Malmö Sportdykarklubb 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Sportdykarklubb 1"

Transkript

1 Välkommen till Malmö Sportdykarklubb T3* Tryck och flytkraft Svenska Sportdykarförbundet Schema status Dato Ugedag Tid Teori lektion (MSDK lokale) Praktisk lektion (Aq-va-kul) Praktisk lektion (Öppet vatten) onsdag 19:00 T1* Kurs introduktion søndag 16:00 T2* Dykutrustning P1* Fri dykning onsdag 18:00 Lægeundersøgelse søndag 16:00 T3* Tryck og flytkraft P2* Apperatövning søndag 16:00 T4* Dyktabeller och loggboken P3* Apperatövning søndag 16:00 T5* Dyktabeller och livrädning P4* Apperatövning søndag 16:00 T6* Säker dykning Catch-up søndag 16:00 T7* Hjärt-Lung Räddning P5* Fri uppstigning søndag 16:30 T8* Teoriprov Catch-up søndag 17:30 P6* Apparatövning søndag 17:30 P7* Livräddning søndag 17:30 P8* Fridykning søndag 17:30 Catch-up søndag 17:30 Catch-up fredag 17:30 P9* Livräddning lørdag 09:00 P12* Ytbärgning P10* Anpassning öppet vatten P11* Problemlösning öppet vatten søndag 08:30 P13* Dyk med nedstigningslina P14* Livräddning i öppet vatten søndag 09:00 P15* Dyk i öppet vatten Svenska Sportdykarförbundet Tryck och Flytkraft Dykning = stora tryckförändringar Tryckförändringar kan leder till skador om man beter sig felaktigt Viktförhållanden blir annorlunda i vatten Motivation: Vi vill dyka bekvämt och säkert förstår tryckförändringarnas inverkan på kroppen avvägningsprincipen Roligare dykning Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 1

2 Tryck och Flytkraft Mål: Ni ska ha förstått lufttryck + luftens sammansättning tryckändringar under vattnet gas under tryck gasfyllda hålrum i kroppen effekter och risker med dessa vid tryckändring flytkraft / Arkimedes princip Sidor i boken Tryck Dräkt Avvägning Lungorna Svenska Sportdykarförbundet Luft Luften består av: Ca 78 % kväve (N 2 - nitrogen). Oxygen 21% Ca 21 % syre (O 2 oxygen). Ca 1 % övriga gaser. Övriga gaser 1% Nitrogen 78% Svenska Sportdykarförbundet Luftens egenskaper Luften har en vikt (ca. 1,3 kg/m 3 vid trycket 1 bar ~ havsytans nivå) Atmosfären utsätter oss för ett ständigt tryck pga. luftens vikt Lufttryck mäts av oss dykare i Sverige i enheten bar Lufttryck kan också mätas i Pascal (Pa) 1 bar = 100 kpa (0,1 MPa) Tryck i gaser och vätskor verkar i alla riktningar bägareexperiment Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 2

3 Vattnets egenskaper Vatten är ca 800 gånger tätare än luft 5000 m 0,5 bar Vatten väger ca kg/m 3 Trycket i vattnet ökar med 1 bar/10 meter Vattnets tryck adderas till lufttrycket 0 m 1 bar 10 m 2 bar 20 m 3 bar 30 m 4 bar 40 m 5 bar Svenska Sportdykarförbundet Viktigt om ljudhastighet Ljudhastigheten i luft är ca 340 m/s Ljudhastigheten i vattnet är ca 1400 m/s Eftersom ljudet färdas mycket fortare i vattnet har vi svårt att avgöra från vilket håll ljudet kommer Man kan höra ljud på mycket långa avstånd Svenska Sportdykarförbundet Vattnets effekt på ljus Ljusstrålar bryts när det passerar olika media Det medför att objekten upplevs vara större än i verkligheten och att de även förefaller vara närmare dig Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 3

4 Vattnets effekt på färger Vatten absorberar ljusstrålar med kortare våglängder Ju längre våglängd desto djupare tränger ljusstrålarna ner Beror också på vattentyp, föroreningar mm. Tänder man en lampa framträder alla färgerna igen Svenska Sportdykarförbundet Boyles lag Gaser komprimeras vid tryckökning och expanderar vid tryckminskning Trycket multiplicerat med volymen är konstant. Dubbleras trycket blir volymen hälften så stor och halveras trycket blir volymen dubbelt så stor Förändringen är linjär Boyles lag P x V = k Svenska Sportdykarförbundet Djupberusning Med ökat kvävetryck utsätts vi för djupberusning (kväveberusning) Symtomen uppträder normalt från ca meters djup Känsligheten för djupberusning är individuell Genom att minska dykdjupet försvinner symtomen Exempel på symtomen är: Koncentrationssvårigheter Allmänt överdrivet lyckorus Koordinationssvårigheter Försämrat närminne M.fl. Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 4

5 Kroppens gasfyllda hålrum Luften i hålrummen påverkas av tryckförändringarna vid dykning vilket kan ge upphov till obehag och skador. Andningsvägarna, tarmar och dykdräkt är flexibla Bihålor, mellanöron och mask måste kompenseras för ändrat omkringliggande tryck med hjälp av en tryckutjämningsteknik Luftfickor i tänder kan inte tryckutjämnas utan måste åtgärdas hos tandläkare Hålrum Svenska Sportdykarförbundet Effekter av tryckökning Flexibla hålrum kan komprimeras Lungsqueeze Alveolerna i lungorna faller ihop vid ökat yttre tryck och gasutbytet försämras Doseringsventilen ger alltid samma tryck som omgivningstrycket alveolerna hålls därför utspända Torrdräktsqueeze Om torrdräkten inte tryckutjämnas nyper den i skinnet Det gör ont och blåmärken kan uppstå Torrdräkten tryckutjämnas genom att man fyller den med luft från dykapparaten Svenska Sportdykarförbundet Effekter av tryckökning Icke flexibla hålrum kräver kontakt med de flexibla Masksqueeze Om masken inte tryckutjämnas kan blödningar uppstå i ögat Masken tryckutjämnas genom att luft blåses ut genom näsan Bihålesqueeze Bihålor tryckutjämnas automatiskt genom näsan Vid slemhinnesvullnad kan den automatiska tryckutjämningen utebli Detta leder till kraftig smärta Bihålan kan även bli blodfylld vilket ökar risken för infektioner Dyk aldrig vid förkylning eller allergiska reaktioner Dyk aldrig djupare mot smärta Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 5

6 Effekter av tryckökning Trumhinnebristning Undertryck eller övertryck i mellanörat kan ge trumhinnebristning Mellanörat måste tryckutjämnas aktivt Man blåser ut mot stängd mun och näsa Valsalvas manöver (kraftig) Frensels manöver (säkert) Forcerad tryckutjämningen leder till försvårad tryckutjämning Forcerad tryckutjämning kan även leda till dövhet (ruptur av runda fönstret) Avbryt dyket direkt om du inte kan tryckutjämna Svenska Sportdykarförbundet Effekter av tryckminskning Luftemboli Mediastinalt emfysem Subkutant emfysem Pneumothorax Symptom: andnöd, smärtor i bröst, blodhosta. Svåra fall kan leda till chock, cyanos, medvetslöshet och död Om lungbristning befaras larma omedelbart 112 Dykaren måste snarast till sjukhus/tryckkammare På platsen ges oxygen samt att han/hon läggs med huvudet lågt Håll aldrig andan, andas alltid! Vid fridykning - tag aldrig luft från apparatdykande kamrat! Svenska Sportdykarförbundet Lung och tryckskador - Luftemboli Dykskada Symtom Åtgärder Orsak Behandling Förebyggande -Andnöd, hosta -Återupplivning (HLR) -Om dykare andas ur en -Så snabbt som möjligt -Håll aldrig andan under bröstsmärtor -Chockbehandling dykapparat och håller andan behandling i tryckkammare. vattnet -Skummiga, rosa -Syrgas under uppstigning. -Andas alltid normalt. till blodfärgade -Snarast möjligt transport -Vid förkylning, hösnuva eller -Vid behov HLR -Undvik dyka vid upphostningar för behandling i astma kan slem täppa till -Lägg personen i framstupa förkylning -Chock, cyanos, tryckkammare någon del av sidoläge. Alltid på medvetslöshet, död andningsvägarna och orsaka vänster sida och med lungbristning fötterna högre än huvudet. -Samma som Lungvävnaderna brister. (Luftemboli) lungbristning Luft kan passera in i blodet -Symtom på som bubblor. Dessa fastna, hjärtinfarkt, dvs samt växa när trycket sänks. bröstsmärtor, om hjärtat drabbas av syrebrist Lärobok sida Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 6

7 (Luftemboli) Svenska Sportdykarförbundet Lung och tryckskador - Mediastinalt emfysem Dykskada Symtom Åtgärder Orsak Behandling Förebyggande -Andnöd, hosta -Återupplivning (HLR) -Om dykare andas ur en -Så snabbt som möjligt -Håll aldrig andan under bröstsmärtor -Chockbehandling dykapparat och håller andan behandling i tryckkammare. vattnet -Skummiga, rosa -Syrgas under uppstigning. -Andas alltid normalt. till blodfärgade -Snarast möjligt transport -Vid förkylning, hösnuva eller -Vid behov HLR -Undvik dyka vid upphostningar för behandling i astma kan slem täppa till -Lägg personen i framstupa förkylning -Chock, cyanos, tryckkammare någon del av sidoläge. Alltid på medvetslöshet, död andningsvägarna och orsaka vänster sida och med lungbristning fötterna högre än huvudet. -Samma som Lungvävnaderna brister. (Luftemboli) lungbristning Luft kan passera in i blodet -Symtom på som bubblor. Dessa fastna, hjärtinfarkt, dvs samt växa när trycket sänks. bröstsmärtor, om hjärtat drabbas av syrebrist -bröstsmärtor Luft kan komma ut i (Mediastinalt -Andnöd mediastinum -rummet mellan enfysem) -Chock lungor och hjärta. Svenska Sportdykarförbundet (Mediastinalt emfysem) Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 7

8 Lung och tryckskador - Subkutant emfysem Dykskada Symtom Åtgärder Orsak Behandling Förebyggande -Andnöd, hosta -Återupplivning (HLR) -Om dykare andas ur en -Så snabbt som möjligt -Håll aldrig andan under bröstsmärtor -Chockbehandling dykapparat och håller andan behandling i tryckkammare. vattnet -Skummiga, rosa -Syrgas under uppstigning. -Andas alltid normalt. till blodfärgade -Snarast möjligt transport -Vid förkylning, hösnuva eller -Vid behov HLR -Undvik dyka vid upphostningar för behandling i astma kan slem täppa till -Lägg personen i framstupa förkylning -Chock, cyanos, tryckkammare någon del av sidoläge. Alltid på medvetslöshet, död andningsvägarna och orsaka vänster sida och med lungbristning fötterna högre än huvudet. -Samma som Lungvävnaderna brister. (Luftemboli) lungbristning Luft kan passera in i blodet -Symtom på som bubblor. Dessa fastna, hjärtinfarkt, dvs samt växa när trycket sänks. bröstsmärtor, om hjärtat drabbas av syrebrist -bröstsmärtor Luft kan komma ut i (Mediastinalt -Andnöd mediastinum -rummet mellan enfysem) -Chock lungor och hjärta. (Subkutant enfysem) -Röstförändringar -Andningsbesvär -Sjuklig uppblåsning av vävnad under huden. -Bubblor under huden Svenska Sportdykarförbundet (Subkutant enfysem) subkutant emfysem runt halsen (vita pilar) och högersidig pneumothorax (svarta pilar) Svenska Sportdykarförbundet Lung och tryckskador - pneumothorax Dykskada Symtom Åtgärder Orsak Behandling Förebyggande -Andnöd, hosta -Återupplivning (HLR) -Om dykare andas ur en -Så snabbt som möjligt -Håll aldrig andan under bröstsmärtor -Chockbehandling dykapparat och håller andan behandling i tryckkammare. vattnet -Skummiga, rosa -Syrgas under uppstigning. -Andas alltid normalt. till blodfärgade -Snarast möjligt transport -Vid förkylning, hösnuva eller -Vid behov HLR -Undvik dyka vid upphostningar för behandling i astma kan slem täppa till -Lägg personen i framstupa förkylning -Chock, cyanos, tryckkammare någon del av sidoläge. Alltid på medvetslöshet, död andningsvägarna och orsaka vänster sida och med lungbristning fötterna högre än huvudet. -Samma som Lungvävnaderna brister. (Luftemboli) lungbristning Luft kan passera in i blodet -Symtom på som bubblor. Dessa fastna, hjärtinfarkt, dvs samt växa när trycket sänks. bröstsmärtor, om hjärtat drabbas av syrebrist -bröstsmärtor Luft kan komma ut i (Mediastinalt -Andnöd mediastinum -rummet mellan emfysem) -Chock lungor och hjärta. (Subkutant emfysem) -Röstförändringar -Andningsbesvär -Sjuklig uppblåsning av vävnad under huden. -Bubblor under huden (Pneumothorax) -Smärtor i bröstet -Andnings svårigheter -Offret blir blått -Chock, död -Om alveolerna nära lungans yta brister, kanluft kommaut i lungsäcken. Då kollapsar lungorna. Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 8

9 (Pneumothorax) Pneumo=luft Thorax=brösthåla Svenska Sportdykarförbundet Effekter av tryckminskning Tarmsqueeze Gas som bildats i tarmarna expanderar Ät ingen gasbildande föda innan dykning Tandsqueeze Dåligt lagat hål i tänderna Kontrollera regelbundet tänderna hos bra tandläkare Alternobar vertigo Om inte örontrumpeterna släpper ut trycket i samma takt under uppstigningen blir det olika tryck i mellanöronen Symptom: yrsel Vid yrsel, stanna upp och fokusera på en punkt eller gå djupare Svenska Sportdykarförbundet Flytkraft kg? Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 9

10 Flytkraft / Arkimedes Princip Kraft pga föremalets massa Tyngden av den undanträngda vattenmassan lika med den lyftkraft som påverkar föremålet Flytkraft = Lyftkraft - Tyngdkraft Kraft pga undandrängd vatten Svenska Sportdykarförbundet Flytkraft Dräkt ger dykaren större volym och därmed bättre flytkraft vilket kompenseras med viktbälte Svenska Sportdykarförbundet Flytkraft Krafter mäts i Newton där massan 1 kg ger tyngdkraften 9,81 N 1 liter sötvatten väger ca. 1 kg Saltvatten väger mer än sötvatten (~2...3%) och ger därför större flytkraft Olika mängder blyvikter beroende på var ni dyker Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 10

11 Flytkraft Ökat tryck ger minskad volym i dräkten och därmed sämre flytkraft Kompenseras genom att luft fylls i väst eller torrdräkt Positiv flytkraft Neutral flytkraft Negativ flytkraft Svenska Sportdykarförbundet Flytkraft Vid ytan: positiv flytkraft Under vattnet: neutral flytkraft Dyk aldrig så att du måste simma för att komma ner eller för att hålla dig uppe, då tröttar du ut dig Svenska Sportdykarförbundet Frågor / Tryck och Flytkraft Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 11

12 Tryck och Flytkraft - Summering Mål: Ni har lärt är något om Lufttryck och luftens sammansättning Tryckets förändring under vattnet Gas under tryck Kroppens gasfyllda hålrum och effekter/risker vid tryckändring Flytkraft / Arkimedes princip Svenska Sportdykarförbundet Tryck och Flytkraft - Summering Förståelse för tryckändringar under vattnet och deras påverkan på kroppen leder till att man kan hantera det rätt Förståelse för flytkraften är nyckeln till en bra avvägning i vatten Bra avvägning gör dykningen säkrare och mycket roligare Svenska Sportdykarförbundet Nästa tillfälle T4* Dyktabeller och Loggboken P3* Apperatövning 2 Søndag 26 februari Samma plats (här) Kl 16 Svenska Sportdykarförbundet Malmö Sportdykarklubb 12

DYKKUNSKAP 3. Studieplan för CMAS/SSDF trestjärniga sportdykarutbildning

DYKKUNSKAP 3. Studieplan för CMAS/SSDF trestjärniga sportdykarutbildning DYKKUNSKAP 3 Studieplan för CMAS/SSDF trestjärniga sportdykarutbildning 2 INNEHÅLL Innehåll Sida 2 Inledning 3 Vad är en studiecirkel 4 Kursintroduktion T1 5 Kompressorer T2 och Dykutrustning T3 8 Dykfysik

Läs mer

Andreas Lundkvist Data/IT Kunskapssökning Läsåret 95/96

Andreas Lundkvist Data/IT Kunskapssökning Läsåret 95/96 Andreas Lundkvist Data/IT Kunskapssökning Läsåret 95/96 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 HISTORISK BAKGRUND 5 VAD ÄR DYKNING? 6 DYKUBILDNING 7 Vad är PADI? 7 Kursöversikt 7 DYKUTRUSTNING 8 Cyklopet 8 Snorkeln

Läs mer

Innehåll. Dykningens historia sida 3-9. Ordnings och Säkerhetsregler sida 10-15. Fridykarutrustningen sida 15-22

Innehåll. Dykningens historia sida 3-9. Ordnings och Säkerhetsregler sida 10-15. Fridykarutrustningen sida 15-22 FRIDYKARBOKEN FRIIDYKARBOKEN -- 1 -- FRIIDYKARBOKEN Innehåll Dykningens historia sida 3-9 Ordnings och Säkerhetsregler sida 10-15 Fridykarutrustningen sida 15-22 Hur kroppen fungerar undervatten sida 23-32

Läs mer

HID. Försvarsmaktens

HID. Försvarsmaktens FM HID Försvarsmaktens Handbok i dykeritjänst FÖRSVARSMAKTEN 2009-10-13 02 760:54792 Högkvarteret FM HID Försvarsmaktens Handbok i Dykeritjänst M7739-350016 (FM HID) fastställs för tillämpning. Beslut

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU

UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU UTBILDNINGSMATERIAL IBAWKU Teori och förslag på praktiska övningar för skutföreningars egenutbildning i Basic Safety Light 1:a upplagan Kom ihåg att du alltid kan hitta den senaste versionen av utbildningsmaterialet

Läs mer

F Ö R S T A H J Ä L P E N. Innehåll. Sidnr

F Ö R S T A H J Ä L P E N. Innehåll. Sidnr Innehåll Sidnr När du kommer till en olycksplats...1 Första hjälpen i korthet...2 Hur kontrollerar man reaktion, andning och puls...3 Framstupa sidoläge...4 Mun-till-mun...5 Hjärt-lungräddning...6 Någon

Läs mer

Förord. Innehållsförteckning...1. Inledning...4

Förord. Innehållsförteckning...1. Inledning...4 Manual - Level One Diver Förord Den föreliggande manualen är avsedd att ligga till underlag för utbildning av MDEA Level One Diver, dvs grundkursen för att lära sig dyka. Denna manual skall ses som ett

Läs mer

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT innehåll BRUKSANVISNING TILL VIKING TORRDRÄKT - inledning... 6 eg-typgodkännande... 7 Torrdräkter i vulkaniserat gummi... 7 Varmvattendräkt... 7 PU-dräkter... 7 Trelaminatdräkter...

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

Du kan rädda andras liv

Du kan rädda andras liv Första Hjälpen Du kan rädda andras liv Det är viktigt att kunna första hjälpen. Att gå en kurs i första hjälpen är en utsträckt hand till dina medmänniskor. Denna vägledning är bara ett smakprov. Kom ihåg

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Stressad kropp. Samlad information om de fysiska effekterna av Ångestsyndrom ur boken Jag Ångest, en självbiografi av en överlevare.

Stressad kropp. Samlad information om de fysiska effekterna av Ångestsyndrom ur boken Jag Ångest, en självbiografi av en överlevare. Stressad kropp Samlad information om de fysiska effekterna av Ångestsyndrom ur boken Jag Ångest, en självbiografi av en överlevare. Den här informationen är viktig för er som lever med ångestsyndrom som

Läs mer

Rapport RO 2002:01. Olyckstillbud vid sportdykning i farleden utanför Dalarö, AB län, den 23 februari 1997

Rapport RO 2002:01. Olyckstillbud vid sportdykning i farleden utanför Dalarö, AB län, den 23 februari 1997 ISSN 1400-5751 Rapport RO 2002:01 Olyckstillbud vid sportdykning i farleden utanför Dalarö, AB län, den 23 februari 1997 Dnr O-03/97 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Utbildningsstandard Version 3.1 2013

Utbildningsstandard Version 3.1 2013 Utbildningsstandard Version 3.1 2013 3 Innehållsförteckning 1 Rekreationsdykning... 5 2 Instruktörens ansvar... 6 3 Instruktörens förkrav... 7 4 Definition av dyk... 8 5 Utrustningskonfiguration... 9

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området.

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området. Varför ges behandlingen? Kan utföras överallt, som även kallas HLR, ges vid livshotande tillstånd för att få igång hjärtverksamheten och andningen. kan utföras överallt; i hemmet, på gatan, på en vårdcentral

Läs mer

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN EXAMENSARBETE AV EVELINA OSKARSSON Studerande på Akupunkturakademin Sida 1 Inledning Varje år drabbas många av den så kallade influensan.

Läs mer

Fälthygien. 392 Stridsvärde

Fälthygien. 392 Stridsvärde 392 Stridsvärde Fälthygien Risken för infektioner är alltid stor när många människor är samlade. Under fältförhållanden ökar riskerna. Det är därför mycket viktigt att man är ännu mera noggrann med hygienen

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

V ÄG E N T ILL B A K A

V ÄG E N T ILL B A K A V ÄG E N T ILL B A K A SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Narkotikaanvändarens val att använda accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls,

Läs mer

SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER

SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER SJUKVÅRDSKOMPENDIUM FÖR EGENVÅRD PÅ LÄGER Många av de saker som kan hända på ett läger kan man ofta själv avhjälpa på byn tillsammans med andra ledare medan andra saker behöver en mer professionell hjälp.

Läs mer

2 Kroppen. Kroppen. Centralt innehåll för kapitlet. Fångafrågor. 1 Kroppen. Grundboken s. 22 43, Aktivitetsboken s. 12 27

2 Kroppen. Kroppen. Centralt innehåll för kapitlet. Fångafrågor. 1 Kroppen. Grundboken s. 22 43, Aktivitetsboken s. 12 27 2 Kroppen Grundboken s. 22 43, Aktivitetsboken s. 12 27 Syftet med kapitlet är att eleverna ska få kunskap om hur kroppen fungerar. Eleverna ska kunna namnen på några organ, veta hur de ser ut, var på

Läs mer

Badvett. Barnens Livräddningsskola 1. Lärarhandledning till BADVETT

Badvett. Barnens Livräddningsskola 1. Lärarhandledning till BADVETT Badvett Lärarhandledning Barnens Livräddningsskola 1 Lärarhandledning till BADVETT 1 Lära för livet Barnens Livräddningsskola finns för att tidigt ge barn rätt attityd till och grundläggande kunskaper

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer