Höftplastikoperation. Patientguide ORTON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höftplastikoperation. Patientguide ORTON"

Transkript

1 Höftplastikoperation Sjukhuset ORTON Patientguide S A I R A A L A ORTON

2 Patientguide för Er som kommer för höftplastikoperation Arbetsgrupp Harle Sirpa Janhunen Marjo Korhonen Pirkko Somerkoski Leena Sukki Tarja Ylinen Pekka hygienist fysioterapeut endoprotesskötare marknadsplanerare fysioterapeut ortoped Sjukhuset ORTON, 2007 Foto: Pärm Kuvakori.com/Barbro Wickström Kimmo Westberg, Rami Salle

3 Patientguide för Er som kommer för höftplastikoperation Välkommen till Sjukhuset ORTON Syftet med denna guide är att stödja Er inför en höftledsoperation (höftledsplastik) och informera om rehabilitering efter operationen. Innehållet i denna guide: Höftplastikoperation 4 Bra att veta 5 Förberedelser inför operationen 6 Välkommen till Sjukhuset ORTON 9 Operationsdagen 9 På avdelningen efter operationen 10 Lägesbehandling 11 Motionsterapi och gångövningar 12 Stavgång 13 Hemma efter operationen 15 Hemgymnastikprogram 17 Uppföljning 19 Anteckningar 19 Ta denna guide med Er när Ni kommer till Sjukhuset ORTON.

4 Höftplastikoperation Höftplastikoperation Förslitning eller artros av höftleden uppkommer oftast till följd av åldrande av orsaker som är okända. Höftledsförslitning kan också uppstå efter medfödda sjukdomar eller sjukdomar under uppväxten, av höftskador och av reumatiska sjukdomar. I dessa fall kan operativ behandling bli aktuell redan hos medelålders eller t.o.m. ännu yngre patienter. Det vanligaste symtomet på höftledsslitage är värk. Värken känns i sätet, ljumsken och strålar ofta mot knäet. Tidigt under sjukdomsprocessen känns värken när den som drabbats börjar gå, och med tiden övergår värken i belastningssmärta. Vilovärk kan förekomma. Ett annat viktigt symtom är ledstyvhet, vilket börjar som begränsade ledrörelser, svårigheter vid inåtrotation i höften och begränsad förmåga att föra benet i sidled. Symtomen kan lindras med mediciner, fysioterapi och minskad ledbelastning med hjälp av gångkäpp eller kryckkäpp. Det är dock viktigt att Ni rör på Er och upprätthåller rörligheten i den mån symtomen tillåter. Operation för insättning av en konstgjord höftled, dvs. höftledsplastik, övervägs när värken och ledstyvheten inverkar på det dagliga livet och nattsömnen. Operationen syftar till att få bort värken samt återställa arbets- och funktionsförmågan, alltså förbättra livskvaliteten. Vid operationen ersätts de skadade ledytorna med en protes. Metalldelarna i ledprotesen är antingen av kromkobolt eller av titan. Protesen kan fixeras antingen med eller utan bencement. Ortopeden väljer materialet för ledytan enligt patientens individuella behov; ytan kan vara av metall eller polyeten eller av ett keramiskt material. Valet av lämplig ledprotes påverkas bl.a. av benstommens kvalitet och höftens strukturella och anatomiska egenskaper. Om det behövs, kan ledprotetik utföras på båda höftlederna under en och samma operation.

5 Höftledsproteser Bild 1: Röntgenbilden visar långt framskriden ledförslitning i vänster höft. Bild 2: Ocementerad höftledsprotes inopererad. Bild 3: Cementerad höftledsprotes efter operationen. Bra att veta Höftplastikoperationer ger sällan komplikationer. Multicenterstudier har visat att bakterieinfektioner förekommer i ledproteserna hos c. 1 procent av de opererade patienterna. För att förhindra bakterieinfektion får alla patienter som opereras en kortvarig antibiotikakur under operationen för att skydda mot bakterier. Även blodpropp i benen kan förekomma men är också en rätt sällsynt komplikation. För varje patient bedömer specialister i anestesi och invärtes medicin hur eventuella hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt ledgångsreumatism kan inverka på operationen och på vården efter operationen. Med åren slits protesmaterialet långsamt, och då kan protesen lossna. Om detta sker, kan protesen eller en del av den ersättas med nya delar. Risken för sena komplikationer växer med tiden, men risken för en ny operation är enligt rådande uppfattning mindre än 10 procent ännu 15 år efter den ursprungliga operationen.

6 Hemma före operationen Förberedelser inför operationen Ni ska förbereda Er väl för operationen, eftersom operationen belastar kroppen och förutsätter så gott hälsotillstånd som möjligt. Före operationen ska eventuella långvariga sjukdomar, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes, behandlas så att de är i optimal balans. Ta vid behov kontakt med Er egen läkare eller med hälsocentralläkaren. Behandling av infektioner Eventuella infektioner måste behandlas i god tid före operationen, eftersom alla infektioner kan öka risken för ledprotesinfektion efter operationen.n lisätä tekonivelen infektioriskiä. Patienter med infektion i urinvägarna, luftvägarna eller tänderna eller med nagelbandsinfektion, infekterade eksem eller sår kan inte alltid opereras. Tandundersökning och -behandling Man vet att infektionshärdar i tänderna tidvis leder till bakterieutsådd i blodbanan. Infektionshärdarna kan finnas i munslemhinnan, tandköttet, tänderna och käkbenet. De kan också förekomma i käkar utan tänder. Därför ska Ni sköta Era tänder i god tid före höftledsoperationen. Tandläkaren måste veta att Ni ska genomgå höftledsoperation för att kunna åtgärda alla inflammationshärdar. Om tänder måste dras ut, tar det två veckor för kaviteten i käken att läka. Inflammationshärdarna kan vara dolda och då kan de identifieras endast med hjälp av röntgen. Därför bör tänder och käkar röntgenundersökas (ortopantomografi och vid behov lokala bilder) före ledprotesoperationen. Också personer som saknar tänder ska undersökas med röntgen för identifiering av eventuella dolda infektionshärdar eller tandrotsrester i käkbenet. Näring Sårläkningen och vävnadernas motståndskraft mot infektioner främjas av mångsidig kost (proteiner, vitaminer och mineraler) samt av ett tillräckligt vätskeintag. Betydande övervikt kan göra operationen tekniskt svårare samt öka risken för infektioner och liggsår. Vid behov finns bantnings- och kostråd att få på hälsocentralen på Er hemort.

7 Mediciner Ha med Er till sjukhuset alla Era recept och de mediciner Ni använder dagligen, inklusive ögondroppar. Hudvård När Ni blir intagen för Er höftplastikoperation är det viktigt att huden i operationsområdet är hel. Ni ska också sköta skavsår, sårnader och hudinfektioner i tåmellanrummen, ljumskarna och huden under brösten före operationen. Om Ni inte själv kan kontrollera och sköta Era fötter, rekommenderas fotvård cirka 1 månad före den planerade höftplastikoperationen. Undvik att skrapa och gnida huden, och avlägsna inte håret på benen eller någon annanstans på huden. Rökning Tobaksrökning försämrar blodcirkulationen också inom operationsområdet, vilket kan fördröja förbeningen efter operationen och öka risken för infektioner i operationsområdet. Sluta röka i god tid före operationen, senast en månad innan då drar Ni nytta av att vara rökfri. Vid behov kan Ni ta kontakt med någon rökavvänjningsgrupp eller använda nikotinplåster eller -tuggummi för att stödja tobaksavvänjningen. Alkohol Riklig och kontinuerlig alkoholkonsumtion kräver vård i god tid före en planerad operation. Motion En del av förberedelserna inför höftplastikoperationen är att se till att musklerna och lederna är i så gott skick som möjligt. God allmän kondition och goda muskelkrafter främjar en snabb återhämtning efter operationen och förbättrar den fysiska funktionsförmågan. Denna guide innehåller information om lämpliga gymnastiska rörelser före operationen. Hjälpmedel Innan Ni kommer till sjukhuset för operationen ska Ni låna följande hjälpmedel som finns på hjälpmedelsutlåningen vid Er hälsocentral: kryckkäppar sittkudde stolförhöjning (för båda höfterna) toalettstolsförhöjning griptänger förhöjningsklossar under sängbenen strumppådragare långt skohorn Ta med Er kryckkäpparna när Ni kommer till sjukhuset. Det är klokt att öva användningen av alla ovan nämnda hjälpmedel innan Ni kommer för Er operation. Som en del av Era förberedelser för operationen är det bra att fundera ett tag på hur Ni klarar Er hemma efter operationen (t.ex. hur det blir med matlagning, att handla, att städa). Det skulle underlätta Er rörlighet hemma om Ni t.ex. lät avlägsna mindre mattor.

8 Ankomst till sjukhuset, operationsdagen Välkommen till Sjukhuset ORTON Vid ankomsten till vårdavdelningen möts Ni av en av avdelningens sjukskötare som visar avdelningen för Er, intervjuar Er och berättar om den förestående operationen. Kirurgen, anestesiläkaren och vid behov en specialist i invärtes medicin undersöker Er före operationen. Laboratorieprover och röntgenbilder tas. En fysioterapeut kommer också att undersöka Er och berättar om innehållet i rehabiliteringsprogrammet och dess tidtabell. Om Ni har behov av råd och diskussioner med en socialarbetare, finns denna möjlighet också. Operationsdagen På operationsdagen får Ni de mediciner som anestesiläkaren har ordinerat samt premedicinering. Före operationen anläggs en kateter i Er urinblåsa. I allmänhet utförs operationen under ryggbedövning, vilket betyder att är Ni vaken under operationen. Om Ni föredrar det, kan Ni sövas lätt. Operationen tar cirka 2 3 timmar. Efter operationen överflyttas Ni till övervakningsenheten och därefter till vårdavdelningen.

9 Efter operationen På avdelningen efter operationen Smärta Efter operationen förekommer smärta i varierande grad. Under den första tiden ges smärtlindring med en pump (en s.k. PCA-pump) med smärtstillande medel antingen till en ven eller till ryggmärgen och med mediciner som tas genom munnen. Regelbunden och tillräcklig smärtmedicinering behövs för att konvalescensen ska förlöpa planenligt. Smärta upplevs individuellt och vårdpersonalen kan inte alltid veta hur svåra smärtor en patient har. Därför är det viktigt att Ni berättar om Era smärtförnimmelser och meddelar om Ni önskar mer smärtlindrande medicin. Man kan mäta smärtintensiteten på en skala från 0 till 10 (0 betyder ingen smärta och 10 betyder svåraste tänkbara smärta). Målet är att smärtintensiteten i vila är 3 eller mindre. Förebyggande av blodpropp i benet I syfte att förebygga blodpropp i benen får Ni på sjukhuset dagligen en injektion under huden kring naveln enligt läkarordination. Injektionerna ges under hela Er sjukhustid och fortsätter hemma i ytterligare cirka 3 veckor. På vårdavdelningen får Ni lära Er hur Ni själv ska injicera medicinen. Det är viktigt att Ni rör på Er och går uppe det håller blodcirkulationen i gång. Näringsintag Det är meningen att Ni ska börja äta normalt så fort som möjligt efter operationen. Sårvård Under operationen läggs en slang (dränage) i operationssåret för att avlägsna och kontrollera vätska från såret samt minska på svullnaden. I allmänhet avlägsnas dränaget andra dagen efter operationen. Operationssåret får duschas när det inte längre utsöndrar blodblandat sekret. Agrafferna som tillsluter såret avlägsnas cirka 2 veckor efter operationen. Hjälpmedel Hjälpmedlen finns till för att underlätta det dagliga livet i hemmet. Med att använda hjälpmedel, kan Ni undvika sådana ställningar och rörelser som inte är tillåtna på cirka 2 månader efter operationen.

10 Lägesbehandling Undvik följande ända till tvåmånadersgranskningen efter operationen: att böja höften mer än i rät vinkel (90 ) att vrida på höften att lägga benen i kors genom att föra det opererade benet över det andra benet OBS! Höften böjs alltför mycket när Ni böjer Er framåt och nedåt, t.ex. då Ni tar på Er strumporna eller då Ni plockar upp saker från golvet om Ni inte använder Er av lämpliga hjälpmedel. Lägesbehandling Under det första dygnet efter operationen ska Ni ligga på rygg. Nedre extremiteterna hålls lätt isär med hjälp av en kilformad kudde mellan benen. Pumpa med vristerna för att förbättra blodcirkulationen och minska på svullnaden i benen. Rör energiskt på vristerna många gånger under dagen, minst en gång i timmen. Lokal nedkylning kan tillämpas för att förebygga och lindra värk och svullnad. Om Ni så önskar får Ni efter några dagar vända Er på den friska sidan med vårdpersonalens hjälp. Då är det viktigt att kuddar läggs mellan benen för att förhindra att det opererade benet inte kommer att ligga över den icke-opererade extremiteten. Ni kan vända Er på den opererade sidan när ömheten i såret minskat. Om Ni har opererats i båda höfterna, ger avdelningspersonalen Er anvisningar för hur Ni ska ligga på sida. Några dagar efter operationen får Ni sitta på ett högt underlag under måltiderna. Ni kan sitta allt längre på detta sätt i enlighet med hur Ni orkar och mår, men Ni ska undvika långvarigt sittande. 10

11 Motionsterapi och gångövningar Motionsterapi och gångövningar Dagen efter operationen får Ni hjälp av en fysioterapeut och en sjukskötare så att Ni kan stå med stöd av en gåställning. Det opererade benet får Ni belasta i enlighet med läkarens instruktioner (partiell belastning / full belastning dikterat av graden av smärta). Dagen efter operationen får Ni hjälp av en fysioterapeut som instruerar Er i lätta motions- och muskelövningar. Andra dagen efter operationen inleds gångövningarna och de utökas i takt med Era krafter. I början behöver Ni gångstöd som sedan utbyts mot kryckkäppar. Målet är att Ni ska kunna röra Er tryggt på egen hand med hjälp av kryckkäppar/rollator innan Ni åker hem och att Ni hemma ska kunna följa hemgymnastikprogrammet som finns i slutet av denna guide. Behovet av fortsatt fysioterapi bedöms individuellt innan Ni skrivs ut från sjukhuset. 11

12 Gång med hjälp av stavar Stavgång Vid gång får Ni belasta den/de opererade nedre extremiteten/extremiteterna. Efter en höftoperation ska Ni gå med kryckkäppar antingen så att Ni tar stöd med tre punkter eller går diagonalgång med kryckkäpparna. Om Ni har opererats i båda höfterna ska Ni gå diagonalgång med kryckorna. Trepunktsgång För fram kryckorna och stig så, att den opererade extremitetens häl kommer framför kryckorna. Överför kroppsvikten på kryckorna och på det opererande benet. Med stöd av kryckorna tar Ni ett steg framåt med det ickeopererade benet framför kryckorna och det opererade benet. Diagonalgång med kryckorna För fram höger krycka och vänster ben sedan vänster krycka och höger ben. Fortsätt växelvis på det här sättet. Håll ryggen rak och ta normala steg. Med en krycka Vid gång med en krycka stöder kryckan på den friska sidan. 12

13 Trappgång Trappgång uppåt Efter operation av ena höften: Stig på det första trappsteget uppåt med det friska benet. Flytta kryckorna och det opererade benet till samma trappsteg bredvid det friska benet. Efter operation av båda höfterna: Stig på det första trappsteget uppåt med det starkare/bättre benet. Flytta kryckorna och det andra benet till samma trappsteg bredvid det första benet. Trappgång nedåt Efter operation av ena höften: Flytta kryckorna och det opererade benet på trappsteget nedanför Er och stig sedan ned på samma trappsteg med det friska benet bredvid det opererade benet. Efter operation av båda höfterna: Flytta kryckorna och det svagare/sjukare benet till trappsteget nedanför Er och stig sedan ned till samma trappsteg med det andra benet bredvid det första benet. När Ni rör Er i trappor kan Ni vid behov stödja Er på ledstången eller räcket. När Ni klarar Er utan kryckor, kan Ni gå i trappor med normala växelsteg. Överansträng Er inte. 13

14 Hemma efter operationen Hemma efter operationen När Ni skrivs ut från sjukhuset återvänder Ni hem eller ges fortsatt vård på annat håll. Det sker i regel 5 6 dygn efter operationen då det gäller ena höften och 8 10 dygn efter operationen då det gäller båda höfterna. Ett villkor för utskrivning är att Ni kan röra Er på egen hand och klarar av Era dagliga sysslor. Kontroll av operationsområdet och förebyggande av infektioner Vid utskrivningen får Ni med Er en mapp med information om höftplastikoperationen. Ta med Er mappen när Ni uppsöker läkare. Det är viktigt att Ni hemma följer de angivna sårvårdsinstruktionerna. Om höften börjar värka, blir röd eller om såret utsöndrar vätska, ska Ni ta kontakt med vårdavdelningen vid Sjukhuset ORTON. Om infektion konstateras, ber vi Er returnera blanketten för infektionsuppföljning till sjukhuset. Det är viktigt att infektioner förebyggs och sköts effektivt. Sköt alla bakterieinfektioner omsorgsfullt, eftersom en infektion kan sprida sig till ledprotesen via blodbanan. Ni ska tala om för Er läkare eller tandläkare om man planerar något tandingrepp eller polikliniska endoskopier (tittrörsundersökningar) eller andra ingrepp för Er. Mobilisering Under de första veckorna efter operationen rekommenderas promenader och gymnastiska rörelser enligt de instruktioner Ni får. När Ni inte längre behöver kryckkäpparna är följande motionsformer att rekommendera: stavgång, träning i bassäng, (motions)cykling, skidåkning och gymnastik. Målet är att öka/upprätthålla rörelseomfånget i lederna och att stärka muskelkraften. En viktig del inom egenvården är att Ni sköter Er allmänna kondition och muskelkondition, och att Ni iakttar god viktkontroll. Plötslig belastning på höfterna, t.ex. löpning, hopp, kampsport och bollspel, kan utsätta protesen för avlossning och rekommenderas således inte. Diskutera dessa motionsformer med Er läkare, om Ni vill utöva dem. Vid vinterhalka rekommenderas halkskydd på skorna och isdubb på kryckkäpparna. 14

15 Sitta och stå När Ni sitter på ett lågt underlag behöver Ni en sittkudde/stolsförhöjning i cirka 2 månader efter operationen. På detta sätt undviks alltför kraftig krökning av höften och tänjning av operationssåret. Påklädning och avklädning När Ni klär på nedre delen av kroppen, är det tryggast att göra det i sittande ställning och på upphöjt underlag. Undvik framåtböjning av överkroppen. Använd grepptänger, hjälpmedel för strumppådragning och långskaftat skohorn vid behov. Toalettbesök och kroppshygien Använd toalettstolsförhöjning ända till efterkontrollen. Sitt på toalettstolsförhöjningen eller på en hög duschpall när Ni tvättar Er för att minska risken för att halka. Badkar rekommenderas inte. Lyfta och bära Undvik att lyfta och bära på något tungt ända till efterkontrollen. Bilkörning Efter operationen kan Ni åka personbil. Höftopererade personer lyckas vanligen sätta sig i bil utan att vrida höfterna i ytterlägena. Innan Ni sätter Er ska bilsätet vara maximalt bakåtskjutet, stolsförhöjningen ska vara på plats och ryggstödet justerat i bakåtläge. Bilkörning rekommenderas först efter tvåmånaderskontrollen. Sexliv Efter höftledsoperation ska ytterlägen av den opererade höften undvikas under samlag. Var särskilt försiktig i två månader efter operationen när det gäller samlagsställningar. 15

16 Hemgymnastikprogram Hemgymnastikprogram Träning av rörlighet och muskelkraft Er egen aktiva insats är viktig för ett gott operationsresultat. Kom ihåg att träna höftens rörlighet och muskelkraft. Träna enligt hur Ni orkar, dock minst två gånger dagligen. Antalet upprepningar varierar individuellt. Upprepa rörelserna först 10 gånger och öka sedan antalet repetitioner så småningom. Om båda höfterna opererats, ska Ni träna båda benen. Det är bra att börja göra dessa övningar hemma redan före operationen. 1. Ligg ner och böj och sträck vristerna kraftigt för att sätta fart på blodcirkulationen. 2. Lägg t.ex. en hoprullad handduk under knävecket. Håll rullen under knävecket och sträck knäet så att hälen lyfts från underlaget. Låt hälen sjunka långsamt tillbaka. 3. Spänn sätesmusklerna genom att klämma ihop skinkorna, håll spänningen en stund och slappna av Spänn magmusklerna genom att pressa naveln mot ryggraden, håll spänningen och andas normalt. Böj den opererade extremiteten genom att låta fotsulan glida uppåt längs underlaget. Höftens vinkel får inte överstiga en rät vinkel (90 ).

17 5. Spänn magmusklerna genom att pressa naveln mot ryggraden, håll spänningen och andas normalt. Lyft upp bäckenet från underlaget. 6. Spänn lårmuskeln genom att pressa knävecket mot underlaget, böj samtidigt vristen. Låt den opererade extremiteten glida i sidled. Obs: Tårna ska peka uppåt under denna rörelse. 7. Sitt på en stol och sträck och böj knäet i den opererade extremiteten i ett lugnt tempo. 17

18 Hemgymnastikprogram Med att spänna magmusklerna ser Ni till att hållningen är god när Ni utför rörelserna i stående läge. 8. För den opererade extremiteten i sidled så att tårna pekar rakt fram under hela rörelsen. 18 HUOM! kuvat syvätään (=taustat veks) 9. För den opererade extremiteten bakåt och sträck på höften. 11. Lyft den opererade extremiteten framåt från höften. 10. Håll knäna bredvid varandra. Böj knäet på den opererade sidan och för hälen mot baken. Sänk sedan foten långsamt. månader efter operationen: 12. Ligg på sidan och håll det undre knäet böjt. Lyft den opererade extremiteten rakt uppåt med hälen först. Spänn samtidigt magmusklerna. HUOM! kuvat syvätään (=taustat veks)

19 Efterkontroll, information Uppföljning Anteckningar Regelbunden kontroll är nödvändigt för att protesen ska fungera klanderfritt och länge. Syftet med uppföljningen är att i god tid observera eventuella förändringar med eller utan symtom i höftledsprotesen. I regel sker den första efterkontrollen 2 3 månader efter operationen och den andra 1 år efter operationen. Därefter rekommenderas röntgenundersökning och läkarkontroll av höften med 2 3 års intervaller. Råd och information för operationspatienter Om Ni eller Er läkare har något att fråga, kan Ni ta kontakt direkt med Er avdelning på Sjukhuset ORTON. Avdelning 3 tfn (09) Avdelning 4 tfn (09) Ni betjänas också av Sjukhuset ORTONs endoprotesskötare som ger råd i ledprotesfrågor på telefon (09) Suomen Nivelyhdistys är en registrerad förening som ger information och anvisningar om ledförslitning och ledproteser på webbplatsen 19

20 Så här hittar Ni till Sjukhuset ORTON ORTON Invalidstiftelsen Tenalavägen Helsingfors tfn (09) ORTON Invalidstiftelsen finns i Brunakärr, på cirka 5 km avstånd från Helsingfors centrum. Buss 23 från Järnvägstorget via Böle station till Brunakärr. Ändhållplatsen är precis utanför ORTON. Spårvagn 10 från centrum. Avståndet till fots från hållplatsen Korpasbackavägen är cirka 400 meter. Närmaste järnvägsstationer finns i Böle och Helsingfors centrum. Det tar cirka minuter med taxi från Helsingfors-Vanda flygfält till ORTON eller med flygbussen till Helsingfors centrum. Lääketieteellinen käännöstoimisto Oy. Valoa Ikkunassa Oy. Kirjapaino Keili Oy, 2007.

ÅUCS. Råd för patient som kommer till höftprotesoperation. Höften i skick. Kliniken för ortopedi och traumatologi

ÅUCS. Råd för patient som kommer till höftprotesoperation. Höften i skick. Kliniken för ortopedi och traumatologi ÅUCS ÅBO UNIVERSITETS- CENTRALSJUKHUS TYKS/TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Kliniken för ortopedi och traumatologi Höften i skick Råd för patient som kommer till höftprotesoperation EGENTLIGA FINLANDS

Läs mer

För patient som genomgår rehabilitering efter knäprotesoperation

För patient som genomgår rehabilitering efter knäprotesoperation För patient som genomgår rehabilitering efter knäprotesoperation VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen är att göra klart för Dig rehabiliteringen

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KNÄLEDSPROTESOPERATION

VÄLKOMMEN TILL KNÄLEDSPROTESOPERATION Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Fysiatriska avdelningen, tel. (06) 826 4365 Vårdplanerare tel. (06) 826 4782 Avdelning 7, tel. (06) 826 4303 VÄLKOMMEN TILL KNÄLEDSPROTESOPERATION ALLMÄNT OM LEDFÖRSLITNING

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur

Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har fått en höftprotes. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:...

Läs mer

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en höftprotesoperation

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en höftprotesoperation Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en höftprotesoperation VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Syftet med den här instruktionen är att redogöra för rehabiliteringen efter en höftprotesoperation.

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HÖFTLEDSPROTESOPEARATION

VÄLKOMMEN TILL HÖFTLEDSPROTESOPEARATION Kirurgiska polikliniken tel. (06) 826 4293 Fysiatriska avdelningen, tel. (06) 826 4365 Vårdplanerare tel. (06) 826 4782 Avdelning 7, tel. (06) 826 4303 VÄLKOMMEN TILL HÖFTLEDSPROTESOPEARATION ALLMÄNT OM

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION Vårdplanerare (06) 826 4782 vardagar kl. 9-12 Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Kirurgisk vårdavdelning 7 040 6534107 Fysiatri och rehabiliterigstjänster 040 6534254 FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

Läs mer

Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur

Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har fått en höftprotes. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:...

Läs mer

PATIENTINFORMATION VID HÖFTPROTESOPERATION

PATIENTINFORMATION VID HÖFTPROTESOPERATION PATIENTINFORMATION VID HÖFTPROTESOPERATION (Bakre snitt) 2013-07-16 1 Information vid planerad höftprotesoperation Vid operationen ersätts den sjuka leden med en protes som består av en metallkula med

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik)

Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Operation vid instabil knäskål (MPFL-plastik) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning i

Läs mer

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en vristprotesoperaton

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en vristprotesoperaton Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en vristprotesoperaton VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGAFINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen är att redogöra

Läs mer

Behåll detta häfte så att du kan titta i det vid behov. Märk det gärna med ditt namn.

Behåll detta häfte så att du kan titta i det vid behov. Märk det gärna med ditt namn. 1 Behåll detta häfte så att du kan titta i det vid behov. Märk det gärna med ditt namn. Detta häfte tillhör: TELEFONNUMMERLISTA Sjukhusets namn: Växel: Ortopedmottagningen: Vårdavdelningen: Sjukgymnastiken:

Läs mer

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation av tummens basled (CMC-leden)

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation av tummens basled (CMC-leden) Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation av tummens basled (CMC-leden) Syftet med den här instruktionen är att klarlägga rehabiliteringen i samband med en ledprotesoperation

Läs mer

Information av arbetsterapeut och sjukgymnast till dig som ska få en ny höftled

Information av arbetsterapeut och sjukgymnast till dig som ska få en ny höftled Sjukgymnast & arbetsterapeut tjänstgörande vid Ortopedklinken NLL Ansvarig för uppdatering; Kristina Larsson, Birgitta Frohm Godkänd av Anders Sundelin/Verksamhetschef Ortopedi Uppdaterad 2007-06-20 Information

Läs mer

HÖFTLEDSPROTES PATIENTINFORMATION

HÖFTLEDSPROTES PATIENTINFORMATION HÖFTLEDSPROTES PATIENTINFORMATION Inläggningsdatum: kl. Måldatum hemgång: INFÖR OPERATIONEN Inför din planerade operation kommer du på ett eller två besök hos planeringssköterska eller läkare för samtal,

Läs mer

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter knogledernas ledprotesoperation

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter knogledernas ledprotesoperation Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter knogledernas ledprotesoperation Patientinformation / i / Reumaortopedi / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Syftet med den här instruktionen är

Läs mer

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen är

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

ÅUCS. Råd för patient som kommer till knäprotesoperation. Knäet i skick. Kliniken för ortopedi och traumatologi ÅBO UNIVERSITETSCENTRALSJUKHUS

ÅUCS. Råd för patient som kommer till knäprotesoperation. Knäet i skick. Kliniken för ortopedi och traumatologi ÅBO UNIVERSITETSCENTRALSJUKHUS ÅUCS ÅBO UNIVERSITETSCENTRALSJUKHUS TYKS/TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Kliniken för ortopedi och traumatologi Knäet i skick Råd för patient som kommer till knäprotesoperation EGENTLIGA FINLANDS

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Primärvården. Tips, råd och träning för gravida ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården Tips, råd och träning för gravida Tips och råd Under graviditeten förändras din hållning. På grund av att magen växer får man oftast en ökad svank som kan ge trötthetsvärk

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Vårdplanerare (06) 826 4782 vardagar kl. 9-12 Kirurgisk vårdavdelning 7 040 6534107 Fysiatri och rehabiliterigstjänster 040 6534254 FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Här hittar du exempel på lämpliga övningar vid knäartros. Välj den övning eller de övningar som du tycker bäst om och gör dem till en daglig

Läs mer

Patientinstruktion för patient som återhämtar Sig från artrodesoperation av vristen

Patientinstruktion för patient som återhämtar Sig från artrodesoperation av vristen Patientinstruktion för patient som återhämtar Sig från artrodesoperation av vristen VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Meningen med denna instruktion är att redogöra

Läs mer

Patient instruktion för patient som återhämtar Sig från korrigerande operation av fotdyna och/eller artrodesoperation i stortån

Patient instruktion för patient som återhämtar Sig från korrigerande operation av fotdyna och/eller artrodesoperation i stortån Patient instruktion för patient som återhämtar Sig från korrigerande operation av fotdyna och/eller artrodesoperation i stortån VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Meningen

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA INSTRUKTIONER FÖR PATIENT SOM GENOMGÅR REHABILITERING EFTER EN STELOPERATION AV TUMMENS MCP-LED Syftet med den här instruktionen

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Höftprotesoperation. Operation av höftprotes

Höftprotesoperation. Operation av höftprotes EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Höftprotesoperation Operation av höftprotes Den vanligaste orsaken till att man opererar in en konstgjord led i höften är artros, d.v.s. ledförslitning i höften. Artros

Läs mer

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA INSTRUKTIONER FÖR PATIENT SOM GENOMGÅR REHABILITERING EFTER EN LEDPROTESOPERATION PÅ KNOGLEDERNA Syftet med den här instruktionen

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter handledens steloperation

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter handledens steloperation Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter handledens steloperation Patientinformation / i / Reumaortopedi / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Syftet med den här instruktionen är att klarlägga

Läs mer

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA INSTRUKTIONER FÖR PATIENT SOM REHABILITERAS EFTER EN LEDPROTESOPERATION PÅ TUMMENS CMC-LED Syftet med en här instruktionen är att

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes.

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes. Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: 2016-08-22 Information till dig som ska få en knäledsprotes. Den nya knäleden 2 Operation: Vid en knäledsplastik ersätts

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

Information inför din. knäoperation. Välkommen till Nyköpings Lasarett

Information inför din. knäoperation. Välkommen till Nyköpings Lasarett Information inför din knäoperation Välkommen till Nyköpings Lasarett Innehållsförteckning Sida Allmän information Allmän information 3 Om knäleden 5 Att förbereda inför din operation 6 När du ligger på

Läs mer

ditt Träningsprogram: Uppvärmning

ditt Träningsprogram: Uppvärmning ditt Träningsprogram: Uppvärmning SÅ SKA DU TRÄNA: Träna 3 gånger i veckan, t ex måndag, onsdag och fredag, och låt kroppen återhämta sig en dag innan nästa pass. Varje träningspass består av uppvärmning

Läs mer

PROTESOPERATION AV ARMBÅGSLEDEN

PROTESOPERATION AV ARMBÅGSLEDEN PROTESOPERATION AV ARMBÅGSLEDEN Du ska genomgå protesoperation i armbågsleden. Denna anvisning innehåller information om hur du ska förbereda dig för operationen, hur den sker och hur behandlingen och

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Information inför din. höftoperation. Välkommen till Nyköpings lasarett

Information inför din. höftoperation. Välkommen till Nyköpings lasarett Information inför din höftoperation Välkommen till Nyköpings lasarett Innehållsförteckning Sida Allmän information Allmän information 3 Om höftleden 5 Att förbereda inför din höftoperation 6 När du ligger

Läs mer

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF

Artroskopi knäled. Anatomi. Varför artroskoperar man knäleden? Meniskskada. Symptom 2015-08-10/JF Artroskopi knäled Anatomi Knät består av lårben, underben samt knäskål. Lår- och underben samt knäskålen är beklätt av brosk som fungerar som glidyta samt stötabsorbent. Mellan lårben och underben ligger

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

KyIF F99/00 Stabilitet

KyIF F99/00 Stabilitet Baklänges utfall med partner Stå med sidan mot en stol eller annat som du stöttar dig mot. Stå på ett ben med lite böjt knä. Lyft tårna upp från golvet så att du har den mesta av vikten på hälen. Be en

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Function Kiropraktik & Rehab

Function Kiropraktik & Rehab 1. Stående armrörelser Stå vanligt med fötterna en höftbredd isär Känn hur en ballong drar dig uppåt Magen blir då automatiskt något indragen Lyft båda armarna ovanför huvudet Känn hur magen dras in ännu

Läs mer

Information till patient med bakre höftprotesluxation. - höften har hoppat ur läge

Information till patient med bakre höftprotesluxation. - höften har hoppat ur läge Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Fredrik Röding Öl Godkänd: Anders Sundelin, Länschef Ortopedi Datum 20090601 Information till patient med bakre höftprotesluxation - höften har hoppat ur läge När Din höftled

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäosteotomi Information till dig som ska opereras med osteotomi

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäosteotomi Information till dig som ska opereras med osteotomi ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäosteotomi Information till dig som ska opereras med osteotomi Broschyren är utformad av medarbetarna på Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad-Ystad.

Läs mer

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA INSTRUKTIONER FÖR PATIENT SOM GENOMGÅR REHABILITERING EFTER EN STELOPERATION AV HANDLEDEN Syftet med den här instruktionen är att

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Råd efter förlossningen

Råd efter förlossningen Råd efter förlossningen 2 3 4 5 1 6 Bäckenbotten 1. Bäckenbottens muskulatur 2. Ryggrad 3. Ändtarm 4. Livmoder och slida 5. Urinblåsa 6. Blygdben Musklerna i bäckenbotten I slutet av graviditeten och under

Läs mer

Information inför operation höftprotes

Information inför operation höftprotes Information inför operation höftprotes Allmän information Du skall genomgå en operation på grund av artros (ledsvikt/ledbroskssjukdom) i din höftled. Du kommer att få en protes där ledskålen i bäckenet

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Tomas Isaksson öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20090601 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Träningsbok. Sommar Tillhör:

Träningsbok. Sommar Tillhör: Träningsbok Sommar 2013 Tillhör: Mina mål Vecka 28 Lätt löpning, 30 min eller minuter Upphopp, 3 x 10 st eller x st Armhävningar, 3 x 10 st eller x st Situp s, 3 x 20 st eller x st Utfallsteg, 2 x 10 st

Läs mer

Information inför operation höftprotes

Information inför operation höftprotes Information inför operation höftprotes Allmän information Du skall genomgå en operation på grund av artros (ledsvikt/ledbroskssjukdom) i din höftled. Du kommer att få en protes där ledskålen i bäckenet

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros Broschyren är utformad av Nina Almgren, legitimerad sjukgymnast Orto pediska

Läs mer

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström.

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström. Gymmix Balansboll Att träna med en balansboll är roligt och utmanande. Bollen är ett instabilt underlag som gör att tankarna kan bara vara på ett ställe när du tränar, på bollen och den övningen du gör

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

På Universitetssjukhuset i Örebro utförs närmare 200 höftprotesoperationer per år.

På Universitetssjukhuset i Örebro utförs närmare 200 höftprotesoperationer per år. Allmän information På Universitetssjukhuset i Örebro utförs närmare 200 höftprotesoperationer per år. Det är naturligt att känna sig orolig inför en operation. Oron kan minskas och tillfrisknandet påskyndas

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

PATIENTINFORMATION KNÄPROTES

PATIENTINFORMATION KNÄPROTES PATIENTINFORMATION KNÄPROTES Länssjukhuset, Halmstad Anders Wykman 2009-08-17 035-13 12 55 VARFÖR FÅR MAN KNÄARTROS? Artros är vanligare hos äldre än hos yngre och vanligare hos kvinnor än hos män. Forskarna

Läs mer

PATIENTINFORMATION HÖFTPROTES

PATIENTINFORMATION HÖFTPROTES PATIENTINFORMATION HÖFTPROTES Länssjukhuset, Halmstad Anders Wykman 2009-08-17 035-13 12 55 KONSTGJORD HÖFTLED - HÖFTLEDSPROTES Normalt är ledytorna i höftleden, det vill säga lårbenshuvudet och ledskålen,

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad

Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad Ortopediska kliniken Hässleholm Kristianstad närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Artroskopiundersökning av knäleden Patientinformation Artroskopiundersökning av knäleden Knäleden är leden mellan

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus.

Mammainformation. från BB-vårdavdelning. Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn. Södra Älvsborgs Sjukhus. Mammainformation från BB-vårdavdelning Lite tips från sjukgymnasten till dig som just fött barn Södra Älvsborgs Sjukhus Kvinnoklinik Bäckenbotten Bäckenbotten är den muskulatur som bildar "golv" i bäckenet.

Läs mer

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst

Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken. Till dig som är nyförlöst Information från sjukgymnasten BB-avdelningen Kvinnokliniken Till dig som är nyförlöst Efter förlossningen Tanken med detta häfte är att du med hjälp av dessa övningar, råd och tips ska kunna få kroppen

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet"

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal blodpropp i benet Information till dig som har haft blodpropp i benet Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet" Det finns flera orsaker till att blodproppar bildas. Tala med din läkare

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Träningssplan: vecka 7-12

Träningssplan: vecka 7-12 Träningssplan: vecka 7-12 Här följer ett mer avancerat träningspass för när du har byggt din styrka med introduktionspasset. Som tidigare kan du träna när och var du vill, och denna gång fokuserar vi på

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder.

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Så lägger ni upp passet: Värm upp så ni blir mjuka

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Seniorsportutrustning

Seniorsportutrustning Seniorsportutrustning från Lappset Övningar Träning är viktigt för att vi ska fungera i vardagen, både för unga och gamla. Med stigande ålder försämras framför allt balansen men vi blir även stelare i

Läs mer

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation på fingrarnas mellersta led (PIP-leden)

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation på fingrarnas mellersta led (PIP-leden) Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation på fingrarnas mellersta led (PIP-leden) Patientinformation / i / Reumaortopedi / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Syftet med

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Information från Ortopedkliniken

Information från Ortopedkliniken Knäprotes Information från Ortopedkliniken Mars 2010 Information inför planerad knäprotesoperation. Informationen vänder sig främst till dig som står på väntelista för att en läkare skall bedöma om du

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

Ta hand om din hälsa när du är gravid

Ta hand om din hälsa när du är gravid Ta hand om din hälsa när du är gravid vikten av både träning och vila! Graviditet är inget hinder för att vara fysiskt aktiv utan tvärtom! Du kan göra många hälsovinster genom att vara aktiv och minska

Läs mer

Fysträning 2011. Individuella träningspass under Juli månad. 3 träningspass per vecka Växla mellan passen. Kondition / benstyrka

Fysträning 2011. Individuella träningspass under Juli månad. 3 träningspass per vecka Växla mellan passen. Kondition / benstyrka Individuella träningspass under Juli månad 1 Mängd: Längd: Pass 1: 3 träningspass per vecka Växla mellan passen 90 minuter Kondition / benstyrka Uppvärmning - 15 minuter löpning 70% fart Tänjningar framför

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGG

PATIENTINFORMATION RYGG PATIENTINFORMATION RYGG Ortopedkliniken Länssjukhuset Halmstad Carl Öhlund 09-09-18 RYGGSMÄRTOR smärtor drabbas nästan alla av vid något tillfälle i livet. Besvären är i de flesta fall övergående, men

Läs mer

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen:

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen: Varför ska man stretcha? Stretching bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Det ger bättre balans i kroppen som i sin tur ger bättre träningsresultat. Syftet med stretchingen efter träningen

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA Jag har valt 15 km och mitt mål är att prestera en bra tid. Jag hoppas få hjälp med att lägga upp en träning som förbättrar tekniken och

Läs mer

Sida 1 av 6. Ryggliggande

Sida 1 av 6. Ryggliggande Sida 1 av 6 Ryggliggande Ligg så plant som möjligt. Lägg armarna ovanför huvudet. Sträck först ut hela kroppen. Växla sedan med att sträcka ut en sida i taget. Syfte: Motverka den böjda hållningen och

Läs mer