b) -- b) så att nämnaren blir lo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "b) -- b) så att nämnaren blir lo"

Transkript

1 / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) = b) = +---= hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=-- Förlänga bråk Eluiwi Förking a) med b) så att nämnaren blir lo Lösning a) När man forlänger ett bråk multipticeras tätjare och nämnare med samma heltal. Värdet av bråket törändras inte 3? - 0 Hur många tiondelar är lika mycket som Vad ska 5 multipliceras med för att bli 0? 5=0 Förlängmed. Förkorta bråk E,enipeI Forkorta braket a) med b) så långt som möjligt. Lösiting a) = / - 0 När man förkortar ett bråk divtderas täljare och namnare med samma heltal. Väidet av bråket förändras inte b / Man kan förkorta flera gånger. När man inte kan förkorta bråket mer, så har man förkortat så långt som möjligt Då har man fått den enklaste formen av bråket. METODSAMLING BRÅK OCH PROCENT

2 I) : Addera och subtrahera bråk Esempel Beräkna 7 a) ) 59 k 7 Lösning a) Nar bråken har samma nämnare kan man addera eller subtraheia taljama direkt b 9 5 ) 59_5.99.5_ Naj braken har olika nämnare måste man forlanga eller forkorta så att bråken tar gemensam nämnare Ett sätt att hitta en gemensam nämnare är att multipltcera varje bråk med det andra bråkets nämnare När tiaken har samma nämnare kan man acidera eller subtrahera taljarna direkt Multiplicera bråk U7einJ)e Beräkna Ii) Lösning a) 5= - =-- Nar man multtpltcerar ett heltal mccl ett bråk sa multtplicerar man heltalet med tätjaren. 55O När man multiplicerar två bråk, så multtplrcerar man taljarna for sig och namnar na för sig Forkor tal svaret om det är möjligt Eseinpel Beräkna av 8 äpplen.! ;: Lösning av 8 äpplen kan berriknas med 8 Metod 8 Berakna for st av 8 = 6 3 äpplen Då måste av 8 vara ganger så mycket som av 8 Metod =----- =---=3applen Multiplicera heltalet med täljaren METODSAMLING BRÅK OCH PROCENT

3 Procent - beräkna andelen l ettl)e en bukett med vårblommor finns 5 tussilago, 7 vitsippor och blå sippor. -lur stor andel av blommorna är tussilago? Svara i procent. Lösning 5+7+= Beräkna först det hela, det vill säga hur många blommor det finns totalt 0. % delen Andelen det hela Procent - beräkna delen E,. einpel En tröja kostade 350 kr. Priset sänktes med 0 %. Hur stor var prissänkningen i kronor? Lösning Metod = 70 Metod Beräkna först % av 350 kr. 0% av 350 = 0,0350 = 70 Metod3 = 70 Tröjan sänktes med 70 kr. 0% är 0 gånger mer än vad % är Sänkningen är 70 kr Skriv procenttalet (anrtelen)r decirnalform och multipticera med det hela för att tå reda på sänkningen. Anvand samband mellan bråk och procent 0% Procent - beräkna det hela EempeZ När jackan såldes med 30% rabatt blev den 360 kr billigare. Vad kostade jackan utan rabatt? Lösnhag Metod 30% är 360 kr. Då måste % vara kr = kr Då är 00% lika med 00 kr 00 kr Metod j-- 00 Det hela= -- delen andelen Jackan kostade 00 kr utan rabatt. 6 Räkna först ut vad % motsvarar MLtltiplicera med 00 för alt ta reda på vad det hela, 00%. är. METOOSAMLING BRÅK OCH PROCENT

4 . Tal i bråkform Bråkform Ras mus tappade en äggkartong med 8 ägg i golvet så att 7 av äggen gick sönder. Man kan säga att av äggen gick sönder. Talet är ett exempel på ett tal i bra kforrn. kan skrivas med ett vägrätt eller snett brkstreck. Bråk 7 Täljare 8 Nämnare Bråket uttalas sju artondelar. Nämnaren ger namn åt bråkdelarna (artondelar) och visar hur många lika stora delar som vi har delat det hela i. Täljaren berättar hur många delarna är (sju). Andel Ett bråk beskriver en andel. Andelen kan vara del av en hel eller del av ett antal. Delavenhel Del av ett antal av hela figuren är färgad. av figurerna är hjärtan. 5 [ [ av delarna är färgade Figuren är delad 5 lika stora delar, alltså är det temtedelar. Täljaren år eftersom det är hjärtan. 5 Nämnaren är 5 eftersom antalet figurer är totalt 5. Blandad form Du har kanske mätt upp dl mjöl när du har bakat? När man skriver betyder det två och en hal/. Det är skrivet i blandadform, det vill säga med både heltal och andelar. Man kan skriva i bråkform, vilket är detsamma som 5 halvor. Blandad form 5 När du ska göra beräkningar är det oftast enklast att ha talet skrivet i bråkform. Den blandade formen gör det lättare att avgöra ungefär hur stort talet är. Bråkform BRÅK OCH PROCENT..TAL BP.ÅKFORM

5 Dessutom Jeuipd Vilka bråk är markerade på tallinjen? 0 o ) Lösning Tallinjen är indelad i fjärdedelar eftersom det är lika stora steg från 0 till. A Två steg från 0 på tallinjen är vilket är lika mycket som B Tre steg efter en hel är. Uttryckt i bråkform är det Svar:A= = B= =- eanpe a) Skriv 5 i bråkform. b) Skriv i blandad form. Lösaaiaig a) Gör om heltalet till ett bråk som beskriver tredjedelar. Fern hela ar lika med femton tredjedelar, --. tredjedel till. Det blir sexton tredjedelar, 5 finns en H 5 6 is 5 = + -= 5= Svar:-- b) Fyra fjärdedelar är detsamma som en hel. Åtta fjärdedelar är två hela. Elva fjärdedelar är lika med två hela och tre fjärdedelar. 3 3 Svar:! * Övningsblacl. BRÅK OCH PROCENT. TAL BRÅKFORM

6 E Bråk ociiproc.e#tt BråkfOrm och blandad form I kl / / [[_] 5 bråk skrivna i bråkform bråk skrivet i blandad form G Skriv i blandad form (som hela och delar). a 3 b 3 cz 5 Skriv i bråkform. al± 5 b-- c3-7 3 Vilket av bråken är störst? 5 a eller 9 9 b ± eller ± 6 7 c eller - 5 Minutvisaren pekar på. Vilket tal pekar den på om den vrids fram a /3 varv b / varv c 3/ varv iin AO 5 Vilka bråk ska stå i rutoma? a? 3 6 en klass var en dag /6 av eleverna frånvarande. Hur stor del av eleverna var närvarande? 7 Hur stor bråkdel av triangeln är blå? a b ij,

7 3/3 värdet värdet 5 6/6.3 Förlänga och förkorta bråk Likvärdiga bråk Lika stora andelar av cirklarna är färgade, men de visar olika bråk. (EL) = - (EL) = Likvärdiga bråk. - - Samma andel kan uttryckas med olika bråk. Bråk med samma värde kallas för likvärdiga bråk. För att hitta likvärdiga bråk kan man fdrlänga ellerförkorta bråket. Förlänga När man förlänger ett bråk multipliceras tälj are och nämnare med samma heltal. fltr = 33_ Multiplicera med i både täljare och nämnare - av bråket förändras inte. Förkorta När man förkortar ett bråk divideras täljare och nämnare med samma heltal. [ 6 /6 Dividera med 6 i både täljare och nämnare - av bråket förändras inte Enklaste form När man inte kan förkorta bråket mer, när tälj are och nämnare inte är delbara med samma heltal, så har man förkortat så långt som möjligt. Då har man fått enklasteformen av bråket. Till exempel är den enklaste formen av bråket = Lxernpel Skriv ett bråk som har samma värde som Det finns oändligt många bråk som är likvärdiga med. Till exempel 3 9 9/ Förkorta med 3. Förläng med Svar: och är två exempel på bråk som har samma värde som BRÅK OCH PROCENT.3 FÖRLÄNGA OCH FÖRKORTA BRÅF

8 5 enje Forkorta sa langt som mojligt. Lösning Både 5 och 60 är delbara med / /5 Förkortamed5. Både 9 och är delbara med 3, alltså går det att förkorta ytterligare. 9 9/3 3 /3 Forkorta med 3. Svar: Den enklaste formen av bråket är * Aktivitet.3 A, II * Övningsblad.3 Starter NIVÅ ETT Skriv tre bråk som har samma värde som ---. Vilket tal ska stå i rutorna för att likheten ska gälla? a) Hur värde? 3. 6 i6/e D=8 kan du veta att de har samma b) 0/E5 6 Vilket tal ska stå i stället för x? 3x x a) b) xi c) d) 7 Skriv två olika bråk som har samma värde 5 som. 3 6x 8 Förkorta så långt som möjligt. 0 c)j- b)- 5 0 Förläng bråken med 5. a) b) 3 Förkorta bråken med. a) 5 c) a) FörIängmed. b) Ar värdet av det nya braket större än Motivera ditt svar. 0 Vilka av bråken i rutan har samma värde som 3 a) b) Förläng bråken så att nämnaren blir. 5 3 a) b) Förkorta bråken. 9 5 a) b) 6 c) BRÅK OCH PROCENT.3 FÖRLÄNGA OCH FÖRKORTA BRÅK

9 5? 9/? srikocjt Förlänga och förkorta G /3 av rektangeln är blå. 8/ av rektangeln är röd. Lika stora delar av rektanglarna är färgade vilket betyder att /3 = 8/. = = 8 Vi har förlängt /3 med. Vid förlängning 3 3. multipliceras täljare och nämnare med samma tal. 8/0 av rektangeln är gul. /5 av rektangeln är grön Bråkets värde ändras inte vid förlängning. Lika stora delar av rektanglarna är färgade vilket betyder att 8/0 = /5. 8 = 8/ Vi har förkortat 8/0 med. Vid förkortning divi 0 0/ 5 deras läljare och nämnare med samma tal. Brå kets värde ändras inte vid förkortning. 8 Vilket tal har bråket förlängts med? a _? _ 8 b 5 _? 0 5 3_ 3? 9 7 7? 9 Vilket tal har bråket förkortats med? bi---- /? 3 6 6/? 0 Förläng bråken så att nämnaren blir. al 3 b 8 Förkorta bråken så att nämnaren blir så liten som möjligt. a bl 8 9 c 60 7 Vilket är bråket? a Bråket har samma värde som /3. Nämnaren är mer än täljaren. b Bråket har samma värde som 3/. Nämnaren är 5 mer än täljaren.

10 fl Bråk cciq Cce#f± fl Bråkdel av det hela 3/ av eleverna i en klass med 8 elever har mobiltelefon. Hur många av eleverna har mohiltelefon? av 8= =7 elever av 8=3 7 = elever eller 8=. 8 = elever 33 Hur många minuter är a timme b /5 av timme c 5/6 av timme 3 Hur många timmar är a dygn b 3/ av dygn c 5/6 av dygn 35 Vilket tecken (>eller <) ska stå i rutan? a av J av9 b - av5 -- av j8 36 Hela chokladkakan väger 80 g. Hur mycket väger de sex bitarna som är avbrutna? 37 Hårddisken på Ebbas dator rymmer 60 Gb. Hur många Gh har hon ledigt om hon utnyttjat 3/8? 38 en klass med 7 elever hade /3 mörkt hår. Av de rnörkhåriga eleverna var 5/9 brunögda. Hur många elever hade mörkt hår och var brunögda? 39 genomsnitt dricker 3/ av eleverna på en skola ett glas mjölk om dag n vid skollunchen. Hur många liter mjölk blir det på en vecka om det finns 300 elever? Ett glas mjölk rymmer dl. Å (cm) 0 Triangeln är likhent. Basen är cm lång. Den är 3/ av sidan (. Hur stor är triangelns omkrets? Anna använder 3,6 m rep. Det är /3 av repets hela längd. Hur långt är hela repet?

11 + = Det av kan. Addition och subtraktion av bråk På Gröndalskolan cyklar av eleverna till skolan och av eleverna åker buss. Hur stor andel av eleverna på Gröndalskolan cyklar eller åker buss? cyklar + åker buss = cyklar eller åker buss Om bråken har samma nämnare kan täljarna adderas eller subtraheras direkt. är eleverna som cyklar eller åker buss. Gemensam nämnare Om bråken har olika nämnare kan man inte addera eller subtrahera dem direkt. För att beräkna t.ex. man först förlanga eller forkorta bråken, så att de får samma nämnare. Om två bråk har samma nämnare så säger man att de har gemensam nämnare. Om man inte direkt ser hur man ska förlänga eller förkorta så att bråken får gemensam nämnare, så kan man förlänga vardera bråket med det andra bråkets nämnare. Förläng med 3 och med. Bråken får då den gemensamma nämnaren 6: Titta på bilderna nedan. E BK OCH PROCENT. ADDITION OCH SUBTKTION AV BK

12 Iempe Simons vattenflaska är fylld till Ronja har en likadan flaska som är fylld till Simon häller över sitt vatten i Ronjas flaska. Hur stor andel av Ronjas flaska är då fylld? Lösning Berakna 3 Eftersom det är samma sorts delar (åttondelar) kan man addera täljarna direkt = Svar Ronjas fl:ska är fylld till EienipeI Beräkna och svara i enklaste form. 5 3 a) b) Losnlaig a) Bråken har olika nämnare. För att få gemensam nämnare så kan man förlängamed. Då får vi som gemensam nämnare. 3 3 Svar: 3 b) +-- Om man inte ser direkt att är gemensam nämnare, så kan man förlänga vardera bråket med det andra bråkets nämnare. Förläng med 6 och med Skriv i enklaste form. / torkortastill / Svar: * Aktivitet. * Ovningsblad. BRÅK OCH PROCENT. ADDITION OCH SURTRAKTION AV I3RÅK

13 Starter Emmi, Rana och Marcus får en chok ladkaka på bitar som de ska dela på. Emmi ska få en större andel än övriga. Ge flera förslag på hur stor andel var och en kan få. NIVÅ TVA fl Beräkna 7 a) + 8 a) b) + c) b) + c) NIVÅ ETT 5 9 a) -& b) - c) 0 7 a) Beräkna a) + b a) b) a) h) ± c) c) b)---j c) Julia använder av sin månadspeng på kläder, på bio och resten till att betala sin mobilräkning. Hur stor andel av sin månadspeng använder Julia till mobil räkningen? Svara med bråk i enklaste form. c) 7 0 Jörgen och Kia har varsin lika stor popcornbägare. Jörgen äter upp en tredjedel av sina popcorn och Kia äter upp en fjärdedel av sina. a) Vem har mest popcorn kvar? b) Hur mycket har de kvar tillsammans? På en kennel är -k vita och resten bruna. av hundarna svarta, är a) Hur stor andel av hundarna är antingen svarta eller vita? b) Hur stor andel av hundarna är bruna? c) Ge två olika exempel på hur många hundar i varje färg det kan ha funnits på kenneln. 6 Ärdetsantatti+ ärlikamed Motivera ditt svar. «BRÅK OCH PROCENT. ADDITION OCH SUBTRAKTION AV BRÅK i II

14 armband, Vilket tal ska stå i stället för x? 3 a) -+x= b) x+= c) x 3 Av alla cykelhjälmar som såldes var svarta och gröna. Hur stor andel av cykelhj älmarna var varken svarta eller gröna? valet till elevrådsordförande fick Samuel av rösterna. Kajsa fick av rösterna och Danja fick resten. Vem fick flest röster? 5 Summan av två tal är. Det ena talet är Vilket är det andra talet? 9 Ge exempel på tv olika bråk med olika nämnare som har differensen 0 På parkeringen står 60 fordon. Av dessa är bilar, mopeder och resten är cyklar. Hur många cyklar står på parkeringen? Johannas smyckessamling är mobilsmycken, - en tredjedel ringar och en fjärdedel örhängen. Resten är halsband. a) Hur stor andel är halshand? b) Hur många smycken finns det i Johannas srnyckessamling om det finns 8 halsbarid? NIVÅ TRE 6 Beräkna och svara i enklaste form. a) 3-33 c) 3- d) + 7 en bollkorg är av bollarna volleybollar, basketbollar och fotbollar. a) Hur stor andel av bollarna är andra sorters bollar? b) Vilket är det minsta möjliga antalet bollar i korgen? Motivera ditt svar.. 8 Enligt tallriks modellen bör en fjärdedel av maten på tallriken vara protein. På resten av tallriken ska hälften vara grönsaker, frukt och rotfrukter och andra hälften kolhydrater. Hur stor andel av hela tallriken bör vara fylld med grönsaker, frukt och rotfrukter? L BRÅK OCH PROCENT fr. ADDITtON OCH SUBTRAKTION AV BRÅK

15 eller.6 Andelen i procentform När nämnaren är 00 kallas delarna för hundradelar. Ett annat ord för hundradelar är procent. Procent används ofta vid jämförelser eller för att beskriva en ökning eller minskning. Andelen kan skrivas i bråkform, decimalform eller procentform. Andelen: = 0,03 3 % Procenitorm Bråkform Decimalform Andelen färgade rutorär % o=05=5% -=0,5=50% Andelen, delen och det hela Vid procenträkning använder man begreppen andelen, delen och det hela. Andelen beräknas genom att dividera delen med det hela. andelen = delen det hela Andelen kan skrivas i bråkform, decimalform eller procentform. SI Eempe Skriv i procentform 3 a) b) 0, 3 c) 3 Lösiung a) = 3 % Svar: 3% b) 0=jz% c) =- = Svar:% T Forlang till hunclradelar. Skriv 0. som hundradelar. = 0,75 = 75% Använd räknare om det behovs Ii Svar: 75 % BRÅK OCH PROCENT.6 ANDELEN PROCENTFORM

16 Eeinpe Moas klass planerar en klassresa. Det är 30 elever i klassen. Av dem vill åka på skidresa och resten vill åka till en storstad. Hur stor andel av eleverna vill åka till en storstad? Svara med hela procent. Lösning För att beräkna andelen i procent som ville åka till en storstad gäller andelen = delen det hela 30 elever elever = 6 elever l6elevervjllåkatillstorstacl delen det hela 6 0,53 = 53% Använd raknare. Avmnda till två decimeter, så får man hela procent Svar; 53 % av klassens elever vill åka till en storstad. * lktivitet.6 Siartea Habo är 6 % av invånarna under 8 år och i Stockholm är det bara 9 %. Kan det stämma om man vet att det bor fler personer under 8 år i Stockholm än i Habo? Skriv i procentform 3 a) T-. a) 0,87 5 a) 00 b) 0,9 c) c) 0,03 c) 3 0 NIVÅ ETT Hur många procent av figuren är färgad? a) 6 Skriv i decimalform a) 55% b) 9% c) 8% 7 På ett zoo finns 6 olika arter av kräldjur. 00 % av dem är fridlysta. Hur många arter av kräldjur är fridlysta? b) En undersökning visar att 95% av alla ung domar i åldrarna 8 3 år får månadspeng. Hur många procent har inte månadspeng?

17 8 Rita av tabellen och fyll i talen som saknas. Brålclorm 5 I3ecimalfonn 0,5 0.3 Procentlonn 50% 80% 3 Ett äpple består till ca 85 % av vatten. Stämmer det att ett halvt äpple består av,5 % vatten? Motivera ditt svar. Polisen mätte hastigheten utanför 5 skolor. Under en eftermiddag passerade 8 6 fordon. Det var fordon som körde för fort. Hur många procent av fordonen körde för fort? Avrunda till hela procent. 3 9 Sverige återvinns 9 av 0 returburkar. Hur många procent är det? 0 Hur många procent av figurerna är hjärtan? *,*, Av 5 patienter hos tandläkaren var det som hade hål i tänderna. Hur många procent av patienterna hade hål i tänderna? Vilken biosalorig har störst andel lediga platser? Salong Salongz Lediga platser J 3 9 Totalt antal platser 76 NIVA TVÅ 5 Skriv i decimalform a) % c) 0,5% 6 Skriv som två olika bråk b),7% d) 0% a) 5% b) 8% c) 75% d) 0% 7 Hur stor andel av figurerna är kvadrater? Avrunda resultatet till hela procent. O_JAD 0 ILILJI 7 aråk OCH paocenr IANDELEN

18 8 a) Under vinter-os år 00 vann Kanada 9 0 guld, 7 silver och 5 brons. Hur många procent av Kanadas medaljer var guld? Avrunda till hela procent. b) Det land som tog flest medaljer totalt under vinter-os 00 var USA med 37 medaljer varav 9 var guld. Hur stor andel av USAS.s medaljer var guld? Avrunda till hela procent. c) Tycker du att Kanada eller USA lyckades bäst i vinter-os år 00? Motivera ditt svar. Hur många procent av en timme är a) 5 minuter b) 0 minuter Rita av tallinjen och placera ut talen från rutan på rätt plats. Hur stor andel av en timme är 8 minuter? Svara i procentform. 5 Skriv talen i enklaste bråkform. a) 5% b) 6% NIVÅ TU 6 På en flaska med koncentrerad saft står det att man ska blanda med vatten i förhållandet + 6. Hur många procent av den färdig blandade saften är vatten? 7 Vilket tal ska stå istället förx? a) loavxär0% h) 30avxär75% 8 Tabellen visar dels invånarantalet och dels hur många av invånarna som var under 8 åi i några länder år % 0,66 5% -lur stor andel av figurens area är blå? 5 Land 0, Kina Indien Moambiquej Sverige Världen Antal invånare Antal invånare (tusental)00 underl8år (tusental.) Hur stor andel av figurens area är a) blå b) gul Hur många procent av befolkningen var över 8 år a) Sverige c) hela världen 9 Hur många procent av världens befolkning är 00 bodde i b) Moambique a) Sverige b) indien eller Kina 3 Hur många procent av talen från till 00 innehåller minst en :a? 30 IF Ängen har 39 medlemmar. klubben kan man träna orientering eller skidåkning. Det är 76 personer som tränar orientering och 93 personer som tränar skidåkning. Hur stor andel av medlemmarna tränar både orientering och skidåkning? BRÅK DCII PROCENT.6 ANDELEN] PROCENTFOIIM

19 8rtkocIp-rOteM± Hur många procent? G En digitalkarnera kostar 500 kr. Priset sänks med 900 kr. Beräkna sänkningen i procent. prissänkning pris från början = 900 ± 0,0=0 % När man ska räkna ut en ändring i procent dividerar man j delen med det hela. Här är sänkningen delen / och priset frtn början det hela. L 6 Vid en trafikkontroll av 60 cyklister saknade 0 belysning. Hur många procent saknade belysning? 6 Vid en rea lämnade man 50 kr rabatt på alla jeansjackor. En jacka kostade före rean 500 kr. Hur många procent utgjorde rabatten? 9 63 En tåghiljett kostar 0 kr. Beräkna höjningen i procent om priset höjs med 6 kr? 6 Carl och Oscar är båda handbolismålvakter. en match räddade Carl 6 skott av 0 och Oscar 7 skott av 60. Vilken av målvakterna hade högst räddningsprocent? 65 Skylten visar hur långt du gått längs spåret runt sjön. Hur många procent har du kvar om hela spåret är 0 km? 66 en klass finns det 8 pojkar och flickor Hur många procent av eleverna är a pojkar b flickor 67 Hur många procent av värdet av alla pengarna utgör a hundralapparna b tiokronan c tjugolapparna 8km KSj Öfi runt G 0 73flQ --

20 8nk cchpi oce-#t 68 En guldring består av 8 g guld, 3 g silver och 3 g koppar. Hur många procent av ringens vikt är guld? 69 Fn bil väger 00 kg utan passagerare. Med hur många procent ökar vikten om bilen har passagerare som i genomsnitt väger 75 kg? 70 Hur många procent salt finns det i en saitlösning som du får genom att lisa a log salt i 0 g (mi) vatten b 5 g salt i 5 g (ni!) vatten Vid en undersökning om hur eleverna tog sig ni! skolan blev resultatet som tabellen visar. a Hur många procent av flickorna åkte buss till skolan? b Hur många procent av pojkarna cyklade till skolan? c Hur många procent av alla eleverna cyklade till skolan? d På vilket sätt tog sig 0 % av alla eleverna till skolan? Pojkar Flickor Buss 6 6 Cykel 30 Bil 8 6 Gå 8 Summa Hur många procent av hela triangeins area är röd? (cm) 73 På ett hundpensionat finns 30 hundar. 6 av hundarna är tikar och hälften av alla hundarna är svarta. Hur många procent av tikarna är svarta? Välj rätt svar. alo% b5% 3 3 c 50 % d Det går inte att beräkna. 0

21 8råk cckpi ce-#r± Priset på en cykel höjs från 00 kr till kr. Beräkna prishöjningen i procent. prishöjning = 600 = pris från början 00 = ± 0,5 = 5 % Fört mtste man beräkna ändringen i kronor innan man kan teckna ändringen i procent. 7 Priset på en dvd-filrn sänks från 0 kr till 80 kr. Beräkna prissänkningen i procent. 75 Priset på en mp3-spelare höjdes från 800 kr till 960 kr. Beräkna höjningen i procent. 76 Hur stor är rabatten i procent? a b Köp betala för 3 Köp 5 betala för c Köp 6 betala för 77 Priset på en dator sänktes från 6 00 kr liii kr. Beräkna sänkningen i procent. 78 Mellan två orter kostar flygbiljetlen 600 kr och tåghiljetten 00 kr. Hur många procent a dyrare är del att flyga än att åka tåg b billigare är det att åka tåg än att flyga : 79 Vid en undersökning om antalet djur eleverna i en klass hade hemma blev resultatet det som diagrammet visar. Hur många procent av eleverna a har djur hemma b har inte djur hemma 0

22 30 a Pottjn, ock. teqa.ti.. t-a/ 8rik ok.pi-oc..e#r± 83 a 8 a 85 a b cw dw b 86 a 87 a 88 a 89 a 90 a 9 a 9 ( ) b ( ) 6,3,0, ( 3), ( 6), ( 9) ( 6). ( 3), 0,3.6,9 Negativ b Positiv ( 5) b ( 5) c 5 ( 6) b ( 6) c 6 ( ) b ( 0.)c ( 8) 0 b ( 0) b ( ) x 0 3x a ( 6) b ( 3) c 9 a 6 b ( 3) c ( ) 95 a Negativ b Positiv 96 a ( 5) b ( 5) c 5 97 a ( 8) b ( 8) c $ 98 a ( 6) b ( 60) c a T.ex. ( 6) b T.ex. ( 3)/ c T.ex.( )/ 300 a T.ex. ( )/( ) b T.ex. ( )/lo c Tex. ( )/ a 0 b 0 c i0 a 0 b IOs c io a 0,0 b,00 c 0,0 305 a 3 och ( ) b och ( 3) C ( ) och ( 3) 306 a b 0,0005 c d 0, a 0,08 b 0,008 c 0,0008 d 0, a 0 h.5 0 kg 3 a.6 lo c 8 i0 kg 33 a io mm ( 3a3 b. 0 m c 3 0 kg d 3,5 0 kg 5 b67 35a b6 36a5 b7 37a , 0, lo, , a 0 b IO c io d o 30 a 3,50 b 3.5 l(y c 3,5 l0 d 3.5 l0 b5 38a3 b5 39 a lo b 0 30 a 0 b l0 3 a7l0 b7l0 c 7 0 d 7 l0 3 a 7,5 O 3 a 3,6 ID 33 a,5 0 b l0 kg d 500 st io mm) c l0 c l0 c l) c io c i0 c 0.6 b 3, 0 b 6,7 l0 b. 0 i 3 a7 lo b5l0 35 a 6,,5 eller 6,, eller 6,3, a 5 a /, / 6 5/6 b6,,5 eller 6,, eller 6.3,3 36 Näbbmus 7 a / 8a 9a 0 a 8/ a /3 a 8/ 3 a 0.8 c 0.36 a 0, c, 5 a 0.35 c a /0 7 a 0. Människa Elefant Blåval 0,5 eller mm 6,6 0 st 8 a 7/5 b 3/ bs b b 9/ b / 0 b 5/0 b,8 d 5.36 b 0,03 d 3,06 b 0.0 d 0.0$ b 0, b 0,6 b 0,68 io g io g i0 g o- g Bråk uck joce G-spår a /3 a 6/5 3 a 5/9 b /3 b / b /6 c 3 /5 c 3/7 c 5/ b6 c9 b /.3/ c3 c7 c l(l c 3/ c 0,75

23 BrJ ocifp.roce± 9 Stambräk / rmalform 0,5 0a 0,67 b,33 c,67 d 3,33 a 0.83 b 0,83 c 8.33 d a 0.6 b 0.5 c 0,3 d a,5 b.08 c,05 d,0 a 0,67 b 0,9 c 0.96 d a 0, ;0,; 0,33; 0, b 0.56: 0,67; 0,78 ; 6 a 0,09; 0,8; 0,7; / b 0,5: 0,55; 0.6:0,73 35a< b< 36 7 g Oh 38 0 elever 39 5 liter 0 cm 5,m a /3 3 a /3 a /3 5 a 0,75 /3 0,33 8 a 5/6 b 7/0 c /5 9 3/6,/7, 3/5,5/8; 3/ 30 B(A= /3,B=/5,/5> /3) 3 Ebba (Anes 5/7 0.7, Ebba 6/8 0,75) 3 Oscar (Carl 3/5, Oskar 7/lo, 7/0> 3/5) 33 a 60 min b min c 50 miii 3 a timmar b 8 timmar c 0 timmar b / b /5 b / b 0,65 c / c 3/5 c c 0,375 /5 /6 /7 /8 /9 /0 0,5 0, =0,7 =0, 0,5 =0, 0, 6 a 0, b 0,5 c ,75 liter 3/ liter 8.5 liter = / liter 9 /5 50a/3 b /6 c /3 d / 5a/ bi/6 c / d / 5a/ bl/6 c /8 53a/ bl/ c / d3/ 5a /6 bl/$ c / d /6 55a% b0% c 0% d 0% 56a0% b% c5% d,5% 57 a 0,07 b c )35 d 3,5 58 a /3 = 0,33 33 % b 3/ = 0.75 = 75 % c /8=0,5=,5% d 3/0 0,5 = 5 % 59 8 % 60 a 50 % b T.cx. hli i, 3 gula och 6 5% 6 30 % 63 5 % 5 röda kulor 6 Oscar (5 %) 65 60% 66a5% b75% 67a$0% b% c 6% % 695 % 70a0% blo% 7a0% b30% c 35% d Med bil 7 5 % 73 d 7 5 % 75 0 % 76a5% b0% c 33 % 77.5 % 78 a 33% b 5% 79a7% b$% 80 Sara: 0,33. 8 a kr b kr 83a kr b3kr 8a0% b60% 85a 50 6=g 86a6g b9g 87 0kr 88 8kr 89 a 3,6 cm b,5 cm 90 a 65 kr b 900 kr c 600 kr 9 a 300 kr c 0 kr 9 75 % 93 96% 9 6 kr kr 96 7% 97 9% 98 88kr 99 36% 300 = 99 g Oskar: /3 av /3 00 g 8 a 70kr b 0kr c 0kr c (it) kr c (.30 kr b 68 g c 50 % b 300 kr

24 Fa..dt 8rik ocjt.pi-oce#r± 00 a3% 36% C 00% kr 0 8kr 03 a 8 kr b 33j5 kr c 56.5 kr 0 69 kr ,50kr kr 07 a 370 kr b 0365 kr 08a50% bloo% c 50 % d 00 % 09 a 0. b, c,5 d, 0 a 00 kr b 500 kr c 700 kr as cm b 6,5cm c 0cm a 50 % b 5) % 3 500% a 00/ b 07.50/ c 90 % 5 000/ 6 900% Spår Bråk och procent 7a/ b/ c3/5 8 a 5/ b 8/3 c 9/6 9 a / b $ c 3/8 0 /. /3. /5, /3,3/ A=/.B=3/ [/5 3 skivor 3/ = /8 5 /3=/6 6 6/9 = /3 7a b3 8a3 b 9 a / b 9/ c 5 c c 0/ 30 a /3 3 /3 c /3 3 a /3 b /3 c 3/ 3 a 3/ b /5 c 5/6 33 a 0,75 b 0, c 0,375 3 a 0, b 0.6 c 0,05 35 a 0, b 0.08 c a 750 ml b 00 ml c 667 ml 37 a 0.7 b a 0,5 b 0,0 39 a,5 b 0,875 0 CaScl a 300 kr kr 9g c 000 kr 3,8m 7, miljoner 5 Sgern 6 800kr 7 cm 8 00 st 9 a / b /3 c 5/7 50 a /3 b /5 c / 5 a/ b c/ 5 a /5 b /3 c 53 a /8(/) b /6 c /6(/3) 5 60 sidor 55 3 / liter (3,5 liter) 56 3 a 30 % b 30 % c 0/ 57 a 0 % b 0/> c 0 % 58 a l5% b % c 6% 59 a (,6 b 0,06 c 0, a /0 b /5 c 3/ 6 a50% b5% c.5% 6 a 65 % b 5 % 63 3 % 6 0 % 65 0 % 66 a 0 % c 90 % 67 a 0 % 68,5% 69 5% 70 Ca 33 0/ 7 5 % 7 a 50 % c 5 % 73.5 % 7 a 5 % 75 a Är 3 76 a 3 ct) 77 a c6 78 a kr elever 80 a 88 kb b 68 kb 8 T.ex. pojkar, $ luckor 8 8 lamm 83 a35% b7st 8 a,5% b 60kg 85 a 0 kr b 60kr c 30 kr 86 97[Skr 87 a59kr b59kr c 76kr d 70kr 88 a 75 % b 50% c 00 % 89 a 00 kr b 800 kr c 600 kr 90 a 00kr b 0kr 9 a00kr 3600kr c 500kr 9 a 8cm b cm c 0cm b,5 % d 0 0/ 3.5 % 3 Ca 33 % b 0% b År 33 c9 b d 0 b 8kr c 8kr

25 Brak ccli..proce.n±/&v 93 a 00 % 9 a 00 % % 96 a 60 % c 700 % b b 50 % 50 % b 00 % Spår Bråk och procent a 5/6 b 3/0 a / b /8 a /b /3 al b 3/0 /6 03 a /3+ / b 0 /3+/5 / lotter 06 0 spelare 07 /5 08 a /3 + c /5+ 09 a /6 c 9/30 0 a l /6 c 0/ a /7 c /5 a /0 c /8 3 6/3 liter a 3/SdI 5 a 3/5 dl 6 I/S c 5/ c 7/IS c /IS cl / /3 /6 b /+ / /0 d /6 + /30 b 3 / b 7/IS b d b d /7 / l / 0 /6 7 a Värdet blir tre gånger 0 så stort b Värdet blir en tredjedel så stort c Värdet ändras inte 8 a 3/5 b /IS c 9/0 9 a / b / c 3/ b b 3/6 dl /5 dl 3 ai/6 bl/6 c 6 Tex /3/96/ a / b 5/ /5 3 st 5 a 3 3/ 6 a 8/9 7 a 5 / 8 a / 9 a 3/ varv b$ bl b3 b / bli 3 a 60 flaskor 3 a 33 a 3 a 35 a 36 a 37 a c 7 liaskor 3 lo / /5 7$ dl It) bröd a 6km a3/8 b a b 3/lO a IS turer / c 3 / c 7/0 c 7 /3 c /8/ b 6( flaskor d 3 flaskor b3 c6 bs c/3 bl/3 c / b3/ c a b c 5 a c a N kr 00 kr 00 kr 50kr kr 9 0 elever cm bs / dl b 6 bröd b 5 km /8 c /9 /3 c 5/6 b 9 turer NN b 600 kr b 000 kr 5 00kr träd 53 a 0,7 c a. c,05 55 a 5 50 kr 56 a 5 00 kr kr b 0,85 d b.5 d.005 b 8 00 kr b kr 58 a Först sänks priset med lo % och sedan höjs det med 0% b Först höjs priset med It) % och sedan höjs det med ytterligare 0% c Först sänks priset med lo % och sedan med ytterligare 0 % 59 a % höjning b 5 % sänkning c Ingen ändring $ kr a 50 0/ a, 0/) 00 =,08 00 b 0,9 l,00 =.0800 c Man multipicerar med samma förändringsfaktorer 63 as000kr b0% c T.cx. höjning 00 % Och sänkning 50 % Repetition Ra70 b R a 0,05 0. c 0/0,05 R3 a 6,08 c 3,5 R kr R5 a,75 R6a,5 R7 a 0, 7 b 0,95 b.8 b 0 c 7,5 b 00. d 5/0. b c,75 c 0,06 c 0

26 och 6 7 är h) h) 3a) b)- c) omas -- Linda Linda har fler rätt men sämre andel rätt än Tornas. Tomas har lyckats bäst. 6 Signe haj- längst till skolan. De har båda lika långt kvar till skolan, men för Signe är detta av strackan och for Tindra av sträckan. Det innebär att Signes delar är längre än Tindras. Tindra Signe. Acidition och subtraktion av bråk 3 9 la) h) c) a) b) c) 3 Näi- man förlänger ett bråk multiplicerar man både täljare och 3 nämnare med samma tal, så att 0 bråket inte ändrar värde: Kajsa Att multiplicera ett bråk med ett 6 i) 7 heltal ändrar inte storleken b) delarna utan bara antalet delar: 39 7 ii) -- d) rz och - andra sorters bollar h) Det kan som minst finnas 5 a) c 5 0 bollar 0 i korgen. Den minsta gemensamma nämnare är elever 8 7 a) T.ex. eller ex. -- =- eller F.ex. - eller st c) T.ex. eller a) b) Sst iba).5 Multiplikation av bråk 9 ilatser a) b) c)z a) b) e) 0 o c)3 3 a) b) c) lo 0 d) e)5 f) 5 c) a): b) 6 b) Ja, fem gånger större 5 a) b) 0kr 3 a) 60 h) 6 8 e) 50 doser c) 60 d) Nej +-- = -+ -=- 50 barnfamiljer med hund hmbesokai-e 7 a) b) c) 5 a) : b) 9 tjejer 3 a) -. Förlcorta innan berähning a) b) c) - a) )) c) a) b) c) - a) b) - Förkorta innan heräkning. a) T.ex.x=5 och y=5 h) T.ex.x9 och y= 0 kvar a) b) e) T.ex. 6 hundar totalt: svarta, vit, 3 bruna 8 hundrar totalt: 6 svarta, 3 vita, 9 bruna 8a) b) 9 T.ex. eller 0 a) och liter = 6 liter e) 3 9 b)-- c) HISTORIA OCH SAMNALLE a) h30 min b) 5 min e) 3h5 min d) hl0min a) h b) 6h c)7h d)i0h FACIT

27 80 3h min min 7, min decimalsekunder 5 6 a) T.ex. io6 och 8 9 h) T.ex. 00 och c) T.ex. och d) T.ex. 00 och.8 Beräkna delen med huvudräkning a)000kr 0kr a) 3 a) 0 c) 0 h) 00Dm b) 0 hg b) 70 d) 0.6 Andelen i procentform 7 36% a) T.ex. 0kr = 0 kr a) 7% b) 55% 5% 3 a)% b) 5% c) 80% a) 87% b) 90% c) 3% 5 a) 0% b) 0% c) 5% 6 a) 0,55 b) 0,9 c) 0, arter 8 Bråkfonn Dechnal- Procent fonn form 0,5 50% 0, 0% T.ex. 0,3 30% eller T.ex. 0,8 80% efler 9 90% 0 50% 0,75 75% 6% Salong har störst andel lediga platser ( 6%). 3 Nej, även det halva äpplet består av lika stor andel vatten (85 %). 5% körde för fort 5 a) 0,0 b) 0,07 c) 0,005 d),0 8 a) 5% b) % c) - 9 a) 5% b) 67% 0 5%70% 0 a) 3 9% 30% a) % -- 0, 0,66 Ii) b) =,5% )) 7 a) x50 b) 8 a) 79 % b) 9 % 9 a) 0, % )) 30 % b) T.ex. 000 kr = 00 kr 5 laxar 6,0m 7 Fel, han får 0 i rabatt på h tröjorna. Rabatten är en ande priset och den är den samma båda plaggen a) varannan = 50% h)enavfem=0% c) varfjärdes% 6 = d) var tionde = 0% a) 300 kr h) 00 x=0 c) 68% 37%.7 Beräkna andelen vid förändring a) 50kr b) 0% a) 3cm b) % 3 6% a) 33% b) 5% c) % 5 Nej, det beror på vad värdet var före förändringen. 630% 78% 8a)5% b)0% 933% loa)8% b)9% c) Man jämför med olika värden, det ursprungliga. 900kr a) 5 cyklar b) cyki c) 7cyklar 3 a) 50kr b) 70k c) 0kr a) T.ex.60%=50%+0% 500 kr kr = 5 00 b)t.ex.90%=00% kr - kr = 70 kr c) T.ex.95%=00%-09 6OOOkr_ r57o( d)t.ex.35%=30% kr + 60kr = = 80 kr + 30 kr = 0 kr 5 00 % 0 % 5: 7 lotter 5 = 85 lotter.9 Beräkna delen - a) 7kr c) 5 kr a) 08kr c) 56kr b) k d) 0 b) 8C d) 7-

b) -- b) så att nämnaren blir lo

b) -- b) så att nämnaren blir lo / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) 7 3 3 +. =- - 9 5 3 3 b) = +---=6-- 7 77 7 3 hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=--

Läs mer

1 G. Förlänga och förkorta. z-2. a b. a± b c- 12. a bl c. 9 Vilket tal har bråket förkortats med?

1 G. Förlänga och förkorta. z-2. a b. a± b c- 12. a bl c. 9 Vilket tal har bråket förkortats med? 7? 9!? 2 Brilk OCkpfOC Förlänga och förkorta G 2/3 av rektangeln är hia. 8/2 av rektangeln är röd. Lika stora delar av rektanglarna är färgade vilket betyder att 2/3 = 8/2. 2 2 8 Vi har förlängt 2/3 med.

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Lathund, bråk och procent åk 7

Lathund, bråk och procent åk 7 Lathund, bråk och procent åk 7 Är samma som / som är samma som en tredjedel och samma som en av tre. är täljaren (den säger hur många delar vi har), tänk täljare = taket = uppåt är nämnaren (den säger

Läs mer

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form. Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 16 2 Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0,8 2 8 2 16 0,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform.

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

KW ht-17. Övningsuppgifter

KW ht-17. Övningsuppgifter Övningsuppgifter Ht-2017 1 Innehållsförteckning: Taluppfattning, positionssystem s. 3 4 Räkning, prioriteringsregler s. 4 6 Tvåbassystemet s. 6-7 Avrundning och noggrannhet s. 8-11 Bråk s. 12-17 Decimaltal

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är.

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är. Arbetsblad 1:1 Tal i bråkform och i decimalform Grundbok: grundkurs s. 8 blåkurs s. 0 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är a) grå b) kryssad c) prickad d) vit 2 Svara i decimalform

Läs mer

1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar. b) 1000 0,04. 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g

1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar. b) 1000 0,04. 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g 1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar 2 Beräkna a) 0,7 50 d) 45110 b) 1000 0,04 e) 78,2/100 c) 0,08 0,5 f) 555511000 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g 4

Läs mer

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5 OH 1 Addition och subtraktion Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? 1 = 7 6 1 0 1 + = 7 6 1 0 1 7 + = 7 6 1 0 1 1 = 7 6 1 0 1 Beräkna med huvudräkning 8 6 6 8 7 + 7 8 9 7 9 1 8 10 1 + 0 Kopiering

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna.

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna. Övningsblad 1.1 A Bråkbegreppet 1 Skugga 1 6 av figuren b) 2 3 av figuren 3 av figuren 4 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? b) 3 Ringa in 2 av stjärnorna. 4 Skriv 20 valfria bokstäver och låt 1 av

Läs mer

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9 Tal Läxa 1 1 a) 307 b) 55 c) 00 003 a) 131 > 113 b) 1 > 1 c) 99 < 9 99 3 a) 1 170 b) 5 75 c) 91 a) 3 hundra b) 3 ental c) 3 tusen 5 a) 370 b) 0 a) 31 b) 1 3 c) 1 3 7 a) 99 b) 13 a) 37 b) 19 00 9 5 15 50

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

Lokala mål i matematik

Lokala mål i matematik Lokala mål i matematik År 6 År 7 År 8 År 9 Taluppfattning (aritmetik) förstår positionssystemets uppbyggnad med decimaler ex: kan skriva givna tal adderar decimaltal ex: 15,6 + 3,87 subtraherar decimaltal

Läs mer

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6 Lärarhandledning Bråk från början en tredjedel ISBN ---- Innehåll Arbeta med bråk............................. Sidorna -................... Sidorna -................... Sidorna 0-................. Sidorna

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Blandade uppgifter om tal

Blandade uppgifter om tal Blandade uppgifter om tal Uppgift nr A/ Beräkna värdet av (-3) 2 B/ Beräkna värdet av - 3 2 Uppgift nr 2 Skriv (3x) 2 utan parentes Uppgift nr 3 Multiplicera de de två talen 2 0 4 och 4 0 med varandra.

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2 Kapitel.1 101, 102 Exempel som löses i boken 10 a) x= 1 11+ x= 11+ 1 = 2 c) x= 11 7 x= 7 11 = 77 b) x= 5 x 29 = 5 29 = 6 d) x= 2 26 x= 26 2= 1 10 a) x= 6 5+ 9 x= 5+ 9 6= 5+ 5= 59 b) a = 8a 6= 8 6= 2 6=

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Steg dl. 3 a) 12 b) eller 5 = = 6 a) 100% b) 75% 7 7 gröna rutor. Steg 5. 2 a) 600 b) 6% c) 270

Steg dl. 3 a) 12 b) eller 5 = = 6 a) 100% b) 75% 7 7 gröna rutor. Steg 5. 2 a) 600 b) 6% c) 270 Förtest Bråk och procent Steg a) b) dl Pizzadeg vatten jäst olja salt vetemjöl personer dl / paket msk / tsk / dl I den högra är störst del skuggad. a) T ex ruta av b) T ex rutor av Steg dl a) b) eller

Läs mer

Repetition 1A. Del I. a) 0,3 eller 0,13 b) 1,19 eller 1,2 c) eller. a) b) c) a) fem tiondelar = b) = c) tre hundradelar =

Repetition 1A. Del I. a) 0,3 eller 0,13 b) 1,19 eller 1,2 c) eller. a) b) c) a) fem tiondelar = b) = c) tre hundradelar = Repetition A Del I a) 976 + 2 = b) 07 233 = c) 6 = 2 Vilket av talen är störst? a) 0,3 eller 0,3 b),9 eller,2 c) 7 0 3 Hur stor andel av figuren är vit? a) b) c) eller 7 00 Skriv talen i decimalform. a)

Läs mer

Facit följer uppgifternas placering i häftet.

Facit följer uppgifternas placering i häftet. Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Ringa in talet som är närmast en hel. 0,9 Skriv talet i decimalform. tre tiondelar 0,3 en tiondel 0,1 två tiondelar 0,2 sex tiondelar 0,6 sju tiondelar

Läs mer

Arbetsblad 5:2. Förkorta och förlänga bråk. 1 Förkorta med 2. 2 Förkorta med 5. 3 Förkorta med 3. 4 a) 4 = b) a) 6 = b) 16.

Arbetsblad 5:2. Förkorta och förlänga bråk. 1 Förkorta med 2. 2 Förkorta med 5. 3 Förkorta med 3. 4 a) 4 = b) a) 6 = b) 16. Arbetsblad 5:1 sid 142, 156 Repetition av bråk 1 Hur stor del av figuren är färgad? Skriv som ett bråk. a) b) c) d) 2 a) Skriv de bråk som är lika med en halv. b) Skriv de bråk som är mindre än en halv.

Läs mer

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035

1 25 % = 4 1 % = 0,01 10 % = 0,10 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 % = 00 0 % = 0 20 % = 5 25 % = 4 50 % = 2 % = 0,0 0 % = 0,0 40 % = 0,40 7 % = 0,07 3,5 % = 0,035 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Matematik A Testa dina kunskaper!

Matematik A Testa dina kunskaper! Testa dina kunskaper! Försök i största möjliga mån att räkna utan hjälp av boken, skriv små noteringar i kanten om ni tycker att ni kan uppgifterna, att ni löste dem med hjälp av boken etc. Facit kommer

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3- Geometriska

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90 2 VOLYM OCH SKALA / REP 1 FACIT TILL ELEVBOKEN 125 a dl b ml c cl d l 126 5 st 127 200 cm 3 (2 dl = 0,2 l = 0,2 dm 3 = 200 cm 3 ) Sidan 85 128 A B C D Vas tom 235 g 528 g 0,85 kg 1,250 kg Vas med vatten

Läs mer

Formula 9 facit. 1 Beräkningar med positiva tal 1

Formula 9 facit. 1 Beräkningar med positiva tal 1 Beräkningar med positiva tal Formula 9 facit a) 5,5 (5,50) b) 5,59 c) 5,99 d) 5,54 2 a) 3 (3,00) b) 3,09 c) 3,49 d) 3,04 3 a) 6, (6,0) b) 6,0 c) 5,6 d) 6,06 4 a) 9,04 b) 8,95 c) 8,55 d) 9 (9,00) 5 a) 25

Läs mer

1 Julias bil har gått km. Hur långt har den gått när den har körts tio (3) kilometer till? Rita en ring runt det största bråket.

1 Julias bil har gått km. Hur långt har den gått när den har körts tio (3) kilometer till? Rita en ring runt det största bråket. Test 9, lärarversion Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18 Innehåll 1 Allmän information Seriens uppbyggnad Lärobokens struktur 6 Kapitelinledning 7 Avsnitten 7 Pratbubbleuppgifter Aktivitet Taluppfattning och huvudräkning 9 Resonera och utveckla 9 Räkna och häpna

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

1 a) 8,3 b) 5,4. 2 a) 16,38 b) 20, m. 4 a) 6 cm 2 b) 5 cm 2. 5 a) m 2 b) m c) dm 2. 6 a) 12 m 2 b) 27 cm 2

1 a) 8,3 b) 5,4. 2 a) 16,38 b) 20, m. 4 a) 6 cm 2 b) 5 cm 2. 5 a) m 2 b) m c) dm 2. 6 a) 12 m 2 b) 27 cm 2 epetition Facit epetition a) 9, 7, 2 a),, a),,7 A,2 B,9 C,7 a),,0 c) 0,2 2,0 m 2, m 2,2 m, m 7 a) 0, m 0,0 m c) 0, m a) 9 a) 0 2 a) 7 a) st st 2 a) 7 0 a),0 kr,0 kr,7 m,7 km T.ex. 7 valpar dl 9 0, m 20

Läs mer

Facit Träningshäfte 9:2

Facit Träningshäfte 9:2 Kapitel 1 1 a) 4 800 000 b) 300 200 c) 25 085 d) 0,8 e) 0,25 f) 0,785 2 a) 2 miljoner 35 tusen: 2 035 000 235 tusen: 235 000 tjugotretusen femhundra: 23 500 b) 12 tiondelar: 1,2 12 hundradelar: 0,12 12

Läs mer

Att förstå bråk och decimaltal

Att förstå bråk och decimaltal Att förstå bråk och decimaltal Flera undersökningar som är gjorda visar att elever har svårt att förstå bråk. I undervisningen är det också vanligt att eleverna lär sig olika regler för bråk, men få förstår

Läs mer

c) a) b) c) tre och en halv miljon

c) a) b) c) tre och en halv miljon REPETITION 1 A 1 Hur många procent av figurerna är gula a) b) c) 2 Hur mycket är a) 10 % av 7 kr b) 30 % av 600 kr c) 7 % av 20 000 kr 3 Skriv bråken i enklaste form. a) 4 28 b) 1 2 c) 16 40 4 Skriv i

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll (Facit) Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3-

Läs mer

1 Julias bil har har gått kilometer. Hur långt har den gått när den har (3) körts tio kilometer till? km

1 Julias bil har har gått kilometer. Hur långt har den gått när den har (3) körts tio kilometer till? km Test 8, version, lärarversion Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad.

Läs mer

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 2 Kapitel 2.1 2101, 2102, 2103, 2104 Exempel som löses i boken. 2105 Hela cirkeln är 100 %. Den ofärgade delen är 100 % - 45 % = 55 % 2106 a) Antalet färgade rutor 3 = b) 3 = 0, 6 c) 0,6 = 60 % Totala antalet

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Tankenötter. från a till e

Tankenötter. från a till e Tankenötter från a till e H O L M S T R Ö M S M E D H A M R E Matematikserier av Holmström och smedhamre Kära Läsare Det här är den 4:e boken med tankenötter. Vissa nötter är enkla att knäcka, medan andra

Läs mer

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent?

3-4 Procent Namn: Inledning. Vad menas med procent? 3-4 Procent Namn: Inledning Du har kommit i kontakt med begreppet procent i många sammanhang tidigare. Kan du nämna några? Visst, det finns hur mycket som helst. Prisökningar, rabatter, arbetslöshet, partisympatier

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 3

Läxa nummer 1 klass 3 Läxa nummer 1 klass 3 Skriv ditt namn i triangeln som ett konstverk! Det här är din läxbok för klass 3. Du kommer att få en läxa i veckan. Där det står X skriver du vilket tal X är under eller över X:et.

Läs mer

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar:

1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 8. MATEMATIK ÅK 5 8.1. Elevhäfte 8.1.1. Problemlösning 1 1. Tina köper en joggingdress som kostar 186 kr. Hon betalar med två hundralappar. Hur mycket får hon tillbaka? Svar: 2. Storleken av bildrutan

Läs mer

Bråk. Introduktion. Omvandlingar

Bråk. Introduktion. Omvandlingar Bråk Introduktion Figuren till höger föreställer en tårta som är delad i sex lika stora bitar Varje tårtbit utgör därmed en sjättedel av hela tårtan I nästa figur är två av sjättedelarna markerade Det

Läs mer

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1 Mer om tal Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de: kunna multiplicera och dividera med positiva tal mi ndre än veta vad ett negativt tal är kunna addera och subtrahera negativa tal kunna

Läs mer

3:1 Tal i bråkform och i blandad form

3:1 Tal i bråkform och i blandad form 3 Arbetsblad 3:1 Tal i bråkform och i blandad form Vilket bråk visar bilden? Svara i bråkform och i blandad form. 1 a) = 5 4 1 1 4 b) = 14 9 1 5 9 c) = 17 6 2 5 6 2 a) = 7 5 1 2 5 b) = 12 8 1 1 2 c) =

Läs mer

2-7: Bråk-förlängning Namn:.. Inledning

2-7: Bråk-förlängning Namn:.. Inledning 2-7: Bråk-förlängning Namn:.. Inledning I kapitlet om addition och subtraktion av bråk fick du lite problem när du stötte på bråk som hade olika nämnare. Då kunde man inte förenkla uttrycket, eftersom

Läs mer

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4 LÄXA 12 1 Beräkna med huvudräkning a) En kvadrat har arean 81 cm 2. Hur stor är omkretsen? b) Hur mycket kostar 600 g fläskfile, om priset per kilogram är 120 kr? c) En burk energidryck innehåller 200

Läs mer

TAL OCH RÄKNING HELTAL

TAL OCH RÄKNING HELTAL 1 TAL OCH RÄKNING HELTAL Avsnitt Heltal... 6 Beräkningar med heltal...16 Test Kan du?... 1, 27 Kapiteltest... 28 Begrepp addition avrundning bas differens division exponent faktor kvadratroten ur kvot

Läs mer

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter.

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter. läsa, skriva och storleksordna tal antal Skriv talet som kommer efter. 6 7 79 80 699 700 869 870 Skriv talet som kommer före. 26 27 49 50 899 900 59 540 Fortsätt att skriva talen som kommer efter. 296

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Är talet a) 5 ett heltal b) 9 ett naturligt tal c) π ett rationellt tal d) 5 ett reellt tal 6 2 Rita av figuren och placera in talen rätt talmängd. naturliga tal hela tal rationella

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

FACIT Ö1A Ö1B. 1 a 25 b 40 c 50 d 500. 2 a 24 b 36 c 40 d 400. 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180.

FACIT Ö1A Ö1B. 1 a 25 b 40 c 50 d 500. 2 a 24 b 36 c 40 d 400. 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180. FACIT Ö1A 1 a 25 b 40 c 50 d 500 2 a 24 b 36 c 40 d 400 3 a 70 90 110 b 700 900 1100 c 200 250 300 d 100 125 150 e 120 150 180 Ö1B 1 a 3311 b 2042 2 a 2468 b 3579 c 1953 3 a 5566 b 7432 c 9876 4 a 1205

Läs mer

Kapitel 4 Inför Nationella Prov

Kapitel 4 Inför Nationella Prov Kapitel 4 Inför Nationella Prov Sidan 3 Tretusen fyrahundra fyra 2 a 9 0 b Minsta fyrsiffriga tal är 09 (0029 = 29 är tvåsiffrigt.) 3 a 3 43 b 5 042 c 890 4 a 9 08 b 0 09 c 2 500 000 d 2 050 000 5 a 900

Läs mer

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen?

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen? Arbetsblad 5:1 sid 143 Tal och tallinjer 1 Skriv rätt tal på tallinjen. a) 0 0,5 1 b) 0 0,5 1 c) 0 1 2 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 0,4 0,404 0,44 0,04 0,45 3 Vilka tal kommer

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Multiplikation, tabell 2 och 4. Hur många ben har djuren tillsammans? + = = + + = = + + + + = = + = = + + + = = Skriv färdigt multiplikationen! 3 4 = 4 2 = 2 5 = 4 6 = 4 0 = 4 5

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Z

Sammanfattningar Matematikboken Z Sammanfattningar Matematikboken Z KAPitel procent och statistik Procent Ordet procent betyder hundradel och anger hur stor del av det hela som något är. Procentform och 45 % = 0,45 6,5 % = 0,065 decimalform

Läs mer

Tal Repetitionsuppgifter

Tal Repetitionsuppgifter epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Facit Läxor. hur många areaenheter som får plats cm 2 cm och 12 4 cm samt 3 cm 16 cm och 6 cm 8 cm.

Facit Läxor. hur många areaenheter som får plats cm 2 cm och 12 4 cm samt 3 cm 16 cm och 6 cm 8 cm. Läa a) b) c) a) 6,8 b) 8, c) 66 a),99,09,,8,8 b) 0,0 Hon får 9 kr tillbaka. a) 00 b) 00 c) 00 6 a) 0 längder b) 7 m c) kr 7 Decimaltecknet skiljer heltalen från decimaltalen. Placeringen avgör om siffran

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2009-03-28 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGg Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller =

Dra streck. Vilka är talen? Dra pil till tallinjen. Skriv på vanligt sätt. Sätt ut <, > eller = n se ta l l ta al u at sen nt al rat l r l d d n iotu se hun tiot a ent a hu t tu + + 7 tiotusental tusental 7 tiotal 7 7 7 7 Ju längre till höger, desto större är talet. 7 > 7 Siffran betyder tiotusental

Läs mer

hund katt fiskar orm Hund Nej Mira frågade klasskompisarna vilket djur de gillade mest. Vilket djur var populärast?

hund katt fiskar orm Hund Nej Mira frågade klasskompisarna vilket djur de gillade mest. Vilket djur var populärast? sannolikhet statistk Mira frågade klasskompisarna vilket djur de gillade mest. hund katt fiskar orm Hund Vilket djur var populärast? Visar diagrammet rätt antal päron? Skriv ja eller nej. Nej 0 namn kopiering

Läs mer

Arbetsblad 3:1. Tolka uttryck. 1 Kajsa är a år gammal. Para ihop varje påstående med rätt uttryck.

Arbetsblad 3:1. Tolka uttryck. 1 Kajsa är a år gammal. Para ihop varje påstående med rätt uttryck. Arbetsblad :1 sid 78, 92 Tolka uttryck 1 Kajsa är a år gammal. Para ihop varje påstående med rätt uttryck. a) Karin är tre gånger så gammal: b) Katta är år yngre: a + a c) Kristina är en tredjedel så gammal:

Läs mer

Facit åk 6 Prima Formula

Facit åk 6 Prima Formula Facit åk 6 Prima Formula Kapitel 1 Omkrets och area Sidan 7 1 A och C 2 D och E 3 a G, H och J b I och J c J Sidan 8 4 a 1 b 1 c 1 d 4 5 A = 0 B = 2 C = 4 D = 2 6 a 8 0 8 b 1 0 1 c 3 8 3 d 1 3 8 F7 A B

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1)

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) REPETITION 2 A 1 Förenkla uttrycken. a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) 2 Johannas väg till skolan är a m lång. a) Robins skolväg är 200 m längre än Johannas. Teckna ett uttryck för hur lång skolväg Robin

Läs mer

Cadet. 1. I en klass finns 13 flickor och 9 pojkar. Hälften av eleverna i klassen är förkylda. Vilket är det minsta antalet flickor som är förkylda?

Cadet. 1. I en klass finns 13 flickor och 9 pojkar. Hälften av eleverna i klassen är förkylda. Vilket är det minsta antalet flickor som är förkylda? Cadet Avdelning 1. Trepoängsproblem 1. I en klass finns 1 flickor och 9 pojkar. Hälften av eleverna i klassen är förkylda. Vilket är det minsta antalet flickor som är förkylda? a: 2 b: 4 c: 5 d: 6 e: 11

Läs mer

DOP-matematik Copyright Tord Persson Övning Bråkräkning. Matematik 1. Uppgift nr 14 Addera 9. Uppgift nr 15 Addera 3. Uppgift nr 16 Subtrahera 6 7-1 7

DOP-matematik Copyright Tord Persson Övning Bråkräkning. Matematik 1. Uppgift nr 14 Addera 9. Uppgift nr 15 Addera 3. Uppgift nr 16 Subtrahera 6 7-1 7 Övning Bråkräkning Uppgift nr 1 Vilket av bråken 1 och 1 är Uppgift nr Vilket av bråken 1 och 1 är Uppgift nr Skriv ett annat bråk, som är lika stort som bråket 1. Uppgift nr Förläng bråket med Uppgift

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden.

Volym. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning Mönster i talföljder. ARBETSBLAD kopiering tillåten sanoma utbildning. Fortsätt talföljden. Volym Välj olika kärl. Uppskatta hur mycket du tror att varje kärl rymmer. Mät sedan kärlets volym. 1 :1 Mönster i talföljder Fortsätt talföljden. 1 -hopp. : Kärl Jag uppskattar kärlets volym Kärlets volym

Läs mer

(1) Vid den första prishöjningen ökade priset med 4 procent och vid den andra likaså med 4 procent.

(1) Vid den första prishöjningen ökade priset med 4 procent och vid den andra likaså med 4 procent. Högskoleverket 2 1. Priset på en vara förändrades två gånger på ett år. Båda gångerna höjdes priset och efter den andra höjningen kostade varan 1 352 kr. Hur stor var prishöjningen i kronor detta år? (1)

Läs mer

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 )

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 ) epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Gymnasiets Cadet. a: 2 b: 4 c: 5 d: 6 e: 11

Gymnasiets Cadet. a: 2 b: 4 c: 5 d: 6 e: 11 Gymnasiets Cadet Avdelning 1. Trepoängsproblem 1. I en klass finns 1 flickor och 9 pojkar. Hälften av eleverna i klassen är förkylda. Vilket är det minsta antalet flickor som är förkylda? a: 2 b: 4 c:

Läs mer

Vardagsord. Förstår ord som fler än, färre än osv. Har kunskap om hälften/dubbelt. Ex. Uppfattning om antal

Vardagsord. Förstår ord som fler än, färre än osv. Har kunskap om hälften/dubbelt. Ex. Uppfattning om antal TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar Matematikplanering 7B Läsår 15/16 Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder

Läs mer

PENGAR TILLBAKA 2. GEOMETRI P. Ett snöre på 5 dm klipps i bitar som är 8 cm långa. Hur många bitar på 8 cm går det att få? E P Påbörjad lösning

PENGAR TILLBAKA 2. GEOMETRI P. Ett snöre på 5 dm klipps i bitar som är 8 cm långa. Hur många bitar på 8 cm går det att få? E P Påbörjad lösning 2. GEOETRI P R PENGAR TILLBAA Ett snöre på 5 dm klipps i bitar som är 8 cm långa. Hur många bitar på 8 cm går det att få? E P Påbörjad lösning E R Löser problemet och ger korrekt svar E Redovisningen är

Läs mer

150 cm 2 m 70 dm. 280 cm 3,5 m 40 dm 3,50 0,50. 200 cm 1,5 2,5. 6 m. 30 cm 4 dm 500 mm. 2 m. 70 dm. 150 cm. 3,5 m. 40 dm. 280 cm.

150 cm 2 m 70 dm. 280 cm 3,5 m 40 dm 3,50 0,50. 200 cm 1,5 2,5. 6 m. 30 cm 4 dm 500 mm. 2 m. 70 dm. 150 cm. 3,5 m. 40 dm. 280 cm. Skriv sträckorna i storleksordning. Längdenheter: meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) och millimeter (mm). Längden 15 cm kan skrivas på olika sätt: 15 cm = 1 m 5 cm = 1,5 m eller 15 dm cm eller

Läs mer

en femma eller en sexa?

en femma eller en sexa? REPETITION 3 A Du kastar en vanlig tärning en gång. Hur stor är sannolikheten att du får en femma eller en sea? 2 Eleverna i klass C fick ge betyg på en bok som de hade läst. Diagrammet visar resultatet.

Läs mer

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna.

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna. REPETITION Hur mcket är a) 9 b) 00 0 c) 00 På en karta i skala : 0 000 är det, cm mellan två små sjöar. Hur långt är det i verkligheten? Grafen visar hur långt en bil hinner de se första sekunderna efter

Läs mer

Mattestegens matematik

Mattestegens matematik höst Decimaltal pengar kr 0 öre,0 kr Rita 0,0 kr på olika sätt. räkna,0,0 storleksordna decimaltal Sub för lite av två talsorter 7 00 0 tallinjer heltal 0 0 Add med tiotalsövergångar 0 7 00 0 Sub för lite

Läs mer

Svar och arbeta vidare med Cadet 2008

Svar och arbeta vidare med Cadet 2008 Svar och arbeta vidare med Det finns många intressanta idéer i årets Känguruaktiviteter. Problemen kan inspirera undervisningen under flera lektioner. Här ger vi några förslag att arbeta vidare med. Känguruproblemen

Läs mer

2-4: Bråktal addition-subtraktion. Namn:.

2-4: Bråktal addition-subtraktion. Namn:. -: Bråktal addition-subtraktion. Namn:. Inledning I det här kapitlet skall du räkna med bråk. Det blir inte så stökigt som du tror, eftersom vi talar om bråk i matematisk mening. Du skall lära dig hur

Läs mer

identifiera geometriska figurerna cirkel och triangel

identifiera geometriska figurerna cirkel och triangel MATEMATIK F-klass Genom att använda matematik i meningsfulla sammanhang visar vi barnen vilka möjligheter den ger. Ex datum, siffror och antal, ålder, telefonnummer mm. Eleven bör kunna: benämna siffrorna

Läs mer

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik Nyckelord Grundläggande matematik Ord- och begreppshäfte Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP Matematik 1. BANK - VARDAGSORD 1. Minst 2. Uttag 3. Insättning 4. Kontonummer 5. Uttaget belopp kvitteras 6.

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013 Repetitionsuppgifter inför Matematik Matematiska institutionen Linköpings universitet 0 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Facit 4 Repetitionsuppgifter inför Matematik Repetitionsuppgifter

Läs mer

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken Decimaltal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > förstå vad som menas med ett decimaltal > storleksordna decimaltal > multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 > räkna med överslagsräkning

Läs mer

Matematik F- 6 Checklista för matematik K L A R A T Begreppsbildning år år år år år år år Kunna ord om: F 1 2 3 4 5 6 storlek ex störst, minst antal ex flera, färre volym ex mest, minst vikt ex tyngst,

Läs mer

Problem 1 2 3 4 5 6 7 Svar

Problem 1 2 3 4 5 6 7 Svar Känguru Cadet, svarsblankett Namn Klass/Grupp Poängsumman Känguruskuttet Ta lös svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under numret. Lämna rutan tom om du inte vet svaret. Gissa inte, felaktigt svar

Läs mer

1 Boris stegmätare visar att han har gått steg. Vad visar den när Boris har gått tio steg till? Fortsätt talmönstret.

1 Boris stegmätare visar att han har gått steg. Vad visar den när Boris har gått tio steg till? Fortsätt talmönstret. Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet ungefär i uppgift

Läs mer