Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS),

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2015-09-01"

Transkript

1 Sid 1 (12) Gabriella Loman Dnr Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), I Kammarkollegiets författningssamling publiceras författningar och allmänna råd som beslutats av Kammarkollegiet, Fastighetsmäklarinspektionen (fram till augusti 2012 Fastighetsmäklarnämnden) och Trafikanalys (fram till 2010 Statens institut för kommunikationsanalys). I förteckningen är föreskrifterna grupperade efter vilken myndighet som beslutat dem. I förteckningen redovisas vidare grundförfattningar och ändringsförfattningar under skilda rubriker. En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs förtecknas både som en grundförfattning och en ändringsförfattning. Om en grundförfattning ändras, anmärks detta särskilt. Vidare anmärks det vid ändringsförfattningarna vad som ändrats i grundförfattningen. Box 2218, Stockholm Fakturaadress: Telefon Organisationsnummer Birger Jarlsgatan 16 Stockholm Box 2068, Stockholm Telefax

2 Sid 2 (12) 1 Författningar och allmänna råd beslutade av Kammarkollegiet GRUNDFÖRFATTNINGAR KAMFS 1994:1 Kammarkollegiets tolkföreskrifter KAMFS 2004:1 KAMFS 1994:2 KAMFS 1994:3 Kammarkollegiets translatorföreskrifter Kammarkollegiets föreskrift om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling KAMFS 2000:2 KAMFS 2000:1 KAMFS 2000:2 KAMFS 2000:3 KAMFS 2001:1 KAMFS 2001:2 KAMFS 2001:9 KAMFS 2001:10 KAMFS 2002:1 KAMFS 2002:2 KAMFS 2003:2 avgift vid registrering av trossamfund taxa för yrkesmässig bostadsförmedling avgift vid registrering av trossamfund taxa vid begravningsclearing år 2002 avgift för prövning av ärenden enligt lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall taxa vid begravningsclearing år 2003 taxa vid begravningsclearing år 2004 KAMFS 1994:3 KAMFS 2003:1

3 Sid 3 (12) KAMFS 2003:4 KAMFS 2004:1 KAMFS 2004:3 KAMFS 2004:5 KAMFS 2005:1 KAMFS 2005:2 KAMFS 2006:1 KAMFS 2006:2 KAMFS 2006:3 KAMFS 2007:2 KAMFS 2007:3 KAMFS 2008:7 KAMFS 2008:11 KAMFS 2009:3 KAMFS 2009:4 KAMFS 2010:1 Kammarkollegiets tolkföreskrifter taxa vid begravningsclearing 2005 taxa vid begravningsclearing 2006 hantering av statliga fordringar taxa vid begravningsclearing 2007 taxa vid begravningsclearing 2008 taxa vid begravningsclearing 2009 taxa vid begravningsclearing 2010 taxa vid bilagan se KAMFS 2004:2 KAMFS 1998:1

4 Sid 4 (12) begravningsclearing 2011 KAMFS 2010:2 KAMFS 2011:1 KAMFS 2011:6 KAMFS 2012:5 KAMFS 2012:6 KAMFS 2013:6 KAMFS 2013:7 KAMFS 2014:2 KAMFS 2014:3 KAMFS 2015:2 taxa vid begravningsclearing 2012 taxa vid begravningsclearing 2013 taxa vid begravningsclearing 2014 taxa vid begravningsclearing 2015 taxa vid begravningsclearing 2016 ÄNDRINGSFÖRFATTNINGAR KAMFS 1998:1 KAMFS 2000:2 KAMFS 2003:1 ändring i kollegiets föreskrift till 19 förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar taxa för yrkesmässig bostadsförmedling upphävande av Kammarkollegiets taxa för yrkesmässig bostadsförmedling KAMFS 2006:1 KAMFS 1994:3 KAMFS 2000:2

5 Sid 5 (12) KAMFS 2004:1 Kammarkollegiets tolkföreskrifter KAMFS 1994:1 KAMFS 2004:2 KAMFS 2006:1 ändring i föreskrifterna (KAMFS 2003:4) om hantering av statliga fordringar bilagan till KAMFS 2003:4 KAMFS 1998:1 2 Författningar och allmänna råd beslutade av Fastighetsmäklarinspektionen (tidigare Fastighetsmäklarnämnden) GRUNDFÖRFATTNINGAR FMN 1996:1 KAMFS 1996:1 FMN 1997:1 KAMFS 1997:1 FMN 1998:2 KAMFS 1998:8 FMN 2005:1 KAMFS 2005:3 FMN 2008:1 KAMFS 2008:8 om registrering av fastighetsmäklare om registrering av fastighetsmäklare om ändring i föreskrifterna (FMN 1997:1) om registrering av fastighetsmäklare om krav för registrering som fastighetsmäklare om krav för registrering som fastighetsmäklare Upphör att gälla vid utgången av 1997 Ändrad FMN 1998:2 KAMFS 1998:8 FMN 2003:1 KAMFS 2003:3 FMN 2004:1 KAMFS 2004:4 FMN 2005:1 KAMFS 2005:3 FMN 2005:1 KAMFS 2005:3 FMN 1997:1 FMN 2008:1 KAMFS 2008:8 FMN 2011:1 KAMFS 2011:2

6 Sid 6 (12) FMN 2008:2 KAMFS 2008:9 FMN 2008:3 KAMFS 2008:10 FMN 2009:1 KAMFS 2009:2 FMN 2011:1 KAMFS 2011:2 FMN 2011:2 KAMFS 2011:3 FMN 2011:3 KAMFS 2011:4 FMN 2012:1 KAMFS 2012:4 KAMFS 2013:2 KAMFS 2013:3 KAMFS 2013:4 om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare om den årliga registreringsavgiften om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( den 1 juli 2013 genom KAMFS 2013:5) om krav för registrering som fastighetsmäklare om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare ( den 1 juli 2013 genom KAMFS 2013:4) om den årliga registreringsavgiften ( den 1 juli 2013 genom KAMFS 2013:2) om krav för registrering som fastighetsmäklare ( den 1 juli 2013 genom KAMFS 2013:3) Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om den årliga avgiften Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare FMN 2011:2 KAMFS 2011:3 FMN 2011:3 KAMFS 2011:4 Hänvisningen till beteckningen (1995:400) i 1 kap. 1 i föreskriften byts ut mot (2011:666) Se FMN 2011:4 KAMFS 2011:5 FMN 2012:1 KAMFS 2012:4 FMN 2008:2 KAMFS 2008:9 FMN 2008:3 KAMFS 2008:10 FMN 2011:1 KAMFS 2011:2 FMN 2011:3 KAMFS 2011:4 FMN 2012:1 KAMFS 2012:4 FMN 2011:2 KAMFS 2011:3

7 Sid 7 (12) KAMFS 2013:5 Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FMN 2009:1 KAMFS 2009: vid utgången av juli 2015 genom : KAMFS 2015:1 ÄNDRINGSFÖRFATTNINGAR FMN 1998:2 KAMFS 1998:8 FMN 2003:1 KAMFS 2003:3 FMN 2004:1 KAMFS 2004:4 FMN 2005:1 KAMFS 2005:3 FMN 2008:1 KAMFS 2008:8 om ändring i föreskrifterna (FMN 1997:1) om registrering av fastighetsmäklare om ändring i föreskrifterna (FMN 1997:1) om registrering av fastighetsmäklare om ändring i föreskrifterna (FMN 1997:1) om registrering av fastighetsmäklare om krav för registrering som fastighetsmäklare om krav för registrering som fastighetsmäklare dels att 5 ska betecknas 7, dels att 3 och nya 7 ska ha ny lydelse, dels två nya paragrafer 5 och 6 och två nya bilagor, 1 och 2 bilaga 2 samt 2 b och 2 c i övergångsbestämmelserna till FMN 1998:2 Ändring 1, 3, 4, 5 och 6 samt rubriken i bilaga 1 2 i FMN 1997:1 FMN 1997:1 (1998:2, 2003:1 och 2004:1) från och med den 1 februari 2006 FMN 2005:1 KAMFS 2005:3

8 Sid 8 (12) FMN 2011:1 KAMFS 2011:2 FMN 2011:2 KAMFS 2011:3 FMN 2011:3 KAMFS 2011:4 FMN 2011:4 KAMFS 2011:5 KAMFS 2015:1 om krav för registrering som fastighetsmäklare om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare om den årliga registreringsavgiften Föreskrifter om ändring i (FMN 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Föreskrifter om ändring i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FMN 2008:1 KAMFS 2008:8 FMN 2008:2 KAMFS 2008:9 FMN 2008:3 KAMFS 2008:10 FMN 2009:1 KAMFS 2009: KAMFS 2013:5, vid utgången av juli Författningar och allmänna råd beslutade av Trafikanalys (t.o.m benämnd ) GRUNDFÖRFATTNINGAR SIKAFS 1996:1 KAMFS 1998:5 SIKAFS 1996:2 KAMFS 1998:6 SIKAFS 1996:3 KAMFS 1998:7 statistik om person- och godstransporter inom sjöfart m.m. statistik om person- och godstransporter på väg m.m. statistik om varuflöden SIKAFS 2001:3 KAMFS 2001:5 SIKAFS 2001:5 KAMFS 2001:7 SIKAFS 2001:6 KAMFS 2001:8

9 Sid 9 (12) SIKAFS 1998:1 KAMFS 1998:2 SIKAFS 1998:2 KAMFS 1998:3 SIKAFS 1998:3 KAMFS 1998:4 SIKAFS 2001:1 KAMFS 2001:3 SIKAFS 2001:2 KAMFS 2001:4 SIKAFS 2001:3 KAMFS 2001:5 SIKAFS 2001:4 KAMFS 2001:6 SIKAFS 2001:5 KAMFS 2001:7 SIKAFS 2001:6 KAMFS 2001:8 statistik om postverksamhet m.m. statistik om televerksamhet m.m. statistik om person- och godstransporter inom bantrafik m.m. statistik om bantrafik m.m. statistik om postverksamhet m.m. statistik om sjöfart m.m. statistik om televerksamhet m.m. statistik om vägtrafik m.m. statistik om uppgifter till statistik om kommunikationsvanor m.m. SIKAFS 2001:2 KAMFS 2001:4 SIKAFS 2001:4 KAMFS 2001:6 SIKAFS 2007:1 KAMFS 2007:1 SIKAFS 1998:3 SIKAFS 2007:1 KAMFS 2007:1 SIKAFS 1998:1 SIKAFS 2008:4 KAMFS 2008:4 SIKAFS 1996:1 SIKAFS 2008:3 KAMFS 2008:3 SIKAFS 1998:2 SIKAFS 2008:5 KAMFS 2008:5 SIKAFS 1996:3 SIKAFS 2008:1 KAMFS 2008:1 SIKAFS 1996:3 SIKAFS 2008:6 KAMFS 2008:6

10 Sid 10 (12) SIKAFS 2007:1 KAMFS 2007:1 SIKAFS 2008:1 KAMFS 2008:1 SIKAFS 2008:2 KAMFS 2008:2 SIKAFS 2008:3 KAMFS 2008:3 SIKAFS 2008:4 KAMFS 2008:4 SIKAFS 2008:5 KAMFS 2008:5 SIKAFS 2008:6 KAMFS 2008:6 SIKAFS 2009:1 KAMFS 2009:1 TRAFAFS 2012:1 KAMFS 2012:1 TRAFAFS 2012:2 KAMFS 2012:2 TRAFAFS 2012:3 KAMFS 2012:3 statistik om bantrafik m.m. statistik om vägtrafik m.m. statistik om bantrafik m.m. statistik om sjöfart m.m. statistik om postverksamhet m.m. statistik om televerksamhet m.m. statistik om kommunikationsvanor m.m. statistik om kommunikationsvanor m.m. Trafikanalys statistik om vägtrafik m.m. Trafikanalys statistik om sjöfart m.m. Trafikanalys statistik om bantrafik m.m. SIKAFS 2001:1 SIKAFS 2008:2 KAMFS 2008:2 SIKAFS 2009:1 KAMFS 2009:1 SIKAFS 2008:6 KAMFS 2008:6 bilaga 1 TRAFAFS 2014:2 KAMFS 2014:4 2 samt bilagorna TRAFAFS 2014:1 KAMFS 2014:1

11 Sid 11 (12) ÄNDRINGSFÖRFATTNINGAR SIKAFS 2001:1 KAMFS 2001:3 SIKAFS 2001:2 KAMFS 2001:4 SIKAFS 2001:3 KAMFS 2001:5 SIKAFS 2001:4 KAMFS 2001:6 SIKAFS 2001:5 KAMFS 2001:7 SIKAFS 2001:6 KAMFS 2001:8 SIKAFS 2007:1 KAMFS 2007:1 SIKAFS 2008:1 KAMFS 2008:1 SIKAFS 2008:2 KAMFS 2008:2 SIKAFS 2008:3 KAMFS 2008:3 statistik om bantrafik m.m. statistik om postverksamhet m.m. statistik om sjötrafik m.m. statistik om televerksamhet m.m. statistik om vägtrafik m.m. statistik om kommunikationsvanor m.m. statistik om bantrafik m.m. statistik om vägtrafik m.m. statistik om bantrafik m.m. statistik om sjöfart m.m. SIKAFS 1998:3 KAMFS 1998:4 SIKAFS 1998:1 KAMFS 1998:2 SIKAFS 2008:4 KAMFS 2008:4 SIKAFS 1996:1 KAMFS 1998:5 SIKAFS 1998:2 KAMFS 1998:3 SIKAFS 1996:2 KAMFS 1998:6 SIKAFS 1996:3 KAMFS 1998:7 SIKAFS 2001:1 KAMFS 2001:3 SIKAFS 2001:5 KAMFS 2001:7 SIKAFS 2007:1 KAMFS 2007:1 SIKAFS 2001:3 KAMFS 2001:5

12 Sid 12 (12) SIKAFS 2008:4 KAMFS 2008:4 SIKAFS 2008:5 KAMFS 2008:5 SIKAFS 2008:6 KAMFS 2008:6 SIKAFS 2009:1 KAMFS 2009:1 TRAFAFS 2014:1 KAMFS 2014:1 TRAFAFS 2014:2 KAMFS 2014:4 statistik om postverksamhet m.m. statistik om televerksamhet m.m. statistik om kommunikationsvanor m.m. statistik om kommunikationsvanor m.m. Trafikanalys föreskrifter om ändring i föreskrifterna om uppgifter till statistik om bantrafik m.m. Trafikanalys föreskrifter om ändring i föreskrifterna om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. SIKAFS 2001:2 KAMFS 2001:4 SIKAFS 2001:4 KAMFS 2001:6 SIKAFS 2001:6 KAMFS 2001:8 SIKAFS 2009:1 KAMFS 2009:1 SIKAFS 2008:6 KAMFS 2008:6 2 samt bilagorna i TRAFAFS 2012:3 KAMFS 2012:3 bilaga 1 i TRAFAFS 2012:1 KAMFS 2012:1

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18 M FastlOhetsmäklarinspektionen Remiss 20 12-12-18 Dm ~+1.1 1(1) Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning Databas: SFST Rubrik: Revisionslag (1999:1079) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. SOSFS 2011:16 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:37 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring i beskattningsverksamheten hos Skatteverket; beslutade

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om re gistrering som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om re gistrering som fastighetsmäklare tå Fastiqhetsm~kIarInspektIonen Remiss 2012-12-18 Dm Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om re gistrering som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen har arbetat

Läs mer

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida.

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida. Beslut om åtgärdsprogram Undertecknad har i enlighet med skollagen 3 kap. 9 beslutat om åtgärdsprogram för eleven: Elevens namn Personnummer xxxx-xx-xx Vårdnadshavare 1 Telefonnummer Adress Vårdnadshavare

Läs mer

Jordabalken... 9. Bildande och inskrivning... 109. Planering och byggande... 207. Miljöhänsyn... 473. Ägande och förvaltning...

Jordabalken... 9. Bildande och inskrivning... 109. Planering och byggande... 207. Miljöhänsyn... 473. Ägande och förvaltning... Jordabalken... 9 Bildande och inskrivning... 109 Planering och byggande... 207 Miljöhänsyn... 473 Ägande och förvaltning... 627 Hyra och arrende... 701 Pant och förmånsrätt... 825 Överlåtelse och förmedling...

Läs mer

Xxxxx Berg- och gruvarbete

Xxxxx Berg- och gruvarbete AFS 2014:XX 2014:10 Xxxxx Berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2010:1) om om berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer