Utvärdering av Cykelfrämjandets cyklingskurs för vuxna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Cykelfrämjandets cyklingskurs för vuxna"

Transkript

1 Utvärdering av Cykelfrämjandets cyklingskurs för vuxna December 2013 Foto: Anna C Nilsson. Filippa Grufvisare, samhällsplanerare Vilhelm Meyer, samhällsplanerare Stockholm

2 Sammanfattning Cykelfrämjandets Storstockholms krets har sedan 2012 i samarbete med de tre kommunerna Järfälla, Solna och Sundbyberg arrangerat nio cyklingskurser för vuxna. Samarbetet har skett tillsammans med Energi-och klimatrådgivningen i respektive kommun. Eva Lind-Båth från Cykelfrämjandet har utarbetat metoden som används vid cyklingskurserna. Det övergripande målet med cyklingskurserna är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande och ge fler möjlighet att kunna ta sig fram på ett enkelt sätt. Totalt har 126 personer deltagit och många fler står på kö inför kommande cyklingskurser. Syftet med utvärderingen är att få en bild av deltagarnas upplevelser och erfarenheter från kursen, försöka förstå vilka personer som deltar samt att följa upp hur det har gått för dem efter kursen beträffande cyklingen. Enligt Cykelfrämjandet har totalt 109 av 126 deltagare lärt sig att cykla. Under utvärderingen har bland annat 20 tidigare deltagare intervjuats. Många av deltagarna har utländsk härkomst och de flesta är kvinnor. Gemensamt för många av dem verkar vara att cyklingskursen inte enbart lärt dem att cykla, utan också bidragit till andra positiva erfarenheter. Efter kursen känner sig kvinnorna i stor utsträckning starkare som individer. Kursen verkar helt klart vara ett framgångsrikt koncept vad gäller att skapa gemenskap, nya kontakter och självförtroende hos deltagarna samt ge grundkunskaper i cykling. Bild 1 Deltagarna vid ett kurstillfälle i Sundbyberg. Foto: Eva Lind-Båth. 2

3 Syfte Målet med cyklingskursen är att skapa förutsättningar för ett hållbart resande och ge fler möjlighet att kunna ta sig fram på ett enkelt sätt. Syftet med utvärderingen är att få en bild av deltagarnas upplevelser och erfarenheter från kursen, försöka förstå vilka personer som deltar samt att följa upp hur det har gått för dem efter kursen beträffande cyklingen. Metoden för utvärderingen Datainsamlingen till denna utvärdering har skett genom observationer under tre kurstillfällen i två olika kommuner (en kursstart och ett tredje kurstillfälle i Järfälla kommun samt ett kursavslut i Sundbybergs stad), telefonintervjuer med 20 slumpmässigt utvalda tidigare deltagare och samtal med de instruktörer som varit på plats under de kurstillfällen som observerats. Ett antal frågor har besvarats över mail av de tjänstemän som ansvarar för cyklingskursen på kommunerna. Telefonintervjuerna med tidigare deltagare har varit av semistrukturerad karaktär och varit mellan minuter långa. Metoden för att lära sig cykla Följande information har framkommit efter samtal med Eva Lind-Båth på Cykelfrämjandet: Cyklingskursen har genomförts tre gånger i vardera kommun. Alla instruktörerna är medlemmar i Cykelfrämjandet och arbetar ideellt samt har genomgått utbildning i Cykelfrämjandets regi. Eva Lind-Båth från Cykelfrämjandet har utarbetat den metod som används vid cyklingskurserna. Metoden går ut på att stärka deltagarnas självkänsla genom affirmationer samt att deltagarna lär sig hålla balansen på cyklar med borttagna pedaler och sänkt sadel för att lätt kunna nå marken med båda fötterna. Ett kurstillfälle sker på spinningcyklar för att träna upp musklerna. Koordinationsträning ingår vid varje tillfälle, då målet är att kunna fortsätta trampa samtidigt som man sträcker ut handen för att göra olika tecken. När eleven kan hålla balansen cirka 15 meter och göra en sväng åt vänster respektive höger, sätts pedalerna på. I kursen ingår teoretisk trafikkunskap vid alla sex kurstillfällena (se bilaga 2 ett exempel på kursupplägg). Bild 2 Balansträning med pedalerna bortmonterade. Foto: Eva Lind-Båth Stockholm

4 Kommunerna om cyklingskursen Bakgrunden till satsningen är kommunens bekymmer med biltrafiken som orsakar problem vad gäller framkomlighet, buller och luftföroreningar, berättar Mia Simm på Solna stad. Agneta Dahlgren som är miljö- och kvalitetssamordnare i Järfälla kommun berättar att kommunens miljöplan har som mål att minska fossila koldioxidutsläpp med 50 % till Kommunen vill därför skapa förutsättningar för att öka användningen av bland annat cykel. Genom cyklingskursen vill de båda kommunerna ge fler människor möjligheten att cykla. Med kursen önskar de också att indirekt lyfta fram cykeln som ett utmärkt transportmedel. Satsningen ger även den enskilde större möjlighet att få arbete inom exempelvis hemtjänsten där det är en fördel att kunna cykla. Samt att kursen kan antas skapa bättre självförtroende bland dem som deltar. På Sundbybergs stads hemsida skriver folkhälsoplanerare Sofia Jakobsson Sandin: Det finns många vuxna som aldrig fått möjlighet att lära sig cykla. Genom att erbjuda den här typen av kurser hoppas vi på fler cyklande sundbybergare och på sikt förbättrad folkhälsa. För den enskilde är det en kick att lära sig något nytt, och en frihetskänsla att kunna ta cykeln. En politiker i Solna stad har uttryckt att cyklingskursen även kan ses som ett integreringsprojekt. I Sverige upplevs det som en självklarhet att i stort sätt alla kan cykla, varför det är viktigt att de som inte kan också får möjligheten att lära sig. Den kan också ses som ett arbetsmarknadsprojekt, eftersom en person som kan cykla är mer anställningsbar inom exempelvis hemtjänsten och posten. Både Mia Simm och Agneta Dahlgren, samt Angelica Aronsson på Sundbybergs stad berättar att intresset för cyklingskursen blev mycket större än vad de trodde och att de kommer att fortsätta arrangera kurserna i samarbete med Cykelfrämjandet. Deltagarna Totalt har 126 personer deltagit i de cyklingskurser som hittills har arrangerats. Av dessa lärde sig 109 personer att cykla, enligt uppgift från Cykelfrämjandet. Endast ett fåtal (cirka åtta) deltagare har varit män och resten kvinnor. Åldersfördelningen bland deltagarna har varit bred med en majoritet i åldrarna år. Den yngsta deltagaren är 20 och den äldsta är 69 år. Diagrammet nedan visar åldersfördelningen mellan deltagarna. Personnummer saknas för 15 personer, dessa personer är därför inte med i detta diagram. 4

5 %#" %!" $#" $!" #"!" %!&%'"%#&%(")!&)'")#&)("'!&''"'#&'("#!&#'"##&#("*!&*'"*#&*(" +,-./" Diagram 1 Åldersfördelningen för deltagarna i cyklingskurserna. Många kommer ursprungligen från andra länder. Det tyder på att cyklingskursen även kan ses som ett integreringsprojekt. Nedan visas ett diagram över den geografiska spridningen gällande ursprungsländer för deltagarna som intervjuats. Under telefonintervjuerna uttryckte flera av deltagarna att det var roligt och spännande att träffa människor från världens alla hörn som inte heller kunde cykla. 0C/2.;" A:2?B2.;" A/2:/.5" 4;-2.;" 4/5;" <=2,." 78/-29:5;" 4/56" 01./23."!" $" %" )" '" D;:5,"" Diagram 2 De intervjuade deltagarnas ursprungsländer. Intervju med tidigare deltagare Under utvärderingen har 20 slumpmässigt utvalda personer (tidigare deltagare) intervjuats. Intervjuaren hade vid starten av utvärderingen tillgång till drygt hälften av alla deltagarlistor och utifrån dessa har deltagare kontaktats via telefon. Deltagarna har blivit uppringda en gång var och bortfallet av dem som inte haft möjlighet att svara eller delta beräknas till ca 60 %. De som svarat i telefon och dessutom velat delta utgör således denna studie. Att inte deltagare från alla kurstillfällen har kontaktats, behöver nödvändigtvis inte vara negativt då cyklingskursens förutsättningar sett likadana ut för samtliga deltagare. De 20 5

6 personer som har kontaktats representerar naturligtvis inte alla deltagares åsikter, men med tanke på intervjuernas längd (15-30 minuter) och relativt mättade resultat (svaren på frågorna började till slut upprepas och det uppstod inte någon ny information) bedöms ändå att slutsatser, med viss försiktighet, kan dras. Nedan följer resultat från de 20 intervjuerna. Resvanor Deltagarnas resvanor varierar, men en klar majoritet (17 personer) reser kollektivt eller går. Knappt hälften (7 av 20) av deltagarna berättar att de har körkort. Av de som inte har körkort är det tre deltagare som blir skjutsade av exempelvis sin man när de behöver transportera sig. Av de som har körkort är det fyra som utnyttjar bilen till vardags. Kvinnorna som kör bil till vardags anger miljöargumentet som en av de viktigaste anledningarna till att lära sig cykla. De som reser med kollektivtrafik uttrycker att de gärna vill ha möjligheten att välja cykeln istället för buss eller tåg alternativt kunna cykla till stationen. Slutsatsen av detta är att cyklingskursen bör innebära en betydligt ökad frihet och valmöjlighet för kvinnorna, göra dem mer mobila och ge dem möjlighet att leva mer miljövänligt. Varför kvinnorna ville lära sig cykla Anledningarna till varför man vill lära sig cykla är många. Kvinnorna berättar med inlevelse och glädje om varför just de bestämde sig för att lära sig cykla. Den allra vanligaste anledningen är att kunna cykla med sin familj. Jag vill kunna cykla med mina barn och man, till skogen och lekparken det är frihet! Kvinna, 43 år Flera av kvinnorna har länge drömt om att kunna cykla. Många säger att de vill lära sig nya saker, kunna lära sina egna barn att cykla, cykla till naturen eller arbetet, cykla till tåget eller bussen, få motion, kunna göra miljövänliga val, resa billigt, cykla under arbetspassen i hemtjänsten och få en enklare vardag. Jag har alltid drömt om att kunna cykla, men man skäms för att man inte kan och jag har inte vetat hur jag ska lära mig! Kvinna, 43 år Jag vill cykla och vara stolt! Kvinna, 51 år Det är många som berättar hur viktigt det är att kunna cykla och att det skulle öka deras självförtroende om de kunde cykla. Man vill känna sig fri och ha kul. Många förknippar cykeln med just frihet och glädje. 6

7 Hur de fick reda på att cyklingskursen fanns Under intervjun får kvinnorna även svara på var de hittade information om cyklingskursen för vuxna. Svaren är relativt jämnt utspridda. Fem personer har sett en annons i lokaltidningen. Fyra andra har av eget intresse letat på nätet efter en cyklingskurs och på så vis hittat kurserna i Sundbyberg, Solna och Järfälla. Lika många har fått informationen via arbetsplatsen, som i det här fallet är hemtjänsten. Tre kvinnor har blivit tipsade om cyklingskursen av bekanta och tre andra har uppmärksammat anslag som antingen varit uppsatta i centrum eller i lokalerna för Svenska för invandrare. En kvinna läste om cyklingskursen i ett reportage i lokaltidningen och fastnade direkt. Cyklingsvana före och efter kursen Nästan ingen av kvinnorna hade cyklat något före kursen, med undantag för några som hade försökt men inte lärt sig eller försökt men ramlat och blivit avskräckta. Sexton av tjugo kvinnor lärde sig cykla under kursen. Jag trodde aldrig jag skulle lära mig cykla. Men det gick! Helt otroligt! Kvinna, 44 år Att fyra personer inte lärde sig berodde på olika saker. Två kvinnor berättar att de ramlade när de cyklade, varav den ena blev för rädd för att fortsätta och den andra skadade sig. En tredje person berättar att hon inte hade möjlighet att delta på alla lektioner varför hon inte hann lära sig och den fjärde kvinnan säger att hon var nära att lära sig men hade behövt någon mer lektion. Knappt hälften (8 av 20) har fortsatt cykla alternativt övat på egen hand efter kursen. Av dessa åtta personer har tre vågat sig ut på cykelbanor och i trafik. Resterande fem personer har cyklat på lugna platser där det med största sannolikhet inte dyker upp så många bilar eller andra fordon. De som inte fortsatt cykla har oftast inte tillgång till en cykel, inte haft tid eller känner sig inte tillräckligt säkra för att cykla på egen hand. Deltagarna har blivit tillfrågade om huruvida de är intresserade av att gå fortsättningskurser i cykling, alternativt kompletteringsgånger för dem som inte lärde sig cykla under kursen. Intresset har visat sig vara stort och 14 av de tillfrågade deltagarna är intresserade av antingen fortsättningskurs eller kompletteringsgånger. Slutsatsen är att cyklingskursens sex kurstillfällen lärt nästan alla grunderna för att cykla. Endast tre personer cyklar dock obehindrat på cykelbanor och i trafik idag. Det är viktigt att poängtera att det krävs mer tid än sex kurstillfällen för att automatisera cyklandet, vilket kan förklara varför drygt hälften av deltagarna inte fortsatt öva eller cykla på egen hand efteråt. 7

8 Tillgång till cykel Knappt hälften (8 av 20) äger en egen cykel, varav fem personer inhandlade sin cykel efter kursens slut. Ytterligare fem personer har tillgång till cykel, antingen på arbetsplatsen (hemtjänsten) eller så äger någon i familjen en cykel. Av dem som varken äger en cykel eller har tillgång till cykel är det flera som planerar att köpa en egen (fem personer). Detta skulle inom en snar framtid kunna höja andelen som fortsatt cykla efter kursens avslut. En av deltagarna som fick en cykel i present av sin man efter kursen och berättar att hon övar cirka 50 minuter varje dag säger: Tryck ännu mer på att skaffa en egen cykel, inte bara en rekommendation! Så att folk verkligen fortsätter cykla! Känslor och upplevelser Det är tydligt att cyklingskursen bidragit till många positiva och utvecklande känslor och upplevelser hos deltagarna. Många beskriver kursen som underbar, befriande, kul, perfekt, spännande och härlig, men talar också om känslor som nervositet, rädsla och frustration. Jag var den som hade svårt att lära mig cykla, så det var frustrerande att se hur alla andra bara lärde sig. Kvinna, 24 år Flera uttrycker att de upplevde en stor gemenskap och kamratskap mellan alla kursdeltagare och instruktörer under kursen. Kursen innehöll en blandning av människor, åldrar och språk med en gemensam nämnare att alla ville lära sig cykla. Det var en positiv stämning, mycket uppmuntran och en tydlig kämparglöd. Har nog aldrig skrattat så mycket under en vecka tidigare! Kvinna, 66 år Träffade massa nya underbara människor från hela världen, det var ett kul gäng. Vi skrattade mycket och alla underhöll varandra! Kvinna, 47 år Flera kvinnor berättar att det var befriande att träffa andra som inte kunde cykla. Innan kursen var det många som bar på känslan alla utom jag kan. Många berättar att de tyckt att det varit jobbigt att inte kunna cykla men de har inte velat tala högt om det. Det är tydligt att det upplevs som ett hinder för många att inte kunna cykla, på flera olika sätt. En kvinna berättar: Jag ville lära min son att cykla, precis som alla andra mammor kan göra men kunde ju inte cykla själv. Det kändes tråkigt. En av kvinnorna berättar att cyklingskursen fick henne att känna sig som ett barn igen, på ett härligt sätt. Några andra säger att de vill gå igen, att 8

9 cyklingskursen fick dem att känna sig lyckliga. Någon annan uttrycker att hon njöt av kursen och att den gav henne mycket. En kvinna säger att hon fick starkare självkänsla av att lära sig cykla. Andra tankar och känslor som dyker upp när intervjuer görs med personerna är Häftigt! Wow! Jag vill kunna! Jag kan! Det här var det bästa jag har gjort för min egen utveckling! Kvinna, 66 år Varför så många upplevde så mycket positiva känslorna har flera orsaker. En kvinna förklarar att all uppmuntran från andra deltagare och ledarna var en stor bidragande orsak. Alla deltagare var på samma nivå och ville lära sig. Någon annan förklarar att cyklingen tar henne tillbaka till barndomen och gör henne lycklig. Flera av deltagarna berättar hur roligt det är att ha träffat så många nya människor. Glad att ha lärt känna så många nya personer. Kul att kunna heja på fler vänner när man är ute och rör sig! Kvinna, 50 år Bild 3 Järfällagruppen gör affirmationer (peppar varandra) för att stärka självförtroendet. Foto: Nils Båth. Motionsvanor & boende Vad gäller deltagarnas motionsvanor så svarar sex kvinnor att de tränar på fritiden. Övriga motionerar inte eller har valt att inte svara på frågan. De som säger att de inte motionerar förklarar att de inte har tid på grund av exempelvis arbete och familjeliv. Att lära sig cykla bör därför ha betydande effekt på hälsan för flera av deltagarna, som skulle kunna kombinera vardagens resor med motion. Drygt hälften av deltagarna är bosatta i någon av de tre kommunerna som anordnar cyklingskurserna. Sju kvinnor bor på andra platser och har fått resa en Stockholm

10 lite längre bit för att delta på kursen. De bor i Rinkeby, Akalla, Kista, Mälarhöjden, Farsta, Älvsjö och i Huddinge. Flera av deltagarna, men främst de som bor utanför någon av de anordnande kommunerna, önskar att cyklingskursen kunde arrangeras på fler platser. Ge fler möjligheten att lära sig cykla! Anordna kursen på fler platser, det skulle vara jättebra! Till exempel i södra Stockholm. Kvinna, 43 år Utbildning & sysselsättning För att öka förståelsen för vilka personer som går cyklingskursen och hur väletablerade de är i det svenska samhället har frågor ställts om huruvida deltagarna har någon utbildning och vad deras nuvarande sysselsättning är. Det visade sig att nästan alla har gått både grundskola och gymnasium i sitt ursprungsland. Två kvinnor har även läst på universitet i sitt ursprungsland. Övervägande del av deltagarna har även gått någon form av utbildning i Sverige. De flesta har studerat till undersköterska eller barnskötare. Tre kvinnor har läst på svenskt universitet och två har läst på komvux. Majoriteten av kvinnorna arbetar just nu, hemtjänsten är den vanligaste arbetsplatsen. En kvinna sysslar med marknadsföring och har precis startat eget företag. Två personer studerar för tillfället på universitet och fem personer är arbetslösa. Åsikter om cyklingskursens kvalité Alla deltagare uttrycker att kursen har hållit god kvalitet och är nöjda med upplägg, inlärningsmetod och ledarnas engagemang. Nej det var perfekt, blev verkligen jätteglad av kursen! Man fick så mycket uppmuntran och allt var jättefint. Kvinna, 47 år Ledarna var övertygade om att vi skulle klara det och det gjorde vi! Kvinna, 40 år Omdömena från kursen har som sagt varit goda och det är tydligt att kursen varit uppskattad. Deltagarna har ändå fått möjlighet att fundera på eventuella förbättringar av kursen och nedan presenteras några åsikter som framkommit. Knappt hälften (åtta personer) säger att det hade varit bra med fler kurstillfällen. Flera av dem tycker att två lektioner till hade varit lagom. Två andra säger att varje kurstillfälle skulle kunna vara längre, så att träningstiden på cykeln blev längre. Hade velat cykla mer på cykelväg och i trafik! Kvinna, 47 år Hade velat känna mig mer säker innan vi slutade! Kvinna, 63 år 10

11 Tre kvinnor tycker att det var lite för mycket trafik på gården i Veddesta där de övade, vilket gjorde att de kände sig osäkra. En kvinna hade önskat att det fanns fler cyklar av den minsta modellen att träna på under kursen. Nu fanns det tre stycken men det var fler kvinnor än så som hade behövt den storleken. En annan person som hade svårt med balansen, säger att hon hade behövt få hjälp med att hålla cykeln medan hon försökte cykla. Övrigt Kvinnorna får även möjlighet att svara på ifall de är intresserade av att gå andra kurser och vad de i sådana fall vill lära sig. En majoritet önskar att gå simkurs och skridskokurs. Andra förslag är dans, teater, instrument, längdskidor, golf och ridning. Det är tydligt att det här är personer med ett stort intresse för att lära sig nya saker. Vill lära mig mer! Kvinna, 44 år Det är jätteviktigt med kurser för vuxna och särskilt för kvinnor. Framförallt teater är bra för att stärka självkänslan och öva språket. Kvinnor är i många fall i underläge och måste få möjlighet att utvecklas. Perfekt för kvinnor! Kvinna, 44 år Ett gott betyg för cyklingskursen är att samtliga deltagare gärna rekommenderar andra att gå kursen. Nio av tjugo har redan rekommenderat en eller flera vänner och bekanta och flera av dessa står på väntelistan inför nästa års start. Alla som inte kan cykla borde gå den, jag har rekommenderat flera vänner som nu står på väntelistan. Kvinna, 29 år I övrigt så har ledarna i cyklingskurserna fått mycket beröm. Många är imponerade och tacksamma över deras tålamod och vilja att lära ut cykling. De får lovord om hur duktiga, hjälpsamma, fina och trevliga de är. Personalen var de bästa jag någonsin träffat! Kvinna, 29 år Ledarna gav mig mod att lära mig! Det var ett underbart moment när jag lärde mig! Kvinna, 31 år Avslutande ord Efter intervjuer med 20 tidigare deltagare och samtal med instruktörer och ansvariga från kommunerna är det tydligt att cyklingskursen har flera positiva sidor. De som deltar i den här satsningen är nästan uteslutande kvinnor från utomnordiska länder i åldern 20 till 69 år. Upplevelserna och erfarenheterna från kursen är många och individuella. Gemensamt för många av dem verkar 11

12 vara att cyklingskursen inte enbart lärt dem att cykla, utan också bidragit till andra positiva erfarenheter. Efter kursen känner sig kvinnorna i stor utsträckning starkare som individer. Cyklingskursen ökar förutsättningarna för fler att resa mer hållbart vilket givetvis är mer miljövänligt, hälsosamt och ekonomiskt. Dessa argument för cyklingskursen talar kommunen om. Resultatet från intervjuerna tyder även på att deltagarna vill lära sig cykla av de anledningarna. Utöver de här aspekterna tyder resultatet på att det för individen är viktigt att kunna cykla. Många förknippar cykling med stolthet, mobilitet och frihet. Känslan att kunna cykla med exempelvis familjen betyder mycket för många. Resultatet tyder även på att gemenskapen under cyklingskursen och de nya kontakterna som knutits under kursen är något som värderas högt. Kursen har med andra ord bidragit till socialt positiva erfarenheter och individuell utveckling. Även det ska ses som oerhört värdefullt. Kommunerna vill öka cyklingen och några av dem som deltagit i kurserna cyklar på egen hand idag (som transportsätt eller för rekreation). Tre av tjugo deltagare cyklar idag obehindrat och använder cykeln som transportmedel (sannolikt kan resultatet sett något annorlunda ut om 20 andra deltagare intervjuats). Att inte alla använder cykeln som transportmedel finns det flera anledningar till. Det tar ett tag innan cyklingen är automatiserad och på vägen dit har flera känt sig osäkra och inte vågat cykla på egen hand efter kursen. Många är intresserade av att gå fortsättningskurser och kompletteringsgånger och Cykelfrämjandet undersöker möjligheterna till det nu. Med endast något kurstillfälle till och med körning på cykelbanor och i trafik tror sig många kunna utveckla sitt mod och fortsätta cykla på egen hand. Jag är så tacksam! Önskar att det blir fler kurser! Min dröm var att kunna simma, cykla och ta körkort. Nu kan jag allt och är så tacksam! Kvinna, 54 år Bild 4 Diplomutdelning i Solna. Foto: Eva Lind-Båth Stockholm

13 Bilaga 1: Intervjufrågor med tidigare deltagare Inledande frågor & resvanor Kvinna/man? Ålder? Hade du cyklat något innan kursen? Har du körkort? Har du tillgång till bil i hushållet? Hur reser du? Bil, kollektivt, cykel, gång? Allmänt om cyklingskursen Varför ville du lära dig cykla? Hur fick du reda på att cyklingskursen fanns? Vilken tid hade det passat dig bäst att gå nybörjarkursen? Kl 10-12, eller Lärde du dig cykla under kursen? Om inte: Vill du gå kompletteringsgånger (med början på lektion tre på en annan kurs, när presentation och spinning är avklarad)? Cyklar du på egen hand idag? Alternativt övar? Har du vågat cykla på cykelbanor och i trafik efter kursen? Har du en egen cykel eller tillgång till någon cykel? Om personen har en egen cykel - Inhandlades den före eller efter kursen? Om personen inte har en egen cykel Har du tänkt köpa en cykel? Känslor & upplevelser Vilka känslor har du upplevt under kursen? 13

14 Varför tror du att du har upplevt de känslorna? Har du lärt känna några nya personer genom kursen? Vad känner du i efterhand var det bästa med kursen? Motion, bakgrund & sysselsättning Motionerar du något? Ser du cykling som ett sätt att motionera/träna? (Om det inte framgått tidigare) Var bor du? Är du född i Sverige? Om nej: Vilket land är du född i? Gick du i skolan i (ex, Eritrea)? Hur länge gick du i skolan? Jobbar du? Kvalitén på kursen Saknades något i kursen/hade du önskat dig ett annorlunda upplägg? Var antalet kurstillfällen lagom? Har du några förslag på förbättringar? Skulle du vilja gå andra kurser och i så fall vad? Kan du rekommendera andra att gå kursen? Skulle du vilja gå en fortsättningskurs? Om ja: skulle du kunna gå en fortsättningskurs på en söndag förmiddag? Vill du tillägga någonting? Något som var bra eller dåligt eller någon upplevelse? 14

15 Sida 1(2) Bilaga 2: Ett exempel på kursupplägg av Cykelfrämjandet Järfälla Cykelkurs för vuxna och ungdomar För dig som aldrig cyklat eller bara lite grann Cykelutbildning med praktiska och teoretiska övningar. Start: tisdag den 1 oktober 2013 Samling vid entrén till kommunens Veddesta förråd, Girovägen 2 Järfälla Träning på spinningcykel en gång och fem gånger vid kommunens Veddesta förråd, Girovägen 2, Järfälla. Ledare: Birgitta Myhrman Edberg tel Medhjälpare: Ingrid Penton , Maureen Dap Olycksförsäkring finns genom medlemskap i Cykelfrämjandet. Dag Innehåll Plats tisdag den 1 okt 2013 torsdag den 3 okt 2013 Presentation av deltagarna och deras cyklingsvana. Bekanta sig med cyklarna, sänka sadlarna ta av tramporna, sitta på sadeln och sparka sig fram, bromsa med handbroms Något att dricka och äta och Hur ska utbildningen gå till? Cykling på spinningcykel Förfriskningar och genomgång av trafikregler kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2 kl Samling Forma träningscenter, Kopparvägen 2 B, Kallhäll Cykelfrämjandet Tele: Postgiro: Box 47 Bankgiro: Helsingborg Orgnr:

16 Sida 2(2) tisdag den 8 okt 2013 torsdag den 10 okt 2013 tisdag den 15 okt 2013 torsdag den 17 okt 2013 Hålla balansen (fortfarande utan trampor för dem som vill) Sätta på trampor med låg sadel, träna på att fotbromsa, hur starta, att cykla med trampor. Förfriskningar och repetition av trafikregler. Skriv ned tre synpunkter, bra eller dåliga, på ett papper. Enkla cyklingsövningar, bromsa vid en linje, släppa styret med en hand, cykla över ett hinder. Förfriskningar och träning på att fråga efter vägen på svenska. Skriv ned tre synpunkter, bra eller dåliga, på ett papper. Enkla cyklingsövningar, bromsa vid en linje, släppa styret med en hand Cykling i trafik för dem som vill, övriga tränar på gården Förfriskningar och uppföljning och svar på enkätfrågor. Utdelning av diplom av Anders Rosengren från Tekniska nämnden kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, kl Samling Järfälla kommuns Veddesta förråd Girovägen 2, Du kanske behöver kunna cykla i ditt framtida jobb i hemtjänsten eller som brevbärare drömmer om att kunna cykla till och från arbetet eller studier vill kunna ta en cykeltur med familj eller vänner Cyklar och hjälmar finns att låna, men ta gärna med en egen om du har. Oöm klädsel, helst inte långa klänningar eller kjolar. Pris: 200 kronor, medlemskap i Cykelfrämjandet och diplom ingår. Anmälan till: Elisabeth Kempe eller på telefon Cykelfrämjandet Tele: Postgiro: Box 47 Bankgiro: Helsingborg Orgnr:

17 Bilaga 3!"Cykelfrämjandets utvecklingsplan för eleverna"! Träna koordinering av ben och armrörelser! Hålla balansen, kunna slappna av och hålla löst i styret! Träna benmuskler i att trampa runt! Öka konditionen! Kunna cykla på skyddat område! Kunna bromsa och stanna! Skaffa en egen cykel och anpassa den! Kunna nödvändiga trafikregler med användning av och respekt för elevens känslospråk Att kunna cykla i blandtrafik och att cyklandet har blivit automatiserat ingår ej som mål för kursen.

Integration i praktiken i Solna

Integration i praktiken i Solna Sida 1(8) 2012-09-28 Integration i praktiken i Solna Först kamp på motionscykeln för att träna upp musklerna som gör att man kan trampa runt. Sen hålla balansen på en cykel där sadeln är sänkt och tramporna

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Ekotorp.blogspot.com Amer Aslam, ingenjör och pedagog

Ekotorp.blogspot.com Amer Aslam, ingenjör och pedagog Ekotorp.blogspot.com Amer Aslam, ingenjör och pedagog Amer Aslam, ingenjör och pedagog Vuxna nybörjarcyklisters cykelanvändning efter genomförd cykelkurs En explorativ studie om effekten av utbildning

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47%

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% 15 svar Sammanfattning Se hela svar Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

en genväg till jobbet.

en genväg till jobbet. en genväg till jobbet. Hur är din väg till jobbet? Är den stressfri men ändå snabb? Effektiv men också behaglig? Bestämmer du själv takten eller gör dina medtrafikanter det? Att cykla är att göra sig

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Antal Poäng 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 14/14 52/70 2. Jag har fått fler

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE Bild- och textdokumentation av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden RAPPORT FRÅN ÖVNING 2014-11-29 ALLMÄNT OM ÖVNINGEN

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane)

Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane) Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane) Hej! Det har gått snart fyra veckor efter ergonomilektionen. Jag skulle nu vilja veta hur du som elev har upplevt avsnittet samt effekterna. Hur

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Alamir Samir Elvira Fernandez Elin Lindberg Bakgrund Att forska är att skaffa sig djupare kunskaper om ett ämne, kan vara vad som helst. Föräldrastöd

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. ....

................................... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. .. .. ... .. .... Vandrande Skolbuss Att gå till skolan tillsammans gör barnen piggare och friskare, minskar biltrafiken vid skolorna, sparar tid på morgonen, och ger bättre luft för alla! Vill du röra på dig tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ordförandes inledning 2015 har varit ett mycket händelserikt och utvecklande år för vår krets. I den politiska och mediala debatten diskuteras cykling som aldrig förr och Cykelfrämjandets

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Lektion 3 Cykelvägar i din stad

Lektion 3 Cykelvägar i din stad 1 Cykelvägar i din stad Inledning 2 Exercises 6 Del 1: Inhämtning Övning 1: Fördelarna med att cykla 5 Övning 2: Erfarenheter av att cykla 7 Övning 3: Olika delar på en cykel 8 Övning 4: Förberedelse för

Läs mer

Läs mer på www.storyline.se

Läs mer på www.storyline.se Bilgren hela Storyline.doc Sidan 1 av 7 Till pedagogerna Vad är Storyline? Storyline är ett arbetssätt där vi jobbar med målen i form av en berättelse. Vi använder berättelsens form för att skapa sammanhang

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Verksamhetsbidrag (projekt)

Verksamhetsbidrag (projekt) Verksamhetsbidrag (projekt) Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008) BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION Cykelfrämjandet PROJEKT Projektnr: 4 Projektstart (år/mån): 2016/01 Projektnamn:

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Vad tror du att du håller på med egentligen? eller Vad händer med inlärda beteenden när du tävlar?

Vad tror du att du håller på med egentligen? eller Vad händer med inlärda beteenden när du tävlar? Vad tror du att du håller på med egentligen? eller Vad händer med inlärda beteenden när du tävlar? Av: Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis vintern 2004/2005 Så här i juletider när

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Han bor tillsammans med 20 andra hästar i Polisens stall här i Malmö stad. Mat får de två gånger om dagen.

Han bor tillsammans med 20 andra hästar i Polisens stall här i Malmö stad. Mat får de två gånger om dagen. PROJEKT POLISEN: Polishästar, del 1 Det här är Sierra. Han är 12 år och jobbar som polishäst här i Malmö. Han bor tillsammans med 20 andra hästar i Polisens stall här i Malmö stad. Där har de alla varsin

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker

Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker Läs vad några förskolor som jobbat med EQ-dockan en tid tycker Sagt av Ann Ahlström, Lilla Edet, Avdelning Pettson Dockan synliggör känslor och om kroppsspråket utan att vi personal behöver prata om det.

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla!

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla! Guiden för cyklister För dig som vill börja cykelpendla! Inledning Den här guiden har vi gjort för att hjälpa er som vill bli cykelpendlare, för vårt mål är att öka cyklingen i kommunen. Det är bra att

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL LÄRARDOKUMENT UNDERVISNINGSMATERIAL 3: JABALI TILLVERKAR LEKSAKER ÄVENTYRSPAKET UPPFINNARNA I AFRIKA Copyright De Uitvinders Utgåva 2012 Version 2.0 EN BERÄTTELSE UPPFINNARNA IN AFRIKA

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början.

En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början. Trygg hamn En bok om att bygga självkänsla och skapa lycka från början. Kanske kommer våra barn att möta en tuff värld men inte desto mindre kan vi lära dem att bemöta den. Eva Träff Trygg hamn Copyright

Läs mer

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar.

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Sofia och Olivia 8 år SAMVERKAN FÖR HÅLLBART RESANDE är ett samarbete mellan Vägverket och kommuner i Stockholmsregionen. Vi

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF 2014 1. Har din son deltagit som? 10 98.4% 9 8 7 1 2 1 Målvakt 2 Utespelare Målvakt 1,6% Utespelare 98,4% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7 16.4% 19.7%

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Kursutvärdering psykiatrikurs jan-feb 2007, 5 halvdagar

Kursutvärdering psykiatrikurs jan-feb 2007, 5 halvdagar Kursutvärdering psykiatrikurs jan-feb 2007, 5 halvdagar Jag vore tacksam om Du ville ta ett par minuter till att fylla i denna anonyma kursutvärdering. Syftet är dels att få idéer om hur jag kan förbättra

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Hagagymnasiet läsåret 1516

Hagagymnasiet läsåret 1516 Hagagymnasiet läsåret 1516 Använde mig av Google-formulär, men det såg inte bra ut när jag skulle skriva ut resultatet. Därför kopierade jag innehållet och klistrade in i detta dokument i stället. Vad

Läs mer