Interkulturell kommunikation (IKK)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interkulturell kommunikation (IKK)"

Transkript

1 Interkulturell kommunikation (IKK) en fantastisk möjlighet eller nödvändigt ont? Yael Tågerud Nationell studievägledarkonferens Kalmar,

2 Människor styrs inte av verkligheten; Människor styrs av sin bild av verkligheten (Ingrid Persson, kommunikationschef, Lnu)

3 Interkulturell kommunikation (IKK) förekommer när skillnader i kulturellt betingade faktorer påverkar förväntningarna och tolkningen i kommunikationsprocessen Exempel på kulturellt betingade faktorer: värderingar och attityder tankebanor uppfattning av tid och/eller rum mönster för verbal/icke verbal kommunikation (Rogers & Steinfatt 1999; Gudykunst & Kim 2003; Lustig & Koester 2006, Ting Toomey 2012)

4 Mångkulturalitet Interkulturalitet (Abdallah-Pretceille, M 2006)

5 Kulturellt betingade variationer

6 Dina erfarenheter av IKK Tänk på interkulturella möten som du har deltagit i och reflektera över dina erfarenheter. Framgångsfaktorer? Utmaningar? Lärdomar?

7 (Klyukanov 2005)

8 Kultur: The complex whole of solutions which a human community inherits, adapts or invents in order to meet the challenges of its natural and social environment. (Thierry G. Verhelst, 1994) Autopilot Inlärd Delas av fler

9 Olika kulturuppfattningar Tidigare statisk Homogen Bestående Kulturtyper Objektiv Kan beskrivas och definieras Är antingen/eller, kan jämföras Nutid dynamisk Heterogen Kontinuerlig förändring Kontextuell Subjektiv händer i mötet Är en spegling av en själv Är båda och/relativ (Jensen 2009, Abdallah-Pretseille 2006)

10 Indiana Department of Education - Language Minority and Migrant Program -

11 Hur viktiga är lagar? Ska man alltid följa lagen? Hur pålitliga är myndigheter? Vilken makt har medborgaren? Är disciplin viktig? Hur kommer det till uttryck? Vilken roll har religion i vår vardag? Har jag ansvar för mig själv och min familj eller har jag förväntningar att samhället ska ta hand om mig? Har vi kontroll över våra liv eller är ödet bestämt? Vilka relationer har vi med släkt och vänner? Vilka relationer har vi med våra kollegor och chefer? Vilken betydelse har ålder och kön i din omgivning?

12 Dimensions of cultural variations Equality Hierarchy Individual Group Task Relationship Risk Caution (Peterson 2004)

13 Förutsättningar för lyckad (ik)-kommunikation Minimera/hantera brus Gemensam symbolmiljö 1+1=3????? Tillit Relevans Återkoppling

14 Jag Intimsfär Personlig sfär Social sfär Myndighetssfär

15 Egen kulturell identitet Andras definition Det vi inte är Foto: Jann Lipka Flera kulturella identiteter Lojaliteter Anpassningsstrategier Vi och de Foto: Jacob Holdt 2002

16 Nya och obekanta situationer eller personer ökar osäkerhet och otrygghet (Gudykunst & Kim 2002)

17 Att hälsa inom och utanför komfortzonen Som du brukar. eller på andra sätt som är mindre vanliga för dig och som kanske känns mer obekvämt t.ex. buga, kyssas, kramas, gnugga näsa mm.

18 Språkets betydelse German coastguard vänskap Exotiskt Främling Fel Hjälp Risk Auktoritet Normalt Mångfald Plikt Frihet Integration Beredskap Identitet Respekt Rätt Farligt Koppling mellan språk och tanke Språket skapar/förmedlar en gemensam världsbild Språkets sociala dimension ordens valör Vad händer när man måste hålla sig till det man kan säga, inte det man vill säga?

19 Dimensioner av språkets betydelse i IKK Direkt/ Indirekt Kultur Individualism/ Kollektivism Rak/ krokig Hög- /Lågkontext Ickeverbal

20 High-context / Low-context Hög-kontext kommunikation = det mesta av informationen i det fysiska kontext eller i aktörerna. Väldigt lite i meddelandet. Implicit kommunikation. Ofta indirekt. Låg-kontext kommunikation = informationen ligger i meddelandet. Explicit kommunikation. Ofta direkt. Vad händer när dessa kommunicerar med varandra? (Hall 1981)

21 Lars, universitetslektor från Sverige befann sig på besök vid ett kinesiskt universitet. Han ville diskutera ett gemensamt projekt med rektor på det kinesiska lärosätet och han föreslog att de skulle träffas. Mr Li svarade i god engelska: That would be interesting. When can we meet? frågade Lars. Ah, this week is very busy svarade Mr Li. Yes, it s usually busy sade Lars What about tomorrow at 10? I can come to your office Tomorrow? At 10? frågade Mr Li fundersamt. Yes, then we can be done by lunch sade Lars. Hmmm, yes var det sista Mr Li sade. Nästa dag kl. 10 gick Lars till Mr Lis kontor men fick reda på att Mr Li var på ett möte utanför universitetet och inte väntades tillbaka den dagen.

22 Etnocentrism Vår egen kultur rätt och index andra kulturer är mindre bra Förväntan att alla andra tänker och gör som vi Kartor vad är det som står i centrum av kartan? Kolla gärna McArthur s universal corrective map of the world och se hur vädersträcken är presenterade. Pepsodent marknadsförde sin produkt med reklam som visade att tandkrämen gör tänderna vita. Företaget tog för givet att alla vill ha vitare tänder. Kampanjen blev en flopp i vissa delar av världen eftersom där tyckte man att fina tänder ska vara svarta man t.o.m. tuggar en speciell nöt för att tänderna ska bli svartare

23 Bennett s model of intercultural sensitivity (1993) Experience of difference Phase Developmental task Recognize cultural differences Mitigate Polarization, emphasize common humanity Develop cultural selfawareness Refine analysis of cultural contrasts Develop frame of reference shifting skills Resolve the mluticultural identity Ethnocentric stages Ethnorelative stages

24 Stereotyper Professorer.. Feta människor.. Ryssar.. Invandrare. Ungdomar. Administratörer Doll test USA Children s views

25

26 Interkulturell konflikt Förmodad eller faktisk oförenlighet av värderingar, normer, processer, eller mål mellan minst två kulturella parter om frågor som gäller innehåll, identitet, relationer eller förfarande. (Ting-Toomey 1999) Behöver skilja mellan observation, tolkning och bedömning

27 Så hur ska vi göra?... T.ex. i samband med samarbetsprojekt med kollegor från olika länder 11.30? 12.30? 13.30? Och middag ? 19.00? 21.00?

28 Kulturell intelligens The ability to make oneself understood and the ability to create a fruitful colalboration in situations where cultural differences play a role. Intercultural engagement Intercultural communication Cultural understanding (Plum 2008)

29 Verktyg för att hantera IKK-situationer URT: Uncertainty Reduction Theory (Berger & Calabrese 1975) DIE: Description, Interpretation, Evaluation (Lustig & Koester 2012) BASIC: Behavioral Assessment Scale for Intercultural Competence (Koester & Olebe 1988) Display respect Orientation to knowledge Empathy Interaction management Task role behavior Relational role behavior Tolerance for ambiguity Interaction Posture

30

31

32

33 Referenser och uppslag på IKK-relaterad läsning Abdallah Pretceille, Martine (2006). Interculturalism as a paradigm for thinking about diversity. Intercultural Education, 17:5, (http://dx.doi.org/ / ). Bennett, Milton J (1998). Intercultural Communication: A Current Perspective. I Bennett, Milton J (ed.). Basic concepts of intercultural communication. Selected readings. Yarmouth, ME: Intercultural Press. Tillgänglig på Gudykunst, William B. & Kim, Young Yun (2005). Communicating with strangers. An approach to intercultural communication. McGraw Hill. Hall, Edward T. (1981). Beyond culture. Garden City, N.Y. : Anchor P (1999, Enskede: TPB som elektronisk resurs) Herlitz, Gillis (1999). Kulturgrammatik. Uppsala Publishing House. Jensen, Iben (2006). The Practice of Intercultural Communication - reflections for professionals in cultural meetings. In Samovar, L.A. & Porter, R.E. (eds): Intercultural communication: a reader. Belmont, CA: Wadsworth. Klyukanov, Igor (2005) Principles of intercultural communication. Pearson A and B. (2006 som elektronisk resurs) Lustig, Myron & Koester, Jolene (2012). Intercultural competence: interpersonal communication across cultures. Boston: Pearson Allyn and Bacon. Neuliep, James W (2009). Intercultural communication. A contextual approach. Los Angeles, CA: Sage. Peterson, Brookes (2004). Cultural Intelligence: a guide to working with people from other cultures. Yarmouth, Me. : Intercultural Press. Plum, Elisabeth (2007). Cultural Intelligence - A concept for bridging and benefiting from cultural differences. Plum, Elisabeth (2008). CI: cultural intelligence : the art of leading cultural complexity. London : Middlesex University Press. Rogers, Everett M. & Steinfatt, Thomas M. (1998/1999). Intercultural Communication. Waveland Press. Shuang, Liu Volčič, Zala Gallois, Cindy (2011). Introducing Intercultural Communication. London: Sage Publications Ltd. Stier, Jonas (2010). Kulturmöten. Lund: Studentlitteratur. Ting Toomey, Stella (2012). Understanding intercultural communication. New York: Oxford University Press. Verhelst, Thierry (1994). What do we mean by culture and development? Cultural Dimensions of Development Policy Management, Vol II, Number 2, August. Tillgänglig på

34 The real voyage of discovery is not in seeing new lands but in seeing with new eyes. (Marcel Proust)

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

MENTORSGUIDE. Formula Project: 527914-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP MENTORSGUIDE What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Grattis mentor! Du har blivit utvald till ett hedersuppdrag och har nu en unik möjlighet

Läs mer

Utmaningar inom. outsourcing

Utmaningar inom. outsourcing Utmaningar inom outsourcing OUTSOURCING KAN GE STORT MERVÄRDE, när parterna är medvetna om utmaningarna och undviker fallgroparna. I denna rapport diskuterar vi olika utmaningar och ger några tips på hur

Läs mer

Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet. Trafikkulturell kompetens: En studie av åsikter om trafiken i Göteborg Mikael Jonasson 1996

Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet. Trafikkulturell kompetens: En studie av åsikter om trafiken i Göteborg Mikael Jonasson 1996 Kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet Trafikkulturell kompetens: En studie av åsikter om trafiken i Göteborg Mikael Jonasson 1996 INNEHÅLL: TABELLFÖRTECKNING... 1. INLEDNING... 1.1 Problemområde...

Läs mer

Examination och det lärande samhället

Examination och det lärande samhället Examination och det lärande samhället Bertil Roos Institutionen för pedagogik Umeå Universitet 901 87 Umeå Kontakt: Bertil.Roos@pedag.umu.se Tel: +46 90 786 95 29 Abstract Artikeln analyserar delar av

Läs mer

ATT MÖTA PATIENTER MED EN ANNAN ETNICITET

ATT MÖTA PATIENTER MED EN ANNAN ETNICITET ATT MÖTA PATIENTER MED EN ANNAN ETNICITET Upplevelser ur ett sjuksköterskeperspektiv LAHIJAN AMEDI VIAN FAILI Akademin för hälsa, vård och välfärd Grundnivå 15 hp Sjuksköterskeprogrammet VÅE027 Handledare:

Läs mer

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Att arbeta med hållbarhetsperspektiv i praktiken Examensarbete, 30 hp, Alnarp 2012/2013

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Allt du skulle vilja veta om vad svenska folket tycker, men varit för rädd att fråga om.

Allt du skulle vilja veta om vad svenska folket tycker, men varit för rädd att fråga om. För ett år sedan behövde jag köpa en ny TV. Jag har begränsad ekonomi, som alla studenter, och hade därför ett relativt begränsat urval. I butiken stod jag och tittade på TV-apparater som alla såg mer

Läs mer

Konflikthanteringssystem

Konflikthanteringssystem GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Konflikthanteringssystem kan det vara effektivt i ett svenskt företag? Lennart Nordin Konfliktlösning 60 p Juni 2004 Handledare: Thomas Jordan Sammanfattning

Läs mer

2015-01-07. Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande chefer att göra!

2015-01-07. Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande chefer att göra! The seven habits of highly effective people - restoring the character ethic Att leva och verka till 100 % Först en disclaimer Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande

Läs mer

Social utredning med fokus på möjligheter och förhoppningar

Social utredning med fokus på möjligheter och förhoppningar Social utredning med fokus på möjligheter och förhoppningar En omarbetning och förkortning av forskningsuppsatsen i systemisk psykoterapiutbildning från sept.2000 av Lars Ljungman 1 Bakgrund och idé till

Läs mer

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik !! Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik Improved user experience with responsive web design

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

"VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT"

VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT Mälardalen University Press Dissertations No. 168 "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I UNDERVISNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ HÖGSKOLENIVÅ Samira Hajjouji Hennius

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Ledarskap Makt och Känsla

Ledarskap Makt och Känsla Ledarskap Makt och Känsla en narrativ studie av unga ledare cecilia åkerblom Cecilia Åkerblom 2011 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för Industriell ekonomi och organisation 100 44 Stockholm www.kth.se

Läs mer

EXAMENSARBETE. Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer. Erfarenhet från arkitekter. Anette Storius 2014

EXAMENSARBETE. Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer. Erfarenhet från arkitekter. Anette Storius 2014 EXAMENSARBETE Att designa för tillgänglighet i offentliga miljöer Erfarenhet från arkitekter Anette Storius 2014 Arbetsterapeutexamen Arbetsterapeut Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Shipboard Management Praktiska verktyg för ledarskap till sjöss Av: Gustav Carlsson Gustav Carlsson Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 30/2014 Program: Sjöfart Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Det är ju bara serier

Det är ju bara serier Det är ju bara serier En studie om journalistik i grafiska noveller Dag Ankersen Christopher Lindahl Examensarbete 15 hp, Journalistik (C-nivå) Journalistik och medieproduktion 180 hp Handledare: Sara

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

Ett miljöinformativt projekt i ISF - Iransk Svenska Föreningen i Malmö

Ett miljöinformativt projekt i ISF - Iransk Svenska Föreningen i Malmö Ett miljöinformativt projekt i ISF - Iransk Svenska Föreningen i Malmö - En lösning på problemet med att nå ut med miljöinformation till icke svensktalande invandrare An environmentally informative project

Läs mer

Pragmatiska studier av meningsskapande 1

Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 11 24 Tema: Didaktiska undersökningar Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman &

Läs mer

Samtal och interaktion under produktion och redovisning av elevers fotografiska bilder

Samtal och interaktion under produktion och redovisning av elevers fotografiska bilder Karlstads Universitet Samtal och interaktion under produktion och redovisning av elevers fotografiska bilder Yrkesämnenas didaktik Ola Lindholm 2014-05-22 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Studiens

Läs mer

Svenska företag i Indien

Svenska företag i Indien Örebro universitet Humanistiska institutionen Svenska företag i Indien -en i studie i interkulturell kommunikation B-uppsats, VT-03 Medie- och kommunikationsvetenskap Handledare: Sara Dalfelt Författare:

Läs mer

Goda kundrelationer genom mångkulturell rekrytering

Goda kundrelationer genom mångkulturell rekrytering UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen D-uppsats 2005-05-31 Goda kundrelationer genom mångkulturell rekrytering -En fallstudie av Föreningssparbankens anpassning till den etniskt heterogena

Läs mer