Att tränga igenom mediabruset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att tränga igenom mediabruset"

Transkript

1 Innehåll: Läs allt om RCM på sida 2 På Sandvik Coromant i Gimo satsas det på FU. Sid 2 Ibland kan det vara nödvändigt med en studie av underhållsverksamheten för att få till stånd förbättringar. Sid 3 Bo Wikström har varit i Afrika på konsultuppdrag. Läs mer om hans upplevelser på sida 4 Hur kan produktionspersonalen öka anläggningseffektiviteten? Jürgen Steffens skriver om operatörsunderhåll på sida 5 Ska alla ha tillgång till förrådet eller bara förrådspersonalen? Tage Bengtssom förmedlar sina erfarenheter på sida 6 Att tränga igenom mediabruset För ett kunskapsföretag som Idhammar är det viktigt att sprida sitt budskap. Detta gör vi i form av kurser och utbildningar samt genom att våra konsulter arbetar ute i kundernas verksamhet på fältet. För oss är det viktigt att du som kund vet vilka utbildningar och produkter som är aktuella för oss. Vi har tidigare informerat våra kunder och beställare om vårt utbud genom programutskick. Träffprocenten på dessa är många gånger dålig - når vi rätt person? Mycken information drunknar i bruset och hamnar direkt i runda arkivet. Den publikation du håller i din hand är den första i en rad, där vi tänkt oss att dels föra fram vårt budskap, dels ge information om nyheter och annat intressant inom branschen. Du får läsa inte bara om Idhammar utan om våra kunder, kollegor och konkurrenter. Genom våra täta kontakter med industrin samlar vi på oss många erfarenheter, som vi nu får en chans att dela med oss av. Vår ambition är att materialet i denna kundtidning skall tilltala inte bara underhållsfolket utan all personal i företaget, från VD till operatörerna på golvet. Vi hoppas du får en stunds trevlig läsning och finner materialet intressant. Om du har några synpunkter, slå gärna en signal till mig på eller skicka ett mail till Per Möller Per Möller - VD Idhammar AB Vad är Titan? Läs om Itek på sid 6 Vilka kurser och seminarier planeras under hösten? Läs mer på sida 7 Benny Halldin funderar i sin underhållskrönika om det där med tidsbrist. Styr vi våra liv eller styr händelserna oss? Sid 8 Månadens Idhammare... Apropå att tränga igenom mediabruset Många av våra kunder har påpekat att de inte hinner läsa alla våra inbjudningar till kurser, speciellt om just den kursen eller den konferensen inte är aktuellt just då. Ja, det blir ju rätt många när vi har mer än 90 kurs- eller seminarietillfällen per år på programmet. Vi tror och hoppas att denna tidning är ett trevligare sätt att sprida vår information och att den i kombination med information via e-post gör samma nytta. Jürgen Steffens Naturligtvis sänder vi även i fortsättningen vår kurskatalog till dig samt inbjuder till speciella seminarier och kurser, men mängden blir avsevärt mindre. Kontakta mig gärna om du även i fortsättningen vill att vi sänder våra kursprogram till dig. Du når mig på eller via e-post Jürgen Steffens - Utbildningsansvarig Idhammar AB 1

2 Underhållsmetoder RCM - för ett effektivare underhåll Under de senaste åren har synen på Vi ställde några frågor om RCM underhåll förändrats mycket. Från att ha till Frida Jonforsen. Hon är konsult på Idhammar och arbetar varit underhållsavdelningens enskilda angelägenhet, har produktions- och företagsledningen allt mer intresserat sig för denna bl a mycket med RCM. viktiga produktionsfaktor. Underhållsorganisationerna måste öka sin effektivitet tag i Sverige som jobbar med RCM? Kan du nämna några exempel på före- samtidigt som tillgängligheten och driftsäkerheten skall ökas. Nya metoder för att som arbetar fullt ut med RCM. Detta beror Det finns just nu i Sverige inga företag upptäcka och förutsäga fel har utvecklats på att RCM är en relativt ny metod. Vi har och gör det möjligt helt enkelt inte hunnit så långt. att förhindra driftstörningar och driftstopp, som har konsekvenser för säkerhet, miljö och ekonomi. En av de mest framgångsrika metoderna för att uppnå ett effektivare underhåll är RCM. RCM står för Reliability Centered Maintenance, vilket kan översättas med riskbaserat underhåll. Det som främst kännetecknar RCM är: RCM är en strukturerad metod för att ta fram rätt underhållsinsatser för ett system baserat på hur kritiskt systemet är och hur stor risken är för störningar. RCM är en strukturerad metod för att införa likartat underhåll på jämförbara utrustningar. RCM:s utgångspunkt för en analys är de driftsäkerhetsmässiga och funktionella kraven på systemet. RCM-analysen svarar på sju frågor som dels utgår ifrån en FMEA (felmods- och effektanalys), dels en riskvärdering av möjliga fel. 1. Vilka är systemets funktioner med tillhörande prestandakrav i dess nuvarande driftsituation? 2. På vilka sätt kan systemet misslyckas med att utföra sina funktioner? 3. Vad orsakar dessa olika fel? 4. Vad händer när dessa fel uppträder? 5. Vilka konsekvenser får felen för systemet? 6. Vad kan göras för att förutsäga eller förhindra felen? 7. Vad ska göras om en lämplig förebyggande underhållsåtgärd inte kan hittas? De fördelar som kan nås med en RCManalys är följande: Högre driftsäkerhet och tillgänglighet Större person- och miljösäkerhet Högre anläggningseffektivitet Mer kostnadseffektivt underhåll Längre livslängd på maskiner och komponenter En heltäckande dokumentation av systemen Motivationen hos de anställda höjs då de kan påverka underhållssituationen Ökad kunskap om systemen Bättre lagarbete 2 Det krävs insatser i början, men sedan lönar det sig med RCM! Vill du veta mer om RCM? Kontakta Frida på: / Det finns en del företag som har sett potentialen i RCM och har börjat med RCM-analyser. Några exempel är Vattenfall Vattenkraft AB, Nynäs Refining AB och kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals. För vilka industrier lämpar sig RCM? Från början var RCM mycket inriktat på säkerhet. Det var Boeing i flygbranschen som började med RCM. Sedan följde kärnkraftverk. Nuförtiden ligger fokuseringen mer på den ekonomiska besparingen. RCM införs nu i verkstadsindustrier och processindustri. Det passar alla industrier. Är storleken på företag avgörande? Nej, men införandet kostar en hel del. Det behövs ett insatskapital innan det lönar sig. Generellt sett brukar en återbetalningstid på ett till två år gälla. Är det svårt att införa RCM? Det beror på hur man vill införa RCM. Det finns företag som använder sig bara av analysmetoden, för att minska underhållskostnader. Då är det inte så svårt. Det blir svårare att införa RCM fullt ut. För att få in tänkesättet igenom hela organisationen krävs utbildning och förändringsarbete. Är RCM en modefluga? RCM passar väldigt bra in i det moderna synsättet på underhåll. För det första hänger produktionen och underhållsfunktionen mer och mer ihop nuförtiden. RCM är ett arbetssätt för hela organisationen, inte bara för underhållet. För det andra är det även en del i RCM-tänkandet att använda sig mer av tillståndsbaserade underhållsåtgärder. Att låta resultaten av dessa tillståndsmätningar avgöra om och när det ska bli underhåll eller inte. Marieke Wijma Frida Jonforsen Företag: Idhammar AB Utbildning: Civ. ing Väg och Vatten vid Luleå Tekniska Universitet Befattning: Underhållskonsult Bor: Traneberg, Stockholm Familj: Singel Styrka: Ror projekt i hamn Svaghet: Svårt att säga nej FU kurs med föran Trots ambitiöst arbete med förebyggande underhåll och intern utbildning kan det ibland behövas intryck utifrån. Med detta i åtanke deltog Rickard Irvall och kollegan Hans Wahlqvist, båda från Sandvik Coromant i Gimo, i Idhammars kurs FU & inspektionsteknik, i Karlstad i mars Senare under våren hörde Rickard av sig till oss med FU-frågor och vi bad honom att få göra ett besök på företaget, vilket genomfördes i mitten av september. Rickard har två befattningar på Sandvik. En dag i veckan arbetar han på personalavdelningen med bl a ett projekt tillsammans med Bruksgymnasiets industriprogram i Gimo. Projektet syftar till att åstadkomma en bra och modern utbildning som intresserar ungdomar samt att skapa en god rekryteringsbas för den framtida industrin. Övrig tid ägnar Rickard bl a åt att medverka i ett FU-projekt på en avdelning, som tillverkar hållare för skärande bearbetning. Projektet påbörjades vid årsskiftet och syftar till att öka driftsäkerheten på maskinerna. Till detta hör operatörernas engagemang i form av FU för operatörer. Därutöver genomförs även förbättringsverksamhet, som drivs av operatörerna. Rickard Irvall, Thorbjörn Hedberg och Hans Wahlqvist Produktionsledaren, Thorbjörn Hedberg, är mycket positiv till det hela och en kostnadsuppföljning kommer att visa om insatserna haft önskad effekt, dvs minskade oplanerade stopp och sänkta uh-kostnader. Det som saknas är en fullt genomförd attitydförändring dvs att skapa motivation för de FU-åtgärder som ska utföras. AB Sandvik Coromant Ingår i den världsomspännande Sandvik-koncernen Tillhör Sandviks kärnområde Tooling Ca anställda vid Gimoverken, 5 mil nordost om Uppsala Tillverkar verktyg för skärande bearbetning i metall.

3 Underhållsstudie kring i verkligheten Rickard utbildar själv inom FU där han utformat eget utbildningsmaterial med hjälp av åskådliggörande bilder från boken Underhållsteknik. Den boken får för övrigt deltagaren behålla för att använda som uppslagsbok ute i verksamheten. En bra bok som det är roligt att spontant bläddra i, säger Rickard. För att fortsätta att citera Rickard frågar vi honom om FU-kursen i Karlstad: Det var en av de bästa kurser jag gått. När man själv arbetat under många år med reparationer, ser man mönstret i återkommande fel, samma sak händer gång på gång. Får man då möta en kursledare som tar upp precis detta inger det förtroende och man känner att han har varit med själv och upptäckt samma saker. Tiden räckte för en pratstund med Hans Wahlqvist, som också var nöjd med kursen: Det kändes bra att möta en kursledare med liknande idéer som Rickard och jag haft i vår verksamhet. Kursen var bra upplagd, ingen risk att man tröttnade och nickade till. En direkt följdverkan av kursen är att Bo Wikström, kursledare hos Idhammar, kommer att besöka Sandvik i oktober. Detta för att vara till stöd för det fortsatta FUarbetet och komma med tips om hur man ska arbeta vidare. Tydliga FU-instruktioner Vårt besök avslutades med en rundvandring i anläggningen och vi fick se den praktiska tillämpningen. Det finns skyltar med instruktioner som ofta uppdateras, tydliga och bra uppmärkta smörjställen t ex, samt i övrigt god ordning och reda. Vi tackar Thorbjörn, Hans och Rickard för ett mycket intressant besök och eftersom Rickard är en kille med många järn i elden passar vi på att önska honom lycka till i Novemberkåsan! Jürgen Steffens och Stina Macklin LÖNSAMT UNDERHÅLL underhållsstudie startar positivt förändringsarbete För att få till stånd en utveckling av underhållsfunktionen och öka maskineffektiviteten i produktionen, kan en studie av underhållsverksamheten vara en bra väg att gå. Företagsledningen hos Dynäs AB i Väja tog under år 2000 beslutet att påbörja en förstudie av driftsäkerhetsarbetet. Uppdraget gick till Idhammar AB och studien omfattade bl a underhållsekonomi, produktionens arbetssätt och anläggningseffektivitet. Utifrån studien presenterades ekonomiska potentialer, förändringsförslag och handlingsplan för att driva arbetet. Efter en utvärdering av företagsledningen fick Idhammar AB i uppdrag att medverka i de projekt som startades upp. Projekten var följande: En RCM-studie gjordes över två anläggningsdelar i processen. Syftet var att validera det underhåll som gjordes på utrustningen ur ett riskbaserat perspektiv. Arbetet gav många nya idéer och till stor del ett nytt tankesätt för deltagarna i arbetsgrupperna. Dynäs massafabrik i Väja, numera tillhörande Frantschachkoncernen. En grupp bildades för att analysera produktionshistoriken och utifrån denna arbeta med ständiga förbättringar av metodik och arbetsprocesser. Arbetet inleddes med en kortare utbildning, därefter började Studera på egen hand? Beställ Idhammars praktiska handbok Underhållsteknik författad av Jürgen Steffens och Per Möller. Ring på eller besök oss på grupperna ta fram konkreta förslag i en strid ström. Även här gav deltagarna i grupperna luft åt sin uppskattning till det nya tänkande som introducerades. En tredje grupp hade till uppgift att få ut ett bättre stöd av det underhållssystem som fanns i drift sedan ett par år. Man började med att skissa upp de arbetsflöden som systemet stödjer och utifrån det skapades ett regelverk för hur systemet skulle utnyttjas och vad ut- respektive indata skulle innehålla. Efter ett intensivt arbete med uppdatering av data och utformning av system och rapporter, kunde gruppen konstatera att systemet gav avsett stöd och därigenom fyllde sin tänkta funktion. För att förankra det överordnade strategiska tänkandet bakom gruppernas arbete och allt övrigt utvecklingsarbete inom driftsäkerhetsområdet bildades en styrgrupp. Styrgruppen utformade driftsäkerhetsstrategi, underhållsfilosofi och diskuterade policyfrågor. Resultatet av arbetet blev en positiv utveckling dels av anläggningseffektiviteten, dels kring hanteringen av underhållsfrågorna. Nya angreppssätt och metoder provades med gott resultat och synsättet på underhållet förändrades från förvaltning till utveckling. Per Möller Mer om detta i nästa nummer! 3

4 Rapportage Svensk underhållskonsult stortr En av de stora fördelarna med ett jobb som konsult är att man får titta in i köket på många olika företag. Många konsulter har chansen att utföra uppdrag åt företag över hela Sverige. Det finns vissa som söker sig längre bort Vår konsult Bo Wikström har varit på ett konsultuppdrag ända nere i Afrika. Hans arbete bestod av att granska förråd i Zambia. Läs mer om Bosses upplevelser i denna intervju. Zambia Yta: km2 Huvudstad: Lusaka Befolkning: 9 miljoner Befolkningstillväxt/år: 2,9% Valuta: 100 kwacha = 0,30 SEK BNP per invånare: 400 USD Du genomförde ett konsultuppdrag i Zambia. Berätta lite mer om vad du gjorde i Afrika. Jag jobbade åt ZESCO Limited (Zambia Electricity Supply Corporation Ltd.), som är Zambias största kraftbolag. De producerar och distribuerar el genom hela Zambia. Bolaget har cirka 3500 anställda. Det var via SwedPower International vi fick uppdraget. SwedPower är inblandat i ett antal stora projekt för ZESCO i Zambia. ZESCO är just nu statsägt, men även i Afrika håller man på att avreglera marknaden. Dessa projekt är en del av förberedelserna i övergången till den öppna marknaden. Jag var inblandad i ett projekt som heter Stock Management System Project. Beskriv ditt uppdrag Uppdraget består av att granska och förbättra deras förrådsaktiviteter. Det handlar om två stora förråd: ett mainstore i huvudstaden Lusaka och ett så kallad substore i Kitwe som ligger 28 mil norr om Lusaka. Dessa två förråd ska på sikt samordnas, men innan dess finns det mycket kvar att göra. Hur såg det ut i deras förråd? För det första står allt oorganiserat på golvet och på marken. De har inga pallar eller ens en pallyftare. Om någonting ska flyttas tar det mycket lång tid och behövs många händer. Det finns ingen tydlig struktur och ordning i förrådet. Dessutom fanns det en hel del varor som var trasiga, rostiga eller rent av oanvändbara. Ett exempel på detta är hundratals elmätare som ZESCO har fått från Norge för länge sedan, men som inte är använda än. De ligger lite varstans i förrådet. Ordning och reda? Utomhus var det också rörigt. Stora kabelrullar och stolpar låg utspridda över planen. När de ska lasta stolparna på en lastbil använder de sitt eget arbetssätt. Först väljer de ut en stolpe, sedan står det ungefär 20 man runt stolpen. Det finns ingen kran för att lyfta med eller om en sådan finns är den out of order Alla sjunger en special bärvisa och sedan lyfter de stolpen tillsammans. Stolparna är impregnerade med kreosot som är mycket giftigt, men ingen har handskar på sig. När de kommer med varor i en lastbil som ska lastas av är flaket fyllt med människor som ska hjälpas åt med avlastningen. Jag vill inte påstå att de inte hade någon koll alls i detta förråd. Det fanns en viss ordning i alla fall. Även i Sverige finns det förråd som är röriga och har liknande problem, det vet jag av egen erfarenhet. Vilka lösningar kom du fram till? Det måste bli en tydlig godsström genom förrådet, alltså in på den ena sidan och ut genom den andra. Sedan behövs en stor disk för mottagning av godset. Säkerheten ska höjas och det behövs, för det försvinner ett och annat ur förrådet just nu. Jag eftersträvar högre effektivitet, som ska ske genom en tydligare indelning i förrådet. Just nu är effektiviteten mycket låg. Det återstår en hel del arbete, men projektet är inte avslutat än. Vi åker ner en gång till i november. Det måste vara omöjligt att titta med svenska ögon på det afrikanska förrådssystemet? Man får ta seden dit man kommer, brukar jag säga. I Afrika har människorna en helt annan mentalitet och ett annat tänkande. Att ha svensk syn på saken går inte, om man skulle tillämpa den svenska rationaliteten i Zambia skulle en del bli utan arbete. Man ska heller inte ha alltför höga förväntningar. Vi lämnade en rapport efter det första besöket i juni med en hel del rekommendationer och när vi kom igen i augusti var det mycket av detta arbete som återstod Hur blev ni bemötta på ZESCO? Vi var så välkomna, de tyckte att det var bra att vi kom. De lyssnade gärna till oss och ville lära sig. De satsar mycket på utveckling på ZESCO, härom veckan reste de med sex personer på studiebesök till Sverige för att se hur vi jobbar. Zambia är ju ett u-land, påverkar det arbetet på något sätt? Ett ganska typiskt problem som ZESCO har är att människor stjäl transformatorolja ur transformatorer, sedan säljer de det som 4 Att lasta bilen tillsammans

5 Operatörsutbildning ivs i Afrika En avgörande förutsättning för operatörsunderhåll Som en del av TPU/TPM lägger många företag ut delar av det traditionella underhållsarbetet, speciellt delar av det förebyggande underhållet, till produktionspersonalen. Man inför operatörsunderhåll och arbetar med ständiga förbättringar. Tidigare fokuserade man utbildningen mycket på att öka produktionspersonalens kompetens att köra och övervaka sin produktionsutrustning. Bo Wikström, Arne Berggren, Mr. Mugamba och Kjell Lindblom vid monumentet Det nya arbetssättet med TPU/TPM medför att produktionspersonalens kompetensområde måste breddas med underhållstekniskt kunnande. cooking oil. Det är livsfarligt, denna typ av olja är mycket giftig och dessutom är det farligt att klättra på transformatorn. De tar en dubbel risk: antingen dör de när de klättrar upp på trafon eller när de använder oljan. Det pågår stort arbete på Zesco för att förhindra detta i framtiden. Vad tyckte du om Zambia? När vi kom i juni var det vinter i Zambia, då var det perfekt väder: 23 grader på dagen och 15 på natten. I augusti börjar våren, då fanns det fantastiska blommande träd. Det är ovant att det blir mörkt så snabbt om kvällarna, det blir riktigt kolsvart ute. Vi åkte på safari en helg, det var spännande. Vi såg antiloper, zebror, flodhästar och många fler olika vilda djur. En annan utflykt var till monumentet efter FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld. Hans flygplan störtade precis mellan Kitwe och Lusaka. Det blev en liten svensk minnesstund vid monumentet. Vad tycker du om alla resor som ditt jobb innebär? Det tog många timmar att åka ner till Zambia. Trots att det blir långa resor emellanåt, trivs jag med resandet. Det finns nog i blodet i min släkt. Både min far och mina syskon reser väldigt mycket för sina jobb. Jag har även jobbat i Norge i tre och ett halvt år, då reste jag hem varannan helg för att hälsa på mina barn. Arbetet som konsult ger mig så mycket erfarenhet att det är värt besväret med alla resor! Marieke Wijma Bo Wikström Företag: Idhammar AB Utbildning: Maskiningenjör Befattning: Seniorkonsult Bor: Vallda nära Göteborg Familj: Frånskild, två döttrar på 21 & 27 år Styrka: Entreprenörsandan Svaghet: Har ibland för bråttom Inom ramen för TPU/TPM görs ofta kompetensutveckling i form av enpunktslektioner eller hands-on utbildning där man med hjälp av beskrivningar och illustrationer utbildar operatören. Denna utbildning bedrivs ofta internt vid maskinen och handlar om hur inspektion, kontroll eller justering av maskinen skall genomföras. Ofta finns det emellertid ett glapp mellan kompetenserna köra & övervaka och underhållsteknik. Då kommer det nya arbetssättet inte att fungera. En inspektion, kontroll eller justering kan inte genomföras på ett riktigt sätt om operatören saknar en grundläggande teknisk förståelse för de komponenter som han eller hon inspekterar, kontrollerar eller justerar. En grundläggande teknikutbildning bidrar också till minskade säkerhetsrisker, färre handhavandefel, förbättrad trivsel och motivation. Med rätt utbildning ger det nya sättet att arbeta uppenbara effektivitetsvinster. Produktionspersonalen, som är närmast maskinen, kan öka anläggningseffektiviteten genom att själva genomföra inspektioner, kontroller, justeringar och enkla reparationer. Driftsäkerheten förbättras och underhållsavdelningen avlastas. Jürgen Steffens Idéutbyte om kompetensutveckling Kompetensutvecklingsrådet är ett forum där en grupp representanter från olika industrier diskuterar kompetensutveckling och utbildningsbehov, tillsammans med Idhammars utbildningsspecialister. Rådet har haft möte den september. Rapporten läser du i nästa nummer av denna tidning. 5

6 Aktuellt i förrådet Öppet eller stängt förråd? En evig fråga i förråden är om de skall vara öppna eller stängda! Självklart skall de vara öppna säger ni. Här pratar vi om öppet eller stängt i en annan mening än att förrådsdörren är öppen. Frågan är om all personal skall kunna gå in i ett förråd och titta på, eller ta ut artiklar, eller om artiklarna skall lämnas till den som behöver over disk av förrådspersonalen. De som förespråkar ett öppet förråd menar att det går åt färre personal och hanteringen därmed blir billigare och smidigare. Förespråkarna för stängda förråd menar att denna lösning har bäst totalekonomi eftersom springet inne i förrådet tar mindre tid för förrådspersonalen än för övrig personal. Vad är rätt? Tittar man närmare på några av de faktorer som ger ett väl fungerande förråd, upptäcker man att svaret inte är givet. En av de viktigaste faktorerna för ett effektivt förråd är en hög saldosäkerhet. Detta innebär att artikeln, som enligt registret skall finnas i förråd, verkligen finns i rätt antal och att det är rätt artikel. Självklart är detta avgörande eftersom det man lagt upp i förråden speglar behoven och när verkligheten inte stämmer med behoven måste artiklar ordnas akut. Föjden blir stillestånd, osäkra leveranstider, höga fraktkostnader och nödlösningar. Hur uppstår då saldofel? Jo här finns många möjligheter. Fel artikel har kanske inlevererats, någon har tittat på artikeln och lagt tillbaka den i fel fack, artiklar har lånats eller tagits ut utan att det noterats, man har man uppgivit fel kvantitet eller returnerat felaktigt. Som synes finns många möjligheter till fel, det är inte ovanligt med saldosäkerhet på < 80%. Självklart är det allra värst för de förråd där man har en osäker registrering av artiklar överhuvudtaget. Tydligt är att för att få en hög saldosäkerhet krävs ordning och reda samt kunskap vid all förrådshantering. Det räcker inte med att förrådspersonalen är noggrann om inte övrig personal är det om förråden är öppna. Är inte förrådspersonalen kunnig eller noggrann hjälper det inte heller med ett stängt förråd. Erfarenheten visar att den vanligaste orsaken till låg saldosäkerhet är öppna förråd dit många har tillträde (även på skift) och där rutinerna är osäkra. Företag i den situationen väljer ofta att stänga förrådet och anställa ytterligare förrådspersonal. 6 Tage Bengtsson En annan faktor som ger ett effektivt förråd är att artiklarna är lätta att hitta. Att artiklarna inte hittas beror ofta på för svåra datasystem i kombination med att de som söker delarna inte kan systemet tillräckligt bra. Praktiskt innebär det att man lär sig var grejerna ligger, vilket naturligtvis underlättas av ett öppet förråd men också att man tar ut dem utan registrering. Hanteringen är en annan aspekt. Reservdelarna är ibland stora eller finns på höga pallställ. Detta kräver kunnighet i att använda lyfthjälpmedel. Ytterligare en punkt är komplicerad administration, t ex att varje skruv och mutter bokförs och räknas, eller manuella uttagsblanketter/reservationer som antingen förs in i datorsystem eller i manuella system. Båda dessa faktorer pekar mot ett stängt förråd. Är det då inte möjligt att uppnå bra resultat för alla dessa faktorer men ändå ha en låg bemanning? Jag tror att det är så och rekommenderar företagen att ta fram lösningar som bygger på effektiva arbetsprocesser, snarare än att bara se att valet står mellan öppet och stängt förråd. Så kan t ex funktionella IT-lösningar som hanterar streckkoder på artiklar vara effektivt. Detta kombinerat med ett litet antal kunniga medarbetare som har tillgång till förrådet ger såväl effektivitet som saldosäkerhet. En annan möjlig åtgärd är att skapa plockförråd som hanteras av leverantören vilket förenklar administrationen. För att minimera behovet av lyfthjälpmedel kan reservdelarna placeras lättåtkomligt efter uttagsfrekvens. Den svåraste nöten att knäcka är hur man får fram enkla hjälpmedel för att hitta reservdelar. De flesta system kräver oftast mycket träning för att kunna användas effektivt. Problemet är att förrådspersonalen kan systemen men saknar kunskap om anläggningen, medan det är tvärtom för teknikern. Den effektivaste vägen till att enklare hitta reservdelar är att skapa reservdelslistor i anläggningsregistret och sedan satsa på utbildning i detta register. Det gör det lättare för många men löser inte problemet för alla. Svaret på frågan om öppet eller stängt förråd blir att det beror på vilken situation förrådet är i. Kortsiktigt kan det stängda förrådet ge snabba förbättringar men långsiktigt är det öppna förrådet, med stöd av goda hjälpmedel, den lösning som ger de bästa resultaten. Tage Bengtsson Vad är Titan? Vi frågar Peter Steffens som leder arbetet på Idhammar Teknik AB, kallat Itek, dotterbolag inom Idhammargruppen: Titan är ett produktionsuppföljningssystem som bygger på TAK-analys (TAK står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte). Detta är ett effektivt verktyg för att analysera och effektivisera produktionen. Med hjälp av mätvärden från processen såsom stopptider, stopporsaker, producerad kvantitet m m kan man få fram detaljerade rapporter som direkt visar på t ex flaskhalsar i produktionen. Det går även att få rapporterna i ekonomiska termer, om kostnaderna för produkten och stopptiden läggs in i systemet. Systemet är framtaget utifrån många års erfarenheter inom industrin och är tillämpningsbart i de flesta processer. Titan arbetar i Windows-miljö och läggs med fördel in i befintliga nätverk. Som alternativ har vi också utvecklat ett web-interface till systemet som gör det lättillgängligt över intranet/internet. Vad hjälper ni företagen med? På Itek arbetar för närvarande tre personer som tillsammans behärskar de operativsystem som är gångbara idag. Vi kan programmera inom de flesta programmeringsspråk. Vi utvecklar datasystem och IT-stöd efter kundens önskemål och kan även bygga och anpassa den datormiljö som krävs för att systemet skall fungera. Bland våra produkter återfinns, förutom Titan, applikationer för tidsredovisning, arbetsschemahantering, kundregister, energiuppföljning, streckkodsläsning samt även ett antal web-applikationer med funktioner för bokningssystem och administration. Vi har rötterna i industrin men har även gjort program för användning inom utbildnings- och affärsverksamhet. Vi diskuterar gärna möjliga lösningar kring de idéer våra kunder kan tänkas ha. Peter Steffens Företag: Idhammar Teknik AB Utbildning: Högskola, matematik Befattning: VD Bor: Tumba nära Stockholm Familj: Gift, två söner på 3 och 5 år Styrka: Engagerad Svaghet: Vill ibland för mycket Stina Macklin

7 Kursinformation Ring så spelar vi! I ProduktivitetsSpelet simulerar vi den dagliga verksamheten på ett verklighetstrogen sätt Ring: eller maila: Mer om ProduktivitetsSpelet i denna tidnings nästa nummer! Logik och metodik i felsökning Produktionsutrustningar blir allt mer komplicerade och medför ofta ökande felsökningstider. De som skall utföra felsökningen måste känna till utrustningen väl och hur man använder hjälpmedel och dokumentation. Tyvärr räcker inte detta för att man snabbt skall hitta felen och vidta rätt åtgärder. För att lyckas med felsökning varje gång och att utföra det snabbt, krävs en bra metod. En metod som gör att man vet vilken information man behöver, hur man kommer fram till vad orsaken är och hur åtgärderna skall se ut för att ge en permanent lösning. Kursen behandlar felutvecklingsteorier, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, riskanalys och hur man samlar in rätt information. Beredning och planering av underhållsarbeten En av underhållets målsättningar är att gå från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt. Detta innebär att: FU arbeten besiktningar och kontroller ålagda av myndigheter reparationer till följd av upptäckta fel renoveringar ombyggnader och investeringsarbeten skall utföras av olika yrkeskategorier vid rätt tidpunkt, på kortast möjlig tid och med bra kvalitet. För att lyckas med detta krävs att personalresurser är tillgängliga och: att de har bra instruktioner och anvisningar att material, reservdelar och andra hjälpmedel finns tillgängliga att olika yrkeskategorier finns på plats vid rätt tidpunkt att administrationen och uppföljningen fungerar att moderna planeringsmetoder används I kursen beredning och planering lär vi ut hur man uppnår dessa mål. Systematisering och administration av FU Det förebyggande underhållet omfattar många aktiviteter. De måste vara knutna till rätt maskin/maskindel och skall utföras av: operatörer underhållspersonalens olika kategorier externa leverantörer Några av aktiviteterna måste utföras när maskinen är i drift, medan andra kräver ett stopp. En korrekt systematisering och administration är ett måste. Att arbeta med TPU/TPM Att arbeta med TPU/TPM handlar egentligen inte så mycket om teknik utan om att övertyga produktionsoch underhållspersonalen på alla nivåer om de stora möjligheterna som detta nya arbetssätt utgör. Förr kallade vi kursen för Produktionsanpassat Underhåll och det är exakt vad det är. Produktionsutrustningen ställs i centrum och på ett systematiskt sätt fastställs: vilka åtgärder som behöver göras för att uppnå en hög och uthållig effektivitet vem som har störst möjlighet att utföra dessa åtgärder vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att de nya arbetssättet skall få genomslagskraft I kursen beskrivs en arbetsmodell som omfattar alla de olika arbetsmomenten för ett lyckat införande av TPU/TPM. Detta gör vi på ett praktiskt och systematiskt sätt som deltagarna direkt kan tillämpa i den egna anläggningen. AKTUELLA KURSER OCH SEMINARIER HÖSTEN 2001 Med reservation för eventuella ändringar 7

8 Avsändare: Idhammar AB Box SKÄRHOLMEN Till dig som sorterar posten på företaget! Vänligen returnera detta om mottagaren inte längre finns på företaget eller är okänd. Underhållskrönika Det är oktober och hösten tar över efter sommaren på Tjörn. Arbetet har tagit fart igen efter semestern även då tempot är högt kan det vara klokt i alla fall att stanna upp och tänka till lite. Att tänka efter före är tidens lösen på många områden. Hela arbetssättet med RCM eller riskanalys bygger på detta. Men när skall man ha tid med detta undrar du kanske, framförallt när vi lever i en tid då allt skall gå snabbare och snabbare. Men är det kanske inte just då som man skall stanna upp lite och fundera över vad som är viktigast att få gjort. För många gånger blir vi både i arbetet och privat alldeles för styrda av olika händelser och vi klarar inte riktigt att styra tingen i den riktning vi själva vill. En väl fungerande underhållsverksamhet leder till att vi i företaget blir mer herrar över det vi vill göra. Detta till fromma både för vårt eget välbefinnande, säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatsen och företagets totala lönsamhet. Men då behövs det att vi tänker efter och koncentrerar oss på vad som är riktigt viktigt att göra. Många underhållsverksamheter är tyvärr rena diversehandeln med den enda gemensamma nämnaren att man tar hand om allt som ingen annan vill befatta sig med. Även om jag i grunden tror på specialisering är det dock viktigt att någon har och tar ett brett perspektiv över såväl helheten som enskilda arbeten inom underhålls- och projektverksamheterna. Inom arbetsmiljöområdet är det till och med så att lagstiftningen kräver att det skall finnas ett tydligt samordningsansvar både uttalat på papper och fungerande i praktiken. Det innebär att det är klarlagt hur och vem som skall se till att inget väsentligt hamnar mellan stolarna. Detta kan vid en första blick upplevas som en självklarhet. Men tyvärr är ibland det självklara det riktigt svåra. Om det som är lagstiftat inom arbetsmiljöområdet skulle fungera överallt på svensk arbetsmarknad så skulle vi slippa se så många tragiska olycksfall som vi ändå gör. Och jag vill till och med gå så långt att hade man använt denna metodik för att säkerställa rätt funktionalitet på helheter i projekt och underhållsarbeten, hade många kronor kunnats sparas i svenskt näringsliv. Åter till detta med tidsbristen. De flesta som klagar över att de inte får gjort det de vill anför tidsbrist som orsaken till varför saker och ting blir ogjorda. Det är säkert så att tiden är en av våra absoluta bristresurser idag. Men vi måste fråga oss om det är vi som styr våra liv eller är det bara så att händelserna styr oss. Benny Halldin Är det så att vi inte kan styra något själva kan man faktiskt fråga sig vad vi behöver all tid till. Kanske borde vi själva ta ett ansvar för att samordna alla våra aktiviteter till en meningsfull helhet. Eller varför inte kalla det för en meningsfull funktion. Men nu var jag nära att komma in på det här med funktionsavtal och det får vi allt ta en annan gång, för nu ringde grannen och sa att fåren rymt igen... Benny Halldin i oktober Information q Jag vill ha mer info om följande kurs: q Jag vill bli kontaktad om följande: q Jag vill få e-postutskick på följande e-post adress: Förnamn Efternamn Företag Företagets adress i drift nr 1 oktober 2001 Ansvarig utgivare: Jürgen Steffens Redaktör: Stina Macklin Layout: Marieke Wijma Vill du kontakta oss på i drift redaktionen? Ring till eller skicka e-post till: Postnr & ort Telefon (vxl) Avdelning Befattning Telefon (dir) Fax (dir) E-post Mobil Idhammar AB - Box SKÄRHOLMEN - Tel Fax

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Datainsamlingsdokument

Datainsamlingsdokument 2006 En kort beskrivning Datainsamlingsdokument är r ett Internetbaserat hjälpmedel för f r framtagning av Nyckeltal och möjlighet m till Benchmarking inom underhåll föf r alla branscher. Nyttjandet av

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift

Nyheter från Idhammargruppen. drift Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 10 oktober 2003 Innehåll: Går fel folk på kurs? Sida 2 FU-kurser i Malaysia Sida 2 Kursinformation Sida 3 Att ta fram en underhållsstrategi Sida 4 5 Mer kaffe

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Anläggningseffektivitet i världsklass

Anläggningseffektivitet i världsklass Innehåll: Ny på jobbet Sida 2 Nu intar vi Norge Sida 2 Operatörsunderhåll till vilken nytta? Sida 3 Idéseminarium om TPU/TPM Sida 3 TPU i Brastad (fortsättning) Sida 4 Skrämmande låg kunskap i smörjning

Läs mer

Lars Forsberg 08-11-05

Lars Forsberg 08-11-05 Lars Forsberg 08-11-05 1 i Sverige Stålrörelse Luleå Vidareförädling Handel Borlänge Stockholm Finspång Oxelösund Göteborg Ronneby 2 Applikationer och varumärken Samt: 08-07-08 3 3 Våra anläggningar Produktionsflöde

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING

KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING KURSÖVERSIKT 2016 UTBILDNINGAR MED MÖJLIGHET TILL CERTIFIERING 1 UTBILDNINGSPROGRAM ATT LEDA OCH UTVECKLA UNDERHÅLLET med möjlighet till EFNMS-certifiering Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets-

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Nyheter från Idhammargruppen. drift

Nyheter från Idhammargruppen. drift Nyheter från Idhammargruppen drift Nummer 8 juni 2003 Innehåll: Produktivitetsspelet på Hammarplast Idhammar i Malaysia Hantera stopp Vad är TPU/TPM? Idhammar fyller 30 / Ny på jobbet Att vara kund hos

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson

Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson Hälsofrämjande arbete med företag i fokus Erfarenheter från projekt BRON i Halland Projekt BRON I denna skrift har jag samlat kunskap och erfarenhet från projekt BRON som pågick under åren 2003-2006. Projektets

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt

Idus IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS enkelt, flexibelt och lönsamt IS ger dig bara fördelar har sedan 1992 utvecklat programvaror för information, dokumentation och underhåll. I dag har vi över 2000 nöjda användare. Vår filosofi är att

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann, 2014-05-27

SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling. Trond Normann, 2014-05-27 SCA Underhåll Underhållsstrategi och utveckling Trond Normann, 2014-05-27 Innehåll SCA & SCA Forest Products SCA Underhåll Bakgrund Vision & Strategi Utveckling hur har det gått? Framgångsfaktorer Framtid

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Språngbrädan lättversion

Språngbrädan lättversion Språngbrädan lättversion En start på arbetet med självutvärdering Utvärdering och förbättring? Kundsamverkan Ledarskap Resultat? Medarbetarnas utveckling och aktighet Verksamhetens processer Språngbrädan

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Fallskyddskampanj 1999

Fallskyddskampanj 1999 Fallskyddskampanj 1999 Byggbranschens fallskyddskampanj genomförd av Galaxens ByggPiloter Ett samarbete mellan branschens parter, Arbetarskyddsnämnden, AMF Försäkring och Galaxen Innehåll 1. Uppdraget

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda...

Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Kunskap om vad dina kunder och samarbetspartners tycker, tänker och vill är en ovärderlig vetskap. Och kunskap är ingen tung börda... Tid som konkurrensmedel Tid är en dyr utgift, det visste redan den

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Rätt mix av. Grafiska möjligheter

Rätt mix av. Grafiska möjligheter Rätt mix av Grafiska möjligheter Inhousebyrå och digitaltryckeri under samma tak Print Avant Garde digitalt tryckeri och Outhouse grafisk produktion tillsammans ett team med kreativ kompetens och avancerad

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer