Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8"

Transkript

1 NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 3 s. 5 s. 8 Nr Ett annat ledarskap Små förändringar inom IT Vad ska sparas var? En förkortning att lägga på minnet FSV, Förråd, service och verkstäder ska den nya enheten heta när delar av logistikverksamheten förs över till FMV. Det har funnits många namnförslag och till slut avgjorde Tomas Salzmann frågan. Läs mer på sida 2

2 2 FORUM FÖR LOGISTIK Tusen saker ska göras inför verksamhetsövergången Som en av de första på plats i nya FSV tar Claes Thagemark fram FMV:s projektplan för verksamhetsövergången. Just nu är det viktigast att bestämma exakt vilka verksamhetsdelar som ska föras över och att identifiera vilka verksamhets- och miljötillstånd som behöver hanteras för att verksamheten ska kunna bedrivas i FMV. Stödsystemfrågan, främst kopplingar mot PRIO, är också viktig. Projektplanen ska innehålla allt som ingår i projektet, berättar Claes Thagemark. -Det är tusen saker som ska göras. Det som finns med i projektplanen är på en ganska övergripande nivå så vi kommer också behöva mer detaljerade planer för till exempel aktiviteter, riskhantering och ansvarsfördelning. Samverkan är viktig För att få allt på plats krävs mycket och nära samarbete mellan de inblandade. Treklövern FMLOG, Högkvarteret och FMV måste vara med i alla områden, menar Claes. - Att hantera verksamhetstillstånden är ett exempel där alla tre organisationerna deltar och gör sin del. FMLOG sammanställer vilka tillstånd som finns idag, HKV och FMV ser till att alla tillstånden finns hos rätt tillståndsmyndighet. Några kanske kan lyftas rakt över från FMLOG till FMV, några kanske måste sökas på nytt av FMV. FSV får medarbetare Ett sätt att göra samarbetet lättare är att sitta och jobba tillsammans. Därför har fem personer från FMLOG redan börjat på FSV, de är inlånade från FMLOG sedan den 1 maj. Under hösten är tanken att fler personer successivt ska förstärka den nya organisationen. Just nu är det också aktuellt att komma överens om exakt vilka medarbetare som ska omfattas av verksamhetsövergången. De grova gränsdragningarna fanns med redan i rapporten till regeringen den 1 mars, men fortfarande är alla detaljer inte klara. - Men så snart det är klart kommer vi att informera om hur strukturen ser ut och sätta igång det praktiska arbetet med att förbereda övergången för de som är berörda. Detta arbete sker i en fyrklöver där de fackliga organisationerna också deltar, säger Claes Thagemark. Text: Charlotte Samuelsson FMV Claes Thagemark. Foto: FMV Info Att hantera verksamhetstillstånden är ett exempel där alla tre organisationerna deltar och gör sin del, FMV, FMLOG och HKV. Claes Thagemark FSV Redaktionen Ansvarig utgivare: Eva Pia Sandstedt Informationschef FMLOG Omslagsbild: Thomas Johansson på Markverkstaden i Skövde. Foto: Marcus Boberg Redaktion: Per Josse Cecilia Ekdahl Marcus Boberg Toni Eriksson Hans Ivansson Charlotte Samuelsson FMLOG FMLOG FMLOG FMV FMV FMV Kontakt: Nästa manusstopp: 8/6 Beräknad utgivningsdag: 21/6

3 FORUM FÖR LOGISTIK 3 Nya FSV är en förkortning att lägga på minnet Förråd, service och verkstäder ska den nya enheten heta när delar av logistikverksamheten förs över till FMV. Det har funnits många namnförslag och till slut avgjorde Tomas Salzmann frågan. Man kan ju heta det man gör. FMV:s nyaste verksamhet kommer att syssla med lagerhållning, med att ge service och med att reparera. Så vi heter Förråd, service och verkstäder, förkortat FSV, säger Tomas Salzmann. FMLOG:s order & FMV:s projektplan på gång Tomas Salzmann. Ett annat ledarskap Tomas Salzmann kommer från näringslivet och ska leda verksamheter som tidigare hört till Försvarsmakten. Det kan bli stora kulturkrockar. Foto: Hans Ivansson Det blir skillnad att komma från en orderstyrd verksamhet till ett eget proaktivt ledarskap, menar Tomas Salzmann. Jag kommer att kräva ett eget ansvarstagande och beslutsfattande långt ner i linjen. Cheferna kommer att få ta mycket ansvar men jag kommer också att förvänta mig att de litar på sina medarbetare. Det ansvar det handlar om är ansvaret för att leverera det man kommit överens om med kunden men också ekonomiskt ansvar liksom arbetsmiljöansvar. Tomas Salzmann är inte en vän av hierarkier med många nivåer. Jag vill ha en så platt organisation som möjligt med få beslutssteg mellan golvet och högste chef. När vi har fått över verksamheten och den har stabiliserat sig är det bland annat sådant som kan ingå i en översyn. Salzmann håller just nu på att sätta sig in i de verksamheter som ska föras över. Han åker runt och besöker arbetsplatser i FMLOG, han talar med chefer och anställda och han har en löpande dialog med FMLOG:s ledning. Tomas Salzmann uppskattar det engagemang och den kompetens han har mött under sina besök, men ser också områden som behöver förändras. En sak är tydlig. Vi måste öka beläggningsgraden, den är för låg idag. Verktyg, maskiner och lokaler kan användas effektivare, och personalen kan också arbeta effektivare. Vi måste jämföra oss med liknande verksamheter och där är beläggningsgraden högre. Vi ska leta efter vad som är best practise i civila verksamheter och ändra vårt arbetssätt efter det. Vid en verksamhetsövergång är det många frågor att hålla reda på, några regleras av arbetsrätten andra är sådant Försvarsmakten och FMV måste komma överens om. Ledningarna och medarbetarna för de verksamheter som ska föras över har ett stort ansvar för att det ska fungera så smidigt som möjligt, säger Tomas Salzmann. Men det finns några övergripande områden som är särskilt kniviga, och de har vi särskilda diskussioner om. Det är sådant som rör verksamhetstillstånd och liknande, infrastruktur, miljöfrågor, avtal, informationssystem, säkerhetsfrågor samt krav på beredskap. Text: Eva Pia Sandstedt FMLOG FMLOG:s order för verksamhetsövergång håller på att ställas samman. Den har varit ute på remiss bland enheterna och preliminärt kommer en första version ut den 1 juni. I ordern regleras förberedelser och uppgifter fram tills årsskiftet. Motsvarande och kompletterande dokument finns på FSV men i form av en projektplan. Den styr vilka förberedelser som ska göras för att säkerställa en fungerande leverans av logistikstöd till Försvarsmakten efter årsskiftet. Båda dokumenten är avstämda mot varandra så att man inte ska missa något. Löpande information hittas på FMV:s hemsida För att de medarbetare som inte dagligen kommer åt Försvarsmaktens intranät finns samma information på FMV:s hemsida på internet fmv.se och Omdaning försvarslogistik på startsidan. Här publiceras också löpande de frågor och svar som kommer in till de båda HR-avdelningarna på FMV och FMLOG.

4 FORUM FÖR LOGISTIK Lennart Svensson FSV pekar ut vägen för Thomas Svensson, Ulf Jonsson, Anders Lorentzon från FSV och för Cathrin Thorsell-Starud på strategiska materielledningen (SML). Lennart, Thomas, Ulf och Anders är de fyra nya medarbetarna på FSV, utlånade från FMLOG. Foto: Toni Eriksson FMV Pressad tidslinje Det är mycket som händer i och med Omdaningen av försvarslogistiken men också med anledning av omstruktureringen som sker i hela Försvarsmakten. Båda sker i stort sett samtidigt och i parallella processer. Mycket av det som måste göras för att säkra att våra förband också får det stöd de behöver efter nyår ska ske på kort tid vilket gör att tidsschemat är pressat. Ibland kan det för den enskilde vara svårt att hänga med i alla svängar. På den här tidslinjalen finns de viktigaste milstolparna just nu. Den uppdateras kontinuerligt och kan komma att ändras. Tidslinje över omdaningen av försvarslogistiken 1 maj En första personalgrupp förstärker FSV/FMV för att stödja verksamhetsövergången. 25 maj Sista dagen för anställda att registrera sin kompetens i PRIO. 20 juni - Organisation och bemanning fastställd för FSV / FMV-delen. - FMLOG Ny-organisationen samverkad. - Eventuellt beslut i riksdagen angående omdaningen av försvarslogistiken. cirka 3 september - Erbjudande om verksamhetsövergång lämnas till berörda. - Fler FMLOG:are förstärker FSV/FMV. 20 september Försvarsmaktens bemanningsarbete klart. Maj Juni Juli Augusti September

5 FORUM FÖR LOGISTIK 5 FSV:s ledning ökar med 250 procent Till sju personer Fyra personer har börjat på FMV och en femte är på väg. De är utlånade från Försvarsmakten och de är de första av cirka som kommer från FMLOG till FMV. De har kallats för rekstyrkan och har sina arbetsplatser i en korridor på Tre Vapen i Stockholm. Thomas Svensson från FMLOG gillar inte riktigt namnet rekstyrkan. - Egentligen är rekstyrkan ett olyckligt namn. Det betyder ju att man ska tillbaka och berätta vad man har sett. Vi har kommit för att stanna och jobba, säger Thomas Svensson, även om vi formellt är inlånade från Försvarsmakten under Halvår kvar till överföringen Nu är det ett halvår kvar innan FMV och framförallt FSV ska ansvara för stora delar av Försvarsmaktens logistik personer ska jobba i en verksamhet som omfattar cirka 2, 5 miljarder kronor. Hittills har det varit två personer, Tomas Salzmann och Claes Thagemark, som jobbat med ledning av FSV, men nu utökas alltså styrkan med 250 procent. Och efter sommaren blir de ytterligare några fler. Vana att övervinna problem Thomas Svensson är inte orolig över att själva verksamhetsövergången inte ska fungera. - Jag tror att övergången till FSV från FMLOG kan bli ungefär som vid sekelskiftet när många trodde att alla datorer och elektiska apparater skulle stanna på tolvslaget. De som jobbar på FMLOG är vana att övervinna stora och små problem. FSV är FMV och inte FMLOG, men vi kommer att använda samma systemstöd och samma verktyg som FMLOG använder i dag. Utföra samma verksamhet som i dag och i dag fungerar ju verksamheten. Om vi inte stör den för mycket kommer allt att fungera 1 januari 2013, säger Thomas Svensson. Det betyder inte att det kommer att saknas problem. Det kommer att vara tusen olika problem från små detaljer till stora som systemstöd och Prio. Ett specifikt problem att bemästra är hur besparingarna ska beräknas. Tillsammans ska FMV och Försvarsmakten spara 760 miljoner på årsbasis från och med 1.januari Utgångspunkten är resultaträkningarna 1 januari 2012 och de besparingar och rationaliseringar som görs under 2012 ska alltså räknas med i de 760 miljonerna. - En svårighet är att kunna beräkna besparingarna redan från och med 1 januari i år. FMLOG:s rationaliseringsverksamhet stannar ju inte av för att vi förbereder verksamhetsövergången till FSV. Svårigheten ligger i att det är olika organisationers siffror som ska samordnas. Men det ska vi lösa, säger Thomas. Thomas tycker att det är för tidigt efter två veckor att säga något om hur det är att jobba på FMV. Allt praktiskt har fungerat men å andra sidan är det svårt att hitta rätt personer när man är ny på en arbetsplats. - Just nu inser vi från FMLOG att det kommer att bli en massa hårt jobb här på FMV också. Men antingen kan man räkna upp alla problem som kan uppstå eller så jobbar man på med att lösa dem, avslutar Thomas Svensson. Text: Toni Eriksson FMV 31 oktober Uppsägningsbesked till de som tackat nej till erbjuden befattning i FM (Omstruktureringen) cirka 1 oktober 1 november 30 november 1 jan - Sista svarsdag för erbjudande om verksamhetsövergång. De som tackat nej till verksamhetsövergången prövas mot lediga befattningar i Försvarsmakten. Uppsägningar skickas till de som tackat nej till verksamhetsövergången och ej fått en ny befattning i Försvarsmakten. (Omdaningen) - Verksamhetsövergång till FSV/FMV. - Yrkesofficerare med beviljad pension lämnar Försvarsmakten. Oktober November December Januari

6 FORUM FÖR LOGISTIK Inga-Britt Valfridsson, Ruth Larsson och Ann-Louise Sommarström på FMV:s HR-enhet. Foto: FMV Info Mycket är lika, men inte allt FMV är precis som Försvarsmakten en statlig myndighet. Samma centrala avtal ligger till grund för medarbetarnas villkor. Men myndigheterna har möjlighet att träffa lokala avtal om vissa regler, vilket gör att det finns både likheter och skillnader mellan FMV och Försvarsmakten. Att kartlägga skillnaderna och analysera vad de innebär, är ett av uppdragen för HR. För många som berörs av verksamhetsövergången till FMV är det svårt att se alla detaljer kring de egna arbetsvillkoren efter årsskiftet. På FMV:s HR-enhet arbetar man för att tydliggöra likheter och skillnader. -Det kan nog vara så att i vardagen rul lar allt på utan att man har full koll på vad som står i olika avtal. Kanske är det först när man står inför konkreta förändringar som man sätter sig in i vad som gäller för till exempel semester, övertidsersättning, jour och beredskap, säger Ruth Larsson, HR-strateg. Anställningsavtalet följer med och gäl- ler även på FMV, det innebär att alla har samma jobb och samma lön den dag man går över. Alla anställda omfattas också av ett kollektivavtal, där finns bestämmelser om semester, arbetstid, lön vid sjukfrånvaro med mera. Försvarsmaktens kollektivavtal gäller under högst ett år efter övergången, därefter gäller i stället FMV:s kollektivavtal. Kollektivavtalen analyseras Inga-Britt Valfridsson jobbar just nu med en analys av skillnaderna mellan de två myndigheternas kollektivavtal: -Vi behöver göra en analys för att se till att vi har de villkor som behövs för att verksamheten ska fungera. Chefer och medarbetare måste veta vad som gäller. Det finns också administrativa och ekonomiska aspekter på frågan. Ur ett administrativt perspektiv är det enklare om så mycket som möjligt är lika inom FMV, men ibland är skillnader motiverade av verksamhetsskäl. Det kan bli aktuellt med ett så kallat inrangeringsavtal. Det innebär att FMV och de fackliga företrädarna på FMV kommer överens om vilka regler som ska gälla efter övergången. Man brukar säga att ett sådant avtal släcker ut det ursprungliga, i det här fallet Försvarsmaktens kollektivavtal. Camilla kommer från FMLOG Många andra HR-frågor behöver också tas om hand och lösas. Några exempel är planering av introduktionsutbildning, tillgång till företagshälsovård, rutiner för samverkan med facken och att säkerställa att alla som är med i verksamhetsövergången verkligen får erbjudandet. HRdirektör Ann-Louise Sommarström får snart välkommet tillskott i bemanningen. -Den 1 juni börjar Camilla Karlsson hos oss, hon är inlånad från FMLOG. Vi ser mycket fram emot att Camilla börjar, både som stöd för att lösa de många omfattande frågorna och för att hon har så bra verksamhetskunskap om FMLOG, avslutar Ann-Louise. Text: Charlotte Samuelsson FMV

7 Foto: Marcus Boberg FMLOG FORUM FÖR LOGISTIK En del medarbetare kommer få två datorer att arbeta med. En kopplad till Försvarsmakten och en till Försvarets materielverk. Så lite förändringar som möjligt För den enskilde kan det kännas som att det är mycket som inte är klart än när det gäller verksamhetsövergången till FMV. Ett område där saker och ting börjar falla på plats är inom IT och telefoni. Martin Nylander IT-chef på FMLOG förklarar läget. Försvarsmakten och FMV har arbetat tillsammans med de här frågorna under det senaste halvåret. Allt är inte skrivet i sten än, säger Martin Nylander, IT-chef på FMLOG men vi har kommit långt och vi har en gemensam inriktning för hur det ska gå till. De båda myndigheterna har utgått ifrån att man ska göra så få förändringar som möjligt. Detta för att inte påverka leveranserna av logistikstöd till Försvarsmakten och dess insatser. Vilka IT-system ska vi använda? De system som vi använder idag ska vi fortsätta att använda, säger Martin Nylander. Även om verksamheten går över till FMV och den nya enheten FSV, så ska stödet fungera i fred, kris och krig och då måste vi ha det rätta systemstödet för det tex PRIO, Sweccis, Lift, kryptosystem och så vidare. De rykten om att FMV inte får använda PRIO är helt fel. FMLOG har redan idag flera externa leverantörer som arbetar i PRIO tex Saab Aerotech i våra garnisonslager för reservmateriel. FMV och Försvarsmakten kontrollerar just nu processer, organisation mm för att allt ska fungera och att flödena i PRIO inte stoppas upp vid övergången. LedTek och SFAP via sin egen IT-leverantör. Användarna får därmed två servicedeskar att ringa till ifall de behöver stöd. Hur kommer vår dataarbetsplats att se ut efter övergången? Hur blir det med e-posten? FMV har en motsvarighet till vår FM AP (Försvarsmaktens dataarbetsplats) och den kallas för SFAP dvs säker FMVarbetsplats, förklarar Martin Nylander. Alla medarbetare som går över till FMV kommer att få konto till SFAP så att man kommer åt nätverket, intranätet, e-posten, resebokning, tidredovisning med mera. Fördelen med SFAP är att det är trådlöst och att man kommer åt Internet direkt. På vissa arbetsplatser tex i bergrum eller där täckningen är sämre kommer en fast lina dras in. PRIO och andra IT-system som Lift är auktoriserade för att köras via Försvarsmaktens egna IP-nät FM IP. Det innebär att de som går över till FSV även fortsättningsvis kommer att arbeta via sina vanliga FM AP-datorer. En del medarbetare kommer på så vis ha två datorer på skrivbordet, en FM AP och en SFAP. För de som inte behöver daglig åtkomst till SFAP, dvs huvuddelen av personalen, så kommer så kallade kiosker att placeras ut, säger Martin Nylander. De kommer fungera som de internetkiosker vi har idag. Telia kommer att installera sådana under hösten men hur många det blir på varje ort är inte klart än. FMV kommer att hyra kompletta FM AP-stationerna via FMV använder Microsoft Outlook och alla kommer att få nya FMV-adresser. Dessa ska man börja använda direkt vid övergången men det är tänkt att man ska behålla mil-adressen i ett kvartal så att man har tid att avsluta det kontot, säger Martin Nylander. Vi håller också på att se om det går att konvertera alla e-postfiler centralt så att inte den enskilda ska behöva flytta över information. Får man behålla sina telefonnummer? När det gäller mobilen så behåller man numret, abonnemanget och själva telefonen utan att den enskilde behöver göra något, berättar Martin Nylander. Däremot kommer alla att få nya fasta telefonnummer. Oavsett var man har sin arbetsplats i landet så kommer numret att börja med som är FMV:s växelnummer. En fördel är att Försvarsmaktens och FMV:s växlar är ihopkopplade och alla kortnummer som finns inom Försvarsmakten fungerar också att ringa från FMV. Hur allt det här i detalj kommer att gå till regleras i chefen FMLOG:s order för verksamhetsövergången som preliminärt kommer ut i en första utgåva under juni. Text: Cecilia Ekdahl FMLOG

8 Posttidning B R E T U R A D R E S S: F ö r s va r s m a k t e n s lo g i s t i k - T e g e lu d d s väg e n S to c k h o l m 300Mkr UEFA 270Mkr FMLOG* 130Mkr Ledning och beställning 35Mkr FMV * Redan planerade ratioåtgärder i FMLOG:s nuvarande verksamhet 25Mkr FMLOG 760 miljoner totalt. Summa som skall vara uppnådd 2012 Vad ska sparas var? Regeringen har gett Försvarsmakten och FMV i uppgift att spara 760 miljoner årligen på försvarslogistiken från och med Genom omdaningen av försvarslogistiken ska dessa pengar hämtas hem så att de istället kan läggas på förbandsverksamheten. Här tittar vi närmare på uträkningen och åtgärderna bakom summan. Summan som ska sparas miljoner - är i stort uppdelad i två olika typer av kostnadsreduceringar. Den ena handlar om att genomföra inköp till en lägre kostnad, det vill säga inte genom att köpa färre saker utan att köpa billigare alternativ. Det är det som går under benämningen UEFA (utveckling och effektivisering av Försvarsmaktens anskaffning) och uppgår till 300 miljoner. Det ska tas på den totala anskaffningen på cirka 7 miljarder. Med inköpsstöd som flyttas från Försvarsmakten till det nya FSV ska Försvarsmakten genomföra billigare inköp motsvarande fyra procent. De resterande 460 miljonerna är mera av karaktären effektivisering av verksamheten. 130 miljoner kronor av de kvarvarande besparingarna ska göras på området Ledning och beställning av försvarslogistik. Det kommer främst att beröra Försvarsmaktens och FMV:s centrala materielbeställningar. Resten av besparingarna, 330 miljoner kronor handlar om rationaliseringar inom ramen för FMLOG:s nuvarande verksamhet. FMLOG har sedan 2003 genomfört rationaliseringsåtgärder motsvarande ca 100 miljoner per år och har ytterligare planerade rationaliseringsåtgärder för ca 270 miljoner under de tre kommande åren. Det innebär att under måste FMV/FSV respektive FMLOG hitta nya rationaliseringsåtgärder för ca 35 miljoner för FSV och 25 miljoner för FMLOG. Detta på en sammanlagd omsättning på ca fyra miljarder, det vill säga ett nytt besparingskrav på ett par procent som FMLOG och FMV/FSV har två år på sig att realisera. Thomas Svensson FMLOG / FSV

Logistik Nytt INNEHÅLL

Logistik Nytt INNEHÅLL NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN Nr 1 2012 INNEHÅLL En tidning om omdaningen Det här är en tidning om omdaningen av försvarslogistiken.

Läs mer

LogistikNytt OMDANING. Fokus på produktion i FSV-organisationen. Utveckling av FMLOG Ny kommer att gå i snabb takt

LogistikNytt OMDANING. Fokus på produktion i FSV-organisationen. Utveckling av FMLOG Ny kommer att gå i snabb takt OMDANING LogistikNytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 6 2012 s. 2 s. 5 Fokus på produktion i FSV-organisationen Utveckling av FMLOG Ny kommer att gå i snabb

Läs mer

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s.

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s. NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 2 s. 6 s. 7 Nr 5 2012 Tomas Salzmann på rundresa Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet

Läs mer

LogistikNytt OMDANING. Vi tar tempen på facket: Hans Monthan SEKO. Millog det finska exemplet. Tillstånd och regelverk under kontroll. s. 3. s.

LogistikNytt OMDANING. Vi tar tempen på facket: Hans Monthan SEKO. Millog det finska exemplet. Tillstånd och regelverk under kontroll. s. 3. s. OMDANING LogistikNytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 4 2012 s. 3 Vi tar tempen på facket: Hans Monthan SEKO s. 4 s. 6 Millog det finska exemplet Tillstånd

Läs mer

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6 OMDANING FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 8 2012 s. 7 s. 6 s. 2 Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången Arbetet fortsätter efter nyår En kort

Läs mer

Logistik Nytt INNEHÅLL

Logistik Nytt INNEHÅLL NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN Nr 2 2012 INNEHÅLL Viktigt att behålla personal Den största utmaningen med Omdaningen blir att behålla

Läs mer

LogistikNytt OMDANING. Ledning och beställning av försvarslogistik nära lösning. Flexibilitet och kundfokus ledord i arbetet vid FUS:en

LogistikNytt OMDANING. Ledning och beställning av försvarslogistik nära lösning. Flexibilitet och kundfokus ledord i arbetet vid FUS:en OMDANING LogistikNytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 7 2012 s. 5 s. 6 s. 3 Ledning och beställning av försvarslogistik nära lösning Flexibilitet och kundfokus

Läs mer

Försvarslogistikförsörjning i förändring

Försvarslogistikförsörjning i förändring Försvarslogistikförsörjning i förändring 2014-12-11 Konteramiral Thomas Engevall, Försvarslogistikchef Generalmajor Johan Svensson, Chef System- och Produktionsledningen Operativ effekt hemma WWW.FORSVARSMAKTEN.SE

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2013:14 Reformeringen av försvarslogistiken Delrapport 1 MISSIV DATUM DIARIENR 2013-08-14 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Datum 1 (5) FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Vad kostar det att starta ett bolag? Att starta själva bolaget kostar cirka

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Stockholm 2015 1 2015-02-06 Varför fördjupningsseminarium? - 2013 FFD inkl. Arenadialoger 2014- FFD + Fördjupningsseminarium 2 2015-02-06 Agenda Agenda

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-07 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar

Läs mer

Remiss RML ändring steg 1

Remiss RML ändring steg 1 2015-11-03 FM2015-21136:1 Sida 1 (5) Sändlista (sid 4-5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Conny Johansson,

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT Köp av GUI-specialist/systemutvecklare till projekt VIDAR

UPPHANDLINGSKONTRAKT Köp av GUI-specialist/systemutvecklare till projekt VIDAR FMV-2887-14 1(8) BILAGA 2 AVTALSUTKAST UPPHANDLINGSKONTRAKT Köp av GUI-specialist/systemutvecklare till projekt VIDAR Denna dag har följande Avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen Nr 06 29 FEBRUARI 2012 1(5) Kompetensinventering första steget i omstruktureringen Officersförbundet har samverkat direktivet för omstruktureringen i enighet. Men förbundet kommer att följa varje kommande

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2014:15 Reformeringen av försvarslogistiken Delrapport 2 MISSIV DATUM DIARIENR 2014-04-10 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Från ärtsoppa till piratjakt

Från ärtsoppa till piratjakt Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Från ärtsoppa till piratjakt Upphandlingsdagarna Nacka Strand, 29 januari 2014 FMV i siffror 1 529 medarbetare 3 400 medarbetare 2012 2014 40 orter i Sverige

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Vår nya koncerntidning

Vår nya koncerntidning Steel! Vi vann SSABcupen SID 21 TIDNINGEN FÖR OSS I SSAB n NR 1 DECEMBER 2007 Vår nya koncerntidning n Möt dina 13 000 arbetskamrater från hela världen! 2007 utgör en milstolpe i SSABs historia. Förvärvet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9 HR-plan 1/9 HR-PLAN FÖR: VISION: Innehåll 2/9 Affärskrav på HR Sid 3 4 HR-avdelningens processer och aktiviteter Sid 5 HR-plan för det närmsta året Sid 6 Våra HR-kedja Sid 7 8 HR-kalender Sid 9 Affärskrav

Läs mer

Revisionsrapport. Försvarsmaktens delårsrapport 2011. Kvalitetssäkring och analys. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2011-09-28 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Försvarsmaktens delårsrapport 2011. Kvalitetssäkring och analys. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2011-09-28 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2011-09-28 32-2011-0599 Försvarsmaktens delårsrapport 2011 Riksrevisionen har översiktligt granskat Försvarsmaktens delårsrapport, daterad 2011-08-12,

Läs mer

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Datum 1 (8) Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Du som har en fråga som du inte hittar svar på här kan höra av dig till bolagisering@hoganas.se.

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

Statens servicecenter 2020 Uppdrag och anslutning av myndigheter

Statens servicecenter 2020 Uppdrag och anslutning av myndigheter Statens servicecenter 2020 Uppdrag och anslutning av myndigheter Thomas Pålsson Charlotte Johansson Ahlström Effektiv statsförvaltning måste bli effektivare Statsförvaltningen har på 25 år minskat från

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

Omställning för utveckling

Omställning för utveckling Välkomna! Omställning för utveckling Dagens program Tid 09:00 Välkomna! Introduktion Dagens program 09:30 Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 10:00 Workshop: Vilka utmaningar står

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

Sveriges anskaffning av försvarlogistik

Sveriges anskaffning av försvarlogistik Datum 2013-11-07, Bild 1, Författare Sveriges anskaffning av försvarlogistik 6 november Datum 2013-11-07, Bild 2, Författare Magdalena Sewall Kategorichef FMV/ FSV upphandling o inköp Teknik Drivmedel

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning INTRODUKTION TILL AM SYSTEM en molntjänst för kvalitetsledning INTRO TILL AM SYSTEM - ÖVERBLICK Vad är AM System? Argument för AM System AM Systems referenser Vilka ligger bakom? Mer om Dokument Så kommer

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Intervjuerna genomfördes mellan november 2016 och februari 2017.

Intervjuerna genomfördes mellan november 2016 och februari 2017. Metodbilaga Vårt material har vi i huvudsak samlat in genom intervjuer, viss skriftlig dokumentation från myndigheter samt genom en enkät riktad till myndigheter. De olika underlagen beskrivs i de följande

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Dir. 2015:71 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över materiel-

Läs mer

Rätt produkt till rätt person

Rätt produkt till rätt person Rätt produkt till rätt person ToolBar effektiviserar, sparar och förenklar, i alla led. LAGERHÅLLNING INKÖP Minskar förbrukningen med 25-40% Underlättar produktoptimering Sparar tid genom att effektivisera

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden 20-24 februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan!

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! I en tidigare post Bredbandsbolaget Suger berättade jag lite om Bredbandsbolagets usla support och lovade er en redovisning av de mailkonversationer

Läs mer

David är gud och Lars är chefen -

David är gud och Lars är chefen - David är gud och Lars är chefen - En studie om organisationsstruktur och stress på Nätverkstan Rapport skriven av Jennie, Lena, Lisa, Niklas, Hans Studien är gjord för kursen Arbetets framtid på Kulturverkstan,

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning

INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning INSPIRATION SAMVERKAN seminarium utbildningar - processledning Samverkan i arbetslivet blev det som vi tänkt oss? Sedan ca 20 år finns samverkansavtal i offentlig sektor- centralt och lokalt. Ursprungstanken

Läs mer

OMDANING AV FÖRSVARSLOGISTIKEN

OMDANING AV FÖRSVARSLOGISTIKEN OMDANING AV FÖRSVARSLOGISTIKEN Vad händer sen? Arbetstagarkonsultrapport ATK Arbetstagarkonsultation AB Organisationsnummer 556198-6208 Telefon 08-694 04 50 Swedenborgsgatan 2, 2 tr Plusgiro 19 10 15-7

Läs mer

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 1 (6) GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009:6 2009-11-03 MINNESANTECKNINGAR Tid och plats kl.13.15-16.00, IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 Närvarande Marina Ghersetti Göran Hilmersson John

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Regeringsuppdrag Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014 Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Mötesplats SO 2015-04-28 Bitr. projektledare Anna Johansson, fil.dr. Fakta om

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Anita Olsson, utredare. Kim Jutterström

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef. Anita Olsson, utredare. Kim Jutterström Protokoll 1 (17) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 13.15 16.35 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef Staffan Lindvall, ekonomichef För arbetstagarparten:

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/ Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 1. Inledning 3 2. Vad är en kris vid Linnéuniversitetet?

Läs mer

Digital delaktighet i Rättviks kommun. Brygga som möjlighet

Digital delaktighet i Rättviks kommun. Brygga som möjlighet Digital delaktighet i Rättviks kommun Brygga som möjlighet Foto: Elika Persson, Sara Hansson och Yvonné Öhrnell 3 3 Inledning Informationsteknik har blivit en självklar arena i dagens samhälle. Vi kan

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Sammanfattning. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och lämnade sitt förslag till regeringen i mars 2002.

Sammanfattning. Gruppen är nu färdig med sitt arbete och lämnade sitt förslag till regeringen i mars 2002. Sammanfattning Bakgrund För två år sedan valde regeringen en särskild grupp som skulle undersöka hur arbetet med webbplatsen SverigeDirekt ska göras i framtiden. Inger Dunér, informationschef vid Riksförsäkringsverket

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Direktiv till Polisens chefer att informera sina medarbetare om preliminär inplacering, senast den 15 september 2014 Beslutet handlar om var, inte hur

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA nya möjligheter till en bättre skola nya möjligheter till en bättre skola Vi som företräder arbetsgivarna och lärarna i landets skolor har tecknat ett nytt avtal som skapar förutsättningar för att ge

Läs mer

Perspektiv på totalförsvaret Underlag till workshop den 7 december 2016

Perspektiv på totalförsvaret Underlag till workshop den 7 december 2016 Perspektiv på totalförsvaret Underlag till workshop den 7 december 2016 Workshop kring fyra frågor 1. Totalförsvaret: vad avser vi? 2. Vad innebär det för företagen? 3. Vilken roll kan SOFF spela? 4. Nästa

Läs mer

Utgångsvärden för Riskanalys

Utgångsvärden för Riskanalys Sida 1 (9) Utgångsvärden för Riskanalys 1.1.1. Syfte och mål Vid varje ändring i verksamheten som t ex omorganisation, är arbetsgivaren skyldig att upprätta en separat skriftlig riskbedömning kopplat mot

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. WHC I samarbete med: WANGESKOG WHC HYRCENTER TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01.

Läs mer

Vägen mot ett bättre intranät - följ oss på resan

Vägen mot ett bättre intranät - följ oss på resan Vägen mot ett bättre intranät - följ oss på resan Intranät 2013 Här började vår resa 10 år gammalt 15 000 filer 9 800 sidor och artiklar Över 200 webbredaktörer ca 47 000 besök en vanlig vecka Men också

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer