Den 11 januari hade riksdagens lagtima möte öppnats med kungens traditionella trontal. Men på grund av det allvarliga världsläget tvingades han läsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 11 januari hade riksdagens lagtima möte öppnats med kungens traditionella trontal. Men på grund av det allvarliga världsläget tvingades han läsa"

Transkript

1 Kriget bryter ut! Fredagen den 1 september 1939 rullade Hitlers krigsmaskin in i Polen. Pansartrupperna inledde sitt snabba avancemang genom landet och Görings fruktade Luftwaffe attackerade städernas civilbefolkning. Söndagen den 3 september förklarade England och Frankrike krig mot Tyskland: andra världskriget hade brutit ut. Statsminister Per Albin Hansson deklarerade att»vår beredskap är god«, ett faktum som dock inte gällde den militära beredskapen utan mer den moraliska styrkan. Händelserna ute i Europa kom emellertid omedelbart att prägla svenskens vardag och liv vilket märktes på Stockholms gator och torg. Den 1 september utfärdades följande deklaration:»regeringen har funnit för gott att under det krig som utbrutit mellan Polen och Tyska riket Sverige skall iaktta fullständig neutralitet. I avseende på Sveriges neutralitet skola gälla de föreskrifter, som i anslutning den 27 maj 1938 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige utfärdats genom kungörelse samma dag (187), innefattande vissa neutralitetsbestämmelser. Kungörelsen har omedelbart trätt i kraft. Gustaf«Redan från söndagen den 3 september gällde en kungörelse om militärtjänstgöring och det meddelades att»förstärkt försvarsberedskap är anbefalld«från denna dag. För vapenföra män i Stockholm var det viktigt att ta del av vad som skrevs under rubriken: Härens beväring, tillhörande Stockholms stadsrullföringsområde, n:r 45, inkallas enligt nedanstående. Värnpliktiga infanterister (ej uttagna till stridsvagnstjänst) beordrades till Svea Livgarde i Stockholm om de var kyrkobokförda i följande församlingar: Adolf Fredrik, Bromma, Engelbrekt, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Jakob, Johannes, Klara, Kungsholm, Matteus, Oskar, S:t Göran och Storkyrko. Färden till inställelsen måste påbörjas» senast 6 timmar efter erhållen kännedom om denna kungörelse «Värnpliktiga skrivna i Brännkyrka, Enskede, Högalid, Katarina, Maria och Sofia, skulle inställa sig på Göta Livgarde, Vaxholm, Oscar-Fredriksborg. Samling för transport skedde vid kajplats 29, Stadsgården, Stockholm. Denna första krigsvecka var arbetsam för monark och regering samt för det svenska politiska etablissemanget och landets myndigheter. På grund av krigsutbrottet utsändes den 8 september följande kallelse till urtima riksdag:»då vi finna det nödvändigt att utan dröjsmål förelägga riksdagen förslag till åtgärder med anledning av det läge, som uppstått genom det nyligen timade krigsutbrottet, kalla vi härmed samtliga ledamöter av riksdagens båda kamrar att fredagen den 8 september detta år sammanträda i Stockholm till urtima riksdag. Gustaf/Per Albin Hansson«230

2 Sida 231 Medborgarna hade skyldighet att ta del av de många kungörelser som sändes ut från regeringen och myndigheterna redan från den första krigsdagen den 1 september. Flera kungörelser informerade om mobiliseringen och inkallelser till de militära förbanden. Den 11 januari hade riksdagens lagtima möte öppnats med kungens traditionella trontal. Men på grund av det allvarliga världsläget tvingades han läsa årets andra tal lördagen den 9 september inför den urtima riksdagens öppnande:»svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk! Jag hälsar Eder välkomna till detta urtima riksmöte, som utomordentliga förhållanden ha föranlett Mig att inkalla. Ett krig har brutit ut, vars omfattning och verkningar ej kunna överskådas. Omätlig är den olycka, som drabbar de i kriget indragna folken. Förödande följder äro att vänta även för andra. Det är ett nederlag för mänskligheten, att krigets makter blivit fredens övermäktiga. I fredens tjänst har även Sverige gjort sin insats. I Mitt liksom i andra samverkande statschefers namn utsände belgiernas konung sin vädjan om förhandling, medan den hotande katastrofen ännu kunnat undgås. Efter krigets utbrott har Jag genom förklaringar om Sveriges fullständiga neutralitet givit den hållning tillkänna, som hela Sveriges folk är fast beslutet att intaga. Min strävan skall också alltfort förbli att hävda Sveriges självbestämningsrätt och oberoende samt dess vilja att med alla de i kriget deltagande nationerna upprätthålla sina vänskapliga förbindelser. 231

3 Sida 232 Statsminister Per Albin Hansson och utrikesminister Rickard Sandler skyndar över borggården på väg till en extra konselj söndagen den 3 september Konseljen hölls klockan i kungens enskilda våning på slottet och samtliga statsråd deltog i sammanträdet. Huvudärendet var neutralitetsförklaringen, som utfärdades efter utrikesminister Sandlers föredragning. De skyddsmaktsuppdrag för motsatta parter i den pågående konflikten, som Sverige påtagit sig, äro ett uttryck för Min livliga önskan att Sverige må kunna verka i den försonlighetens anda, som en gång måste segra. Det nära och trofasta samförstånd, som består mellan Sverige och dess nordiska broderfolk, är Jag angelägen att till ömsesidigt stöd vidmakthålla och stärka. De i kriget neutrala staterna ha gemensamma intressen att tillvarata, och de bevara åt framtiden genom sin neutrala hållning en värdefull tillgång vid fredens återuppbyggande. Till värnande av Sveriges neutralitet och tryggande av vårt folks försörjning ha redan omfattande åtgärder vidtagits. För att fullständiga dessa samt för att äga stödet av det svenska folkets valda representanter i en för fosterlandet brydsam tid, har Jag kallat Eder till detta urtima riksmöte. Jag kommer att förelägga Eder förslag till tilläggsstat för det löpande budgetåret samt förslag till sådan lagstiftning och övriga åtgärder, som situationen kräver. Det är Min fasta förvissning att Mitt svenska folk skall möta de svårigheter och prövningar, som i det nuvarande läget icke kunna undvikas, med samma känslor av nationell samhörighet och offervillig fosterlandskärlek, vilka i en prövande tid, som vi ännu icke glömt, kraftigt stödde Mina bemödanden att hålla oss utanför den då härjande världsbranden. 232

4 Sida 233 Kriget har endast pågått några dagar. Tisdagen den 5 september kördes sandsäckar ut i Stockholm. Här lämpas en last av på Strandvägen. Nedkallande Guds välsignelse över Eder och Edert arbete förklarar Jag detta urtima riksmöte öppnat och förbliver Eder med all kunglig nåd och ynnest städse välbevågen.«trontalet föregicks av en samling i Slottskapellet, där ärkebiskop Erling Eidem i skarpa ordalag varnade för hamstring av varor och svartabörshandel:»med smärta och överraskning hava vi i dessa dagar iakttagit hur många i vårt folk i skamlig själviskhet satt sig över både överhetens bud och människokärlekens enklaste krav och vad Gud vill är ju just kärlek till nästan genom att samla förråd av allehanda förnödenheter för att trygga sig själva. Det är i verkligheten stöld, stöld från folkgemenskapen och stöld från dem som ej ägde reda pengar. Målet som dessa människor satt för sig var tarvligt lågt, den egna fördelen och bekvämligheten. Genom sitt handlande hava de röjt sitt livsmåls verkliga halt.«följande dag vaknade stockholmarna upp till en vacker söndag. Krigsbulletinerna fortsatte att strömma in och man samlades utanför tidningarnas depeschkontor för att inhämta de senaste nyheterna. Nyhetssändningarna var få, och lyssnarna fick vänta fram till lunch på de första dagsnyheterna. Men trots den skräck och ångest som kriget skapade i samhället gick livet vidare. 233

5 Söndagen den 10 september kom Gustav V till Råsunda för att se matchen mellan AIK och HIF. Den gångna veckans arbete med rikets angelägenheter hade varit tung och ansträngande. Detta var hans sätt att koppla av från de svåra problemen som väntade i Sverige. I sällskapet fanns kabinettskammarherre Eric Hallin, som blickar ut över fotbollsarenan till höger om kungen. Den här söndagen spelades en match i Allsvenskan på Råsunda mellan AIK och HIF. Stockholms-Tidningen skrev i en förhandstext:»ingen behöver dra sig för transportsvårigheter till dagens match på Råsunda mellan AIK och Hälsingborg. Spårvagnarna gå tätt (nr 15 N. Bantorget), de ordinarie bussturerna likaså, taxibilarna från Gustav Vasa-kyrkan äro billiga och så finns möjligheten att åka cykel eller att gå ut. Matchen blir spännande och bra, festen förhöjes av en vältrimmad AIK-orkester och dessutom får publiken (kl. 13) vara med och se och höra Sally Bauer samt får tillfälle att ge henne en välförtjänt applåd.«publiken fick lyssna till Sally Bauer, som var ett aktuellt namn sedan hon simmat över Engelska kanalen personer lyssnade till henne, och bland dem fanns kungen, som trots veckans ansträngande dagar tog plats på hedersläktaren för att se matchen, som inte slutade lyckligt för hemmalaget. Dagens Nyheters rubrik beskriver resultatet:»aik:s lilleputtkedja i baklås mot HIF, 0 4«. 234

6 Sida 235 Försäkringskvinnornas luftskyddsförening engagerade många medlemmar. Här genomförs en övning den 20 september

Inledning. 1. Majtalet

Inledning. 1. Majtalet 1915 Inledning Majdemonstrationen 1915 var den första efter krigsutbrottet i augusti 1914. Det var naturligt att kriget också dess återverkningar på Sverige antyddes (dyrtid) och fredsfrågan var de uteslutande

Läs mer

Stockholms malmar. Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet

Stockholms malmar. Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet Stockholms malmar Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet Kandidatuppsats i arkeologi Stockholms universitet HT 2011 Christoffer Litzell Handledare: Ing-Marie Back Danielsson

Läs mer

Nationella Symboler. Genom tiderna NATIONALISM

Nationella Symboler. Genom tiderna NATIONALISM Nationella Symboler Genom tiderna Av Inga Larsson 1942. Ur Gustaf Fahlanders samling (1989:027). Svenskt barnbildarkiv. Nationella symboler som flaggan, folkdräkten och nationaldagen har en lång historia.

Läs mer

I resolutionen nämndes också dyrtiden och det traditionella kravet om 8- timmarsdag.

I resolutionen nämndes också dyrtiden och det traditionella kravet om 8- timmarsdag. 1916 Inledning Hösten 1915 och våren 1916 tilltog aktivistiska strömningar, krav på deltagande i kriget på Tysklands sida, som hotade den svenska neutraliteten. Eftersom det fanns aktivister också inom

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015 Sommartal Anna Kinberg Batra 6 juni 2015 Sommartal av Anna Kinberg Batra, 6 juni 2015 I dag firar vi Sverige. En nation, som om den själv hade fått välja, kanske skulle ha satt in en annons med texten

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete Nr 1 2011 mars Tema: Nordiskt försvars- samarbete Kallelse till årsstämma allmänna försvarsföreningens årsstämma 2011 äger rum på Teatergatan 3, 5 tr i Drottning Viktorias Örlogshems lokaler, torsdagen

Läs mer

Före sin mission var min missionspresident

Före sin mission var min missionspresident Lokala sidor BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA En miraklens månad Äldste Stephen C. Kerr, Skottland Områdessjuttio Före sin mission var min missionspresident Ben E. Lewis verkställande vicepresident för Brigham

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs "Den siste atenaren".

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs Den siste atenaren. "Jag förutspår, att du icke skall skörda guld på detta företag - lika lite som jag författarrykte. Mitt opus är icke av den art, att det kan vinna många läsare. Och bland dem, som det lyckas erhålla, skall

Läs mer

ett material från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/larare

ett material från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/larare ett material från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/larare 4sätt att läsa tidningen Lär dig hur en tidning fungerar Lär dig om nyhetsvärdering Lär dig att läsa tidningen kritiskt 1. Granska vilka

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

DET GÄLLER SVENSKA KYRKAN

DET GÄLLER SVENSKA KYRKAN 442 DET GÄLLER SVENSKA KYRKAN Av tjänsteman ARNE LINDGREN Kyrkans framtid diskuteras i denna artikel av Arne Lindgren, som under en lång tid sysslat med denna fråga inom socialdemokratin. Han tar därvid

Läs mer

Om projektet Goda Människors Tystnad

Om projektet Goda Människors Tystnad Förankringstexter Efter att ha sett den nya versionen av The Wave fattar man lite bättre att de är inte speciellt svårt att förintelsen händer igen. Och bara tanken på det, gör ju att man mår illa, på

Läs mer

Öppna vägar till arbetsmarknaden

Öppna vägar till arbetsmarknaden Öppna vägar till arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa Vägen till arbetsmarknaden går via återhämtning Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem. För den som drabbas är det oftast

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Innehåll Introduktion... 1 1. Molotov-Ribbentrop-pakten... 2 Sovjetunionen tröttnar på Chamberlains sabotage... 2 Chamberlain hårt pressad... 3 Antikominternpakten

Läs mer

STINA FALLSTRÖM - Del 3 Order till USA

STINA FALLSTRÖM - Del 3 Order till USA 1 STINA FALLSTRÖM - Del 3 Order till USA Något oväntat hände en kväll på Trotzgatan i Falun. Ingvar hade blivit efter med en del pappersarbete, så han satt och arbetade med det. Stina hade gått till sängs.

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga?

Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga? Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga? Av Göran Arrius Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r 1 2015 Sid 15-20 Ledamoten GÖRAN ARRIUS Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga? Inträdesanförande

Läs mer

NORGES TRAGII( 1940 ANSVAR OCH LÄRDOMAR

NORGES TRAGII( 1940 ANSVAR OCH LÄRDOMAR NORGES TRAGII( 1940 ANSVAR OCH LÄRDOMAR N ORG ES tragiska öde den 9 april och därefter under kriget har följts i Sverige med allt det intresse, som härrört ur vetskapen att samma öde även skulle ha kunnat

Läs mer

Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag #1 2004. I internationell tjänst

Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag #1 2004. I internationell tjänst Lottanytt #1 2004 #1 2004 I internationell tjänst Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag Tema rekrytering: Hemvärnschefen ställer krav på Lottorna Rekryteringstips från Södermanland Framtidsgruppen vill förändra

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Frälsning. Introduktion

Frälsning. Introduktion Frälsning Introduktion Där det finns människor där finns det ofta nog konflikter mellan individer eller grupper. Inom sig bär människan ofta problem. Vi skapar problem för oss själva och varandra. Människan

Läs mer