Dygnet runt. Gotlänningar redo för insats. Nationella skyddsstyrkorna # COLD RESPONSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dygnet runt. Gotlänningar redo för insats. Nationella skyddsstyrkorna #2 2014 COLD RESPONSE"

Transkript

1 Nationella skyddsstyrkorna # Stor fordonsleverans Enklare kompetensprov Inspektion i Värmland Ungdomar övar för framtiden Inför patrulltävlingen COLD RESPONSE Vi har besökt den internationella vinterövningen i Norge Dygnet runt Gotlänningar redo för insats

2 Köp biljetter via visiteksjo.se! Föreställningar torsdag 7 augusti kl fredag 8 augusti kl lördag 9 augusti kl lördag 9 augusti kl Takt, ton och tradition i Eksjö för 10:e gången sedan AUGUSTI 2014 FOTO: JOHAN LINDQVIST FOTOGRAFI

3 Foto Lisa Björk Rikshemvärnschefen Ledare Ta hand om varandra Fakta om hemvärnet: Alla i hemvärnet är med frivilligt. Personalen övar mellan 4 och 13 dagar per år beroende på befattning. Uppfyller du ditt avtal får du minst kronor per år. Du kan gå ur när du vill. Hemvärnets viktigaste uppgifter är att bevaka, skydda, ytövervaka samt stödja det civila samhället vid fred, kris och krig. Hemvärnsförbanden ska med mycket kort varsel kunna sättas in över hela landets yta. Med huvuddelen inom 24 timmar efter order och med till fälligt samman satta enheter inom 6 timmar. År 2014 ska det finnas 40 bataljoner med cirka hemvärnssoldater, varav cirka ingår i de Nationella skyddsstyrkorna. Alla soldater tillhör någon av de 22 utbildningsgrupperna som finns spridda över hela landet. Utbildningsgrupperna är ansvariga för övningar och utbildning. Vill du gå med? Gå in på hemvarnet.se, personer som inte gjort värnplikt kan bli specialister eller gå tremånadersutbildningen GMU. När du läser detta är vi fullt uppe i övningsverksamheten. Jag inspekterar i år alla hemvärnsförband inom Livregementets husarer (K3), Skaraborgs regemente (P4) och Södra skånska regementet (P7). Det som jag hittills har sett har varit mycket lovande. I många fall har vi nu kommit till det läget att förbanden, efter flera KFÖ:er av befattningsträning, ska samtränas. Jag kan inte nog poängtera hur stor betydelse som förbandsanda och förmågan att ta hand om varandra har. En väl utvecklad förbandsanda är också en viktig förutsättning för att kunna ta emot nya hemvärnssoldater direkt från GMU och för all del också våra specialister. Dessa måste snabbt komma in i förbanden med hjälp av de hemvärnssoldater som har stor erfarenhet och kan fungera som mentorer och coacher. Jag har vid mina samtal i förbanden uppfattat att denna metod fungerar bra. Hemvärnsförbandens uppgifter är tydliga och klara, det gäller därför för hela hemvärnssystemet, som jag sagt många gånger, att leverera. Jag tycker att jag ser detta vid mina besök i förbanden. Jag hör också många som säger att det går bra för hemvärnet. I detta sammanhang vill jag understryka att detta i så fall beror på ditt och dina kamraters engagemang, intresse, förmåga och vilja att göra något bra. Inte minst den tid som ni alla lägger ner i det ideella perspektivet, vilket i sig är fundamentalt för en verksamhet som vår. Jag vill lyfta på hatten för detta. INGEN HAR VÄL kunnat undgå att den säkerhetspolitiska temperaturen i Europa har höjts något i samband med krisen i Ukraina. Detta, bedömer jag, har också gett effekter i antalet intresseanmälningar till hemvärnet. Flera har i sin anmälan sagt att de vill kunna göra en insats med hänsyn till det förändrade omvärldsläget. Det är viktigt att vi kan ta hand om dessa så fort det någonsin är möjligt. Det är dock av avgörande betydelse att vi inte tar några genvägar med vårt antagningssystem. Försvarsberedningen, som skall lägga fast den försvars- och säkerhetspolitiska inriktningen för de kommande åren, fick på grund av ovanstående förlängd tid för att lämna sin rapport. Denna blir, inte minst beroende på den omfattande försvarsdebatt som förts under den sista tiden, mycket intressant. Det är för hemvärnet, liksom Försvarsmakten i sin helhet, av största betydelse att de politiska besluten ger stabilitet och balans mellan uppgifter och resurser. Hemvärnsförbandens uppgifter är att vara en nationell, territoriell basplatta för försvaret av landet. Det är min uppfattning att detta behov kommer att kvarstå under lång tid. Roland Ekenberg 3

4 Innehåll # Personbil 8 Stor fordonsleverans under året. 8 Enklare skytte Samma tidskrav på kompetensprovet för alla soldater. 10 Stort bidrag John Hedins skyttefond stödjer hemvärnet. 14 Skarpa insatser Många uppdrag för Gotlandsbataljonen skyddsvakter. 18 Antog utmaningen Maud Törnberg äldsta GMU-rekryten 20 Kylslagen övning Årets största övning för svenska Försvarsmakten - vi besöker Cold Response i Norge. 26 Stor uppslutning Inspektion av Värmlands bataljon Grön fritid Ungdomar övar för framtiden. 36 Inför patrulltävlingen Träningsschema och tips av hinderbaneexperten Konstantin Avramidis Bilder i massor! Ett helt uppslag med läsarnas egna bilder. 40 Insänt Strid i bebyggelse Kultur Maktspel på Livrustkammaren. 43 Kalender Vad händer under våren? 4

5 Foto Lisa Björk Chefredaktören Inledare Chefredaktör och ansvarig utgivare: Therese Åkerstedt Reporter/redigerare: Lisa Björk Redigerare: Jenny Almersdotter Korrektur: Daniel von Sydow Adress: Banérgatan Stockholm Telefon TS-kontrollerad upplaga 2013: exemplar Tryck: V-Tab Annonsbokning: Newsfactory Fredrik Karlsson newsfactory.se Prenumerera: 100 kr för 6 nummer/år, 200 kr till utlandet Bankgiro: Ange namn och adress. Alla som är med i hemvärnet får tidningen gratis. Vid fel adress eller utebliven tidning ska du kontakta din utbildningsgrupp som sköter hemvärnssoldaternas adressregister, se hemvarnet.se. Friexemplar: Myndigheter, organisationer och personer vars arbete rör hemvärnet/ Försvarsmakten har möjlighet att få tidningen gratis. Mördande kritik DET ÄR OTROLIGT smidigt med sekretess. Det bästa sättet att undvika kritik är att ge människor så lite insyn i verksamheten som möjligt, och om man trots allt får kritik - skylla på omstruktureringar. Båda dessa är applicerbara på Försvarsmakten. FÅR MAN KLAGOMÅL på Försvarsmaktens operativa förmåga eller beredskap kan man enkelt skylla på sekretess och hävda att den är fullt tillräcklig. För vad är dock oklart. Lika oklart är Försvarsmaktens mål enligt Riksrevisionen. Till skillnad från oss vanliga dödliga, journalister, politiker, medborgare och hemvärnssoldater så har de kunnat granska verksamheten på riktigt sedan Det är svårt att föreställa sig hårdare kritik än vad som står i deras slutgiltiga rapport. Det finns brister när det gäller personal, materiel, operativ planering och övningar. Och finansiering. Och genomförandet av försvarsreformen. Det är, typ allt. Även med en fullt intagen insatsorganisationen kommer det att finnas bristande förmåga att lösa uppgifter. När insatsorganisationen är klar är dock oklart. Om försvarsreformen kan genomföras alltså. Det är också oklart. DU KAN LÄSA en snabb summering på sidan 13 eller själv ladda ner hela rapporten på Riksrevisionens hemsida. Eller så kan du strunta i det och leva kvar i tanken att vi kan försvara oss själva och att det inte finns några hot i vårt närområde, särskilt inte öster om Östersjön. Jag kommer att återkomma till det i nästa nummer för att ge ämnet den uppmärksamhet det förtjänar. Då skriver vi dessutom om Försvarsberedningens rapport och det säkerhetspolitiska läget. MEN SEKRETESS ÄR nödvändigt i många fall. När det gäller skarpa insatser måste vi vara noga med vilken information vi sprider, i tal, via sociala medier, i mejl eller i sms. I det här numret har jag besökt Gotland där det inte behövs något fast försvar enligt våra politiker. Då räknar man inte in hemvärnet. Så vem ska då sköta bevakningen av båtar, flyg, förråd med trasiga larm och ammunitionstransporter. Du kan gissa själv. Annars finns svaret på sidorna ÄR DU REDO för en skarp insats? Vill du ha något extra att träna mot så finns det en morot att locka med hemvärnets patrulltävling i augusti. Förra årets tävling var kul, välorganiserad och de deltagare jag pratade med var väldigt nöjda, om än något trötta. Det viktigaste var att alla klarade av att genomföra tävlingen, utan att vara några fysfantomer, och det gör du också om du börjar träna i tid. Gör det i dag. Hur du lägger upp träningen kan du läsa om på sidan 36. Då kan du även passa på att inspireras av hinderbaneexperten Konstantin Avramidis som du dessutom kan se i Gladiatorerna under våren och försommaren. Vi kommer garanterat att bevaka tävlingen så jag hoppas få träffa på så många som möjligt av er där. Ps Enligt Säkerhetspolisen bedriver ett antal länder krigsförberedelser i Sverige. Det borde vi också göra. Therese Åkerstedt 5

6 Nyheter # Av Therese Åkerstedt & Lisa Björk Fordonsföraren Karin Tofftén kontrollerar avståndet. Personbil 8 rullar ut till hemvärnsförbanden I fjol delades de första nya grupptransportfordonen ut till hemvärnet. Under året och början av nästa år ska totalt 160 exemplar av Personbil 8 levereras till förbanden. På Gotlandsgruppen har man redan utbildat den första omgången förare. Åtta erfarna förare har samlats för en två dagar lång förtrogenhetsutbildning. Eftersom de redan har militära förarbevis för andra fordon, bland annat terrängbil, så genomför man en kortare utbildning på försök. Motorinstruktören Ulf Nilsson har genomgång i lektionssalen före den första körningen: Vid halt väglag kommer vi upp snabbare i fart med fyrhjulsdriften, men bromssträckan är densamma, varnar han förarna. Vad anser du om fordonet? Det är en bra bil på landsväg och miljömässigt mycket bättre än terrängbilarna. Den uppfyller kraven som hemvärnsgruppen har och lastutrymmet innebär att man kan få med utrustningen, säger Ulf Nilsson. Tidningen följer med på den första provturen runt området. Johnny Wiberg sitter bakom ratten och jag frågar vad han tycker om minibussen. Ratten är liten och fjädringen är väldigt stötig. Terrängegenskaperna är sämre än terrängbilarna men rent komfortmässigt är det ett lyft, säger han innan vi svänger in på körgården. Motorinstruktören samlar förarna och har en genomgång av de olika hindren de ska köra förbi. Kör ni på samma kon tre gånger blir det hjulbyte, säger han både på skämt och allvar. UNDER ULF NILSSONS VAKANDE ögon får en testföraren köra runt banan medan han ger tips och råd, slutet av banan innebär att testföraren måste backa serpentin runt flera koner. Tänk på att med fyrhjulsdrift blir FOTO: THERESE ÅKERSTEDT 6

7 UTDELNING Grupptransport Släpkärra Hemvärnets stridsskola Livgardet Försvarmedicincentrum Södra skånska regementet Skaraborgs regemente Ledningsregementet Amfibieregementet Livregementets husarer Helikopterflottiljen Marinbasen Luftvärnsregementet Göta ingenjörregemente Grupptransport Plutchfordon Motorinstruktören Ulf Nilsson instruerar fordonsförarna när de bekantar sig med Personbil 8 i körgården. svängradien större. Lägg ut fullt, inget smygrattande, tills du hittar nästa kon, säger Ulf Nilsson. Karin Tofftén har varit fordonsförare i runt 10 år, det märks när hon långsamt men säkert tar sig runt alla konerna. Den var skön att köra men man måste vänja sig vid automatisk växellåda. Det är lättare att köra ett stort fordon när det är så här stora backspeglar. Och det är ju roligt att sitta i en ny bil, säger hon. GOTLANDSGRUPPEN HAR inte fått de tillhörande släpvagnarna än, vilket klart underlättar backningen. En komplett plutonsuppsättning innehåller fyra grupptransportfordon med släp till samtliga. Även släpkärrorna kommer att delas ut under året. Fordonet innebär att insatsförbanden har ett anpassat och modernt transportmedel. Med hjälp av släpkärran så kan man dessutom få med all gruppmateriel. Man kan få en helt annan rörlighet och det medger även helt andra förflyttningar än vad som funnits tidigare. Det är dessutom en helt annan komfort i Personbil 8 vilket betyder att soldaterna kan vara mer utvilade och redo när de kommer fram, säger Ulf Heineman på rikshemvärnsavdelningen. Plutonchefsbilen ska modifieras från grundutförandet och börjar därför delas ut först under nästa år. Skillnaden mellan den vanliga grupptransportfordonet och plutonchefsbilen är att den har en ställning för radioapparater. LYSSNA PÅ RADIO- INSLAGET P4 Kristianstad Att hålla en låg ställning i stridsmomentet är viktigt... REPORTER I HETLUFTEN Radioreportern Johan Pettersson, som inte har militär utbildning sedan tidigare, provade på soldatlivet när Norra skånska bataljonen övade på Rinkabys övningsområde. Det blev en svettig, och något obekväm, upplevelse. Hur var det att testa på soldatlivet? Eftersom jag inte fick göra lumpen för doktorn så var det väldigt spännande att äntligen få en liten försmak. Normalt har jag också svårt för när jag blir beordrad saker i skrikform men här fick jag insikten att det var rätt bekvämt och troligtvis livräddande. Hur som helst gav strapatserna på Rinkabyfältet mersmak! Klippen ligger på Sveriges radios hemsida under P4 Kristianstad och heter: Den 49:e hemvärnsbataljonen övar på Rinkaby med omnejd och Korpral Swanson: Vi befinner oss i utgångsläge för anfall. TÅ FOTO: MAGNUS ORNHAMMAR/SVERIGES RADIO 7

8 Nyheter # Av Therese Åkerstedt Samma kompetensprov för insats och bevakning Från den första april gäller nya bestämmelser för kompetensprovet. Alla träffar i figuren och samma tidskrav på alla tre övningarna. Den 1 april börjar nya krav gälla för kompetensprovet ak 4 B. Provet är i grunden densamma men tidskraven för insatssoldater har ändrats så de är detsamma som för bevakningssoldater och bataljonsstaber. Man slipper även mäta träffbilder och sammanställa poäng och i stället är det är träff i målet som räknas. Kompetensprovet ska göras inom en 24-månadersperiod av samtliga hemvärnssoldater som har ak 4 B som beväpning. Provet består av teorifrågor samt tre skjutövningar som testar soldaternas vapenhantering och träffsäkerhet. Under skjutningen får man skjuta liggande, knästående, samt stående med magasinsbyte. Efter de första försöksåren tycker jag nu att vi tillsammans med Markstridsskolan (MSS) har hittat en bra balans i svårighetsgrad och administration. Men fortfarande är det så att man måste träna för att Skjutövning 3 ställer krav på både vapenhantering och träffsäkerhet. 8 klara provet, precis som inför alla andra prov, säger Magnus Norhult på HvSS som är ansvarig för kompetensprovet. Orsaken till förändringarna är att hemvärnsoldaterna har begränsat med övningstid men även att förra kraven krävde en hel del administration och gjorde att proven tog tid att genomföra. Det är bra att MSS har lyssnat på våra synpunkter, dessa förändringar var vad vi kom fram till på mötet med utbildningsgruppcheferna i höstas, säger Magnus Norhult.

9 SKJUTÖVNINGAR Genomförs med påtagen stridsutrustning (ska minst bestå av hjälm, skyddsglasögon, kroppsskydd och magasinsfickor) Soldaten står 100 meter från 1/3 figur och ska inta knästående skjutställning och skjuta tre skott inom 20 sekunder med tre träff i figuren. FOTO: LISA BJÖRK Soldaten står 100 meter från 1/3 figur och ska inta liggande skjutställning och avlossa tre skott inom 20 sekunder med tre träff i figuren (stöd får användas). Soldaten står med ryggen emot skjutriktningen, 20 meter från tre helfigurer, vänder sig om och skjuter 2+2+2, laddar om och skjuter stående inom 20 sek. Fyra träffar i respektive figur. TEORI: Du ska med egna ord kunna redogöra för de fyra huvudprinciperna för vapensäkerhet. 1. Betrakta alltid alla vapen som laddade. 2. Rikta aldrig mynningen mot något som du inte är beredd att bekämpa. 3. Håll fingret från avtryckaren tills vapnet riktas mot målet. 4. Var säker på ditt mål och vad som finns mellan dig och målet. Bekämpa aldrig något som du inte har identifierat. Soldaten ska få möjlighet att läsa på grundprinciperna om man svarar fel på frågedelen och varje övning ska kunna skjutas tre gånger. Tips: Vapnet du använder måste vara inskjutet. Fäll upp locket på siktet och ställ in rödpunkten. Se till att din stridsutrustning sitter bra och att du enkelt kommer åt magasinsfickan. Lär dig tidskraven så att klockan tickar i huvudet, skjut inte direkt på eldkommandot utan när du siktar rätt. Torröva hemma så du snabbt kan inta rätt ställning och lär dig vända med bibehållen balans. Det kan du göra utan vapen. Öva magasinsbyte, byte av skjutställning och vändning när ni har pauser i de vanliga övningarna. Kortare närkamp för skyddsvakter NU HAR NYA nationella krav på närkampsutbildning för skyddsvakter antagits. I stället för de obligatoriska tjugo timmarna gäller nu åtta timmar vid omförordnanden och examinering. Markstridsskolan och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum har tillsammans med Hemvärnets stridsskola tagit fram den nya övningsplanen. Vi påtalade att tjugo timmar är för lång utbildningstid och att det krävdes en ny nationell nivå för skyddsvakter, vi ville dock inte ha några undantag för skyddsvakter i hemvärnet, en skyddsvakt är skyddsvakt oavsett tillhörighet, säger Magnus Norhult på HvSS. De nya kraven gäller soldater som ska bli skyddsvakter eller förnya sitt skyddsvaktsförordnande och har någon form av närkampsutbildning via Försvarsmakten, vilket alla som genomfört GMU eller värnplikt har. Även de som godkänts som skyddsvakter av Rikspolisstyrelsen omfattas. Oavsett bakgrund måste man dock bli godkänd på närkampsutbildningen, vilket gör att några kan klara sig på färre timmar medan vissa behöver fler. Det här är grunden för att kunna värja sig själv vid ett angrepp, säger Magnus Norhult. Kraven på stridande soldater är som tidigare tjugo timmar, varav dessa åtta timmar ingår, och de gamla närkampsblocken finns kvar. De som ska använda handfängsel och batong måste alltså fortfarande utbildas i blocket Närkamp D. TÅ 9

10 Av Therese Åkerstedt Nyheter # & Lisa Björk Bild från 2010 års ak 4 SM. Station 2 vid Urberget var en utmaning för skyttarna. Från platsen kunde de tävlande se ut över stora delar av Villingsbergs skjutfält. John Hedins skyttefond bidrar till prispengar Rikshemvärnsrådet har under hösten fått ett bidrag på kronor av stiftelsen John Hedins skyttefond. Man har även inlett ett längre samarbete där ytterligare kronor ska utbetalas årligen. Det är utomordentligt positivt för Hemvärnet. Pengarna möjliggör för hemvärnssoldater att utveckla sin förmåga i skytte och vi har inlett ett långsiktigt samarbete. Vi ser det som ett erkännande av Hemvärnet att John Hedins skyttefond valt att stödja vår verksamhet, säger rikshemvärnschefen Roland Ekenberg som var på plats i Örebro för att skriva under avtalet. Under vårvintern beslutades det att en del av bidraget under 2014 ska delas ut till bästa bataljonslag vid ak 4 - SM i augusti. Tävlingen arrangeras i år av Livgardet och en nyhet för i år är att man ska ha organiserade bataljonslag. Vi har ännu inte bestämt exakt hur resten av pengarna ska användas, men självklart är att vi ska hitta goda sätt att stimulera skytteverksamheten, säger rikshemvärnsrådets ombudsman Mats Johnsson. Upphovsmannen till John Hedins skyttefond var John Hedin, grundaren av Gullspång-Munkfors Kraft AB. John Hedin är son till stiftelsens grundare och den nuvarande ordföranden. Min far föddes 1871 och upplevde flera krig, bland annat första och andra världskriget och finska vinterkriget. Han var väldigt skytteintresserad och ville stödja rikets försvar. Arbetarna på Gullspång-Munkfors Kraft AB fick bland annat tillgång till ammunition och bilar för att kunna delta i fältskyttetävlingar. Varför har ni valt att ge ett så stort bidrag till Hemvärnet? Fondens syfte är att stärka rikets försvar och Hemvärnet är en stor och stabil organisation. Vid en så stor utbetalning vill vi ge det till en organisation med kompetens. Ak 4 - SM går av stapeln 9 10 augusti och inbjudan har gått ut till förbanden. Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg skakar hand med stiftelsen ordförande John Hedin. FOTO: RICHARD KJAERGAARD FOTO: PRIVAT 10

11 # Notiser Jämtländsk rekryteringsturné Under två veckor i början av april genomförde Fältjägargruppen en rekryteringsturné med hjälp av Försvarsmaktens mobila trailer. Tillsammans med arbetsförmedlingen gjorde de en roadshow runt om i Jämtland där de besökt ett antal större orter. På varje plats fanns personal från Fältjägargruppen och arbetsförmedlingen som informerade om vilka lediga jobb som finns i Försvarsmakten och man erbjöds även att göra jägartestet. Vi är först ut med att både samarbeta på detta sätt med arbetsförmedlingen och även att använda den här rekryteringstrailern under så lång tid, säger Thomas Wennström, rekryteringsansvarig för Fältjägargruppen. Turnéns bas var Östersund och därifrån åkte man till åtta större orter runt om i länet. På varje ort stannade man i fyra timmar. Rekryteringstrailern hade kört upp från Stockholm där den vanligtvis används. Detta är första gången som hemvärnet och arbetsförmedlingen genomför denna typ av samarbete. Fältjägargruppen var även först ut med det nya sökförfarandet som innebär en löpande antagning till GMU. LB FOTO: DIANA LÖFVENDAHL Hallå där... Tony Johansson, vinnare av Trädgårdskampen 2014 och stf gruppchef i Partille insatskompani. Grattis till vinsten, hur känns det? Jo det är jättekul! Det har hunnit smälta in lite nu, det var ju trots allt mellan juni och september förra året som det spelades in. skulle bygga olika anläggningar på allteftersom programmen spelades in. Man byggde hela tiden på med till exempel dammar, grönsaksland och uteplats. Efter varje program åkte en person ut och i slutet var vi tre personer som gick till final. Fick du någon nytta av dina kunskaper från hemvärnet? Jag fick faktiskt väldigt mycket nytta av det! Jag kunde lätt anpassa mig till situationen och bara köra direkt och improvisera vart efter det kom svårighet. Eller som när man skulle samarbeta, då kunde jag springa med skottkärran samtidigt som jag ropade order åt min lagkamrat. Där kände jag att jag låg flera mil före mina motståndare. Varför sökte du till Trädgårdskampen? Jag såg att de sökte deltagare till ett trädgårdsprogram i SVT så jag sökte eftersom det verkade kul. Jag har sysslat med trädgårdsdesign på allvar sedan sex till sju år tillbaka. Kan du berätta lite om tävlingen? Från början var det tio deltagare från hela Sverige och varje program bestod av två deltävlingar. Varje person blev tilldelad en större tom jordplätt som man Vad vann du? Jag ska få ställa ut min vinnande trädgård på Malmö Garden show, den största trädgårdsmässan i Sverige. LB FOTNOT Malmö Garden Show går av stapeln 30 maj 1 juni i Slottsträdgården i Malmö.Utställningsträdgårdarna där Tony Johansson ska få ställa ut hör till arrangemangets mest välbesökta höjdpunkter. 15/5 Försvarsberedningen redovisar sin rapport. VIKARIERANDE REPORTER Vår reporter Lisa Björk är föräldraledig och ersätts under hösten av Christina Mårtensson som tidigare praktiserat på tidningen. Christina Mårtensson är journalistutbildad och har bland annat gjort värnplikt som högvaktssoldat, hon är även hemvärnssoldat. Du når henne på eller redaktionens telefon

12 Nyheter # Av Lisa Björk Foto Pontus Stenberg Hemvärnssoldaterna beger sig ut för att söka av området de blivit tilldelat. Stort eftersök i Strångsjö Under en söndagskväll i slutet på mars lämnar en 98-årig man sitt hem i den lilla byn Strångsjö 11 kilometer söder om Katrineholm. lands hemvärnsbataljon, en av de militära insatscheferna under eftersöket. Mellan onsdagen och torsdagen hade bataljonen ute mellan soldater varje dag. En bra siffra med tanke på att det är vardag. menar Pontus Stenberg. POLISENS ANVÄNDER radiobilar, helikopter, båt, hundar och fotfolk. Hemvärnet deltar med både fotfolk och olika sorters fordon som terrängbilar och den nya sprintern. Mc-ordonnanser genomför ledstångssök där man arbetar parvis, även flertalet hundförare och hundar används för att söka av vad man tror är heta områden. Temperaturen varierat från minus fyra grader under natten till runt tio plusgrader med stark sol under dagarna. Det är ett stort pådrag på plats från både Södermanlandspolisen och Södermanlands hemvärnsbataljon, men chanserna att den 98-åriga farbrorn lever krymper så klart ju längre tiden går. Vi söker av de heta områdena vi får tilldelade av polisen och de räknar med att mannen fortfarande kan hittas vid liv. Så länge som polisen bedriver räddningstjänst och vill ha stödet från oss, kommer vi att leverera det. Finns han inom de segmenten som vi letar i, kommer vi att hitta honom, säger Pontus Stenberg. EFTERSÖKET AVBRYTS på fredagen samma vecka utan resultat. Missing People fortsätter att leta själva. HEMVÄRNETS INSATSER: Sunne. En 50-årig man försvinner efter en singelolycka utanför Sunne i Värmland. Efter olyckan går de tillsammans till fots genom skogen för att ta sig till en bekant men 50-åringen blir trött och bäddas ner i granris under tiden den andra hämtar hjälp. När hjälpen anländer till platsen är mannen borta. Polisen och personal HAR NI GJORT EN INSATS? Mejla hemvarnet.se Dagen efter är mannen synlig i närheten av hemmet men sedan dess är han spårlöst försvunnen. Mannen anmäls försvunnen och natten till onsdag beslutar sig polisen för att kalla in hjälp från Försvarsmakten. Min telefon ringde klockan Det var bataljonschefen för Södermanlands hemvärnsbataljon som i sin tur blivit kontaktad av Militärregion Mitt, berättar Pontus Stenberg från Södermanfrån Värmlands hemvärnsbataljon söker manen med bland annat helikopter och hundpatruller. Mannen hittas död efter två dygn. Göteborg. En 80-årig man försvinner från sitt hem i Hjällbo utanför Göteborg. Ett 50-tal soldater från Elfsborgsgruppens fyra bataljoner hjälper polisen i sökandet. Uddevalla. En kvinna i 75-årsåldern anmäls försvunnen utanför Uddevalla och Bohusläns hemvärnsbataljon rycker ut med en 30-tal soldater. Kvinnan hittas vid liv ungefär ett halvt dygn senare. Markaryd. En 27-årig man anmäls försvunnen i Markarydstrakten. Hemvärnet kallas in för att söka tillsammans med polisen. Även Missing People hjälper till. Mannen hittas död dagen efter. Katrineholm. En 98-årig man försvinner från sitt hem utanför Katrineholm i Sörmland. Läs mer i texten ovanför. 12

13 # Nyheter FOTO: ANTON THORSTENSSON/COMBAT CAMERA/FÖRSVARSMAKTEN Riksrevisionen ger hård kritik Behövs det mer övningstid? På bilden genomförs mörkerskjutning med kulspruta 90B. DÅLIG STYRNING av regeringen, oklara mål och brister när det gäller personal, materiel, operativ planering och övningar. Riksrevisionens granskning av Försvarsmakten visar på bristfällig förmåga, även med fullt utbyggd insatsorganisation, och det är osäkert om försvarsreformen kan fullföljas. Riksrevisionen har granskat försvarsområdet sedan 2010 och har nu kommit med sin slutrapport. Försvarsmaktens förmåga lever inte upp till regeringens och riksdagens krav, även med en fullt bemannad och resurssatt insatsorganisation. Försvarsmaktens insatsorganisation är inte heller utformad för att klara de svåraste nationella uppgifterna, till exempel ett väpnat angrepp. Regeringens styrning av försvaret beskrivs som otydlig och målen och uppgifterna är inte tillräckligt konkreta. Regeringen måste göra målen för Försvarsmakten tydligare och se till att det råder balans mellan de resurser som finns och de uppgifter som ska utföras. Det är nu dags för regeringen att ta tydligare ställning till vad man vill ha försvaret till, säger riksrevisor Jan Landahl i ett pressmeddelande. Riksrevisionen efterfrågar även bättre beslutsunderlag från Försvarsmakten där sambandet mellan uppgifter och behovet av resurser är tydligt. TÅ Förorenat dricksvatten UNDER VINTERN har det framkommit uppgifter om att en viss typ av brandsläckningsskum har förorenat kommunala dricksvattentäkter och grundvatten runt om i Sverige. Försvarsmakten utreder nu om det släckskum som de använt på sina brandövningsplatser i närheten av de drabbade platserna kan vara en huvudsaklig eller bidragande källa. Sammanlagt handlar det om ett 20-tal platser runt om i landet. Hittills har man funnit att i Tullinge, Ronneby och Halmstad är det med största sannolikhet Försvarsmaktens verksamhet som är orsaken. I dagsläget saknas det bra utvecklad teknik för att sanera mark som är förorenat av dessa ämnen. Rening av dricksvatten kan ändå ske med kolfilter. Fram till 2008 använde Försvarsmakten ett brandsläckningsskum som innehöll ett filmbildande ämne PFOS, perfluorerade alkylsyror. Släckmedlet användes även inom kommunal räddningstjänst. Ämnet förbjöds inom EU LB FOTO: ISTOCK GMU-rekryt skallad av befäl UNDER NÄRKAMPSUTBILDNINGEN tyckte befälet att rekryterna inte var tillräckligt aggressiva. Befälet skallade därför den kvinnliga rekryten som var oförberedd och tappade balansen. Jag förklarade för rekryten att det gör ont, men att man aldrig får ge upp, ska befälet ha sagt i förhör, rapporterar BLT Sydöstran. Kvinnan fick ont i tänderna och nacken och Försvarshälsan konstaterade en stukning i nacken. Händelsen inträffade under den grundläggande militära utbildningen i Blekinge i oktober förra året och befälet polisanmäldes. Han har nu friats av tingsrätten som anser att skadorna inte går att bevisa eller att befälet hade uppsåt att skada kvinnan. TÅ Närkampsutbildning är en vanlig skadeorsak. FOTO: THERESE ÅKERSTEDT Ny bandvagn EN NY BANDVAGN är på väg att införas i Försvarsmakten, bandvagn modell 410. Om man jämför bandvagn 410 och pansarbandvagn 302, är det som en ny Volvo V 70 och en gammal Volvo 240, säger kapten Mikael Thörnäs från I 19 till forsvarsmakten.se. Den nya bandvagnen har konstruerats för att klara det mesta ute i fält. Bland annat har den utrustats med minskydd och kommunikationsnoder som ska kunna koppla ihop vagnarna med kompaniledningen. Vagnen kan komma upp i 65 kilometer i timmen, klarar en lutning på 35 grader i sidled och 31 grader i uppförsoch nedförsbackar. LB 13

14 Granskning Av Therese Åkerstedt Eftertraktade gotlänningar Soldaterna i Gotlands hemvärnsbataljon genomför skarpa uppdrag året runt. De anlitas i hög grad under flyg- och marinövningar och all annan militär verksamhet som kräver skyddsvakter. 14

15 15

16 TTrots de iskalla östersjövindarna är Gotland glödhett när jag anländer en tidig fredagsmorgon i mars. I alla fall i försvarsdebatten. Att Gotland även är intressant ur övningssynpunkt är något som de lokala hemvärnssoldaterna märkt av. De anlitas i hög grad som skyddsvakter vid flyg- och marinövningar, ammunitionseskorter samt som B-styrka. Vi får lösa vår huvuduppgift och det är väldigt motiverande. Med någon timmes varsel kan en larmstyrka finnas på plats. Vi har ett rullande schema i kompaniet och får snabbt ut information till rätt personer, säger Daniel Martell som är utbildningsofficer på Gotlandsgruppen och insatskompanichef. Har du problem att få soldater att ställa upp? Det är ett bra extraknäck och ungdomsarbetslösheten är hög på Gotland. Fick jag order om att sätta upp en fast insatsstyrka skulle jag kunna fylla den på kort tid. I samband med förra årets Nordic Coast-övningen fick Gotlandsbataljonen tre uppgifter samtidigt, både som skyddsvakter och som figuranter åt den tyska fallskärmsjägarbataljonen. Under övningen deltog 35 soldater ur Suderkompaniet under en veckas tid. Insatserna kan bli med väldigt kort varsel, ibland timmar, och det löser vi ut hela tiden på ett bra sätt. Det är det här vi är utbildade för, att vakta skarpa skyddsobjekt, och det är ett bra sätt att motivera soldaterna att förordnas till skyddsvakter. Nackdelen är att det kan minska deltagandet på de kompletterande utbildningarna eftersom det blir många insatser och de är vana att få betalt, säger Ulf Jakobsson, chef för Suderkompaniet. Även chefen på utbildningsgruppen märker av det digra övningsschemat. Hur mycket tid avsätter du och personalen på utbildningsgruppen för skarpa insatser och att stödja övningsverksamhet och besök som inte rör hemvärnet? Förra året var det tre fältövningar, tre förbandsövningar, attachébesök, riksdagsbesök samt olika pressbesök. Eftersom jag representerar chefen Amfibieregementet på Gotland så ingår även att delta i landstingets krishanteringsråd, Gotsam samt att representera Försvarsmakten. Det är viktigt att vi syns. Vi fungerar lite som ett regemente, säger Hans Håkansson och uppskattar att det tar procent av hans arbetstid. Dessutom tar insatserna tid från utbildningsofficerare och vår administratör. Det ska skrivas order, raggas folk, lämnas ut vapen, fixa fordon och annan administration som att betala ut ersättningar. Vi är definitivt för lite folk, vi blev av med en militär och två civila vid senaste omorganisationen. Det är betungande för utbildningsgruppen och vi skulle kunna säga nej men det finns stora fördelar. Soldaterna får lösa sina huvuduppgifter skarpt det har vi igen i krigsuppgiften. VETA MER OM NÅGOT? Maila intervjutips till hemvarnet.se Överstelöjtnanten börjar räkna upp alla medier som kontaktat honom i samband med konflikten i Ukraina. Förutom de lokala tidningarna även de stora rikstidningarna, radio och flera tv-kanaler. Det är en utmaning, jag har gått flera medieutbildningar och tjänstgjorde under kravallerna i Kosovo på KS 09 så jag är van vid mediatryck. Det är sorgligt med Ukraina men glädjande med en ökad försvarsdebatt med tanke på hur mycket skattepengar vi trots allt lägger på Försvarsmakten. Att använda hemvärnssoldater i stället för fast anställda soldater ger betydligt mer pang för pengarna, oavsett dag och tid så får gotlänningarna 130 kronor i timmen, något Hans Håkansson inte är nöjd med. Jag och andra utbildningsgruppchefer har efterlyst en ensad order på vilken ersättning som gäller. Den borde fastställas och justeras uppåt. 16

17 HMS Dristigs tillförordnade fartygschef Jonas Feldt. Vi är så få ombord att vi anlitar hemvärnet så att besättningen ska få en natts vila efter flera dygn till sjöss, Varje fredag deltar han i Gotsam, ett krissamverkansmöte på marinens Sjöövervakning Gotland där även polis, kustbevakning och representanter från länsstyrelsen och region Gotland deltar. Mötet leds av Magnus Thorn från marinen som informerar om säkerhetsläget. Den senaste tidens försvarsdebatt har spridit viss oro och några kommuninvånare har kontaktat myndigheterna och undrat om det finns ett hot mot Gotland. Av en tillfällighet har Gotlandsgruppen utbildning på terrängbilar vilket gör att Visby är ovanligt vältrafikerat med gröna militärlastbilar. MOT HORISONTEN avtecknar sig en mörk siluett. HMS Dristig är på väg till natthamnen. När besättningen förtöjt fartyget vid kajen kliver de hemvärnssoldater som ska vara skyddsvakter under natten ombord. Välkomna ombord på bevakningsbåten Dristig, vi är på ett rutinmässigt sjöbevakningsuppdrag. Vi identifierar fartyg, med prioritering statsfartyg och örlogsfartyg, visar närvaro och har bered- skap för sjöräddning. Att ni hjälper oss är vi väldigt tacksamma för, säger den tillförordnade fartygschefen Jonas Feldt. EFTER ATT MAN diskuterat bevakningen visas soldaterna runt på fartyget. Sjömannen Sara Arvidsson gör sin första vecka till sjöss, efter att ha gjort GMU med inriktning hemvärn i Karlskrona och genomgått intro fick hon anställning på Tredje Sjöstridsflottiljen. Det ska bli jätteskönt att sova i land. När det är så blåsigt blir man lite trött i huvudet, särskilt när man går vakt och inte får sova en hel natt. När den personliga packningen lastats av beger sig huvuddelen av besättningen till sin provisoriska förläggning i land. Vi är så få ombord att vi anlitar hemvärnet så att besättningen ska få en natts vila efter flera dygn till sjöss, säger Jonas Feldt. Vad hade ni gjort om ni inte haft skyddsvakter ur hemvärnet? Då hade det blivit mindre tid till sjöss eftersom vi tvingats vakta oss själva. Men det är aldrig några problem, hemvärnssoldaterna är lätta att samarbeta med, trevliga och öppna. Medan vågorna vaggar HMS Dristig till sömns beger jag mig till en annan del av ön där insatssoldater vaktar skyddsobjekt åt flygvapnet. En av insatsplutoncheferna är insatschef. Varför ställer du upp och tjänstgör för 130 kronor i timmen på en fredagskväll? Pengarna är inte min drivkraft, dem tänker jag inte på utan på uppgiften. Alla vi som tjänstgör i Försvarsmakten har en viktig uppgift. Jag har en pluton med unga människor, mest från GMU förutom befälen, de är väldigt entusiastiska och hungriga. Vi får bra övning i skarpa situationer och får pröva vår organisation och våra kunskaper. Det är en morot att göra nytta på riktigt. Vad tycker du om ersättningen? Man borde självklart höja den, vi är billig arbetskraft men vi ser ett stort värde i att praktisera våra kunskaper. 17

18 Intervju Maud Törnberg Av Lisa Björk Sveriges äldsta rekryt Varför vill man göra grundläggande militär utbildning när man är 55 år? Maud Törnberg kände att livet inte var slut på långa vägar och antog utmaningen. Du är den äldsta som gått utbildningen, varför valde du att göra det? Som fallskärmshoppare så har jag kommit ganska mycket i kontakt med militären och bland annat gått instruktörsutbildningar på Karlsborg. När kvinnor fick börja göra värnplikten så var jag jävligt sugen men jag var för gammal. Sen fick jag höra talas om GMU, ansökte, gjorde testerna och blev antagen. Jag var lite naiv och trodde inte att det skulle vara så märkvärdigt eller jobbigt men jag har känt mig rätt dum efteråt. Men jag kunde och fick, så varför inte? Det passade in i livet just då. Sen gick jag ju lite på Försvarsmaktens reklam; att det finns jobb för alla och så vidare. Men de vill inte ha mig, jag är för gammal. De säger ju inte det, men man fattar. En rekryterare undrade varför jag ska göra det här, han var bara några år äldre och såg fram emot pensionen. Men det gör inte jag, jag har inte tänkt pensionera mig vid 60, jag jobbar nog tills jag är 71! Hur blev du bemött på förbandet? Vissa befäl trodde inte att jag tog det på allvar och behandlade mig även därefter. Men jag tog det på allvar! De trodde att jag bara skulle göra det för att bevisa något, de tyckte väl att jag var en sådan VETA MER OM NÅGON? Maila intervjutips till hemvarnet.se typ bara för att jag kunde hoppa fallskärm och jobbat med att stå på en flygplansvinge. Men sådan är jag inte och det sa jag väldigt tidigt. De i mitt logement visste att det inte var så. Några i gruppen kunde se att den orättvisa behandlingen påverkade mig och försökte peppa mig, de sa: Törnberg nu skiter du i det här, jag ska fan se till att du klarar det här. Det är jävligt kul när 20-åringar behandlar en som en i laget och inte som en morsa. Under överlevnadsveckan så uppfattade jag att min grupp var tvungen att gå mycket fortare än de andra och vi fick även mindre raster. Jag tror det berodde på att jag var med. Det var jobbigt för då kände jag att jag var en belastning. Jag skulle knäckas, kanske de andra också eftersom de försvarade mig. Jag tror inte befälen var beredda på att jag skulle ha sådan uppbackning av gruppen. Vad var svårast att anpassa sig till? Jag vet inte (Lång paus). Jag hade svårt för de här blickarna som gjorde mig så medveten om att jag var annorlunda, äldre än alla andra. Men det var den enda skillnaden mellan oss, det var ju ingen som behövde ta hänsyn till mig på det sättet. Det med duscharna och toaletterna, det var som i fallskärmsvärlden, det var jag van vid. Vad sa du till familj och vänner när du ryckte in? Vännerna fick inte veta så mycket. När jag gjorde testerna då ville jag inte berätta att jag skulle göra GMU ifall att jag inte skulle komma in. När jag ryckte in så skickade jag ett sms till några av dem som jag umgås mest med, men jag hade visst glömt några. Det var så mycket nytt att tänka på, så en del polare började ringa till min man och frågade vad det var som hade hänt. Hyresvärden trodde att vi hade skilt oss. Sen när Ystads Allehanda skrev om mig då var det många gamla vänner som hörde av sig och tyckte det var en ball grej. Hur kom du i kontakt med hemvärnet? Hemvärnet kom och rekryterade på Revinge och jag skrev kontrakt på en gång. Jag kan säga att när jag skulle på ett första möte med min nya grupp så var jag skitnervös. Skulle de ta mig på allvar? Men det kändes jättebra och jag var riktigt glad när jag åkte därifrån. Jag tycker det ska bli skitroligt, jag ser verkligen fram emot det. Jag är övertygad om att man ändå måste tro på det man håller på med. Vad ser du fram emot mest i hemvärnet? Gemenskapen och samarbetet. Att det man jobbar för ska ge resultat och att man ska lösa saker tillsammans, det tycker jag ska bli toppen. Jag vill också känna att jag kommer att kunna göra en insats. Namn: Maud Törnberg Ålder: 55 Bostadsort: Ystad Civilt yrke: Jobbar med service Muck från GMU: 5 december 2013 Befattning: Insatssoldat i Malmöhus hvbataljon 18

19 Det är jävligt kul när 20-åringar behandlar en som en i laget och inte som en morsa. 19

20 Reportage Cold response Av Therese Åkerstedt Foto Staffan Claesson Ett svenskt insatskompani från Gränsjägarbataljonen deltog tillsammans med sina norska och danska kolleger. Regn & snö COLD RES

21 PONSE 21

22 S 13 Stridsvagnar, pansarskyttefordon, bandvagnar, militärlastbilar och terrängbilar trängs på de nordnorska vägarna. När den multinationella övningen Cold Response hålls vartannat år förvandlas stora sjöoch landområden utanför Narvik till militärt övningsområde. Totalt deltar cirka soldater från 16 nationer, däribland ett insatskompani från Kiruna. I år är scenariot att en FN-sanktionerad multinationell styrka ska trycka tillbaka motståndaren som ockuperat ett annat lands territorium. I Bjerkvik är det danska hemvärnet stationerat. En av deras uppgifter är att skydda brigadstaben som leds av en svensk, överste Lars Karlsson från Norrbottens regemente. I dag ska delar av styrkan i väg på uppdrag och de danska soldaterna klafsar runt i snöglopen och lastar fordonen. Även om danskarna har en uppgift under övningen är den stora anledningen till att de är här möjligheten till vinterutbildning i arktiska förhållanden. Chef för den danska styrkan är kapten Truls Graff, en vecka återstår av deras två veckor långa besök. Hur har det varit? Gott och vått, vi ska bli bättre på skidor och få mer vintererfarenhet. Terrängen och landskapet är otrolig, vi ska testa snöskor och gå upp på fjället och öva. Det är en fantastisk möjlighet att få se hur norska hemvärnet arbetar, säger Truls Graff. Har du upptäckt några stora skillnader mellan det danska och norska hemvärnet? Det är lite annorlunda organisation, men inte på soldaterna. Vid kusten är snötäcket sparsamt men längre norrut längs Europaväg 6 gör de omgivande fjälltopparna klimaten betydligt tuffare. När vi åker till norska hemvärnets kompaniledningen har det börjar blåsa rejält. Den svenska Pansarbataljonen har tryckt tillbaka fienden norrut och befinner sig några mil längre fram vid fronten. : 35 Danska hemvärnssoldater har en genomgång inför nästa uppgift. Vår uppgift har varit att övervaka Europavägen, och vi har inte varit med om några häftiga strider. Det är en lång väg att övervaka och den blir bara längre och längre när fienden drar sig tillbaka. Vi har även samverkat med svenska Pansarbataljonen, säger Runo Berglund, ställföreträdande hemvärnskompanichef. Vad har varit svårast? Vädret och föret, vi har skotrar för patrullering men av säkerhetsskäl har vi blivit förvisade till vägar och inte kunnat nyttja terrängen så mycket. Vår prioritering är den personliga säkerheten, tillägger han. DEN HÖGALPINSKA TERRÄNGEN i området är en utmaning för ledningssystemen. Rolf Johanssen är en av de norska samverkansbefälen som arbetat med svenskarna: Det har varit nödvändigt att ha den funktionen eftersom sambandet är vanskligt. Vår troppchef har även haft direktsamband med Pansarbataljonen 09 : 14 Norska samverkansofficeraren Hugo Bardo hjälpte den svenska kompaniledningen. säger han och underrättelseofficer Kurt- Einar Karlsen nickar instämmande: Det har varit spännande att samverka med svenskarna, både att träffas och rent taktiskt. Det är väldigt likt. Men ni har ju ett professionellt försvar, hur gör ni när ksp-skytten är hemma med sjukt barn? Vi är värnpliktiga och gör årliga övningar tills vi är 44, befäl upp till 55 år, säger Kurt-Einar Karlsen. Ni är inte frivilliga som svenska hemvärnet eller anställda utan tvingas öva? Hur är det? Det är väldigt intressant och man får göra det bästa av det. Värnplikt kanske skapar en bredare förståelse för nödvändigheten att ha ett försvar? Att man sätter värde på sin kultur och tänker igenom varför vi har ett försvar, säger Rolf Johanssen. För allt vi har, och allt vi är, citerar Kurt-Einar Karlsen det norska försvarets slogan. Medelåldern på soldaterna är kring 22

23 10 : : 48 Kompanichefen Stefan Sydberg ger nya order till plutonchefen. Den hårda vinden gör det svårt att sätta upp tälten. 14 : 04 Två hemvärnssoldater visar vägen i snöstormen. 08 : 54 Krister Kinnunen, ställföreträdande gruppchef, har gjort värnplikten som jägarsoldat i finska Sodankylä och är van vid vinterklimat. 35 år, de flesta anser att det är en plikt som må utföras, tillägger han. När de är på övningar så är kamratskap, den goda stämningen och god moral motiverande. De måste få bra uppdrag, och vi måste ge dem uppdrag de har kunskapen för så de lyckas med uppdragen, säger Runo Berglund. NORSKA HEMVÄRNET består av totalt cirka värnpliktiga som är krigsplacerade, där ingår en frivillig insatsstyrka om cirka man med högre beredskap. Rolf Johanssen kommer från Lyngensområdet där det bor invånare. Vi fyller både ordinarie hemvärnet och bidrar till insatsstyrkan. Vi har en historia bakom oss som gör att vi förstår behovet av ett försvar. När tyskarna drog sig tillbaka från Finnmark 1944 så använde de den brända jordens taktik och allt blev förstört, vägar, elförsörjning och hus. Mina föräldrars hus brändes och de bodde i skogen i två veckor innan de Vi har en historia bakom oss som gör att vi förstår behovet av ett försvar. tvångsförflyttades. De flyttade tillbaka på sommaren 1945, säger Rolf Johanssen. Under kvällen tilltar snöande och vädret blir allt mer besvärligt. Nästa morgon påbörjar norrmännen avrustningen och svenska hemvärnet har övertagit deras uppgifter, några timmar försenade. Svenska hemvärnet representeras av det 101:a insatskompaniet som har flugits in från Kiruna i ett Herculesplan, till stor förvåning för hemvärnssoldaterna som trodde de skulle åka buss till Norge men i stället kördes till flygplatsen. Vi gjorde ett övertagande från det norska hemvärnskompaniet i går kväll, vi var på plats vid 22. Under natten har plutonerna bevakat de knutpunkter jag prioriterat och nu börjar de med patrulleringar. I natt har vi sovit i bandvagnarna eftersom vi kom fram så sent och vädret var så dåligt. Det är hård vind och kraftigt snöfall, framförallt på högfjället. Det är lavinrisk på många ställen, säger kompanichefen Stefan Sydberg som sitter i ledningsbandvagnen tillsammans med en signalist och två norrmän som sköter sambandet via Natos ledningssystem. Vi har fått två norska samverkansofficerare som sköter kontakten mot bataljonstaben. Nu uppdaterar vi lägeskartan så vår position speglas i bataljonstaben, berättar Stefan Sydberg. Vi har inte sett några fientliga aktiviteter och uppgifterna vi sköter är 23

24 realistiska för hemvärnet, bevakning och patrullering. Eftersom övningen är konsekvensstyrd och det inte finns någon B-styrka så kan det bli lång väntan för den enskilda soldaten. En av de två norrmännen är Hugo Bardo, från hemvärnsdistrikt 16. Vi är två samverkansofficerare på det svenska kompaniet, vi vill ju ha bra samverkan med det svenska försvaret. Hur har det gått? Kjempe bra, överraskande bra - vi pratar om en union när vi sitter där inne, säger han skämtsamt. I skydd av ett utskjutande tak undersöker stabz- och sambandsgruppchefen Tobias Lehto batterierna. Vi har upprättat samband och det gamla vanliga stabsarbetet. Men det är ganska unikt att få komma i väg på en sådan här stor övning utomlands som hemvärnssoldat så det är klart man vill följa med när man får tillfälle, säger han. Bredvid kompanistaben är en av insatsplutonerna förlagd, en av skyttegruppernas uppgift är att bevaka en knutpunkt på Europaväg 6. Vi ser kanske inte så coola ut när vi står här men händer det något är vi väldigt seriösa och jag behöver inte skämmas över oss, alla är väldigt rutinerade, säger Krister Kinnunen, ställföreträdande gruppchef som själv gjort värnplikten som jägarsoldat i finska Sodankylä. Det var roligt att få flyga Hercules och det var intressant att se soldaternas ansikten eftersom flera av oss var med på eftersöket efter det kraschade Herculesplanet för två år sedan, säger han och berättar att en del såg lite oroliga ut. Under Cold Response för två år sedan förolyckades ett norskt Herculesplan i Kebnekajseområdet och hemvärnet i Kiruna hjälpte bland annat Arméns jägarbataljon och civila myndigheter vid eftersöket. Vad tycker du om den senaste tidens försvarsdebatt och händelseutvecklingen på Krim? Utvecklingen är inte någon överraskning, man kan aldrig lita på att saker är likadant om år som de är i dag. Jag är ingen stridis men är beredd att ställa upp till hundra procent om det behövs. Har jag möjlighet att vara med så vill jag inte missa någon övning. Hemvärnet har blivit mer seriöst och vi tror på det vi gör, även om mycket kan förbättras. Närmare fronten är den andra svenska insatsplutonen grupperad, vi har följt Vi ser kanske inte så coola ut när vi står här men händer det något är vi väldigt seriösa med kompanichefen som är på plats för att uppdatera plutonchefen Rikard Fredriksson om läget. Vi har begärt drivmedelsersättning. Vi löser uppgifterna enligt högre chef och i hans prioritetsordning, det är positivt, säger Stefan Sydberg. Vi har sett stridsvagnsspår på övningsfältet och det finns röjda mineringar längre fram längst vägen, upplyser Rikard Fredriksson som har varit på Cold Respons tidigare. Det är som det alltid är, mycket väntan men bra övningsväder även om inte alla uppskattar det. Vi myser på, ett glatt gäng, säger han. Soldaten Emil Wälitalo pulsar fram i snön, han gör sin första övning i hemvärnet. Ångrar du att du gått med? Nej, det är så härligt väder och roliga kamrater så absolut inte. Min sista övning som värnpliktig jägare i Arvidsjaur gjorde jag i Norge och nu är jag tillbaka, man kan fundera på vad det betyder, säger han. Jag tänkte prova hemvärnet, det är mycket skjutningar och samverkan med räddningstjänsten i Kiruna, som vid Herculesolyckan. Så länge det är roligt är jag kvar, även om man inte kan kräva att man ska skratta hela tiden. Infartsposten Joakim Larsson står med sin stridsparskamrat Krister Pounu vid busskuren ute vid Europaväg 6. Tänker ni ta bussen och åka hem? Det har vi inte bestämt än, det beror på vad som kommer först, vaktavlösning eller bussen, skämtar de. Hur har det varit? Lite händelsefattigt, åka bandvagn, sova i bandvagn, åka bandvagn. Men det ösregnade i går så vi var tacksamma för tak över huvudet. Norrmännens tält hade blåst sönder så de hade också sovit i fordonen, säger Joakim Larsson. Det var intressant att se Herculesplanen från alla olika länder på flygplatsen, tillägger Krister Pounu som gör sin andra övning och är Emil Wälitalos kusin. Jag är imponerad av att hemvärnet är så omfattande. Det var bra med värnplikten, den uppfostrade sådana som mig. UPPE PÅ FJÄLLET ligger en av de mobila norska relästationerna som ska se till att sambandet fungerar. Vi följer med en av bandvagnarna som ska besöka norrmännen. Om vädret varit dåligt nere i dalen så blir det ännu sämre ju högre upp på fjället vi kommer upp. Det blir allt svårare att se plogpinnarna. Bakom ratten sitter Tarja Vanha, bandvagnsförare från Pajala, som har kört bandvagn sedan 1990-talet och har varit på flera Cold Response-övningar. Vart går vägen nu, frågar hon medan vindrutetorkarna frenetiskt försöker få bort snön från vindrutan. Allt framför bandvagnen förvandlas till ett vitt dis av blåsten och det kraftiga snöandet. Till slut blir sikten så dålig att två av soldaterna får gå före i sina gröna regnkläder så hon ser var vägen går. Terrängen blir brantare och bakvagnen börjar glida i snön. Av säkerhetsskäl tar ställföreträdande plutonchefen beslutet att vända om. På bara några minuter är bandvagnsspåren nästan helt övertäckta men vi har lyckligtvis vänt om i tid. Tarja Vanha har fått användning för sin erfarenhet. Det är jätteroligt att köra bandvagn, och att få göra något annat, säger bandvagnsföraren som jobbar som undersköterska civilt. Man har roligt, det är ett helt annat snack. När vi kvinnor började köra så var det visst motstånd men numera är man en i gänget. Är det något du vill ändra på? Nu har vi fått bh och trosor vilket är bra, jag kommer inte på något på rak arm. Väl tillbaka i lägret upptäcker vi att en uppretad norsk bonde plogat in vår hyrbil. Hemvärnssoldaterna skrattar gott men letar snabbt fram en spade och hjälper till att skotta fram den. Väl på Europavägen upptäcker vi att den har stängts av så vi har ingen möjlighet att köra tillbaka. Även vägen över Riksgränsen är avstängd och tågtrafiken står stilla efter att flera containrar blåst av tåget. För hemvärnssoldaterna från Gränsjägarbataljonen fortsätter dock övningen som vanligt. Det krävs mer än några decimeter snö för att stoppa dem. 24

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013 Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna Laddade 1 HEMVÄRNET #1 2010 rekryter Vi besöker framtidens soldater Hemvärnet i Algutsrum Erbjuder Er att hyra

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

Siktar högt flyger lågt

Siktar högt flyger lågt NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #5 2012 Utlandstjänst Kompetensprovet Granskning av GMU Siktar högt flyger lågt FAKTA OM HEMVÄRNET Alla i hemvärnet är med frivilligt. Personalen övar mellan 4 och 13 dagar per

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #5 2011 Stridssjukvårdare Mental träning Stora stödinsatser På spaning med yrkessoldater i Arvidsjaur

nationella skyddsstyrkorna #5 2011 Stridssjukvårdare Mental träning Stora stödinsatser På spaning med yrkessoldater i Arvidsjaur nationella skyddsstyrkorna #5 2011 Stridssjukvårdare Mental träning Stora stödinsatser På spaning med yrkessoldater i Arvidsjaur fakta om hemvärnet ledare / r i k s h e mvär n schefe n KÅSA BESTICK GUMMISTÖVLAR

Läs mer

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 Minibussar på Gotland Debatt på Folk och Försvar Specialistrekrytering Geltic Bear i Enköping Hon räddade ett barn SOLDAT I VINTERTID Kroppen, kläder, strid, mat & dryck

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #6 2011 Närkamp Regional ledning Spelrecensioner Vi kastar loss Hårda krav på stridsbåtsförare

nationella skyddsstyrkorna #6 2011 Närkamp Regional ledning Spelrecensioner Vi kastar loss Hårda krav på stridsbåtsförare nationella skyddsstyrkorna #6 2011 Närkamp Regional ledning Spelrecensioner Vi kastar loss Hårda krav på stridsbåtsförare fakta om hemvärnet ledare / r i k s h e mvär n schefe n LADDA RÄTT! med nyttigare

Läs mer

Soldater i topptrim. Hårda övningar kräver bra fysik NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #3 2012

Soldater i topptrim. Hårda övningar kräver bra fysik NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #3 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #3 2012 Strid i bebyggelse Packa rätt och lätt Slutvårdat för Röda Korset Soldater i topptrim Hårda övningar kräver bra fysik KÅSA BESTICK GUMMISTÖVLAR 90 TÄLTLYKTA FÄLTSPADE

Läs mer

med sikte på framtiden

med sikte på framtiden Arméinspektören: VI MÅSTE FINNAS I HELA LANDET N u m m e r 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 Ingen degradering av befäl Rakel säkrar sambandet Kartläggs av extremister med sikte på framtiden färre bataljoner,

Läs mer

Fågeldöden gav jobb och rubriker. Vinterkrigare tar nya uppgifter Lapplandsjägargruppen övar på att skydda Nordiska stridsgruppen.

Fågeldöden gav jobb och rubriker. Vinterkrigare tar nya uppgifter Lapplandsjägargruppen övar på att skydda Nordiska stridsgruppen. TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Ta och försvara frihamnen Allmänheten såg på när hemvärnet drabbade samman med armén. 4 Behåll allt säger generalen I översynen av skjutfälten har

Läs mer

Dödlig kemi. CBRN-soldater i Umeå. Nationella skyddsstyrkorna #3 2013

Dödlig kemi. CBRN-soldater i Umeå. Nationella skyddsstyrkorna #3 2013 Nationella skyddsstyrkorna #3 2013 Gruppchefsutbildning Generalen besöker Livgardet Kraftsamling under Emerentia Bildreportage från Örkelljunga Hälsokampen fortsätter Dödlig kemi CBRN-soldater i Umeå Foto

Läs mer

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes!

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! GOTT NYTT HEMVÄRNSÅR Stora förändringar väntar 2010 Ledare En nödvändig utveckling NÄR DU LÄSER DETTA står vi mitt

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

INSATS FÖR GOTLANDS FÖRSVAR. Ni är Försvarsmaktens första instans

INSATS FÖR GOTLANDS FÖRSVAR. Ni är Försvarsmaktens första instans INSATS FÖR GOTLANDS FÖRSVAR N u m m e r 4 o k t o b e r 2 0 0 9 internet som slagfält Ni är Försvarsmaktens första instans Ledare Ingen hemvärnssoldat ska behöva förlora pengar KÄRE LÄSARE, välkommen tillbaka

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende?

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende? intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla Vän eller fiende? vindar BÖCKER + PREMIE FÖR ENDAST PORTO- FRITT! DU SPARAR 1 344 KR! UTAN MEDLEMSAVGIFT INGEN BINDNINGSTID INGET KÖPTVÅNG! Baltikum nästa!

Läs mer

Frivilliga blev stormens hjältar

Frivilliga blev stormens hjältar Gotländsk försvarsvilja repar sig Nedläggningen av P18 gör att hemvärnets betydelse ökar. 5 Konferensen Folk och försvar: Hemvärnet kommer att ha en viktig roll i insatsförsvaret, sa försvarsministern.

Läs mer

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken.

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. 10 Nya vindar över Östergötland Insatskompaniet tål en kraftmätning med fältförbanden. 16 Doktor Sjöström skriver

Läs mer

Brinnande insats i vattenkriget

Brinnande insats i vattenkriget Nervös inspektion för cheferna Bästa besöket hittills, tyckte Anders Lindström om Skånska Dragongruppen. 6 Hårda bud i propositionen Men hemvärnet får fortsatt starkt stöd av politiker och ÖB. 10 Lottaskolan

Läs mer

Blekinge visar framåtanda

Blekinge visar framåtanda Terrorister fick kärleksfull vård Under inspektionen visades i Göteborg hur polisen kan avlastas vid en insats. 4 Skåningarna först i basker Högvaktsstyrkan från Södra skånska gruppen fick bära nya baskern

Läs mer

Hemvärnet NORRLÄNDSKA FLYGSPANARE STÄLLER OM. SUGEN PÅ HEMVÄRNET? Gå in på www.soldat.nu. Här vill man inte mucka REPORTAGE FRÅN DIREKTUTBILDNINGEN

Hemvärnet NORRLÄNDSKA FLYGSPANARE STÄLLER OM. SUGEN PÅ HEMVÄRNET? Gå in på www.soldat.nu. Här vill man inte mucka REPORTAGE FRÅN DIREKTUTBILDNINGEN Hemvärnet Nationella Skyddsstyrkorna NUMMER 6 DECEMBER 2006 FJÄLLSTRÖMS SOLDATER ÄR HJÄLTAR VI BESÖKER KALMAR- KRONOBERGSGRUPPEN SUGEN PÅ HEMVÄRNET? Gå in på www.soldat.nu Här vill man inte mucka REPORTAGE

Läs mer

STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR

STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR Ledare Avveckling men än är inte sista ordet sagt FOTO: ANDERS KÄMPE JUST NU upplever

Läs mer

Kungen är hotad Andra raser lika bra

Kungen är hotad Andra raser lika bra Svetten rann på radarhöjden Ni blir ett elitförband. Insatskompaniet i Bohus-Dalgruppen lovordades. 4 Vårt finaste instrument En hundnos kan skilja mellan ett astronomiskt antal doftblandningar. 16 Esterna

Läs mer

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten Vägen in Så börjar din resa i Försvarsmakten Vill du göra skillnad? här börjar resan! sid 3-5 Om GMU teori och praktik sid 6-19 Vad händer efter GMU? sid 20-33 Hur och när kan jag söka? sid 34-35 2 Vill

Läs mer

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Vältrimmad stödstyrka i Västmanland Nr INSPEKTION: Hög puls på smålänningar Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning Paul vill strö guld över hemvärnet

Läs mer

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 98, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 98, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med GÖTAINGENJÖREN Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 98, 2014 med tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening RÄNNESLÄTT GÖTAINGENJÖREN Innehåll Nr 98 2014 Götaingenjörer 3 Krigsförbandsövning

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2011 ANALYS: Oprövad teori bakom Afghanistandoktrin SIDAN 22 BASORG 13: Förbanden betonar osäkerhet SIDAN 10 SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG FICK 5000 KRONOR MER

Läs mer

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Försvarets nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med rätt kompetens på rätt plats Civil ledning i afghanistan omdaning av logistiken ny medarbetarundersökning INNEHÅLL Uppgradera Gripen... 4 Fokus:

Läs mer

Rätt sikte för snabb strid

Rätt sikte för snabb strid Krutröken låg tät över Älvsborg Inspektionen imponerades av vad en hvpluton kan uträtta i strid. 4 Skåningarna anfaller i gryningen Tre utbildningshelger avslutades med skytteplutons anfall. 16 Småland

Läs mer

Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs

Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs Nr Kronobergare: Vi kommer när det behövs Debatt: Emma är det bästa som hänt Reservarnas högre löner retar Alla åker i självförsörjande kompani Försvarsmakten vann mest i ungdomstävling Gästkrönika Alexis

Läs mer