Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8"

Transkript

1 NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 3 s. 5 s. 8 Nr Ett annat ledarskap Små förändringar inom IT Vad ska sparas var? En förkortning att lägga på minnet FSV, Förråd, service och verkstäder ska den nya enheten heta när delar av logistikverksamheten förs över till FMV. Det har funnits många namnförslag och till slut avgjorde Tomas Salzmann frågan. Läs mer på sida 2

2 2 FORUM FÖR LOGISTIK Tusen saker ska göras inför verksamhetsövergången Som en av de första på plats i nya FSV tar Claes Thagemark fram FMV:s projektplan för verksamhetsövergången. Just nu är det viktigast att bestämma exakt vilka verksamhetsdelar som ska föras över och att identifiera vilka verksamhets- och miljötillstånd som behöver hanteras för att verksamheten ska kunna bedrivas i FMV. Stödsystemfrågan, främst kopplingar mot PRIO, är också viktig. Projektplanen ska innehålla allt som ingår i projektet, berättar Claes Thagemark. -Det är tusen saker som ska göras. Det som finns med i projektplanen är på en ganska övergripande nivå så vi kommer också behöva mer detaljerade planer för till exempel aktiviteter, riskhantering och ansvarsfördelning. Samverkan är viktig För att få allt på plats krävs mycket och nära samarbete mellan de inblandade. Treklövern FMLOG, Högkvarteret och FMV måste vara med i alla områden, menar Claes. - Att hantera verksamhetstillstånden är ett exempel där alla tre organisationerna deltar och gör sin del. FMLOG sammanställer vilka tillstånd som finns idag, HKV och FMV ser till att alla tillstånden finns hos rätt tillståndsmyndighet. Några kanske kan lyftas rakt över från FMLOG till FMV, några kanske måste sökas på nytt av FMV. FSV får medarbetare Ett sätt att göra samarbetet lättare är att sitta och jobba tillsammans. Därför har fem personer från FMLOG redan börjat på FSV, de är inlånade från FMLOG sedan den 1 maj. Under hösten är tanken att fler personer successivt ska förstärka den nya organisationen. Just nu är det också aktuellt att komma överens om exakt vilka medarbetare som ska omfattas av verksamhetsövergången. De grova gränsdragningarna fanns med redan i rapporten till regeringen den 1 mars, men fortfarande är alla detaljer inte klara. - Men så snart det är klart kommer vi att informera om hur strukturen ser ut och sätta igång det praktiska arbetet med att förbereda övergången för de som är berörda. Detta arbete sker i en fyrklöver där de fackliga organisationerna också deltar, säger Claes Thagemark. Text: Charlotte Samuelsson FMV Claes Thagemark. Foto: FMV Info Att hantera verksamhetstillstånden är ett exempel där alla tre organisationerna deltar och gör sin del, FMV, FMLOG och HKV. Claes Thagemark FSV Redaktionen Ansvarig utgivare: Eva Pia Sandstedt Informationschef FMLOG Omslagsbild: Thomas Johansson på Markverkstaden i Skövde. Foto: Marcus Boberg Redaktion: Per Josse Cecilia Ekdahl Marcus Boberg Toni Eriksson Hans Ivansson Charlotte Samuelsson FMLOG FMLOG FMLOG FMV FMV FMV Kontakt: Nästa manusstopp: 8/6 Beräknad utgivningsdag: 21/6

3 FORUM FÖR LOGISTIK 3 Nya FSV är en förkortning att lägga på minnet Förråd, service och verkstäder ska den nya enheten heta när delar av logistikverksamheten förs över till FMV. Det har funnits många namnförslag och till slut avgjorde Tomas Salzmann frågan. Man kan ju heta det man gör. FMV:s nyaste verksamhet kommer att syssla med lagerhållning, med att ge service och med att reparera. Så vi heter Förråd, service och verkstäder, förkortat FSV, säger Tomas Salzmann. FMLOG:s order & FMV:s projektplan på gång Tomas Salzmann. Ett annat ledarskap Tomas Salzmann kommer från näringslivet och ska leda verksamheter som tidigare hört till Försvarsmakten. Det kan bli stora kulturkrockar. Foto: Hans Ivansson Det blir skillnad att komma från en orderstyrd verksamhet till ett eget proaktivt ledarskap, menar Tomas Salzmann. Jag kommer att kräva ett eget ansvarstagande och beslutsfattande långt ner i linjen. Cheferna kommer att få ta mycket ansvar men jag kommer också att förvänta mig att de litar på sina medarbetare. Det ansvar det handlar om är ansvaret för att leverera det man kommit överens om med kunden men också ekonomiskt ansvar liksom arbetsmiljöansvar. Tomas Salzmann är inte en vän av hierarkier med många nivåer. Jag vill ha en så platt organisation som möjligt med få beslutssteg mellan golvet och högste chef. När vi har fått över verksamheten och den har stabiliserat sig är det bland annat sådant som kan ingå i en översyn. Salzmann håller just nu på att sätta sig in i de verksamheter som ska föras över. Han åker runt och besöker arbetsplatser i FMLOG, han talar med chefer och anställda och han har en löpande dialog med FMLOG:s ledning. Tomas Salzmann uppskattar det engagemang och den kompetens han har mött under sina besök, men ser också områden som behöver förändras. En sak är tydlig. Vi måste öka beläggningsgraden, den är för låg idag. Verktyg, maskiner och lokaler kan användas effektivare, och personalen kan också arbeta effektivare. Vi måste jämföra oss med liknande verksamheter och där är beläggningsgraden högre. Vi ska leta efter vad som är best practise i civila verksamheter och ändra vårt arbetssätt efter det. Vid en verksamhetsövergång är det många frågor att hålla reda på, några regleras av arbetsrätten andra är sådant Försvarsmakten och FMV måste komma överens om. Ledningarna och medarbetarna för de verksamheter som ska föras över har ett stort ansvar för att det ska fungera så smidigt som möjligt, säger Tomas Salzmann. Men det finns några övergripande områden som är särskilt kniviga, och de har vi särskilda diskussioner om. Det är sådant som rör verksamhetstillstånd och liknande, infrastruktur, miljöfrågor, avtal, informationssystem, säkerhetsfrågor samt krav på beredskap. Text: Eva Pia Sandstedt FMLOG FMLOG:s order för verksamhetsövergång håller på att ställas samman. Den har varit ute på remiss bland enheterna och preliminärt kommer en första version ut den 1 juni. I ordern regleras förberedelser och uppgifter fram tills årsskiftet. Motsvarande och kompletterande dokument finns på FSV men i form av en projektplan. Den styr vilka förberedelser som ska göras för att säkerställa en fungerande leverans av logistikstöd till Försvarsmakten efter årsskiftet. Båda dokumenten är avstämda mot varandra så att man inte ska missa något. Löpande information hittas på FMV:s hemsida För att de medarbetare som inte dagligen kommer åt Försvarsmaktens intranät finns samma information på FMV:s hemsida på internet fmv.se och Omdaning försvarslogistik på startsidan. Här publiceras också löpande de frågor och svar som kommer in till de båda HR-avdelningarna på FMV och FMLOG.

4 FORUM FÖR LOGISTIK Lennart Svensson FSV pekar ut vägen för Thomas Svensson, Ulf Jonsson, Anders Lorentzon från FSV och för Cathrin Thorsell-Starud på strategiska materielledningen (SML). Lennart, Thomas, Ulf och Anders är de fyra nya medarbetarna på FSV, utlånade från FMLOG. Foto: Toni Eriksson FMV Pressad tidslinje Det är mycket som händer i och med Omdaningen av försvarslogistiken men också med anledning av omstruktureringen som sker i hela Försvarsmakten. Båda sker i stort sett samtidigt och i parallella processer. Mycket av det som måste göras för att säkra att våra förband också får det stöd de behöver efter nyår ska ske på kort tid vilket gör att tidsschemat är pressat. Ibland kan det för den enskilde vara svårt att hänga med i alla svängar. På den här tidslinjalen finns de viktigaste milstolparna just nu. Den uppdateras kontinuerligt och kan komma att ändras. Tidslinje över omdaningen av försvarslogistiken 1 maj En första personalgrupp förstärker FSV/FMV för att stödja verksamhetsövergången. 25 maj Sista dagen för anställda att registrera sin kompetens i PRIO. 20 juni - Organisation och bemanning fastställd för FSV / FMV-delen. - FMLOG Ny-organisationen samverkad. - Eventuellt beslut i riksdagen angående omdaningen av försvarslogistiken. cirka 3 september - Erbjudande om verksamhetsövergång lämnas till berörda. - Fler FMLOG:are förstärker FSV/FMV. 20 september Försvarsmaktens bemanningsarbete klart. Maj Juni Juli Augusti September

5 FORUM FÖR LOGISTIK 5 FSV:s ledning ökar med 250 procent Till sju personer Fyra personer har börjat på FMV och en femte är på väg. De är utlånade från Försvarsmakten och de är de första av cirka som kommer från FMLOG till FMV. De har kallats för rekstyrkan och har sina arbetsplatser i en korridor på Tre Vapen i Stockholm. Thomas Svensson från FMLOG gillar inte riktigt namnet rekstyrkan. - Egentligen är rekstyrkan ett olyckligt namn. Det betyder ju att man ska tillbaka och berätta vad man har sett. Vi har kommit för att stanna och jobba, säger Thomas Svensson, även om vi formellt är inlånade från Försvarsmakten under Halvår kvar till överföringen Nu är det ett halvår kvar innan FMV och framförallt FSV ska ansvara för stora delar av Försvarsmaktens logistik personer ska jobba i en verksamhet som omfattar cirka 2, 5 miljarder kronor. Hittills har det varit två personer, Tomas Salzmann och Claes Thagemark, som jobbat med ledning av FSV, men nu utökas alltså styrkan med 250 procent. Och efter sommaren blir de ytterligare några fler. Vana att övervinna problem Thomas Svensson är inte orolig över att själva verksamhetsövergången inte ska fungera. - Jag tror att övergången till FSV från FMLOG kan bli ungefär som vid sekelskiftet när många trodde att alla datorer och elektiska apparater skulle stanna på tolvslaget. De som jobbar på FMLOG är vana att övervinna stora och små problem. FSV är FMV och inte FMLOG, men vi kommer att använda samma systemstöd och samma verktyg som FMLOG använder i dag. Utföra samma verksamhet som i dag och i dag fungerar ju verksamheten. Om vi inte stör den för mycket kommer allt att fungera 1 januari 2013, säger Thomas Svensson. Det betyder inte att det kommer att saknas problem. Det kommer att vara tusen olika problem från små detaljer till stora som systemstöd och Prio. Ett specifikt problem att bemästra är hur besparingarna ska beräknas. Tillsammans ska FMV och Försvarsmakten spara 760 miljoner på årsbasis från och med 1.januari Utgångspunkten är resultaträkningarna 1 januari 2012 och de besparingar och rationaliseringar som görs under 2012 ska alltså räknas med i de 760 miljonerna. - En svårighet är att kunna beräkna besparingarna redan från och med 1 januari i år. FMLOG:s rationaliseringsverksamhet stannar ju inte av för att vi förbereder verksamhetsövergången till FSV. Svårigheten ligger i att det är olika organisationers siffror som ska samordnas. Men det ska vi lösa, säger Thomas. Thomas tycker att det är för tidigt efter två veckor att säga något om hur det är att jobba på FMV. Allt praktiskt har fungerat men å andra sidan är det svårt att hitta rätt personer när man är ny på en arbetsplats. - Just nu inser vi från FMLOG att det kommer att bli en massa hårt jobb här på FMV också. Men antingen kan man räkna upp alla problem som kan uppstå eller så jobbar man på med att lösa dem, avslutar Thomas Svensson. Text: Toni Eriksson FMV 31 oktober Uppsägningsbesked till de som tackat nej till erbjuden befattning i FM (Omstruktureringen) cirka 1 oktober 1 november 30 november 1 jan - Sista svarsdag för erbjudande om verksamhetsövergång. De som tackat nej till verksamhetsövergången prövas mot lediga befattningar i Försvarsmakten. Uppsägningar skickas till de som tackat nej till verksamhetsövergången och ej fått en ny befattning i Försvarsmakten. (Omdaningen) - Verksamhetsövergång till FSV/FMV. - Yrkesofficerare med beviljad pension lämnar Försvarsmakten. Oktober November December Januari

6 FORUM FÖR LOGISTIK Inga-Britt Valfridsson, Ruth Larsson och Ann-Louise Sommarström på FMV:s HR-enhet. Foto: FMV Info Mycket är lika, men inte allt FMV är precis som Försvarsmakten en statlig myndighet. Samma centrala avtal ligger till grund för medarbetarnas villkor. Men myndigheterna har möjlighet att träffa lokala avtal om vissa regler, vilket gör att det finns både likheter och skillnader mellan FMV och Försvarsmakten. Att kartlägga skillnaderna och analysera vad de innebär, är ett av uppdragen för HR. För många som berörs av verksamhetsövergången till FMV är det svårt att se alla detaljer kring de egna arbetsvillkoren efter årsskiftet. På FMV:s HR-enhet arbetar man för att tydliggöra likheter och skillnader. -Det kan nog vara så att i vardagen rul lar allt på utan att man har full koll på vad som står i olika avtal. Kanske är det först när man står inför konkreta förändringar som man sätter sig in i vad som gäller för till exempel semester, övertidsersättning, jour och beredskap, säger Ruth Larsson, HR-strateg. Anställningsavtalet följer med och gäl- ler även på FMV, det innebär att alla har samma jobb och samma lön den dag man går över. Alla anställda omfattas också av ett kollektivavtal, där finns bestämmelser om semester, arbetstid, lön vid sjukfrånvaro med mera. Försvarsmaktens kollektivavtal gäller under högst ett år efter övergången, därefter gäller i stället FMV:s kollektivavtal. Kollektivavtalen analyseras Inga-Britt Valfridsson jobbar just nu med en analys av skillnaderna mellan de två myndigheternas kollektivavtal: -Vi behöver göra en analys för att se till att vi har de villkor som behövs för att verksamheten ska fungera. Chefer och medarbetare måste veta vad som gäller. Det finns också administrativa och ekonomiska aspekter på frågan. Ur ett administrativt perspektiv är det enklare om så mycket som möjligt är lika inom FMV, men ibland är skillnader motiverade av verksamhetsskäl. Det kan bli aktuellt med ett så kallat inrangeringsavtal. Det innebär att FMV och de fackliga företrädarna på FMV kommer överens om vilka regler som ska gälla efter övergången. Man brukar säga att ett sådant avtal släcker ut det ursprungliga, i det här fallet Försvarsmaktens kollektivavtal. Camilla kommer från FMLOG Många andra HR-frågor behöver också tas om hand och lösas. Några exempel är planering av introduktionsutbildning, tillgång till företagshälsovård, rutiner för samverkan med facken och att säkerställa att alla som är med i verksamhetsövergången verkligen får erbjudandet. HRdirektör Ann-Louise Sommarström får snart välkommet tillskott i bemanningen. -Den 1 juni börjar Camilla Karlsson hos oss, hon är inlånad från FMLOG. Vi ser mycket fram emot att Camilla börjar, både som stöd för att lösa de många omfattande frågorna och för att hon har så bra verksamhetskunskap om FMLOG, avslutar Ann-Louise. Text: Charlotte Samuelsson FMV

7 Foto: Marcus Boberg FMLOG FORUM FÖR LOGISTIK En del medarbetare kommer få två datorer att arbeta med. En kopplad till Försvarsmakten och en till Försvarets materielverk. Så lite förändringar som möjligt För den enskilde kan det kännas som att det är mycket som inte är klart än när det gäller verksamhetsövergången till FMV. Ett område där saker och ting börjar falla på plats är inom IT och telefoni. Martin Nylander IT-chef på FMLOG förklarar läget. Försvarsmakten och FMV har arbetat tillsammans med de här frågorna under det senaste halvåret. Allt är inte skrivet i sten än, säger Martin Nylander, IT-chef på FMLOG men vi har kommit långt och vi har en gemensam inriktning för hur det ska gå till. De båda myndigheterna har utgått ifrån att man ska göra så få förändringar som möjligt. Detta för att inte påverka leveranserna av logistikstöd till Försvarsmakten och dess insatser. Vilka IT-system ska vi använda? De system som vi använder idag ska vi fortsätta att använda, säger Martin Nylander. Även om verksamheten går över till FMV och den nya enheten FSV, så ska stödet fungera i fred, kris och krig och då måste vi ha det rätta systemstödet för det tex PRIO, Sweccis, Lift, kryptosystem och så vidare. De rykten om att FMV inte får använda PRIO är helt fel. FMLOG har redan idag flera externa leverantörer som arbetar i PRIO tex Saab Aerotech i våra garnisonslager för reservmateriel. FMV och Försvarsmakten kontrollerar just nu processer, organisation mm för att allt ska fungera och att flödena i PRIO inte stoppas upp vid övergången. LedTek och SFAP via sin egen IT-leverantör. Användarna får därmed två servicedeskar att ringa till ifall de behöver stöd. Hur kommer vår dataarbetsplats att se ut efter övergången? Hur blir det med e-posten? FMV har en motsvarighet till vår FM AP (Försvarsmaktens dataarbetsplats) och den kallas för SFAP dvs säker FMVarbetsplats, förklarar Martin Nylander. Alla medarbetare som går över till FMV kommer att få konto till SFAP så att man kommer åt nätverket, intranätet, e-posten, resebokning, tidredovisning med mera. Fördelen med SFAP är att det är trådlöst och att man kommer åt Internet direkt. På vissa arbetsplatser tex i bergrum eller där täckningen är sämre kommer en fast lina dras in. PRIO och andra IT-system som Lift är auktoriserade för att köras via Försvarsmaktens egna IP-nät FM IP. Det innebär att de som går över till FSV även fortsättningsvis kommer att arbeta via sina vanliga FM AP-datorer. En del medarbetare kommer på så vis ha två datorer på skrivbordet, en FM AP och en SFAP. För de som inte behöver daglig åtkomst till SFAP, dvs huvuddelen av personalen, så kommer så kallade kiosker att placeras ut, säger Martin Nylander. De kommer fungera som de internetkiosker vi har idag. Telia kommer att installera sådana under hösten men hur många det blir på varje ort är inte klart än. FMV kommer att hyra kompletta FM AP-stationerna via FMV använder Microsoft Outlook och alla kommer att få nya FMV-adresser. Dessa ska man börja använda direkt vid övergången men det är tänkt att man ska behålla mil-adressen i ett kvartal så att man har tid att avsluta det kontot, säger Martin Nylander. Vi håller också på att se om det går att konvertera alla e-postfiler centralt så att inte den enskilda ska behöva flytta över information. Får man behålla sina telefonnummer? När det gäller mobilen så behåller man numret, abonnemanget och själva telefonen utan att den enskilde behöver göra något, berättar Martin Nylander. Däremot kommer alla att få nya fasta telefonnummer. Oavsett var man har sin arbetsplats i landet så kommer numret att börja med som är FMV:s växelnummer. En fördel är att Försvarsmaktens och FMV:s växlar är ihopkopplade och alla kortnummer som finns inom Försvarsmakten fungerar också att ringa från FMV. Hur allt det här i detalj kommer att gå till regleras i chefen FMLOG:s order för verksamhetsövergången som preliminärt kommer ut i en första utgåva under juni. Text: Cecilia Ekdahl FMLOG

8 Posttidning B R E T U R A D R E S S: F ö r s va r s m a k t e n s lo g i s t i k - T e g e lu d d s väg e n S to c k h o l m 300Mkr UEFA 270Mkr FMLOG* 130Mkr Ledning och beställning 35Mkr FMV * Redan planerade ratioåtgärder i FMLOG:s nuvarande verksamhet 25Mkr FMLOG 760 miljoner totalt. Summa som skall vara uppnådd 2012 Vad ska sparas var? Regeringen har gett Försvarsmakten och FMV i uppgift att spara 760 miljoner årligen på försvarslogistiken från och med Genom omdaningen av försvarslogistiken ska dessa pengar hämtas hem så att de istället kan läggas på förbandsverksamheten. Här tittar vi närmare på uträkningen och åtgärderna bakom summan. Summan som ska sparas miljoner - är i stort uppdelad i två olika typer av kostnadsreduceringar. Den ena handlar om att genomföra inköp till en lägre kostnad, det vill säga inte genom att köpa färre saker utan att köpa billigare alternativ. Det är det som går under benämningen UEFA (utveckling och effektivisering av Försvarsmaktens anskaffning) och uppgår till 300 miljoner. Det ska tas på den totala anskaffningen på cirka 7 miljarder. Med inköpsstöd som flyttas från Försvarsmakten till det nya FSV ska Försvarsmakten genomföra billigare inköp motsvarande fyra procent. De resterande 460 miljonerna är mera av karaktären effektivisering av verksamheten. 130 miljoner kronor av de kvarvarande besparingarna ska göras på området Ledning och beställning av försvarslogistik. Det kommer främst att beröra Försvarsmaktens och FMV:s centrala materielbeställningar. Resten av besparingarna, 330 miljoner kronor handlar om rationaliseringar inom ramen för FMLOG:s nuvarande verksamhet. FMLOG har sedan 2003 genomfört rationaliseringsåtgärder motsvarande ca 100 miljoner per år och har ytterligare planerade rationaliseringsåtgärder för ca 270 miljoner under de tre kommande åren. Det innebär att under måste FMV/FSV respektive FMLOG hitta nya rationaliseringsåtgärder för ca 35 miljoner för FSV och 25 miljoner för FMLOG. Detta på en sammanlagd omsättning på ca fyra miljarder, det vill säga ett nytt besparingskrav på ett par procent som FMLOG och FMV/FSV har två år på sig att realisera. Thomas Svensson FMLOG / FSV

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s.

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s. NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 2 s. 6 s. 7 Nr 5 2012 Tomas Salzmann på rundresa Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet

Läs mer

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6 OMDANING FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 8 2012 s. 7 s. 6 s. 2 Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången Arbetet fortsätter efter nyår En kort

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2013:14 Reformeringen av försvarslogistiken Delrapport 1 MISSIV DATUM DIARIENR 2013-08-14 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-07 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen Nr 06 29 FEBRUARI 2012 1(5) Kompetensinventering första steget i omstruktureringen Officersförbundet har samverkat direktivet för omstruktureringen i enighet. Men förbundet kommer att följa varje kommande

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Desktop Lifecycle Management Funktionsåtagande IT arbetsplats

Desktop Lifecycle Management Funktionsåtagande IT arbetsplats Desktop Lifecycle Management Funktionsåtagande IT arbetsplats DESKTOP LIFECYCLE MANAGEMENT Funktionsåtagande för IT arbetsplatsen eller Sänk kostnaden runt din IT arbetsplats Effektivisera hanteringen

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden 20-24 februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Produktinformation viktigare än programvara?!

Produktinformation viktigare än programvara?! Produktinformation viktigare än programvara?! Standarden ISO 10303-239 PLCS gör g r det möjligt m att skapa en helhetsbild över den information som beskriver de krav du ställer påp din produkt, den resulterande

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning INTRODUKTION TILL AM SYSTEM en molntjänst för kvalitetsledning INTRO TILL AM SYSTEM - ÖVERBLICK Vad är AM System? Argument för AM System AM Systems referenser Vilka ligger bakom? Mer om Dokument Så kommer

Läs mer

Ledning av Logistik. Samordning av insatslogistiken från topp till botten. Karin Schröder & Anna Weibull

Ledning av Logistik. Samordning av insatslogistiken från topp till botten. Karin Schröder & Anna Weibull Den svenska Försvarsmaktens logistikfunktion befinner sig i en tid av omdaning och omstrukturering där kraven på samarbete och samordning blir högre och högre. Inom ledningen av insatslogistik sätter detta

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Reformen av Försvarets logistik

Reformen av Försvarets logistik RiR 2006:29 Reformen av Försvarets logistik Blev det billigare och effektivare? ISBN 91 7086 097 1 RiR 2006:29 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Försvarsdepartementet Datum 2006-12-12

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Anslutning till Statens servicecenter åren 2017-2019 Thomas Pålsson Marie K Johansson Hans Tynelius Annica Schölund Storm Agenda Inledning Thomas Pålsson, Generaldirektör Vårt regeringsuppdrag

Läs mer

Statens servicecenter

Statens servicecenter Statens servicecenter Den 24 maj 2012 Agenda Bakgrund om Statens servicecenter Tjänster Kundservice och samverkan Anslutningsprocess Intern styrning och kontroll mm Prismodell Men innan vi börjar Regeringsbeslut

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Elias. Elias livsstil

Elias. Elias livsstil Tävlingen gick ut på att gå igenom en påhittad persons kollapsade privatekonomi och göra upp en plan för hur den kan bli bärkraftig. Utan att livet blir alltför torftigt. Läs klassens plan för Elias. Elias

Läs mer

Lite om lanseringstankar

Lite om lanseringstankar Lite om lanseringstankar Carina Asplund Informationsstrateg (internkommunikation) och projektledare för nytt intranät Björn Hagström Systemintegratör (webb) och projektmedlem i intranätprojektet med speciellt

Läs mer

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23 Mobiltid Sida 1 av 23 Innehåll TIDREDOVISNING... 3 MOBIL TID... 3 Redovisa tid... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 LÖNEPERIODSTYP... 4 REGISTRERA RESA... 7 Förutsättningar för att registrera resa...

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013 Nyhetsbrev nr. 2 FASAB Februari, 2013 FASAB Inledning Hej! Vi befinner oss i en mycket spännande fas i utvecklingen av FASAB där vi alla inom snar framtid kommer att märka av den pågående förändringen

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2014 Regeringen (Försvarsdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (120) FMV tjänsteställe, handläggare Lina Berglöf, Ledningsstaben Årsredovisning för 2014 Kopia till Regeringskansliet (Finansdepartementet) Arbetsgivarverket

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ÅRSREDOVISNING 2013

FÖRSVARETS MATERIELVERK ÅRSREDOVISNING 2013 2(127) FÖRSVARETS MATERIELVERK ÅRSREDOVISNING 2013 3(127) Mål för verksamheten Mål Återrapporteringskrav i enlighet med FMV:s regleringsbrev för 2013 1 FMV ska - redovisa vilka åtgärder som enskilt och

Läs mer

Redovisning rörande utveckling av materielförsörjning, forskning och teknikutveckling

Redovisning rörande utveckling av materielförsörjning, forskning och teknikutveckling Sida 1 (43) Redovisning rörande utveckling av materielförsörjning, forskning och teknikutveckling (Uppdrag 3b - Regeringsbeslut 9, Planeringsanvisningar 2004-09-30, Fö2004/2233/MIL. SR 76 och 77 - Regeringsbeslut

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

NORDISKA MODELLEN Fackföreningarna och arbetsrätten i Norden - nu och i framtiden

NORDISKA MODELLEN Fackföreningarna och arbetsrätten i Norden - nu och i framtiden NORDISKA MODELLEN Fackföreningarna och arbetsrätten i Norden - nu och i framtiden Niklas Bruun Boel Flodgren Marit Halvorsen LIBER Innehåll Förkortningar i! 14 I. Den nordiska modellen för facklig verksamhet

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

DYGNET RUNT ÅRET OM. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband.

DYGNET RUNT ÅRET OM. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband. DYGNET RUNT ÅRET OM Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM. Ett ständigt insatt insatsförband. FMTM STÖDJER FÖRSVARSMAKTENS FÖRBAND Försvarsmakten 2013 Formgivning och illustration: FMTM, Örebro

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Att serva våra medarbetare

Att serva våra medarbetare Den 10 sept 2015 Att serva våra medarbetare Elisabet Lundholm, projektledare intranätet Fredrik Jarnestad, verksamhetsutvecklare Region Skåne 17 000 + 15 000 = 32 000 Det mesta finns på lagret men inte

Läs mer

SESAM i samarbete med Ada i Sverige inbjuder till höstseminariet. Arkitektur då, nu och sedan

SESAM i samarbete med Ada i Sverige inbjuder till höstseminariet. Arkitektur då, nu och sedan SESAM i samarbete med Ada i Sverige inbjuder till höstseminariet Arkitektur då, nu och sedan - från vision i retoriken till integration uti praktiken samt till medlemsmöte i SESAM, med rapportering från

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05. Liv Nyström Daniel Höffker

Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05. Liv Nyström Daniel Höffker Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05 Liv Nyström Daniel Höffker Vad vi ska prata om Läget för arkivredovisningen på AF Förvaringen av pappershandlingar hur beskrivs denna Förvaringen

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer