det hållbara livet 3 Orden kommer från Hannah Bergstedt, en av våra nya riksdagsledamöter från Norrbotten, som svar på frågan om vilken som är den viktigaste frågan för Norrbotten under mandatperioden. Visionen kommer redan i presentationen vid Unionen Norrbottens årliga träff med länets representanter i riksdagen. Deltagare denna gång är Krister Hammarbergh, Moderaterna, Siv Holma, Vänsterpartiet samt Fredrik Lundh Sammeli, Maria Stenberg, Karin Åström, Sven- Erik Bucht och Hannah Bergstedt, samtliga Socialdemokraterna. Under två timmar samtalar riksdagsledamöterna med regionstyrelse och personal från Unionen Norrbotten. Frågestunden inleds med kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och inom denna fråga kommer diskussionen in på både bostadsbyggandet, som enligt Krister Hammarbergh behöver ta fart snabbt och där han och Siv Holma är eniga om att kommunerna kan komma att behöva hjälp vid stora omvälvningar, som den i Kiruna. Samtliga politiker var överens om att en viktig fråga för den välbehövliga inflyttningen till länet är att kunna erbjuda möjligheter för medflyttande i form av en arbetsmarknad med bredd av yrkeskategorier och väsentlig samhällsservice och kultur, men även en acceptans för människors olikheter och olika livsval. Även jämställdheten behöver bli bättre i Norrbotten. Mötet talade om ungas utbildning, vuxenutbildning, kompetenskonton och samverkan mellan branscher, samhälle och akademi utan att något parti visade på konkreta lösningar eller förslag. En annan viktig fråga, inte minst för basindustrin i länet, är energiförsörjning och energipriser. Här efterfrågade Karin Åström en grundlig utvärdering av avregleringen av elmarknaden vars prissättningssystem kritiserades av Sven-Erik Bucht. Krister Hammarbergh påpekade att problemet ligger i att det produceras för lite kraft i systemet, medan Energiinspektionens senaste rapport visar på en överproduktion i Sverige. Om en utbyggnad av energiproduktion i Norrbotten är en framtidsbransch blev inte klarlagt, men ledningarna söderut har inte tillräcklig kapacitet för detta i dagsläget. Catharina Johansson, ledamot i Unionens förbundsstyrelse, efterlyste en bred politisk överenskommelse för en hållbar miljöpolitik, inte minst inom energiområdet. På frågan om syftet med FAS3 fick mötet inget svar, men enligt Krister Hammarbergh så handlar det om att få ut svårplacerade individer i sysselsättning, och en utredning kommer om hur lönebidragen fortsättningvis ska fungera. Inom Unionen ser vi tydligt att riktiga jobb många gånger ersätts av FAS3 eller långvariga praktikplatser, och även att FAS3 konkurrerar ut anställda med lönebidrag. Unionen föreslog istället rejäla satsningar på kompetensutveckling av arbetslösa för att möta den kompetensbrist som förutspås i samband med utveckling av arbetsmarknaden och pensionering av 40-talisterna. Vi avslutar med att låta Hannah Bergstedt förklara vad hon menar med det hållbara livet: Hållbarhet omfattar mer än klimatfrågan, det handlar om allt från att även de som arbetar efter kl ska ha möjlighet till barnomsorg, om arbetslösa ska kunna söka arbete i hela landet måste det finans tillräckligt med hyresrätter, en arbetsmarknad i förändring kräver fortbildning och omutbildning genom hela arbetslivet och en arbetsmiljö som gör att vi orkar leva ett gott liv även efter pension. Siw Kalliostenmaa

4 4 För dig som är förtroendevald Kurs för arbetsplatsombud Denna utbildning vänder sig till dig som är arbetsplatsombud med informationsmandat (APO) eller kontaktombud för riksklubb, dvs inte har förhandlingsmandat. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att komma igång med uppdraget. Kursens innehåll: Ditt ansvar och dina befogenheter som arbetsplatsombud Syftet med ditt uppdrag och vilka lagar som gäller Hur du utövar uppdraget rent praktiskt Hur du värvar fler medlemmar 10/2 kl 10-11/2 kl 15 Plats: Helex konferens, Varvsgatan 53, Luleå (samma ingång som Unionen) OBS! Gemensam middag på kvällen 10 februari! Sista anmälan 1 februari F-märkta kurser Samtliga kurser på denna sida är f-märkta, dvs som förtroendevald får du gå dem på betald arbetstid. Klubbutveckling Behöver klubben en utbildning för styrelsen eller för medlemmar? Vi kan erbjuda både arbetsrättsliga utbildningar och utveckling av samarbete och arbetsformer. Hör av er till oss på så syr vi ihop utbildningen för er! Facklig grundkurs Facklig grundkurs riktar sig till dig som är ny som förtroendevald i klubben. I kursen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt uppdrag. Kursens innehåll: Förtroendemannarollen och klubbstyrelsens arbete Kollektivavtal Medlemsrekrytering Orientering i lag och avtalsfrågor Unionens demokratiska uppbyggnad Del mars Pite Havsbad Del mars Pite Havsbad OBS! Kursen är ett internat. Sista anmälan 28 februari Gemensamma årsmöten 15 februari - Kiruna 16 februari - Kalix & Piteå 17 februari - Luleå Anmälan senast 3 februari Läs mer på unionen.se/norrbotten Bättre arbetsmiljö BAM Grundkurs i arbetsmiljö BAM vänder sig i första hand till dig som är ny som arbetsmiljö-ombud eller är chef med arbets-miljöansvar. Kursen ger dig en metod att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. Kursavgiften är från 3500 kr/deltagare inklusive moms och ska bekostas av din arbetsgivare (ser Arbetsmiljölagen kap 6 4 om rätt till utbildning för skyddsombud). Arbetsgivaren ska dessutom stå för resa, kost och logi. Kursens innehåll: Ger kunskap om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet Ger förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle Ger kunskaper om hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden /3 Pite Havsbad OBS! Kursen är ett internat. Sista anmälan 1 mars

5 För dig som är medlem En kväll för chefen: Att sälja ett varumärke Inspirations föreläsning för dig som är chef eller ledare Hur ser resan ut, när man som ett av Sveriges mest kända basketlag, Plannja Basket, från en säsong till den andra byta namn till LF Basket.? Vad händer i organisationen, hur ser omvärlden på detta, vilka motgångar har du att överbrygga? Försäkringsinformation 5 Lars Mosesson, klubbdirektör i LF Basket, berättar om sina erfarenheter. Vi bjuder på en helkväll som börjar med föreläsning och fortsätter med gemensam middag och därefter se LF s match mot Södertälje i Pontushallen. Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller. Välkommen! 14 februari med början kl (slut ca 20.45) Anmälan senast 10 februari Drömmer du om Eget företag? Är du en av alla som någon gång funderat på hur det skulle vara att driva ett eget företag? Den där idén som du gått och funderat på länge nu, tänk om jag ändå skulle prova? Att våga ta steget, från att lämna en trygg anställning till att kliva in i en kanske lite otryggare tillvaro, då främst vad gäller den ekonomiska biten kan kännas skrämmande. Det finns en möjlighet att få motsvarande A-kasse ersättning, via arbetsförmedlingen i 6 månader i det som kallas Starta Eget Bidrag. Du som är medlem i Unionen och uppfyller kraven för vår inkomstförsäkring kan ändra ditt medlemskap till Unionen - Egenföretagare och på så sätt få möjlighet att få ersättning från försäkringen under den tid som du är beviljad bidraget från arbetsförmedlingen. Du får alltså inte bara Starta Eget-bidraget utan dessutom mellanskillnaden upp till 80% av din tidigare inkomst från inkomsförsäkringen! Som Eget medlem, får du även andra intressanta förmåner som du som företagare har stor nytta av, läs mer om detta på unionen.se/egenforetagare Magnus Sundling Din trygghet i två kuvert För alla åldrar inom ITP1 och ITP2 Vi går igenom det viktigaste i det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten och det röda kuvertet från Collekctum. Det orangea visar dina lagstadgade pensioner och det röda din tjänstepension ITP. Vi ger dig en helhetsbild av pensionsdelarna i de två systtemen. Vi berättar hur de hänger ihop, fungerar och vilka val du bör göra. 29 mars kl Piteå 30 mars kl Luleå 55+ För dig inom ITP1 eller ITP2 som börjar fundera pensioneringen Du får en helhetsbild av de pensionsdelar du kan ha tjänat in under ditt yrkesliv. Du får veta hur prognoserna fungerar och vilka möjligheter du har att ta ut dina pengar tidigare än 65år. Vi går igenom det du kan påverka innan pensioneringen och vad som är viktigt att känna till. 14 april kl Kalix 4 maj kl Arvidsjaur Vi bjuder på lunch vid samtliga träffar, därför måste du anmäla dig via Vill du veta mer om Unionen Egenföretagare? Kontakta: Magnus Sundling

6 6 Hänt i Norrbotten Guldnappen - tröstnapp till Norrbotten Unionens pris Guldnappen som årligen går till ett företag som underlättar för anställda att förena arbete och föräldraskap delades ut i oktober. Det består av en skulptur i glas och kr. Det är medlemmar som nominerar sitt företag och kravet är kollektivavtal, jämställdhetsplan och lönekartläggning. Nytt för i år var att varje region utsåg en vinnare av de nominerade i sin region. Den vinnaren fick då ett nyinrättat pris Tröstnappen om man inte lyckades få det centrala priset. I vår region nominerades fyra företag; LKAB, Radiotjänst, Norrbottens Media och ALS Scandinavia AB. Den som regionstyrelsen utsåg till vinnare blev ALS Scandinavia AB. De förärades med Tröstnappsdiplom och tårta till alla anställda den 4 oktober. Det var en tillställning som även besöktes av media. Det är roligt att premiera företag som arbetar aktivt med jämställdhet. För arbetsplatser där man ännu inte kommit igång med lönekartläggning har vi utbildningen Aktivt lönearbete för förtroendevalda. Utbildningen planeras till den 2-3 november och november. Nominera din arbetsplats till Guldnappen 2011 på Notiser Unionenveckan 15-19/11 Gunvor Fält Under Unionenveckan besökte vi 67 arbetsplatser och pratade arbetsmiljö och arbetstid. Samtalen blev en del av Unionens årliga arbetsmiljöbarometer som publicerades 30 november. Arbetsmiljöbarometern kan du ladda hem eller beställa på unionen.se. Ordförandekonferens 1 december träffades klubbföreträdare för att diskutera det fackliga arbetet ute på företagen. Vem sätter dagordningen? Finns det utrymme att förhandla eller har företaget redan ett färdigt förslag? Är det bara skenförhandlingar för syns skull? Hur påverkar globaliseringen besluten på våra arbetsplatser? Träffen avslutades med goda exempel och argument för värdet av dialog på arbetsplatsen innan besluten fattas. Avtalskonferens Ordförandekonferensen fortsatte med en inledning på nästa avtalsrörelse. De nya avtal som tecknats har olika längder och de första löper ut under hösten Vid konferensen deltog representanter från centrala avtalsenheten och förbundets ordförande Cecilia Fahlberg. Nya avtalskrav tas fram för beslut av Förbundsrådet i mars. Vår inriktning är att även de nya avtalen ska innebära reallöneökning för medlemmarna, och andra krav som blir gemensamma för alla branscher. Gunvor Fält Nytt plexigla Oktober Thomas Raffl går in i en närkamp och faller, efter en tackling, med huvudet före mot plexiglaset i Coop Arena och slås medvetslös. Redan under försäsongen har spelarna i Elitserien påpekat riskerna med plexiglasens hårdhet och stabila infästning de upplevs som en betongvägg. Vid denna tid fanns ingen tillförlitlig statistik som pekade på att plexiglasens utformning kunde utgöra en allvarlig skaderisk för spelarna. När olyckan med Raffl hände fick den ett stort genomslag i media och spelare, ledare, läkare och domare framförde att det var plexiglaset och konstruktionen som var orsaken till den svåra skadan. Med en konkret händelse att referera till såg SICO/Unionen möjligheten att driva ärendet arbetsmiljövägen. Eftersom olyckan skedde i Luleå så kontaktades Unionens regionkontor i Norrbotten för att inleda arbetet med att få klubbarna (Hockeyligan) att byta ut plexiglasen. Avsikten var redan från början att få alla elitseriearenor att byta ut plexiglas av denna konstruktion, med början i Luleå. Patric Häggroth, ombudsman vid regionkontoret i Luleå, tillsammans med Anders Burström, spelarrepresentant och lagkapten i Luleå Hockey kallade klubben till ett möte för att diskutera riskerna med sargens och plexiglasets utformning. Med på mötet var vice klubbdirektör Thor Stöckel och kommunens hallansvarige Curt- Göran Jacobsson (Luleå kommun ägde och stod för driften av Coop Arena vid tillfället). Unionen valde att ha ett arbetsmiljöfokus i frågan och ställde krav på att saken måste åtgärdas oavsett kostnad, eftersom arbetstagarnas (spelarnas) hälsa

7 s - en arbetsmiljöfråga 7 och arbetsmiljö inte är något man kan negligera utifrån att det blir för dyrt. Både Thor och Curt-Göran tog frågan på största allvar och vi avslutade mötet med att vara överens om att ha en fortsatt kontakt, där klubben och kommunens representant önskade ytterligare faktaunderlag. Nya kylslingor i betongplattan skulle läggas under sommaren 2010 och det var nödvändigt att få till stånd ett byte av sarg i samband med detta, annars skulle det konstruktionsmässigt vara för sent. Unionen valde då att kontakta Luleå Hockeys lagläkare Yelverton Tegnér som har mångårig erfarenhet av idrottsskador och risker vid våld mot huvudet i samband med hockeyspelande. Han kunde presentera en del underlag och förklarade allvaret i riskerna med den dåvarande utformningen av plexiglaset och sargen. Under våren fick vi beskedet att Luleå kommun beslutat att byta ut både sarg och plexiglas i samband med bytet av kylslingor. Spelarnas förtroendevalda Anders Burström och Karl Fabricius åkte då för att vara med vid valet av den nya utrustningen, vilket resulterade i den nuvarande sargen och plexiglaset i Coop Arena. Den nya utformningen har många fördelar; glaset är mjukare, vilket minskar riskerna för huvudskador, men även sargkanten har blivit mindre djup eftersom plexiglaset monterats nästan i innerkanten av sarg och detta betyder att risken minskar för ansiktsskador vid fall direkt mot själva sargkanten (där det finns plexiglas). Det blir också en mindre hävstångseffekt och mindre risk för exempelvis revbensskador när sargen är mindre djup. Plexiglaset är också fritt från stolpar mellan respektive glassektion, vilket gör att risken för konstiga puckstudsar minskas och eftersom plexiglaset sviktar studsar inte pucken in framför mål vid ett hårt högt skott i plexiglaset rakt framifrån. Pucken droppar alltså ner ganska direkt när ett skott skjuts vinkelrätt mot glaset. De två senare sakerna är bieffekter som förbättrar själva spelet. Patric Häggroth/Siw Kalliostenmaa Varför är Luleå Hockeys spelare med i Unionen? Som hockeyspelare har man ju agenter som förhandlar lönen - eller hur? Javisst, men även hockeyspelare, i detta fall de som är aktiva i Elitserien, ingår i ett större sammanhang där gemensamma regelverk är viktiga. Sedan 1999 har Unionen ett kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen där Svenska Ishockeyförbundet ingår. Sico/Unionen företräder medlemmarna i tvister med arbetsgivare, klubbar och deras organisationer. Viktiga frågor i kollektivavtalet för ishockeyspelare i Elitserien är pensioner och försäkringar, men även minimilöner och villkor för juniorspelare som lyfts upp till representationslaget. En aktuell fråga är arbetsskador och sjukförsäkringsreglerna. Vad händer om en hockeyspelare är skadad mer än 180 dagar och tvingas söka annat arbete? Bilderna (även förstasidan) kommer från ett informationsmöte som SICO/Unionen höll för spelarna i Luleå Hockey i oktober. Ett möte där ytterligare fyra spelare valde att bli medlemmar i Unionen.

8 8 Norrbottens Regionråd 2011 Gemensamt regionråd med region Västerbotten april 2011 vid Kulturens Hus, Luleå Förutom årsmötet erbjuder vi deltagarna aktuella och intressanta föredrag på olika teman i arbetslivet. Regionrådet är en viktig träffpunkt för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda. Till regionrådet kallas samtliga arbetsplatsombud samt minst två ombud från varje Unionenklubb. TRR Norrbotten och våra samarbetspartners inom sak- och personförsäkringar, IF och Förenade Liv finns på plats. Under kvällen gemensam middag och dans på Kulturens Hus. Upplysningar: Ann-Louise Johnson, eller Sista anmälan 1 april Så når du oss: Telefonrådgivningen Roger Andersson Ann-Louise Johnson Britt-Inger Hedlund Pettersson Ann Gustafsson Gunvor Fält Magnus Sundling Monica Norberg Patric Häggroth Siw Kalliostenmaa Thomas Grubbström e-post Unionen Direkt Chefslinjen Medlemsregister A-kassa Inkomsförsäkring Regionchef Administration Hängavtal,försäkringsinformation chef, Karriärcoach Uppdatera dina uppgifter! Det är viktigt att vi vet var du arbetar och kan nå dig vid behov, därför behöver dina uppgifter i vårt register uppdateras så snart det sker några förändringar. Rätt uppgifter behövs även för att du ska omfattas av inkomstförsäkringen. Idag saknar vi många e-postadresser och saknar därför en viktig kontaktväg till många medlemmar. Uppdatera dina uppgifter genom att logga in på unionen.se eller ange personnr och de ändrade uppgifterna i ett mail till

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. En tidning till dig som är medlem i Unionen. I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3

Nära dig. Norrbotten. En tidning till dig som är medlem i Unionen. I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3 Nära dig No: 2 - höst 2011 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer bland annat: Rätt lön med Aktivt lönearbete sidan 3 Vårens kurser och aktiviteter sidan 4-5 och 8 Arbetsglädje

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Nr: 2-2012

Nära dig. Norrbotten. Nr: 2-2012 Nära dig Nr: 2-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Höstens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Utveckling för dig och klubben sidan 4 Arbetsskada - så gör du sidan

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012 Spetsa kompetensen utbildningar för förtroendevalda 2012 1 Grattis! Du är förtroendevald! Att vara förtroendevald och representera medlemmarna är både en rolig och betydelsefull uppgift. Därför är det

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder 675 KR. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder påspara 3 mån! upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet

Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till. Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Vi bjuder på 3 mån! Spara upp till 675 KR Skaffa dig krafter utöver det vanliga. På jobbet. Facket i det privata arbetslivet Jag pratar gärna om mina krafter. Ja, inkomstförsäkringen, förhandlingshjälpen

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Facklig utbildning 2014. För klubbarnas förtroendevalda i Unionen Bergslagen

Facklig utbildning 2014. För klubbarnas förtroendevalda i Unionen Bergslagen Facklig utbildning 2014 För klubbarnas förtroendevalda i Unionen Bergslagen Välkommen till ett nytt utbildningsår! Unionens kurser är mötesplatser för kunskap, gemenskap och inspiration. Här får du nya

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Nära dig. Flyter arbete och fritid ihop? sidan 4 Tomas Fogdö - föreläsning sidan 8. Nr 1-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten

Nära dig. Flyter arbete och fritid ihop? sidan 4 Tomas Fogdö - föreläsning sidan 8. Nr 1-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten Nära dig Nr 1-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten Bild: Flyter arbete och fritid ihop? sidan 4 Tomas Fogdö - föreläsning sidan 8 ledare 2 Innehåll 4 Balans arbete - fritid 5 Kompetensutveckla

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Arbetsplatsombud med informationsmandat

Arbetsplatsombud med informationsmandat Arbetsplatsombud med informationsmandat Du är vald till arbetsplatsombud med informationsmandat och är en kontaktperson mellan arbetsgivaren, medlemmarna och ombudsmännen på regionkontoret. Snart kommer

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2015 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Nycklar i framgångsrik kommunikation...5 Facklig grundkurs för förtroendevalda...6

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen 2015 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Nycklar i framgångsrik kommunikation...5 Facklig grundkurs för förtroendevalda...6

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID

BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID NUMMER 1 2011 Kundsamtal i sandlådan? Bollebygd Mark Borås Svenljunga Ulricehamn Tranemo Varberg TEMA: BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID Falkenberg Kära Medlemmar! Så här vid årsskiftet blickar man gärna

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer