Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning Åtgärd: Fyllningsterapi komposit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning Åtgärd: Fyllningsterapi komposit"

Transkript

1 Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning Åtgärd: Fyllningsterapi komposit Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Ett 100-tal externa experter anlitades för att ta fram arbetsdokumenten. Socialstyrelsen har använt dessa systematiska genomgångar av den vetenskapliga litteraturen som grund för slutsatserna i riktlinjerna. Här finns de sökord som använts vid litteratursökning och resultatet av granskningen i tabellform. H 1.1 Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning Fyllningsterapi komposit Måttlig påverkan på oral hälsa 90 procent (80-95 procent) fyllningsöverlevnad efter 5 år Medianöverlevanden för fyllningar som görs om är 4 år (spridning 3-9 år) Ingen skillnad föreligger mellan kompositfyllning och kompositinlägg efter 10 år. Båda har en överlevnad mellan procent Den vanligaste ormgörningsorsaken är sekundärkaries Biverkningar förekommer hos både patienter och personal Måttlig evidensstyrka Måttlig evidensstyrka Måttlig evidensstyrka Expertgruppsbedömning Expertgruppsbedömning Kostnadseffektiv i jämförelse med glasjonomer eller kompositinlägg Skattning 5

2 Tabellering av inkluderade studier för konsensus # Författare, Studiedesign Patientpopulation/ antal år fyllningar 1 Manhart- 04 [1] 2 da Rosa Rodolpho- 06 [2] Systematisk översikt (SÖ) Kompositfyllningar i posteriora tänder; 21 longitudinella studier (5-17 års uppföljning, median 7 år) och 7 retrospektiva studier Patientpopulation anges ej För beräknande av misslyckandefrekvens1 688 kompositfyllningar (klass I, II) För beräkning av medianlivslängd för fyllningar som måste göras om kompositfyllningar (klass I, II) Vårdmiljö anges ej 38 patienter med medelål- Retrospektiv studie med uppföljning 17 år efter det att patienterna fått kompositfyllningar. 56 patienter inbjöds och 38 tackade ja. dern 42,5 år ± 6,4 år och 282 klass I- och II-fyllningar i komposit Intervention Överlevnad Andel med postoperativ känslighet/ sekundärkaries I: kompositfyllningar (misslyckandefrekvens) I2: fyllningar (medianlivslängd) K: - I: 282 st kompositfyllningar följdes upp 89 % efter 5 år Medianlivslängd för kompositfyllningar vid omgörningstillfället 4 år I: 82,1 % efter 17 år Rapporteras ej Sekundärkaries 2,2 % per år orsak till byte i 29% Ömgörningar Övrigt / Bevisvärde 11 % efter 5 år vid baseline 5,4 % efter 5 år Bortfall 32% 0%. 1,1% per år Sekundärkaries 0% 3 Lindberg A-07 [3] Vårdmiljö privattandvård i Brasilien. Longitudinell studie uppföljning efter 9 år Vårdmiljö - folktandvårdsklinik i Sverige 57 patienter med medelålder 34,6 år (17-68 år) 150 fyllningar i klass IIkaviteter, 75 sandwich- och 75 kompositkontroller. Endast kontrollerna används här K: - I: 69 st kompositfyllningar följdes upp Sandwichfyllningar exkluderas då de ej används i större utsträckning I: 88,4 % efter 9 år i 2,9% (2/69) av de fyllda tänderna vid baseline Sekundärkaries 5,8% (4/69) 6,3 % efter 5 år Bortfall 8 % 1,3% per år

3 4 Demirci M- Longitudinell studie, 06 5 år [4] Vårdmiljö - högskola Turkiet 36 patienter, medelålder 20,6 år (range år) med 87 I= 66 st komposit klass II-fyllningar varav 66 utvärderades 92,7 % i 0% av de fyllda tänderna vid baseline. En fyllning av 66 byttes pga. sekundärkaries (1,5%) 8,2 % efter 5 år Bortfall 19,5% av patienterna 1,7% per år och 24,2% av fyllningarna 5 Efes BG- 06 [13] 6 Fagundes TC-06 [14] 8 Poon ECM-05 [15] Longitudinell studie, 2 år Vårdmiljö - högskola Turkiet Longitudinell studie, 2 år Vårdmiljö: militärpoliser som besökte tandläkarhögskola i Brasilien Longitudinell studie, 3,5 år, klass I fyllningar Vårdmiljö - högskola i Hong Kong 54 patienter, medelålder 31 år (range år) med 108 klass I-fyllningar varav 100 utvärderades 33 patienter och 30 klass I- och II-fyllningar, 15 män och 18 kvinnor, medelålder 33,4 år (range 8-52 år) 33 patienter och 57 klass I fyllningar varav 31 utvärderades I= 100 st komposit I= 27 st komposit I= 31 st komposit För kort studie < 5 år För kort studie < 5 år För kort studie < 5 år hos 0% av patienterna Ingen sekundärkaries i 0% av de fyllda tänderna vid baseline Ingen sekundärkaries i 5,4% av de fyllda tänderna vid baseline. Sekundärkaries i 0% Bortfall 7,4% av fyllningarna Bortfall på 10% Bortfall 46%

4 9 Kinomoto Y-04 [22] Longitudinell studie, 34 patienter 19 kvinnor, 19 2 år, 51 fyllningar; 24 män, 31,4 år (range kl II och 27 tunnelfyllningar år), 32 kl II fyllningar, Vårdmiljö - högskola i Japan I= 24 st komposit Tunnelfyllningar exkluderas pga att de ej används studerades ej. Ingen sekundärkaries Bortfall 25% av patienterna 10 Pallesen U- 03 [7] Longitudinell studie, 11 år, fyllningar och inlägg rapporterades, endast fyllningar redovisas här 28 patienter, 56 klass II fyllningar varav 54 utvärderades efter 11 år I= 54 st komposit Före medräknas ej i 8,4% av de fyllda tänderna vid baseline. Bortfall 1 patient (3,6%) med 2 fyllningar (3,6%) Vårdmiljö - högskola i Danmark 11 Rasmusson Longitudinell studie, 5 år. C-G-95 Vårdmiljö - 7 folktandvårdskliniker och 24 [8] tandläkare 213 patienter och 247 klass II fyllningar initialt I= 176 st komposit Före medräknas ej Fyllningsförlusterna orsakades av sekundärkaries i 2/54= 3,7% Känslighet/ värk orsak till misslyckande i 0,6% av fyllningarna (1/176) Bortfall 28% av patienterna 29% av fyllningarna 12 Spreafico RC-05 [16] Longitudinell studie, 3,5 år. 22 direkta kompositer klass II och 22 indirekta. De senare tas ej med i denna utvärdering. Vårdmiljö - privattandvård i Schweiz 11 patienter, 7 kvinnor och 4 män och 22 klass II fyllningar. I= 22 st komposit För kort studie < 5 år Sekundärkaries orsak till misslyckandena i 6,2% av fyllningarna (11/176) under de första 1-4 veckorna i ett fall (4%) Ingen sekundärkaries Inget bortfall 0%

5 13 Bottenberg Longitudinell studie, 3 år. P-07 Vårdmiljö - tandläkarhögskola i [17] Holland 14 Belluz M- 05 [18] 15 Demirci M- 05 [19] 16 Tyas MJ- 05 [12] 17 Demirci M- 02 [23] Longitudinell studie, 4 år, Vårdmiljö troligen högskola i Italien Longitudinell studie, 3 år, ingen kontrollgrupp Vårdmiljö - högskola, Turkiet Retrospektiv studie, 28 behandlande tandläkare registrerade 100 konsekutiva fyllningar vardera Vårdmiljö - allmäntandvård Australien Longitudinell studie, 3 år Vårdmiljö - högskola i Turkiet 32 patienter, 18 kvinnor och 14 män, medianålder 38 år (19-56 år). Ursprungligen 135 klass II-fyllningar men 79 redovisas I= 79 st komposit 21 personer ursprungligen, 15 utvärderas med medelålder 57,8 år (20-65 år); 132 cervikalt i 2 fabrikat I= 116 st komposit klass V-fyllningar varav 116 utvärderas avseende postop. besvär år (34,8 år), 92 st K: - klass V-kaviteter utvärderas I: 81 komposit (Dyract) avseende postop. besvär Antal personer ej angivet, medelålder 46 år (3-94 år), 312 komposit- och glasjonomerfyllningar som byttes ut registrerades. Livslängdsdata redovisas för samtliga kavitetsklasser sammantaget. Vuxna, 30 patienter med medelålder 30 år (spridning år), 60 fyllningar av 62 utvärderades För kort studie < 5 år För kort studie < 5 år För kort studie < 5 år I1: 258 st komposit Medianlivslängd för fyllningar som måste bytas var 6 år för komposit (258) K: - I: 60 st komposit 23% postoperativa besvär vid baseline Sekundärkaries redovisas ej 0% postoperativa besvär hos de fyllda tänderna vid baseline Ingen sekundärkaries rapporterades 0% postoperativa besvär hos de fyllda tänderna vid baseline Sekundärkaries 0% Fyllningsbyte pga. smärta/ känslighet: Komposit kl I-V: 0-3% Sekundärkaries redovisas ej. Före 2004 medtages ej Postoperativa besvär i 1,6% (1/62) pga. SÖ under första året. Baseline anges ej. Ett fall av sekundärkaries av 60 möjliga (1,7%) Bortfall 42% av fyllningarna Bortfall 12% (16/132) Bortfall 10,7 %, 1 pat, 2 fyllningar Bortfall ej bedömbart Bortfall 3,3%

6 18 van Dijken Longitudinell studie, 5 år, JVW klass III-fyllningar initialt. [9] 20 Sunnegårdh-09 [5] Vårdmiljö - högskola, Sverige Tvärsnittsstudie på 3140 konsekutiva behandlingar på 2295 patienter. Vårdmiljö: folktandvården Västerbotten, samtliga 99 tandläkare ingick under 2 veckor i studien. 21 Demirci M- Longitudinell studie, 5 år 07 Vårdmiljö - högskola, Turkiet [6] 52 personer, 32 kvinnor och 20 män, medelålder 56 år (33-76 år). Totalt utvärderades 148 av 151 fyllningar 2995 vuxna patienter 15 år och äldre, permanenta tänder 420 fyllningar avser klass II I= 148 st komposit I= 792 kompositfyllningar K= 90 glasjonomerfyllningar Före 2004 medtages ej Postoperativa besvär i 1,2% (2/163 pga. SÖ vid baseline) 80 % efter 5 år Medianlivslängd för de fyllningar som måste göras om: - 6 år för 792 kompositer - 9 år för 90 glasjonomerer Sekundärkaries 1,4% (2/148) Postoperativa besvär studerades ej. Sekundärkaries angavs ej 21 patienter med medelålder 20,8 år (spridning år) 108 klass I-fyllningar I= 108 st komposit 88 % efter 5 år Postoperativa besvär rapporterades ej av någon av patienterna Bortfall 8% 20% efter 5 år 4 % per år 12,0 % efter 5 år Bortfall, dvs. andelen fyllningar där åldern inte gick att fastställa 57% 22 Forss-01 [10] Retrospektiv studie, 659 av tillfrågade 1220 tandläkare registrerade samtliga fyllningar som de gjorde under en given tidsperiod Vårdmiljö - allmäntandvård Finland vuxna patienter på vilka man gjorde om totalt fyllningar I= fyllningar Före 2004 medtages ej pga. SÖ Sekundärkaries vid 12/108=11,1%, utgör 12/13=92,3% av omgörningarna Postoperativa besvär studerades ej. Sekundärkaries omgörningsorsak i 598/1548= 38,6% 2,4% per år

7 24 Palotie-02 [11] Retrospektiv studie. Totalt 205 patientjournaler utvärderades avseende orsakerna till omgörning av fyllningar och fyllningar registrerades. Av dessa fick 140 bytas ut (7,1%). I= fyllningar (material ej angivet) Före 2004 medtages ej Postoperativa besvär studerades pga. SÖ ej. Sekundärkaries omgörningsorsak i 39% 25 Briso-07 [20] Vårdmiljö - allmäntandvård Finland Prospektiv studie där Patienter i åldern år. I= 292 komposit postoperativa besvär utvärderades 1, 7, 30 och 90 dagar efter fyllningstillfället. Totalt 292 fyllningar i premolarer och molarer utvärderades, 139 klass I- och 143 klass II-fyllningar. Vårdmiljö - tandläkarhögskola i Brasilien Livslängd mättes ej - endast postoperativ känslighet efter 1 dygn från 34/292=11,6% av tänderna Klass II MOD postoperativ smärta i 26,2% av de fyllda tänderna, klass II MO/DO I 13,5 resp 16,5%, samt klass I i 5%. Den vanligaste smärtutlösaren var kyla och därefter tuggning men besvären vid kyla var nästan 3 ggr så vanliga som de vid tuggning. Sekundärkaries studerades ej.

8 26 Auschill-09 Prospektiv studie på 231 patienter och 600 kaviteter Patienter i åldern år. I= 600 st komposit [21] som fylldes med komposit Vårdmiljö - tysk tandläkarhögskola och tandläkarstudenter operatörer under tillsyn Livslängd mättes ej - endast postoperativ känslighet i 6% av de fyllda tänderna 2 v efter fyllningstillfälle. Djupet på kaviteten hade en signifikant effekt på de postoperativa besvären, caries profunda hade en 4 ggr högre risk att ge postoperativa besvär än grund dentinkaries och karies med pulpablotta hade 14 ggr högre chans att ge postoperativa besvär än dentinkaries. 10 Pallesen U, Qvist V 2003 RCT, 11 år prospektiv 27 patienter (från början 20 k, 8 m). Ålder år. 139 inlägg och 54 fyllningar K: Komp.fyllning I: Indirekta komp.inlägg K: 84 % efter 10 år I: 83 % efter 10 år Sekundärkaries studerades ej. [7]

9 [24] van Dijken JWV 2000 RCT, 11 år, prospektiv 37 patienter (från början 16 k, 24 m). Ålder år. 96 inlägg och 33 fyllningar K: Komp.fyllningar K: 83 % I: Direkta komp.inlägg I: 82 % (ingen signifikant skilllnad) Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) Utfall Evidensstyrka Kommentarer A1. Överlevnad efter 5 år A2. Medianöverlevnadstid A1. 27 studier och fyllningar, främst klass I och II. A2. Nio studier och mer än kompositfyllningar, huvudsakligen av klass I och II A1. Överlevnad efter 5 år 10 % A2. Medianöverlevnadstid 4 år (spridning 3 9 år) Måttlig B1. Sekundärkaries B2. B1. 11 studier och fyllningar B2. 17 studier och fyllningar B1. 24,5 % (spridning 0 92 %) B2. 3,9 % (spridning 0 23 %)

10

11 Biblioteket PubMed Karies förebyggande & åtgärder Rad 140, 142, 144, 146 och Aktiv manifest karies och Klass I, II, III, IV och V fyllningar av komposit Katarina Konradsson Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) 1. Dental Caries[MeSH] (Caries[tiab] OR Macula cariosa alba[tiab]) OR Dental restoration, permanent [MeSH] restorati*[tiab] OR filling*[tiab] OR Class 1 [tiab] OR Class I [tiab] OR Class II[tiab] OR Class 2[tiab] OR Class III[tiab] OR Class 3[tiab] OR Class IV[tiab] OR Class 4[tiab] OR Class V[tiab] OR Class 5[tiab] 1. 4 OR Composite resins[mesh] OR Ormocer[Substance Name] Resin[tiab] OR composite*[tiab] OR compomer* [tiab] OR ormocer*[tiab] OR giomer*[tiab] 1. 7 OR AND 6AND AND systematic[sb] AND Limits: Humans, Randomized Clinical Trial AND Limits: Humans, Clinical Trial Dental restoration failure[mesh] OR Dental Restoration Wear[MeSH] survival[tiab] OR longevity[tiab] OR fracture*[tiab] OR failure*[tiab] OR AND AND systematic [SB] AND Limits: Humans, Randomized Clinical Trial 83

12 1. 17 AND Limits: Humans, Clinical trials 174 Litteratursökning Pubmed Fyllningsmaterial komposit och glasjonomer Sökning gjord vid Socialstyrelsens bibliotek av Hanna Olofsson (bibliotekarie) i samarbete med Anders Berglund & Mariana Blixt Söknr Termtyp Söktermer Antal ref. **) *) 1. Glass Ionomer Cements[MeSH:NoExp] OR Composite Resins[MeSH:NoExp] OR Compomers[MeSH] OR Ormocer[Substance Name] 1. Giomer[tiab] OR polyacid-modified resin composite[tiab] OR resin 849 modified glass ionomer[tiab] 1. 1 OR Survival Analysis[MeSH] OR Dental Restoration Failure[MeSH] (Restoration[tiab] AND fracture*[tiab]) OR longevity[tiab] OR AND AND AND Limits: Humans, English NOT (Orthodontics[MeSH] OR Post and Core Technique[MeSH] OR atraumatic restorative treatment[tiab]) *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) FT = Fritextterm/er SB = PubMeds filter för systematiska översikter (systematic[sb]) för alla MeSH-indexerade artiklar (medline[sb]) Tiab= söker i title- och abstractfälten Exp = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) 646 (varav 136 RCT)

Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries Åtgärd: Fissurförsegling med resinbaserade material

Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries Åtgärd: Fissurförsegling med resinbaserade material Tillstånd: Förhöjd risk för kronkaries Åtgärd: Fissurförsegling med resinbaserade material Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer

Läs mer

Tillstånd: Nedsatt käkrörelseförmåga Åtgärd: Töjning

Tillstånd: Nedsatt käkrörelseförmåga Åtgärd: Töjning Tillstånd: Nedsatt käkrörelseförmåga Åtgärd: Töjning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Ett 100-tal

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Töjning

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Töjning Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Töjning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg metall (gjutet guld)

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg metall (gjutet guld) Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg metall (gjutet guld) Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkmuskelsmärta ( smärta) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer för vuxentandvd. Ett

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Töjning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd krona

Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd krona Tillstånd: Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd krona Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg keram klinikframställt

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg keram klinikframställt Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som medför funktionsstörning Åtgärd: Inlägg keram klinikframställt Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro

Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) s ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro Det här är resultatet litteratursökningen utifrån detta tillstånds- åtgärdspar s ingår i Nationella

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Mjukplastskena

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Mjukplastskena Tillstånd: Käkmuskelsmärta ( smärta) Åtgärd: Mjukplastskena Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Ett

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Bettskena

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Bettskena Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Bettskena Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument för nationella riktlinjer

Arbetsdokument för nationella riktlinjer Arbetsdokument för nationella riktlinjer Rad: Tillstånd: Åtgärd: Radförfattare: Kompletterad av projektledning: 14b Aktiv skovvis MS hos patienter som är JC-virus positiva Behandling med natalizumab Peter

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro med extension

Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro med extension Tillstånd: Friändstandlöshet i underkäken som ger sstörning Åtgärd: Tandstödd bro med extension Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Arbetsdokument Medicinska test NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE 1 Innehåll Inledning... 3 Tillstånd och

Läs mer

Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning med återgång Åtgärd: Reponeringsskena

Tillstånd: Symtomatisk diskförskjutning med återgång Åtgärd: Reponeringsskena Tillstånd: Symtomatisk återgång Åtgärd: Reponeringsskena Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Ett 100-tal

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Här saknas det tabellering av enskilda studier

Här saknas det tabellering av enskilda studier Tillstånd: Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Åtgärd: Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning Det här är resultatet av litteratursökningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Flertandslucka som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro

Tillstånd: Flertandslucka som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro Tillstånd: Flertandslucka som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer för vuxentandvd.

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Avtagbar partialprotes

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Avtagbar partialprotes Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Avtagbar Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Stabiliseringsskena

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Stabiliseringsskena Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Stabiliseringsskena Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag vid prioriteringen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Material för fyllningar och fissurförseglingar inom barn- och ungdomstandvården. En systematisk översikt

Material för fyllningar och fissurförseglingar inom barn- och ungdomstandvården. En systematisk översikt Material för fyllningar och fissurförseglingar inom barn- och ungdomstandvården En systematisk översikt Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer